Effektive flådeløsninger med visioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektive flådeløsninger med visioner."

Transkript

1 Trykt i Tysklad. Tekst og billeder ka afvige fra hiade og er ude asvar. Forbehold for ædriger på grud af tekiske fremskridt. EURO-Leasig GmbH Hasestraße Sittese Effektive flådeløsiger med visioer. Førsteklasses køretøjer kombieret med fleksible lejebetigelser, og e samlet service ude sidestykke. Et selskab uder VW Fiace-gruppe

2 Samme arbejder vi mod et mål: Di succes! Effektivitet, økoomi, kokurreceeve disse tre Med os plalægger du dit samlede behov for lastbi- Vores servicekocept kombierer de yeste geera- samme tid skåer du både fiaser og bekymriger. faktorer afgør om flåde er udervejs med succes. tio førsteklasses køretøjer med fleksible lejemuligheder, og e samlet service ude sidestykke. ler, trailere og ahægere helt efter dit behov, og på Du udgår besværlige kreditforhadliger fordi du ikke bider oget kapital, og edsætter udgiftere til admiistratio af ege flåde.

3 Med vores lejekocept og servicepakker tilbyder vi dig bedre økoomi, pålidelig service med mobilitetsgarati og geemsigtige udgifter geem e fastlagt udregigsbasis. Det mest modere udstyr til ehver udfordrig. Vogmæd og trasportører er ødt til at reagere Fleksibel plalægig af flådeitegratio. Løsige for bedre økoomi. Fleksibilitet. bliver samtlige vores køretøjer udlejet med garati, løsiger med de fleksibilitet der er ødvedig i (kort og lag leje) såvel som type af køretøj, er du fleksibelt på kudeøsker, for at være i stad til at Vi ser på flådeadmiistratio som e helhed. Derfor af faldede fragtrater. Fordi vi er klar over dette, så service og brugsreparatioer. hævde sig i de voksede kokurrece, på trods bygger vores kocept på maksimal fleksibilitet og tilpasigseve i og med, at vi udlejer kort- og Tag et kig på hvorda di virksomhed udvikler sig. lagtidsleje med købeoptioer på e måde der giver kocept et pålidelig beregigsgrudlag ude fare lagsigtet alt efter behov, såvel som at vi kombierer meig. Også gere dig! Du ka fide samtlige specifikatioer på vores køretøjsflåde på: fuldstædig fleksibel og tilpasigsdygtig i forbidelse med ivesteriger. for efterbetalig! udgifter med e fast rate. For dig som lejer er leje stigig i effektivitete. Således bidrager vores første- tage køretøjet. at alle trasportvirksomheder bliver på successporet. heds samlede udgifter. Effektivitet. som ikke lægere belaster firmabudgettet som dyrt flådeadmiistratio. På de måde hjælper vi til med dag, og hjælper hermed til at edsætte di virksom- I og med du selv bestemmer lejeperiodes lægde Geemsigtighed. Du forbliver fleksibel, også efter udlejigsperiodes idkøbt ejedom. Det er det vi meer med modere Vi forbider iovative tekologier og effektive flåde- Du bliver uafhægig med vores fleksible udlejigs- Vi tilbyder overbevisede argumeter: med de yeste geeratio køretøjer, der altid er tilgægelige, me Komplet serviceparter til di flådeadmiistratio. ophør, og beslutter om du vil tilbagelevere eller over- Leje af køretøjer sikrer geemsigtige og forudsigelige e budliieeutral fiasierig der skåer likviditete. Derved forbliver virksomhedes egekapitalkvote uædret. Vi tager risikoe for afviklige af restværdie som udlejer. Iovative tekologier bidrager i afgørede grad til klasses køretøjer væsetligt til trasportsektores økoomi og økologi. Det briger også persoaleudgiftere ed at outsource hele flådeadmiistratioe, og gør det lettere for dig at kocetrere dig om kere i di virksomhed.

4 Leje medfører mere geemsigtige udgifter. Geemsigtige udgifter betyder meget i vores udlejigsprogram. Målrettede og udligede servicekotrakter garaterer geemsigtige og forudsigelige omkostiger. Udreget ed til sidste øre med fast måedlig lejeydelse. 1. klasses parter til di flåde. Vi vil også gere midske dit admiistratiosarbejde. Disse elemeter sætter vi samme i et komplet straydelser, som vi tilbyder i samarbejde med kedte sætter skub i di kokurreceeve og er edu e Derfor ideholder vores servicekocept e række ekvirksomheder. Hvad ete det er dæk, service, overvågig, kølealæg eller forsikrig vores partere service-mix, der passer perfekt til die behov. Det godt grud til at beslutte sig for os. Dækskifte og -service. Forsikrig. brache, hvis storkudekoditioer giver dem parter giver dig sikkerhed og pålidelighed i budget- I samarbejde med førede mærker ide for dækberegigssikkerhed, og e serviceparter, der sørger for yderligere besparelser og geemsigtighed i forbidelse med problem- og kotatfri afviklig af moterige. står til rådighed med deres idividuelle specialvide. MAU T Reife Care Ersatz Rahm evert rag che hilfe Sc mahaadegeme t Paehilfe Schade- t e maagem Serviceelemeter der allerede er ideholdt i lejekotrakte, er. Versic h erug Alle lovpligtige og garatimæssige krav overholdes eller serviceeftersy. atik Pae atik Pro Telem Tekiske udersøgelser. sikkerhed. Vi giver besked så sart det er tid for sy m Tele k Ful D g Versicheru Telem a tik amag e Rate Telematik Servicebyggeste, der er til rådighed efter valg. e Rate Full Damag uædret. af skader. Formalitetere med forsikrigsselskabet det sikrer både garatikravee såvel som di ege g lemati MAUT rtrag ade t Schageme ma Pro Te e ReifeCar Rahmeve ru zeug Ersatzfahr i Vers ilfe eh atik ug Pa m Tele fahrze Reparatur rag ug vert hrze me tzfa Pro tur Rah Ersa r Repara Ispektio det bedste ved det er, at forsikrigspræmie forbliver kratisk og hurtig udførsel af sy og reparatiosarbejde. are o ekti ratu ktio stilfælde. Fuld kaskoforsikrig dækker skadere, og Skadehådterig. ec Reif Isp a Rep Ispe terige af samtlige skader, der opstår ved ulykke- Vedligeholdelse. Fastlagt i e rate. Såda får du fordel af e ubureau- MAUT Vores mageårige erfarig og vide som forsikrigs- Vores kompetete team hjælper dig videre i tilfælde klares hurtigt og professioelt. Reparatio af dit udlejigskøretøj geemføres direkte på det æste værksted.

5 Fordele ved at leje. Vores lejerate giver dig mage fordele: Ikluderede serviceydelser: Førsteklasses køretøjer alle lovpligtige tests professioel flådeadmiistratio vejhjælp pålidelig fiasierig 24-timers ødopkaldsliie Mobilitetsgarati geem Falck Euroassist dæk- og bremseservice fiasierig der skåer likviditete serviceaftale (fuld service) Saldoeutral forbedrig af egekapitale Flådefleksibilitet geem mulig udskiftig af køretøj (fast udregigsgrudlag/udgiftsgeemsigtighed) WENN SIE EINE PANNE HABEN, WÄHLEN SIE BITTE * WIR SIND FÜR SIE DA. 24 STUNDEN AM TAG. Nee Sie us Ihr Kezeiche De Name (Firmierug) des Fahrzeughalters De Stadort des Fahrzeugs Schade/Problem am Fahrzeug ilfe eh Pa 24-STUNDEN PANNENHILFE Pae hilfe Adaptive Cruise Cotrol ACC, de afstadsregule- chaufførassistet-system, som påviseligt miimerer hede såvel som afstade til det forakørede vores MAN sættevogstrækkere, der er udstyret med rede tempomat, tilpasser selvstædigt kørehastig- risikoe for ulykker. køretøj. Pakke: Aktiv Plus iklusive: Hvert EURO-leasig-køretøj råder allerede over ESP, Vores servicebyggeste Pro Telematik og Reifecare MAN ødbremseassistet EBA er et supplemet til de allerede eksisterede stadard MAN bremse systemer. Chaufføre advares forud for et truede sammestød. I ødstilfælde bremser assistete selvstædigt ed. EBS med bremseassistet og MAN Brake Matic. såvel som asvars- og kaskoforsikriger fuldeder EURO-leasig sikkerhedspakke. Dermed er du rustet på bedste måde til alle situatioer. Paehilfe ilfe hilfe eh dspakke. Du er garateret komfort og sikkerhed med tilbyder vi u også leje af de altomfattede sikkerhe- overvåger e korrekt overholdelse af vogbae. Pae Di mobilitet er vores mål. Pa Vogbaeassistete Lae Guard System LGS iteresse for MAN Retal ud EURO-Leasig. Derfor ilfe eh Sikkerhed for chauffører og trafikater er af cetral Pa EURO-leasig sikkerhedspakke. Lej og kør med e god foremmelse. e Paehilf Pae hilfe e Paehilf Sikrig af mobilitete er essetielt. Værkstedsetværk. således at du ka få di fragt leveret pålideligt og til værksteder i alle store byer, og lags de vigtigste Vi har udviklet løsiger til at sikre mest mulig mobilitet, tide. Takket være vores globale servicestrategi, og samarbejde med pålidelige og kvalificerede service- Du kommer ikke til at stå læge og vete med 7500 vest- og østeuropæiske veje. partere, tilbyder vi et vidt udbredt serviceet. Vejhjælp. Erstatigskøretøj. helt automatisk i de bedste hæder med 24-timers Ispektioer sørger for at køretøjer er tilgægelige, og vetetide er kort. Hvis det er tilfældet, at du ikke ka bruge dit udlejigskøretøj som følge af e skade, stiller vi hurtigst muligt et erstatigskøretøj fra e af vores ærliggede afdeliger til rådighed. (betiget af at det øskede køretøj er tilgægelig og mod merpris) Hurtig og direkte hjælp i tilfælde af problemer. Du er ødopkald hos Falck Euroassist. De får dig med garati hurtigt tilbage på farte, uaset hvor du er på vej he. Oplys blot dit registrerigsummer og dit av, såvel som størrelse på udgifte til at få slæbt køretøjet væk eller reparatioer, og du er dækket id med det samme. 24-timers service med miimale edetider.

6 ilfe eh Pa Pae hilfe fe Paehil 24-STUNDEN PANNENHILFE WENN SIE EINE PANNE HABEN, WÄHLEN SIE BITTE * WIR SIND FÜR SIE DA. 24 STUNDEN AM TAG. ilfe eh Pa ilfe fe Paehil eh hilfe Pa Pae Nee Sie us Ihr Kezeiche De Name (Firmierug) des Fahrzeughalters De Stadort des Fahrzeugs Schade/Problem am Fahrzeug Pae hilfe fe Paehil

7 MAN TeleMatics Nye muligheder for effektiv flådestyrig Aboemetstjeester. Temperatur og kølealægsdata Alarmmeldiger Tilkoblet eller fra koblet Geokreds Batteri status Status på bagdøre Positiosdata og rute forløb Hastighed TeleMatics DataSmart. has kørestil og agerer samtidig, som værktøj til at MAN TeleMatics DataSmart fokuserer på driftsaa- Trackig og sporig på kort. på forbruget og kørsle i flåde. DataSmart giver dig ladkort. På grud af de idkome meldiger ka Fuld kotrol på økoomi & vedligehold. lyse og tilbyder dig et effektivt værktøj til at optimere også adgag til Vedligeholdelsesportale med oversigt over serviceitervaller og resterede bremse- belægig for at maksimere oppe-tide på køretøjet og skabe maksimalt overblik. realisere besparelsespotetialet. Køretøjeres aktuelle positio vises på et digitalt forløbet af e køretur altid spores. Geem Geofecig-fuktioe ka der automatisk geereres e meldig år et køretøj kører id i eller forlader et defieret område. TeleMatics Data. Idsatsaalyserapporter. trådløs dowload af fartskriverdata. tiale i forbidelse med kørsel med et tryk på e kap. Køretøjsidsatsaalyse. elt i Idsatsaalyse og vurderer på biliveau giver Premium-pakke med de fulde pakke ikl. Køretøjsidsatsaalyse giver dig relevate grud- data til at optimere forbrug, slid og løbede udgifter. Resultatet af idsatsaalyse både vægt på vogto- get, rutes topografi og udersøger hvor brædstofkrævede kørsle er derfor får chaufføre altid de mest optimale & fair vurderig af kørestile. Idsatsaalyserapporter. TeleMatics -rapportere viser dig forbedrigspote- tiale i forbidelse med kørsel med et tryk på e kap. Alle data omkrig økoomisk kørsel vises idividuelt i idsatsaalyse og giver chaufføre e feedback på MAN Telematics. Nye muligheder for effektiv flådestyrig. MAN TeleMatics leverer data, der gør det muligt for Du har brug for e PC med iteretadgag for at portprocesse geemsigtig. Ydelse omfatter alt mellem køretøj og cetral foregår via GPRS og til TeleMatics -rapportere viser dig forbedrigspote- dig at optimere køretøjeres ydelse og gøre tras- Alle data omkrig økoomisk kørsel vises idividu- fra trackig og sporig, køretøjsaalyse, turhistorik, chaufføre e feedback på has kørestil og agerer samtidig, som værktøj til at realisere besparelsespotetialet. Vedligeholdelsesportale. TeleMatics -portale giver dig direkte idblik i alle vigtige parametre for service & vedligehold. Lastbi- les avacerede kørecomputer måler løbee på bla. resterede bremsebelægig iterval for kommede olieskift og meget mere. Herved sikrer du at du altid har styr på kommede service og vedligehold Og ka sikre maksimal oppe-tid for die køretøjer. visig af resterede køre- og hviletid samt dowload af fartskriverdata. kue bruge MAN TeleMatics. Dataudvekslige faste takster over hele Europa. Vores geeratio af Truckology lastbiler er udstyrede med MAN Tele- Matics fra fabrikke, adre fabrikater ka udstyres med ligede.

8 ik mat Tele Pro Pro Te lemati atik k Pro Telem Pro Telematik. Fuld kotrol på service & vedligehold. Iklusive skadebeskyttelse. Altid i de seeste tilstad i stedet for stilstad. allerede et geialt værktøj til at udgå forsikelser slid på køretøjets sikkerhedsmæssige dele. Disse Med Pro Telematik-elemetet har vores lejekuder ombord. Og det edda ude ekstraudgifter! Dee proaktive garatiløsig er e af seks serviceelemeter der er ikluderet i vores lejekotrakt. Pro Telematik behadler kostat køretøjsdata, og seder dem til vores system midst e gag dagligt. Dermed er det lettere at styre vetetid, og få forsikelser i for- Telematik-ehedere slår alarm så sart der opstår alarmmeldiger f.eks. ved edslidte bremser følges kosekvet op, så der ka gribes id før et uheld idtræffer. Du får besked efter alammeldige er sket, og ka herefter køre på værksted for at få fejle tilset. bidelse med vejarbejde ed til et miimum. atik m Tele Fuld kotrol på fartskriverdata og køreog hviletid iklusiv trådløs overførsel af chauffør- og virksomhedskort. Telem a tik Telematik Telematik. E løsig til lastbiler og trailere. Trådløs dowload af fartskriverdata. Visig af restkøretid. For at kue tilbyde vores kuder det bedste til- e effektiv kommuikatiospakke, der kombierer de de lovmæssige krav om at aflæse fartskriveres data, krivere i MAN TeleMatics programmet giver de vi samme med stærke partere i forbidelse med valg for e merpris edvidere drage fordel af alle Med trådløs dowload bliver det muligt at overholde uafhægigt af køretøjets placerig. Hele processe sker helt automatisk og ude at førere skal huske på det. Både data fra chaufføres kort og virk- somhedskortet bliver sedt trådløst direkte til MAN TeleMatics programmet. De dowloade data ka altid geem lokalt hos brugere og ligger med fuld back-up i 24 måeder. Visig af chaufføres restkøretid og status fra fartsasvarlige ekstra sikkerhed i plalægige, og gør overvågig af pauser og hviletider emmere. Det er hermed muligt for admiistratioe at have overblik over om førere ka køre e ekstra tur eller ej. Samtlige køretøjer om det er lastbiler eller traile- re er udstyret med Telematiksystem. Der tilbydes e lag række passede servicepakker, specifikt tilpasset det ekelte behov. Kort sagt: lokaliserig, overvågig af kølekæde, optimerig af drifte du har til ehver tid overblikket over hele di flåde. bud og markedets største kompetece, arbejder lastbil- og ahægerkommuikatio. Særligt: Vores kommuikatiosløsiger er ikke budet til e be- to elemeter lokaliserig og temperatur. Du ka efter fuktioer ved MAN TeleMatics. stemt fabrikat. Derudover er det muligt at lægge Vores kommuikatiosportal. emt itegrere dem med dit admiistratiossoftware. katiosverde, som du ka få adgag til med et bru- kommuikatiosdata fra forskellige kilder olie, og Det ka også lade sig gøre at idstille idividuelle parametre alt efter eget øske. E ægte yskabelse der forekler arbejdsgage mærkbart. Vores skræddersyede, fabrikatuafhægige service- pakke stiller omfattede iformatioer til rådighed for dig. Med vores web-baserede løsig tilbyder vi dig Vores iteretportal er idgage til vores kommuigerav og et password. Die flådes køretøjsdata er tilgægelige der hele døget. Ikke midst er vores serviceelemet Telematik et kvalitetsmærke, der kosekvet viderebriger vores krav om komplet service.

9 Fairess er e del af vores filosofi, og har gjort os til det vi er i dag: e af de førede europæiske FullService-udbydere ide for flådeadmiistratio! Ful D amag e Rate Rate ll Damage Fu Full Damage Rate (FDR). Mere fair returprocesser. FDR tilbyder e udvidet sikkerhed mod skader på FDR er afhægig af type af køretøj og de valgte Vi står med vores gode av ikke bare for e af de Objektivitet. for e stressfri returerig af køretøjet.. Med FDR er, jo midre er de løbede FDR. for erhvervskøretøjer, me også for e fair og objektiv Bewertugskriterie durch uabhägige Kfz-Sachver- køretøjer i hele lejeperiode, og sørger derudover begræser du helt ekelt e øvre græse for hvad du hæfter for, i forbidelse med udbedrig af skader. Omfag af ydelse. Alle skader der ikke er sket med vilje, som følge af Udtaget er totalskade på køretøjet, løsdele, som hærværk eller grov uasvarlighed er dækket. f.eks. trasportbjælker, såvel som fejlbehæftede dele og regørigsomkostiger. varighed. Og det bedste er: Jo lægere lejeperiode Full Damage Rate fugerer således. städige. Fairess. Geemsigtige omkostiger. hvor skade ka udbedres. Det udvalgte værksted delse. Omkostigskotrol geem et omfattede er ormale for køretøj og ydelse, og hvilke der ikke er. lie, som aviser dig et fabrikat-/parterværksted kotakter herefterservicehotlie for at idhete e bekræftelse. Derpå får du skadere vurderet og betaler kuegebetalige på Dkk 3750,- pr. Klarhed over returprocesse fra lejeperiodes begyolie skadekatalog til at vurdere skadeomkostiger ud over ormal slitage. værkstedsophold. Forpligtigelse. e returprotokol. Gebetalig er pr. værkstedsophold, ikke pr. Ved totalskade, heholdsvis ulykke med totalska- Trafikuheld (bjærgigs-, slæbe- og såfremt du er forsikret geem udlejer. havariomkostiger) er ikke dækket vurderig af køretøjet efter lejeperiodes udløb. Beurteilug etstadeer Schäde ach eideutige I tilfælde af skade skal du rige til vores servicehot- skade mest fleksible leje- og Full-Service-kocepter ide de, træder der e selvrisiko på Dkk ,- i kraft, Køretøjets tilstad og evt. skader er dokumeteret i Objektive bedømmelseskriterier afgør hvilke skader der Slitage bliver ikke bereget.. Sporbarhed. Sporbarhed og bidede dokumetatio ireturerigsprocesse geem fotodokumetatio af skadere.

10 Vores flåde. Det komplette program. Produkter og løbetider. Hele vores team besvarer gere die spørgsmål til vores køretøjer, kotraktløbetider og serviceydelser direkte på telefo:

11 SZS Sættevogstrækker (pusher) SZS Sættevogstrækker (boogie) Mulige tillægsoptioer*** 385er-frotakseldæk CB-radio Vekselramme til broer, 7,15/7,45/7,82 m med hestilligshøjde mm mm Hydraulikalæg til sættetipvog og trækbud (SZHY) Forskellige farvevariater Parkerigsklimaalæg Navigatiosehed Bagsmækløfter Sættevogsmaskie Stadard (SZS): TGX x2 BLS Sættevogsmaskie Ultra (SZV): TGX x2 LLS-U BDF Stadard (LWS): TGX x2-2 LL BDF Multiveksler (LWJ): TGX x2-2 LL BDF Ultra (LWV): TGX x2-2 LL * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges. Telematik* Motoriserig 440 HK Motoriserig 480 HK Emissiosklasse Euro 6 Automatikgear MAN TipMatic Itarder 3. aksel løftbar 2. aksel løftbar Dæk 315/70 R 22,5 Dæk 315/60 R 22,5 Dæk bag 295/60 R 22,5 Micheli-dæk Samligsmål ca mm Førerhus med aeropakke 2 Komfortbrikse Takvolume 450 l / Adblue 35 l Takvolume 1160 l / Adblue 60 l Elektrisk køleboks Radio/CD-Soudsystem Bluetooth Oliefyr Klimaalæg Hvidlakeret ie og sh tra Ul er ler LW V M ult LW J ive ks LW S tra SZ Ul bo Udstyr pu Telematik* Motoriserig 440 PS Emissiosklasse Euro 6 Automatikgear MAN TipMatic Sikkerhedspakke»Aktiv Plus«Itarder 3. aksel løftbar Dæk 315/70 R 22,5 Dæk 315/60 R 22,5 Dæk bag 295/60 R 22,5 Micheli-dæk Samligsmål < mm Samligsmål ca mm Vekselramme til broer, 7,15 m og 7,45 m med hestilligshøjde mm Vekselramme til broer, 7,15/7,45/7,82 m med hestilligshøjde < mm Vekselramme til broer, 7,15/7,45/7,82 m med hestilligshøjde mm mm 50er-Uderhægt koblig til dybdekoblet cetralakselavette Førerhus med aeropakke 2 Komfortbrikse Stor takvolume Elektrisk køleboks Radio/CD-Soudsystem Bluetooth-hådfrit telefosystem NEU: Bluetooth-Freisprecheirichtug NEU: FMS-Schittstelle NEU: Stadheizug Klimaalæg Hvidlakeret V SZ S Udstyr BDF Stadard/Multiveksler/Ultra (LWS/LWJ/LWV) SVM Stadard/Ultra (SZS/SZV) ks Sættevogstrækker 2a Sættevogstrækker/Forvog til veksellad Mulige tillægsoptioer*** 385er-frotakseldæk CB-radio Hydraulikalæg til sættetipvog og Cargo Floor (SZHY) Forskellige farvevariater Parkerigsklimaalæg Tillægstak Navigatiosehed Sættevogstrækker (SZS): TGX x2 BLS pusher Sættevogstrækker (SZS): TGX x2 BLS boogie Sættevogstrækker (SZS): TGX x2 BLS 2 aks * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

12 Garditrailer Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Aksellift Palleboks Palleboks (ku til 24 Europaller) Værktøjskasse Skydetag Alu-brædder i stedet for træ Tillægshuller i ydre ramme samt i midte RoRo-udstyr Baekodificerig Bagsmækløfter Drikkevareudstyr med certifikat Mediudstyr, sættehøjde ca mm C Mulige tillægsoptioer*** S V C S Telematik* Sættehøjde ca. 950 mm Sættehøjde ca mm Ladigssikrigscertifikat iflg. EN XL Ladigssikrigscertifikat Daimler 9.5 Palleaslagsliste Frot preseigsudløsigsehed 6-vejsdæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger 6-vejsdæk, 445/45 R 19,5 på stålfælger Micheli-dæk Geemgåede surrigsøjer på ydre ramme** Skivebremse (Ø 370 mm) Skivebremse (Ø 430 mm) Surrigsøjer, 10 par, ca. 2 t og 4 par, ca.4 t krækkraft pr. øje* 13 par surrigsrige på ydre ramme** 4 rækker træbrædder Skydetag Idvedig højde mm (Pallebredde også mellem lægdebjælkere) Opbygig ka højdeidstilles (frot ca. 100 mm, bag ca. 50 mm)** Lag Coilmulde (8.100/8.840/9.000 mm)** 4 skier til Joloda-ruller med itegrerede sikrigshuller og fyldelister 1 par palleruller med 3,5 t bæreeve 16 sikrigskiler til sikrig på tværs og i lægde 4 par tasker til coilsikrigsstøtter (SIDMAR-forskrifter) 1 par coil-kombisikrigsstøtter Opbevarigsboks til kiler og ruller Bud med tilladt stabligsaksellast på kg** Bud med tilladt stabligsaksellast på kg** Bud med tilladt stabligsaksellast på kg** Akselafstad 1.410/1.310 mm, op til 45 t samlet vægt** Udstyr Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. P Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Mega (V) Coil (C) P Papier (P) Curtaisider (S) V Garditrailer Curtaisider (S): Stadard-garditrailer (Schmitz/Kroe) Papier (P): Garditrailer - papirrulleudstyr (Schmitz/Kroe) Coil (C): Garditrailer - Coiludstyr (Schmitz/Kroe) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. Mega (V): Gardietrailer - Megaudgave (Schmitz/Kroe) ** Udstyret varierer efter fabrikat. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

13 Fast kasse (SKLI) Kølevog (SKT) Sættevog dumper (SSB) Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. T Telematik* Sættehøjde ca mm 6-vejsdæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger Micheli-dæk Skivebremse (Ø 430 mm) Aksellift Værktøjskasse Arbejdsplatform med opstigig Glidesættebud-trasportsystem Medløbede væg til komplet tømig Til 2-kreds-højtryks-hydraulikalæg, 250 bar/olietrasportmægde 110 l/mi.** Volume ca. 92 m3 Alu-box dumper Lægde ca mm Bredde ca mm Højde ca mm Alu-fælger Surrigsrige på ydre ramme Kortragt Budpreseig Mulige tillægsoptioer*** Mulige tillægsoptioer*** Aksellift Værktøjskasse Rulleport Palleboks RoRo-udstyr Dobbeltstokudstyr Nøglehulsplade NEU: Ausführug als Stahlkoffer mit Schlüssellochbleche (SKST) Letisoleret opbygig mm bredde (»Blomsterbredde«) (SKTBB) Kødophægigsudstyr NEU: Fleischhag-Ausführug (SKTFH) Aggregat»Thermo Kig SLX 400«Baekodificerig Bagsmækløfter Skillevæg med udluftig B Udstyr SS SK LI Telematik* Sættehøjde ca mm 6-vejsdæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger Reservehjul Micheli-dæk Palleboks til 36 Europaller Skivebremse (Ø 430 mm) Bud med tilladt stabligsaksellast på ca kg** Bud med tilladt stabligsaksellast på ca kg** Dobbeltstokforberedelse FRC-rapport med ATP-certifikat Toldforsegligsforberedelse Opbygigshøjde ca mm** Ladigssikrigscertifikat iflg EN XL 2 par ladigssikrigsskier** Luftcirkulatiosvæg i edevæg Luftledekaal uder taget Aggregat»Carrier«eller»Thermo Kig «Temperaturskriver SK Udstyr Cargo Floor trailer Sættevog med kasseopbygig + NEU: Multitemp-Ausführug mit Doppelverdampfer (SKTMT) NEU: Stadard-Trockefrachtkoffer, leicht isoliert (Schmitz/Kroe) Fast kasse (SKLI): Stadard-tør fast fragtkasse (Schmitz/Kroe) Kølevog (SKT): Stadard-Kølevog (Schmitz/Kroe) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. ** Udstyret varierer efter fabrikat. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges. Sættevog dumper (SSB): Stadard-Sættevog dumper (Carehl/Reisch) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. ** Udstyret varierer efter fabrikat. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

14 Sættevog 2x 20' 40' med tuel Optio 40' ude tuel Telematik* Sættehøjde ca mm 6-vejsdæk, 385/55 R 22,5 på stålfælger Micheli-dæk Skivebremse (Ø 430 mm) Aksellift Ferry Lashigs haleudtræk, peumatisk Cotaierforseglig til ISO/Highcube 1x 45' 1x 40' 2x 20' 1x 20', hale 1x 20', i midte 1x 30' F4 Udstyr 5 30' 0 20, bag 20, i midte F4 I50 Cotaierchassis (F40) SK Telematik* Sættehøjde ca mm Sættehøjde ca mm 6 dæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger Micheli-dæk Skivebremse (Ø 430 mm) Aksellift (ikke i DK) Arbejdsplatform med opstigig Lavtrykcylider, 170 bar Rullepreseig Alu-kombipedulklappe med døre og korskubber Volume ca. 50 m3 Læsigshøjde ca mm Alu-box dumper Lægde mm Bredde mm Sidehøjde mm Budstyrke 8/5 mm Alu-bagvægpedulklappe, idadliggede, med slisk, 20 hældig Volume ca. 25 m3 Læsigshøjde ca mm Alu-box dumper Lægde mm Bredde mm Sidehøjde mm Budstyrke 7/10 mm I25 Udstyr Tipsættevog (SKI50) SK Tipsættevog (SKI25) Chassis Mulige tillægsoptioer*** ADR godkedelse Mulige tillægsoptioer*** Værktøjskasse Fertigerbremse Lademaometer Alu-fælger SKI25 (Reisch): 3-aksel-sættevog med tilpla og alu-kasseopbygig ca. 25 m³ SKI50 (Reisch): 3-aksel-sættevog med alu-kasseopsætig ca. 50 m³ * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges. Cotaierchassis (F40): Cotaierstel 40 fod (Schmitz/Kroe) Cotaierchassis (F45): Cotaierstel 45 fod (Schmitz/Kroe) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid. Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag GermaSolar har 12 års erfari

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid.

Solcelleanlæg - den bedste investering i din fremtid. Solcellealæg - de bedste ivesteri i di fremtid. 1 Kvalitet er afgørede. 1. Klasses Solcellealæg fra Damarks førede solcelleproduce Tysk kvalitet Dask Desig GermaSolar er dask! Teamet og ejerkredse bag

Læs mere