HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkript

1 MODEL HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL DA NO SV LØFTEVOGN Brugsanvisning JEKKETRALLE Bruksanvisning LYFTVAGN Bruksanvisning FI NOSTOVAUNU Käyttöohje 15 EN DE HAND PALLET TRUCK Instruction manual HUBWAGEN Gebrauchsanweisung

2 DA NO Fremstillet i P.R.C EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. Produsert i P.R.C EU-importør HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. SV FI Tillverkad i P.R.C EU-importör: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa 6206 Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska 2006 HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. EN DE Manufactured in P.R.C EU importer: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Denmark 2006 HP Værktøj A/S All rights reserved. The content of this user guide may not be reproduced in part or whole in any way, electronically or mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored in a database and retrieval system without the prior written consent of HP Værktøj A/S. Hergestellt in P.R.C EU-Importeur: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Dänemark 2006 HP Værktøj A/S Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

3 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye løftevogn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager løftevognen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om løftevognens funktioner. Tekniske data Løftekapacitet: Løfteområde: Gaffellændge: Gaffelbredde: kg min: 8 cm maks: 20 cm 115 cm 55 cm Løftevognens dele 1. Håndtag 2. Udløser 3. Rullehjul 4. Gaffel 5. Styrehjul 6. Cylinder Særlige sikkerhedsforskrifter Foretag altid sikkerhedskontrol af løfteren, inden du bruger den. Vær særligt opmærksom på hjul, håndtag, gaffel, hæve/sænkeanordning og bremser (hvis udstyret hermed). Brug ikke løfteren, hvis den er beskadiget eller defekt. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Stå altid i den foreskrevne arbejdsstilling ved betjening af løfteren. Hold samtlige kropsdele på afstand af løftemekanismen, og stå aldrig under gaflen og lasten. Brug aldrig løfteren til at transportere personer. Brug aldrig løfteren til at transportere ustabil eller løs last. Vær særligt omhyggelig ved håndtering af lang, høj eller bred last, så den ikke vælter, rammer andre personer eller vælter løfteren. Overlæs ikke løfteren. Løftekapaciteten fremgår af typeskiltet. Hvis løfteren overlæsses, fungerer den ikke korrekt. Løfterens kapacitet forudsætter, at lasten er jævnt fordelt, og tyngdepunktet er midt på løftegaflen. Kontrollér, at gaflens længde svarer til pallens længde Sænk gaflen helt, når løftevognen ikke er i brug. Mekaniske løftere er beregnet til brug på jævne, hårde overflader. Hvis løfteren skal bruges på stigninger, kan der bestilles en håndbremse (ekstraudstyr), og løfteren kan stoppes i nødstilfælde ved at sænke lasten til jorden. Hvis løfteren skal stoppes på denne måde, skal du passe på, at der ikke kommer nogen kropsdele i klemme under lasten. Brug ALDRIG løfteren på stigninger med en last, der er for tung til, at brugeren kan håndtere den. Løfteren er mekanisk og må derfor ikke bruges af personer, der ikke fysisk er i stand til at håndtere løfteren sikkert, når den er læsset. Øv ikke vold på udløseren. Dette kan beskadige både løfteren og emnerne på gaflen. Ryst ikke håndtaget for hurtigt ved hævning. Det kan medføre skader på det hydrauliske system. Anbring ikke for stor vægt på gaflen, og anbring lasten forsigtigt. Lad ikke løfteren stå i længere tid i hævet position. Hvis vægten ikke er anbragt midt på gaflen, skal du regne med en lavere bærekapacitet end den angivne. Samling og justering Se eksplosionstegningerne sidst i brugsanvisningen. Montering af håndtag Skru de tre bolte (D611) ud af beslaget (D151). Monter håndtaget (1) (D610B) på beslaget, og før kæden (D612) og justeringsbolten (D614) gennem hullet i midten af beslaget og akselstiften (D153). Fastgør beslaget ved hjælp af de tre bolte. Løft håndtagspladen (D132), og sæt justeringsbolten i det forreste hul. Justeringsmøtrikken (D615) skal sidde under håndtagspladen. Justering Kontrollér, at løftevognen fungerer korrekt ved løft (udløser (2) i nederste position), kørsel (udløser i midterposition) og sænkning (udløser i øverste position). Hvis gaflen (4) hæves, når håndtaget bevæges, og udløseren er i midterposition, skal justeringsmøtrikken skrues med uret. 4

5 DANSK BRUGSANVISNING Hvis gaflen sænkes, når håndtaget bevæges, og udløseren er i midterposition, skal justeringsmøtrikken skrues mod uret. Hvis gaflen ikke kan sænkes, når udløseren er i sænkeposition, skal justeringsmøtrikken skrues med uret. Hvis gaflen ikke kan hæves, når udløseren er i hæveposition, skal justeringsmøtrikken skrues mod uret. Brug Kør løftevognen ind under den last, der skal løftes, og kontrollér, at lasten er lige over midten af gaflen. Sæt udløseren i nederste positionen. Gaflen løftes, når håndtaget hæves og sænkes. Sæt udløseren i midterposition, og kør med løftevognen. Kør forsigtigt med løftevognen, når der er last på gaflen. Løftevognen styres med styrehjulet (5). Foretag ikke bratte drejninger i høj fart. Stands løftevognen, når lasten skal sænkes, og sæt udløseren i øverste position. Gaflen sænkes. Gaflen må højst være 20 cm fra jorden, når lasten tages af. Rengøring og vedligehold Hvis løftevognen ikke har været brugt i længere tid, kan der trænge luft ind i det hydrauliske system, så hæve- og sænkefunktionen ikke fungerer korrekt. Luften fjernes på følgende måde: Sæt udløseren i øverste positon. Hæv og sænk håndtaget langsomt. Smør samtlige bevægelige dele, og kontrollér, at alle hjul og aksler løber frit og ikke blokeres af snavs eller opsamlet materiale. 5

6 Fejlfinding DANSK BRUGSANVISNING Problem Årsag Mulig løsning Løftefunktionen er ikke Der er for lidt hydraulikolie Påfyld hydraulikolie tilstrækkelig Gaflen sidder fast 1. Der er for meget hydraulikolie 2. De bevægelige dele er bøjet ud af form 3. Stemplet og styreskruen sidder fast 1. Aftap en passende mængde hydraulikolie 2. Få delene repareret eller udskiftet 3. Få delene repareret eller udskiftet Gaflen sænkes ikke efter hævning Sakseløftevognen lækker hydraulikolie Gaflen hæves ikke Gaflen synker efter hævning 1. Sænkefunktionen fungerer ikke 2. De mekaniske dele er defekte eller bøjet ud af form 1. Oliepakningen er defekt 2. En eller flere dele er gennemtæret eller knækket 3. Samlingerne er løse 1. Der er for lidt hydraulikolie, eller oliens viskositet er forkert 2. Olien er beskidt 3. Der er luft i det hydrauliske system 4. Hævefunktionen fungerer ikke 1. Der er urenheder i ventilen 2. Der er luft i det hydrauliske system 1. Juster sænkefunktionen (se afsnittet Samling og justering) 2. Få delene repareret eller udskiftet 1. Udskift oliepakningen 2. Få delene efterset og evt. repareret 3. Spænd samtlige samlinger 1. Påfyld hydraulikolie med den korrekte viskositet 2. Aftap den beskidte olie, og påfyld ny, ren olie 3. Udluft det hydrauliske system (se afsnittet Rengøring og vedligehold) 4. Juster hævefunktionen (se afsnittet Samling og justering) 1. Få ventilen efterset og evt. udskiftet 2. Udluft det hydrauliske system (se afsnittet Rengøring og vedligehold) 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Innledning For at du skal få mest mulig glede av jekketrallen, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og vedlagte sikkerhetsforskrifter før du tar den i bruk. I tillegg anbefaler vi at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du senere skulle få bruk for å lese om jekketrallens funksjoner. Tekniske data Løftekapasitet: Løfteområde: Gaffellengde: Gaffelbredde: kg min. 8 cm maks: 20 cm 115 cm 55 cm Jekketrallens deler 1. Håndtak 2. Utløser 3. Rullehjul 4. Gaffel 5. Styrehjul 6. Sylinder Spesifikke sikkerhetsforskrifter Foreta alltid en sikkerhetskontroll av trallen før du bruker den. Vær særlig oppmerksom på hjul, håndtak, gaffel, heve/senke-anordning og bremser (hvis utstyret følger med). Ikke bruk jekketrallen hvis den er skadet eller defekt. 7

8 NORSK BRUKSANVISNING Stå alltid i anbefalt arbeidsstilling når trallen betjenes. Hold samtlige kroppsdeler i god avstand fra løftemekanismen, og stå aldri under gaffelen og lasten. Bruk ikke trallen til å transportere personer. Bruk ikke trallen til å transportere ustabil eller løs last. Vær særlig forsiktig ved håndtering av lang, høy eller bred last, slik at den ikke velter, treffer andre personer eller velter trallen. Ikke overbelast trallen. Løftekapasiteten fremgår av merkeskiltet. Hvis jekketrallen overlesses, vil den ikke fungere korrekt. Trallens kapasitet forutsetter at lasten er jevnt fordelt og at tyngdepunktet er midt på løftegaffelen. Kontroller at gaffelens lengde tilsvarer pallens lengde Senk alltid gaffelen helt når jekketrallen ikke er i bruk. Mekaniske traller er beregnet til bruk på jevne, harde overflater. Hvis trallen skal brukes i stigninger, kan en håndbremse (ekstrautstyr) bestilles, og løfteren kan stoppes i nødstilfeller ved å senke lasten ned på bakken. Hvis trallen skal stoppes på denne måten, må du passe på at det ikke kommer noen kroppsdeler i klem under lasten. Bruk ALDRI trallen på stigninger med en last som er for tung til at brukeren kan håndtere den. Jekketrallen er mekanisk og må derfor ikke brukes av personer som ikke er fysisk i stand til å håndtere den sikkert når det er last på. Ikke utsett utløseren for hardhendt behandling. Dette kan skade både trallen og emnene på gaffelen. Ikke rist håndtaket for raskt ved heving. Det kan medføre skader på det hydrauliske systemet. Ikke legg for stor vekt på gaffelen, og vær forsiktig når du plasserer lasten. Ikke la jekketrallen stå i løftet posisjon over lang tid. Hvis vekten ikke er plassert midt på gaffelen, må du regne med en lavere bærekapasitet enn angitt. Montering og justering Se eksplosjonstegningene bakerst i bruksanvisningen. Montering av håndtak Skru de tre boltene (D611) ut av beslaget (D151). Monter håndtaket (1) (D610B) på beslaget og før kjedet (D612) og justeringsbolten (D614) gjennom hullet i midten av beslaget og akselstiften (D153). Fest beslaget ved hjelp av de tre boltene. Løft håndtaksplaten (D132), og sett justeringsbolten i det fremste hullet. Justeringsmutteren (D615) skal sitte under håndtaksplaten. Justering Kontroller at jekketrallen fungerer korrekt ved løfting (utløser (2) i nederste posisjon), kjøring (utløser i midtposisjon) og senking (utløser i øverste posisjon). Hvis gaffelen (4) heves når håndtaket beveges og utløseren er i midtposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. 8

9 NORSK BRUKSANVISNING Hvis gaffelen senkes når håndtaket beveges og utløseren er i midtposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Hvis gaffelen ikke kan senkes når utløseren er i senkeposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Hvis gaffelen ikke kan heves når utløseren er i heveposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Bruk Kjør jekketrallen inn under lasten som skal løftes og kontroller at lasten er plassert rett overfor midten av gaffelen. Sett utløseren i nederste posisjon. Gaffelen løftes når håndtaket heves og senkes. Sett utløseren i midtposisjon og kjør med jekketrallen. Kjør forsiktig med jekketrallen når det er last på gaffelen. Jekketrallen styres med styrehjulet (5). Ikke foreta bratte svinger i høy fart. Stans jekketrallen når lasten skal senkes, og sett utløseren i øverste posisjon. Gaffelen senkes. Gaffelen skal være maks. 20 cm fra bakken når lasten tas av. Rengjøring og vedlikehold Hvis jekketrallen ikke har vært i bruk over lengre tid, kan det trenge luft inn i det hydrauliske systemet, slik at heve- og senkefunksjonen ikke fungerer korrekt. Luften fjernes på følgende måte: Sett utløseren i øverste posisjon. Hev og senk håndtaket langsomt. Smør samtlige bevegelige deler og kontroller at alle hjul og aksler går fritt og ikke blokkeres av smuss eller oppsamlet materiale. 9

10 Feilsøking NORSK BRUKSANVISNING Problem Årsak Mulig løsning Løftefunksjonen er ikke Det er for lite hydraulikkolje Fyll hydraulikkolje tilstrekkelig Gaffelen sitter fast 1. Det er for mye hydraulikkolje 1. Tapp av en passe mengde hydraulikkolje 2. De bevegelige delene er bøyd 2. Få delene reparert eller ut av fasong 3. Stempelet og styreskruen sitter fast skiftet 3. Få delene reparert eller skiftet Gaffelen senkes ikke etter heving Jekketrallen lekker hydraulikkolje Gaffelen løftes ikke Gaffelen synker etter heving 1. Senkefunksjonen fungerer ikke 2. De mekaniske delene er defekte eller bøyd ut av fasong 1. Oljepakningen er defekt 2. En eller flere deler er gjennomtæret eller knekt 3. Monteringene er løse 1. Det er for lite hydraulikkolje, eller oljen har feil viskositet 2. Oljen er forurenset 3. Det er luft i det hydrauliske systemet 4. Hevefunksjonen fungerer ikke 1. Det er urenheter i ventilen 2. Det er luft i det hydrauliske systemet 1. Juster senkefunksjonen (se avsnittet "Montering og justering") 2. Få delene reparert eller skiftet 1. Skift oljepakningen 2. Få delene kontrollert og eventuelt reparert 3. Stram til samtlige monteringer 1. Fyll hydraulikkolje med korrekt viskositet 2. Tapp den forurensede oljen og fyll ny, ren olje 3. Luft ut det hydrauliske systemet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold") 4. Juster senkefunksjonen (se avsnittet "Montering og justering") 1. Få ventilen kontrollert og ev. skiftet 2. Luft ut det hydrauliske systemet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold") 10

11 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya lyftvagn rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och medföljande säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda den. Spara bruksanvisningen så att du vid behov kan läsa informationen om lyftvagnens olika funktioner igen. Tekniska data Lyftkapacitet: Lyftområde: Gaffellängd: Gaffelbredd: kg min. 8 cm max 20 cm 115 cm 55 cm Lyftvagnens delar: 1. Handtag 2. Avtryckare 3. Rullhjul 4. Gaffel 5. Styrhjul 6. Cylinder Säkerhetsföreskrifter Gör alltid en säkerhetskontroll innan du använder lyftvagnen. Var särskilt uppmärksam på att hjul, handtag, gaffel, höj- och sänkanordning samt bromsar (där sådana finns) fungerar som de ska. Använd inte lyftvagnen om den är skadad eller defekt. 11

12 SVENSKA BRUKSANVISNING Stå alltid i föreskriven arbetsställning vid arbete med lyftvagnen. Håll hela kroppen på avstånd från lyftmekanismen och stå aldrig under gaffel och last. Transportera aldrig någon människa på lyftvagnen. Transportera aldrig instabil eller lös last med hjälp av lyftvagnen. Var särskilt försiktig vid transport av lång, hög eller bred last så att den inte välter, träffar någon människa eller får hela lyftvagnen att välta. Överbelasta inte lyftvagnen. Lyftkapaciteten framgår av typskylten. Om lyftvagnen överbelastas fungerar den inte korrekt. Lyftvagnens kapacitet förutsätter att lasten är jämnt fördelad och att tyngdpunkten ligger mitt på lyftgaffeln. Kontrollera att gaffelns längd motsvarar lastpallens längd. Sänk alltid gaffeln helt när lyftvagnen inte används. Mekaniska lyftvagnar är avsedda att användas på jämnt och hårt underlag. Om lyftvagnen ska användas på sluttande underlag kan den utrustas med handbroms (extrautrustning). Lyftvagnen kan i nödfall stoppas genom att man sänker ner lasten mot marken. Om lyftvagnen stoppas på detta sätt måste man akta så att ingen kroppsdel kommer i kläm under lasten. Använd ALDRIG lyftvagnen på sluttande underlag med en last som är för tung för användaren att hantera. Lyftvagnen är mekanisk och ska därför inte användas av personer som inte är fysiskt starka nog att på ett säkert sätt hantera lyftvagnen då den är lastad. Använd inte våld på avtryckaren. Detta kan skada både lyftvagnen och lasten på gaffeln. Pumpa inte handtaget för snabbt vid lyftning. Det hydrauliska systemet kan skadas. Lasta inte för mycket åt gången och placera lasten försiktigt på gaffeln. Låt inte lyftvagnen stå i upplyft läge en längre tid. Om lasten inte placeras mitt på gaffeln blir bärkapaciteten lägre än den som anges. Montering och intällning. Se sprängskisserna sist i bruksanvisningen. Montering av handtag Skruva ur de tre bultarna (D611) ur beslaget (D151). Montera handtaget (1) (D610B) på beslaget och för kedjan (D612) och justeringsskruven (D614) genom hålet i mitten av beslaget och axelstiftet (D153). Sätt fast beslaget med hjälp av de tre bultarna. Lyft handtagsplattan (D132) och sätt justeringsskruven i det första hålet. Justeringsmuttern (D615) ska sitta under handtagsplattan. Inställning Kontrollera att lyftvagnen fungerar korrekt vid lyft (avtryckaren (2) i nedre läge), vid körning (avtryckaren i mellanläge) och vid sänkning (avtryckaren i övre läge). Om gaffeln (4) höjs när man rör handtaget och avtryckaren står i mellanläge skall justeringsmuttern skruvas medurs. Om gaffeln sänks när man rör handtaget och avtryckaren står i mellanläge skall justeringsmuttern skruvas moturs. 12

13 SVENSKA BRUKSANVISNING Om gaffeln inte kan sänkas när avtryckaren står i sänkläge ska justeringsmuttern skruvas medurs. Om gaffeln inte kan höjas när avtryckaren står i höjläge ska justeringsmuttern skruvas moturs. Användning Kör in lyftvagnen under den last som ska lyftas och kontrollera att lasten befinner sig mitt över gaffeln. Sätt avtryckaren i nedre läge. Lyft gaffeln genom att höja och sänka handtaget. Sätt avtryckaren i mellanläge och kör med lyftvagnen. Kör försiktigt med lyftvagnen när det finns last på gaffeln. Lyftvagnen styrs med styrhjulet (5). Undvik tvära svängar i hög fart. Stanna lyftvagnen när lasten ska sänkas och sätt avtryckaren i övre läge. Sänk gaffeln. Gaffeln får inte vara högre än 20 cm från underlaget när lasten lyfts av. Rengöring och underhåll Om lyftvagnen inte har använts under en längre tid kan luft tränga in i det hydrauliska systemet och förhindra att lyft- och sänkfunktionen fungerar korrekt. Avlägsna luften på följande sätt: Sätt avtryckaren i övre läge. Höj och sänk handtaget långsamt. Smörj samtliga rörliga delar och kontrollera att alla hjul och axlar löper fritt och inte blockeras av smuts eller uppsamlat material. 13

14 Felsökning SVENSKA BRUKSANVISNING Problem Orsak Möjlig lösning Lyftfunktion är otillräcklig För lite hydraulolja Fyll på mer hydraulolja Gaffeln sitter fast 1. För mycket hydraulolja 2. De rörliga delarna är böjda 3. Kolven och styrskruven sitter fast Gaffeln sänks inte efter ett lyft 1. Sänkfunktionen fungerar inte 2. De mekaniska delarna är defekta eller böjda Saxlyftvagnen läcker hydraulolja 1. Oljepackningen är defekt 2. En eller flera delar är sönderrostade eller avbrutna 3. Sammanfogningarna är lösa Gaffeln höjs inte Gaffeln sjunker efter lyft 1. För lite hydraulolja eller oljan har fel viskositet 2. Oljan är smutsig 3. Luft i det hydrauliska systemet 4. Lyftfunktionen fungerar inte 1. Orenheter i ventilen 2. Luft i det hydrauliska systemet 1. Tappa ur en lämplig mängd hydraulolja 2. Reparera eller byt ut delarna 3. Reparera eller byt ut delarna 1. Justera sänkfunktionen (se avsnittet Montering och inställning) 2. Reparera eller byt ut delarna 1. Byt oljepackningen 2. Kontrollera och reparera vid behov delarna 3. Dra åt samtliga sammanfogningar 1. Fyll på hydraulolja med rätt viskositet 2. Tappa ur den smutsiga oljan och fyll på med ny, ren olja 3. Lufta det hydrauliska systemet (se avsnittet Rengöring och underhåll) 4. Justera lyftfunktionen (se avsnittet Montering och inställning) 1. Kontrollera och byt vid behov ut ventilen 2. Lufta det hydrauliska systemet (se avsnittet Rengöring och underhåll) 14

15 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat nostovaunusta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen nostovaunun käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi nostovaunun toiminnot. Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: Nostoalue: Haarukan pituus: Haarukan leveys: kg väh. 8 cm enint. 20 cm 115 cm 55 cm Nostovaunun osat 1. Kahva 2. Vapautin 3. Rullapyörät 4. Haarukka 5. Ohjauspyörä 6. Sylinteri Erityisiä turvallisuusohjeita Tarkista aina, että nostin on turvallisessa kunnossa, ennen kuin käytät sitä. Kiinnitä erityistä huomiota pyöriin, kahvaan, haarukkaan, nosto-/laskulaitteeseen ja mahdollisiin jarruihin (lisävaruste). Älä käytä nostinta, jos se on vaurioitunut tai viallinen. 15

16 SUOMI KÄYTTÖOHJE Seiso aina määrätyssä työasennossa nostinta käyttäessäsi. Pidä kaikki ruumiinosat riittävällä etäisyydellä nostomekanismista. Älä koskaan seiso haarukan ja kuorman alla. Älä koskaan käytä nostinta henkilöiden kuljettamiseen. Älä koskaan käytä nostinta epävakaan tai irtonaisen kuorman kuljettamiseen. Ole erityisen huolellinen, kun käsittelet pitkää, korkeaa tai leveää kuormaa, jotta se ei kaadu, törmää toisiin henkilöihin tai kaada nostinta. Älä ylikuormita nostinta. Nostokapasiteetti on merkitty nostimen arvokilpeen. Jos nostinta ylikuormitetaan, se ei toimi oikein. Nostimen kapasiteetti edellyttää, että kuorma jaetaan tasaisesti ja että painopiste on nostohaarukan keskellä. Varmista, että haarukan pituus vastaa kuormalavan pituutta. Laske haarukka kokonaan alas, kun nostovaunua ei käytetä. Mekaaniset nostimet on suunniteltu käytettäviksi tasaisella ja kovalla alustalla. Jos nostinta käytetään nousuissa, siihen voidaan tilata käsijarru (lisävaruste), jolloin nostin voidaan pysäyttää hätätilanteessa laskemalla kuorma maahan. Jos nostin on pysäytettävä tällä tavalla, varo, että mikään ruumiinosa ei jää kuorman alle puristuksiin. Älä KOSKAAN käytä nostinta nousuissa, jos nostimen kuorma on niin painava, ettet jaksa käsitellä sitä. Nostin on mekaaninen. Siksi sitä eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät jaksa käsitellä kuormattua nostinta turvallisesti. Älä käsittele vapautinta väkipakolla. Turhan voiman käyttäminen voi vahingoittaa sekä nostinta että haarukassa olevia tavaroita. Älä heiluta kahvaa liian nopeasti, kun nostat haarukkaa. Hydraulijärjestelmä voi vaurioitua. Älä sijoita liian suurta painoa haarukkaan. Sijoita kuorma varovasti. Älä jätä nostinta pitkäksi aikaa nostettuun asentoon. Jos painoa ei ole sijoitettu haarukan keskelle, haarukan kantavuus on ilmoitettua pienempi. Kokoaminen ja säätäminen Katso käyttöohjeen lopussa olevia räjäytyskuvia. Kahvan asentaminen Irrota kolme pulttia (D611) kiinnikkeestä (D151). Asenna kahva (1) (D610B) kiinnikkeeseen ja vie ketju (D612) ja säätöpultti (D614) kiinnikkeen keskiosassa olevan reiän ja akselitapin (D153) läpi. Kiinnitä kiinnike kolmen pultin avulla. Nosta kahvalevyä (D132) ja aseta säätöpultti etumaiseen reikään. Säätömutterin (D615) on oltava kahvalevyn alapuolella. Säätäminen Varmista, että nostovaunu toimii oikein nostamisen (vapautin [2] ala-asennossa), ajon (vapautin keskiasennossa) ja laskemisen (vapautin yläasennossa) aikana. Jos haarukka (4) nousee kahvan avulla vapauttimen ollessa keskiasennossa, säätömutteria on kierrettävä myötäpäivään. 16

17 SUOMI KÄYTTÖOHJE Jos haarukka laskeutuu kahvan avulla vapauttimen ollessa keskiasennossa, säätömutteria on kierrettävä vastapäivään. Jos haarukkaa ei voi laskea vapauttimen ollessa laskuasennossa, säätömutteria on kierrettävä myötäpäivään. Jos haarukkaa ei voi nostaa vapauttimen ollessa nostoasennossa, säätömutteria on kierrettävä vastapäivään. Käyttö Aja nostovaunu nostettavan kuorman alle ja varmista, että kuorma on haarukan keskellä. Aseta vapautin ala-asentoon. Haarukka nousee, kun kahvaa nostetaan ja lasketaan. Aseta vapautin keskiasentoon ja aja nostovaunulla. Aja nostovaunulla varovasti, kun haarukassa on kuorma. Nostovaunua ohjataan ohjauspyörällä (5). Älä tee äkkikäännöksiä kovassa vauhdissa. Pysäytä nostovaunu ja aseta vapautin yläasentoon, kun kuorma on laskettava. Haarukka laskeutuu. Haarukka saa olla enintään 20 cm:n korkeudella, kun poistat kuorman. Puhdistaminen ja kunnossapito Jos nostovaunua ei ole käytetty pitkään aikaan, hydraulijärjestelmään on saattanut päästä ilmaa, jolloin nosto- ja laskutoiminto ei toimi oikein. Poista ilma seuraavasti: Aseta vapautin yläasentoon. Nosta ja laske kahvaa hitaasti. Voitele kaikki liikkuvat osat. Tarkista, että kaikki pyörät ja akselit liikkuvat vapaasti. Tarkista, että niihin ei ole kertynyt liikettä rajoittavaa likaa tai materiaalia. 17

18 Vianmääritys SUOMI KÄYTTÖOHJE Ongelma Syy Mahdollinen ratkaisu Nostotoiminto ei ole riittävä. Hydrauliöljyä on liian vähän. Lisää hydrauliöljyä. Haarukka on juuttunut. 1. Hydrauliöljyä on liian paljon. 2. Liikkuvat osat ovat taipuneet. 3. Mäntä ja ohjausruuvi ovat juuttuneet. 1. Laske sopiva määrä hydrauliöljyä pois. 2. Korjauta tai vaihdata osat. 3. Korjauta tai vaihdata osat. Haarukka ei laskeudu noston jälkeen. Nostovaunusta vuotaa hydrauliöljyä. Haarukka ei nouse. 1. Laskutoiminto ei toimi. 2. Mekaaniset osat ovat viallisia, tai ne ovat taipuneet. 1. Öljytiiviste on viallinen. 2. Vähintään yksi osa on syöpynyt tai murtunut. 3. Liitokset ovat löysällä. 1. Hydrauliöljyä on liian vähän tai sen viskositeetti on väärä. 2. Öljy on likaista. 3. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa. 4. Nostotoiminto ei toimi. Haarukka vajoaa noston jälkeen. 1. Venttiilissä on epäpuhtauksia. 2. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa. 1. Säädä laskutoiminto (ks. kohta Kokoaminen ja säätäminen). 2. Korjauta tai vaihdata osat. 1. Vaihda öljytiiviste. 2. Huollata ja tarvittaessa korjauta osat. 3. Kiristä kaikki liitokset. 1. Lisää hydrauliöljyä, jonka viskositeetti on oikea. 2. Laske likainen öljy pois ja lisää uutta, puhdasta öljyä. 3. Ilmaa hydraulijärjestelmä (ks. kohta Puhdistaminen ja kunnossapito). 4. Säädä nostotoiminto (ks. kohta Kokoaminen ja säätäminen). 1. Huollata ja tarvittaessa vaihdata venttiili. 2. Ilmaa hydraulijärjestelmä (ks. kohta Puhdistaminen ja kunnossapito). 18

19 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new pallet truc, please read this manual and the enclosed safety instructions before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date. Technical specifications Lifting capacity: Lifting range: Fork length: Fork width: 2,000 kg min: 8 cm max: 20 cm 115 cm 55 cm Main components 1. Handle 2. Trigger 3. Roller 4. Fork 5. Casters 6. Cylinder Special safety regulations Always perform a safety check of the truck before use. Pay particular attention to wheels, handle, forks, raise/lower system and brakes (if fitted). Do not use if damaged or defective. 19

20 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Always stand in the proscribed position when operating. Keep all body parts clear of the lifting mechanism and never stand under the fork and load. Never use for personnel transport. Never use for moving unstable or loose loads. Take particular care when handling long, high or wide loads to avoid them falling, hitting other people or tipping the truck over. Do not overload. Lifting capacity is stated on type plate. The truck will not function properly if overloaded. Lifting capacity will depend on load being evenly distributed and centre of gravity being in middle of fork. Check that fork length corresponds to pallet length Always lower the fork completely when not in use. Mechanical pallet trucks are intended for use on smooth, hard surfaces. If the truck is to be used on inclines, a handbrake can be ordered as an optional extra. the truck can be stopped in an emergency by lowering the load onto the ground. If the truck is stopped in this way, avoid getting any bodily parts caught under the load. NEVER use on inclines with a load which is too heavy for the user to handle. The truck is mechanical, and must therefore not be used by anyone physically incapable of handling it when loaded. Do not use release handle suddenly. This can damage the lift and items on the fork. Do not pump handle too quickly when elevating. This can damage the hydraulic system. Never put too much weight on the fork, and place carefully. Do not leave in elevated position for long periods. Lifting capacity will be reduced if items are not placed in the middle of the fork. Assembly and adjustment See exploded drawings at back of manual. Fitting handle Remove the three bolts (D611) from the bracket (D151). Mount handle (1) (D610B) on bracket, pass chain (D612) and adjustment bolt (D614) through hole in centre of bracket and axle pin (D153). Secure bracket using the three bolts. Lift handle lever (D132), and insert adjustment bolt in front hole. Adjustment nut (D615) goes under the handle lever. Adjustment Check lift functions correctly when elevated (release (2) in lower position), when moving (release in centre position) and lowering (release in upper position). If the fork (4) elevates when handle is moved and release is in centre position, turn adjustment nut clockwise. 20

21 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL If the fork (4) lowers when handle is moved and release is in centre position, turn adjustment nut anticlockwise. If the fork cannot be lowered when release is in lowering position, turn adjustment nut clockwise. If the fork cannot be elevated when release is in elevation position, turn adjustment nut anticlockwise. USE Position the lift under object to be lifted. Check load is over middle of fork. Set release in lower position. Fork will elevate when handle is raised and lowered. Set release in centre position, and push/pull lift. Move lift carefully when loaded. Control direction with casters (5). Do not make any sudden turns. Stop when load is to be lowered and set release in upper position. Lower fork. Fork height must not exceed 20 cm from ground when unloading. Cleaning and maintenance If lift has not be used for some time, the hydraulic system may need bleeding to remove air. Bleed procedure is as follows: Set release in upper position. Pump handle slowly. Lubricate all moving parts and check all wheels and axles can move freely and are not clogged by dirt or accumulated material. 21

22 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Fault detection Problem Cause Possible solution Lift function insufficient Not enough hydraulic oil Top up hydraulic oil Fork sticks 1. Too much hydraulic oil 2. Moving parts bent out of shape 3. Piston and control screw stuck 1. Drain a suitable amount of oil 2. Repair or replace parts 3. Repair or replace parts Fork will not lower Hydraulic oil leaking Fork cannot be raised Fork lowers after elevation 1. Lowering function not working 2. Mechanical parts defective or bent out of shape 1. Oil seals defective 2. One or more parts worn out or cracked 3. Joints loose 1. Not enough hydraulic oil, or oil viscosity incorrect 2. Oil contaminated 3. Air in the hydraulic system 4. Elevation function not working 1. Valve contaminated 2. Air in the hydraulic system 1. Adjust lowering function (see section on assembly and adjustment) 2. Repair or replace parts 1. Replace oil seal 2. Check parts, repair if necessary 3. Tighten all joints 1. Fill with correct viscosity hydraulic oil 2. Drain contaminated oil. Refill with new clean oil 3. Bleed hydraulic system (see section on cleaning and maintenance) 4. Adjust elevation function (see section on assembly and adjustment) 1. Check valve, replace if necessary 2. Bleed hydraulic system (see section on cleaning and maintenance) 22

23 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Hubwagen möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Hubwagens später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten. Technische Daten Hublast: Hubhöhe: Gabellänge: Gabelbreite: kg min: 8 cm max: 20 cm 115 cm 55 cm Teile des Hubwagens 1. Griff 2. Abzugshebel 3. Rollräder 4. Gabel 5. Steuerrad 6. Zylinder Sicherheitshinweise Führen Sie vor Ingebrauchnahme stets eine Sicherheitsüberprüfung des Hubwagens durch. Achten Sie insbesondere auf Räder, Griff, Gabel, Hebe-/Senkvorrichtung und Bremsen (falls vorhanden). Verwenden Sie den Hubwagen nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist. 23

24 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Nehmen Sie bei der Bedienung des Hubwagens stets die vorgeschriebene Arbeitshaltung ein. Halten Sie stets sämtliche Körperteile im Abstand zum Hebemechanismus, und stellen Sie sich niemals unter die Gabel oder die Last. Verwenden Sie den Hubwagen niemals zur Beförderung von Personen. Verwenden Sie den Hubwagen niemals zum Transport von instabilen oder losen Lasten. Bei der Handhabung von langen, hohen oder breiten Lasten muss besonders vorsichtig vorgegangen werden, damit diese nicht kippen, andere Personen treffen oder den Hubwagen umkippen. Überladen Sie den Hubwagen nicht. Die Hublast geht aus dem Typenschild hervor. Wenn der Hubwagen überladen wird, funktioniert er nicht mehr korrekt. Die Hublast des Hubwagens setzt voraus, dass die Last gleichmäßig verteilt ist und sich der Schwerpunkt in der Mitte der Hubgabel befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Länge der Gabel der Länge der Palette entspricht. Senken Sie die Gabel vollständig ab, wenn der Hubwagen nicht in Gebrauch ist. Mechanische Hubwagen sind für den Gebrauch auf ebenen, harten Oberflächen vorgesehen. Wenn der Hubwagen an Steigungen eingesetzt werden soll, kann eine Handbremse (Zusatzausstattung) bestellt werden, und der Hubwagen kann im Notfall gestoppt werden, indem die Last zu Boden gesenkt wird. Wenn der Hubwagen auf diese Weise gestoppt werden muss, müssen Sie darauf achten, dass keine Körperteile unter der Ladung eingeklemmt werden. Verwenden Sie den Hubwagen NIEMALS an Steigungen mit einer Last, die so schwer ist, dass sie der Bediener nicht handhaben kann. Der Hubwagen ist mechanisch und darf daher nicht von Personen benutzt werden, die körperlich nicht in der Lage sind, den Hubwagen in beladenem Zustand sicher zu bedienen. Üben Sie auf den Abzugshebel keine Gewalt aus. Dadurch können der Hubwagen und die Gegenstände auf der Gabel beschädigt werden. Bewegen Sie den Griff beim Anheben nicht zu schnell. Dadurch kann das hydraulische System beschädigt werden. Bringen Sie kein zu hohes Gewicht auf der Gabel an, und bringen Sie die Ladung vorsichtig an. Lassen Sie den Hubwagen nicht über längere Zeit in der angehobenen Stellung stehen. Wenn das Gewicht nicht auf der Mitte der Gabel angebracht ist, müssen Sie mit einer geringeren als der angegebenen Hublast rechnen. Zusammenbau und Justierung Siehe die Zeichnungen am Ende der Gebrauchsanweisung. Montage des Handgriffs Schrauben Sie die drei Bolzen (D611) aus dem Beschlag (D151). Montieren Sie den Griff (1) (D610B) am Beschlag, und führen Sie die Kette (D612) und den Einstellbolzen (D614) durch das Loch in der Mitte des Beschlags und den Achsenstift (D153). Befestigen Sie den Beschlag mithilfe der drei Bolzen. Heben Sie die Griffplatte (D132) an, und stecken Sie den Einstellbolzen in das vordere Loch. Die Einstellmutter (D615) muss unter der Griffplatte sitzen. Justierung Überprüfen Sie, ob der Hubwagen beim Heben (Abzugshebel (2) in unterer Stellung), bei der Fahrt (Abzugshebel in mittlerer Stellung) und beim Absenken (Abzugshebel in oberer Stellung) korrekt funktioniert. Wenn die Gabel (4) gehoben wird, wenn der Griff bewegt wird und sich der Abzugshebel in der mittleren Stellung befindet, muss die Einstellmutter im Uhrzeigersinn geschraubt werden. 24

25 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Wenn die Gabel gesenkt wird, wenn der Griff bewegt wird und sich der Abzugshebel in der mittleren Stellung befindet, muss die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden. Wenn die Gabel nicht gesenkt werden kann, wenn sich der Abzugshebel in der Absenkstellung befindet, muss die Einstellmutter im Uhrzeigersinn geschraubt werden. Wenn die Gabel nicht gehoben werden kann, wenn sich der Abzugshebel in der Hebestellung befindet, muss die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden. Benutzung Fahren Sie den Hubwagen unter die zu hebende Last und vergewissern Sie sich, dass die Last auf der Mitte der Gabel liegt. Bringen Sie den Abzugshebel in die untere Stellung. Die Gabel wird angehoben, wenn der Griff gehoben und gesenkt wird. Bringen Sie den Abzugshebel in die mittlere Stellung und fahren Sie mit dem Hubwagen. Fahren Sie mit dem Hubwagen vorsichtig, wenn sich eine Last auf der Gabel befindet. Der Hubwagen wird mit dem Steuerrad (5) gesteuert. Führen Sie niemals plötzliche Drehungen bei hoher Geschwindigkeit durch. Halten Sie den Hubwagen an, wenn die Last abgesenkt werden soll, und bringen Sie den Abzugshebel in die obere Stellung. Die Gabel wird abgesenkt. Die Gabel darf höchstens 20 cm vom Boden entfernt sein, wenn die Last heruntergenommen wird. Reinigung und Pflege Wenn der Hubwagen längere Zeit nicht in Gebrauch war, kann Luft in das hydraulische System eindringen, sodass die Hebe- und Senkfunktion nicht mehr korrekt funktioniert. Die Luft kann auf folgende Weise entfernt werden: Bringen Sie den Abzugshebel in die obere Stellung. Heben und senken Sie den Griff langsam. Schmieren Sie sämtliche beweglichen Teile und überprüfen Sie, ob alle Räder und Achsen frei laufen und nicht von Schmutz oder aufgenommenem Material blockiert werden. 25

26 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Fehlersuche Problem Ursache Mögliche Lösung Die Hebefunktion ist nicht Es ist zu wenig Hydrauliköl Füllen Sie Hydrauliköl nach ausreichend vorhanden Die Gabel sitzt fest 1. Es ist zu viel Hydrauliköl vorhanden 2. Die beweglichen Teile wurden aus der Form gebogen 3. Der Stempel und die Steuerungsschraube sitzen fest 1. Lassen Sie die entspreche Menge Hydrauliköl ab 2. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen 3. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen Die Gabel wird nach dem Anheben nicht mehr abgesenkt Aus dem Scherenhubwagen tritt Hydrauliköl aus Die Gabel hebt sich nicht Die Gabel sinkt nach dem Anheben ab 1. Die Absenkfunktion funktioniert nicht 2. Die mechanischen Teile sind defekt oder wurden aus der Form gebogen 1. Die Öldichtung ist defekt 2. Ein oder mehrere Teile sind zerrissen oder zerbrochen 3. Die Verbindungen haben sich gelöst 1. Es ist zu wenig Hydrauliköl vorhanden, oder das Öl hat die falsche Viskosität 2. Das Öl ist verschmutzt 3. Im hydraulischen System befindet sich Luft 4. Die Hebefunktion funktioniert nicht 1. Das Ventil ist verschmutzt 2. Im hydraulischen System befindet sich Luft 1. Stellen Sie die Absenkfunktion ein (siehe den Abschnitt über Zusammenbau und Justierung) 2. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen 1. Tauschen Sie die Öldichtung aus 2. Lassen Sie die Teile durchsehen und ggf. reparieren 3. Ziehen Sie sämtliche Verbindungen nach 1. Füllen Sie Hydrauliköl mit der richtigen Viskosität nach 2. Lassen Sie das verschmutzte Öl ab, und füllen Sie neues, sauberes Öl nach 3. Entlüften Sie das hydraulische System (siehe den Abschnitt über Reinigung und Pflege) 4. Stellen Sie die Hebefunktion ein (siehe den Abschnitt über Zusammenbau und Justierung) 1. Lassen Sie das Ventil überprüfen und ggf. austauschen 2. Entlüften Sie das hydraulische System (siehe den Abschnitt über Reinigung und Pflege) 26

27 EXPLODED VIEW 1 27

28 EXPLODED VIEW 2 28

29 EXPLODED VIEW 3 29

30 EXPLODED VIEW 4 30

31 PART LIST 1 31

32 PART LIST 2 32

33 PART LIST 3 33

34 Når det gælder: Reklamationer Reservedele Returvarer Garantivarer Åbent 7.00 til Tlf: Fax: När det gäller: Reklamationer Reservdelar Retur varor Garantiärenden Öppet tider Tel Fax Kun asia koskee: Reklamaatioita Varaosia Palautuksia Takuuasioita Auki Puh: Fax:

HIGH-LIFTING TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL SAKSELØFTEVOGN HØYTLØFTENDE JEKKETRALLE SAXLYFTVAGN SAKSINOSTINVAUNU. Brugsanvisning.

HIGH-LIFTING TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL SAKSELØFTEVOGN HØYTLØFTENDE JEKKETRALLE SAXLYFTVAGN SAKSINOSTINVAUNU. Brugsanvisning. MODEL 75700 HIGH-LIFTING TRUCK INSTRUCTION MANUAL DK SAKSELØFTEVOGN Brugsanvisning 2 N HØYTLØFTENDE JEKKETRALLE Bruksanvisning 5 S FI SAXLYFTVAGN Bruksanvisning SAKSINOSTINVAUNU Käyttöohje 8 11 Fremstillet

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Power Supply 24V 2.1A

Power Supply 24V 2.1A Power Supply 24V 2.1A Strømforsyning 24 V 2,1 A Power Supply 24V 2.1A Stromversorgung 24 V 2,1 A Teknisk brugervejledning Technical User Guide Technische Bedienungsanleitung 2015.04.21 604159 Technical

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2

ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL MODEL VARMETÆPPE. Brugsanvisning 2 MODEL 79576 ELECTRIC BLANKET INSTRUCTION MANUAL DA VARMETÆPPE Brugsanvisning 2 NO SV FI Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Cixi Kanghong, Zhejiang EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2007

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops

Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops Granit plader / Granittischplatten / Granite table tops 180 x 100 cm 100 x 100 cm Ø120 cm Ø70 cm Closeup Vedligeholdsvejledning til granit bordplader Tillykke med Deres nye stenbord. For at få mest glæde

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Loire straight 140,

Loire straight 140, Loire straight 140, 40-40130-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.01.2011 DS 3028 Alle mål i mm All measurements in mm Alle Abmessungen in mm * I henhold til DS 3028 **

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

9933 9933 UK: Comply with the European safety standard EN 747:2007 part 1 and part 2. Be aware of the danger of young children (under the age of 6), falling from upper bed. This bed has not been

Læs mere

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR

SENSORSTYRET VANDER MOD DYR MODEL 66428 SENSORSTYRET VANDER MOD DYR Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2008 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler.

LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Indbyggede ventiler LJM s cylinder program kan også fås med enten indbyggede pilotstyrede kontraventiler eller overcentreventiler. Pilotstyret kontraventil Overcentreventil eller lastholdeventil. * Enkelt-

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Collar. coffee grinder. Art. no. 423

Collar. coffee grinder. Art. no. 423 Collar coffee grinder Art. no. 423 UK: Collar coffee grinder Instruction Handle Fixing cap Top lid Nut stopper Spacer Ajustment nut Grinder How to disassemble the Collar coffee grinder Remove the the top

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning

MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSOR MINIKOMPRESSORI. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 596 9617 MINI COMPRESSOR INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning 2 N Bruksanvisning 3 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør 7080 Børkop Danmark. S FI Bruksanvisning I Käyttöohje 4 5 Produsert i P.R.C. EU-importør

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Oblique solutions, corner solutions and backing

Oblique solutions, corner solutions and backing DK Monteringsvejledning Skråløsninger, hjørneløsninger og bagklædning Denne vejledning anvendes sammen med monteringsvejledning til standardskabe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset

Læs mere

Toddler Roller NXT90 B

Toddler Roller NXT90 B Toddler Roller NXT90 B Brugsanvisning SE DK NO DE UK FI Kassens Indhold 4 stk. ETP 5mm skruer 1 stk. Ståbræt pedal 1 stk. Pedal feste Instruktionsmanaul för, Brugsanvisning for, Bruksanvisning for, Gebrauchsanweisung

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Fitting instructions

Fitting instructions DK Monteringsvejledning Til lykke med Deres nye skydedørsgarderobe Vores skydedørsgarderober er individuelle løsninger tilpasset på mål, og indrettet efter Deres ønsker og behov. I denne vejledning er

Læs mere

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC

User Guide Bedienungsanleitung Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning EFC User Guide edienungsanleitung rugervejledning rukerveiledning ruksanvisning G D DK N S www.exodraft.com 3001962-10.11 User Guide G How to use the control. 1. Start the chimney fan by pressing the ON/OFF-button

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK

MODEL MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL MULTIVATERPAS DK MODEL 53591 MULTI-FUNCTION LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK N S FI MULTIVATERPAS Brugsanvisning MULTIVATERPASS Bruksanvisning MULTIVATTENPASS Bruksanvisning MONITOIMIVESIVAAKA Käyttöohje 2 3 4 5 Fremstillet

Læs mere

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00

INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 AVQM - PN 16/25. 1 = 120 o. 3 p b = 0.2 bar 7369151-6 SIBC R&D VI.55.N8.51 3/00 INSTRUCTIONS AVQM, PN 16/25 003R9105 003R9105 1 AVQM - PN 16/25 2 3 p b = 0.2 bar 1 = 120 o 1 = 120 o 3a p b = 0.5 bar 1-10 = DN 15-20 1-14 = DN 25-32 4a 4b 4c 4d DANSK AVQM er en selvvirkende flowregulator

Læs mere

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning.

OIL FILLED RADIATOR INSTRUCTION MANUAL OLIERADIATOR OLJERADIATOR OLJERADIATOR ÖLJYPATTERI. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Bruksanvisning. MODEL 7865 8650 Fremstillet i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6273 - Ningbo Changlun, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Loire straight 190,

Loire straight 190, Loire straight 190, 40-40140-9 Montageanvisning Mounting instruction Montageanleitung PDF 6048 / 01.02.2011 I henhold til / according to DS 3028 (Danish Standard) Vedlagt findes montage skabelon med angivelse

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger:

Murstenssyning. Sådan syr du basisrækkerne: Ind og udtagninger: Sådan syr du basisrækkerne: Murstenssyning. Sy først trin 1, derefter sy trin 2, Giv ikke slip på perlerne før du har fået startet rigtigt, ellers kan de sno sig, og så må du starte forfra igen. Gentag

Læs mere

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL FJERNSTYRET BIL FJERNSTYRT BIL FJÄRRSTYRD BIL KAUKO-OHJATTAVA AUTO. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 27304 RC RACING CAR INSTRUCTION MANUAL DK N S FI FJERNSTYRET BIL Brugsanvisning FJERNSTYRT BIL Bruksanvisning FJÄRRSTYRD BIL Bruksanvisning KAUKO-OHJATTAVA AUTO Käyttöohje 2 4 6 8 Fremstillet i P.R.C.

Læs mere

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 46050. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 46050 Brugsanvisning Bruksanvisning DK S DK TLT Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye telt, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager teltet i brug. Vi anbefaler

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning

INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM. Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning INDUSTRIA WHITE TORONTO STOCKHOLM Montageanleitung Mounting instructions Montagevejledning R1 99850 / Rev. 16-04-2012 D Ergänzende Hinweise - zur Montageanleitung Vorbereitung (A) - Etagenhöhe ermitteln

Læs mere

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 2 ton/tonn/tonnia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING F1 PALLEREOL BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING (GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS (D) MONTAGEANLEITUNG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Montagevejledning............... side 3 Belastningsoversigt...............side 7 Sikkerhed

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af skubbebøjle på Wombat. Monteringsanvisning (N) Montering av kjørebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af skubbebøjle på Wombat. Monteringsanvisning (N) Montering av kjørebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af skubbebøjle på Wombat Monteringsanvisning (N) Montering av kjørebøyle Mounting instruction (G) Mounting the pushbrace Montage instructies (NL) evestiging van de duwbeugel

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere