FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer"

Transkript

1 FoodPro Plus Noncontact Food Safety Thermometer (Danish) June 2005, Rev. 2, 11/ Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i to år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller unomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede nogen anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet. DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅ SOM FOR ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE ELLER TAB, UANSET ÅRSAG ELLER RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af tilfældige skader og følgeskader ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke Dem. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA 11/99 Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-6502 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Produkterklæring... 1 FoodPro Plus specifikationer og funktioner... 2 Korrekt anvendelse og drift... 4 Før du går i gang... 4 Berøringsløs funktion (infrarød)... 4 Valg af funktion... 5 Sondefunktion... 5 Nedtællingsfunktion (timer)... 6 HACCP-kontrol... 7 Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling... 8 Måling af temperaturer på flydende materialer... 8 Måling af pakkede produkter i køleskabe eller køleopbevaringsrum... 8 Måling af fødevarer ved modtagelse... 9 Måling af fødevarer i håndterings- og serveringsområder... 9 Verificering af nøjagtigheden IRT- og RTD-kanaler (infrarød og sonde) Verificeringskontrol af kolde temperaturer Verificeringskontrol af varme temperaturer Visningsfelt Driftstemperatur og omgivende temperatur Responstid Luftfugtighed Emissionsevne Indstilling/ændring af ºC- og ºFtemperaturskalaerne Valg af ºC-skalaen Valg af ºF-skalaen Rengøringsinstruktioner Udskiftning af sonden i

4 FoodPro Plus Brugsanvisning Isættelse og udskiftning af batteriet Fejlfinding Andre driftsmæssige overvejelser Certificeringer ii

5 Noncontact Food Safety Thermometer Produkterklæring Tak fordi du har købt dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed. Vi er overbevist om, at du bliver tilfreds med produktets kvalitet og ydeevne. Brug et par minutter på at læse om produktets drift, funktioner og fordele. Dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed kombinerer to præcisionstermometre i ét termometer: et særligt kalibreret infrarødt termometer (IRT) og en indføringssonde med en termoelementkalibrator (RTD). Den berøringsløse funktion kan bruges til hurtige scanninger af en overfladetemperatur, mens sondefunktionen bruges til præcis måling af indvendige temperaturer. 1

6 FoodPro Plus Brugsanvisning FoodPro Plus specifikationer og funktioner Se skema 1 for at se oplysninger om specifikationer og funktioner. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Skema 1. Specifikationer og funktioner Infrarødt Temperaturområde IR-kanal -35 C 275 C (-31 F 527 F) Usikkerhed Forudsætter omgivende driftstemperatur på 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) Responstid Spektral respons Emissionsevne [1] Afstand til punktstørrelse for optisk måleenhed (D:S) Mellem 0 C og 65 C (32 F og 149 F): ± 1 C (± 2 F) under 0 C (32 F): ± 1 C (± 2 F) ± 0,1 grader/grader over 65 C (149 F): ± 1,5 % af måling < 500 ms efter oprindelig måling 8 14 mikrometer Forudindstillet for applikationer inden for fødevareindustrien typisk 2,5:1 ved 90 % energi Typisk arbejdsområde (målbelysning) 25 mm til 250 mm ( 1" til 10") Min. målstørrelse 12 mm (0,5") Belysning til IR-kanalkompensering 13 mm (0,52") Sonde Temperaturområde Usikkerhed Forudsætter omgivende driftstemperatur på 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) Responstid -40 C 200 C (-40 F 390 F) Mellem -5 C og 65 C (23 F 149 F): ± 0,5 C (± 1 F) Under -5 C (23 F): ± 1 C (± 2 F) Over 65 C (149 F): ± 1 % af måling 7 8 sekunder (3 tidskonstanter) 2

7 Noncontact Food Safety Thermometer FoodPro Plus specifikationer og funktioner Skema 1. Specifikationer og funktioner (fortsat) Sonde (fortsat) Sondemål Ø: 3,0 mm (0,118") Længde 80 mm (3,0") Føler Gentagelighed Omgivende driftstemperaturområde Relativ luftfugtighed Opbevaringstemperatur Vægt/mål (med batteri) Batteritype Batterilevetid (alkalisk) Målbelysning Displayopløsning Visningsfrysning (7 sek.) LCD med baggrundslys Standarder I drift Tynd film, platin klasse A RTD Inden for enhedens usikkerhedsfaktorer 0 C 50 C (32 F 122 F) % (± 5 %) relativ fugtighed uden kondensering ved 30 C (86 F) -20 C 60 C (-4 F 140 F) 165 mm x 32 mm x 50 mm (6,5" x 1,25" x 2") 150 g 9 V alkalisk Min. 10 timer ved 23 C (73 F) Lysdiode med høj lysstyrke 4 cifre, 0,1 C (0,2 F) I overensstemmelse med: EN Elektromagnetiske emissioner og susceptibilitet, Kriterium B, EN Generel sikkerhed, IP54-lukning (kan vaskes i hånden, må ikke nedsænkes i vand) 3

8 FoodPro Plus Brugsanvisning Certificering Garanti Tilbehør Skema 1. Specifikationer og funktioner (fortsat) Andet CE, NSF, CMC 2 år Nylonbæretaske, QuickStartvejledning og batteri [1] Kalibreringsgeometri: > 25 C 140 mm 200 mm (1,45:1) E = 0,97 BB < 25 C 140 mm 100 mm (0,7:1) E = 1,00 BB. Korrekt anvendelse og drift Før du går i gang Førstegangsbrugere skal se Batteriudskiftning, før de anvender enheden. Berøringsløs funktion (infrarød) Tryk på knappen ON, og hold den nede for at starte termometeret til overvågning af fødevarer i berøringsløs målefunktion (infrarød). Målingen fortsættes, så længe knappen ON holdes nede, hvilket angives af det blinkende SCAN. Når knappen slippes, vises HOLD på displayet, og den seneste måling forbliver synlig i 7 sekunder, før displayet bliver tomt. På enheden vises temperaturen for et område fremhævet af målbelysningen. Den maksimale måling angives i den nederste del af displayet (figur 1). Figur 1. Berøringsløs funktion (infrarød) edk03.eps 4

9 Noncontact Food Safety Thermometer Korrekt anvendelse og drift Bemærk De infrarøde temperaturmålinger bruges kun til screening og måling af overfladetemperaturer. Kritiske interne temperaturer skal verificeres vha. sonden. Valg af funktion Knappen SELECT har to funktioner. Den seneste visning på displayet genkaldes ved at trykke på knappen SELECT, efter at displayet er blevet tomt. Der skiftes mellem de tre forskellige driftsfunktioner ved at trykke på knappen SELECT, mens der vises et aktivt display: Berøringsløs, sonde og nedtællingstimer (figur 2). Figur 2. IR-funktion edk04.eps Sondefunktion Du kan måle den interne temperatur på et objekt ved at svinge sonden fremefter (se figur 3) og trykke på knappen SELECT, indtil sondeikonet vises (se figur 4). Før sonden mindst 12 mm ind i målet, og tryk på knappen ON for at måle kernetemperaturen. Sondeikonet på displayet blinker i ca. 15 sekunder, mens sonden kommer i ligevægt med det objekt, der måles. Der lyder tre korte bip for at angive, at læsningen er fuldført, og temperaturen vises på displayet. Når den højeste nøjagtighed kræves, anbefales det at gentage målingen for at sikre, at sonden er helt stabiliseret og har nået ligevægt med objektet. 5

10 FoodPro Plus Brugsanvisning Figur 3. Sonden svunget fremefter edk05.eps Figur 4. Sondefunktionens display edk06.eps Bemærk Husk, at du kan genkalde den seneste måling med knappen select, hvis displayet bliver tomt. Sondespidsen skal steriliseres før og efter målinger af fødevareprøver for at undgå krydskontaminering. Nedtællingsfunktion (timer) Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed har en indbygget nedtællingstimer til nyttig overvågning af tilberedning, nedkøling og kritiske temperaturudsættelsesstider samt HACCP-inspektionsintervaller (Hazard Analysis Critical Control Points, fareanalysekontrolpunkter). HACCPprincipper og gode sikkerhedsforanstaltninger for fødevarer kræver overvågning af, hvor længe let fordærvelige fødevarer udsættes for temperaturer, der kan føre til hurtig bakterievækst. 6

11 Noncontact Food Safety Thermometer Korrekt anvendelse og drift Du kan indstille nedtællingstimeren ved at trykke på knappen SELECT, indtil timerikonet vises (figur 5). Tryk på knappen SET en enkelt gang for at angive den valgte funktion ( SET på displayet blinker). Tryk på SET en gang mere for at slette og genindstille timerværdien. Timerværdien øges i starten med intervaller på 10 sekunder og derefter med minutter og timer. Timeren kan højst indstilles til 7 timer og 59 minutter. Når den ønskede timerværdi er indstillet, startes og stoppes nedtællingen ved at trykke på knappen ON. En alarm lyder i ca. 30 sekunder, når timeren når nul. Bemærk Timeren kan aktiveres og køre i baggrunden (angives af det blinkende timerikon) under enten IR- eller sondemålinger, eller når display er slået fra. Du kan stoppe alarmlyden ved at trykke på en hvilken som helst knap. Du kan slette den viste timerværdi ved at trykke på knappen SET en enkelt gang for at vælge set-funktionen og derefter trykke på knappen en gang mere for at nulstille timerværdien. HACCP-kontrol Dette termometer inkorporerer en HACCP kontrol -funktion til grafisk visning af kritiske temperaturzoner. Ikonerne og indikatorerne oven over displayet angiver, om et fødevareprodukt holdes tilstrækkeligt indenfor sikker håndteringstemperatur, eller om det ligger inden for de risikable HACCP-temperaturer i farezonen (figur 5). HACCP-kontrolindikatorerne fungerer i både berøringsløs og kontaktformidlet funktion. Indikatorlyset blinker under en aktiv måling og lyser stabilt, når displayet holdes eller tilbagekaldes (figur 4). Figur 5. Nedtællingstimer edk07.eps 7

12 FoodPro Plus Brugsanvisning En grøn indikator viser en sikker køle- eller frysetemperatur under 5 C (41 F) eller en sikker håndteringstemperatur på over 57 C (135 F). Den røde indikator vises, når temperaturerne er inden for HACCP- farezonen på 5 C til 57 C (41 F til 135 F), hvor mikrobevækst sker hurtigst (figur 5). Bemærk Når temperaturerne er inden for ± 1 C (± 2 F) i HACCP- farezonen, udløses både den relevante grønne og røde indikator for at advare brugeren om grænsetemperaturen. Når den røde indikator lyser, er det nødvendigt at evaluere reglerne for sikker opbevaring og håndtering, der dikteres af både udsættelsestid og -temperatur. Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling Måling af temperaturer på flydende materialer Du kan opnå nøjagtig måling af temperaturer for flydende eller halvflydende materialer, f.eks. suppe, chili, salatdressing osv., ved at røre i væsken for at bringe den indvendige temperatur op til overfladen, mens du foretager målingen med enheden i berøringsløs funktion. Damp, støv, røg osv. kan forhindre nøjagtig måling, da disse forstyrrer den energi, der afgives fra produktet. Du kan øge målingens pålidelighed ved at undlade at holde enheden direkte over et dampende eller rygende produkt. Hold i stedet for enheden tilbage, og foretag målingen skråt for at sikre den mest nøjagtige måling (figur 6). 8 ebq09.eps Figur 6. Måling af temperaturer på flydende materialer Måling af pakkede produkter i køleskabe eller køleopbevaringsrum Ideelt bør temperaturen på et produkt måles uden for et køleområde, når det er muligt. Hvis det er nødvendigt at måle produktet i et køleområde,

13 Noncontact Food Safety Thermometer Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling f.eks. et stort kølerum, skal du enten foretage hurtige målinger (inden for 1 minut eller mindre) eller vente i 30 minutter på, at enheden stabiliseres i køleområdet (over 0 C / 32 F), før du foretager målinger. Du kan måle et produkt i et køleskab ved at åbne døren eller forhænget og direkte scanne produktet for ensartede temperaturer. Forekomsten af varmere områder kan angive forkert placering, som fører til blokeret luftgennemstrømning i kabinettet (figur 7). Figur 7. Måling af pakkede produkter ebq10.eps Bemærk Enheden kan ikke foretage målinger gennem glas- eller plastikdøre. Måling af fødevarer ved modtagelse Brug termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed til at foretage nøjagtige målinger af letfordærvelige produkter under modtagelsen. Når en sending friske eller frosne fødevarer ankommer, kan du kontrollere, at produkterne, forsendelseskasserne og de indvendige temperaturer i leveringsvognen har de korrekte opbevaringstemperaturer. Kontroller for varme områder i produkterne, der kan skyldes forkert stabling og blokeret luftgennemførsel. Måling af fødevarer i håndterings- og serveringsområder Brug det berøringsløse termometer til let at scanne og nøjagtigt måle overfladetemperaturer for produkter, der håndteres i varme eller kolde håndteringsområder, f.eks. åbne køleenheder, varmeborde, salatbarer, buffeter med frisk kød eller fisk og varmeovne. Brug HACCP-kontrolfunktionen til hurtigt at identificere risikable temperaturer inden for HACCP- farezonen på 4 C til 60 C (39 F til 140 F) ved langsomt at scanne hen over overfladen på fødevarer, 9

14 FoodPro Plus Brugsanvisning opbevaringsbeholdere, delikatesseindhold, afkølede salater og desserter, opbevaringsovne, roterende griller osv. Bemærk Hvis nogen tvivlsomme temperaturer angives, eller hvis temperaturmålinger er inden for ± 1 C (± 2 F) i HACCP- farezonen, skal du bruge sonden til at kontrollere de indvendige temperaturer. Verificering af nøjagtigheden IRT- og RTD-kanaler (infrarød og sonde) Følg trinene nedenfor for at bekræfte nøjagtigheden af termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed. 0 C (32 F) omrørt isbad er det anbefalede referencepunkt for verificering. Da det er vanskeligere at måle overfladen på varmt vand, bør verificeringen af varme temperaturer kun bruges som en generel nøjagtighedskontrol af IRT-kanalen. Verificeringskontrol af kolde temperaturer 1. Fyld en stor styrofoam-kop halvt op med isterninger. Tilsæt koldt vand til lige under koppens kant. 2. Før spidsen på et kendt kalibringssondetermometer (referencesonde) ned i vandet, og rør rundt med sonden i ét minut, eller indtil sondetemperaturen er stabiliseret. 3. Fortsæt med at røre rundt i vandet med et sugerør eller en rørepind, mens du samtidigt foretager temperaturmålinger med referencesonden og IR-termometeret. Enheden skal holdes inden for 7,5 cm fra vandets overflade (figur 8). Du kan sikre målingens nøjagtighed ved mindst at føre sonden ned til en dybde af 12 mm. 10

15 Noncontact Food Safety Thermometer Verificering af nøjagtigheden ebq11.eps Figur 8. Verificeringskontrol af kolde temperaturer Den berøringsløse måling (IRT) skal være inden for ± 1 C (± 2 F) af referencesondemålingen (nominelt 0 C (32 F)). Sondetemperaturmålingen skal være inden for ± 0,5 C (± 1 F) af referencesondemålingen. Verificeringskontrol af varme temperaturer 1. Følg samme fremgangsmåde som ovenfor, men udskift med varmt vand (> 60 C / 140 F). Varmt vand fra vandhanen er tilstrækkeligt til proceduren. 2. Gentag trin to og tre ovenfor. Bemærk På grund af fordampningskøling på det varme vands overflade er det særligt vigtigt, at der konstant røres i vandets overflade, mens IR-målingen foretages (figur 9). 11

16 FoodPro Plus Brugsanvisning ebq12.eps Figur 9. Verificeringskontrol af varme temperaturer Vha. denne metode bør Den berøringsløse kanal (IRT) betragtes som nøjagtigt kalibreret, hvis målingen er inden for ± 2 C (± 3,5 F) af referencesondens måling. Enhedens sondemåling skal være inden for ± 0,5 C (± 1 F) af referencesondens måling. Forsigtig! Hold det berøringsløse termometer uden for koppens kant ca. 7 8 cm fra vandets overflade. Undgå dampkondensering på enhedens linse. Hvis der forekommer kondensering, skal du forsigtigt tørre linsen af eller lade den tørre ved stuetemperatur og derefter genoptage målingen. Visningsfelt Det ideelle arbejdsområde for det berøringsløse termometer (IRT) er mellem 25 mm og 250 mm og synsfeltet fra målproduktet og enheden delt med 2. Den indbyggede målbelysningsstråle hjælper med at angive måleområdet. Du kan sikre nøjagtige målinger ved at sørge for, at målproduktet udfylder eller er større end synsfeltet. Når forholdene tillader det, anbefales det at rykke tættere på målproduktet (figur 10). 12

17 Noncontact Food Safety Thermometer Verificering af nøjagtigheden ebq13.eps Figure 10. Arbejdsområde for berøringsløst termometer Driftstemperatur og omgivende temperatur Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed er beregnet til anvendelse i miljøer mellem 0 C og 50 C (32 F 122 F). Undgå at udsætte enheden for ekstreme eller pludselige temperaturændringer. Giv enheden mulighed for at stabiliseres i mindst 30 minutter, hvis den udsættes for hurtige temperaturændringer. Hvis du undlader at give enheden tid til at omstille sig til omgivende temperaturer kan føre til målingsfejl (figur 11). Figur 11. Omgivende temperaturer edk14.eps Responstid Instrumentets responstid fra indledende opstart er mindre end 1 sekund. Temperaturvisningen opdateres ca. 2 gange pr. sekund under vedvarende drift. 13

18 FoodPro Plus Brugsanvisning Luftfugtighed Berøringsløse termometre (IRT'er) er ikke beregnet til brug i ekstremt fugtige områder eller i områder med megen kondensation. Kondensation på linsevinduet vil forringe den optiske ydeevne og forhindre nøjagtige temperaturmålinger. Hvis dette sker, skal du give vinduet tid til at tørre ved lufttørring eller aftørre det med en blød klud og derefter genoptage målingerne. Emissionsevne Et berøringsløst termometer (IRT) bestemmer temperaturen ved at måle den afgivne energi fra et objekt. Emissionsevnen (E-værdi) er målingen af et objekts evne til at afgive infrarød energi. Dette berøringsfri termometer er særligt kalibreret til målprodukter med høj emissionsevne og er forudindstillet til en E-værdi på ~0,97. Denne indstilling er den mest fordelagtige til hentning af afgivet energi fra vand, olie, madlavningsfedtstoffer, fedt, grøntsager, samt frosne, delvist frosne og nedkølede produkter i kasser og plastikbeholdere. Bemærk Skinnende metaloverflader (f.eks. pudset eller rustfrit stål) har en lav emissionsevne og afspejler energien i omgivelserne, hvilket fører til unøjagtige temperaturmålinger. Emissionsevnen for skinnende metaloverflader kan forbedres og derved give mere nøjagtige målinger ved at dække måleområdet med afdækningstape, sort maling eller et lag fedtstof til madlavning eller olie. Sorte madlavningsoverflader, f.eks. bageplader og støbejernspander, er gode mål. Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed kan vise temperaturer i enten C (Celsius) eller F (Fahrenheit). Den ønskede temperaturskala vælges, når batteriet isættes: Valg af ºC-skalaen Når batteriet sluttes til batterilederne, vises C-skalaindikatoren på displayet i ca. 15 sekunder. Hvis du ikke trykker på knappen SET, opstår der timeout, og enheden sættes automatisk til C- eller Celsius-skalaen. Valg af ºF-skalaen Hvis du trykker på knappen SET inden for 15 sekunder fra tilslutning af batteriet til batterilederne, skifter displayet med temperaturskalaen til Fskalaindikatoren, og enheden sættes nu automatisk til F- eller Fahrenheitskalaen (figur 12). 14

19 Noncontact Food Safety Thermometer Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne edk15.eps Figur 12. Indstilling/ændring af C- og F-temperaturskalaerne Bemærk C-/ F-Initialiseringsprocessen af temperaturskalaen skal udføres, når batteriestrømmen afbrydes, eller når batteriet udskiftes. Rengøringsinstruktioner Dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed er i overensstemmelse med IP54-standarder. Enheden kan aftørres med en våd svamp eller klud med et mildt rengøringsmiddel eller en antibakteriel sæbe og skylles under en mild strøm af koldt vand (figur 13). Figur 13. Rengøringsinstruktioner ebq16.eps Bemærk Denne enhed er ikke beregnet til at blive helt nedsænket i vand eller til vask i automatiske opvaskemaskiner. 15

20 FoodPro Plus Brugsanvisning Udskiftning af sonden Den modulære sonde i termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed kan udskiftes. Hvis du vil udskifte sonden, skal du svinge sonden delvist fremefter for at få adgang til gummihætterne. Tag forsigtigt gummihætterne af med en pind, og tag hætten af med en nr. 2 stjerneskruetrækker som vist. Hold fat om sonden, og tag forsigtigt den gamle sonde af sondens base. Installer den nye sonde i omvendt rækkefølge, stram skruerne grundigt, og sæt gummistykkerne på igen. Enhedens kalibreringsnøjagtighed påvirkes ikke af udskiftningen af sonden (figur 14). Figur 14. Udskiftning af sonden ebq17.eps Isættelse og udskiftning af batteriet Hvis du vil installere et nyt 9 V batteri, skal du fjerne batterirummets gummiprop i bunden af enheden ved at tage fat i siderne af dækslet og trække lige ud, så batteriet kommer til syne. Ryst eller bank forsigtigt enhedens underdel mod din hånd for at få fat på batteriet. Enhedens 9 V- batteri tilsluttes polstikket (figur 15). Figur 15. Isættelse og udskiftning af batteriet ebq18.eps 16

21 Noncontact Food Safety Thermometer Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne Bemærk Hver gang batteriet isættes eller udskiftes, skifter temperaturskalaen til C- eller Celsius-skalaen som standard. Hvis du vil vælge F- eller Fahrenheit-skalaen, kan du se Indstilling/ændring af C- og F-temperaturskalaen. Fejlfinding Kode: --- (på displayet) Problem: Målets temperatur er over eller under måleområdet Handling: Vælg et mål indenfor detspecificerede målområde Kode: Batterisymbol Problem: Batteriet er muligvis ved at være opbrugt Handling: Kontroller og/eller udskift batteriet Kode: Displayet er tomt Problem: Batteriet er opbrugt, eller der er fejl ved enheden Handling: Kontroller og/eller udskift batteriet. Hvis batteriet er i orden, skal du kontakte et Fluke-servicecenter for at få repareret enheden. Andre driftsmæssige overvejelser Alle modeller er beskyttet mod følgende: Elektromagnetisk interferens (EMI) fra induktionsvarmere og mikrobølgeovne Elektrostatisk afladning Hvis enheden bliver beskadiget, skal du kontrollere enhedens nøjagtighed ved at udføre verificeringsprocessen som anbefalet i denne vejledning. Hvis enheden er ude af kalibrering, bør du ikke stole på den i forbindelse med kritiske temperaturmålinger. Kontakt et Flukeservicecenter for at få enheden repareret. Varme fra kogeplader, pander eller andre varme overflader (placer ikke enheden på komfuret) 17

22 FoodPro Plus Brugsanvisning Certificeringer CE, NSF, CMC Dette instrument er i overensstemmelse med følgende standarder: EN Elektromagnetiske emissioner og susceptibilitet EN Generel sikkerhed IP54 P ƒ 18

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

MiniTemp FS / MT-4 MT fødevaresikkerhed / Industri Berøringsfrit IR termometer

MiniTemp FS / MT-4 MT fødevaresikkerhed / Industri Berøringsfrit IR termometer Forhandler: MiniTemp FS / MT-4 MT fødevaresikkerhed / Industri Berøringsfrit IR termometer Rev.: FM19-09-01 2001 Frank Mejer, Metric A/S Dansk betjeningsvejledning Tekniske data: FS MT-4 Temperaturområde

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

TEMPERATURMÅLERE STRENOMETER INFORMATION KONTAKTTERMOMETRE. Testo 925, 922 & 935

TEMPERATURMÅLERE STRENOMETER INFORMATION KONTAKTTERMOMETRE. Testo 925, 922 & 935 STRENOMETER INFORMATION TEMPERATURMÅLERE KONTAKTTERMOMETRE Fordelen ved kontakttermometre er deres store nøjagtighed, samt at de kan måle på mange forskellige områder. Andre fordele er det brede følersortiment

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA

BP2F BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA BP2F A BETJENINGSVEJLEDNING LEVNEDSMIDDEL IR-TERMOMETER TRT-BA-BP2F-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 01 Sikkerhed... 02 Oplysninger om instrumentet... 02

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

Brugsanvisning Dive Master

Brugsanvisning Dive Master Brugsanvisning Dive Master DIVE MASTER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig at læse

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske oplysninger Find problemer med det samme! Fluke visuelle IR-termometre kombinerer bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den visuelle fordel ved et infrarødt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker

VejlednIng til MInIhakker Indhold MInIhakker-sIkkerhed dele og funktioner Brug af din MInIhakker Vejledning til minihakker Indhold Minihakker-sikkerhed...116 Vigtige sikkerhedsforskrifter...117 Elektriske krav...118 Bortskaffelse af elektriske apparater...118 Dele og funktioner...119 Brug af din minihakker

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Mød VT02 Visuelt IR termometer Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Et fejlfindingsværktøj med et infrarødt varmekort. Se mere end temperatur Det nye VT02 Visuelt IR termometer bygger

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler

Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler Betjeningsvejledning Elma HBF 410 Fugtmåler El.nr. 63 98 401 593 Vigtig information...1 Specifikationer...2 Måleværdier...2 Modstandsmåling...2 Dielektriske målinger...2 Tekniske data:...3 Funktions- og

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

RTD Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 712 RTD Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke Model 712 RTD Calibrator er et håndinstrument til afprøvning af RTD (termisk modstandsføler) transmittere, herunder de fleste slags impulstransmittere.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning

Maverick termometer ET-733. Brugervejledning Maverick termometer ET-733 Medfølger: 1 stk. Modtager 1 stk. Transmitter 2 stk. Aftagelige rustfri stålprober 2 stk. Clips til prober 4 stk. AAA-batterier. Brugervejledning Modtager: LCD (Liquid Crystal

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere