D LA ES B N R E R IO SEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D LA ES B N R E R IO SEN"

Transkript

1 SENIORERNES BLAD Nr. 3 juni årgang Mentorer hjælper på ældreområdet Anna og Ruth er sikre på, at de vil holde kontakten, også når Anna er færdiguddannet. Side 28 Ivar Nørgaard fik ældrerådenes hæderspris - for sin medvirken til, at ældrerådene i dag nyder stor anerkendelse. Side 4 De frivilliges gejst Det frivillige arbejde er drevet af gejst og gnist, siger Helle Thorning-Schmidt. Side 9

2 Vil du hjælpe med klinisk forskning i type 2 diabetes? CCBR er en privat forskningsklinik, som arbejder for at fremme klinisk forskning. Afprøvning af nye lægemidler gennem klinisk forskning er nødvendig for at få udviklet ny medicin til behandling og forebyggelse af sygdomme. Ved at deltage i et klinisk forskningsforsøg hjælper man ofte både sig selv (bedre kontrol og behandling af ens egen sygdom) og andre, som i fremtiden kan have gavn af den viden og de erfaringer, der opnås gennem det forsøg, man selv deltager i. Type 2 sukkersyge er et stigende problem i den vestlige verden. Som følge heraf er antallet af lægemiddelforsøg indenfor dette område stadigt stigende. Har du type 2 diabetes, kan vi måske tilbyde dig at deltage i et klinisk forsøg. Der vil typisk være en række krav til din helbredstilstand og sygdomssymptomer, som skal være opfyldt, men kravene varierer ofte fra forsøg til forsøg. Derfor vil du blive grundigt undersøgt, før du kan være med i et forsøg. Hvis ovenstående har vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtigende samtale med én af vores læger. De kliniske forsøg foregår hos: CCBR i Ballerup: Center for Clinical and Basic Research Ballerup Byvej 222, 2750 Ballerup v / Læge Merete Holm-Bentzen tlf. nr , alle hverdage ml. kl. 8:30 og 15:00 CCBR i Vejle: Center for Clinical and Basic Research Orla Lehmannsgade 1, 3., 7100 Vejle v / Læge Peter Alexandersen tlf. nr , alle hverdage ml. kl. 8:30 og 15:00 CCBR i Aalborg: Center for Clinical and Basic Research Hobrovej 42 D, 2., 9000 Aalborg v / Speciallæge Hans Chr. Hoeck tlf. nr , alle hverdage ml. kl. 8:30 og 15:00 CCBR er en privat klinik som beskæftiger sig med forsøg indenfor: Knogleskørhed, slidgigt, diabetes type 2, forhøjet blodtryk og kolesterol, irritabel tyktarm mv..

3 Seniorernes blad udgives af landsorganisationen Pensionisternes Samvirke Hovedkontor og redaktion: Griffenfeldsgade København N Tlf Fax: PensionisternesSamvirke.dk Eksp. åben: Kontor: Ansvarshavende redaktør: Landsformand Jørgen Fischer Næste blad udkommer Indlæg skal være redaktionen i hænde senest 2.juli Seniorernes blad påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra Seniorernes blad må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Samvirkets arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Rathsacksvej 1, 1. th Frederiksberg C Tlf Fax: Sats: Grafisk Trykcenter A/S, Tryk: Virage Oplag: ISSN: ISSN: online version Forsidefoto: I mødet mellem generationer og kulturer får begge parter udbytte af samværet. I historien om mentorordningen på ældreområdet, er det den unge studerende, der drager nytte af den ældre erfarne mentor. Men der er ingen tvivl om, at mentor også går beriget videre. Leder Hvilke skuldre skal bære? Det sene forår har i alt for rigelig grad givet os politisk underholdning. Mens der på internationalt plan kæmpes for at holde de sydeuropæiske økonomier så meget oven vande, at de ikke trækker hele Europa ned i en ny depression, har de danske politikere givet deres bud på, hvad vi skal gøre for at holde krisen i ave i vores eget land. Der er enighed om, at vi bestemt ikke er det hårdest ramte land, vi har tværtimod et godt udgangspunkt for at komme igennem krisen, hvis vi tager nogle fornuftige forholdsregler. Hvad det så er, er der til gengæld rygende uenighed om. Skal vi arbejde os ud af krisen? Det foreslår S og SF, og de siger, det koster en times tid mere på jobbet. Det går ikke, siger regeringen,vi skal spare mindst 24 mia. hvis vi skal ud af krisen. Og sådan bliver det, for Dansk Folkeparti støtter, og så er flertallet hjemme. Som ældreorganisation er Pensionisternes Samvirke tilbageholdende med at kommentere beslutninger, der ikke direkte handler om ældres trivsel og velfærd. Men det har de spareforslag, som har været på bordet i høj grad været, især angrebet på overførselsindkomsterne. Da regeringen 18. maj udmeldte en fastfrysning af overførselsindkomsterne, måtte vi konstatere, at al snakken om det grå guld kun var snak. Vi påpegede, at omring folkepensionister stort set kun har den sociale pension og evt. lidt ATP. Det giver typisk efter skat kr. om måneden til husleje, el varme, andre faste udgifter, mad m.v. Det er allerede nu meget svært at få den økonomi til at hænge sammen, og en fastfrysning ville være fatal for mange. Da regeringen samtidig udtrykte forventning om, at flere danskere herunder ældre ville være med til at redde velfærdssamfundet ved at yde mere frivilligt socialt arbejde, så vi for os den enlige folkepensionist, der yder et stykke frivilligt socialt arbejde i et folkekøkken og håber på, at der bliver lidt mad til overs til hende selv. Det gik heldigvis ikke så galt. Forslaget om fastfrysning af overførselsindkomsterne blev taget af bordet. Men hele processen har mildest talt været kluntet, og det forslag, vi ser i skrivende stund er meget lidt tilfredsstillende. Ældreområdet går næppe fri for besparelserne. Vi har set forslag til en rent ud hjerteløs behandling af ældre flygtninge ved at fratage dem den almindelige folkepension. Og de seniorhøjskoler, der giver et så vigtigt bidrag til mange ældres fortsatte aktive deltagelse i samfundet, forudser, at de må lukke, hvis tilskuddet til korte højskoleophold reduceres som foreslået. Priserne vil i givet fald stige med 50% og skolerne vurderer, at kun en tredjedel af kursisterne kan betale det. Så skolernes økonomiske grundlag vil hurtigt være væk. Vi håber, at regeringen besinder sig på de nævnte områder. Men tilbage står en klar fornemmelse af, at det igen bliver de svageste, der kommer til at betale gildet. Vi har også fornemmelsen af, at den kluntede håndtering af sparerunden er med til at sætte aldersgrupper op mod hinanden. Vi har i den nuværende situation mindst af alt brug for et hundeslagsmål mellem Yngresagen, de ældres organisationer, børnefamilier osv. osv. Det vi har brug for, er at de bredeste skuldre kommer til at bære mest. Rent ud sagt. De skattelettelser de rigeste fik for et par måneder siden, kunne for eksempel tages af bordet igen. Pensionisternes Samvirke Indhold Ivar Nørgaard fik ældrerådenes hæderspris Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde De frivilliges gejst... 9 Ældremobiliseringen har fået penge! Fotokonkurrence Kronikkonkurrencen Det skal nok gå alt sammen Organdonor Demokrati i praksis Giv grøn omsorg - skab trivsel Seniorbrevkassen Erindringsarbejde Kryds og tværs Bliv medlem Rejsehjørnet Et år med mentorordning på ældreområdet Kineserne kommer! Fester Formidlingen... 31

4 Ivar Nørgaard fik ældrerådenes hæderspris 2010 Hædres den, der hædres bør, Ivar Nørgaard var med i front, da der blev arbejdet for en lov om ældreråd i alle kommuner. Som formand for Pensionisternes Samvirke og medstifter af og formand for Ældremobiliseringen var Ivar Nørgaard også i den forbindelse en mand, der blev lyttet til. Det fik stor betydning for lovens indhold, hvor især kravet om, at ældrerådene skal høres i alle sager vedrørende ældres vilkår, gav den rette position og indflydelse. Over 500 ældrerådsmedlemmer fra 93 kommuner, der deltog på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 26. og 27. april på Nyborg Strand, var enige om at sætte pris på den indsats, og Kirsten Feld, formand for Danske Ældreråd, sagde blandt andet i begrundelsestalen, at Ivar Nørgaards indsats var stærkt medvirkende til, at ældrerådene i dag nyder stor anerkendelse og dermed har stor indflydelse på de ældrepolitiske beslutninger. Ivar Nørgaard får her overrakt hædersprisen af formand for Danske Ældreråd, Kirsten Feld. Udover talen med motivation for valget af Ivar Nørgaard som prismodtager, modtog han også en flot, unik glasvase, fremstillet af glaskunstner Skak Snitker, Glasgalleriet i Roskilde. Tidligere modtagere af Danske Ældreråds hæderspris: Jens Arbjerg Pedersen, forhenværende rådmand i Århus Kommune, 2009 Kristian Riis, forhenværende generalsekretær i Omsorgsorganisationernes Samråd, 2008 Bent Rold Andersen, forhenværende socialminister, 2007 Ivar Nørgaard blev hyldet, takkede for den store ære og kvitterede med et lille historisk tilbageblik på de 15 år med lovfæstede ældreråd. Han fremhævede, hvordan ældrerådsarbejdet ændrede karakter, da der blev givet retningslinjer for valgene og ikke mindst for den tildelte kompetence, hvor høringspligten er omdrejningspunktet. Der vil blive ved med at være noget at kæmpe for, senest har regeringen været ude med riven og forsøgt at gøre flere indflydelses- eller forebyggende funktioner frivillig for kommunerne at have. Men heldigvis har de trukket nogle af forslagene tilbage, så det der lige nu skal have mest opmærksomhed er, hvor klagerne over den tildelte hjemmehjælp skal rettes, når klagerådene nedlægges. Ivar Nørgaard foreslog at lægge denne opgave i ældrerådene, hvilket blev mødt med stor begejstring. Lise Høst Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde 2010 Danske Ældreråd holdt repræsentantskabsmøde den 26. april, efterfulgt af en ældrepolitisk konference den 27. med knap 600 deltagere, hvilket er det største fremmøde nogensinde til disse årlige arrangementer. Formanden for Danske Ældreråd, Kirsten Feld sagde ved sin velkomst, at hun var stolt over det store fremmøde. 93 af landets 98 kommuner var repræsenteret og viste dermed et stort engagement af ældrerådenes repræsentanter. I den mundtlige beretning gav formanden udtryk for bekymring over de korte høringsfrister som mange af ældrerådene får og hun pointerede at: ældrerådene skal høres i alle ældrepolitiske spørgsmål. Formanden talte om kommunernes økonomi, brugerbetaling, sygehusene og de ældres retssikkerhed og udtrykte bekymring for at lov nr. 177 Afbureaukratiseringsloven af nogle opleves som en afdemokratiseringslov og opfordrede til politisk omtanke hos vore politikere, så forringelser på ældreområdet undgås. SENIORERNES BLAD NR SIDE 4

5 Ældre patienter på spil! Repræsentantskabet forelagde følgende udtalelse om sundhedsvæsenet: 537 ældrerådsmedlemmer fra 93 kommuner, forsamlet til DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand den 26. april 2010, udtaler: DANSKE ÆLDRERÅD har med stor bekymring fulgt planerne om besparelser på mange hospitaler som følge af budgetunderskud i DANSKE ÆLDRERÅD ønsker ikke at blande sig i diskussionerne om placeringen af ansvaret for de overskredne budgetter og de politiske konsekvenser heraf, herunder afskedigelse af personale. DANSKE ÆLDRERÅD vil derimod pege på faren for, at besparelser, omstruktureringer og ændrede priorite- Ole Hartling, overlæge på Nuklearmedicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt og tidligere formand for Etisk Råd. Han kaldte vores liv for bangelivet, hvor sundheden er blevet en gudedyrkelse, der kræver afsavn og straf. Vi forebygger os til sygdom, var en af Ole Hartlings påstande, og han fortsatte med denne tankevækkende overvejelse: Bliver ressourcerne brugt på forebyggelse for raske, ældre borgere på bekostning af en mere optimal behandling af syge, ældre borgere? Oplægget var sprængfyldt med god ordgymnastik: Det er godt at leve sundt, bliver til Det er sundt at leve godt, og det signal tog forsamlingen til sig. Benny Lauridsen (tv.), næstformand i Pensionisternes Samvirke deltog i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og konference, han har her samlet nogle godbidder derfra, som han vil dele med os andre. Løse proteser og manglende tænder hører fortiden til. Tandimplantater er løsningen til øget livskvalitet. Tandlægerne Tove Thrane & Peter Gade H.C. Ørsteds Vej 50 C 1879 Frederiksberg C Telefon Centralt i København har vi indrettet en funklende ny klinik specielt indrettet til implantat behandlinger. Vi har begge over 15 års erfaring med denne meget sikre behandlingsmetode. Kontakt os for en gratis forundersøgelse med henblik på implantat behandling. Fri parkering i gården. METRO og busserne 2A, 3A, 67, 68, 80N, 82N kører lige til døren. Invitation til gratis informationsmøde om tandimplantater. Tirsdage kl på disse dage: d. 15/6 og d. 7/9. Ring eller se på SENIORERNES BLAD NR SIDE 5

6 Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, satte fokus på sundhedsøkonomi i forhold til ressourcer, prioritering og den nuværende situation i kommuner og regioner. Professoren sagde, at der rent faktisk ikke er tale om besparelser i sundhedsøkonomien, forstået som et fald i ressourcerne, men at det ikke er det samme, som at der er nok. Der har dog stort set været en vedvarende vækst i sundhedsudgifterne fra 1966 til 2008, men væksten er opslugt af de mange behandlingsmæssige fremskridt: Operation for grå stær, hofte- og knæled, transplantationer, effektiv medicin osv. Udgifterne til forebyggelse er også stigende, men forebyggelse er mere diffus, da en del af forebyggelsen er forbud og påbud og afgifter som skal stimulere en sund levevis. ringer rammer ældre patienter særlig hårdt. På de medicinske afdelinger er mange ældre patienter med en eller flere kroniske sygdomme. De har ofte et svagt netværk og et særlig stort behov for personlig pleje og rehabilitering. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer til, at der skabes et mere sammenhængende og helhedsorienteret behandlingsforløb for ældre patienter. Det er navnlig vigtigt at samarbejdet fungerer godt hospitalerne imellem og med den kommunale hjemmepleje og de praktiserende læger. DANSKE ÆLDRERÅD mener, at der med fordel kan fokuseres på de ældre patienter i dette års forhandlinger om en revision af sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner. DANSKE ÆLDRERÅD opfordrer til at sundhedsområdet herunder især ældre borgere prioriteres højt i tider med nulvækst, personalereduktioner og manglende muligheder for udgiftsstigninger på det sundhedsmæssige område Folketinget tager initiativ til en national handleplan for ældre medicinske patienter ældreområdet prioriteres højt ved fornyelsen af sundhedsaftalerne i 2010 aftaleparterne sikrer, at ældreråd bliver hørt i forbindelse med de nye sundhedsaftaler man følger anbefalingerne fra rapporten Inspiration for fornyet indsats for medicinske patienter udarbejdet af Danske Regioner og Dansk Selskab for Intern Medicin og ikke tilsidesætter eller nedprioriterer disse. Fortsættes på side 8. Lis Puggaard, cand. Scient., ph.d. i træningsfysiologi, chefkonsulent i Cowi. Budskabet når altid helt ned på sidste række, når Lis er på med sin livsbekræftende måde at videregive viden og forslag til handling på. Fysisk aktivitet er vigtig for alle ældre, det nytter noget uanset din tilstand. I øvrigt er kvinder i gennemsnit funktionelt afhængige i 4 år mere end mænd, hvorfor især forebyggelse hos ældre kvinder er vigtigt. Vi var nok nogle, der troede, det var omvendt! Og husk så de 30 minutter om dagen, gå en tur, løb hvis du kan, tag cyklen i stedet for bilen, gå til fitness eller svøm en tur. SENIORERNES BLAD NR SIDE 6 Eva Simonsen, patientambassadør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Budskabet i denne stand er, at øge patientsikkerheden sammen! Selskabet har, sponsoreret af Trygfonden, udgivet Patientens bog, som er udformet som en guide til et sikkert patientforløb. Den fås gratis. Se mere på eller bestil den på tlf: Eva Simonsen har også udgivet en bog, der hedder: Patientsikkerhedens blinde vej, som er en beretning om, hvor galt det kan gå i et sygt sundhedsvæsen, den er en beretning om hændelser, der ikke må gentages. Kontakt

7 EKSTRA FORDELE TIL DIG DER ER FYLDT 60 ÅR! ER DU MERE END 60 ÅR? FÅR DU 25% RABAT! Vi har et godt tilbud til dig, der er rundet 60 år og dermed nået en fase af livet, hvor behovet for briller presser sig mere på: Vi giver dig simpelthen 25% i rabat på dit brillekøb, hvis du køber briller fra prisgruppe kr. 795,- og op. Vi kalder det 60+ rabat. Rabatten gælder hele brillens pris. Det gælder altså også hvis du har brug for flerstyrkeglas, hvor vi i forvejen har nogle af landets laveste priser på kvalitetsglas fra Pentax (fra kr. 800,-). Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud, som f.eks. 2for1. Landsdækkende kundeservice telefon Se mere på

8 Fortsat fra side 6. Således vedtaget af repræsentantskabet, Nyborg Strand, 26. april 2010 Vi lever længere - hvordan lever vi bedre? Under denne overskrift fandt næste dags konference sted. Der var fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, på sundhedsøkonomi, på aktiv handling og politiske hensigter både fra Regeringen og fra kommunalpolitisk side. Fanø Forårsfristelser! Esbjerg Hou Kolby Kås Fynshav Bøjden Sælvig Spodsbjerg Kalundborg Tårs Køge Ystad Tel Sassnitz Rønne Tag på forårstur til en af Danmarks øer her er nogle gode priseksempler Bornholm Pensionistpris bil + 2 Samsø Vest Bil / varevogn u kg inkl. fører, indtil 6 m lang, uanset højde Obs tillæg for personer i bilen Øst Bil / varevogn u kg inkl. fører, indtil 6 m lang og maks. 2,40 m høj Fanø Personbil med eller uden campingvogn / trailer eller mobilehome inkl. 9 personer, indtil 6 m lang Langeland Personbil med eller uden campingvogn / trailer eller mobilhome inkl. 9 personer, indtil 6 m lang Als Personbil med eller uden campingvogn / trailer eller mobilehome inkl. 9 personer, indtil 6 m lang Alle priser er for enkelttur - med undtagelse af Fanø. kr. 334,- kr. 256,- kr. 281,- kr. 275,- kr. 245,- kr. 198,- Mad der bringes ud bliver aldrig, som den mad, der bliver lavet hjemme i køkkenet. Men mange firmaer arbejder hele tiden på at fremstille god mad, som kan tåle at blive pakket ned, kørt af sted og leveret til den ældre borger. Når man står og ser på det dejlige kød, der bliver skåret ud og ikke mindst duften af det, kan det godt være svært at se for sig, at det vil være den samme oplevelse, når det bliver pakket ud af emballagen. Både kokkeriet og kørslen er under stadig udvikling. Programmet var godt sat sammen, oplæggene var alt lige fra tankevækkende, spændende, sjove til lettere provokerende. I de valgfrie seminarer blev der fulgt op på dagens emne med spændende foredrag og debat om de løsninger, der arbejdes med rundt om i kommuner og regioner. I pauserne kunne man hente inspiration hos de mange udstillere, som præsenterede deres produkter. Her var alt lige fra tilbud om madudbringning, elscootere, rejser, indkøb til større faglig viden om rehabilitering, demens, og forebyggende hjemmebesøg. Servicestyrelsen uddelte et lille sjovt spørgsmålshjul om God Mad Godt Liv, hvor meget ved vi egentlig om mad og måltider til ældre. Når man drejer rundt på hjulet er svarene afhængig af om, man er plejepersonale, politiker eller den ældre selv, - og de er absolut forskellige. Tankevækkende! Benny Lauridsen, næstformand i Pensionisternes Samvirke SENIORERNES BLAD NR SIDE 8

9 De frivilliges gejst af Helle Thorning-Schmidt Da repræsentanter for Pensionisternes Samvirkes forretningsudvalg i foråret mødtes med Helle Thorning-Schmidt (S,) var den egentlige årsag Samvirkets betænkelighed ved, at de såkaldte satspuljemidler, der fi nansieres via overførselsindkomsterne, i alt for ringe grad kommer de ældre til gode. På mødet var der enighed om, at satspuljen bør bevares, og at fordelingspraksis i høj grad kan diskuteres. Der var også enighed om meget andet, f.eks. frivillighedens store betydning. Det spørgsmål optog Helle Thorning-Schmidt så meget, at vi bad om en udtalelse til Seniorernes Blad. Den er her: Tak for invitationen til at sende en hilsen her i Seniorernes Blad. Jeg vil gerne bruge lejligheden til at skrive om betydningen af mange seniorers enorme indsats i det frivillige arbejde. At skabe gode rammer for frivilligheden er en hjertesag for mig og Socialdemokraterne. Når over en tredjedel af Det frivillige arbejde er drevet af gejst og gnist. Det er drevet af en stærk oplevelse af, at vi alle sammen kan bidrage til fællesskabet, siger Helle Thorning-Schmidt danskerne bidrager med frivilligt arbejde, så er det absolut enestående. Men vi må aldrig tage frivilligheden for givet. Vi skal værne om de frivilliges engagement, støtte op om indsatsen og give foreningslivet gode vilkår. Og så skal vi HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af danskere, som har problemer med hørelsen Oplev dem i et eksklusivt interview, hvor de fortæller om en dagligdag med høreproblemer, om at gøre noget ved det og om oplevelsen af fornyet livskvalitet. Se interviewet med Morten Olsen og Per Arnoldi på widex.dk/perogmorten SENIORERNES BLAD NR SIDE 9

10 Vandreture på Malta Dygtige lokale natur- og miljøguider tager dig med rundt i den fantastiske natur på Malta og på den grønne naboø, Gozo. Ugen krydres med skønne udflugtsmål, hvor vi lærer hinanden bedre at kende. Vi snuser til den ældgamle historiske atmosfære, smager øens vin og kommer tæt på de lokale. Der vil også være tid til ferieafslapning på Mellieha Holdiay Centre, hvor vi skal bo eller du kan tage ud og opleve øens mangfoldigheder på egen hånd. Læs dagsprogrammet på eller ring på Vandreferie Spar 700,- Introduktionstilbud FolkeFerie.dk er det bedste udgangspunkt for din vandreferie blive bedre til at påskønne frivilligheden. Jeg er ikke i tvivl. Uden den store indsats, som seniorerne lægger i det danske foreningsliv, så ville det falde fra hinanden. Det handler om vores idrætsklubber. Om kulturelle foreninger. Naturklubber og boligforeninger. Listen over de sammenhænge, hvor det frivillige arbejde gør en forskel, er nærmest uendelig. Alligevel vil jeg særligt fremhæve det arbejde, som blandt andet Pensionisternes Samvirke løfter i forhold til de ældre, hvor netværket mere end knirker. Det er ældre, som måske ikke har så mange pårørende, eller hvor økonomien er trang. Hvor sygdom gør det svært at komme ud. Det er et flot arbejde. Tak for indsatsen. Når vi politikere taler om foreningslivet i Danmark, tager vi ofte store ord i vores mund. Ord som samfundets sammenhængskraft, tillid, civilsamfundet osv. Det er alt sammen godt og rigtigt. Men når jeg tænker på frivillighed, ja, så tænker jeg ikke kun på alle de store ord, men også på skæg og ballade. På gode stunder i fællesskabet. På hvor dejligt, det er, at så mange ældre danser, fortæller historier, tager på udflugter, motionerer og griner sammen. Det frivillige arbejde er drevet af gejst og gnist. Det er drevet af en stærk oplevelse af, at vi alle sammen kan bidrage til fællesskabet. Derfor skal vi politikere give de frivillige mulighed for at dyrke engagementet og alt det sjove, uden at det drukner i regler, puljer, dokumentation og bureaukrati. Frivilligt arbejde handler også om, at mennesker kan have det sjovt sammen hele livet. Der er mange måder, hvorpå man kan engagere sig i frivilligt arbejde, og der er mange typer opgaver, som løftes af de frivillige hver dag. Frivillighedens mangfoldighed er netop dens styrke. De frivillige har også et stort lokalt kendskab, og ved derfor ofte bedst, hvad der skal til. Vi skal anerkende den frivillige indsats i sin egen ret. Som et uvurderligt bidrag til mangfoldigheden i samfundet. Så derfor er mit budskab til alle frivillige: Klem på, for vi er mange, der synes, at I gør et flot stykke arbejde. Og husk at have det sjovt imens. n Ældre mobiliseringen har fået penge! Mange har de seneste måneder været bekymrede for Ældre hjælper Ældres fremtid, når den nuværende bevilling udløber. Den bekymring er bortvejret, for der er af Satspuljen bevilget 4,6 millioner kroner til fortsættelse af Ældre Hjælper Ældre netværket. Det er lidt mindre, end vi har ønsket, udtaler sekretariatschef i Ældremobiliseringen, Gitte E. Olsen, og det betyder, at vi må tænke lidt mere kreativt, og at vi må være lidt mere sparsommelige for at få pengene til at slå til. For det er meget vigtigt, at vi ikke skærer ned på det direkte Ældre Hjælper Ældre arbejde, der er til gavn for de svage og ensomme ældre. n SENIORERNES BLAD NR SIDE 10

11 FOTOKONKURRENCE Hvordan ser livsglæden ud? Deltag i Seniorernes Blads fotokonkurrence og vind en pæn præmie! Seniorernes blad har gennem årene haft en del fotokonkurrencer, og det er vores indtryk, at det både har været til glæde for læserne og indsenderne, for vi har altid fået mange bidrag. Denne sommers fotokonkurrence har temaet livsglæde, slet og ret! Et billede til konkurrencen skal opfylde følgende krav: Det skal være taget i denne sommer, og det skal signalere livsglæde og livslyst. Alle kan deltage. Du må f.eks. godt indsende et billede, dit barnebarn har taget. Der er flotte præmier: 1. præmie er kr. 2. præmie er 500 kr. 3. præmie er 200 kr. Sådan gør du Vil du deltage i fotokonkurrencen, kan du sende ét billede, og du vælger selv, om det skal være sort/hvid eller i farver. Du kan enten sende dit bidrag elektronisk eller pr. post. Gør du det sidste, så læg billedet i en kuvert mærket fotokonkurrence og læg en seddel med navn, adresse og telefonnummer i kuverten. Vi vil også gerne have, at du skriver lidt om billedet, fx hvem der har taget det, hvor det er taget, hvorfor det er taget. Mærk konvolutten: FOTOKONKURRENCE, og send dit bidrag til: Seniorernes Blad Griffenfeldsgade København N Sender du et elektronisk billede, så brug mailadressen: Redaktionen skal have billederne i hænde senest den 3. september De tre vinderbilleder offentliggøres i oktobernummeret af Seniorernes blad, og vi forbeholder os ret til også at offentliggøre billeder, der ikke præmieres. Samtlige billeder returneres senest 1. november. Vi ønsker alle deltagere god fornøjelse og håber at få mange bidrag til konkurrencen! Med venlig hilsen Redaktionen Har du også svært ved at høre hvad de siger på TV? - Bestil tid til GRATIS høretest 4 Høreapparater fra kr. 0,- med offentligt tilskud på kr ,- pr. apparat 4 Professionel rådgivning 4 Gratis prøveperiode Hør forskellen 4 Høreapparater fra de førende leverandører 4 4 års garanti & service Bestil tid til GRATIS høretest nu! Pantone CMYK version Brown/Grey: c 3/ m 19/ y 30/ k 70 Esbjerg Herning Lyngby Skanderborg Frederiksberg Hillerød Næstved Slagelse Glostrup Horsens Odder Vejle Gråsten Klampenborg Ringsted Viby Haderslev Køge Roskilde SENIORERNES BLAD NR SIDE 11

12 FLODKRYDSTOGT I EUROPA Med et flodkrydstogt får du en anderledes og mere intim krydstogtsoplevelse med dansktalende rejseleder. Skibene er ikke så store, så du kommer til at lære dine medrejsende at kende og kan nyde synet af storslået natur, vinmarker, middelalderborge og små landsbyer. FRA MOSKVA TIL ST. PETERSBORG 11 DAGE FRA ,- Tag på krydstogt ad Ruslands smukke floder, kanaler og søer med MS Konstatin Korotkov, og kom helt tæt på den russiske kultur. Oplev Den Røde Plads i Moskva, det usminkede russiske hverdagsliv og den imponerende natur. Krydstogtet slutter med 2 dage i smukke St. Petersborg. AFREJSE: 30. JULI 2010 / 19. AUGUST 2010 / 8. SEPTEMBER 2010 PROGRAM: Dag 1 København-Moskva Fly fra København til Moskva. Bustransport til skib. Dag 2-3 Moskva I Moskva skal vi bl.a. andet se den Røde Plads og Vasilij-katedralen. Dag 4 Uglich Oplev en af Ruslands kønne gamle byer på en guidet spadseretur, hvor vi stifter bekendtskab med byens kreml-fæstning og besøger Dimitri Blodskirken. Dag 5 Jaroslavl/Rybinsk Byen Jaroslavl er en af de ældste og fineste byer i Den Gyldne Ring en samling af fæstningsbyer rundt om Moskva. Dag 6 Goritsy Sidst på formiddagen ankomst til Goritsy - en lille russisk landsby. Dag 7 Kizhi Sejlads på Onegasøen Europas næststørste og reneste sø. I Kizhi besøger vi bl.a. den unikke Kristi Forklarelseskirke, som står på UNESCO s verdensarvsliste. Dag 8 Mandrogi Mandrogi ligger ved floden Svir, der forbinder de største europæiske søer Ladoga og Onega. Dag 9-10 St. Petersborg Skibet lægger til kaj i St. Petersborg, hvor vi bl.a. besøger hovedgaden Nevskij Prospekt, Blodskirken med de farverige løgkupler, Smolny-klosteret og Isaak-katedralen. Dag 11 St. Petersborg Afrejse med fly ved middagstid til Danmark. PRISEN INKLUDERER: Flyrejse København-Rusland t/r Helpension på skibet fra middag første dag til morgenmad sidste dag Kaffe og te til alle måltider Orkester og underholdning om bord Udflugter iht. program Læge medfølger på hele rejsen Visum SCA C AV NDINAV A SIDEN IAN 1991 CRUISE CENTER FRA BUKAREST TIL WIEN 11 DAGE FRA ,- Oplev de smukke historiske byer langs Donau. Ingen anden flod repræsenterer så mange forskellige kulturer, og MS Der Kleine Prinz lægger hver dag til i en ny by som I kan udforsk. Smag f.eks. den lokale blommesnaps i Beograd, tag på byrundtur i Budapest og nyd Wiens fantastiske arkitektur. AFREJSE: 30. MAJ / 19. JUNI / 9. JULI / 18. AUGUST 2010 PROGRAM: Dag 1 København Bukarest Fly fra København til Bukarest. Kort byrundtur inden skibet lægger fra land. Dag 2 Vidin I den lille bulgarske havneby besøger vi Baba Vida Fortet. Dag 3 Jernporten Vi oplever Jernporten - en 100 km lang naturskabt kløft. Dag 4 Beograd Byrundtur i Beograd, hvorefter vi spiser frokost i haven hos en lokal bondefamilie med den lokale blommesnaps og andre specialiteter. Dag 5 Novi Sad/Vukovar Vi oplever den livlige stemning i Serbiens 3. største by Novi Sad, inden turen går videre til Vukuvar en lille historisk by i Kroatien. Dag 6 Pecs Vi ser de historiske mindemærker i Pecs, hvorefter der er vinsmagning i et lokalt vinhus. Dag 7-8 Budapest Budapest er en af Europas smukkeste hovedstæder med pompøse bygninger, bjerge og grønne områder. Dag 9 Bratislava Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Slovakiets hovedstad, Bratislava. Dag 10 Wien Vi udforsker Østrigske romantiske hovedstad og ser bl.a. Ringstrasse og St. Stephan-kirken. Dag 11 Wien Tid til de sidste oplevelser i Wien, inden afrejse til København om eftermiddagen. PRISEN INKLUDERER: Flyrejse København-Bukarest/Wien-København Helpension på skibet Kaffe og te til alle måltider Levende musik i baren om bord Udflugter iht. program Dansktalende rejseleder BESTIL DIT CRUISE PÅ TELEFON Vi sidder klar til at hjælpe dig man-tors: 9-17, fre: , lør:

13 Kronikkonkurrencen I sidste nummer af Seniorernes Blad offentliggjorde vi vinderen af kronikkonkurrencen, her i det følgende præsenterer vi den historie, der blev udvalgt som nummer 2. I næste nummer bringer vi historien, der fik 3. pladsen. Det skal nok gå alt sammen Jeg var ca. 10 år da jeg kom hos min mormor, der var i 70erne. Jeg kom som sendebud for min mor, for telefon havde hun ikke. Bedste, som hele familien kaldte hende, boede i Rantzausgade i en lille 1. værelses lejlighed, uden bad og toilet. Nede i gården stod en række træskure med lokummer til fælles afbenyttelse for beboerne. Hendes stue som man kom lige ind i fra trappen, var altid pæn og ordentlig, sengen var redt og dækket med et sengetæppe. Der var kun få møbler, et bord med stole og et chartol, men der var nogle flotte gardiner der lå lidt hen ad gulvet. jeg spurgte hende hvorfor, for sådanne gardiner havde min mor ikke. Gardiner skal være pæne, sagde hun: de er ens ansigt udad til! Der var et lille køkken hvor hun lavede kaffe, havregrød og øllebrød, men aldrig middagsmad, det fi k hun kun ved besøg hos døtrene. Hun var pertentlig med sig selv, havde et stort smukt hår som hun selv farvede: Der er jo ingen grund til at reklamere med sin alder sagde hun. Hun bar en ankellang kjole uden bælte med en brosche i halsudskæringen. Der var en egen ro over hende, hun beklagede sig aldrig, hvis vi andre gjorde kom det fortrøstningsfuldt: du skal se, det går nok alt sammen. Når jeg kom, blev jeg sendt til bageren efter wienerbrød og så drak vi kaffe sammen. Min mor var enke med 5 børn og ernærede sig ved en lille grønt butik der ikke gav meget af sig, så jeg arvede altid min søsters tøj, det beklagede jeg mig en gang over hos Bedste, men nej jeg fi k ikke medhold: du har det godt, da jeg var barn var der stor fattigdom. Jeg voksede op i en plejefamilie fordi min mor var ugift og ikke kunne have mig, familien havde selv Kronikør Gerd Skogemann. På 2. pladsen i vores kronikkonkurrence, blev Gerd Skogemanns historie om sin Bedste udvalgt. En 10 årigs oplevelser af hverdagslivet i 40 erne, som nok var et sparsomt liv, men et varmt og stolt liv. Hverdagen indeholdt trods alt en vis optimisme, deres motto blev: Det skal nok gå alt sammen, det kan børn godt lide at høre. flere børn, faderen var håndværker og når han var arbejdsløs blev børnene sendt ud at tigge. Jeg slap, for Bryggeren betalte for mig, sagde de. Også de gamle som ikke havde familie til at tage sig af dem tiggede, jeg så dem selv, når de sad på kirketrappen om søndagen. Jeg tror hun fi k lidt aldersrente, det var nok ikke så meget for hun gik ud og vaskede for folk. Også for min mor vaskede hun, det var hårdt arbejde dengang men trods sin høje alder var hun stærk og robust. Det var heldagsarbejde på fuld kost. Mor startede dagen før med at sætte tøjet i blød. Næste morgen tændte hun for den store gruekedel så alt var klar, når Bedste kom. Så skulle alt tøjet en tur på vaskebrættet, skylles flere gange i de store trækar med koldt vand. Til slut vridning og ophængning i gården, når det var godt vejr ellers på loftet, men så måtte mine brødre træde til med opbæring. Efter aftensmaden slappede Bedste af med en kop kaffe og en lille cerut, når det kneb med at holde den tog hun en hårnål til hjælp, den skulle nydes til det sidste. Da Bedste efterhånden nærmede sig de 80, ville hun ikke vaske ude mere, hun søgte et job som toiletdame hos Wiwex. De spurgte om alder, hun sagde: 69, de bad ikke om legitimation og antog hende. Det var uden løn men med kost og de drikkepenge der faldt af og det var mange, sagde hun. Hun var der vel et par år, så blev hun alvorligt syg og kom på hospitalet. Da hun var ved at komme sig ville hun hjem, men lægen mente ikke, det var tilrådeligt, når hun boede alene og anbefalede plejehjem, Bedste sagde nej, men hendes søn holdt med lægen og fi k hende i stedet overtalt til at flytte ind til sig. Han boede i en stor lejlighed på 2. sal i Nørregade, så der fi k hun så et værelse. Da jeg besøgte hende der en dag, var det ikke min ellers så opti mistiske Bedste. Hun havde helt tabt modet og kunne slet ikke bruge sit eget: du skal se, det går nok alt sammen. Hun følte sig spærret inde, benene var ikke blevet gode nok til, at hun turde gå på gaden. Sønnen så hun kun sjældent og sin svigerdatter kun, når hun satte mad ind til hende. Så mente den øvrige familie, at det nok alligevel var bedre med et plejehjem. Det blev i De Gamles By i et stort værelse med 4 senge, 4 kommo der og 4 gamle kvinder, der ikke kunne enes. Bedste fandt dog hurtigt ud af at gå ud i haven og sidde på en bænk og gå SENIORERNES BLAD NR SIDE 13

14 nogle småture. På den måde fi k hun genoptrænet sig selv og besøgene hos døtrene blev genoptaget. Det var på den tid, hvor tyskerne havde besat Danmark, men det tog hun sig ikke af, var bare glad for, at hun kunne gå igen. Den 19. september 1944 var Bedste hos mor. Pludselig kom der luftalarm, der lød skud, men ingen lyd fra flyvemaskiner, det var underligt, Hvad kunne det være. Snart kom svaret som en løbeild gennem byen: Tyskerne har taget politiet. Da alarmen blev afblæst var hele byen i kaos. Folk stod i kø ved butikkerne for at hamstre eller samledes om radioen for at høre, hvad der nu skulle ske. Men mor havde kun en tanke i hovedet, hvordan får jeg Bedste hjem. Det viste sig umuligt at få en Taxa og sporvognene var holdt op med at køre, kunne nogen fortælle hende. Så må vi jo gå, sagde Bedste. Men der var lang vej fra Randersgade til De Gamles By - ville en 90 årig kunne klare det? Mor så dog ingen anden ud vej, så de kom af sted. Mens skuddene stadig Til højre i billedet ser vi Gerd Skogemanns mormor: Bedste, Vilhelmine Højer. Til venstre i billedet ses Gerds mor, Rosa Cederholm (i midten ægtemanden til Rosas storesøster Anna). Billedet er fra lød rundt omkring, skråede de over Fælledparken, mens min mor i angst og sveddryppene prøvede at skynde på Bedste, tog hun det roligt og satte sig på de bænke, de kom forbi for at hvile sig. Da de endelig nåede frem til de gamles By satte Bedste sig på bænken udenfor og sagde til mor: gå bare hjem nu, her klarer jeg mig selv og med et lille smil: det gik jo meget godt alt sammen. n hør livet igen professionel rådgivning og vejledning er nøglen til en god start på et nyt liv med høreapparat. hos Auditiva tilbyder vi: Professionel rådgivning Høreapparater indenfor det offentlige tilskud enestående teknologi fra bl.a. oticon, Widex og siemens - h ø r m e r e p å 7 o Frederiksberg H.C. Ørsteds Vej 50C 1879 Frederiksberg C Hillerød dyrehavevej HillerØd Holte Holte stationsvej Holte odense torvegade odense C SENIORERNES BLAD NR SIDE 14

15 Organdonor - har du taget stilling? Læs historien om Ulla, der tog stilling som 29 årig og selv fik glæde af det 30 år senere. Af Gerda Klemensen, Danmark har vi I retten til selv at bestemme, hvad der skal ske med vores krop, når vi er døde. For de fleste mennesker er det en stor beslutning at tage, om man vil tillade, at ens organer kan blive brugt til donation. Beslutningen kan være forbundet med mange følelser. Mange ældre er i øvrigt af den opfattelse, at deres organer nok er for gamle til at kunne bruges på andre. Det er nu ikke nødvendigvis rigtigt. Hvor stort er behovet for organer? Behovet for organer er langt større end man kan indfri. I Danmark er behovet et sted mellem organer årligt. Eksempler på organer der kan transplanteres er: hjerte, lever, lunge, nyre og hornhinde. Nyresyge er den patientgruppe, der har størst behov for organer. Der transplanteres ca nyrer årligt. Heraf er ca. 40 doneret af levende pårørende til en nyresyg. Hvem kan donere? Med alderen opstår åreforkalkning i forskellige organer varierende fra menneske til menneske. Det er dog sjældent, at hjerter fra donorer over år kan bruges, mens levere og nyrer fra årige i en del tilfælde er egnede. Det er hjernedødskriteriet der gælder. Fortsættes på side 18. Demokrati i praksis - Pensionisternes Samvirke holder kongres den 6. oktober Den 6. oktober holder Pensionisternes Samvirke kongres på Quality Hotel i Høje Tåstrup. Kongressen holdes hvert andet år og er det forum, hvor delegerede fra personlige medlemmer og medlemsinstanser drøfter organisationens arbejde og resultater i de forløbne år. Det er også på kongressen, der lægges de overordnede planer for det fremtidige arbejde. Vi spår, at de delegerede vil have mange ting at pege på som nødvendige kommende arbejdsopgaver. Specielt på det ældrepolitiske område vil der være rigeligt at tage fat på. De personlige medlemmer har på møder i landsdelskredsene her i foråret valgt deres delegerede til kongressen. I løbet af juli måned bliver der sendt indbydelse ud til medlemsinstanserne, således at de kan tilmelde delegerede. Når noget skal fejres... Skal bryllupsdagen eller den runde fødselsdag fejres med en rejse for hele familien, er vores eget Sunwing Resort det oplagte valg. Her kan I vælge imellem ferielejligheder, der passer til jeres familie, og der findes aktiviteter for både børn og voksne. Skal det være ekstra nemt og bekvemt, vælger I Sunwing Resort Inclusive. Sunwing Resort & Spa Arguineguín, kat. 4+ Afrejse 15/12, 1 uge 4.549,- Sunwing Resort Fañabé, kat. 4 Afrejse 14/12, 1 uge med Sunwing Resort Inclusive 5.944,- Børn (2-11 år) rejser fra 1.650,- og får gratis Sunwing Resort Inclusive i selskab med en betalende voksen. På kongressen i 2008 var der bred opbakning til Hovedbestyrelsens ældrepolitiske markeringer Bestil ferien på spies.dk eller SENIORERNES BLAD NR SIDE 15

16 TOURGUIDE DitoBus Excursions A/S K.P. Danøsvej Holbæk Telefon Telefax Dronning af Danmark Særudstilling 10. april 1. august Seniorrejse til Island - 6 dage DIREKTE TIL FJORD NORGE Bil Campingvogn Cruise DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM FREDERIKSBORG SLOT 3400 Hillerød Tlf Et specielt sammensat program for pensionister 7.998,- Pris per person i dobbeltværelse med halvpension, fly, 3 heldags udflugter, aftenunderholdning, rejseleder og skandinavisk talende guide. Afrejse fra København 25. september og 16. oktober Flytillæg kan forekomme Islandseksperten heklatravel.dk Foto: Terje Rakke / Nordic Life / Fjord Norway Vi ses i Esbjerg! tlf GRUPPEREJSER Rundrejser Badeferie Miniferie Busrejser Flyrejser Temature Storbyferie Få skræddersyet jeres rejse BORNHOLM Nygade 7, Sandvig, 3770 Allinge Tlf Fax FREDERICIA Gruppearrangementer Med udgangspunkt i den historiske bymidte eller den skønne natur, arrangeres hele året guidede ture for grupper og virksomheder. Turene kan indeholde alt lige fra traditionel voldvandring, til virksomhedsbesøg i området eller andre temature med guide. Forhør dig på Fredericia Turistbureau og få idéer til Jeres næste arrangement. Vendersgade 30 D, 7000 Fredericia Tlf BORNHOLM 1 uge i lejlighed med havudsigt, fiskebuffet på røgeri, annonce2.indd 1 entré til Kunstmuseet, guidebog, færge, Øresundsbron :53:40 og forsikring. Pris m. 65 billet: kr ,- pr. pers. v/2 pers. Gælder: 27/3-26/6 & 22/8-23/10. BORNHOLMTOURS på tlf Åbent / Offen Påsken: 27. marts - 7. april April: tirsdag, onsdag og helligdg Maj - juni: Dagligt/ Täglich Juli: Aug. - sep.: Okt.: Dagligt/Täglich Entre: børn: gratis adgang, Voksne: 50,- Spøttrup Borg Borgen 6 A 7860 Spøttrup tlf MuseuMsCenter HanstHolm Har du lyst til en anderledes udflugt med spændende historier, grubeost og et glas rødvin dybt under jordens overflade..? Tlf ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM SOLVOGN SØSLAG SOMMERLIV ANNEBJERG STRÆDE NYKØBING SJÆLLAND SENIORERNES BLAD NR SIDE 16 Besøg nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig. Molevej 19 Tlf Motion og kultur for september Hold hjernen frisk med motion og godt humør Festdanse juni august Idrætshøjskolen i Sønderborg Friheds Alle Sønderborg Telefon Guldaldermuseum Rahbeks Allé 23 Tirsdag - søndag kl

17 Christiansborg Slot De Kongelige Repræsentationslokaler med Bjørn Nørgaards gobeliner i Riddersalen, Slotskirken Ruinerne af Absalons borg og Københavns Slot Christiansborg Slotsforvalting Åbningstider og information tlf Tag på eventyr i Grønland! SOMMERTILBUD SØNDERJYSK KROFERIE SUPERTILBUD KR ,- 5 DØGN, søn-fre m. 1/2-pens., en drink før middagen kl , 2 retters middag incl. 1/2 fl. vin og aftenkaffe med cognac HVER AFTEN Pris pr. person 2 ELLER 4 DØGN u/drikkevarer søn-tirs eller søn-tors m. 1/2-pension, 2 retter KUN1.098,- eller 1.698,- pr. pers. WEEKEND-OPHOLD Eftermiddags-kaffe og kringle, 3-retters festmenu, musik, dans, overnatning og brunch kr. 799,- i dobbeltværelse. I lejlighed eller hus, kr. 729,- min. 4 pers. eller campinghytte, kr. 549,- EKSTRA DØGN M. 1/2 PENSION KUN 399,- Pris pr. person LANDSBYFERIE Søn-lør i feriehus eller lejlighed, KUN 998,- pr. døgn for op til 4 pers., alt incl. Også huse til op til 16 pers. BO 6 DØGN - BETAL FOR 4 Svømmehal, solarie og 250 senge. Priser incl. slutrengøring. Se også RING NU! eller -58 Rudbøl Grænsekro 6280 Højer ell. -58 Aktive seniorer vælger Højskolen Marielyst Katalog for 2011 udkommer 1. november Risskov Bilferie Europa til lavpris Læsertilbud oplys eller tast bestillingskoden: SENIOR Wellness afdeling Udsigt udover Dieksee 1.249,- Den lille hyggelige kurby Bad Malente ligger placeret i skønne omgivelser lige ved Dieksee og i naturparken Holsteinische Schweiz hvor I finder mere end 200 små og store søer. Med udsigt udover Dieksee ligger Precise Hotel Dieksee****. I kort afstand fra hotellet finder I skønne oplevelser. Tag på shoppingtur i Eutins små gågader, se renæssanceslottet i Plön eller kør en tur til hansestaden Lübeck og gå en tur i den gamle bydel eller smag den verdensberømte marcipan. Mulighed for ophold med værelse på søsiden Spar kr. 176,- Opholdet inkluderer: 2 overnatninger, landside 2 x morgenbuffet 2 x 3 retters menu Frugtkurv + vand 1 x Massage (30 min) Kun 132 km fra Danmark Alle dage hele året Greenland Tourism & Business Council Greenland.com Kangerlussuaq Tourism A/S Mange nye spændende kurser Tlf Oplev historie på Als 749,- Hotel Nørherredhus*** er et moderne hotel beliggende på det smukke Als i Nordborg. Restauranten har sin egen krydderurtehave, som dagligt krydrer maden. Få kilometer derfra ligger der oplevelser for hele familien. Besøg Danfoss Universe med de mange spændende oplevelser ikke mindst for voksne i oplevelsesparken. Oplev også Sønderborg Slot, Historiecentret og Dybbøl Mølle, der giver et indblik i slaget i Regionen er som en levende historiebog. Børn op til 6 år gratis i forældres seng. Spar kr. 431,- Opholdet inkluderer: 2 overnatninger 2 x morgenbuffet 1 x 2-retters menu Gratis Parkering Tæt på Danfoss Universe Fri ankomst i skolernes ferie Ankomst: Fredag & lørdag Dejlige omgivelser, spændende foredrag Dejlige samt busture omgivelser i det sydfynske - og så et godt køkken... Spændende foredrag Busture i det sydfynske 23 ugekurser i juni, juli og august 2010 Bestil vores katalog på og så et godt køkken ugekurser i juni, juli og august 2010 Bestil vores katalog på Dejlig beliggenhed Landsbyidyl i Tarp 699,- Landgasthof Tarp ligger i den lille hyggelige by Tarp blot 25 km. syd for den danske grænse, blandt historiske omgivelser. Et netværk af dejlige cykel- og vandrestier breder sig gennem området, der ligger centralt i Schleswig-Holstein fra Tarp er udflugtsmulighederne utallige. Besøg Flensburg, hvor shopping mulighederne er mange, udforsk et af de mest betydningsfulde renæssanceslotte i Norden, Glücksburg Slot eller besøg den hyggelige kanalby Friedrichstadt. Spar kr. 291,- Opholdet inkluderer: 2 overnatninger 2 x morgenbuffet 2 x 3 retters menu 2 x Kaffe og kage 1 fl. vin i afskedsgave (pr. værelse) Sjov keglebane 3 nætter med ½ pension kun kr. 899,- Ankomst: Alle dage. Prisen er pr. person i dob.vær. Gode børnerabatter Mulighed for flere dage Minimum inkl. slutrengøring Ekspeditionsgebyr kr. 49,- Spar i fht. hotellets egen pris Forbehold for udsolgte datoer Dansk rejsebureau i 17 år Ring og hør nærmere Åbent 9-17, søndag Se mere og bestil døgnet rundt eller ring SENIORERNES BLAD NR SIDE 17

18 Fortsat fra side 15. Hvornår er man død? Langt de fleste mennesker dør, fordi hjertet holder op med at slå, og vejrtrækningen standser. Det kaldes hjertedødskriteriet. I et par hundrede tilfælde om året er det hjernen der dør først. Hjernedød kan opstå på grund af hjerneblødninger, ulykkestilfælde med kraftige hjernekvæstelser, udbredte hjernesvulster eller som følge af iltmangel til hjernen efter hjertestop. Det betyder, at døden kan konstateres ved, at hjernen er holdt op med at fungere og ikke kan bringes i funktion igen. En person kan erklæres hjernedød, når to læger med specialuddannelse og erfaring har gennemført en særlig undersøgelse. Kort fortalt viser undersøgelsen, om patienten reagerer på smertepåvirkning, belysning og irritation af øjnene og skylning af øregangen med koldt vand. Det undersøges også, om der kommer brækningsreaktion og hosterefleks ved irritation i svælg og luftrør, og om patienten selv kan trække vejret uden for respiratoren. Vigtigt at tage stilling Det er vigtigt, at tage stilling til om man vil være organdonor eller ej. Når man har taget stilling er det også vigtigt at sikre, at din holdning er kendt. Du kan fortælle beslutningen til dine nærmeste. Du kan udfylde et donorkort og bære det på dig. Du kan tilmelde dig donorregistret. Man kan vælge at give fuld tilladelse eller begrænset tilladelse. Du kan også svare ved ikke, så er det dine nærmeste pårørende der skal tage stilling. I Danmark er ca tilmeldt donorregistret. Man ved ikke hvor mange der har udfyldt et donorkort eller har fortalt deres beslutning til deres nærmeste. Hvis du vil i donorregistret kan du hente folderen organdonor på apoteket og udfylde det. Du kan også gå ind på og tilmelde dig der. Ulla tog stilling som 29 årig - og fik selv brug for en organdonor som 59 årig. I år 2000 oplevede Ulla Bendtsen for første gang at synet på venstre øje ind imellem blev sløret. Hyppigheden og intensiteten af følelsen af, at der blev trukket et gardin ned blev mere og mere udtalt. Ulla Bendtsen er glad for, at hun fik muligheden for at modtage noget af hornhinden fra en organdonor. Efterhånden blev generne så store, at det havde betydning for både arbejds- og fritidslivet. Jeg kunne ikke holde ud at læse ret lang tid ad gangen og jeg blev også hurtigt træt når jeg sad ved computeren og arbejdede. Når jeg spillede badminton kunne der også være perioder, hvor jeg ikke kunne se bolden med det syge øje. Efter flere fejlvurderinger hos øjenlæger blev den rigtige og endelige diagnose stillet i juli 2007: hornhindelidelse på det bagerste lag af hornhinden ( fuchsendothel-dystrofi). Tidligere ville man have skiftet hele hornhinden, men en nyudviklet metode betød, at man kunne nøjes med at udskifte den syge del af hornhinden. Ventetiden og efterforløbet I juli 2007 blev Ulla indstillet og godkendt til at få transplantationen. Man kunne af gode grunde jo ikke oplyse hvor lang tid ventetiden ville blive. Generne blev mere og mere udtalte. Oftere og oftere gik gardinet ned og Ulla måtte i løbet af efteråret 2007 delvist sygemeldes. Det var hårdt og belastende. Endelig blev hun indkaldt til operation den 1. februar Operationen gik godt bortset fra at implantatet sad skævt og måtte flyttes på plads 14 dage efter. Selve indgrebet føltes ikke som noget stort og voldsomt. Der er en stor risiko for at udvikle grå stær efter operationen. Det gjorde Ulla også, men blev uden problemer opereret herfor i august Alt i alt blev det altså til mere eller mindre sygemelding i godt et års tid. Har været det hele værd Både tiden før og efter operationen var drøj, men hvad ville der være sket hvis hun ikke havde taget imod tilbuddet?: Ja, så ville jeg efterhånden være blevet næsten blind, så jeg er glad for at jeg gjorde det det har været det hele værd. På spørgsmålet om hun ville gøre det igen, hvis sygdommen også udvikler sig på det andet øje, svarer Ulla prompte ja. Ind imellem tænker hun over det underlige i, at gå rundt med noget i øjet fra et andet menneske. Et menneske, som efter at være erklæret hjernedød har fået fjernet et organ, som så delvist lever videre hos hende. Har orienteret nærmeste pårørende Er du selv tilmeldt donorregistret?. Nej, men jeg har for mange år siden orienteret mine nærmeste pårørende om, at jeg gerne må bruges som donor Faktisk var det allerede som 29 årig Ulla tog stilling. Dengang gik hun rundt med en seddel ved kørekortet. Da jeg selv fik brug for donation var det lidt en rar fornemmelse, at jeg havde været afklaret om problematikken i så mange år. Man kan ikke sige, at det bare var fordi jeg selv havde glæde af det. slutter Ulla Bendtsen. n SENIORERNES BLAD NR SIDE 18

19 Det er aldrig for sent at få et lykkeligt og indholdsrigt liv! Væksthøjskolens kurser har forskellige emner indenfor selvudvikling, sundhed, menneskeforståelse og du får redskaberne til at skabe dit liv, som du ønsker det. Hos Senior Rejser får du seniorrabat på din ferie Apollo Rejser, Danland og Dancenter. Læs mere på Senior Rejser Sølvgade København K Kurserne er fra en uge til et års varighed, og du kan møde andre mennesker, der også er interesserede i at udvikle sig og skabe et bedre liv. Læs mere på Sunddalvej 1 ~ Ginnerup ~ 8500 Grenå ~ tlf Østjylland på kryds og tværs Seniordans august august 2010 Vi skal med med hjuldamper på Kom og dans på Hadsten Højskole. Oplev danseglæde, fællesskab Silkeborgsøerne, dufte og se Bazar Vest - et stykke Mellemøsten midt og god musik. i Århus, besøge det 700 år gamle Danseledere: Jytte Sørensen og Stenalt Gods, besøge Århus Alice Jacobsen. Kunstmuseum Aros, se Fregatten Tur til Friland hvor alt er bygget i genbrugsmaterialer samt tur Jylland og Glasmuseet i Ebeltoft. Heldagstur til Friland (kendt fra langs kysten ved Marselisborg, DR). Århus. Morgensamling og -sang hver Spændende foredrag og arrangementer. dag. Se hele programmet for korte kurser 2010 på Hadsten Højskole på: eller ring efter brochure på T: Storby, kultur og natur Berlin Dresden Spreewald 5 DAGES BUSREJSE MED REJSELEDER Tyskland har mange facetter, og på denne rejse kan man opleve det bedste af vores store naboland mod syd Berlin, Dresden og Spreewald udgør den perfekte kombination af storbystemning, fantastiske naturscenerier og spændende kulturoplevelser. Under hele opholdet i Tyskland bor vi på Haus Irmer, et hyggeligt hotel tæt ved naturreservatet Spreewald. Hotellet ligger i et fredfyldt skovområde, og har en dejlig terrasse, hvor man kan sidde og hygge om aftenen. Inkluderet i prisen Transport i moderne bus 4 overnatninger på Haus Irmer 4 x morgenbuffet 4 x aftensmad Udflugter ifølge program, ekskl. evt. entreer Byrundtur i Berlin Byrundtur i Dresden Udflugt til Spreewald og Lübbenau inkl. sejltur Dansk rejseleder Afrejse 14. juli fra Jylland Afrejse 29. aug., 26. sep. og 17. okt. fra hele DK kr Pris pr. pers. i db.vær. Eneværelse + kr. 600 Yderligere information og bestilling tlf SENIORERNES BLAD NR SIDE 19

20 Af Gerd Johnsen, Specialsygeplejerske SD Giv grøn omsorg - skab trivsel - en metode, der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfrihed Alle kender til hvordan en tur ud i det fri med frisk luft og naturoplevelser giver ny energi, nye indfaldsvinkler, nedsætter stress og give mere positive tanker. Naturen har til alle tider været anerkendt for sin helsefremmende effekt både på sunde og raske mennesker, men især efter sygdom eller ved handicap er ophold i naturen blevet anset for at have en gavnlig effekt. For raske mennesker, som kan gå en tur, når de ønsker det, er naturoplevelser en fundamental del af det at være menneske, men for mange syge eller handicappede er naturoplevelser og den trivsel, som naturen giver ikke en selvfølge. De må ofte vente på, at nogen får tid til at tage dem med ud, selvom de har endnu mere brug for at få den positive indflydelse fra naturen. I disse tider hvor alt skal måles og vejes, og der er økonomisk smalhals, der forårsager nedskæringer af medarbejdernes tid overalt, så er det ofte tiden til at komme ud i det fri, som bliver nedprioriteret. Mange gangbesværede, demensramte eller kørestolsbrugere kommer ikke ud mere tiden er skåret væk. Grøn omsorg Grøn omsorg er en målrettet metode, hvor naturens ressourcer anvendes til at påvirke den generelle følelsesmæssige og fysiologiske tilstand positivt. I grøn omsorg arbejdes der bevidst ud fra at skabe vilkår for naturoplevelser, godt humør og samvær med mennesker, der skaber gode følelser. Et særligt element i grøn omsorg er de uventede situationer, som opstår i naturen. Ofte skaber det følelser i den glade og lyse del af sindet. I grøn omsorg kan livslyst, væren til, frihed, oplevelsen, sansningen, dialogen, hukommelsen, bevidstheden, bevægelsen og kroppen påvirkes positivt og øge trivslen. Trivsel For at være et helt menneske er det ikke nok at få opfyldt fysiske behov. Mennesker har også brug for at få de sociale, Bog: Grøn Omsorg af Gerd Johnsen kr. + forsendelse. Kan bestilles her udgivelser. Foredrag: Grøn omsorg ved Gerd Johnsen kan bestilles på tlf følelsesmæssige og psykiske behovet opfyldt for at trives, som f.eks. en tur ud i det fri giver. Det giver muligheder for at møde andre mennesker eller dyr. Der er muligheder for at for at opleve naturens gaver se en vintergæk skyde frem, høre fuglenes sang og se parringslegene eller lyset over marker, skov eller hav. Det er noget man forudsætningsløs kan gøre sammen og mange fortæller, at det giver dem frihed og følelsen af at være i live. Det viste et forskningsstudie af Skovdagcenteret Eghjorten for demensramte. Trivsel er en generel følelsesmæssig tilstand, hvor man blomstrer op og føler sig veltilpas. Nogle personer bliver ramt utroligt hårdt på deres helbredstilstand, hvor sygdomme eller handicap kan være så voldsomme, at personen aldrig kommer til at acceptere de begrænsninger, som bliver påført af sygdomme el ler ulykker. Det kan virke håbløst at tale om trivsel hos de personer, men det er det ikke. For de personer er netop grøn omsorg en metode til alligevel at kunne abstrahere fra alle genvordighederne og opleve trivsel på nog le tidspunkter. De personer har altså især brug for tilbagevendende naturtilbud. At yde grøn omsorg Grøn omsorg er en let tilgængelig metode. Der skal ikke bygges store bygninger eller andre bekostelige foranstalt- SENIOR CRUISE I KØBENHAVNS HAVN ELLER PÅ ROSKILDE FJORD Tirsdag til fredag på Tirsdag til fredag på (sejlads (sejlads fra fra 3/4 1/ /10) 31/10) 2 timers sejlads frokost-sejlads i 2 timers sejlads frokostsejlads Fjord på Københavns inkl. frokost Havn på Københavns Havn Roskilde og inkl. Roskilde frokost Fjord og Frokosttallerken drikkevarer drikkevarer Frokost kr. 285,00 295,00 kr. 265,00 275,00 Mød dine gamle kolleger Deltag i arrangementer i Fødevareforbundet NNF s pensionist- og efterlønsklubber og mød gamle arbejdskammerater. Den lokale afdeling af forbundet kan fortælle nærmere. Priserne Sejladsen på begge på skibe begge er skibe incl. 1 er glas til seniorer øl, vin eller 60+. vand og kaffe samt Minimum sejlads 10 (min. personer. 10 couverter) For reservation til begge skibe ring på telefon fagforening for ansatte i fødevarebranchen SENIORERNES BLAD NR SIDE 20

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen DONORKORT ? Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste DONORKORT www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? I Danmark bruges organer kun til transplantation, hvis man selv eller ens

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Wyndham Garden Bad Malente Dieksee Nyd en afslappende ferie på wellnesshotel med god beliggenhed ned til Dieksee

Wyndham Garden Bad Malente Dieksee Nyd en afslappende ferie på wellnesshotel med god beliggenhed ned til Dieksee Wyndham Garden Bad Malente Wyndham Garden Bad Malente Hotellet kan ikke ligge meget bedre ned til! Introduktion Helt ud til vandet ved ligger det 4-stjernede Wyndham Garden. Med en beliggenhed midt i naturparken

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION

Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION Brystopereret og brug for brystprotese? Vi hjælper dig hele vejen AROS KOMMUNIKATION Personlig og kompetent rådgivning At miste et bryst er en overvældende oplevelse. En masse tanker om, hvordan livet

Læs mere

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte!

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte! GRATIS Krydsordshæfte! Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin Riis Rejsers Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11 r e j s e r i i s Feriekrydsord 3201122, Forside bl.1, cmyk, 1/JEA/fkn

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50

28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 FLYTIDER 28 NOV NORWEGIAN RUTE DY 3550 KØBENHAVN-BUDAPEST 09:00 10:50 01 DEC NORWEGIAN RUTE DY 3553 BUDAPEST-KØBENHAVN 20:00 11:50 HOTEL LA PRIMA FASHION HOTEL BUDAPEST**** Pesti Barnabás utca 6 Budapest

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest Vi gentager succesen for 4. gang Ta med på en uforglemmelig tennis- og kultur rejse til Budapest Udrejse 30. maj hjemrejse 6. juni 2017 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene

Læs mere

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof BW Nordic Hotel Lübecker Hof er perfekt i forhold til at opleve Lübeck Introduktion Det 4-stjernede Nordic Hotel Lübecker Hof ligger lige udenfor den charmerende

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN

VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN VELKOMMEN TIL HOTEL STRANDPARKEN Smukke, historiske rammer med udsigt til park og fjord Hotel Strandparken er beliggende i Holbæks smukke, historiske park, der skråner lige ned til Holbæk Fjord. Det velrenommerede

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Aftencafé et tilbud til friske beboere

Aftencafé et tilbud til friske beboere Aftencafé et tilbud til friske beboere - Evaluering af aftencaféprojektet på Betaniahjemmet Aftencafé et tilbud til friske beboere Indledning Ideen til projekt Aftencafé- et tilbud til friske beboere udsprang

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi elsker ferie UNGE LIGHED FÆLLESSKAB Vi har festet i 7 Bulgarien Tag med til datingfest 11 2. årgang Nr. 3 September 2015 Vi er glade for inklusion Der bliver snakket meget om folkeskolen for tiden.

Læs mere

Sensom m er/e fterår i Prag,

Sensom m er/e fterår i Prag, Sensom m er/e fterår i Prag, Vi tager fra Nykøbing F banegård i september 2009 1 . MÅ IKKE FJERNES, MEN KAN KOPIERES Efterårs tur Pagh Europas store kulturby holder skansen som en af de af billigste hovedstæder

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14

Indhold. Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Indhold Forord 3 Om værdierne 4 Nysgerrighed og ansvar 6 Mangfoldighed 8 Værdighed og respekt 10 Positiv indstilling og ærlighed 14 Forord Du sidder med Kirsebærhavens Plejehjems nyeste værdigrundlag,

Læs mere

AKTIONÆRTUR TIL SLOVAKIET

AKTIONÆRTUR TIL SLOVAKIET AKTIONÆRTUR TIL SLOVAKIET Torsdag d. 9.6.2016 Rejsens dato: 9. 12.6.2016 TURENS PROGRAM Kl. 10:20 Afgang fra Hamburg lufthavn mod Wien med flyselskab AUSTRIAN AIRLINES Kl. 11:55 Kl. 13:30 Ankomst til Wiens

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet?

Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Hvordan er det at være ansat i social- og sundhedsvæsenet? Spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af JydskeVestkysten i samarbejde med FOA Sønderjylland. Figur 1 Figur 2: I alt har 516 svarpersoner svaret

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

BornholmerFærgen. Priser 2014. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer

BornholmerFærgen. Priser 2014. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer Priser 2014 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 20 minutter / 4 timer www.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK Inkl. 2,4% oliepristillæg.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL

UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL AFREJSE: d. 26. marts - 5. april 2015 11 dage PRIS: DKK 17.800 kr. per person UNDER VERDENS TAG VANDRE- OG KULTURREJSE I NEPAL Grønne terrassemarker, rhododendron-skove

Læs mere

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania

Skræddersyet rejseprogram - Tanzania Program til: Destination: Tanzania Varighed: 20 dage Program start: Sommer, 2016 * Program slut: Sommer, 2016 * * Datoerne er ikke fastlaget, dette er blot et eksempel, så derfor kan tidspunkterne for

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen.

Priser 2012. BornholmerFærgen. Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter. Awww.faergen. Priser 2012 BornholmerFærgen Ystad Rønne 1 time 20 minutter Køge Rønne 5 timer 30 minutter Sassnitz Rønne 3 timer 30 minutter Awww.faergen.dk Billetpriser Ystad Rønne i DKK sæson 03.01. 22.06.2012 og 13.08.2012

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken BLÆREKRÆFTFORENINGEN LOKALFORENING JYLLAND. Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. marts og 10. marts 2015 på Ruthsvej 11, Løkken Hele bestyrelsen var tilstede. Dagsordenen blev gennemført således: 1.

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere