FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoodPro Plus. Noncontact Food Safety Thermometer"

Transkript

1 FoodPro Plus Noncontact Food Safety Thermometer (Danish) June 2005, Rev. 2, 11/ Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og fabrikationsfejl i to år fra købsdato at regne. Garantien omfatter ikke sikringer, engangsbatterier og skader, der er opstået ved uheld, forsømmelighed, misbrug, modificering, kontaminering eller unomal betjening og håndtering. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at udstede nogen anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien gøres gældende ved at henvende sig til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter og få indsendelsesgodkendelse, og derpå indsende det defekte instrument til det servicecenter med beskrivelse af problemet. DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL. DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅ SOM FOR ANVENDELIGHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE ELLER TAB, UANSET ÅRSAG ELLER RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af tilfældige skader og følgeskader ikke er tilladt i visse lande og delstater, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke Dem. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA 11/99 Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-6502 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Produkterklæring... 1 FoodPro Plus specifikationer og funktioner... 2 Korrekt anvendelse og drift... 4 Før du går i gang... 4 Berøringsløs funktion (infrarød)... 4 Valg af funktion... 5 Sondefunktion... 5 Nedtællingsfunktion (timer)... 6 HACCP-kontrol... 7 Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling... 8 Måling af temperaturer på flydende materialer... 8 Måling af pakkede produkter i køleskabe eller køleopbevaringsrum... 8 Måling af fødevarer ved modtagelse... 9 Måling af fødevarer i håndterings- og serveringsområder... 9 Verificering af nøjagtigheden IRT- og RTD-kanaler (infrarød og sonde) Verificeringskontrol af kolde temperaturer Verificeringskontrol af varme temperaturer Visningsfelt Driftstemperatur og omgivende temperatur Responstid Luftfugtighed Emissionsevne Indstilling/ændring af ºC- og ºFtemperaturskalaerne Valg af ºC-skalaen Valg af ºF-skalaen Rengøringsinstruktioner Udskiftning af sonden i

4 FoodPro Plus Brugsanvisning Isættelse og udskiftning af batteriet Fejlfinding Andre driftsmæssige overvejelser Certificeringer ii

5 Noncontact Food Safety Thermometer Produkterklæring Tak fordi du har købt dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed. Vi er overbevist om, at du bliver tilfreds med produktets kvalitet og ydeevne. Brug et par minutter på at læse om produktets drift, funktioner og fordele. Dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed kombinerer to præcisionstermometre i ét termometer: et særligt kalibreret infrarødt termometer (IRT) og en indføringssonde med en termoelementkalibrator (RTD). Den berøringsløse funktion kan bruges til hurtige scanninger af en overfladetemperatur, mens sondefunktionen bruges til præcis måling af indvendige temperaturer. 1

6 FoodPro Plus Brugsanvisning FoodPro Plus specifikationer og funktioner Se skema 1 for at se oplysninger om specifikationer og funktioner. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Skema 1. Specifikationer og funktioner Infrarødt Temperaturområde IR-kanal -35 C 275 C (-31 F 527 F) Usikkerhed Forudsætter omgivende driftstemperatur på 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) Responstid Spektral respons Emissionsevne [1] Afstand til punktstørrelse for optisk måleenhed (D:S) Mellem 0 C og 65 C (32 F og 149 F): ± 1 C (± 2 F) under 0 C (32 F): ± 1 C (± 2 F) ± 0,1 grader/grader over 65 C (149 F): ± 1,5 % af måling < 500 ms efter oprindelig måling 8 14 mikrometer Forudindstillet for applikationer inden for fødevareindustrien typisk 2,5:1 ved 90 % energi Typisk arbejdsområde (målbelysning) 25 mm til 250 mm ( 1" til 10") Min. målstørrelse 12 mm (0,5") Belysning til IR-kanalkompensering 13 mm (0,52") Sonde Temperaturområde Usikkerhed Forudsætter omgivende driftstemperatur på 23 C ± 2 C (73 F ± 4 F) Responstid -40 C 200 C (-40 F 390 F) Mellem -5 C og 65 C (23 F 149 F): ± 0,5 C (± 1 F) Under -5 C (23 F): ± 1 C (± 2 F) Over 65 C (149 F): ± 1 % af måling 7 8 sekunder (3 tidskonstanter) 2

7 Noncontact Food Safety Thermometer FoodPro Plus specifikationer og funktioner Skema 1. Specifikationer og funktioner (fortsat) Sonde (fortsat) Sondemål Ø: 3,0 mm (0,118") Længde 80 mm (3,0") Føler Gentagelighed Omgivende driftstemperaturområde Relativ luftfugtighed Opbevaringstemperatur Vægt/mål (med batteri) Batteritype Batterilevetid (alkalisk) Målbelysning Displayopløsning Visningsfrysning (7 sek.) LCD med baggrundslys Standarder I drift Tynd film, platin klasse A RTD Inden for enhedens usikkerhedsfaktorer 0 C 50 C (32 F 122 F) % (± 5 %) relativ fugtighed uden kondensering ved 30 C (86 F) -20 C 60 C (-4 F 140 F) 165 mm x 32 mm x 50 mm (6,5" x 1,25" x 2") 150 g 9 V alkalisk Min. 10 timer ved 23 C (73 F) Lysdiode med høj lysstyrke 4 cifre, 0,1 C (0,2 F) I overensstemmelse med: EN Elektromagnetiske emissioner og susceptibilitet, Kriterium B, EN Generel sikkerhed, IP54-lukning (kan vaskes i hånden, må ikke nedsænkes i vand) 3

8 FoodPro Plus Brugsanvisning Certificering Garanti Tilbehør Skema 1. Specifikationer og funktioner (fortsat) Andet CE, NSF, CMC 2 år Nylonbæretaske, QuickStartvejledning og batteri [1] Kalibreringsgeometri: > 25 C 140 mm 200 mm (1,45:1) E = 0,97 BB < 25 C 140 mm 100 mm (0,7:1) E = 1,00 BB. Korrekt anvendelse og drift Før du går i gang Førstegangsbrugere skal se Batteriudskiftning, før de anvender enheden. Berøringsløs funktion (infrarød) Tryk på knappen ON, og hold den nede for at starte termometeret til overvågning af fødevarer i berøringsløs målefunktion (infrarød). Målingen fortsættes, så længe knappen ON holdes nede, hvilket angives af det blinkende SCAN. Når knappen slippes, vises HOLD på displayet, og den seneste måling forbliver synlig i 7 sekunder, før displayet bliver tomt. På enheden vises temperaturen for et område fremhævet af målbelysningen. Den maksimale måling angives i den nederste del af displayet (figur 1). Figur 1. Berøringsløs funktion (infrarød) edk03.eps 4

9 Noncontact Food Safety Thermometer Korrekt anvendelse og drift Bemærk De infrarøde temperaturmålinger bruges kun til screening og måling af overfladetemperaturer. Kritiske interne temperaturer skal verificeres vha. sonden. Valg af funktion Knappen SELECT har to funktioner. Den seneste visning på displayet genkaldes ved at trykke på knappen SELECT, efter at displayet er blevet tomt. Der skiftes mellem de tre forskellige driftsfunktioner ved at trykke på knappen SELECT, mens der vises et aktivt display: Berøringsløs, sonde og nedtællingstimer (figur 2). Figur 2. IR-funktion edk04.eps Sondefunktion Du kan måle den interne temperatur på et objekt ved at svinge sonden fremefter (se figur 3) og trykke på knappen SELECT, indtil sondeikonet vises (se figur 4). Før sonden mindst 12 mm ind i målet, og tryk på knappen ON for at måle kernetemperaturen. Sondeikonet på displayet blinker i ca. 15 sekunder, mens sonden kommer i ligevægt med det objekt, der måles. Der lyder tre korte bip for at angive, at læsningen er fuldført, og temperaturen vises på displayet. Når den højeste nøjagtighed kræves, anbefales det at gentage målingen for at sikre, at sonden er helt stabiliseret og har nået ligevægt med objektet. 5

10 FoodPro Plus Brugsanvisning Figur 3. Sonden svunget fremefter edk05.eps Figur 4. Sondefunktionens display edk06.eps Bemærk Husk, at du kan genkalde den seneste måling med knappen select, hvis displayet bliver tomt. Sondespidsen skal steriliseres før og efter målinger af fødevareprøver for at undgå krydskontaminering. Nedtællingsfunktion (timer) Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed har en indbygget nedtællingstimer til nyttig overvågning af tilberedning, nedkøling og kritiske temperaturudsættelsesstider samt HACCP-inspektionsintervaller (Hazard Analysis Critical Control Points, fareanalysekontrolpunkter). HACCPprincipper og gode sikkerhedsforanstaltninger for fødevarer kræver overvågning af, hvor længe let fordærvelige fødevarer udsættes for temperaturer, der kan føre til hurtig bakterievækst. 6

11 Noncontact Food Safety Thermometer Korrekt anvendelse og drift Du kan indstille nedtællingstimeren ved at trykke på knappen SELECT, indtil timerikonet vises (figur 5). Tryk på knappen SET en enkelt gang for at angive den valgte funktion ( SET på displayet blinker). Tryk på SET en gang mere for at slette og genindstille timerværdien. Timerværdien øges i starten med intervaller på 10 sekunder og derefter med minutter og timer. Timeren kan højst indstilles til 7 timer og 59 minutter. Når den ønskede timerværdi er indstillet, startes og stoppes nedtællingen ved at trykke på knappen ON. En alarm lyder i ca. 30 sekunder, når timeren når nul. Bemærk Timeren kan aktiveres og køre i baggrunden (angives af det blinkende timerikon) under enten IR- eller sondemålinger, eller når display er slået fra. Du kan stoppe alarmlyden ved at trykke på en hvilken som helst knap. Du kan slette den viste timerværdi ved at trykke på knappen SET en enkelt gang for at vælge set-funktionen og derefter trykke på knappen en gang mere for at nulstille timerværdien. HACCP-kontrol Dette termometer inkorporerer en HACCP kontrol -funktion til grafisk visning af kritiske temperaturzoner. Ikonerne og indikatorerne oven over displayet angiver, om et fødevareprodukt holdes tilstrækkeligt indenfor sikker håndteringstemperatur, eller om det ligger inden for de risikable HACCP-temperaturer i farezonen (figur 5). HACCP-kontrolindikatorerne fungerer i både berøringsløs og kontaktformidlet funktion. Indikatorlyset blinker under en aktiv måling og lyser stabilt, når displayet holdes eller tilbagekaldes (figur 4). Figur 5. Nedtællingstimer edk07.eps 7

12 FoodPro Plus Brugsanvisning En grøn indikator viser en sikker køle- eller frysetemperatur under 5 C (41 F) eller en sikker håndteringstemperatur på over 57 C (135 F). Den røde indikator vises, når temperaturerne er inden for HACCP- farezonen på 5 C til 57 C (41 F til 135 F), hvor mikrobevækst sker hurtigst (figur 5). Bemærk Når temperaturerne er inden for ± 1 C (± 2 F) i HACCP- farezonen, udløses både den relevante grønne og røde indikator for at advare brugeren om grænsetemperaturen. Når den røde indikator lyser, er det nødvendigt at evaluere reglerne for sikker opbevaring og håndtering, der dikteres af både udsættelsestid og -temperatur. Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling Måling af temperaturer på flydende materialer Du kan opnå nøjagtig måling af temperaturer for flydende eller halvflydende materialer, f.eks. suppe, chili, salatdressing osv., ved at røre i væsken for at bringe den indvendige temperatur op til overfladen, mens du foretager målingen med enheden i berøringsløs funktion. Damp, støv, røg osv. kan forhindre nøjagtig måling, da disse forstyrrer den energi, der afgives fra produktet. Du kan øge målingens pålidelighed ved at undlade at holde enheden direkte over et dampende eller rygende produkt. Hold i stedet for enheden tilbage, og foretag målingen skråt for at sikre den mest nøjagtige måling (figur 6). 8 ebq09.eps Figur 6. Måling af temperaturer på flydende materialer Måling af pakkede produkter i køleskabe eller køleopbevaringsrum Ideelt bør temperaturen på et produkt måles uden for et køleområde, når det er muligt. Hvis det er nødvendigt at måle produktet i et køleområde,

13 Noncontact Food Safety Thermometer Applikationer inden for berøringsløs temperaturmåling f.eks. et stort kølerum, skal du enten foretage hurtige målinger (inden for 1 minut eller mindre) eller vente i 30 minutter på, at enheden stabiliseres i køleområdet (over 0 C / 32 F), før du foretager målinger. Du kan måle et produkt i et køleskab ved at åbne døren eller forhænget og direkte scanne produktet for ensartede temperaturer. Forekomsten af varmere områder kan angive forkert placering, som fører til blokeret luftgennemstrømning i kabinettet (figur 7). Figur 7. Måling af pakkede produkter ebq10.eps Bemærk Enheden kan ikke foretage målinger gennem glas- eller plastikdøre. Måling af fødevarer ved modtagelse Brug termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed til at foretage nøjagtige målinger af letfordærvelige produkter under modtagelsen. Når en sending friske eller frosne fødevarer ankommer, kan du kontrollere, at produkterne, forsendelseskasserne og de indvendige temperaturer i leveringsvognen har de korrekte opbevaringstemperaturer. Kontroller for varme områder i produkterne, der kan skyldes forkert stabling og blokeret luftgennemførsel. Måling af fødevarer i håndterings- og serveringsområder Brug det berøringsløse termometer til let at scanne og nøjagtigt måle overfladetemperaturer for produkter, der håndteres i varme eller kolde håndteringsområder, f.eks. åbne køleenheder, varmeborde, salatbarer, buffeter med frisk kød eller fisk og varmeovne. Brug HACCP-kontrolfunktionen til hurtigt at identificere risikable temperaturer inden for HACCP- farezonen på 4 C til 60 C (39 F til 140 F) ved langsomt at scanne hen over overfladen på fødevarer, 9

14 FoodPro Plus Brugsanvisning opbevaringsbeholdere, delikatesseindhold, afkølede salater og desserter, opbevaringsovne, roterende griller osv. Bemærk Hvis nogen tvivlsomme temperaturer angives, eller hvis temperaturmålinger er inden for ± 1 C (± 2 F) i HACCP- farezonen, skal du bruge sonden til at kontrollere de indvendige temperaturer. Verificering af nøjagtigheden IRT- og RTD-kanaler (infrarød og sonde) Følg trinene nedenfor for at bekræfte nøjagtigheden af termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed. 0 C (32 F) omrørt isbad er det anbefalede referencepunkt for verificering. Da det er vanskeligere at måle overfladen på varmt vand, bør verificeringen af varme temperaturer kun bruges som en generel nøjagtighedskontrol af IRT-kanalen. Verificeringskontrol af kolde temperaturer 1. Fyld en stor styrofoam-kop halvt op med isterninger. Tilsæt koldt vand til lige under koppens kant. 2. Før spidsen på et kendt kalibringssondetermometer (referencesonde) ned i vandet, og rør rundt med sonden i ét minut, eller indtil sondetemperaturen er stabiliseret. 3. Fortsæt med at røre rundt i vandet med et sugerør eller en rørepind, mens du samtidigt foretager temperaturmålinger med referencesonden og IR-termometeret. Enheden skal holdes inden for 7,5 cm fra vandets overflade (figur 8). Du kan sikre målingens nøjagtighed ved mindst at føre sonden ned til en dybde af 12 mm. 10

15 Noncontact Food Safety Thermometer Verificering af nøjagtigheden ebq11.eps Figur 8. Verificeringskontrol af kolde temperaturer Den berøringsløse måling (IRT) skal være inden for ± 1 C (± 2 F) af referencesondemålingen (nominelt 0 C (32 F)). Sondetemperaturmålingen skal være inden for ± 0,5 C (± 1 F) af referencesondemålingen. Verificeringskontrol af varme temperaturer 1. Følg samme fremgangsmåde som ovenfor, men udskift med varmt vand (> 60 C / 140 F). Varmt vand fra vandhanen er tilstrækkeligt til proceduren. 2. Gentag trin to og tre ovenfor. Bemærk På grund af fordampningskøling på det varme vands overflade er det særligt vigtigt, at der konstant røres i vandets overflade, mens IR-målingen foretages (figur 9). 11

16 FoodPro Plus Brugsanvisning ebq12.eps Figur 9. Verificeringskontrol af varme temperaturer Vha. denne metode bør Den berøringsløse kanal (IRT) betragtes som nøjagtigt kalibreret, hvis målingen er inden for ± 2 C (± 3,5 F) af referencesondens måling. Enhedens sondemåling skal være inden for ± 0,5 C (± 1 F) af referencesondens måling. Forsigtig! Hold det berøringsløse termometer uden for koppens kant ca. 7 8 cm fra vandets overflade. Undgå dampkondensering på enhedens linse. Hvis der forekommer kondensering, skal du forsigtigt tørre linsen af eller lade den tørre ved stuetemperatur og derefter genoptage målingen. Visningsfelt Det ideelle arbejdsområde for det berøringsløse termometer (IRT) er mellem 25 mm og 250 mm og synsfeltet fra målproduktet og enheden delt med 2. Den indbyggede målbelysningsstråle hjælper med at angive måleområdet. Du kan sikre nøjagtige målinger ved at sørge for, at målproduktet udfylder eller er større end synsfeltet. Når forholdene tillader det, anbefales det at rykke tættere på målproduktet (figur 10). 12

17 Noncontact Food Safety Thermometer Verificering af nøjagtigheden ebq13.eps Figure 10. Arbejdsområde for berøringsløst termometer Driftstemperatur og omgivende temperatur Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed er beregnet til anvendelse i miljøer mellem 0 C og 50 C (32 F 122 F). Undgå at udsætte enheden for ekstreme eller pludselige temperaturændringer. Giv enheden mulighed for at stabiliseres i mindst 30 minutter, hvis den udsættes for hurtige temperaturændringer. Hvis du undlader at give enheden tid til at omstille sig til omgivende temperaturer kan føre til målingsfejl (figur 11). Figur 11. Omgivende temperaturer edk14.eps Responstid Instrumentets responstid fra indledende opstart er mindre end 1 sekund. Temperaturvisningen opdateres ca. 2 gange pr. sekund under vedvarende drift. 13

18 FoodPro Plus Brugsanvisning Luftfugtighed Berøringsløse termometre (IRT'er) er ikke beregnet til brug i ekstremt fugtige områder eller i områder med megen kondensation. Kondensation på linsevinduet vil forringe den optiske ydeevne og forhindre nøjagtige temperaturmålinger. Hvis dette sker, skal du give vinduet tid til at tørre ved lufttørring eller aftørre det med en blød klud og derefter genoptage målingerne. Emissionsevne Et berøringsløst termometer (IRT) bestemmer temperaturen ved at måle den afgivne energi fra et objekt. Emissionsevnen (E-værdi) er målingen af et objekts evne til at afgive infrarød energi. Dette berøringsfri termometer er særligt kalibreret til målprodukter med høj emissionsevne og er forudindstillet til en E-værdi på ~0,97. Denne indstilling er den mest fordelagtige til hentning af afgivet energi fra vand, olie, madlavningsfedtstoffer, fedt, grøntsager, samt frosne, delvist frosne og nedkølede produkter i kasser og plastikbeholdere. Bemærk Skinnende metaloverflader (f.eks. pudset eller rustfrit stål) har en lav emissionsevne og afspejler energien i omgivelserne, hvilket fører til unøjagtige temperaturmålinger. Emissionsevnen for skinnende metaloverflader kan forbedres og derved give mere nøjagtige målinger ved at dække måleområdet med afdækningstape, sort maling eller et lag fedtstof til madlavning eller olie. Sorte madlavningsoverflader, f.eks. bageplader og støbejernspander, er gode mål. Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne Termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed kan vise temperaturer i enten C (Celsius) eller F (Fahrenheit). Den ønskede temperaturskala vælges, når batteriet isættes: Valg af ºC-skalaen Når batteriet sluttes til batterilederne, vises C-skalaindikatoren på displayet i ca. 15 sekunder. Hvis du ikke trykker på knappen SET, opstår der timeout, og enheden sættes automatisk til C- eller Celsius-skalaen. Valg af ºF-skalaen Hvis du trykker på knappen SET inden for 15 sekunder fra tilslutning af batteriet til batterilederne, skifter displayet med temperaturskalaen til Fskalaindikatoren, og enheden sættes nu automatisk til F- eller Fahrenheitskalaen (figur 12). 14

19 Noncontact Food Safety Thermometer Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne edk15.eps Figur 12. Indstilling/ændring af C- og F-temperaturskalaerne Bemærk C-/ F-Initialiseringsprocessen af temperaturskalaen skal udføres, når batteriestrømmen afbrydes, eller når batteriet udskiftes. Rengøringsinstruktioner Dette termometer til overvågning af fødevaresikkerhed er i overensstemmelse med IP54-standarder. Enheden kan aftørres med en våd svamp eller klud med et mildt rengøringsmiddel eller en antibakteriel sæbe og skylles under en mild strøm af koldt vand (figur 13). Figur 13. Rengøringsinstruktioner ebq16.eps Bemærk Denne enhed er ikke beregnet til at blive helt nedsænket i vand eller til vask i automatiske opvaskemaskiner. 15

20 FoodPro Plus Brugsanvisning Udskiftning af sonden Den modulære sonde i termometeret til overvågning af fødevaresikkerhed kan udskiftes. Hvis du vil udskifte sonden, skal du svinge sonden delvist fremefter for at få adgang til gummihætterne. Tag forsigtigt gummihætterne af med en pind, og tag hætten af med en nr. 2 stjerneskruetrækker som vist. Hold fat om sonden, og tag forsigtigt den gamle sonde af sondens base. Installer den nye sonde i omvendt rækkefølge, stram skruerne grundigt, og sæt gummistykkerne på igen. Enhedens kalibreringsnøjagtighed påvirkes ikke af udskiftningen af sonden (figur 14). Figur 14. Udskiftning af sonden ebq17.eps Isættelse og udskiftning af batteriet Hvis du vil installere et nyt 9 V batteri, skal du fjerne batterirummets gummiprop i bunden af enheden ved at tage fat i siderne af dækslet og trække lige ud, så batteriet kommer til syne. Ryst eller bank forsigtigt enhedens underdel mod din hånd for at få fat på batteriet. Enhedens 9 V- batteri tilsluttes polstikket (figur 15). Figur 15. Isættelse og udskiftning af batteriet ebq18.eps 16

21 Noncontact Food Safety Thermometer Indstilling/ændring af ºC- og ºF-temperaturskalaerne Bemærk Hver gang batteriet isættes eller udskiftes, skifter temperaturskalaen til C- eller Celsius-skalaen som standard. Hvis du vil vælge F- eller Fahrenheit-skalaen, kan du se Indstilling/ændring af C- og F-temperaturskalaen. Fejlfinding Kode: --- (på displayet) Problem: Målets temperatur er over eller under måleområdet Handling: Vælg et mål indenfor detspecificerede målområde Kode: Batterisymbol Problem: Batteriet er muligvis ved at være opbrugt Handling: Kontroller og/eller udskift batteriet Kode: Displayet er tomt Problem: Batteriet er opbrugt, eller der er fejl ved enheden Handling: Kontroller og/eller udskift batteriet. Hvis batteriet er i orden, skal du kontakte et Fluke-servicecenter for at få repareret enheden. Andre driftsmæssige overvejelser Alle modeller er beskyttet mod følgende: Elektromagnetisk interferens (EMI) fra induktionsvarmere og mikrobølgeovne Elektrostatisk afladning Hvis enheden bliver beskadiget, skal du kontrollere enhedens nøjagtighed ved at udføre verificeringsprocessen som anbefalet i denne vejledning. Hvis enheden er ude af kalibrering, bør du ikke stole på den i forbindelse med kritiske temperaturmålinger. Kontakt et Flukeservicecenter for at få enheden repareret. Varme fra kogeplader, pander eller andre varme overflader (placer ikke enheden på komfuret) 17

22 FoodPro Plus Brugsanvisning Certificeringer CE, NSF, CMC Dette instrument er i overensstemmelse med følgende standarder: EN Elektromagnetiske emissioner og susceptibilitet EN Generel sikkerhed IP54 P ƒ 18

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori

Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Mød VT02 Visuelt IR termometer Så avanceret, at vi var nødt til at oprette en ny kategori Et fejlfindingsværktøj med et infrarødt varmekort. Se mere end temperatur Det nye VT02 Visuelt IR termometer bygger

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre

VT04 og VT02 visuelle IR-termometre VT04 og VT02 visuelle IR-termometre Tekniske oplysninger Find problemer med det samme! Fluke visuelle IR-termometre kombinerer bekvemmeligheden fra et punkttermometer med den visuelle fordel ved et infrarødt

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

~ Side 1 ~ ThermoDock

~ Side 1 ~ ThermoDock ThermoDock 1 Forbindelse porten på din iphone / ipod touch / ipad _ 2 Forbindelse stik til dit ThermoDock modul 3 ThermoDock infrarød temperatur målings modul 4 Temperaturføler for berøringsfri temperatur

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master

Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master Brugsanvisning Chronograph serie 300, 600 Diver, 650, Ocean Master CHRONOGRAPH 1/10-sek. DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere