Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016"

Transkript

1 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen, 2. Generelle bemærkninger: Det Kongelige Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne ved DFFU, FC, LSF, Professionshøjskolernes Biblioteksledernetværk og GAEB fremsendt af FFUs DDB kontaktudvalg. Finansiering af projekter ud over DanBib og bibliotek.dk Det Kongelige Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar vedrørende den manglende finansiering fra DDB af projekter ud over DanBib og bibliotek.dk og medfinansiering af projekter, som igangsættes væsentligst p.g.a. servicering af folkebibliotekssystemer. Det Kongelige Bibliotek finder, at disse projekter på ingen måde er en del af en fælles infrastruktur. Det er fint, at folkebibliotekernes DDB-CMS kan genbruge nationale funktioner også uden at der skal overføres midler af den årsag. Men det er uacceptabelt, at et sådan genbrug skal finansieres af midler afsat til DanBib og bibliotek.dk. DDB agerer, som om DDBs fælles overbygning for folkebiblioteker er overbygning for det samlede biblioteksvæsen, hvilket på ingen måde er tilfældet. Det er desuden paradoksalt, at høringsoplægget for to projekter nævner muligheden for at DDB eventuelt kan være medfinansierende, hvilke er de eneste steder, hvor DDB så muligvis vil medfinansiere. Det Kongelige Bibliotek har i høringssvar både for 2014-planen og 2015-planen peget på den manglende balance mellem folke- og FFU-bibliotekerne, uden at dette er blevet fulgt op af DDB. For 2015-planen blev endvidere peget på to projekter med henholdsvis for lille og ingen finansiering fra DDB samt ét projekt, som efter Det Kongelige Biblioteks opfattelse alene er et DDB-projekt. I ovennævnte fælles høringssvar er der med Releaseplan 2016 fem projekter, som ikke er DanBib/bibliotek.dk relevante og to projekter, hvor den manglende DDB medfinansiering ikke er acceptabel. 1

2 Det er helt uholdbart, at DDB på denne måde finansierer sine egne opgaver med de midler, som DDB har fået til opgave at forvalte for det samlede biblioteksvæsen og som det fremgår, så sker det i stigende omfang. Sikring af konsensus og opbakning i biblioteksvæsenet Det Kongelige Bibliotek tilslutter sig det fælles FFU høringssvars konstatering, at etableringen af Kulturstyrelsens udvalg for bibliotekernes interaktion og lånesamarbejde (BIL-udvalget) og dette udvalgs inddragelse i arbejdet med releaseplaner giver mulighed for en bredere inddragelse af bibliotekerne. Det er også tilfredsstillende, at der, i modsætning til oprindeligt planlagt, blev indbudt til et møde for lederforeninger m.v. i december 2014 om Releaseplan Et lille skridt på vejen mod en reel inddragelse af FFU-bibliotekerne var også udvidelsen af DDB Faggruppen for Infrastruktur med et medlem for FFU-bibliotekerne. Men metoden med DDB organisationens udpegning frem for repræsentation for FFU-organisationerne og relevante institutioner som Det Kongelige Bibliotek, er i modstrid med et samarbejde, hvor disse kan forpligtes i beslutningsprocesser. Det var derimod stærkt utilfredsstillende, at FFU-organisationernes ønske om at løfte de to projekter fra status som backlog til projekter til udførelse i 2015 (i DDB sekretariatet oplæg til konklusion på høringen om 2015 releaseplan) ikke blev imødekommet. Det er udtryk for, at den formelle imødekommenhed overfor FFU-bibliotekerne ser ud til at have svært ved at slå igennem i praksis. Udviklingshastighed Det fremgår af en del af de konkrete høringskommentarer efterfølgende, at Det Kongelige Bibliotek må gentage anbefalinger og kommentarer fra vores svar på høringsoplægget til releaseplan Det er udtryk for, at for mange projekter ikke har tilstrækkelig fremdrift. Det er kritisabelt, at mange af de konkrete forbedringer lader vente på sig. Ny bibliografisk udvikling Projekterne R16.27 til projekt R16-30 er alle væsentlige i forhold til den udvikling, som står for døren på metadataområdet. Det gælder nyt regelsæt RDA, de kommende krav til autoritetsdata/relationsdata og en kommende overgang til et nyt metadata-format. Det er nationalt set væsentlige projekter og de bør derfor prioriteres på nationalt niveau, uanset om nogle biblioteker måtte angive en anden prioritering end 3. Konklusion Det udsendte høringsoplæg giver således anledning til både positive og negative kommentarer. 2

3 Høringsoplægget indeholder en række projekter af væsentlig betydning for FFU-bibliotekerne og Det Kongelige Bibliotek støtter derfor disse projekter. Desværre er en del af disse projekter gengangere fra tidligere år, hvorfor der er grund til at pointere, at gennemførelse af sådanne projekter med forbedringer for brugere af bibliotek.dk og med effektiviseringer af bibliotekernes arbejde ikke bare skal forstås, men også gennemføres. Høringsoplægget indeholder en række projekter, som ligger entydigt udenfor DanBib og bibliotek.dk samt også nogle projekter, hvis gennemførelse primært skyldes behov udenfor DanBib og bibliotek.dk. Det skal understreges, at genbrug af udviklingsarbejde, udført til DanBib og bibliotek.dk i forhold til andre bibliotekssystemer, naturligvis er en fornuftig ting, men meromkostninger p.g.a. DDB-CMS og folkebibliotekernes fælles Cicero system skal afholdes af disse. Da projekterne ikke er relevante i forhold til DanBib/bibliotek.dk, så har Det Kongelige Bibliotek givet prioritet 0 til disse projekter. Det Kongelige Bibliotek anser det for helt uacceptabelt at DDB ikke finansierer egne projekter og i øvrigt også at andre fælles projekter ikke bidrager til fælles finansiering og forbeholder sig at følge sagen i anden sammenhæng. 3. Prioritering og kommentering af udviklingsprojekter Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: 0 = Bør ikke gennemføres 1 = Lav relevans 2 = Medium relevans 3 = Høj relevans Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (digitale lån) Projekt R Børneforslagsstiller: Underholdning og læring Angiv prioritering: _0 Der henvises til afsnittene Data science-projekter og Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. 3

4 Det Kongelige Bibliotek finder, at dette projekt på ingen måde er en del af en fælles infrastruktur med projektets entydige fokusering på folkebibliotekernes børneportal Palles Gavebod og på en skoleportal det nye folkebibliotekssystem Cicero. Projekt R Forslagsstiller og rankering - oplevelsesindhold Angiv prioritering: _1 Der henvises til afsnittet Data science-projekter i indledningen til det fælles FFU høringssvar. Projekt R Det dynamiske vidensystem alle grænseflader Der henvises til afsnittet Data science-projekter i indledningen til det fælles FFU høringssvar. Projekt R Det dynamiske vidensystem - nye dynamiske datasæt Angiv prioritering: _1 Der henvises til afsnittet Data science-projekter i indledningen til det fælles FFU høringssvar. Projekt R Adgangsplatformen (analyse) Der udestår en sikring af FFU-bibliotekernes brugerbehov. I forhold til analyseprojekt er en fuld bibliotek.dk / DanBib finansiering OK, men selve en udbygning til en skoleportal det nye folkebibliotekssystem Cicero forudsætter finansiering fra folkebiblioteksside. Projekt R BOB-basen: Vis infomedia-links i artikelbestillinger 4

5 Projekt R Bibliotek.dk: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Angiv prioritering: _1 Som ved vores kommentar til høringsoplæg for releaseplan 2015, så er Det Kongelige Bibliotek holdning at dette projekt bør afsluttes, således at de anvendte midler kan nyttiggøres. Projekt R Bibliotek.dk: Lister/personaliseringsindhold Mulighed for at brugerne af bibliotek.dk enkelt kan lave litteraturlister på tværs af landets bibliotekssamling har været savnet og anbefales derfor. Projekt R Bibliotek.dk: Bestil flere materialer i et hug En funktion, som brugere at bibliotek.dk har efterspurgt i brugerundersøgelser m.v. i flere år og som derfor anbefales. Projekt R Bibliotek.dk: Forbedret lånerstatus - implementeringsprojekt En funktion, som brugere at bibliotek.dk har efterspurgt i brugerundersøgelser m.v. i flere år og som derfor anbefales. Projekt R Søgning i eksterne dataset gennem OpenSearch Angiv prioritering: _0 Der henvises til afsnittet Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. 5

6 Projekt R Bibliotek.dk: ADHL (udvidet filtrering) Angiv prioritering: _1 Projekt R KontekstSØG for forskere og studerende Der henvises til afsnittet Data science-projekter i indledningen til det fælles FFU høringssvar. Vi tilslutter os anbefalingen fra Faggruppen for Infrastruktur og fra BIL-udvalget således at en efterfølgende bredere diskussion gennemføres. D.v.s. anbefalingen dækker analysefasen. Projekt R Brugsscenarier for geodata i brønden Angiv prioritering: _1 Som ved vores kommentar til høringsoplæg for releaseplan 2015, kan dette projekt anbefales, men det skal sikres at anvendelse af geodata i bibliotek.dk bliver diskuteres i et bredere forum inden at det efterfølgende implementeringsprojekt evt. sættes i gang. Projekt R Service til konvertering og udlevering af geodata Angiv prioritering: _1 Se kommentar til R Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de fælles mobile løsninger til den nye arkitektur Angiv prioritering: _0 Faglig kommentar i forhold til bibliotek.dk: der er endnu ikke lavet en migrering fra old-bibliotek.dk, men det er på planen for 2015 med et timebudget på 200 (første projekt under tema 4), Det virker ikke fornuftigt allerede nu at kaste det firedobbelte efter en konsolidering i Endvidere henvises der til afsnittet Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. 6

7 Projekt R Konsolidering Fase 2 - Konsolidering af de sidste nationale funktioner og idriftsættelse af bibliotek.dk Særlig en migrering af de nødvendige nationale funktioner i bibliotek.dk (som oplyses ikke bliver nået i 2015) er vigtige. Projekt R Konsolidering Fase 2 - Nationale funktioner fra bibliotek.dk til DDB CMS Angiv prioritering: _0 Der henvises til afsnittet Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. Det Kongelige Bibliotek finder, at dette projekt på ingen måde er en del af en fælles infrastruktur. Det er fint at folkebibliotekernes DDB-CMS kan genbruge nationale funktioner også uden at der skal overføres midler af den årsag. Men det er uacceptabelt, at et sådan genbrug skal finansieres af midler afsat til DanBib og bibliotek.dk. Projekt R Netpunkt.dk: fase 2 af ny grænseflade til netpunkt.dk Det er påtrængende med en modernisering af den professionelle brugergrænseflade til fælleskatalogen. Som ved vores kommentar til høringsoplæg for releaseplan 2015 finder vi det nødvendigt at FFUbibliotekerne inddrages i den mere detaljerede planlægning. Den af DBC nedsatte følgegruppe er et godt initiativ, men der er behov for en bredere inddragelse og dette på et tidligere tidspunkt, d.v.s. i løbet af Projekt R Bibliotek.dk: Integration med andre systemer Som ved vores kommentar til høringsoplæg for releaseplan 2015, så kan projektet anbefales. Det er fornuftigt med en ramme for yderligere samspil med andre systemer, men Det Kongelige Bibliotek ønsker mulighed for at kommentere konkrete projekter. 7

8 Projekt R BOB: Låse en bestilling i BOB- implementeringsprojekt Med projektet kan uheldige situationer undgås, hvorfor projektet anbefales. Projekt R Automatisk fjernlån som service: Hvem kan levere først? Projekt R Skalering af databrøndens repositoriestruktur Der henvises til afsnittet Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. Projekt R Udbygning af OAI-PMH høst fra Danbib Med forsinkelse i 2014 og 2015 projekterne om OAI-PMH er det med stor sikkerhed nødvendigt med et 2016 opfølgningsprojekt. Det Kongelige Bibliotek har aftalt at blive inddraget i testen af høst til DanBib i og dette projekt har ikke bevæget sig endnu i Bemærk at titlen i høringsoplægget er Placeholder til eventuelle udeståender fra Data I/O-projekter i Releaseplan 2015, med fokus på OAI-PMH, hvilket er mere korrekt end ovenstående (som indgik i et af udkastene). Projekt R Dataflow til Danbibs nye Data I/O System Der henvises til afsnittet Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. 8

9 Projekt R Repository til autoritetsdata Der henvises til en nylig af Bibliografisk Råd færdigbearbejdet strategi for autoritetsdata, hvor forskellige indsatsområder anbefales; herunder bl.a. et dansk repository for autoritetsdata. Etablering af en fælles infrastruktur som baggrund for udvikling af bibliotekernes anvendelse af Linked Open Data funktioner og for samspil med det internationale autoritetsdatas repository VIAF (The Virtual International Authority File) er meget vigtig. Projekt R Servicelag til autoritetsdata repository Der henvises til kommentaren til R Projekt R Implementering af RDA i den nationale infrastruktur Der kan forventes en snarlig anbefaling fra Bibliografisk Råd om at ændre regelsæt fra Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker baseret på AACR2 til RDA Resource Description and Access. Det er vigtigt at implementeringen af RDA bliver solidt understøttet af den natioanle infrastruktur og derfor er det vigtigt at der straks er afsat ressourcer til at løfte opgaven. Projekt R Data: Analyseprojekt vedrørende BIBFRAME BIBFRAME initiativet fra amerikansk side (Library of Congress) er ikke på et sådan niveau endnu, at vi kan planlægge et skifte mere præcist på nuværende tidspunkt. Der er et forberedende arbejde i gang i Bibliografisk Råd med en BIBFRAME arbejdsgruppe med aktiv deltagelse fra Det Kongelige Bibliotek. Det er væsentligt, at denne arbejdsgruppes anbefalinger kan følges med dette projekt med fokus på udvikling og analysearbejder. Projekt R Linked data i den nationale infrastruktur Angiv prioritering: _1 9

10 Det er lidt hastigt at afsætte timer til dette projekt inden den tilgrundliggende analyse foreligger. Spørgsmålet om Linked Data er relevant, men analyse bør gøres til genstand for en bredere diskussion inden at dette projekt implementeres. Projekt R Automatisk fjernlån af eget materiale Som ved vores kommentar til høringsoplæg for releaseplan 2015, så kan dette projekt kun anbefales. De understreges, at behandlingen i forbindelse med releaseplan 2015 viste, at netop inddragelse af faglige repræsentanter i efterbehandlingen ofte vil kvalificere arbejdet. I dette tilfælde ved at definere en billigere ekstra standardmodel frem for en fuldt trimbar model. Projektet bør fremmes gerne ved at blive løftet fra backlog til implementering i Projekt R Yderligere udvikling og effektivisering af fjernlån Det er vigtigt med rum til yderligere effektivisering af fjernlånsarbejdet. Projekt R OpenOrder: Migrere php-openorder til JavaEE Projekterne R16.34 samt R16.36 R16.40 synes at være relevante optimeringsprojekter, som derfor kan anbefales. Om omkostningerne står i fornuftigt forhold til fordele kan ikke vurderes på det foreliggende grundlag. Projekt R OpenHoldingStatus: Optimering af holdingsopslag mod FBSbiblioteker Angiv prioritering: _0 Der henvises til afsnittet Manglende medfinansiering fra DDB i indledningen til det fælles FFU høringssvar. 10

11 Projektet indeholder en ikke-standardiseret optimering i forhold til en specifik leverandør af bibliotekssystemer. Der mangler en klar argumentation for at det samlede væsen henholdsvis brugere af bibliotek.dk vil kunne få fordele, som er i fornuftigt forhold til omkostningerne. Projektet omfang er angivet som "Mellem" lig med timer, hvilket i denne sammenhæng synes at være ret meget. Projekt R OpenHoldingStatus: Migrere php-openholdingstatus til JavaEE Se kommentaren til R Projekt R OpenRS: Migrere C++-delen til JavaEE Se kommentaren til R Projekt R OpenRS: Skifte DBMS fra Oracle til Postgres Se kommentaren til R Projekt R OpenRS: Flytte z3950-holdingsopslag til migreret (JEE)- OpenHoldingstatus-webservice Se kommentaren til R Projekt R VIP-basen (OpenAgency) migreres til Postgres Se kommentaren til R

12 12

13

14

15

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer?

FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE. - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens udfordringer? N O T A T DET KONGELIGE BIBLIOTEK DIREKTØREN UDVIKLINGS- OG PLANLÆGNINGSCHEFEN J. nr. 01-6019-2/KK/EKN FÆLLESKATALOGSCENARIER OG FORSKNINGBIBLIOTEKERNES ROLLE - Er fælleskatalogen det rette svar på fremtidens

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København

bibliotek.dk Projekt af 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København bibliotek.dk Projekt af Niels Erik Gilvad Jacob W. Jespersen Morten Primdahl Thomas Berg von Linde Vejleder: Sten Mogensen 22 november 2000 IT-projektledelse IT-højskolen i København Citat på forsiden

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) Statusrapport for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 1. periode (januar-april) 2011 Juni 2011 af DEFF Sekretariatet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Status for DEFF Sekretariatet...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere