Brugs- og installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og installationsvejledning"

Transkript

1 Brugs- og installationsvejledning Ovn EKDG

2 Kære kunde. Tak fordi du valgte dette Küppersbusch produkt. Vi beder dig gennemlæse instruktionerne i denne manual grundigt, da den vil give dig den bedste oplevelse og de bedste resultater med produktet. BEHOLD KVITTERINGEN PÅ DETTE PRODUKT TIL EVENTUEL FREMTIDIG BRUG. Sørg for at opbevare manualen et lettilgængeligt sted, hvis du får brug for den. Hvis ovnen gives videre, sørg da for at manualen medfølger. Indhold Sikkerhed... 4 Beskrivelse af din ovn... 5 Grundlæggende indstillinger... 6 Tilslutning og brug Ovn Stegetermometer Grundlæggende funktioner... 6 Fjern emballage og den gamle ovn Indstil uret Første rengøring Genopvarmning og henkogning... 7 Generelle råd Ovn niveauer Tænd og sluk for ovnlyset Automatiske funktioner... 8 Generelle instruktioner Tænd ovnen Valg af konventionel ovn-funktion Opfyldning af vand Genvej til konventionelle tilberedningsfunktioner Automatisk tilberedning Vigtige informationer om automatisk tilberedning med opskrifter Indstilling af madens vægt Indstilling af tilberedningstemperaturen Indstil tilberedningstiden Sæt slut-tiden Tænd og sluk automatisk Sluk ovnen 2 DANSK

3 Yderligere indstillinger Alarm indstillinger Stand-by Tømning af vandtank Indstil et program Vend kødet Tilberedning på risten Gryde stegning Stegning med konventionelle funktioner Instruktioner for automatisk tilberedning med opskrift Automatisk tilberedning med intern kogebog Anbefalede stege indstillinger for konventionel tilberedning Når ovnen kører Hvordan man indsætter stegetermometeret rigtigt. Brug af stegetermometer Anbefalede temperaturer for tilberedning med stegetermometer Semi-automatisk tilberedning med stegetermometer Brug af ovnen Indstil tilberedningstemperaturen Anbefalede indstillinger for nænsom tilberedning Rengøring af ovnen Slå børnesikring til og fra Hvad gør jeg, hvis ovnen ikke virker? 26 For alle overflader Fjern fastgroet skidt Brug af skraber til fjernelse Brug af ovnrens - instruktioner Krom funktioner Rustfrit stål Emalje Ovnlågens glas Ovnlågens pakning Monter og afmonter ovnlågen Monter og afmonter ovnribberne Varmelegemet Tekniske karakteristika Regenerering af ökotherm katalysator Miljøbeskyttelse Installations instruktion Installation Skift ovnlyset Skift pakningen Pleje og vedligeholdelse Bagning af pizza Instruktioner i kogebogen : Anbefalede bageindstillinger Grill Anbefalede grill indstillinger Optøning Tidsskema for optøning Konserveringer DANSK 3

4 Sikkerhed Læs brugsvejledning før du bruger produktet for første gang. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og / eller viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet givet instruktion i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hvis dette apparats el-kabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Prodiuktspecifikke sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL: Apparatet og dets tilgængelige dele bliver varme under brug. Vær forsigtig med ikke at røre varmelegemerne. Børn under 8 år skal holdes væk medmindre de er under konstant opsyn. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen 8 år og derover, og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og / eller viden, forudsat at de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået farerne. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, bør ikke foretages af børn uden opsyn. ADVARSEL: Tilgængelige dele kan blive varme under brug. Hold små børn væk. Brug ikke aggressive eller slibende rengøringsprodukter eller skarpe metalskrabere til rengøring af glasset i ovndøren, da det kan ridse og ødelægge overfladen. Varmeskuffen og dets indhold bliver varmt. Ved apparater med pyrolytisk selvrensning, skal overdreven tilsmudsning og snavs være fjernet, før den selvrensende pyrolyse startes. Brug kun det stegetermometer der er anbefalet til denne ovn. Brug under ingen omstændigheder en damprenser. ADVARSEL: Før udskiftning af pæren, sikr at apparatet er slukket og afbrudt fra strømforsyningen for at undgå elektrisk stød. ADVARSEL: Det kan være farligt at forlade et komfur uden opsyn under madlavning med fedt eller olie, da dette kan føre til brand. Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand. Sluk i stedet apparatet og kvæl derefter forsigtigt flammerne med for eksempel, et låg eller et brandtæppe. 4 DANSK

5 ADVARSEL: Opbevar aldrig genstande på kogepladen på grund af risiko for brand. Reparationer Reparationer, ændringer eller manipulationer på produktet - især af elektrisk karakter, må kun udføres af producenten, en autoriseret eller en tilsvarende kvalificeret person. Reparationer, hvis udført forkert, kan forårsage alvorlig personskade, skader på apparatet, samt påvirke driften af apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer ordentligt, følg de givne anvisningerne i afsnittet service. Hvis det er nødvendigt, kan du altid kontakte vores kundeservice. Beskrivelse af din ovn 1. Ovnlåge glas 2. Sikkerheds hængsler 3. Vandtank 4. Kontrolpanel 5. Bradepande 6. Perforeret bradepande 7. Ovnribber 8. Rist 9. Lyspære DANSK 5

6 Kontrolpanel a. Tænd/sluk b. Damp c. Genopvarmning & sterilisering d. Profi -bagning e. Varmluft f. Varmluft + damp g. Grill h. Memory funktioner (M1-M5) 1. Tidsfunktioner 2. Minus 3. Plus 4. Bekræft (OK) 5. Temperatur 6. Stegetermometer 7. Lampe 8. Børnesikring Beskrivelse af funktioner Symbol Funktion Mad Damp Tilberedning af alle former for grøntsager, ris, korn og kød. Trække saft ud af bær. Både optøning og tilberedning af grøntsager. Genopvarmning Genopvarmning af rester, og opvarmning af færdigretter. Profi -bagning Brød og finere bagværk Varmluft Stegning og bagning. Varmluft + damp Grill Tilberedning af måltider med varm, fugtig cirkulerende luft. Tilberedning af kartofler, ris. Saftig garniture Grill kød og fisk Grill kartofler - både dybfrost, optøning og opvarmning. 6 DANSK

7 Grundlæggende funktioner Indledende funktioner Når din dampovn tilsluttes eller efter et strømsvigt, vil ur-displayet blinke for at indikere, at den indstillede tid ikke er korrekt. Ovnens funktioner virker ikke før man har indstillet uret, vandets hårdhed og kalibreringen. For at indstille uret og vandets hårdhed, gør som det beskrives i de følgende afsnit. Indstil uret Når din dampovn tilsluttes eller efter et strømsvigt, vil ur-displayet blinke for at indikere, at den indstillede tid ikke er korrekt. For at indstille uret, gør som følger: 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen 2. Tryk på Tid-funktion -tasten. 3. Tryk på - og + tasterne for at vælge det ønskede timetal. 4. Tryk på OK-tasten at bekræfte timerne. 5. Minutcifrene vil nu blinke. 6. Tryk på - og + tasterne for at indstille minutterne. 7. Tryk på OK-tasten for at bekræfte minutterne. DANSK 7

8 Indstilling af vandets hårdhed Ovnen er udstyret med et system, der angiver automatisk, når det er tid til at afkalke. Systemet kan optimeres for husstande med meget blødt vand, og meget hårdt vand, ved at ændre brugerindstillingerne for det relevante område - vandets hårdhed (se nedenstående tabel). For at indstille vandets hårdhed parameter, skal du gøre følgende: 1. Tryk på On / Off _ for at tænde ovnen. 2. Tryk på - og + _ tasterne samtidigt at indstille vandets hårdhed. Vælg den ønskede hårdhed i henhold til nedenstående tabel. Den valgte parameter begynder at blinke på displayet. 3. Tryk på OK -tasten _ for at bekræfte indstillingen. Type Vandets hårdhed Ca + Mg English deg. French deg. German dg. Display (ppm) ( eh) ( df) ( dh) Blødt vand 0 til til 11 0 til 15 0 til 8 1 Medium 150 til til til 35 9 til 20 2 Hårdt vand 501 til til til til 28 3 Skjul/vis uret i displayet Hvis displayet med uret er generede, kan det skjules på følgende vis. 1. Tryk på On/Off for at tænde ovnen 2. Tryk på tidsfunktion-knappen 3. Tryk på + og - knapperne og vælg skjul ur-funktionen 4. Tryk OK for at bekræfte. 8 DANSK

9 Børnesikring Ovnfunktionerne kan blokeres fx. for at forhindre børn i at bruge apparatet. For at blokere funktionerne, gør som følger: 1. Tryk på On/Off for at tænde ovnen 2. Hold børnesikringsknappen nede i 3 sekunder. Nøglen vil lyse op, og i displayet vises en nøgle. Ovnen kan ikke betjenes, før den er afsikret. 3. Den afsikres ved at holde den samme knap inde i 3 sekunder. Timer Timeren fungerer som et æg-ur. Det kan bruges til enhver tid også uafhængigt af alle andre funktioner. For at indstille timeren fortsæt som følger: 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen. 2. Tryk på Tidsfunktion knappen. 3. Tryk på - og + tasterne for at navigere til Timer funktionen. 4. Med OK -tasten bekræftes den valgte funktion 5. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 6. Tryk på OK-tasten for at bekræfte. Timeren begynder nedtællingen. Når den indstillede tid er gået, vil ovnen udsende tre bip, der vil blive gentaget hver 30.sekund og timer -tasten vil blinke. Tryk på Tid -tasten for at annullere bippene. Mens timeren er tilsluttet er Timer-lyset tændt og displayet og lyset viser følgende: 1.. Hvis der ikke er nogen aktiv funktion vises nedtællingen i displayet og Timer-knappen lyser rødt. 2. Hvis der er en aktiv funktion, vil displayet vise de normale funktion parametre. For at se timerens resterende tid, tryk på Timer tasten. Displayet vil kort vise den resterende tid i 5 sekunder og derefter gå tilbage til det hidtil viste. Mens Timeren viser den resterende tid kan den ændres med - og + tasterne som beskrevet ovenfor. DANSK 9

10 Damp funktion Brug denne funktion til at tilberede alle former for grøntsager, ris, korn og kød. Det er også velegnet til at ekstrahere saft fra bær og til samtidig optøning og tilberedning af grøntsager. 1. Tryk på On / Off -tasten at tænde for ovnen. 2. Tryk på Damp Funktion -tasten 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne (temperatur º C + Tid min.). Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 5. Tryk på Temperatur tasten. 6. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten. Tryk på OK tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Tryk på OK -tasten for at få mulighed for at indstille tiden. 9. Indstil den ønskede tid med - og + tasterne 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. 11. Tryk på OK -tasten. Funktionen påbegyndes. Genopvarmning & henkogning Brug denne funktion til genopvarmning af rester, og opvarmning af færdigretter samt til at sterilisere og koge frugt. 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Genopvarmning & Sterilisering -knappen. 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne. Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 4. Tryk på Temperatur tasten. 5. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten 6. Tryk på OK -tasten for at bekræfte 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Med - og + defineres den ønskede tid. 9. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. 10 DANSK

11 Profi - bagning 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på knappen Profi -bagning. 3. Tryk på OK -tasten hvis du ønsker at bruge standardværdierne. Ovnen vil herefter starte funktionen. Hvis du i stedet ønsker at ændre parametrene - gå videre til de næste trin. 4. Tryk på Temperatur tasten. 5. Indstil den ønskede temperatur med - og + -Tasten 6. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. 7. Tryk på Tid -tasten. 8. Med - og + defineres den ønskede tid. 9. Tryk på OK -tasten for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. Varmluft Brug denne funktion til at stege og bage 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Varmluft -knappen. 3. Tryk på Temperatur tasten. 4. Tryk på - og + tasterne at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid -knappen. 7. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 8. Tryk på OK -tasten for at bekræfte tilberedningstiden. Funktionen påbegyndes. DANSK 11

12 Varmluft + damp funktion 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen. 2. Tryk på Varmluft + damp funktionstasten. 3. Tryk på Temperatur tasten. 4. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid funktionstasten. 7. Med - og + tasterne vælges tiden. 8. Tryk på OK -tasten. 9. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede tid. 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte.funktionen påbegyndes. Grill Brug denne funktion til lynhrtigt bruning af dine fødevarer. 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde for ovnen 2. Tryk på Grill funktionstasten. 3. Tryk på Temperatur -tasten. 4. Tryk på - og + tasterne for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte temperaturen. 6. Tryk på Tid -tasten. 7. Med - og + tasterne vælges der timer-tid. 8. Tryk på OK -tasten. 9. Tryk på - og + tasterne at indstille ønskede funktionstid. 10. Tryk på OK -tasten for at bekræfte funktionstiden. Funktionen påbegyndes DANSK

13 Automatisk tilberedning Menu funktioner - DAMP 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Damp funktion -knappen 3. Tryk + knappen for at aktivere Funktionen Auto Cooking menuen. Displayet viser følgende tilgængelige funktioner: Grøntsager, fisk, kød og side dishes. 4. Vælg den ønskede funktion vha. + og -. Displayet vil vise programmet tilhørende funktionen. 5. Tryk OK for at vælge det ønskede program. Hvis du ønsker at benytte standard funktionstid, tryk 1 igen. Hvis parametrene ønskes ændret, følg de næste steps. 6. Tryk på Tid -knappen. 7. Med - og + vælges den ønskede tid. 8. Tryk OK for at bekræfte. Funktionen påbegyndes. Funktion Program Mad Temperatur C Varighed (min) Grøntsager A01 Broccoli A02 Blomkål A03 Kartofler A04 Ærter A05 Asparges Fisk B01 Ørred B02 Rejer B03 Fiske filet B04 Muslinger B05 Hummer Kød C01 Kyllinge brystfilet C02 Røget svinekam (stykker) C03 Kalkun escalope C04 Svinefilet, hel C05 Wienerpølser Tilbehør D01 Sødt gærbrød D02 Brød D03 Kuvertbrød D04 Ris D05 Linser DANSK 13

14 Menu funktioner - GENOPVARMNING Genopvarmnings menuer 1. Tryk på On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk på Genopvarmningsknappen. 3.Tryk på + knappen, for at komme ind i Genopvarmningsmenuen. 4. Med knapperne - og + vælges den ønskede funktion. Se tabellen nedenfor. 5. Tryk OK for at bekræfte. 6. Med knapper - og + vælges det ønskede program. 7. Tryk OK knappen for at bekræfte.funktionen påbegyndes. Ændre varighed 1. Tryk på Tids -knappen. 2. Med knapperne - og + vælges den ønskede funktionstid. 3. Tryk OK for at bekræfte. Funktion Program Mad Temperatur Varighed Instruktion C (min) Genopvarmning R 01 Tallerkenretter 100 C 13 Fjern emballage/låg R 02 Færdigretter / 100 C 18 og placer frosne retter på plade Henkogning R 03 Bønner 100 C 35 Tid/temperatur R 04 Kirsebær 80 C 35 er baseret på 1L R 05 Blommer 90 C 35 glas 14 DANSK

15 Menu funktioner - PROFI-bagning 1. Tryk på On / Off -tasten for at tænde ovnen 2. Tryk på knappen Profi -bagning for at åbne menuen. 3. Med tasten + vælges Profi-funktioner i menuen. Displayet viser følgende skærme med de tilgængelige funktioner. Der er Profi -tilberedning, brød, kage og Gratin / Pizza 4. Med - og + tasterne vælges den ønskede funktion. 5. Tryk på OK -tasten for at bekræfte den valgte funktion. 6. Tryk på - og + tasterne for at vælge det ønskede program. (Se tabel nedenfor). 7. Tryk på OK tasten. Ovnen påbegynder funktionen. Menu funktioner - AUTOMATISKE FUNKTIONER Funktion Program Mad Temperatur C Varighed (min) Brød PC01 Bage boller PC02 Frosne boller PC03 Frisk dej PC04 Lyst brød PC05 Flettet brød PC06 Mørkt brød PC07 Fuldkornsbrød PC08 Frugtbrød Kage PC09 Poundkage PC10 Butterdej PC11 Tør kage PC12 Kage pyntet med frugt PC13 Ostekage Gratin / Pizza PC14 Gratin, nylavet PC15 Gratin, færdigret PC16 Gryderet, nylavet PC17 Gryderet, færdigret PC18 Pizza, nylavet PC19 Pizza, frossen DANSK 15

16 Memory funktioner Memory funktioner (M1-M5) Denne funktion kan gemme 5 separate funktioner. 1. Tryk på On/Off knappen for at tænde for ovnen. 2. Tryk på Memory funktion-knappen i 3 sekunder. 3. Tryk på - og + for at vælge en i mellem M1 og M5. 4. Tryk ok for at bekræfte 5. Vælg en funktion, som du gerne vil gemme. 6. Tryk + og - for at justere parametrene på funktionen. 7. Tryk OK for at bekræfte. 8. Indstil funktionstiden ved hjælp af - og Tryk OK for at bekræfte. 10. Tryk på Temperatur-knappen, for at vælge ny temperatur. 11. Tryk - og + for at indstille den nye temperatur. 12. Tryk OK for at bekræfte. 13. Tryk på Memory funktion-knappen i 3 sekunder. 14. Tryk på knapperne - og + for at vælge hvilket program funktionen skal gemmes under og tryk for at bekræfte hvor det skal gemmes (M5) eller for at afbryde 15. Tryk OK for at bekræfte den valgte funktion 16 DANSK

17 Vælg en gemt funktion 1. Tryk On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Memory funktion-knappen. 3. Tryk på - og + -knapperne for at vælge en gemt funktion. 4. Tryk OK for at bekræfte. 5. Funktionen går i gang, og ovnen bruger de brugerindstillede parametre i den valgte hukommelse. (memory funktion) Slet en gemt funktion Slet en gemt funktion 1. Tryk på On/Off-knappen for at tænde ovnen. 2. Tryk Memory funktion-knappen. 3. Tryk på - og + for at vælge det gemte program, som ønskes slettet. 4. Tryk OK for at bekræfte. Displayet viser: 5. Brug knapperne - og + til at vælge, om sletning af funktionen skal bekræftes eller annulleres. 6. Tryk OK for at bekræfte. Slet alle gemte funktioner. 1. Tryk - og + -knapperne for at vælge Symbol sletning. 2. Tryk på OK 3. Brug knapperne - og + til at vælge, om sletning af funktionen skal bekræftes eller annulleres. 4. Oven går tilbage til hovedmenu. DANSK 17

18 Stegetermometer Stegetermometeret måler kernetemperaturen på maden under tilberedning. Funktionen afsluttes når den ønskede kernetemperatur er opnået. 1. Indsæt stegetermometeret i stikket inde i ovnrummet. 2. Displayet vil, uafhængigt af andre valgte funktioner, vise følgende skærm med en standard temperatur på 65 C. 3. Tryk på knapperne + og - for at indstille temperaturen. 4. Der kan vælges temperaturer mellem 35 C og 99 C med en grads interval. 5. Tryk OK eller vent 10 sekunder på at bekræfte den valgte temperatur. Systemet returnerer til hvor det var før punkt nummer 1 bagefter. 6. Når funktionen aktiveres vil displayet vise både den ønskede kernetemperatur, samt den temperatur, der i øjeblikket måles i kødet. 7. Når temperaturen som måles at stegetermometeret, når den ønskede temperatur, afsluttes funktionen automatisk. 8. Når funktionen afsluttes, vil ovnen går over i afslutningsfasen. ADVARSEL: Sæt coveret på indgangen til stegetermometeret, når stegetermometeret ikke bruges. Det vil forhindre en mulig beskadigelse af apparatet. Brug kun det stegetermometer der er anbefalet til denne ovn 18 DANSK

19 Opfyldning af vand Fyld vandtanken Alle funktioner kræver, at vandbeholderen er fyldt. Fyld vandbeholderen op til MAX mærket med koldt, friskt drikkevand og placer den ind i åbningen, der er placeret over ovnrummet (ca. 1 I). Genopfyld vandtanken Indholdet af vandtanken er normalt tilstrækkeligt til en madlavningssession på minutter. Men hvis der er behov for at vandtanken skal fyldes signaleres det ved en meddelelse, der indikerer at vandtanken er tom. ADVARSEL: Fyld kun vandtanken op til et maximum på 0,5 liter, for at være sikker på at vandet ikke flyder over, når det pumpes tilbage i vandtanken. Tømning af vandtanken Når apparatet er slukket, pumpes det resterende vand tilbage i vandbeholderen. Mens der pumpes vand tilbage, vises der PUMP i displayet. Denne meddelelse bliver på displayet indtil temperaturen på vandet når 75 C, og kan pumpes tilbage til vandbeholderen. ADVARSEL: Vandet i vandtanken kan være meget varmt. Fare for forbrænding! Når vandet er pumpet tilbage til vandbeholderen Viser displayet meddelelsen DEP, som kræver følgende handlinger: 1. Fjern og tøm vandbeholderen. 2. Tør vandbeholderen og sæt den tilbage i rillen over ovnrummet. Rengør og tør madspild op i ovnrummet. 3. Lad ovnens dør stå åben, således at ovnrummet kan køle ned og tørre. VIGTIG NOTE: Det tilrådes at fjerne vandtanken og tømme den efter en madlavningssession. Det er med at forebygge formeringen af bakterier og kalksten i systemet og tanken. Hvis vandbeholderen ikke er blevet fjernet fra ovnen og en ny tilberedningssession er startet, viser ovnen advarslen DEP. Denne advarsel kan ignoreres ved at trykke på Stop tasten og fortsætte tilberedningssessionen uden at fjerne og tømme vandbeholderen. DANSK 19

20 Når ovnen kører... Afbrydelse af en tilberedningssession Man kan afbryde tilberedningsprocessen når som helst ved at trykke på Stop-tasten én gang. Ovnen indeholder en damp-funktion til reduktion af damp, der aktiveres, når der trykkes på Stop tasten. Det for at gradvist frigive damp fraovnlrummet, således man ikke angribes af en dampbølge, nårovnlågen åbnes. Denne funktion her et tidsforbrug på omkring 3 minutter og i løbet af de 3 minutter viser displayet ordet VAP. Advarsel! Når du åbner lågen under eller tæt på afslutningen af tilberedningen, vær da forsigtig med strømmen af varm luft og / eller damp, der kommer ud af ovnrummet. Træd tilbage eller til siden for at undgå forbrændinger. På dette tidspunkt: Er damp genereringen afbrudt. Er væggene i ovnrummet og vandtanken stadig meget varme. Fare for forbrænding! Er timeren stoppet, og displayet viser resterende funktionstid (hvis dette har været indstillet). Hvis ønsket, kan du på dette tidspunkt: 1. Rør i maden for at sikre, at det ikke brænder på. 2. Ændre Tilberedningsparametre. For at genstarte processen. Luk døren og tryk på Start-tasten. Ændring af parametre Funktionsparametrene (tid og temperatur) kan ændres, når ovnen er i gang, eller når tilberedningen er blevet afbrudt som følger: 1. For at ændre tiden, tryk på + og - tasterne. Den nye tid træder i kraft med det samme. 2. For at ændre temperaturen, tryk på Temperatur-tasten, så displayet og det respektive lys begynder at blinke. Ændr parametre ved at trykke på + og - tasterne og bekræft ved at trykke på Temperatur-tasten igen. Annuller en tilberedningssession Hvis du ønsker at annullere tilberedningssessionen, skal du trykke på Stop-tasten to gange. Du hører 3 bip, og meddelelsen End vises på displayet. Slut på en tilberedningssession Ved afslutningen af den indstillede varighed eller når du trykker på Stop-tasten for at afslutte tilberedningen starter ovnen funktionen damp-reduktion. Denne funktion frigiver gradvist damp fra ovnrummet, så der ikke pludselig kommer en bølge af damp ud når lågen åbnes. Denne funktion tager omkring 3 minutter og i løbet af de 3 minutter viser displayet ordet VAP. Ved afslutningen af denne proces vil du høre tre bip og displayet vil vise ordet End. 20 DANSK

21 Advarsel! Når du åbner lågen under eller tæt på afslutningen af tilberedningen, vær da forsigtig med strømmen af varm luft og / eller damp, der kommer ud af ovnrummet. Træd tilbage eller til siden for at undgå forbrændinger. Bippene gentages hvert 30. sekund, indtil døren åbnes, eller der trykkes på tasten Stop. Køleventilatoren kan fortsætte med at køre i en bestemt tid efter ovnen er slukket. Det er en normal funktion, der er beregnet til at reducere temperaturen inde i ovnen. Når displayet viser ordet DEP, betyder det at vandet er blevet pumpet tilbage og at vandtanken kan fjernes. Fjern vandbeholderen og tør den grundigt af. Lad ovnrummet køle ned et stykke tid og rengør derefter og tør det af med en klud. Lågen bør efterlades åben så ovnen kan tørre. Overskydende vand i ovnen For at reducere det overskydende vand i ovnen, er det anbefalet at indsætte en bageplade på nederste niveau i ovnen. Det tilbageværende vand kan nemt tørres af med en klud. DANSK 21

22 Brug af tilbehøret Den perforerede bageplade er brugbar til tilberedning af ferske eller frosne grøntsager, kød og fjerkræ. Når man bruger den perforerede bageplade, er det vigtigt at indsætte en ikke-perforeret plade på nederste niveau i ovnen. Så sikrer man sig, at de flydende væsker opsamles, og selve ovnrummet bliver dermed ikke tilsmudset. Den perforerede plade med maden på bør stilles ind på niveau 2. Den ikke-perforerede plade bruges til at dampe følsomme fødevarer som fx. kompot. Risten bruges til fx. dessert skåle og til genopvarmning af portionsanretninger. For mere præcis information, kig i tabellerne. For at fjerne risten, skal man løfte en smule i fronten, når sikkerhedshakkene rammer ovnribberne. (Se illustration) Vi anbefaler at bruge risten sammen med en bageplade, når der tilberedes fødevarer, som kan risikre at dryppe. 22 DANSK

23 Tilberedning - Med damp Tilberedning med damp - FISK Fisk Mængde Temperatur Tid Plade Niveau gram C (min) Guldbras Perforeret 2 Ørred 4 x Perforeret 2 Laks Perforeret 2 Ørred Perforeret 1/2 Konge rejer Perforeret 2 Green-shell muslinger Perforeret 2 Hellefisk, filet Perforeret 2 Cockles Perforeret 2 Hummer Perforeret 1/2 Torsk, filet Perforeret 2 Blåmusling Perforeret 2 Sø ørred 4 x Perforeret 2 Kuller Perforeret 2 Tun, filet Perforeret 2 Sandart 4 x Perforeret 2 Tilberedning med damp - Kød Kød Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Kyllingelår Perforeret 2 Kyllingebryst Perforeret 2 Røget svinekam g Perforeret 2 Kalkun escalope Perforeret 2 Svinefilet, hel Perforeret 2 Pøler Perforeret 2 Tilberedning med damp - ÆG Æg Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Æg i glas Rist 2 Æg, hård Rist 2 Æg, blød Rist 2 DANSK 23

24 Tilberedning med damp - SIDE RETTER Sideret Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Perlebyg + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Semulje + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Linser + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Ris + væske 200g ml Rist, glas skål 2 Tilberedning med damp - GRØNTSAGER Grøntsag Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Aubergine/Eggplant i skiver Perforeret 2 Bønner Perforeret 2 Broccoli buketter med stilk Perforeret 2 Broccoli buketter uden stilk Perforeret 2 Blomkål buketter Perforeret 2 Blomkål hele hovedet Perforeret 2 Ærter Perforeret 2 Fennikel i striber Perforeret 2 Fennikel skåret i halve Perforeret 2 Kartofler med skræl hele, meget små Perforeret 2 Kartofler med skræl hele, meget stor Perforeret 2 Kartofler uden skræl i stykker Perforeret 2 Majroe i pinde Perforeret 2 Sne ærter Perforeret 2 Gulerødder i skiver Perforeret 2 Majskolber Perforeret 2 Peberfrugt i striber Perforeret 2 Hot peber Perforeret 2 Svampe i kverte Perforeret 2 Porrer i skiver Perforeret 2 Rosenkål Perforeret 2 Selleri i striber Perforeret 2 Asparges Perforeret 2 Spinat Perforeret 2 Selleri stilke Perforeret 2 Courgette i skiver Perforeret 2 24 DANSK

25 Tilberedning med damp - DESSERTER Dessert Mængde Temperatur Tid Plade Niveau gram C (min) Stuvede æbler Ikke perforeret 2 Stuvede pærer Ikke perforeret 2 Crème brûlée Rist, skål 2 Crème caramel Rist, skål 2 Yoghurt timer Rist, skål 2 Stuvede ferskner Ikke perforeret 2 Tilberedning med damp - FRUGT Frugt Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Pærer 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Kirsebær 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Ferskner 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Blommer 4-6 / 1 liter glas Rist 1 Tilberedning med damp - GENOPVARMNING Ret Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Portionsanretninger Rist 2 Portionsanretninger Rist 2 Færdigret Rist 2 Tilberedning med damp - BLANCHERING Grøntsager Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Bønner Rist, glas skål 2 Grønkål g Rist, glas skål 2 Savoykål Rist, glas skål 2 Hvidkål, hele g Rist, glas skål 2 Tomater, flåede Plade 2 DANSK 25

26 Tilberedning med damp - OPTØNING Fødevare Mængde Temperatur Tid Plade Niveau C (min) Broccoli buketter med stilk Perforeret 2 Blandede grøntsager Perforeret 2 Spinalblade dele Perforeret 2 Blomkålsbuketter Perforeret 2 Ærter Perforeret 2 Grønkål større Perforeret 2 Gulerødder i skiver Perforeret 2 Rosenkål Perforeret 2 Asparges Perforeret 2 Færdigretter 100 se pakken Rist 2 Brød Plade 2 Ris Ikke perforeret 2 Linser Ikke perforeret 2 Nudler Ikke perforeret 2 Tilberedbning på to niveauer Forslag: Når der laves mad på flere niveauer i ovnen, skal pladen, der skal tilberedes med grill-funktion altid være på niveau 2 eller 3 fra bunden. På denne måde er der plads til de sædvanlige krukker og ildfaste fade i ovnen. Den anden plade, om den er perforeret eller ej, bliver indsat på nederste niveau. De forskellige tilberedningstider kontrolleres således, at mad som kræver længere tilberedningstid placeres i den øverste halvdel af ovnen, mens mad med kortere tilberedningstid placeres nederst i ovnen. Eksempelvis: Grøntsager, kartofler og fisk. Placer grøntsager og kartofler på en passende plade eller i en beholder stillet på risten. Sæt det ind i ovnen øverst i ovnen, mens fisken sættes ind nedenunder. Når den perforerede plade bruges til tilberedning af fisken, skal der ilægges en ikke-perforeret nedenunder til at opsamle afgivede væsker. På den måde holdes ovnen ren. Tid: Grøntsager og kartofler min. Tid: Fisk - afhængig af type min. Vælg den længste tilberedningstid. På grund af de forskellige niveauer, er maden klar samtidigt - uden at være overtilberedt. 26 DANSK

27 Tilberedning med grill For de bedste resultater med grill-funktionen, skal den medfølgende rist bruges. Placer risten, så den ikke kommer i kontakt med metaloverflader i ovnrummet. Hvis den rører ved disse metal-overflader i ovnrummet, er der fare for en elektrisk gnistdannelse, der kan skade ovnen. Vigtige punkter: 1. Når grillen anvendes for første gang vil der være noget røg og en lugt, der kommer fra de olier, der anvendes i løbet af ovnens fremstilling. 2. Ovnlågens glas bliver meget varmt, når grillen arbejder. Hold børn væk. 3. Når grillen kører, bliver ovnrummets overflader og grillristen meget varme. Grydelapper skal anvendes. 4. Hvis grillen bruges i længere tid, er det normalt, at nogle elementer slår fra midlertidigt af sikkerhedsmæssige årsager. Vigtigt! Når maden skal grilles i beholdere, skal du huske at kontrollere, at de pågældende beholdere er egnet til brug. Se afsnittet om typer af beholdere! Når grillen anvendes, er det muligt, at fedt kan sprøjte op på varmeelementerne og derved blive brændt. Det er en normal situation og er ikke udtryk for nogen form for funktionsfejl. Når du er færdig med tilberedningen, skal interiør og tilbehør rengøres, så madlavningen ikke påvirkes af denne session fremadrettet. Fødevare Mængde Tid Instruktioner (min) Fisk Aborre 800 g Spred let med smør. Efter halvdelen af Sardiner 6-8 fisk tilberedningstiden: vend og krydderier spredes udover. Kød Pølser 6-8 stk Prik efter en halvdelen af tilberedningstiden og vend Frosne hamburgere 3 stk Spareribs (ca. 3 sm tyk) 400 g Efter halvdelen af tilberedningstiden, vend. Andet Toast 4 stk 1 ½ - 3 Se ristning Ristet sandwich 2 stk 5-10 Se ristning Opvarm ovnen på grill-funktion på forhånd i 2 min. Pølser vil ikke sprække, hvis du stikker dem med Medmindre andet er angivet, skal man bruge grillristen. en gaffel før de grilles. Placer risten på en skål, således at vand Efter halvdelen af tilberedningstiden er gået, tjek og fedt kan løbe fra. op på hvordan tilberedningen foreløber, og om De oplyste tider er kun vejledende og kan variere nødvendigt, vendmaden. afhængigt af sammensætningen og mængden af Grillen er specielt velegnet til tilberedning af tynde fødevarer, samt hvilken tilberedning der er ønsket. skiver af kød og fisk. Fisk og kød smager fantastisk, hvis det inden det Tynde skiver af kød skal kun vendes én gang, grilles børstes med vegetabilsk olie, krydderier og mens tykkere skiver skal vendes flere gange. urter og lad det marinere i et par timer. Tilsæt først salt efter det er grillet. DANSK 27

28 Tilberedning med varmluft Stegning og bagning Type Mængde Niveau Temperatur Tid Hvidetid Bemærkninger gram C (min) (min) Oksekød gryderet /170 80/90 10 Du må ikke lægge låg på beholderen Svinekam 500/ /10 35/40 10 Du må ikke lægge låg på beholderen Hel kylling 100/ /40 10 Sæt låg på beholderen. Bryst vender opad. Skal ikke vendes. Kyllinge dele /35 10 Må ikke lægges låg på beholder. Arranger stykkerne med skindet opad. Skal ikke vendes. And 500/ /80 10 Sæt låget på beholderen. Må ikke vendes.. Stegeanvisninger for kød Vend kødstykkerne halvvejs gennem tilberedningstiden. Når stegt kød er klar skal du lade det stå i 10 minutter i slukket og lukket ovn. Det vil sikre, at saften i kødet er godt fordelt. Tilføj 2 til 3 spiseskeer sovs eller lignende væske til magert kød og 8 til 10 spiseskeer til gryderetter, afhængigt af mængden af kød i pågældende. Stege temperatur og tid, der kræves afhænger af typen og mængden af kød der skal tilberedes. Rådgivning om kogegrej Kontroller at ovnfaste fade passer inde i ovnen. Glas fade bør sættes på en tør klud. Hvis sådanne beholdere sættes på en kold eller våd overflade, kan glasset revne og knække. Brug grydelapper til at tage fade ud af ovnen. 28 DANSK

29 Tilberedning - Kager Type Beholder Niveau Temperatur C Tid (min) Valnøddekage Spring-form i tin 1 170/180 30/35 Frugt tærte Spring-form i tin 2 150/160 35/45 Frugtkager Kageform med 1 170/190 30/45 hul centralt Krydrede tærter Spring-form i tin 2 160/180 50/70 Simpel kage (sandkage) Spring-form i tin 1 160/170 40/45 Mandelkager Bageplade /45 Butterdej Bageplade 2 170/180 35/45 Rådgivning om kageforme Den mest anvendte type kageform er sorte tin forme/dåser. Rådgivning om kagebagning Forskellige mængder og typer af dej kræver forskellige temperaturer og bagetider. Prøv en lav indstillinger først og derefter, hvis det er nødvendigt, brug højere temperaturer. En lavere temperatur vil resultere i en mere ensartet bagning. Bagningsforslag Hvordan man tjekker om kagen er færdigbagt Begynd at stikke en tandstikker i den øverste del af kagen cirka 10 minutter før afslutningen på bagetiden. Når der ikke klæber dej til tandstikkeren er kagen klar. Hvis kagen er meget mørk på ydersiden vælges næste gang en lavere temperatur, og kage bages i længere tid. Hvis kagen er meget tør Lav små huller i kagen med en tandstikker når kagen er færdig. Drys kagen med noget frugtsaft, juice eller alkoholiske drikke. Næste gang øges temperaturen med omkring 10 º og bagetiden reduceres. Hvis kagen ikke kommer fri, når den vendes Lad kagen afkøle i 5 til 10 minutter efter bagning, så vil den komme ud af bageformen lettere. Hvis kagen stadig ikke kommer ud, skær forsigtigt med en kniv omkring kanterne. Næste gang skal kageformen smøres ekstra godt. DANSK 29

30 Pleje og vedligehold Rengøring af ovnrum Undgå at bruge slibende rengøringsmidler sådanne svampe med ståluld, etc., da de kan beskadige overfladen. Tør ovnrummet ren med en fugtig klud, mens ovnen stadig er varm tørres madrester af rummet. For at lette rengøringen kan hyldeskinner fjernes (se følgende kapitel). Fjern ovnribberne Skru fingermøtrikkerne 1 mod urets retning for at løsne disse. Træk ovnribberne 2 forbi møtrikken og fjern dem gennem ovndøren. Samle ovnribberne Sæt ovnribberne i åbningerne i bagvæggen. Placer fingermøtrikkerne på skruerne og spænd i urets retning. 30 DANSK

31 Fjern ovnlågen Åbn ovnlågen så meget som muligt. Vip clips på begge dørhængsler fremad og sæt to pin fast inde i hullet i hængslet (sikrer at hængslet ikke lukker helt sammen). Luk lågen til hvileposition (ca. 30 ) og løft lågen ud i vinkel. Montering af ovnlågen Skub ovnlågen ind i begge hængsler i åbningen. Åbn ovnlågen så langt som det er muligt og fjern din pins som er sat i hænglet. DANSK 31

32 Afkalkning Når der produceres damp, afhængigt af hårdheden af det lokale vand, (dvs. kalkindhold i vandet) bliver der deponeret kalk i boileren. Ovnen giver automatisk besked, når afkalkning er nødvendig. - Blinker i displayet. Afkalknings interval Tidsintervallet mellem afkalkninger afhænger af vandets hårdheds og brugshyppighed. Hvis man damper 4 30 minutter om ugen, bør man afkalke ovnen - afhængigt af vandets hårdhed - nogenlunde som følger: Vi anbefaler, at du straks afkalker ovnen, når det vises på displayet. Fortsat manglende afkalkning kan forårsage skader på ovnen eller dens funktioner. Hele afkalkningsprocessen tager omkring 45 minutter. Vandets hårdhed Hård Middel Blød Afkalkningsintervaller 5 måneder 8 måneder 12 måneder Afkalkningsmiddel EICO leverer afkalkningsmiddel der er udviklet specielt til dette apparat. Forhør hos din forhandler. Standard afkalkningsmidler er ikke egnede da de kan indeholde skum-skabende tilsætningsstoffer eller ikke er effektive nok. Brug af et andet afkalkningsmiddel kan forårsage: overskumning i madlavning rummet utilstrækkelig afkalkning af kedlen skader på apparatet i værste fald. Brug af det forkerte afkalkningsmiddel kan beskadige apparatet! Afkalkningsmidlets indeholder en yderst effektiv syre. Skyl straks væk med vand. Følg producentens instruktioner. 32 DANSK

33 Forberedelse til afkalkning OBS! Af sikkerhedsmæssige årsager kan afkalkningsprocessen ikke afbrydes tager ca. 45 minutter Apparatet skal være slukket og afkølet før afkalkning. Fjern eventuelt tilbehør, køkkengrej og service og ethvert andet objekt fra ovnrummet. Døren skal holdes lukket under afkalkning. Hvis et akustisk signal udsendes, og ovenstående display ikke vises, så er apparatet er ikke afkølet nok. Afkalkning kan derfor ikke starte. 1. Tryk på knapperne - og + på samme tid. 2. CAL blinker i displayet og der vil lyde et beep Hvis du ønsker at afbryde processen kan du på nuværende trykke On/Off tasten. 3. Klik på OK tasten for at starte processen. 4. Når displayet viser 0,5L og der lyder korte Beep fjerner du vandtanken. 5. Hæld hele indholdet (0,5L) af den specielle afkalkningsmiddel ufortyndet i vandtanken. 6. Stil vandtanken på plads i vandtanksrummet. 7. Tryk OK tasten. Afkalkningsprocessen igangsættes og første cyklus vil tage ca 30 minutter. 8. Når displayet viser 1,0L og følges af beep fjernes den tomme vandtank 9. Påfyldes med 1,0L kold vand fra hane og placeres atter i beholderen. 10. Klik OK tasten. Første rensecyklus starter. 11. Når displayet atter viser 1,0L, blinker og efterfølges af nye beep fjernes den tomme vandtank 12. Påfyldes med 1,0L kold vand fra hane og placeres atter i beholderen. 13. Klik OK tasten. Anden rensecyklus starter. 14. Når afkalkningsprocessen er afsluttet viser displayet END. Herefter vises beskeden DEP indtil vandtanken fjernes. 15. Tøm og tør vandtanken. DANSK 33

34 Rengøring af ovnen Advarsel! Rengøring bør ske med ovnen slukket. Tag stikket ud af stikkontakten eller sluk for ovnen på hovedafbryderen. Brug ikke aggressive eller slibende rengørings- produkter, skuresvampe, der ridser overflader eller skarpe genstande, da ridser kan forekomme. Brug ikke højtryks eller damp rengørings- apparater. Brug ikke hårde slibende rengøringsmidler eller skarpe metalskrabere til at rengøre ovndørens glas da de kan ridse overfladen, hvilket kan resultere i brud på glasset. Front overflade Normalt skal du blot rengøre ovnen med en fugtig klud. Hvis det er meget snavset, skal du tilføje et par dråber opvaskemiddel til rengøringsvandet. Bagefter tørres ovnen af med en tør klud. For en ovn med aluminiumsfront, brug et mildt glas-rengøringsmiddel og en blød klud, der ikke frigiver fibre eller tråde. Tør fra side til side uden at lægge noget pres på overfladeen. Fjern straks kalk, fedt, stivelse eller æggehvide pletter. Korrosion kan opstå under disse pletter. Der må ikke komme vand ind i ovnen. Ovn interiør Efter brug, fjern al vand på bunden af ovnrummet med en blød klud. Efterlad lågen åben, således at ovnrummet kan køles ned. For at fjerne snavs, der er mere indgroet skal man bruge et ikke-aggressivt rengøringsprodukt. Brug ikke ovnspray eller andre aggressive eller slibende rengøringsprodukter. Hold altid lågen og ovnens front ren for at sikre, at døren åbnes, og lukkes korrekt. Sørg for, at vandet ikke kommer ind i ovnens ventilationshuller. Lampens glasdæksel er placeret i ovnens loft og kan fjernes nemt ved rengøring. Ved dette skal du bare skrue det af og rengøre det med vand og opvaskemiddel. Tilbehør Rengør tilbehøret efter brug. Hvis det er meget beskidt, lad det stå i blød først og brug derefter en børste eller en svamp. Tilbehøret må gerne gå i opvaskemaskinen. 34 DANSK

35 Hvad gør jeg, hvis ovnen ikke virker? Advarsel! Enhver form for reparation skal udføres af en specialiseret tekniker. Al reparation udført af en ikke-autoriseret kan være farlig. Du behøver dog ikke at tilkalde teknisk assistance for at løse disse problemer: Displayet vises ikke Tidsdisplayet er blevet slukket. Der sker intet, når jeg trykker på knapperne Børnesikringen er aktiv. Når ovnen kører, kan jeg høre mærkelige lyde Det kan være funktionsstøj fra ovnen, som forekommer når ovnen kører. Eksempelvis fra damp-generatoren. Det kan også være dampen i ovnrummet, som når det genereres opbygger en tryk. Ovnrummets vægge kan derfor støje, når der gives efter for trykket. Overordnet set er det normalt, at der forekommer lyde. Maden opvarmes ikke, eller opvarmes meget langsomt Har du valgt de rigtige indstillinger? Temperatur og tid. Det er en større mængde mad end normalt, eller starttemperaturen er meget koldere. Hvis meddelelsen Err dukker op i displayet, bedes du ringe til kundeservice. Ovnen laver stadig lyde, selv om jeg er færdig med at lave mad. Ovnrumsventilatoren kører automatisk et stykke tid efter endt proces. Når ovnrummet har nået en vis temperatur, vil ovnrumsventilatoren selv slukke. Ovnen tændes, men ovnlyset tænder ikke. Hvis alle andre funktioner virker som de skal, er det sandsynligt, at pæren er sprunget. Skift lyspæren For at skifte pæren, fortsæt som følger: Afbryd ovnen fra strømforsyningen ved at slukke på stikkontakten og trække stikket ud. Skru glasset af i toppen af ovnen. Fjern lyspæren. Advarsel: Pæren kan være meget varm. Sæt en ny pære i. (E V / 15 W) Skru glasset på plads igen Sæt ovnen til strømforsyningen igen DANSK 35

36 Tekniske karakteristika Display Beskrivelse Afkalkning 1 Blødt vand 2 Middel vand 3 Hårdt vand CAL Ovnen skal afkalkes Blinker afkalkning starter 0,5 L Fyld 0.5L afkalkningsmiddel i vandtanken 1,0 L Fyld 1 liter koldt vand i vandtanken til skylning. Vandtank re5 Indikation på at vandtanken mangler dep Vandtanken skal fjernes, tømmes og stilles tilbage Damp reduktion VAP indikation på at dampreduktionsprocessen er igang PUMP Indikation på at det kolde vand er kommet ind i boileren og at varmt vand pumpes til vandtanken. FULL Vandtanken skal fjernes, tømmes og stilles tilbage. System advarsler LAMP Lamp i stykker HOT Temperatur i PCB er for høj Err1 Fejl i tryksensoren Err2 Fejl i ovnens temperatursensor Err3 Fejl i boilerens temperatursensor Err4 Fejl i boilerens level detector. Err6 Fejl i vandpumpen Specifikationer AC Spænding... (se typeskilt) Power required W Ydre dimensioner (BxHxD)..595 x 455 x 542 mm Indre dimensioner (BxHxD)..20 x 210 x 390 mm Ovnrums kapacitet L Vægt kg 36 DANSK

37 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen bærer Green Dot-mærket. Aflever alle emballagematerialer såsom pap, ekspanderet polystyren og plast indpakning i de relevante skraldespande. På denne måde kan du kan være sikker på, at emballagen bliver genanvendt. Opbevar al emballage væk fra små børn, da det kan udgøre kvælningsfare. Bortskaffelse af produkter Ifølge EU-direktiv 2002/96/EC om håndtering af elektrisk affald og elektronisk udstyr (WEEE), bør elektriske apparater ikke stilles til storskrald. Forældede apparater bør indsamles separat for at optimere nyttiggørelsen og genvindingen af komponenter samt for at forebygge potentielle farer for mennesker. Symbolet af en affaldscontainer med af et diagonalt kryds bør sættes på alle disse produkter for at minde folk om deres forpligtelse til at få sådanne produkter indsamlet separat. Forbrugerne bør kontakte deres lokale myndigheder eller salgsstedet, og anmode om oplysninger om passende steder til at efterlade deres gamle elektriske apparater. Før apparatet bortskaffes, skal det gøres ikke-brugbart ved at trække strømkablet ud, skære det af og bortskaffe det. DANSK 37

38 Installations instruktioner Før installation Kontroller, at indgangsspændingen angivet på typeskiltet er den samme som spændingen i stikkontakten, du vil bruge. Åbn ovnlågen og tag alt tilbehør ud og fjern emballagen. Advarsel! Frontoverfladen af ovnen kan være dækket af beskyttende film. Før du bruger ovnen for første gang, skal du forsigtigt fjerne denne film. Start på indersiden. Sørg for, at ovnen ikke er beskadiget på nogen måde. Kontroller, at ovndøren lukker korrekt og at indersiden af døren og den forreste del af ovnens åbning ikke er beskadigede. Hvis du finder nogen skader, skal du kontakte vores Kundecenter. BRUG IKKE OVNEN, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis ovnen ikke fungerer korrekt, eller hvis den har været beskadiget eller tabt. Sæt ovnen på en flad og stabil overflade. Ovnen må ikke installeres tæt på nogen form for varmekilder, radioer eller fjernsyn. Under installationen, skal du sørge for, at strøm- kablet ikke kommer i kontakt med fugt eller genstande med skarpe kanter og ej heller bagsiden af ovnen. Høje temperaturer kan skade kablet. Advarsel: efter at ovnen er installeret, skal du sørge for at du kan få adgang til stikket efter installationen. Ovnen er udstyret med et strømkabel og et stik for enkelt fase (husstand) strøm, V ~ 50Hz. Hvis ovnen skal installeret på permanent basis Skal den installeres af en kvalificeret tekniker. I et sådant tilfælde bør ovnen forbindes til et kredsløb med en all-polet afbryder med en afstand på mindst på 3 mm mellem kontakterne.????? ADVARSEL: Ovnen skal jordforbindes. Producenten og forhandlere fralægger sig ansvaret for eventuelle skader, der kan være forårsaget på personer, dyr eller ejendom, hvis disse installations instruktioner ikke overholdes. Ovnen fungerer kun når døren er lukket korrekt. Før første brug, rengør indersiden af ovnen og tilbehøret, efter rengøringsvejledningen givet i afsnittet herom. Under installationen skal du følge de medfølgende anvisninger. 38 DANSK

39 Installation 1. Skub ovnen helt ind i kabinettet og centrer den. 2. Åben lågen, og fastgør ovnen på skabet ved hjælp af de fire skruer. Indsæt skruerne igennem hullerne I fronten. DANSK 39

40

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm

538 mm. 20 mm mm. 370 mm mm 7 mm. 595 mm. 40 mm. 40 mm. min 380 mm. min 550 mm 560 mm x 2 90 C 538 mm 20 mm 80 385 mm 370 mm 305 494 mm 7 mm 595 mm 40 mm 40 mm min 380 mm min 550 mm 560 mm = = x 2 SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader!

Kan bruges i ovnen og på alle kogeplader! 1 gryde lav mad på 6 måder! Grill Bag Sautér Steg Damp Braisér Slip let Cerami-Tech Keramisk coating Jævn opvarmning Passer til alle kogeplader Nem at rengøre Slidstærk og stænkafvisende coating Varmeafvisende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill

Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill. Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill. Mode d'emploi four avec grill AGL35 Nederlands Deutsch Français English Italiano Español Betjeningsvejledning - ovn med grill Handleiding bakoven met grill Gebrauchsanweisung Backofen mit Grill Mode d'emploi four avec grill Instruction

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

INDBYGNINGSOVN H 196 CX

INDBYGNINGSOVN H 196 CX DK INDBYGNINGSOVN H 196 CX Brugs- og vedligeholdelsesanvisning TÆNK PÅ ØKOLOGI SAMMEN MED OS. GENBRUG EMBALLAGEN. Vi bidrager til at værne om miljøet. Derfor er vores emballage 100% genanvendeligt, og

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EEB 9860.0 3172646-000 Hvad du vil finde heri. Læs instruktionerne i denne manual omhyggeligt, før du tænder din ovn. Her finder du de vigtigste anvisninger vedrørende

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769

Din brugermanual SAMSUNG BF64CCBB http://da.yourpdfguides.com/dref/4535769 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG BF64CCBB i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning

Brugs- og installationsvejledning Brugs- og installationsvejledning Ovn EEB 6550.8 EEBK 6550.8 3172650-000 Hvad du vil finde heri. Læs instruktionerne i denne manual omhyggeligt, før du tænder din ovn. Her finder du de vigtigste anvisninger

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset)

Svinekam med svær. Kokkens tip. Programmering af combiovn. Fersk Svinekam (ikke ridset) Svinekam med svær Fersk Svinekam (ikke ridset) Programmering af combiovn ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 5 minutter Alarm Svinekammene sættes i ovnen ClimaOptima 100ºC og 100% fugt i 10 minutter Alarm

Læs mere

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET

DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET DK BRUGSANVISNING FOR SYSTEMET www.gorenje.com 2 - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker.

Dette elektriske apparat fungerer ved høje temperaturer, som kan give brændemærker. SIKKERHEDSADVARSLER Læs nøje alle instruktioner før apparatet tages i brug. Gem disse instruktioner. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal dette udskiftes af konstruktøren eller dennes tekniske serviceassistent,

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179

Din brugermanual SAMSUNG BT62TDBB http://da.yourpdfguides.com/dref/2595179 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning

Miniovn MD 16313. Betjeningsvejledning Miniovn MD 16313 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Pakkens indhold... 5 3. Korrekt

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN FARE ADVARSEL VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn

MODEL KO604X. Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn MODEL KO604X Fire funktioner 60 cm multifunktions ovn BEMÆRK: Denne brugervejledning indeholder vigtig information, herunder vigtige oplysninger om sikkerhed og installation, så du kan få mest muligt ud

Læs mere

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK

KK 302 HL. Betjeningsvejledning... DK KK 302 HL Betjeningsvejledning... DK 1 Tillykke med din nye glaskeramiske kogeplade Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager den glaskeramiske kogeplade i brug. Gør dig fortrolig med din nye glaskeramiske

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S

Din brugermanual SAMSUNG MW82Y-S Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING

Køkkenmaskine. Cube 1000 BRUGSANVISNING Køkkenmaskine Cube 1000 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer med

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere