Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald"

Transkript

1 Rødovre Kommune Bæredygtig kørsel af genanvendeligt affald Slutrapport om projekt for anskaffelse og drift af en ellastbil Juli 2015

2 Indholdsfortegnelse Abstract... 2 Sammenfatning... 3 Problemstilling... 4 Metode... 4 Brugererfaringer... 5 Videndeling og information... 6 Konklusion... 7 Abstract Rødovre Municipality planned in 2009 to purchase a new truck with a crane. The truck was for transport of waste and reuse containers in the municipality and for cleaning around municipality cubes for paper and plastic. Instead of a traditional petrol or diesel truck it was chosen to purchase a Modec Electric truck to get first experience with electric vehicles in the organisation. The municipality received subsidy for the extra costs of from the Danish Energy Agency. The car was delivered in July 2010 and has been in operation since. The users were given special introduction at the start and it appeared appropriate to distinguish charging crane battery from the car battery. Rødovre Municipality is densely populated and has a small extent, about 5 x 7 km. The car runs up to km on the days when it is in use, primarily in the period from 10:00 pm. to 18:00 am. First two years the truck drove annual approximately km, but in recent years the annual drive is about km. It has now (May 2015) driven about km, all together. It has proved reliable and costs of operation and maintenance are as expected without major surprises. The truck is very suitably constructed for its purpose. Users feel the car very easy to drive and operate in the daily. The car runs generally short trips with many stops. Users face hereby the electric car as a special plus, as start and stop going on silently and smoothly compared to a diesel or petrol. The car's top and cruising speed is about 80 km per hour and it is sufficient to keep up with traffic, also on the municipality's major roads. The car's good acceleration is appreciated as a particular advantage. The users believe only positive experiences with the car, which has now been in operation for approximately 5 years. It meets the requirements for daily use, it is easy to operate and has shown reliable. Rødovre Municipality has communicated about the truck and the experiences to businesses in the municipality and to the municipality's staff magazine "Den røde Tråd". It has been shown to Bhutan's Prime Minister Jigmi Y. Thinley during a visit to the city on 13. October

3 The car is planned to be in operation in the municipality's service many years in the future. The only concern is the supply of spare parts, since the manufacturer has gone bankrupt. The positive experience with the electric car has been a significant contribution to the initiative 2013 in Technical Department to prepare a plan for switching to electric cars and to Rødovre Municipality in 2015 as a whole for a plan switching to electric cars in the entire municipal fleet. Sammenfatning Rødovre kommune skulle i 2009 anskaffe en ny lastbil med kran. Den var planlagt til anvendelse til transport af affaldsbeholdere og genbrugscontainere samt ved renholdelse omkring kommunens kuber til papir og plast. I stedet for en traditionel diesel- eller benzindrevet lastbil valgte kommunen at anskaffe en Modec ellastbil for at få erfaringer med elbiler. Rødovre Kommune fik tilskud til merudgifterne ved anskaffelsen fra Energistyrelsen. Bilen blev leveret i juli 2010 og har været i drift siden. Brugerne fik særlig introduktion i starten og efter de først erfaringer viste det sig hensigtsmæssigt at adskille opladningen af kranens batteri fra bilens batteri. Rødovre kommune er tæt bebygget og har en lille udstrækning, ca. 5 x 7 km. Bilen kører op til km på de dage, hvor den er i brug og fortrinsvist i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 18:00. Lastbilens årlige kørsel var de første 2 år ca km, men er i de seneste år nu ca km. Den har nu (maj 2015) kørt ca km alt i alt. Den har vist sig driftsikker og udgifterne til drift og vedligeholdelse er som forventet uden væsentlige overraskelser. Lastbilen er meget hensigtsmæssigt opbygget til sit formål. Brugerne oplever bilen som meget let at køre og betjene i det daglige. Bilen kører i almindelighed korte ture med mange stop. Brugerne oplever herved elbilen som et særligt plus, idet start og stop foregår lydløst og gnidningsfrit, sammenlignet med en dieseleller benzinbil. Bilens top- og marchhastighed er ca. 80 km i timen og det er tilstrækkeligt til at kunne følge med i trafikken, også på kommunens større veje. Bilens gode accelerationsevne opleves som en særlig fordel. Brugerne vurderer, at der kun er positive erfaringer med bilen, der nu har været i drift i ca. 5 år. Den opfylder kravene til daglig brug, den er let at betjene og den har som nævnt vist sig driftssikker. 3

4 Rødovre Kommune har kommunikeret om lastbilen og erfaringerne til virksomhederne i kommunen og til kommunens personaleblad Den røde Tråd. Den har været vist til Bhutans premierminister Jigmi Y. Thinley under et besøg i kommunen den 13. oktober Bilen planlægges at være i drift i kommunens tjeneste mange år i fremtiden. Eneste bekymring er forsyning med eventuelle reservedele, da producenten er gået konkurs. De positive erfaringer med elbilen har været et væsentligt bidrag til, at Teknisk Forvaltning i 2013 har udarbejdet en plan for udskiftning til elbiler i forvaltningen og at Rødovre Kommune i 2015 har en plan for udskiftning til elbiler i hele kommunens flåde. Problemstilling I 2009 stod Rødovre Kommune over for at skulle anskaffe en ny lastbil med kran. Lastbilen skulle anvendes til transport af affaldsbeholdere og genbrugscontainere samt ved renholdelse omkring kommunens kuber til papir og plast. I stedet for som traditionelt at anskaffe en diesel- eller benzindrevet lastbil ønskede Rødovre Kommune at benytte muligheden til få erfaring med elbiler. Kommunen søgte og modtog tilskud fra Energistyrelsen til merudgifterne ved anskaffelse af en Modec ellastbil monteret med eldrevet kran. Projektets formål var at få erfaringer med elbiler og derved få grundlag for at vurdere konsekvenserne ved yderligere udskiftning af biler til el, herunder i forbindelse med kommunale udbud med transportydelser fx på renovationsområdet. Metode Ellastbilen blev indkøbt på baggrund af en offentlig annoncering om indkøbet. Tilbudet på Modec-lastbilen var det eneste der indkom. I forbindelse med indkøbet havde kommunen en god dialog med leverandøren om opbygningen af lastvognen, der skulle monteres med kran. Den blev leveret i juli I starten virkede kranen ikke på grund af manglende tilslutninger. Dette blev hurtigt udbedret og der blev monteret et særskilt batteri til kranen. Siden har lastbilen været i drift. Bilen blev godt modtaget af dens 4 faste brugere. I starten krævede det oplæring at køre ellastbilen det var en særlig udfordring for brugerne, at bilen skulle køres uden gear. Efter grundig instruktion fra leverandøren og sidemandsoplæring havde brugerne derefter ingen problemer med at anvende lastbilen. Og efter 5 års drift har situationen ændret sig til det modsatte. Der er kommet nye brugere til, som kun har kørt med ellastbilen og 4

5 fået den erkendelse, at det vil kræve genoptræning at skulle overgå til en dieseleller benzindrevet lastbil med gearkasse og kobling. Lastbilen anvendes i det daglige arbejde i forbindelse med udskiftning, vedligeholdelse og renholdelse af og omkring affalds- og genbrugscontainere. De første år var bilen i brug omkring 2 arbejdsdage om ugen, men brugen er øget i de senere år til normalt alle ugens hverdage. Opladningen foregår fra en fast indendørs parkeringsplads med 400V, 3 faser og 32A. Der blev sat en timer på opladningen, så den først starter kl. 0:00 om natten og fortsætter til den en helt opladet. Opladningen af kranens batteri foretages separat. Rødovre Kommune er tæt bebygget og har en lille udstrækning, ca. 5 x 7 km. Bilen kører op til km på de dage, hvor den er i brug og fortrinsvist i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 18:00. Lastbilens årlige kørsel var de første 2 år ca km, men er i de seneste år nu ca km. Den har nu (maj 2015) kørt ca km alt i alt. Lastbilen har vist sig driftsikker og udgifterne til drift og vedligeholdelse har været som forventet uden væsentlige overraskelser. Brugererfaringer Lastbilen er meget hensigtsmæssigt opbygget til sit formål og føreren har et godt udsyn fra bilens store vinduer. Adgangen til førerhuset sker gennem en dør, bagerst i førehuset. Herfra kan man valgfrit stige ud til højre og venstre side. At man således kan stige ud til begge sider og altid til siden uden kørende biltrafik opleves som en særlig fordel og en direkte sikkerhedsmæssig gevinst. Brugerne oplever bilen som meget let at køre og betjene i det daglige. Bilen kører i almindelighed korte ture med mange stop. Brugerne oplever herved elbilen som et særligt plus, idet start og stop foregår lydløst og gnidningsfrit, sammenlignet med en diesel- eller benzinbil. Ved kørsel afgives en behagelig hylelyd, der sammen med bilens lidt specielle udseende gør den let genkendelig i kommunen og giver anledning til gode samtaler med kommunens borgere. Rækkevidden på km er tilstrækkelig til alle forekommende ture, også til længden af den samlede kørsel på en dag. Det gælder også om vinteren, hvor rækkevidden på grund af lavere temperatur i batteriet er kortere. Bilens top- og marchhastighed er ca. 80 km i timen og det er tilstrækkelig til at kunne følge med i trafikken, også på kommunens større veje. Bilens gode accelerationsevne opleves som en særlig fordel. 5

6 Brugerne vurderer, at der kun er positive erfaringer med bilen, der nu har været i drift i ca. 5 år. Den opfylder kravene til daglig brug, den er let at betjene og den har som nævnt vist sig driftssikker. Videndeling og information Rødovre Kommune har skrevet en artikel om lastbilen i et elektronisk nyhedsbrev, der sendes ud til virksomheder i kommunen. Virksomhederne blev herigennem inviteret til at se lastbilen på Rødovre Kommunes genbrugsstation, hvor lastbilen er dagligt parkeret. Også dagligt besøgende på genbrugsstationen har mulighed for at se bilen, der vækker en del opsigt på grund af sit lidt alternative udseende. Bilen er således godt eksponeret. Onsdag den 13. oktober 2010 havde Rødovre Kommune officielt besøg af Prime Minister Jigmi Y. Thinley fra Bhutan, der er kendt for fokus på social og miljømæssig bæredygtighed. Han blev præsenteret for bilen og fik en prøvetur på genbrugsstationen. Han var meget imponeret over bilen, ikke mindst den manglende motorstøj. Ellastbilen og besøget fra Bhutan har desuden været omtalt i Rødovre Kommunes personaleblad Den Røde Tråd i et nr. bladet, jan Se bilag. 6

7 Konklusion Rødovre Kommune anskaffede i juli 2010 en Modec ellastbil, der skulle anvendes til transport af affaldsbeholdere mv. og forbindelse med vedligehold og rengøring. Bilen har været i drift i knap 5 år og har kørt ca km. Bortset fra mindre startvanskeligheder er erfaringerne med bilen udelukkende positive. Den er indrettet særdeles hensigtsmæssigt med udgang fra førerhuset til begge sider. Den er let i brug, har tilstrækkelig rækkevidde og ydeevne til sine opgaver og virker som elbil ideel til de mange start og stop, den har i løbet af sin daglige anvendelse. Bilen har været driftsikker så vidt, og planlægges at være i drift mange år frem. Den eneste bekymring knytter sig til anskaffelse af eventuelle reservedele, da producenten er gået konkurs. Bilen var den første elbil i kommunen. De meget positive erfaringer har givet et godt skub til, at Rødovre Kommune i 2013 har udarbejdet en plan for udskiftning og anskaffelse af elbiler i Teknisk Forvaltning og i 2015 en plan for udskiftning af biler i hele kommunens regi. 7

8 8

Samsø et modelsamfund for udbredelse af elbiler. fra vision til virkeliggørelse. Marts 2014

Samsø et modelsamfund for udbredelse af elbiler. fra vision til virkeliggørelse. Marts 2014 Samsø et modelsamfund for udbredelse af elbiler fra vision til virkeliggørelse Marts 2014 Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler, 4. tilskudsrunde Udarbejdet af Lene Skafte Bestmann, Samsø Energiakademi

Læs mere

Evaluering af Elbiler i Skive Kommune

Evaluering af Elbiler i Skive Kommune Evaluering af Elbiler i Skive Kommune FARVEL TIL BENZIN & DIESEL HEJ TIL 100% ELEKTRISK 1 1.0 Indledning Skive Kommune præsenterer hermed en foreløbig evaluering af Elbil projektet i form af 1. midtvejsrapport.

Læs mere

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015

Genanvendelse af hård PVC i Danmark. Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Genanvendelse af hård PVC i Danmark Miljøprojekt nr. 1717, 2015 Titel: Genanvendelse af hård PVC i Danmark Redaktion: Ole Kaysen og Kristoffer Gulmark Poulsen, Econet AS Anders Christian Schmidt, Force

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr.

Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS. Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emissioner. Faglig rapport fra DMU, nr. Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser ALTRANS Bilparkmodel Beregning af udvikling og emissioner Faglig rapport fra DMU, nr. 94 [Blank page] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland

Storskalaprojekt. Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt Forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland Storskalaprojekt med forsyning af AFME biodiesel i Region Midtjylland - Afsluttende rapport Udarbejdet for B5Next-konsortiet af: Jacob

Læs mere

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann

Elbiler i Danmark. Sammenfattende rapport. Jørgen Horstmann Elbiler i Danmark Sammenfattende rapport Jørgen Horstmann Miljøprojekt Nr. 1006 2005 Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING 7 1 INDLEDNING 15 2 INITIATIVER TIL FREMME AF ELBILER I DANMARK 19 2.1 STATSLIGE

Læs mere

Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med elbiler Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1Elbil.

Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med elbiler Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1Elbil. Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre forsøgsprojekter med elbiler Ærø elbilflåde, Move About og Prøv1Elbil Aslak Kjærulff December 2011 Brugeres holdninger til elbiler Erfaringer fra tre

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Evaluering af carsharing i Danmark

Evaluering af carsharing i Danmark Miljøprojekt Nr. 572 2 Evaluering af carsharing i Danmark Malene Olsen og Morten Rettig Center for Mobilitet og Miljø Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013

TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 TV 2/Bornholm slutrapport februar 2013 Elbil som reportagebil - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Projektets formål TV 2/Bornholm har siden 2007 benyttet videojournalister.

Læs mere

Ærø kommune slutrapport apr. 2013

Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Ærø kommune slutrapport apr. 2013 Elbiler til udlejning og tjenestekørsel - et projekt under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler Projekttitel: Forsøg med elbiler til turistudlejning og drift i

Læs mere

Årsrapport 2010. Sammenfatning

Årsrapport 2010. Sammenfatning Årsrapport 2010 Sammenfatning KLS Grafik ansøgte i december 2009 Energistyrelsen om tilskud til projekt Vejen frem for KLS grøn el til flåden, som i første omgang ikke blev godkendt i sit fulde omfang.

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Implementering af elbiler i Københavns Kommune

Implementering af elbiler i Københavns Kommune Implementering af elbiler i Københavns Kommune - Kan Oslo Kommunes succesfulde tiltag benyttes i Københavns Kommune? Roskilde Universitet Teknologisk-samfundsvidenskabelig Planlægning Efterår, 2014 Afleveret

Læs mere

Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering

Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering Fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og deponering Mette Bøgelund m.fl. COWI A/S Anders Larsen, m.fl. AKF Miljøprojekt Nr. 946 2004 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Rapport 00-02: Scenarier for biltrafikken 1996-2020. Indholdsfortegnelse Side

Rapport 00-02: Scenarier for biltrafikken 1996-2020. Indholdsfortegnelse Side Rapport 00-02: Scenarier for biltrafikken 1996-2020 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 3 Summary... 11 1. Indledning, formål og metode... 21 1.1 Indledning... 21 1.2 Formål... 21 1.3 Metode og afgrænsning...

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune

Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Elbiler i København. ZEUS-projektet ZEUS-koordinator Niels Jensen, Vej & Park, Københavns Kommune Introduktion København er den danske by, der er længst fremme med anskaffelsen af elbiler. København vil

Læs mere

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen

7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af Emil Schjødt Hamelsvang Vejleder: AMHE - Anne Marie Herforth VIA University College, Campus Aarhus Dato for aflevering: 27.03.2015 TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler

Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Vejleder: Anders Lützhøft Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012, juridisk institut Underskrift Afgifts-, moms- og skattemæssige regler vedrørende brugen af gulpladebiler Jens

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Højteknologisk konkurrencedygtigt. højvandslukke

Højteknologisk konkurrencedygtigt. højvandslukke Højteknologisk konkurrencedygtigt højvandslukke 2013 Højteknologisk Konkurrencedygtigt Højvandslukke Projektgruppe: Jens Peter Heide Niels Sejersen Søren Holmer Gert Vestergaard Larsen Jesper André Lynge

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Forord Denne rapport samt vedlagte appendiks A (Værktøjskassen)

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser

Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser Slutrapport Oktober 2007 Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser Slutrapport

Læs mere

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed

Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Bachelorprojekt af Claus Juul Andersen Aarhus maskinmesterskole Titel: Etablering af solcelleanlæg hos energitung virksomhed Emne: Vedvarende energi

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere