Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4."

Transkript

1 Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram 11 Risten 12 Programmering af grill 13 Vedligeholdelse og rengøring 14 Fejlfinding 15 Service 16

2 Sikkerhedsanvisninger! Inden apparatet tages i brug, bør anvisningerne i brugsvejledningen gennemlæses grundigt. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, opstilling, brug og vedligeholdelse af apparatet.! Gem brugsvejledningen til eventuel senere brug. Hvis apparatet skifter ejermand, bør brugsvejledningen overdrages til den nye bruger, således at denne kan gøre sig bekendt med sikkerhedsanvisningerne og oplysningerne om betjening af apparatet. SIKKERHEDSANVISNINGER! Emballagen er ikke tiltænkt som legetøj for børn og kan udgøre en risiko. (Se afsnittet om Forholdsregler og anbefalinger sidst i denne vejledning).! Apparatet skal installeres af en faguddannet tekniker i overensstemmelse med de i denne brugsvejledning udstukne retningslinjer. Ukorrekt opstilling kan forårsage person og/ eller tingskade.! Ovnen er tiltænkt til husholdningsbrug. Producenten kan ikke stilles til ansvar hvis apparatet bruges i andre sammenhænge.! Brug ikke ovnen, hvis tætninglisterne ved ovnen dør er beskadiget. Ovnen skal tilses af en faguddannet teknikker.! Det er forbundet med fare for alle andre en en af producenten uddannet teknikere at udføre reparationer eller ændringer af ovnen.! Anvende aldrig flasker eller krukker med låge til opvarmning af mad eller væske. Luften skal kunne slippe ud af beholderen. Ovnen egner sig ikke til opvarmning af æg.! Lad aldrig et barn lege med ovnen eller anvende ovnen på egen hånd. Lad ikke børn lege med eller pille ved ovnens betjeningstaster. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af ovnen, når den er i brug. Der er risiko for alvorlig forbrændinger.! Ovnen må ikke tændes mens døren er åben. Der må ikke foretages ændringer af ovnens sikkerhedslåse.! Udsæt ikke en åben dør for nogen form for belastning. Anbring ikke tunge genstande på døren, og træk ikke hårdt i håndtaget; ovnen kan vælte. Varme beholdere og lignende må ikke anbringes på døren. (f.eks. et fad man lige har taget ud af ovnen)! En beskadiget ledning må kun erstattes af producenten, dennes teknikere eller en anden faguddannet tekniker.! I tilfælde af røgdannelse i ovnrummet: SLUK OVNEN OG HOLD OVNDØREN LUKKET for at kvæle eventuel ild.! Anvend udelukkende redskaber, som er egnet til brug i mikrobølgeovnen. Hold løbende øje med ovnen ved opvarmning af mad i engangsbeholdere af plastik, papir eller andet brandbart materiale samt ved opvarmning af små portioner.! Skyl ikke drejetallerkenen med kold vand lige efter den er taget ud af ovnen. Temperaturforskellen kan få glasset til at sprænges.! Start aldrig en tom ovn. Det kan være farligt og beskadige ovnen. Ved opvarmning af drikkevarer (vand, kaffe, mælk, osv.) i mikrobølgeovn kan opkog indtræde med forsinket virkning og forårsage skoldning. For at forhindre dette, kan man anbringe en egnet plastikske eller glasting i beholderen, inden væsken opvarmes. Beholderen med opvarmet væske skal dog altid håndteres med stor forsigtighed.! Ovnen må ikke anvendes til opvarmning af sprit med højt alkoholindhold eller olieindhold. Der er risiko for brand.! Efter opvarmning af sutteflasker eller babymad til børn skal beholderens indhold omrøres eller omrystet grundigt. Kontroller altid, at maden eller mælken har den rette temperatur, inden den serveres for barnet. Når ovnen anvendes første gang, kan den afgive en smule røg og lugt i omkring 10 minutter. Dette er helt normalt og skyldes opvarmning af beskyttelseslaget på ovnens varmelegeme.! Ovnen må ikke anvendes, hvis der sidder noget i klemme mellem frontpanelet og ovndøren. Indersiden af ovndøren skal altid holdes ren og rengøres bedst med en fugtig klud og et skånsomt rengøringsmiddel. Sørg altid for, at der ikke sidder madrester på tætningslisterne. 2

3 Mikrobølger generelle regler Mikrobølger består af elektromagnetiske stråler, der findes i naturen i form af lette bølger (f.eks. sollys). I mikroovnen trænger disse bølger ind i madvarerne fra alle retninger og opvarmer vand samt fedt- og sukkermolekyler. Varmen opbygges meget hurtigt men kun inde i madvarerne. Den beholder, der anvendes til at opvarme maden i, opvarmes ikke som sådan; den bliver varm fordi maden afgiver varme. Det betyder, at madvaren ikke klistrer sig fast til fad eller skål, og derfor er det kun nødvendigt at bruge meget lidt eller i nogle tilfælde slet intet - fedtstof under tilberedning. Madlavning i mikrobølgeovnen kan derfor være et godt og sundt alternativ til de traditionelle tilberedningsformer. Dertil kommer, at dehydrering af maden ved madlavning i en mikroovn er begrænset, og maden bevarer derfor en højere ernæringsmæssig værdi og mere smag. Grundlæggende regler for korrekt tilberedning i en mikrobølgeovn: 1) Husk, at tilberedningstiden skal forlænges, jo større mængder mad der tilberedes (se skemaerne på de følgende sider). Det er vigtigt at overholde de angivne hvileperioder. Hvileperioden er den periode, hvor man bør lade maden hvile efter tilberedning. Under hvileperioden får varmen lov til at fordele sig jævnt i madvaren. For eksempel stiger temperaturen i kød med omkring 5-8 C under hvileperioden. Hviletiden bør overholdes såvel i ovnen som udenfor ovnen. 2) Under tilberedning er det meget vigtigt, at maden omrøres flere gange. Ved omrøring sikrer man, at temperaturen fordeler sig jævnt, hvilket medvirker til at forkorte tilberedningstiden. 3) Det anbefales, at maden vendes under tilberedningsprocessen. Især kød bør vendes, uanset om det er store stykker kød (f.eks. en steg, en hel kylling eller lignende) eller mindre stykker kød (f.eks. kyllingefileter og lignende). 4) Fødevarer med skind eller skræl (f.eks. æbler, kartofler, tomater, pølser eller fisk) prikkes med en gaffel flere steder inden tilberedning, således at damp kan slippe ud, og maden ikke eksploderer. 5) Ved tilberedning af flere portioner af den samme ret (f.eks. kogte kartofler), tilrådes det at portionerne kommes i et Pyrex fad, således at de tilberedes jævnt. 6) Jo lavere temperatur der indstilles, jo længere vil tilberedningstiden være. Tilberedningstiden for fødevarer, som har været opbevaret ved stuetemperatur, er kortere end for fødevarer, der kommer direkte fra køleskab. 7) Fad / beholder bør altid placeres midt på drejetallerkenen ved tilberedning i mikrobølgeovn. 8) Det er helt normalt, at der dannes kondensvand i ovnrummet omkring ventilationsåbningen. For at reducere kondensering, bør maden tildækkes med mikrofilm eller lignende. Fødevarer med højt vandindhold (f.eks. grøntsager) bør altid tildækkes under tilberedning. Dette medvirker også til at begrænse stænk i ovnrummet. Brug altid kun film, der er egnet til mikrobølger. 9) Æg med skal må ikke tilberedes i ovnen. Ægget kan eksplodere på grund af det tryk, der opbygges inde i selve ægget. Heller ikke kogte æg må tilberedes i ovnen. 10) Husk, at lufttætte beholdere skal åbnes, inden de stilles i ovnen. Trykket inde i beholderen stiger under tilberedning i mikrobølgeovnen, og der er risiko for at de eksploderer efter tilberedning. 3

4 Installation Inden installation Advarsel: Kontroller at produktet ikke er blevet beskadiget under tranporten. Hvis produktet er blevet beskadiget, kontakt da med det samme din forhandler. Tilslutning Kontroller at: - Den elektriske installation har tilstrækkelig spænding. - Det elektriske ledninger er i god stand. - Diameteren på ledningerne er i overensstemmelse med installationskrav. - Dit elektriske anlæg er udstyret med 16 ampere sikringer.! Dette apparat er fremstillet i overensstemmelse med gældende internationale sikkerhedsstandarder. Anvisninger gives af sikkerhedsmæssige hensyn og skal følges nøje. Dette apparat opfylder kravene i følgende EU direktiver: - 73/23/EØF af 19. februar 1973 (om lavspænding) og efterfølgende ændringer, - 89/336/EØF af 3. maj 1989 (elektromagnetisk kompatibilitet) og efterfølgende ændringer, - 93/68/EØF af 22. juli 1993 og efterfølgende ændringer. I tilfælde af tvivl, kontakt din forhandler. Tilslutningen sker inden produktet installeres i indbygningshullet. Bemærk at apparatet skal installeres således at det er muligt at trække det ud fra sit indbygningshul hvis reparationer eller vedligeholdelse bliver nødvendigt. Ovnen skal være forbundet med et strømkabel (standardiserede) med tre 1,5 mm2 ledere (1 ph + 1 N + jord), som skal tilsluttes en monophase V nettet via en CEI standardiserede beholder (1 ph + 1 N + jordforbindelse) eller i overensstemmelse med installations regler. Apparatet skal være tilsluttet jordforbindelse i godkendt installation. Producenten kan ikke stilles til ansvar i tilfælde hvor ovenstående regler ikke overholdes. 4

5 Oversigt Identificationlabel: Produktskilt Drive shaft: Drivakslen Speed/Defrost sticker: Produktskilt Whell support: Rullering Turntabel: Drejetallerken Drejetallerken Drejetallerkenen sikrer en ens tilberedning af fødevarer uden behov for at røre i maden eller dreje beholderen/skålen. - Rotation er kontrolleret af drivakslens og rulleringen. - Drejetallerkenen drejer i begge retninger. - Hvis tallerkenen ikke drejer rundt, kontrollere at alle komponenter er placeret rigtigt. Stop drejetallerken Stop drejningen af drejetallerken når du ønsker at gøre brug af store fade og skåle som fylder hele ovnrummet. Rulleringen Forsøg ikke at dreje rulleringen manuelt da man således beskadiger drivakslen. Hvis rulleringen ikke drejer rundt, kontroller at der ikke sidder noget fast mellem rulleringen og drejetallerkenen. 5

6 Betjeningspanel Display For simpel programmering viser displayet: Tidspunkt på dagen, type af mad og program, minutter og sekunder, programmeret vægt. Drejeknap Til valg af fødevarer type eller funktion/program. Drejeknap Til programmering af tid og vægt. Automatprogrammer Autoprogrammer hvor tiden er automatisk indstillede i henhold til valgt vægt og fødevarer type. MODE knap Til valg af passende funktion Grill/pizza knap Til komplet programmering af grill/mikrobølge + grille/pizza funktion. Keep Warm (Holde varm) Program til at holde madvarer varme Pause/Cancel knap C Til afbrydelse af program (tryk én gang) eller til at slette program (tryk to gange). Bruges også når klokken skal stilles. Stop drejetallerken Til at stoppe rotation af glastallerkenen. Du skal gøre brug af denne funktion når du ønsker at benytte et stort fad og en skål som fylder hele ovnrummet. START knap Starter det valgte program Døråbner (Nederste store firkantet knap) Tryk på knappen for at åbne ovndøren. Hvis et program er i gang, standses dette. 6

7 Indstilling af ur Når mikroovnen tilsluttes eller efter en strømafbrydelse viser uret 00:00 og de to prikker blinker. Indstilling af ur: - Tryk på PAUSE/CANCEL knappen i 5 sek. M 00:00 blinker og en tone lyder for at indikere at uret stilles. - Drej på drejeknappen indtil du når den korrekte tid. - Tryk derefter på PAUSE/CANCEL igen. Uret er nu sat. Mikrobølge effekt Der opnås adgang til disse nedenstående programmer via tasten MODE. Max effekt: 900 W Effekt Optøning: 150 W Svag opvarmning: 500 W Opvarmning: 700 W Til optøning af alt fossen mad. Kan også bruges til meget langsom og skånsom opvarmning af mad. Til opvarmning af fisk eller fjerkræ. Ved brug af mode programmet afsluttes der med svag varme efter den kraftige opvarmning. Brugbar ved tilberedning af bønner, linser og mejeriprodukter. Til opvarmning af væsker, eller gen- /opvarmning af forbehandlet mad (også frosne) Kraftig opvarmning: 900 W Til tilberedning af grøntsager eller suppe. 7

8 Display Displayet og drejeknappen guider dig igennem valg af: (Madvarer, funktioner, vægt og tilberedningstid) Madvarer Drikkevarer Fisk Svinekød Friske Oksekød Grøntsager Fjerkræ Frosne Kalvekød færdigretter Lammekød færdigretter (Kebab) (ikke frosne) Funktioner OPTØNING SVAG OPVARMNING OPVARMNING KRAFTIG OPVARMNING (Holde varm) (Genopvarmning) SVAG GRILL KRAFTIG GRILL MIKROBØLGER + GRILL PIZZA Vægt Vægt ved autoprogram: Tilberedningstid (eller klokkeslæt): Den valgte madtype eller program vil blinke i displayet efter udvælgelsen. 8

9 De 2 drejeknapper bruges til flg. programmer: Øverste drejeknap: - Madtype - Funktion Nederste drejeknap: - Tilberedningstid - Vægt Programmering Din mikroovn skal nu være tilsluttet og uret er sat. Åben døren. Stil fadet/tallerkenden/skålen ind i ovnrummet. Luk døren. Hvis døren ikke er ordentlig lukket kan programmet ikke starte. 3 bip bekendtgør afslutningen af et program. Den bipper gentages hvert minut i 10 minutter indtil du åbner døren. Er der ikke plads nok i oven til at fadet eller tallerkenen kan dreje rundt når glastallerkenen rotere, tryk da på knappen hvilket bevirker at drejetallerkenen er stillestående under programmet. Hvis du har tastet fejl i valget programmet, og du ønsker at slette alt og starte indtastningen forfra tryk på PAUSE/CANCEL knappen C to gange. 9

10 Programmering Tilgængelige programmer: Hurtig programmering Indtil programmets tilberedningstid på den nederste drejeknap. Tryk START. Programmet kører nu med max effekt. Automatisk programmering efter vægt. Med AUTO programmerne er tilberedningstid beregnet efter vægten. Vælg med den øverste drejeknap hvilken type mad der ønskes tilberedt. (eks. Fisk) Vælg hvilken effekt du ønsker tilberedning skal forgå ved., eller (Eks. ) I displayet blinker 50g. Indstil vægten af det mad som skal tilberedes, ved hjælpe af den nederste drejeknap. (eks. 500 g) Tryk START. Programmets effekt er indstillet, og tilberedningstiden fremgår automatisk efter beregninger på baggrund af type madvare og vægt, (Eks. 5 minutter) og programmet starter. Programmering efter funktion Tryk på MODE knappen for at vælge funktion/effekt. (Eks. Svag opvarmning tryk 4 gange, og funktionen fremhæves i displayet ) Vælg tilberedningstid (eks. 5 minutter) med drejeknappen. Tryk START Programmering af Keep Warm (Holde varm) funktion Tryk på knappen Keep Warm. Displayet viser 10:00, og symbolet fremhæves/blinker i displayet. Det er muligt at forkorte tiden med den nederste drejeknap. Tryk start og din mad bliver holdt varm i 10 minutter. 10

11 Optøningsprogram Med optøningsprogrammet kan du hurtigt optø alle typer af frossen mad. For at garantere et hurtigt resultat anbefales det at bruge optøningsfunktionen til madvarer op til 500 g og benytte opvarmningsprogrammerne til madvarer over 500 g. 1) For hurtig optøning af kød, fjerkræ, fisk eller grøntsager mm. tryk på optøningsknappen. Vises i displayet. For hurtig optøning af brød, wienerbrød eller kager mm. tryk på optøningstasten 2 gange efter hinanden. Vises i displayet. Vent indtil blinker i displayet. 2) Brug den nederste drejeknap til at indstille vægten af den mad som skal optøs. (Op til 400g) Eks. 3) Tryk START Optøningstiden er automatisk beregnet på baggrund af vægten. Den nødvendige optøningstid kan variere alt efter madens temperatur. Optøningstiden er beregnet ud fra rn temperatur på -18. Maskinen bipper midt i programmet, og fortsætter herefter. For op opnår det bedste resultat anbefales det er døren åbnes når bippet lyder, rør i/vend maden, luk døren igen, og tryk på START. Programmets anden halvdel udføres herefter. 11

12 Risten Sørg for at risten står stabilt på drejetallerkenen. Brug ALDRIG metalgenstande i forbindelse med mikroovnen. Det er tilladt at opvarme mad i aluminiumsbakker, hvis man indsætter en plade imellem rist og aluminiumsbakke. Den medfølgende rist: Høj position Således foldes risten sammen: Tryk benen ind som vist på tegningen, og fold dem ind under risten. Til grill og grill + mikrobølger: Vælg den position, høj eller lav, som passer til dit fad eller skål. - Høj position til lave fade - Lav position til høje skåle Lav position Grill funktion Denne funktion giver dig mulighed for at brune retter som gratins eller kød. Det kan anvendes før eller efter madlavning, som det anbefales i rettens opskrift. Efter grill, sørg for at bruge en grydelap eller grillhandske til håndtering af varme fade, og husk altid kun at anvende ovnfaste keramiske fade eller varmebestandig glas. ADVARSEL: Madvarer og køkkengrej kan være varmt efter brug af grill funktionen, lad derfor ikke børn komme i nærheden af ovnen når denne funktion anvendes. 12

13 Programmering af grill Programmering af de 2 grill niveauer Tryk én gang for svag grill og to gange for kraftig grill Drej herefter på drejeknappe for at indstille tilberedningstid, og tryk så på start Mikrobølger + grill Denne funktion giver dig mulighed for at bruge mikrobølger og grill samtidig, for hurtig tilberedning. Brug knappen for mikrobølger og grill funktion. Vælg mikrobølge + grill ved at trykke fire gange på knappen. Denne funktion benytter et middel mikrobølge og den kraftige grill. Indstil tilberedningstiden ved hjælp af drejeknappen, f.eks. 10 min. Tryk start. 13

14 Vedligeholdelse og rengøring Afbryd strømmen til oven inden rengøring. Rengøring og anden vedligeholdelse bør ikke fortages før oven er afkølet. Ovnrummet er dækket med et fedtafvisende lag, som forhindre at fedtstænk og madpartikler sætter sig fast. Derfor er det meget let at rengøre ovnen. Sørg altid for at ventilationsåbningen holdes ren. Brug aldrig skarpe genstande, skurepulver eller lignende midler til rengøring af ovnens overflade. Sørg for at der ikke trænger vand ind i de små huller i ovnvæggen. Brug ikke alkohol eller ammoniumbaserede rengøringsmidler til rengøring af ovnrum, ovnens overflade og dør. Vær særlig omhyggelig med at rengøre indersiden af ovndøren og sørg for at døren altid lukker træt. Fjern altid snavs og madrester. Drejtallerken og rullering kan afvaske med sæbevand (brug mild sæbe) eller i opvaskemaskinen. Skyl ikke drejetallerkenen med koldt vand lige efter, den er taget ud af ovnen. Temperaturforskellen kan få glasset til at sprænge. Motor til drejetallerken er forseglet. Alligevel bør man ved rengøring undgå, at der trænger vand ned under akslen til drejetallerkenen eller ved hullerne i bunden af ovnen. 14

15 Fejlfinding Problem Årsag/Løsning Døren er ikke lukket korrekt Apparatet virker ikke Stikket er ikke tilsluttet korrekt Der er ingen strøm i stikket Sikringen er gået Der forekommer kondensvand i og omkring ovnen eller døren Det er helt normalt, at der opstår damp ved tilberedningen af mand, som indeholder vand. Dampen resulterer i kondensering i ovnen og omkring døren. Det opstår gnister i ovnrummet Ovnen er tom. Der skal altid være mad i ovnen, når den indstilles til at tilberede med mikrobølger. Ved tilberedningen med mikrobølger med der ikke anvendes metalbakker, eller tilsvarende metalholdige genstande. Opvarmning / tilberedningen er ikke Maden er ikke fuldt optøet inden tilberedningen tilfredsstillende Tilberedningstid eller tilberedningsmåde er ikke indstillet korrekt. Maden brænder på Vælg den korrekte tilberedningsmåde og reducer tilberedningstiden Maden opvarmes ikke jævnt Omrør maden under tilberedning. Husk at jævn opvarmning opnås bedst, hvis maden er fordelt i nogenlunde lige store stykker. 15

16 Service Hvis produktet har vedvarende skader: Tjek at døren ikke er beskadiget. Hvis ovnen ikke virker, tjek venligst flg. inden produktet sendes til service. - Tjek installationen - Er døren lukket ordentligt - Er programmeringen korrekt Advarsel: Forsøg aldrig at reparere en mikrobølgeovn selv. Det er farligt for alle ikke kvalificerede teknikere at fortage reparationer af nogen art på mikrobølgeovne. Ved fjernelse af ovncover risikere man at bliver udsat for farlige stråler fra mikrobølgerne. Kun certificerede teknikere er kvalificerede til at reparere denne mikrobølgeovn! 16

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere