ESC 214/214z/216/216z

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESC 214/214z/216/216z"

Transkript

1 ESC 214/214z/216/216z Driftsanvisning K ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z

2 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Yderligere oplysninger På producentens/repræsentantens vegne Dato K EF-overensstemmelseserklæring Undertegnede erklærer hermed, at følgende kraftdrevne truck overholder de væsentligste krav i Rådets direktiv 2006/42/EG (Maskindirektivet) og i 2004/108/EF (EMC-direktivet) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning. 1

3 2

4 Forord Bemærkninger til driftsvejledningen For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Oplysningerne gives i en kort og overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende. I denne driftsvejledning findes dokumentation for flere forskellige truckmodeller. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle trucktype. Vores trucks videreudvikles til stadighed. Vi beder om forståelse for, at vi er nødsaget til at forbeholde os ret til ændringer, hvad angår form, udstyr og teknik. Indholdet i denne driftsvejledning kan derfor ikke begrunde krav om bestemte egenskaber ved trucken. Sikkerhedsanvisninger og markeringer Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer: FARE! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlige, irreversible skader eller evt. død. ADVARSEL! Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader evt. med døden til følge. FORSIGTIG! Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader. Z BEMÆRK Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader. Står foran anvisninger og forklaringer. t o Markerer standardudstyr Markerer ekstraudstyr 3

5 Ophavsret Ophavsretten til denne driftssvejledning tilhører JUNGHEINRICH AG. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - Tyskland Tlf.: +49 (0) 40/

6 Inholdsfortegnelse A Tilsigtet anvendelse Generelt Korrekt anvendelse Tilladte anvendelsesbetingelser Den driftsansvarliges forpligtelser Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr... 8 B Beskrivelse af trucken Beskrivelse af anvendelsen Trucktyper og nominel løfteevne Komponent- og funktionsbeskrivelse Oversigt over moduler Funktionsbeskrivelse Tekniske data Ydelsesdata Mål Vægt Dæk Mastudførelser Europæiske standarder Anvendelsesbetingelser Krav til elektricitet Markeringssteder og typeskilte Typeskilt Lastdiagram, truck C Transport og første idriftsættelse Aflæsning med kran Transport Første idriftsættelse D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Batterityper Frilæggelse af batteriet Oplad batteriet Afmontering/montering af batteriet

7 E Betjening Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Beskrivelse af display og betjeningselementer Batteriafladningsindikator Idrifttagning af trucken Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning Indstilling af førersædet Indstilling af højden på bundpladen Klargøring af trucken til drift Parkering af trucken i sikret tilstand Batteriafladningsvagt Arbejde med trucken Sikkerhedsregler for kørsel NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning Optagning, transport og afsætning af lastenheder Afhjælpning af fejl Trucken kører ikke Lasten kan ikke løftes op Flytning af trucken uden brug af motorkraft Nødsænkning af lastoptagningsudstyr Ekstraudstyr Display- og betjeningsenhed Indstilling af klokkeslæt Betjeningstastatur, CanCode ISM-adgangsmodul (o) F Vedligeholdelse af trucken Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse Sikkerhedsforskrifter vedr. vedligeholdelse Service og eftersyn Servicetjekliste Driftsansvarlige Kundeservice Forbrugsstoffer og smøreplan Sikker omgang med forbrugsstoffer Smøreskema Forbrugsstoffer Beskrivelse af service- og vedligeholdelsesarbejde Forberedelse af trucken til service- og vedligeholdelsesarbejde Tilspænding af hjulmøtrikker Kontrol af elektriske sikringer Fornyet idriftsættelse af trucken efter service- og reparationsarbejde Oplægning af trucken Forholdsregler inden oplægning Forholdsregler under oplægningen Fornyet idriftsættelse efter oplægning Sikkerhedskontrol efter tid og usædvanlige hændelser Endegyldig fjernelse fra driften, bortskaffelse Måling af humanvibrationer

8 Bilag Driftsvejledning, JH-traktionsbatteri Z Denne driftsvejledning gælder kun for batterityper af mærket Jungheinrich. Skal der anvendes andre mærker, skal driftsvejledningen fra producenten af disse følges DK 1

9 DK

10 A Tilsigtet anvendelse 1 Generelt Trucken, der beskrives i denne driftsvejledning er beregnet til løft, sænkning og transport af lastenheder. Trucken skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne driftsvejledning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med formålet og kan medføre skader på personer, truck eller materiel. 2 Korrekt anvendelse BEMÆRK Den last, der maks. må løftes og den maks. tilladte lastafstand er vist på lastdiagrammet og må ikke overskrides. Lasten skal hvile på lastoptagningsudstyret eller løftes med et påbygningsaggregat godkendt af producenten. Lasten skal befinde sig ved gaffelslædens ryg og midtfor i forhold til lastgaflerne. Løft og sænkning af last. Transport af sænket last. Kørsel med løftet last (>300 mm) er forbudt. Transport og løft af personer er forbudt. Skubning og trækning af lastenheder er forbudt. 3 Tilladte anvendelsesbetingelser Anvendelse i industrielle og erhvervsmæssige omgivelser. Tilladt temperaturområde 5 C til 40 C. Må kun anvendes på fastgjorte og jævne gulve med tilstrækkelig bæreevne. Må kun anvendes på veje med godt udsyn og veje, som af den driftsansvarlige er godkendt som kørselsveje. Kørsel på stigninger op til maks. 12 %. Det er forbudt at køre på tværs eller skrå hen over stigninger. Last skal transporteres på siden ind mod skråningen. Anvendelse i delvist offentlig trafik. ADVARSEL! Ekstreme betingelser Ved anvendelse under ekstreme betingelser, især i stærkt støvholdige eller korrosionsfremkaldende omgivelser, er det nødvendigt med særligt udstyr og speciel godkendelse til trucken. Anvendelse i områder med eksplosionsfarlig atmosfære er ikke tilladt. Ved dårligt vejr (storm, lynnedslag) må trucken ikke anvendes i det fri eller på udsatte steder. 7

11 4 Den driftsansvarliges forpligtelser Den driftsansvarlige er i denne driftsvejlednings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender trucken selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte driftsforpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejer og bruger af trucken. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at trucken kun anvendes i overensstemmelse med formålet, og at enhver form for fare for brugerens eller tredjemands liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle brugere har læst og forstået denne driftsvejledning. BEMÆRK Hvis denne driftsvejledning ikke følges, bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten. 5 Påbygning af påbygningsaggregater og/eller ekstraudstyr Påbygning af ekstraudstyr På- og indbygning af ekstraanordninger, der påvirker eller udvider køretøjets funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. Myndighedernes tilladelse erstatter dog ikke en tilladelse fra producenten. 8

12 B Beskrivelse af trucken 1 Beskrivelse af anvendelsen ESC 214/214z/216/216z er en elektrisk palleløfter med sidevendt førersæde og fire hjul, som er udstyret med en elektrisk ratstyring. ESC 213/216/Z13/Z16 er beregnet til transport af gods på plant underlag. Et støttebensløft, også kaldet initialløft (kun på ESC 214z/216z), øger frihøjden til gulvet ved transportkørsel på ujævnt underlag. Der kan optages paller med åben bund eller med tværbrædder uden for lasthjuls- og rullevognsområdet. Alt efter mastens udførelse kan der ind- og udstables last op til maks. 5,20 m, som kan transporteres over længere strækninger. Løfteevnen fremgår af lastdiagrammet Qmax. 1.1 Trucktyper og nominel løfteevne Den nominelle løfteevne afhænger af den enkelte type. Den nominelle løfteevne kan udledes af typebetegnelsen. ESC214 ESC Typebetegnelse 2 Serie 14 Nominel løfteevne x 100 kg Den nominelle løfteevne svarer ikke generelt til den tilladte løfteevne. Den tilladte løfteevne findes på lastdiagrammet anbragt på trucken. 9

13 2 Komponent- og funktionsbeskrivelse 2.1 Oversigt over moduler Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 1 t Ladningsindikator 10 t Armlæn 2 t Nøglekontakt 11 t Højdejustering, bundplade 3 o Betjenings-/visningsenhed 12 t Rat 4 o Kodelås, CanCode 13 t Batteri 5 o ISM-adgangsmodul 14 t Lastruller 6 t Førerværn 15 t Lastgafler 7 t Mast 16 t Dødmandsknap 8 t MULTI-PILOT 17 t Sædekappe 9 t NØDSTOP-afbryder t = standardmodel o = ekstraudstyr 10

14 2.2 Funktionsbeskrivelse Sikkerhedsanordninger Den lukkede, glatte truckkontur med afrundede kanter muliggør en sikker håndtering af trucken. Føreren beskyttes mod nedfaldende genstande af et førerværn. Hjulene er omgivet af et stabilt påkørselsværn. Ved hjælp af NØDSTOP-knappen sættes alle elektriske funktioner ud af drift i farlige situationer. Nødstop-sikkerhedskoncept Nødstoppet aktiveres af kørestyringen. Servostyringen udsender et systemstatus-signal, som overvåges af kørestyringen. Kommer der ikke noget signal, eller registreres der en fejl, indledes en nedbremsning af trucken til stilstand. Nødstoppet vises af kontrolindikatorer på visningsenheder. Hver gang trucken tændes foretager systemet en selvdiagnose. Førerplads Justerbart førersæde. Alle køre- og løftefunktioner kan betjenes meget fintfølende uden, at der skal tages fat om grebet. Ergonomisk rat med hældning til sikker styring af trucken. Indstillelig bundplade til førere med forskellige højder. Dødmandsknap Ved hjælp af dødmandsknappen forhindres det, at førerens fod stikker uden for truckens kontur under kørsel. Løfte- og/eller kørefunktionerne er først frigivet, når dødmandsknappen er aktiveret. Hydrauliksystem Funktionerne løft og sænkning sker trinløst ved hjælp af frem- og tilbagebevægelse af multifunktionsgrebet. Når funktionen løft kobles til, starter pumpeaggregatet og pumper hydraulikolie fra olietanken til løftecylinderen. På modeller med tillægsløft "Z" kan støttebenene hæves og sænkes ved hjælp af knapper. Ved betjening af knappen "Løft" hæves støttebenene med jævn hastighed, ved betjening af knappen "Sænkning" sænkes støttebenene. Ved hævede støtteben (initialløft) er løftehøjden begrænset. Ved overskridelse af løftehøjden på 1800 mm sænkes støttebenene automatisk. Først når denne løftehøjde er underskredet igen, er det muligt at hæve støttebenene. 11

15 Køredrev En stationær vekselstrømsmotor driver drivhjulet ved hjælp af en cylindrisk-konisk tandhjulsudveksling. Den elektroniske kørestyring sikrer en trinløs regulering af køremotorens omdrejningstal og dermed for en ensartet, rykfri start, kraftig acceleration og en elektronisk reguleret nedbremsning med energigenvinding. Alt efter last og omgivende miljø kan der vælges mellem 3 køreprogrammer: Fra højeffektiv til energibesparende. Styring Styringen sker ved hjælp af et rat med ergonomisk hældning. Styrebevægelserne overføres af servostyringen via en servomotor direkte til tandkransen på drevet, placeret på et drejeligt leje. Drevet kan drejes +/- 90. En reduktion af kørehastigheden afhængigt af styrevinklen (Curve Control) fås som ekstraudstyr. Elsystem 24-volt-anlæg. Elektronisk køre-, løfte- og servostyring er standard. Betjenings- og visningselementer Ergonomiske betjeningselementer sikrer en ubesværet betjening, som giver nøjagtig tilpasning af køre- og hydraulikbevægelser. Displayet giver føreren vigtigt information som f.eks. ratposition, løfte- og køreprogram, klokkeslæt, batterikapacitet. Bundpladen og førersædet kan indstilles, så det passer til den enkelte fører. Mast De kraftige stålprofiler er smalle, hvilket især ses på tretrins-masten, hvor der er godt udsyn til gaflerne. Løfteskinnerne og gaffelslæden kører på permanent smurte og derfor vedligeholdelsesfrie skråruller Driftstimetæller Z Gør trucken klar til drift, (se "Klargøring af trucken til drift" på side 42) eller (se "Betjeningstastatur, CanCode" på side 56). Driftstimerne tælles, når trucken er klar til drift og dødmandsknappen er blevet aktiveret. 12

16 3 Tekniske data Z Oplysning om tekniske data iht. VDI Ret til tekniske ændringer og forbedringer forbeholdes. 3.1 Ydelsesdata ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z Q Nominel løfteevne kg Kørehastighed med/uden nom. last 9,1/ 9,1 km/h Løftehastighed med/uden nom. last 0,15/0,24 0,13/0,24 0,14/0,23 m/s Sænkehastighed med/uden nom. last 0,42/0,42 0,42/0,38 m/s maks. stigeevne med/uden nom. last 7 / 12 % Køremotor, effekt S2 60 min 2,8 kw Løftemotor, effekt S3 15% 3,0 kw 13

17 3.2 Mål 14

18 3.3 Vægt ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z c Lasttyngdepunktsafstand 600 mm x Lastafstand sænket/løftet / 796 mm y Akselafstand sænket/løftet / 1599 mm h1 Mastens højde, sænket 1995 mm h2 Friløft 100 mm h3 Løft mm h4 Mastens højde, fuldt udkørt 3422 mm h5 Initialløft mm h6 Højde over førerværnet 2095 mm h7 Siddehøjde/ståhøjde 950 mm h13 Højde, sænket 90 mm l1 Længde mm l2 Lastgaffellængde inkl. gaffelryg mm b2 Totalbredde (drev) 820 mm b5 Lastgaffel, udvendig afstand 570 mm s/e/l Lastgaffelmål 60 / 185 / 1150 mm b10 Sporvidde foran (drev) 544 mm b11 Sporvidde bag (lastdel) 385 mm m2 Ast Frihøjde til gulvet, midtfor akselafstand Arbejdsgangbredde ved paller 800x1200 på langs Wa Venderadius sænket/løftet *) diagonalt iht. VDI: +190 mm * 2398* / 1794 mm mm mm ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z Egenvægt uden batteri kg Akselbelastning med last for/bag + batteri Akselbelastning uden last for/bag + batteri 1316 / / / / / / / / 498 Batterivægt 380 kg kg kg 15

19 3.4 Dæk 3.5 Mastudførelser ESC 214 / ESC 214z ESC 214 ESC 216 ESC 214z ESC 216z Dækstørrelse, drev 230 x 77 mm Dækstørrelse, lastdel 85 x 85 mm Støttehjul (dobbeltrulle) 140 x 126 mm Hjul, antal for/bag (x = drevne) 2-1x / 4 h1* h2 h3 h4 h6* ZT mm ZZ mm DZ mm ESC 216 / ESC 216z h1* h2 h3 h4 h6* ZT mm ZZ mm DZ mm *) ved løftet initialløft mm 16

20 3.6 Europæiske standarder Z Z Z Vedvarende lydtryksniveau ESC 214/214z/216/216z: 61 db(a) iht i overensstemmelse med ISO Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi udregnet iht. gældende standarder, der fås ved sammenregning af støjværdierne for kørsel, løft og tomgang. Lydtryksniveauet måles ved førerens øre. Vibration ESC 214/214z/216/216z: 0,73 m/s² iht. DS/EN Den vibrationsacceleration, som kroppen udsættes for på førerpladsen, er i henhold til standardens bestemmelser den lineært integrerede, vægtede acceleration i vertikal retning. Den beregnes ved kørsel over forhindringer med konstant hastighed. Disse måledata er en engangsberegning for trucken og må ikke forveksles med humanvibrationerne i brugerdirektivet "2002/44/EF" (vibrationer). Til måling af disse humanvibrationer tilbyder producenten en særlig service, (se "Måling af humanvibrationer" på side 85). Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EN samt de heri nævnte standardiserede referencer. Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten. ADVARSEL! Forstyrrelse af medicinsk udstyr på grund af ikke-ioniserende stråling Elektrisk udstyr på trucken, som udsender ikke-ioniserende stråling (f.eks. trådløs datatransmission), kan forstyrre funktionen på medicinsk udstyr (pacemaker, høreapparater, etc.) hos brugeren og medføre fejlfunktion. Kontakt lægen eller producenten af det medicinske udstyr, for at få afklaret om udstyret kan anvendes i nærheden af trucken. 17

21 3.7 Anvendelsesbetingelser Z Omgivelsestemperatur ved drift 5 C til 40 C Ved permanent brug under ekstreme udsving i temperatur eller luftfugtighed kræves der særligt udstyr samt tilladelse. 3.8 Krav til elektricitet Producenten bekræfter, at kravene til dimensionering og produktion af det elektriske udstyr overholdes ved korrekt anvendelse af trucken iht. DS/EN 1175 "Sikkerhed ved industrielle truck - Krav til elektricitet". 18

22 4 Markeringssteder og typeskilte X.XXXX.XX.XX Pos. Betegnelse 18 Forbudsskilt "Gå ikke ind under lasten" 19 Forbudsskilt "Stik ikke hænderne igennem masten" 20 Løft/sænkning af støtteben 21 Lastdiagram 22 MULTI-PILOT 23 Indstilling af bundplade 24 Typeskilt 25 Kontrolmærkat 26 Anhugningspunkt til læsning med kran 27 Serienummer 28 Typebetegnelse 19

23 4.1 Typeskilt Z Pos. Betegnelse Pos. Betegnelse 29 Type 35 Byggeår 30 Serienummer 36 Lasttyngdepunktsafstand i mm 31 Nominel løfteevne i kg 37 Drivkraft 32 Batterispænding i V 38 Batterivægt min./maks. i kg 33 Egenvægt uden batteri i kg 39 Producent 34 Ekstraudstyr 40 Producentlogo Angiv serienummer (27) ved henvendelse vedr. trucken og ved bestilling af reservedele. 4.2 Lastdiagram, truck X.XXXX.XX.XX Lastdiagrammet (16) angiver den maksimale løfteevne Q (i kg) ved et bestemt lasttyngdepunkt C (i mm) og tilsvarende løftehøjde H (i mm) for trucken ved vandret lastoptag. Eksempel på udregning af den maks. løfteevne: Ved en lasttyngdepunktsafstand C på 600 mm og en maks. løftehøjde H på 3600 mm udgør den maksimale løfteevne Q 1105 kg. 20

24 C Transport og første idriftsættelse 1 Aflæsning med kran ADVARSEL! Risiko for uheld ved usagkyndig læsning med kran Anvendelse af uegnet løftegrej og usagkyndig anvendelse af samme kan medføre, at trucken styrter ned under læsning. Sørg for, at trucken ikke støder imod noget, når den løftes og at den ikke bevæger sig ukontrolleret. Hvis det er nødvendigt, skal trucken holdes ved hjælp af styretov. Kun personer, som er uddannet i håndtering af anhugningsudstyr og løftegrej, må læsse trucken. Bær sikkerhedssko ved læsning med kran. Undgå ophold under hængende last. Træd ikke ind i fareområdet og undlad ophold i fareområdet. Anvend kun løftegrej med tilstrækkelig løfteevne (truckens vægt, se typeskiltet). Fastgør kun kranudstyret ved de angivne anhugningspunkter og sørg for at sikre det, så det ikke glider ud. Anvend kun anhugningsgrejet i den foreskrevne belastningsretning. Anbring kranudstyrets anhugningsgrej således, at det ikke rører nogen af komponenterne, når der løftes. Læsning af trucken med kran Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Afmontér forhåndenværende beskyttelsesskærme. 26 Nødvendigt værktøj/materiale Løftegrej Kranudstyr Fremgangsmåde Fastgør kranudstyret i anhugningspunkterne (26). Nu kan trucken læsses ved hjælp af en kran

25 2 Transport ADVARSEL! Ukontrollerede bevægelser under transporten Usagkyndig sikring af trucken og masten under transport kan medføre alvorlige uheld. Læsningen skal foretages af personale, der er specielt uddannet hertil iht. VDI 2700 og VDI Den korrekte dimensionering og udførelse af sikkerhedsforanstaltninger ved læsning afgøres i hvert enkelt tilfælde. Ved transport på lastbil eller anhænger skal trucken surres fast på fagligt korrekt vis. Lastbilen eller anhængeren skal være udstyret med fastsurringsringe. Trucken skal sikres med kiler, så den ikke kan bevæge sig utilsigtet. Anvend kun spænderemme og fastsurringsseler med tilstrækkelig nominel styrke Sikring af trucken med henblik på transport Nødvendigt værktøj/materiale Spænderemme/fastsurringsseler Fremgangsmåde Kør trucken op på transportkøretøjet. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Slå remmene (41) omkring trucken og spænd godt til. Nu kan trucken transporteres. 22

26 3 Første idriftsættelse FORSIGTIG! Trucken må kun køres med batteristrøm! Ensrettet vekselstrøm vil beskadige de elektroniske komponenter. Kabelforbindelser til batteriet (slæbekabler) skal være kortere end 6 m (6.56 yd) og have et ledningstværsnit på mindst 50. Fremgangsmåde Kontrollér, at udstyret er komplet. Montér evt. batteriet, (se "Afmontering/montering af batteriet" på side 30). Oplad batteriet, (se "Oplad batteriet" på side 28). Trucken kan nu tages i brug, (se "Idrifttagning af trucken" på side 39). 23

27 24

28 D Batteri vedligeholdelse, opladning, udskiftning 1 Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier Servicepersonale Opladning, service og udskiftning af batterier må kun foretages af hertil uddannet personale. Denne driftsvejledning samt forskrifterne fra producenten af batteri og ladestation skal overholdes under arbejdet. Brandsikringsforanstaltninger Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. I området omkring den truck, der er parkeret med henblik på opladning, må der i en afstand af mindst 2 m ikke opbevares brændbare stoffer eller gnistdannende forbrugsmidler. Lokalet skal være ventileret. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Vedligeholdelse af batteriet Cellelågene i batteriet skal holdes tørre og rene. Klemmer og kabelsko skal være rene, let indsmurt i polfedt og godt fastspændt. FORSIGTIG! Sørg for, at batterikablet ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes. Ved beskadigede kabler er der risiko for kortslutning. Bortskaffelse af batteriet Overhold nationale miljø- eller bortskaffelsesbestemmelser ved bortskaffelse af batterier. Overhold altid producentens anvisninger vedrørende bortskaffelse. ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst ved omgang med batterier Batterierne indeholder opløst syre, som er giftig og ætsende. Undgå enhver kontakt med batterisyre. Bortskaf brugt batterisyre efter gældende regler. Ved arbejde på batterierne er det yderst vigtigt at bære sikkerhedstøj og beskyttelsesbriller. Batterisyre må ikke komme på huden, tøjet eller i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da med rigelige mængder rent vand. Søg straks læge ved personskade (hvis batterisyre f.eks. kommer i kontakt med huden eller øjnene). Spildt batterisyre skal straks neutraliseres med rigelige mængder vand. Der må kun anvendes batterier med lukket batterikasse. Overhold lovmæssige bestemmelser. 25

29 ADVARSEL! Risiko for uheld ved anvendelse af uegnede batterier Batteriets vægt og mål har stor indflydelse på truckens stabilitet og løfteevne. Udskiftning af det eksisterende batteri kræver tilladelse fra producenten, da der skal bruges udligningsvægte, hvis der monteres mindre batterier. Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum efter udskiftning/ved montering af batteriet. Inden enhver form for arbejde på batterierne skal trucken parkeres i sikret tilstand ((se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43)). 2 Batterityper Trucken udstyres med forskellige batterityper afhængigt af dens udførelse. I nedenstående tabel vises med angivelse af kapacitet, hvilken kombination, der er standardkombination: Batteritype Kapacitet Vægt 24 V-batteri 796X210X782 MM (LXBXH) 3 PzS 465 Ah 380 kg Batteriernes vægt fremgår af batteriets typeskilt. Batterier med uisolerede poler skal være dækket med en skridsikker isoleringsmåtte. 26

30 3 Frilæggelse af batteriet FORSIGTIG! Klemningsfare Ved lukning af skærmen/afdækningen må der ikke befinde sig noget imellem skærmen og afdækningen. ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke sikret truck Parkering af trucken på stigninger eller med løftet lastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks. med kiler. Sænk altid masten og lastgaflen fuldstændigt. Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkede gaffelarme. Forudsætninger Parkér trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fremgangsmåde klap armlænet (10) op Batteristik (43) og batterisikring (42) er tilgængelige

31 4 Oplad batteriet ADVARSEL! Eksplosionsfare på grund af opståede gasser under opladningen Ved opladning afgiver batteriet en blanding af ilt og brint (knaldgas). Gasudviklingen er en kemisk proces. Denne gasblanding er højeksplosiv og må ikke antændes. Samling og adskillelse af batteriladestationens ladekabel og batteristikket må kun ske, når ladestationen og trucken er slukket. Opladeren skal være tilpasset batteriet både med hensyn til spænding og ladekapacitet. Kabler- og stikforbindelser skal kontrolleres for synlige skader inden opladningen. Sørg for tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor trucken oplades. Batteriafdækningen skal være åben og battericellernes overflader skal under opladningen være frilagte for at sikre en tilstrækkelig udluftning. Ved omgang med batterier er rygning og brug af åben ild forbudt. Der må ikke opbevares brændbare eller gnistdannende forbrugsstoffer inden for en afstand af mindst 2 m fra det område, hvor trucken er parkeret til opladning. Brandslukningsudstyr skal stå klar. Undlad at placere metalliske genstande på batteriet. Det er vigtigt at overholde sikkerhedsbestemmelserne fra producenten af batteri og ladestation. Opladning af batteriet Forudsætninger Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fritlæg batteriet, (se "Frilæggelse af batteriet" på side 27). Sluk for ladeaggregatet. Indstil det rigtige ladeprogram på ladeaggregatet. Fremgangsmåde Træk batteristikket på trucken ud. Fjern en eventuel isoleringsmåtte fra batteriet. Sæt ladekablet fra batteriladestationen i batteristikket. Tænd for ladeaggregatet/opladningsproceduren starter automatisk. Batteriet lades op. Afslutning af batteriopladning, genopretning af driftsklar tilstand BEMÆRK Ved afbrudt opladningsprocedure er den fulde batterikapacitet ikke til rådighed Forudsætninger Batteriopladning er afsluttet fuldstændigt. 28

32 Fremgangsmåde Sluk for ladeaggregatet. Træk batteristikket på ladeaggregatet ud. Forbind batteristikket med trucken. Trucken er atter klar til drift 29

33 5 Afmontering/montering af batteriet ADVARSEL! Risiko for uheld ved montering og afmontering af batteriet Ved montering og afmontering af batteriet kan der opstå kvæstelser og ætsning på grund af batteriets vægt og batterisyren. Følg afsnittet "Sikkerhedsbestemmelser for omgang med syrebatterier i dette kapitel. Sørg for at bære sikkerhedssko ved montering og afmontering af batteriet. Der må kun anvendes batterier med isolerede celler og isolerede polforbindelser. Parkér trucken vandret for at sikre, at batteriet ikke glider ud. Foretag kun udskiftning af batteriet med kranudstyr med tilstrækkelig løfteevne. Anvend kun tilladte anordninger til udskiftning af batteri (batteriskiftestativ, batteriskiftestation osv.). Sørg for, at batteriet sidder godt fast i truckens batterirum. Afmontering af batteri Forudsætninger Stil trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fritlæg batteriet, (se "Frilæggelse af batteriet" på side 27). Nødvendigt værktøj/materiale Batteriudskiftningsstation (o) Fremgangsmåde Træk batteristikket (43) på trucken ud. Læg batteristikket på batteriet. Træk batterilåsen (42) opad og drej den mod uret indtil anslag. FORSIGTIG! Nu er batteriet ikke sikret Træk batteriet (44) ud af trucken. Følg driftsvejledningen for batteriskiftestationen. 30

34 Kontrol af batteriets syrestand Forudsætninger Stil trucken vandret. Parkér trucken i sikret tilstand, (se "Parkering af trucken i sikret tilstand" på side 43). Fritlæg batteriet, (se "Frilæggelse af batteriet" på side 27). Fremgangsmåde Træk batteristikket (43) på trucken ud. Læg batteristikket på batteriet. Træk batterilåsen (42) opad FORSIGTIG! Nu er batteriet ikke sikret Træk batteriet (44) ud af trucken. Slip batterilåsen (42). Træk batteriet længere ud af trucken, indtil låsen atter går i indgreb på batteriet. Kontrollér batteriets syrestand. Alle indikatorer skal vise tilstrækkelig syrestand, fyld evt. efter med batterivand. Træk batterilåsen (42) opad. FORSIGTIG! Nu er batteriet ikke sikret Skub batteriet (44) ind i trucken. Slip batterilåsen (42). Skub batteriet længere ind i trucken, indtil låsen atter går i indgreb på batteriet. 31

35 32

36 E Betjening 1 Sikkerhedsbestemmelser for drift af trucken Køretilladelse Trucken må kun anvendes af personer med truckførercertifikat, som over for den driftsansvarlige eller dennes repræsentant har bevist deres evner til kørsel og håndtering af last, og som af denne udtrykkeligt har fået til opgave at føre trucken. Eventuelle nationale bestemmelser skal overholdes. Førerens rettigheder, pligter og forholdsregler vedr. brug af trucken Føreren skal være orienteret om sine rettigheder og pligter, være instrueret i betjening af trucken samt være bekendt med indholdet i denne driftsvejledning. Føreren skal gives de nødvendige rettigheder. Ved trucks, der føres af gående fører, skal der benyttes sikkerhedssko ved betjening. Forbud imod uvedkommendes brug af trucken Føreren er ansvarlig for trucken i det tidsrum, hvor trucken er i brug. Det er hans pligt at forbyde uvedkommende personer at køre med eller betjene trucken. Der må ikke medtages eller løftes personer. Skader og mangler Beskadigelser og andre fejl på trucken eller påbygningsaggregatet skal straks meddeles den tilsynsførende. Driftsusikre trucks (f.eks. i tilfælde af slidte hjul eller defekte bremser) må ikke tages i brug, før de er blevet repareret forskriftsmæssigt. Reparationer Føreren må ikke foretage reparationer eller ændringer på trucken uden særlig uddannelse eller tilladelse. Føreren må under ingen omstændigheder sætte sikkerhedsanordninger eller afbrydere ud af funktion eller ændre på dem. Fareområde ADVARSEL! Risiko for uheld og tilskadekomst i truckens fareområde Fareområdet er det område, hvor personer er udsat for fare pga. truckens køre- eller løfte-/sænkebevægelser, dens lastoptagningsudstyr (f.eks. gafler eller påbygningsaggregater) eller det gods, der skal transporteres. Hertil hører også det område, der kan nås af gods, som falder ned, eller af en arbejdsanordning, der sænkes/falder ned. Bortvis uvedkommende personer fra fareområdet. Sørg for at give advarselstegn i tide, hvis personer er i fare. Hvis uvedkommende personer trods advarslen ikke forlader fareområdet, skal trucken omgående standses. 33

37 FARE! Risiko for uheld Føreren skal under drift af trucken opholde sig i det område, som beskyttes af førerværnet. Sikkerhedsanordninger og advarselsskilte Overhold altid de sikkerhedsanordninger, advarselsskilte ((se "Markeringssteder og typeskilte" på side 19)) og advarsler, der er beskrevet i denne driftsanvisning. 34

38 2 Beskrivelse af display og betjeningselementer

39 Pos. Betjenings-/ Funktion displayelement 1 Lade-/afladeindikator t Viser batteriets ladetilstand 3 Display- og betjeningsenhed o Visning af vigtige køre- og løfteparametre; advarsler, fejlbetjeningsmeddelelser og servicesignaler, erstatter lade-/ afladningsindikatoren 8 MULTI-PILOT t Betjening af funktionen Kørsel fremad/tilbage Lastoptagning løft/sænkning 45 Hornknap t Knap til advarselssignal 46 Knappen "Løft støtteben" o Knap til løft af støttebenene 47 Knappen "Sænk o Knap til sænkning af støttebenene støtteben" 2 Tændingslås med nøgle t Aktivering af trucken ved tilslutning af styrespændingen Ved at trække nøglen ud sikres trucken, så uvedkommende ikke kan tænde for den Kodelås, CanCode o Erstatter tændingslåsen Aktiverer trucken ved indtastning af den tilhørende kode Valg af køreprogram Kodeindstilling ISM-adgangsmodul o Erstatter tændingslåsen Aktivering af trucken ved hjælp af kort/ transponder Signal når trucken er driftsklar Driftsdataregistrering Dataudveksling med kort/transponder 48 Kontakten "Sædevarme" o Til- og frakobling af sædevarme Signal om tilsluttet sædevarme 9 NØDSTOP-afbryder t Afbryder forbindelsen til batteriet Alle elektriske funktioner slås fra og trucken bremses ned 12 Rat t Styring af trucken 11 Højdejustering, bundplade t Knap til løsning og tilpasning af højden på bundpladen 49 Greb til sædejustering t Vandret indstilling af førersædet 50 Indstillingshjul til sædeaffjedring t Indstilling af den optimale sædeaffjedring i forhold til førerens vægt 51 Greb til ryglænsjustering Indstilling af hældningen på ryglænet 36

40 Pos. Betjenings-/ displayelement Funktion 16 Dødmandsknap Dødmandsknap aktiveret Køre- og løftefunktioner er aktiveret Dødmandsknap ikke aktiveret Køre- og løftefunktioner er deaktiveret. Trucken bremses, indtil den holder stiller 37

41 2.1 Batteriafladningsindikator Når trucken er aktiveret ved hjælp af nøglekontakt, kodelås eller ISM, vises batteriets ladetilstand. Farverne, som LED'en (52) lyser med, betyder følgende: 52 Z LED'ens farve Restkapacitet Grøn % Orange % Blinker grønt/orange. 1Hz % Rød 0-20 % Hvis LED'en lyser rødt, kan der ikke længere løftes lastenheder. Funktionen "Løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri er opladet til mindst 70%. Kontakt producentens serviceafdeling, hvis lysdioden blinker rødt, og trucken ikke er klar til drift. Det røde blink er en kode fra truckens styresystem. Blinksekvensen viser, hvilken type fejl der er tale om. 38

42 3 Idrifttagning af trucken 3.1 Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning ADVARSEL! Skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr) kan medføre uheld. Hvis der i forbindelse med nedenstående kontroller konstateres skader eller andre mangler på trucken eller påbygningsaggregatet (specialudstyr), må trucken ikke anvendes, før den er blevet repareret iht. gældende bestemmelser. Konstaterede mangler skal straks meddeles den ansvarlige. Afmærk den defekte truck og tag den ud af drift. Trucken må først sættes i drift igen, når defekten er lokaliseret og afhjulpet. Udførelse af en kontrol inden den daglige idrifttagning Fremgangsmåde Kontrollér hele trucken udefra for skader og lækager. Beskadigede slanger skal ubetinget udskiftes. Kontrollér batterifastgørelse og kabeltilslutninger for skader og kontrollér, at de sidder godt fast. Kontrollér, at batteristikket sidder godt fast. Kontrollér førerværnet for skader. Kontrollér lastoptagningsudstyret for synlige skader, som ridser, bøjede eller kraftigt slidte lastgafler. Kontrollér drivhjul og lasthjul for skader. Kontrollér, om løftekæderne er spændt lige meget og er fri for skader. Kontrollér, at mærkninger og skilte er intakte og kan læses ((se "Markeringssteder og typeskilte" på side 19)). 39

43 3.2 Indstilling af førersædet FORSIGTIG! Fare for tilskadekomst ved ikke-sikret førersæde Et ikke-sikret førersæde kan under kørsel glide ud af sin føring og medføre uheld. Førersædelåsen skal være gået i hak. Førersædet må ikke indstilles under kørsel. Indstil førersædet korrekt, inden trucken startes. Fremgangsmåde Tag plads i førersædet. Løsn sædets låsemekanisme (49), og flyt sædet til den rigtige position ved at skubbe det frem og tilbage. Lad sædelåsen gå i hak igen. Løsn ryglænslåsen (51), og flyt ryglænet til den ønskede position. Lad ryglænslåsen gå i hak igen. Indstil sædeaffjedringen til den ønskede affjedringseffekt ved at dreje på indstillingshjulet (50). Førersædet er nu indstillet i den rigtige position i forhold til betjeningselementerne

44 3.3 Indstilling af højden på bundpladen Fremgangsmåde Tag plads i førersædet. Tryk på knappen til justering af bundpladen (11), og hold den inde. Nu kan bundpladen justeres. Indstil bundpladen (53) i den ønskede højde ved at be-/aflaste den. Slip knappen til justering af bundpladen. Bundpladen er nu indstillet i den ønskede højde og lås

45 3.4 Klargøring af trucken til drift Opstart af trucken Forudsætninger Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning er udført, (se "Kontroller og rutiner inden den daglige idrifttagning" på side 39). Fremgangsmåde Slå NØDSTOP-knappen (9) til ved at trække i den. Tænd for trucken på følgende måde: Stik nøglen i tændingslåsen (2), og drej den mod højre indtil anslag. Indtast koden i kodelåsen (o). Hold kortet eller transponderen foran ISM-adgangsmodulet, og tryk alt efter indstilling på den grønne knap på ISM-adgangsmodulet (o). Kontrollér, at knappen til advarselssignalet (45) virker. Kontrollér, at dødmandsknappen (16) virker. Kontrollér, at kørereguleringen (8) virker. Kontrollér, at hornet (8) virker. Kontrollér, at styringen fungerer. Trucken er klar til drift

46 3.5 Parkering af trucken i sikret tilstand ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke sikret truck Parkering af trucken på stigninger, uden aktiverede bremser eller med løftet last/løftet lastoptagningsudstyr er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Parkér kun trucken på et plant underlag. I særlige tilfælde skal trucken sikres, f.eks. med kiler. Sænk altid masten og lastgaflen helt ned. Vælg et sted til parkering, hvor ingen personer kan komme til skade på de sænkede gafler. Parkér trucken i sikret tilstand Fremgangsmåde Sænk lastoptagningsudstyret helt. Slå tændingslåsen fra og træk nøglen ud. Tryk på o-knappen på modeller med CANCODE. Tryk på den røde knap ved ISM. Tryk på NØDSTOP-afbryderen. Trucken er parkeret. 3.6 Batteriafladningsvagt Z Standardindstillingen på batteriafladningsindikatoren/batterivagten sker ud fra standardbatterier. Ved anvendelse af vedligeholdelsesfrie batterier eller specialbatterier skal batterivagtens display- og frakoblingspunkter indstilles af autoriseret fagpersonale. Hvis denne indstilling ikke foretages, kan batteriet blive beskadiget på grund af dybdeafladning. Hvis restkapaciteten underskrides, kobles funktionen "Løft" fra. Der vises et tilhørende signal (52). Funktionen "Løft" frigives først igen, når det tilsluttede batteri mindst er ladet 70% op. 43

47 4 Arbejde med trucken 4.1 Sikkerhedsregler for kørsel Kørselsveje og arbejdsområder Der må kun køres på veje, der er godkendt til kørsel. Uautoriseret tredjepart må ikke opholde sig i arbejdsområdet. Lasten må kun lagres på de steder, der er beregnet hertil. For at forhindre at personer og materiel bringes i fare, må trucken udelukkende flyttes i arbejdsområder, hvor der er tilstrækkelig belysning. Ved drift af trucken ved utilstrækkelige lysforhold kræves der et ekstraudstyr. FARE! De tilladte areal- og punktbelastninger for kørselsvejene må ikke overskrides. På uoverskuelige steder, er det nødvendigt med en ekstra person til at dirigere trucken. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under afog pålæsningsproceduren. Forholdsregler under kørsel Føreren skal tilpasse kørehastigheden til de lokale forhold. Føreren skal køre langsomt f.eks. i sving, til og i smalle passager, ved kørsel igennem svingdøre og på steder med dårligt udsyn. Der skal altid holdes sikker bremseafstand til forankørende køretøjer, og føreren skal altid have fuld kontrol over trucken. Pludselig standsning (bortset fra i nødstilfælde), hurtige vendinger, overhaling på farlige steder eller steder med dårligt udsyn er forbudt. Det er forbudt at læne sig ud eller stikke hænder/arme ud af arbejds- og betjeningsområdet. Udsyn under kørsel Føreren skal se i kørselsretningen og altid have tilstrækkeligt udsyn over sin kørestrækning. Ved transport af gods, der spærrer for udsynet, skal trucken køres med lasten bagpå. Hvis dette ikke er muligt, skal en hjælper optræde som instruktør ved siden af trucken. Hjælperen holder øje med kørselsvejen og holder samtidigt øjenkontakt med føreren. Der må kun køres i gangtempo og med særlig forsigtighed. Stands straks trucken, hvis der ikke længere er synskontakt. Kørsel op eller ned ad skråninger Der må kun køres på stigninger eller skråninger, hvis disse er bestemt til at være færdselsårer samt er rene og giver et godt vejgreb. Desuden skal det iht. truckens tekniske specifikationer være sikkert at køre på dem. Godset skal altid transporteres på den side, der vender ind mod skråningen. Trucken må ikke vendes, køres på skrå eller parkeres på skråninger. Der skal endvidere altid køres med nedsat hastighed på skrånende flader, og føreren skal hele tiden være klar til at bremse. 44

48 Kørsel ind i elevatorer eller ud på læssebroer Der må kun køres ind i elevatorer, hvis disse har tilstrækkelig bæreevne, er konstrueret til, at der køres på dem, og af den driftsansvarlige er godkendt hertil. Disse forhold skal undersøges på forhånd. Trucken skal køres ind i en elevator med lastenheden forrest og stilles i en position, hvor den ikke berører skaktens vægge. Personer, der kører med i elevatoren, må først betræde elevatoren, når trucken står sikkert, og de skal forlade elevatoren, før trucken køres ud. Føreren skal sikre sig, at laderampen/læssebroen ikke fjernes eller løsnes under af- og pålæsningsproceduren. Transportgodsets beskaffenhed Føreren skal kontrollere, at lasten er anbragt korrekt. Last, der transporteres, skal være sikkert og omhyggeligt læsset. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dette. Flydende last skal sikres mod at skvulpe over. 45

49 4.2 NØDSTOP, kørsel, styring og bremsning NØDSTOP Aktivering af NØDSTOP Z Fremgangsmåde FORSIGTIG! Risiko for uheld NØDSTOP-afbryderens funktion må ikke påvirkes af genstande. NØDSTOP-afbryderen (9) må ikke anvendes som driftsbremse. Tryk på NØDSTOP-afbryderen (9). Alle elektriske funktioner er koblet fra. Trucken bremses, indtil den holder stiller. Løsning af NØDSTOP Fremgangsmåde Lås NØDSTOP-afbryderen (9) op igen ved at trække i den. Alle elektriske funktioner er slået til, trucken er atter klar til drift (under forudsætning af at trucken var klar til drift inden NØDSTOP-afbryderen blev aktiveret). Ved CanCode og ISM er trucken fortsat frakoblet Dødmandsknap Under løft, sænkning og kørsel skal dødmandsknappen være aktiveret. Hvis dødmandsknappen slippes under kørsel, bremses trucken ned til stilstand ved hjælp af maksimal generatorisk nedbremsning. Hvis dødmandsknappen slippes under løft eller sænkning, slås funktionen straks fra Kørsel Fremgangsmåde Aktivér dødmandsknappen. Flyt MULTI-PILOT'en til den ønskede køreretning. Bremsen slækkes og trucken starter op i den valgte retning. Z Regulér hastigheden ved hjælp af udsvinget på MULTI-PILOT'en. På displayet vises kørselsretningen (o). 46

50 4.2.4 Styring Fremgangsmåde Drej rattet mod venstre eller højre. Z På displayet vises hjulets position (o) Bremsning Truckens bremseevne afhænger i høj grad af underlagets beskaffenhed. Dette skal føreren tage højde for under kørslen. Trucken kan bremses på tre forskellige måder: Med driftsbremsen Med modstrømsbremsen (køreregulering) Med den generatoriske bremse (udløbsbremse) FORSIGTIG! I faresituationer må der kun bremses med driftsbremsen Bremsning med driftsbremsen Fremgangsmåde Slip dødmandsknappen under kørsel Trucken bremses med maksimal bremsekraft og driftsbremsen aktiveres. Bremsning med modstrømsbremsen Fremgangsmåde Flyt MULTI-PILOT'en til den modsatte køreretning under kørsel. Trucken bremses ved hjælp af modstrøm, indtil kørslen går i modsat retning. Bremsning med den generatoriske bremse Fremgangsmåde Slip MULTI-PILOT'en under kørsel - nulposition Trucken bremses ved hjælp af udløbsbremsen, indtil den holder stiller. Derefter aktiveres driftsbremsen automatisk. Z Bremsningens kraft kan indstilles af serviceteknikere. 47

51 4.3 Optagning, transport og afsætning af lastenheder ADVARSEL! Risiko for uheld ved ikke korrekt sikret og påsat last Inden en given lastenhed tages op, skal føreren tjekke, at den er pakket ordentligt og ikke overskrider den tilladte løfteevne for trucken. Bortvis personer fra truckens fareområde. Indstil straks arbejdet med trucken, hvis personerne ikke forlader fareområdet. Der må kun transporteres forskriftsmæssigt sikret og påsat gods. Hvis der er fare for, at dele af lasten kan vælte eller falde af, skal der træffes egnede beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre dette. Der må ikke transporteres beskadiget gods. Overskrid aldrig den maks. tilladte last, som er angivet i løfteevnediagrammet. Gå aldrig ind under hævet lastoptagningsudstyr, og ophold dig aldrig under samme. Lastoptagningsudstyret må ikke betrædes af personer. Der må ikke løftes personer. Kør gaflerne så langt ind under lasten som muligt Mastløft Optagning af lastenheder Z Forudsætninger Lastenheden er pakket forsvarligt på pallen. Lastenhedens vægt svarer til truckens løfteevne. Ved tung last skal gaflerne være belastet lige meget. Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Kør langsomt trucken hen til pallen. Før langsomt gaflerne ind i pallen, indtil gaffelryggen berører pallen. Lastenheden må ikke stikke mere end 50 mm ud over gaffelspidserne. Træk i MULTI-PILOT'en (8), indtil den ønskede løftehøjde er nået. Lastenheden hæves. Transport af lastenheder Forudsætninger Lastenheden er taget forsvarligt op. Masten er sænket til transport iht. reglerne (ca mm over gulvet). Gulvets beskaffenhed er upåklagelig. Fremgangsmåde Accelerer og brems trucken med små bevægelser. Tilpas kørehastigheden til kørevejenes beskaffenhed og den last, der skal transporteres. Kør trucken med jævn hastighed. 48

52 Vær opmærksom på anden trafik ved kryds og gennemkørsler. Medbring altid assistent på steder med dårligt udsyn. Transportér altid lasten ind mod den skrånende side ved skråninger og stigninger, kør aldrig på tværs og undlad at vende. Afsætning af lastenheder BEMÆRK Last må ikke afsættes på trafik- og flugtveje, foran sikkerhedsanordninger og ikke foran driftsanordninger, som til enhver tid skal være tilgængelige. Forudsætninger Opbevaringsstedet er egnet til opbevaring af lasten. Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Kør forsigtigt trucken hen til den ønskede reol. Tryk på MULTI-PILOT'en (8). Sænk lastoptagningsudstyret så meget, at gaflerne er fri af lasten. Kør forsigtigt gaflerne ud af pallen. Lastenheden er afsat. 49

53 4.3.2 Støttebensløft o Z Løft af støtteben Forudsætninger Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Tryk på knappen "Løft støtteben" (46) på MULTI-PILOT'en. Hold knappen inde, indtil støttebenene har nået den maksimale højde. Støttebenene løftes. Z Sænkning af støtteben Forudsætninger Dødmandsknappen er aktiveret. Fremgangsmåde Tryk på knappen "Sænk støtteben" (47) på MULTI-PILOT'en. Hold knappen inde, indtil støttebenene er sænket fuldstændigt. Støttebenene sænkes. Z Sikkerhedshøjde For at sikre truckens stabilitet, skal støttebenene fra en løftehøjde på lastoptaget på ca. 1,80 m først sænkes, inden det kan løftes yderligere. Fra og med denne højde kan der ikke længere udføres støttebensløft. 50

54 5 Afhjælpning af fejl Z Dette kapitel giver operatøren mulighed for selv at lokalisere og afhjælpe simple fejl eller følger af fejlbetjening. Udfør de aktiviteter, der fremgår af tabellen, i den nævnte rækkefølge for at indkredse fejlen. Kontakt producentens serviceafdelingen, hvis trucken ikke kan gøres driftsklar, når de nævnte tiltag er adført, eller hvis der med de respektive fejlkoder vises en fejl eller en defekt i elektronikken. Den videre fejlafhjælpning må kun forestås af producentens fagfolk. Producenten råder over en kundeserviceafdeling, der er særligt uddannet til at udføre netop disse opgaver. For at kunne reagere målrettet og hurtigt på fejlen, er følgende angivelser vigtige og en stor hjælp for kundeservice: - Truckens serienummer - Fejlnummer fra displayenheden (hvis en sådan findes) - Fejlbeskrivelse - Truckens aktuelle placering. 5.1 Trucken kører ikke Mulig årsag Batteristikket er ikke sat i Der er trykket på NØDSTOP-afbryderen Tændingslåsen står på O For lav batteriopladning Sikring defekt Tiltag til afhjælpning Kontrollér batteristikket, sæt det evt. i Lås NØDSTOP-afbryderen op Stil tændingslåsen på I Kontrollér batteriopladningen, oplad evt. batteriet Kontrol af sikringer 5.2 Lasten kan ikke løftes op Mulig årsag Trucken er ikke klar til drift For lav hydraulikoliestand Batterivagten har koblet fra Sikring defekt For høj last Tiltag til afhjælpning Foretag alle tiltag til afhjælpning, som er anført under fejlen "Trucken kører ikke" Kontrol af hydraulikoliestand Opladning af batteri Kontrol af sikringerne Overhold den maksimale løfteevne, se typeskiltet 51

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10

ERD 220. Driftsanvisning 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - Driftsanvisning K 50428250 09.10 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ERD 220

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - Driftsanvisning 51141061 07.15 K EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Læs mere

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - Driftsanvisning 51147718 07.15 K ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent

Læs mere

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14

EZS 570. Driftsanvisning 08.09 - 01.14 ES 570 08.09 - Driftsanvisning K 51118831 01.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår ES 570

Læs mere

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20

ERE 120. Driftsanvisning 07.12 - 02.15 ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - Driftsanvisning 51222190 02.15 ERE 120 ERE C20 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr.

Læs mere

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16

EJC B12/B14/B16. Driftsanvisning 04.11 - 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 EJC B12/B14/B16 04.11 - Driftsanvisning 51209533 07.15 EJC B12 EJC B14 EJC B16 K Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent eller repræsentant i EU EJC B12 EJC

Læs mere

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07

EJD K18. Driftsvejledning 02.05 - 51056287 03.07 EJD K18 02.05 - Driftsvejledning K 51056287 03.07 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07

EKS 110. Driftsvejledning 07.04 - 50430014 11.07 EKS 110 07.04 - Driftsvejledning K 50430014 11.07 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Driftsanvisning 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Driftsanvisning 51287761 11.14 K DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Læs mere

Under Pallet Carrier-lagersystem

Under Pallet Carrier-lagersystem Under Pallet Carrier-lagersystem 09.10 - Driftsanvisning 51264325 04.15 K UPC P1 UPC P2 UPC P5 UPC P6 Regalanlage Type B Regalanlage Type E EU-overensstemmelseserklæring Producent Jungheinrich AG, Am Stadtrand

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

EFG 422-430/425k/425ks/425s

EFG 422-430/425k/425ks/425s EG 422-430/425k/425ks/425s 12.03- Driftsanvisning K 52020416 07.08 orord or at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton

Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton Motordrevne gaffeltruck 3.5-5.0 ton 7FG/7FD www.toyota-forklifts.eu Motordrevne gaffeltruck 3.5 ton Specifikationer 02-7FG35 42-7FD35 1.1 Producent Toyota Toyota 1.2 Model 02-7FG35 42-7FD35 1.3 Drivenhed

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02

Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Linde el-gaffeltruck Kapacitet 1600-2000 kg E16, E18, E20 386_02 Sikkerhed Linde Protectorframe: kombinationen af sikkerhedsbøjlen og det afstivede chassis udgør en stærk og komplet lukket sikker zone,

Læs mere

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Driftsvejledning K 51077673 09.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft

Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Gem for fremtidig reference your personal weightlifter for sunde løft Tiller brugermanual Sikkerhedsinstruktioner for Tiller Disse sikkerhedsinstruktioner bør altid følge med Tiller. Læs først disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ISM Online-adgangsmodul 08.11 - Driftsanvisning 05.13 I D E N T? + mode

ISM Online-adgangsmodul 08.11 - Driftsanvisning 05.13 I D E N T? + mode ISM Online-adgangsmodul 08.11 - Driftsanvisning K 51214482 05.13 I D E N T? Forord Bemærkninger til driftsanvisningen For at kunne anvende ISM Online-adgangsmodulet sikkert er det nødvendigt at være i

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere