Effektive flådeløsninger med visioner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektive flådeløsninger med visioner."

Transkript

1 Trykt i Tysklad. Tekst og billeder ka afvige fra hiade og er ude asvar. Forbehold for ædriger på grud af tekiske fremskridt. EURO-Leasig GmbH Hasestraße Sittese Effektive flådeløsiger med visioer. Førsteklasses køretøjer kombieret med fleksible lejebetigelser, og e samlet service ude sidestykke. Et selskab uder VW Fiace-gruppe

2 Samme arbejder vi mod et mål: Di succes! Effektivitet, økoomi, kokurreceeve disse tre Med os plalægger du dit samlede behov for lastbi- Vores servicekocept kombierer de yeste geera- samme tid skåer du både fiaser og bekymriger. faktorer afgør om flåde er udervejs med succes. tio førsteklasses køretøjer med fleksible lejemuligheder, og e samlet service ude sidestykke. ler, trailere og ahægere helt efter dit behov, og på Du udgår besværlige kreditforhadliger fordi du ikke bider oget kapital, og edsætter udgiftere til admiistratio af ege flåde.

3 Med vores lejekocept og servicepakker tilbyder vi dig bedre økoomi, pålidelig service med mobilitetsgarati og geemsigtige udgifter geem e fastlagt udregigsbasis. Det mest modere udstyr til ehver udfordrig. Vogmæd og trasportører er ødt til at reagere Fleksibel plalægig af flådeitegratio. Løsige for bedre økoomi. Fleksibilitet. bliver samtlige vores køretøjer udlejet med garati, løsiger med de fleksibilitet der er ødvedig i (kort og lag leje) såvel som type af køretøj, er du fleksibelt på kudeøsker, for at være i stad til at Vi ser på flådeadmiistratio som e helhed. Derfor af faldede fragtrater. Fordi vi er klar over dette, så service og brugsreparatioer. hævde sig i de voksede kokurrece, på trods bygger vores kocept på maksimal fleksibilitet og tilpasigseve i og med, at vi udlejer kort- og Tag et kig på hvorda di virksomhed udvikler sig. lagtidsleje med købeoptioer på e måde der giver kocept et pålidelig beregigsgrudlag ude fare lagsigtet alt efter behov, såvel som at vi kombierer meig. Også gere dig! Du ka fide samtlige specifikatioer på vores køretøjsflåde på: fuldstædig fleksibel og tilpasigsdygtig i forbidelse med ivesteriger. for efterbetalig! udgifter med e fast rate. For dig som lejer er leje stigig i effektivitete. Således bidrager vores første- tage køretøjet. at alle trasportvirksomheder bliver på successporet. heds samlede udgifter. Effektivitet. som ikke lægere belaster firmabudgettet som dyrt flådeadmiistratio. På de måde hjælper vi til med dag, og hjælper hermed til at edsætte di virksom- I og med du selv bestemmer lejeperiodes lægde Geemsigtighed. Du forbliver fleksibel, også efter udlejigsperiodes idkøbt ejedom. Det er det vi meer med modere Vi forbider iovative tekologier og effektive flåde- Du bliver uafhægig med vores fleksible udlejigs- Vi tilbyder overbevisede argumeter: med de yeste geeratio køretøjer, der altid er tilgægelige, me Komplet serviceparter til di flådeadmiistratio. ophør, og beslutter om du vil tilbagelevere eller over- Leje af køretøjer sikrer geemsigtige og forudsigelige e budliieeutral fiasierig der skåer likviditete. Derved forbliver virksomhedes egekapitalkvote uædret. Vi tager risikoe for afviklige af restværdie som udlejer. Iovative tekologier bidrager i afgørede grad til klasses køretøjer væsetligt til trasportsektores økoomi og økologi. Det briger også persoaleudgiftere ed at outsource hele flådeadmiistratioe, og gør det lettere for dig at kocetrere dig om kere i di virksomhed.

4 Leje medfører mere geemsigtige udgifter. Geemsigtige udgifter betyder meget i vores udlejigsprogram. Målrettede og udligede servicekotrakter garaterer geemsigtige og forudsigelige omkostiger. Udreget ed til sidste øre med fast måedlig lejeydelse. 1. klasses parter til di flåde. Vi vil også gere midske dit admiistratiosarbejde. Disse elemeter sætter vi samme i et komplet straydelser, som vi tilbyder i samarbejde med kedte sætter skub i di kokurreceeve og er edu e Derfor ideholder vores servicekocept e række ekvirksomheder. Hvad ete det er dæk, service, overvågig, kølealæg eller forsikrig vores partere service-mix, der passer perfekt til die behov. Det godt grud til at beslutte sig for os. Dækskifte og -service. Forsikrig. brache, hvis storkudekoditioer giver dem parter giver dig sikkerhed og pålidelighed i budget- I samarbejde med førede mærker ide for dækberegigssikkerhed, og e serviceparter, der sørger for yderligere besparelser og geemsigtighed i forbidelse med problem- og kotatfri afviklig af moterige. står til rådighed med deres idividuelle specialvide. MAU T Reife Care Ersatz Rahm evert rag che hilfe Sc mahaadegeme t Paehilfe Schade- t e maagem Serviceelemeter der allerede er ideholdt i lejekotrakte, er. Versic h erug Alle lovpligtige og garatimæssige krav overholdes eller serviceeftersy. atik Pae atik Pro Telem Tekiske udersøgelser. sikkerhed. Vi giver besked så sart det er tid for sy m Tele k Ful D g Versicheru Telem a tik amag e Rate Telematik Servicebyggeste, der er til rådighed efter valg. e Rate Full Damag uædret. af skader. Formalitetere med forsikrigsselskabet det sikrer både garatikravee såvel som di ege g lemati MAUT rtrag ade t Schageme ma Pro Te e ReifeCar Rahmeve ru zeug Ersatzfahr i Vers ilfe eh atik ug Pa m Tele fahrze Reparatur rag ug vert hrze me tzfa Pro tur Rah Ersa r Repara Ispektio det bedste ved det er, at forsikrigspræmie forbliver kratisk og hurtig udførsel af sy og reparatiosarbejde. are o ekti ratu ktio stilfælde. Fuld kaskoforsikrig dækker skadere, og Skadehådterig. ec Reif Isp a Rep Ispe terige af samtlige skader, der opstår ved ulykke- Vedligeholdelse. Fastlagt i e rate. Såda får du fordel af e ubureau- MAUT Vores mageårige erfarig og vide som forsikrigs- Vores kompetete team hjælper dig videre i tilfælde klares hurtigt og professioelt. Reparatio af dit udlejigskøretøj geemføres direkte på det æste værksted.

5 Fordele ved at leje. Vores lejerate giver dig mage fordele: Ikluderede serviceydelser: Førsteklasses køretøjer alle lovpligtige tests professioel flådeadmiistratio vejhjælp pålidelig fiasierig 24-timers ødopkaldsliie Mobilitetsgarati geem Falck Euroassist dæk- og bremseservice fiasierig der skåer likviditete serviceaftale (fuld service) Saldoeutral forbedrig af egekapitale Flådefleksibilitet geem mulig udskiftig af køretøj (fast udregigsgrudlag/udgiftsgeemsigtighed) WENN SIE EINE PANNE HABEN, WÄHLEN SIE BITTE * WIR SIND FÜR SIE DA. 24 STUNDEN AM TAG. Nee Sie us Ihr Kezeiche De Name (Firmierug) des Fahrzeughalters De Stadort des Fahrzeugs Schade/Problem am Fahrzeug ilfe eh Pa 24-STUNDEN PANNENHILFE Pae hilfe Adaptive Cruise Cotrol ACC, de afstadsregule- chaufførassistet-system, som påviseligt miimerer hede såvel som afstade til det forakørede vores MAN sættevogstrækkere, der er udstyret med rede tempomat, tilpasser selvstædigt kørehastig- risikoe for ulykker. køretøj. Pakke: Aktiv Plus iklusive: Hvert EURO-leasig-køretøj råder allerede over ESP, Vores servicebyggeste Pro Telematik og Reifecare MAN ødbremseassistet EBA er et supplemet til de allerede eksisterede stadard MAN bremse systemer. Chaufføre advares forud for et truede sammestød. I ødstilfælde bremser assistete selvstædigt ed. EBS med bremseassistet og MAN Brake Matic. såvel som asvars- og kaskoforsikriger fuldeder EURO-leasig sikkerhedspakke. Dermed er du rustet på bedste måde til alle situatioer. Paehilfe ilfe hilfe eh dspakke. Du er garateret komfort og sikkerhed med tilbyder vi u også leje af de altomfattede sikkerhe- overvåger e korrekt overholdelse af vogbae. Pae Di mobilitet er vores mål. Pa Vogbaeassistete Lae Guard System LGS iteresse for MAN Retal ud EURO-Leasig. Derfor ilfe eh Sikkerhed for chauffører og trafikater er af cetral Pa EURO-leasig sikkerhedspakke. Lej og kør med e god foremmelse. e Paehilf Pae hilfe e Paehilf Sikrig af mobilitete er essetielt. Værkstedsetværk. således at du ka få di fragt leveret pålideligt og til værksteder i alle store byer, og lags de vigtigste Vi har udviklet løsiger til at sikre mest mulig mobilitet, tide. Takket være vores globale servicestrategi, og samarbejde med pålidelige og kvalificerede service- Du kommer ikke til at stå læge og vete med 7500 vest- og østeuropæiske veje. partere, tilbyder vi et vidt udbredt serviceet. Vejhjælp. Erstatigskøretøj. helt automatisk i de bedste hæder med 24-timers Ispektioer sørger for at køretøjer er tilgægelige, og vetetide er kort. Hvis det er tilfældet, at du ikke ka bruge dit udlejigskøretøj som følge af e skade, stiller vi hurtigst muligt et erstatigskøretøj fra e af vores ærliggede afdeliger til rådighed. (betiget af at det øskede køretøj er tilgægelig og mod merpris) Hurtig og direkte hjælp i tilfælde af problemer. Du er ødopkald hos Falck Euroassist. De får dig med garati hurtigt tilbage på farte, uaset hvor du er på vej he. Oplys blot dit registrerigsummer og dit av, såvel som størrelse på udgifte til at få slæbt køretøjet væk eller reparatioer, og du er dækket id med det samme. 24-timers service med miimale edetider.

6 ilfe eh Pa Pae hilfe fe Paehil 24-STUNDEN PANNENHILFE WENN SIE EINE PANNE HABEN, WÄHLEN SIE BITTE * WIR SIND FÜR SIE DA. 24 STUNDEN AM TAG. ilfe eh Pa ilfe fe Paehil eh hilfe Pa Pae Nee Sie us Ihr Kezeiche De Name (Firmierug) des Fahrzeughalters De Stadort des Fahrzeugs Schade/Problem am Fahrzeug Pae hilfe fe Paehil

7 MAN TeleMatics Nye muligheder for effektiv flådestyrig Aboemetstjeester. Temperatur og kølealægsdata Alarmmeldiger Tilkoblet eller fra koblet Geokreds Batteri status Status på bagdøre Positiosdata og rute forløb Hastighed TeleMatics DataSmart. has kørestil og agerer samtidig, som værktøj til at MAN TeleMatics DataSmart fokuserer på driftsaa- Trackig og sporig på kort. på forbruget og kørsle i flåde. DataSmart giver dig ladkort. På grud af de idkome meldiger ka Fuld kotrol på økoomi & vedligehold. lyse og tilbyder dig et effektivt værktøj til at optimere også adgag til Vedligeholdelsesportale med oversigt over serviceitervaller og resterede bremse- belægig for at maksimere oppe-tide på køretøjet og skabe maksimalt overblik. realisere besparelsespotetialet. Køretøjeres aktuelle positio vises på et digitalt forløbet af e køretur altid spores. Geem Geofecig-fuktioe ka der automatisk geereres e meldig år et køretøj kører id i eller forlader et defieret område. TeleMatics Data. Idsatsaalyserapporter. trådløs dowload af fartskriverdata. tiale i forbidelse med kørsel med et tryk på e kap. Køretøjsidsatsaalyse. elt i Idsatsaalyse og vurderer på biliveau giver Premium-pakke med de fulde pakke ikl. Køretøjsidsatsaalyse giver dig relevate grud- data til at optimere forbrug, slid og løbede udgifter. Resultatet af idsatsaalyse både vægt på vogto- get, rutes topografi og udersøger hvor brædstofkrævede kørsle er derfor får chaufføre altid de mest optimale & fair vurderig af kørestile. Idsatsaalyserapporter. TeleMatics -rapportere viser dig forbedrigspote- tiale i forbidelse med kørsel med et tryk på e kap. Alle data omkrig økoomisk kørsel vises idividuelt i idsatsaalyse og giver chaufføre e feedback på MAN Telematics. Nye muligheder for effektiv flådestyrig. MAN TeleMatics leverer data, der gør det muligt for Du har brug for e PC med iteretadgag for at portprocesse geemsigtig. Ydelse omfatter alt mellem køretøj og cetral foregår via GPRS og til TeleMatics -rapportere viser dig forbedrigspote- dig at optimere køretøjeres ydelse og gøre tras- Alle data omkrig økoomisk kørsel vises idividu- fra trackig og sporig, køretøjsaalyse, turhistorik, chaufføre e feedback på has kørestil og agerer samtidig, som værktøj til at realisere besparelsespotetialet. Vedligeholdelsesportale. TeleMatics -portale giver dig direkte idblik i alle vigtige parametre for service & vedligehold. Lastbi- les avacerede kørecomputer måler løbee på bla. resterede bremsebelægig iterval for kommede olieskift og meget mere. Herved sikrer du at du altid har styr på kommede service og vedligehold Og ka sikre maksimal oppe-tid for die køretøjer. visig af resterede køre- og hviletid samt dowload af fartskriverdata. kue bruge MAN TeleMatics. Dataudvekslige faste takster over hele Europa. Vores geeratio af Truckology lastbiler er udstyrede med MAN Tele- Matics fra fabrikke, adre fabrikater ka udstyres med ligede.

8 ik mat Tele Pro Pro Te lemati atik k Pro Telem Pro Telematik. Fuld kotrol på service & vedligehold. Iklusive skadebeskyttelse. Altid i de seeste tilstad i stedet for stilstad. allerede et geialt værktøj til at udgå forsikelser slid på køretøjets sikkerhedsmæssige dele. Disse Med Pro Telematik-elemetet har vores lejekuder ombord. Og det edda ude ekstraudgifter! Dee proaktive garatiløsig er e af seks serviceelemeter der er ikluderet i vores lejekotrakt. Pro Telematik behadler kostat køretøjsdata, og seder dem til vores system midst e gag dagligt. Dermed er det lettere at styre vetetid, og få forsikelser i for- Telematik-ehedere slår alarm så sart der opstår alarmmeldiger f.eks. ved edslidte bremser følges kosekvet op, så der ka gribes id før et uheld idtræffer. Du får besked efter alammeldige er sket, og ka herefter køre på værksted for at få fejle tilset. bidelse med vejarbejde ed til et miimum. atik m Tele Fuld kotrol på fartskriverdata og køreog hviletid iklusiv trådløs overførsel af chauffør- og virksomhedskort. Telem a tik Telematik Telematik. E løsig til lastbiler og trailere. Trådløs dowload af fartskriverdata. Visig af restkøretid. For at kue tilbyde vores kuder det bedste til- e effektiv kommuikatiospakke, der kombierer de de lovmæssige krav om at aflæse fartskriveres data, krivere i MAN TeleMatics programmet giver de vi samme med stærke partere i forbidelse med valg for e merpris edvidere drage fordel af alle Med trådløs dowload bliver det muligt at overholde uafhægigt af køretøjets placerig. Hele processe sker helt automatisk og ude at førere skal huske på det. Både data fra chaufføres kort og virk- somhedskortet bliver sedt trådløst direkte til MAN TeleMatics programmet. De dowloade data ka altid geem lokalt hos brugere og ligger med fuld back-up i 24 måeder. Visig af chaufføres restkøretid og status fra fartsasvarlige ekstra sikkerhed i plalægige, og gør overvågig af pauser og hviletider emmere. Det er hermed muligt for admiistratioe at have overblik over om førere ka køre e ekstra tur eller ej. Samtlige køretøjer om det er lastbiler eller traile- re er udstyret med Telematiksystem. Der tilbydes e lag række passede servicepakker, specifikt tilpasset det ekelte behov. Kort sagt: lokaliserig, overvågig af kølekæde, optimerig af drifte du har til ehver tid overblikket over hele di flåde. bud og markedets største kompetece, arbejder lastbil- og ahægerkommuikatio. Særligt: Vores kommuikatiosløsiger er ikke budet til e be- to elemeter lokaliserig og temperatur. Du ka efter fuktioer ved MAN TeleMatics. stemt fabrikat. Derudover er det muligt at lægge Vores kommuikatiosportal. emt itegrere dem med dit admiistratiossoftware. katiosverde, som du ka få adgag til med et bru- kommuikatiosdata fra forskellige kilder olie, og Det ka også lade sig gøre at idstille idividuelle parametre alt efter eget øske. E ægte yskabelse der forekler arbejdsgage mærkbart. Vores skræddersyede, fabrikatuafhægige service- pakke stiller omfattede iformatioer til rådighed for dig. Med vores web-baserede løsig tilbyder vi dig Vores iteretportal er idgage til vores kommuigerav og et password. Die flådes køretøjsdata er tilgægelige der hele døget. Ikke midst er vores serviceelemet Telematik et kvalitetsmærke, der kosekvet viderebriger vores krav om komplet service.

9 Fairess er e del af vores filosofi, og har gjort os til det vi er i dag: e af de førede europæiske FullService-udbydere ide for flådeadmiistratio! Ful D amag e Rate Rate ll Damage Fu Full Damage Rate (FDR). Mere fair returprocesser. FDR tilbyder e udvidet sikkerhed mod skader på FDR er afhægig af type af køretøj og de valgte Vi står med vores gode av ikke bare for e af de Objektivitet. for e stressfri returerig af køretøjet.. Med FDR er, jo midre er de løbede FDR. for erhvervskøretøjer, me også for e fair og objektiv Bewertugskriterie durch uabhägige Kfz-Sachver- køretøjer i hele lejeperiode, og sørger derudover begræser du helt ekelt e øvre græse for hvad du hæfter for, i forbidelse med udbedrig af skader. Omfag af ydelse. Alle skader der ikke er sket med vilje, som følge af Udtaget er totalskade på køretøjet, løsdele, som hærværk eller grov uasvarlighed er dækket. f.eks. trasportbjælker, såvel som fejlbehæftede dele og regørigsomkostiger. varighed. Og det bedste er: Jo lægere lejeperiode Full Damage Rate fugerer således. städige. Fairess. Geemsigtige omkostiger. hvor skade ka udbedres. Det udvalgte værksted delse. Omkostigskotrol geem et omfattede er ormale for køretøj og ydelse, og hvilke der ikke er. lie, som aviser dig et fabrikat-/parterværksted kotakter herefterservicehotlie for at idhete e bekræftelse. Derpå får du skadere vurderet og betaler kuegebetalige på Dkk 3750,- pr. Klarhed over returprocesse fra lejeperiodes begyolie skadekatalog til at vurdere skadeomkostiger ud over ormal slitage. værkstedsophold. Forpligtigelse. e returprotokol. Gebetalig er pr. værkstedsophold, ikke pr. Ved totalskade, heholdsvis ulykke med totalska- Trafikuheld (bjærgigs-, slæbe- og såfremt du er forsikret geem udlejer. havariomkostiger) er ikke dækket vurderig af køretøjet efter lejeperiodes udløb. Beurteilug etstadeer Schäde ach eideutige I tilfælde af skade skal du rige til vores servicehot- skade mest fleksible leje- og Full-Service-kocepter ide de, træder der e selvrisiko på Dkk ,- i kraft, Køretøjets tilstad og evt. skader er dokumeteret i Objektive bedømmelseskriterier afgør hvilke skader der Slitage bliver ikke bereget.. Sporbarhed. Sporbarhed og bidede dokumetatio ireturerigsprocesse geem fotodokumetatio af skadere.

10 Vores flåde. Det komplette program. Produkter og løbetider. Hele vores team besvarer gere die spørgsmål til vores køretøjer, kotraktløbetider og serviceydelser direkte på telefo:

11 SZS Sættevogstrækker (pusher) SZS Sættevogstrækker (boogie) Mulige tillægsoptioer*** 385er-frotakseldæk CB-radio Vekselramme til broer, 7,15/7,45/7,82 m med hestilligshøjde mm mm Hydraulikalæg til sættetipvog og trækbud (SZHY) Forskellige farvevariater Parkerigsklimaalæg Navigatiosehed Bagsmækløfter Sættevogsmaskie Stadard (SZS): TGX x2 BLS Sættevogsmaskie Ultra (SZV): TGX x2 LLS-U BDF Stadard (LWS): TGX x2-2 LL BDF Multiveksler (LWJ): TGX x2-2 LL BDF Ultra (LWV): TGX x2-2 LL * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges. Telematik* Motoriserig 440 HK Motoriserig 480 HK Emissiosklasse Euro 6 Automatikgear MAN TipMatic Itarder 3. aksel løftbar 2. aksel løftbar Dæk 315/70 R 22,5 Dæk 315/60 R 22,5 Dæk bag 295/60 R 22,5 Micheli-dæk Samligsmål ca mm Førerhus med aeropakke 2 Komfortbrikse Takvolume 450 l / Adblue 35 l Takvolume 1160 l / Adblue 60 l Elektrisk køleboks Radio/CD-Soudsystem Bluetooth Oliefyr Klimaalæg Hvidlakeret ie og sh tra Ul er ler LW V M ult LW J ive ks LW S tra SZ Ul bo Udstyr pu Telematik* Motoriserig 440 PS Emissiosklasse Euro 6 Automatikgear MAN TipMatic Sikkerhedspakke»Aktiv Plus«Itarder 3. aksel løftbar Dæk 315/70 R 22,5 Dæk 315/60 R 22,5 Dæk bag 295/60 R 22,5 Micheli-dæk Samligsmål < mm Samligsmål ca mm Vekselramme til broer, 7,15 m og 7,45 m med hestilligshøjde mm Vekselramme til broer, 7,15/7,45/7,82 m med hestilligshøjde < mm Vekselramme til broer, 7,15/7,45/7,82 m med hestilligshøjde mm mm 50er-Uderhægt koblig til dybdekoblet cetralakselavette Førerhus med aeropakke 2 Komfortbrikse Stor takvolume Elektrisk køleboks Radio/CD-Soudsystem Bluetooth-hådfrit telefosystem NEU: Bluetooth-Freisprecheirichtug NEU: FMS-Schittstelle NEU: Stadheizug Klimaalæg Hvidlakeret V SZ S Udstyr BDF Stadard/Multiveksler/Ultra (LWS/LWJ/LWV) SVM Stadard/Ultra (SZS/SZV) ks Sættevogstrækker 2a Sættevogstrækker/Forvog til veksellad Mulige tillægsoptioer*** 385er-frotakseldæk CB-radio Hydraulikalæg til sættetipvog og Cargo Floor (SZHY) Forskellige farvevariater Parkerigsklimaalæg Tillægstak Navigatiosehed Sættevogstrækker (SZS): TGX x2 BLS pusher Sættevogstrækker (SZS): TGX x2 BLS boogie Sættevogstrækker (SZS): TGX x2 BLS 2 aks * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

12 Garditrailer Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Aksellift Palleboks Palleboks (ku til 24 Europaller) Værktøjskasse Skydetag Alu-brædder i stedet for træ Tillægshuller i ydre ramme samt i midte RoRo-udstyr Baekodificerig Bagsmækløfter Drikkevareudstyr med certifikat Mediudstyr, sættehøjde ca mm C Mulige tillægsoptioer*** S V C S Telematik* Sættehøjde ca. 950 mm Sættehøjde ca mm Ladigssikrigscertifikat iflg. EN XL Ladigssikrigscertifikat Daimler 9.5 Palleaslagsliste Frot preseigsudløsigsehed 6-vejsdæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger 6-vejsdæk, 445/45 R 19,5 på stålfælger Micheli-dæk Geemgåede surrigsøjer på ydre ramme** Skivebremse (Ø 370 mm) Skivebremse (Ø 430 mm) Surrigsøjer, 10 par, ca. 2 t og 4 par, ca.4 t krækkraft pr. øje* 13 par surrigsrige på ydre ramme** 4 rækker træbrædder Skydetag Idvedig højde mm (Pallebredde også mellem lægdebjælkere) Opbygig ka højdeidstilles (frot ca. 100 mm, bag ca. 50 mm)** Lag Coilmulde (8.100/8.840/9.000 mm)** 4 skier til Joloda-ruller med itegrerede sikrigshuller og fyldelister 1 par palleruller med 3,5 t bæreeve 16 sikrigskiler til sikrig på tværs og i lægde 4 par tasker til coilsikrigsstøtter (SIDMAR-forskrifter) 1 par coil-kombisikrigsstøtter Opbevarigsboks til kiler og ruller Bud med tilladt stabligsaksellast på kg** Bud med tilladt stabligsaksellast på kg** Bud med tilladt stabligsaksellast på kg** Akselafstad 1.410/1.310 mm, op til 45 t samlet vægt** Udstyr Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. P Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Mega (V) Coil (C) P Papier (P) Curtaisider (S) V Garditrailer Curtaisider (S): Stadard-garditrailer (Schmitz/Kroe) Papier (P): Garditrailer - papirrulleudstyr (Schmitz/Kroe) Coil (C): Garditrailer - Coiludstyr (Schmitz/Kroe) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. Mega (V): Gardietrailer - Megaudgave (Schmitz/Kroe) ** Udstyret varierer efter fabrikat. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

13 Fast kasse (SKLI) Kølevog (SKT) Sættevog dumper (SSB) Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. Der tages forbehold for evt. ædriger fra leveradøre. T Telematik* Sættehøjde ca mm 6-vejsdæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger Micheli-dæk Skivebremse (Ø 430 mm) Aksellift Værktøjskasse Arbejdsplatform med opstigig Glidesættebud-trasportsystem Medløbede væg til komplet tømig Til 2-kreds-højtryks-hydraulikalæg, 250 bar/olietrasportmægde 110 l/mi.** Volume ca. 92 m3 Alu-box dumper Lægde ca mm Bredde ca mm Højde ca mm Alu-fælger Surrigsrige på ydre ramme Kortragt Budpreseig Mulige tillægsoptioer*** Mulige tillægsoptioer*** Aksellift Værktøjskasse Rulleport Palleboks RoRo-udstyr Dobbeltstokudstyr Nøglehulsplade NEU: Ausführug als Stahlkoffer mit Schlüssellochbleche (SKST) Letisoleret opbygig mm bredde (»Blomsterbredde«) (SKTBB) Kødophægigsudstyr NEU: Fleischhag-Ausführug (SKTFH) Aggregat»Thermo Kig SLX 400«Baekodificerig Bagsmækløfter Skillevæg med udluftig B Udstyr SS SK LI Telematik* Sættehøjde ca mm 6-vejsdæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger Reservehjul Micheli-dæk Palleboks til 36 Europaller Skivebremse (Ø 430 mm) Bud med tilladt stabligsaksellast på ca kg** Bud med tilladt stabligsaksellast på ca kg** Dobbeltstokforberedelse FRC-rapport med ATP-certifikat Toldforsegligsforberedelse Opbygigshøjde ca mm** Ladigssikrigscertifikat iflg EN XL 2 par ladigssikrigsskier** Luftcirkulatiosvæg i edevæg Luftledekaal uder taget Aggregat»Carrier«eller»Thermo Kig «Temperaturskriver SK Udstyr Cargo Floor trailer Sættevog med kasseopbygig + NEU: Multitemp-Ausführug mit Doppelverdampfer (SKTMT) NEU: Stadard-Trockefrachtkoffer, leicht isoliert (Schmitz/Kroe) Fast kasse (SKLI): Stadard-tør fast fragtkasse (Schmitz/Kroe) Kølevog (SKT): Stadard-Kølevog (Schmitz/Kroe) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. ** Udstyret varierer efter fabrikat. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges. Sættevog dumper (SSB): Stadard-Sættevog dumper (Carehl/Reisch) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. ** Udstyret varierer efter fabrikat. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

14 Sættevog 2x 20' 40' med tuel Optio 40' ude tuel Telematik* Sættehøjde ca mm 6-vejsdæk, 385/55 R 22,5 på stålfælger Micheli-dæk Skivebremse (Ø 430 mm) Aksellift Ferry Lashigs haleudtræk, peumatisk Cotaierforseglig til ISO/Highcube 1x 45' 1x 40' 2x 20' 1x 20', hale 1x 20', i midte 1x 30' F4 Udstyr 5 30' 0 20, bag 20, i midte F4 I50 Cotaierchassis (F40) SK Telematik* Sættehøjde ca mm Sættehøjde ca mm 6 dæk, 385/65 R 22,5 på stålfælger Micheli-dæk Skivebremse (Ø 430 mm) Aksellift (ikke i DK) Arbejdsplatform med opstigig Lavtrykcylider, 170 bar Rullepreseig Alu-kombipedulklappe med døre og korskubber Volume ca. 50 m3 Læsigshøjde ca mm Alu-box dumper Lægde mm Bredde mm Sidehøjde mm Budstyrke 8/5 mm Alu-bagvægpedulklappe, idadliggede, med slisk, 20 hældig Volume ca. 25 m3 Læsigshøjde ca mm Alu-box dumper Lægde mm Bredde mm Sidehøjde mm Budstyrke 7/10 mm I25 Udstyr Tipsættevog (SKI50) SK Tipsættevog (SKI25) Chassis Mulige tillægsoptioer*** ADR godkedelse Mulige tillægsoptioer*** Værktøjskasse Fertigerbremse Lademaometer Alu-fælger SKI25 (Reisch): 3-aksel-sættevog med tilpla og alu-kasseopbygig ca. 25 m³ SKI50 (Reisch): 3-aksel-sættevog med alu-kasseopsætig ca. 50 m³ * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges. Cotaierchassis (F40): Cotaierstel 40 fod (Schmitz/Kroe) Cotaierchassis (F45): Cotaierstel 45 fod (Schmitz/Kroe) * Forudsætig for avedelse er e separat kotrakt, der er forbudet med yderligere omkostiger. *** Hvis til rådighed, afhægig af kotraktes løbetid og mod betalig. Yderligere tillægsoptioer ka forespørges.

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy

Nuance ecopy ShareScan. Dokumentbehandling i den digitale verden. Document capture & distribution Nuance ecopy Nuace ecopy ShareSca Dokumetbehadlig i de digitale verde Documet capture & distributio Nuace ecopy Nuace ecopy, documet capture & distributio Itegratio af papirdokumeter i digitale arbejdsgage Med Nuace

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ

YSoft SafeQ. Accounting software og terminaler. Applikationer YSoft SafeQ YSoft SafeQ Accoutig software og termialer Applikatioer YSoft SafeQ YSoft SafeQ, itroduktio YSoft SafeQ Komplet Accoutig og sikkerhed YSoft SafeQ er e serverløsig, som kotrollerer og fordeler udskrivige

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce

Projektstyringsmetoden PRINCE2 som grundlag for opfyldelse af modenhedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Government Commerce Projektstyrigsmetode PRINCE2 som grudlag for opfyldelse af modehedskrav PRINCE2 is a Trade Mark of the Office of Govermet Commerce som beskrevet i Modehed i it-baserede forretigsprojekter, Modeller til

Læs mere

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754

bizhub PRO C754 Den perfekte kombination til printbranchen Produktionssystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 De perfekte kombiatio til pritbrache Produktiossystem bizhub PRO C754 bizhub PRO C754 produktiossystem Kokurrecedygtig udskrivig For at opå succes på markedet i dag skal ma som modere virksomhed

Læs mere

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer

Pcounter effektiv styring af omkostningerne. Pcounter-programmer Pcouter effektiv styrig af omkostigere Pcouter-programmer Pcouter, Itro De cetrale udskrivigsstrategi Pcouter er software til registrerig og kotostyrig af prit, og som sætter virksomheder i stad til at

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f

Konica Minolta 190f. Til almindelige kontorbehov. Kontorsystem Konica Minolta 190f Koica Miolta 190f Til almidelige kotorbehov Kotorsystem Koica Miolta 190f Koica Miolta 190f, kotorsystem Fra grudlæggede smart til ekstra itelliget Koica Miolta 190f har stort set alt, som det lille kotor

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse

Vold på arbejdspladsen. Forebyggelse F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladse Forebyggelse Idhold Et godt forebyggede arbejde Trivsel Faglighed Ledelse Brugeriddragelse Fællesskab Tekiske og fysiske forhold E løbede proces E positiv

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger

Kvadratisk 0-1 programmering. David Pisinger Kvadratisk - programmerig David Pisiger 27-8 MAX-CUT problemet Givet e ikke-orieteret graf G = (V, E) er MAX-CUT problemet defieret som MAX-CUT = {< G > : fid et sit S, T i grafe G som maksimerer atal

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

og Fermats lille sætning

og Fermats lille sætning Projekter: Kaitel 0. Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruer og Fermats lille sætig Projekt 0. Modulo-regig, restklassegruere ( { 0 }, ) og Fermats lille sætig Vi aveder moduloregig og restklasser mage

Læs mere

Bjørn Grøn. Analysens grundlag

Bjørn Grøn. Analysens grundlag Bjør Grø Aalyses grudlag Aalyses grudlag Side af 4 Idholdsfortegelse Kotiuerte og differetiable fuktioer 3 Differetial- og itegralregiges udviklig 5 3 Hovedsætiger om differetiable fuktioer 8 Opgaver til

Læs mere

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010

Helende miljø en udfordring for patientsikkkerhed? Workshop Patientsikkerhed og syge børn fredag den 15. oktober 2010 Helede miljø e udfordrig for patietsikkkerhed? Workshop Patietsikkerhed og syge bør fredag de 15. oktober 2010 Elisabeth Brøgger Jese mag.art. kultursociolog elisabeth.broegger.jese@regioh.dk. Pricipper

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia

ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN. Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Kirsten Hammerum. Postnr. By 7000 Fredericia ^ ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Huseftersy Tilstadsrapport for ejedomme Sælger: Kirste Hammerum dresse 6.Jullvej93 Postr. By 7000 Fredericia ato Udløbsdato 3-07-200 3-0-20 HE r. Lb. r. Kommuer/Ejedomsr.

Læs mere

GENEREL INTRODUKTION.

GENEREL INTRODUKTION. Study Guide til Matematik C. OVERSIGT. Dee study guide ideholder følgede afsit - Geerel itroduktio. - Emeliste. - Eksame. - Bilag. Udervisigsmiisteriets bekedtgørelse for matematik C. GENEREL INTRODUKTION.

Læs mere

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste

Plejebrochure. Gør dit bassin til det bedste Plejebrochure Gør dit bassi til det bedste Er du god til at vedligeholde dit svømmebassi? Hvis ikke, så lad os hjælpe dig. Med dee brochure vil du hurtigt blive e ekspert. Ethvert svømmebassi ka opå krystalklart

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Aluminiumsgear og -motorer. Fås med Sealed Surface Conversion System Itelliget Drivesystems, Worldwide Services DK Alumiiumsgear og -motorer Fås med Sealed Surface Coversio System NORD Itelliget Drivesystems, Worldwide Services Fordele ved alumiiumsgear Korrosiosbestadigt

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg

Opbygning og vedligeholdelse a procesanlæg Opbygig og vedligehold a procesalæg SESAM præsetatio Leif Taagberg Direktør, Taagberg Pro-Cosult Jes Norlig Mathiasse PCS7 Produktmaager, Siemes Siemes A/S 2013 SESAM præsetatio Hi [13]. All rights r gig

Læs mere

Matematisk trafikmodellering

Matematisk trafikmodellering - Mathematical traffic modelig Grupper.: 8 Gruppemedlemmer: Jacob Hallberg Hasema Kim Alla Hase Ria Roja Kari Vejleder: Morte Blomhøj Semester: 4. Semester, forår 2007, hus 13.1 Studieretig: Det aturvideskabelige

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv

LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013....det brugervenlige gulv LAMINATGULV KOLLEKTION 2012 2013...det brugervelige gulv Smart på mage......forskellige måder Lami art Black & Hype Der fides æppe oget gulv, der sætter brugere mere i fokus ed lamiatgulve fra Tarkett.

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen

Professionel IT-forundersøgelse og MUST-metoden. Jesper Simonsen Professioel IT-forudersøgelse og MUST-metode Jesper Simose simose@ruc.dk www.ruc.dk/~simose Datalogi, hus 42.1 Roskilde Uiversitetsceter Uiversitetsvej 1 4000 Roskilde Telefo: 4674 2000 www.dat.ruc.dk

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Program. Statistisk inferens En enkelt stikprøve og lineær regression Stat. modeller, estimation og konfidensintervaller. Fordeling af gennemsnit

Program. Statistisk inferens En enkelt stikprøve og lineær regression Stat. modeller, estimation og konfidensintervaller. Fordeling af gennemsnit Faculty of Life Sciece Program Statitik ifere E ekelt tikprøve og lieær regreio Stat. modeller, etimatio og kofideitervaller Clau Ektrøm E-mail: ektrom@life.ku.dk Fordelig af geemit Statitik ifere for

Læs mere

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog

- et værktøj til fejlrettende QR-koder. Projekt 0.3 Galois-legemerne. Indhold. Hvad er matematik? A, i-bog Projekt 0.3 Galois-legemere GF é ëp û - et værktøj til fejlrettede QR-koder Idhold De karakteristiske egeskaber ved de tre mest almidelige talsystemer, og... De kommutative, associative og distributive

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning TEMA Ergoomi Nye veje til de gode forflytig Nye veje til de gode forflytig Brachearbejdsmiljørådet Social & Sudhed Nye veje til de gode forflytig Idhold Nye veje til de gode forflytig side 3 Lies første

Læs mere

STATISTISKE GRUNDBEGREBER

STATISTISKE GRUNDBEGREBER MOGENS ODDERSHEDE LARSEN STATISTISKE GRUNDBEGREBER med avedelse af TI 89 og Excel 8 5 9 6 3 0 Histogram for ph 6,9 7, 7,3 7,5 7,7 7,9 ph. udgave 0 FORORD Der er i dee bog søgt at give letlæst og askuelig

Læs mere

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems

Komplette indgangsløsninger til detail. ASSA ABLOY Entrance Systems Komplette idgagsløsiger til detail ASSA ABLOY Etrace Systems "Vores kuder forveter at blive mødt med e imødekommede og tiltalede butik og det bedste fra vores medarbejdere og produkter. Med ASSA ABLOY

Læs mere

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse

Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Dynafleet giver virksomheden gennemskuelighed og overblik i topklasse Let overblik Kortvisninger, hvor du hurtigt kan se køretøjer og destinationer, samt detaljerede rapporter, som effektivt hjælper dig

Læs mere

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q

Situationen er illustreret på figuren nedenfor. Her er også afsat nogle eksempler: Punktet på α giver anledning til punktet Q 3, 45926535 8979323846 2643383279 50288497 693993750 5820974944 592307864 0628620899 8628034825 34270679 82480865 3282306647 0938446095 505822372 535940828 4874502 84027093 85205559 6446229489 549303896

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

Sprednings problemer. David Pisinger

Sprednings problemer. David Pisinger Spredigs problemer David Pisiger 2001 Idledig Jukfood A/S er e amerikask kæde af familierestaurater der etop er ved at etablere sig i Damark. E massiv reklamekampage med de to slogas vores fritter er de

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Et træ med x blade.. h lg(x) DVS. decision-træet vil en maks højde på lg n! blade. lg(n!) >= n*lg(n) -1.5n = Ө(n*lg(n))

Et træ med x blade.. h lg(x) DVS. decision-træet vil en maks højde på lg n! blade. lg(n!) >= n*lg(n) -1.5n = Ө(n*lg(n)) DM19 1. Iformatio-theoretic lower bouds kap. 8 + oter. Ma ka begræse de teoretiske græse for atallet af sammeligiger der er påkrævet for at sortere e liste af tal. Dette gøres ved at repræsetere sorterig-algoritme

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Kompendie Komplekse tal

Kompendie Komplekse tal Kompedie Komplekse tal Prebe Holm 08-06-003 "!#!%$'&($)+*-,. cos(s + t) )0/ si(s + t) Trigoometri er måske ikke så relevat, år ma såda umiddelbart sakker om komplekse tal. Me faktisk avedes de trigoometriske

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Sammenligning af to grupper

Sammenligning af to grupper Sammeligig af to gruer Reetitio, heruder om kritiske værdier Sammeligig af to gruer Sammeligig af to middelværdier Sammeligig af to adele Sammeligig af to variaser yoteser og hyotesetest. E hyotese er

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

RV Unique mop-guide. til alle overflader

RV Unique mop-guide. til alle overflader til alle overflader RV Uique mopguide - ét sortimet til alle gulvoverflader I dee brochure fider du et bredt sortimet af mopper til regørig af alle former for gulvoverfalder. Vi har sammesat et sortimet

Læs mere

Med serien Super let PS kan børn allerede fra 6 år få succes med deres første

Med serien Super let PS kan børn allerede fra 6 år få succes med deres første Superbør er super lette bøger til legelæsig og læsetræig allerede fra 5 år, det vil sige til det sidste år i børehave og til bh.kl. 1. klasse. Børee får her et tilbud på gode oplevelser, mage samtaleemer

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede?

Er det en naturlov at aminosyrer er venstredrejede? Er det e aturlov at amiosyrer er vestredrejede? Aja C. Aderse, Axel Bradeburg og Tuomas Multamäki (NORDITA) Stort set samtlige amiosyrer fides i to udgaver (eatiomere) e vestre og e højredrejet (se figur

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 1 forår 2014 INTERCAMP og KABE fortæller i e pressemeddelelse, at de fra 1. jauar 2014 idleder et flerårigt samarbejde med de professioelle campist Peer Neslei fra CAMPINGFERIE.Dk

Læs mere

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium SANDSYNLIGHEDSREGNING OG KOMBINATORIK x-klassere Gammel Hellerup Gymasum Idholdsfortegelse SANDSYNLIGHEDSREGNING... 3 Sadsylghedsfelt... 3 Edelge sadsylghedsfelter (sadsylghedsfordelger):... 3 Uedelge

Læs mere

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer.

MercedesServiceCard til erhvervskøretøjer. Hvis du har spørgsmål om MercedesServiceCard, så er du velkommen til at kontakte os når som helst: MercedesService Card GmbH & Co. KG Mainparkstrasse 2-4 D-63801 Kleinostheim Tlf.: +49 (0)6027/ 50 95 67

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ

SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ W W W. I V E C O. c o m SKRÆDDERSYET SERVICE TIL DIT KØRETØJ www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ ELEMENTS 100% fordele, 100% Iveco Kære Iveco kunde,

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit

Grundlæggende matematiske begreber del 1 Mængdelære Talmængder Tal og regneregler Potensregneregler Numerisk værdi Gennemsnit Grudlæggede mtemtiske begreber del 1 Mægdelære Tlmægder Tl og regeregler Potesregeregler Numerisk værdi Geemsit x-klssere Gmmel Hellerup Gymsium 1 Idholdsfortegelse MÆNGDELÆRE... 3 TAL... 9 De turlige

Læs mere

Administartive oplysninger.

Administartive oplysninger. DGU r. Stamoplysiger LOOP Nr. Lokal betegelse Matrikkel Nr.: X koordiat Y Koordiat Z kote. 98.853 3.21.03.01 G1-1 6a/7c, Tåig by 552020,95 6207170,19 66,58 T Admiistartive oplysiger. koordiat oplysiger

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard

KABE: 243 unikke planløsninger JUBILÆUMSMODELLER ERIBA HYMER. Komfort til ethvert behov. Sprite fortsætter succesen! All In som standard Forårsmagasiet www.caravarige.dk Caravarige, impulsmagasi 2014 ERIBA HYMER Komfort til ethvert behov Se Bürsters ti ye JUBILÆUMSMODELLER Sprite fortsætter succese! All I som stadard KABE: 243 uikke plaløsiger

Læs mere

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress

shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress shop & go Volvo TRUCK CENTER DANMARK A/S Volvo Trucks. Driving Progress originale volvo-bremser Det kræver måske 500 hk for at accelerere en tung lastbil, men vidste du at der kræves 10 gange mere effekt

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere