LISTE OVER BILAG. CE/AL/LA/da 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LISTE OVER BILAG. CE/AL/LA/da 1"

Transkript

1 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) Bilag IIb Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra b)) Bilag IIc Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra c)) Bilag III Fællesskabsindrømmelser for albanske fisk og fiskevarer Bilag IV Etablering: Finansielle tjenesteydelser Bilag V Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret CE/AL/LA/da 1

2 BILAG I ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR FÆLLESSKABSINDUSTRIVARER (jf. artikel 19) Toldsatserne nedsættes som følger: på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80% af basistolden den 1. januar i det første år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 60% af basistolden den 1. januar i det andet år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 40% af basistolden den 1. januar i det tredje år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 20% af basistolden den 1. januar i det fjerde år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 10% af basistolden den 1. januar i det femte år efter datoen for aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold. CE/AL/Bilag I/da 1

3 HS 8+ Varebeskrivelse Salt egnet til menneskeføde Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i 2523 form af klinker Anden specialbenzin Motorbenzin med blyindhold på ikke over 0,013 g/l, med oktantal (RON) på under Jetbenzin Petroleum Jetpetroleum Andre varer Andre middelsvære olier Gasolier Gasolier til behandling ved en bestemt proces Gasolier til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt under underposition Til anden anvendelse: Med indhold af svovl ikke over 0,05 vægtprocent Med indhold af svovl over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,2 vægtprocent Gasolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,2 vægtprocent Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 2,8 vægtprocent Brændt jordoliekoks Kunstig asfaltbitumen Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler: Til fremstilling af carbon (herunder carbon-black eller kønrøg) henhørende under pos I andre tilfælde Med indhold af diphosphorpentaoxid på over 35 vægtprocent I andre tilfælde CE/AL/Bilag I/da 2

4 Pudder, herunder fast pudder Andre varer Hårvaskemidler Hårlak Hårvand Andre varer Tandplejemidler Præparater til brug før, under og efter barbering Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug Sæbe til toiletbrug (herunder til medicinsk brug) I andre tilfælde Sæbe i flager, granulater eller pulvere I anden form Overfladeaktive præparater Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler Overfladeaktive præparater Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk Polermidler og lignende præparater til automobiler, undtagen polermidler til metalvarer Andre varer Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande - Sække og poser (herunder kræmmerhuse): Af polymerer af ethylen Af anden plast: Af polyvinylchlorid CE/AL/Bilag I/da 3

5 Af anden plast 3924 Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast: Bordservice og køkkenartikler Andre varer: - - Af regenerater af cellulose: Svampe Andre varer Varer af anden plast Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter 3926 Andre varer af plast, og varer af andet materiale under pos Regummerede dæk Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) Af den art der anvendes til busser og lastbiler I andre tilfælde I andre tilfælde Massive og hule ringe Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal: Med overdel af gummi Med overdel af plast - Andet fodtøj: Som dækker knæet: Andet fodtøj, som dækker knæet, med overdel af gummi Andet fodtøj, som dækker knæet, med overdel af plast Som dækker anklen, men ikke knæet: Andet fodtøj, som dækker anklen, men ikke knæet, med overdel af gummi CE/AL/Bilag I/da 4

6 Andet fodtøj, som dækker anklen, men ikke knæet, med overdel af plast I andre tilfælde: Andet fodtøj med overdel af gummi Andet fodtøj med overdel af plast Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder: Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj 6405 Andet fodtøj: Med overdel af læder eller kunstlæder: Andet fodtøj med overdel af læder eller kunstlæder, med ydersål af træ eller kork Andet fodtøj med overdel af læder eller kunstlæder, med ydersål af andet materiale Med overdel af tekstilmaterialer: Med ydersål af træ eller kork - - Med ydersål af andet materiale: Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj I andre tilfælde Med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder Med ydersål af andre materialer Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra 6406 ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil: Fodtøjsoverdele og dele deraf, undtagen forstærkninger: - - Af læder: Fodtøjsoverdele CE/AL/Bilag I/da 5

7 Dele af fodtøjsoverdele Af andet materiale 6904 Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer: Mursten af keramisk materiale Andre varer Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug: Tagsten Andre varer Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer 6907 o.lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag: Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., 6908 af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag: Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (EKSF) Af den art der anvendes til armering af beton (EKSF) Af den art der anvendes til forstærkning af dæk I andre tilfælde Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent I andre tilfælde: Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: Smedet - Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, eller snoet efter valsningen Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover (EKSF) I andre tilfælde: CE/AL/Bilag I/da 6

8 - - - Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: Af den art der anvendes til armering af beton I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter: mm og derover Under 80 mm I andre tilfælde Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent: Med cirkelformet tværsnit af diameter: mm og derover Under 80 mm I andre tilfælde Med et indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent eller derover mm og derunder Over 2 mm Med andre tværsnit Andre varer I andre tilfælde Med største tværmål over 6 mm I andre tilfælde: Med største tværmål over 0,5 mm Med største tværmål 0,5 mm og derunder Af raffineret kobber Isolerede (herunder lakererede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med 8544 forbindelsesdele: - Beviklingstråd: Af kobber: CE/AL/Bilag I/da 7

9 Emaljeret eller lakeret I andre tilfælde I andre tilfælde: Emaljeret eller lakeret I andre tilfælde Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm Andre varer Til spænding af volt Til spænding over 80 volt, men under volt Andre elektriske ledere, til spænding over 1000 volt Med kobberledere Med andre ledere Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer: - - Af højde 80 cm og derunder: Skriveborde Andre varer - - Af højde over 80 cm: Skabe med dør eller jalousi; skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og arkivskabe) Andre varer Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener: Køkkenelementer Andre varer Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger CE/AL/Bilag I/da 8

10 BILAG IIa ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR LANDBRUGSRÅVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) Toldfrihed for ubegrænsede mængder fra datoen for aftalens ikrafttræden HS-kode RACERENE AVLSDYR, HESTE RACERENE AVLSDYR, ÆSLER Beskrivelse RACERENE AVLSDYR, KVIER (HUNDYR TIL AVLSBRUG, DER ENDNU ALDRIG HAR KÆLVET) RACERENE AVLSDYR, KØER (UNDTAGEN KVIER), HUNDYR TIL AVLSBRUG RACERENE AVLSDYR, HORNKVÆG (UNDTAGEN KVIER OG KØER) LEVENDE TAMKVÆG AF VÆGT > 80 KG OG <= 160 KG (UNDTAGEN DYR TIL SLAGTNING OG RACERENE AVLSDYR) RACERENE AVLSDYR, SVIN TAMSVIN, AF VÆGT < 50 KG (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) LEVENDE SVIN, IKKE TAMSVIN, AF VÆGT < LEVENDE SØER, SOM HAR FARET MINDST ÉN GANG, AF VÆGT >= 160 KG (UNDTAGEN RACERENE AVLSSØER) LEVENDE TAMSVIN, AF VÆGT >= 50 KG (UNDTAGEN SØER, SOM HAR FARET MINDST ÉN GANG, AF VÆGT <= 160 KG OG RACERENE AVLSSØER) LEVENDE SVIN, IKKE TAMSVIN, AF VÆGT >= 50 KG RACERENE AVLSDYR, FÅR LAM (DYR ET ÅR OG DERUNDER) (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) LEVENDE FÅR (UNDTAGEN LAM OG RACERENE AVLSDYR) RACERENE AVLSDYR, GEDER LEVENDE GEDER (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) FJERKRÆ, AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYLLINGER AF ÆGLÆGNINGSRACER, AF VÆGT <= 185 G 1 Som fastsat i Republikken Albaniens toldlov nr af 12. december 2003 om godkendelse af toldtarifniveauet (albansk statstidende nr. 82 og nr. 82/1 af 2002), ændret ved lov nr af 8. december 2003 (albansk statstidende nr. 105 af 2003) og ved lov nr af 6. december 2004 (albansk statstidende nr. 103 af 2004). CE/AL/Bilag IIa/da 1

11 FJERKRÆ, AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYLLINGER, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN ÆGLÆGNINGS- RACER) ÆGLÆGNINGSRACER, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYL- LINGER) FJERKRÆ, LEVENDE HØNS, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN KALKUNER, PERLEHØNS, AVLS- OG FOR- MERINGSHØNEKYLLINGER OG ÆGLÆGNINGSRACER) TAMME KALKUNER, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G TAMME GÆS, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G TAMME ÆNDER OG PERLEHØNS, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G HØNS AF ARTEN GALLUS DOMESTICUS, LEVENDE, AF VÆGT > 185 G MEN <= 2 KG PRIMATER, LEVENDE TAMKANINER, LEVENDE PATTEDYR, LEVENDE (UNDTAGEN PRIMATER, HVALER, DELFINER OG MARSVIN PATTEDYR AF ORDENEN CETACEA'', MANATER OG DYGONGER ''PATTEDYR AF ORDENEN SIRENIA'', HESTE, ÆSLER, MULDYR, MULÆSLER, KVÆG, SVIN, FÅR, GEDER OG TAMKANINER) KRYBDYR, HERUNDER SLANGER OG SKILDPADDER, LEVENDE ROVFUGLE, LEVENDE PAPEGØJER, HERUNDER PARAKITTER, ARAER OG KAKADUER, LEVENDE DUER, LEVENDE FUGLE, LEVENDE (UNDTAGEN ROVFUGLE OG PAPEGØJER, HERUNDER PARAKITTER, ARAER OG KAKADUER, SAMT DUER) DYR, LEVENDE (UNDTAGEN PATTEDYR, KRYBDYR, FUGLE, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR SAMT KULTURER AF MIKROORGANISMER OG LIGNENDE) HESTEKØD, FERSK ELLER KØLET HESTEKØD, FROSSET KØD, FERSK ELLER KØLET HESTEKØD, FROSSET KØD AF ÆSLER, MULDYR ELLER MULÆSLER, FERSK, KØLET ELLER FROSSET SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FERSK ELLER KØLET, TIL FREMSTILLING AF PHAR- MACEUTISKE PRODUKTER SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FROSSENT, TIL FREMSTILLING AF PHARMACEU- TISKE PRODUKTER, (UNDTAGEN TUNGE OG LEVER) SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FERSK ELLER KØLET SPISELIG LEVER, FROSSET SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF FÅR, GEDER, HESTE, ÆSLER, MULDYR ELLER MULÆSLER, FERSKE ELLER KØLEDE, TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE PRODUKTER SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF FÅR, GEDER, HESTE, MULDYR ELLER MULÆSLER, FROSSET, TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE PRODUKTER VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <= 15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ < 1,5 VÆGTPROCENT CE/AL/Bilag IIa/da 2

12 VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <=15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ <1,5 VÆGTPROCENT OG <=27 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <=15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >27 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ <=1,5 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >1,5 VÆGTPROCENT OG <= 27VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >27 VÆGTPROCENT ÆG TIL UDRUGNING, AF KALKUNER ELLER GÆS ÆG AF FJERKRÆ TIL UDRUGNING (UNDTAGEN AF KALKUNER ELLER GÆS) SKILDPADDEÆG, FUGLEREDER OG ANDRE SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, I.A.T TARME, BLÆRER OG MAVER, HELE ELLER STYKKER DERAF, AF ANDRE DYR END FISK HYACINTLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST NARCISSELØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST TULIPANLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST GLADIOLUSLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST LØG, ROD- OG STÆNGELKNOLDE, RODSTOKKE OG JORDSTÆNGLER, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST (UNDTAGEN SPISELIGE LØG, RØDDER OG RODKNOLDE OG UNDTAGEN HYACINTLØG, NARCISSELØG, TULIPANLØG, GLADIOLUSLØG OG CIKORIEPLANTER OG -RØDDER) CIKORIEPLANTER OG RØDDER (UNDTAGEN CIKORIERØDDER AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS SATI- VUM) ORKIDE-, HYACINT-, NARCISSE- OG TULIPANLØG, I VÆKST ELLER I BLOMST LØG, ROD- OG STÆNGELKNOLDE, RODSTOKKE OG JORDSTÆNGLER, I VÆKST ELLER I BLOMST (UND- TAGEN SPISELIGE LØG, RØDDER OG RODKNOLDE OG UNDTAGEN ORKIDEER, HYACINTER, NARCISSER OG TULIPANER OG CIKORIEPLANTER OG -RØDDER) STIKLINGER UDEN ROD SAMT PODEKVISTE (UNDTAGEN AF VINPLANTER) TRÆER OG BUSKE, OGSÅ PODEDE, AF DEN ART DER BÆRER SPISELIGE FRUGTER ELLER NØDDER (UNDTAGEN VINPLANTER) RHODODENDRON OG AZALEA, OGSÅ PODEDE ROSER, OGSÅ PODEDE ROSENPLANTER, OKULEREDE ELLER PODEDE MYCELIUM ANANASPLANTER GRØNTSAGSPLANTER OG JORDBÆRPLANTER SKOVTRÆER STIKLINGER MED ROD SAMT UNGPLANTER AF TRÆER OG BUSKE (UNDTAGEN FRUGT-, NØDDE- OG SKOVTRÆER OG -BUSKE) FRILANDSTRÆER OG -BUSKE, MED RØDDER (UNDTAGEN STIKLINGER, PODEKVISTE OG UNGPLANTER SAMT FRUGT-, NØDDE- OG SKOVTRÆER OG -BUSKE) CE/AL/Bilag IIa/da 3

13 FRILANDSPLANTER, STAUDER FRILANDSPLANTER, LEVENDE MED RØDDER, I.A.T STIKLINGER MED ROD AF STUEPLANTER, HERUNDER UNGPLANTER (UNDTAGEN KAKTUSSER) STUEPLANTER, BLOMSTERPLANTER MED KNOPPER ELLER BLOMSTER (UNDTAGEN KAKTUSSER) STUEPLANTER OG KAKTUSSER, LEVENDE (UNDTAGEN STIKLINGER MED ROD OG UNGPLANTER OG BLOMSTERPLANTER MED KNOPPER ELLER BLOMSTER) LÆGGEKARTOFLER HVIDLØG, FRISKE ELLER KØLEDE CIKORIE AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM, FRISK ELLER KØLET PEBERROD, FERSK ELLER KØLET SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, FRISKE ELLER KØLEDE KANTARELLER, FRISKE ELLER KØLEDE RØRHATTE, FRISKE ELLER KØLEDE SVAMPE, SPISELIGE, FRISKE ELLER KØLEDE (UNDTAGEN KANTARELLER, RØRHATTE, SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS SAMT TRØFLER) SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, FORELØBIGT KONSERVEREDE (F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALT- LAGE, SVOVLSYRLINGVAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER), MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING FRUGTER AF SLÆGTERNE CAPSICUM OG PIMENTA, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBE- REDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING (UNDTAGEN SØD PEBER) SPISELØG, FORELØBIGT KONSERVEREDE F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALTLAGE, SVOVLSYRLING- VAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FOR- TÆRING GRØNTSAGER, FORELØBIGT KONSERVEREDE F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALTLAGE, SVOVLSYR- LINGVAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING (MED UNDTAGELSE AF OLIVEN, KAPERS, AGURKER OG ASIER, SVAMPE OG TRØFLER) SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE JUDASØRE (AURICULARIA SPP.), TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.), TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE SVAMPE OG TRØFLER, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE (UNDTAGEN SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, JUDASØRE (AURICULARIA SPP.) OG BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.)) ÆRTER, PISUM SATIVUM, TØRREDE OG UDBÆLGEDE, TIL UDSÆD HAVEBØNNER "PHASEOLUS VULGARIS", UDBÆLGEDE OG TØRREDE, TIL UDSÆD LINSER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE VALSKBØNNER (VICIA FABA VAR. MAJOR) OG HESTEBØNNER (VICIA FABA VAR. EQUINA OG VICIA FABA VAR. MINOR), UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, TIL UDSÆD (UNDTAGEN ÆRTER, KIKERÆRTER, BØNNER, LINSER, VALSKEBØNNER OG HESTEBØNNER) BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE, (UNDTAGEN TIL UDSÆD OG UNDTAGEN ÆRTER, KIKERÆRTER, BØNNER, LINSER, VALSKEBØNNER OG HESTEBØNNER) CE/AL/Bilag IIa/da 4

14 PELLETS AF MEL AF MANIOKROD MANIOKROD, ENTEN FRISKE OG HELE ELLER FROSNE OG UDEN SKRÆL, OGSÅ SNITTEDE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE, I PAKKER PÅ =< 28 KG MANIOKROD, FRISKE ELLER TØRREDE, HELE ELLER SNITTEDE (UNDTAGEN OG ) SØDE KARTOFLER, FRISKE, HELE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE SØDE KARTOFLER, TØRREDE ARROWROD, SALEPROD OG LIGNENDE RØDDER (UNDTAGEN MANIOKROD OG SØDE KARTOFLER), MED STORT INDHOLD AF STIVELSE, ENTEN FRISKE OG HELE ELLER FROSNE OG UDEN SKRÆL, OGSÅ SNIT- TEDE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE, I PAKKER PÅ =< 28 KG ARROWROD, SALEPROD OG LIGNENDE RØDDER (UNDTAGEN MANIOKROD OG SØDE KARTOFLER), MED STORT INDHOLD AF STIVELSE (UNDTAGEN ) RØDDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN (UNDTAGEN TIL ) PARAØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE BITRE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, MED SKAL MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, MED SKAL (UNDTAGEN BITRE MANDLER) BITRE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE (UNDTAGEN BITRE MANDLER) ARECANØDDER (BETELNØDDER), KOLANØDDER OG PEKANØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE PINJEFRØ, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE QUEENSLANDSNØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE BANANER, HERUNDER PISANG, TØRREDE AVOCADOER, FRISKE ELLER TØRREDE GRAPEFRUGTER, FRISKE ELLER TØRREDE CITRUSFRUGTER, FRISKE ELLER TØRRENDE (UNDTAGEN APPELSINER, CITRONER CITRUS LIMON OG CITRUS LIMONUM, LIMEFRUGTER ''CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA'', GRAPEFRUGTER, MANDARINER (HERUNDER TANGERINER OG SATSUMAS), CLEMENTINER, WILKINGS OG LIGNENDE KRYDSNINGER AF CITRUSFRUGTER) KORENDER, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG SULTANAS, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG DRUER, TØRREDE (UNDTAGEN KORENDER OG SULTANAS), I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG KORENDER, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG SULTANAS, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG DRUER, TØRREDE (UNDTAGEN KORENDER OG SULTANAS), I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG RØDE RIBS, FRISKE TYTTEBÆR CE/AL/Bilag IIa/da 5

15 DURIANFRUGTER, FRISKE HINDBÆR, BROMBÆR, MORBÆR, LOGANBÆR, SOLBÆR, RIBS OG STIKKELSBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED INDHOLD AF SUKKER PÅ >13 VÆGTPROCENT HINDBÆR, BROMBÆR, MORBÆR, LOGANBÆR, SOLBÆR, RIBS OG STIKKELSBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED INDHOLD AF SUKKER PÅ =< 13 VÆGTPROCENT SOLBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, USØDEDE GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), TAMARINDER, AKAJOU- ÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPOTILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOS- NØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, OGSÅ KOGTE I VAND GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), TAMARINDER, AKAJOU- ÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPOTILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOS- NØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, OGSÅ KOGTE I VAND ABRIKOSER, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMID- DELBAR FORTÆRING FRUGTER AF ARTEN VACCINIUM MYRTILLUS, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING SOLBÆR, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING HINDBÆR, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, TAMARINDER, AKAJOUÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPO- TILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØD- DER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING BLANDINGER AF TØRREDE ABRIKOSER, ÆBLER, FERSKNER, HERUNDER BLODFERSKNER OG NEKTA- RINER, PÆRER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA) ELLER ANDRE TØRREDE FRUGTER, I.A.T., HERUNDER SVESKER (UNDTAGEN BLANDINGER AF NØDDER) BLANDINGER UDELUKKENDE AF KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER BLANDINGER UDELUKKENDE AF SPISELIGE NØDDER HENHØRENDE UNDER POS OG 0802 (UND- TAGEN KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLA- NØDDER OG QUEENSLANDNØDDER) BLANDINGER AF TØRREDE FRUGTER I.A.T. (UNDTAGEN SVESKER OG FIGNER) SKALLER AF CITRUSFRUGTER ELLER MELONER (HERUNDER VANDMELONER), FRISKE, FROSNE, TØR- REDE ELLER FORELØBIGT KONSERVEREDE I SALTLAGE ELLER I VAND MED ANDRE TILSÆTNINGS- STOFFER SKALLER OG HINDER AF KAFFE MUSKATNØD MUSKATBLOMME KARDEMOMME SPELT TIL UDSÆD UAFSKALLET RIS TIL UDSÆD UAFSKALLET RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) CE/AL/Bilag IIa/da 6

16 UAFSKALLET RUNDKORNET RIS (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET MIDDELKORNET RIS (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) AFSKALLET RUNDKORNET RIS (HINDERIS), SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET MIDDELKORNET RIS (HINDERIS), SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE >=3, SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET RUNDKORNET RIS (HINDERIS) (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET MELLEMKORNET RIS (HINDERIS), (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE >=3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) DELVIS SLEBEN RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN RUNDKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN MIDDELKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) SLEBEN RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, SKOL- DET (PARBOILED) SLEBEN RUNDKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN MIDDELKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, (UND- TAGEN SKOLDET (PARBOILED) CE/AL/Bilag IIa/da 7

17 BRUDRIS HYBRIDSORGHUM, TIL UDSÆD SORGHUM (UNDTAGEN HYBRIDSORGHUM TIL UDSÆD) BOGHVEDE HIRSE (UNDTAGEN SORGHUM) KANARIEFRØ TRITICALE KORN (UNDTAGEN HVEDE OG BLANDSÆD AF HVEDE OG RUG, RUG, BYG, HVEDE, MAJS, RIS, BOG- HVEDE, HIRSE, CANARIEFRØ, TRITICALE OG SORGHUM) HAVREMEL GRYN OG GROFT MEL AF RUG GRYN OG GROFT MEL AF BYG GRYN OG GROFT MEL AF HAVRE GRYN OG GROFT MEL AF RIS PELLETS AF RUG PELLETS AF BYG PELLETS AF HAVRE PELLETS AF MAJS PELLETS AF RIS PELLETS AF HVEDE PELLETS AF KORN (UNDTAGEN RUG, BYG, HVEDE, MAJS, RIS OG HVEDE) KORN AF HAVRE, VALSET KORN AF RUG, VALSET ELLER I FLAGER KORN AF BYG, VALSET KORN AF BYG I FLAGER FLAGER AF RIS KORN AF HAVRE, AFSKALLET (UNDTAGEN STUDSET) KORN AF HAVRE, AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST KORN AF HAVRE, AFRUNDET (PERLEGRYN) CE/AL/Bilag IIa/da 8

18 KORN AF HAVRE, KNUST KORN AF HAVRE (UNDTAGEN STUDSET, AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF MAJS, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF MAJS, KNUST KORN AF BYG, KUN AFSKALLET KORN AF BYG, AFSKALLET OG SKÅRET ELLER KNUST KORN AF BYG, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF BYG, KUN KNUST KORN AF BYG (UNDTAGEN AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF HVEDE, AFSKALLET KORN AF RUG, AFSKALLET KORN, AFSKALLET (UNDTAGEN BYG, HAVRE, MAJS, RIS, HVEDE ELLER RUG) KORN AF HVEDE, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF RUG, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF HVEDE, KUN KNUST KORN AF RUG, KUN KNUST KORN (UNDTAGEN BYG, HVEDE, MAJS, HVEDE OG RUG), KUN KNUST KORN AF HVEDE (IKKE AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF RUG (IKKE AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KIM AF HVEDE, HELE, VALSET, I FLAGER ELLER FORMALET MEL OG PULVER AF KARTOFLER FLAGER, GRANULATER OG PELLETS, AF KARTOFLER MEL OG PULVER AF ÆRTER, BØNNER, LINSER OG ANDRE TØRREDE BÆLGFRUGTER HENHØRENDE UNDER POS DENATURERET MEL OG PULVER AF SAGOPALMER ELLER MANIOKROD, ARROWROD, SALEPROD, JORDSKOKKER, SØDE KARTOFLER OG LIGNENDE RØDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN MEL OG PULVER AF SAGOPALMER, MANIOKROD, ARROWROD, SALEPROD, JORDSKOKKER, SØDE KAR- TOFLER OG LIGNENDE RØDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN (UNDTAGEN DENATURERET) MEL OG PULVER AF BANANER MEL OG PULVER AF VARER HENHØRENDE UNDER KAPITEL 8 (SPISELIGE FRUGTER) (UNDTAGEN BANANER) MALT AF HVEDE, FORMALET (IKKE BRÆNDT) MALT AF HVEDE (UNTAGEN FORMALET ELLR BRÆNDT) MALT, FORMALET (UNDTAGEN BRÆNDT OG AF HVEDE) MALT (UNDTAGEN BRÆNDT, AF HVEDE OG FORMALET) BRÆNDT MALT CE/AL/Bilag IIa/da 9

19 RISSTIVELSE INULIN HVEDEGLUTEN, OGSÅ TØRRET SOYABØNNER, TIL UDSÆD SOYABØNNER (UNDTAGEN TIL UDSÆD) JORDNØDDER MED SKAL, TIL UDSÆD KOPRA HØRFRØ, TIL UDSÆD HØRFRØ (UNDAGEN TIL UDSÆD) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%, OG SOM INDEHOLDER < 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), TIL UDSÆD RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%, OG SOM INDEHOLDER < 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%, OG SOM INDEHOLDER >= 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), OGSÅ KNUSTE SOLSIKKEFRØ, TIL UDSÆD SOLSIKKEFRØ, AFSKALLEDE ELLER UAFSKALLEDE MED GRÅ OG HVIDSTRIBET SKAL (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SOLSIKKEFRØ, OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD, AFSKALLEDE ELLER UAFSKALLEDE MED GRÅ OG HVIDSTRIBET SKAL ) PALMENØDDER OG PALMEKERNER, TIL UDSÆD PALMENØDDER OG PALMEKERNER (UNDTAGEN TIL UDSÆD) BOMULDSFRØ, TIL UDSÆD BOMULDSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) RICINUSFRØ, TIL UDSÆD RICINUSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SESAMFRØ, TIL UDSÆD SESAMFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SENNEPSFRØ, TIL UDSÆD SENNEPSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SAFLORFRØ, TIL UDSÆD SAFLORFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) VALMUEFRØ, TIL UDSÆD VALMUEFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) CE/AL/Bilag IIa/da 10

20 OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN SPISELIGE NØDDER, OLIVEN, SOJABØNNER, JORDNØDDER, KOPRA,. HØRFRØ, RAPS- OG RYBSFRØ, SOLSIKKEFRØ, PALMENØDDER OG PALMEKER- NER, BOMULDSFRØ, RICINUSFRØ, SESAMFRØ, SENNEPSFRØ, SAFLORFRØ) HAMPEFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD OG UNDTAGEN SPISELIGE NØDDER, OLIVEN, SOJABØNNER, JORDNØDDER, KOPRA, HØRFRØ, RAPS- OG RYBSFRØ, SOLSIKKEFRØ, PALMENØDDER OG PALMEKERNER, BOMULDSFRØ, RICINUSFRØ, SESAMFRØ, SENNEPSFRØ OG SAFLORFRØ) SOJABØNNEMEL MEL AF OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER (UNDTAGEN SOYABØNNEMEL OG SENNEPSMEL) SUKKERROEFRØ, TIL UDSÆD LUCERNEFRØ, TIL UDSÆD RØDKLØVERFRØ (TRIFOLIUM PRATENSE L.), TIL UDSÆD KLØVERFRØ (TRIFOLIUM-ARTER), TIL UDSÆD (UNDTAGEN RØDKLØVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.)) ENGSVINGELFRØ, TIL UDSÆD RØDSVINGELFRØ, TIL UDSÆD SVINGELFRØ, TIL UDSÆD (UNDTAGEN FRØ AF ENGSVINGEL (FESTUCA PRATENSIS HUDS OG AF RØD SVINGEL (FESTUCA RUBRA L.)) ENGRAPGRÆSFRØ, TIL UDSÆD FRØ AF ITALIENSK RAJGRÆS (LOLIUM MULTIFLORUM L.), TIL UDSÆD FRØ AF ALMINDELIG RAJGRÆS (LOLIUM PERENNE L.), TIL UDSÆD TIMOTHÉFRØ, TIL UDSÆD FRØ AF VIKKE, RAPGRÆS (POA PALUSTRIS L. OG POA TRIVIALIS L.), HUNDEGRÆS (DACTYLIS GLOME- RATA L.), OG HVENE (AGROSTISARTER), FOR UDSÆD LUPINFRØ, TIL UDSÆD FODERROEFRØ (UNDTAGEN SUKKERROEFRØ), TIL UDSÆD FRØ AF FODERPLANTER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN HVEDE, HVEDEFRØ, LUCERNEFRØ, KLØVERFRØ (TRIFOLIUM-ARTER), SVINGELFRØ, ENGRAPGRÆSFRØ ('POA PRATENSIS L), RAJGRÆSFRØ ('LOLIUM MULTIFLORUM LAM. OG LOLIUM PERENNE L..) OG TIMOTÉFRØ) FRØ AF URTEAGTIGE PLANTER, DER HOVEDSAGELIG DYRKES FOR DERES BLOMSTER, TIL UDSÆD KÅLRABIFRØ, TIL UDSÆD RØDBEDEFRØ GRØNSAGSFRØ, TIL UDSÆD (UNDTAGEN KÅLRABIFRØ) FRØ AF SKOVARTER, TIL UDSÆD FRØ AF PLANTER, DER HOVEDSAGELIG DYRKES FOR DERES BLOMSTER (UNDTAGEN URTEAGTIGE PLANTER) TIL UDSÆD FRØ, FRUGTER OG SPORER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN BÆLGFRUGTER OG SUKKERMAJS, KAFFE, THE, MATÉ OG KRYDDERIER, KORN, OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, FODERROER, FODERPLANTER, GRØN- SAGSFRØ OG FRØ AF SKOVARTER) HUMLE, FRISK ELLER TØRRET (UNDTAGEN FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS) CE/AL/Bilag IIa/da 11

21 HUMLE, FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS, LUPULIN-BERIGET; LUPULIN HUMLE, FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS (UNDTAGEN LUPULIN-BERIGET) PLANTER OG PLANTEDELE FRØ AF JOHANNESBRØD, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ FORMALEDE FRØ AF JOHANNESBRØD, FRISKE ELLER TØRREDE (UNDTAGEN AFSKALLEDE, KNUSTE ELLER FOR- MALEDE) FRØ AF JOHANNESBRØD, AFSKALLEDE, KNUSTE ELLER FORMALEDE, FRISKE ELLER TØRREDE STEN OG KERNER AF ABRIKOS, FERSKEN ELLER BLOMME SUKKERROER, TØRREDE, OGSÅ FORMALEDE SUKKERROER, FRISKE, KØLEDE ELLER FROSNE SUKKERRØR, FRISKE, KØLEDE, FROSNE ELLER TØRREDE, OGSÅ FORMALEDE STEN OG KERNER AF FRUGT OG ANDRE VEGETABILSKE PRODUKTER (HERUNDER IKKE-BRÆNDTE CIKORIERØDDER AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS SATIVUM), AF DEN ART DER HOVEDSAGELIG ANVENDES TIL MENNESKEFØDE, I.A.T.) HALM OG AVNER AF KORN, UBEARBEJDET, OGSÅ HAKKET, FORMALET, PRESSET ELLER SOM PELLETS MEL OG PELLETS AF LUCERNE KÅLROER, RUNKELROER OG ANDRE FODERRODFRUGTER HØ, LUCERNE, KLØVER, ESPARSETTE PELLETS AF HØ, KLØVER, ESPARSETTE, FODERKÅL, LUPIN, VIKKER OG LIGNENDE FODERPRODUKTER (UNDTAGEN KÅLROER, RUNKELROER OG RODFRUGTER TIL FODER) HØ, LUCERNE, KLØVER, ESPARSETTE, FODERKÅL, LUPIN, VIKKER OG LIGNENDE FODERPRODUKTER (UNDTAGEN SOM PELLETS OG UNDTAGEN KÅLROER, RUNKELROER OG RODFRUGTER TIL FODER OG MEL AF LUCERNE) NATURLIG LAK NATURLIG GUMMI ARABICUM MASTIKS FRA CHIOS (MASTIKS FRA TRÆER AF ARTEN PISTACIA LENTISCUS) MASTIKS FRA CHIOS (MASTIKS FRA TRÆER AF ARTEN PISTACIA LENTISCUS) OPIUM VANILLEOLEORESINER PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER (UNDTAGEN AF LAKRIDS, HUMLE, PYRETHRUM, PLANTE- RØDDER INDEHOLDENDE ROTENON, KVASSIAEKSTRAKT, OPIUM, ALOE OG MANNA OG SAMMEN- SATTE PLANTEEKSTRAKTER TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVARER ELLER NÆRINGSMIDLER OG MEDI- CINSKE PLANTER) PLANTESLIMER OG GELATINERINGSMIDLER AF GUARFRØ, OGSÅ MODIFICEREDE PLANTESLIMER OG GELATINERINGSMIDLER, UDVUNDET AF VEGETABILSKE PRODUKTER, OGSÅ MODIFICEREDE (UNDTAGEN AF JOHANNESBRØD, FRØ AF JOHANNESBRØD, GUARFRØ OG AGAR-AGAR) FEDT AF SVIN, UDSMELTET, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHERET MED OPLØSNINGSMIDLER, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) FEDT AF FJERKRÆ, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHERET MED OPLØSNINGSMIDLER CE/AL/Bilag IIa/da 12

22 TALG AF HORNKVÆG, FÅR ELLER GEDER, RÅ ELLER USMELTET, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHE- RET MED OPLØSNINGSMIDLER, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) TALG AF HORNKVÆG, FÅR ELLER GEDER, RÅ ELLER USMELTET, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHE- RET MED OPLØSNINGSMIDLER (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ELLER TEKNISK ANVENDELSE) LARDSTEARIN OG OLEOSTEARIN (PRESSETALG) TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN EMULGE- RET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT) LARDSTEARIN OG OLEOSTEARIN (PRESSETALG) (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG EMULGERET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT) TALGOLIE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG EMULGERET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT) TALGOLIE, OLEOMARGARIN OG LARDOIL (UNDTAGEN EMULGERET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT OG UNDTAGEN TALGOLIE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) OLIER AF FISKELEVER SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFI- CEREDE), MED INDHOLD AF VITAMIN A PÅ =< I.E. PR. G OLIER AF FISKELEVER SAMT FRAKTIONER DERAF, AF HELLEFISK OG HELLEFLYNDER, OGSÅ RAFFINE- REDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE), MED INDHOLD AF VITAMIN A PÅ I.E. OG DERUNDER PR. G OLIER AF FISKELEVER SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFI- CEREDE (UNDTAGEN OLIER AF FISKELEVER MED INDHOLD AF VITAMIN A PÅ I.E. OG DERUNDER PR. G OG OLIER AF HELLEFISK OG HELLEFLYNDER) FASTE FRAKTIONER AF FEDTSTOFFER OG OLIER AF FISK, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE OG OLIER AF FISKELEVER) FEDTSTOFFER OG OLIER AF FISK SAMT FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE OG OLIER AF FISKELEVER) FASTE FRAKTIONER AF FEDTSTOFFER OG OLIER AF HAVPATTEDYR, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE) FLYDENDE FRAKTIONER AF FEDTSTOFFER OG OLIER AF HAVPATTEDYR, OGSÅ RAFFINEREDE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE) SOJABØNNEOLIE, RÅ, OGSÅ AFSLIMET, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) SOJABØNNEOLIE, RÅ, OGSÅ AFSLIMET (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SOJABØNNEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE, RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) JORDNØDDEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVEN- DELSE KEMISK MODIFICEREDE OG RÅ) JORDNØDDEOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) JORDNØDDEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE, RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) FASTE FRAKTIONER AF PALMEOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAK- NINGER PÅ =< 1 KG FASTE FRAKTIONER AF PALMEOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAK- NINGER PÅ > 1 KG CE/AL/Bilag IIa/da 13

23 PALMEOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SOLSIKKEOLIE ELLER SAFLOROLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) SOLSIKKEOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SAFLOROLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SOLSIKKEOLIE ELLER SAFLOROLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) SOLSIKKEOLIE ELLER SAFLOROLIE SOLSIKKEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SAFLOROLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BOMULDSFRØOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) BOMULDSFRØOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BOMULDSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) BOMULDSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), RÅ, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), RÅ, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT >1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) FASTE FRAKTIONER AF KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG FASTE FRAKTIONER AF KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG KOKOSOLIE (KOPRAOLIE) OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE) TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE) OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE) OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) PALMEKERNEOLIE, RÅ PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, RÅ, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BABASSUOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMID- LER) PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, RÅ, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, RÅ, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN OLIER TIL TEKNISK OG INDUSTRIEL ANVENDELSE) FASTE FRAKTIONER AF PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG CE/AL/Bilag IIa/da 14

24 FASTE FRAKTIONER AF PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVEN- DELSE) PALMEKERNEOLIE, RÅ PALMEKERNEOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BABASSUOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFI- CEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%), RÅ, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER TIL KONSUM) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%), RÅ, (UNDTAGEN TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%) OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER TIL KONSUM) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%) OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE, RÅ, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER TIL KONSUM) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE, RÅ, (UNDTAGEN TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTIL- LING AF NÆRINGSMIDLER) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) LINOLIE, RÅ LINOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDU- STRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) LINOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) MAJSKIMOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMID- LER) MAJSKIMOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) MAJSKIMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) MAJSKIMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) RICINUSOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL FREMSTILLING AF AMINOUNDECANSYRE TIL BRUG VED PRODUKTION AF SYNTETISKE TEKSTILFIBRE ELLER PLAST CE/AL/Bilag IIa/da 15

25 RICINUSOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN TIL FREMSTILLING AF AMINOUNDECANSYRE TIL BRUG VED PRODUKTION AF SYNTETISKE TEKSTILFIBRE ELLER PLAST) TRÆOLIE (TUNGOLIE) OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE SESAMOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) SESAMOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SESAMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ) SESAMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) TOBAKSFRØOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) TOBAKSFRØOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) TOBAKSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) TOBAKSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, RÅ, I FAST FORM, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG UNDTAGEN SOJAOLIE, JORD- NØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMEOLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE, BOMULDSFRØOLIE, KOKOSOLIE, PALMEKERNEOLIE, BABASSUOLIE, RAPSOLIE, RYBSOLIE OG SENNEPSOLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, RÅ, I FAST FORM, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG UNDTAGEN SOJAOLIE, JORDNØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMENØDDE- OLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE, BOMULDSFRØOLIE, KOKOSOLIE, PALMEKERNEOLIE, BABASSU- OLIE, RAPSOLIE, RYBSOLIE OG SENNEPSOLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, RÅ, I FAST ELLER FLYDENDE FORM, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN OLIER TIL TEKNISK OG INDUSTRIEL ANVENDELSE OG UNDTAGEN SOJAOLIE, JORD- NØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMENØDDEOLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE, BOMULDSFRØOLIE, KOKOSOLIE, PALMEKERNEOLIE, BABASSUOLIE, RYBSOLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE) TIL TEKNISK OG INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG UNDTAGEN RÅ FEDTSTOFFER OG OLIER, SAMT SOJAOLIE, JORDNØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMENØDDEOLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, I FAST FORM, OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG, I.A.T. (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG RÅ FEDTSTOFFER OG OLIER) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, I FAST FORM, OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG, I.A.T. (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG RÅ FEDTSTOFFER OG OLIER) ANIMALSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, HELT ELLER DELVIS HYDREREDE, INTER-ESTERIFICEREDE, RE-ESTERIFICEREDE ELLER ELAIDINISEREDE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE PÅ ANDEN MÅDE BEARBEJDEDE, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT PÅ =< 1 KG ANIMALSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, HELT ELLER DELVIS HYDREREDE, INTER-ESTERIFICEREDE, RE-ESTERIFICEREDE ELLER ELAIDINISEREDE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE PÅ ANDEN MÅDE BEARBEJDEDE, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT PÅ > 1 KG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, HELT ELLER DELVIS HYDRE- REDE, INTER-ESTERIFICEREDE, RE-ESTERIFICEREDE ELLER ELAIDINISEREDE, OGSÅ RAFFINEREDE, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN OPALVOKS OG IKKE PÅ ANDEN MÅDE BEAR- BEJDEDE) CE/AL/Bilag IIa/da 16

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 07 Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke foderprodukter henhørende under pos. 12.14. 2. Som»grøntsager«i pos. 07.09, 07.10, 07.11 og 07.12

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under HS-kapitel 25 til 97, jf. artikel 7 og 12 BILAG 2 om intellektuel, industriel og

Læs mere

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet

EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale. BILAG IIIb. Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet DA DA DA EU Serbien stabiliserings- og associeringsaftale BILAG IIIb Serbiske toldindrømmelser for landbrugsprodukter med oprindelse i fællesskabet jf. artikel 27, stk. 2, litra b) Tolden (værditold og/eller

Læs mere

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER

LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER 388 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge und Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 212 LISTE OVER BILAG OG PROTOKOLLER BILAG 1 Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0779 Offentligt Europaudvalget 213 KOM (213) 779 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.213 COM(213) 779 final 213/385 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter

Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter Kapitel 20 Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) grøntsager, frugter og nødder, tilberedt eller konserveret på de i kapitel

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg

Toll- og vøruskráin. Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Kr Eind Mvg AFSNITII Vegetabilske produkter Bestemmelse 1. Ved»pellets«forstås i dette afsnit produkter, der er agglomereret enten direkte ved sammenpresning eller ved tilsætning af bindemiddel på 3 vægtprocent og

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

BILAG BILAG I A. FOR EF-INDUSTRIVARER (jf. artikel 21) på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden

BILAG BILAG I A. FOR EF-INDUSTRIVARER (jf. artikel 21) på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden BILAG BILAG I A MONTENEGRINSKE TOLDINDRØMMELSER FOR EF-INDUSTRIVARER (jf. artikel 21) Toldsatserne nedsættes som følger: på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80 % af basistolden

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 3 LIMITE COEST 47

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 3 LIMITE COEST 47 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2013 (OR. en) 7076/13 ADD 3 LIMITE PUBLIC COEST 47 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Associeringsaftale mellem

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET 520 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 429 PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da

Læs mere

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET

PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET PROTOKOL 1 OM SAMHANDELEN MED FORARBEJDEDE LANDBRUGSPRODUKTER MELLEM MONTENEGRO OG FÆLLESSKABET CE/MTN/P1/da 1 ARTIKEL 1 1. Fællesskabet og Montenegro anvender for forarbejdede landbrugsprodukter de toldsatser,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0467 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0467 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.9.2010 KOM(2010) 467 endelig 2010/0244 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen i form

Læs mere

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

BILAG. til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.4.2015 COM(2015) 182 final ANNEX 1 PART 3/3 BILAG til henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om godkendelse af Europa-Kommissionens indgåelse på Det Europæiske

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF L 107/28 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.5.2000 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF af 28. april 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

14372/10 KHO/iam DG DDTE

14372/10 KHO/iam DG DDTE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. oktober 2010 (OR. en) 14372/10 Interinstitutionel sag: 2010/0244 (NLE) AELE 53 N 24 AGRI 377 MI 347 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale i form

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 4.5.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 116/9 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights:

Økonomisk analyse. Sektoropgørelse - vegetabilier. 25. juli Highlights: Økonomisk analyse 25. juli 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sektoropgørelse - vegetabilier Highlights: Den samlede vegetabilske produktion

Læs mere

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016

Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Vejledning Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Kolofon Import af landbrugsprodukter fra Ukraine Februar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3846/ 87 om fastsættelsen af nomenklaturen over

om berigtigelse af forordning (EØF) nr. 3846/ 87 om fastsættelsen af nomenklaturen over 10. 6. 88 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 144/ 1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF ) Nr. 1561 / 88 af 6. juni 1988 om berigtigelse af forordning

Læs mere

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I

Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0086 Autonome handelspræferencer for Republikken Moldova ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks

Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks Kapitel 15 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fedt af svin

Læs mere

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav

Indledning. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt. Oprindelseskrav Indledning Oprindelseskrav Opnåelse af restitution for uafskallet ris og afskallet ris er betinget af, at varen har oprin- delse i EU. Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under den

Læs mere

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44

Indledning... 44. Afsnit I Levende dyr; animalske produkter 2 Kød og spiselige slagtebiprodukter... 44 C 356/42 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2010 TEKNISK VEJLEDNING TIL FASTSÆTTELSE AF EN VEJLEDENDE LISTE OVER DE KODER I DEN KOMBINEREDE NOMENKLATUR, DER KAN OMFATTE FORBUDTE SÆLPRODUKTER Offentliggørelse

Læs mere

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ERNÆRING. www.almirall.com. Solutions with you in mind ERNÆRING www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION RÅDGIVNING OMKRING ERNÆRING FOR PATIENTER MED MS Det er ikke videnskabeligt bevist, at det at følge en speciel diæt hjælper

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.22 KOM(22) 76 endelig 22/29 (ACC) Forslag til RÅDETS FORORDNING om autonome og midlertidige foranstaltninger for indførsel af visse forarbejdede

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0354 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.04.2004 KOM(2004)354 endelig 2004/0115(AVC) Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0655 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.11.2006 KOM(2006) 655 endelig 2006/0218 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27623 Den 15. september 2014 FVM 312 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. juli 2016 (OR. en) 11434/16 AGRILEG 112 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. juli 2016 til: Komm. dok. nr.: D045753/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 383. Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69,

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter.

Kostplan. Grøntsager Mos tilberedt af kogte kartofler, gulerødder, broccoli, blomkål, persillerod eller pastinak, squash eller ærter. Kostplan 0 6 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder Modermælk eller modermælkserstatning. D-vitamin dråber fra 14 dage til 2 år. www.sundhedstjenesten-egedal.dk www.altomkost.dk www.sst.dk Mad til spædbørn &

Læs mere

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter

LISTE OVER PROTOKOLLER. Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet inden for sektoren forarbejdede landbrugsprodukter 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Protokolle Dänisch (Normativer Teil) 1 von 373 LISTE OVER PROTOKOLLER Protokol 1 om jern- og stålprodukter Protokol 2 om handel mellem Albanien og Fællesskabet

Læs mere

Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt

Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt Banan chips Spise dem som snack, eller brug dem i din salater, eller tilbehør til fx fisk og kylling sammen med ris og grønt 2 store bananer (umodne) 1 tsk røget mild paprika 1 tsk groft salt 1 tsk sesamfrø

Læs mere

Mejeriprodukter og mere frugt

Mejeriprodukter og mere frugt Mejeriprodukter og mere frugt Bilag Side 1 Morgenfrisk Frugtyoghurt (4 pers.) 8 dl yoghurt naturel af letmælk eller skummetmælk 200 g frugt, fx banan, melon, appelsin, æble, bær 25 g. mandler Vælg én eller

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Markedsfokus på Norge

Markedsfokus på Norge Markedsfokus på Norge Oktober DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) 12459/14 AGRILEG 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 8. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033914/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

GUIDEN. Husk de gode madvaner når du flytter hjemmefra. Se mere på www.ungdomssult.dk

GUIDEN. Husk de gode madvaner når du flytter hjemmefra. Se mere på www.ungdomssult.dk GUIDEN Husk de gode madvaner når du flytter hjemmefra 1 Se mere på www.ungdomssult.dk DEN IDEELLE KOST H vis du er lidt forvirret med hensyn til, hvilken kost der er sund, er det forståeligt nok. Snart

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Konsolideret lovgivningsdokument 10.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0218 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 10. juli 2007 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

lidt honning, mild dijon sennep, lidt mild lys eddike

lidt honning, mild dijon sennep, lidt mild lys eddike Savojkål med rugbrød 1/2 kålhoved 50 gram frisk spinat 4 skiver groft rugbrød 6 skiver bacon (1 pakke) lidt honning, mild dijon sennep, lidt mild lys eddike oregano og salvie oliven olie. tænd ovnen på

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0018 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.1.2009 KOM(2009) 18 endelig 2009/0002 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 374/2014 om nedsættelse eller

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 64 Fodtøj, gamacher o. lign.; dele dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Engangsovertræk til fødder eller sko, af tyndt materiale (f.eks. papir, plastfolie), uden påsat sål. Disse

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 1/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00158 / 30635 Den 28.

Læs mere

GRØD OG MYSLI.

GRØD OG MYSLI. BREADand AND BREAKFAST (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd Bread Breakfast projektprojektet med støtte fra forskningsrådet GRØD OG MYSLI BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014),

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0063 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 63 endelig 2004/0019 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 287./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Markedsfokus på Storbritannien

Markedsfokus på Storbritannien Markedsfokus på Storbritannien December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0059 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.2.2004 KOM(2004) 59 endelig 2004/0021 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, Fællesskabet

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Økonomiske tendenser. Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Grækenland Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016

Økonomiske tendenser. Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Grækenland Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016 Markedsfokus på Grækenland Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

A Vitamin. B 1 vitamin

A Vitamin. B 1 vitamin A Vitamin Er afgørende for at opretholde vækst stoffer og et godt syn. Det holder skind og knogler sunde. Mangel er ofte årsag til sløvhed, strube lektioner(candida albicans) og dårlige øjne (blindhed).

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer

26. februar 2009 Ændringer > 5% i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af ændret beregning (samme kilde), Ialt 6664 datalinjer side 1 0001 Abrikos, tørret 4 mættede fedtsyrer 0.14 0.1 050 050 0001 Abrikos, tørret 5 monoumætt. fedtsyrer 0.84 0.6 050 050 0001 Abrikos, tørret 6 polyumætt. fedtsyrer 0.38 0.6 050 050 0001 Abrikos,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 5 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater

Læs mere

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe Grain Free Puppy Recipe NOW FRESH Grain Free Puppy Recipe er lavet med 100% frisk kalkun, laks, ænder og 100% friske NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder INGEN: NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder Råprotein:

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær

1. Skyr m. friske eller frosne bær 3-5 spsk. skyr, 2 tsk. oil of life women, 1 spsk. afskallede hampefrø, 1 dl. friske eller frosne bær Køb økologisk og biodynamisk eller fra områder tæt på dig - så meget din pengepung tillader det. Køb mad som får din krop til at smile, og dine sanser til at frydes. 1. Skyr m. friske eller frosne bær

Læs mere

Økologisk Mad i Dagplejen

Økologisk Mad i Dagplejen Økologisk Mad i Dagplejen Københavns Kommune har et mål om at blive verdens første miljøcertificerede hovedstad i 2015. Derfor skal alle dagtilbud i kommunen - også dagplejen - i dag tilbyde mad, der

Læs mere