RAMMEPLAN. Diætbehandling af irritabel tarm med low FODMAP diet. Udarbejdet af kliniske diætister Mirian Meinertz, Sarah Duncan og Signe Bach

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAMMEPLAN. Diætbehandling af irritabel tarm med low FODMAP diet. Udarbejdet af kliniske diætister Mirian Meinertz, Sarah Duncan og Signe Bach"

Transkript

1 RAMMEPLAN Diætbehandling af irritabel tarm med low FODMAP diet Udarbejdet af kliniske diætister Mirian Meinertz, Sarah Duncan og Signe Bach For alle ernæringsprofessionelle

2 INDHOLD KAP. 1 INDLEDNING 3 KAP. 2 TEORETISK BAGGRUND FOR DIÆTBEHANDLING/ ERNÆRINGSVEJLEDNING 3 KAP. 3 HENVISNINGSKRITERIER OG SCREENING 8 KAP. 4 TRIN 1 I NCP/ ERNÆRINGSVURDERING 9 KAP. 5 TRIN 2 I NCP/ ERNÆRINGSDIAGNOSE 10 KAP. 6 TRIN 3 I NCP/ ERNÆRINGSINTERVENTION 11 KAP. 7 TRIN 4 I NCP/ ERNÆRINGSMONITORERING- OG EVALUERING 15 KAP. 8 VEJLEDNINGSFORLØB 16 KAP. 9. PATIENTMATERIALE 16 KAP. 10. DOKUMENTATION I JOURNAL 16 KAP. 11. LITTERATURLISTE 18 2

3 Kap. 1 INDLEDNING Baggrund og relevans Denne rammeplan omfatter diætbehandling vha. low FODMAP diet af irritabel tarm, som også kaldes colon irritabile eller irritabel tyktarm, i det følgende omtalt IBS. Rammeplanen henvender sig til kliniske diætister primært, på sygehuse/hospitaler/ plejehjem i såvel den offentlige som i den private sektor, samt til private praktiserende der har P/K/B i behandling herfor. Behandling med low FODMAP diet skal ses som patientedukation, hvor patienten efter første vejledning af klinisk diætist, bør have opnået en forståelse for hvorfor tarmen giver symptomer, og hvordan disse symptomer forhåbentlig kan reduceres eller fjernes vha. ændrede kostvaner. IBS er en funktionel tarmlidelse, og kan ikke påvises blodprøver eller biopsier. 1 Lidelsen IBS, medfører ofte meteorisme, mavesmerter, borborygmi, slim i afføringen, vekslende afføringsmønster og en følelse af inkomplet tarmtømning efter toiletbesøg. Langt fra alle søger behandling og er derfor ikke registreret, men mere end danskere er diagnosticeret og har periodisk problemer med irritabel tyktarm 2. Tidligere fandtes ingen optimal diætbehandling af irritabel tyktarm. Førhen behandlede man patienterne med enten øgning/reduktion i indtag af kostfibre, øget indtag af væske og øget niveau af fysisk aktivitet. 3 Det er dokumenteret at ca. 74% af patienter med IBS kan have gavnlig effekt af low FODMAP diet 4 og Monash University 5 og FaKD anbefaler diæten som den første behandling til patienter med en grundig udredt IBS. Derudover er det påvist i et pilotstudie, at 70% af patienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease, herunder Morbus Crohn og Colitis Ulcerosa) havde gavnlig effekt af diæten. 6 I studiet fremgik det, at 57 % af patienter med Morbus Crohn og 33 % af patienter med Colitis Ulcerosa oplee IBS lignende symptomer, og det er netop disse IBD patienter med IBS symptomer, der kan have gavn af en low FODMAP diet. 7 Kap. 2 TEORETISK BAGGRUND FOR DIÆTBEHANDLING/ ERNÆRINGSVEJLEDNING Metode og empiri Empiri er genereret ud fra litteraturstudie, hvor der er anvendt relevant eksisterende faglitteratur samt søgt videnskabelige artikler via PubMed, hvor søgeordene overvejende har været FODMAP og IBS, enten alene eller i kombination. Derudover er der anvendt supplerende litteratur fra anvendte kilders referencekilder. De anvendte artikler er dog primært fra Monash University af Peter Gibson og Susan Shephard m.fl. I udarbejdelsen af rammeplanen er det lagt til grund, at artikler og forskningsresultater er videnskabeligt valide og der er hosageligt brugt artikler der er peer reviewed. Samlet er der anvendt litteratur fra perioden Hvor der ingen specifikke anbefalinger findes for målgruppen f.eks. i forhold til specifikke makronæringsstoffer, tages udgangspunkt i de Nordiske Næringsstofan-befalinger (NNR 2012) samt De officielle kostråd fra Fødevarestyrelsen rettet mod baggrundsbefolkningen. Ydermere har filmen The Monash University FODMAP Update for Dietitiants, også været en inspirationskillde. Terminologi (specialespecifik) Low FODMAP diet er en eliminationsdiæt, der udelukker specifikke kulhydrater fra kosten i 4-8 uger, 8 9 hvorefter fødevarerne genintroduceres med det formål at finde det individuelle toleranceniveau og for at gøre kosten så varieret som muligt hos den enkelte P/K/B. 1 Moriarty, 2005, s. 4 2 Colitis-Chron Foreningen, 3 Moriarty, 2005 s Barrett og Gibson 2012 s Halmos et al s Gearry et al. 2009, s Gearry et a. 2009, s Barrett og Gibson 2012, s Gibson og Shepherd 2012, s

4 Der er altså meget evidens for, at low FODMAP diet har effekt i diætbehandlingen af IBS. Derudover har diæten vist sig at have effekt IBD i remission, når der er IBS lignende symptomer til stede. 10 Det skal dog understreges at patienter med IBD i aktiv fase skal frarådes low FODMAP diet indtil remission. I den aktive fase anbefales en normal og proteinholdig diæt. På trods af, at ætiologien bag funktionelle tarmlidelser endnu ikke er fuldt ud forstået, menes de underliggende årsager til symptomerne at findes i det enteriske nervesystem (som findes i hele mave-tarm-kanalen 11 ), manifesteret som visceral hypersensitivitet (overfølsomt fordøjelsessystem) og/eller motilitetsforstyrrelser. Andre faktorer kan også have en medvirkende årsag, såsom psykologiske faktorer samt diæt 12 og måltidsmønstre. 13 Den fysiologiske årsag til funktionelle tarmlidelser menes blandt andet at være luminal udspiling som medfører abdominale smerter, oppustethed samt tydelig abdominal distension, men kan også medføre sekundære motilitetsforandringer. Dette er blandt andet en medvirkende årsag til, at en reduktion af de kostfaktorer som medfører luminal udspiling, teoretisk set, medfører lindring af symptomerne - og her bliver low FODMAP diet en relevant behandlingsstrategi. 14 I et studie hvor IBS patienter i en periode af 4 uger dagligt indtog et tilskud af mælkesyrebakterier (præparatet Biogaia) opnåede de hyppigere afføringsfrekvens end kontrolgruppen. Der var dog ingen signifikant forskel i de 2 grupper, hvad angår meteorisme, abdominale smerter, afføringstype og inkomplet tarmtømning efter toiletbesøg 15. Der er altså kun begrænset evidens for positiv effekt af brugen af pre- og probiotika. Der findes endvidere enkelte studier der tyder på en reducering ift. luftdannelse, og evt. kan disse produkter såsom det danske Dicoflor eller lignede, være et supplement, såfremt P/K/B fjerner yoghurt fra den daglige kost. Der er en tendens til, at dem der opstarter med disse produkter opnår minimal effekt hvis produktet anvendes uden pauser. Dog skal det nævnes, at der er en stor placebo effekt. 16 FODMAP er en fællesbetegnelse for de Fermenterbare kulhydrater Oligosakkarider (fruktaner og galaktaner), Disakkarid (laktose), Monosakkarid (fruktose) og (And) Polyoler (sukkeralkoholer). Fødevarer der indeholder disse former for kulhydrater, også betegnet High FODMAPs, forværrer symptomerne hos personer med IBS. Generelt optages disse kulhydrater dårligt i tyndtarmen, er yderst osmotiske og fermenteres hurtigt af bakterierne i tyktarmen, hvilket kan medføre symptomer som meteorisme, borborygmi, udspilet abdomen, oppustethed, mavesmerter, obstipation og diarré. Symptomerne kan komme i perioder og kan variere i hyppighed og styrke. Low FODMAPs er omvendt betegnelsen for de typer af kulhydrater, der ikke er problematiske og som ikke medfører specifik forværring af fordøjelsen. 17 Tyndtarmen står for absorption af madens indhold af kulhydrat. 18 Det er kun monosakkarider med den kemiske opbygning af heksoser, som kan absorberes gennem tyndtarmens epitel. Af denne grund skal alle di- og oligosakkarider hydrolyseres for at kunne absorberes. 19 Oligosakkariderne fruktaner og galaktaner er en gruppe af kulhydrater med op til 20 molekyler, som ikke hydrolyseres i tarmen. Fruktaner og galaktaner vil altid malabsorberes og derfor fermenteres. Tyndtarmen mangler hydrolaser som kan spalte fruktose-fruktose- bindinger. Fruktaner og galaktaner kan derfor ikke transporteres over epitelet. 20 Derfor skal disse kulhydrater altid udelukkes i en low FODMAP periode, hvorefter man vha. genintroduktion af fødevarer forsøger at finde den individuelle tærskelværdi. 21 Disakkaridet laktose består af molekylerne glukose og galaktose. Laktose hydrolyseres normalt af enzymet laktase-florizin-hydrolase, men nogle danner ikke dette enzym eller har nedsat produktion af det, med den konsekvens af laktosen malabsorberes og leveres til mikrobiotaen i den distale del af tyndtarmen og den proximale del af tyktarmen 22. Ofte anvendes gentest i forbindelse med udredning, denne viser om P/K/B, er disponeret for at udvikle mangel på enzymet laktase. Testen siger udelukkende noget om manglende enzymdannelse og ikke direkte om laktose malabsorberes i tarmen Gearry et al. 2009, s Hansen 2003, s Gibson og Shephard 2010 s Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 14 Gibson og Shephard 2010 s Amirimani, B et al. 2013, s Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital. 17 El-Salhy, M. et al. 2012, s Sand, 2008 s Shephard et al. 2013, s Gibson og Shephard 2010, s Barrett og Gibson, 2012, s Shephard et al. 2013, s. 710.

5 Når laktose ikke absorberes bindes vand, hvilket kan medføre diarré. Laktosen fortsætter uspaltet til colon og fermenteres af tarmbakterier, som medfører gasudvikling som resulterer i borborygmi, abdominalsmerter og flatus. 23 De fleste Iaktose intolerante IBS P/K/B tåler omkring 2 gram laktose pr. måltid uden gener. 24 Monosakkaridet fruktose er en kulhydrattype, som består af 1 hexose. Fruktose findes som frit monosakkarid, som en del af disakkaridet sukrose og i oligosakkaridet fruktaner. 25 Fruktose findes i frugt. Derudover bliver fruktose i dag i stor udstrækning tilsat som sødemiddel (HFCS, High Fructose Corn Syrups) i forskellige fødevarer da det er betydeligt billigere end hvidt sukker, sukrose. Rundt omkring i verden er der stor forskel på, hvor meget fruktose der indtages, og det er svært at estimere indtaget af fruktose, da det bygger på forbrugerundersøgelser. Dog har man estimeret et indtag worldwide på mellem 11 og 54 g. pr. dag, pr. person, men dette menes at være i underkanten. Indtaget har været stigende de sidste 30 år. 26 Den øgede tilsætning af fruktose er et problem, da halvdelen af befolkningen er ude af stand til at absorbere 25 g. fri fruktose. 27 Fruktose absorberes langsomt faciliteret transport vha. GLUT-5 transportør, som findes i den apikale membran i hele tyndtarmens slimhinde. GLUT-5 er specifik til transport af fruktose. I den basolaterale membran transporteres glukose, galaktose og fruktose via GLUT-2 ud af cellen til interstitial rummet og blodbanen. GLUT-2 transportøren er afhængig af tilstedeværelsen af glukose for at kunne transportere fruktose effektivt, 28 fruktose/glukose ratio skal altså være 1:1. 29 Malabsorption af fruktose sker derfor når der er overskud af fruktose i forhold til glukose i tarmlumen, eller hvis der et lavt antal GLUT-5 transportører i den apikale membran, derudover kan fruktose malabsorberes, hvis transittiden er for hurtig, da optagelse af fruktose sker langsomt. 30 Da absorptionen af fri fruktose er markant forbedret tilstedeværelsen af glukose, anbefales det, at der er ligevægt af fruktose og glukose i den givne fødevare, som f.eks. i bananer eller appelsiner. 31 Evnen til at absorbere fri fruktose varierer fra person til person og begrænsning af fruktose er unødvendig hos P/K/B med normalt fungerende absorption af fruktose. Der er forskellige faktorer, som har positiv eller negativ indflydelse på tarmens evne (antal af GLUT-2 og GLUT-5) til at optage fruktose. Man har i nogle tilfælde fundet GLUT-2 i den apikale membran hvilket kan have positiv indflydelse på fruktoseabsorptionen. Derudover ser man f.eks. diabetes, at antallet af GLUT-5 kan ændres i den apikale membran. 32 GLUT-7 er en tredje transportør af hexoser, som er blevet identificeret, dog menes denne ikke at have den store indflydelse på absorption af fruktose. 33 Fruktosemalabsorption kan bedst testes vha. fruktose pusteprøve, breath test. 34 I praksis er det langt fra alle hospitaler eller praktiserende læger der anvender metoden, og validiteten af testen diskuteres. Ifølge de britiske guidelines anbefaler man pusteprøver, hvor det er muligt. 35 Polyoler (sukkeralkoholer) sorbitol, mannitol, xylitol og maltitol og isomalt bliver alle absorberet langsomt passiv diffusion i tarmepitelet. Optagelse af polyoler er afhængig af deres molekylestørrelse samt varierende størrelse af kanaler i tyndtarmen, de største kanaler er proximalt, som også har indflydelse på hastigheden af absorptionen. I øvrigt afhænger porernes størrelse af, om P/K/B fx har cøliaki. Ved cøliaki reducere porernes størrelse og visse polyoler optages derfor dårligere. Studier på både raske personer og IBS patienter har vist at % ikke kan absorbere 10 g. sorbitol. Det er svært at dokumentere indtaget af polyoler, men i et studie af IBS patienter lå indtaget på <1 g/dag, så de små mængder som normalt findes i vores kost og sukkerfrie produkter giver for den normalt fungerende tarm ikke problemer, men et større indtag vil det give symptomer. Absorptionen af sorbitol er for IBS patienten dårligere end absorptionen af mannitol. 36 Breath tests af sorbitol foretages desværre i mindre grad i Danmark, da meget få hospitaler tilbyder denne undersøgelse. Eksempler på sukkeralkoholer er sorbitol og mannitol som anvendes som søde og konsistensmiddel og findes hhv. under E-nummer 420 og 421 og anvendes ofte i fødevarer som slik og tyggegummi. 37 Diætprincipper Energitilførsel Skal sikre opnåelse og opretholdelse af anbefalede værdier for BMI, hvor energi-behovet beregnes som beskrevet i NNR Det skal understreges at en BMI under 18, frarådes det at overgå til en restriktiv diæt, med mindre der foregår tæt kontrol. 23 Astrup et al s Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital. 25 Gibson et al. 2007, s Gibson et al. 2007, s Gibson et al. 2007, s Gibson et al. 2007, s Staudacher et al s Sherhard el al s Magge og Lembo, 2012 s Gibson et al. 2007, s Staudacher et al s Gibson og Shephard, 2010, s Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 36 Staudacher et al. 2014, s Lyhne og Kirkegaard 2006, s og Albrechtsen, s NNR 2012 kap. 8. 5

6 Energiprocentfordeling Der gælder ingen specifikke anbefalinger mht. energiprocentfordeling for målgruppen og derfor følges anbefalingerne fra NNR 2012, som gælder for voksne normalvægtige. Fedt: E% Kulhydrat: E% Protein: E% (> 65 år: E%) 39 Fedt Der findes ingen specifikke anbefalinger r. indtag af fedt, hvorfor NNR s anbefalinger er gældende: Monoumættet fedt E% Polyumættet fedt 5-10 E% Mættet fedt < 10 E% n-3 >= 1 E% Transfedt (så lidt som muligt) 40 Kostens fedtindhold har dog i nogle studier vist en tendens til, at ændre den viscerale hypersensitivitet (overfølsomhed), men det kræver yderligere studier for, at påvise en reel evidens. 41 Kulhydrat Oligosakkarider er en betegnelse for fruktaner og galaktaner, som bl.a. findes i he, rug, byg, løg og hvidløg. Begrænsning af indtag af he i diæten må ikke sidestilles med begrænsning af, proteinet gluten som cøliaki. Man bør være opmærksom på at spelt er tilladt i low FODMAP diet, men at spelt også indeholder gluten. I modsætning til diæt cøliaki, kan fødevarerne afprøves og udfaldet kan observeres. 42 Disakkaridet laktose findes i mejeriprodukter, og hører under de problematiske FODMAPs, hvis P/K/B er laktoseintolerant. Hvis der ikke er laktoseintolerans, er det uproblematisk med indtag af mejeriprodukter, og skal derfor ikke udelukkes i diæten. Grundet mælkeprodukters kvalitet af protein og mikronæringsstoffer tilrådes almindelig laktosefrie produkter. Hvis P/K/B ønsker andre mælke-alternativer som fx soyamælk, skal varedeklarationerne gennemgås ift. andre FODMAPs. 43 Monosakkaridet fruktose findes i flere forskellige typer frugt og grønsager og i varierende koncentrationer, bl.a. i æbler, pærer, vandmelon, mango, honning, asparges og sukkerærter. Polyoler er sukkeralkoholer fremstillet primært industrielt til erstatning af sukrose og findes bl.a. i gajoler og tyggegummi. Polyoler findes som følgende E-numre i fødevarer: Isomalt E 953, mannitol E 421, maltitol E 965, sorbitol E 420 samt xylitol E I øvrigt findes sorbitol naturligt i visse frugter, som f.eks. æbler, pærer, abrikoser, kirsebær, nektariner, ferskner, blommer, svesker og vandmelon. Tabel 1: Oversigt over typiske fødevarer indeholdende FODMAPs. 45 Kostfibre findes primært i korn, frugt, bær og grøntsager, og mange af disse fødevarer indeholder high FODMAPs. Derfor kan der være risiko for insufficient indtag af kostfibre hos P/K/B på en low FODMAP diet. Det er påvist at kostfiberindtaget har en positiv indflydelse i forhold til sænkning af total- og LDL-kolesterol og modvirker forhøjet blodtryk. Studier har ydermere vist, at et tilstrækkeligt kostfiberindtag har en forebyggende effekt i forhold til udviklingen af tyktarmskræft, divertikelsygdom, hjerte-kar-sygdomme og type 2 diabetes. 46 Det er derfor vigtigt at P/K/B informeres om kostfiberrige alternativer, som f.eks gulerod, pastinak, quinoa, fuldkornsspeltmel, hørfrø, macadamianødder og peanuts. 47 Protein Der findes ingen specifikke anbefalinger r. indtag eller type af protein for IBS-patienter, hvorfor NNR s anbefalinger om 0,8-1,5 g/kg/dag gælder NNR 2012 s Lamberg-Allardt et al kap Muir og Gibson 2013, s Gibson og Shephard, 2010, s Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital. 44 Astrup 2010, s Gibson og Shephard 2012, s Lamberg-Allardt 2014, s Madlog Vita og The Monash University low FODMAP diet App 48 Lamberg-Allardt 2014 s. 281

7 Tabel 1: Oversigt over typiske fødevarer indeholdende FODMAPs Fødevare Fruktose Laktose Fruktaner Galaktaner Polyoler Frugt Grøntsager Korn og cerealier Æbler, kirsebær, mango, pære, vandmelon. Asparges, artiskokker, sukkerærter. Fersken, sharonfrugt, vandmelon. Artiskokker, rødbeder, rosenkål, cikorie, fennikel, hvidløg, løg, pære. He, rug, byg. Æble, abrikos, pære, avocado, kirsebær, nektarin, blomme, svesker. Rosenkål, champignon, sukkerærter. Nødder og frø Pistacienødder. Mælk og mælkeprodukter Bælgfrugter Andre Honning, High Fructose Corn Sirup (HFCS)/ fruktosesirup/majssirup. Mælk, yoghurt, is, budding, bløde oste. Bælgfrugter, linser, kikærter. Drikkevarer med cikorie. Bælgfrugter, linser, kikærter. Tilsætningsstoffer Inulin, FOS. Sorbitol, mannitol, mantitol, xylitol, isomalt. Alkohol Der gælder samme anbefalinger som for baggrundsbefolkningen. NNR 2012 anbefaler et dagligt indtag af alkohol på mindre end 10 g (< 5 E%) for kvinder og mindre end 20 g (< 5 E%) for mænd. Sundhedsstyrelsen anbefaler et max. indtag på 7 og 14 genstande ugentligt for hhv. kvinder og mænd. Visse typer af øl, vin og spiritus indeholder High FODMAPs, såsom cider og rom. Desuden er det kendt, at nogle mennesker oplever alkohol-mave, i den forstand at efter alkoholindtagelse opleves der mavesmerter og diarré grundet tarmens øget permeabilitet for vand. Dette kan også ske stor indtagelse af stærkt krydret mad eller efter hård motion. Dette har dog ikke noget at gøre med FODMAPs men kan være nyttigt ift. kostanamnesen. 49 Vitaminer, mineraler og væske Der findes ingen specifikke anbefalinger r. indtag af vitaminer og mineraler udover NNR s generelle anbefalinger. 50 Såfremt P/K/B vælger at fortsætte på en low FODMAP diet fremadrettet, kan der være en risiko for calcium, jern, og zink mangel. Studier har vist, at efterlevelse af low FODMAP diet i samarbejde med en klinisk diætist, bør der ikke være risiko for mangel på mikronæringsstoffer, dog med en enkelt undtagelse af calcium. Dette relateres til et nedsat indtag af mælkeprodukter for nogle P/K/B. 51 Et studie, hvor deltagerne ikke har været hos klinisk diætist, men på eget initiativ har undgået high FODMAPs, viste at deltagerne kom i underskud af calcium, magnesium, fosfor, vitamin B2 og Vitamin A. 52 Der kan være behov for en multivitamin pille, også ift. selvvalgt kalorierestriktion, men vigtigst er at P/K/B følges af en diætist og ikke kun får udleveret information om diæten. Det anbefales at indtage l væske pr. dag eller 30ml/kg/dag Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 50 Lamberg-Allardt 2014 s Staudacher et al s Chang 2014, s Lamberg-Allardt 2014 s

8 Specielle mængder af levnedsmidler Frugt anbefales 2-3 stk. dagligt á g under hensyntagen til High FODMAPs. Grøntsager anbefales flere gange dagligt og gerne g, under hensyntagen til High FODMAPs. Måltidsmønster I kostanamnesen skal der være fokus på måltidsmønsteret. Små og regelmæssige måltider anbefales ift. generelle mave-tarm problemer. 54 Medicin/kosttilskud Movicol/Magnesia mod obstipation kan indtages i forbindelse med Low FODMAP diet. Præparater med mælkesyrebakterier er med til at opretholde en naturlig tarmflora, og kan anbefales. Dog er evidensen lav, og produkterne skal efterfølgende fastholdes i kosten. 55 Præparatet Dulcolax er et afføringsmiddel som øger tarmperistaltikken og kan ligeledes anvendes obstipation. Kan dog ikke anbefales til IBD-patienter. 56 Kap. 3 HENVISNINGSKRITERIER OG SCREENING Henvisningskriterier IBS er den typiske årsag til behandling med low FODMAP diet. Derudover kan patienter med IBD i remission have gavn af diæten. 57 Der foreligger endnu ingen specifikke henvisningskriterier for at modtage diætetisk behandling med low FODMAP diet. Det er lægens ansvar at diagnosticere og ordinere behandling. IBS er en positiv symptombaseret diagnose, som stilles på baggrund af P/K/Bs symptomer. Det er vigtigt at udelukke cøliaki, cancer, IBD, intolerancer eller psykisk belastning, som kan være årsagen. Diagnosen kan være stillet ud fra Rom III kriterierne, men disse anvendes ikke af alle læger. 58 Rom III diagnostiske kriterier: Mindst 3 dage pr. måned i mindst 3 måneder med tilbagevendende abdominale smerter og ubehag, som ikke kan forklares på anden vis, og som har mindst to af følgende karakteristika: 1. Lindres defækation. 2. Er forbundet med forandring i afføringsfrekvens. 3. Er forbundet med forandring i afføringens form (udseende). 59 Derudover kan følgende symptomer støtte diagnosen, jo flere symptomer jo mere sikker bliver den kliniske diagnose: n Unormal afføringsfrekvens (>3 x/dag eller <3 x/uge). n Unormal form af afføringen (hård/klumpet eller løs/vandig, bristol skala type 1-2 eller 6-7). n Unormal pressen for at få afføring. n Pludselig afføringstrang. n Følelse af inkomplet tømning. n Slim i afføringen. n Luftgener, oppustethed eller udspilet mave. 60 Typisk vil patienter med IBS, have symptomerne borborygmi, meteorisme, mavesmerter, ufrivillig flatusafgang, diarré, obstipation, følelse af inkomplet tarmtømning efter toiletbesøg mm. Derudover er denne patientgruppe ofte udfordret i sociale sammenhænge, da de ikke kan forudsige hvordan deres symptomer udarter sig dagen igennem. 61 Da det ikke er alle FODMAPs der trigger symptomerne, kan det være en fordel, at lægen har udført breath test af patienterne. Ved breath test kan man sukkerbelastning måle hydrogenindholdet af udåndingsluften. Er breath testen negativ for hydrogen er det tegn på fuldstændig absorption, og P/K/B behøver så ikke, at udelukke det testede kulhydrat, der absorberes. Det er fruktose, laktose og sorbitol det kan være en fordel at der testes for Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital. 55 FODMAP ERFA-gruppens erfaringer. 56 pro.medicin. 57 Gearry et al. 2009, s Information om IBS på 59 Rome III Kriterier på 60 Information om IBS på 61 McKenzie, Y.A. et al s. 261

9 Absorption af mannitol kan også påvises vha. breath test, men da denne ikke findes i særlig mange fødevarer er det mere hensigtsmæssigt at teste den udelukkelse og genintroduktion. 62 Diagnosen IBS er en positiv symptombaseret diagnose og den lægelige diagnose kan være stillet ud fra patientens oplyste symptomer. 63 Det er vigtigt at være opmærksom på andre sygdomme kan have samme symptomer som IBS, som f.eks. cøliaki, coloncancer, colitis ulcerosa, morbus Crohn og laktosemalabsorption 64 Ernæringsscreening Ved indlæggelse gælder Den Danske Kvalitetsmodel, Standard Ernæringsscreening. 65 Der foreligger ingen specifikke screeningsskemaer som bruges til patienter med IBS. Kap. 4 TRIN 1 I NCP/ Ernæringsvurdering Dataindsamling Formålet med dataindsamlingen er identificering af ernæringsdiagnose, som anbefales ud fra følgende punkter: n Diagnose n Symptom evaluering n Sygdomsbillede n BMI/vægtudvikling n Social anamnese n Kostanamnese n Bristol skala til vurdering af afføringstyper n Biokemiske data Mad- og ernæringsrelateret anamnese Kostanamnese/kostregistrering med fokus på mængde og type af kulhydrater. Hvis der har været utilsigtet vægttab, så benyttes rammeplanen Individuel diætbehandling med ernæringsterapi (voksne patienter). Relevante fysiske fund NC 1.4 (Ændret GI funktion). Relevante antropometriske målinger NC 3.2 Utilsigtet vægttab. NC 3.4 Utilsigtet vægtøgning. Relevante biokemiske målinger og medicinske undersøgelser Breath test for at måle malabsorption af laktose, fruktose og sorbitol. 66 Blodprøve for at måle for cøliaki, hvor anti-tg2 (vævs - transglutaminase) og eventuelt anti-dgp (deamideret gliadin) måles. 67 Ligeledes malabsorbtionsprofil, magnesium, zink, d- vitamin, B12, ferritin. Ift. IBD kan der måles calprotein, lever og nyrertal kan også anbefales. Desuden fremtræder IBS-d forhøjet stofskifte og IBS-c for lavt stofskifte, så TSH, T4 og T3 kan ligeledes anbefales undersøgt. 68 Relevante retningslinjer NNR 2012 og Sundhedsstyrelsen og lign. 62 Barrett og Gibson, 2012, s Moriarty, Kieran: 2005, Irriteret tyktarm, Libris, s Hansen og Søltoft 2002, s Nationale kliniske retningslinjer på 66 Information om breath test i forb. m. fruktosemalabsorption på 67 Information r. blodprøve for cøliaki på 68 Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 9

10 Kap. 5 TRIN 2 I NCP/ ERNÆRINGSDIAGNOSE For at den kliniske diætist kan stille den mest præcise ernæringsdiagnose og planlægge ernæringsinterventionen, anvendes bl.a. resultater fra breath tests. Se fremgangsmåde for ernæringsintervention. Fremgangsmåde for ernæringsintervention. Diagnose IBS Breath test anbefales af: Laktose, fruktose og sorbitol Laktose og sorbitol. Malabsorption Frutose og sorbitol. Malabsorption Laktose og frutose. Malabsorption Frutose. Malabsorption Laktose. Malabsorption Sorbitol. Malabsorption Laktose, frutose og sorbitol. Malabsorption eller ikke testet Komplet absoption af laktose, frutose og sorbitol Laktose og sorbitol Frutose og sorbitol Laktose og frutose Frutose Laktose Sorbitol Laktose og sorbitol Oligosakkrider (Frukaner og galaktaner) + polyoler (undtagen sorbitol) Kulhydrater som undgås Herunder findes de mest relevante NCP koder relateret til IBS, hvor de hyppigst forekommende er markeret med fed. Se bilag 1 for uddybende liste over ernæringsdiagnoser. Indtag NI Uhensigtsmæssig indtag af specifikke typer af kulhydrat, specificeret fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt 69. NI Insufficient indtag af kulhydrat. NI Excessivt indtag af kulhydrat. NI Insufficient indtag af kostfibre. NI Excessivt indtag af kostfibre. Klinisk NC 1.4 Ændret GI funktion. NC 3.2 Utilsigtet vægttab. NC 3.4 Utilsigtet vægtøgning. Adfærd/miljø NB 1.1 Manglende viden om mad og ernæring. NB 1.2 Uhensigtsmæssige overbevisninger omkring mad og ernæring. NB 1.3 Ikke klar til ændring af mad og bevægelsesvaner. NB 1.4 Manglende selvmonitorering. NB 1.5 Forstyrrende/uhensigtsmæssige spisemønstre. NB 1.6 Manglende adherence til ernæringsrelaterede anbefalinger. NB 2.3 Manglende evne til egenomsorg. NB 2.4 Nedsat evne til at tilberede mad. NB 2.5 Nedsat livskvalitet Gibson og Shephard 2010, tabel 1 s. 254

11 Kap. 6 TRIN 3 I NCP/ ERNÆRINGSINTERVENTION Første møde med P/K/B Efter at P/K/Bs diagnose, resultater af biokemiske tests, symptomer, vægtudvikling og afføringstype er klarlagt (vha. Bristolskala), er det målet første møde at vejlede P/K/B i kulhydraters indvirkning på tarmen. Herunder hvilke specifikke kulhydrater som er problematiske og hvorfor de giver symptomer. Mål: At P/K/B på sigt får kendskab til de kostmæssige konsekvenser af diagnosen, lærer at læse varedeklarationer og får indsigt i, hvor FODMAPs findes. Delmål Delemner Materialer At P/K/B: - og klinisk diætist etablerer et gensidigt tillidsforhold. - får forståelse for sin egen situation og beretter om forventninger og evt. kendskab til diæten. - får forståelse for vigtigheden af overholdelse af diæten i 4-8 uger (FODMAP-fri periode). - bevidstgøres om egen kost. - Hvad FODMAPs er, og hvordan disse påvirker tarmen og dermed udvikling af symptomer. - Ernæringsmæssige risici (jf. kostfibre og mikronæringsstoffer). - Kostanamnese/ kostregistrering.* - P/K/Bs ernæringstilstand. - Varedeklarationer. Selvvalgt vejledningsmateriale. - informeres om hvor FODMAPs findes i egen kost og alternativer til disse. - informeres generelt om hvilke fødevarer der indeholder FODMAPs. *En forudgående kostregistrering foretaget af P/K/B selv og/eller kostregistrering når low FODMAP diet følges. Anden samtale med P/K/B Mål: At P/K/B får kendskab til diætprincipperne og omsætningen af disse til praksis, i forhold til indkøb og madlavning. Delmål Delemner Materialer At P/K/B: - får evalueret forløbet hidtil mht. symptomudvikling mv. - får uddybet sin viden om baggrunden for diæten. - lærer at læse/tolke varedeklarationer. - rådgives om indkøbsmuligheder og priser. - Hvordan har introduktion af diæten fungeret i hjemmet? - Evaluering af: Viden, forståelse, effekt af behandling, compliance og ernæringsmæssige risici. - Varedeklarationer. - Diætprincipper: Måltidssammensætning og mellemmåltider. Selvvalgt vejledningsmateriale. - får øget varekendskab med det formål selv at kunne vurdere hensigts- og uhensigtsmæssige produkter. - får uddybet valgmuligheder i diæten. - får evalueret sin evne til at omsætte individuelle diætforslag til praksis. - Indkøb. - Produkter. - Madlavning. - Evt. evaluering af P/K/Bs ernæringstilstand. 11

12 Tredje samtale med P/K/B Mål: At P/K/B lærer hvordan forskellige spisesituationer kan tackles. Delmål Delemner Materialer At P/K/B: - får evalueret forløbet hidtil mht. symptomudvikling mv. - får viden om at tackle situationer som rejser (rejsemål/ophold/transport), festlige lejligheder (privat/restaurant) og sygehusophold. - Spisesituationer. - Oplysninger om FODMAP på internettet. - Genintroduktion af kulhydrattyper. Selvvalgt vejledningsmateriale. - får gennemgået fremgangsmåde genintroduktion af kulhydrattyper. Det er vigtigt at klarlægge hvilke High FODMAPs der indtages på daglig basis. Et redskab til at klarlægge dette bedst muligt, kunne evt. være en forudgående kostregistrering foretaget af P/K/B selv samt en grundig kostanamnese, hvilket muliggør optimal diætetisk individuel vejledning. Følgende specifikke instruktioner kunne gives til patienten: - Undgå fødevarer som indeholder betydelige mængder frit fruktose, medmindre komplet fruktose absorption er dokumenteret. - Opmuntre til valg af fødevarer hvor fruktose og glukose er i balance, eller hvor der er overskud af glukose i forhold til fruktose. - Undgå fødevarer som er væsentlige kilder til fruktaner og galaktaner. - Begræns fødevarer indeholdende laktose, hvis laktoseintolerans er dokumenteret. - Undgå polyoler. Implementering af diæt Diæten skal følges 100% i 4-8 uger, 70 alt efter P/K/Bs symptomer og motivation for at sikre at symptomerne er velkontrolleret inden genintroduktion af de forskellige fødevarer. 71 Den/de opfølgende samtale(r) Ved den opfølgende samtale klarlægges hvorvidt P/K/B har oplevet symptomlindring og om P/K/B fortsat er motiveret for at fortsætte diæten. Når diæten er efterlevet i den anbefalede periode og P/K/B er symptomfri, introduceres de respektive kulhydrater igen gruppe for gruppe. 72 Uddybning af genintroduktion af kulhydrater findes i nedenstående afsnit r. ernæringsordination. Ernæringsordination Implementering af low FODMAP diet over en periode på 4-8 uger. 73 Derefter enkeltvis genintroduktion af de forskellige typer af kulhydrater, hvor P/K/B lærer at genindføre kulhydraterne med det formål at finde det individuelle toleranceniveau og samtidig undgå unødvendige restriktioner i diæten. 74 Nedenstående tabel viser eksempler på fødevarer fra de forskellige kulhydratgrupper, som er velegnede som test-fødevarer Barrett og Gibson 2012, s. 264 og Gibson og Shephard 2012 s Gibson og Shephard , s Barrett og Gibson 2012, s Barrett og Gibson 2012 s. 264 og Gibson og Shephard 2012 s Shephard et al. 2013, s. 714.

13 Mannitol Sorbitol Laktose Fruktose Fruktaner Ca. 1 dl champignoner. 2 stk. tørrede abrikoser ml mælk eller 200 g syrnet mælkeprodukt. 2 tsk. Honning 2 skiver hebrød eller 1 fed hvidløg. Galaktaner Ca. 1 dl bønner eller linser. 75 Nedenstående flowdiagram illustrerer hvorledes fødevarer kan genintroduceres enkeltvis for at finde P/K/Bs individuelle toleranceniveau. Dag 1 En lille mængde prøves Ingen symptomer Symptomer Dag 2 Dobbelt mængde af dag 1 STOP Ingen symptomer Symptomer Dag 3 Tredobbelt mængde af dag 1 STOP Ingen symptomer Symptomer Patienten tåler denne kulhydratgruppe STOP Ernæringsundervisning I forbindelse med undervisning af patienten i low FODMAP diet, er det hensigtsmæssigt at patienten får forståelse for, hvorfor at denne oplever de klassiske symptomer på IBS. For at patienten kan mestre diæten er det vigtigt, at de oplever den som meningsfuld. Her bliver teorien om oplevelse af sammenhæng af Antonovsky, med de 3 begreber begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed, vigtig Jensen og Johnsen 2010, s:

14 Begribelighed forstås, at patienterne skal opleve, at IBS-diagnosen, symptomer og indtag af kost er sammenhængende. Derfor er det vigtigt for patienterne at begribe diagnosens karakter og forstå, hvad de selv kan gøre for, at reducere deres symptomer og dermed forbedre deres tilstand. Som kliniske diætister kan vi, som eksperter, byde ind med viden om ernæring om low FODMAP diet til IBS patienter og støtte i forbindelse med diæten. Håndterbarhed skal ses i forhold til de ressourcer patienterne selv har til rådighed for at håndtere deres livssituation. Vi skal motivere patienterne til at finde deres indre ressourcer til at følge diæten. Derudover kan de opfordres til at forsøge, at gøre brug af ydre ressourcer såsom familie og venner for, at opnå støtte og praktisk hjælp til f.eks. madlavning og indkøb. Endvidere kan man opfordre patienten til at drage nytte af gjorte erfaringer fra andre IBS-patienter der er i low FODMAP diet. Den kliniske diætist kan i dialog med patienten skabe nye handlemuligheder, men i sidste ende handler det om, hvad patienterne selv mener, der bør gøres og hvad P/K/B reelt set selv er i stand til at gøre. Oplevelsen af meningsfuldhed hænger nøje sammen med følelser og motivation hvor patienterne føler at livet og dets problemer og udfordringer grundlæggende er værd at investere tid og energi i. Følelser er vigtige i en mestringssammenhæng, fordi følelser påvirker såvel P/K/B indstilling til - og engagement i en sag. 76 Ernæringsvejledning Teoretisk tilgang og teori P/K/B med svære symptomer oplever, at det har en signifikant indflydelse på deres livskvalitet. 77 Et ønske om en forbedret livskvalitet, kan derfor være en motivation for at gennemføre Low FODMAP diet. Motivation For al diætetisk behandling er det vigtigt at afklare graden af motivation hos P/K/B. Dette kan gøres afsæt i Stages of Change modellen. 78 For at fremme P/K/Bs motivation skal diætisten, i vejledning af P/K/B have hold på sin ordne-refleks - det betyder, at diætisten ikke skal være styrende og konfronterende for at få P/K/B til at ændre kostvaner og komme på rette spor. 79 Er P/K/B i overvejelsesfasen (Stages of Change) kan diætisten med fordel gøre brug af Motivationssamtalen af Rollnick og Miller. Hvis P/K/B opleves som motiveret kan diæten påbegyndes. Pædagogiske overvejelser P/K/B har forskellige forudsætninger for at implementere low FODMAP diet, som kan opleves teknisk svær tilgængelig. Det er derfor afgørende at diætisten formidler diætens principper, så man er sikker på at P/K/B kan gennemføre diæten - evt. kan man udlevere vejledningsmateriale med billeder, eller lister med anbefalede/ikke anbefalede fødevarer. Måltidets betydning P/K/B må forvente udfordringer omkring valg/indkøb af fødevarer og måltider i sociale sammenhænge. Måltidet har stor betydning for vores sociale liv og P/K/B kan opleve sine omgivelser som uforstående eller modstand. Det kan være gavnligt at hjælpe P/K/B med strategier for at klare sociale sammenkomster. Dette kunne indbefatte helt lavpraktiske råd som; mad P/K/B nemt kan tage med, formuleringer som hurtigt kan forklare P/K/Bs situation Eide et al. 2009, s Magge og Lembo 2012, s Prescott og Børtveit 2009, kap Miller og Rollnick, 2004 s Holm og Kristensen 2012 s. 24

15 Kap. 7 TRIN 4 I NCP/ ERNÆRINGSMONITORERING- OG EVALUERING Det er altid målet, at diætbehandlingen medfører en positiv effekt hos patienten og derfor er det relevant at vide, hvilke effektmål og kriterier som er vigtige at monitorere og evaluere på i forhold til målgruppen. Nedenfor ses specifikke koder som er særligt relevante i forhold til en vurdering af om diætbehandlingen har den ønskede effekt. I forhold til evaluering af diætens effekt, kunne patienten opfordres til selvmonitorering vha. kostdagbog, 81 hvor patienten noterer dagligt indtag samt evt. symptomudvikling Effektmål og kriterier Indtag NI Uhensigtsmæssig indtag af specifikke typer af kulhydrat, specificeret fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt. NI Insufficient indtag af kulhydrat. NI Excessivt indtag af kulhydrat. NI Insufficient indtag af kostfibre. NI Excessivt indtag af kostfibre. NI Uhensigtsmæssig aminosyresammensætning/indtag af specifikke proteintyper, specificeret gluten - Et succeskriterie er at patienten undgår de specifikke kulhydrater som er uhensigtsmæssige og dermed undgår forværring i symptomer. - Et succeskriterie er symptomlindring, som vurderes ud fra patientens personlige oplevelse. - Et succeskriterie er at patienter med cøliaki undgår fødevarer hvori proteinet gluten indgår og dermed undgår forværring i symptomer. Fysiske fund NC 1.4 (Ændret GI funktion): - Et succeskriterie er at patienten opnår compliance i forhold til efterlevelse af diæten. - Et succeskriterie er at patienten opnår symptomlindring, som vurderes ud fra patientens personlige oplevelse og evt. skematisk symptom evaluering. Antropometriske målinger NC 3.2 Utilsigtet vægttab. NC 3.4 Utilsigtet vægtøgning. - Et succeskriterie er et vægtstop utilsigtet vægttab - eller øgning, hvorefter en vægt/bmi er indenfor normalområdet tilstræbes. Generelle succeskriterier - At patienten opnår viden omkring low FODMAP diet og dermed bliver i stand til at opnå compliance. - At patienten bliver klar til og opnår en forståelse for vigtigheden af at ændre uhensigtsmæssige spisemønstre og bevægelsesvaner. - At patienten opnår en følelse af øget livskvalitet pga. symptomlindring. 81 Hessov og Bekker s

16 Kap. 8 VEJLEDNINGSFORLØB Tidsforbrug pr. konsultation 1 time til den initiale vejledning (dataindsamling, analyse, planlægning, handling samt dokumentation i form af journalføring). Opfølgninger á ½ times varighed efter behov. Erfaringen viser at P/K/B sædvanligvis har 3-6 opfølgninger, andre har behov for flere opfølgninger, afhængig af responsen/effekten hos P/K/B. 82 Kap. 9. PATIENTMATERIALE Materiale som anbefales at bruges i vejledning af patienter: - Er forskelligt fra sted til sted Materiale som i øvrigt kan anbefales til patienter: Bøger - Low FODMAP Diet - giver ro i maven - Low FODMAP Diet - giver ro i maven 2 - The MONASH University Low FODMAP diet Apps - FODMAP Diet (dansk app, som er konstrueret ud fra bogen Low FODMAP Diet - giver ro i maven og koster 65 kr). - The Monash University LOW FODMAP diet (engelsk sprog og koster 65 kr). Kap. 10. DOKUMENTATION I JOURNAL Journalnotatet skal skrives på dansk og indeholde oplysninger om patientens tilstand, planlagte og udførte behandling samt hvilken information som er givet samt patientens reaktion på denne. I øvrigt gælder flere retningslinjer, som kan læses i Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler på 83 Derudover kan journalnotatet bygges op omkring nedenstående 2 NCP-skabeloner til journalføring low FODMAP diet hhv. initial - og opfølgende vejledning. Initial diætvejledning: ERNÆRINGSVURDERING Biokemi/undersøgelser: Vægt: Højde: BMI: Fysiske fund: Fibre: Fisk: Frugt: Grønt: Mælkeprodukter: Drikke: Alkohol: Kosttilskud: Forventning og motivation: ERNÆRINGSDIAGNOSE Et eksempel: Uhensigtsmæssigt indtag af fruktaner og galaktaner, relateret til manglende viden om ernæring IBS, dokumenteret mavesmerter, vekslende afføringsmønster, meteorisme samt kostanamnese som viser stort indtag af he, løg og hvidløg FODMAP ERFA-gruppes erfaringer. 83 Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler på

17 ERNÆRINGSINTERVENTION Kostordination: Low FODMAP diet. Prioritering: Målsætning: Ernæringsundervisning: (Et eksempel) Pt. er vejledt i Low FODMAP diet med fokus på hvilke fødevare pt. bør vælge og hvordan kosten sammensættes mhp. sufficient indtag af fibre og næringsstoffer. ERNÆRINGSMONITORERING Effektmål: Kriterier: Tid til opfølgning: Udleveret materiale: Opfølgende diætvejledning: ERNÆRINGSPROBLEM Eksempel fra initial vejledning. Uhensigtsmæssigt indtag af fruktaner og galaktaner. Her er det ikke nødvendigt at skrive relatereret til og dokumenteret. ERNÆRINGSVURDERING Vægt: Siden sidst: Patientens beretning. Evaluering: Den kliniske diætists professionelle evaluering af behandlingen. ERNÆRINGSINTERVENTION Justering af ernæringsplan: OPFØLGNING Udleveret materiale: Opfølgning/plan fremover: Manglende effekt alle på Low FODMAP diet. Det er vigtigt forstoppelse initialt, at diætbehandle dette hjælp af hørfrø, Husk, eller lignende. Ved mavesmerter kan pebermyntedråber forsøges. Er der ingen symptomlindring forstoppelse, diarré eller mavesmerter på en low FODMAP diet, skal P/K/B sendes retur til lægen for at løse problemerne medicinsk vha. Movicol, Magnesia, Immodium eller yderligere udredning, fx ultralydsundersøgelser, skopier, scanninger, blodprøver m.m. Det må kraftigt frarådes at egen læge eller hospitalets læge blot henviser til internettet, apps eller bøger r. diæten. Der er links til diæten online og som det fremgår af studierne, skal P/K/B følges af en diætist for bedst compliance og sufficient kost. Følges diæten ikke korrekt, er der heller ikke den ønskede symptomlindring og P/K/B vil komme tilbage til lægen/hospitalet hvilket er spild af alles ressourcer Klinisk diætist Mette Pedersen, Gentofte Hospital 17

18 Kap. 11. LITTERATURLISTE Bøger/artikler n Amirimani, B. Et al.:probiotic vs. Placebo in Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. Middle East Journal & Digestive Diseases, nr. 2, 2013 n Astrup, Arne et al.: Menneskets ernæring, 3. udgave 1. oplag, Munksgaard Danmark, 2010 (s. 113). n Barrett, Jacqueline S. og Gibson, Peter R.: Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols (FODMAPs) and nonallergic food intolerance: FODMAPs or food chemicals?. Therapeutic Advances in Gastroenterology, 5(4), 2012 (s ). n Chang, Full-Young: Irritable bowel syndrome: The evolution of multi-dimensional looking and multidisciplinary treatments. World Journal of Gastroenterology, nr. 20, 2014 n Eide, Solveig Botnen et al.: Til den andens bedste, Dansk Psykologisk Forlag, 2009 (s. 55). n El-Salhy, M. et al.: The role of diet in the pathogenesis and management of irritable bowel syndrome (Review). International Journal og Molecular Medicine, nr. 29, n Gearry, Richard B. et al, Reduction of dietary poorly absorbed short-chain carbohydrates (FODMAPs) improves abdominal symptoms in patients with inflammatory bowel disease - a pilot study. Journal of Crohn s and Colitis, nr. 3, 2009 (s. 8-9). n Geissler, Cathrine og Powers, Hilary: Human Nutrition, 12. Udgave, Churchill Livingstone Elsevier, n Gibson, Peter R. et al.: Review article: Fructose malabsorption and the bigger picture. Alimentary Pharmacology & Therapeutics, nr. 25, 2007 (s. 352). n Gibson, Peter R. og Shephard Susan J.: Evidence-based dietary management of functional gastrointestinal symptoms: The FODMAP approach. Journal of Gastroenterology and Hepatology, nr. 25, 2010 (s ). n Gibson, Peter R. og Shepherd, Susan J.: Food Choice as a Key Management Strategy for Functional Gastrointestinal Symptoms. The American Journal of Gastroenterology, nr. 107, 2012 (s. 262). n Halmos, Emma P. et al.: A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms of Irritable Bowel Syndrome.Gastroenterology, nr. 146, 2014 (s ). n Hansen, Mark Berner: Det enteriske nervesystem. Ugeskrift for Læger, nr. 43, 2003 (s ). n Hansen, Ole Hart og Søltoft, Jan: Mave - og tarmsygdomme, 5. udgave 1. oplag, Munksgaard Danmark, 2002 (s. 116). n Hessov, Ib og Jeppesen, Palle Bekker: Klinisk ernæring, 5. udgave 2. oplag, Munksgaard, 2012 (s. 60). n Holm, Lotte og Kristensen, Søren Tange: Mad, mennesker og måltider - samfundsvidenskabelige perspektiver, 2. udgave 2. oplag, Munksgaard Danmark, 2012 (kap. 1). n Jensen, Torben K. og Johnsen, Tommy J.: Sundhedsfremme i Teori og Praksis, 2. udgave 11. oplag, Philosophia, 2010 (s. 88). n Lamberg-Allardt, Christel et al.: Nordic Nutrition Recommendations 2012 Integrating nutrition and physical activity, Norden, 5. Udgave, 2014 (s ). n Lyhne, Niels og Kirkegaard, Elin: Ernærings og fødevareleksikon, 4. udgave 1. oplag, Gads Forlag, 2006 (s ). n Magge, Suma og Lembo, Anthony: Low-FODMAP Diet for Treatment of Irritable Bowel Syndrome; Gastroenterology & Hepatology, nr. 8, 2012 (s ). n McKenzie, Y. A. et al.: British Dietetic Association evidence-based guidelines for the dietary management of irritable bowel syndrome in adults. Journal of Human Nutrition and Dietetics, nr. 25, n Miller, William R. og Rollnick, Stephen: Motivationssamtalen, Hans Reitzels Forlag, n Moriarty, Kieran: Irriteret tyktarm Lægeserien, 1. udgave 1. oplag, Libris, 2005 (s. 4). n Muir, Jane G. og Gibson, Peter R.: The Low FODMAP Diet for Treatment of Irritable Bowel Syndrome and Other Gastrointestinal Disorders. Gastroentorology and Hepatology, nr. 9, 2013 ( s. 452). n Prescott, Peter og Børtveit, Tore: Sundhed og ændring af adfærd, 1. udgave 3. oplag, Dansk Psykologisk Forlag, 2009 (kap. 5). n Sand, Olav et. al.: Menneskets anatomi og fysiologi, 2. udgave 1. oplag, Gads Forlag, 2008 (s. 410). n Shephard, Susan J. et al.: Short-Chain Carbohydrates and Functional Gastrointestinal Disorders, The American Journal of Gastroenterology, nr. 108, 2013 (s. 710). n Staudacher, Heidi M. et al.: Mechanisms and efficacy of dietary FODMAP restriction in IBS. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, nr. 14, 2014 (s. 258). 18

19 Websider n Nationale kliniske retningslinjer: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/kvalitet-og-retningslinjer/nationale-kliniske-retningslinjer (hentet ) n Colitis-Crohn Foreningen: n (hentet ) n Pro-medicin: (hentet ) n Vedr. breath test i forb. m. fruktosemalabsorbtion: n https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mave-tarm/tilstande-og-sygdomme/tyndtarm/fruktosemalabsorption/ (hentet ) n Vedr. blodprøve for cøliaki: n (hentet ) n Dokumentation af fiberindhold: (hentet ). n Information r. IBS: n https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/mave-tarm/tilstande-og-sygdomme/tyktarm/irritabel-tarmsyndrom/ (hentet ). n Rome-III Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders, Appendix A: Rome III Diagnostic Criteria for FGIDs: (hentet ). n Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710. aspx?id= (hentet ). Applikationer n The Monash University Low FODMAP diet App. 19

20 Bilag 1. Ernæringsdiagnoser NI Uhensigtsmæssig aminosyresammensætning/ indtag af specifikke proteintyper, specificeret gluten. Fysisk/metabolsk (cøliaki/ glutensensitiv) NI Insufficient indtag af kulhydrat Indtag af kulhydrat, med undtagelse af de FODMAPs som ikke absorberes, er mindre end referenceværdi eller anbefalinger baseret på fysiologisk behov. Indtag af glukose, galaktose, xylose, arabinose, sukrose, maltose, thehalose, maltodextrin, stachyose, isomaltose, xylooligosakkarider, amylose, polydextrose m.fl. er insufficient. Manglende viden om FOD- MAPs. KODE P-PROBLEM Relateret til: E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumenteret NI Excessivt indtag af kulhydrat. Indtag af fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt er større end referenceværdi eller anbefalinger baseret på fysiologiske behov. Manglende viden om FODMAPs. KODE P-PROBLEM Relateret til: E-ÅRSAG/ETIOLOGI Dokumenteret : Cøliaki: Blodprøve der viser forhøjet koncentration af transglutaminase eller biopsi af tyndtarmen. Derudover symptomer som diarre, vægttab, træthed, meteorisme og ledsmerter. Optag af kost- og socialanamnese. Optag af kost- og socialanamnese. NI Uhensigtsmæssig indtag af specifikke typer af kulhydrat, specificeret fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt. Indtag af fruktaner, galaktaner, laktose, fruktose, sorbitol, maltitol, mannitol, xylitol og isomalt er større end referenceværdi eller anbefalinger baseret på fysiologiske behov. Manglende viden om FODMAPs. Optag af kost- og socialanamnese. Symptomer som diarre, obstipation, træthed, vægttab, meteorisme og borborygmi. NI Insufficient indtag af kostfibre Indtag af kostfibre er mindre en referenceværdi eller anbefalinger baseret på fysiologiske behov. Manglende viden om FODMAPs og forekomst af kostfibre i fødevarer. Kostanamese, socialanamnese og obstipation. 20

DIÆTISTEN FOKUS. Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten

DIÆTISTEN FOKUS. Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten Nr. 134. April 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten Nutrition Care Proces and Model styrker kliniske diætisters fagidentitet og

Læs mere

LOWFODMAPDIET. Irritabel tarm. giver ro i maven 2. Basiskøkkenet og flere opskrifter

LOWFODMAPDIET. Irritabel tarm. giver ro i maven 2. Basiskøkkenet og flere opskrifter Irritabel tarm LOWFODMAPDIET giver ro i maven 2 Basiskøkkenet og flere opskrifter Stine Junge Albrechtsen, Mette Borre, Lisbeth Jensen, Marianna Lundsteen Jacobsen & Cæcilie Gamsgaard Seidel muusmann forlag

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED GESTATIONEL DIABETES MELITUS FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er revideret for FaKD s kvalitetsikringsudvalg af Louise Skovbjerg Jensen, Maria Jørgensen og Maria Bechmann Christensen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3

Læs mere

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED

FAKD S R AMMEPLANER DIÆTBEHANDLING VED FAKD S R AMMEPLANER Rammeplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: klinisk diætist Birgit Schelde, Århus Universitetshospital; klinisk diætist Bente Pallesen, Odense Universitetshospital og

Læs mere

Coloncancer og diarré

Coloncancer og diarré Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Coloncancer og diarré Diætbehandling og projektorientering Hold eller studieretning: Klinisk diætetik Vejleder: Marianne Søgaard Andersen

Læs mere

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009.

Diætbehandling af FAKD S R AMMEPLANER. Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. FAKD S R AMMEPLANER Diætbehandling af Allan Stubbe Christensen, Anne Marie Beck, Berit Elkjær, Hanne Gammelgaard, Lillian Jensen November 2009. Tak til cand. scient. i klinisk ernæring, Ph.d.-studerende

Læs mere

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark

Diabeteshåndbog. Praktisk diabetespleje og behandling i Region Syddanmark. DiabetesUdvalg Region Syddanmark Diabeteshåndbog i Region Syddanmark Forord Denne diabeteshåndbog er et fælles og praktisk arbejdsredskab for sundhedspersonale (f.eks. hjemmesygeplejersker, konsultationssygeplejersker m.fl.), der arbejder

Læs mere

Kostvejledning af overvægtige gravide

Kostvejledning af overvægtige gravide kvinder Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Kostvejledning af overvægtige gravide Nutritional counseling of obese pregnant Modul/opgave: 7. Semester, Bachelorprojekt Hold

Læs mere

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen

CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen november 2013 nummer 92 Den rigtige kost Nyt om forskning og behandling Sygdomsstatus på mobilen Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme

Læs mere

Hvad betyder FODMAP? FODMAP F D A P Hvad er kulhydrater?

Hvad betyder FODMAP? FODMAP F D A P Hvad er kulhydrater? 27 Low FODMAP diet er udviklet i Australien og har vist lovende resultater på symptomer som oppustethed, udspilethed, mavesmerter, maverumlen og luftudvikling i tarmen. Diæten kan være vanskelig at overholde,

Læs mere

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM

THE ANOREXIA OF AGING I PLEJEHJEM Bachelor projekt: The anorexia of aging i plejehjem Skrevet af Yuriko Takahashi I klinisk diætetik, Ernæring og Sundheds, Ankerhus Vejleder: Ane Kruse Antal sider : 35 sider Anslag : 84.041 Antal side

Læs mere

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28

DIÆTISTEN. Småtspisende LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 13 LÆS MERE PÅ SIDE 28 Nr. 89. Oktober 2007. 15. årgang DIÆTISTEN Småtspisende Alle hoved-halscancerpatienter oplever massive ernæringsmæssige problemer i forbindelse med et ofte langvarigt behandlingsforløb. LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Meld dig ind i Diabetesforeningen

Meld dig ind i Diabetesforeningen Meld dig ind i Diabetesforeningen Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Diabetesforeningen og få mange fordele: Diabetes medlemsblad 6 gange årligt www.diabetes.dk Diafonen Rabat på foreningens mange kogebøger

Læs mere

Professionsbachelorprojekt (Januar 2012) Camilla Bendix Petersen Studienr.: 208000

Professionsbachelorprojekt (Januar 2012) Camilla Bendix Petersen Studienr.: 208000 En undersøgelse af gastric bypass tienters kostvaner med henblik på adfærdsændring Engelsk titel: A study of dietary habits in gastric bypass tients undergoing behavioral change. Professionsbachelorprojekt

Læs mere

PCO og kost. PCO og kost

PCO og kost. PCO og kost PCO og kost Indhold Baggrunden for kostråd til PCO... 2 Vægttab og motion... 3 Energifordeling... 3 Kulhydrater... 3 Kostfibre... 5 Protein... 5 Fedtstoffer... 5 Måltidsmønster... 5 LCHF (Low Carbohydrate

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Nr. 95. oktober 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA Diætister i kommuner Parløb med patienterne i Holstebro Læs mere på side 5 Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Læs mere på side 9 Ernæring på tværs

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse

Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse Professionshøjskolen Metropol Ernærings- og Sundhedsuddannelserne Proteinrig diæt til vægttab og vægtvedligeholdelse 7. semester, Bachelorprojekt (studieordning 2006) Klinisk Diætetik Vejledere: Anne Marie

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Introduktion til ADHD. 1.2 Projektets formål

1. Indledning. 1.1 Introduktion til ADHD. 1.2 Projektets formål Resume ADHD /Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder/ er en tilstand karakteriseret ved uopmærksomhed, hyperaktivitet og/eller impulsivitet. ADHD skyldes af en kombination af en række genetiske og miljømæssige

Læs mere

DIÆTBEHANDLING AF. Kliniske Diætister. Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009.

DIÆTBEHANDLING AF. Kliniske Diætister. Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009. FAKD S R AMMEPLANER polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Udarbejdet af: Anja Grøn Knudsen & Monika Kop Mattrup Januar 2007 Revideret 2009 FaKD s RAMMEPLANER Indholdsfortegnelse 1. FORORD...3 2. INDLEDNING...4

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport meetings

Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport meetings Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport meetings 1 Børn og unges kostindtag til idrætsstævner Children and youths consumption of food during Sport

Læs mere

patientvejledning type 2-diabetes

patientvejledning type 2-diabetes patientvejledning type 2-diabetes En patientvejledning for dig! Med denne patientvejledning ønsker vi at give dig et godt indblik i type 2-diabetes Vejledningen er tænkt som et supplement til den information,

Læs mere

Ernæring og aldring Ernæring og aldring

Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring Ernæring og aldring En rapport fra Ernæringsrådet af Jette Ingerslev Anne Marie Beck Kirsten Schroll Bjørnsbo Ib Hessov Lars Hyldstrup Agnes N. Pedersen Ernæring og aldring Grafisk

Læs mere

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister

DIÆTISTEN. Bachelor - dimittenders projekter. Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Nr. 118. August 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Bachelor - dimittenders projekter Man skal kunne stikke en finger i jorden Om kliniske afdelingsdiætister Læs mere på side 5 Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Læs mere

Resumé (Mette) Abstract (Mette)

Resumé (Mette) Abstract (Mette) Indhold Resumé (Mette)...3 Abstract (Mette)...3 Læsevejledning (Stine)...4 1. Indledning...5 1.1 Baggrund og relevans (Mette)...5 1.2 Formål (Stine)...6 1.3 Målgruppe (Stine)...6 1.4 Problemformulering

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5

DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE. KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Nr. 100. August 2009. 17. årgang DIÆTISTEN NÆRINGSSTOFFER OG KOSTRÅD TIL KRONISK SYGE KOL-rehabilitering og ernæringsterapi Læs mere på side 5 Kan et vægttab vedligeholdes på en fed kost? Læs mere på side

Læs mere

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale

ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN. en håndbog for sundhedspersonale 2015 ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale ERNÆRING TIL SPÆDBØRN OG SMÅBØRN en håndbog for sundhedspersonale Ernæring til spædbørn og småbørn en håndbog for sundhedspersonale

Læs mere

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn

Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Klinisk vejledning Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Dansk Selskab for Almen Medicin 2006 i samarbejde med Sundhedsstyrelsen Opsporing og behandling af overvægt hos førskolebørn Vejledningen

Læs mere