ESC 214/214z/216/216z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESC 214/214z/216/216z"

Transkript

1 ESC 214/214z/216/216z Driftsanvisning K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Yderligere oplysninger På producentens/repræsentantens vegne Dato K EF-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EG (Maskindirektivet) og i 2004/108/EF (EMC-direktivet) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning. 1

3 2

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 3

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Inholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr... 8 B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Trucktyper og nominel løfteevne Komponent- og funktionsbeskrivelse Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Mål Vægt Dæk Mastudførelser Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Markeringssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck C Transport og første idriftsættelse Aflæsning med kran Transport Første idriftsættelse D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Batterityper Frilæggelse af batteriet Oplad batteriet Afmontering/montering af batteriet

7 E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Batteriafladningsindikator Idrifttagning af trucken Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Indstilling af førersædet Indstilling af højden på bundpladen Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand Batteriafladningsvagt Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning Optagning, transport og afsætning af lastenheder Afhjælpning af fejl Trucken kører ikke Lasten kan ikke løftes op Flytning af trucken uden brug af motorkraft Nødsænkning af lastoptagningsudstyr Ekstraudstyr Display- og betjeningsenhed Indstilling af klokkeslæt Betjeningstastatur, CanCode ISM-adgangsmodul (o) F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Service og eftersyn Servicetjekliste Driftsansvarlige Kundeservice Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Tilspænding af hjulmøtrikker Kontrol af elektriske sikringer Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler inden oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer

8 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

9 DK

10 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken, der beskrives i denne driftsvejledning er beregnet til løft, sænkning og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsvejledning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på lastdiagrammet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med et påbygningsaggregat godkendt af producenten. Lasten skal befinde sig ved gaffelslædens ryg og midtfor i forhold til lastgaflerne. Løft og sænkning af last. Transport af sænket last. Kørsel med løftet last (>300 mm) er forbudt. Transport og løft af personer er forbudt. Skubning og trækning af lastenheder er forbudt. 3 Tilladte anvendelsesbetingelser Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Tilladt temperaturområde 5 C til 40 C. Må kun anvendes på fastgjorte og jævne gulve med tilstrækkelig bæreevne. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som kørselsveje. Kørsel på stigninger op til maks. 12 %. Det er forbudt at køre på tværs eller skrå hen over stigninger. Last skal transporteres på siden ind mod skråningen. Anvendelse i delvist offentlig trafik. ADVARSEL! Ekstreme betingelser Ved anvendelse under ekstreme betingelser, især i stærkt støvholdige eller korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr og speciel godkendelse til trucken. Anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på udsatte steder. 7

11 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. BEMÆRK Hvis denne driftsvejledning ikke følges, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning af ekstraudstyr På- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 8

12 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen ESC 214/214z/216/216z er en elektrisk palleløfter med sidevendt førersæde og fire hjul, som er udstyret med en elektrisk ratstyring. ESC 213/216/Z13/Z16 er beregnet til transport af gods på plant underlag. Et støttebensløft, også kaldet initialløft (kun på ESC 214z/216z), øger frihøjden til gulvet ved transportkørsel på ujævnt underlag. Der kan optages paller med åben bund eller med tværbrædder uden for lasthjuls- og rullevognsområdet. Alt efter mastens udførelse kan der ind- og udstables last op til maks. 5,20 m, som kan transporteres over længere strækninger. Løfteevnen fremgår af lastdiagrammet Qmax. 1.1 Trucktyper og nominel løfteevne Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevne kan udledes af typebetegnelsen. ESC214 ESC Typebetegnelse 2 Serie 14 Nominel løfteevne x 100 kg Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladte løfteevne findes på lastdiagrammet anbragt på trucken. 9

13 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse 2.1 Oversigt over moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Ladningsindikator 10 t Armlæn 2 t Nøglekontakt 11 t Højdejustering, bundplade 3 o Betjenings-/visningsenhed 12 t Rat 4 o Kodelås, CanCode 13 t Batteri 5 o ISM-adgangsmodul 14 t Lastruller 6 t Førerværn 15 t Lastgafler 7 t Mast 16 t Dødmandsknap 8 t MULTI-PILOT 17 t Sædekappe 9 t NØDSTOP-afbryder t = standardmodel o = ekstraudstyr 10

14 2.2 Funktionsbeskrivelse Sikkerhedsanordninger Den lukkede, glatte truckkontur med afrundede kanter muliggør en sikker håndtering af trucken. Føreren beskyttes mod nedfaldende genstande af et førerværn. Hjulene er omgivet af et stabilt påkørselsværn. Ved hjælp af NØDSTOP-knappen sættes alle elektriske funktioner ud af drift i farlige situationer. Nødstop-sikkerhedskoncept Nødstoppet aktiveres af kørestyringen. Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af kørestyringen. Kommer der ikke noget signal, eller registreres der en fejl, indledes en nedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer på visningsenheder. Hver gang trucken tændes foretager systemet en selvdiagnose. Førerplads Justerbart førersæde. Alle køre- og løftefunktioner kan betjenes meget fintfølende uden, at der skal tages fat om grebet. Ergonomisk rat med hældning til sikker styring af trucken. Indstillelig bundplade til førere med forskellige højder. Dødmandsknap Ved hjælp af dødmandsknappen forhindres det, at førerens fod stikker uden for truckens kontur under kørsel. Løfte- og/eller kørefunktionerne er først frigivet, når dødmandsknappen er aktiveret. Hydrauliksystem Funktionerne løft og sænkning sker trinløst ved hjælp af frem- og tilbagebevægelse af multifunktionsgrebet. Når funktionen løft kobles til, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. På modeller med tillægsløft "Z" kan støttebenene hæves og sænkes ved hjælp af knapper. Ved betjening af knappen "Løft" hæves støttebenene med jævn hastighed, ved betjening af knappen "Sænkning" sænkes støttebenene. Ved hævede støtteben (initialløft) er løftehøjden begrænset. Ved overskridelse af løftehøjden på 1800 mm sænkes støttebenene automatisk. Først når denne løftehøjde er underskredet igen, er det muligt at hæve støttebenene. 11

15 Køredrev En stationær vekselstrømsmotor driver drivhjulet ved hjælp af en cylindrisk-konisk tandhjulsudveksling. Den elektroniske kørestyring sikrer en trinløs regulering af køremotorens omdrejningstal og dermed for en ensartet, rykfri start, kraftig acceleration og en elektronisk reguleret nedbremsning med energigenvinding. Alt efter last og omgivende miljø kan der vælges mellem 3 køreprogrammer: Fra højeffektiv til energibesparende. Styring Styringen sker ved hjælp af et rat med ergonomisk hældning. Styrebevægelserne overføres af servostyringen via en servomotor direkte til tandkransen på drevet, placeret på et drejeligt leje. Drevet kan drejes +/- 90. En reduktion af kørehastigheden afhængigt af styrevinklen (Curve Control) fås som ekstraudstyr. Elsystem 24-volt-anlæg. Elektronisk køre-, løfte- og servostyring er standard. Betjenings- og visningselementer Ergonomiske betjeningselementer sikrer en ubesværet betjening, som giver nøjagtig tilpasning af køre- og hydraulikbevægelser. Displayet giver føreren vigtigt information som f.eks. ratposition, løfte- og køreprogram, klokkeslæt, batterikapacitet. Bundpladen og førersædet kan indstilles, så det passer til den enkelte fører. Mast De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket især ses på tretrins-masten, hvor der er godt udsyn til gaflerne. Løfteskinnerne og gaffelslæden kører på permanent smurte og derfor vedligeholdelsesfrie skråruller Driftstimetæller Z Gør trucken klar til drift, (se "Klargøring af trucken til drift" på side 42) eller (se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 56). Driftstimerne tælles, når trucken er klar til drift og dødmandsknappen er blevet aktiveret. 12

16 3 Tekniske data Z Oplysning om tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z Q Nominel løfteevne kg Kørehastighed med/uden nom. last 9,1/ 9,1 km/h Løftehastighed med/uden nom. last 0,15/0,24 0,13/0,24 0,14/0,23 m/s Sænkehastighed med/uden nom. last 0,42/0,42 0,42/0,38 m/s maks. stigeevne med/uden nom. last 7 / 12 % Køremotor, effekt S2 60 min 2,8 kw Løftemotor, effekt S3 15% 3,0 kw 13

17 3.2 Mål 14

18 3.3 Vægt ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z c Lasttyngdepunktsafstand 600 mm x Lastafstand sænket/løftet / 796 mm y Akselafstand sænket/løftet / 1599 mm h1 Mastens højde, sænket 1995 mm h2 Friløft 100 mm h3 Løft mm h4 Mastens højde, fuldt udkørt 3422 mm h5 Initialløft mm h6 Højde over førerværnet 2095 mm h7 Siddehøjde/ståhøjde 950 mm h13 Højde, sænket 90 mm l1 Længde mm l2 Lastgaffellængde inkl. gaffelryg mm b2 Totalbredde (drev) 820 mm b5 Lastgaffel, udvendig afstand 570 mm s/e/l Lastgaffelmål 60 / 185 / 1150 mm b10 Sporvidde foran (drev) 544 mm b11 Sporvidde bag (lastdel) 385 mm m2 Ast Frihøjde til gulvet, midtfor akselafstand Arbejdsgangbredde ved paller 800x1200 på langs Wa Venderadius sænket/løftet *) diagonalt iht. VDI: +190 mm * 2398* / 1794 mm mm mm ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z Egenvægt uden batteri kg Akselbelastning med last for/bag + batteri Akselbelastning uden last for/bag + batteri 1316 / / / / / / / / 498 Batterivægt 380 kg kg kg 15

19 3.4 Dæk 3.5 Mastudførelser ESC 214 / ESC 214z ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z Dækstørrelse, drev 230 x 77 mm Dækstørrelse, lastdel 85 x 85 mm Støttehjul (dobbeltrulle) 140 x 126 mm Hjul, antal for/bag (x = drevne) 2-1x / 4 h1* h2 h3 h4 h6* ZT mm ZZ mm DZ mm ESC 216 / ESC 216z h1* h2 h3 h4 h6* ZT mm ZZ mm DZ mm *) ved løftet initialløft mm 16

20 3.6 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau ESC 214/214z/216/216z: 61 db(a) iht i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration ESC 214/214z/216/216z: 0,73 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, (se "Måling af humanvibrationer" på side 85). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Forstyrrelse af medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt lægen eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 17

21 3.7 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C til 40 C Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse. 3.8 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 18

22 4 Markeringssteder og typeskilte X.XXXX.XX.XX Pos. Betegnelse 18 Forbudsskilt "Gå ikke ind under lasten" 19 Forbudsskilt "Stik ikke hænderne igennem masten" 20 Løft/sænkning af støtteben 21 Lastdiagram 22 MULTI-PILOT 23 Indstilling af bundplade 24 Typeskilt 25 Kontrolmærkat 26 Anhugningspunkt til læsning med kran 27 Serienummer 28 Typebetegnelse 19

23 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Byggeår 30 Serienummer 36 Lasttyngdepunktsafstand i mm 31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft 32 Batterispænding i V 38 Batterivægt min./maks. i kg 33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Producent 34 Ekstraudstyr 40 Producentlogo Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 4.2 Lastdiagram, truck X.XXXX.XX.XX Lastdiagrammet (16) angiver den maksimale løfteevne Q (i kg) ved et bestemt lasttyngdepunkt C (i mm) og tilsvarende løftehøjde H (i mm) for trucken ved vandret lastoptag. Eksempel på udregning af den maks. løfteevne: Ved en lasttyngdepunktsafstand C på 600 mm og en maks. løftehøjde H på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1105 kg. 20

24 C Transport og første idriftsættelse 1 Aflæsning med kran ADVARSEL! Risiko for uheld ved usagkyndig læsning med kran Anvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre, at trucken styrter ned under læsning. Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevæger sig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsudstyr og løftegrej, må læsse trucken. Bær sikkerhedssko ved læsning med kran. Undgå ophold under hængende last. Træd ikke ind i fareområdet og undlad ophold i fareområdet. Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet). Fastgør kun kranudstyret ved de angivne anhugningspunkter og sørg for at sikre det, så det ikke glider ud. Anvend kun anhugningsgrejet i den foreskrevne belastningsretning. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af komponenterne, når der løftes. Læsning af trucken med kran Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Afmontér forhåndenværende beskyttelsesskærme. 26 Nødvendigt værktøj/materiale Løftegrej Kranudstyr Fremgangsmåde Fastgør kranudstyret i anhugningspunkterne (26). Nu kan trucken læsses ved hjælp af en kran

25 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transporten Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Læsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht. VDI 2700 og VDI Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet. Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke Sikring af trucken med henblik på transport Nødvendigt værktøj/materiale Spænderemme/fastsurringsseler Fremgangsmåde Kør trucken op på transportkøretøjet. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Slå remmene (41) omkring trucken og spænd godt til. Nu kan trucken transporteres. 22

26 3 Første idriftsættelse FORSIGTIG! Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være kortere end 6 m (6.56 yd) og have et ledningstværsnit på mindst 50. Fremgangsmåde Kontrollér, at udstyret er komplet. Montér evt. batteriet, (se "Afmontering/montering af batteriet" på side 30). Oplad batteriet, (se "Oplad batteriet" på side 28). Trucken kan nu tages i brug, (se "Idrifttagning af trucken" på side 39). 23

27 24

28 D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Servicepersonale Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannet personale. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. I området omkring den truck, der er parkeret med henblik på opladning, må der i en afstand af mindst 2 m ikke opbevares brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsmidler. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt. FORSIGTIG! Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Ved beskadigede kabler er der risiko for kortslutning. Bortskaffelse af batteriet Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterier Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler. Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller. Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da med rigelige mængder rent vand. Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med huden eller øjnene). Spildt batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Overhold lovmæssige bestemmelser. 25

29 ADVARSEL! Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterier Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skal bruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet. Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand ((se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43)). 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der er standardkombination: Batteritype Kapacitet Vægt 24 V-batteri 796X210X782 MM (LXBXH) 3 PzS 465 Ah 380 kg Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal være dækket med en skridsikker isoleringsmåtte. 26

30 3 Frilæggelse af batteriet FORSIGTIG! Klemningsfare Ved lukning af skærmen/afdækningen må der ikke befinde sig noget imellem skærmen og afdækningen. ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke sikret truck Parkering af trucken på stigninger eller med løftet lastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks. med kiler. Sænk altid masten og lastgaflen fuldstændigt. Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkede gaffelarme. Forudsætninger Parkér trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fremgangsmåde klap armlænet (10) op Batteristik (43) og batterisikring (42) er tilgængelige

31 4 Oplad batteriet ADVARSEL! Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningen Ved opladning afgiver batteriet en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingen er en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes. Samling og adskillelse af batteriladestationens ladekabel og batteristikket må kun ske, når ladestationen og trucken er slukket. Opladeren skal være tilpasset batteriet både med hensyn til spænding og ladekapacitet. Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen. Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades. Batteriafdækningen skal være åben og battericellernes overflader skal under opladningen være frilagte for at sikre en tilstrækkelig udluftning. Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke opbevares brændbare eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Undlad at placere metalliske genstande på batteriet. Det er vigtigt at overholde sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og ladestation. Opladning af batteriet Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fritlæg batteriet, (se "Frilæggelse af batteriet" på side 27). Sluk for ladeaggregatet. Indstil det rigtige ladeprogram på ladeaggregatet. Fremgangsmåde Træk batteristikket på trucken ud. Fjern en eventuel isoleringsmåtte fra batteriet. Sæt ladekablet fra batteriladestationen i batteristikket. Tænd for ladeaggregatet/opladningsproceduren starter automatisk. Batteriet lades op. Afslutning af batteriopladning, genopretning af driftsklar tilstand BEMÆRK Ved afbrudt opladningsprocedure er den fulde batterikapacitet ikke til rådighed Forudsætninger Batteriopladning er afsluttet fuldstændigt. 28

32 Fremgangsmåde Sluk for ladeaggregatet. Træk batteristikket på ladeaggregatet ud. Forbind batteristikket med trucken. Trucken er atter klar til drift 29

33 5 Afmontering/montering af batteriet ADVARSEL! Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriet Ved montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning på grund af batteriets vægt og batterisyren. Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier i dette kapitel. Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet. Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser. Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud. Foretag kun udskiftning af batteriet med kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ, batteriskiftestation osv.). Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum. Afmontering af batteri Forudsætninger Stil trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fritlæg batteriet, (se "Frilæggelse af batteriet" på side 27). Nødvendigt værktøj/materiale Batteriudskiftningsstation (o) Fremgangsmåde Træk batteristikket (43) på trucken ud. Læg batteristikket på batteriet. Træk batterilåsen (42) opad og drej den mod uret indtil anslag. FORSIGTIG! Nu er batteriet ikke sikret Træk batteriet (44) ud af trucken. Følg driftsvejledningen for batteriskiftestationen. 30

34 Kontrol af batteriets syrestand Forudsætninger Stil trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fritlæg batteriet, (se "Frilæggelse af batteriet" på side 27). Fremgangsmåde Træk batteristikket (43) på trucken ud. Læg batteristikket på batteriet. Træk batterilåsen (42) opad FORSIGTIG! Nu er batteriet ikke sikret Træk batteriet (44) ud af trucken. Slip batterilåsen (42). Træk batteriet længere ud af trucken, indtil låsen atter går i indgreb på batteriet. Kontrollér batteriets syrestand. Alle indikatorer skal vise tilstrækkelig syrestand, fyld evt. efter med batterivand. Træk batterilåsen (42) opad. FORSIGTIG! Nu er batteriet ikke sikret Skub batteriet (44) ind i trucken. Slip batterilåsen (42). Skub batteriet længere ind i trucken, indtil låsen atter går i indgreb på batteriet. 31

35 32

36 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for den driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes. Førerens rettigheder, pligter og forholdsregler vedr. brug af trucken Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning. Føreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening. Forbud imod uvedkommendes brug af trucken Føreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligt at forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler Beskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meddeles den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer Føreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Føreren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. Fareområde ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområde Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet. Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. 33

37 FARE! Risiko for uheld Føreren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes af førerværnet. Sikkerhedsanordninger og advarselsskilte Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte ((se "Markeringssteder og typeskilte" på side 19)) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning. 34

38 2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

39 Pos. Betjenings-/ Funktion displayelement 1 Lade-/afladeindikator t Viser batteriets ladetilstand 3 Display- og betjeningsenhed o Visning af vigtige køre- og løfteparametre; advarsler, fejlbetjeningsmeddelelser og servicesignaler, erstatter lade-/ afladningsindikatoren 8 MULTI-PILOT t Betjening af funktionen Kørsel fremad/tilbage Lastoptagning løft/sænkning 45 Hornknap t Knap til advarselssignal 46 Knappen "Løft støtteben" o Knap til løft af støttebenene 47 Knappen "Sænk o Knap til sænkning af støttebenene støtteben" 2 Tændingslås med nøgle t Aktivering af trucken ved tilslutning af styrespændingen Ved at trække nøglen ud sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den Kodelås, CanCode o Erstatter tændingslåsen Aktiverer trucken ved indtastning af den tilhørende kode Valg af køreprogram Kodeindstilling ISM-adgangsmodul o Erstatter tændingslåsen Aktivering af trucken ved hjælp af kort/ transponder Signal når trucken er driftsklar Driftsdataregistrering Dataudveksling med kort/transponder 48 Kontakten "Sædevarme" o Til- og frakobling af sædevarme Signal om tilsluttet sædevarme 9 NØDSTOP-afbryder t Afbryder forbindelsen til batteriet Alle elektriske funktioner slås fra og trucken bremses ned 12 Rat t Styring af trucken 11 Højdejustering, bundplade t Knap til løsning og tilpasning af højden på bundpladen 49 Greb til sædejustering t Vandret indstilling af førersædet 50 Indstillingshjul til sædeaffjedring t Indstilling af den optimale sædeaffjedring i forhold til førerens vægt 51 Greb til ryglænsjustering Indstilling af hældningen på ryglænet 36

40 Pos. Betjenings-/ displayelement Funktion 16 Dødmandsknap Dødmandsknap aktiveret Køre- og løftefunktioner er aktiveret Dødmandsknap ikke aktiveret Køre- og løftefunktioner er deaktiveret. Trucken bremses, indtil den holder stiller 37

41 2.1 Batteriafladningsindikator Når trucken er aktiveret ved hjælp af nøglekontakt, kodelås eller ISM, vises batteriets ladetilstand. Farverne, som LED'en (52) lyser med, betyder følgende: 52 Z LED'ens farve Restkapacitet Grøn % Orange % Blinker grønt/orange. 1Hz % Rød 0-20 % Hvis LED'en lyser rødt, kan der ikke længere løftes lastenheder. Funktionen "Løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet til mindst 70%. Kontakt producentens serviceafdeling, hvis lysdioden blinker rødt, og trucken ikke er klar til drift. Det røde blink er en kode fra truckens styresystem. Blinksekvensen viser, hvilken type fejl der er tale om. 38

42 3 Idrifttagning af trucken 3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr) kan medføre uheld. Hvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr), må trucken ikke anvendes, før den er blevet repareret iht. gældende bestemmelser. Konstaterede mangler skal straks meddeles den ansvarlige. Afmærk den defekte truck og tag den ud af drift. Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet. Udførelse af en kontrol inden den daglige idrifttagning Fremgangsmåde Kontrollér hele trucken udefra for skader og lækager. Beskadigede slanger skal ubetinget udskiftes. Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader og kontrollér, at de sidder godt fast. Kontrollér, at batteristikket sidder godt fast. Kontrollér førerværnet for skader. Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som ridser, bøjede eller kraftigt slidte lastgafler. Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader. Kontrollér, om løftekæderne er spændt lige meget og er fri for skader. Kontrollér, at mærkninger og skilte er intakte og kan læses ((se "Markeringssteder og typeskilte" på side 19)). 39

43 3.2 Indstilling af førersædet FORSIGTIG! Fare for tilskadekomst ved ikke-sikret førersæde Et ikke-sikret førersæde kan under kørsel glide ud af sin føring og medføre uheld. Førersædelåsen skal være gået i hak. Førersædet må ikke indstilles under kørsel. Indstil førersædet korrekt, inden trucken startes. Fremgangsmåde Tag plads i førersædet. Løsn sædets låsemekanisme (49), og flyt sædet til den rigtige position ved at skubbe det frem og tilbage. Lad sædelåsen gå i hak igen. Løsn ryglænslåsen (51), og flyt ryglænet til den ønskede position. Lad ryglænslåsen gå i hak igen. Indstil sædeaffjedringen til den ønskede affjedringseffekt ved at dreje på indstillingshjulet (50). Førersædet er nu indstillet i den rigtige position i forhold til betjeningselementerne

44 3.3 Indstilling af højden på bundpladen Fremgangsmåde Tag plads i førersædet. Tryk på knappen til justering af bundpladen (11), og hold den inde. Nu kan bundpladen justeres. Indstil bundpladen (53) i den ønskede højde ved at be-/aflaste den. Slip knappen til justering af bundpladen. Bundpladen er nu indstillet i den ønskede højde og lås

45 3.4 Klargøring af trucken til drift Opstart af trucken Forudsætninger Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, (se "Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning" på side 39). Fremgangsmåde Slå NØDSTOP-knappen (9) til ved at trække i den. Tænd for trucken på følgende måde: Stik nøglen i tændingslåsen (2), og drej den mod højre indtil anslag. Indtast koden i kodelåsen (o). Hold kortet eller transponderen foran ISM-adgangsmodulet, og tryk alt efter indstilling på den grønne knap på ISM-adgangsmodulet (o). Kontrollér, at knappen til advarselssignalet (45) virker. Kontrollér, at dødmandsknappen (16) virker. Kontrollér, at kørereguleringen (8) virker. Kontrollér, at hornet (8) virker. Kontrollér, at styringen fungerer. Trucken er klar til drift

46 3.5 Parkering af trucken i sikret tilstand ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke sikret truck Parkering af trucken på stigninger, uden aktiverede bremser eller med løftet last/løftet lastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks. med kiler. Sænk altid masten og lastgaflen helt ned. Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkede gafler. Parkér trucken i sikret tilstand Fremgangsmåde Sænk lastoptagningsudstyret helt. Slå tændingslåsen fra og træk nøglen ud. Tryk på o-knappen på modeller med CANCODE. Tryk på den røde knap ved ISM. Tryk på NØDSTOP-afbryderen. Trucken er parkeret. 3.6 Batteriafladningsvagt Z Standardindstillingen på batteriafladningsindikatoren/batterivagten sker ud fra standardbatterier. Ved anvendelse af vedligeholdelsesfrie batterier eller specialbatterier skal batterivagtens display- og frakoblingspunkter indstilles af autoriseret fagpersonale. Hvis denne indstilling ikke foretages, kan batteriet blive beskadiget på grund af dybdeafladning. Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "Løft" fra. Der vises et tilhørende signal (52). Funktionen "Løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri mindst er ladet 70% op. 43

47 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Kørselsveje og arbejdsområder Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uautoriseret tredjepart må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnet hertil. For at forhindre at personer og materiel bringes i fare, må trucken udelukkende flyttes i arbejdsområder, hvor der er tilstrækkelig belysning. Ved drift af trucken ved utilstrækkelige lysforhold kræves der et ekstraudstyr. FARE! De tilladte areal- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigere trucken. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under afog pålæsningsproceduren. Forholdsregler under kørsel Føreren skal tilpasse kørehastigheden til de lokale forhold. Føreren skal køre langsomt f.eks. i sving, til og i smalle passager, ved kørsel igennem svingdøre og på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til forankørende køretøjer, og føreren skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig ud eller stikke hænder/arme ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsyn under kørsel Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Ved transport af gods, der spærrer for udsynet, skal trucken køres med lasten bagpå. Hvis dette ikke er muligt, skal en hjælper optræde som instruktør ved siden af trucken. Hjælperen holder øje med kørselsvejen og holder samtidigt øjenkontakt med føreren. Der må kun køres i gangtempo og med særlig forsigtighed. Stands straks trucken, hvis der ikke længere er synskontakt. Kørsel op eller ned ad skråninger Der må kun køres på stigninger eller skråninger, hvis disse er bestemt til at være færdselsårer samt er rene og giver et godt vejgreb. Desuden skal det iht. truckens tekniske specifikationer være sikkert at køre på dem. Godset skal altid transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Trucken må ikke vendes, køres på skrå eller parkeres på skråninger. Der skal endvidere altid køres med nedsat hastighed på skrånende flader, og føreren skal hele tiden være klar til at bremse. 44

48 Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer Der må kun køres ind i elevatorer, hvis disse har tilstrækkelig bæreevne, er konstrueret til, at der køres på dem, og af den driftsansvarlige er godkendt hertil. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren, før trucken køres ud. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under af- og pålæsningsproceduren. Transportgodsets beskaffenhed Føreren skal kontrollere, at lasten er anbragt korrekt. Last, der transporteres, skal være sikkert og omhyggeligt læsset. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dette. Flydende last skal sikres mod at skvulpe over. 45

49 4.2 NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning NØDSTOP Aktivering af NØDSTOP Z Fremgangsmåde FORSIGTIG! Risiko for uheld NØDSTOP-afbryderens funktion må ikke påvirkes af genstande. NØDSTOP-afbryderen (9) må ikke anvendes som driftsbremse. Tryk på NØDSTOP-afbryderen (9). Alle elektriske funktioner er koblet fra. Trucken bremses, indtil den holder stiller. Løsning af NØDSTOP Fremgangsmåde Lås NØDSTOP-afbryderen (9) op igen ved at trække i den. Alle elektriske funktioner er slået til, trucken er atter klar til drift (under forudsætning af at trucken var klar til drift inden NØDSTOP-afbryderen blev aktiveret). Ved CanCode og ISM er trucken fortsat frakoblet Dødmandsknap Under løft, sænkning og kørsel skal dødmandsknappen være aktiveret. Hvis dødmandsknappen slippes under kørsel, bremses trucken ned til stilstand ved hjælp af maksimal generatorisk nedbremsning. Hvis dødmandsknappen slippes under løft eller sænkning, slås funktionen straks fra Kørsel Fremgangsmåde Aktivér dødmandsknappen. Flyt MULTI-PILOT'en til den ønskede køreretning. Bremsen slækkes og trucken starter op i den valgte retning. Z Regulér hastigheden ved hjælp af udsvinget på MULTI-PILOT'en. På displayet vises kørselsretningen (o). 46

50 4.2.4 Styring Fremgangsmåde Drej rattet mod venstre eller højre. Z På displayet vises hjulets position (o) Bremsning Truckens bremseevne afhænger i høj grad af underlagets beskaffenhed. Dette skal føreren tage højde for under kørslen. Trucken kan bremses på tre forskellige måder: Med driftsbremsen Med modstrømsbremsen (køreregulering) Med den generatoriske bremse (udløbsbremse) FORSIGTIG! I faresituationer må der kun bremses med driftsbremsen Bremsning med driftsbremsen Fremgangsmåde Slip dødmandsknappen under kørsel Trucken bremses med maksimal bremsekraft og driftsbremsen aktiveres. Bremsning med modstrømsbremsen Fremgangsmåde Flyt MULTI-PILOT'en til den modsatte køreretning under kørsel. Trucken bremses ved hjælp af modstrøm, indtil kørslen går i modsat retning. Bremsning med den generatoriske bremse Fremgangsmåde Slip MULTI-PILOT'en under kørsel - nulposition Trucken bremses ved hjælp af udløbsbremsen, indtil den holder stiller. Derefter aktiveres driftsbremsen automatisk. Z Bremsningens kraft kan indstilles af serviceteknikere. 47

51 4.3 Optagning, transport og afsætning af lastenheder ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke korrekt sikret og påsat last Inden en given lastenhed tages op, skal føreren tjekke, at den er pakket ordentligt og ikke overskrider den tilladte løfteevne for trucken. Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis personerne ikke forlader fareområdet. Der må kun transporteres forskriftsmæssigt sikret og påsat gods. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dette. Der må ikke transporteres beskadiget gods. Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet i løfteevnediagrammet. Gå aldrig ind under hævet lastoptagningsudstyr, og ophold dig aldrig under samme. Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer. Der må ikke løftes personer. Kør gaflerne så langt ind under lasten som muligt Mastløft Optagning af lastenheder Z Forudsætninger Lastenheden er pakket forsvarligt på pallen. Lastenhedens vægt svarer til truckens løfteevne. Ved tung last skal gaflerne være belastet lige meget. Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Kør langsomt trucken hen til pallen. Før langsomt gaflerne ind i pallen, indtil gaffelryggen berører pallen. Lastenheden må ikke stikke mere end 50 mm ud over gaffelspidserne. Træk i MULTI-PILOT'en (8), indtil den ønskede løftehøjde er nået. Lastenheden hæves. Transport af lastenheder Forudsætninger Lastenheden er taget forsvarligt op. Masten er sænket til transport iht. reglerne (ca mm over gulvet). Gulvets beskaffenhed er upåklagelig. Fremgangsmåde Accelerer og brems trucken med små bevægelser. Tilpas kørehastigheden til kørevejenes beskaffenhed og den last, der skal transporteres. Kør trucken med jævn hastighed. 48

52 Vær opmærksom på anden trafik ved kryds og gennemkørsler. Medbring altid assistent på steder med dårligt udsyn. Transportér altid lasten ind mod den skrånende side ved skråninger og stigninger, kør aldrig på tværs og undlad at vende. Afsætning af lastenheder BEMÆRK Last må ikke afsættes på trafik- og flugtveje, foran sikkerhedsanordninger og ikke foran driftsanordninger, som til enhver tid skal være tilgængelige. Forudsætninger Opbevaringsstedet er egnet til opbevaring af lasten. Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Kør forsigtigt trucken hen til den ønskede reol. Tryk på MULTI-PILOT'en (8). Sænk lastoptagningsudstyret så meget, at gaflerne er fri af lasten. Kør forsigtigt gaflerne ud af pallen. Lastenheden er afsat. 49

53 4.3.2 Støttebensløft o Z Løft af støtteben Forudsætninger Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Tryk på knappen "Løft støtteben" (46) på MULTI-PILOT'en. Hold knappen inde, indtil støttebenene har nået den maksimale højde. Støttebenene løftes. Z Sænkning af støtteben Forudsætninger Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Tryk på knappen "Sænk støtteben" (47) på MULTI-PILOT'en. Hold knappen inde, indtil støttebenene er sænket fuldstændigt. Støttebenene sænkes. Z Sikkerhedshøjde For at sikre truckens stabilitet, skal støttebenene fra en løftehøjde på lastoptaget på ca. 1,80 m først sænkes, inden det kan løftes yderligere. Fra og med denne højde kan der ikke længere udføres støttebensløft. 50

54 5 Afhjælpning af fejl Z Dette kapitel giver operatøren mulighed for selv at lokalisere og afhjælpe simple fejl eller følger af fejlbetjening. Udfør de aktiviteter, der fremgår af tabellen, i den nævnte rækkefølge for at indkredse fejlen. Kontakt producentens serviceafdelingen, hvis trucken ikke kan gøres driftsklar, når de nævnte tiltag er adført, eller hvis der med de respektive fejlkoder vises en fejl eller en defekt i elektronikken. Den videre fejlafhjælpning må kun forestås af producentens fagfolk. Producenten råder over en kundeserviceafdeling, der er særligt uddannet til at udføre netop disse opgaver. For at kunne reagere målrettet og hurtigt på fejlen, er følgende angivelser vigtige og en stor hjælp for kundeservice: - Truckens serienummer - Fejlnummer fra displayenheden (hvis en sådan findes) - Fejlbeskrivelse - Truckens aktuelle placering. 5.1 Trucken kører ikke Mulig årsag Batteristikket er ikke sat i Der er trykket på NØDSTOP-afbryderen Tændingslåsen står på O For lav batteriopladning Sikring defekt Tiltag til afhjælpning Kontrollér batteristikket, sæt det evt. i Lås NØDSTOP-afbryderen op Stil tændingslåsen på I Kontrollér batteriopladningen, oplad evt. batteriet Kontrol af sikringer 5.2 Lasten kan ikke løftes op Mulig årsag Trucken er ikke klar til drift For lav hydraulikoliestand Batterivagten har koblet fra Sikring defekt For høj last Tiltag til afhjælpning Foretag alle tiltag til afhjælpning, som er anført under fejlen "Trucken kører ikke" Kontrol af hydraulikoliestand Opladning af batteri Kontrol af sikringerne Overhold den maksimale løfteevne, se typeskiltet 51

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Driftsvejledning 04.08 - 51105432 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Driftsvejledning K 51105432 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03

EKE 30-2 ac. Driftsanvisning 08.02 - 50424646 09.03 EKE 30-2 ac 08.02 - Dritsanvisning K 50424646 09.03 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99

ESE 20. Driftsanvisning 04.99- 50042907 07.99 ESE 20 04.99- Dritsanvisning K 50042907 07.99 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse a den viden, der ormidles i denne ORIGINLE dritsvejledning. Inormationerne

Læs mere

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning Hjullæsser 2070 Driftsvejledning Udgave september 06 Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at købe en Weidemann-læsser. Med denne læsser fra Weidemann får du et produkt med høj ydelse,

Læs mere

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da

SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07. 4165*da SLH 100 10.04 - Driftsvejledning 50452107 03.07 K 24V-25A 4165*da Generelt Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 D-22047 Hamburg-Germany Tel.: +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 22.03.2007

Læs mere

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK

MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING. S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK MOBILITETSSCOOTER BRUGSVEJLEDNING S-Series S400 - S425 - S700 22217039: DK www.sunrisemedical.com Hvis du har nedsat syn, kan dette dokument ses i PDF-format på: www.sunrise Medical.co.uk For yderligere

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Forord............................................ 2 2 Sikkerhed.......................................... 4 3 Beskrivelse og udstyr................................

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G 1 BRUGERVEJLEDNING 1 Forord Tak, fordi du har valgt en E-TON-scooter. Denne brugervejledning indeholder oplysninger om korrekt brug, sikker kørsel, daglig og regelmæssig vedligeholdelse samt reparation

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere