Produktdatablad Dockingudstyr Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktdatablad Dockingudstyr Crawford DE6090TL Truck Lock. ASSA ABLOY Entrance Systems"

Transkript

1 ASSA ABLOY Entrance Systems

2 Copyright og ansvarsfraskrivelse Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader, som kan opstå på grund af fejl eller udeladelser i denne publikation. Vi forbeholder os ligeledes retten til at foretage tekniske modifikationer/udskiftninger uden varsel. Ingen rettigheder kan afledes af indholdet af dette dokument. Farvelagte vejledninger: På grund af forskellige trykke- og udgivelsesmetoder kan der være afvigelser i farverne. ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor og Albany som ord og logoer er eksempler på varemærker, der tilhører ASSA ABLOY Entrance Systems eller selskaber inden for ASSA ABLOY Group. Copyright ASSA ABLOY Entrance Systems AB Ingen del af denne publikation må kopieres eller publiceres ved hjælp af scanning, trykning, fotokopiering, mikrofilm eller på anden måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra ASSA ABLOY Entrance Systems. Alle rettigheder forbeholdes. 2

3 Tekniske data Funktioner Bundplade Galvaniseret stål Inddækning bageste del Blå lakeret RAL 5010 Inddækning forreste del og Grå lakeret RAL 9006 rullehus Kantsikring Rustfri stål Elektronisk funktion Blokering af læssebroens styring Signal rødt Læssebroens styring er blokeret Fastholdelsesfunktionen er ikke aktiveret (bændlet er i rullehuset eller er ikke strammet op) Signal grønt Læssebroens styring er frigivet Fastholdelsesfunktionen er aktiveret (bændlet er strammet op) Ydelse Bristepunkt Advarselssignal Sirene Strømforsyning 35 kn Sirenelyde og rødt blinkende signal ved 12 kn opspændingskraft maks. 105 db 24 V DC, 100 ma 3

4 Indhold Copyright og ansvarsfraskrivelse...2 Tekniske data...3 Indhold Anvendelse Truck Lock i brug Betjeningsmåde Egnede fastgørelsespunkter i traileren Oversigt over Truck Lock Generelle mål Sikkerhedsfunktioner Signaler Sikkerhedsfunktioner Valgfri nøgleomskifter Tegn på bændlet Fordele Installation Installation af Truck Lock Kantbeskyttelse Service Indeks

5 1. Anvendelse Crawford DE6090TL truck lock er designet til at forbedre sikkerheden på læssebroen. Det er et fastholdelsessystem, der forbinder traileren med bygningen Det er designet specielt til brug i den typiske slusehusinstallation. Truck lock betjenes inde fra slusehuset, så der ikke er behov for at gå ud på pladsen. Der er tale om en manuel installation, der betjenes af en person. 1.1 Truck Lock i brug Et bændel er forbundet til traileren med en krog. Opspændingsenheden giver tilstrækkelig styrke til at forhindre køretøjet i at rulle ukontrolleret væk under læsning/aflæsning. Den fastholdelseskraft, der opstår, er så kraftig, at traileren skulle bruge uforholdsmæssigt mange hestekræfter for at ødelægge enheden. Så enheden reducerer farlige situationer, hvis traileren begyndte at rulle. Systemet omfatter en blokeringsfunktion af styringen, der er programmeret sådan, at læssebroen kun kan betjenes, nårt truck lock holder traileren fast med tilstrækkelig spændkraft. Truck lock skal aktiveres, før lastningen kan begynde. Anvendelse 5

6 1.2 Betjeningsmåde 1) Traileren er på plads foran læssebroen. 2) Luk ledhejseporten op og gå ud i slusehuset. 3) Tag fat i bændlets krog og sæt den fast indvendigt i traileren. 4) Spænd bændlet ved at sætte styrepinden i tryk-/ trækindstilling. 5) Signalet skifter fra rødt til grønt; læssebroens styring aktiveres. 6) Foretag to ekstra tryk- og trækbevægelser med styrepinden for at opnå tilstrækkelig tilbageholdelseskraft. 7) Anbring læssebroens næb i traileren. 8) Godset lastes eller losses. 9) Læssebroen køres tilbage i hvilestilling. 10) Udløs spændingen i bændlet med et fast skub frem med styrepinden. 11) Signalet skifter fra grønt til rødt; læssebroens styring deaktiveres. 12) Frigør krogen fra traileren og lad bændlet med krogen blive trukket tilbage i rullehuset. 13) Luk ledhejseporten; traileren kan forlade læsserampen. Bemærk: Bændlet må aldrig trækkes længere end til STOPtegnet. Bemærk: Truck lock kan ikke bruges i situationer, hvor traileren er lavere end læssebroen, og remmen hænger ned over kanten i en vinkel på mere end 45. Anvendelse 6

7 1.3 Egnede fastgørelsespunkter i traileren Kroge 1.4 Oversigt over Truck Lock 1) Styrepind 2) Signal rødt/grønt 3) Opspændings-/forspændingsenhed 4) Bundplade 5) Rullehus 6) Bændel 7) Krog 8) Kantsikring 1.5 Generelle mål Hul i den bageste vange på ladet 30 mm 60 mm 60 mm Bemærk: Den bageste vange skal være lavet af massiv stål. Det er ikke egnet til kølebiler med deres typiske isolerede bagvanger. Belastningskapacitet for alle fastgørelsespunkter er min. 40 kn. Anvendelse 7

8 2. Sikkerhedsfunktioner 2.1 Signaler 2.2 Sikkerhedsfunktioner Rød Rød Grøn Grøn Det blinker rødt, og sirenen lyder Læssebroens styring er blokeret Fastholdelsesfunktionen er ikke aktiveret (bændlet er i rullehuset eller er ikke strammet nok) Læssebroens styring er frigivet Fastholdelsesfunktionen er aktiveret (bændlet er strammet) Advarselssignal ved 12 kn fastholdelseskraft, hvis traileren ruller væk. Advarsselssignal ved 12 kn fastholdelseskraft: Hvis traileren ruller væk, lyder der en sirene, og signalet blinker rødt, før "bristepunktet" nås. Standardindstillingen fra fabrikken er 20 sek. (justerbar op til 120 sek. i trin af 20 sek.) Denne funktion medvirker til at undgå skader og tilskadekomster. Bristepunkt ved 35 kn fastholdelseskraft: Hvis traileren ruller væk, rives bændlet over i den forreste ende ca. 150 mm bag krogen, og bændlet ruller tilbage i rullehuset. Skader på udstyret, herunder hele slusehusinstallationen, og personskader undgås. I sådanne tilfælde er det kun bændlet med krog, der skal erstattes. Bemærk: Sikkerhedsudstyr. Brug kun det originale bændel med krog! En ekstra potentialfri kontakt fås til ekstern brug Valgfri nøgleomskifter Nøgleomskifter med to funktioner / to forskellige indstillinger 1) Sluk for advarselssignalet. Når trucken er udstyret med nøgleomskifteren, er der tidsindstilling til advarselssignalet. Sirenen lyder uafbrudt. Sluk for sirenen med nøgleomskifteren. Tilsidesæt blokeringsfunktionen. Hvis truck locks krog ikke kan fastgøres indvendigt i traileren, gør denne funktion det muligt at bruge læssebroen og udføre lastningen. Enten er der ikke noget egnet fastgørelsespunkt indvendigt i traileren, eller fastgørelsespunktet er dækket af gods. Sikkerhedsfunktioner 8

9 2.3 Tegn på bændlet Sikkerhedsfunktioner 9

10 3. Fordele Nem manuel betjening af kun en person. Rødt/grønt signal giver operatøren tydelig vejledning. Læssepersonalet er tvunget til at aktivere truck lock før lastning kan udføres; herved sikres en disciplineret og kontrolleret proces. Dette øger opmærksomheden på sikkerhed og disciplin i forbindelse med lastningen. Og medvirker til at skabe sikre arbejdsbetingelser, undgå personskader, skader og afbrydelser af arbejdsgangen. Truck lock opfylder de stigende krav fra arbejdssikkerhedsorganer. Med denne sikkerhedsanordning er der ingen forhindringer på pladsen; der er ingen kollisionsrisiko og ingen problemer ved sneskrabning. Det er en pålidelig fastholdelsesfunktion, også under forhold med is og sne. Da betjeningen foregår inde fra slusehuset, undgås livstruende situationer med personer udenfor i trailernes køreområde. Traileren forhindres i at rulle væk under lastningen, og livstruende situationer for gaffeltruckførere undgås. Advarselssignalet før bristepunktet bidrager til at undgå, at der opstår livstruende situationer. Et robust design med lang levetid og lave driftsomkostninger (samt lave vedligeholdelsesomkostninger). Traileren skal bruge uforholdsmæssigt mange hestekræfter for at ødelægge bændlet. Fordele 10

11 4. Installation Crawford DE6090TL truck lock er designet til at forbedre sikkerheden på læssebroen. Det er et fastholdelsessystem, der forbinder traileren med bygningen Den er designet specielt til brug i den typiske slusehusinstallation. Truck lock betjenes inde fra slusehuset, så der ikke er behov for at gå ud på pladsen. Der er tale om en manuel installation, der betjenes af en person. 4.2 Kantbeskyttelse I forbindelse med lastningen kan traileren bevæge sig op og ned; kraften fra disse bevægelser overføres til bændlet. Kantsikringen i den forreste del af autodockens platform forhindrer remmen i at blive slidt, Et bændel er forbundet til traileren med en krog. Opspændingsanordningen giver tilstrækkelig styrke til at forhindre køretøjet i at rulle ukontrolleret væk under lastningen. Systemet omfatter en blokeringsfunktion af styringen, der er programmeret sådan, at læssebroen kun kan betjenes, når truck lock holder traileren fast med tilstrækkelig spændkraft. Truck lock skal aktiveres, før lastningen kan begynde. 4.1 Installation af Truck Lock Truck lock anbringes uden på slusehuset på autodockens faste sideplatform. Den placeres i højre side. Installation 11

12 5. Service Forebyggende vedligeholdelsesprogram og opgraderingstjenester Da dine indgange er en del af dit forretningsflow, er der al mulig grund til at sikre, at de fungerer godt. ASSA ABLOY Entrance Systems tilbyder dig en vedligeholdelses- og opgraderingsekspertise, du kan stole på. Vores vedligeholdelsesprogrammer og opgraderingstjenester understøttes af en omfattende ekspertise inden for alle typer industrielle dør-, port- og dockingsystemer uanset mærke. Vi har til vores disposition et hold af engagerede vel-uddannede teknikere, der via årtiers vedligeholdelse, service og tilfredse kunder har vist deres formåen. Forebyggende vedligeholdelsesprogrammer Den konstante målsætningen for vores hold er at minimere tabt tid, energitab og uventede nedbrud. Vores serviceorganisation kan støtte dig døgnet rundt med vedligeholdelse af alle industrielle dør-, port- og dockingsystemer uanset mærke. Hvis du ønsker at være på forkant med nedbrud, bør du se nærmere på vores Pro-Active Care-planer. Naturligvis tilbyder vi også opgraderinger af indgange tilpasset til dine specifikke ønsker og forretningsbehov. Pro-Active Care - Vedligeholdelsesplaner tilpasset til din virksomhed Regelmæssig vedligeholdelse kan forlænge levetiden for dit udstyr og medvirke til at forebygge uventede problemer. Vores tekniker ankommer til stedet med viden om og værktøj til at servicere alle automatiske indgange uanset mærke. Pro-Active Bronze Det grundlag, som alle Pro-Active-planer er baseret på, giver sikkerheden ved at vide, at dit udstyr bliver efterset regelmæssigt og sikkerhedscertificeret, og at det også fungerer optimalt. Det omfatter et antal planlagte besøg på stedet afhængig af dine behov. Alle ikke planlagte servicetilkald i kontraktens løbetid (inkl. arbejdsløn, rejseomkostninger og reservedele) bliver faktureret til særlige Pro-Active Care-priser. Pro-Active Sølv Denne plan omfatter alle fordelene ved Pro-Active Bronze med den yderligere fordel, at arbejdsløn og rejseomkostninger er inkluderet i servicetilkald inden for normale åbningstider. Den eneste yderligere udgift vil være til dele, der kan blive brug for i hele kontraktens løbetid. Pro-Active Guld Denne plan giver den ultimative beskyttelse af din investering i din automatiske indgang. Den omfatter alle fordelene ved Pro-Active Sølv plus enhver udskiftning af dele, der er påkrævet under en ikke planlagt reparation eller et planlagt vedligeholdelsesbesøg. Pro-Active Guld er en fremragende måde til årlig budgetlægning af udgifterne til din automatiske dør. Pro-Active Tailor-Flex Vores mest fleksible vedligeholdelses- og servicetilbud. Pro- Active Care-planen er designet af dig, vores kunde. Med denne plan kan du holde dine vedligeholdelsesudgifter op mod dit realtidsbudget, og den giver dig mulighed for at tilføje eller slette et antal vedligeholdelseselementer, så det passer til dine budgetmål og samtidig opfylder dine generelle præstations- og sikkerhedsbehov. Opgradering Dine indgange er en langsigtet investering, som du altid ønsker at få mest muligt ud af. Produkter udvikles med tiden, og det samme gør forskrifter og din virksomhed. Lad os hjælpe dig med at øge energibesparelser og opfylde nutidens standarder. Vi leverer rådgivning og opgraderingssæt til forældede installationer og sørger for, at din investering opfylder de gældende krav og fungerer optimalt i mange år fremover. Reaktiv service Korrektiv SafetyCheck Pro-Active Bronze Pro-Active Care Pro-Active Silver Pro-Active Gold Pro-Active Tailor Flex Andre kundetilpassede krav som svartid, InfoPack om ydelse og avanceret brugeruddannelse. Udskiftning af slidte dele i henhold til det forebyggende udskiftningsprogram for forbrugsartikler Udskiftning af reservedele ved nedbrud Kørsel og arbejde ved ekstra tilkaldebesøg Forebyggende vedligeholdelse 1-4 gange om året Kørsel og arbejde ved forebyggende vedligeholdelsesbesøg Svartid og prioritering ved tilkaldebesøg < 24 timer Forebyggende planlagt vedligeholdelse, som opfylder de mest krævende standarder på markedet Sikkerheds- og kvalitetstjek i henhold til gældende myndighedskrav og normer. Der gives dokumentation af testresultater Der gives dokumentation af udstyrsstatus, vurdering og serviceydelser, alle produceret på stedet Højtuddannede, professionelle teknikere med omfattende viden, det nyeste værktøj og de rigtige reservedele* Dedikeret, professionel Customer Care Hotline = Medfølger som standard = Forefindes til specialpris * Veludstyrede servicevogne med originale og nye reservedele Service 12

13 Indeks A Anvendelse...5 B Betjeningsmåde...6 C Copyright og ansvarsfraskrivelse...2 E Egnede fastgørelsespunkter i traileren. 7 F Fordele Funktioner...3 G Generelle mål...7 I Installation Installation af Truck lock K Kantbeskyttelse O Oversigt over Truck lock...7 S Service Signaler...8 Sikkerhedsfunktioner...8 T Tegn på bændlet...9 Tekniske data...3 Truck lock i brug...5 V Valgfri nøgleomskifter...8 Y Ydelse

14 14

15 15

16 ASSA ABLOY Entrance Systems er en førende leverandør af automatiske indgangsløsninger, der sikrer effektiv håndtering af varer og personer. Med vores globalt anerkendte produktmærker Besam, Crawford, Megadoor og Albany, vi pålidelige, sikre, bekvemme og bæredygtige produkter og tjenester med fokus på at tilfredsstille slutbrugernes behov. ASSA ABLOY Entrance Systems er en afdeling i ASSA ABLOY-koncernen. assaabloyentrance.com Q ASSA ABLOY Entrance Systems assaabloyentrance.com

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS8010PL. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS8010PL. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Copyright og ansvarsfraskrivelse Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader,

Læs mere

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS9010PEM. ASSA ABLOY Entrance Systems

Produktdatablad Hurtigport Crawford HS9010PEM. ASSA ABLOY Entrance Systems ASSA ABLOY Entrance Systems Copyright og ansvarsfraskrivelse Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance Systems sig ikke ansvaret for skader,

Læs mere

Vedligeholdelsesprogrammer til automatiserede indgangsløsninger. ASSA ABLOY Entrance Systems

Vedligeholdelsesprogrammer til automatiserede indgangsløsninger. ASSA ABLOY Entrance Systems Vedligeholdelsesprogrammer til automatiserede indgangsløsninger ASSA ABLOY Entrance Systems En del af et komplet tilbud ASSA ABLOY Entrance Systems er en full-service partner, når det drejer sig om dine

Læs mere

Crawford 626 Step Autodock T. Produktdatablad Q1.0-2013. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Crawford 626 Step Autodock T. Produktdatablad Q1.0-2013. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Q1.0-2013 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Copyright og ansvarsfraskrivelse Selvom indholdet af denne publikation er udarbejdet med størst mulig omhu, påtager ASSA ABLOY Entrance

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Toyota Material Handling Produktprogram

Toyota Material Handling Produktprogram Toyota Material Handling Produktprogram Gaffeltruck, service og løsninger www.toyota-forklifts.eu Stronger together Toyota Material Handling Europe (TMHE) er den europæiske del af Toyota Material Handling

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem

Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Honeywell Building Solutions Strandvejen 70 2900 Hellerup www.honeywell.com Kære Det er godt at bruge 11 minutter på at læse Serviceaftalen FLEX igennem Hvorfor? Fordi Serviceaftalen FLEX dokumenterer

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Vores personale, produkter og tjenesteydelser VI ER DIN PARTNER INDENFOR MATERIALEHÅNDTERING

Vores personale, produkter og tjenesteydelser VI ER DIN PARTNER INDENFOR MATERIALEHÅNDTERING Vores personale, produkter og tjenesteydelser VI ER DIN PARTNER INDENFOR MATERIALEHÅNDTERING CAT LIFT TRUCKS ET VERDENSOMSPÆNDENDE RY Navnene Caterpillar og Cat genkendes overalt i verden. Uanset om det

Læs mere

V70 & XC70. Instruktionsbog

V70 & XC70. Instruktionsbog V70 & XC70 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort

Læs mere

Kvalitet i flot design

Kvalitet i flot design Q 26 Q 36 Q 46 Q 49 Q 56 Q 58 Q 66 Q 78 Q 88 Q 98 Kvalitet i flot design Flere frontlæssere, endnu bredere modelprogram og nye funktioner 1 DK 2 Frontlæsseren der gør dig stolt Det føles fantastisk den

Læs mere

V40. Instruktionsbog

V40. Instruktionsbog V40 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje.

Læs mere

VOLVO V70 & XC70. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere

Brugervejledning DYMO. LabelWriter -printere Brugervejledning DYMO LabelWriter -printere Ophavsret 2009 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret 7/09. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

VOLVO V60. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO V60. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO V60 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere