Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4."

Transkript

1 Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram 11 Risten 12 Programmering af grill 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Service 16

2 Sikkerhedsanvisninger! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i brugsvejledningen gennemlæses grundigt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. SIKKERHEDSANVISNINGER! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning).! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinjer. Ukorrekt opstilling kan forårsage person og/ eller tingskade.! Ovnen er tiltænkt til husholdningsbrug. Producenten kan ikke stilles til ansvar hvis apparatet bruges i andre sammenhænge.! Brug ikke ovnen, hvis tætninglisterne ved ovnen dør er beskadiget. Ovnen skal tilses af en faguddannet teknikker.! Det er forbundet med fare for alle andre en en af producenten uddannet teknikere at udføre reparationer eller ændringer af ovnen.! Anvende aldrig flasker eller krukker med låge til opvarmning af mad eller væske. Luften skal kunne slippe ud af beholderen. Ovnen egner sig ikke til opvarmning af æg.! Lad aldrig et barn lege med ovnen eller anvende ovnen på egen hånd. Lad ikke børn lege med eller pille ved ovnens betjeningstaster. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af ovnen, når den er i brug. Der er risiko for alvorlig forbrændinger.! Ovnen må ikke tændes mens døren er åben. Der må ikke foretages ændringer af ovnens sikkerhedslåse.! Udsæt ikke en åben dør for nogen form for belastning. Anbring ikke tunge genstande på døren, og træk ikke hårdt i håndtaget; ovnen kan vælte. Varme beholdere og lignende må ikke anbringes på døren. (f.eks. et fad man lige har taget ud af ovnen)! En beskadiget ledning må kun erstattes af producenten, dennes teknikere eller en anden faguddannet tekniker.! I tilfælde af røgdannelse i ovnrummet: SLUK OVNEN OG HOLD OVNDØREN LUKKET for at kvæle eventuel ild.! Anvend udelukkende redskaber, som er egnet til brug i mikrobølgeovnen. Hold løbende øje med ovnen ved opvarmning af mad i engangsbeholdere af plastik, papir eller andet brandbart materiale samt ved opvarmning af små portioner.! Skyl ikke drejetallerkenen med kold vand lige efter den er taget ud af ovnen. Temperaturforskellen kan få glasset til at sprænges.! Start aldrig en tom ovn. Det kan være farligt og beskadige ovnen. Ved opvarmning af drikkevarer (vand, kaffe, mælk, osv.) i mikrobølgeovn kan opkog indtræde med forsinket virkning og forårsage skoldning. For at forhindre dette, kan man anbringe en egnet plastikske eller glasting i beholderen, inden væsken opvarmes. Beholderen med opvarmet væske skal dog altid håndteres med stor forsigtighed.! Ovnen må ikke anvendes til opvarmning af sprit med højt alkoholindhold eller olieindhold. Der er risiko for brand.! Efter opvarmning af sutteflasker eller babymad til børn skal beholderens indhold omrøres eller omrystet grundigt. Kontroller altid, at maden eller mælken har den rette temperatur, inden den serveres for barnet. Når ovnen anvendes første gang, kan den afgive en smule røg og lugt i omkring 10 minutter. Dette er helt normalt og skyldes opvarmning af beskyttelseslaget på ovnens varmelegeme.! Ovnen må ikke anvendes, hvis der sidder noget i klemme mellem frontpanelet og ovndøren. Indersiden af ovndøren skal altid holdes ren og rengøres bedst med en fugtig klud og et skånsomt rengøringsmiddel. Sørg altid for, at der ikke sidder madrester på tætningslisterne. 2

3 Mikrobølger generelle regler Mikrobølger består af elektromagnetiske stråler, der findes i naturen i form af lette bølger (f.eks. sollys). I mikroovnen trænger disse bølger ind i madvarerne fra alle retninger og opvarmer vand samt fedt- og sukkermolekyler. Varmen opbygges meget hurtigt men kun inde i madvarerne. Den beholder, der anvendes til at opvarme maden i, opvarmes ikke som sådan; den bliver varm fordi maden afgiver varme. Det betyder, at madvaren ikke klistrer sig fast til fad eller skål, og derfor er det kun nødvendigt at bruge meget lidt eller i nogle tilfælde slet intet - fedtstof under tilberedning. Madlavning i mikrobølgeovnen kan derfor være et godt og sundt alternativ til de traditionelle tilberedningsformer. Dertil kommer, at dehydrering af maden ved madlavning i en mikroovn er begrænset, og maden bevarer derfor en højere ernæringsmæssig værdi og mere smag. Grundlæggende regler for korrekt tilberedning i en mikrobølgeovn: 1) Husk, at tilberedningstiden skal forlænges, jo større mængder mad der tilberedes (se skemaerne på de følgende sider). Det er vigtigt at overholde de angivne hvileperioder. Hvileperioden er den periode, hvor man bør lade maden hvile efter tilberedning. Under hvileperioden får varmen lov til at fordele sig jævnt i madvaren. For eksempel stiger temperaturen i kød med omkring 5-8 C under hvileperioden. Hviletiden bør overholdes såvel i ovnen som udenfor ovnen. 2) Under tilberedning er det meget vigtigt, at maden omrøres flere gange. Ved omrøring sikrer man, at temperaturen fordeler sig jævnt, hvilket medvirker til at forkorte tilberedningstiden. 3) Det anbefales, at maden vendes under tilberedningsprocessen. Især kød bør vendes, uanset om det er store stykker kød (f.eks. en steg, en hel kylling eller lignende) eller mindre stykker kød (f.eks. kyllingefileter og lignende). 4) Fødevarer med skind eller skræl (f.eks. æbler, kartofler, tomater, pølser eller fisk) prikkes med en gaffel flere steder inden tilberedning, således at damp kan slippe ud, og maden ikke eksploderer. 5) Ved tilberedning af flere portioner af den samme ret (f.eks. kogte kartofler), tilrådes det at portionerne kommes i et Pyrex fad, således at de tilberedes jævnt. 6) Jo lavere temperatur der indstilles, jo længere vil tilberedningstiden være. Tilberedningstiden for fødevarer, som har været opbevaret ved stuetemperatur, er kortere end for fødevarer, der kommer direkte fra køleskab. 7) Fad / beholder bør altid placeres midt på drejetallerkenen ved tilberedning i mikrobølgeovn. 8) Det er helt normalt, at der dannes kondensvand i ovnrummet omkring ventilationsåbningen. For at reducere kondensering, bør maden tildækkes med mikrofilm eller lignende. Fødevarer med højt vandindhold (f.eks. grøntsager) bør altid tildækkes under tilberedning. Dette medvirker også til at begrænse stænk i ovnrummet. Brug altid kun film, der er egnet til mikrobølger. 9) Æg med skal må ikke tilberedes i ovnen. Ægget kan eksplodere på grund af det tryk, der opbygges inde i selve ægget. Heller ikke kogte æg må tilberedes i ovnen. 10) Husk, at lufttætte beholdere skal åbnes, inden de stilles i ovnen. Trykket inde i beholderen stiger under tilberedning i mikrobølgeovnen, og der er risiko for at de eksploderer efter tilberedning. 3

4 Installation Inden installation Advarsel: Kontroller at produktet ikke er blevet beskadiget under tranporten. Hvis produktet er blevet beskadiget, kontakt da med det samme din forhandler. Tilslutning Kontroller at: - Den elektriske installation har tilstrækkelig spænding. - Det elektriske ledninger er i god stand. - Diameteren på ledningerne er i overensstemmelse med installationskrav. - Dit elektriske anlæg er udstyret med 16 ampere sikringer.! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med gældende internationale sikkerhedsstandarder. Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal følges nøje. Dette apparat opfylder kravene i følgende EU direktiver: - 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) og efterfølgende ændringer, - 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer, - 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende ændringer. I tilfælde af tvivl, kontakt din forhandler. Tilslutningen sker inden produktet installeres i indbygningshullet. Bemærk at apparatet skal installeres således at det er muligt at trække det ud fra sit indbygningshul hvis reparationer eller vedligeholdelse bliver nødvendigt. Ovnen skal være forbundet med et strømkabel (standardiserede) med tre 1,5 mm2 ledere (1 ph + 1 N + jord), som skal tilsluttes en monophase V nettet via en CEI standardiserede beholder (1 ph + 1 N + jordforbindelse) eller i overensstemmelse med installations regler. Apparatet skal være tilsluttet jordforbindelse i godkendt installation. Producenten kan ikke stilles til ansvar i tilfælde hvor ovenstående regler ikke overholdes. 4

5 Oversigt Identificationlabel: Produktskilt Drive shaft: Drivakslen Speed/Defrost sticker: Produktskilt Whell support: Rullering Turntabel: Drejetallerken Drejetallerken Drejetallerkenen sikrer en ens tilberedning af fødevarer uden behov for at røre i maden eller dreje beholderen/skålen. - Rotation er kontrolleret af drivakslens og rulleringen. - Drejetallerkenen drejer i begge retninger. - Hvis tallerkenen ikke drejer rundt, kontrollere at alle komponenter er placeret rigtigt. Stop drejetallerken Stop drejningen af drejetallerken når du ønsker at gøre brug af store fade og skåle som fylder hele ovnrummet. Rulleringen Forsøg ikke at dreje rulleringen manuelt da man således beskadiger drivakslen. Hvis rulleringen ikke drejer rundt, kontroller at der ikke sidder noget fast mellem rulleringen og drejetallerkenen. 5

6 Betjeningspanel Display For simpel programmering viser displayet: Tidspunkt på dagen, type af mad og program, minutter og sekunder, programmeret vægt. Drejeknap Til valg af fødevarer type eller funktion/program. Drejeknap Til programmering af tid og vægt. Automatprogrammer Autoprogrammer hvor tiden er automatisk indstillede i henhold til valgt vægt og fødevarer type. MODE knap Til valg af passende funktion Grill/pizza knap Til komplet programmering af grill/mikrobølge + grille/pizza funktion. Keep Warm (Holde varm) Program til at holde madvarer varme Pause/Cancel knap C Til afbrydelse af program (tryk én gang) eller til at slette program (tryk to gange). Bruges også når klokken skal stilles. Stop drejetallerken Til at stoppe rotation af glastallerkenen. Du skal gøre brug af denne funktion når du ønsker at benytte et stort fad og en skål som fylder hele ovnrummet. START knap Starter det valgte program Døråbner (Nederste store firkantet knap) Tryk på knappen for at åbne ovndøren. Hvis et program er i gang, standses dette. 6

7 Indstilling af ur Når mikroovnen tilsluttes eller efter en strømafbrydelse viser uret 00:00 og de to prikker blinker. Indstilling af ur: - Tryk på PAUSE/CANCEL knappen i 5 sek. M 00:00 blinker og en tone lyder for at indikere at uret stilles. - Drej på drejeknappen indtil du når den korrekte tid. - Tryk derefter på PAUSE/CANCEL igen. Uret er nu sat. Mikrobølge effekt Der opnås adgang til disse nedenstående programmer via tasten MODE. Max effekt: 900 W Effekt Optøning: 150 W Svag opvarmning: 500 W Opvarmning: 700 W Til optøning af alt fossen mad. Kan også bruges til meget langsom og skånsom opvarmning af mad. Til opvarmning af fisk eller fjerkræ. Ved brug af mode programmet afsluttes der med svag varme efter den kraftige opvarmning. Brugbar ved tilberedning af bønner, linser og mejeriprodukter. Til opvarmning af væsker, eller gen- /opvarmning af forbehandlet mad (også frosne) Kraftig opvarmning: 900 W Til tilberedning af grøntsager eller suppe. 7

8 Display Displayet og drejeknappen guider dig igennem valg af: (Madvarer, funktioner, vægt og tilberedningstid) Madvarer Drikkevarer Fisk Svinekød Friske Oksekød Grøntsager Fjerkræ Frosne Kalvekød færdigretter Lammekød færdigretter (Kebab) (ikke frosne) Funktioner OPTØNING SVAG OPVARMNING OPVARMNING KRAFTIG OPVARMNING (Holde varm) (Genopvarmning) SVAG GRILL KRAFTIG GRILL MIKROBØLGER + GRILL PIZZA Vægt Vægt ved autoprogram: Tilberedningstid (eller klokkeslæt): Den valgte madtype eller program vil blinke i displayet efter udvælgelsen. 8

9 De 2 drejeknapper bruges til flg. programmer: Øverste drejeknap: - Madtype - Funktion Nederste drejeknap: - Tilberedningstid - Vægt Programmering Din mikroovn skal nu være tilsluttet og uret er sat. Åben døren. Stil fadet/tallerkenden/skålen ind i ovnrummet. Luk døren. Hvis døren ikke er ordentlig lukket kan programmet ikke starte. 3 bip bekendtgør afslutningen af et program. Den bipper gentages hvert minut i 10 minutter indtil du åbner døren. Er der ikke plads nok i oven til at fadet eller tallerkenen kan dreje rundt når glastallerkenen rotere, tryk da på knappen hvilket bevirker at drejetallerkenen er stillestående under programmet. Hvis du har tastet fejl i valget programmet, og du ønsker at slette alt og starte indtastningen forfra tryk på PAUSE/CANCEL knappen C to gange. 9

10 Programmering Tilgængelige programmer: Hurtig programmering Indtil programmets tilberedningstid på den nederste drejeknap. Tryk START. Programmet kører nu med max effekt. Automatisk programmering efter vægt. Med AUTO programmerne er tilberedningstid beregnet efter vægten. Vælg med den øverste drejeknap hvilken type mad der ønskes tilberedt. (eks. Fisk) Vælg hvilken effekt du ønsker tilberedning skal forgå ved., eller (Eks. ) I displayet blinker 50g. Indstil vægten af det mad som skal tilberedes, ved hjælpe af den nederste drejeknap. (eks. 500 g) Tryk START. Programmets effekt er indstillet, og tilberedningstiden fremgår automatisk efter beregninger på baggrund af type madvare og vægt, (Eks. 5 minutter) og programmet starter. Programmering efter funktion Tryk på MODE knappen for at vælge funktion/effekt. (Eks. Svag opvarmning tryk 4 gange, og funktionen fremhæves i displayet ) Vælg tilberedningstid (eks. 5 minutter) med drejeknappen. Tryk START Programmering af Keep Warm (Holde varm) funktion Tryk på knappen Keep Warm. Displayet viser 10:00, og symbolet fremhæves/blinker i displayet. Det er muligt at forkorte tiden med den nederste drejeknap. Tryk start og din mad bliver holdt varm i 10 minutter. 10

11 Optøningsprogram Med optøningsprogrammet kan du hurtigt optø alle typer af frossen mad. For at garantere et hurtigt resultat anbefales det at bruge optøningsfunktionen til madvarer op til 500 g og benytte opvarmningsprogrammerne til madvarer over 500 g. 1) For hurtig optøning af kød, fjerkræ, fisk eller grøntsager mm. tryk på optøningsknappen. Vises i displayet. For hurtig optøning af brød, wienerbrød eller kager mm. tryk på optøningstasten 2 gange efter hinanden. Vises i displayet. Vent indtil blinker i displayet. 2) Brug den nederste drejeknap til at indstille vægten af den mad som skal optøs. (Op til 400g) Eks. 3) Tryk START Optøningstiden er automatisk beregnet på baggrund af vægten. Den nødvendige optøningstid kan variere alt efter madens temperatur. Optøningstiden er beregnet ud fra rn temperatur på -18. Maskinen bipper midt i programmet, og fortsætter herefter. For op opnår det bedste resultat anbefales det er døren åbnes når bippet lyder, rør i/vend maden, luk døren igen, og tryk på START. Programmets anden halvdel udføres herefter. 11

12 Risten Sørg for at risten står stabilt på drejetallerkenen. Brug ALDRIG metalgenstande i forbindelse med mikroovnen. Det er tilladt at opvarme mad i aluminiumsbakker, hvis man indsætter en plade imellem rist og aluminiumsbakke. Den medfølgende rist: Høj position Således foldes risten sammen: Tryk benen ind som vist på tegningen, og fold dem ind under risten. Til grill og grill + mikrobølger: Vælg den position, høj eller lav, som passer til dit fad eller skål. - Høj position til lave fade - Lav position til høje skåle Lav position Grill funktion Denne funktion giver dig mulighed for at brune retter som gratins eller kød. Det kan anvendes før eller efter madlavning, som det anbefales i rettens opskrift. Efter grill, sørg for at bruge en grydelap eller grillhandske til håndtering af varme fade, og husk altid kun at anvende ovnfaste keramiske fade eller varmebestandig glas. ADVARSEL: Madvarer og køkkengrej kan være varmt efter brug af grill funktionen, lad derfor ikke børn komme i nærheden af ovnen når denne funktion anvendes. 12

13 Programmering af grill Programmering af de 2 grill niveauer Tryk én gang for svag grill og to gange for kraftig grill Drej herefter på drejeknappe for at indstille tilberedningstid, og tryk så på start Mikrobølger + grill Denne funktion giver dig mulighed for at bruge mikrobølger og grill samtidig, for hurtig tilberedning. Brug knappen for mikrobølger og grill funktion. Vælg mikrobølge + grill ved at trykke fire gange på knappen. Denne funktion benytter et middel mikrobølge og den kraftige grill. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen, f.eks. 10 min. Tryk start. 13

14 Vedligeholdelse og rengøring Afbryd strømmen til oven inden rengøring. Rengøring og anden vedligeholdelse bør ikke fortages før oven er afkølet. Ovnrummet er dækket med et fedtafvisende lag, som forhindre at fedtstænk og madpartikler sætter sig fast. Derfor er det meget let at rengøre ovnen. Sørg altid for at ventilationsåbningen holdes ren. Brug aldrig skarpe genstande, skurepulver eller lignende midler til rengøring af ovnens overflade. Sørg for at der ikke trænger vand ind i de små huller i ovnvæggen. Brug ikke alkohol eller ammoniumbaserede rengøringsmidler til rengøring af ovnrum, ovnens overflade og dør. Vær særlig omhyggelig med at rengøre indersiden af ovndøren og sørg for at døren altid lukker træt. Fjern altid snavs og madrester. Drejtallerken og rullering kan afvaske med sæbevand (brug mild sæbe) eller i opvaskemaskinen. Skyl ikke drejetallerkenen med koldt vand lige efter, den er taget ud af ovnen. Temperaturforskellen kan få glasset til at sprænge. Motor til drejetallerken er forseglet. Alligevel bør man ved rengøring undgå, at der trænger vand ned under akslen til drejetallerkenen eller ved hullerne i bunden af ovnen. 14

15 Fejlfinding Problem Årsag/Løsning Døren er ikke lukket korrekt Apparatet virker ikke Stikket er ikke tilsluttet korrekt Der er ingen strøm i stikket Sikringen er gået Der forekommer kondensvand i og omkring ovnen eller døren Det er helt normalt, at der opstår damp ved tilberedningen af mand, som indeholder vand. Dampen resulterer i kondensering i ovnen og omkring døren. Det opstår gnister i ovnrummet Ovnen er tom. Der skal altid være mad i ovnen, når den indstilles til at tilberede med mikrobølger. Ved tilberedningen med mikrobølger med der ikke anvendes metalbakker, eller tilsvarende metalholdige genstande. Opvarmning / tilberedningen er ikke Maden er ikke fuldt optøet inden tilberedningen tilfredsstillende Tilberedningstid eller tilberedningsmåde er ikke indstillet korrekt. Maden brænder på Vælg den korrekte tilberedningsmåde og reducer tilberedningstiden Maden opvarmes ikke jævnt Omrør maden under tilberedning. Husk at jævn opvarmning opnås bedst, hvis maden er fordelt i nogenlunde lige store stykker. 15

16 Service Hvis produktet har vedvarende skader: Tjek at døren ikke er beskadiget. Hvis ovnen ikke virker, tjek venligst flg. inden produktet sendes til service. - Tjek installationen - Er døren lukket ordentligt - Er programmeringen korrekt Advarsel: Forsøg aldrig at reparere en mikrobølgeovn selv. Det er farligt for alle ikke kvalificerede teknikere at fortage reparationer af nogen art på mikrobølgeovne. Ved fjernelse af ovncover risikere man at bliver udsat for farlige stråler fra mikrobølgerne. Kun certificerede teknikere er kvalificerede til at reparere denne mikrobølgeovn! 16

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner.

Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. Brugsanvisning Mikro-kombiovn Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, der kan derfor være funktioner der ikke er på alle maskiner. MWHA 424 AX Indholdsfortegnelse Side Informationer

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B

Din brugermanual SAMSUNG MW82N-B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW82N-B i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9

Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7. Indbygning 8 Apparatet 9 Indhold Indhold Bemærkninger til brugeren Montering Beskrivelse Brug Driftsprincip 4 Miljøbeskyttelse 4 Sikkerhedsanvisninger 5 Forud for tilslutningen 7 Elektrisk tilslutning 7 Indbygning 8 Apparatet

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10

Sikkerhedsanvisninger... 4 Om mikrobølger... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger................................ 4 Om mikrobølger..................................... 9 Madlavning og tilberedning med mikrobølgeovnen....... 10 Egnede materialer

Læs mere

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning

PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning PANASONIC NN-GD452W / NN-GD462M Brugervejledning Vigtige sikkerhedsanvisninger Før du bruger ovnen, skal du læse disse Instruktioner omhyggeligt og opbevar for fremtidig reference. Dette apparat kan bruges

Læs mere

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening.

Enheden må ikke betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et system med separat fjernbetjening. VIGTIGE ANVISNINGER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Gem brugsanvisningen Bemærk: Dette symbol fremhæver gode råd og vigtige oplysninger til brugeren. Fjern al emballage inden i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE...

INDHOLDSFORTEGNELSE 4 8 9 12 PAKKENS INDHOLD... 13 14 15 22 OPHØR AF BRUG... 23 BORTSKAFFELSE... INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Om mikrobølger............................. 8 Koge og tilberede med mikroovnen............. 9 Betydningen af symbolerne i displayet..........

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS

BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS BRUGS & INSTALLATIONSVEJLEDNING BTM 23 SS FORHOLDSREGELER FOR AT UNDGÅ UDSLIP AF MIKROBØLGE ENERGI. 1. Forsøg aldrig at få ovnen til at fungere med lågen åben ved at omgå sikkerhedslåsene. Dette vil resultere

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INDEN DU TILSLUTTER APPARATET KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på mærkepladen svarer til spændingen i dit hjem. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE PÅ MIKROOVNENS INDLØB på siden

Læs mere

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug

20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1. Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug 20-liters elektronisk mikrobølgeovn Ejerens betjeningsvejledning MI20X-1 Læs vejledningen omhyggeligt, og gem den til senere brug VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere.

Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10. Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. Elektronisk Mikrobølgeovn, 25 Liter Betjeningsvejledning DENVER OC-10 Læs vejledningen omhyggeligt og gem den, så du kan slå op i den senere. -12- VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER LÆS DISSE RETNINGSLINJER

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mikrobølgeovn med grill

Mikrobølgeovn med grill Mikrobølgeovn med grill LIFETEC MD 14482 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 5 2. Korrekt anvendelse... 6 3.

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN En mere detaljeret og dybdegående Brugsanvisning kan downloades fra www.whirlpool.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugsvejledning og selve apparatet

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Model: BM1240AX Brugsanvisning

Model: BM1240AX Brugsanvisning Model: BM1240AX Brugsanvisning DA INDHOLD: FORHOLDSREGLER VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER SPECIFIKATIONER INSTALLATION RADIOINTERFERENS MIKROBØLGETILBEREDNING JORDFORBINDELSE FØR DU TILKALDER SERVICE OVERSIGT

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2

Mikrobølgeovn. Model: OGF23ENID0TS2 Mikrobølgeovn Model: OGF23ENID0TS2 Læs denne brugsanvisning grundigt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Forholdsregler for at undgå at blive udsat for voldsom mikrobølgeenergi

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 INDEN TILSLUTNINGEN OPSTILLING Stil ovnen i passende afstand af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE!

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER. Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDS FORANSTALTNINGER. Advarsel OVERSIGT: 1. Kontrol panel 2. Frontlåge lås 3. Lys 4. Keramisk bund (kan ikke fjernes) 5. Frontlågens hængsler 6. Frontlåge 7. Håndtag 8. Frontlågens lukkeforsegling 9. Lågens forseglede overflade 10.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500

4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500 Betjeningsvejledning 4-i-1 mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 16500 Indhold 1. Pakkens indhold... 5 2. Om denne brugsanvisning... 5 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.

! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet. STANLEY DELUXE IPX4! ADVARSEL: Undgå elektrisk stød. Sænk aldrig grillen eller dele af grillen ned i vand eller anden væske, mens grillen er tilsluttet.! Hold børn, dyr og andre, som skal holdes under

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: AW925EHJ Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: AC930ARB GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: AC930ARB Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB

Brugervejledning. Whirlpool Sweden AB 69 69 659 Brugervejledning Whirlpool Sweden AB INDHOLD INDLEDNING MILJØVEJLEDNING OVERSIGT INSTALLATION SIKKERHEDSFORSKRIFTER TILBEHØR STARTBESKYTTELSE/BØRNESIKRING AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 MIKROOVN 17L

BRUGSANVISNING. Version 1.0 MIKROOVN 17L BRUGSANVISNING Version 1.0 MIKROOVN 17L Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW

Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Mikrobølgeovn BRUGSVEJLEDNING MODEL: MM820CPW Læs denne vejledning grundigt, før ovnen tages i brug, og gem den til senere brug. Hvis vejledningen følges, vil du kunne have glæde af ovnen i mange år fremover.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG

MIKROBŲLGEOVN KÆRE KUNDE! FØR DE TAGER DERES NYE PLADE I BRUG MIKROBŲLGEOVN DK KÆRE KUNDE! Tak, fordi du har valgt at købe dette apparat. Vi er overbeviste om, at du snart ved selvsyn vil opdage, at du virkelig kan stole på vores produkter. Vi har vedlagt denne udførlige

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

4-I-1 Mikrobølgeovn i rustfrit stål

4-I-1 Mikrobølgeovn i rustfrit stål 4-I-1 Mikrobølgeovn i rustfrit stål LIFETEC MD 14500 Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne brugsanvisning... 5 1.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 5 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Sikkerhedsoplysninger... 4 Oversigt... 9 Display og betjeningselementer Før første anvendelse... 11

Sikkerhedsoplysninger... 4 Oversigt... 9 Display og betjeningselementer Før første anvendelse... 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsoplysninger............................ 4 Oversigt........................................ 9 Display og betjeningselementer................... 10 Før første anvendelse............................

Læs mere

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT

BRUGSANVISNING. Mikroovn MODEL: HGI20ENID0TX1 GEM DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Mikroovn BRUGSANVISNING MODEL: HGI20ENID0TX1 Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger din mikrobølgeovn, og gem den omhyggeligt. Hvis du følger instruktionerne, vil ovnen give dig mange års glæde.

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

R-642/ R-742 800 W/ 900 W

R-642/ R-742 800 W/ 900 W Vigtigt R-642/ R-742 800 W/ 900 W (IEC 60705) MIKROBØLGEOVN MED GRILL BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger, som du bør læse grundigt, før du bruger mikrobølgeovnen.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie

Brugsanvisning. Dampkoger CL-serie Brugsanvisning Dampkoger CL-serie MAJ 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4 3.1. Generel

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere