Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Dampovn"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Råd om sikkerhed og advarsler...6 Miljøbeskyttelse...13 Beskrivelse af dampovnen...14 Oversigt over dampovnen...14 Medfølgende tilbehør Funktionsbeskrivelse...16 Betjeningspanel...16 Sensortaster Touch-display...17 Opsamlingsbeholder...19 Vandbeholder...19 Temperatur...20 Tilberedningstid...20 Lyde...20 Opvarmningsfase...20 Tilberedningsfase...20 Dampreduktion...21 Varmholdning Ovnlys...21 Første ibrugtagning...22 Grundindstillinger...22 Første rengøring...24 Vandets hårdhedsgrad indstilles Kogetemperatur tilpasses...25 Opvarmningsformer / Menuer Betjeningsmåde...27 Forberedelse...27 Opvarmningsform...27 Temperatur indstilles...27 Tilberedningstid indstilles...27 Når tiden er udløbet Efter brug...28 Betjening Under brug...29 Tilberedningen afbrydes Indstillinger ændres...29 Gem

3 Indholdsfortegnelse Manglende vand Egne programmer...31 Ekstrafunktioner...33 Starttid / Sluttid Minutur / Alarm Lås...36 Spærring af taster...37 Værd at vide og vigtige informationer...38 Fordele ved tilberedning med damp...38 Tilberedningsservice...38 Fade...38 Eget service...38 Opsamlingsbeholder...39 Ribbe...39 Dybfrostvarer...39 Temperatur...40 Tilberedningstid...40 Tilberedning med væske...40 Egne opskrifter Dampprogram...41 Grøntsager Kød...45 Pølser...47 Fisk Krebsdyr...51 Muslinger...52 Ris...53 Nudler / pasta...54 Knödel...55 Kerner...56 Bælgfrugter, tørrede Æg...59 Frugt Tilberedning af en menu - manuelt...61 Specialanvendelser...63 Opvarmning...63 Optøning...65 Henkogning

4 Indholdsfortegnelse Saftpresning Tilberedning af en menu...73 Fremstilling af yoghurt...74 Hævning af dej...76 Smeltning af husblas...76 Smeltning af chokolade...77 Flåning...78 Konservering af æbler...79 Blanchering...79 Dampning af løg...80 Smeltning af spæk...80 Desinficering af service...81 Opvarmning af fugtige klude...81 Smeltning af honning...82 Tilberedning af æggestand...82 Anvendelse af automatikprogrammer...83 Opskrifter Automatikprogrammer...85 Engelsk christmas pudding...85 Kylling tikka masala med ris...86 Karamel-daddeldessert...88 Græskar og proscuitto-risotto...89 Cremet græskarsuppe Ostekage med lime...91 Muslinger i tomatsauce med bacon...92 Oksemørbrad Oksegryde med knödel...94 Treacle sponge pudding...96 Programoversigt...97 Grøntsager Fisk Krebsdyr...99 Muslinger...99 Kød Pølser Bælgfrugter Ris Kerner Æg

5 Indholdsfortegnelse Frugt Frisk pasta m.m Desserter Supper/gryderetter Indstillinger Oplysninger til testinstitutter Rengøring og vedligeholdelse Dampovnens front Ovnrum Automatisk døråbner Tilbehør Ribber Afkalkning Dampovnens dør Småfejl udbedres Ekstra tilbehør Fade Rengørings- og plejemidler Andet Miele home* Råd om sikkerhed ved indbygning Indbygningsmål Indbygning i et højskab Indbygning i et underskab Indbygning i kombination med en ovn Detaljerede mål på dampovnens front Dampovnen monteres Eltilslutning Typeskilt Service / garanti Ophavsrettigheder og licenser

6 Råd om sikkerhed og advarsler Denne dampovn overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden dampovnen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på dampovnen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. 6

7 Retningslinjer vedrørende brugen Råd om sikkerhed og advarsler Denne dampovn er beregnet til anvendelse i private husholdninger eller på husholdningslignende opstillingssteder. Dampovnen er ikke beregnet til udendørs brug. Dampovnen er kun beregnet til husholdningsmæssig brug og kun til de formål, der er beskrevet i brugsanvisningen. Det er ikke tilladt at anvende dampovnen til andre formål. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene dampovnen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge dampovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 7

8 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset Anvend låsen for at undgå, at børn ved et uheld kommer til at tænde for dampovnen. Børn under 8 år skal holdes væk fra dampovnen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge dampovnen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre dampovnen uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af dampovnen. Lad dem aldrig lege med dampovnen. Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Fare for forbrænding på grund af damp! Børns hud reagerer mere følsomt på høje temperaturer end voksnes. Børn må ikke åbne døren, når dampovnen er i brug. Hold børn væk fra dampovnen, indtil den er afkølet så meget, at fare for forbrænding er udelukket. Risiko for at komme til skade! Ovndøren kan maks. bære 10 kg. Børn kan komme til skade på den åbne ovndør. Sørg for, at børn ikke stiller sig, sætter sig eller hænger på den åbne ovndør. 8

9 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service. En beskadiget dampovn kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor dampovnen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget dampovn i brug! Dampovnens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. De tilslutningsdata (frekvens og spænding), der er angivet på dampovnens typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på dampovnen. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af dampovnen. Anvend kun dampovnen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. Denne dampovn må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på dampovnen. Åbn aldrig dampovnens kabinet. Reparation af dampovnen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. Hvis stikket fjernes fra tilslutningsledningen, eller hvis der ikke er noget stik på ledningen, skal dampovnen indbygges og tilsluttes af en autoriseret elinstallatør. Hvis tilslutningsledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning af typen H 05 VV-F (PVC-isoleret), som kan købes ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf Dampovnen skal være afbrudt fra elnettet under vedligeholdelse og reparation. Sørg for, at slå sikringerne i installationen fra, eller skru skruesikringerne i installationen helt ud, eller træk stikket ud (hvis der er et). Træk ikke i ledningen på et produkt med netstik, men i stikket, når produktet skal afbrydes fra elnettet. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Fare for forbrænding! Dampovnen bliver meget varm under brug. Man kan brænde sig på ovnrummet, maden, tilbehøret og den varme damp. Bær grillhandsker, når varm mad skubbes ind og tages ud samt ved arbejde i det varme ovnrum. Pas på, at indeholdet ikke skvulper over, når fade med mad skubbes ind og tages ud. Fare for forbrænding! Ved afslutning af en tilberedningsproces kan der være varmt vand i dampfremstilleren. Dette pumpes tilbage i vandbeholderen. Sørg for ved udtagning og frastilling af vandbeholderen, at denne ikke tipper. Ved henkogning og opvarmning i lukkede dåser, dannes der overtryk i dåserne, hvorved de kan eksplodere. Anvend ikke dampovnen til henkogning og opvarmning af mad i lukkede dåser. Man kan komme til skade på den åbne ovndør eller snuble over den. Lad ikke ovndøren stå unødigt åben. Plastservice, der ikke er temperatur- og dampbestandigt, smelter ved høje temperaturer og kan beskadige dampovnen. Anvend kun temperatur- (op til 100 C) og dampbestandigt plastservice. Følg serviceproducentens anvisninger. Mad, der opbevares i ovnrummet, kan udtørre, og fugtigheden fra maden kan medføre korrosion i dampovnen. Opbevar ikke færdig mad i ovnrummet, og anvend ikke genstande, der kan ruste, til tilberedningen. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Ovndøren kan maks. bære 10 kg. Man må ikke stille eller sætte sig på den åbne dør eller stille tunge genstande på den. Sørg også for, at der ikke kommer noget i klemme mellem ovndøren og ovnrummet. Dampovnen kan blive beskadiget. Rengøring og vedligeholdelse Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring af dampovnen. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Dørruden kan blive ødelagt af ridser. Brug ikke skuremiddel, hårde svampe eller børster eller skarpe metalskrabere til rengøring af ovnruden. Ribberne kan tages ud ved rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Sørg for at montere dem rigtigt igen, og anvend aldrig ovnen uden monterede ribber. 12

13 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation / opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke det gamle produkt med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. 13

14 Beskrivelse af dampovnen Oversigt over dampovnen Touch-display Emudslip Automatisk døråbner til dampreduktion Tætningsliste Indsugningsrør Rum til vandbeholderen Vandbeholder Opsamlingsrende - ovnrum Bundvarmelegeme Temperaturføler Ribber Dampindgang 14

15 Medfølgende tilbehør Beskrivelse af dampovnen Yderligere tilbehør kan efterbestilles efter behov (se afsnittet Ekstra tilbehør). Opsamlingsbeholder DGG 21 Til opsamling af væde mm (BDH) DGGL 8 1 fad med huller Kapacitet 2,0 l / nytteindhold 1,7 l mm (BDH) DGGL 1 2 fade med huller Kapacitet 1,5 l / nytteindhold 0,9 l mm (BDH) Rist Til frastilling af eget service Afkalkningstabs Til afkalkning af dampovnen 15

16 Funktionsbeskrivelse Betjeningspanel Sensortaster Sensortasterne reagerer på fingerkontakt. Ved hver berøring lyder et akustisk signal. Tastelydens lydstyrke kan ændres i menuen Indstillinger (se afsnittet Indstillinger). Tast Funktion Dampovnen tændes/slukkes. Returnering til foregående niveau. Sletning af seneste indkodning. Lys Til- og frakobling af minuturet. Valg af minuturstid. 16

17 Funktionsbeskrivelse Touch-display Touch-displayet betjenes ved berøring med fingerspidserne. Ved berøring med fingeren afgives små elektriske ladninger, og hermed udløses en elektrisk impuls, som registreres i touch-displayets overflade. Hvis fingeren er kold, reagerer touch-displayet muligvis ikke. Anvend ikke spidse eller skarpe genstande, f.eks. stifter. Touch-displayets overflade kan blive beskadiget. Desuden reagerer touch-displayet ikke, hvis det berøres med genstande. Undgå, at der kommer vand ind bag touch-displayet. Touch-displayet er opdelt i tre områder: I statuslinjen kan man se, hvor i menuen man befinder sig. Den ønskede menu kan kaldes frem ved berøring af menunavnet. Desuden vises klokkeslættet i højre side. I betjeningspanelet vises den aktuelle menu med menupunkterne. Man kan bladre i billedvisningen og vælge forskellige handlinger. I navigationslisten kan man hurtigt springe til de viste menuer ved at berøre de pågældende grå taster. Med piletasterne og kan man bladre, dvs. få vist billedskærmsiderne efter hinanden. Antallet af felter i midten viser antal tilgængelige sider i den aktuelle menu. 17

18 Funktionsbeskrivelse Hver berøring af et muligt valg farver den pågældende tast orange. En valgt mulighed bliver markeret med orange. Handling eller indstilling vælges, eller menu kaldes frem Berør den ønskede handling, indstilling eller menu en gang med fingeren. Bladring i billedvisningen Læg fingeren på touch-displayet, og lav en glidende bevægelse hen over displayet i den ønskede retning. Der kan bladres mod venstre eller højre. I nogle menupunkter kan der også bladres opad eller nedad. eller Berør piletasterne og med fingeren for at bladre til siden. Tal indtastes med det numeriske tastatur Tal kan indkodes ved berøring eller med det numeriske tastatur. Berør. Det numeriske tastatur åbnes. Berør de ønskede tal. Så snart der er indkodet en gyldig værdi, farves OK-tasten grøn. Berør OK-tasten. Bogstaver indkodes Navngivning af egne programmer indkodes med editoren, der fungerer ligesom et computertastatur. Berør de ønskede bogstaver eller tegn. Berør "Gem". 18

19 Opsamlingsbeholder Vandbeholder Funktionsbeskrivelse Skub altid opsamlingsbeholderen ind på nederste ribbe, når der anvendes fade med huller. Væde fra maden kan opsamles heri og nemt fjernes. Opsamlingsbeholderen kan anvendes som fad efter behov. Den maksimale fyldningsmængde er 2,0 liter, den minimale 0,5 liter. Der er angivet markeringer på vandbeholderen. Den øverste markering må absolut ikke overskrides! Vandforbruget afhænger af madvarerne. Åbning af ovnrumsdøren under tilberedningen øger vandforbruget. Afhængig af tilberedningsprocessen kan det forekomme, at vandbeholderen skal fyldes igen efter 90 minutter. En melding om manglende vand vises i displayet. Efter afslutning af en tilberedningsproces pumpes restvandet fra dampfremstilleren tilbage i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen efter brug af dampovnen. 19

20 Funktionsbeskrivelse Temperatur Tilberedningstid Lyde Der er knyttet et temperaturforslag til nogle af opvarmningsformerne. Dette temperaturforslag kan ændres for en enkelt proces eller permanent (se afsnittet Indstillinger). Der kan indstilles en tid mellem 1 minut (0:01) og 9 timer 59 minutter (9:59). Hvis varigheden er længere end 59 minutter, skal tiden indkodes i timer og minutter. Eksempel: Tid 80 minutter = 1:20. Når dampovnen tændes, under brugen, og når den slukkes, kan der høres en lyd (brummen). Denne lyd skyldes ikke en fejlfunktion eller en defekt i dampovnen. Den opstår, når vandet pumpes ind og ud. Opvarmningsfase Tilberedningsfase Mens ovnen varmer op til den indstillede temperatur, vises temperaturstigningen og "Opvarmningsfase" i displayet (undtagelser: Automatikprogrammer, Tilberedning af en menu). Varigheden af opvarmningsfasen er afhængig af mængden af mad og madens temperatur. Generelt varer opvarmningsfasen ca. 5 minutter. Ved tilberedning af kolde eller frosne madvarer forlænges tiden. Når den indstillede temperatur er nået, begynder tilberedningsfasen. Under tilberedningsfasen vises resttiden i displayet. 20

21 Dampreduktion Varmholdning Funktionsbeskrivelse Kort før udløb af tilberedningstiden åbner døren sig automatisk en smule på klem, så dampen kan sive ud af dampovnen. Døren lukker automatisk igen. Dampreduktionen kan frakobles (se afsnittet Indstillinger). Hvis dampreduktionen frakobles, frakobles varmholdningsfunktionen automatisk. Hvis dampreduktionen er frakoblet, trænger der meget damp ud ved åbning af døren. For at anvende denne funktion skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger). Hvis ovnen ikke slukkes efter afslutning af tilberedningsprocessen, holdes madvarerne varme ved en temperatur på 70 C i maks. 15 minutter. Vær opmærksom på, at sarte madvarer, især fisk, kan videretilberede ved varmholdning. Ovnlys Ovnen er ved levering indstillet, så lyset i ovnrummet af energisparehensyn slukker efter starten. Hvis der permanent skal være lys i ovnrummet under tilberedningen, skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger > Lys). Hvis døren forbliver åben efter afslutning af en tilberedningsproces, slukker lyset i ovnrummet automatisk efter 5 minutter. Udførlig information om håndtering af dampovnen samt tips og råd fremgår af afsnittet Dampprogram og Specialanvendelser. 21

22 Første ibrugtagning Grundindstillinger Når der tilsluttes strøm til dampovnen, tændes den automatisk. I displayet vises velkomsthilsnen "Miele - Willkommen", og derefter bliver man bedt om at indkode nogle grundindstillinger, som er nødvendige ved ibrugtagning af dampovnen. Sprog og land indstilles Efter velkomsthilsnen bliver man bedt om at indstille sprog: Bevæg fingeren hen over displayet mod venstre eller højre, indtil det ønskede sprog vises. Berør det ønskede sprog og herefter "OK". Berør det ønskede land og herefter "OK". Indstillingen gemmes. Dato indstilles Bevæg fingeren hen over displayet i feltet "Dag", indtil den aktuelle dato vises. Gentag dette for "Måned" og "År", indtil den aktuelle dato er indstillet. Berør "OK". Indstillingen gemmes. Klokkeslæt indstilles Bevæg fingeren hen over displayet i feltet "Klokkeslæt", indtil det aktuelle klokkeslæt er indstillet. Berør "OK". Indstillingen gemmes. 22

23 Første ibrugtagning Klokkeslætsvisning vælges Der kan vælges mellem følgende muligheder: Tilkoblet: Klokkeslættet vises altid, når dampovnen slukkes. Frakoblet: Klokkeslættet vises ikke, når dampovnen slukkes. Natfrakobling: Klokkeslættet vises fra kl. 5:00 til kl. 23:00. Berør det ønskede tidsformat og herefter "OK". Indstillingen gemmes. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". 23

24 Første ibrugtagning Klæb det medfølgende typeskilt ind i afsnittet Typeskilt. Ovnen underkastes en funktionstest på fabrikken. Der kan derfor løbe restvand fra rørene ud i ovnrummet under transport. Første rengøring Fjern eventuelle beskyttelsesfolier. Vandbeholder Tag vandbeholderen ud af dampovnen, og skyl den i hånden. Tilbehør / Ovnrum Fjern alt tilbehør fra ovnrummet. Rengør dette i hånden eller i opvaskemaskine. Dampovnen er behandlet med et plejemiddel inden leveringen. Rengør ovnrummet med en ren svampeklud, opvaskemiddel til opvask i hånden og varmt vand for at fjerne plejemiddelfilmen. Vandets hårdhedsgrad indstilles Dampovnen er ved levering indstillet på vandhårdhedsgrad "hårdt". For at den fungerer korrekt og afkalkes på rette tidspunkt, skal den indstilles på den lokale vandhårdhed. Jo hårdere vandet er, desto oftere skal dampovnen afkalkes. Kontroller, hvilken vandhårdhed der er indstillet, og indstil i givet fald den korrekte vandhårdhed (se afsnittet Indstillinger). 24

25 Kogetemperatur tilpasses Første ibrugtagning Inden der tilberedes mad første gang, skal dampovnen indstilles til vandets kogetemperatur, der varierer afhængig af opstillingsstedets højdebeliggenhed. Ved denne proces gennemskylles også de vandførende dele. Denne proces skal foretages for at sikre korrekt funktion. Start dampovnen i 15 minutter med opvarmningsformen Dampprogram (100 C) i 15 minutter. Følg fremgangsmåden beskrevet i afsnittet Betjeningsmåde. Ved eventuel flytning skal dampovnen tilpasses vandets ændrede kogetemperatur, hvis det nye opstillingssted afviger min. 300 meter i højdebeliggenhed fra det gamle. Tilpasningen sker ved at foretage en afkalkning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse / Afkalkning). 25

26 Opvarmningsformer / Menuer Hovedmenu Dampprogram Tilberedning af alle madvarer, henkogning, saftpresning, specialanvendelser Automatikprogrammer Listen over automatikprogrammer, der kan vælges, kaldes frem Specialanvendelser Tilberedning af en menu Samtidig tilberedning af forskellige madvarer Optøning Til skånsom optøning af dybfrosne madvarer Opvarmning Til skånsom opvarmning af madvarer, der allerede er tilberedt 100 C 212 F Temperaturforslag Temperaturområde C / F C / 140 F 100 C 212 F C/ F C F Blanchering - - Henkogning 90 C 195 F C F Desinficering af service - - Hævning af dej - - Egne programmer Tilberedningsprocesser oprettes og gemmes - - Indstillinger Ændring af standardindstillingerne - - Afkalkning

27 Betjeningsmåde Forberedelse Fyld min. vandbeholderen til "min."-markeringen / maks. til "ma."-markeringen. Opvarmningsform Temperatur indstilles Tilberedningstid indstilles Anvend udelukkende koldt postevand, aldrig destilleret vand, mineralvand eller andre væsker! Skub vandbeholderen helt ind i ovnen. Skub maden ind i ovnen. Tænd ovnen med. Berør den ønskede opvarmningsform. Hvis den ønskede opvarmningsform ikke vises, bladres der med piletasterne < og >, indtil den ønskede opvarmningsform vises. Berør den ønskede opvarmningsform en gang med fingeren. Bevæg fingeren hen over displayet i feltet "Temperatur", indtil den ønskede temperatur vises. Bevæg fingeren hen over displayet i feltet "Tilberedningstid", indtil den ønskede tilberedningstid vises. Bekræft med "OK". 27

28 Betjeningsmåde Når tiden er udløbet Når tiden er gået, lyder et signal, og i displayet vises "Dampreduktion" og "Proces slut". Under dampreduktionen åbner døren sig automatisk en smule på klem. Vent med at åbne døren og tage maden ud, indtil "Dampreduktion" slukker. Sluk ovnen. Blæseren fortsætter et stykke tid efter, at ovnen er slukket. Fare for forbrænding! Man kan brænde sig på ovnrumssiderne, mad, der skvulper over, og tilbehør. Brug grillhandsker, når varm mad tages ud. Efter brug Tag opsamlingsbeholderen ud, og tøm den. Tag vandbeholderen ud, og tøm den. Rengør og aftør dampovnen efter hver brug som beskrevet i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Luk først ovndøren, når ovnrummet er helt tørt. 28

29 Betjening Under brug Tilberedningen afbrydes Tilberedningen afbrydes, hvis døren åbnes. Opvarmningen frakobles, resttiden gemmes. Ved åbning af døren, strømmer der damp ud. Gå et skridt tilbage, og vent, indtil dampen er fordampet. Fare for forbrænding! Man kan brænde sig på væggene i ovnrummet, mad, der skvulper over, tilbehør og varm damp. Tag grillhandsker på, når varm mad skubbes ind, tages ud samt ved arbejde i ovnrummet. Tilberedningen fortsættes, når døren lukkes. Når døren er lukket, sker der en trykudligning, under hvilken der kan opstå en pibelyd. Herefter fortsætter opvarmningen, og den stigende ovntemperatur vises da i displayet. Når den indstillede temperatur er nået, skifter displayet, og den resterende tilberedningstid afvikles. Indstillinger ændres De valgte indstillinger kan ændres under tilberedningen. Vælg "Ændres". Vælg det ønskede punkt, f.eks."temperatur", og foretag ændringen. Bekræft med OK. 29

30 Betjening Gem En tilberedningsproces kan gemmes, så den fremover kan kaldes frem i menuen Egne programmer. Ved afslutning af en tilberedningsproces, vises "Gem" i displayet. Berør "Gem". I displayet vises en sammenfatning. Berør "Anvend". Processen kan gemmes under et navn efter eget valg. Indtast det ønskede navn ved berøring af tastaturet. Berør "Gem". I displayet vises en information om det gemte program. Bekræft med OK. Manglende vand Hvis vandbeholderen løber tør for vand under brugen, lyder et signal, og i displayet vises en opfordring til at påfylde frisk vand. Tag vandbeholderen ud, og fyld den med vand. Skub vandbeholderen helt ind i dampovnen. Luk døren. Tilberedningen fortsættes. 30

31 Egne programmer Betjening Der kan gemmes op til 20 hyppigt anvendte tilberedningsprocesser under eget navn i menuen "Egne programmer". Hvis der allerede er gemt egne programmer, vises disse i displayet. Der kan vælges mellem følgende muligheder: Program oprettes Programmer redigeres Opret program: Egne programmer kan oprettes. Program ændres: Eksisterende programmer vises og kan ændres. Slet program: Eksisterende programmer kan slettes. Hvis der endnu ikke er oprettet nogen programmer, vises: Opret program Egne programmer kan oprettes. Vælg "Egne programmer". Berør "Opret program". Foretag indstillingerne som normalt, og bekræft med "OK". Hvis man ønsker at tilføje et yderligere tilberedningstrin, vælges "Tilføj", og der fortsættes som allerede beskrevet. Berør "Afslut" for at gemme programmet. En sammenfatning vises i displayet. Bekræft med "OK". 31

32 Betjening Tilberedningsprocessen kan nu gemmes under et navn efter eget valg. Berør "Gem". Indtast det ønskede navn via tastaturet. Berør "Gem". I displayet vises en information om det gemte program. Bekræft med "OK". Program ændres Program slettes Vælg "Egne programmer". Berør "Rediger". Berør "Program ændres". Berør det ønskede program. Tilberedningstrinnene eller programnavnet kan nu ændres. Foretag indstillingerne som normalt. Vælg "Egne programmer". Berør "Rediger". Berør "Slet program". Vælg det ønskede program. I displayet vises en information. Berør "Ja" for at slette programmet. 32

33 Starttid / Sluttid Ekstrafunktioner Starten kan udskydes til et senere tidspunkt. Ovnen tændes da automatisk. Dette er ikke muligt ved "Afkalkning". Med "Start kl." indkodes tidspunktet for, hvornår tilberedningen skal starte. Med "Færdig kl." indkodes tidspunktet for, hvornår tilberedningen skal være slut. Differencen mellem starttid og sluttid er den indkodede tilberedningstid plus den tid, ovnen beregner til opvarmning. Denne funktion kan ikke anvendes, hvis ovnrummet er for varmt, f.eks. ved afslutning af en tilberedningsproces. I så fald vises "Start kl." / "Færdig kl." ikke. Lad ovnrummet afkøle med åben dør. Tilberedningsresultatet kan blive forringet, hvis der er lang tid imellem, at maden stilles ind, og tilberedningen startes. Friske madvarer kan ændre farve og endda fordærves. Indstilling Ændring Vælg opvarmningsform, temperatur og tid som normalt. Vælg "Start kl." eller "Færdig kl.", og indtast tidspunktet for, hvornår tilberedningen skal starte eller slutte. Bekræft med "OK". Berør "Ændres". Vælg "Start kl." eller "Færdig kl.". 33

34 Ekstrafunktioner Sletning Berør "Ændres". Vælg "Start kl." eller "Færdig kl.". Vælg. Minutur / Alarm Minuturet eller en alarm kan indstilles til overvågning af separate processer. Disse funktioner kan også anvendes under en igangværende tilberedning. Der kan indstilles i alt to tider. Den indstillede minuturstid/alarmen vises i statuslinjen. Minutur Der kan indstilles en tid mellem 1 sekund og 9 timer, 59 minutter, 59 sekunder. Når minuturstiden er gået, lyder et signal Alarm Der kan indstilles en minuturstid. Alarmfunktionen fungerer som et vækkeur. Når det indstillede klokkeslæt er nået, lyder et signal. 34

35 Ekstrafunktioner Indstilling Hvis visning af klokkeslæt er frakoblet (se afsnittet Indstillinger - Klokkeslæt), skal ovnen tændes, før en minuturstid / alarm kan indstilles. Ændring Sletning Berør sensortasten. Berør "Ny minuturstid" / "Ny alarm". Bevæg fingeren hen over displayet for at indstille den ønskede minuturstid / ønsket klokkeslæt (alarm). Berør "OK". Indstillingen gemmes. Berør sensortasten eller minuturstiden / alarmen øverst til højre i displayet. Berør "Alarm" eller "Minuturstid". Bevæg fingeren hen over displayet for at indstille den ønskede minuturstid / ønsket klokkeslæt (alarm). Berør "OK". Indstillingen gemmes. Berør sensortasten eller minuturstiden / alarmen øverst til højre i displayet. Berør "Alarm" eller "Minuturstid". Berør "Nulstil". 35

36 Ekstrafunktioner Lås Låsen forhindrer, at dampovnen tændes ved en fejl. Ved levering er låsen deaktiveret. For at kunne anvende funktionen skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger > Sikkerhed). Hvis låsen er tilkoblet, vises symbolet $ i displayet, så snart dampovnen tændes. Ophævning af spærring Tænd dampovnen. I displayet vises en melding. Hold fingeren på symbolet $ i ca. 6 sek. for at ophæve spærringen. Dampovnen kan nu anvendes som normalt. Låsen aktiveres automatisk nogle sekunder efter, at dampovnen er blevet slukket. 36

37 Spærring af taster Ekstrafunktioner For at indstillingerne for en igangværende proces ikke skal kunne ændres ved en fejl, er dampovnen udstyret med mulighed for spærring af taster. Hvis spærring af taster er aktiveret, er alle taster med undtagelse af Tænd/Sluk spærret. En igangværende minuturstid kan bekræftes. Ved levering er spærringen af taster deaktiveret. For at kunne anvende funktionen skal standardindstillingen ændres (se afsnittet Indstillinger > Sikkerhed). Ophævning af spærring Berør en tilfældig sensortast. Hold fingeren på symbolet $ i ca. 6 sek. for at ophæve spærringen. Dampovnen kan nu anvendes som normalt. Spærringen af taster aktiveres automatisk nogle sekunder efter sidste indkodning. 37

38 Værd at vide og vigtige informationer I afsnittet Værd at vide og vigtige informationer findes generelle anvisninger. Hvis der skal tages særlige hensyn ved tilberedningen, gøres der opmærksom på dette i de relevante afsnit. Fordele ved tilberedning med damp Tilberedningsservice Vitaminer og mineraler bibeholdes næsten fuldstændigt ved tilberedning med damp, da maden ikke ligger i vand. Ved tilberedning med damp bibeholdes madens smag bedre end ved traditionel madlavning. Det anbefales at undlade at salte maden eller først at tilsætte salt efter tilberedningen. Maden bevarer desuden den friske, naturlige farve. Fade Eget service Dampovnen leveres med tilberedningsudstyr af rustfrit stål. Som ekstratilbehør kan der leveres fade i forskellig størrelse, med og uden huller i bunden (se afsnittet Ekstra tilbehør). Der findes egnede fade til de forskellige former for retter. Anvend så vidt muligt fade med huller. På denne måde kan dampen nå maden fra alle sider, og maden tilberedes ensartet. Der kan anvendes eget service. Vær dog opmærksom på følgende: Servicet skal være temperatur- (op til 100 C) og dampbestandigt. Ønsker man at anvende plastservice, skal man sikre sig gennem producenten, at det er egnet. Service med bred kant, f.eks. porcelæn, keramik eller stentøj, er ikke særlig velegnet til dampovn. Brede kanter leder varmen dårligt og bevirker hermed, at den angivne tilberedningstid i skemaet forlænges væsentligt. 38

39 Opsamlingsbeholder Ribbe Dybfrostvarer Værd at vide og vigtige informationer Anbring servicet på risten, ikke på bunden. Der skal være afstand mellem servicets øverste kant og ovnrummets loft, for at der kan trænge tilstrækkelig damp ind i fadet. Skub altid opsamlingsbeholderen ind på nederste ribbe, når der anvendes fade med huller, så væske fra maden kan opsamles heri. Opsamlingsbeholderen kan anvendes som fad efter behov. Der kan tilberedes på alle ribber, også på flere ribber samtidigt. Tilberedningstiden ændres ikke derved. Hvis der anvendes flere høje fade til tilberedningen, skubbes fadene ind forskudt af hinanden. Hvis muligt bør der være en ribbe fri mellem fadene. Skub altid fadene og risten ind mellem ribbebøjlerne for at sikre, at de ikke tipper. Ved tilberedning af dybfrostvarer er opvarmningstiden længere end for friske madvarer. Jo flere dybfrostvarer, der er i ovnrummet, desto længere varer opvarmningsfasen. 39

40 Værd at vide og vigtige informationer Temperatur Tilberedningstid Tilberedning med væske Egne opskrifter Dampovnen kan maks. opvarmes til 100 C. Ved denne temperatur kan langt de fleste madvarer tilberedes. Sarte madvarer, som f.eks. bærfrugt, skal tilberedes ved lavere temperatur, da de ellers springer. Dette forklares nærmere i det pågældende afsnit. Kombination med en gourmet-varmeskuffe Ved brug af gourmet-varmeskuffen kan dampovnens ovnrum opvarmes op til 40 C. Hvis der i dette tilfælde indstilles en temperatur på 40 C, fremstilles der ingen damp, fordi ovnrummet er for varmt. Tilberedningstiderne i dampovnen svarer generelt til tiderne for kogning i gryde. Hvis tilberedningstiden påvirkes af bestemte faktorer, henvises der hertil i de følgende afsnit. Tilberedningstiden afhænger ikke af mængden af madvarer. Tilberedningstiden er nøjagtig den samme for et halvt og et helt kg kartofler. Tiderne i skemaerne er vejledende værdier. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Fyld kun fadet 2 / 3, når der anvendes væske, for at forhindre at maden skvulper over, når fadet tages ud. Madvarer og retter, der tilberedes i gryde, kan også tilberedes i dampovnen. Tilberedningstiderne kan overføres til dampovnen. Vær opmærksom på, at dampovnen ikke kan brune. 40

41 Dampprogram Grøntsager Friske varer Dybfrostvarer Fade Ribbe Forbered de friske grøntsager som normalt, f.eks. vask, rens og skær dem i stykker. Dybfrosne grøntsager skal ikke tøs op før tilberedning. Undtagelse: grøntsager nedfrosset i blok. Dybfrosne og friske grøntsager med samme tilberedningstid kan tilberedes sammen. Del større, sammenfrosne stykker. Tilberedningstiden fremgår af emballagen. Madvarer med lille diameter pr. stk. (f.eks. ærter, asparges) danner ingen eller kun få hulrum, hvori dampen kan trænge ind. For at opnå et ensartet tilberedningsresultat skal der til disse madvarer vælges flade fade, som kun fyldes ca. 3-5 cm i højden. Fordel større mængder mad på flere flade fade. Forskellige grøntsager med samme tilberedningstid kan tilberedes i ét fad. Tilbered grøntsager, der tilberedes i væske (f.eks. rødkål), i fade uden huller. Hvis der tilberedes rødbeder eller andre madvarer, der afgiver farvestof, i fade med huller, bør man undgå at anbringe andre madvarer nedenunder. Hermed undgås misfarvning fra væske, der drypper ned. 41

42 Dampprogram Tilberedningstid Indstillinger Tilberedningstiden er som ved traditionel kogning afhængig af størrelsen af madvarerne og ønsket tilberedningsgrad. Eksempel: Faste kartofler, i kvarter = ca. 18 minutter Faste kartofler, i halve = ca. 22 minutter Rosenkål, store, med bid = ca. 12 minutter Rosenkål, små, bløde = ca. 12 minutter Automatikprogrammer > Grøntsager >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tiderne i skemaet er vejledende tider for friske grøntsager. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Tid i minutter Artiskokker Blomkål, helt Blomkål, i buketter 8 Bønner, grønne Broccoli, i buketter 3 4 Gulerødder med top, hele 7 8 Gulerødder med top, halverede 6 7 Gulerødder med top, i små stykker 4 Julesalat, halveret 4 5 Kinakål, snittet 3 Ærter 3 Fennikel, halveret Fennikel, i strimler 4 5 Grønkål, snittet

43 Dampprogram Kartofler, kogefaste, skrællede hele halverede i kvarter Kartofler, overvejende faste, skrællede hele halverede i kvarter Kartofler, melede, skrællede hele halverede i kvarter Tid i minutter Kålrabi, skåret i stave 6 7 Græskar, i tern 2 4 Majskolber Bladbede, snittet 2 3 Peberfrugt, i tern/strimler 2 Pillekartofler, faste Svampe 2 Porre, snittet 4 5 Porre, halveret i stænger 6 Romanesco, helt Romanesco, i buketter 5 7 Rosenkål Rødbede, hel Rødkål, snittet Skorzonerrod, hel, tommetyk 9 10 Selleri, skåret i stave

44 Dampprogram Tid i minutter Asparges, grønne 7 Asparges, hvide, tommetykke 9 10 Store gulerødder, i små stykker 6 Spinat 1 2 Spidskål, snittet Bladselleri, snittet 4 5 Kålroer, snittet 6 7 Hvidkål, snittet 12 Savojkål, snittet Squash, i skiver 2 3 Sukkerærter

45 Dampprogram Kød Fersk kød Dybfrostvarer Forberedelse Tilberedningstid Tips Forbered kødet som normalt. Tø det frosne kød op inden tilberedningen (se afsnittet Optøning). Kød, der skal brunes og tilberedes, f.eks. gullasch, skal først brunes i en gryde/pande på kogepladen. Tilberedningstiden er afhængig af madens tykkelse og konsistens, ikke af vægten. Jo tykkere stykket er, desto længere er tilberedningstiden. Et stykke kød på 500 g og 10 cm højde kræver længere tilberedningstid end et stykke på 500 g og 5 cm højde. Hvis aromastofferne i kødet skal bibeholdes, skal det tilberedes i et fad med huller. Skub et fad uden huller ind under til at opfange skyen. Skyen kan anvendes til sauce eller fryses ned til senere anvendelse. Til en kraftig fond er suppehøne, oksekraftben, brystflæsk, tykkam og okseben velegnet. Læg kødet i et fad sammen med suppeurter og koldt vand. Jo længere tilberedningstid, desto kraftigere bliver fonden. 45

46 Dampprogram Indstillinger Automatikprogrammer > Kød >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tiderne i skemaet er vejledende værdier. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Kød Tid i minutter Kraftben, dækket med vand Skank Kyllingbrystfilet 8 10 Kalveskank Tykkam, dækket med vand Kalvestroganoff 3 4 Hamburgerryg i skiver 6 8 Lammeragout Poulard Kalkunrullesteg Kalkunschnitzel 4 6 Tværreb, dækket med vand Oksegullasch Suppehøne, dækket med vand Tyksteg

47 Dampprogram Pølser Indstillinger Automatikprogrammer > Pølser >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 90 C Tid: Se skemaet Pølser Tid i minutter Wienerpølser 6 8 Kødfyldt pølse 6 8 Kogepølse

48 Dampprogram Fisk Fersk fisk Dybfrostvarer Forberedelse Fade Ribbe Temperatur Tilbered fersk fisk som normalt, f.eks. flå, rens og skyl dem. Tø de frosne fisk let op inden tilberedningen (se afsnittet Optøning). Hæld citron eller limesaft over fisken inden tilberedningen. Det gør fiskekødet fastere. Fisken skal ikke saltes, da den ved tilberedning med damp i vid udstrækning bevarer mineralstofferne og dermed egensmagen. Smør fade med huller. Hvis der tilberedes fisk i fade med huller og samtidig yderligere madvarer i andre fade, undgås smagsoverførsel på grund af neddryppende væske ved at anbringe fisken direkte over opsamlingsbeholderen. 85 C 90 C Til skånsom tilberedning af sarte fisketyper, f.eks. søtunge. 100 C Til tilberedning af fisketyper med fast kød, f.eks. torsk og laks. Til tilberedning af fisk i sauce eller sky. 48

49 Dampprogram Tilberedningstid Tips Indstillinger Tilberedningstiden er afhængig af madens tykkelse og konsistens, ikke af vægten. Jo tykkere stykket er, jo længere er tilberedningstiden. Et stykke fisk på 500 g og 3 cm højde har længere tilberedningstid end et stykke på 500 g og 2 cm højde. Jo længere tid fisken tilberedes, jo fastere bliver kødet. Overhold de angivne tilberedningstider. Hvis fisken ikke er tilstrækkelig mør, kan den tilberedes i yderligere et par minutter. Forlæng de angivne tilberedningstider med et par minutter, hvis fisken tilberedes i sauce eller sky. Fiskens egensmag forstærkes, hvis der anvendes krydderier og urter, f.eks. dild. Tilbered større fisk i svømmeposition. For at holde fisken fast kan der anbringes en lille kop omvendt i fadet. Anbring fisken med den åbne side på koppen. Fiskeresterne (f.eks. ben, finner og fiskehoved) kan sammen med suppeurter og koldt vand laves til fiskefond i et fad. Tilbered ved 100 C i 60 til 90 minutter. Jo længere tilberedningstid, desto kraftigere bliver fonden. Til tilberedning af blå fisk anbringes fisken i vand med eddike (forhold vand:eddike if. opskriften). Pas på ikke at ødelægge skindet på fisken. Karper, foreller, ål og laks egner sig til denne tilberedningsform. Automatikprogrammer > Fisk >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tid: Se skemaet 49

50 Dampprogram Tiderne i skemaet er vejledende tilberedningstider for fersk fisk. Vi anbefaler, at man først vælger den korteste tilberedningstid og herefter om nødvendigt forlænger tiden. Temperatur i C Tid i minutter Ål Aborrefilet Doradefilet 85 3 Forel, 250 g Helleflynderfilet Torskefilet Karpe, 1,5 kg Laksefilet Laksesteak Lakseørred Pangasiusfilet 85 3 Rødfiskefilet Kullerfilet Rødspættefilet Havtaskefilet Søtungefilet 85 3 Pighvarfilet Tunfiskefilet Sandart

51 Dampprogram Krebsdyr Forberedelse Fade Tilberedningstid Indstillinger Tø dybfrosne krebsdyr op inden tilberedningen. Pil krebsdyrene, fjern tarmen, og skyl dem. Smør fade med huller. Jo længere tid krebsdyr tilberedes, desto fastere bliver de. Overhold de angivne tilberedningstider. Forlæng de angivne tilberedningstider med et par minutter, hvis krebsdyrene tilberedes i sauce eller sky. Automatikprogrammer > Krebsdyr >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tilberedningstid: Se skemaet Black Tiger rejer Temperatur i C Tilberedningstid i minutter 90 3 Nordsørejer 90 3 Kinarejer 90 4 Krabber 90 3 Hummer Dybhavsrejer

52 Dampprogram Muslinger Ferske varer Tilbered kun lukkede muslinger. Muslinger, som ikke har åbnet sig efter tilberedningen, må ikke spises. Fare for forgiftning! Dybfrostvarer Tilberedningstid Indstillinger Læg de ferske muslinger i vand i nogle timer inden tilberedningen for at skylle eventuelt sand ud. Børst herefter muslingerne grundigt for at fjerne trevler. Tø de frosne muslinger op. Jo længere tid muslinger tilberedes, desto hårdere bliver de. Overhold de angivne tilberedningstider. Automatikprogrammer > Muslinger >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: Se skemaet Tilberedningstid: Se skemaet Temperatur i C Tilberedningstid i minutter Andemuslinger Hjertemuslinger Blåmuslinger Kammuslinger 90 5 Knivmuslinger Venusmuslinger

53 Dampprogram Ris Indstillinger Risen udvider sig under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Afhængig af sort er optagelsen af væske og derfor også forholdet mellem ris og væske forskellig. Risen optager vandet fuldstændigt, og hermed går ingen næringsstoffer tabt. Automatikprogrammer > Ris >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Forhold Ris : vand Tilberedningstid i minutter Basmatiris 1 : 1,5 15 Parboiled ris 1 : 1, Rundkornede ris Risengrød Risotto 1 : 2,5 1 : 2, Brune ris 1 : 1, Vilde ris 1 : 1,

54 Dampprogram Nudler / pasta Tørret pasta Frisk pasta Indstillinger Tørrede nudler og pasta udvides under tilberedningen og skal derfor tilberedes i vand. Vandet skal dække pastaen. Ved anvendelse af varm væske opnås et bedre tilberedningsresultat. Forlæng producentens angivne tid med ca. 1 / 3. Friske nudler og pasta, f.eks. fra køledisken, skal ikke udblødes. Tilbered dette i et fad med huller. Skil de friske nudler eller pastaen ad, og fordel den jævnt i fadet. Automatikprogrammer > Frisk pasta m.m. >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Frisk pasta Tilberedningstid i minutter Gnocchi 3 Muslinger 2 Ravioli 3 Fettuchini 2 Tortellini 3 Tørret pasta, dækket med vand Båndspaghetti 14 Suppenudler 8 54

55 Dampprogram Knödel Indstillinger Færdige knödel i kogepose skal dækkes med vand, da de ellers på trods af forudgående udblødning ikke kan optage nok fugtighed og falder fra hinanden. Tilbered friske knödel i et smurt fad med huller. Automatikprogrammer > Frisk pasta m.m. >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Tilberedningstid i minutter Brødboller 30 Knödel med gær 20 Kartoffelknödel i kogepose 20 Semmelknödel i kogepose

56 Dampprogram Kerner Indstillinger Kerner udblødes under tilberedningen og skal derfor tilberedes i væske. Forholdet mellem kerner og væske afhænger af kernetypen. Kerner kan tilberedes hele eller knuste. Automatikprogrammer > Kerner >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Forhold Kerner : væske Tilberedningstid i minutter Amarant 1 : 1, Bulgur 1 : 1,5 9 Grønspelt, hele 1 : Grønspelt, knust 1 : 1 7 Havre, hele 1 : 1 18 Havre, knuste 1 : 1 7 Hirse 1 : 1,5 10 Polenta 1 : 3 10 Quinoa 1 : 1,5 15 Rug, hele 1 : 1 35 Rug, knuste 1 : 1 10 Hvede, hele 1 : 1 30 Hvede, knuste 1 :

57 Bælgfrugter, tørrede Indstillinger Bælgfrugter bør sættes i blød i koldt vand i min. 10 timer inden tilberedningen. Udblødningen medfører en kortere tilberedningstid. Undtagelse: Linser skal ikke udblødes. Bælgfrugter, der har ligget i blød, skal være dækket med vand ved tilberedningen. For bælgfrugter, der ikke har ligget i blød, er der afhængig af sort et bestemt forhold mellem bælgfrugter : væske. Automatikprogrammer > Bælgfrugter >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Udblødte Tilberedningstid i minutter Bønner Kidneybønner Røde bønner (azuki-bønner) Sorte bønner Limabønner Hvide bønner Ærter Gule ærter Grønne ærter, uden skal 27 Dampprogram 57

58 Dampprogram Indstillinger Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Ikke-udblødte Tilberedningstid i minutter Forhold Bælgfrugter : væske Bønner Kidneybønner : 3 Røde bønner : 3 (azuki-bønner) Sorte bønner : 3 Limabønner : 3 Hvide bønner : 3 Linser Brune linser : 2 Røde linser 7 1 : 2 Ærter Gule ærter : 3 Grønne ærter, pillede : 3 58

59 Dampprogram Æg Indstillinger Anvend fade med huller ved tilberedning af æg. Der skal ikke prikkes hul i æggene inden tilberedningen. Da de varmes langsomt op under opvarmningsfasen, springer de ikke ved tilberedning med damp. Smør fadene uden huller, når der tilberedes æggeretter i disse, f.eks. æggestand. Automatikprogrammer > Hønseæg >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tilberedningstid: Se skemaet Størrelse S blødkogt middel hårdkogt Størrelse M blødkogt middel hårdkogt Størrelse L blødkogt middel hårdkogt Størrelse XL blødkogt middel hårdkogt Tilberedningstid i minutter

60 Dampprogram Frugt Tip Indstillinger Tilbered frugt i et fad uden huller for at undgå tab af saft. Hvis frugten tilberedes i et fad med huller, skubbes et fad uden huller ind under. På denne måde går der heller ikke saft tabt. Den opfangede saft kan anvendes til kageglasur. Automatikprogrammer > Frugt >... > Dampprogram eller Dampprogram Temperatur: 100 C Tid: Se skemaet Tid i min. Æbler, i stykker 1 3 Pærer, i stykker 1 3 Kirsebær 2 4 Mirabeller 1 2 Nektariner/Ferskner, i stykker 1 2 Blommer 1 3 Kvæder, i tern 6 8 Rabarber, i stykker 1 2 Stikkelsbær

61 Dampprogram Tilberedning af en menu - manuelt Deaktiver dampreduktionen ved tilberedning af en menu (se afsnittet Indstillinger). Ribbe Temperatur Tilberedningstid Tilberedning af en menu anvendes til at sammensætte et måltid med forskellige tilberedningstider, f.eks. rødfiskefilet med ris og broccoli. Madvarerne sættes ind i dampovnen på forskellige tidspunkter, så de er færdige på samme tid. Sæt de dryppende (f.eks. fisk) eller farvende (f.eks. rødbeder) madvarer ind direkte over opsamlingsbeholderen / bradepanden. På denne måde undgås smagsoverførsel eller misfarvninger på grund af neddryppende væske. Temperaturen ved tilberedning af en menu skal være 100 C, da størstedelen af madvarerne kun bliver møre ved denne temperatur. Tilbered ikke menuen ved den laveste temperatur, hvis der anbefales forskellige temperaturer for madvarerne, f.eks. doradefilet 85 C og kartofler 100 C. Hvis der for en madvare anbefales en temperatur på 85 C, bør man teste resultatet undervejs, hvis der tilberedes ved 100 C. Sarte fiskesorter med løs struktur, f.eks. søtunge og rødspætte, bliver meget faste ved 100 C. Hvis den anbefalede tilberedningstemperatur øges, skal tilberedningstiden reduceres med ca. 1 / 3. 61

62 Dampprogram Eksempel Ris 20 minutter Rødfiskefilet 6 minutter Broccoli 4 minutter 20 minutter minus 6 minutter = 14 minutter (1. tilberedningstid: Ris) 6 minutter minus 4 minutter = 2 minutter (2. tilberedningstid: Rødfiskefilet) Rest = 4 minutter (3. tilberedningstid: Broccoli) Tilberedningstider 20 min. ris 6 min. rødfiskefilet 4 min. broccoli Indstilling 14 min. 2 min. 4 min. Kontroller, om dampreduktionen er deaktiveret. Anbring først risene i ovnrummet. Indstil 1. tilberedningstid = 14 min. Når de 14 minutter er gået, stilles rødfiskefileten ind i dampovnen. Indstil 2. tilberedningstid = 2 min. Når de 2 minutter er gået, stilles broccolien ind i dampovnen. Indstil 3. tilberedningstid = 4 min. 62

63 Opvarmning Specialanvendelser Madvarer opvarmes skånsomt i dampovnen; de tørrer ikke ud og viderekoger ikke. De opvarmes ensartet og skal ikke omrøres indimellem. Både færdige portionsanretninger (kød, grøntsager, kartofler) og enkelte madvarer kan opvarmes. Tilberedningsservice Små mængder kan opvarmes på en tallerken, større mængder i et fad. Varighed Antallet af tallerkener eller fade har ingen indflydelse på varigheden. Den angivne tid i skemaet gælder en gennemsnitlig portion pr. tallerken/fad. Forlæng tiden ved større mængder. Tips Opvarm ikke større stykker såsom stege hele, men portionsvis som portionsanretning. Halver kompakte stykker som fyldte peberfrugter eller rullesteg. Panerede madvarer, f.eks. schnitzler, bliver ikke sprøde. Opvarm saucer separat. Undtagelser: Retter tilberedt i sauce (f.eks. gullasch). 63

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monterings anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 060

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn

Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Brugs- og monteringsanvisning Dampovn Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 589 050 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk

Brugsanvisning. Dampovn DG 6010. da-dk Brugsanvisning Dampovn DG 6010 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 588 990 Indholdsfortegnelse Råd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Dampovn DG 1050 Læs venligst denne brugs- og monteringsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 643

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Ovne

Brugs- og monteringsanvisning Ovne Brugs- og monteringsanvisning Ovne Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 853 220 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet.

Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Morgenmad Her får du ideer til din morgenmad, som er nemt og hurtigt at lave. De forskellige ideer kan mikses og kombineres med andet. Yoghurt naturel (evt. blandet med fromage fraiche) med fiberdrys og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

Gulerodssuppe med linser

Gulerodssuppe med linser nøglehuls retter 2 Gulerodssuppe med linser Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Gulerodssuppe med linser Det skal du bruge (4 pers.) 750 g skrællede kartofler 3 store skrællede gulerødder (ca. 255 g) 2 store

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret

Nr. 1 - Michael Pedersen. Forret Råvarer: Pighvar Østers Forskellige Kartofler Kørvel Agurk Persille Purløg Dild Estragon Skalotteløg Perleløg Løg Citron Sukker Æbleeddike Smør Fløde Hønsefond Forret Tatar af pighvar og østers Syltet

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Smag på grøntsager i sæson

Smag på grøntsager i sæson Smag på grøntsager i sæson Elevhæfte 2009 Mad - eller hvad? smag på grøntsager i sæson Grøntsager og frugter er modne på forskellige årstider. Det kalder man, at grøntsager og frugter har sæson. I sæsonen

Læs mere

Økologisk, sundt og klimavenligt

Økologisk, sundt og klimavenligt Økologisk, sundt og klimavenligt Opskrifter til groconsult 24. august 2012 v/ Birte Brorson Laksesnack 4 personer (3 stk. til hver). (Dette er en sommerret, agurker og frisk salvie fås i vinterhalvåret

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Julefrokost Menu. Stegte sild

Julefrokost Menu. Stegte sild Julefrokost Menu Stegte sild 8 ferske sildefileter (ca. 600 g) 2 spsk dijonsennep 4 spsk små dildkviste 1½ tsk groft salt friskkværnet peber 3 spsk rugmel 25 g smør Eddikelage ¼ liter lagereddike 150 g

Læs mere

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe

Supper og sovse Kartoffelsuppe Grønærtesuppe Supper og sovse Her er nogle ca.opskrifter på Lindehusets supper og sovse. Man kan sagtens udelade nogle af grøntsagerne og evt. bruge andre alt efter hvad man lige har ved hånden. Bare suppen/sovsen smager

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag.

Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter. ind. Spis ikke for store portioner. Bevæg dig min. 30 minutter hver dag. 1. Spis varieret, ikke for meget og vær fysisk aktiv Varier mellem forskellige typer fisk, magre mejeriprodukter og magert kød hen over ugen. Kartofler hører med i en varieret kost. Gå efter Nøglehulsmærket

Læs mere

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig

NEMME ÆG NU NEMME ÆG NU NEMME. Nix pille! Vi har klaret det for dig NEMME NEMME ÆG ÆG NU NU NEMME ÆG NU Nix pille! 15/01/14 08.56 Vi Vi har har klaret klaret det det for for dig dig Vi har klaret det for dig Salade Nicoise med grillstegt tun 4 personer Ingredienser Grillstegt

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er:

Som hovedregel kasseres både iblødsætnings- og kogevandet. Undtagelserne er: Øvelse 3 Øvelser med bælgfrugter, jævnemetoder og smag Gruppevis det aftales hvilke retter grupperne laver. Bælgfrugter Bælgfrugter er modne og tørrede frø af bælgplanters frugter som indeholder 20-30

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk

Milnersvej 42 3400 Hillerød tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Månedens menu Helleflynder med variation af kartoffel og jordbær Maj 2009 Grillet svinemørbrad og braiseret svinekæbe med pure af gulerødder tilsmagt med estragon, hertil forårsgrønt og kraftig sauce samt

Læs mere

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6

Indhold. Vejledning til foodprocessor tilbehør. Dansk. Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 4 Vejledning til foodprocessor tilbehør Indhold Sikker brug af foodprocessor tilbehøret Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 DELE OG FUNKTIONER 8 Kom godt i gang Før første brug 9 Sådan udvælges det rigtige

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

Brugsanvisning Mikrobølgeovn

Brugsanvisning Mikrobølgeovn Brugsanvisning Mikrobølgeovn Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 583 600 Indholdsfortegnelse Beskrivelse

Læs mere

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer

Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer. Cremet kartoffelsuppe med røget laks 4 personer Lad dig bare friste Krydderbøf med dijonsauce og rodfrugtmos 4 personer 400-500 g hakket oksekød 1 spsk. Knorr krydderblanding til Kød og Grill Becel flydende til stegning af bøfferne Rodfrugtmos: 3-4

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard

Inspirationshæfte. - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Inspirationshæfte - udarbejdet af Trine Jensen og Sofie Kongsgaard Opskrifterne er udviklet af studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen i forbindelse med det sociale mad- arrangement Mad Med Muligheder

Læs mere

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA FORKÆL DIN SAUCE MED PHILADELPHIA MØD DIN PERFEKTE MADLAVNINGSPARTNER En velsmagende sauce er prikken over i et og kan løfte en ret til nye højder. Men, det kræver sit at lave en sauce, der får smagsløgene

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

Madpakker til unge unge

Madpakker til unge unge Hvorfor Madpakker til unge unge Ca. 1/3 af den daglige energi skal indtages mens man er i skole eller på arbejde. Når man spiser sundt gavner det helbredet, man får mere energi og en bedre koncentrationsevne

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté*

Vegetar. Auberginesnitsel* Blomkålsvegetter* Bønnepaté* Vegetar Auberginesnitsel* 2 skiver aubergine 1 cm tykke - drysses med ¾ tsk salt trækker i 15 minutter. De skylles derefter i koldt vand - vendes først i æggehvide eller hørslim derefter i rasp - de skal

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

Godt humør, færre forkølelser og influenza

Godt humør, færre forkølelser og influenza Smækre lækre retter og gode råd. Sund mad, vand og motion er opskriften på Godt humør, færre forkølelser og influenza 2 Sådan er DET bare Indhold: Smækker lækker morgenmad.side 3 Kyllingewok...Side 5 Tuna

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer

De praktiske. Boller, havregryn, æg, pålæg, mælk, rugbrød Madpandekager m.leftovers, salat, ost, salsa gulerøder, æbler, bananer De praktiske Dag Tirsdag aften Onsdag morgen Onsdag frokost snacks Onsdag aften Torsdag morgen torsdag frokost snacks Torsdag aftensmad Fredag morgen Mad Chili con/sincarne Boller, havregryn, æg, pålæg,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr

Det er helt vildt - rådyr Torsdag 10/2-11. Det er helt. - Rådyr Det er helt vildt - Rådyr Rødvins marineret rådyr m. pamasan og krydderurter Rådyr yderlår + lårtunge 150g pamasan, revet 50g hasselnødder, fint hakkede Basilikum, timian og persille, fint hakkede Marinade:

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.).

Kære Spejdere. Kogebogen er lavet således, at der er to forslag til hver kødtype (hakket kød, kylling osv.). KOGEBOG Kære Spejdere I sidder nu med Proviantudvalgets forslag til retter til aftensmåltidet, der kan laves ud fra de ingredienser, I kan hente i jeres proviantudlevering. Der kan selvfølgelig laves 10.000

Læs mere

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4.

Brugsanvisning. Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsanvisninger 2. Installation 4. Brugsanvisning Elektronisk mikrobølgeovn med grill MWHA 222 AX INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger 2 Installation 4 Oversigt 5 Betjeningspanel 6 Indstilling af ur 7 Display 8 Programmering 9 Optøningsprogram

Læs mere

hurtige gode vegetariske retter

hurtige gode vegetariske retter hurtige gode vegetariske retter Politikens Forlag Politikens Forlag Nem vegetarisk Rigtig hurtig mad God grøn mad Hvorfor? Derfor Sådan Super lækre salater Rigtig hurtig mad Gode grønne gryder Knap så

Læs mere

Inspiration til børnefødselsdage

Inspiration til børnefødselsdage Inspiration til børnefødselsdage Frugt og grønt Frugtpindsvin Udskåret melon Grønne lanser Til 15 børn Du skal bruge 1 hvidkålshoved eller 1 vandmelon 15 træspyd 4-5 forskellige slags grøntsager fra listen:

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret.

til vuggestuebørn Madplan 12 Forår Madplanen viser, hvilken type måltider der kan serveres for vuggestuebørn om foråret. Forår Brug forårets friske varer til at give kulør, smag og vitaminer til maden. På side 24 er der en oversigt over forårets billige og næringsrige sæsonvarer. Årstid 11 til vuggestuebørn Madplan Madplanen

Læs mere

Kartoffelmad klassik og en øl

Kartoffelmad klassik og en øl Kartoffelmad klassik og en øl Personas: Den ældre Relevante opskrifter: Rugbrød, klargøring Majonæse Bløde løg Serveringens indhold til en person: Rugbrød Majonæse Nykogte afkølede kartofler Bløde løg

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere