Brugs- og installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og installationsvejledning"

Transkript

1 Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG

2 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give dig den bedste oplevelse og de bedste resultater med produktet. BEHOLD KVITTERINGEN PÅ DETTE PRODUKT TIL EVENTUEL FREMTIDIG BRUG. Sørg for at opbevare manualen et lettilgængeligt sted, hvis du får brug for den. Hvis ovnen gives videre, sørg da for at manualen medfølger. Indhold Sikkerhed... 4 Beskrivelse af din ovn... 5 Grundlæggende indstillinger... 6 Tilslutning og brug Ovn Stegetermometer Grundlæggende funktioner... 6 Fjern emballage og den gamle ovn Indstil uret Første rengøring Genopvarmning og henkogning... 7 Generelle råd Ovn niveauer Tænd og sluk for ovnlyset Automatiske funktioner... 8 Generelle instruktioner Tænd ovnen Valg af konventionel ovn-funktion Opfyldning af vand Genvej til konventionelle tilberedningsfunktioner Automatisk tilberedning Vigtige informationer om automatisk tilberedning med opskrifter Indstilling af madens vægt Indstilling af tilberedningstemperaturen Indstil tilberedningstiden Sæt slut-tiden Tænd og sluk automatisk Sluk ovnen 2 DANSK

3 Yderligere indstillinger Alarm indstillinger Stand-by Tømning af vandtank Indstil et program Vend kødet Tilberedning på risten Gryde stegning Stegning med konventionelle funktioner Instruktioner for automatisk tilberedning med opskrift Automatisk tilberedning med intern kogebog Anbefalede stege indstillinger for konventionel tilberedning Når ovnen kører Hvordan man indsætter stegetermometeret rigtigt. Brug af stegetermometer Anbefalede temperaturer for tilberedning med stegetermometer Semi-automatisk tilberedning med stegetermometer Brug af ovnen Indstil tilberedningstemperaturen Anbefalede indstillinger for nænsom tilberedning Rengøring af ovnen Slå børnesikring til og fra Hvad gør jeg, hvis ovnen ikke virker? 26 For alle overflader Fjern fastgroet skidt Brug af skraber til fjernelse Brug af ovnrens - instruktioner Krom funktioner Rustfrit stål Emalje Ovnlågens glas Ovnlågens pakning Monter og afmonter ovnlågen Monter og afmonter ovnribberne Varmelegemet Tekniske karakteristika Regenerering af ökotherm katalysator Miljøbeskyttelse Installations instruktion Installation Skift ovnlyset Skift pakningen Pleje og vedligeholdelse Bagning af pizza Instruktioner i kogebogen : Anbefalede bageindstillinger Grill Anbefalede grill indstillinger Optøning Tidsskema for optøning Konserveringer DANSK 3

4 Sikkerhed Læs brugsvejledning før du bruger produktet for første gang. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og / eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet givet instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis dette apparats el-kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Prodiuktspecifikke sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær forsigtig med ikke at røre varmelegemerne. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre de er under konstant opsyn. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover, og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og / eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået farerne. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, bør ikke foretages af børn uden opsyn. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Hold små børn væk. Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsprodukter eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da det kan ridse og ødelægge overfladen. Varmeskuffen og dets indhold bliver varmt. Ved apparater med pyrolytisk selvrensning, skal overdreven tilsmudsning og snavs være fjernet, før den selvrensende pyrolyse startes. Brug kun det stegetermometer der er anbefalet til denne ovn. Brug under ingen omstændigheder en damprenser. ADVARSEL: Før udskiftning af pæren, sikr at apparatet er slukket og afbrudt fra strømforsyningen for at undgå elektrisk stød. ADVARSEL: Det kan være farligt at forlade et komfur uden opsyn under madlavning med fedt eller olie, da dette kan føre til brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand. Sluk i stedet apparatet og kvæl derefter forsigtigt flammerne med for eksempel, et låg eller et brandtæppe. 4 DANSK

5 ADVARSEL: Opbevar aldrig genstande på kogepladen på grund af risiko for brand. Reparationer Reparationer, ændringer eller manipulationer på produktet - især af elektrisk karakter, må kun udføres af producenten, en autoriseret eller en tilsvarende kvalificeret person. Reparationer, hvis udført forkert, kan forårsage alvorlig personskade, skader på apparatet, samt påvirke driften af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, følg de givne anvisningerne i afsnittet service. Hvis det er nødvendigt, kan du altid kontakte vores kundeservice. Beskrivelse af din ovn 1. Ovnlåge glas 2. Sikkerheds hængsler 3. Vandtank 4. Kontrolpanel 5. Bradepande 6. Perforeret bradepande 7. Ovnribber 8. Rist 9. Lyspære DANSK 5

6 Kontrolpanel a. Tænd/sluk b. Damp c. Genopvarmning & sterilisering d. Profi -bagning e. Varmluft f. Varmluft + damp g. Grill h. Memory funktioner (M1-M5) 1. Tidsfunktioner 2. Minus 3. Plus 4. Bekræft (OK) 5. Temperatur 6. Stegetermometer 7. Lampe 8. Børnesikring Beskrivelse af funktioner Symbol Funktion Mad Damp Tilberedning af alle former for grøntsager, ris, korn og kød. Trække saft ud af bær. Både optøning og tilberedning af grøntsager. Genopvarmning Genopvarmning af rester, og opvarmning af færdigretter. Profi -bagning Brød og finere bagværk Varmluft Stegning og bagning. Varmluft + damp Grill Tilberedning af måltider med varm, fugtig cirkulerende luft. Tilberedning af kartofler, ris. Saftig garniture Grill kød og fisk Grill kartofler - både dybfrost, optøning og opvarmning. 6 DANSK

7 Grundlæggende funktioner Indledende funktioner Når din dampovn tilsluttes eller efter et strømsvigt, vil ur-displayet blinke for at indikere, at den indstillede tid ikke er korrekt. Ovnens funktioner virker ikke før man har indstillet uret, vandets hårdhed og kalibreringen. For at indstille uret og vandets hårdhed, gør som det beskrives i de følgende afsnit. Indstil uret Når din dampovn tilsluttes eller efter et strømsvigt, vil ur-displayet blinke for at indikere, at den indstillede tid ikke er korrekt. For at indstille uret, gør som følger: 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen 2. Tryk på Tid-funktion -tasten. 3. Tryk på - og + tasterne for at vælge det ønskede timetal. 4. Tryk på OK-tasten at bekræfte timerne. 5. Minutcifrene vil nu blinke. 6. Tryk på - og + tasterne for at indstille minutterne. 7. Tryk på OK-tasten for at bekræfte minutterne. DANSK 7

8 Indstilling af vandets hårdhed Ovnen er udstyret med et system, der angiver automatisk, når det er tid til at afkalke. Systemet kan optimeres for husstande med meget blødt vand, og meget hårdt vand, ved at ændre brugerindstillingerne for det relevante område - vandets hårdhed (se nedenstående tabel). For at indstille vandets hårdhed parameter, skal du gøre følgende: 1. Tryk på On / Off _ for at tænde ovnen. 2. Tryk på - og + _ tasterne samtidigt at indstille vandets hårdhed. Vælg den ønskede hårdhed i henhold til nedenstående tabel. Den valgte parameter begynder at blinke på displayet. 3. Tryk på OK -tasten _ for at bekræfte indstillingen. Type Vandets hårdhed Ca + Mg English deg. French deg. German dg. Display (ppm) ( eh) ( df) ( dh) Blødt vand 0 til til 11 0 til 15 0 til 8 1 Medium 150 til til til 35 9 til 20 2 Hårdt vand 501 til til til til 28 3 Skjul/vis uret i displayet Hvis displayet med uret er generede, kan det skjules på følgende vis. 1. Tryk på On/Off for at tænde ovnen 2. Tryk på tidsfunktion-knappen 3. Tryk på + og - knapperne og vælg skjul ur-funktionen 4. Tryk OK for at bekræfte. 8 DANSK

9 Børnesikring Ovnfunktionerne kan blokeres fx. for at forhindre børn i at bruge apparatet. For at blokere funktionerne, gør som følger: 1. Tryk på On/Off for at tænde ovnen 2. Hold børnesikringsknappen nede i 3 sekunder. Nøglen vil lyse op, og i displayet vises en nøgle. Ovnen kan ikke betjenes, før den er afsikret. 3. Den afsikres ved at holde den samme knap inde i 3 sekunder. Timer Timeren fungerer som et æg-ur. Det kan bruges til enhver tid også uafhængigt af alle andre funktioner. For at indstille timeren fortsæt som følger: 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen. 2. Tryk på Tidsfunktion knappen. 3. Tryk på - og + tasterne for at navigere til Timer funktionen. 4. Med OK -tasten bekræftes den valgte funktion 5. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 6. Tryk på OK-tasten for at bekræfte. Timeren begynder nedtællingen. Når den indstillede tid er gået, vil ovnen udsende tre bip, der vil blive gentaget hver 30.sekund og timer -tasten vil blinke. Tryk på Tid -tasten for at annullere bippene. Mens timeren er tilsluttet er Timer-lyset tændt og displayet og lyset viser følgende: 1.. Hvis der ikke er nogen aktiv funktion vises nedtællingen i displayet og Timer-knappen lyser rødt. 2. Hvis der er en aktiv funktion, vil displayet vise de normale funktion parametre. For at se timerens resterende tid, tryk på Timer tasten. Displayet vil kort vise den resterende tid i 5 sekunder og derefter gå tilbage til det hidtil viste. Mens Timeren viser den resterende tid kan den ændres med - og + tasterne som beskrevet ovenfor. DANSK 9

10 Damp funktion Brug denne funktion til at tilberede alle former for grøntsager, ris, korn og kød. Det er også velegnet til at ekstrahere saft fra bær og til samtidig optøning og tilberedning af grøntsager. 1. Tryk på On / Off -tasten at tænde for ovnen. 2. Tryk på Damp Funktion -tasten 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne (temperatur º C + Tid min.). Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 5. Tryk på Temperatur tasten. 6. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten. Tryk på OK tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Tryk på OK -tasten for at få mulighed for at indstille tiden. 9. Indstil den ønskede tid med - og + tasterne 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. 11. Tryk på OK -tasten. Funktionen påbegyndes. Genopvarmning & henkogning Brug denne funktion til genopvarmning af rester, og opvarmning af færdigretter samt til at sterilisere og koge frugt. 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Genopvarmning & Sterilisering -knappen. 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne. Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 4. Tryk på Temperatur tasten. 5. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten 6. Tryk på OK -tasten for at bekræfte 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Med - og + defineres den ønskede tid. 9. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. 10 DANSK

11 Profi - bagning 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på knappen Profi -bagning. 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne. Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 4. Tryk på Temperatur tasten. 5. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten 6. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Med - og + defineres den ønskede tid. 9. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. Varmluft Brug denne funktion til at stege og bage 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Varmluft -knappen. 3. Tryk på Temperatur tasten. 4. Tryk på - og + tasterne at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid -knappen. 7. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 8. Tryk på OK -tasten for at bekræfte tilberedningstiden. Funktionen påbegyndes. DANSK 11

12 Varmluft + damp funktion 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Varmluft + damp funktionstasten. 3. Tryk på Temperatur tasten. 4. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid funktionstasten. 7. Med - og + tasterne vælges tiden. 8. Tryk på OK -tasten. 9. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte.funktionen påbegyndes. Grill Brug denne funktion til lynhrtigt bruning af dine fødevarer. 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen 2. Tryk på Grill funktionstasten. 3. Tryk på Temperatur -tasten. 4. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid -tasten. 7. Med - og + tasterne vælges der timer-tid. 8. Tryk på OK -tasten. 9. Tryk på - og + tasterne at indstille ønskede funktionstid. 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte funktionstiden. Funktionen påbegyndes DANSK

13 Automatisk tilberedning Menu funktioner - DAMP 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Damp funktion -knappen 3. Tryk + knappen for at aktivere Funktionen Auto Cooking menuen. Displayet viser følgende tilgængelige funktioner: Grøntsager, fisk, kød og side dishes. 4. Vælg den ønskede funktion vha. + og -. Displayet vil vise programmet tilhørende funktionen. 5. Tryk OK for at vælge det ønskede program. Hvis du ønsker at benytte standard funktionstid, tryk 1 igen. Hvis parametrene ønskes ændret, følg de næste steps. 6. Tryk på Tid -knappen. 7. Med - og + vælges den ønskede tid. 8. Tryk OK for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. Funktion Program Mad Temperatur C Varighed (min) Grøntsager A01 Broccoli A02 Blomkål A03 Kartofler A04 Ærter A05 Asparges Fisk B01 Ørred B02 Rejer B03 Fiske filet B04 Muslinger B05 Hummer Kød C01 Kyllinge brystfilet C02 Røget svinekam (stykker) C03 Kalkun escalope C04 Svinefilet, hel C05 Wienerpølser Tilbehør D01 Sødt gærbrød D02 Brød D03 Kuvertbrød D04 Ris D05 Linser DANSK 13

14 Menu funktioner - GENOPVARMNING Genopvarmnings menuer 1. Tryk på On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk på Genopvarmningsknappen. 3.Tryk på + knappen, for at komme ind i Genopvarmningsmenuen. 4. Med knapperne - og + vælges den ønskede funktion. Se tabellen nedenfor. 5. Tryk OK for at bekræfte. 6. Med knapper - og + vælges det ønskede program. 7. Tryk OK knappen for at bekræfte.funktionen påbegyndes. Ændre varighed 1. Tryk på Tids -knappen. 2. Med knapperne - og + vælges den ønskede funktionstid. 3. Tryk OK for at bekræfte. Funktion Program Mad Temperatur Varighed Instruktion C (min) Genopvarmning R 01 Tallerkenretter 100 C 13 Fjern emballage/låg R 02 Færdigretter / 100 C 18 og placer frosne retter på plade Henkogning R 03 Bønner 100 C 35 Tid/temperatur R 04 Kirsebær 80 C 35 er baseret på 1L R 05 Blommer 90 C 35 glas 14 DANSK

15 Menu funktioner - PROFI-bagning 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen 2. Tryk på knappen Profi -bagning for at åbne menuen. 3. Med tasten + vælges Profi-funktioner i menuen. Displayet viser følgende skærme med de tilgængelige funktioner. Der er Profi -tilberedning, brød, kage og Gratin / Pizza 4. Med - og + tasterne vælges den ønskede funktion. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte den valgte funktion. 6. Tryk på - og + tasterne for at vælge det ønskede program. (Se tabel nedenfor). 7. Tryk på OK tasten. Ovnen påbegynder funktionen. Menu funktioner - AUTOMATISKE FUNKTIONER Funktion Program Mad Temperatur C Varighed (min) Brød PC01 Bage boller PC02 Frosne boller PC03 Frisk dej PC04 Lyst brød PC05 Flettet brød PC06 Mørkt brød PC07 Fuldkornsbrød PC08 Frugtbrød Kage PC09 Poundkage PC10 Butterdej PC11 Tør kage PC12 Kage pyntet med frugt PC13 Ostekage Gratin / Pizza PC14 Gratin, nylavet PC15 Gratin, færdigret PC16 Gryderet, nylavet PC17 Gryderet, færdigret PC18 Pizza, nylavet PC19 Pizza, frossen DANSK 15

16 Memory funktioner Memory funktioner (M1-M5) Denne funktion kan gemme 5 separate funktioner. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde for ovnen. 2. Tryk på Memory funktion-knappen i 3 sekunder. 3. Tryk på - og + for at vælge en i mellem M1 og M5. 4. Tryk ok for at bekræfte 5. Vælg en funktion, som du gerne vil gemme. 6. Tryk + og - for at justere parametrene på funktionen. 7. Tryk OK for at bekræfte. 8. Indstil funktionstiden ved hjælp af - og Tryk OK for at bekræfte. 10. Tryk på Temperatur-knappen, for at vælge ny temperatur. 11. Tryk - og + for at indstille den nye temperatur. 12. Tryk OK for at bekræfte. 13. Tryk på Memory funktion-knappen i 3 sekunder. 14. Tryk på knapperne - og + for at vælge hvilket program funktionen skal gemmes under og tryk for at bekræfte hvor det skal gemmes (M5) eller for at afbryde 15. Tryk OK for at bekræfte den valgte funktion 16 DANSK

17 Vælg en gemt funktion 1. Tryk On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Memory funktion-knappen. 3. Tryk på - og + -knapperne for at vælge en gemt funktion. 4. Tryk OK for at bekræfte. 5. Funktionen går i gang, og ovnen bruger de brugerindstillede parametre i den valgte hukommelse. (memory funktion) Slet en gemt funktion Slet en gemt funktion 1. Tryk på On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Memory funktion-knappen. 3. Tryk på - og + for at vælge det gemte program, som ønskes slettet. 4. Tryk OK for at bekræfte. Displayet viser: 5. Brug knapperne - og + til at vælge, om sletning af funktionen skal bekræftes eller annulleres. 6. Tryk OK for at bekræfte. Slet alle gemte funktioner. 1. Tryk - og + -knapperne for at vælge Symbol sletning. 2. Tryk på OK 3. Brug knapperne - og + til at vælge, om sletning af funktionen skal bekræftes eller annulleres. 4. Oven går tilbage til hovedmenu. DANSK 17

18 Stegetermometer Stegetermometeret måler kernetemperaturen på maden under tilberedning. Funktionen afsluttes når den ønskede kernetemperatur er opnået. 1. Indsæt stegetermometeret i stikket inde i ovnrummet. 2. Displayet vil, uafhængigt af andre valgte funktioner, vise følgende skærm med en standard temperatur på 65 C. 3. Tryk på knapperne + og - for at indstille temperaturen. 4. Der kan vælges temperaturer mellem 35 C og 99 C med en grads interval. 5. Tryk OK eller vent 10 sekunder på at bekræfte den valgte temperatur. Systemet returnerer til hvor det var før punkt nummer 1 bagefter. 6. Når funktionen aktiveres vil displayet vise både den ønskede kernetemperatur, samt den temperatur, der i øjeblikket måles i kødet. 7. Når temperaturen som måles at stegetermometeret, når den ønskede temperatur, afsluttes funktionen automatisk. 8. Når funktionen afsluttes, vil ovnen går over i afslutningsfasen. ADVARSEL: Sæt coveret på indgangen til stegetermometeret, når stegetermometeret ikke bruges. Det vil forhindre en mulig beskadigelse af apparatet. Brug kun det stegetermometer der er anbefalet til denne ovn 18 DANSK

19 Opfyldning af vand Fyld vandtanken Alle funktioner kræver, at vandbeholderen er fyldt. Fyld vandbeholderen op til MAX mærket med koldt, friskt drikkevand og placer den ind i åbningen, der er placeret over ovnrummet (ca. 1 I). Genopfyld vandtanken Indholdet af vandtanken er normalt tilstrækkeligt til en madlavningssession på minutter. Men hvis der er behov for at vandtanken skal fyldes signaleres det ved en meddelelse, der indikerer at vandtanken er tom. ADVARSEL: Fyld kun vandtanken op til et maximum på 0,5 liter, for at være sikker på at vandet ikke flyder over, når det pumpes tilbage i vandtanken. Tømning af vandtanken Når apparatet er slukket, pumpes det resterende vand tilbage i vandbeholderen. Mens der pumpes vand tilbage, vises der PUMP i displayet. Denne meddelelse bliver på displayet indtil temperaturen på vandet når 75 C, og kan pumpes tilbage til vandbeholderen. ADVARSEL: Vandet i vandtanken kan være meget varmt. Fare for forbrænding! Når vandet er pumpet tilbage til vandbeholderen Viser displayet meddelelsen DEP, som kræver følgende handlinger: 1. Fjern og tøm vandbeholderen. 2. Tør vandbeholderen og sæt den tilbage i rillen over ovnrummet. Rengør og tør madspild op i ovnrummet. 3. Lad ovnens dør stå åben, således at ovnrummet kan køle ned og tørre. VIGTIG NOTE: Det tilrådes at fjerne vandtanken og tømme den efter en madlavningssession. Det er med at forebygge formeringen af bakterier og kalksten i systemet og tanken. Hvis vandbeholderen ikke er blevet fjernet fra ovnen og en ny tilberedningssession er startet, viser ovnen advarslen DEP. Denne advarsel kan ignoreres ved at trykke på Stop tasten og fortsætte tilberedningssessionen uden at fjerne og tømme vandbeholderen. DANSK 19

20 Når ovnen kører... Afbrydelse af en tilberedningssession Man kan afbryde tilberedningsprocessen når som helst ved at trykke på Stop-tasten én gang. Ovnen indeholder en damp-funktion til reduktion af damp, der aktiveres, når der trykkes på Stop tasten. Det for at gradvist frigive damp fraovnlrummet, således man ikke angribes af en dampbølge, nårovnlågen åbnes. Denne funktion her et tidsforbrug på omkring 3 minutter og i løbet af de 3 minutter viser displayet ordet VAP. Advarsel! Når du åbner lågen under eller tæt på afslutningen af tilberedningen, vær da forsigtig med strømmen af varm luft og / eller damp, der kommer ud af ovnrummet. Træd tilbage eller til siden for at undgå forbrændinger. På dette tidspunkt: Er damp genereringen afbrudt. Er væggene i ovnrummet og vandtanken stadig meget varme. Fare for forbrænding! Er timeren stoppet, og displayet viser resterende funktionstid (hvis dette har været indstillet). Hvis ønsket, kan du på dette tidspunkt: 1. Rør i maden for at sikre, at det ikke brænder på. 2. Ændre Tilberedningsparametre. For at genstarte processen. Luk døren og tryk på Start-tasten. Ændring af parametre Funktionsparametrene (tid og temperatur) kan ændres, når ovnen er i gang, eller når tilberedningen er blevet afbrudt som følger: 1. For at ændre tiden, tryk på + og - tasterne. Den nye tid træder i kraft med det samme. 2. For at ændre temperaturen, tryk på Temperatur-tasten, så displayet og det respektive lys begynder at blinke. Ændr parametre ved at trykke på + og - tasterne og bekræft ved at trykke på Temperatur-tasten igen. Annuller en tilberedningssession Hvis du ønsker at annullere tilberedningssessionen, skal du trykke på Stop-tasten to gange. Du hører 3 bip, og meddelelsen End vises på displayet. Slut på en tilberedningssession Ved afslutningen af den indstillede varighed eller når du trykker på Stop-tasten for at afslutte tilberedningen starter ovnen funktionen damp-reduktion. Denne funktion frigiver gradvist damp fra ovnrummet, så der ikke pludselig kommer en bølge af damp ud når lågen åbnes. Denne funktion tager omkring 3 minutter og i løbet af de 3 minutter viser displayet ordet VAP. Ved afslutningen af denne proces vil du høre tre bip og displayet vil vise ordet End. 20 DANSK

21 Advarsel! Når du åbner lågen under eller tæt på afslutningen af tilberedningen, vær da forsigtig med strømmen af varm luft og / eller damp, der kommer ud af ovnrummet. Træd tilbage eller til siden for at undgå forbrændinger. Bippene gentages hvert 30. sekund, indtil døren åbnes, eller der trykkes på tasten Stop. Køleventilatoren kan fortsætte med at køre i en bestemt tid efter ovnen er slukket. Det er en normal funktion, der er beregnet til at reducere temperaturen inde i ovnen. Når displayet viser ordet DEP, betyder det at vandet er blevet pumpet tilbage og at vandtanken kan fjernes. Fjern vandbeholderen og tør den grundigt af. Lad ovnrummet køle ned et stykke tid og rengør derefter og tør det af med en klud. Lågen bør efterlades åben så ovnen kan tørre. Overskydende vand i ovnen For at reducere det overskydende vand i ovnen, er det anbefalet at indsætte en bageplade på nederste niveau i ovnen. Det tilbageværende vand kan nemt tørres af med en klud. DANSK 21

22 Brug af tilbehøret Den perforerede bageplade er brugbar til tilberedning af ferske eller frosne grøntsager, kød og fjerkræ. Når man bruger den perforerede bageplade, er det vigtigt at indsætte en ikke-perforeret plade på nederste niveau i ovnen. Så sikrer man sig, at de flydende væsker opsamles, og selve ovnrummet bliver dermed ikke tilsmudset. Den perforerede plade med maden på bør stilles ind på niveau 2. Den ikke-perforerede plade bruges til at dampe følsomme fødevarer som fx. kompot. Risten bruges til fx. dessert skåle og til genopvarmning af portionsanretninger. For mere præcis information, kig i tabellerne. For at fjerne risten, skal man løfte en smule i fronten, når sikkerhedshakkene rammer ovnribberne. (Se illustration) Vi anbefaler at bruge risten sammen med en bageplade, når der tilberedes fødevarer, som kan risikre at dryppe. 22 DANSK

23 Tilberedning - Med damp Tilberedning med damp - FISK Fisk Mængde Temperatur Tid Plade Niveau gram C (min) Guldbras Perforeret 2 Ørred 4 x Perforeret 2 Laks Perforeret 2 Ørred Perforeret 1/2 Konge rejer Perforeret 2 Green-shell muslinger Perforeret 2 Hellefisk, filet Perforeret 2 Cockles Perforeret 2 Hummer Perforeret 1/2 Torsk, filet Perforeret 2 Blåmusling Perforeret 2 Sø ørred 4 x Perforeret 2 Kuller Perforeret 2 Tun, filet Perforeret 2 Sandart 4 x Perforeret 2 Tilberedning med damp - Kød Kød Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Kyllingelår Perforeret 2 Kyllingebryst Perforeret 2 Røget svinekam g Perforeret 2 Kalkun escalope Perforeret 2 Svinefilet, hel Perforeret 2 Pøler Perforeret 2 Tilberedning med damp - ÆG Æg Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Æg i glas Rist 2 Æg, hård Rist 2 Æg, blød Rist 2 DANSK 23

24 Tilberedning med damp - SIDE RETTER Sideret Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Perlebyg + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Semulje + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Linser + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Ris + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Tilberedning med damp - GRØNTSAGER Grøntsag Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Aubergine/Eggplant i skiver Perforeret 2 Bønner Perforeret 2 Broccoli buketter med stilk Perforeret 2 Broccoli buketter uden stilk Perforeret 2 Blomkål buketter Perforeret 2 Blomkål hele hovedet Perforeret 2 Ærter Perforeret 2 Fennikel i striber Perforeret 2 Fennikel skåret i halve Perforeret 2 Kartofler med skræl hele, meget små Perforeret 2 Kartofler med skræl hele, meget stor Perforeret 2 Kartofler uden skræl i stykker Perforeret 2 Majroe i pinde Perforeret 2 Sne ærter Perforeret 2 Gulerødder i skiver Perforeret 2 Majskolber Perforeret 2 Peberfrugt i striber Perforeret 2 Hot peber Perforeret 2 Svampe i kverte Perforeret 2 Porrer i skiver Perforeret 2 Rosenkål Perforeret 2 Selleri i striber Perforeret 2 Asparges Perforeret 2 Spinat Perforeret 2 Selleri stilke Perforeret 2 Courgette i skiver Perforeret 2 24 DANSK

25 Tilberedning med damp - DESSERTER Dessert Mængde Temperatur Tid Plade Niveau gram C (min) Stuvede æbler Ikke perforeret 2 Stuvede pærer Ikke perforeret 2 Crème brûlée Rist, skål 2 Crème caramel Rist, skål 2 Yoghurt timer Rist, skål 2 Stuvede ferskner Ikke perforeret 2 Tilberedning med damp - FRUGT Frugt Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Pærer 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Kirsebær 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Ferskner 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Blommer 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Tilberedning med damp - GENOPVARMNING Ret Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Portionsanretninger Rist 2 Portionsanretninger Rist 2 Færdigret Rist 2 Tilberedning med damp - BLANCHERING Grøntsager Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Bønner Rist, glas skål 2 Grønkål g Rist, glas skål 2 Savoykål Rist, glas skål 2 Hvidkål, hele g Rist, glas skål 2 Tomater, flåede Plade 2 DANSK 25

26 Tilberedning med damp - OPTØNING Fødevare Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Broccoli buketter med stilk Perforeret 2 Blandede grøntsager Perforeret 2 Spinalblade dele Perforeret 2 Blomkålsbuketter Perforeret 2 Ærter Perforeret 2 Grønkål større Perforeret 2 Gulerødder i skiver Perforeret 2 Rosenkål Perforeret 2 Asparges Perforeret 2 Færdigretter 100 se pakken Rist 2 Brød Plade 2 Ris Ikke perforeret 2 Linser Ikke perforeret 2 Nudler Ikke perforeret 2 Tilberedbning på to niveauer Forslag: Når der laves mad på flere niveauer i ovnen, skal pladen, der skal tilberedes med grill-funktion altid være på niveau 2 eller 3 fra bunden. På denne måde er der plads til de sædvanlige krukker og ildfaste fade i ovnen. Den anden plade, om den er perforeret eller ej, bliver indsat på nederste niveau. De forskellige tilberedningstider kontrolleres således, at mad som kræver længere tilberedningstid placeres i den øverste halvdel af ovnen, mens mad med kortere tilberedningstid placeres nederst i ovnen. Eksempelvis: Grøntsager, kartofler og fisk. Placer grøntsager og kartofler på en passende plade eller i en beholder stillet på risten. Sæt det ind i ovnen øverst i ovnen, mens fisken sættes ind nedenunder. Når den perforerede plade bruges til tilberedning af fisken, skal der ilægges en ikke-perforeret nedenunder til at opsamle afgivede væsker. På den måde holdes ovnen ren. Tid: Grøntsager og kartofler min. Tid: Fisk - afhængig af type min. Vælg den længste tilberedningstid. På grund af de forskellige niveauer, er maden klar samtidigt - uden at være overtilberedt. 26 DANSK

27 Tilberedning med grill For de bedste resultater med grill-funktionen, skal den medfølgende rist bruges. Placer risten, så den ikke kommer i kontakt med metaloverflader i ovnrummet. Hvis den rører ved disse metal-overflader i ovnrummet, er der fare for en elektrisk gnistdannelse, der kan skade ovnen. Vigtige punkter: 1. Når grillen anvendes for første gang vil der være noget røg og en lugt, der kommer fra de olier, der anvendes i løbet af ovnens fremstilling. 2. Ovnlågens glas bliver meget varmt, når grillen arbejder. Hold børn væk. 3. Når grillen kører, bliver ovnrummets overflader og grillristen meget varme. Grydelapper skal anvendes. 4. Hvis grillen bruges i længere tid, er det normalt, at nogle elementer slår fra midlertidigt af sikkerhedsmæssige årsager. Vigtigt! Når maden skal grilles i beholdere, skal du huske at kontrollere, at de pågældende beholdere er egnet til brug. Se afsnittet om typer af beholdere! Når grillen anvendes, er det muligt, at fedt kan sprøjte op på varmeelementerne og derved blive brændt. Det er en normal situation og er ikke udtryk for nogen form for funktionsfejl. Når du er færdig med tilberedningen, skal interiør og tilbehør rengøres, så madlavningen ikke påvirkes af denne session fremadrettet. Fødevare Mængde Tid Instruktioner (min) Fisk Aborre 800 g Spred let med smør. Efter halvdelen af Sardiner 6-8 fisk tilberedningstiden: vend og krydderier spredes udover. Kød Pølser 6-8 stk Prik efter en halvdelen af tilberedningstiden og vend Frosne hamburgere 3 stk Spareribs (ca. 3 sm tyk) 400 g Efter halvdelen af tilberedningstiden, vend. Andet Toast 4 stk 1 ½ - 3 Se ristning Ristet sandwich 2 stk 5-10 Se ristning Opvarm ovnen på grill-funktion på forhånd i 2 min. Pølser vil ikke sprække, hvis du stikker dem med Medmindre andet er angivet, skal man bruge grillristen. en gaffel før de grilles. Placer risten på en skål, således at vand Efter halvdelen af tilberedningstiden er gået, tjek og fedt kan løbe fra. op på hvordan tilberedningen foreløber, og om De oplyste tider er kun vejledende og kan variere nødvendigt, vendmaden. afhængigt af sammensætningen og mængden af Grillen er specielt velegnet til tilberedning af tynde fødevarer, samt hvilken tilberedning der er ønsket. skiver af kød og fisk. Fisk og kød smager fantastisk, hvis det inden det Tynde skiver af kød skal kun vendes én gang, grilles børstes med vegetabilsk olie, krydderier og mens tykkere skiver skal vendes flere gange. urter og lad det marinere i et par timer. Tilsæt først salt efter det er grillet. DANSK 27

28 Tilberedning med varmluft Stegning og bagning Type Mængde Niveau Temperatur Tid Hvidetid Bemærkninger gram C (min) (min) Oksekød gryderet /170 80/90 10 Du må ikke lægge låg på beholderen Svinekam 500/ /10 35/40 10 Du må ikke lægge låg på beholderen Hel kylling 100/ /40 10 Sæt låg på beholderen. Bryst vender opad. Skal ikke vendes. Kyllinge dele /35 10 Må ikke lægges låg på beholder. Arranger stykkerne med skindet opad. Skal ikke vendes. And 500/ /80 10 Sæt låget på beholderen. Må ikke vendes.. Stegeanvisninger for kød Vend kødstykkerne halvvejs gennem tilberedningstiden. Når stegt kød er klar skal du lade det stå i 10 minutter i slukket og lukket ovn. Det vil sikre, at saften i kødet er godt fordelt. Tilføj 2 til 3 spiseskeer sovs eller lignende væske til magert kød og 8 til 10 spiseskeer til gryderetter, afhængigt af mængden af kød i pågældende. Stege temperatur og tid, der kræves afhænger af typen og mængden af kød der skal tilberedes. Rådgivning om kogegrej Kontroller at ovnfaste fade passer inde i ovnen. Glas fade bør sættes på en tør klud. Hvis sådanne beholdere sættes på en kold eller våd overflade, kan glasset revne og knække. Brug grydelapper til at tage fade ud af ovnen. 28 DANSK

29 Tilberedning - Kager Type Beholder Niveau Temperatur C Tid (min) Valnøddekage Spring-form i tin 1 170/180 30/35 Frugt tærte Spring-form i tin 2 150/160 35/45 Frugtkager Kageform med 1 170/190 30/45 hul centralt Krydrede tærter Spring-form i tin 2 160/180 50/70 Simpel kage (sandkage) Spring-form i tin 1 160/170 40/45 Mandelkager Bageplade /45 Butterdej Bageplade 2 170/180 35/45 Rådgivning om kageforme Den mest anvendte type kageform er sorte tin forme/dåser. Rådgivning om kagebagning Forskellige mængder og typer af dej kræver forskellige temperaturer og bagetider. Prøv en lav indstillinger først og derefter, hvis det er nødvendigt, brug højere temperaturer. En lavere temperatur vil resultere i en mere ensartet bagning. Bagningsforslag Hvordan man tjekker om kagen er færdigbagt Begynd at stikke en tandstikker i den øverste del af kagen cirka 10 minutter før afslutningen på bagetiden. Når der ikke klæber dej til tandstikkeren er kagen klar. Hvis kagen er meget mørk på ydersiden vælges næste gang en lavere temperatur, og kage bages i længere tid. Hvis kagen er meget tør Lav små huller i kagen med en tandstikker når kagen er færdig. Drys kagen med noget frugtsaft, juice eller alkoholiske drikke. Næste gang øges temperaturen med omkring 10 º og bagetiden reduceres. Hvis kagen ikke kommer fri, når den vendes Lad kagen afkøle i 5 til 10 minutter efter bagning, så vil den komme ud af bageformen lettere. Hvis kagen stadig ikke kommer ud, skær forsigtigt med en kniv omkring kanterne. Næste gang skal kageformen smøres ekstra godt. DANSK 29

30 Pleje og vedligehold Rengøring af ovnrum Undgå at bruge slibende rengøringsmidler sådanne svampe med ståluld, etc., da de kan beskadige overfladen. Tør ovnrummet ren med en fugtig klud, mens ovnen stadig er varm tørres madrester af rummet. For at lette rengøringen kan hyldeskinner fjernes (se følgende kapitel). Fjern ovnribberne Skru fingermøtrikkerne 1 mod urets retning for at løsne disse. Træk ovnribberne 2 forbi møtrikken og fjern dem gennem ovndøren. Samle ovnribberne Sæt ovnribberne i åbningerne i bagvæggen. Placer fingermøtrikkerne på skruerne og spænd i urets retning. 30 DANSK

31 Fjern ovnlågen Åbn ovnlågen så meget som muligt. Vip clips på begge dørhængsler fremad og sæt to pin fast inde i hullet i hængslet (sikrer at hængslet ikke lukker helt sammen). Luk lågen til hvileposition (ca. 30 ) og løft lågen ud i vinkel. Montering af ovnlågen Skub ovnlågen ind i begge hængsler i åbningen. Åbn ovnlågen så langt som det er muligt og fjern din pins som er sat i hænglet. DANSK 31

32 Afkalkning Når der produceres damp, afhængigt af hårdheden af det lokale vand, (dvs. kalkindhold i vandet) bliver der deponeret kalk i boileren. Ovnen giver automatisk besked, når afkalkning er nødvendig. - Blinker i displayet. Afkalknings interval Tidsintervallet mellem afkalkninger afhænger af vandets hårdheds og brugshyppighed. Hvis man damper 4 30 minutter om ugen, bør man afkalke ovnen - afhængigt af vandets hårdhed - nogenlunde som følger: Vi anbefaler, at du straks afkalker ovnen, når det vises på displayet. Fortsat manglende afkalkning kan forårsage skader på ovnen eller dens funktioner. Hele afkalkningsprocessen tager omkring 45 minutter. Vandets hårdhed Hård Middel Blød Afkalkningsintervaller 5 måneder 8 måneder 12 måneder Afkalkningsmiddel EICO leverer afkalkningsmiddel der er udviklet specielt til dette apparat. Forhør hos din forhandler. Standard afkalkningsmidler er ikke egnede da de kan indeholde skum-skabende tilsætningsstoffer eller ikke er effektive nok. Brug af et andet afkalkningsmiddel kan forårsage: overskumning i madlavning rummet utilstrækkelig afkalkning af kedlen skader på apparatet i værste fald. Brug af det forkerte afkalkningsmiddel kan beskadige apparatet! Afkalkningsmidlets indeholder en yderst effektiv syre. Skyl straks væk med vand. Følg producentens instruktioner. 32 DANSK

33 Forberedelse til afkalkning OBS! Af sikkerhedsmæssige årsager kan afkalkningsprocessen ikke afbrydes tager ca. 45 minutter Apparatet skal være slukket og afkølet før afkalkning. Fjern eventuelt tilbehør, køkkengrej og service og ethvert andet objekt fra ovnrummet. Døren skal holdes lukket under afkalkning. Hvis et akustisk signal udsendes, og ovenstående display ikke vises, så er apparatet er ikke afkølet nok. Afkalkning kan derfor ikke starte. 1. Tryk på knapperne - og + på samme tid. 2. CAL blinker i displayet og der vil lyde et beep Hvis du ønsker at afbryde processen kan du på nuværende trykke On/Off tasten. 3. Klik på OK tasten for at starte processen. 4. Når displayet viser 0,5L og der lyder korte Beep fjerner du vandtanken. 5. Hæld hele indholdet (0,5L) af den specielle afkalkningsmiddel ufortyndet i vandtanken. 6. Stil vandtanken på plads i vandtanksrummet. 7. Tryk OK tasten. Afkalkningsprocessen igangsættes og første cyklus vil tage ca 30 minutter. 8. Når displayet viser 1,0L og følges af beep fjernes den tomme vandtank 9. Påfyldes med 1,0L kold vand fra hane og placeres atter i beholderen. 10. Klik OK tasten. Første rensecyklus starter. 11. Når displayet atter viser 1,0L, blinker og efterfølges af nye beep fjernes den tomme vandtank 12. Påfyldes med 1,0L kold vand fra hane og placeres atter i beholderen. 13. Klik OK tasten. Anden rensecyklus starter. 14. Når afkalkningsprocessen er afsluttet viser displayet END. Herefter vises beskeden DEP indtil vandtanken fjernes. 15. Tøm og tør vandtanken. DANSK 33

34 Rengøring af ovnen Advarsel! Rengøring bør ske med ovnen slukket. Tag stikket ud af stikkontakten eller sluk for ovnen på hovedafbryderen. Brug ikke aggressive eller slibende rengørings- produkter, skuresvampe, der ridser overflader eller skarpe genstande, da ridser kan forekomme. Brug ikke højtryks eller damp rengørings- apparater. Brug ikke hårde slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i brud på glasset. Front overflade Normalt skal du blot rengøre ovnen med en fugtig klud. Hvis det er meget snavset, skal du tilføje et par dråber opvaskemiddel til rengøringsvandet. Bagefter tørres ovnen af med en tør klud. For en ovn med aluminiumsfront, brug et mildt glas-rengøringsmiddel og en blød klud, der ikke frigiver fibre eller tråde. Tør fra side til side uden at lægge noget pres på overfladeen. Fjern straks kalk, fedt, stivelse eller æggehvide pletter. Korrosion kan opstå under disse pletter. Der må ikke komme vand ind i ovnen. Ovn interiør Efter brug, fjern al vand på bunden af ovnrummet med en blød klud. Efterlad lågen åben, således at ovnrummet kan køles ned. For at fjerne snavs, der er mere indgroet skal man bruge et ikke-aggressivt rengøringsprodukt. Brug ikke ovnspray eller andre aggressive eller slibende rengøringsprodukter. Hold altid lågen og ovnens front ren for at sikre, at døren åbnes, og lukkes korrekt. Sørg for, at vandet ikke kommer ind i ovnens ventilationshuller. Lampens glasdæksel er placeret i ovnens loft og kan fjernes nemt ved rengøring. Ved dette skal du bare skrue det af og rengøre det med vand og opvaskemiddel. Tilbehør Rengør tilbehøret efter brug. Hvis det er meget beskidt, lad det stå i blød først og brug derefter en børste eller en svamp. Tilbehøret må gerne gå i opvaskemaskinen. 34 DANSK

35 Hvad gør jeg, hvis ovnen ikke virker? Advarsel! Enhver form for reparation skal udføres af en specialiseret tekniker. Al reparation udført af en ikke-autoriseret kan være farlig. Du behøver dog ikke at tilkalde teknisk assistance for at løse disse problemer: Displayet vises ikke Tidsdisplayet er blevet slukket. Der sker intet, når jeg trykker på knapperne Børnesikringen er aktiv. Når ovnen kører, kan jeg høre mærkelige lyde Det kan være funktionsstøj fra ovnen, som forekommer når ovnen kører. Eksempelvis fra damp-generatoren. Det kan også være dampen i ovnrummet, som når det genereres opbygger en tryk. Ovnrummets vægge kan derfor støje, når der gives efter for trykket. Overordnet set er det normalt, at der forekommer lyde. Maden opvarmes ikke, eller opvarmes meget langsomt Har du valgt de rigtige indstillinger? Temperatur og tid. Det er en større mængde mad end normalt, eller starttemperaturen er meget koldere. Hvis meddelelsen Err dukker op i displayet, bedes du ringe til kundeservice. Ovnen laver stadig lyde, selv om jeg er færdig med at lave mad. Ovnrumsventilatoren kører automatisk et stykke tid efter endt proces. Når ovnrummet har nået en vis temperatur, vil ovnrumsventilatoren selv slukke. Ovnen tændes, men ovnlyset tænder ikke. Hvis alle andre funktioner virker som de skal, er det sandsynligt, at pæren er sprunget. Skift lyspæren For at skifte pæren, fortsæt som følger: Afbryd ovnen fra strømforsyningen ved at slukke på stikkontakten og trække stikket ud. Skru glasset af i toppen af ovnen. Fjern lyspæren. Advarsel: Pæren kan være meget varm. Sæt en ny pære i. (E V / 15 W) Skru glasset på plads igen Sæt ovnen til strømforsyningen igen DANSK 35

36 Tekniske karakteristika Display Beskrivelse Afkalkning 1 Blødt vand 2 Middel vand 3 Hårdt vand CAL Ovnen skal afkalkes Blinker afkalkning starter 0,5 L Fyld 0.5L afkalkningsmiddel i vandtanken 1,0 L Fyld 1 liter koldt vand i vandtanken til skylning. Vandtank re5 Indikation på at vandtanken mangler dep Vandtanken skal fjernes, tømmes og stilles tilbage Damp reduktion VAP indikation på at dampreduktionsprocessen er igang PUMP Indikation på at det kolde vand er kommet ind i boileren og at varmt vand pumpes til vandtanken. FULL Vandtanken skal fjernes, tømmes og stilles tilbage. System advarsler LAMP Lamp i stykker HOT Temperatur i PCB er for høj Err1 Fejl i tryksensoren Err2 Fejl i ovnens temperatursensor Err3 Fejl i boilerens temperatursensor Err4 Fejl i boilerens level detector. Err6 Fejl i vandpumpen Specifikationer AC Spænding... (se typeskilt) Power required W Ydre dimensioner (BxHxD)..595 x 455 x 542 mm Indre dimensioner (BxHxD)..20 x 210 x 390 mm Ovnrums kapacitet L Vægt kg 36 DANSK

37 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen bærer Green Dot-mærket. Aflever alle emballagematerialer såsom pap, ekspanderet polystyren og plast indpakning i de relevante skraldespande. På denne måde kan du kan være sikker på, at emballagen bliver genanvendt. Opbevar al emballage væk fra små børn, da det kan udgøre kvælningsfare. Bortskaffelse af produkter Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering af elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE), bør elektriske apparater ikke stilles til storskrald. Forældede apparater bør indsamles separat for at optimere nyttiggørelsen og genvindingen af komponenter samt for at forebygge potentielle farer for mennesker. Symbolet af en affaldscontainer med af et diagonalt kryds bør sættes på alle disse produkter for at minde folk om deres forpligtelse til at få sådanne produkter indsamlet separat. Forbrugerne bør kontakte deres lokale myndigheder eller salgsstedet, og anmode om oplysninger om passende steder til at efterlade deres gamle elektriske apparater. Før apparatet bortskaffes, skal det gøres ikke-brugbart ved at trække strømkablet ud, skære det af og bortskaffe det. DANSK 37

38 Installations instruktioner Før installation Kontroller, at indgangsspændingen angivet på typeskiltet er den samme som spændingen i stikkontakten, du vil bruge. Åbn ovnlågen og tag alt tilbehør ud og fjern emballagen. Advarsel! Frontoverfladen af ovnen kan være dækket af beskyttende film. Før du bruger ovnen for første gang, skal du forsigtigt fjerne denne film. Start på indersiden. Sørg for, at ovnen ikke er beskadiget på nogen måde. Kontroller, at ovndøren lukker korrekt og at indersiden af døren og den forreste del af ovnens åbning ikke er beskadigede. Hvis du finder nogen skader, skal du kontakte vores Kundecenter. BRUG IKKE OVNEN, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis ovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den har været beskadiget eller tabt. Sæt ovnen på en flad og stabil overflade. Ovnen må ikke installeres tæt på nogen form for varmekilder, radioer eller fjernsyn. Under installationen, skal du sørge for, at strøm- kablet ikke kommer i kontakt med fugt eller genstande med skarpe kanter og ej heller bagsiden af ovnen. Høje temperaturer kan skade kablet. Advarsel: efter at ovnen er installeret, skal du sørge for at du kan få adgang til stikket efter installationen. Ovnen er udstyret med et strømkabel og et stik for enkelt fase (husstand) strøm, V ~ 50Hz. Hvis ovnen skal installeret på permanent basis Skal den installeres af en kvalificeret tekniker. I et sådant tilfælde bør ovnen forbindes til et kredsløb med en all-polet afbryder med en afstand på mindst på 3 mm mellem kontakterne.????? ADVARSEL: Ovnen skal jordforbindes. Producenten og forhandlere fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der kan være forårsaget på personer, dyr eller ejendom, hvis disse installations instruktioner ikke overholdes. Ovnen fungerer kun når døren er lukket korrekt. Før første brug, rengør indersiden af ovnen og tilbehøret, efter rengøringsvejledningen givet i afsnittet herom. Under installationen skal du følge de medfølgende anvisninger. 38 DANSK

39 Installation 1. Skub ovnen helt ind i kabinettet og centrer den. 2. Åben lågen, og fastgør ovnen på skabet ved hjælp af de fire skruer. Indsæt skruerne igennem hullerne I fronten. DANSK 39

40

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EEB 9860.0 3172646-000 Hvad du vil finde heri. Læs instruktionerne i denne manual omhyggeligt, før du tænder din ovn. Her finder du de vigtigste anvisninger vedrørende

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning Dampovn

Betjeningsvejledning Dampovn Betjeningsvejledning Dampovn DA Indhold 1 FORHOLDSREGLER VED BRUG... 1 2 BORTSKAFFELSESANVISNINGER - VORES MILJØPOLITIK... 2 3 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER... 3 4 LÆR DIN OVN AT KENDE... 6 5 TILGÆNGELIGT TILBEHØR...

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken

Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken Guide til madlavning på dit Aduro udekøkken På de følgende sider kan du finde forskellige tips og opskrifter til madlavning på din Aduro kuglegasgrill. Grillens patenterede tragtsystem muliggør, at du

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere