EFG /425k/425ks/425s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFG 422-430/425k/425ks/425s"

Transkript

1 EG /425k/425ks/425s Driftsanvisning K

2 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er markeret med bogstaver. Hvert kapitel begynder med side 1. Sidebetegnelsen består af kapitelbogstav og sidenummer. Eksempel: Side B 2 er den anden side i kapitel B. Denne driftsvejledning indeholder dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Ved betjening og udførelse af servicearbejder skal man sørge for, at det er den beskrivelse, der gælder for den aktuelle truck, der anvendes. M Z t o Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: Står foran sikkerhedsanvisninger, der skal overholdes for at undgå fare for mennesker. Står foran anvisninger, der skal overholdes for at undgå materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. Markerer standardudstyr. Markerer ekstraudstyr. Vores truck videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi bliver nødt til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Ophavsret Ophavsretten til denne driftsvejledning har JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - TYSKLAND Tlf.: +49 (0) 40/ DK

3 0108.DK

4 Inholdsfortegnelse A B Hensigtsmæssig anvendelse Beskrivelse af køretøjet 1 Beskrivelse af brug... B 1 2 Modul- og funktionsbeskrivelse... B Køretøj... B 3 3 Tekniske data standardudførelse... B Kapacitetsdata... B Vægt (alle oplysninger i kg)... B Dæk... B EN-normer... B Driftsbetingelser... B 9 4 Afmærkningspunkter og typeskilte... B Typeskilt, køretøj... B Lastdiagram køretøj... B Lastdiagram gaffelgrene (grundapparat)... B Lastdiagram tilbygningsaggregat... B 13 C Transport og første ibrugtagning 1 Kranlæsning... C 1 2 Sikring af køretøjet under transport... C 2 3 ørste ibrugtagning... C 3 4 Bevægelse af køretøjet uden egen drev... C 4 5 Styring af truck uden strømfosyning (o)...c 5 6 Bugsering af køretøjet... C 5 D Batteri - Service, opladning, skift 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgangen med syrebatterier... D 1 2 Batterityper... D 2 3 Åbning af batterihætte med sikringssystem (o)... D 3 4 rilægning af batteri... D 4 5 Opladning af batteri... D Ladeudtag (o)... D 6 6 Af- og påmontering af batteri... D 7 7 Lukning af batterihætten... D 8 8 Batteriafladningsindikator, batteriafladningskontrol, driftstimetæller D DK I 1

5 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken... E 1 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer... E Kontakt på instrumentbrættet... E Kontakt på betjeningskonsollen... E Multifunktionsdisplay... E Betjeningskonsol (o)... E Indstilling af klokkeslæt... E Advarselsmeldinger førerdisplay... E 15 3 Idrifttagning af trucken... E Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning... E Truck med reduceret friplads over hovedet X (o)... E Indstilling af førersædet... E Sikkerhedssele... E Sikkerhedsselesystem (o)... E Indstilling af ratstamme... E Gør trucken klar til drift... E Truck med varmeanlæg (o)... E 23 4 Arbejde med trucken... E Sikkerhedsregler for kørsel... E Kørsel... E Styring... E Bremsning... E Betjening af løfteanordning og påbygningsaggregater (MULTI-PILOT)... E Betjening af løfteanordning og påbygningsaggregater (SOLO-PILOT)... E Betjening af løfteanordning og påbygningsaggregater (multifunktionsrat)... E Optagning, transport og afsætning af lastenheder... E Parkering af trucken i sikret tilstand... E Trækning af anhængere... E Vægtangivelser for anhænger... E 40 5 Afhjælpning af fejl... E DK I 2

6 Vedligeholdelse af trucken 1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse Service og inspektion Inspektionscheckliste EG Smøreplan Driftsmidler Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejder orberedelse af køretøjet til service- og vedligeholdelsesarbejder Hjulenes fastgørelse kontrolleres Dæktryk Kontrol af hydraulikoliestand Kontrol af gearoliestand Aftapning af olie Påfyldning af olie Udskiftning af hydraulikoliefilter Udskiftning af sugefilter Kontrol af bremsesystemets oliestand Vedligeholdelse af sikkerhedssele Kontrol af elektriske sikringer > Genigangsætning efter rengørings- eller vedligeholdelsesarbejder 15 7 Oplægning af trucken orholdsregler før oplægning orholdsregler under oplægningen ornyet ibrugtagning efter oplægningen Sikkerhedskontrol efter tidsinterval og usædvanlige hændelser Endelig ud-af-drifttagning, bortskaffelse DK I 3

7 I DK

8 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

9 DK

10 A Z Hensigtsmæssig anvendelse Brochuren Regler for bestemmelses- og forskriftsmæssig anvendelse af mobilt transportudstyr (VDMA) er vedlagt leveringen af dette køretøj. Den er del af denne driftsvejledning og skal absolut overholdes. Nationale forskrifter gælder uden indskrænkning. Køretøjet der er beskrevet i foreliggende driftsvejledning er et mobilt transportmiddel, der er egnet til at løfte og transportere gods. Det skal benyttes, betjenes og vedligeholdes efter instruktionerne i denne driftsvejledning. Andre anvendelser er ikke hensigtsmæssige og kan medføre skader på personer, køretøj og materiel. rem for alt skal man undgå overbelastning gennem tung eller ensidigt optagen last. Den last der maksimalt må løftes fremgår af typeskiltet på køretøjet hhv. lastdiagrammet. Bindende for den højest tilladelige løftede last er typeskiltet og lastdiagrammet, der er anbragt på køretøjet. Det mobile transportmiddel må hverken køre indenfor brandfarlige, eksplosive områder hhv. indenfor områder der forårsager korrosion eller hvor der forekommer meget støv. M Driftsherrens pligter: Driftsherre i denne driftsvejlednings betydning er enhver naturlig eller juridisk person der selv benytter det mobile transportudstyr eller efter hvis ordre det benyttes. I visse tilfælde (f.x. Leasing, udlejning) er driftsherren den person, som det i henhold til kontrakten mellem ejer og bruger af køretøjet påhviler at overholde de nævnte driftspligter. Driftsherren skal sikre sig at det mobile transportudstyr altid anvendes hensigtsmæssigt og at der ikke opstår fare for brugerens hhv. tredjemands liv og lemmer. Desuden skal han sørge for at alle forskrifter vedr. ulykkesprævention, andre sikkerhedstekniske regler samt drifts-, service - og vedligeholdelsesreglerne overholdes. Driftsherren skal sikre sig at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. I tilfælde af ignorering af denne driftsanvisning bortfalder vores garanti. Dette samme gælder i tilfælde, hvor der udføres usagkyndigt arbejde på genstanden af kunden og/ eller tredje personer uden tilladelse fra leverandørens kundeservice. Påmontering af tilbehør: Påmontering og installation af ekstra udstyr der griber ind i køretøjets funktioner eller udvider disse er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. I givet fald kan det være nødvendigt at indhente tilladelse fra de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. Påhængs- hhv. slæbelaster: På køretøjet må der kun tilkobles påhængs- hhv. slæbelaster, som er godkendte til køretøjet DK A 1

11 A DK

12 B Beskrivelse af køretøjet 1 Beskrivelse af brug EG er en firehjulet elektrisk førersædegaffeltruck med forhjulstræk, der optager, transporterer og løfter sin last udenfor hjulenes område. Den er en modvægtsstabler, der uhindret kan aflæsse lastbiler ved hjælp af lastoptagelsen, der er anbragt foran stableren, og placere lasten på ramper eller i reoler. Den kan stable og transportere standardpaller i henhold til DIN 15142, gitterboxpaller i henhold til DIN og andre palleterede laster. Køretøjstyper og maksimal løfteevne: Type Max. løfteevne *) Tyngdepunkt EG kg 500 mm EG kg 500 mm EG kg 500 mm *) Bindende for løfteevnen er de på køretøjet anbragte lastdiagrammer 0708.DK B 1

13 2 Modul- og funktionsbeskrivelse Pos. Betegnelse 1 t ørerbeskyttelsestag 2 t ørersæde 3 t Modvægt 4 t Styreaksel 5 t Drivaksel 6 t Stol 7 t Løftestativ 8 t Styring 0708.DK B 2

14 2.1 Køretøj Styring (8): Ved belastning af førersædet stilles styringen på standby. Styreaggregatet løber med en forudindstillet grundhastighed. Alt efter styrekrav forøges styrepumpens omdrejningstal, og afhængig af drejningsvinkelen reduceres kørehastigheden ( CurveControl ). Drejningsvinkelen vises på displayet. ørersæde (2): ørersædet er et komfortsæde, og styresøjlen er indstillelig. Opbevaringsrum til dokumenter eller førerens personlige ting er forhånden. MULTI-PILOT forener alle hydraulikfunktioner og kørselsretningskontakten i ét håndtag. ørerbeskyttelsestaget (1) er forberedt til opbygning af kabinen og kan på tilsvarende måde monteres hurtigt. Elektrisk anlæg: Meget moderne drejestrømsteknik muliggør dataoverføring (CANbus) med få kabelforbindelser. Herigennem opnår vi en lavere tilbøjelighed for kabelbrud samt en betydelig hurtigere fejllokalisering. Den komplekse TC-styring (Total Control) er nem, sikker og fleksibelt konstrueret. øreren kan alt efter last og omgivelser vælge mellem et par driftsprogrammer: ra topydelse til energibesparende. En yderst bekvem og frem for alt hurtig fejlanalyse og programmering er mulig via PC. Drev og bremse: orhjulstrækket byder til enhver tid på den bedste traktion af drivhjulene. Den hydraulisk aktiverede oliebad-lamelbremse er som driftsbremse stort set vedligeholdelsesfri. Kapslingen i gearkassen gør selv brug i hårde omgivelser mulig. Derudover bremses stableren generatorisk via køremotoren til stilstand. Herigennem minimeres energiforbruget. Trykakkumulatorbremsen aktiveres ca. 15 sek. efter stilstand af stableren eller 1 til 15 sek. (indstillelig) efter aflastning af førersædet. Når kørepedalen trykkes ned, løsnes trykakkumulatorbremsen igen automatisk. Hydraulisk anlæg: Alle funktioner skal udføres følsomt, proportionalt og simultant (såfremt det ikke påvirker sikkerheden). or en højere virkningsgrad arbejder et hydraulikaggregat og en styrehjælpemotor separat fra hinanden.mikrotrykfilteret kan udskiftes oppefra (uden at hydraulikolie løber ud). Løftestativ (7): Vort mål er sigtoptimering. De højt stabile stålprofiler er smalle, hvad der især gør sig bemærket gennem god sigt på gaflerne ved tretrinsløftestativet. De samme gode resultater er blevet opnået for gaffelstolen. Løftestativet samt gaffelstolen løber på varigt smurte og dermed vedligeholdelsesfrie skråtindstillede støtteruller DK B 3

15 3 Tekniske data standardudførelse Z De tekniske data angives iht. den tyske norm VDI Ret til tekniske ændringer og udvidelser forbeholdes. 1) = + 25 mm DZ-mast Betegnelse EG 422 EG 425k EG 425 h 1 Højde løftestativ kørt ind mm h 2 riløft mm h 3 Løft mm h 4 Højde løftestativ kørt ud mm h 6 Højde over beskyttelsestag mm h 7 Sædehøjde/ståhøjde mm Siddefrihed H h 10 Koblingshøjde 390/ 390/ 390/ mm L 1 Totallængde, inkl. gaffel mm L 2 Længde inklusive gaffelryg mm b 1 Totalbredde mm b 3 Gaffelstolbredde mm m 1 rihøjde med last under løftestativ mm m 2 rihøjde midte hjulafstand mm Ast Arbejdsgangbredde ved paller 800 x 1200 på langs mm Ast Arbejdsgangbredde ved paller 1000 x 1200 på tværs mm W a Venderadius mm x Lastafstand 425 1) 425 1) 425 1) mm y Hjulafstand mm 0708.DK B 4

16 1) = + 25 mm DZ-mast Betegnelse EG 425ks EG 425s EG 430 h 1 Højde løftestativ kørt ind mm h 2 riløft mm h 3 Løft mm h 4 Højde løftestativ kørt ud mm h 6 Højde over beskyttelsestag mm h 7 Sædehøjde/ståhøjde mm Siddefrihed H h 10 Koblingshøjde 390/ / /550 mm L 1 Totallængde inklusive gaffel mm L 2 Længde inklusive gaffelryg mm b 1 Totalbredde mm b 3 Gaffelstolbredde mm m 1 rihøjde med last under løftestativ mm m 2 rihøjde midte hjulafstand mm Ast Arbejdsgangbredde ved paller 800 x 1200 på langs mm Ast Arbejdsgangbredde ved paller 1000 x 1200 på tværs mm W a Venderadius mm x Lastafstand 425 1) 425 1) 430 1) mm y Hjulafstand mm 0708.DK B 5

17 B DK

18 3.1 Kapacitetsdata Betegnelse EG 422 EG 425k EG 425 Q Løfteevne/last 2,2 2,5 2,5 t C Tyngdepunkt mm Kørehastighed med / uden last 17/18 17/18 17/17 km/h Løftehastighed med / uden last 0,46/0,54 0,44/0,54 0,44/0,54 m/s Sænkehastighed med / uden last 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Stigeevne med / uden last S2 30 min. 10/15 8,5/14 7,5/13 % Max. stigeevne med / uden last S2 5 min. 20/31 18/29 17/27 % Accelerationstid med / uden last på 10 m 4,2/3,9 4,3/4,0 4,4/4,1 S Betegnelse EG 425ks EG 425s EG 430 Q Løfteevne/last 2,5 2,5 3,0 t C Tyngdepunkt mm Kørehastighed med / uden last 20/20 20/20 20/20 km/h Løftehastighed med / uden last 0,55/0,60 0,55/0,60 0,50/0,60 m/s Sænkehastighed med / uden last 0,58/0,56 0,58/0,56 0,58/0,56 m/s Stigeevne med / uden last S2 30 min. 12/19 11/17 10/17 % Max. stigeevne med / uden last S2 5 min. 21/35 20/32 18/29 % Accelerationstid med / uden last på 10 m 4,1/3,7 4,1/3,7 4,2/3,8 S 0708.DK B 7

19 3.2 Vægt (alle oplysninger i kg) 3.3 Dæk Betegnelse EG 422 EG 425k EG 425 Egenvægt (inkl. batteri) kg Batterivægt kg Akselbelastning med last foran/ 5800/ / /850 kg bagved Akselbelastning uden last foran/ bagved 2300/ / /2220 kg Betegnelse EG 425ks EG 425s EG 430 Egenvægt (inkl. batteri) kg Batterivægt kg Akselbelastning med last foran/ 6300/ / /850 kg bagved Akselbelastning uden last foran/ bagved 2300/ / /2500 kg Betegnelse EG 422 EG 425 EG 430 Dækstørrelse, for SE 23 x x Massivt gummi 22 x 8 x x 9 x 16 Luft 250 / 60 R12 ; 10 bar Dækstørrelse, bag SE 18 x 7-8 Massivt gummi 18 x /8 Luft 180 / 70 R8; 7 bar Z Se kapitel Vedligeholdelse af trucken. Kontakt Jungheinrichs kunderådgiver, hvis du har spørgsmål DK B 8

20 3.4 EN-normer Vedvarende lydtryksniveau: EG 422/425k/425 = EG 425ks/425s/430 = 70 db(a) 71 db(a) Z i henhold til EN i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtrykniveau er en iflg. gældende normer beregnet værdi og tager hensyn til lydtrykniveauet ved køredrift, løftedrift og ved tomgang. Lydtrykniveauet måles ved førerens øre. Vibration: EG = 0,45 m/s 2 Z i henhold til EN Svingaccelerationen, som påvirker kroppen i dens betjeningsposition, er i henhold til standardindstillingen den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved overkørsel af forhindringer med konstant hastighed. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Z Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske fostyrrelser samt støjimmunitet overholdes samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de deri nævnte normative referencer Ændringer af elektriske eller elektroniske komponenter og deres placering må kun foretages med skriftlig tilladelse fra producenten. 3.5 Driftsbetingelser Z Omgivelsestemperatur under drift: -20 C til 40 C Ved permanent anvendelse ved temperaturer under 5 C eller i kølehus resp. ved ekstreme temperatur- eller luftfugtighedsskift kræves der specielt udstyr og godkendelse til trucks DK B 9

21 (mm) D (mm) Q (kg) 4 Afmærkningspunkter og typeskilte Advarsels- og henvisningsskilte såsom lastdiagrammer, anslagspunkter og typeskilte skal altid være til at læse, i givet fald skal de udskiftes DK B 10

22 Pos. Betegnelse 9 Skilt "Løfte/sænke" 10 Skilt "Tiltning frem/tilbage" 11 Skilt "Maksimal kropsstørrelse" 12 Skilt "Kørsel med løftet last, masttiltning med løftet last forbudt" 13 Skilt "Husk sikkerhedsselen" 14 Løftebegrænsing 15 orbudsskilt "Der må ikke medtages personer" 16 OBS: ølg anvisningerne i driftsvejledningen! 17 Anslagspunkter til læsning med kran 18 Skilt "Løfteevne" 19 Serienummer, på rammen under sidedelen 20 Skilt "Mineralolie" 21 Anslagspunkter til donkraft 22 Typeskilt 23 Kontrolmærkat (o) 24 Skilt "Påfyldning af hydraulikolie" 25 Skilt "jederakkumulatorbremse" 26 Skilt "orholdsregler, hvis trucken truer med at vælte" 27 Kombinationsskilt "Ophold på lastoptaget forbudt"/"ophold under lastoptaget forbudt"/"are for kvæstelser ved håndtering af masten" 28 Skilt "Hydraulikfunktion (MULTI-PILOT)" 29 Skilt "Justering ratstamme" 0708.DK B 11

23 4.1 Typeskilt, køretøj Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 30 Type 36 abrikant 31 Serie-nr. 37 Batterivægt min/max i kg 32 Nominel løfteevne i kg 38 Drivkraft i kw 33 Batteri: Spænding V 39 Tyngdepunktsafstand i mm 34 Egenvægt uden batteri i kg 40 Byggeår 35 Producent logo 41 Option Ved spørgsmål angående køretøjet resp. bestilling af reservedele, angiv venligst serienummeret (31). 4.2 Lastdiagram køretøj Lastdiagrammet køretøj viser køretøjets løfteevne Q i kg ved lodret stående løftestativ. Der vises i tabelform, hvor stor den maksimale løfteevne er ved et bestemt lasttyngdepunkt D (i mm) og den ønskede løftehøjde H (i mm). Eksempel: DK B 12

24 Eksempel på konstatering af maksimal løfteevne: Ved et tyngdepunkt D på 600 mm og en maksimal løftehøjde H på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q kg 1105 kg. 4.3 Lastdiagram gaffelgrene (grundapparat) Lastdiagrammet gaffelgrene viser køretøjets bæreevne Q i kg. På et diagram vises, hvor stor den maksimale løfteevne er ved forskellige tyngdepunkter D (i mm). 4.4 Lastdiagram tilbygningsaggregat Lastdiagrammet tilbygningsaggregater viser køretøjets løfteevne Q i kg i forbindelse med det pågældende tilbygningsaggregat. Det oplyste serie-nr på lastdiagrammet for tilbygningsaggregatet skal stemme overens med tilbygningsaggregatets typeskilt, da løfteevnen angives specielt af producenten. Den vises på samme måde som køretøjets bæreevne og skal konstateres i henhold hertil. De pileformede markeringer (42 og 43) på inder- hhv. ydermasten viser føreren, hvornår han har nået de foreskrevne løftehøjdegrænser i lastdiagrammet DK B 13

25 B DK

26 C Transport og første ibrugtagning 1 Kranlæsning M Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (Læssevægt = egenvægt + batterivægt, se typeskilt på køretøj). 1 Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E) Kranredskabet fastgøres på tværdrageren af løftestativet (1) og anhængertrækket (2). M M M Kranlæsningen er kun beregnet til transport ved første ibrugtagning. Ved driftsbetingelser, hvor en hyppig læsning er nødvendig (skiftende anvendelsessteder), skal dette aftales med producenten. Kranremme hhv. kæder må kun fastgøres i modvægtens øverste ring og i ringene af hovedtraversstiveren (løftemast). Løftemasten skal være hældt helt tilbage. Kranremmen hhv. kæden på masten skal have en fri minimumslængde på 2m. Kranredskabets anslagsudstyr skal være anbragt således, at det ved løftning ikke berører nogen tilbygningsdele eller førerbeskyttelsestaget DK 2 C 1

27 2 Sikring af køretøjet under transport M Z Ved transport på en lastbil eller anhænger skal køretøjet kiles og surres ordentligt fast. Lastbilen eller anhængeren skal have ringe til fastsurring og en træbund. Læsning skal udføres er hertil uddannet fagligt personale i henhold til anbefalingerne i retningslinierne VDI 2700 og VDI Den korrekte vurdering og realisering af lastsikringsforanstaltninger skal fastlægges i hvert enkelte tilfælde. Til fastsurring af apparatet med monteret løftemast skal anslagspunkterne på mastens øverste traversstiver samt anhængerboltene anvendes. astsurring og fastkiling med indbygget løftestativ Z Hvis apparatet transporteres uden løftestativ, fastsurres foran over beskyttelsestaget. astsurring og fastkilen uden løftestativ 0307.DK C 2

28 Tyngepunktets omtrentlige beliggenhed 3 ørste ibrugtagning M Den første ibrugtagning og indføring af føreren må kun foretages af personale, der er blevet uddannet på tilsvarende vis. Køretøjet må kun køres med batteristrøm. Ensrettet vekselstrøm beskadiger de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være kortere end 6 m lang. Til klargøring af køretøjet efter levering eller efter transport, skal følgende arbejder udføres: Udstyret skal kontrolleres for fuldstændighed. Batteritilslutninger og syrestanden skal kontrolleres (se kapitel D, afsnit 6). Køretøjet tages i drift som foreskrevet (se kapitel E, afsnit 3) DK C 3

29 4 Bevægelse af køretøjet uden egen drev or at kunne bevæge køretøjet uden strømforsyning, skal trykakkumulatorbremsen slækkes på følgende måde: ør føreren forlader køretøjet med slækket trykakkumulatorbremse, skal køretøjet sikres mod utilsigtet at rulle bort ved hjælp af egnede foranstaltninger. 3 M Håndtaget (1) drejes til venstre til position Slæk akkumulatorbremse. Rattet drejes til højre, indtil der opbygges et tryk i det hydrauliske kredsløb og trykakkumulatorbremsen har slækket. Dette bemærker man ved at bremsepedalen fungerer normalt, mens der ved aktiveret bremse er en omgående modstand forhånden). Drivhjulene blokeres hhv. bremses derefter ikke af trykakkumulatorbremsen. odbremsen er dog fuldstændig funktionsdygtig. Mens rattet drejes, må fodbremsen ikke aktiveres. ør genibrugtagning af køretøjet med strømforsyning skal håndtaget (1) igen stilles på positionen Kørestilling. Køretøjet er kun startklart i kørestillingen. M Truck med mulitfunktionsrat (o) Vip grebet (4) til venstre til positionen "Løsning af fjederakkumulatorbremsen". Udfør pumpebevægelser med grebet (5), til der etableres et tryk i hydraulikkredsen, og fjederakkumulatorbremsen løsnes. Drivhjulene blokeres eller bremses derefter af fjederakkumulatorbremsen. Inden fornyet ibrugtagning af trucken med strømforsyning skal armen (4) flyttes til højre til positionen "Køreposition". Det er kun i "kørepositionen", at trucken er klar til drift DK C 4

30 5 Styring af truck uden strømfosyning (o) M Ved skader på styretøjets hydrauliksystem eller på truckens elektronik kan trucken i givet fald ikke styres. or at styre trucken uden strømforsyning skal styretøjet aktiveres som følger. 6 Slå NØDSTOP-knappen og tændingslåsen fra Sørg for at sikre trucken, så den ikke ruller Sæt en sekskantnøgle på sekskanten (6), og drej drevet hen i den ønskede styrestilling. 6 Bugsering af køretøjet Z M Trækbommen/slæbetovet fastgøres på bjærgningskøretøjets anhængertræk og på køretøjet, der skal bugseres. Batteristikket trækkes ud (iagttag punkt D3!). Stopbremsen løsnes. Der skal være en person på førersædet til styring af køretøjet, der skal bugseres. Køretøjet skal bugseres i skridthastighed! Da styrehjælpeaggregatet ikke er aktiveret, kan køretøjet kun styres med forøget kraftanvendelse. Ved truck med multifunktionsrat (o) er det kun instrueret personale, der har tilladelse til at bugsere trucken langsomt ud af fareområdet. Trucken kan kun flyttes med et bjergningskøretøj og bugseringsstang. Nødstyringen skal aktiveres som beskrevet i kapitlet Styring af truck uden strømforsyning DK C 5

31 C DK

32 D Batteri - Service, opladning, skift 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgangen med syrebatterier ør al slags arbejde på batterierne, skal køretøjet parkeres i sikret tilstand (se kapitel E). Servicepersonale: Opladning, service og skift af batterier må kun foretages af dertil uddannet personale. Denne driftsanvisning og forskrifter fra batteriets og ladestationens fabrikant skal overholdes. Brandbeskyttelsesforanstaltninger: Under håndteringen med batterier er rygning og åben ild forbudt. Der må ikke befinde sig brændbare stoffer eller gnistdannende driftsmidler inden for en afstand på mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Lokalet skal være udluftet. Brandslukningsmidler skal stå klar. Service på batteri: Cellelågene på batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, være smurt let ind i polfedt og sidde fast. Batterier med uisolerede poler skal dækkes til med en skridsikker isoleringsmåtte. M M Bortskaffelse af batteri: Bortskaffelse af batterier er kun tilladt under hensyntagen til og overholdelse af de nationale miljøbestemmelser eller love om bortskaffelse. abrikantens anvisninger vedrørende bortskaffelse skal absolut respekteres. Sørg for før lukning af batteriafskærmning, at batterikablet ikke kan blive beskadiget. Batterierne indeholder syreopløsning, som er giftig og ætsende. Derfor skal der bæres sikkerhedstøj og øjenbeskyttelse ved al slags arbejde på batterierne. Undgå enhver kontakt med batterisyren. Er batterisyren alligevel kommet på tøjet, huden eller i øjnene, skal de pågældende steder straks skylles med rent vand i rigelig mængde, ved kontakt med huden eller øjnene skal man desuden konsultere en læge. Spildt batterisyre skal straks neutraliseres. Der må kun anvendes batterier med lukket cellekasse DK D 1

33 2 Batterityper Alt efter brug forsynes køretøjet med forskellige batterityper. Den efterfølgende tabel viser under angivelse af kapacitet, hvilke kombinationer er beregnede som standard, lignende DIN EG 422 EG 425k EG 425/ V - 4PzW - batteri 480 Ah 80 V - 4PzS - batteri 560 Ah 80 V - 4PzW - batteri 480 Ah 80 V - 4PzS - batteri 560 Ah 80 V - 4PzS - batteri 600 Ah 80 V - 5PzW - batteri 600 Ah 80 V - 5PzS - batteri 700 Ah 80 V - 5 PzS - batteri 750 Ah Batterivægten er angivet på batteriets typeskilt. Batterivægt og -dimensioner har betydelig indflydelse på køretøjets stabilitet. Derfor skal batterierne stemme overens med dataene om dimensioner og vægt i den efterfølgende tabel og tegning. Drift af køretøjet med afvigende batterier er kun tilladt efter godkendelse af producenten. Køretøj Drivbatteri 80 V Dimension (mm) L max. B max. H1 +/- 2 mm H2 +/- 2 mm Nominel vægt (-5/+8%) i kg EG EG 425k/ 425ks EG 425/ 425s/ lignende DIN Ah Ah Ah 0708.DK D 2

34 3 Åbning af batterihætte med sikringssystem (o) M Hvis trucken er udstyret med et sikkerhedssystem, er det kun muligt at åbne batteridækslet, når sikkerhedsbøjlerne står i grundstillingen (vandret); klapbøjlen i førersiden er drejet indad og sikret ved hjælp af låseknappen. Ved det automatiske sikkerhedssystem skal låseknappen (2) gå i hak og bøjlen drejes indad. Ved det automatiske sikkerhedssystem af typen ERS-AS drejes bøjlen automatisk i den rigtige stilling, hvor den holdes. Se kap. E, afsnittet Sikkerhedssystem 2 Mekanisk sikkerhedssystem med elektronisk overvågning (HRS-E med klapbøjle) Åbn batteridækslet ved at klappe den venstre holdebøjle nedad og indad. Når batteridækslet er lukket, skal holdebøjlen klappes ud og op. Elektronisk sikkerhedssystem (ERS med klapbøjle) Åbn batteridækslet ved at klappe holdebøjlen ned manuelt, og lås det med låseknappen (2).. Klap holdebøjlen indad. Klap holdebøjlen ud, når du har lukket batteridækslet (opladning afsluttet), lås låseknappen (2) op, og klap holdebøjlen op manuelt. Elektronisk sikkerhedssystem med automatisk klapbøjle) lukning (ERS-AS med Ved åbning af batteridækslet drejer holdebøjlen automatisk i grundstilling (vandret position, se kap. E, afsnittet "Brugsanvisning sikkerhedssystem (automatisk)" og låser automatisk. Klap bøjlen indad manuelt. Klap holdebøjlen ud ved lukning af batteridækslet; holdebøjlen åbner og låses op automatisk DK D 3

35 4 rilægning af batteri Køretøjet skal parkeres sikret (se kapitel E). Ratstammelåsen (1) løsnes, styresøjlen skubbes frem og sikres i denne position. Vær yderst opmærksom under løsning og låsning af styreventilhætten. 1 Med MULTI-PILOT eller multifunktionsrat: Træk styreventilhætten (2) fremad, indtil den kommer i indgreb. Klap forsigtigt batterihætten sammen med førersædet (3) bagud. 3 2 Med SOLO-PILOT: Ved at trykke håndtaget (4) løsnes styreventilhætten (2) og denne drejes fremad. Batterihætten klappes forsigtigt bagud sammen med førersædet. 2 4 Batteristik og stikdåse må kun forbindes og afbrydes, når hovedafbryder og ladeapparat er slukkede. Batteristikket (5) trækkes ud. I givet fald fjernes den forhåndenværende isoleringsmåtte fra batteriet DK D 4

36 5 Opladning af batteri M Batteriet frilægges (se kapitel D, afsnit 3). Batteri og ladeapparat må kun forbindes og afbrydes, når ladeapparatet er slukket. Under selve opladningen skal overfladerne på battericellerne ligge frit, for at sikre tilstrækkelig ventilation. Der må ikke lægges genstande af metal på batteriet. ør opladningen skal samtlige kabel- og stikforbindelser kontrolleres for synlige beskadigelser. Batteriladestationens ladekabel forbindes med batteristikket (5). Batteriladestationen tændes og batteriet lades i henhold til forskrifterne af batteri- og ladestationsproducenten. Batteriproducentens sikkerhedsbestemmelser skal ubetinget overholdes.batteriafdækningen skal ubetinget være åben under ladningen for at luftarter, der opstår under opladningen, kan fordampe. Anvend ingen ild eller åben lys. Eksplosionsfare! 0708.DK D 5

37 5.1 Ladeudtag (o) Parkér trucken i sikret tilstand (se kapitel E). Batteriet og ladeaggregatet må kun forbindes og adskilles, når ladeaggregatet er slukket. Sæt batteriladestationens ladekabel i ladeudtaget (6). Alt efter batteri skal vandtilslutningen (5) forbindes med batteriladestationen. Z Ladeproceduren overvåges elektrisk. Al drift af trucken forhindres automatisk, og enhedens ventilatorer aktiveres til ventilering af batteriet. Ventilatorernes funktion skal kontrolleres ved hver ladeprocedure. 5 Tænd for ladestationen og oplad batteriet iht. til forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation. Anvend kun ladeaggregater med maks. 160 A ladestrøm. Overhold sikkerhedsbestemmelser fra producenten af batteri og ladestation. Det er meget vigtigt, at ventilatorerne er aktiveret under opladningen, så de gasser, der opstår under opladningen, kan fordampe. Rygning og brug af åben ild forbudt. Eksplosionsfare! DK D 6

38 6 Af- og påmontering af batteri M Batteriet må ikke løftes via fenderbøjlen på bagvæggen, da der ellers er fare for, at ventilatoren eller sædehætten beskadiges. Batteriet frilægges (se kapitel D, afsnit 3). Sidedelen (6, 7) trækkes ud. or at undgå kortslutninger skal batterier med åbne poler eller forbindelser dækkes af med en gummimåtte. Ved batteriskift med kranredskab skal der sørges for tilstrækkelig løfteevne (se batterivægt på batteritypeskiltet ved cellekassen). Kranredskabet skal føres gennem udsparingen i førerbeskyttelsestaget og udøve et lodret træk for at cellekassen ikke trykkes sammen. Krogene skal anbringes således, at de ikke kan falde ned på battericellerne ved afslappet kranredskab. Kranredskabet fastgøres på cellekassen. efg v d04 mitte Med kranredskabet løftes batteriet i kørselsretning til højre over chassiset og drejes derefter ud til siden. Indbygningen foretages i omvendt rækkefølge. Ved udskiftning af batteriet må der kun anvendes et af samme slag. Efter genmontering skal alle kabel- og stikforbindelser kontrolleres for synlige beskadigelser. Afdækninger og sidedøre skal lukket sikkert. Ved udskiftning/montering af batteriet skal man være opmærksom på en fast placering i batterirummet DK D 7

39 7 Lukning af batterihætten Med MULTI-PILOT eller multifunktionsrat: Styreventilhætten trækkes fremad og løsnes samtidigt ved at trykke på håndtaget (8). Styreventilhætten går automatisk bagud. Med SOLO-PILOT: 8 Efter lukning af batterihætten, drejes styreventilhætten bagud, indtil den kommer i indgreb. 8 Batteriafladningsindikator, batteriafladningskontrol, driftstimetæller M Batteriafladningsindikator: Batteriets ladningstilstand vises på informations- og servicedisplayet. Standardindstillingen af batteriafladningsindikatoren/afladningskontrollen foretages på standardbatterier. Ved anvendelse af vedligeholdelsesfrie batterier skal indikatoren indstilles på ny. Indstillingen skal foretages af service. Hvis indstillingen ikke foretages, kan batteriet beskadiges på grund af dybdeafladning. Når de sidste 10 % af den til rådighed værende kapacitet nås, blinker advarselssymbolet. Når et batteri er afladet til det tilladte afladningsniveau, vises batterisymbolet tomt. Batteriafladningskontrol: Hvis restkapaciteten underskrides, afbrydes løftefunktionen. Der vises en tilsvarende melding på informations- og servicedisplayet. Z or at kunne afslutte løftningen skal nøglekontakten slås fra og til igen. Derefter er løftning endnu mulig i 30 til 40 sek. Løftefunktionen frigives først igen, når det tilsluttede batteri mindst har en opladning på mindst 40 %. Driftstimetæller: Driftstimerne vises ved siden af batteriets opladningstilstand. Driftstimerne tælles, når trucken er tændt, og sædekontakten er lukket DK D 8

40 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse: Trucken må kun benyttes af egnede personer med truckførercertifikat, som over for driftsherren eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af laster, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. ørerens rettigheder, pligter og regler for brug af trucken: øreren skal være informeret om sine rettigheder og pligter, have modtaget undervisning i betjening af trucken samt være fortrolig med indholdet i denne driftsvejledning. Han skal gives de nødvendige rettigheder. Ved truck, der anvendes med gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjeningen. Uvedkommendes brug af trucken forbudt: øreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans ansvar at forbyde uvedkommende at køre eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler: Skader og øvrige mangler på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meldes til den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. ved slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer: øreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Han må under ingen omstændigheder tage sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. M areområde: areområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, der falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Uvedkommende personer skal bortvises fra fareområdet. Ved fare for personer skal der afgives advarselssignal rettidigt. Hvis uvedkommende personer til trods for advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. Sikkerhedsanordning og advarselsskilte: Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte og advarsler, der beskrives her. Truck med reduceret friplads over hovedet er forsynet med et advarselsskilt i førerens synsfelt. Den anbefalede maksimale kropsstørrelse på dette skilt skal overholdes DK E 1

41 2 Beskrivelse af betjenings- og visningselementer Pos. Betjenings-/ unktion visningselement 1 Rat t Styring af trucken med 5 ratomdrejninger fra venstre mod højre. 2 Multifunktionsdisplay t Visning af vigtige køre-, løfteparametre, advarsler, fejlbetjeningshenvisninger og servicevisninger samt visning af status for batteriafladning og driftstimetæller 3 Parkeringsbremse (vippekontakt) t Det er kun, hvis driftsbremsen svigter, at denne skal aktiveres manuelt. Normalt virker parkeringsbremsen (fjederakkumulatorbremsen) automatisk, når trucken standser. Optisk visning: rød = parkeringsbremse aktiveret grøn = parkeringsbremse deaktiveret 4 astlåsning af ratstamme t Ratstammen indstilles til den ønskede afstand og sættes fast. 5 Tændingslås t Tænd og sluk for styrestrømmen. Ved at tage nøglen ud sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den. 6 Kørepedal t Kørehastigheden reguleres trinløst. 7 bremsepedal t Trucken bremses. 8 Retningsvender MULTI-PILOT Horn Tillægshydraulik (ZH3) o o o o Den ønskede køreretning indstilles. Styrer løftemastens funktioner. Udløsning af advarselssignal. Omkobling fra ZH2 til ZH3. 9 Kontakt til ekstraudstyr o f.eks. visning for arbejdsbelysning TIL 10 Hovedafbryder t Til- og frakobling af strømforsyningen NØDSTOP 11 Ved dobbeltpedalstyring: Kørepedal "baglæns" 12 Ved dobbeltpedalstyring: bremsepedal 13 Ved dobbeltpedalstyring: kørepedal "orlæns" o Ved aktivering kører trucken baglæns. Kørehastigheden reguleres trinløst. o Trucken bremses. o Ved aktivering kører trucken forlæns. Kørehastigheden reguleres trinløst. 14 Retningsvender t Den ønskede køreretning indstilles. 15 Horn t Udløsning af advarselssignal. 16 SOLO-PILOT t Lastgaflen hhv. løftes og sænkes. Løft - Sænk 17 SOLO-PILOT t Lastgaflen tiltes hhv. fremad og bagud. Mast - Tiltning 18 SOLO-PILOT o Lastgaflen forskydes til hhv. højre og venstre. Tillægshydraulik (ZH1) sideskift 19 SOLO-PILOT o Beregnet til hydrauliske lastdele. Tillægshydraulik (ZH2) 20 Omskifter Tillægshydraulik (ZH3) o Omkobling fra ZH2 til ZH3 t = standardudstyr o = ekstraudstyr 0707.DK E 2

42 Truck med MULTI-PILOT Dobbeltpedalstyring Truck med SOLO-PILOT DK E 3

43 Truck med multifunktionsarmlæn MULTIPILOT / fingertip (o) Pos. Betjenings-/ unktion visningselement 21 Betjeningskonsol o Visning af vigtige køre-, løfteparametre, advarsler, fejlbetjeningshenvisninger og servicevisninger samt visning af status for batteriafladning og driftstimetæller 22 NØDSTOP-knap o Til- og frakobling af strømforsyningen 23 Tændingslås ISM o o Tænd og sluk for styrestrømmen. Ved at tage nøglen ud sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den. 24 ingertip o unktion som Solopilot pos. 16; 17; 18; DK E 4

44 Truck med multifunktionsrat (o) Pos. Betjenings- eller unktion visningselement 21 Betjeningskonsol o Visning af vigtige køre-, løfteparametre, advarsler, fejlbetjeningshenvisninger og servicevisninger samt visning af status for batteriafladning og driftstimetæller 22 NØDSTOP-knap o Til- og frakobling af strømforsyningen 23 Tændingslås ISM o o Tænder og slukker for styrestrømmen. Ved at tage nøglen ud sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den. 25 Ekstrahydraulik (ZH2) o Beregnet til hydrauliske lastdele. 26 Mast - tiltning t Lastgaflen tiltes hhv. fremad og bagud. 27 Omskifter Tillægshydraulik (ZH3) o Omkobling fra ZH1 til ZH3 Z ved aktiv omkobling betjenes ZH3- funktionen med knap Løft - sænkning t Lastgaflen hhv. løftes og sænkes. 29 Ekstrahydraulik (ZH1) o Lastgaflen forskydes til hhv. højre og venstre. sideskift 30 Indstilling i højden Ratstammen indstilles til den ønskede højde og sættes fast. 31 Horn t Udløsning af advarselssignal. 32 Retningsvender t Den ønskede køreretning indstilles DK E 5

45 2.1 Kontakt på instrumentbrættet unktion Advarselsblinkkontakt Kontakt "Roterende arbejdslampe/parkeringslys" Kontakt vinduesvisker og -vasker Stilling 1 "Vinduesvisker til" Stilling 2 "Vaskeanlæg til" 2.2 Kontakt på betjeningskonsollen unktion Omskifterkontakt "Løftefrakobling" Kontakt "sneglefart" Kontakt "sædevarme" Kontakt "trucklys" (parkeringslys/nærlys) Kontakt "arbejdsprojektør" 0707.DK E 6

46 2.3 Multifunktionsdisplay På displayet med multifunktionsvisning vises driftsdata, batteritilstand, driftstimer samt fejl og informationer. Advarsler vises grafisk i multifunktionsvisningen Pos. Visning 33 Skiftetast driftstimer til klokkeslæt 34 Overophedning i styringerne 35 Overophedning pumpemotor 36 Overophedning køremotor 37 Sædekontakt / Overvågning af selelås (o) 38 Parkeringsbremse trukket 39 Køreretningsindikator (o) 40 Truck i drift (nøglekontakt "TIL") 41 Visning for service-/sikkerhedskontrol 42 Bremsevæskeniveau for lavt 43 Lyser ved fejl resp. blinker ved en batterikapacitet på mindre end 10 % 44 Sneglefartskontakt 45 Programvælger 46 SET-knap 47 Visning af driftsprogram (program 1 til 5) 48 Visning af køreretning og hjulstilling 49 Visning af batterikapacitet 50 Klokkeslæt og driftstimer resp. visning af diagnose og fejl 0707.DK E 7

47 2.3.1 Advarselsvisninger, knapper og kontakter ølgende tilstande vises eller tilkobles: Pos. Visning/funktion 33 Skiftetast driftstimetæller - klokkeslæt Driftstimer truck nøglekontakt "TIL" Driftstimer "E" kan via en kode kobles "TIL" eller "RA" Visning af klokkeslæt 34 Overophedning i styringerne (controller) Lyser ved overophedning i styringerne Ydelsen reduceres kontinuerligt afhængigt af temperaturen 35 Overophedning pumpemotor, servomotor Temperaturen i pumpemotoren og servomotoren overvåges Ved overophedning reduceres ydelsen 36 Overophedning køremotor Køremotorens temperatur overvåges Ved overophedning reduceres ydelsen 37 Sædekontakt / Overvågning af selelås (o) Sædekontakt ikke sluttet Trucken klar til drift, men førersædet er tomt Trucken klar til drift, selelås ikke låst 38 Parkeringsbremse trukket Trucken klar til drift, parkeringsbremsen trukket 39 Køreretningsindikator o Ved belysning med blinklys 40 Truck i drift Nøglekontakt på "TIL" 41 Visning for service-/sikkerhedskontrol Det indstillede serviceinterval er gået (1000 driftstimer), eller det er tid for lovpligtig sikkerhedskontrol efter 12 måneder (display blinker) 42 or lidt bremsevæske Bremsevæskestanden kontrolleres med en kontrolknap på bremsevæskebeholderen 43 ADVARSEL Lyser i tilfælde af fejl Blinker ved en batterikapacitet på mindre end 10% 44 Sneglefartskontakt Kørehastighed maks. 6 km/h (kan indstilles) 45 Programvælger Knap til "op" og "ned" 46 SET-knap Valg af specialfunktioner 47 Visning af driftsprogram Visning af det valgte køreprogram (1 til 5) 0707.DK E 8

48 2.3.2 Displayvisninger Pos. unktion 48 Visning af køreretning og hjulstilling Viser den forvalgte køreretning (forlæns eller baglæns) resp. hjulpositionen for de styrede hjul 49 Batterikapacitetsvisning i % Der vises kun den restkapacitet, der står til rådighed. Visning 0% = batteri afladet 80%. Ved visningen 10% blinker advarsels-indikatoren (42). Ved 0% kapacitet frakobles løftefunktionen efter 30 til 40 sekunder. 50 Driftstimeindikator/fejlvisning Visning af driftstimer: eff: Visning af den samlede arbejdstid ejlvisning: Hvis der optræder en fejl (Err) eller en advarsel (Inf), forsvinder visningen af driftstimer. Der vises en fejlkode. Hvis der er opstået flere fejl, vises disse på skift med 1,5 sekunders mellemrum; der lyder et advarselssignal. 2.4 Betjeningskonsol (o) På betjeningskonsollens display vises driftsdata, batteritilstand, driftstimer samt fejl og informationer. Advarsler vises grafisk i betjeningskonsollen km/h DK E 9

49 2.4.1 Visninger på betjeningskonsollen Pos. Visning 51 Uden funktion 52 Uden funktion 53 Uden funktion 54 Kontrollampe - sneglefart 55 Uden funktion Køreretningsindikator Ved belysning med blinklys Parkeringsbremse trukket Trucken klar til drift, parkeringsbremsen trukket Truck i drift Tændingslås på "TIL" 59 Uden funktion 60 Sædekontakt / Overvågning af selelås (o) Sædekontakt ikke sluttet Trucken klar til drift, men førersædet er tomt. Trucken klar til drift, selelås ikke låst 61 Uden funktion Servicevisning Det indstillede serviceinterval er gået (1000 driftstimer), eller det er tid for lovpligtig sikkerhedskontrol efter 12 måneder (display blinker). Overophedning i styringerne (controller) Lyser ved overophedning i styringerne. Ydelsen reduceres kontinuerligt afhængigt af temperaturen. 64 Uden funktion 65 Uden funktion 66 ADVARSEL Lyser i tilfælde af fejl Blinker ved en batterikapacitet på mindre end 10% 67 ørerdisplay 0707.DK E 10

50 2.4.2 Tast på betjeningskonsollen km/h Pos. unktion 68 Valg af køreprogram (forøgelse i andre modi) 69 Skiftetast driftstimetæller/klokkeslæt 70 SET-knap Valg af specialfunktioner 71 Valg af køreprogram (reduktion i andre modi) Parkeringsbremse Aktivering/deaktivering af parkeringsbremse Sneglefartskontakt Kørehastighed maks. 6 km/h (kan indstilles). 74 Option ledig 75 Til- og frakobling af tagrudevisker, intervalkobling 0707.DK 76 Til- og frakobling af vinduesviskeranlæg E 11

51 Pos. unktion 77 Til- og frakobling af vindusvisker, intervalkobling 78 Sluk og tænd for advarselsblinkanlæg. 79 Sluk og tænd for arbejdsprojektør. 80 Sluk og tænd for arbejdsprojektør bagved. 81 Sluk og tænd for fjernlys. 82 Sluk og tænd for parkeringslampe. 83 Sluk og tænd for bagrudevarme. 84 Sluk og tænd for sædevarme. 85 Sluk og tænd for roterende advarselslampe. 86 Omskifterkontakt "Løftefrakobling" 0707.DK E 12

52 2.4.3 Displayvisninger 87 km/h Pos. unktion 87 Visning af batterikapacitet Batteriets afladningstilstand 88 Profilnummer (køre-/løfteprofil 1, 2, 3, 4 og 5) 89 Driftstimevisning Visning af klokkeslæt Visning af resterende driftstid med monteret batteri i format timer: minutter 90 ejlvisning: Hvis der optræder en fejl (Err) eller en advarsel (Inf), forsvinder visningen af fejlkoden. Hvis der er opstået flere fejl, vises disse på skift med 1,5 sekunders mellemrum. Der lyder et advarselssignal. eft: Visning af den samlede arbejdstid 91 Visning af køreretning, hastighed og hjulstilling Viser den forvalgte køreretning (forlæns eller baglæns) resp. hjulpositionen for de styrede hjul 0707.DK E 13

53 2.5 Indstilling af klokkeslæt Normal driftsart Tryk på tasterne "h/time" (69) og up (68) samtidig På displayet vises klokkeslæt. ørste tal blinker. Med knappen up (68) /down (71) kan de blinkende tal gøres større eller mindre. Med SET (62) skiftes til næste tal. Efter sidste tal godkendes værdien. km/h DK E 14

54 2.6 Advarselsmeldinger førerdisplay Visning INO 02 INO 05 INO 16 INO 35 INO 36 INO 40 INO 90 INO 96 Betydning - der blev ikke valgt køreretning, da trucken blev koblet til, der er ingen visning af hjulstilling - skift af køreretning til neutralstilling under driften, skiftende visning af hjulstilling fra remad til Baglæns. (Valgfri indstilling til indgang kørefrakobling) Løftefrakobling aktiv / uafhængigt af andre betingelser (Valgfri indstilling til indgang kørefrakobling) Kørefrakobling aktiv / uafhængigt af andre betingelser Hvilestilling kørepedal - Meldingen kan indstilles via parametre, om hvilestillingen kun skal kontrolleres ved tilkobling eller ved alle overgange, hvor sædekontakten aktiveres efter deaktivering. Neutralstilling hydraulik - Melding kan indstilles via parametre, om meldingen skal vises eller ikke. or høj temperatur Køre- eller løftestyring over 83 C. Køre- eller løftemotor over 145 C Kørsel med trukket håndbremse - Kørepedal aktiveret, selv om håndbremsekontakten står på parkeringsposition. Hydraulikkens hvilestilling ved tilkobling - under tilkobling aktiveres en hydraulikfunktion - hydraulikfunktionen, der aktiveres, udføres ikke DK E 15

55 3 Idrifttagning af trucken ør trucken tages i brug, betjenes eller benyttes til løft af en lastenhed, skal føreren kontrollere, at der ikke er personer inden for farezonen, og at trucken er i en driftssikker tilstand. 3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Inden trucken tages i brug, skal føreren sikre sig, at den er i en driftssikker tilstand. Inden arbejdet påbegyndes, skal det f.eks. kontrolleres, at drifts- og parkeringsbremsen resp. den automatiske bremse (nødstop) virker at sikringen, der skal sørge for, at gaflerne ikke kan løftes ud eller forskydes, ikke har fejl eller mangler at lastoptagningsudstyret ikke har synlige skader (er bøjet, har ridser eller er slidt kraftigt) at advarselsanordningen fungerer 3.2 Truck med reduceret friplads over hovedet X (o) M Hvis den anbefalede kropsstørrelse ikke overholdes, kan det være forbundet med en øget belastning og øgede risici for føreren, hvorved det ikke kan udelukkes, at føreren får skader af midlertidig eller permanent karakter, der skyldes en usund kropsholdning og for store belastninger af kroppen. Driftsherren skal sørge for, at den, der betjener trucken, ikke overskrider den anbefalede maksimale kropsstørrelse. Derudover skal driftsherren kontrollere, at den pågældende fører sidder/kan sidde i en normal og lodret siddeposition, uden at dette er anstrengende for vedkommende DK E 16

56 3.3 Indstilling af førersædet Z or at opnå en optimal sædeaffjedring, skal førersædet være indstillet til førerens vægt. ørersædet skal være aflastet, når førervægten indstilles! Indstilling af førerens vægt: Z Træk vægtindstillingen "ørersæde" (92) i pilens retning til anslag, og før det tilbage igen. Den tidligere vægtindstilling stilles tilbage til minimumværdien. Indstillingsområde for sædeaffjedringen fra 50 kg op til 130 kg. Træk vægtindstillingen "ørersæde" (92) i pilens retning, indtil den givne vægtmarkering på skalaen (93) er nået. ør derefter vægtindstillingen "ørersæde" tilbage igen. Tag plads på førersædet Indstilling af ryglæn: Træk håndtaget til indstilling af ryglænet (94) op, og indstil ryglænets hældning. Slip håndtaget til indstilling af ryglænet (94) igen, ryglænet blokeres. Indstilling af førersædets position: Z Træk håndtaget til indstilling af førersædets position (95) udad, og skub førersædet frem eller tilbage, indtil den rigtige position er nået. Lad førersædets låsemekanisme (95) gå i hak igen. ørersædets låseanordning skal være helt i hak i den indstillede position. ørersædets indstilling må ikke ændres under kørslen! Den beskrevne førersædeindstilling gælder for standardmodellen. Til andre udførelser anvendes beskrivelsen af indstillingen fra den pågældende producent. Sørg ved indstillingen for, at det er let at komme til de forskellige betjeningselementer DK E 17

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Driftsanvisning 51133143 11.14 K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08

DFG/TFG 540-550. Driftsanvisning 07.08 - 51105333 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - Driftsanvisning K 51105333 09.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03 EKE 30-2 ac 08.02 - Dritsanvisning K 50424646 09.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

4Wheeler Explorer brugervejledning

4Wheeler Explorer brugervejledning 4Wheeler Explorer brugervejledning Indholdsfortegnelse Indhold 1 1. Introduktion 2 2. Betjening 3 3. Kørsel med Smiley 4 4. Færdselsregler 4 5. Vedligeholdelse 5 5.1. Dæk 5 5.2. Sikring 6 5.3. Batterier

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere