Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport"

Transkript

1 Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet

2 Arbejdsgruppens opgave At kortlægge samfundsmæssige konsekvenser af indførelse af gratis offentlig transport At give vurderinger og anbefalinger om potentialet i gratis offentlig transport som et muligt politisk virkemiddel til at imødegå stigende trafikproblemer

3 Mobilitet Forudsætning for produktion og hverdagsliv Del af fritidsliv venner, sport, rejser Behov accelereres af globalisering Individualiseres den offentlige transports markedsandel falder

4 og det er et problem miljø i bred forstand ulykker trængsel ressourceforbrug co 2 / klima Overflytning fra personbil til bus/tog reducerer alle disse problemer - og bedre bus/tog skaber bedre social fordeling af mobiliteten

5 Indledning Biltrafikvækst voksende trængsels-, sundheds- og miljøproblemer Busser og tog: stagnerende brug Relativt dyrere at bruge trods billigere busdrift

6 Indledning Gratis offentlig transport muligt redskab? Indvendinger: billetindtægter vil mangle, finansiering? Mulige mål: reduktion i forurening, ulykker, udgifter til vejudbygning Arbejdsgruppe: Umiddelbart en dyr metode. Derfor også set på andre fremgangsmåder.

7 Indledning Mulige fremgangsmåder: - forsøg og noget der ligner - befolkningsreaktion - konkrete ruter Analyser af udgifter og indtægtstab, vurdering af benefits København, Aalborg Oversigtligt niveau

8 Indledning Mulige fremgangsmåder: - forsøg og noget der ligner - befolkningsreaktion - konkrete ruter Analyser af udgifter og indtægtstab, vurdering af benefits København, Aalborg Oversigtligt niveau

9 Offentlig transport særlige træk Halvdelen af befolkningen er afhængig af offentlig transport Ekstraomkostninger ved en ekstra passager = 0, hvis der er kapacitet Høj kvalitet, fx hyppig frekvens, tiltrækker bilister Flere passagerer højere frekvens flere passagerer = dobbelteffekt Ændret konkurrence ml. bus/tog og bil flytter rejsende den ene eller anden vej alt efter politisk valg Billigere takster flere og længere l rejser betydning for lokalisering af erhverv, service og boliger Betydning for sundhed vanebilister går 0,5 km dagligt, busrejsende går 2 km dagligt

10 Hvad bestemmer valg af offentlig transport Pris Rejsetid/forsinkelser Ventetid/gangtid Hyppighed/frekvens Kvalitet Fortætning P-pladser Øget benzinpris

11 Hvad bestemmer valg af offentlig transport (Transport Økonomisk Institut, Oslo) Generaliserede rejseomkosninger Forsinkelser 24 % Pris 25 % Omstigning (5 min) 4 % Rejsetid 21 % Ventetid 14 % Gangtid 12 %

12 Nedsat takst + øget frekvens (Transport Økonomisk Institut, Oslo) 250 % 200 % 206 % Med frekvensøgning 150 % 100 % 106 % 50 % 58 % 30 % 28 % 41 % Kun takstændringseffekt 65 % 0 % Samfundsøkonomisk (kort sigt) Kort sigt Middelsigt Lang sigt Gratis kollektivtransport

13 Erfaringer med 0-takst0 Danske erfaringer Svendborg 120 pct. Stigning Læsø 54 pct. stigning (behov for mere kapacitet) Nibe 45 pct. Stigning ( - do - )

14 Erfaringer med 0-takst0 Udenlandske erfaringer Sverige flere kommuner, pct. stigning Belgien (Hasselt) 800 pct. stigning, brug af flere virkemidler i kombination USA (universitetsbyer) pct. stigning Tyskland (Treplin) pct. stigning

15 Konklusion Takstnedsættelse ttelse + andre tiltag = flere over i offentlig transport Erfaringer fra mindre forsøg 0-takst kan virke for bestemte grupper eller bestemte ruter

16 Scenarier for effekter af gratis offentlig transport - konsekvenser for trafik og økonomi

17 Scenarier for effekter af gratis offentlig transport Hvad påvirkes? p - antal rejser - miljø og sundhed - antal ulykker - trængsel - økonomisk fordeling, socialt og regionalt

18 Scenarier for effekter af gratis offentlig transport Seks regionale scenarier - Hele landet - Hovedstadsområdet det - København og Frederiksberg kommuner - Nordjyllands Amt - Aalborg kommune - Vesthimmerland

19 Scenarier for effekter af gratis offentlig transport Alle scenarier 75 pct. flere rejser med off. transport 20 pct. af de nye rejser ellers valgt bil Konsekvenser for de off. finanser fald i billetindtægter besparelser påp billetopkrævn.og off. betalte billetter mistede afgifter påp biler udgifter til øget kapacitet

20 Scenarier for effekter af gratis offentlig transport Samlede konsekvenser for off. finanser (nettoomkostninger pr. år) Hele landet Hovedstadsområdet det 10,4 mia.kr. 5,3 mia.kr. Kbh og Frederiksberg kommune 1,8 mia.kr. Nordjyllands Amt Aalborg kommune 360 mio.kr. 137 mio.kr. Vesthimmerland 4 mio.kr.

21 Scenarier for effekter af gratis offentlig transport Generelt mindre og små effekter påp trængsel - undtagen Kbh. og Frederiksberg kommuner Generelt mindre og små effekter påp miljø,, ulykker og sundhed Større lighed - off. transport benyttes af lavindkomstgrupper

22 Konklusion 75 pct. flere rejsende heraf 20 pct. overflyttede bilister men kun 4 pct. reduktion af bilkørsel en del overflyttede fodgængere og cyklister dyrt at indføre mindre effekter påp bilkørsel, miljø,, ulykker og sundhed trafikspring! større lighed, bedre betjening for ikke- bilende

23 Vurderinger, bl.a. at Generel 0-takst 0 påp landsplan er meget dyrt i forhold til effekt Effekten er langt størst i storbyer Billetindtægten er netto 6 mia. kr. årligt det svarer til det beløb b der spildes påp trængslen i hovedstadsområdet det Effekt af takstnedsættelse ttelse forøges af kvalitetsforbedringer især r frekvens Kvalitetsforringelser i den offentlige transport flytter rejsende over i biler

24 Anbefalinger 0-takst alene er ikke noget universelt virkemiddel 0-takst kan bruges selektivt ruter, hvor mange i forvejen kører gratis (re)lancering af offentlig transport Takstnedsættelse pendlerkort som del af pakkeløsning

25 Anbefalinger Styrke offentlig transports konkurrenceevne nedsættelse af takst må ikke gå ud over kvalitet Nedsættelse af takst kan reducere behov for vejkapacitet især i Hovedstadsområdet Byfortætning Differentieret befordringsfradrag

26 Anbefaling: VærktV rktøjskassen Byplanlægning Byudvikling som kan betjenes effektivt med offentlig transport Byfortætning omkring stationer og vigtige terminaler for den offentlige trafik Samplacering af boliger, institutioner og arbejdspladser. Trafikplanlægning Opbygning af et sammenhængende kapacitetsstærkt trafikvejnet Hastighedsdæmpede områder i byerne Høj fremkommelighed for den offentlige transport Sammenhængende stinet til cyklende Tilpasning af antal parkeringspladser i byerne og parkeringspladsernes benyttelse i forhold til trafikvejnettets kapacitet.

27 Anbefaling: VærktV rktøjskassen Offentlig transport Udbygning af offentlig transport med høj frekvens og kvalitet Reduceret takst på periodekort Gratis eller billig transport for udvalgte befolkningsgrupper. Afgifter/tilskud Parkeringsafgifter til regulering af trafikkens omfang og karakter samt finansiering af trafikpolitiske tiltag Markant øgede parkeringsafgifter for beboere i boligområder med manglende parkerings- og trafikal kapacitet Trængselsafgifter i storbyer til finansiering af trafikpolitiske tiltag Kørselsafgifter eller Roadpricing som del af en mere retfærdig differentieret afgiftsstruktur Reduktion eller afskaffelse af befordringsfradrag med mulighed for geografisk differentiering.

28 Anbefaling: Københavner-pakken Taksten i den offentlige transport i København/Frederiksberg reduceres markant. Der udbydes et Københavnerårskort til f.eks kr. For trafikanter til og fra omegnen tilbydes periodekort til reduceret takst. Der etableres fremkommelighedsforbedrende tiltag i form af buskørebaner, signalprioritering mv. Metro-udbygning, bedre busser, letbaner, frekvens- og kapacitetsforbedring

29 Anbefaling: Københavner-pakken afgifter Trængselsafgift ved kommunegrænsen og i havnesnittet. Fjernelse/nedsættelse af befordringsfradrag i Hovedstads-området Provenu anvendes til Infrastrukturforbedringer for biltrafik Infrastrukturforbedringer for offentlig transport

30 Anbefaling: Københavner-pakken parkering Parkeringsafgift for bosiddende/beboerparkering øges drastisk (boendeparkering i Stockholm: skr. pr. år) Parkeringsafgift i tætbyen øges med 50 pct. (Stockholm op til 60 skr. pr. time) Parkeringsnormerne for bebyggelser i stationsnære områder begrænses Udbygning af Parkér og Rejs anlæg til bilister i omegnen

31 Anbefaling: Københavner-pakken biltrafik Havnetunnel mellem Nordhavn og Refshaleøen og andre manglende forbindelser Kapacitetsudvidelser uden for tætbyområdet Etablering af lokalområder med fartdæmpning Indførelse af trafikinformationssystemer, trængselskontrol, fartkontrol osv.

32 Anbefaling: Københavner-pakken - cykeltrafik & byplanlægning Kapacitetsudbygning af cykelstier Cykelparkering ved trafikknudepunkter Boliger og arbejdspladser koncentreres stationsnært eller ved vigtige stoppesteder

33 Konklusion Trafikken lider under manglende helhedstænkning og langsigtethed i trafikpolitikken Der er alternativer til at lade trafikken sande til Vi har værktøjskassen lavere pris på offentlig transport er et af værktøjerne

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport. vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet GR ATIS? GR ATIS? Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner

Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2691 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsrapport fra Arbejdsgruppe 1 Incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK

KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK KAPITEL V KOLLEKTIV TRAFIK V.1 Indledning Effektiv persontransport er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling. Effektive transportsystemer giver forbrugeren bedre muligheder for at finde de

Læs mere

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2 TRANSPORT HOVEDSTADENSREGIONEN TEMANOTAT OM TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Forord 2 2 Sammenfatning 2 3 Transportsektoren

Læs mere

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger.

Det giver nye udfordringer og dermed behov for nye helhedsorienterede løsninger. Side 1/123 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund og Trængselskommissionens proces... 9 2.1 Proces for kommissionens arbejde... 12 2.2. Idékatalogets opbygning... 14 3. Trængsel, mobilitet og trafikkens

Læs mere

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848

hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 hovedstadens radikale venstre Kronprinsessegade 20 1306 København K hovedstaden@radikale.dk Tlf. 5056 1848 trafikpolitisk program appendices juni 2013 Indhold Appendix 1: Baggrund for vision og principper...

Læs mere

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 NOTAT Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2599 - om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune

Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse. Roskilde Kommune Betalingsringen og Roskilde Kommune En konsekvensanalyse Roskilde Kommune Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Sammenfatning og konklusion 3 02 Regeringens forslag 5 2.1 Forskellige løsninger for betalingsringen

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen

Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen. Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013. Trængselskommissionen Screening af idékatalog fra Trængselskommissionen Rapport. Version 2.0. 26. marts 2013 Trængselskommissionen Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 /

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Del 1: Generelle notater 1. Indledning... 1 2. Analyse af hovedformål og systemkrav... 12 3. Geografiske afgrænsninger og forhold til nabokommuner...

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen

NOTAT. Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing. Trængselskommissionen 1 NOTAT Arbejdsrapport Arbejdsgruppe 6 - Landsdækkende roadpricing Dato J.nr. Trængselskommissionen har fået to opdrag af regeringen: 1. at fremlægge et katalog med forslag til reduktion af trængsel og

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2

AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI INDHOLD. 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang 2 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE / BRT SAMFUNDSØKONOMI ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Samfundsøkonomi 2 1.1 Tilgang

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1

Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter. Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Trafik og Kørselsafgifter Introduktionsmateriale 1 Borgerpanelets introduktionsmateriale til konsensuskonference om trafik og kørselsafgifter Udarbejdet af Thomas Dinesen og Lene Torp Carlsen Journalistbureauet

Læs mere