1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.)."

Transkript

1 NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold: At DUFs virksomhed er finansieret via tipsmidler og kontingenter fra medlemsorganisationerne, hvilket giver DUF en særlig forpligtelse til at udvise sparsommelighed og effektivitet i brugen af midlerne. At en stor del af DUFs virksomhed er afhængig af frivillig arbejdskraft, giver DUF en særlig forpligtelse til at sikre, at det er fleksibelt og nemt at være aktiv i DUF, og til på en rimelig måde at påskønne de frivilliges indsats. Det forventes, at frivillige i DUF tager ansvar for at balancere mellem disse to hensyn. For medlemmer af DUFs styrelse og udvalg samt andre aktive gælder: 1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). a. Det skal tilstræbes, at kørsel i egen bil kun anvendes, når det enten er mest økonomisk for DUF, eller når det er nødvendigt for ens deltagelse i mødet eller øvrige planlægning. Kørsel i egen bil refunderes med statens gældende takster med kr. 2,10 pr. kørt kilometer ved 1 person i bilen (2014-takst jf. cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser. Taksten reguleres årligt jf. cirkulære). Ved 2 personer i bilen refunderes kr. 2,91 pr. kørt kilometer, og ved 3 personer eller flere i bilen refunderes kr. 3,73 pr. kørt kilometer, svarende til statens høje takst. For personer med handicap gælder særlige regler. b. Flybilletter refunderes i et omfang svarende til udgiften ved brugen af anden offentlig transport eller kørsel i egen bil jf. ovenstående. 2. Taxa må kun anvendes, når brug af offentlige transportmidler ikke er mulig, eller i tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt. Der skal altid være en anledning til at få refunderet en omkostning for transport. 3. Der udbetales ikke diæter ved deltagelse i møder i Danmark, men udgifter til fortæring kan refunderes ved bilag.

2 4. Ved udenlandske rejser refunderes rejseudgifter til fly på billigste klasse. a. Al transport skal bestilles med godkendelse af DUFs sekretariat. 5. Ved udenlandske rejser under 24 timer refunderes rimelige merudgifter til måltider o.l. mod dokumentation, hvor der ikke ydes forplejning. 6. For udenlandske rejser over 24 timers varighed refunderes rimelige udgifter til fortæring eller i form af diæter. Dette følger statens regler og takster Ved rejse i udlandet til og fra lufthavne eller stationer tilstræbes den billigst mulige transportform. Taxa kan dog benyttes. 8. Ved udenlandske rejser dækkes overnatning på hoteller af en pris op til statens takster. Det betyder sædvanligvis trestjernet hotel. For DUFs formand, næstformand og generalsekretær gælder: 9. De ovenfor beskrevne punkter 1 samt 3 8 også er gældende. 10. Flybilletter kan benyttes, hvis det er absolut nødvendigt. 11. Taxa som rejseform kan anvendes, men skal begrænses mest muligt. Der skal altid være en anledning til at få refunderet en omkostning for transport. 12. Ved interne møder i formandskabet samt møder mellem formandskab og generalsekretær gælder følgende regler. Ved møder på DUF kan der anvendes et beløb op til kr. 125 pr. deltagende person. Ved møder udenfor DUF kan der anvendes et beløb op til kr. 500 pr. person. 13. Udgifter i forbindelse med eksterne møder og repræsentation tilstræbes et maksimalt niveau på kr. 500 pr. person. 14. Acceptable repræsentationsudgifter er i udgangspunktet fortæring, rejse og gaver. a. Omkostningerne til gaver må i udgangspunktet ikke overstige kr til enkeltpersoner og kr til organisationer. 15. Formandskabet modtager et årligt honorar på kr. til formanden og kr. til næstformanden. Honoraret er dels kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og brug af feriedage på DUF-relaterede opgaver, dels en symbolsk belønning af den ekstraordinære arbejdsindsats, samt at formandskabet forventes at stå til rådighed for DUF døgnet rundt. 1 Se den aktuelle sats for de enkelte lande her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=122930#bil3 Side 2

3 a. Honoraret udbetales efter aftale med generalsekretæren, én gang årligt eller på månedsbasis, som A-indkomst og er ikke feriepengeberettiget. 16. Formandskabet har fri mobiltelefon, internet og computer stillet til rådighed efter behov samt relevant avishold. 17. Formandskabet har løbende et udlæg på kr. fra DUF til repræsentationsudgifter m.m. Kun dokumenterede udgifter refunderes. 18. Formandskabet er berettigede til at benytte sig af eksterne rådgivere som advokater, erhvervspsykologer, revisorer m.v. 19. Der modtages ikke vederlag for bestyrelsesposter og lignende, hvor formandskabet eller generalsekretæren repræsenterer DUF. Eventuelle vederlag tilfalder DUF. 20. Honorarer m.v. i forbindelse med oplæg, artikler og lign. tilfalder den pågældende person. 21. Generalsekretærens løn samt øvrige goder er reguleret i dennes kontrakt. 22. Forretningsudvalget kan godkende andre omkostninger afholdt for eller af formandskab og generalsekretær. For DUFs styrelse, forretningsudvalg, udvalg, følgegrupper mv. gælder: 23. Der ydes den nødvendige forplejning under møderne. Det tilstræbes, at eventuel fortæring ikke overstiger 125 kr. pr. person. Undtaget herfra er særlige arrangementer som f.eks. julefrokost. Der afholdes 1 3 særlige arrangementer hvert år. Ved disse arrangementer er grænsen kr. 500 pr. person. 24. Styrelse og forretningsudvalg kan indenfor det tildelte budget afholde internatmøder. Dette skal i udgangspunktet ske på højskoler, vandrehjem eller konferencecentre af en rimelig men ikke luksuøs - kvalitet. a. Udgifterne ved internatmøder skal begrænses mest muligt, f.eks. ved at der i udgangspunktet ikke stilles enkeltværelser til rådighed. b. Øvrige udvalg, følgegrupper og arbejdsgrupper kan i helt særlige tilfælde afholde internatmøder efter samme retningslinjer som pkt. 24. Udgifterne hertil skal holdes indenfor udvalgets budget samt godkendes af DUFs generalsekretær. For DUFs generalsekretær og ansatte gælder: DUF refunderer rimelige omkostninger afholdt af generalsekretæren og de ansatte. Retningslinjer herfor besluttes af generalsekretæren med ansvar over for styrelsen og det af delegeretmødet vedtagne budget. Generalsekretæren udarbejder et sæt Side 3

4 retningslinjer for omkostninger afholdt af medarbejderne. Disse retningslinjer følger overordnet set forholdene for de frivillige. Åbenhed om DUFs udgifter til repræsentation m.v. For at sikre størst mulig sikkerhed, åbenhed og gennemsigtighed i DUFs forvaltning af midlerne til repræsentation m.v. gælder følgende: 25. På hjemmesiden offentliggøres denne politik. I øvrigt henvises til DUFs budget og regnskab. 26. Styrelsen har ret til indsigt i udgiftsbilagene for formand, næstformand og generalsekretær. 27. Den delegeretmødevalgte interne revision følger, at retningslinjerne og hensynene i denne politik overholdes. For refusion af egne udlæg udfyldes en særlig blanket. Afregningen skal være sekretariatet i hænde senest 30 dage efter udgiftens afholdelse. Der kan ske organisationsafregning, hvor fristen for indsendelse af bilag er længere. Dette aftales med sekretariatet. Det tilstræbes, at alle frivillige får refunderet deres udlæg senest tre arbejdsuger efter indsendelse af afregningen. Dette dokument er senest behandlet og vedtaget af DUFs styrelse den 15. december Kørsels takst er reguleret januar 2013 med de nye 2013 takster Side 4

5

REPRÆSENTANTSKABSMØDE TARUP SKOLE, ODENSE 10. MARTS 2012 [Skriv tekst] Indhold PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELEGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 4 DAGSORDEN... 5 Pkt. 1 VALG

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden)

Forretningsgang. Omkostningsdisponering. (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang Omkostningsdisponering (anvisning, attestation, rejser, repræsentation og indkøb mv. for ansatte i Region Hovedstaden) Forretningsgang nr. X.1. Oprettet dato 26-09-2014 Revideret dato 02-10-2014

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. juli 2013. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer

Danmarks Gymnastik Forbund. Administrative og økonomiske retningslinjer Danmarks Gymnastik Forbund Administrative og økonomiske retningslinjer Vedtaget af forbundsbestyrelsen, 11. december 2014 Administrative og økonomiske retningslinjer, I Kontingentmodel og arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Økonomivejledning. Økonomiansvar

Økonomivejledning. Økonomiansvar Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den centrale organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. august 2014. Den erstatter

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

BBU Medarbejderhåndbog

BBU Medarbejderhåndbog BBU Medarbejderhåndbog En guide for ansatte, valgte og frivillige i Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund. BBU Medarbejderhåndbog Side 1 af 12 Vedtaget af Landsledelsen den 12. september 2010 Denne håndbog

Læs mere

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet

Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Regnskabsvejledning for anvendelse af midler fra Regionernes udviklingspulje for klinisk kvalitet Version 1.3. Gældende pr. 01.07.14 Regionernes Udviklingspulje for Klinisk Kvalitet blev oprettet i 2011

Læs mere

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen

Til institutter, centre og andre disponerende enheder. Disponering på udvalgte udgiftsområder. vedr.: Sagsbehandler: ØKO, Per Rønne-Nielsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Til institutter, centre og andre disponerende enheder S A G S N O T A T 14. APRIL 2011 Vedr.:

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Vejledning om ministerens udgifter

Vejledning om ministerens udgifter STATSMINISTERIET Dato: 10. juni 2008 Vejledning om ministerens udgifter 1. Udgifter til ministerrepræsentation 1.1. Generelt om møder og gaver mv. Ministre er øverste administrative chefer for deres respektive

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011

Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers. April 2011 Beretning til Statsrevisorerne om ministres og kommissionsmedlemmers rejser April 2011 BERETNING OM MINISTRES OG KOMMISSIONSMEDLEMMERS REJSER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II.

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Forretningsorden for Danske Kreds

Forretningsorden for Danske Kreds Indholdsfortegnelse 1. Introduktion for nye bestyrelsesmedlemmer... 1 2. Konstituerende bestyrelsesmøde... 1 3. Ordinært bestyrelsesmøde... 1 4. Andre bestyrelsesmøder... 2 5. Mødeleder og ansvar for konklusioner...

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi

Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland. (FAS-regulativ) Koncernøkonomi Regulativ vedrørende eksternt finansierede projekter mv. i Region Midtjylland (FAS-regulativ) Koncernøkonomi 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning, formål mv...4 1.1 Indledning...4 1.2 Formål...4 1.3 Habilitet...5

Læs mere

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune

Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune Uddrag af personalepolitik i Randers Kommune omfatter Politik om fleksibel arbejdstid og tjenestefrihed Vejledning om tjenestefrihed med og uden løn Rådhusgruppens forslag til Flexordning på Laksetorvet

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag

Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 206 Offentligt Modtagere: Beskæftigelsesministeriet Redegørelse vedrørende sagen om BT s anmodning om aktindsigt i visse udgiftsbilag BT har den 22. og

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ansvar Formænd for udvalg, arbejdsgrupper og arrangementer er ansvarlige overfor KOL for arbejdet og opfyldelsen af kommissorium/opgavebeskrivelse, herunder ansvarlig for at budgetterne og retningslinierne

Læs mere