FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer"

Transkript

1 FoodPro Plus Noncontact Food Safety Thermometer (Danish) June 2005, Rev. 2, 11/ Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i to år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller unomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede nogen anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet. DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅ SOM FOR ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE ELLER TAB, UANSET ÅRSAG ELLER RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af tilfældige skader og følgeskader ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke Dem. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA 11/99 Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-6502 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Produkterklæring... 1 FoodPro Plus specifikationer og funktioner... 2 Korrekt anvendelse og drift... 4 Før du går i gang... 4 Berøringsløs funktion (infrarød)... 4 Valg af funktion... 5 Sondefunktion... 5 Nedtællingsfunktion (timer)... 6 HACCP-kontrol... 7 Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling... 8 Måling af temperaturer på flydende materialer... 8 Måling af pakkede produkter i køleskabe eller køleopbevaringsrum... 8 Måling af fødevarer ved modtagelse... 9 Måling af fødevarer i håndterings- og serveringsområder... 9 Verificering af nøjagtigheden IRT- og RTD-kanaler (infrarød og sonde) Verificeringskontrol af kolde temperaturer Verificeringskontrol af varme temperaturer Visningsfelt Driftstemperatur og omgivende temperatur Responstid Luftfugtighed Emissionsevne Indstilling/ændring af ºC- og ºFtemperaturskalaerne Valg af ºC-skalaen Valg af ºF-skalaen Rengøringsinstruktioner Udskiftning af sonden i

4 FoodPro Plus Brugsanvisning Isættelse og udskiftning af batteriet Fejlfinding Andre driftsmæssige overvejelser Certificeringer ii

5 Noncontact Food Safety Thermometer Produkterklæring Tak fordi du har købt dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed. Vi er overbevist om, at du bliver tilfreds med produktets kvalitet og ydeevne. Brug et par minutter på at læse om produktets drift, funktioner og fordele. Dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed kombinerer to præcisionstermometre i ét termometer: et særligt kalibreret infrarødt termometer (IRT) og en indføringssonde med en termoelementkalibrator (RTD). Den berøringsløse funktion kan bruges til hurtige scanninger af en overfladetemperatur, mens sondefunktionen bruges til præcis måling af indvendige temperaturer. 1

6 FoodPro Plus Brugsanvisning FoodPro Plus specifikationer og funktioner Se skema 1 for at se oplysninger om specifikationer og funktioner. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Skema 1. Specifikationer og funktioner Infrarødt Temperaturområde IR-kanal -35 C 275 C (-31 F 527 F) Usikkerhed Forudsætter omgivende driftstemperatur på 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) Responstid Spektral respons Emissionsevne [1] Afstand til punktstørrelse for optisk måleenhed (D:S) Mellem 0 C og 65 C (32 F og 149 F): ± 1 C (± 2 F) under 0 C (32 F): ± 1 C (± 2 F) ± 0,1 grader/grader over 65 C (149 F): ± 1,5 % af måling < 500 ms efter oprindelig måling 8 14 mikrometer Forudindstillet for applikationer inden for fødevareindustrien typisk 2,5:1 ved 90 % energi Typisk arbejdsområde (målbelysning) 25 mm til 250 mm ( 1" til 10") Min. målstørrelse 12 mm (0,5") Belysning til IR-kanalkompensering 13 mm (0,52") Sonde Temperaturområde Usikkerhed Forudsætter omgivende driftstemperatur på 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) Responstid -40 C 200 C (-40 F 390 F) Mellem -5 C og 65 C (23 F 149 F): ± 0,5 C (± 1 F) Under -5 C (23 F): ± 1 C (± 2 F) Over 65 C (149 F): ± 1 % af måling 7 8 sekunder (3 tidskonstanter) 2

7 Noncontact Food Safety Thermometer FoodPro Plus specifikationer og funktioner Skema 1. Specifikationer og funktioner (fortsat) Sonde (fortsat) Sondemål Ø: 3,0 mm (0,118") Længde 80 mm (3,0") Føler Gentagelighed Omgivende driftstemperaturområde Relativ luftfugtighed Opbevaringstemperatur Vægt/mål (med batteri) Batteritype Batterilevetid (alkalisk) Målbelysning Displayopløsning Visningsfrysning (7 sek.) LCD med baggrundslys Standarder I drift Tynd film, platin klasse A RTD Inden for enhedens usikkerhedsfaktorer 0 C 50 C (32 F 122 F) % (± 5 %) relativ fugtighed uden kondensering ved 30 C (86 F) -20 C 60 C (-4 F 140 F) 165 mm x 32 mm x 50 mm (6,5" x 1,25" x 2") 150 g 9 V alkalisk Min. 10 timer ved 23 C (73 F) Lysdiode med høj lysstyrke 4 cifre, 0,1 C (0,2 F) I overensstemmelse med: EN Elektromagnetiske emissioner og susceptibilitet, Kriterium B, EN Generel sikkerhed, IP54-lukning (kan vaskes i hånden, må ikke nedsænkes i vand) 3

8 FoodPro Plus Brugsanvisning Certificering Garanti Tilbehør Skema 1. Specifikationer og funktioner (fortsat) Andet CE, NSF, CMC 2 år Nylonbæretaske, QuickStartvejledning og batteri [1] Kalibreringsgeometri: > 25 C 140 mm 200 mm (1,45:1) E = 0,97 BB < 25 C 140 mm 100 mm (0,7:1) E = 1,00 BB. Korrekt anvendelse og drift Før du går i gang Førstegangsbrugere skal se Batteriudskiftning, før de anvender enheden. Berøringsløs funktion (infrarød) Tryk på knappen ON, og hold den nede for at starte termometeret til overvågning af fødevarer i berøringsløs målefunktion (infrarød). Målingen fortsættes, så længe knappen ON holdes nede, hvilket angives af det blinkende SCAN. Når knappen slippes, vises HOLD på displayet, og den seneste måling forbliver synlig i 7 sekunder, før displayet bliver tomt. På enheden vises temperaturen for et område fremhævet af målbelysningen. Den maksimale måling angives i den nederste del af displayet (figur 1). Figur 1. Berøringsløs funktion (infrarød) edk03.eps 4

9 Noncontact Food Safety Thermometer Korrekt anvendelse og drift Bemærk De infrarøde temperaturmålinger bruges kun til screening og måling af overfladetemperaturer. Kritiske interne temperaturer skal verificeres vha. sonden. Valg af funktion Knappen SELECT har to funktioner. Den seneste visning på displayet genkaldes ved at trykke på knappen SELECT, efter at displayet er blevet tomt. Der skiftes mellem de tre forskellige driftsfunktioner ved at trykke på knappen SELECT, mens der vises et aktivt display: Berøringsløs, sonde og nedtællingstimer (figur 2). Figur 2. IR-funktion edk04.eps Sondefunktion Du kan måle den interne temperatur på et objekt ved at svinge sonden fremefter (se figur 3) og trykke på knappen SELECT, indtil sondeikonet vises (se figur 4). Før sonden mindst 12 mm ind i målet, og tryk på knappen ON for at måle kernetemperaturen. Sondeikonet på displayet blinker i ca. 15 sekunder, mens sonden kommer i ligevægt med det objekt, der måles. Der lyder tre korte bip for at angive, at læsningen er fuldført, og temperaturen vises på displayet. Når den højeste nøjagtighed kræves, anbefales det at gentage målingen for at sikre, at sonden er helt stabiliseret og har nået ligevægt med objektet. 5

10 FoodPro Plus Brugsanvisning Figur 3. Sonden svunget fremefter edk05.eps Figur 4. Sondefunktionens display edk06.eps Bemærk Husk, at du kan genkalde den seneste måling med knappen select, hvis displayet bliver tomt. Sondespidsen skal steriliseres før og efter målinger af fødevareprøver for at undgå krydskontaminering. Nedtællingsfunktion (timer) Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed har en indbygget nedtællingstimer til nyttig overvågning af tilberedning, nedkøling og kritiske temperaturudsættelsesstider samt HACCP-inspektionsintervaller (Hazard Analysis Critical Control Points, fareanalysekontrolpunkter). HACCPprincipper og gode sikkerhedsforanstaltninger for fødevarer kræver overvågning af, hvor længe let fordærvelige fødevarer udsættes for temperaturer, der kan føre til hurtig bakterievækst. 6

11 Noncontact Food Safety Thermometer Korrekt anvendelse og drift Du kan indstille nedtællingstimeren ved at trykke på knappen SELECT, indtil timerikonet vises (figur 5). Tryk på knappen SET en enkelt gang for at angive den valgte funktion ( SET på displayet blinker). Tryk på SET en gang mere for at slette og genindstille timerværdien. Timerværdien øges i starten med intervaller på 10 sekunder og derefter med minutter og timer. Timeren kan højst indstilles til 7 timer og 59 minutter. Når den ønskede timerværdi er indstillet, startes og stoppes nedtællingen ved at trykke på knappen ON. En alarm lyder i ca. 30 sekunder, når timeren når nul. Bemærk Timeren kan aktiveres og køre i baggrunden (angives af det blinkende timerikon) under enten IR- eller sondemålinger, eller når display er slået fra. Du kan stoppe alarmlyden ved at trykke på en hvilken som helst knap. Du kan slette den viste timerværdi ved at trykke på knappen SET en enkelt gang for at vælge set-funktionen og derefter trykke på knappen en gang mere for at nulstille timerværdien. HACCP-kontrol Dette termometer inkorporerer en HACCP kontrol -funktion til grafisk visning af kritiske temperaturzoner. Ikonerne og indikatorerne oven over displayet angiver, om et fødevareprodukt holdes tilstrækkeligt indenfor sikker håndteringstemperatur, eller om det ligger inden for de risikable HACCP-temperaturer i farezonen (figur 5). HACCP-kontrolindikatorerne fungerer i både berøringsløs og kontaktformidlet funktion. Indikatorlyset blinker under en aktiv måling og lyser stabilt, når displayet holdes eller tilbagekaldes (figur 4). Figur 5. Nedtællingstimer edk07.eps 7

12 FoodPro Plus Brugsanvisning En grøn indikator viser en sikker køle- eller frysetemperatur under 5 C (41 F) eller en sikker håndteringstemperatur på over 57 C (135 F). Den røde indikator vises, når temperaturerne er inden for HACCP- farezonen på 5 C til 57 C (41 F til 135 F), hvor mikrobevækst sker hurtigst (figur 5). Bemærk Når temperaturerne er inden for ± 1 C (± 2 F) i HACCP- farezonen, udløses både den relevante grønne og røde indikator for at advare brugeren om grænsetemperaturen. Når den røde indikator lyser, er det nødvendigt at evaluere reglerne for sikker opbevaring og håndtering, der dikteres af både udsættelsestid og -temperatur. Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling Måling af temperaturer på flydende materialer Du kan opnå nøjagtig måling af temperaturer for flydende eller halvflydende materialer, f.eks. suppe, chili, salatdressing osv., ved at røre i væsken for at bringe den indvendige temperatur op til overfladen, mens du foretager målingen med enheden i berøringsløs funktion. Damp, støv, røg osv. kan forhindre nøjagtig måling, da disse forstyrrer den energi, der afgives fra produktet. Du kan øge målingens pålidelighed ved at undlade at holde enheden direkte over et dampende eller rygende produkt. Hold i stedet for enheden tilbage, og foretag målingen skråt for at sikre den mest nøjagtige måling (figur 6). 8 ebq09.eps Figur 6. Måling af temperaturer på flydende materialer Måling af pakkede produkter i køleskabe eller køleopbevaringsrum Ideelt bør temperaturen på et produkt måles uden for et køleområde, når det er muligt. Hvis det er nødvendigt at måle produktet i et køleområde,

13 Noncontact Food Safety Thermometer Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling f.eks. et stort kølerum, skal du enten foretage hurtige målinger (inden for 1 minut eller mindre) eller vente i 30 minutter på, at enheden stabiliseres i køleområdet (over 0 C / 32 F), før du foretager målinger. Du kan måle et produkt i et køleskab ved at åbne døren eller forhænget og direkte scanne produktet for ensartede temperaturer. Forekomsten af varmere områder kan angive forkert placering, som fører til blokeret luftgennemstrømning i kabinettet (figur 7). Figur 7. Måling af pakkede produkter ebq10.eps Bemærk Enheden kan ikke foretage målinger gennem glas- eller plastikdøre. Måling af fødevarer ved modtagelse Brug termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed til at foretage nøjagtige målinger af letfordærvelige produkter under modtagelsen. Når en sending friske eller frosne fødevarer ankommer, kan du kontrollere, at produkterne, forsendelseskasserne og de indvendige temperaturer i leveringsvognen har de korrekte opbevaringstemperaturer. Kontroller for varme områder i produkterne, der kan skyldes forkert stabling og blokeret luftgennemførsel. Måling af fødevarer i håndterings- og serveringsområder Brug det berøringsløse termometer til let at scanne og nøjagtigt måle overfladetemperaturer for produkter, der håndteres i varme eller kolde håndteringsområder, f.eks. åbne køleenheder, varmeborde, salatbarer, buffeter med frisk kød eller fisk og varmeovne. Brug HACCP-kontrolfunktionen til hurtigt at identificere risikable temperaturer inden for HACCP- farezonen på 4 C til 60 C (39 F til 140 F) ved langsomt at scanne hen over overfladen på fødevarer, 9

14 FoodPro Plus Brugsanvisning opbevaringsbeholdere, delikatesseindhold, afkølede salater og desserter, opbevaringsovne, roterende griller osv. Bemærk Hvis nogen tvivlsomme temperaturer angives, eller hvis temperaturmålinger er inden for ± 1 C (± 2 F) i HACCP- farezonen, skal du bruge sonden til at kontrollere de indvendige temperaturer. Verificering af nøjagtigheden IRT- og RTD-kanaler (infrarød og sonde) Følg trinene nedenfor for at bekræfte nøjagtigheden af termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed. 0 C (32 F) omrørt isbad er det anbefalede referencepunkt for verificering. Da det er vanskeligere at måle overfladen på varmt vand, bør verificeringen af varme temperaturer kun bruges som en generel nøjagtighedskontrol af IRT-kanalen. Verificeringskontrol af kolde temperaturer 1. Fyld en stor styrofoam-kop halvt op med isterninger. Tilsæt koldt vand til lige under koppens kant. 2. Før spidsen på et kendt kalibringssondetermometer (referencesonde) ned i vandet, og rør rundt med sonden i ét minut, eller indtil sondetemperaturen er stabiliseret. 3. Fortsæt med at røre rundt i vandet med et sugerør eller en rørepind, mens du samtidigt foretager temperaturmålinger med referencesonden og IR-termometeret. Enheden skal holdes inden for 7,5 cm fra vandets overflade (figur 8). Du kan sikre målingens nøjagtighed ved mindst at føre sonden ned til en dybde af 12 mm. 10

15 Noncontact Food Safety Thermometer Verificering af nøjagtigheden ebq11.eps Figur 8. Verificeringskontrol af kolde temperaturer Den berøringsløse måling (IRT) skal være inden for ± 1 C (± 2 F) af referencesondemålingen (nominelt 0 C (32 F)). Sondetemperaturmålingen skal være inden for ± 0,5 C (± 1 F) af referencesondemålingen. Verificeringskontrol af varme temperaturer 1. Følg samme fremgangsmåde som ovenfor, men udskift med varmt vand (> 60 C / 140 F). Varmt vand fra vandhanen er tilstrækkeligt til proceduren. 2. Gentag trin to og tre ovenfor. Bemærk På grund af fordampningskøling på det varme vands overflade er det særligt vigtigt, at der konstant røres i vandets overflade, mens IR-målingen foretages (figur 9). 11

16 FoodPro Plus Brugsanvisning ebq12.eps Figur 9. Verificeringskontrol af varme temperaturer Vha. denne metode bør Den berøringsløse kanal (IRT) betragtes som nøjagtigt kalibreret, hvis målingen er inden for ± 2 C (± 3,5 F) af referencesondens måling. Enhedens sondemåling skal være inden for ± 0,5 C (± 1 F) af referencesondens måling. Forsigtig! Hold det berøringsløse termometer uden for koppens kant ca. 7 8 cm fra vandets overflade. Undgå dampkondensering på enhedens linse. Hvis der forekommer kondensering, skal du forsigtigt tørre linsen af eller lade den tørre ved stuetemperatur og derefter genoptage målingen. Visningsfelt Det ideelle arbejdsområde for det berøringsløse termometer (IRT) er mellem 25 mm og 250 mm og synsfeltet fra målproduktet og enheden delt med 2. Den indbyggede målbelysningsstråle hjælper med at angive måleområdet. Du kan sikre nøjagtige målinger ved at sørge for, at målproduktet udfylder eller er større end synsfeltet. Når forholdene tillader det, anbefales det at rykke tættere på målproduktet (figur 10). 12

17 Noncontact Food Safety Thermometer Verificering af nøjagtigheden ebq13.eps Figure 10. Arbejdsområde for berøringsløst termometer Driftstemperatur og omgivende temperatur Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed er beregnet til anvendelse i miljøer mellem 0 C og 50 C (32 F 122 F). Undgå at udsætte enheden for ekstreme eller pludselige temperaturændringer. Giv enheden mulighed for at stabiliseres i mindst 30 minutter, hvis den udsættes for hurtige temperaturændringer. Hvis du undlader at give enheden tid til at omstille sig til omgivende temperaturer kan føre til målingsfejl (figur 11). Figur 11. Omgivende temperaturer edk14.eps Responstid Instrumentets responstid fra indledende opstart er mindre end 1 sekund. Temperaturvisningen opdateres ca. 2 gange pr. sekund under vedvarende drift. 13

18 FoodPro Plus Brugsanvisning Luftfugtighed Berøringsløse termometre (IRT'er) er ikke beregnet til brug i ekstremt fugtige områder eller i områder med megen kondensation. Kondensation på linsevinduet vil forringe den optiske ydeevne og forhindre nøjagtige temperaturmålinger. Hvis dette sker, skal du give vinduet tid til at tørre ved lufttørring eller aftørre det med en blød klud og derefter genoptage målingerne. Emissionsevne Et berøringsløst termometer (IRT) bestemmer temperaturen ved at måle den afgivne energi fra et objekt. Emissionsevnen (E-værdi) er målingen af et objekts evne til at afgive infrarød energi. Dette berøringsfri termometer er særligt kalibreret til målprodukter med høj emissionsevne og er forudindstillet til en E-værdi på ~0,97. Denne indstilling er den mest fordelagtige til hentning af afgivet energi fra vand, olie, madlavningsfedtstoffer, fedt, grøntsager, samt frosne, delvist frosne og nedkølede produkter i kasser og plastikbeholdere. Bemærk Skinnende metaloverflader (f.eks. pudset eller rustfrit stål) har en lav emissionsevne og afspejler energien i omgivelserne, hvilket fører til unøjagtige temperaturmålinger. Emissionsevnen for skinnende metaloverflader kan forbedres og derved give mere nøjagtige målinger ved at dække måleområdet med afdækningstape, sort maling eller et lag fedtstof til madlavning eller olie. Sorte madlavningsoverflader, f.eks. bageplader og støbejernspander, er gode mål. Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed kan vise temperaturer i enten C (Celsius) eller F (Fahrenheit). Den ønskede temperaturskala vælges, når batteriet isættes: Valg af ºC-skalaen Når batteriet sluttes til batterilederne, vises C-skalaindikatoren på displayet i ca. 15 sekunder. Hvis du ikke trykker på knappen SET, opstår der timeout, og enheden sættes automatisk til C- eller Celsius-skalaen. Valg af ºF-skalaen Hvis du trykker på knappen SET inden for 15 sekunder fra tilslutning af batteriet til batterilederne, skifter displayet med temperaturskalaen til Fskalaindikatoren, og enheden sættes nu automatisk til F- eller Fahrenheitskalaen (figur 12). 14

19 Noncontact Food Safety Thermometer Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne edk15.eps Figur 12. Indstilling/ændring af C- og F-temperaturskalaerne Bemærk C-/ F-Initialiseringsprocessen af temperaturskalaen skal udføres, når batteriestrømmen afbrydes, eller når batteriet udskiftes. Rengøringsinstruktioner Dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed er i overensstemmelse med IP54-standarder. Enheden kan aftørres med en våd svamp eller klud med et mildt rengøringsmiddel eller en antibakteriel sæbe og skylles under en mild strøm af koldt vand (figur 13). Figur 13. Rengøringsinstruktioner ebq16.eps Bemærk Denne enhed er ikke beregnet til at blive helt nedsænket i vand eller til vask i automatiske opvaskemaskiner. 15

20 FoodPro Plus Brugsanvisning Udskiftning af sonden Den modulære sonde i termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed kan udskiftes. Hvis du vil udskifte sonden, skal du svinge sonden delvist fremefter for at få adgang til gummihætterne. Tag forsigtigt gummihætterne af med en pind, og tag hætten af med en nr. 2 stjerneskruetrækker som vist. Hold fat om sonden, og tag forsigtigt den gamle sonde af sondens base. Installer den nye sonde i omvendt rækkefølge, stram skruerne grundigt, og sæt gummistykkerne på igen. Enhedens kalibreringsnøjagtighed påvirkes ikke af udskiftningen af sonden (figur 14). Figur 14. Udskiftning af sonden ebq17.eps Isættelse og udskiftning af batteriet Hvis du vil installere et nyt 9 V batteri, skal du fjerne batterirummets gummiprop i bunden af enheden ved at tage fat i siderne af dækslet og trække lige ud, så batteriet kommer til syne. Ryst eller bank forsigtigt enhedens underdel mod din hånd for at få fat på batteriet. Enhedens 9 V- batteri tilsluttes polstikket (figur 15). Figur 15. Isættelse og udskiftning af batteriet ebq18.eps 16

21 Noncontact Food Safety Thermometer Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne Bemærk Hver gang batteriet isættes eller udskiftes, skifter temperaturskalaen til C- eller Celsius-skalaen som standard. Hvis du vil vælge F- eller Fahrenheit-skalaen, kan du se Indstilling/ændring af C- og F-temperaturskalaen. Fejlfinding Kode: --- (på displayet) Problem: Målets temperatur er over eller under måleområdet Handling: Vælg et mål indenfor detspecificerede målområde Kode: Batterisymbol Problem: Batteriet er muligvis ved at være opbrugt Handling: Kontroller og/eller udskift batteriet Kode: Displayet er tomt Problem: Batteriet er opbrugt, eller der er fejl ved enheden Handling: Kontroller og/eller udskift batteriet. Hvis batteriet er i orden, skal du kontakte et Fluke-servicecenter for at få repareret enheden. Andre driftsmæssige overvejelser Alle modeller er beskyttet mod følgende: Elektromagnetisk interferens (EMI) fra induktionsvarmere og mikrobølgeovne Elektrostatisk afladning Hvis enheden bliver beskadiget, skal du kontrollere enhedens nøjagtighed ved at udføre verificeringsprocessen som anbefalet i denne vejledning. Hvis enheden er ude af kalibrering, bør du ikke stole på den i forbindelse med kritiske temperaturmålinger. Kontakt et Flukeservicecenter for at få enheden repareret. Varme fra kogeplader, pander eller andre varme overflader (placer ikke enheden på komfuret) 17

22 FoodPro Plus Brugsanvisning Certificeringer CE, NSF, CMC Dette instrument er i overensstemmelse med følgende standarder: EN Elektromagnetiske emissioner og susceptibilitet EN Generel sikkerhed IP54 P ƒ 18

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator 725 Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning Danish October, 1998 Rev.3, 5/04 1999-2004 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

User guide User guide Dansk

User guide User guide Dansk User guide Dansk DANSK Velkommen AirSense 10 AutoSet og AirSense 10 Elite er ResMeds apparater af højeste kvalitet til automatisk trykjustering og kontinuerligt positivt luftvejstryk (CPAP). ADVARSEL Hele

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK

ANBEFALINGER SIKKERHEDSINSTRUKTION TEKNISKE DATA DUO 2100 W 55 DK ANBEFALINGER LÆS BRUGSANVISNINGEN GRUNDIGT, SÅ DU FÅR DET MESTE UD AF DIN HVIDEVARE Vi anbefaler at du gemmer installations- og brugsanvisningen til senere brug, og at du skriver serienummeret, som vist

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere