laugsnyt fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "laugsnyt fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen"

Transkript

1 laugsnyt 20 årgang - nr 51 - JULI Medlemsblad for Nysted Bådelaug Alex Jensen som ny underviser i splejsning af tovværk. Vintersysler med nye undervisere Vinteres splejsning af tovværk fortsatte med ny underviser, da vores tidligere supervisor Willy pludselig døde i januar måned. Alex som også har stor erfaring med splejsninger af tovværk, var villig til at fortsætte, hvor Willy slap. Det ville jo være synd, hvis en del af vores aktiviteter skulle stoppe. Vi siger tak for det gode initiativ. EDB-undervisning har også været en del af vores aktiviteter i efteråret med otte kursister, Foto: Ri c h ar d Jensen men mangler stadig det afsluttende kursus, som måtte udskydes pga. dødsfald. Vi starter med et opfriskende kursus i efteråret 2012 med samme gode underviserer. Vores lille bådebyggeri har også været aktiv i vinteres løb, hvor Ole Wiberg har haft et mobilt værksted med i sin lille taske. Rusesyningen fortsatte også med bistand fra Svend og Richard. -red fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen af vores 40 års jubilæum i red nyt laugsnyt Kommer i et nyt frisk desig fra vores redaktion. Vi håber naturligvis på at det bliver godt modtaget af vores læsere. Side 12

2 2 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Formanden har ordet Bestyrelsen har haft meget travlt i de seneste par måneder. At træde til som midlertidig formand for Bådelauget, er ikke så nemt som man skulle tro. Bestyrelsen har udpeget ny næstformand (Tommy Frederiksen) og suppleanten (Preben Jensen) blev fast medlem af bestyrelsen. Da spiritusbevilling og bankkonti knytter sig personligt til formandsfunktionen, skulle alt ændres. Vi kunne selvfølgelig også have valgt at holde nogle måneders ølpause, men hvis det skete, var jeg bange for at Bådelauget ville blive hærget af et oprør. Derfor har vi i de seneste måneder udfyldt skemaer i stor stil, kan nu betale regninger og livet i klubben kan fortsætte som det plejer. Jeg vil allerede nu, opfordre klubmedlemmerne til at tænke på kandidater til nogle bestyrelsesposter. På næste generalforsamling er formand, et bestyrelsesmedlem, en suppleant, kasserer og repræsentanter for de passive, på valg. Vi har dog også haft overskud til at skabe noget nyt. Vi har stiftet Smakkelauget i Bådelaugets regi, men Smakkelauget har sine egne vedtægter og sin egen bestyrelse. Smakken Rigmor er laugets første båd og da de fleste anparter allerede er solgt, vil mange medlemmer, som er interesserede i smakkesejlads, få stor fornøjelse af det nye lag fremover. Bestyrelsen har også besluttet at holde sommerfest i år. Sæt kryds i kalenderen d. 25. august. Lidt mindre vind, mere sol og god ferie. Ole Wiberg Standerhejsningen den 14. april Medlemsblad for Nysted Bådelaug klargøring af bådene Der arbejdes hårdt på bådene, inden de skal i vandet. Her er Tommy indfanget i fotografens linse, i færd med at polere sin båd, og håber på at solen fortsat skinner til han er færdig. Set o g s k e t s i d e n s i d st Foto: jan marcussen Foto: jan marcussen Standerhejsningen og bådudsætningen forløb helt efter planen. Ole Wiberg som næstformand holdt den traditionelle tale, da vores formand var indlagt på sygehuset. Vi startede med at holde to minutters stilhed for Willy, som afgik ved døden den 24. januar Det har været en lang vinter, men også med mange aktiviteter bl.a. vores rusesyning og splejsning, vi havde et par kurser med edb, hvor Richard var underviser, og hvor der var rigtig god tilslutning. Det bliver taget op igen til efteråret, da de sidste kursusaftener ikke blev afholdt på grund af Willys død. Ole Wiberg var især glad for at vores syaftener kunne fortsætte med Alex som ny supervisor, Der er kommet en ny hyggespreder på holdet i vinter, Joanna har været så venlig at sørge for, at der var en ostemad og en tår kaffe til kursisterne. Per var der som sædvanlig, for at sørge for de fornødne drikkevarer. Tak til Per og Joanna fordi de vil ofre lidt tid en onsdag aften. Nye tiltag i vores forening blev bl.a. nævnt med, at bådelau-

3 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli og word Undervisningen foregik planmæssigt, med mange gode spørgsmål. Der undervistes i med vedhæftede filer og i word, som der sagtens kunne bruges mere tid på. hjertestarter To tirsdage blev der undervist i førstehjælp med hjertestarter i laugets lokaler. Kursets varighed var på 7 timer. Der blev afsluttet med uddeling af diplomer til kursisterne. get har indkøbt en jolle med motor og sejl, som skal indgå i et nyt Smakkelaug under bådelauget. Det kan der læses mere om på siderne 6 og 7. Nye tiltag gælder også den sidste barkovn, som står ved Krusels Mole. Bådelauget har fået tildelt ca kr. af Guldborgsund Kommune til renovering, samt færdiggørelsen af den ved bådelauget, men læs mere herom inde i bladet. Fiskeriet sidste år var der intet at sige om, da det aldrig har været dårligere, vi håber selvfølgelig på et noget bedre år, men det kan vi først se når sæsonen er omme. Mærsk Mc-Kinney Møllers dødsfald, hvor vi flagede på halvt i lauget, var også en af de triste begivenhederne i foråret. Vi håber naturligvis på, at fonden er lige så gavmild som tidligere. Traditionen tro blev der holdt en forsinket julefrokost, Nytårsfrokost, da vi ikke havde tid på nævnte tidspunkt p.g.a. vores 40 års jubilæum. En hyggelig dag med mad fra Fru Frederiksen, som havde lavet en lækker frokost til os. Pakkefest har der også været i foråret, men med mindre tilslutning. Det er måske på tide, at finde på en anden festlighed, der evt. kunne tiltrække flere af laugets medlemmer, man kan jo ikke gentage en succes med samme koncept. Hornfiskekonkurrencen gik fint med dejligt forårsvejr. Der blev fanget 44 fisk i alt. Tommy Frederiksen fik førstepladsen med 12 hornfisk. 2. pladsen gik til Rene Pedersen med 7 fisk, og Alex fik 3. pladsen med 5 fisk plus en præmie for største fisk. Præmien for flest fisk i båden gik til Bent Mannerup Jensen, som kunne glæde sig over at få overrakt en flaske brændevin. Ungdomspræmien gik til Jon igen i år. Efterfølgende døde vores formand Preben Rosenfold her i foråret efter kort tids sygdom. Vi siger tak til Preben og Jette for et stort arbejde i lauget gennem årene. Ny fungerende formand er Ole Wiberg indtil næste generalforsamling. -red. nye og udmeldte medlemmer Udmeldte medlemmer (aktive): Willy Jørgensen, Vognmandsmarken 2, 4880 Nysted Erland Ahlburg, Sakskøbingvej 19, 4880 Nysted Bendt Frederiksen, Dalbakkevej 14, 4894 Øster Ulslev Benny Krøyer Kock, Skovstrædet 19, 4880 Nysted Karin Ahlburg, Sakskøbingvej 19, 4880 Nysted Preben Rosenfold, Kirkestien, 4880 Nysted Nye medlemmer (aktive): Anders P. Nielsen, Bomstræde 4, 4880 Nysted Ivan Jensen, Sdr. Kongemarksvej 6, 4880 Nysted Lars Broholt, Gammel torv 17, 4880 Nysted Just Haaning, Østergade 3, 4880 Nysted Udmeldte medlemmer (passive): Erik Olsen, Birkely 72, 4880 Nysted Claus Frandsen, Kettingevej 12, 4892 Kettinge Niels Banke, Adelgade 22 g, 4880 Nysted Jens Pedersen, Kettingevej 14, 4892 Kettinge Astrid Hørbye, Wickmandsvej 18, 4880 Nysted Jan Knudsen, Enghavevej 6, 4892 Kettinge. Nye medlemmer (passive): Lis Wichmann, Dyrehavegårdsvej 20,3660 Stenløse

4 4 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Nysted bådelaugs bestyrelse Formand: Ole Wiberg Tlf Næstformand: Tommy Frederiksen Tlf Bestyrelsesmedlemmer for aktive: Per Carstens Tlf Preben Jensen Tlf Bestyrelsesmedlem for passive: Joanna Marcussen Tlf Suppl. For passive: Kai Kronborg Tlf Sekretær: Preben Jensen Tlf Revisorerer: Per Jacobsen Tlf Lars B. Hansen Tlf Revisorersuppleant: Jan Koed Tlf / Kasserer: Lise Voss Hansen Tlf Bestyrelsens mailadresse: Referat f r a s i d st e g e n e r a l f o r s a m l i n g Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Leo Thorsen som dirigent. Leo Thorsen blev enstemmigt valgt. 1. Valg af stemmetællere: Her valgtes Svend Jensen og John Sloth Pedersen. 2. Formandens beretning: Beretningen indledtes med at mindes bådelaugets stifter Willy Jørgensen med et minuts stilhed. Årets begivenheder blev omtalt. På sidste års generalforsamling, blev det aftalt, at klubhuset skulle males indvendigt og at lofterne skulle lyddæmpes, og disse ting er blevet foretaget. Der blev ligeledes talt om at få lavet en effektiv udsugning i lokalerne. Der blev foretaget en del tekniske forespørgsler og prisundersøgelser. Skulle vi have et effektivt anlæg ville prisen blive ca. kr , Derfor bliver sagen henlagt indtil videre. En ikke uvæsentlig årsag til at se tiden an er, at der efterhånden kun er ganske få rygere tilbage, så Medlemsblad for Nysted Bådelaug dykkere på job Maribo Frømandsklub arbejder på at hæve de sunkne både i havnen. Indtil videre er det ikke lykkedes. De skulle gerne være fjernet inden broer skal laves. Ri c h ar d Jensen behovet for udsugning vil stille og roligt blive mindre. Hvis der derimod indføres en fornuftig rygepolitik som kunne gå ud på at man ryger som sædvanligt i dagligdagen, men ved større forsamlinger, som i dag, indføres rygestop, kunne det nok klares på denne måde? I løbet af det sidste års tid er der som bekendt to medlemmer der er afgået ved døden på grund af hjertestop. Det er grunden for, at der er blevet sat et hjertestarterkursus i værk, over to aftener, starter den 13. marts og slutter den 20. marts. Indkøb af hjertestarter til brug i foreningen er et kommende tiltag? Et andet nyt tiltag vil være indkøb af en båd der skal rigges om til en smakkebåd. Formålet er at få flere aktive medlemmer, samle personer med interesse for smakkeriggede joller ved at skabe aktiviteter omkring jollen, herunder vedligholdelse og kurser. Jollen vil være i bådelaugets varetægt

5 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli Nytårsfrokost Lørdag den 14. januar blev der holdt nytårsfrokost. Den lækre frokost blev leveret af Fru Frederiksen. Der var som sædvanlig god opbakning om arrangementet. tlf. numre på medlemslisten Tjek om dit nr. er det rigtige på vores hjemmeside, ellers ret henv. til formanden, så vi kan få det rettet. Det kan være at du har fået nyt nr. eller der er fejl i det oplyste. Andre medlemmer kan få brug for det, hvis de er uden for havari til søs, eller anden form for nødsituation. og har hjemsted i Nysted havn. For et par år siden blev dette foreslået på en generalforsamling, hvor bestyrelsen sagde ja til at arbejde videre med tanken om indkøb af en sådan båd til formålet. Afdøde Willy Jørgensen startede sidste år op,og ville bygge sin båd om til en smakkejolle, men nåede ikke at få gjort den færdig, sejl o.s.v. blev indkøbt, men stoppede så ganske brat. Denne jolle er Nysted bådelaug nu blevet tilbudt til en rimelig pris inkl. sejl o.s.v. Ideen er at sælge båden i anparter til interesserede gamle og nye medlemmmer. Sælger en anpartshaver skal anparten sælges tilbage til foreningen til samme pris. Anpartshavere skal forpligte sig til deltage i vedligeholdelse og kursus. Regelsæt for andre medlemmer og andre skal udarbejdes. Formanden takkede generalforsamlingen for tilliden, der er vist bestyrelsen i løbet af året. Som afslutning gjorde formanden opmærksom på, at der ved næste generalforsamling skulle vælges ny formand, da han ønskede at træde tilbage fra denne post. Ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab. Lise Foss Hansen gennem gik regnskabet. Kaj Kronborg havde en enkelt bemærkning til at bestyrelsen skulle kigge på en bedre forrentning af vores bankindestående. Bestyrelsen har noteret sig dette. Regnskabet herefter godkendt. 4. Indkomne forslag - Ingen forslag 5. Valg til bestyrelsen - Jette Rosenfold var på valg som bestyrelsesmedlem for aktive og ønskede ikke at fortsætte. Tommy Frederiksen blev forslået og enstemmigt valgt. Per Carstens var på valg som bestyrelsesmedlem for aktive og blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlem for passive: Ib Thøfner ønskede ikke genopstilling. Da ingen passive ønskede at træde ind i bestyrelsen blev det i stedet for en aktiv der påtog sig at være talerør for passive medlemmer, Joanna Marcussen. Valg af suppleant for passive: Niels Hansen ønskede ikke genopstilling. Da ingen passive ønskede at træde ind i bestyrelsen blev det i stedet for en aktiv, Kaj Kronborg der påtog sig denne opgave Valg af revisor: Lars Bille Hansen blev genvalgt for en periode på 2 år. Fastsættelse af kontingent for Ingen forhøjelse af kontingenter. Eventuelt Kai Kronborg nævnte at han var af den mening, at bådelaugets vedtægter skulle gennemses? Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Deltagere: 27 aktive medlemmer. 10 passive medlemmer. Generalforsamlingen blev som før, afsluttet med et stykke brød.

6 6 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Nysted Nor som det så ud i 1910 med sprydsstagsriggede joller, smakke- og lodsjoller liggende for svaj. De påførte sejl er tegnet of Ole Wiberg. Foto: lokalhistorisk arkiv Smakkelauget - en realitet i nysted Først lidt om smakkejoller Smakkejollen er en mindre åben spidsgattet fartøj, der var udbredt i Lillebælt omkring Ærø og Østersøen. Jollerne blev brugt til fiskeri, som færger og lodsbåde, i de Sydsjællandske farvande og i farvandene omkring Lolland- Falster. Betegnelsen Smakkejolle angiver egentlig en klassifikation efter bådens rigstype. I de sydlige danske farvande kaldes joller med firkantede spydsejl altid for smakker eller smakkesejl. Joller der førte en- to eller tre syprydsejl, blev kaldt smakke to-smakke eller tre-smakke. Et foto fra Nysted, noret, fra år 1910 viser et stort antal spydstagsriggede joller, smakke - og losjoller liggende for svaj, og fortæller om den aktivitet, der engang var i Nysted havn. Smakkelauget For at forsætte den tradition med sejlads og fiskeri med smakkejoller, har en gruppe medlemmer af Nysted Bådelaug, etableret en underafdeling af lauget med betegnelsen Smakkelauget. Laugets formål er, at fremme interessen for brugen af gamle og nye joller, gennem afholdelse af sejladser, restaurering, vedligeholdelse, rigning, sejlsyning og motorlære.

7 Medlemsblad for Nysted BådelaugX Nysted Bådelaugs Smakkelaug, er nu ejer af en ældre spydsstagsjolle som er en smakke med indenbords motor. Den har tidligere været brugt til fiskeri i Nysted Nord. Jollen er er i øjeblikket ved at blive klargjort, idet der skal foretages motoreftersyn, maling af bundbrædder og motorkasse. Den skal have nyt ror, mast og rig samt almindelig klargøring. De nye sejl skal færdiggøres, idet der skal sys tovværk i ligene. Det vil tage ca. en måned at klargøre jollen. Wiberg laugsnyt - nr 51 - juli Stiftende generalforsamling Onsdag den 20. juni 2012 kl var der stiftende generalforsamling i Nysted Smakkelaug. Der skulle bl.a. vælges en bestyrelse bestående af: Oldermand, vice-oldermand, ceremonimester, rigger/sejlmager, maskinmester, kassemester, sekretær og måske en pumpemester. Båden består af 16 anparter hvoraf Nysted Bådelaug har købt 6 anparter, resten er solgt til forskellige anpartshavere, men man mangler stadig at sælge to anparter, så hvis nogle er interesserede kan det stadig nås. Bestyrelsen i Nysted Smakkelaug: Richard Jensen (Oldermand) Benny Svendsen (Viceoldermand) Sven Erik Haugberg (Ceremonimester) Ole Wiberg (Rigger/sajlmager) Alex Jensen (Maskinmester) Kai Kronborg (Kassemester) Lars Bille Hansen (Sekretær) Smakkejollen Rigmor er tegnet og opmålt af Ole Wiberg, får naturligvis røde sejl på. Et flot syn når først arbejdet med istandsættelsen er færdig. tegning: wiberg Smakkejollen Rigmor Der bliver oprettet B-anpartsbeviser, hvis man gerne vil støtte et godt projekt, men ellers ikke vil være medlem, det giver naturligvis ikke stemmeret i foreningen. Båden blive renoveret i sommer- og efterårsperioden med en grundig overhaling af motor som endvidere bliver udstyret med selvstarter og elektrisk lænsepumpe. Ror, og andet træværk bliver efterset og skiftet, hvis det trænger til det. Sejlene bliver syet fædig i vinterens løb, så jolle kan komme ud og sejle i foråret Der vil naturligvis også blive søgt om tilskud i forskellige fonde, for at se om vi kan få en lille økonimisk hjælp til en nystartet forening. Richard Jensen Den oprindelige træjolle kom fra Vordingborg, som Willy arvede efter sin bedstefar. Efterfølgende er den blevet bygget i glafiber med træjollen som skabelon for over 30 år siden af Willy og Richard. Det vides ikke på nuværende tidspunk hvor modellen oprindelig kommer fra, men hvis nogle har et godt bud på det, hører vi gerne om det. Foto: Richard

8 8 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Barkovnen ved Krusels Mole, bliver nu renoveret. Foto: Richard Jensen Rapport fra stejlepladsen Udvalget, som arbejder for bevarelsen af maritime kulturhistoriske elementer på havnefronten, byder velkommen til 2 nye medlemmer som har overtaget Preben Rosenfolds arbejdsområder. Finn Rossdahl vil fremover være den der søger fondsmidler og varetager forbindelsen til fondene, og Lars Bille Hansen vil holde øje med økonomien. Ib Foss Hansen, Ole Wiberg og undertegnede, vil fortsat tage sig af deres hidtidige arbejdsområder. Udvalget har i løbet af foråret fået tilsagn om støtte fra to kilder. Kommunepuljen har bevilget kr. til færdiggørelsen af barkovnen på stejlepladsen og til istandgørelsen af den anden ovn ved Landts røghus. Beløbet rækker til pikstensbelægning omkring begge ovne og til istandsættelse af murværket på ovnen ved røghuset, men en retablering af tømmerkonstruktionen ved den ovn, må indtil videre vente. Tuborgfondet har givet tilsagn om med kr. at støtte formidlingen af information om barkovnenes historiske baggrund og anvendelse. Vi vil etablere info-standere og trykke foldere, lignende dem som vi fik fremstillet til Duc d Alberne. Der vil blive barket sejl i stejlepladsens barkovn i forbindelse med Hajkutter festivalen. Tidspunktet vil blive bekendtgjort ved opslag i Bådelauget. Enikö Wiberg på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af MARITIME KULTURHISTORISKE elementer på havnefronten i Nysted

9 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli Et tilbageblik fra nysted havn? Nysted Havn anno , årstallet er ikke helt bestemt, men det er lige omkring 60 år siden. Det er Nysted Bådeværft, senere Nysted Bådelaug, der ligger i baggrunden, som det så ud dengang. Personen bag i båden er vores tiligere medlem Aage Viggo Jensen (Den gamle mand fra havet), de andre er nogle feriegæster fra Holland. Foto udlånt af Richard Jensen Året er Preben P. Jensen og Münster Olsen ved røgovnen med årets første hornfisk. En tradition Preben holder ved lige, da han stadig røger hornfisk til vores hornfiskekonkurrencer. Det var dengang det var moderne med skæg. Münster Olsen døde for flere år tilbage. Ar k iv f oto Billedet tv. er Lars og Harald Andersen der har fanget et marsvin. Det var nok tilladt dengang, men i dag tror jeg nok at de er fredet. Billedet var i vores lokale dagblad, og er fra Ar k iv f oto Bådoptagningen i 1981 forgeik anderledes end i dag, det var med traktor og håndkraft. Hård arbejde, en af de dage hvor man sov godt om natten. Ar k iv f oto OH BILER A/S Vesterbrogade Maribo Tlf Værksted

10 10 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Matros Willy Erik Jørgensen, Nysted Willy Jørgensen valgte denne dag - tirsdag den 24. januar 2012, årets første flotte dag, til sin sidste rejse. Stille vejr, blå himmel, fuld sol, ligesom han elskede det, og hvem kunne have ønske sig et bedre rejsevejr. At rejse var ikke uvant for Willy, for han måtte ud på en større rejse, da han kun var 2 år gammel, en rejse fra de indonesiske øer til Holland. Willy blev født i byen Malang på Java den 15. juli 1945 af sin indonesiske mor, som nogle år forinden havde mødt Willys far, en dansk sømand, der sejlede med det gode danske skib Jane Mærsk, som var blevet låst fast i Jakarta på grund af Japans invasion af de dengang hollandske kolonier Indonesien. Parret rejste efter krigen til Holland, senere til Danmark, hvor de bosatte sig. Dette bragte Willy til Nysted, hvor han voksede op med 5 andre søskende, og forblev resten af livet. Willys lyst og trang til havet hang dog i ham, og efter sin konfirmation købte han en ældre træjolle, der gav ham en del kvaler, men han kom da ud af Nysted Nor for at få det store blik over Østersøen. Dette gav ham kun endnu mere lyst til havet og de fjerne horisonter. Han fik den første hyre på en galease fra Fejø, der sejlede indenrigsfart, hvor han også flere gange kom til Nysted efter kalk fra det dengang eksisterende Nysted Kalkværk. Alting fik dog en ende og Willy besluttede sig for at se hele verden fra et skibsdæk, tog hyre i ØK for at komme ud på de store have, hvor alting skulle ses og opleves. Dette bragte ham på en af sine mange rejser tilbage til sin fødeø Java og byen Malang, som han omtalte så tit, når humøret var til at fortælle om erindringer fra sin tid på søen, en så anderledes verden. Pligten kaldte, Willy indkaldtes til den Kongelige Danske Marine for at aftjene sin værnepligt i minestrygeren Ulvsund, som var et af de erstatningsskibe, Danmark havde fået overdraget fra Amerika efter krigens afslutning. Under denne aftjening af værnepligten mødte han på et tidspunkt en ung kvinde Lissie, der var ansat på Nysted Børnehjem. De blev gift og fik to sønner. Det var nu slut med at sejle på langfart. Willy startede med at arbejde på Nysted Trælasthandel, men havet trak som altid, og en karriere indenfor dansk færgefart og DSB påbegyndtes. Dette skal vise sig at holde det meste af livet, først på Storebælt senere på Østersøen, hvor han sejlede i Kong Frederik IX fra Gedser. Gode kollegaer gjorde, at han blev særdeles glad for at sejle på netop denne færge og omtalte tit de lykkelige år på færgen Kong Frederik IX. Fritiden blev brugt i hjemmet og på Nysted Havn, hvor han i 1971 var med til at stifte Nysted Bådelaug. I samme forbindelse udnævntes han til formand, en post han besad i mange år. Willy blev netop ved Nysted Bådelaugs 40 års jubilæum i 2011 æresmedlem, en udnævnelse han satte stor pris på. Som altid skulle der ske noget nyt i Willys liv, og han startede en lokal afdeling af Dansk Amatørfisker Forening i Nysted, dels for at få indflydelse på udsætninger af fiskeyngel, men også for at fritidsfiskerne skulle stå sammen i en forening. Han blev senere udnævnt til kredsformand for Lolland-Falster og Sydsjælland, en post han holdt i mange år. Ikke kun fritidsfiskerne nød godt af hans selskab og hjælp. I Nysted Naverforening hvor han var medlem i 39 år, kunne han bidrage med hjælp til det daglige foreningsliv som kasserer. Ved den årlige fest i november, hvor rigtig mange beboere i Nysted og Omegn, satte stor pris på de altid veltillavede gule ærter, tilberedt af Willy, blev rost til stor glæde for ham. Willy elskede naturen, havet og det frie liv, og han arbejdede indtil december 2011 med rensning og slåning af vandløb, og var netop gået på pension for at være mere sammen med sin Lissie, sine to sønner og børnebørnene. Æret være Willys minde.

11 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli Preben Ro s e n fo l d, Nyst e d Nysted Bådelaugs formand Preben Rosenfold er død, 71 år. Han var født og opvokset i Nysted. I 1962 forlod han sin hjemby efter at have haft tre års militærtjeneste samt ansættelse hos DSB. Han var tilknyttet Maersk Data og Illums Bolighus, inden han blev selvstændig. I 1999 vendte han tilbage til Nysted. Preben blev formand for Nysted Bådelaug i Han var som formand primus motor for at klubben skulle overtage det tidligere bådeværft, der var ejet af Nysted Kommune, hvor klubben boede til leje. Kommunen ønskede huset nedrevet, da det ikke klædte havnen. Der blev forhandlet om overtagelse, og det aftaltes, at Bådelauget overtog bygningen for en krone, og at klubben skulle restaurere og ombygge bådeværftet, så det var i harmoni med de eksisterende nyere bygninger og lokalplanen, samt at kommunens havneværksted skulle forblive i bygningen 10 år mere. Selvom der var modstand fra nogle af klubbens medlemmer, blev overtagelsen vedtaget. Der blev udarbejdet program, ideprojekt til godkendelse af klubmedlemmer, kommunen og foreningen Havnefronten. Forslaget, som det ses i dag, blev vedtaget og der blev lavet projekt, indhentet byggetilladelse og håndværkertilbud. Udover egenkapital blev der søgt fondsmidler, og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gav tilskud, således at byggeriet kunne i gangsættes. Ombygningen stod færdig til indvielse i efteråret Preben Rosenfold havde nået sit mål, givet klubben nye lokaler med mulighed for aktiviteter som rusesyning, net- og tovværkskurser, foredrag, møder og fester, samt båse til opbevaring af sejl og fiskeudstyr, samt senere mulighed for at oprette værksted for jolle- og motorreparation for klubbens medlemmer. Andre aktiviteter, som Preben var medstifter af, var Det Maritime Kulturelle Udvalg, (også kaldet Duc d albe-banden) som blev nedsat for at fremme vedligeholdelse og restaurering af historiske elementer og aktiviteter på Nysted Havn. I anledning af Nysteds 600 års købstadsjubilæum gennemførte Nysted Bådelaug en rekonstruktion af de to Duc d Alber, som står i Nysted Havn. Projektet blev finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. I 2011 gennemførte Nysted Bådelaug restaurering og rekonstruktion af den eksisterende barkkedel på stejlepladsen ved klubhuset. Projektet blev støttet af Thorkild Høeghs Mindelegat, STARK i Nysted og af Henrik Mortensen i Vantore. I 2012 vil barkkedlen ved Røgehuset blive restaureret, finansieret af Kommuneplan-puljen, Guldborgsund. Et projekt, som Preben Rosenfold løbende arbejdede med, men desværre ikke nåede at afslutte, var overtagelsen af det nedslidte slæbested og rampe, som bruges meget af klubbens medlemmer. Inden Preben kom på hospitalet, nåede han at få gennemført indkøbet af en klubbåd, en ældre sejlførende fiskejolle. Det er en smakkejolle med motor, som er hjemmehørende i Nysted Nor. Tak for hjælpsomhed, stor indsats og godt humør. Æret være hans minde. Nysted Bådelaug

12 12 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Vigtige datoer Sommerfest 25. august 2012 Bådoptagning 27. okt kl Standerstrygning 27. okt kl Kursus EDB start 7. november 2012 kl. 19 Efterfølgende kursus for let øvede. (4 onsdage) Sidste gang den 28. oktober Nytårsfrokost 12. januar Rusesyning start 23. januar 2013 kl. 19. Rusesyning slut 27. marts Generalforsamling 21. februar kl. 19. Det nye laugsnyt Laugsnyt i et nyt design er tiltrængt efter vores 40 års jubilæum, så må vi se hvad de næste 40 år vil bringe. Vi er naturligvis lydhøre for godt og dårligt om det nye blad, så frem med det, hvis der er noget du synes, der kunne gøres anderledes. Laugsnyt på mail er også en mulighed for at spare lidt på de ellers dyre postforsendelser. Det har været bekendgjort i de sidste numre af vores klubblad, men har åbenbart ikke rigtigt fænget interesse endnu. Man kan udfylde nedenstående kupon og aflevere det til formanden. Du er naturligvis også velkommen til at skrive et læserbrev Medlemsblad for Nysted Bådelaug jubilæumstryk Der kan stadig købes jubilæumstryk. Prisen er kr. 100,- pr. stk., og overskuddet går til en hjertestarter. Trykoplaget er på 150 stk, så skynd dig at købe et eksemplar. med dine synspunkter, og aflevere det til formanden eller undertegnede, så skal vi sørge for, at det kommer med i næste nummer af Laugsnyt. Kom nu ud af busken og vær med til at gøre vores klubblad endnu bedre med masser af informationer til vores medlemmer. -red Jeg vil gerne modtage mit klubblad pr. Navn: Adresse: Kuponen afleveres til formanden i udfyldt stand. Tryk og design: Richard Jensen, Nysted

laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin.

laugsnyt Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle niveauforskelle optages naturligt, uden kantstene og trin. laugsnyt 21 årgang - nr 53 - juli 2013 - Medlemsblad for Nysted Bådelaug Læs også En sømand på trampfart blandt pirater Kajanlægget er udført som en brostens- og chausséstens-belægning, således at alle

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2007. 27. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen

Nummer 1 Marts 2013. Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Nummer 1 Marts 2013 Tilbageblik på sidste års Kongelig Classic. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående:

Indholdsfortegnelse: Bilag til det foregående: 1 2 Interviewer og pennefører Johan Peter Aakjær Ravn. Korrektur fr. Birthe Andreasen. Forsidedesign Mogens Skov Jeppesen. Forside tegnet og farvelagt af Klaus Roos. Forord Niels Mikkelsen. Skrevet i Times

Læs mere

December 32. Årgang. Nr. 1

December 32. Årgang. Nr. 1 December 32. Årgang. Nr. 1 14 Stiftet 1877 Klubadresse Toldbodgade 14, 8930 Randers NØ www.randerssejlklub.dk E-mail: post@randerssejlklub.dk Bestyrelse Formand: Ole Uglsøe Christensen 2661 3917 E-mail:

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004*

3 august 2004 61. Årgang. * Marineidræt 3/2004* 3 august 2004 61. Årgang * Marineidræt 3/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christian-

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL

1952-2012 60 ÅR RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012. Formanden Har Ordet... Ove skriver PRIKKEN SPECIAL 60 ÅR Jubilæumsudgave af Prikken - Sommer 2012 Sejlklubben Greve Strand på tryk PRIKKEN SPECIAL 1952-2012 RECEPTION I SEJLKLUBBENS KLUBHUS 11. AUGUST 2012 13:00-16:00 2002-2012 Jørgen Jespersen ser tilbage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening

Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Referat af generalforsamlingen den 7. april 2013 i Sundby Sejlforening Dagsordenen: Punkt 1. Valg af dirigent Punkt 2. Protokol & beretning Punkt 3. Regnskab Punkt 4. Budget Punkt 5. Lovændringsforslag

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR

s. 14 INDHOLD: Slusen ved Sjællandsbroen Loppemarked i KR Nyt fra inrigger Generalforsamling i GKR Det sker i KR 86. ÅRGANG INDHOLD: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 18 Side 20 Småt Roning Standerhejsning i KR Yngresagen rusker op Derfor elsker jeg at ro Træningslejr

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere