LISTE OVER BILAG. CE/AL/LA/da 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LISTE OVER BILAG. CE/AL/LA/da 1"

Transkript

1 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) Bilag IIb Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra b)) Bilag IIc Albanske toldindrømmelser for landbrugsråvarer med oprindelse i Fællesskabet (jf. artikel 27, stk. 3, litra c)) Bilag III Fællesskabsindrømmelser for albanske fisk og fiskevarer Bilag IV Etablering: Finansielle tjenesteydelser Bilag V Intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret CE/AL/LA/da 1

2 BILAG I ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR FÆLLESSKABSINDUSTRIVARER (jf. artikel 19) Toldsatserne nedsættes som følger: på datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 80% af basistolden den 1. januar i det første år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 60% af basistolden den 1. januar i det andet år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 40% af basistolden den 1. januar i det tredje år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 20% af basistolden den 1. januar i det fjerde år efter datoen for aftalens ikrafttræden nedsættes importtolden til 10% af basistolden den 1. januar i det femte år efter datoen for aftalens ikrafttræden afskaffes den resterende importtold. CE/AL/Bilag I/da 1

3 HS 8+ Varebeskrivelse Salt egnet til menneskeføde Portland cement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement, også farvet eller i 2523 form af klinker Anden specialbenzin Motorbenzin med blyindhold på ikke over 0,013 g/l, med oktantal (RON) på under Jetbenzin Petroleum Jetpetroleum Andre varer Andre middelsvære olier Gasolier Gasolier til behandling ved en bestemt proces Gasolier til kemisk omdannelse ved andre processer end nævnt under underposition Til anden anvendelse: Med indhold af svovl ikke over 0,05 vægtprocent Med indhold af svovl over 0,05 vægtprocent, men ikke over 0,2 vægtprocent Gasolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 0,2 vægtprocent Brændselsolier til anden anvendelse med indhold af svovl over 2,8 vægtprocent Brændt jordoliekoks Kunstig asfaltbitumen Andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler: Til fremstilling af carbon (herunder carbon-black eller kønrøg) henhørende under pos I andre tilfælde Med indhold af diphosphorpentaoxid på over 35 vægtprocent I andre tilfælde CE/AL/Bilag I/da 2

4 Pudder, herunder fast pudder Andre varer Hårvaskemidler Hårlak Hårvand Andre varer Tandplejemidler Præparater til brug før, under og efter barbering Desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug Sæbe til toiletbrug (herunder til medicinsk brug) I andre tilfælde Sæbe i flager, granulater eller pulvere I anden form Overfladeaktive præparater Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og rensemidler Overfladeaktive præparater Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse af træmøbler, gulve eller andet træværk Polermidler og lignende præparater til automobiler, undtagen polermidler til metalvarer Andre varer Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballagegenstande - Sække og poser (herunder kræmmerhuse): Af polymerer af ethylen Af anden plast: Af polyvinylchlorid CE/AL/Bilag I/da 3

5 Af anden plast 3924 Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast: Bordservice og køkkenartikler Andre varer: - - Af regenerater af cellulose: Svampe Andre varer Varer af anden plast Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 liter 3926 Andre varer af plast, og varer af andet materiale under pos Regummerede dæk Af den art der anvendes til personmotorkøretøjer (herunder stationcars og racerbiler) Af den art der anvendes til busser og lastbiler I andre tilfælde I andre tilfælde Massive og hule ringe Fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal: Med overdel af gummi Med overdel af plast - Andet fodtøj: Som dækker knæet: Andet fodtøj, som dækker knæet, med overdel af gummi Andet fodtøj, som dækker knæet, med overdel af plast Som dækker anklen, men ikke knæet: Andet fodtøj, som dækker anklen, men ikke knæet, med overdel af gummi CE/AL/Bilag I/da 4

6 Andet fodtøj, som dækker anklen, men ikke knæet, med overdel af plast I andre tilfælde: Andet fodtøj med overdel af gummi Andet fodtøj med overdel af plast Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj Fodtøj med ydersål af læder eller kunstlæder: Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj 6405 Andet fodtøj: Med overdel af læder eller kunstlæder: Andet fodtøj med overdel af læder eller kunstlæder, med ydersål af træ eller kork Andet fodtøj med overdel af læder eller kunstlæder, med ydersål af andet materiale Med overdel af tekstilmaterialer: Med ydersål af træ eller kork - - Med ydersål af andet materiale: Hjemmefodtøj og andet fodtøj til indendørs brug Andet fodtøj I andre tilfælde Med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder Med ydersål af andre materialer Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra 6406 ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil: Fodtøjsoverdele og dele deraf, undtagen forstærkninger: - - Af læder: Fodtøjsoverdele CE/AL/Bilag I/da 5

7 Dele af fodtøjsoverdele Af andet materiale 6904 Keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer: Mursten af keramisk materiale Andre varer Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug: Tagsten Andre varer Uglaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer 6907 o.lign., af keramisk materiale; uglaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag: Glaserede sten og fliser til brolægning, gulvbelægning eller beklædning af vægge, kaminer o.lign., 6908 af keramisk materiale; glaserede keramiske terninger og lignende varer til mosaikarbejder, også på underlag: Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen (EKSF) Af den art der anvendes til armering af beton (EKSF) Af den art der anvendes til forstærkning af dæk I andre tilfælde Med indhold af kulstof på 0,06 vægtprocent og derunder Med indhold af kulstof på over 0,06 vægtprocent, men under 0,25 vægtprocent Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men ikke over 0,75 vægtprocent Med indhold af kulstof på over 0,75 vægtprocent I andre tilfælde: Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: Smedet - Med indsnit, riller, ribber og lign., der er fremkommet under valsningen, eller snoet efter valsningen Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover (EKSF) I andre tilfælde: CE/AL/Bilag I/da 6

8 - - - Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: Af den art der anvendes til armering af beton I andre tilfælde, med cirkelformet tværsnit af diameter: mm og derover Under 80 mm I andre tilfælde Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent: Med cirkelformet tværsnit af diameter: mm og derover Under 80 mm I andre tilfælde Med et indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent eller derover mm og derunder Over 2 mm Med andre tværsnit Andre varer I andre tilfælde Med største tværmål over 6 mm I andre tilfælde: Med største tværmål over 0,5 mm Med største tværmål 0,5 mm og derunder Af raffineret kobber Isolerede (herunder lakererede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele; optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med 8544 forbindelsesdele: - Beviklingstråd: Af kobber: CE/AL/Bilag I/da 7

9 Emaljeret eller lakeret I andre tilfælde I andre tilfælde: Emaljeret eller lakeret I andre tilfælde Koaksialkabler og andre koaksiale elektriske ledere Ledninger og kabler, med en diameter af lederens enkelte tråde på over 0,51 mm Andre varer Til spænding af volt Til spænding over 80 volt, men under volt Andre elektriske ledere, til spænding over 1000 volt Med kobberledere Med andre ledere Møbler af træ, af den art der anvendes i kontorer: - - Af højde 80 cm og derunder: Skriveborde Andre varer - - Af højde over 80 cm: Skabe med dør eller jalousi; skabe med skuffer (f.eks. kartotek- og arkivskabe) Andre varer Møbler af træ, af den art der anvendes i køkkener: Køkkenelementer Andre varer Møbler af træ, af den art der anvendes i forretninger CE/AL/Bilag I/da 8

10 BILAG IIa ALBANSKE TOLDINDRØMMELSER FOR LANDBRUGSRÅVARER MED OPRINDELSE I FÆLLESSKABET (jf. artikel 27, stk. 3, litra a)) Toldfrihed for ubegrænsede mængder fra datoen for aftalens ikrafttræden HS-kode RACERENE AVLSDYR, HESTE RACERENE AVLSDYR, ÆSLER Beskrivelse RACERENE AVLSDYR, KVIER (HUNDYR TIL AVLSBRUG, DER ENDNU ALDRIG HAR KÆLVET) RACERENE AVLSDYR, KØER (UNDTAGEN KVIER), HUNDYR TIL AVLSBRUG RACERENE AVLSDYR, HORNKVÆG (UNDTAGEN KVIER OG KØER) LEVENDE TAMKVÆG AF VÆGT > 80 KG OG <= 160 KG (UNDTAGEN DYR TIL SLAGTNING OG RACERENE AVLSDYR) RACERENE AVLSDYR, SVIN TAMSVIN, AF VÆGT < 50 KG (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) LEVENDE SVIN, IKKE TAMSVIN, AF VÆGT < LEVENDE SØER, SOM HAR FARET MINDST ÉN GANG, AF VÆGT >= 160 KG (UNDTAGEN RACERENE AVLSSØER) LEVENDE TAMSVIN, AF VÆGT >= 50 KG (UNDTAGEN SØER, SOM HAR FARET MINDST ÉN GANG, AF VÆGT <= 160 KG OG RACERENE AVLSSØER) LEVENDE SVIN, IKKE TAMSVIN, AF VÆGT >= 50 KG RACERENE AVLSDYR, FÅR LAM (DYR ET ÅR OG DERUNDER) (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) LEVENDE FÅR (UNDTAGEN LAM OG RACERENE AVLSDYR) RACERENE AVLSDYR, GEDER LEVENDE GEDER (UNDTAGEN RACERENE AVLSDYR) FJERKRÆ, AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYLLINGER AF ÆGLÆGNINGSRACER, AF VÆGT <= 185 G 1 Som fastsat i Republikken Albaniens toldlov nr af 12. december 2003 om godkendelse af toldtarifniveauet (albansk statstidende nr. 82 og nr. 82/1 af 2002), ændret ved lov nr af 8. december 2003 (albansk statstidende nr. 105 af 2003) og ved lov nr af 6. december 2004 (albansk statstidende nr. 103 af 2004). CE/AL/Bilag IIa/da 1

11 FJERKRÆ, AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYLLINGER, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN ÆGLÆGNINGS- RACER) ÆGLÆGNINGSRACER, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN AVLS- OG FORMERINGSHØNEKYL- LINGER) FJERKRÆ, LEVENDE HØNS, AF VÆGT <= 185 G (UNDTAGEN KALKUNER, PERLEHØNS, AVLS- OG FOR- MERINGSHØNEKYLLINGER OG ÆGLÆGNINGSRACER) TAMME KALKUNER, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G TAMME GÆS, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G TAMME ÆNDER OG PERLEHØNS, LEVENDE, AF VÆGT <= 185 G HØNS AF ARTEN GALLUS DOMESTICUS, LEVENDE, AF VÆGT > 185 G MEN <= 2 KG PRIMATER, LEVENDE TAMKANINER, LEVENDE PATTEDYR, LEVENDE (UNDTAGEN PRIMATER, HVALER, DELFINER OG MARSVIN PATTEDYR AF ORDENEN CETACEA'', MANATER OG DYGONGER ''PATTEDYR AF ORDENEN SIRENIA'', HESTE, ÆSLER, MULDYR, MULÆSLER, KVÆG, SVIN, FÅR, GEDER OG TAMKANINER) KRYBDYR, HERUNDER SLANGER OG SKILDPADDER, LEVENDE ROVFUGLE, LEVENDE PAPEGØJER, HERUNDER PARAKITTER, ARAER OG KAKADUER, LEVENDE DUER, LEVENDE FUGLE, LEVENDE (UNDTAGEN ROVFUGLE OG PAPEGØJER, HERUNDER PARAKITTER, ARAER OG KAKADUER, SAMT DUER) DYR, LEVENDE (UNDTAGEN PATTEDYR, KRYBDYR, FUGLE, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR SAMT KULTURER AF MIKROORGANISMER OG LIGNENDE) HESTEKØD, FERSK ELLER KØLET HESTEKØD, FROSSET KØD, FERSK ELLER KØLET HESTEKØD, FROSSET KØD AF ÆSLER, MULDYR ELLER MULÆSLER, FERSK, KØLET ELLER FROSSET SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FERSK ELLER KØLET, TIL FREMSTILLING AF PHAR- MACEUTISKE PRODUKTER SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FROSSENT, TIL FREMSTILLING AF PHARMACEU- TISKE PRODUKTER, (UNDTAGEN TUNGE OG LEVER) SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF HORNKVÆG, FERSK ELLER KØLET SPISELIG LEVER, FROSSET SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF FÅR, GEDER, HESTE, ÆSLER, MULDYR ELLER MULÆSLER, FERSKE ELLER KØLEDE, TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE PRODUKTER SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER AF FÅR, GEDER, HESTE, MULDYR ELLER MULÆSLER, FROSSET, TIL FREMSTILLING AF FARMACEUTISKE PRODUKTER VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <= 15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ < 1,5 VÆGTPROCENT CE/AL/Bilag IIa/da 2

12 VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <=15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ <1,5 VÆGTPROCENT OG <=27 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ <=15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >27 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ <=1,5 VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >1,5 VÆGTPROCENT OG <= 27VÆGTPROCENT VALLE OG MODIFICERET VALLE, I PULVERFORM, SOM GRANULAT ELLER I ANDEN FAST FORM, IKKE TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED PROTEININDHOLD "NITROGENINDHOLD X 6,38" PÅ >15 VÆGTPROCENT OG MED FEDTINDHOLD PÅ >27 VÆGTPROCENT ÆG TIL UDRUGNING, AF KALKUNER ELLER GÆS ÆG AF FJERKRÆ TIL UDRUGNING (UNDTAGEN AF KALKUNER ELLER GÆS) SKILDPADDEÆG, FUGLEREDER OG ANDRE SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, I.A.T TARME, BLÆRER OG MAVER, HELE ELLER STYKKER DERAF, AF ANDRE DYR END FISK HYACINTLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST NARCISSELØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST TULIPANLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST GLADIOLUSLØG, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST LØG, ROD- OG STÆNGELKNOLDE, RODSTOKKE OG JORDSTÆNGLER, IKKE I VÆKST ELLER I BLOMST (UNDTAGEN SPISELIGE LØG, RØDDER OG RODKNOLDE OG UNDTAGEN HYACINTLØG, NARCISSELØG, TULIPANLØG, GLADIOLUSLØG OG CIKORIEPLANTER OG -RØDDER) CIKORIEPLANTER OG RØDDER (UNDTAGEN CIKORIERØDDER AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS SATI- VUM) ORKIDE-, HYACINT-, NARCISSE- OG TULIPANLØG, I VÆKST ELLER I BLOMST LØG, ROD- OG STÆNGELKNOLDE, RODSTOKKE OG JORDSTÆNGLER, I VÆKST ELLER I BLOMST (UND- TAGEN SPISELIGE LØG, RØDDER OG RODKNOLDE OG UNDTAGEN ORKIDEER, HYACINTER, NARCISSER OG TULIPANER OG CIKORIEPLANTER OG -RØDDER) STIKLINGER UDEN ROD SAMT PODEKVISTE (UNDTAGEN AF VINPLANTER) TRÆER OG BUSKE, OGSÅ PODEDE, AF DEN ART DER BÆRER SPISELIGE FRUGTER ELLER NØDDER (UNDTAGEN VINPLANTER) RHODODENDRON OG AZALEA, OGSÅ PODEDE ROSER, OGSÅ PODEDE ROSENPLANTER, OKULEREDE ELLER PODEDE MYCELIUM ANANASPLANTER GRØNTSAGSPLANTER OG JORDBÆRPLANTER SKOVTRÆER STIKLINGER MED ROD SAMT UNGPLANTER AF TRÆER OG BUSKE (UNDTAGEN FRUGT-, NØDDE- OG SKOVTRÆER OG -BUSKE) FRILANDSTRÆER OG -BUSKE, MED RØDDER (UNDTAGEN STIKLINGER, PODEKVISTE OG UNGPLANTER SAMT FRUGT-, NØDDE- OG SKOVTRÆER OG -BUSKE) CE/AL/Bilag IIa/da 3

13 FRILANDSPLANTER, STAUDER FRILANDSPLANTER, LEVENDE MED RØDDER, I.A.T STIKLINGER MED ROD AF STUEPLANTER, HERUNDER UNGPLANTER (UNDTAGEN KAKTUSSER) STUEPLANTER, BLOMSTERPLANTER MED KNOPPER ELLER BLOMSTER (UNDTAGEN KAKTUSSER) STUEPLANTER OG KAKTUSSER, LEVENDE (UNDTAGEN STIKLINGER MED ROD OG UNGPLANTER OG BLOMSTERPLANTER MED KNOPPER ELLER BLOMSTER) LÆGGEKARTOFLER HVIDLØG, FRISKE ELLER KØLEDE CIKORIE AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS VAR. FOLIOSUM, FRISK ELLER KØLET PEBERROD, FERSK ELLER KØLET SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, FRISKE ELLER KØLEDE KANTARELLER, FRISKE ELLER KØLEDE RØRHATTE, FRISKE ELLER KØLEDE SVAMPE, SPISELIGE, FRISKE ELLER KØLEDE (UNDTAGEN KANTARELLER, RØRHATTE, SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS SAMT TRØFLER) SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, FORELØBIGT KONSERVEREDE (F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALT- LAGE, SVOVLSYRLINGVAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER), MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING FRUGTER AF SLÆGTERNE CAPSICUM OG PIMENTA, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBE- REDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING (UNDTAGEN SØD PEBER) SPISELØG, FORELØBIGT KONSERVEREDE F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALTLAGE, SVOVLSYRLING- VAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FOR- TÆRING GRØNTSAGER, FORELØBIGT KONSERVEREDE F.EKS. MED SVOVLDIOXID, I SALTLAGE, SVOVLSYR- LINGVAND ELLER ANDRE KONSERVERENDE OPLØSNINGER, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING (MED UNDTAGELSE AF OLIVEN, KAPERS, AGURKER OG ASIER, SVAMPE OG TRØFLER) SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE JUDASØRE (AURICULARIA SPP.), TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.), TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE SVAMPE OG TRØFLER, TØRREDE, SNITTEDE, KNUSTE ELLER PULVERISEREDE, MEN IKKE YDERLIGERE TILBEREDTE (UNDTAGEN SVAMPE AF SLÆGTEN AGARICUS, JUDASØRE (AURICULARIA SPP.) OG BÆVRESVAMP (TREMELLA SPP.)) ÆRTER, PISUM SATIVUM, TØRREDE OG UDBÆLGEDE, TIL UDSÆD HAVEBØNNER "PHASEOLUS VULGARIS", UDBÆLGEDE OG TØRREDE, TIL UDSÆD LINSER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE VALSKBØNNER (VICIA FABA VAR. MAJOR) OG HESTEBØNNER (VICIA FABA VAR. EQUINA OG VICIA FABA VAR. MINOR), UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, TIL UDSÆD (UNDTAGEN ÆRTER, KIKERÆRTER, BØNNER, LINSER, VALSKEBØNNER OG HESTEBØNNER) BÆLGFRUGTER, UDBÆLGEDE OG TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE ELLER FLÆKKEDE, (UNDTAGEN TIL UDSÆD OG UNDTAGEN ÆRTER, KIKERÆRTER, BØNNER, LINSER, VALSKEBØNNER OG HESTEBØNNER) CE/AL/Bilag IIa/da 4

14 PELLETS AF MEL AF MANIOKROD MANIOKROD, ENTEN FRISKE OG HELE ELLER FROSNE OG UDEN SKRÆL, OGSÅ SNITTEDE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE, I PAKKER PÅ =< 28 KG MANIOKROD, FRISKE ELLER TØRREDE, HELE ELLER SNITTEDE (UNDTAGEN OG ) SØDE KARTOFLER, FRISKE, HELE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE SØDE KARTOFLER, TØRREDE ARROWROD, SALEPROD OG LIGNENDE RØDDER (UNDTAGEN MANIOKROD OG SØDE KARTOFLER), MED STORT INDHOLD AF STIVELSE, ENTEN FRISKE OG HELE ELLER FROSNE OG UDEN SKRÆL, OGSÅ SNIT- TEDE, BESTEMT TIL MENNESKEFØDE, I PAKKER PÅ =< 28 KG ARROWROD, SALEPROD OG LIGNENDE RØDDER (UNDTAGEN MANIOKROD OG SØDE KARTOFLER), MED STORT INDHOLD AF STIVELSE (UNDTAGEN ) RØDDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN (UNDTAGEN TIL ) PARAØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE BITRE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, MED SKAL MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, MED SKAL (UNDTAGEN BITRE MANDLER) BITRE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE MANDLER, FRISKE ELLER TØRREDE, AFSKALLEDE (UNDTAGEN BITRE MANDLER) ARECANØDDER (BETELNØDDER), KOLANØDDER OG PEKANØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE PINJEFRØ, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE QUEENSLANDSNØDDER, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ AFSKALLEDE BANANER, HERUNDER PISANG, TØRREDE AVOCADOER, FRISKE ELLER TØRREDE GRAPEFRUGTER, FRISKE ELLER TØRREDE CITRUSFRUGTER, FRISKE ELLER TØRRENDE (UNDTAGEN APPELSINER, CITRONER CITRUS LIMON OG CITRUS LIMONUM, LIMEFRUGTER ''CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA'', GRAPEFRUGTER, MANDARINER (HERUNDER TANGERINER OG SATSUMAS), CLEMENTINER, WILKINGS OG LIGNENDE KRYDSNINGER AF CITRUSFRUGTER) KORENDER, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG SULTANAS, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG DRUER, TØRREDE (UNDTAGEN KORENDER OG SULTANAS), I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 2 KG KORENDER, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG SULTANAS, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG DRUER, TØRREDE (UNDTAGEN KORENDER OG SULTANAS), I PAKNINGER AF NETTOVÆGT > 2 KG RØDE RIBS, FRISKE TYTTEBÆR CE/AL/Bilag IIa/da 5

15 DURIANFRUGTER, FRISKE HINDBÆR, BROMBÆR, MORBÆR, LOGANBÆR, SOLBÆR, RIBS OG STIKKELSBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED INDHOLD AF SUKKER PÅ >13 VÆGTPROCENT HINDBÆR, BROMBÆR, MORBÆR, LOGANBÆR, SOLBÆR, RIBS OG STIKKELSBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, TILSAT SUKKER ELLER ANDRE SØDEMIDLER, MED INDHOLD AF SUKKER PÅ =< 13 VÆGTPROCENT SOLBÆR, OGSÅ KOGTE I VAND ELLER DAMPKOGTE, FROSNE, USØDEDE GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), TAMARINDER, AKAJOU- ÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPOTILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOS- NØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, OGSÅ KOGTE I VAND GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), TAMARINDER, AKAJOU- ÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPOTILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOS- NØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, OGSÅ KOGTE I VAND ABRIKOSER, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA), FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMID- DELBAR FORTÆRING FRUGTER AF ARTEN VACCINIUM MYRTILLUS, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING SOLBÆR, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING HINDBÆR, FORELØBIGT KONSERVEREDE, MEN IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING GUAVABÆR, MANGO, MANGOSTANER, TAMARINDER, AKAJOUÆBLER, LITCHI, JACKFRUGTER, SAPO- TILLER, PASSIONSFRUGTER, CARAMBOLER, PITAHAYA, KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØD- DER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER, IKKE TILBEREDTE TIL UMIDDELBAR FORTÆRING BLANDINGER AF TØRREDE ABRIKOSER, ÆBLER, FERSKNER, HERUNDER BLODFERSKNER OG NEKTA- RINER, PÆRER, MELONTRÆSFRUGTER (PAPAYA) ELLER ANDRE TØRREDE FRUGTER, I.A.T., HERUNDER SVESKER (UNDTAGEN BLANDINGER AF NØDDER) BLANDINGER UDELUKKENDE AF KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLANØDDER OG QUEENSLANDNØDDER BLANDINGER UDELUKKENDE AF SPISELIGE NØDDER HENHØRENDE UNDER POS OG 0802 (UND- TAGEN KOKOSNØDDER, AKAJOUNØDDER, PARANØDDER, ARECANØDDER "BETELNØDDER", KOLA- NØDDER OG QUEENSLANDNØDDER) BLANDINGER AF TØRREDE FRUGTER I.A.T. (UNDTAGEN SVESKER OG FIGNER) SKALLER AF CITRUSFRUGTER ELLER MELONER (HERUNDER VANDMELONER), FRISKE, FROSNE, TØR- REDE ELLER FORELØBIGT KONSERVEREDE I SALTLAGE ELLER I VAND MED ANDRE TILSÆTNINGS- STOFFER SKALLER OG HINDER AF KAFFE MUSKATNØD MUSKATBLOMME KARDEMOMME SPELT TIL UDSÆD UAFSKALLET RIS TIL UDSÆD UAFSKALLET RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) CE/AL/Bilag IIa/da 6

16 UAFSKALLET RUNDKORNET RIS (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET MIDDELKORNET RIS (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) UAFSKALLET LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) OG TIL UDSÆD) AFSKALLET RUNDKORNET RIS (HINDERIS), SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET MIDDELKORNET RIS (HINDERIS), SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE >=3, SKOLDET (PARBOILED) AFSKALLET RUNDKORNET RIS (HINDERIS) (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET MELLEMKORNET RIS (HINDERIS), (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) AFSKALLET LANGKORNET RIS (HINDERIS), MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE >=3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) DELVIS SLEBEN RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN RUNDKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN MIDDELKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) DELVIS SLEBEN LANGKORNET, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) DELVIS SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) SLEBEN RUNDKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN MIDDELKORNET RIS, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, SKOL- DET (PARBOILED) SLEBEN RUNDKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN MIDDELKORNET RIS, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >2 MEN <3, (UNDTAGEN SKOLDET (PARBOILED)) SLEBEN LANGKORNET RIS, MED ET FORHOLD MELLEM KORNETS LÆNGDE OG BREDDE PÅ >=3, (UND- TAGEN SKOLDET (PARBOILED) CE/AL/Bilag IIa/da 7

17 BRUDRIS HYBRIDSORGHUM, TIL UDSÆD SORGHUM (UNDTAGEN HYBRIDSORGHUM TIL UDSÆD) BOGHVEDE HIRSE (UNDTAGEN SORGHUM) KANARIEFRØ TRITICALE KORN (UNDTAGEN HVEDE OG BLANDSÆD AF HVEDE OG RUG, RUG, BYG, HVEDE, MAJS, RIS, BOG- HVEDE, HIRSE, CANARIEFRØ, TRITICALE OG SORGHUM) HAVREMEL GRYN OG GROFT MEL AF RUG GRYN OG GROFT MEL AF BYG GRYN OG GROFT MEL AF HAVRE GRYN OG GROFT MEL AF RIS PELLETS AF RUG PELLETS AF BYG PELLETS AF HAVRE PELLETS AF MAJS PELLETS AF RIS PELLETS AF HVEDE PELLETS AF KORN (UNDTAGEN RUG, BYG, HVEDE, MAJS, RIS OG HVEDE) KORN AF HAVRE, VALSET KORN AF RUG, VALSET ELLER I FLAGER KORN AF BYG, VALSET KORN AF BYG I FLAGER FLAGER AF RIS KORN AF HAVRE, AFSKALLET (UNDTAGEN STUDSET) KORN AF HAVRE, AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST KORN AF HAVRE, AFRUNDET (PERLEGRYN) CE/AL/Bilag IIa/da 8

18 KORN AF HAVRE, KNUST KORN AF HAVRE (UNDTAGEN STUDSET, AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF MAJS, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF MAJS, KNUST KORN AF BYG, KUN AFSKALLET KORN AF BYG, AFSKALLET OG SKÅRET ELLER KNUST KORN AF BYG, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF BYG, KUN KNUST KORN AF BYG (UNDTAGEN AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF HVEDE, AFSKALLET KORN AF RUG, AFSKALLET KORN, AFSKALLET (UNDTAGEN BYG, HAVRE, MAJS, RIS, HVEDE ELLER RUG) KORN AF HVEDE, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF RUG, AFRUNDET (PERLEGRYN) KORN AF HVEDE, KUN KNUST KORN AF RUG, KUN KNUST KORN (UNDTAGEN BYG, HVEDE, MAJS, HVEDE OG RUG), KUN KNUST KORN AF HVEDE (IKKE AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KORN AF RUG (IKKE AFSKALLET, SKÅRET ELLER KNUST, AFRUNDET ELLER KUN KNUST) KIM AF HVEDE, HELE, VALSET, I FLAGER ELLER FORMALET MEL OG PULVER AF KARTOFLER FLAGER, GRANULATER OG PELLETS, AF KARTOFLER MEL OG PULVER AF ÆRTER, BØNNER, LINSER OG ANDRE TØRREDE BÆLGFRUGTER HENHØRENDE UNDER POS DENATURERET MEL OG PULVER AF SAGOPALMER ELLER MANIOKROD, ARROWROD, SALEPROD, JORDSKOKKER, SØDE KARTOFLER OG LIGNENDE RØDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN MEL OG PULVER AF SAGOPALMER, MANIOKROD, ARROWROD, SALEPROD, JORDSKOKKER, SØDE KAR- TOFLER OG LIGNENDE RØDER OG RODKNOLDE MED HØJT INDHOLD AF STIVELSE ELLER INULIN (UNDTAGEN DENATURERET) MEL OG PULVER AF BANANER MEL OG PULVER AF VARER HENHØRENDE UNDER KAPITEL 8 (SPISELIGE FRUGTER) (UNDTAGEN BANANER) MALT AF HVEDE, FORMALET (IKKE BRÆNDT) MALT AF HVEDE (UNTAGEN FORMALET ELLR BRÆNDT) MALT, FORMALET (UNDTAGEN BRÆNDT OG AF HVEDE) MALT (UNDTAGEN BRÆNDT, AF HVEDE OG FORMALET) BRÆNDT MALT CE/AL/Bilag IIa/da 9

19 RISSTIVELSE INULIN HVEDEGLUTEN, OGSÅ TØRRET SOYABØNNER, TIL UDSÆD SOYABØNNER (UNDTAGEN TIL UDSÆD) JORDNØDDER MED SKAL, TIL UDSÆD KOPRA HØRFRØ, TIL UDSÆD HØRFRØ (UNDAGEN TIL UDSÆD) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%, OG SOM INDEHOLDER < 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), TIL UDSÆD RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%, OG SOM INDEHOLDER < 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (SOM GIVER EN IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%, OG SOM INDEHOLDER >= 30 MICORMOL GLUCOSINOLATER PR. GRAM I DEN FASTE FRAKTION), OGSÅ KNUSTE SOLSIKKEFRØ, TIL UDSÆD SOLSIKKEFRØ, AFSKALLEDE ELLER UAFSKALLEDE MED GRÅ OG HVIDSTRIBET SKAL (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SOLSIKKEFRØ, OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD, AFSKALLEDE ELLER UAFSKALLEDE MED GRÅ OG HVIDSTRIBET SKAL ) PALMENØDDER OG PALMEKERNER, TIL UDSÆD PALMENØDDER OG PALMEKERNER (UNDTAGEN TIL UDSÆD) BOMULDSFRØ, TIL UDSÆD BOMULDSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) RICINUSFRØ, TIL UDSÆD RICINUSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SESAMFRØ, TIL UDSÆD SESAMFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SENNEPSFRØ, TIL UDSÆD SENNEPSFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) SAFLORFRØ, TIL UDSÆD SAFLORFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) VALMUEFRØ, TIL UDSÆD VALMUEFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) CE/AL/Bilag IIa/da 10

20 OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN SPISELIGE NØDDER, OLIVEN, SOJABØNNER, JORDNØDDER, KOPRA,. HØRFRØ, RAPS- OG RYBSFRØ, SOLSIKKEFRØ, PALMENØDDER OG PALMEKER- NER, BOMULDSFRØ, RICINUSFRØ, SESAMFRØ, SENNEPSFRØ, SAFLORFRØ) HAMPEFRØ (UNDTAGEN TIL UDSÆD) OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, OGSÅ KNUSTE (UNDTAGEN TIL UDSÆD OG UNDTAGEN SPISELIGE NØDDER, OLIVEN, SOJABØNNER, JORDNØDDER, KOPRA, HØRFRØ, RAPS- OG RYBSFRØ, SOLSIKKEFRØ, PALMENØDDER OG PALMEKERNER, BOMULDSFRØ, RICINUSFRØ, SESAMFRØ, SENNEPSFRØ OG SAFLORFRØ) SOJABØNNEMEL MEL AF OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER (UNDTAGEN SOYABØNNEMEL OG SENNEPSMEL) SUKKERROEFRØ, TIL UDSÆD LUCERNEFRØ, TIL UDSÆD RØDKLØVERFRØ (TRIFOLIUM PRATENSE L.), TIL UDSÆD KLØVERFRØ (TRIFOLIUM-ARTER), TIL UDSÆD (UNDTAGEN RØDKLØVER (TRIFOLIUM PRATENSE L.)) ENGSVINGELFRØ, TIL UDSÆD RØDSVINGELFRØ, TIL UDSÆD SVINGELFRØ, TIL UDSÆD (UNDTAGEN FRØ AF ENGSVINGEL (FESTUCA PRATENSIS HUDS OG AF RØD SVINGEL (FESTUCA RUBRA L.)) ENGRAPGRÆSFRØ, TIL UDSÆD FRØ AF ITALIENSK RAJGRÆS (LOLIUM MULTIFLORUM L.), TIL UDSÆD FRØ AF ALMINDELIG RAJGRÆS (LOLIUM PERENNE L.), TIL UDSÆD TIMOTHÉFRØ, TIL UDSÆD FRØ AF VIKKE, RAPGRÆS (POA PALUSTRIS L. OG POA TRIVIALIS L.), HUNDEGRÆS (DACTYLIS GLOME- RATA L.), OG HVENE (AGROSTISARTER), FOR UDSÆD LUPINFRØ, TIL UDSÆD FODERROEFRØ (UNDTAGEN SUKKERROEFRØ), TIL UDSÆD FRØ AF FODERPLANTER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN HVEDE, HVEDEFRØ, LUCERNEFRØ, KLØVERFRØ (TRIFOLIUM-ARTER), SVINGELFRØ, ENGRAPGRÆSFRØ ('POA PRATENSIS L), RAJGRÆSFRØ ('LOLIUM MULTIFLORUM LAM. OG LOLIUM PERENNE L..) OG TIMOTÉFRØ) FRØ AF URTEAGTIGE PLANTER, DER HOVEDSAGELIG DYRKES FOR DERES BLOMSTER, TIL UDSÆD KÅLRABIFRØ, TIL UDSÆD RØDBEDEFRØ GRØNSAGSFRØ, TIL UDSÆD (UNDTAGEN KÅLRABIFRØ) FRØ AF SKOVARTER, TIL UDSÆD FRØ AF PLANTER, DER HOVEDSAGELIG DYRKES FOR DERES BLOMSTER (UNDTAGEN URTEAGTIGE PLANTER) TIL UDSÆD FRØ, FRUGTER OG SPORER, TIL UDSÆD (UNDTAGEN BÆLGFRUGTER OG SUKKERMAJS, KAFFE, THE, MATÉ OG KRYDDERIER, KORN, OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER, FODERROER, FODERPLANTER, GRØN- SAGSFRØ OG FRØ AF SKOVARTER) HUMLE, FRISK ELLER TØRRET (UNDTAGEN FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS) CE/AL/Bilag IIa/da 11

21 HUMLE, FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS, LUPULIN-BERIGET; LUPULIN HUMLE, FORMALET, PULVERISERET ELLER SOM PELLETS (UNDTAGEN LUPULIN-BERIGET) PLANTER OG PLANTEDELE FRØ AF JOHANNESBRØD, FRISKE ELLER TØRREDE, OGSÅ FORMALEDE FRØ AF JOHANNESBRØD, FRISKE ELLER TØRREDE (UNDTAGEN AFSKALLEDE, KNUSTE ELLER FOR- MALEDE) FRØ AF JOHANNESBRØD, AFSKALLEDE, KNUSTE ELLER FORMALEDE, FRISKE ELLER TØRREDE STEN OG KERNER AF ABRIKOS, FERSKEN ELLER BLOMME SUKKERROER, TØRREDE, OGSÅ FORMALEDE SUKKERROER, FRISKE, KØLEDE ELLER FROSNE SUKKERRØR, FRISKE, KØLEDE, FROSNE ELLER TØRREDE, OGSÅ FORMALEDE STEN OG KERNER AF FRUGT OG ANDRE VEGETABILSKE PRODUKTER (HERUNDER IKKE-BRÆNDTE CIKORIERØDDER AF ARTEN CICHORIUM INTYBUS SATIVUM), AF DEN ART DER HOVEDSAGELIG ANVENDES TIL MENNESKEFØDE, I.A.T.) HALM OG AVNER AF KORN, UBEARBEJDET, OGSÅ HAKKET, FORMALET, PRESSET ELLER SOM PELLETS MEL OG PELLETS AF LUCERNE KÅLROER, RUNKELROER OG ANDRE FODERRODFRUGTER HØ, LUCERNE, KLØVER, ESPARSETTE PELLETS AF HØ, KLØVER, ESPARSETTE, FODERKÅL, LUPIN, VIKKER OG LIGNENDE FODERPRODUKTER (UNDTAGEN KÅLROER, RUNKELROER OG RODFRUGTER TIL FODER) HØ, LUCERNE, KLØVER, ESPARSETTE, FODERKÅL, LUPIN, VIKKER OG LIGNENDE FODERPRODUKTER (UNDTAGEN SOM PELLETS OG UNDTAGEN KÅLROER, RUNKELROER OG RODFRUGTER TIL FODER OG MEL AF LUCERNE) NATURLIG LAK NATURLIG GUMMI ARABICUM MASTIKS FRA CHIOS (MASTIKS FRA TRÆER AF ARTEN PISTACIA LENTISCUS) MASTIKS FRA CHIOS (MASTIKS FRA TRÆER AF ARTEN PISTACIA LENTISCUS) OPIUM VANILLEOLEORESINER PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER (UNDTAGEN AF LAKRIDS, HUMLE, PYRETHRUM, PLANTE- RØDDER INDEHOLDENDE ROTENON, KVASSIAEKSTRAKT, OPIUM, ALOE OG MANNA OG SAMMEN- SATTE PLANTEEKSTRAKTER TIL FREMSTILLING AF DRIKKEVARER ELLER NÆRINGSMIDLER OG MEDI- CINSKE PLANTER) PLANTESLIMER OG GELATINERINGSMIDLER AF GUARFRØ, OGSÅ MODIFICEREDE PLANTESLIMER OG GELATINERINGSMIDLER, UDVUNDET AF VEGETABILSKE PRODUKTER, OGSÅ MODIFICEREDE (UNDTAGEN AF JOHANNESBRØD, FRØ AF JOHANNESBRØD, GUARFRØ OG AGAR-AGAR) FEDT AF SVIN, UDSMELTET, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHERET MED OPLØSNINGSMIDLER, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) FEDT AF FJERKRÆ, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHERET MED OPLØSNINGSMIDLER CE/AL/Bilag IIa/da 12

22 TALG AF HORNKVÆG, FÅR ELLER GEDER, RÅ ELLER USMELTET, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHE- RET MED OPLØSNINGSMIDLER, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) TALG AF HORNKVÆG, FÅR ELLER GEDER, RÅ ELLER USMELTET, OGSÅ UDPRESSET ELLER EKSTRAHE- RET MED OPLØSNINGSMIDLER (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ELLER TEKNISK ANVENDELSE) LARDSTEARIN OG OLEOSTEARIN (PRESSETALG) TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN EMULGE- RET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT) LARDSTEARIN OG OLEOSTEARIN (PRESSETALG) (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG EMULGERET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT) TALGOLIE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG EMULGERET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT) TALGOLIE, OLEOMARGARIN OG LARDOIL (UNDTAGEN EMULGERET, BLANDET ELLER PÅ ANDEN MÅDE TILBEREDT OG UNDTAGEN TALGOLIE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) OLIER AF FISKELEVER SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFI- CEREDE), MED INDHOLD AF VITAMIN A PÅ =< I.E. PR. G OLIER AF FISKELEVER SAMT FRAKTIONER DERAF, AF HELLEFISK OG HELLEFLYNDER, OGSÅ RAFFINE- REDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE), MED INDHOLD AF VITAMIN A PÅ I.E. OG DERUNDER PR. G OLIER AF FISKELEVER SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFI- CEREDE (UNDTAGEN OLIER AF FISKELEVER MED INDHOLD AF VITAMIN A PÅ I.E. OG DERUNDER PR. G OG OLIER AF HELLEFISK OG HELLEFLYNDER) FASTE FRAKTIONER AF FEDTSTOFFER OG OLIER AF FISK, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE OG OLIER AF FISKELEVER) FEDTSTOFFER OG OLIER AF FISK SAMT FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE OG OLIER AF FISKELEVER) FASTE FRAKTIONER AF FEDTSTOFFER OG OLIER AF HAVPATTEDYR, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE) FLYDENDE FRAKTIONER AF FEDTSTOFFER OG OLIER AF HAVPATTEDYR, OGSÅ RAFFINEREDE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE) SOJABØNNEOLIE, RÅ, OGSÅ AFSLIMET, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) SOJABØNNEOLIE, RÅ, OGSÅ AFSLIMET (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SOJABØNNEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE, RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) JORDNØDDEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVEN- DELSE KEMISK MODIFICEREDE OG RÅ) JORDNØDDEOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) JORDNØDDEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UND- TAGEN KEMISK MODIFICEREDE, RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) FASTE FRAKTIONER AF PALMEOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAK- NINGER PÅ =< 1 KG FASTE FRAKTIONER AF PALMEOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAK- NINGER PÅ > 1 KG CE/AL/Bilag IIa/da 13

23 PALMEOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SOLSIKKEOLIE ELLER SAFLOROLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) SOLSIKKEOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SAFLOROLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SOLSIKKEOLIE ELLER SAFLOROLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) SOLSIKKEOLIE ELLER SAFLOROLIE SOLSIKKEOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SAFLOROLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BOMULDSFRØOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) BOMULDSFRØOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BOMULDSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) BOMULDSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), RÅ, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), RÅ, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT >1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) FASTE FRAKTIONER AF KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG FASTE FRAKTIONER AF KOKOSOLIE (KOPRAOLIE), OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG KOKOSOLIE (KOPRAOLIE) OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE) TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE) OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) KOKOSOLIE (KOPRAOLIE) OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) PALMEKERNEOLIE, RÅ PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, RÅ, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BABASSUOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMID- LER) PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, RÅ, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, RÅ, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN OLIER TIL TEKNISK OG INDUSTRIEL ANVENDELSE) FASTE FRAKTIONER AF PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG CE/AL/Bilag IIa/da 14

24 FASTE FRAKTIONER AF PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) PALMEKERNEOLIE OG BABASSUOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVEN- DELSE) PALMEKERNEOLIE, RÅ PALMEKERNEOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) BABASSUOLIE OG FLYDENDE FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFI- CEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%), RÅ, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER TIL KONSUM) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%), RÅ, (UNDTAGEN TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%) OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER TIL KONSUM) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED LAVT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE < 2%) OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE, RÅ, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER TIL KONSUM) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE, RÅ, (UNDTAGEN TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTIL- LING AF NÆRINGSMIDLER) RYBSOLIE OG RAPSOLIE MED HØJT INDHOLD AF ERUCASYRE (IKKE-FLYGTIG OLIE MED INDHOLD AF ERUCASYRE >= 2%) OG SENNEPSOLIE SAMT FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL TEKNISK ELLER INDUSTRIEL ANVENDELSE) LINOLIE, RÅ LINOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDU- STRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) LINOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) MAJSKIMOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMID- LER) MAJSKIMOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) MAJSKIMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) MAJSKIMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) RICINUSOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL FREMSTILLING AF AMINOUNDECANSYRE TIL BRUG VED PRODUKTION AF SYNTETISKE TEKSTILFIBRE ELLER PLAST CE/AL/Bilag IIa/da 15

25 RICINUSOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN TIL FREMSTILLING AF AMINOUNDECANSYRE TIL BRUG VED PRODUKTION AF SYNTETISKE TEKSTILFIBRE ELLER PLAST) TRÆOLIE (TUNGOLIE) OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICE- REDE SESAMOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) SESAMOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) SESAMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ) SESAMOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UND- TAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) TOBAKSFRØOLIE, RÅ, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGS- MIDLER) TOBAKSFRØOLIE, RÅ (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) TOBAKSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN RÅ OG TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER) TOBAKSFRØOLIE OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE (UNDTAGEN RÅ OG TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, RÅ, I FAST FORM, TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG UNDTAGEN SOJAOLIE, JORD- NØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMEOLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE, BOMULDSFRØOLIE, KOKOSOLIE, PALMEKERNEOLIE, BABASSUOLIE, RAPSOLIE, RYBSOLIE OG SENNEPSOLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, RÅ, I FAST FORM, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG UNDTAGEN SOJAOLIE, JORDNØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMENØDDE- OLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE, BOMULDSFRØOLIE, KOKOSOLIE, PALMEKERNEOLIE, BABASSU- OLIE, RAPSOLIE, RYBSOLIE OG SENNEPSOLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, RÅ, I FAST ELLER FLYDENDE FORM, I PAKNINGER PÅ > 1 KG (UNDTAGEN OLIER TIL TEKNISK OG INDUSTRIEL ANVENDELSE OG UNDTAGEN SOJAOLIE, JORD- NØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMENØDDEOLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE, BOMULDSFRØOLIE, KOKOSOLIE, PALMEKERNEOLIE, BABASSUOLIE, RYBSOLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE (UNDTAGEN KEMISK MODIFICEREDE) TIL TEKNISK OG INDUSTRIEL ANVENDELSE (UNDTAGEN TIL FREMSTILLING AF NÆRINGSMIDLER OG UNDTAGEN RÅ FEDTSTOFFER OG OLIER, SAMT SOJAOLIE, JORDNØDDEOLIE, OLIVENOLIE, PALMENØDDEOLIE, SOLSIKKEOLIE, SAFLOROLIE) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, I FAST FORM, OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ =< 1 KG, I.A.T. (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG RÅ FEDTSTOFFER OG OLIER) VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER, I FAST FORM, OG FRAKTIONER DERAF, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE KEMISK MODIFICEREDE, I PAKNINGER PÅ > 1 KG, I.A.T. (UNDTAGEN TIL INDUSTRIEL ANVENDELSE OG RÅ FEDTSTOFFER OG OLIER) ANIMALSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, HELT ELLER DELVIS HYDREREDE, INTER-ESTERIFICEREDE, RE-ESTERIFICEREDE ELLER ELAIDINISEREDE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE PÅ ANDEN MÅDE BEARBEJDEDE, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT PÅ =< 1 KG ANIMALSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, HELT ELLER DELVIS HYDREREDE, INTER-ESTERIFICEREDE, RE-ESTERIFICEREDE ELLER ELAIDINISEREDE, OGSÅ RAFFINEREDE, MEN IKKE PÅ ANDEN MÅDE BEARBEJDEDE, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT PÅ > 1 KG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT FRAKTIONER DERAF, HELT ELLER DELVIS HYDRE- REDE, INTER-ESTERIFICEREDE, RE-ESTERIFICEREDE ELLER ELAIDINISEREDE, OGSÅ RAFFINEREDE, I PAKNINGER AF NETTOVÆGT PÅ =< 1 KG (UNDTAGEN OPALVOKS OG IKKE PÅ ANDEN MÅDE BEAR- BEJDEDE) CE/AL/Bilag IIa/da 16

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG

521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 73 LISTE OVER BILAG Bilag I Albanske toldindrømmelser for fællesskabsindustrivarer Bilag IIa Albanske toldindrømmelser

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01337/Dep.sagsnr.: 19266 Den 20. februar 2013 FVM

Læs mere

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme

NACE 13.20 : Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme NACE 13.10 : Brydning af jernmalm LITE 2006 for 2006 (H/KN) NACE 13.10 : Brydning af jernmalm CA 13.10.10 : Jernmalm og koncentrater deraf 13.10.10.30 Jernmalme og koncentrater deraf, ikke agglomereret

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Børneby Mølle. Sund mad

Børneby Mølle. Sund mad Børneby Mølle Sund mad Müslibar 100 g smør 100 g honning 100 g rørsukker 200 g havregryn 50 g hasselnødder 50 g mandler 50 g solsikkekerner 50 g sesamfrø 50 g rosiner eller tranebær 50 g soltørrede abrikoser

Læs mere

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol

Fuldkorn. Kostfibre. Motion. Frugt & grønt. Fedtstoffer. Fisk. Kost & hjertesundhed. Måltider. Rygning. Mad der smager. Alkohol Motion Kostfibre Fuldkorn Fisk Fedtstoffer Frugt & grønt Kost & hjertesundhed Taljemål Måltider Alkohol Rygning Mad der smager Problemstillinger Overvægtige Sukkersyge (type-2) For højt kolesterol For

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor.

Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Skolens kantine Kantinen arbejder som grundbegreb ud fra de 10 råd, se dem samlet nedenfor. Derudover arbejder vi med sundheden, og vi tilbyder dagligt sunde alternativer. Du finder disse alternativer

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk

APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk APO PHARM CLINIC ApS AKUPUNKTØR HELGE LARSEN Herlev Torv 15, 2730 Herlev, Tlf 44-922284 www.apoklinik.dk info@apoklinik.dk Patientinformation om mad og kosttilskud, som lindrer og helbreder Interstitiel

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe

NOW FRESH. Grain Free Puppy Recipe Grain Free Puppy Recipe NOW FRESH Grain Free Puppy Recipe er lavet med 100% frisk kalkun, laks, ænder og 100% friske NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder INGEN: NOW FRESH Grain Free Puppy indeholder Råprotein:

Læs mere

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften

Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Tak for sidst. Hermed et sammendrag af de ting jeg talte om i netcafeen forleden. Tak for jeres søde modtagelse en fredag aften Fedtstofferne: Stege i kokos olie og rigtig smør. Olivenolie gerne stege

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt!

Hakke- / Rivejern. Model Nr.: 1995. 10-i-1 til køkkenet. Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! Hakke- / Rivejern Model Nr.: 1995 10-i-1 til køkkenet Tern, skiver, strimler, bånd, kvarte og ottendedele -- alle funktioner i ét og samme sæt! BETJENINGSVEJLEDNING Kære kunde! Normalt tager det lang tid

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Hvad bruges maden til

Hvad bruges maden til Hvad bruges maden til Du skal øve dig i at forklare, hvad kulhydraterne, fedtstofferne, proteinerne og vitaminerne bliver brugt til i din krop. Hvorfor har din krop brug for kulhydrater, fedtstoffer, proteiner

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen)

KANTINETJEK BUFFET. Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) KANTINETJEK BUFFET Version 2012:1 Ernæringsmæssig evaluering af buffetudbuddet i kantiner (salatbar og/eller snackgrønt inkluderet i buffetprisen) Skemaet udfyldes for én konkret dag Da udbuddet kan veksle

Læs mere

Krav til frokostmåltidet

Krav til frokostmåltidet Krav til frokostmåltidet Her ses Børnehuset Stauninggårdens krav til sammensætning og næringsindhold af frokostmåltidet ud fra de 8 madvaregrupper som er anbefalet af Fødevarestyrelsen. ***** Krav til

Læs mere

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse

Gulerødder. Planter er også mad. Grøntsager, frugt og korn. MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn Tema om rodfrugter Gulerødder MELLEMTRINNET: 4.-6. klasse Planter er også mad Tema om rodfrugter MELLEMTRINnet: 4.-6. klasse 1 Delemne 1: Plantekendskab Planter

Læs mere

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks.

Fase 2 - Uge 5-8. Spise proteiner til de 3 hovedmåltider Spise fedt til hvert måltid + 1 spsk. olie dagligt Spise stivelse maks. Fase 2 - Uge 5-8 Nu er vi nået til fase 2. Indtil nu har du fået ryddet godt op i dine måltidsmønstre, spisevaner og sukkertrangen skulle gerne være aftaget meget. Nu er det tid til at sætte sund kost

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen

Hjertevenlig mad. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Hjertevenlig mad Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center - Diætkontoret Klinisk diætist Anne-Marie Christensen Når du har hjertekarsygdom Hjertevenlig mad nedsætter risikoen for at udvikle eller

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk

Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) af www.alun.dk Glykæmisk indeks (GI) er et system der beskriver, hvorledes forskellige madvarer påvirker dit blodsukker. Dette koncept kan hjælpe mod sukkersyge eller til vægttab

Læs mere

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød hver dag Af Gitte Gross, www.viffos.dk Research Sheila Ritchie Hansen, Viffos Sådan lyder et af kostrådene. Mange har hørt om kostrådene og kender dem måske.

Læs mere

Hvad indeholder din mad Øvelse 01

Hvad indeholder din mad Øvelse 01 Hvad indeholder din mad Øvelse 1 På de fleste madvarer kan du læse, hvad de indeholder. Heriblandt også hvor meget protein, kulhydrat og fedt madvaren indeholder pr. 1 gram. Beskrivelsen af maden kaldes

Læs mere

Analyser af ærter og bønner fra projektet

Analyser af ærter og bønner fra projektet Analyser af og bønner fra projektet Ved gennemgang af projektets og bønner udvalgte vi dem, som vi vurderede der var størst chance for at udnytte kommercielt, enten som havefrø eller til konsum. De er

Læs mere

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb:

Madpakker til børn. Huskelistens 5 punkter til madpakke-indkøb: Hvorfor Madpakker til børn Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Derfor er en god og mættende madpakke og mellemmåltider vigtige. Når det man spiser er sundt

Læs mere

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan

Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Personalised weight management for healthy results. Tillykke med dit valg af ShapeWorks! En praktisk guide til din plan Sådan tilbereder du en shake 1. trin Tilsæt -pulver. 2. trin Tilsæt din personlige

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN

KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN KOPIARK 1-13 5.-6. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale

Lær mig om fuldkorn. Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale Lær mig om fuldkorn Et undervisnings-materiale til kantine- og køkkenpersonale 1 Indhold Fuldkornslogoet side 3 Regler for brug af fuldkornslogoet side 6 Få mere fuldkorn på menuen side 11 Hvad er fuldkorn

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker

FIF til hvordan. du styrer din trang. til sukker FIF til hvordan du styrer din trang til sukker af. Hanne Svendsen, klinisk diætist og forfatter 1 Håber du får inspiration og glæde af denne lille sag. Jeg ønsker for dig, at du når det, du vil. Valget

Læs mere

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker

Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker A e og Anne lbrechts n Stine Jung lbrechtsen Superhelten & Prinsessen på ærten spiser også madpakker e A Inspiration til sunde madpakker og mellemmåltider P muusmann forlag 01 Fisk Danskerne spiser generelt

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Smoothies og morgenmad

Smoothies og morgenmad Karina Villumsen Det Mælkefri Køkken MADGUDINDEN1 MADGUDINDEN Copyright: Tekst, opskrifter, fotografier 2014 by Madgudinden/Karina Villumsen 1. udgave Denmark 2014 Forfatter, omslag, billeder: Karina Villumsen

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter 2 Forord I denne pjece kan du læse en vejledning om mad og drikke, så du kan tage hensyn til, at du har fået en ileostomi. Desuden kan du bruge denne pjece som inspiration

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015

INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER. LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 INSPIRATION TIL TILBEREDNING AF INSEKTER LOPES, BOESEN & MULVAD Teknoantropologi BA April 2015 Protein dip Protein kiks/knækbrød 2 dl hytteost 1 dl persille 2 spsk mayonnaise 1 spsk hakket løg 2 spk frisk

Læs mere

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg

Grønt gnavegrønt, salat eller pålæg GRØNT Gnavegrønt Agurk Avocado Bladselleri Blomkål Broccoli Bønner Gulerod Kinaradise Majskolbe Minimajs Peberfrugt rød, grøn, gul Radiser Tomat Squash Sukkerærter Ærter i bælg Grønt som salat Råkost Bagte

Læs mere

Kornfri kost til din hund og kat

Kornfri kost til din hund og kat Kornfri kost til din hund og kat Priserne gælder fra 1. november 2012 Mange års domesticering har udviklet vores kæledyr fra glubske rovdyr til vores bedste venner. Ikke desto mindre påviser moderne videnskab,

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi

Billedfelt: 8,5 X 9 cm Billedopløsning: 300dpi Bydelsmødre Bydelsmødrenes Landsorganisation består af grupper af frivillige kvinder, primært med etnisk minoritetsbaggrund, som vælger at tage en Bydelsmoruddannelse, for at kunne hjælpe andre kvinder,

Læs mere

Forslag til dagens måltider

Forslag til dagens måltider Forslag til dagens måltider for en kvinde på 31 60 år med normal vægt og fysisk aktivitet, som ikke indtager mælkeprodukter 8300 kj/dag + råderum til tomme kalorier på 900 kj/dag svarende til 10 % af energiindtaget

Læs mere

Kostvejledning til ileostomipatienter

Kostvejledning til ileostomipatienter Kostvejledning til ileostomipatienter Pjecen er udarbejdet i oktober 2005 af danske stomisygeplejersker tilhørende det Faglige Selskab for sygeplejersker i stomiplejen www.dsr.dk/msite/fs22. Redigeret

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

Guide. Kostråd. Forstoppelse. sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Kostråd. Forstoppelse. sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider 8 SIMPLE RÅD: SLIP FOR MAVESMERTER Kostråd Forstoppelse INDHOLD: Slip for mavesmerter Slip for mavesmerter...4

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Afsnit 16. Teknisk information. Beskrivelse

Afsnit 16. Teknisk information. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side Kølerum standardbestykning 248 Frostum standardbestykning 249 Varmeledningskoefficienter / K-værdier 250 Varmemængde forskellige varer 251 Rørdimensionering 253 Effektoverførsel

Læs mere

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun

Uhm, vi faster! Jerk W. Langer og Louise Bruun Der er skåret ned for kalorierne og op for smagen i Louise Bruuns retter på de næste sider. Du kan faktisk spise det hele og samtidig være på fastekur. Af Louise Bruun FOTO XX Jerk W. Langer og Louise

Læs mere

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling

Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset. behandling Page 1 of 5 Version: 1. oktober 2011 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 1 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede fødevarer, som kan opbevares

Læs mere

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1

MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 MELLEMMÅLTIDER - FORSLAG fase 1 På de næste sider finder opskrifterne til mellemmåltiderne i kostplansforslaget. Husk at mælk i kaffen kan være det, der gør det svært at komme ned i vægt! altså hvis du

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

DIABETES OG HJERTESYGDOM

DIABETES OG HJERTESYGDOM DIABETES OG HJERTESYGDOM Diabetes og hjertesygdom Hjertesygdom kan ramme alle mennesker, men når du har diabetes forøges din risiko. Det at have diabetes får dig til at tænke mere på din sundhed, således

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen

Hvorfor overvægt. Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job. Elevator i stedet for trapper. Bussen i stedet for cyklen Hvorfor overvægt Stille siddende job i stedet for fysikbetonet job Elevator i stedet for trapper Bussen i stedet for cyklen Pizza, Fast food i stedet for sund mad Færdiglavet mad i stedet for hjemmelavet

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse.

Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Dukan Diæt fasernes fødevarer og drikkelse. Angrebsfasen Oksekød Hakket Okse Kalvekød Hestekød Lever Tunge Fisk Skalddyr Fjerkræ Skinke Æg Fedtfattige Drikkevarer som er tilladt Coca Cola Zero Coca Cola

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen.

S T E G E Børnehave. God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. S T E G E Børnehave God og nærende kost giver børnene de bedste forudsætninger for at trives i dagligdagen. Kostguide & Kostpolitik Kostpolitik Udarbejdet af kostudvalget og forældrebestyrelsen. Det er

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG. Inspiration til 30 forskellige slags sild

AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG. Inspiration til 30 forskellige slags sild AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG Inspiration til 30 forskellige slags sild 2015 Pernille Sonne Foto og layout: Ole Sonne Tidligere købte vi hele saltede sild, som vi flåede, fileterede og udvandede, før

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER

BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER SPREDER SMAGEN UD DEN ALSIDIGE SMAGSGIVER BASIS FOR NYE SMAGSOPLEVELSER Den rigtige spread er afgørende for en god sandwichoplevelse! Selvom spreaden ikke er den mest synlige del af sandwichen, har den

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen

råvarer halv råvarer, råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen atur råvarer halv halvfabrikata, helfabrikata råvarer, HEL råvarer, halvfabrikata, helfabrikata hvad er det, og hvad er hvad det samlede måltid fabrikata økonomaforeningen udgivet af økonomaforeningen

Læs mere

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet

Kokkelærens Madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. rodfrugter til og pasta. rødbedesalsa. aften Kartoffelsalat med blendet Kokkelærens Madplan Aftensmad Madpakke- Små forslag hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Blå laks med kartoffelmos Lasagne med Nakkekotelet Kylling med sellerifritter

Læs mere

Du kan gøre en forskel

Du kan gøre en forskel Scandic klimamenu Du kan gøre en forskel Dit forbrug af mad og drikkevarer påvirker i høj grad klimaet. Ca. 30% af al CO2-udledning kommer fra verdens fødevareproduktion, så du kan gøre en forskel hjemme

Læs mere

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt

Rune Toft. Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! Frederik Machholdt Rune Toft Rune du er allerede det du søger. Det hele er en erkendelsesproces smid kortene på bordet og gå all in Tiden er inde! KOSTPLANEN Hvad består kosten af? Uge-skema Kostplanen består af sundt, smagsfuldt

Læs mere