laugsnyt fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "laugsnyt fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen"

Transkript

1 laugsnyt 20 årgang - nr 51 - JULI Medlemsblad for Nysted Bådelaug Alex Jensen som ny underviser i splejsning af tovværk. Vintersysler med nye undervisere Vinteres splejsning af tovværk fortsatte med ny underviser, da vores tidligere supervisor Willy pludselig døde i januar måned. Alex som også har stor erfaring med splejsninger af tovværk, var villig til at fortsætte, hvor Willy slap. Det ville jo være synd, hvis en del af vores aktiviteter skulle stoppe. Vi siger tak for det gode initiativ. EDB-undervisning har også været en del af vores aktiviteter i efteråret med otte kursister, Foto: Ri c h ar d Jensen men mangler stadig det afsluttende kursus, som måtte udskydes pga. dødsfald. Vi starter med et opfriskende kursus i efteråret 2012 med samme gode underviserer. Vores lille bådebyggeri har også været aktiv i vinteres løb, hvor Ole Wiberg har haft et mobilt værksted med i sin lille taske. Rusesyningen fortsatte også med bistand fra Svend og Richard. -red fotografering Det var en hyggelig aften da vores nuværende og forhenværende formænd skulle fotograferes i anledningen af vores 40 års jubilæum i red nyt laugsnyt Kommer i et nyt frisk desig fra vores redaktion. Vi håber naturligvis på at det bliver godt modtaget af vores læsere. Side 12

2 2 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Formanden har ordet Bestyrelsen har haft meget travlt i de seneste par måneder. At træde til som midlertidig formand for Bådelauget, er ikke så nemt som man skulle tro. Bestyrelsen har udpeget ny næstformand (Tommy Frederiksen) og suppleanten (Preben Jensen) blev fast medlem af bestyrelsen. Da spiritusbevilling og bankkonti knytter sig personligt til formandsfunktionen, skulle alt ændres. Vi kunne selvfølgelig også have valgt at holde nogle måneders ølpause, men hvis det skete, var jeg bange for at Bådelauget ville blive hærget af et oprør. Derfor har vi i de seneste måneder udfyldt skemaer i stor stil, kan nu betale regninger og livet i klubben kan fortsætte som det plejer. Jeg vil allerede nu, opfordre klubmedlemmerne til at tænke på kandidater til nogle bestyrelsesposter. På næste generalforsamling er formand, et bestyrelsesmedlem, en suppleant, kasserer og repræsentanter for de passive, på valg. Vi har dog også haft overskud til at skabe noget nyt. Vi har stiftet Smakkelauget i Bådelaugets regi, men Smakkelauget har sine egne vedtægter og sin egen bestyrelse. Smakken Rigmor er laugets første båd og da de fleste anparter allerede er solgt, vil mange medlemmer, som er interesserede i smakkesejlads, få stor fornøjelse af det nye lag fremover. Bestyrelsen har også besluttet at holde sommerfest i år. Sæt kryds i kalenderen d. 25. august. Lidt mindre vind, mere sol og god ferie. Ole Wiberg Standerhejsningen den 14. april Medlemsblad for Nysted Bådelaug klargøring af bådene Der arbejdes hårdt på bådene, inden de skal i vandet. Her er Tommy indfanget i fotografens linse, i færd med at polere sin båd, og håber på at solen fortsat skinner til han er færdig. Set o g s k e t s i d e n s i d st Foto: jan marcussen Foto: jan marcussen Standerhejsningen og bådudsætningen forløb helt efter planen. Ole Wiberg som næstformand holdt den traditionelle tale, da vores formand var indlagt på sygehuset. Vi startede med at holde to minutters stilhed for Willy, som afgik ved døden den 24. januar Det har været en lang vinter, men også med mange aktiviteter bl.a. vores rusesyning og splejsning, vi havde et par kurser med edb, hvor Richard var underviser, og hvor der var rigtig god tilslutning. Det bliver taget op igen til efteråret, da de sidste kursusaftener ikke blev afholdt på grund af Willys død. Ole Wiberg var især glad for at vores syaftener kunne fortsætte med Alex som ny supervisor, Der er kommet en ny hyggespreder på holdet i vinter, Joanna har været så venlig at sørge for, at der var en ostemad og en tår kaffe til kursisterne. Per var der som sædvanlig, for at sørge for de fornødne drikkevarer. Tak til Per og Joanna fordi de vil ofre lidt tid en onsdag aften. Nye tiltag i vores forening blev bl.a. nævnt med, at bådelau-

3 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli og word Undervisningen foregik planmæssigt, med mange gode spørgsmål. Der undervistes i med vedhæftede filer og i word, som der sagtens kunne bruges mere tid på. hjertestarter To tirsdage blev der undervist i førstehjælp med hjertestarter i laugets lokaler. Kursets varighed var på 7 timer. Der blev afsluttet med uddeling af diplomer til kursisterne. get har indkøbt en jolle med motor og sejl, som skal indgå i et nyt Smakkelaug under bådelauget. Det kan der læses mere om på siderne 6 og 7. Nye tiltag gælder også den sidste barkovn, som står ved Krusels Mole. Bådelauget har fået tildelt ca kr. af Guldborgsund Kommune til renovering, samt færdiggørelsen af den ved bådelauget, men læs mere herom inde i bladet. Fiskeriet sidste år var der intet at sige om, da det aldrig har været dårligere, vi håber selvfølgelig på et noget bedre år, men det kan vi først se når sæsonen er omme. Mærsk Mc-Kinney Møllers dødsfald, hvor vi flagede på halvt i lauget, var også en af de triste begivenhederne i foråret. Vi håber naturligvis på, at fonden er lige så gavmild som tidligere. Traditionen tro blev der holdt en forsinket julefrokost, Nytårsfrokost, da vi ikke havde tid på nævnte tidspunkt p.g.a. vores 40 års jubilæum. En hyggelig dag med mad fra Fru Frederiksen, som havde lavet en lækker frokost til os. Pakkefest har der også været i foråret, men med mindre tilslutning. Det er måske på tide, at finde på en anden festlighed, der evt. kunne tiltrække flere af laugets medlemmer, man kan jo ikke gentage en succes med samme koncept. Hornfiskekonkurrencen gik fint med dejligt forårsvejr. Der blev fanget 44 fisk i alt. Tommy Frederiksen fik førstepladsen med 12 hornfisk. 2. pladsen gik til Rene Pedersen med 7 fisk, og Alex fik 3. pladsen med 5 fisk plus en præmie for største fisk. Præmien for flest fisk i båden gik til Bent Mannerup Jensen, som kunne glæde sig over at få overrakt en flaske brændevin. Ungdomspræmien gik til Jon igen i år. Efterfølgende døde vores formand Preben Rosenfold her i foråret efter kort tids sygdom. Vi siger tak til Preben og Jette for et stort arbejde i lauget gennem årene. Ny fungerende formand er Ole Wiberg indtil næste generalforsamling. -red. nye og udmeldte medlemmer Udmeldte medlemmer (aktive): Willy Jørgensen, Vognmandsmarken 2, 4880 Nysted Erland Ahlburg, Sakskøbingvej 19, 4880 Nysted Bendt Frederiksen, Dalbakkevej 14, 4894 Øster Ulslev Benny Krøyer Kock, Skovstrædet 19, 4880 Nysted Karin Ahlburg, Sakskøbingvej 19, 4880 Nysted Preben Rosenfold, Kirkestien, 4880 Nysted Nye medlemmer (aktive): Anders P. Nielsen, Bomstræde 4, 4880 Nysted Ivan Jensen, Sdr. Kongemarksvej 6, 4880 Nysted Lars Broholt, Gammel torv 17, 4880 Nysted Just Haaning, Østergade 3, 4880 Nysted Udmeldte medlemmer (passive): Erik Olsen, Birkely 72, 4880 Nysted Claus Frandsen, Kettingevej 12, 4892 Kettinge Niels Banke, Adelgade 22 g, 4880 Nysted Jens Pedersen, Kettingevej 14, 4892 Kettinge Astrid Hørbye, Wickmandsvej 18, 4880 Nysted Jan Knudsen, Enghavevej 6, 4892 Kettinge. Nye medlemmer (passive): Lis Wichmann, Dyrehavegårdsvej 20,3660 Stenløse

4 4 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Nysted bådelaugs bestyrelse Formand: Ole Wiberg Tlf Næstformand: Tommy Frederiksen Tlf Bestyrelsesmedlemmer for aktive: Per Carstens Tlf Preben Jensen Tlf Bestyrelsesmedlem for passive: Joanna Marcussen Tlf Suppl. For passive: Kai Kronborg Tlf Sekretær: Preben Jensen Tlf Revisorerer: Per Jacobsen Tlf Lars B. Hansen Tlf Revisorersuppleant: Jan Koed Tlf / Kasserer: Lise Voss Hansen Tlf Bestyrelsens mailadresse: Referat f r a s i d st e g e n e r a l f o r s a m l i n g Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Leo Thorsen som dirigent. Leo Thorsen blev enstemmigt valgt. 1. Valg af stemmetællere: Her valgtes Svend Jensen og John Sloth Pedersen. 2. Formandens beretning: Beretningen indledtes med at mindes bådelaugets stifter Willy Jørgensen med et minuts stilhed. Årets begivenheder blev omtalt. På sidste års generalforsamling, blev det aftalt, at klubhuset skulle males indvendigt og at lofterne skulle lyddæmpes, og disse ting er blevet foretaget. Der blev ligeledes talt om at få lavet en effektiv udsugning i lokalerne. Der blev foretaget en del tekniske forespørgsler og prisundersøgelser. Skulle vi have et effektivt anlæg ville prisen blive ca. kr , Derfor bliver sagen henlagt indtil videre. En ikke uvæsentlig årsag til at se tiden an er, at der efterhånden kun er ganske få rygere tilbage, så Medlemsblad for Nysted Bådelaug dykkere på job Maribo Frømandsklub arbejder på at hæve de sunkne både i havnen. Indtil videre er det ikke lykkedes. De skulle gerne være fjernet inden broer skal laves. Ri c h ar d Jensen behovet for udsugning vil stille og roligt blive mindre. Hvis der derimod indføres en fornuftig rygepolitik som kunne gå ud på at man ryger som sædvanligt i dagligdagen, men ved større forsamlinger, som i dag, indføres rygestop, kunne det nok klares på denne måde? I løbet af det sidste års tid er der som bekendt to medlemmer der er afgået ved døden på grund af hjertestop. Det er grunden for, at der er blevet sat et hjertestarterkursus i værk, over to aftener, starter den 13. marts og slutter den 20. marts. Indkøb af hjertestarter til brug i foreningen er et kommende tiltag? Et andet nyt tiltag vil være indkøb af en båd der skal rigges om til en smakkebåd. Formålet er at få flere aktive medlemmer, samle personer med interesse for smakkeriggede joller ved at skabe aktiviteter omkring jollen, herunder vedligholdelse og kurser. Jollen vil være i bådelaugets varetægt

5 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli Nytårsfrokost Lørdag den 14. januar blev der holdt nytårsfrokost. Den lækre frokost blev leveret af Fru Frederiksen. Der var som sædvanlig god opbakning om arrangementet. tlf. numre på medlemslisten Tjek om dit nr. er det rigtige på vores hjemmeside, ellers ret henv. til formanden, så vi kan få det rettet. Det kan være at du har fået nyt nr. eller der er fejl i det oplyste. Andre medlemmer kan få brug for det, hvis de er uden for havari til søs, eller anden form for nødsituation. og har hjemsted i Nysted havn. For et par år siden blev dette foreslået på en generalforsamling, hvor bestyrelsen sagde ja til at arbejde videre med tanken om indkøb af en sådan båd til formålet. Afdøde Willy Jørgensen startede sidste år op,og ville bygge sin båd om til en smakkejolle, men nåede ikke at få gjort den færdig, sejl o.s.v. blev indkøbt, men stoppede så ganske brat. Denne jolle er Nysted bådelaug nu blevet tilbudt til en rimelig pris inkl. sejl o.s.v. Ideen er at sælge båden i anparter til interesserede gamle og nye medlemmmer. Sælger en anpartshaver skal anparten sælges tilbage til foreningen til samme pris. Anpartshavere skal forpligte sig til deltage i vedligeholdelse og kursus. Regelsæt for andre medlemmer og andre skal udarbejdes. Formanden takkede generalforsamlingen for tilliden, der er vist bestyrelsen i løbet af året. Som afslutning gjorde formanden opmærksom på, at der ved næste generalforsamling skulle vælges ny formand, da han ønskede at træde tilbage fra denne post. Ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab. Lise Foss Hansen gennem gik regnskabet. Kaj Kronborg havde en enkelt bemærkning til at bestyrelsen skulle kigge på en bedre forrentning af vores bankindestående. Bestyrelsen har noteret sig dette. Regnskabet herefter godkendt. 4. Indkomne forslag - Ingen forslag 5. Valg til bestyrelsen - Jette Rosenfold var på valg som bestyrelsesmedlem for aktive og ønskede ikke at fortsætte. Tommy Frederiksen blev forslået og enstemmigt valgt. Per Carstens var på valg som bestyrelsesmedlem for aktive og blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlem for passive: Ib Thøfner ønskede ikke genopstilling. Da ingen passive ønskede at træde ind i bestyrelsen blev det i stedet for en aktiv der påtog sig at være talerør for passive medlemmer, Joanna Marcussen. Valg af suppleant for passive: Niels Hansen ønskede ikke genopstilling. Da ingen passive ønskede at træde ind i bestyrelsen blev det i stedet for en aktiv, Kaj Kronborg der påtog sig denne opgave Valg af revisor: Lars Bille Hansen blev genvalgt for en periode på 2 år. Fastsættelse af kontingent for Ingen forhøjelse af kontingenter. Eventuelt Kai Kronborg nævnte at han var af den mening, at bådelaugets vedtægter skulle gennemses? Generalforsamlingen forløb stille og roligt. Deltagere: 27 aktive medlemmer. 10 passive medlemmer. Generalforsamlingen blev som før, afsluttet med et stykke brød.

6 6 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Nysted Nor som det så ud i 1910 med sprydsstagsriggede joller, smakke- og lodsjoller liggende for svaj. De påførte sejl er tegnet of Ole Wiberg. Foto: lokalhistorisk arkiv Smakkelauget - en realitet i nysted Først lidt om smakkejoller Smakkejollen er en mindre åben spidsgattet fartøj, der var udbredt i Lillebælt omkring Ærø og Østersøen. Jollerne blev brugt til fiskeri, som færger og lodsbåde, i de Sydsjællandske farvande og i farvandene omkring Lolland- Falster. Betegnelsen Smakkejolle angiver egentlig en klassifikation efter bådens rigstype. I de sydlige danske farvande kaldes joller med firkantede spydsejl altid for smakker eller smakkesejl. Joller der førte en- to eller tre syprydsejl, blev kaldt smakke to-smakke eller tre-smakke. Et foto fra Nysted, noret, fra år 1910 viser et stort antal spydstagsriggede joller, smakke - og losjoller liggende for svaj, og fortæller om den aktivitet, der engang var i Nysted havn. Smakkelauget For at forsætte den tradition med sejlads og fiskeri med smakkejoller, har en gruppe medlemmer af Nysted Bådelaug, etableret en underafdeling af lauget med betegnelsen Smakkelauget. Laugets formål er, at fremme interessen for brugen af gamle og nye joller, gennem afholdelse af sejladser, restaurering, vedligeholdelse, rigning, sejlsyning og motorlære.

7 Medlemsblad for Nysted BådelaugX Nysted Bådelaugs Smakkelaug, er nu ejer af en ældre spydsstagsjolle som er en smakke med indenbords motor. Den har tidligere været brugt til fiskeri i Nysted Nord. Jollen er er i øjeblikket ved at blive klargjort, idet der skal foretages motoreftersyn, maling af bundbrædder og motorkasse. Den skal have nyt ror, mast og rig samt almindelig klargøring. De nye sejl skal færdiggøres, idet der skal sys tovværk i ligene. Det vil tage ca. en måned at klargøre jollen. Wiberg laugsnyt - nr 51 - juli Stiftende generalforsamling Onsdag den 20. juni 2012 kl var der stiftende generalforsamling i Nysted Smakkelaug. Der skulle bl.a. vælges en bestyrelse bestående af: Oldermand, vice-oldermand, ceremonimester, rigger/sejlmager, maskinmester, kassemester, sekretær og måske en pumpemester. Båden består af 16 anparter hvoraf Nysted Bådelaug har købt 6 anparter, resten er solgt til forskellige anpartshavere, men man mangler stadig at sælge to anparter, så hvis nogle er interesserede kan det stadig nås. Bestyrelsen i Nysted Smakkelaug: Richard Jensen (Oldermand) Benny Svendsen (Viceoldermand) Sven Erik Haugberg (Ceremonimester) Ole Wiberg (Rigger/sajlmager) Alex Jensen (Maskinmester) Kai Kronborg (Kassemester) Lars Bille Hansen (Sekretær) Smakkejollen Rigmor er tegnet og opmålt af Ole Wiberg, får naturligvis røde sejl på. Et flot syn når først arbejdet med istandsættelsen er færdig. tegning: wiberg Smakkejollen Rigmor Der bliver oprettet B-anpartsbeviser, hvis man gerne vil støtte et godt projekt, men ellers ikke vil være medlem, det giver naturligvis ikke stemmeret i foreningen. Båden blive renoveret i sommer- og efterårsperioden med en grundig overhaling af motor som endvidere bliver udstyret med selvstarter og elektrisk lænsepumpe. Ror, og andet træværk bliver efterset og skiftet, hvis det trænger til det. Sejlene bliver syet fædig i vinterens løb, så jolle kan komme ud og sejle i foråret Der vil naturligvis også blive søgt om tilskud i forskellige fonde, for at se om vi kan få en lille økonimisk hjælp til en nystartet forening. Richard Jensen Den oprindelige træjolle kom fra Vordingborg, som Willy arvede efter sin bedstefar. Efterfølgende er den blevet bygget i glafiber med træjollen som skabelon for over 30 år siden af Willy og Richard. Det vides ikke på nuværende tidspunk hvor modellen oprindelig kommer fra, men hvis nogle har et godt bud på det, hører vi gerne om det. Foto: Richard

8 8 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Barkovnen ved Krusels Mole, bliver nu renoveret. Foto: Richard Jensen Rapport fra stejlepladsen Udvalget, som arbejder for bevarelsen af maritime kulturhistoriske elementer på havnefronten, byder velkommen til 2 nye medlemmer som har overtaget Preben Rosenfolds arbejdsområder. Finn Rossdahl vil fremover være den der søger fondsmidler og varetager forbindelsen til fondene, og Lars Bille Hansen vil holde øje med økonomien. Ib Foss Hansen, Ole Wiberg og undertegnede, vil fortsat tage sig af deres hidtidige arbejdsområder. Udvalget har i løbet af foråret fået tilsagn om støtte fra to kilder. Kommunepuljen har bevilget kr. til færdiggørelsen af barkovnen på stejlepladsen og til istandgørelsen af den anden ovn ved Landts røghus. Beløbet rækker til pikstensbelægning omkring begge ovne og til istandsættelse af murværket på ovnen ved røghuset, men en retablering af tømmerkonstruktionen ved den ovn, må indtil videre vente. Tuborgfondet har givet tilsagn om med kr. at støtte formidlingen af information om barkovnenes historiske baggrund og anvendelse. Vi vil etablere info-standere og trykke foldere, lignende dem som vi fik fremstillet til Duc d Alberne. Der vil blive barket sejl i stejlepladsens barkovn i forbindelse med Hajkutter festivalen. Tidspunktet vil blive bekendtgjort ved opslag i Bådelauget. Enikö Wiberg på vegne af udvalget som arbejder for bevarelsen af MARITIME KULTURHISTORISKE elementer på havnefronten i Nysted

9 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli Et tilbageblik fra nysted havn? Nysted Havn anno , årstallet er ikke helt bestemt, men det er lige omkring 60 år siden. Det er Nysted Bådeværft, senere Nysted Bådelaug, der ligger i baggrunden, som det så ud dengang. Personen bag i båden er vores tiligere medlem Aage Viggo Jensen (Den gamle mand fra havet), de andre er nogle feriegæster fra Holland. Foto udlånt af Richard Jensen Året er Preben P. Jensen og Münster Olsen ved røgovnen med årets første hornfisk. En tradition Preben holder ved lige, da han stadig røger hornfisk til vores hornfiskekonkurrencer. Det var dengang det var moderne med skæg. Münster Olsen døde for flere år tilbage. Ar k iv f oto Billedet tv. er Lars og Harald Andersen der har fanget et marsvin. Det var nok tilladt dengang, men i dag tror jeg nok at de er fredet. Billedet var i vores lokale dagblad, og er fra Ar k iv f oto Bådoptagningen i 1981 forgeik anderledes end i dag, det var med traktor og håndkraft. Hård arbejde, en af de dage hvor man sov godt om natten. Ar k iv f oto OH BILER A/S Vesterbrogade Maribo Tlf Værksted

10 10 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Medlemsblad for Nysted Bådelaug Matros Willy Erik Jørgensen, Nysted Willy Jørgensen valgte denne dag - tirsdag den 24. januar 2012, årets første flotte dag, til sin sidste rejse. Stille vejr, blå himmel, fuld sol, ligesom han elskede det, og hvem kunne have ønske sig et bedre rejsevejr. At rejse var ikke uvant for Willy, for han måtte ud på en større rejse, da han kun var 2 år gammel, en rejse fra de indonesiske øer til Holland. Willy blev født i byen Malang på Java den 15. juli 1945 af sin indonesiske mor, som nogle år forinden havde mødt Willys far, en dansk sømand, der sejlede med det gode danske skib Jane Mærsk, som var blevet låst fast i Jakarta på grund af Japans invasion af de dengang hollandske kolonier Indonesien. Parret rejste efter krigen til Holland, senere til Danmark, hvor de bosatte sig. Dette bragte Willy til Nysted, hvor han voksede op med 5 andre søskende, og forblev resten af livet. Willys lyst og trang til havet hang dog i ham, og efter sin konfirmation købte han en ældre træjolle, der gav ham en del kvaler, men han kom da ud af Nysted Nor for at få det store blik over Østersøen. Dette gav ham kun endnu mere lyst til havet og de fjerne horisonter. Han fik den første hyre på en galease fra Fejø, der sejlede indenrigsfart, hvor han også flere gange kom til Nysted efter kalk fra det dengang eksisterende Nysted Kalkværk. Alting fik dog en ende og Willy besluttede sig for at se hele verden fra et skibsdæk, tog hyre i ØK for at komme ud på de store have, hvor alting skulle ses og opleves. Dette bragte ham på en af sine mange rejser tilbage til sin fødeø Java og byen Malang, som han omtalte så tit, når humøret var til at fortælle om erindringer fra sin tid på søen, en så anderledes verden. Pligten kaldte, Willy indkaldtes til den Kongelige Danske Marine for at aftjene sin værnepligt i minestrygeren Ulvsund, som var et af de erstatningsskibe, Danmark havde fået overdraget fra Amerika efter krigens afslutning. Under denne aftjening af værnepligten mødte han på et tidspunkt en ung kvinde Lissie, der var ansat på Nysted Børnehjem. De blev gift og fik to sønner. Det var nu slut med at sejle på langfart. Willy startede med at arbejde på Nysted Trælasthandel, men havet trak som altid, og en karriere indenfor dansk færgefart og DSB påbegyndtes. Dette skal vise sig at holde det meste af livet, først på Storebælt senere på Østersøen, hvor han sejlede i Kong Frederik IX fra Gedser. Gode kollegaer gjorde, at han blev særdeles glad for at sejle på netop denne færge og omtalte tit de lykkelige år på færgen Kong Frederik IX. Fritiden blev brugt i hjemmet og på Nysted Havn, hvor han i 1971 var med til at stifte Nysted Bådelaug. I samme forbindelse udnævntes han til formand, en post han besad i mange år. Willy blev netop ved Nysted Bådelaugs 40 års jubilæum i 2011 æresmedlem, en udnævnelse han satte stor pris på. Som altid skulle der ske noget nyt i Willys liv, og han startede en lokal afdeling af Dansk Amatørfisker Forening i Nysted, dels for at få indflydelse på udsætninger af fiskeyngel, men også for at fritidsfiskerne skulle stå sammen i en forening. Han blev senere udnævnt til kredsformand for Lolland-Falster og Sydsjælland, en post han holdt i mange år. Ikke kun fritidsfiskerne nød godt af hans selskab og hjælp. I Nysted Naverforening hvor han var medlem i 39 år, kunne han bidrage med hjælp til det daglige foreningsliv som kasserer. Ved den årlige fest i november, hvor rigtig mange beboere i Nysted og Omegn, satte stor pris på de altid veltillavede gule ærter, tilberedt af Willy, blev rost til stor glæde for ham. Willy elskede naturen, havet og det frie liv, og han arbejdede indtil december 2011 med rensning og slåning af vandløb, og var netop gået på pension for at være mere sammen med sin Lissie, sine to sønner og børnebørnene. Æret være Willys minde.

11 Medlemsblad for Nysted BådelaugX laugsnyt - nr 51 - juli Preben Ro s e n fo l d, Nyst e d Nysted Bådelaugs formand Preben Rosenfold er død, 71 år. Han var født og opvokset i Nysted. I 1962 forlod han sin hjemby efter at have haft tre års militærtjeneste samt ansættelse hos DSB. Han var tilknyttet Maersk Data og Illums Bolighus, inden han blev selvstændig. I 1999 vendte han tilbage til Nysted. Preben blev formand for Nysted Bådelaug i Han var som formand primus motor for at klubben skulle overtage det tidligere bådeværft, der var ejet af Nysted Kommune, hvor klubben boede til leje. Kommunen ønskede huset nedrevet, da det ikke klædte havnen. Der blev forhandlet om overtagelse, og det aftaltes, at Bådelauget overtog bygningen for en krone, og at klubben skulle restaurere og ombygge bådeværftet, så det var i harmoni med de eksisterende nyere bygninger og lokalplanen, samt at kommunens havneværksted skulle forblive i bygningen 10 år mere. Selvom der var modstand fra nogle af klubbens medlemmer, blev overtagelsen vedtaget. Der blev udarbejdet program, ideprojekt til godkendelse af klubmedlemmer, kommunen og foreningen Havnefronten. Forslaget, som det ses i dag, blev vedtaget og der blev lavet projekt, indhentet byggetilladelse og håndværkertilbud. Udover egenkapital blev der søgt fondsmidler, og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond gav tilskud, således at byggeriet kunne i gangsættes. Ombygningen stod færdig til indvielse i efteråret Preben Rosenfold havde nået sit mål, givet klubben nye lokaler med mulighed for aktiviteter som rusesyning, net- og tovværkskurser, foredrag, møder og fester, samt båse til opbevaring af sejl og fiskeudstyr, samt senere mulighed for at oprette værksted for jolle- og motorreparation for klubbens medlemmer. Andre aktiviteter, som Preben var medstifter af, var Det Maritime Kulturelle Udvalg, (også kaldet Duc d albe-banden) som blev nedsat for at fremme vedligeholdelse og restaurering af historiske elementer og aktiviteter på Nysted Havn. I anledning af Nysteds 600 års købstadsjubilæum gennemførte Nysted Bådelaug en rekonstruktion af de to Duc d Alber, som står i Nysted Havn. Projektet blev finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond. I 2011 gennemførte Nysted Bådelaug restaurering og rekonstruktion af den eksisterende barkkedel på stejlepladsen ved klubhuset. Projektet blev støttet af Thorkild Høeghs Mindelegat, STARK i Nysted og af Henrik Mortensen i Vantore. I 2012 vil barkkedlen ved Røgehuset blive restaureret, finansieret af Kommuneplan-puljen, Guldborgsund. Et projekt, som Preben Rosenfold løbende arbejdede med, men desværre ikke nåede at afslutte, var overtagelsen af det nedslidte slæbested og rampe, som bruges meget af klubbens medlemmer. Inden Preben kom på hospitalet, nåede han at få gennemført indkøbet af en klubbåd, en ældre sejlførende fiskejolle. Det er en smakkejolle med motor, som er hjemmehørende i Nysted Nor. Tak for hjælpsomhed, stor indsats og godt humør. Æret være hans minde. Nysted Bådelaug

12 12 laugsnyt - nr 51 - juli 2012 Vigtige datoer Sommerfest 25. august 2012 Bådoptagning 27. okt kl Standerstrygning 27. okt kl Kursus EDB start 7. november 2012 kl. 19 Efterfølgende kursus for let øvede. (4 onsdage) Sidste gang den 28. oktober Nytårsfrokost 12. januar Rusesyning start 23. januar 2013 kl. 19. Rusesyning slut 27. marts Generalforsamling 21. februar kl. 19. Det nye laugsnyt Laugsnyt i et nyt design er tiltrængt efter vores 40 års jubilæum, så må vi se hvad de næste 40 år vil bringe. Vi er naturligvis lydhøre for godt og dårligt om det nye blad, så frem med det, hvis der er noget du synes, der kunne gøres anderledes. Laugsnyt på mail er også en mulighed for at spare lidt på de ellers dyre postforsendelser. Det har været bekendgjort i de sidste numre af vores klubblad, men har åbenbart ikke rigtigt fænget interesse endnu. Man kan udfylde nedenstående kupon og aflevere det til formanden. Du er naturligvis også velkommen til at skrive et læserbrev Medlemsblad for Nysted Bådelaug jubilæumstryk Der kan stadig købes jubilæumstryk. Prisen er kr. 100,- pr. stk., og overskuddet går til en hjertestarter. Trykoplaget er på 150 stk, så skynd dig at købe et eksemplar. med dine synspunkter, og aflevere det til formanden eller undertegnede, så skal vi sørge for, at det kommer med i næste nummer af Laugsnyt. Kom nu ud af busken og vær med til at gøre vores klubblad endnu bedre med masser af informationer til vores medlemmer. -red Jeg vil gerne modtage mit klubblad pr. Navn: Adresse: Kuponen afleveres til formanden i udfyldt stand. Tryk og design: Richard Jensen, Nysted

Vedtægter for Nysted Smakkelaug

Vedtægter for Nysted Smakkelaug Vedtægter for Nysted Smakkelaug 28. maj 2015 Navn og formål 1 Navn, tilhørsforhold og hjemsted 2 Smakkelaugets formål Medlemmer 3 Optagelse af medlemmer 4 Smakkelaugets Venner 5 Udmeldelse og eksklusion

Læs mere

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen.

Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Formandens beretning. (generalforsamlingen den 27. februar 2015) Vi har i år måttet sige farvel til Preben Frederiksen. Lad os sammen mindes Preben ved et minuts stilhed. Æret være hans minde. På sidste

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I NYSTED BEVARINGSFORENING Torsdag den 21. marts 2013 Mødet fandt sted i Nysted Bådelaugs lokaler, Strandvejen Nysted. Formanden Karl Krarup bød velkommen til ca 30 fremmødte.

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted Mortensen

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013

Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013 Veddelev Strands Bådelaug Veddelev d. 4. marts 2013 Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset Dagsorden i henhold til lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere