UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF KØRSEL MED MVT MELLEM JUELSTRUPPARKEN OG PORSBORGPARKEN, 9530 STØVRING, REBILD KOMMUNE FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres med MVT type 3. 5 km/t og 30 cm tillæg. Arealbehovet kan lægge beslag på køresporsarealer beregnet for trafik i samme eller modsat retning RUTEBESKRIVELSE 1 Strækningen er mellem Juelstrupparken, 9530 Støvring og Porsborgparken, 9530 Støvring. Modulvogntogene skal kunne køre gennem rundkørsler, samt ind- og udkørsler til og fra de forskellige virksomheder på strækningen. Der køres med modulvogntog i begge retninger. Nedenfor ses strækningen markeret med gult:

2 Hvornår køremåde A og køremåde B Ved eksisterende indkørsler til virksomheder samt sideveje, hvor det ikke er muligt med den nuværende vejgeometri at få MVT igennem med køremåde A, er der i nogle tilfælde foretaget en screening med køremåde B. Køremåde B kan anvendes på vejstrækninger med svag trafik herunder få/ingen cykler og med få MVT. Køremåde B vil forudsætte lavt hastighedsniveau og gode oversigtsigtforhold. De fysiske forhold herunder oversigtforhold kan være ændret siden udarbejdelsen af ortofotogrundlaget for screeningen. Kommunen må som vejmyndighed og med lokalt kendskab til ovenstående og ansvar for trafiksikkerheden vurdere om den kan anbefale anvendelsen af køremåde B i de enkelte tilfælde. Rundkørsler og cykelister. Af trafiksikkerhedsmæssige årsager anbefales det at cyklister i rundkørsler med MVT er trukket ud af rundkørslen. Chaufføren har ved udkørsel af rundkørsler meget ringe mulighed for at se cykelister pga. vinklen på MVT. I eksisterende rundkørsler uden tilbagetrukne cykelstikrydsninger, der skal ombygges for MVT er der grund til skærpet opmærksomhed på cyklisters sikkerhed. På baggrund af overvejelser om cyklisternes sikkerhed, herunder anlæggets geometriske forhold, omfanget og karakteren af cykeltrafikken, antallet af modulvogntog samt mængden af øvrig trafik, skal der træffes beslutning om valg eller evt. fravalg af anlæg af tilbagetrukne cykelstikrydsninger. En beslutning om evt. at undlade at anlægge tilbagetrukne cykelstikrydsninger i eksisterende anlæg, der skal ombygges for MVT, skal være begrundet. Overskridelse af spærrelinje i kryds Efter bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning skal midtlinje anvendes på sideveje op mod vigelinjen ved kryds, hvis sidevejens bredde er større end 5,6 m. ( 165 stk. 4). Endvidere gælder at midtlinjen skal være en spærre linje op mod vigelinjen ( 168 stk. 2) Vejdirektoratet kan efter konkret stillingtagen dispensere fra denne bestemmelse ( 2) og ændre spærrelinjen til en varslingslinje. Screeningen viser, at spærrelinjen overskrides i flere tilfælde og dette forhold skal løses, hvis der skal opnås godkendelse til kørsel med MVT. Adgang til enkeltejendomme Der kan som udgangspunkt kun etableres adgang til enkeltejendomme i de tilfælde, hvor det kan dokumenteres at MVT kan vende inde på ejendommen, idet vendemanøvre med modulvogntog på veje med anden offentlig trafik kan rumme et sikkerhedsmæssigt problem.. Screeningen viser det er problematisk ved flere ejendomme f.eks ved Juelstrupparken 23.

3 TIL OG FRAKØRSEL MOTORVEJ

4 NV FRAKØRSELSRAMPE Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg. MVT overskrider kantlinie til overkørbarareal. Løsning, at stiple kantlinien.

5 SØ FRAKØRSELSRAMPE Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg. MVT overskrider kantlinie til nødspor. Løsning, at stiple kantlinien.

6 NØ TILKØRSELSRAMPE Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg. MVT overskrider kantlinie til nødspor. Løsning, at stiple kantlinien.

7 SV TILKØRSELSRAMPE Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg. MVT overskrider kantlinie samt belagt areal. Autoværn og skilt skal flyttes.

8 RUNDKØRSEL Nibevej og Juelstrupparken, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Nibevej mod nordøst Juelstrupparken, overskrider modulvogntog cykelsti på Nibevej og Juelstrupparken. Den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø bliver overskredet. En løsning sidstnævnte forhold kunne være at stiple kantlinien mod midteøen og lade den yderste del af midterø være et overkørtbart areal.

9 RUNDKØRSEL Juelstrupparken og Nibevej, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken mod sydvest Nibevej, overskrider modulvogntog cykelsti på Juelstrupparken og Nibevej. Den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø bliver overskredet. En løsning på sidstnævnte problem kunne være at stiple kantlinien og lade den yderste del af midterø være et overkørtbart areal.

10 INDKØRSEL Mod nordøst til Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordøst til Juelstrupparken nr. 23, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og ejendommens græsareal.

11 INDKØRSEL Mod nordøst til Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordøst til Juelstrupparken nr. 23, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og ejendommens græsareal, selv om modulvogntog låner modsatrettede kørebane på Juelstrupparken.

12 INDKØRSEL Mod sydøst til Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydøst til Juelstrupparken nr. 23, overskrider modulvogntoget skillerabat, cykelsti og græsareal.

13 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 23, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og græsareal.

14 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 23, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og græsareal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

15 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 23, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat og cykelsti.

16 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 30, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 30, er der ikke nogen problemer.

17 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 30, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 30, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

18 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 30, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 30, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

19 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 30, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 30, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, bliver skillerabat overskredet.

20 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 30, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 30, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, er der ikke umiddelbart ikke nogen problemer når modsatrettede kørebane bliver lånt.

21 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 26/28, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 26/28, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

22 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 26/28, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 26/28, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

23 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 28, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 28, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

24 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 28, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 28, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, bliver skillerabat og cykelsti overskredet.

25 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 28, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 28, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, er der ikke umiddelbart ikke nogen problemer når modsatrettede kørebane bliver lånt.

26 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 24, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

27 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 24, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

28 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 24, er der umiddelbart ikke nogen problemer med at komme rundt om hjørnerne.

29 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 24 hen af sidevejen, er der umiddelbart ikke nogen problemer med at komme rundt om hjørnet.

30 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 24 hen af sidevejen, er der umiddelbart ikke nogen problemer med at komme rundt om hjørnet.

31 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 24, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

32 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 24, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og grønt areal.

33 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 24, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 24, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, er der ikke umiddelbart ikke nogen problemer når modsatrettede kørebane bliver lånt.

34 INDKØRSEL Mod nordøst til Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordøst til Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

35 INDKØRSEL Mod sydøst til Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydøst til Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

36 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 23, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

37 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 23 hen af sidevejen, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

38 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, på vej mod sydvest af Juelstrupparken. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

39 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og grønt areal.

40 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 19, 21 og 23, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog Skillerabat, cykelsti og grønt areal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

41 INDKØRSEL Mod nordøst til Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 16 og 24, overskrider modulvogntog cykelsti og ejendommens græsareal. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

42 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 16 og 24, overskrider modulvogntoget skillerabat, cykelsti og græsareal.

43 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 16, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

44 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 16 hen af sidevejen, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

45 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 16 og 24, på vej mod nordøst af Juelstrupparken. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

46 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 16 og 24, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog græsareal, cykelsti og skillerabat.

47 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 16 og 24, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 16 og 24, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog græsareal, cykelsti og skillerabat, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

48 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, er pladsen snæver og lidt af græsarealet i højre side bliver overskredet. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

49 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, overskrider modulvogntoget skillerabat, cykelsti og græsareal.

50 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, overskrider modulvogntoget skillerabat, cykelsti og græsareal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt. Spærrelinje overskrides, hvilket ikke er tilladt.

51 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 14, overskrider modulvogntog rabatten.

52 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 12, overskrides et græsareal på højre side.

53 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej gennem et sving, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

54 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 14, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

55 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 14 hen af sidevejen, bliver hjørnet i svinget overskredet.

56 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej gennem et sving, overskrides et græsareal på højre side.

57 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 12 hen af sidevejen, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

58 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 14 hen af sidevejen, overskrider modulvogntog rabatten.

59 Køremåde B, For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, ingen problemer

60 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, på vej mod nordøst af Juelstrupparken. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

61 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og grønt areal.

62 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 10A, 12 og 14, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og grønt areal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

63 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 11 og 15, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og ejendommens græsareal.

64 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 11 og 15, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og ejendommens græsareal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

65 INDKØRSEL Mod sydøst til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydøst til Juelstrupparken nr. 11 og 15. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

66 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 15, overskrider modulvogntog rabatten.

67 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 11, tilsyneladende ingen problemer.

68 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 15 hen af sidevejen, overskrider modulvogntog rabatten ved begge udkørsler.

69 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 11 hen af sidevejen, overskrider modulvogntog rabatten.

70 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 11 og 15, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og grønt areal.

71 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 11 og 15, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og grønt areal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

72 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 11 og 15, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 11 og 15, på vej mod sydvest af Juelstrupparken. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt..

73 INDKØRSEL Mod nordvest til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordvest til Juelstrupparken nr. 4 og 8, er pladsen snæver og lidt af græsarealet i højre side bliver overskredet. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt..

74 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 4 og 8, overskrider modulvogntoget skillerabat, cykelsti og græsareal.

75 INDKØRSEL Mod sydvest til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydvest til Juelstrupparken nr. 4 og 8, overskrider modulvogntoget skillerabat, cykelsti og græsareal, selvom modsatrettede kørebane bliver lånt. Spærrelinje bliver overskredet, hvilket ikke er tilladt.

76 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 4, overskrider modulvogntog rabatten ved den første indkørsel. I den næste indkørsel er der umiddelbart ikke nogen problemer.

77 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 8, overskrider modulvogntog rabatten ved begge indkørsler.

78 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 8 hen af sidevejen, overskrider modulvogntog rabatten ved begge udkørsler.

79 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 4 hen af sidevejen, er der umiddelbart ikke nogen problemer.

80 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 4 hen af sidevejen, overskrider modulvogntog rabatten.

81 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 4 og 8, på vej mod nordøst af Juelstrupparken. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

82 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 4 og 8, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og græsareal.

83 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 4 og 8, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 4 og 8, på vej mod sydvest af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og græsareal.

84 INDKØRSEL Mod nordøst til Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordøst til Juelstrupparken nr. 9, bliver skillerabat, cykelsti og græsareal overskredet.

85 INDKØRSEL Mod nordøst til Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod nordøst til Juelstrupparken nr. 9, bliver skillerabat, cykelsti, og græsareal i højre side overskredet. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

86 INDKØRSEL Mod sydøst til Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken, på vej mod sydøst til Juelstrupparken nr. 9. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

87 INDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret på sidevejen, på vej mod Juelstrupparken nr. 9, overskrider modulvogntog rabatten ved indkørslen.

88 UDKØRSEL Sideveje til Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, på vej ud fra Juelstrupparken nr. 9 umiddelbart ikke nogen problemer.

89 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 9, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og græsareal.

90 UDKØRSEL Mod nordøst fra Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde B: For et modulvogntog type 3, 5 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 9, på vej mod nordøst af Juelstrupparken, overskrider modulvogntog skillerabat, cykelsti og græsareal, selv om modsatrettede kørebane bliver lånt.

91 UDKØRSEL Mod sydvest fra Juelstrupparken nr. 9, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, med udkørsel fra Juelstrupparken nr. 9, på vej mod sydvest af Juelstrupparken. Spærrelinie overskrides med MVT s hænger, hvilket ikke er tilladt.

92 RUNDKØRSEL Juelstrupparken og Porsborgparken, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Juelstrupparken mod nordøst Porsborgparken, bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø overskredet. En løsning kunne være at stiple kantlinien mod midteøen og lade den yderste del af midterøen være et overkørtbart areal.

93 RUNDKØRSEL Porsborgparken og Juelstrupparken, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Porsborgparken mod sydvest Juelstrupparken, bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø overskredet. En løsning kunne være at stiple kantlinien mod midteøen og lade den yderste del af midterøen være et overkørtbart areal.

94 RUNDKØRSEL Porsborgparken og Vestre Primærvej, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Porsborgparken mod nordøst Vestre Primærvej, bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø overskredet. En løsning kunne være at stiple kantlinien og lade den yderste del af midterø være et overkørtbart areal.

95 RUNDKØRSEL Vestre Primærvej og Porsborgparken, 9530 Støvring Køremåde A: For et modulvogntog type 3, 15 km/t og 30 cm tillæg, placeret i højre kørebane på Vestre Primærvej mod sydvest Porsborgparken, bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø overskredet. En løsning kunne være at stiple kantlinien og lade den yderste del af midterø være et overkørtbart areal.

96 RUNDKØRSEL Vestre Primærvej og Porsborgparken, 9530 Støvring Kørsel fra Porsborgparken mod syd ad Vestre Primærvej bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om overkørselsareal overskredet. Overkørsel af kantlinje forudsætter den er punkteret..

97 RUNDKØRSEL Vestre Primærvej og Porsborgparken, 9530 Støvring Kørsel fra Vestre Primærvej ad Porsborgparken bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om overkørselsareal overskredet. Overkørsel af kantlinje forudsætter den er punkteret.

98 RUNDKØRSEL Vestre Primærvej og Porsborgparken, 9530 Støvring Kørsel fra Porsborgparken ad Hæsumvej mod vest bliver den fuldt optrukne kantlinie rundt om midterø overskredet og overkørselsareal overskredet. Overskridelse af kantlinje mod midterø forudsætter den er punkteret. Kantlinjen ved overskrides ved udkørsel af rundkørslen.

99 RUNDKØRSEL Vestre Primærvej og Porsborgparken, 9530 Støvring Kørsel fra Hæsumvej ad Porsborgparken overskrides den fuldt optrukne kantlinie langs med kørebanekant samt græsrabat ved udkørsel af rundkørsel.

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres med MVT type 3.

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

PROJEKTERINGSVEJLEDNING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

PROJEKTERINGSVEJLEDNING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave PROJEKTERINGSVEJLEDNING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne projekteringsvejledning beskæftiger sig med planlægning af nye

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro. Teknisk notat.

Indholdsfortegnelse. Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro. Teknisk notat. Motorvej E45, frakørsel 35 - Arla Hobro Vurdering af arealbehov for Modulvogntog type 3 Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 8 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne eksempelsamling indeholder eksempler på ombygning af vejanlæg, så der

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med.

Arealbehovet er undersøgt ud fra udleverede grundkort af området. Programmet AutoTurn er anvendt til at generere kørekurver med. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse modulvogntog til Bårse Kunde Vordingborg Kommune Notat nr. Dato 18-10-2013 Til Jón Petersen Fra Bodil Narud / Rasmus Peter Sønderfeldt 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Fællessti Restbredde: N 46 Markeringslygter pr. 10 m, medmindre afmærkningen er tilstrækkeligt belyst. Arbejdsområde Spærret

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Bernadotteskolen, Hellerup Skole, Maglegårdsskolen og Tranegårdskolen Cyklistprøve Rute 3 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne rundt

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne

Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: Notat Trafiknotat vedr. placering af detailbutikker ved og omkring Aakirkebyvej i Rønne TeknikogMiljoe@brk.dk CVR:

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land GÆLDENDE Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land af 1. september 2017 (Vejdirektoratet) OVERSIGT OVER TEGNINGER GRUPPE 1: VEJARBEJDE I YDERRABAT Se originaldokumentet her L0101 L0102 L0103

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 10 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016

Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 Tegninger for afmærkning af vejarbejder MOE standardtegninger September 2016 (standardtegninger) INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING BYOMRÅDE B106a B1a B1b B1c B604 B605 B606 B607 B608 B609 B1004A ÅBENT LAND

Læs mere

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3.

Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende rute 2. 3 Rute 3 3. ESBJERG KOMMUNE Særtransport rute 3 fra Korskro over Tjæreborg til Esbjerg Havn ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende

Læs mere

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter:

STRATEGI - renhold. Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: STRATEGI - renhold Strategi for renhold bygger på følgende fire komponenter: Vejkategori (Motorvej, motortrafikvej og Hovedlandevej) Årsdøgntrafik ( A, B, C og D) Lokalitet (By/Land/Ramper) er (, R02 osv...)

Læs mere

Forseelsestyper.

Forseelsestyper. Forseelsestyper http://www.helsingor.dk/borger/transport-pas-og-trafik/veje-trafik-ogparkering/parkering/parkeringsafgifter/forseelser/ 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. Køretøjet er standset, hvor

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

26 Lang. Distance: 113.9 km Elevation: + 857 / - 857 m Pavement: normal pavement

26 Lang. Distance: 113.9 km Elevation: + 857 / - 857 m Pavement: normal pavement 26 Lang Distance: 113.9 km Elevation: + 857 / - 857 m Pavement: normal pavement 26 Lang 0.0 0.0 ƛ Start of route 0.0 0.3 Tag mod syd ad Filippavej mod Guldborgvej 0.3 0.0 Drej til højre, og følg 0.3 3.7

Læs mere

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil

ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG Benedikte Piil DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08. 05 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD UBEFÆSTEDE AREALER BILAG 7.2 Niels Juels Ga 1022 Københa vd@vd.dk 5798000893

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Valgplakater på vejarealer

Valgplakater på vejarealer Valgplakater på vejarealer Vejledning om opsætning af valgplakater September 2017 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater Dato: September 2017 Tryk: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

HÅNDBOG PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

HÅNDBOG PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave HÅNDBOG PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne håndbog beskæftiger sig med planlægning af nye vejanlæg eller ombygning af eksisterende,

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel

Nordfyns Kommune. Rundkørsel ved Lunde. Etablering af firbenet rundkørsel Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Nordfyns Kommune Rundkørsel ved Lunde Etablering af firbenet rundkørsel April 2009 Ref 09629002 LD00096-2-MAW(2) Version

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag B: Virkemiddelkatalog Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag B: Virkemiddelkatalog 01 FORORD Denne vejledning indeholder det virkemiddelkatalog, som Bornholms Regionskommune har besluttet at udarbejde i tillæg til Trafikplan

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse

Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - ukrudtsbekæmpelse Skemaet nedenfor viser de elementer (fra U01 U22), som er en del af det befæstede vejareal. Det er desuden angivet med

Læs mere

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen,

Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning. Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering NOTAT 26-08-2011 Notat om gul kantstensmarkering 1. Opdrag Medlemsforslag om parkeringsafmærkning (2011-77965). Indstilling og beslutning.

Læs mere

Modulvogntog i Billund

Modulvogntog i Billund Modulvogntog i Billund Dokument nr.:tegningsliste - Tegningsfortegnelse -, DK-7500 Holstebro Tlf.: 97422055, Email: niras@niras.dk Sag nr: Udført af: PIO Godkendt: CWI Revision: Fase: Detailprojekt Kontrol

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H TEGNINGSBILAG ENTREPRISE H415.03.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.03 Krydsombygning ved Grenå MARTS 2013 TEGNINGSLISTE H415 Randers - Grenå H415.03 Krydsombygning ved Grenå Projektfase

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG

VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG Virksomhedsordningen for modulvogntog giver virksomheder og kommuner mulighed for selv at investere i de fornødne ombygninger, så kørsel

Læs mere

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning

Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask. Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Bilag 4: Eksempelsamling, FOT ajour - datavask Før: Forkert vejklasse, vejkode. Trafikart, samt forskellige koder på samme strækning Efter: Fra GST; Pia: Ang. rundkørsler, det ser umiddelbart ud til at

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

Vurdering af skolevejenes trafikfarlighed

Vurdering af skolevejenes trafikfarlighed I 2014 blev skolevejenes trafikfarlighed i Fredensborg Kommune vurderet. Nedenfor ses politiets og de lokale vejmyndigheders vurderinger, af de veje der ikke ligger i byzoner i Fredensborg Kommune. Brunemarksvej

Læs mere

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve.

Reglen med cykelhjelm er indført af politiet og kommunen. Hvis I ikke ønsker at køre med cykelhjelm kan I ikke deltage i den praktiske prøve. 1 Ordrup Skole, Skovgårdsskolen, Sankt Joseph Søstrenes Skole og Munkegårdsskolen Cyklistprøve Rute 4 Denne powerpoint er beregnet til brug af klasselæreren så ruten kan gennemgås med eleverne og reglerne

Læs mere

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: RENHOLD Befæstede arealer Renholds- og sideanlægs--faggruppen UDBUD 2012 R01 På Kørebane Eksempler, hvor er markeret med blåt: Kørebanen er den del af vejen der er bestemt for kørende inkl. færdselsarealer i rundkørsler, dog ikke cykelsti og cykelbane. Befæstede kørebaner kan

Læs mere

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3

TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende og fremtidige trafikale forhold 3 ÅRSTIDERNE ARKITEKTER TRAFIKAL VURDERING AF VEJADGANG FRA KEJLSTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Ledningsprotokol H Jord- og belægningsarbejde. H060 Østjyske motorvej Sydvendte ramper TSA 53 Skanderborg S E45.

Ledningsprotokol H Jord- og belægningsarbejde. H060 Østjyske motorvej Sydvendte ramper TSA 53 Skanderborg S E45. sprotokol H06022.20 Jord- og belægningsarbejde H060 Østjyske motorvej Sydvendte ramper TSA 53 S E45 Marts 2016 H06022 Sydvendte ramper ved tilslutningsanlæg 53 S E45 sprotokol - Skema til teknisk aftale

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN

CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN Til Aarhus og Syddjurs kommuner Dokumenttype Teknisk rapport Dato Januar 2014 CYKELSTI MELLEM HORN- SLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER CYKELSTI MELLEM HORNSLET OG LØGTEN LINJEFØRING ALTERNATIVER Revision

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING

REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2015 REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING REBILD KOMMUNE NY NIBEVEJ SYD OM STØVRING Revision 2 Dato 2015-08-20 Udarbejdet af MLE Kontrolleret af

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Græsslåningselementer

Græsslåningselementer Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 14 Græsslåningselementer Græsslåning omfatter følgende elementer: Element Rabatter: Langs kørebanen, gang- og Cykelsti samt skillerabat Midterrabat Helle Rundkørsel

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Hillerød cyklistprøverute for 6. klasser

Hillerød cyklistprøverute for 6. klasser Hillerød cyklistprøverute for 6. klasser Start og mål Juni 2016 Partnerskab og Forebyggelse 1 Start og mål Juni 2016 Partnerskab og Forebyggelse 2 Højresving ind på kørebanens cykelbane Juni 2016 Partnerskab

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juli 2011 BLN/VS/HL/R/PBX/UB bln@vd.dk 7244 3129 BEKENDTGØRELSE OM ANVENDELSE AF VEJAFMÆRKNING I medfør af 95, stk. 3, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere