Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4."

Transkript

1 Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram 11 Risten 12 Programmering af grill 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Service 16

2 Sikkerhedsanvisninger! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i brugsvejledningen gennemlæses grundigt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. SIKKERHEDSANVISNINGER! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning).! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinjer. Ukorrekt opstilling kan forårsage person og/ eller tingskade.! Ovnen er tiltænkt til husholdningsbrug. Producenten kan ikke stilles til ansvar hvis apparatet bruges i andre sammenhænge.! Brug ikke ovnen, hvis tætninglisterne ved ovnen dør er beskadiget. Ovnen skal tilses af en faguddannet teknikker.! Det er forbundet med fare for alle andre en en af producenten uddannet teknikere at udføre reparationer eller ændringer af ovnen.! Anvende aldrig flasker eller krukker med låge til opvarmning af mad eller væske. Luften skal kunne slippe ud af beholderen. Ovnen egner sig ikke til opvarmning af æg.! Lad aldrig et barn lege med ovnen eller anvende ovnen på egen hånd. Lad ikke børn lege med eller pille ved ovnens betjeningstaster. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af ovnen, når den er i brug. Der er risiko for alvorlig forbrændinger.! Ovnen må ikke tændes mens døren er åben. Der må ikke foretages ændringer af ovnens sikkerhedslåse.! Udsæt ikke en åben dør for nogen form for belastning. Anbring ikke tunge genstande på døren, og træk ikke hårdt i håndtaget; ovnen kan vælte. Varme beholdere og lignende må ikke anbringes på døren. (f.eks. et fad man lige har taget ud af ovnen)! En beskadiget ledning må kun erstattes af producenten, dennes teknikere eller en anden faguddannet tekniker.! I tilfælde af røgdannelse i ovnrummet: SLUK OVNEN OG HOLD OVNDØREN LUKKET for at kvæle eventuel ild.! Anvend udelukkende redskaber, som er egnet til brug i mikrobølgeovnen. Hold løbende øje med ovnen ved opvarmning af mad i engangsbeholdere af plastik, papir eller andet brandbart materiale samt ved opvarmning af små portioner.! Skyl ikke drejetallerkenen med kold vand lige efter den er taget ud af ovnen. Temperaturforskellen kan få glasset til at sprænges.! Start aldrig en tom ovn. Det kan være farligt og beskadige ovnen. Ved opvarmning af drikkevarer (vand, kaffe, mælk, osv.) i mikrobølgeovn kan opkog indtræde med forsinket virkning og forårsage skoldning. For at forhindre dette, kan man anbringe en egnet plastikske eller glasting i beholderen, inden væsken opvarmes. Beholderen med opvarmet væske skal dog altid håndteres med stor forsigtighed.! Ovnen må ikke anvendes til opvarmning af sprit med højt alkoholindhold eller olieindhold. Der er risiko for brand.! Efter opvarmning af sutteflasker eller babymad til børn skal beholderens indhold omrøres eller omrystet grundigt. Kontroller altid, at maden eller mælken har den rette temperatur, inden den serveres for barnet. Når ovnen anvendes første gang, kan den afgive en smule røg og lugt i omkring 10 minutter. Dette er helt normalt og skyldes opvarmning af beskyttelseslaget på ovnens varmelegeme.! Ovnen må ikke anvendes, hvis der sidder noget i klemme mellem frontpanelet og ovndøren. Indersiden af ovndøren skal altid holdes ren og rengøres bedst med en fugtig klud og et skånsomt rengøringsmiddel. Sørg altid for, at der ikke sidder madrester på tætningslisterne. 2

3 Mikrobølger generelle regler Mikrobølger består af elektromagnetiske stråler, der findes i naturen i form af lette bølger (f.eks. sollys). I mikroovnen trænger disse bølger ind i madvarerne fra alle retninger og opvarmer vand samt fedt- og sukkermolekyler. Varmen opbygges meget hurtigt men kun inde i madvarerne. Den beholder, der anvendes til at opvarme maden i, opvarmes ikke som sådan; den bliver varm fordi maden afgiver varme. Det betyder, at madvaren ikke klistrer sig fast til fad eller skål, og derfor er det kun nødvendigt at bruge meget lidt eller i nogle tilfælde slet intet - fedtstof under tilberedning. Madlavning i mikrobølgeovnen kan derfor være et godt og sundt alternativ til de traditionelle tilberedningsformer. Dertil kommer, at dehydrering af maden ved madlavning i en mikroovn er begrænset, og maden bevarer derfor en højere ernæringsmæssig værdi og mere smag. Grundlæggende regler for korrekt tilberedning i en mikrobølgeovn: 1) Husk, at tilberedningstiden skal forlænges, jo større mængder mad der tilberedes (se skemaerne på de følgende sider). Det er vigtigt at overholde de angivne hvileperioder. Hvileperioden er den periode, hvor man bør lade maden hvile efter tilberedning. Under hvileperioden får varmen lov til at fordele sig jævnt i madvaren. For eksempel stiger temperaturen i kød med omkring 5-8 C under hvileperioden. Hviletiden bør overholdes såvel i ovnen som udenfor ovnen. 2) Under tilberedning er det meget vigtigt, at maden omrøres flere gange. Ved omrøring sikrer man, at temperaturen fordeler sig jævnt, hvilket medvirker til at forkorte tilberedningstiden. 3) Det anbefales, at maden vendes under tilberedningsprocessen. Især kød bør vendes, uanset om det er store stykker kød (f.eks. en steg, en hel kylling eller lignende) eller mindre stykker kød (f.eks. kyllingefileter og lignende). 4) Fødevarer med skind eller skræl (f.eks. æbler, kartofler, tomater, pølser eller fisk) prikkes med en gaffel flere steder inden tilberedning, således at damp kan slippe ud, og maden ikke eksploderer. 5) Ved tilberedning af flere portioner af den samme ret (f.eks. kogte kartofler), tilrådes det at portionerne kommes i et Pyrex fad, således at de tilberedes jævnt. 6) Jo lavere temperatur der indstilles, jo længere vil tilberedningstiden være. Tilberedningstiden for fødevarer, som har været opbevaret ved stuetemperatur, er kortere end for fødevarer, der kommer direkte fra køleskab. 7) Fad / beholder bør altid placeres midt på drejetallerkenen ved tilberedning i mikrobølgeovn. 8) Det er helt normalt, at der dannes kondensvand i ovnrummet omkring ventilationsåbningen. For at reducere kondensering, bør maden tildækkes med mikrofilm eller lignende. Fødevarer med højt vandindhold (f.eks. grøntsager) bør altid tildækkes under tilberedning. Dette medvirker også til at begrænse stænk i ovnrummet. Brug altid kun film, der er egnet til mikrobølger. 9) Æg med skal må ikke tilberedes i ovnen. Ægget kan eksplodere på grund af det tryk, der opbygges inde i selve ægget. Heller ikke kogte æg må tilberedes i ovnen. 10) Husk, at lufttætte beholdere skal åbnes, inden de stilles i ovnen. Trykket inde i beholderen stiger under tilberedning i mikrobølgeovnen, og der er risiko for at de eksploderer efter tilberedning. 3

4 Installation Inden installation Advarsel: Kontroller at produktet ikke er blevet beskadiget under tranporten. Hvis produktet er blevet beskadiget, kontakt da med det samme din forhandler. Tilslutning Kontroller at: - Den elektriske installation har tilstrækkelig spænding. - Det elektriske ledninger er i god stand. - Diameteren på ledningerne er i overensstemmelse med installationskrav. - Dit elektriske anlæg er udstyret med 16 ampere sikringer.! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med gældende internationale sikkerhedsstandarder. Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal følges nøje. Dette apparat opfylder kravene i følgende EU direktiver: - 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) og efterfølgende ændringer, - 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer, - 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende ændringer. I tilfælde af tvivl, kontakt din forhandler. Tilslutningen sker inden produktet installeres i indbygningshullet. Bemærk at apparatet skal installeres således at det er muligt at trække det ud fra sit indbygningshul hvis reparationer eller vedligeholdelse bliver nødvendigt. Ovnen skal være forbundet med et strømkabel (standardiserede) med tre 1,5 mm2 ledere (1 ph + 1 N + jord), som skal tilsluttes en monophase V nettet via en CEI standardiserede beholder (1 ph + 1 N + jordforbindelse) eller i overensstemmelse med installations regler. Apparatet skal være tilsluttet jordforbindelse i godkendt installation. Producenten kan ikke stilles til ansvar i tilfælde hvor ovenstående regler ikke overholdes. 4

5 Oversigt Identificationlabel: Produktskilt Drive shaft: Drivakslen Speed/Defrost sticker: Produktskilt Whell support: Rullering Turntabel: Drejetallerken Drejetallerken Drejetallerkenen sikrer en ens tilberedning af fødevarer uden behov for at røre i maden eller dreje beholderen/skålen. - Rotation er kontrolleret af drivakslens og rulleringen. - Drejetallerkenen drejer i begge retninger. - Hvis tallerkenen ikke drejer rundt, kontrollere at alle komponenter er placeret rigtigt. Stop drejetallerken Stop drejningen af drejetallerken når du ønsker at gøre brug af store fade og skåle som fylder hele ovnrummet. Rulleringen Forsøg ikke at dreje rulleringen manuelt da man således beskadiger drivakslen. Hvis rulleringen ikke drejer rundt, kontroller at der ikke sidder noget fast mellem rulleringen og drejetallerkenen. 5

6 Betjeningspanel Display For simpel programmering viser displayet: Tidspunkt på dagen, type af mad og program, minutter og sekunder, programmeret vægt. Drejeknap Til valg af fødevarer type eller funktion/program. Drejeknap Til programmering af tid og vægt. Automatprogrammer Autoprogrammer hvor tiden er automatisk indstillede i henhold til valgt vægt og fødevarer type. MODE knap Til valg af passende funktion Grill/pizza knap Til komplet programmering af grill/mikrobølge + grille/pizza funktion. Keep Warm (Holde varm) Program til at holde madvarer varme Pause/Cancel knap C Til afbrydelse af program (tryk én gang) eller til at slette program (tryk to gange). Bruges også når klokken skal stilles. Stop drejetallerken Til at stoppe rotation af glastallerkenen. Du skal gøre brug af denne funktion når du ønsker at benytte et stort fad og en skål som fylder hele ovnrummet. START knap Starter det valgte program Døråbner (Nederste store firkantet knap) Tryk på knappen for at åbne ovndøren. Hvis et program er i gang, standses dette. 6

7 Indstilling af ur Når mikroovnen tilsluttes eller efter en strømafbrydelse viser uret 00:00 og de to prikker blinker. Indstilling af ur: - Tryk på PAUSE/CANCEL knappen i 5 sek. M 00:00 blinker og en tone lyder for at indikere at uret stilles. - Drej på drejeknappen indtil du når den korrekte tid. - Tryk derefter på PAUSE/CANCEL igen. Uret er nu sat. Mikrobølge effekt Der opnås adgang til disse nedenstående programmer via tasten MODE. Max effekt: 900 W Effekt Optøning: 150 W Svag opvarmning: 500 W Opvarmning: 700 W Til optøning af alt fossen mad. Kan også bruges til meget langsom og skånsom opvarmning af mad. Til opvarmning af fisk eller fjerkræ. Ved brug af mode programmet afsluttes der med svag varme efter den kraftige opvarmning. Brugbar ved tilberedning af bønner, linser og mejeriprodukter. Til opvarmning af væsker, eller gen- /opvarmning af forbehandlet mad (også frosne) Kraftig opvarmning: 900 W Til tilberedning af grøntsager eller suppe. 7

8 Display Displayet og drejeknappen guider dig igennem valg af: (Madvarer, funktioner, vægt og tilberedningstid) Madvarer Drikkevarer Fisk Svinekød Friske Oksekød Grøntsager Fjerkræ Frosne Kalvekød færdigretter Lammekød færdigretter (Kebab) (ikke frosne) Funktioner OPTØNING SVAG OPVARMNING OPVARMNING KRAFTIG OPVARMNING (Holde varm) (Genopvarmning) SVAG GRILL KRAFTIG GRILL MIKROBØLGER + GRILL PIZZA Vægt Vægt ved autoprogram: Tilberedningstid (eller klokkeslæt): Den valgte madtype eller program vil blinke i displayet efter udvælgelsen. 8

9 De 2 drejeknapper bruges til flg. programmer: Øverste drejeknap: - Madtype - Funktion Nederste drejeknap: - Tilberedningstid - Vægt Programmering Din mikroovn skal nu være tilsluttet og uret er sat. Åben døren. Stil fadet/tallerkenden/skålen ind i ovnrummet. Luk døren. Hvis døren ikke er ordentlig lukket kan programmet ikke starte. 3 bip bekendtgør afslutningen af et program. Den bipper gentages hvert minut i 10 minutter indtil du åbner døren. Er der ikke plads nok i oven til at fadet eller tallerkenen kan dreje rundt når glastallerkenen rotere, tryk da på knappen hvilket bevirker at drejetallerkenen er stillestående under programmet. Hvis du har tastet fejl i valget programmet, og du ønsker at slette alt og starte indtastningen forfra tryk på PAUSE/CANCEL knappen C to gange. 9

10 Programmering Tilgængelige programmer: Hurtig programmering Indtil programmets tilberedningstid på den nederste drejeknap. Tryk START. Programmet kører nu med max effekt. Automatisk programmering efter vægt. Med AUTO programmerne er tilberedningstid beregnet efter vægten. Vælg med den øverste drejeknap hvilken type mad der ønskes tilberedt. (eks. Fisk) Vælg hvilken effekt du ønsker tilberedning skal forgå ved., eller (Eks. ) I displayet blinker 50g. Indstil vægten af det mad som skal tilberedes, ved hjælpe af den nederste drejeknap. (eks. 500 g) Tryk START. Programmets effekt er indstillet, og tilberedningstiden fremgår automatisk efter beregninger på baggrund af type madvare og vægt, (Eks. 5 minutter) og programmet starter. Programmering efter funktion Tryk på MODE knappen for at vælge funktion/effekt. (Eks. Svag opvarmning tryk 4 gange, og funktionen fremhæves i displayet ) Vælg tilberedningstid (eks. 5 minutter) med drejeknappen. Tryk START Programmering af Keep Warm (Holde varm) funktion Tryk på knappen Keep Warm. Displayet viser 10:00, og symbolet fremhæves/blinker i displayet. Det er muligt at forkorte tiden med den nederste drejeknap. Tryk start og din mad bliver holdt varm i 10 minutter. 10

11 Optøningsprogram Med optøningsprogrammet kan du hurtigt optø alle typer af frossen mad. For at garantere et hurtigt resultat anbefales det at bruge optøningsfunktionen til madvarer op til 500 g og benytte opvarmningsprogrammerne til madvarer over 500 g. 1) For hurtig optøning af kød, fjerkræ, fisk eller grøntsager mm. tryk på optøningsknappen. Vises i displayet. For hurtig optøning af brød, wienerbrød eller kager mm. tryk på optøningstasten 2 gange efter hinanden. Vises i displayet. Vent indtil blinker i displayet. 2) Brug den nederste drejeknap til at indstille vægten af den mad som skal optøs. (Op til 400g) Eks. 3) Tryk START Optøningstiden er automatisk beregnet på baggrund af vægten. Den nødvendige optøningstid kan variere alt efter madens temperatur. Optøningstiden er beregnet ud fra rn temperatur på -18. Maskinen bipper midt i programmet, og fortsætter herefter. For op opnår det bedste resultat anbefales det er døren åbnes når bippet lyder, rør i/vend maden, luk døren igen, og tryk på START. Programmets anden halvdel udføres herefter. 11

12 Risten Sørg for at risten står stabilt på drejetallerkenen. Brug ALDRIG metalgenstande i forbindelse med mikroovnen. Det er tilladt at opvarme mad i aluminiumsbakker, hvis man indsætter en plade imellem rist og aluminiumsbakke. Den medfølgende rist: Høj position Således foldes risten sammen: Tryk benen ind som vist på tegningen, og fold dem ind under risten. Til grill og grill + mikrobølger: Vælg den position, høj eller lav, som passer til dit fad eller skål. - Høj position til lave fade - Lav position til høje skåle Lav position Grill funktion Denne funktion giver dig mulighed for at brune retter som gratins eller kød. Det kan anvendes før eller efter madlavning, som det anbefales i rettens opskrift. Efter grill, sørg for at bruge en grydelap eller grillhandske til håndtering af varme fade, og husk altid kun at anvende ovnfaste keramiske fade eller varmebestandig glas. ADVARSEL: Madvarer og køkkengrej kan være varmt efter brug af grill funktionen, lad derfor ikke børn komme i nærheden af ovnen når denne funktion anvendes. 12

13 Programmering af grill Programmering af de 2 grill niveauer Tryk én gang for svag grill og to gange for kraftig grill Drej herefter på drejeknappe for at indstille tilberedningstid, og tryk så på start Mikrobølger + grill Denne funktion giver dig mulighed for at bruge mikrobølger og grill samtidig, for hurtig tilberedning. Brug knappen for mikrobølger og grill funktion. Vælg mikrobølge + grill ved at trykke fire gange på knappen. Denne funktion benytter et middel mikrobølge og den kraftige grill. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen, f.eks. 10 min. Tryk start. 13

14 Vedligeholdelse og rengøring Afbryd strømmen til oven inden rengøring. Rengøring og anden vedligeholdelse bør ikke fortages før oven er afkølet. Ovnrummet er dækket med et fedtafvisende lag, som forhindre at fedtstænk og madpartikler sætter sig fast. Derfor er det meget let at rengøre ovnen. Sørg altid for at ventilationsåbningen holdes ren. Brug aldrig skarpe genstande, skurepulver eller lignende midler til rengøring af ovnens overflade. Sørg for at der ikke trænger vand ind i de små huller i ovnvæggen. Brug ikke alkohol eller ammoniumbaserede rengøringsmidler til rengøring af ovnrum, ovnens overflade og dør. Vær særlig omhyggelig med at rengøre indersiden af ovndøren og sørg for at døren altid lukker træt. Fjern altid snavs og madrester. Drejtallerken og rullering kan afvaske med sæbevand (brug mild sæbe) eller i opvaskemaskinen. Skyl ikke drejetallerkenen med koldt vand lige efter, den er taget ud af ovnen. Temperaturforskellen kan få glasset til at sprænge. Motor til drejetallerken er forseglet. Alligevel bør man ved rengøring undgå, at der trænger vand ned under akslen til drejetallerkenen eller ved hullerne i bunden af ovnen. 14

15 Fejlfinding Problem Årsag/Løsning Døren er ikke lukket korrekt Apparatet virker ikke Stikket er ikke tilsluttet korrekt Der er ingen strøm i stikket Sikringen er gået Der forekommer kondensvand i og omkring ovnen eller døren Det er helt normalt, at der opstår damp ved tilberedningen af mand, som indeholder vand. Dampen resulterer i kondensering i ovnen og omkring døren. Det opstår gnister i ovnrummet Ovnen er tom. Der skal altid være mad i ovnen, når den indstilles til at tilberede med mikrobølger. Ved tilberedningen med mikrobølger med der ikke anvendes metalbakker, eller tilsvarende metalholdige genstande. Opvarmning / tilberedningen er ikke Maden er ikke fuldt optøet inden tilberedningen tilfredsstillende Tilberedningstid eller tilberedningsmåde er ikke indstillet korrekt. Maden brænder på Vælg den korrekte tilberedningsmåde og reducer tilberedningstiden Maden opvarmes ikke jævnt Omrør maden under tilberedning. Husk at jævn opvarmning opnås bedst, hvis maden er fordelt i nogenlunde lige store stykker. 15

16 Service Hvis produktet har vedvarende skader: Tjek at døren ikke er beskadiget. Hvis ovnen ikke virker, tjek venligst flg. inden produktet sendes til service. - Tjek installationen - Er døren lukket ordentligt - Er programmeringen korrekt Advarsel: Forsøg aldrig at reparere en mikrobølgeovn selv. Det er farligt for alle ikke kvalificerede teknikere at fortage reparationer af nogen art på mikrobølgeovne. Ved fjernelse af ovncover risikere man at bliver udsat for farlige stråler fra mikrobølgerne. Kun certificerede teknikere er kvalificerede til at reparere denne mikrobølgeovn! 16

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6

Indhold. Tak fordi du har købt en Panasonic mikrobølgeovn. 1 DK. Installation 2. Opstilling af ovnen 2. Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Indhold Installation 2 Opstilling af ovnen 2 Vigtige sikkerhedsvejledninger 3-6 Oversigtsdiagram 7 Ovnens betjeningspanel 8 Indstilling af uret 9 Børnesikring 9 Tilberedning og optøning med mikrobølger

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p.

DE p. 4-11. NL p. 12-19. FR p. 20-27. EN p. 28-39. IT p. 40-47. ES p. 48-55. PT p. 56-63. EL p. 64-71. DA p. 72-79. SV p. 80-87. FI p. TEFAL903B-ACTIFRY_Essential_1505087843_Mise en page 1 20/12/12 18:54 PageC1 DE p. 4-11 NL p. 12-19 FR p. 20-27 EN p. 28-39 IT p. 40-47 ES p. 48-55 PT p. 56-63 EL p. 64-71 DA p. 72-79 SV p. 80-87 FI p.

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere