Brugs- og installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og installationsvejledning"

Transkript

1 Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG

2 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give dig den bedste oplevelse og de bedste resultater med produktet. BEHOLD KVITTERINGEN PÅ DETTE PRODUKT TIL EVENTUEL FREMTIDIG BRUG. Sørg for at opbevare manualen et lettilgængeligt sted, hvis du får brug for den. Hvis ovnen gives videre, sørg da for at manualen medfølger. Indhold Sikkerhed... 4 Beskrivelse af din ovn... 5 Grundlæggende indstillinger... 6 Tilslutning og brug Ovn Stegetermometer Grundlæggende funktioner... 6 Fjern emballage og den gamle ovn Indstil uret Første rengøring Genopvarmning og henkogning... 7 Generelle råd Ovn niveauer Tænd og sluk for ovnlyset Automatiske funktioner... 8 Generelle instruktioner Tænd ovnen Valg af konventionel ovn-funktion Opfyldning af vand Genvej til konventionelle tilberedningsfunktioner Automatisk tilberedning Vigtige informationer om automatisk tilberedning med opskrifter Indstilling af madens vægt Indstilling af tilberedningstemperaturen Indstil tilberedningstiden Sæt slut-tiden Tænd og sluk automatisk Sluk ovnen 2 DANSK

3 Yderligere indstillinger Alarm indstillinger Stand-by Tømning af vandtank Indstil et program Vend kødet Tilberedning på risten Gryde stegning Stegning med konventionelle funktioner Instruktioner for automatisk tilberedning med opskrift Automatisk tilberedning med intern kogebog Anbefalede stege indstillinger for konventionel tilberedning Når ovnen kører Hvordan man indsætter stegetermometeret rigtigt. Brug af stegetermometer Anbefalede temperaturer for tilberedning med stegetermometer Semi-automatisk tilberedning med stegetermometer Brug af ovnen Indstil tilberedningstemperaturen Anbefalede indstillinger for nænsom tilberedning Rengøring af ovnen Slå børnesikring til og fra Hvad gør jeg, hvis ovnen ikke virker? 26 For alle overflader Fjern fastgroet skidt Brug af skraber til fjernelse Brug af ovnrens - instruktioner Krom funktioner Rustfrit stål Emalje Ovnlågens glas Ovnlågens pakning Monter og afmonter ovnlågen Monter og afmonter ovnribberne Varmelegemet Tekniske karakteristika Regenerering af ökotherm katalysator Miljøbeskyttelse Installations instruktion Installation Skift ovnlyset Skift pakningen Pleje og vedligeholdelse Bagning af pizza Instruktioner i kogebogen : Anbefalede bageindstillinger Grill Anbefalede grill indstillinger Optøning Tidsskema for optøning Konserveringer DANSK 3

4 Sikkerhed Læs brugsvejledning før du bruger produktet for første gang. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og / eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet givet instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis dette apparats el-kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Prodiuktspecifikke sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær forsigtig med ikke at røre varmelegemerne. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre de er under konstant opsyn. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover, og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og / eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået farerne. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, bør ikke foretages af børn uden opsyn. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Hold små børn væk. Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsprodukter eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da det kan ridse og ødelægge overfladen. Varmeskuffen og dets indhold bliver varmt. Ved apparater med pyrolytisk selvrensning, skal overdreven tilsmudsning og snavs være fjernet, før den selvrensende pyrolyse startes. Brug kun det stegetermometer der er anbefalet til denne ovn. Brug under ingen omstændigheder en damprenser. ADVARSEL: Før udskiftning af pæren, sikr at apparatet er slukket og afbrudt fra strømforsyningen for at undgå elektrisk stød. ADVARSEL: Det kan være farligt at forlade et komfur uden opsyn under madlavning med fedt eller olie, da dette kan føre til brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand. Sluk i stedet apparatet og kvæl derefter forsigtigt flammerne med for eksempel, et låg eller et brandtæppe. 4 DANSK

5 ADVARSEL: Opbevar aldrig genstande på kogepladen på grund af risiko for brand. Reparationer Reparationer, ændringer eller manipulationer på produktet - især af elektrisk karakter, må kun udføres af producenten, en autoriseret eller en tilsvarende kvalificeret person. Reparationer, hvis udført forkert, kan forårsage alvorlig personskade, skader på apparatet, samt påvirke driften af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, følg de givne anvisningerne i afsnittet service. Hvis det er nødvendigt, kan du altid kontakte vores kundeservice. Beskrivelse af din ovn 1. Ovnlåge glas 2. Sikkerheds hængsler 3. Vandtank 4. Kontrolpanel 5. Bradepande 6. Perforeret bradepande 7. Ovnribber 8. Rist 9. Lyspære DANSK 5

6 Kontrolpanel a. Tænd/sluk b. Damp c. Genopvarmning & sterilisering d. Profi -bagning e. Varmluft f. Varmluft + damp g. Grill h. Memory funktioner (M1-M5) 1. Tidsfunktioner 2. Minus 3. Plus 4. Bekræft (OK) 5. Temperatur 6. Stegetermometer 7. Lampe 8. Børnesikring Beskrivelse af funktioner Symbol Funktion Mad Damp Tilberedning af alle former for grøntsager, ris, korn og kød. Trække saft ud af bær. Både optøning og tilberedning af grøntsager. Genopvarmning Genopvarmning af rester, og opvarmning af færdigretter. Profi -bagning Brød og finere bagværk Varmluft Stegning og bagning. Varmluft + damp Grill Tilberedning af måltider med varm, fugtig cirkulerende luft. Tilberedning af kartofler, ris. Saftig garniture Grill kød og fisk Grill kartofler - både dybfrost, optøning og opvarmning. 6 DANSK

7 Grundlæggende funktioner Indledende funktioner Når din dampovn tilsluttes eller efter et strømsvigt, vil ur-displayet blinke for at indikere, at den indstillede tid ikke er korrekt. Ovnens funktioner virker ikke før man har indstillet uret, vandets hårdhed og kalibreringen. For at indstille uret og vandets hårdhed, gør som det beskrives i de følgende afsnit. Indstil uret Når din dampovn tilsluttes eller efter et strømsvigt, vil ur-displayet blinke for at indikere, at den indstillede tid ikke er korrekt. For at indstille uret, gør som følger: 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen 2. Tryk på Tid-funktion -tasten. 3. Tryk på - og + tasterne for at vælge det ønskede timetal. 4. Tryk på OK-tasten at bekræfte timerne. 5. Minutcifrene vil nu blinke. 6. Tryk på - og + tasterne for at indstille minutterne. 7. Tryk på OK-tasten for at bekræfte minutterne. DANSK 7

8 Indstilling af vandets hårdhed Ovnen er udstyret med et system, der angiver automatisk, når det er tid til at afkalke. Systemet kan optimeres for husstande med meget blødt vand, og meget hårdt vand, ved at ændre brugerindstillingerne for det relevante område - vandets hårdhed (se nedenstående tabel). For at indstille vandets hårdhed parameter, skal du gøre følgende: 1. Tryk på On / Off _ for at tænde ovnen. 2. Tryk på - og + _ tasterne samtidigt at indstille vandets hårdhed. Vælg den ønskede hårdhed i henhold til nedenstående tabel. Den valgte parameter begynder at blinke på displayet. 3. Tryk på OK -tasten _ for at bekræfte indstillingen. Type Vandets hårdhed Ca + Mg English deg. French deg. German dg. Display (ppm) ( eh) ( df) ( dh) Blødt vand 0 til til 11 0 til 15 0 til 8 1 Medium 150 til til til 35 9 til 20 2 Hårdt vand 501 til til til til 28 3 Skjul/vis uret i displayet Hvis displayet med uret er generede, kan det skjules på følgende vis. 1. Tryk på On/Off for at tænde ovnen 2. Tryk på tidsfunktion-knappen 3. Tryk på + og - knapperne og vælg skjul ur-funktionen 4. Tryk OK for at bekræfte. 8 DANSK

9 Børnesikring Ovnfunktionerne kan blokeres fx. for at forhindre børn i at bruge apparatet. For at blokere funktionerne, gør som følger: 1. Tryk på On/Off for at tænde ovnen 2. Hold børnesikringsknappen nede i 3 sekunder. Nøglen vil lyse op, og i displayet vises en nøgle. Ovnen kan ikke betjenes, før den er afsikret. 3. Den afsikres ved at holde den samme knap inde i 3 sekunder. Timer Timeren fungerer som et æg-ur. Det kan bruges til enhver tid også uafhængigt af alle andre funktioner. For at indstille timeren fortsæt som følger: 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen. 2. Tryk på Tidsfunktion knappen. 3. Tryk på - og + tasterne for at navigere til Timer funktionen. 4. Med OK -tasten bekræftes den valgte funktion 5. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 6. Tryk på OK-tasten for at bekræfte. Timeren begynder nedtællingen. Når den indstillede tid er gået, vil ovnen udsende tre bip, der vil blive gentaget hver 30.sekund og timer -tasten vil blinke. Tryk på Tid -tasten for at annullere bippene. Mens timeren er tilsluttet er Timer-lyset tændt og displayet og lyset viser følgende: 1.. Hvis der ikke er nogen aktiv funktion vises nedtællingen i displayet og Timer-knappen lyser rødt. 2. Hvis der er en aktiv funktion, vil displayet vise de normale funktion parametre. For at se timerens resterende tid, tryk på Timer tasten. Displayet vil kort vise den resterende tid i 5 sekunder og derefter gå tilbage til det hidtil viste. Mens Timeren viser den resterende tid kan den ændres med - og + tasterne som beskrevet ovenfor. DANSK 9

10 Damp funktion Brug denne funktion til at tilberede alle former for grøntsager, ris, korn og kød. Det er også velegnet til at ekstrahere saft fra bær og til samtidig optøning og tilberedning af grøntsager. 1. Tryk på On / Off -tasten at tænde for ovnen. 2. Tryk på Damp Funktion -tasten 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne (temperatur º C + Tid min.). Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 5. Tryk på Temperatur tasten. 6. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten. Tryk på OK tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Tryk på OK -tasten for at få mulighed for at indstille tiden. 9. Indstil den ønskede tid med - og + tasterne 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. 11. Tryk på OK -tasten. Funktionen påbegyndes. Genopvarmning & henkogning Brug denne funktion til genopvarmning af rester, og opvarmning af færdigretter samt til at sterilisere og koge frugt. 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Genopvarmning & Sterilisering -knappen. 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne. Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 4. Tryk på Temperatur tasten. 5. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten 6. Tryk på OK -tasten for at bekræfte 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Med - og + defineres den ønskede tid. 9. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. 10 DANSK

11 Profi - bagning 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på knappen Profi -bagning. 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne. Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 4. Tryk på Temperatur tasten. 5. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten 6. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Med - og + defineres den ønskede tid. 9. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. Varmluft Brug denne funktion til at stege og bage 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Varmluft -knappen. 3. Tryk på Temperatur tasten. 4. Tryk på - og + tasterne at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid -knappen. 7. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 8. Tryk på OK -tasten for at bekræfte tilberedningstiden. Funktionen påbegyndes. DANSK 11

12 Varmluft + damp funktion 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Varmluft + damp funktionstasten. 3. Tryk på Temperatur tasten. 4. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid funktionstasten. 7. Med - og + tasterne vælges tiden. 8. Tryk på OK -tasten. 9. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte.funktionen påbegyndes. Grill Brug denne funktion til lynhrtigt bruning af dine fødevarer. 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen 2. Tryk på Grill funktionstasten. 3. Tryk på Temperatur -tasten. 4. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid -tasten. 7. Med - og + tasterne vælges der timer-tid. 8. Tryk på OK -tasten. 9. Tryk på - og + tasterne at indstille ønskede funktionstid. 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte funktionstiden. Funktionen påbegyndes DANSK

13 Automatisk tilberedning Menu funktioner - DAMP 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Damp funktion -knappen 3. Tryk + knappen for at aktivere Funktionen Auto Cooking menuen. Displayet viser følgende tilgængelige funktioner: Grøntsager, fisk, kød og side dishes. 4. Vælg den ønskede funktion vha. + og -. Displayet vil vise programmet tilhørende funktionen. 5. Tryk OK for at vælge det ønskede program. Hvis du ønsker at benytte standard funktionstid, tryk 1 igen. Hvis parametrene ønskes ændret, følg de næste steps. 6. Tryk på Tid -knappen. 7. Med - og + vælges den ønskede tid. 8. Tryk OK for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. Funktion Program Mad Temperatur C Varighed (min) Grøntsager A01 Broccoli A02 Blomkål A03 Kartofler A04 Ærter A05 Asparges Fisk B01 Ørred B02 Rejer B03 Fiske filet B04 Muslinger B05 Hummer Kød C01 Kyllinge brystfilet C02 Røget svinekam (stykker) C03 Kalkun escalope C04 Svinefilet, hel C05 Wienerpølser Tilbehør D01 Sødt gærbrød D02 Brød D03 Kuvertbrød D04 Ris D05 Linser DANSK 13

14 Menu funktioner - GENOPVARMNING Genopvarmnings menuer 1. Tryk på On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk på Genopvarmningsknappen. 3.Tryk på + knappen, for at komme ind i Genopvarmningsmenuen. 4. Med knapperne - og + vælges den ønskede funktion. Se tabellen nedenfor. 5. Tryk OK for at bekræfte. 6. Med knapper - og + vælges det ønskede program. 7. Tryk OK knappen for at bekræfte.funktionen påbegyndes. Ændre varighed 1. Tryk på Tids -knappen. 2. Med knapperne - og + vælges den ønskede funktionstid. 3. Tryk OK for at bekræfte. Funktion Program Mad Temperatur Varighed Instruktion C (min) Genopvarmning R 01 Tallerkenretter 100 C 13 Fjern emballage/låg R 02 Færdigretter / 100 C 18 og placer frosne retter på plade Henkogning R 03 Bønner 100 C 35 Tid/temperatur R 04 Kirsebær 80 C 35 er baseret på 1L R 05 Blommer 90 C 35 glas 14 DANSK

15 Menu funktioner - PROFI-bagning 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen 2. Tryk på knappen Profi -bagning for at åbne menuen. 3. Med tasten + vælges Profi-funktioner i menuen. Displayet viser følgende skærme med de tilgængelige funktioner. Der er Profi -tilberedning, brød, kage og Gratin / Pizza 4. Med - og + tasterne vælges den ønskede funktion. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte den valgte funktion. 6. Tryk på - og + tasterne for at vælge det ønskede program. (Se tabel nedenfor). 7. Tryk på OK tasten. Ovnen påbegynder funktionen. Menu funktioner - AUTOMATISKE FUNKTIONER Funktion Program Mad Temperatur C Varighed (min) Brød PC01 Bage boller PC02 Frosne boller PC03 Frisk dej PC04 Lyst brød PC05 Flettet brød PC06 Mørkt brød PC07 Fuldkornsbrød PC08 Frugtbrød Kage PC09 Poundkage PC10 Butterdej PC11 Tør kage PC12 Kage pyntet med frugt PC13 Ostekage Gratin / Pizza PC14 Gratin, nylavet PC15 Gratin, færdigret PC16 Gryderet, nylavet PC17 Gryderet, færdigret PC18 Pizza, nylavet PC19 Pizza, frossen DANSK 15

16 Memory funktioner Memory funktioner (M1-M5) Denne funktion kan gemme 5 separate funktioner. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde for ovnen. 2. Tryk på Memory funktion-knappen i 3 sekunder. 3. Tryk på - og + for at vælge en i mellem M1 og M5. 4. Tryk ok for at bekræfte 5. Vælg en funktion, som du gerne vil gemme. 6. Tryk + og - for at justere parametrene på funktionen. 7. Tryk OK for at bekræfte. 8. Indstil funktionstiden ved hjælp af - og Tryk OK for at bekræfte. 10. Tryk på Temperatur-knappen, for at vælge ny temperatur. 11. Tryk - og + for at indstille den nye temperatur. 12. Tryk OK for at bekræfte. 13. Tryk på Memory funktion-knappen i 3 sekunder. 14. Tryk på knapperne - og + for at vælge hvilket program funktionen skal gemmes under og tryk for at bekræfte hvor det skal gemmes (M5) eller for at afbryde 15. Tryk OK for at bekræfte den valgte funktion 16 DANSK

17 Vælg en gemt funktion 1. Tryk On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Memory funktion-knappen. 3. Tryk på - og + -knapperne for at vælge en gemt funktion. 4. Tryk OK for at bekræfte. 5. Funktionen går i gang, og ovnen bruger de brugerindstillede parametre i den valgte hukommelse. (memory funktion) Slet en gemt funktion Slet en gemt funktion 1. Tryk på On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Memory funktion-knappen. 3. Tryk på - og + for at vælge det gemte program, som ønskes slettet. 4. Tryk OK for at bekræfte. Displayet viser: 5. Brug knapperne - og + til at vælge, om sletning af funktionen skal bekræftes eller annulleres. 6. Tryk OK for at bekræfte. Slet alle gemte funktioner. 1. Tryk - og + -knapperne for at vælge Symbol sletning. 2. Tryk på OK 3. Brug knapperne - og + til at vælge, om sletning af funktionen skal bekræftes eller annulleres. 4. Oven går tilbage til hovedmenu. DANSK 17

18 Stegetermometer Stegetermometeret måler kernetemperaturen på maden under tilberedning. Funktionen afsluttes når den ønskede kernetemperatur er opnået. 1. Indsæt stegetermometeret i stikket inde i ovnrummet. 2. Displayet vil, uafhængigt af andre valgte funktioner, vise følgende skærm med en standard temperatur på 65 C. 3. Tryk på knapperne + og - for at indstille temperaturen. 4. Der kan vælges temperaturer mellem 35 C og 99 C med en grads interval. 5. Tryk OK eller vent 10 sekunder på at bekræfte den valgte temperatur. Systemet returnerer til hvor det var før punkt nummer 1 bagefter. 6. Når funktionen aktiveres vil displayet vise både den ønskede kernetemperatur, samt den temperatur, der i øjeblikket måles i kødet. 7. Når temperaturen som måles at stegetermometeret, når den ønskede temperatur, afsluttes funktionen automatisk. 8. Når funktionen afsluttes, vil ovnen går over i afslutningsfasen. ADVARSEL: Sæt coveret på indgangen til stegetermometeret, når stegetermometeret ikke bruges. Det vil forhindre en mulig beskadigelse af apparatet. Brug kun det stegetermometer der er anbefalet til denne ovn 18 DANSK

19 Opfyldning af vand Fyld vandtanken Alle funktioner kræver, at vandbeholderen er fyldt. Fyld vandbeholderen op til MAX mærket med koldt, friskt drikkevand og placer den ind i åbningen, der er placeret over ovnrummet (ca. 1 I). Genopfyld vandtanken Indholdet af vandtanken er normalt tilstrækkeligt til en madlavningssession på minutter. Men hvis der er behov for at vandtanken skal fyldes signaleres det ved en meddelelse, der indikerer at vandtanken er tom. ADVARSEL: Fyld kun vandtanken op til et maximum på 0,5 liter, for at være sikker på at vandet ikke flyder over, når det pumpes tilbage i vandtanken. Tømning af vandtanken Når apparatet er slukket, pumpes det resterende vand tilbage i vandbeholderen. Mens der pumpes vand tilbage, vises der PUMP i displayet. Denne meddelelse bliver på displayet indtil temperaturen på vandet når 75 C, og kan pumpes tilbage til vandbeholderen. ADVARSEL: Vandet i vandtanken kan være meget varmt. Fare for forbrænding! Når vandet er pumpet tilbage til vandbeholderen Viser displayet meddelelsen DEP, som kræver følgende handlinger: 1. Fjern og tøm vandbeholderen. 2. Tør vandbeholderen og sæt den tilbage i rillen over ovnrummet. Rengør og tør madspild op i ovnrummet. 3. Lad ovnens dør stå åben, således at ovnrummet kan køle ned og tørre. VIGTIG NOTE: Det tilrådes at fjerne vandtanken og tømme den efter en madlavningssession. Det er med at forebygge formeringen af bakterier og kalksten i systemet og tanken. Hvis vandbeholderen ikke er blevet fjernet fra ovnen og en ny tilberedningssession er startet, viser ovnen advarslen DEP. Denne advarsel kan ignoreres ved at trykke på Stop tasten og fortsætte tilberedningssessionen uden at fjerne og tømme vandbeholderen. DANSK 19

20 Når ovnen kører... Afbrydelse af en tilberedningssession Man kan afbryde tilberedningsprocessen når som helst ved at trykke på Stop-tasten én gang. Ovnen indeholder en damp-funktion til reduktion af damp, der aktiveres, når der trykkes på Stop tasten. Det for at gradvist frigive damp fraovnlrummet, således man ikke angribes af en dampbølge, nårovnlågen åbnes. Denne funktion her et tidsforbrug på omkring 3 minutter og i løbet af de 3 minutter viser displayet ordet VAP. Advarsel! Når du åbner lågen under eller tæt på afslutningen af tilberedningen, vær da forsigtig med strømmen af varm luft og / eller damp, der kommer ud af ovnrummet. Træd tilbage eller til siden for at undgå forbrændinger. På dette tidspunkt: Er damp genereringen afbrudt. Er væggene i ovnrummet og vandtanken stadig meget varme. Fare for forbrænding! Er timeren stoppet, og displayet viser resterende funktionstid (hvis dette har været indstillet). Hvis ønsket, kan du på dette tidspunkt: 1. Rør i maden for at sikre, at det ikke brænder på. 2. Ændre Tilberedningsparametre. For at genstarte processen. Luk døren og tryk på Start-tasten. Ændring af parametre Funktionsparametrene (tid og temperatur) kan ændres, når ovnen er i gang, eller når tilberedningen er blevet afbrudt som følger: 1. For at ændre tiden, tryk på + og - tasterne. Den nye tid træder i kraft med det samme. 2. For at ændre temperaturen, tryk på Temperatur-tasten, så displayet og det respektive lys begynder at blinke. Ændr parametre ved at trykke på + og - tasterne og bekræft ved at trykke på Temperatur-tasten igen. Annuller en tilberedningssession Hvis du ønsker at annullere tilberedningssessionen, skal du trykke på Stop-tasten to gange. Du hører 3 bip, og meddelelsen End vises på displayet. Slut på en tilberedningssession Ved afslutningen af den indstillede varighed eller når du trykker på Stop-tasten for at afslutte tilberedningen starter ovnen funktionen damp-reduktion. Denne funktion frigiver gradvist damp fra ovnrummet, så der ikke pludselig kommer en bølge af damp ud når lågen åbnes. Denne funktion tager omkring 3 minutter og i løbet af de 3 minutter viser displayet ordet VAP. Ved afslutningen af denne proces vil du høre tre bip og displayet vil vise ordet End. 20 DANSK

21 Advarsel! Når du åbner lågen under eller tæt på afslutningen af tilberedningen, vær da forsigtig med strømmen af varm luft og / eller damp, der kommer ud af ovnrummet. Træd tilbage eller til siden for at undgå forbrændinger. Bippene gentages hvert 30. sekund, indtil døren åbnes, eller der trykkes på tasten Stop. Køleventilatoren kan fortsætte med at køre i en bestemt tid efter ovnen er slukket. Det er en normal funktion, der er beregnet til at reducere temperaturen inde i ovnen. Når displayet viser ordet DEP, betyder det at vandet er blevet pumpet tilbage og at vandtanken kan fjernes. Fjern vandbeholderen og tør den grundigt af. Lad ovnrummet køle ned et stykke tid og rengør derefter og tør det af med en klud. Lågen bør efterlades åben så ovnen kan tørre. Overskydende vand i ovnen For at reducere det overskydende vand i ovnen, er det anbefalet at indsætte en bageplade på nederste niveau i ovnen. Det tilbageværende vand kan nemt tørres af med en klud. DANSK 21

22 Brug af tilbehøret Den perforerede bageplade er brugbar til tilberedning af ferske eller frosne grøntsager, kød og fjerkræ. Når man bruger den perforerede bageplade, er det vigtigt at indsætte en ikke-perforeret plade på nederste niveau i ovnen. Så sikrer man sig, at de flydende væsker opsamles, og selve ovnrummet bliver dermed ikke tilsmudset. Den perforerede plade med maden på bør stilles ind på niveau 2. Den ikke-perforerede plade bruges til at dampe følsomme fødevarer som fx. kompot. Risten bruges til fx. dessert skåle og til genopvarmning af portionsanretninger. For mere præcis information, kig i tabellerne. For at fjerne risten, skal man løfte en smule i fronten, når sikkerhedshakkene rammer ovnribberne. (Se illustration) Vi anbefaler at bruge risten sammen med en bageplade, når der tilberedes fødevarer, som kan risikre at dryppe. 22 DANSK

23 Tilberedning - Med damp Tilberedning med damp - FISK Fisk Mængde Temperatur Tid Plade Niveau gram C (min) Guldbras Perforeret 2 Ørred 4 x Perforeret 2 Laks Perforeret 2 Ørred Perforeret 1/2 Konge rejer Perforeret 2 Green-shell muslinger Perforeret 2 Hellefisk, filet Perforeret 2 Cockles Perforeret 2 Hummer Perforeret 1/2 Torsk, filet Perforeret 2 Blåmusling Perforeret 2 Sø ørred 4 x Perforeret 2 Kuller Perforeret 2 Tun, filet Perforeret 2 Sandart 4 x Perforeret 2 Tilberedning med damp - Kød Kød Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Kyllingelår Perforeret 2 Kyllingebryst Perforeret 2 Røget svinekam g Perforeret 2 Kalkun escalope Perforeret 2 Svinefilet, hel Perforeret 2 Pøler Perforeret 2 Tilberedning med damp - ÆG Æg Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Æg i glas Rist 2 Æg, hård Rist 2 Æg, blød Rist 2 DANSK 23

24 Tilberedning med damp - SIDE RETTER Sideret Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Perlebyg + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Semulje + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Linser + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Ris + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Tilberedning med damp - GRØNTSAGER Grøntsag Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Aubergine/Eggplant i skiver Perforeret 2 Bønner Perforeret 2 Broccoli buketter med stilk Perforeret 2 Broccoli buketter uden stilk Perforeret 2 Blomkål buketter Perforeret 2 Blomkål hele hovedet Perforeret 2 Ærter Perforeret 2 Fennikel i striber Perforeret 2 Fennikel skåret i halve Perforeret 2 Kartofler med skræl hele, meget små Perforeret 2 Kartofler med skræl hele, meget stor Perforeret 2 Kartofler uden skræl i stykker Perforeret 2 Majroe i pinde Perforeret 2 Sne ærter Perforeret 2 Gulerødder i skiver Perforeret 2 Majskolber Perforeret 2 Peberfrugt i striber Perforeret 2 Hot peber Perforeret 2 Svampe i kverte Perforeret 2 Porrer i skiver Perforeret 2 Rosenkål Perforeret 2 Selleri i striber Perforeret 2 Asparges Perforeret 2 Spinat Perforeret 2 Selleri stilke Perforeret 2 Courgette i skiver Perforeret 2 24 DANSK

25 Tilberedning med damp - DESSERTER Dessert Mængde Temperatur Tid Plade Niveau gram C (min) Stuvede æbler Ikke perforeret 2 Stuvede pærer Ikke perforeret 2 Crème brûlée Rist, skål 2 Crème caramel Rist, skål 2 Yoghurt timer Rist, skål 2 Stuvede ferskner Ikke perforeret 2 Tilberedning med damp - FRUGT Frugt Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Pærer 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Kirsebær 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Ferskner 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Blommer 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Tilberedning med damp - GENOPVARMNING Ret Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Portionsanretninger Rist 2 Portionsanretninger Rist 2 Færdigret Rist 2 Tilberedning med damp - BLANCHERING Grøntsager Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Bønner Rist, glas skål 2 Grønkål g Rist, glas skål 2 Savoykål Rist, glas skål 2 Hvidkål, hele g Rist, glas skål 2 Tomater, flåede Plade 2 DANSK 25

26 Tilberedning med damp - OPTØNING Fødevare Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Broccoli buketter med stilk Perforeret 2 Blandede grøntsager Perforeret 2 Spinalblade dele Perforeret 2 Blomkålsbuketter Perforeret 2 Ærter Perforeret 2 Grønkål større Perforeret 2 Gulerødder i skiver Perforeret 2 Rosenkål Perforeret 2 Asparges Perforeret 2 Færdigretter 100 se pakken Rist 2 Brød Plade 2 Ris Ikke perforeret 2 Linser Ikke perforeret 2 Nudler Ikke perforeret 2 Tilberedbning på to niveauer Forslag: Når der laves mad på flere niveauer i ovnen, skal pladen, der skal tilberedes med grill-funktion altid være på niveau 2 eller 3 fra bunden. På denne måde er der plads til de sædvanlige krukker og ildfaste fade i ovnen. Den anden plade, om den er perforeret eller ej, bliver indsat på nederste niveau. De forskellige tilberedningstider kontrolleres således, at mad som kræver længere tilberedningstid placeres i den øverste halvdel af ovnen, mens mad med kortere tilberedningstid placeres nederst i ovnen. Eksempelvis: Grøntsager, kartofler og fisk. Placer grøntsager og kartofler på en passende plade eller i en beholder stillet på risten. Sæt det ind i ovnen øverst i ovnen, mens fisken sættes ind nedenunder. Når den perforerede plade bruges til tilberedning af fisken, skal der ilægges en ikke-perforeret nedenunder til at opsamle afgivede væsker. På den måde holdes ovnen ren. Tid: Grøntsager og kartofler min. Tid: Fisk - afhængig af type min. Vælg den længste tilberedningstid. På grund af de forskellige niveauer, er maden klar samtidigt - uden at være overtilberedt. 26 DANSK

27 Tilberedning med grill For de bedste resultater med grill-funktionen, skal den medfølgende rist bruges. Placer risten, så den ikke kommer i kontakt med metaloverflader i ovnrummet. Hvis den rører ved disse metal-overflader i ovnrummet, er der fare for en elektrisk gnistdannelse, der kan skade ovnen. Vigtige punkter: 1. Når grillen anvendes for første gang vil der være noget røg og en lugt, der kommer fra de olier, der anvendes i løbet af ovnens fremstilling. 2. Ovnlågens glas bliver meget varmt, når grillen arbejder. Hold børn væk. 3. Når grillen kører, bliver ovnrummets overflader og grillristen meget varme. Grydelapper skal anvendes. 4. Hvis grillen bruges i længere tid, er det normalt, at nogle elementer slår fra midlertidigt af sikkerhedsmæssige årsager. Vigtigt! Når maden skal grilles i beholdere, skal du huske at kontrollere, at de pågældende beholdere er egnet til brug. Se afsnittet om typer af beholdere! Når grillen anvendes, er det muligt, at fedt kan sprøjte op på varmeelementerne og derved blive brændt. Det er en normal situation og er ikke udtryk for nogen form for funktionsfejl. Når du er færdig med tilberedningen, skal interiør og tilbehør rengøres, så madlavningen ikke påvirkes af denne session fremadrettet. Fødevare Mængde Tid Instruktioner (min) Fisk Aborre 800 g Spred let med smør. Efter halvdelen af Sardiner 6-8 fisk tilberedningstiden: vend og krydderier spredes udover. Kød Pølser 6-8 stk Prik efter en halvdelen af tilberedningstiden og vend Frosne hamburgere 3 stk Spareribs (ca. 3 sm tyk) 400 g Efter halvdelen af tilberedningstiden, vend. Andet Toast 4 stk 1 ½ - 3 Se ristning Ristet sandwich 2 stk 5-10 Se ristning Opvarm ovnen på grill-funktion på forhånd i 2 min. Pølser vil ikke sprække, hvis du stikker dem med Medmindre andet er angivet, skal man bruge grillristen. en gaffel før de grilles. Placer risten på en skål, således at vand Efter halvdelen af tilberedningstiden er gået, tjek og fedt kan løbe fra. op på hvordan tilberedningen foreløber, og om De oplyste tider er kun vejledende og kan variere nødvendigt, vendmaden. afhængigt af sammensætningen og mængden af Grillen er specielt velegnet til tilberedning af tynde fødevarer, samt hvilken tilberedning der er ønsket. skiver af kød og fisk. Fisk og kød smager fantastisk, hvis det inden det Tynde skiver af kød skal kun vendes én gang, grilles børstes med vegetabilsk olie, krydderier og mens tykkere skiver skal vendes flere gange. urter og lad det marinere i et par timer. Tilsæt først salt efter det er grillet. DANSK 27

28 Tilberedning med varmluft Stegning og bagning Type Mængde Niveau Temperatur Tid Hvidetid Bemærkninger gram C (min) (min) Oksekød gryderet /170 80/90 10 Du må ikke lægge låg på beholderen Svinekam 500/ /10 35/40 10 Du må ikke lægge låg på beholderen Hel kylling 100/ /40 10 Sæt låg på beholderen. Bryst vender opad. Skal ikke vendes. Kyllinge dele /35 10 Må ikke lægges låg på beholder. Arranger stykkerne med skindet opad. Skal ikke vendes. And 500/ /80 10 Sæt låget på beholderen. Må ikke vendes.. Stegeanvisninger for kød Vend kødstykkerne halvvejs gennem tilberedningstiden. Når stegt kød er klar skal du lade det stå i 10 minutter i slukket og lukket ovn. Det vil sikre, at saften i kødet er godt fordelt. Tilføj 2 til 3 spiseskeer sovs eller lignende væske til magert kød og 8 til 10 spiseskeer til gryderetter, afhængigt af mængden af kød i pågældende. Stege temperatur og tid, der kræves afhænger af typen og mængden af kød der skal tilberedes. Rådgivning om kogegrej Kontroller at ovnfaste fade passer inde i ovnen. Glas fade bør sættes på en tør klud. Hvis sådanne beholdere sættes på en kold eller våd overflade, kan glasset revne og knække. Brug grydelapper til at tage fade ud af ovnen. 28 DANSK

29 Tilberedning - Kager Type Beholder Niveau Temperatur C Tid (min) Valnøddekage Spring-form i tin 1 170/180 30/35 Frugt tærte Spring-form i tin 2 150/160 35/45 Frugtkager Kageform med 1 170/190 30/45 hul centralt Krydrede tærter Spring-form i tin 2 160/180 50/70 Simpel kage (sandkage) Spring-form i tin 1 160/170 40/45 Mandelkager Bageplade /45 Butterdej Bageplade 2 170/180 35/45 Rådgivning om kageforme Den mest anvendte type kageform er sorte tin forme/dåser. Rådgivning om kagebagning Forskellige mængder og typer af dej kræver forskellige temperaturer og bagetider. Prøv en lav indstillinger først og derefter, hvis det er nødvendigt, brug højere temperaturer. En lavere temperatur vil resultere i en mere ensartet bagning. Bagningsforslag Hvordan man tjekker om kagen er færdigbagt Begynd at stikke en tandstikker i den øverste del af kagen cirka 10 minutter før afslutningen på bagetiden. Når der ikke klæber dej til tandstikkeren er kagen klar. Hvis kagen er meget mørk på ydersiden vælges næste gang en lavere temperatur, og kage bages i længere tid. Hvis kagen er meget tør Lav små huller i kagen med en tandstikker når kagen er færdig. Drys kagen med noget frugtsaft, juice eller alkoholiske drikke. Næste gang øges temperaturen med omkring 10 º og bagetiden reduceres. Hvis kagen ikke kommer fri, når den vendes Lad kagen afkøle i 5 til 10 minutter efter bagning, så vil den komme ud af bageformen lettere. Hvis kagen stadig ikke kommer ud, skær forsigtigt med en kniv omkring kanterne. Næste gang skal kageformen smøres ekstra godt. DANSK 29

30 Pleje og vedligehold Rengøring af ovnrum Undgå at bruge slibende rengøringsmidler sådanne svampe med ståluld, etc., da de kan beskadige overfladen. Tør ovnrummet ren med en fugtig klud, mens ovnen stadig er varm tørres madrester af rummet. For at lette rengøringen kan hyldeskinner fjernes (se følgende kapitel). Fjern ovnribberne Skru fingermøtrikkerne 1 mod urets retning for at løsne disse. Træk ovnribberne 2 forbi møtrikken og fjern dem gennem ovndøren. Samle ovnribberne Sæt ovnribberne i åbningerne i bagvæggen. Placer fingermøtrikkerne på skruerne og spænd i urets retning. 30 DANSK

31 Fjern ovnlågen Åbn ovnlågen så meget som muligt. Vip clips på begge dørhængsler fremad og sæt to pin fast inde i hullet i hængslet (sikrer at hængslet ikke lukker helt sammen). Luk lågen til hvileposition (ca. 30 ) og løft lågen ud i vinkel. Montering af ovnlågen Skub ovnlågen ind i begge hængsler i åbningen. Åbn ovnlågen så langt som det er muligt og fjern din pins som er sat i hænglet. DANSK 31

32 Afkalkning Når der produceres damp, afhængigt af hårdheden af det lokale vand, (dvs. kalkindhold i vandet) bliver der deponeret kalk i boileren. Ovnen giver automatisk besked, når afkalkning er nødvendig. - Blinker i displayet. Afkalknings interval Tidsintervallet mellem afkalkninger afhænger af vandets hårdheds og brugshyppighed. Hvis man damper 4 30 minutter om ugen, bør man afkalke ovnen - afhængigt af vandets hårdhed - nogenlunde som følger: Vi anbefaler, at du straks afkalker ovnen, når det vises på displayet. Fortsat manglende afkalkning kan forårsage skader på ovnen eller dens funktioner. Hele afkalkningsprocessen tager omkring 45 minutter. Vandets hårdhed Hård Middel Blød Afkalkningsintervaller 5 måneder 8 måneder 12 måneder Afkalkningsmiddel EICO leverer afkalkningsmiddel der er udviklet specielt til dette apparat. Forhør hos din forhandler. Standard afkalkningsmidler er ikke egnede da de kan indeholde skum-skabende tilsætningsstoffer eller ikke er effektive nok. Brug af et andet afkalkningsmiddel kan forårsage: overskumning i madlavning rummet utilstrækkelig afkalkning af kedlen skader på apparatet i værste fald. Brug af det forkerte afkalkningsmiddel kan beskadige apparatet! Afkalkningsmidlets indeholder en yderst effektiv syre. Skyl straks væk med vand. Følg producentens instruktioner. 32 DANSK

33 Forberedelse til afkalkning OBS! Af sikkerhedsmæssige årsager kan afkalkningsprocessen ikke afbrydes tager ca. 45 minutter Apparatet skal være slukket og afkølet før afkalkning. Fjern eventuelt tilbehør, køkkengrej og service og ethvert andet objekt fra ovnrummet. Døren skal holdes lukket under afkalkning. Hvis et akustisk signal udsendes, og ovenstående display ikke vises, så er apparatet er ikke afkølet nok. Afkalkning kan derfor ikke starte. 1. Tryk på knapperne - og + på samme tid. 2. CAL blinker i displayet og der vil lyde et beep Hvis du ønsker at afbryde processen kan du på nuværende trykke On/Off tasten. 3. Klik på OK tasten for at starte processen. 4. Når displayet viser 0,5L og der lyder korte Beep fjerner du vandtanken. 5. Hæld hele indholdet (0,5L) af den specielle afkalkningsmiddel ufortyndet i vandtanken. 6. Stil vandtanken på plads i vandtanksrummet. 7. Tryk OK tasten. Afkalkningsprocessen igangsættes og første cyklus vil tage ca 30 minutter. 8. Når displayet viser 1,0L og følges af beep fjernes den tomme vandtank 9. Påfyldes med 1,0L kold vand fra hane og placeres atter i beholderen. 10. Klik OK tasten. Første rensecyklus starter. 11. Når displayet atter viser 1,0L, blinker og efterfølges af nye beep fjernes den tomme vandtank 12. Påfyldes med 1,0L kold vand fra hane og placeres atter i beholderen. 13. Klik OK tasten. Anden rensecyklus starter. 14. Når afkalkningsprocessen er afsluttet viser displayet END. Herefter vises beskeden DEP indtil vandtanken fjernes. 15. Tøm og tør vandtanken. DANSK 33

34 Rengøring af ovnen Advarsel! Rengøring bør ske med ovnen slukket. Tag stikket ud af stikkontakten eller sluk for ovnen på hovedafbryderen. Brug ikke aggressive eller slibende rengørings- produkter, skuresvampe, der ridser overflader eller skarpe genstande, da ridser kan forekomme. Brug ikke højtryks eller damp rengørings- apparater. Brug ikke hårde slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i brud på glasset. Front overflade Normalt skal du blot rengøre ovnen med en fugtig klud. Hvis det er meget snavset, skal du tilføje et par dråber opvaskemiddel til rengøringsvandet. Bagefter tørres ovnen af med en tør klud. For en ovn med aluminiumsfront, brug et mildt glas-rengøringsmiddel og en blød klud, der ikke frigiver fibre eller tråde. Tør fra side til side uden at lægge noget pres på overfladeen. Fjern straks kalk, fedt, stivelse eller æggehvide pletter. Korrosion kan opstå under disse pletter. Der må ikke komme vand ind i ovnen. Ovn interiør Efter brug, fjern al vand på bunden af ovnrummet med en blød klud. Efterlad lågen åben, således at ovnrummet kan køles ned. For at fjerne snavs, der er mere indgroet skal man bruge et ikke-aggressivt rengøringsprodukt. Brug ikke ovnspray eller andre aggressive eller slibende rengøringsprodukter. Hold altid lågen og ovnens front ren for at sikre, at døren åbnes, og lukkes korrekt. Sørg for, at vandet ikke kommer ind i ovnens ventilationshuller. Lampens glasdæksel er placeret i ovnens loft og kan fjernes nemt ved rengøring. Ved dette skal du bare skrue det af og rengøre det med vand og opvaskemiddel. Tilbehør Rengør tilbehøret efter brug. Hvis det er meget beskidt, lad det stå i blød først og brug derefter en børste eller en svamp. Tilbehøret må gerne gå i opvaskemaskinen. 34 DANSK

35 Hvad gør jeg, hvis ovnen ikke virker? Advarsel! Enhver form for reparation skal udføres af en specialiseret tekniker. Al reparation udført af en ikke-autoriseret kan være farlig. Du behøver dog ikke at tilkalde teknisk assistance for at løse disse problemer: Displayet vises ikke Tidsdisplayet er blevet slukket. Der sker intet, når jeg trykker på knapperne Børnesikringen er aktiv. Når ovnen kører, kan jeg høre mærkelige lyde Det kan være funktionsstøj fra ovnen, som forekommer når ovnen kører. Eksempelvis fra damp-generatoren. Det kan også være dampen i ovnrummet, som når det genereres opbygger en tryk. Ovnrummets vægge kan derfor støje, når der gives efter for trykket. Overordnet set er det normalt, at der forekommer lyde. Maden opvarmes ikke, eller opvarmes meget langsomt Har du valgt de rigtige indstillinger? Temperatur og tid. Det er en større mængde mad end normalt, eller starttemperaturen er meget koldere. Hvis meddelelsen Err dukker op i displayet, bedes du ringe til kundeservice. Ovnen laver stadig lyde, selv om jeg er færdig med at lave mad. Ovnrumsventilatoren kører automatisk et stykke tid efter endt proces. Når ovnrummet har nået en vis temperatur, vil ovnrumsventilatoren selv slukke. Ovnen tændes, men ovnlyset tænder ikke. Hvis alle andre funktioner virker som de skal, er det sandsynligt, at pæren er sprunget. Skift lyspæren For at skifte pæren, fortsæt som følger: Afbryd ovnen fra strømforsyningen ved at slukke på stikkontakten og trække stikket ud. Skru glasset af i toppen af ovnen. Fjern lyspæren. Advarsel: Pæren kan være meget varm. Sæt en ny pære i. (E V / 15 W) Skru glasset på plads igen Sæt ovnen til strømforsyningen igen DANSK 35

36 Tekniske karakteristika Display Beskrivelse Afkalkning 1 Blødt vand 2 Middel vand 3 Hårdt vand CAL Ovnen skal afkalkes Blinker afkalkning starter 0,5 L Fyld 0.5L afkalkningsmiddel i vandtanken 1,0 L Fyld 1 liter koldt vand i vandtanken til skylning. Vandtank re5 Indikation på at vandtanken mangler dep Vandtanken skal fjernes, tømmes og stilles tilbage Damp reduktion VAP indikation på at dampreduktionsprocessen er igang PUMP Indikation på at det kolde vand er kommet ind i boileren og at varmt vand pumpes til vandtanken. FULL Vandtanken skal fjernes, tømmes og stilles tilbage. System advarsler LAMP Lamp i stykker HOT Temperatur i PCB er for høj Err1 Fejl i tryksensoren Err2 Fejl i ovnens temperatursensor Err3 Fejl i boilerens temperatursensor Err4 Fejl i boilerens level detector. Err6 Fejl i vandpumpen Specifikationer AC Spænding... (se typeskilt) Power required W Ydre dimensioner (BxHxD)..595 x 455 x 542 mm Indre dimensioner (BxHxD)..20 x 210 x 390 mm Ovnrums kapacitet L Vægt kg 36 DANSK

37 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen bærer Green Dot-mærket. Aflever alle emballagematerialer såsom pap, ekspanderet polystyren og plast indpakning i de relevante skraldespande. På denne måde kan du kan være sikker på, at emballagen bliver genanvendt. Opbevar al emballage væk fra små børn, da det kan udgøre kvælningsfare. Bortskaffelse af produkter Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering af elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE), bør elektriske apparater ikke stilles til storskrald. Forældede apparater bør indsamles separat for at optimere nyttiggørelsen og genvindingen af komponenter samt for at forebygge potentielle farer for mennesker. Symbolet af en affaldscontainer med af et diagonalt kryds bør sættes på alle disse produkter for at minde folk om deres forpligtelse til at få sådanne produkter indsamlet separat. Forbrugerne bør kontakte deres lokale myndigheder eller salgsstedet, og anmode om oplysninger om passende steder til at efterlade deres gamle elektriske apparater. Før apparatet bortskaffes, skal det gøres ikke-brugbart ved at trække strømkablet ud, skære det af og bortskaffe det. DANSK 37

38 Installations instruktioner Før installation Kontroller, at indgangsspændingen angivet på typeskiltet er den samme som spændingen i stikkontakten, du vil bruge. Åbn ovnlågen og tag alt tilbehør ud og fjern emballagen. Advarsel! Frontoverfladen af ovnen kan være dækket af beskyttende film. Før du bruger ovnen for første gang, skal du forsigtigt fjerne denne film. Start på indersiden. Sørg for, at ovnen ikke er beskadiget på nogen måde. Kontroller, at ovndøren lukker korrekt og at indersiden af døren og den forreste del af ovnens åbning ikke er beskadigede. Hvis du finder nogen skader, skal du kontakte vores Kundecenter. BRUG IKKE OVNEN, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis ovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den har været beskadiget eller tabt. Sæt ovnen på en flad og stabil overflade. Ovnen må ikke installeres tæt på nogen form for varmekilder, radioer eller fjernsyn. Under installationen, skal du sørge for, at strøm- kablet ikke kommer i kontakt med fugt eller genstande med skarpe kanter og ej heller bagsiden af ovnen. Høje temperaturer kan skade kablet. Advarsel: efter at ovnen er installeret, skal du sørge for at du kan få adgang til stikket efter installationen. Ovnen er udstyret med et strømkabel og et stik for enkelt fase (husstand) strøm, V ~ 50Hz. Hvis ovnen skal installeret på permanent basis Skal den installeres af en kvalificeret tekniker. I et sådant tilfælde bør ovnen forbindes til et kredsløb med en all-polet afbryder med en afstand på mindst på 3 mm mellem kontakterne.????? ADVARSEL: Ovnen skal jordforbindes. Producenten og forhandlere fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der kan være forårsaget på personer, dyr eller ejendom, hvis disse installations instruktioner ikke overholdes. Ovnen fungerer kun når døren er lukket korrekt. Før første brug, rengør indersiden af ovnen og tilbehøret, efter rengøringsvejledningen givet i afsnittet herom. Under installationen skal du følge de medfølgende anvisninger. 38 DANSK

39 Installation 1. Skub ovnen helt ind i kabinettet og centrer den. 2. Åben lågen, og fastgør ovnen på skabet ved hjælp af de fire skruer. Indsæt skruerne igennem hullerne I fronten. DANSK 39

40

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL.

DENNE VEJLEDNING ER KUN GÆLDENDE FOR DE DESTINATIONSLANDE, HVIS IDENTIFIKATIONSBOGSTAVER ER ANGIVET PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE MANUAL. Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED OG ANVENDELSE 134. INSTALLATION AF APPARATET 136 3. BETJENINGSBESKRIVELSE 138 4. KOGEPLADE 144 5. BRUG AF OVNEN 146 6. TILGÆNGELIGT TILBEHØR 147

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet

Indholdsfortegnelse. Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CBNPes3976 Oversigt over køle-/fryseskabet 1. Belysning 2. Blæser 3. Glashylde 4. Dørhylde med vippelåge 5. Dørhylde 6. Delbar glashylde 7. Fleksibel flaske-opbevaringshylde 8. Dørhylde

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere