HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkript

1 MODEL HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL DA NO SV LØFTEVOGN Brugsanvisning JEKKETRALLE Bruksanvisning LYFTVAGN Bruksanvisning FI NOSTOVAUNU Käyttöohje 15 EN DE HAND PALLET TRUCK Instruction manual HUBWAGEN Gebrauchsanweisung

2 DA NO Fremstillet i P.R.C EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. Produsert i P.R.C EU-importør HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. SV FI Tillverkad i P.R.C EU-importör: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa 6206 Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska 2006 HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. EN DE Manufactured in P.R.C EU importer: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Denmark 2006 HP Værktøj A/S All rights reserved. The content of this user guide may not be reproduced in part or whole in any way, electronically or mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored in a database and retrieval system without the prior written consent of HP Værktøj A/S. Hergestellt in P.R.C EU-Importeur: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Dänemark 2006 HP Værktøj A/S Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

3 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye løftevogn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager løftevognen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om løftevognens funktioner. Tekniske data Løftekapacitet: Løfteområde: Gaffellændge: Gaffelbredde: kg min: 8 cm maks: 20 cm 115 cm 55 cm Løftevognens dele 1. Håndtag 2. Udløser 3. Rullehjul 4. Gaffel 5. Styrehjul 6. Cylinder Særlige sikkerhedsforskrifter Foretag altid sikkerhedskontrol af løfteren, inden du bruger den. Vær særligt opmærksom på hjul, håndtag, gaffel, hæve/sænkeanordning og bremser (hvis udstyret hermed). Brug ikke løfteren, hvis den er beskadiget eller defekt. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Stå altid i den foreskrevne arbejdsstilling ved betjening af løfteren. Hold samtlige kropsdele på afstand af løftemekanismen, og stå aldrig under gaflen og lasten. Brug aldrig løfteren til at transportere personer. Brug aldrig løfteren til at transportere ustabil eller løs last. Vær særligt omhyggelig ved håndtering af lang, høj eller bred last, så den ikke vælter, rammer andre personer eller vælter løfteren. Overlæs ikke løfteren. Løftekapaciteten fremgår af typeskiltet. Hvis løfteren overlæsses, fungerer den ikke korrekt. Løfterens kapacitet forudsætter, at lasten er jævnt fordelt, og tyngdepunktet er midt på løftegaflen. Kontrollér, at gaflens længde svarer til pallens længde Sænk gaflen helt, når løftevognen ikke er i brug. Mekaniske løftere er beregnet til brug på jævne, hårde overflader. Hvis løfteren skal bruges på stigninger, kan der bestilles en håndbremse (ekstraudstyr), og løfteren kan stoppes i nødstilfælde ved at sænke lasten til jorden. Hvis løfteren skal stoppes på denne måde, skal du passe på, at der ikke kommer nogen kropsdele i klemme under lasten. Brug ALDRIG løfteren på stigninger med en last, der er for tung til, at brugeren kan håndtere den. Løfteren er mekanisk og må derfor ikke bruges af personer, der ikke fysisk er i stand til at håndtere løfteren sikkert, når den er læsset. Øv ikke vold på udløseren. Dette kan beskadige både løfteren og emnerne på gaflen. Ryst ikke håndtaget for hurtigt ved hævning. Det kan medføre skader på det hydrauliske system. Anbring ikke for stor vægt på gaflen, og anbring lasten forsigtigt. Lad ikke løfteren stå i længere tid i hævet position. Hvis vægten ikke er anbragt midt på gaflen, skal du regne med en lavere bærekapacitet end den angivne. Samling og justering Se eksplosionstegningerne sidst i brugsanvisningen. Montering af håndtag Skru de tre bolte (D611) ud af beslaget (D151). Monter håndtaget (1) (D610B) på beslaget, og før kæden (D612) og justeringsbolten (D614) gennem hullet i midten af beslaget og akselstiften (D153). Fastgør beslaget ved hjælp af de tre bolte. Løft håndtagspladen (D132), og sæt justeringsbolten i det forreste hul. Justeringsmøtrikken (D615) skal sidde under håndtagspladen. Justering Kontrollér, at løftevognen fungerer korrekt ved løft (udløser (2) i nederste position), kørsel (udløser i midterposition) og sænkning (udløser i øverste position). Hvis gaflen (4) hæves, når håndtaget bevæges, og udløseren er i midterposition, skal justeringsmøtrikken skrues med uret. 4

5 DANSK BRUGSANVISNING Hvis gaflen sænkes, når håndtaget bevæges, og udløseren er i midterposition, skal justeringsmøtrikken skrues mod uret. Hvis gaflen ikke kan sænkes, når udløseren er i sænkeposition, skal justeringsmøtrikken skrues med uret. Hvis gaflen ikke kan hæves, når udløseren er i hæveposition, skal justeringsmøtrikken skrues mod uret. Brug Kør løftevognen ind under den last, der skal løftes, og kontrollér, at lasten er lige over midten af gaflen. Sæt udløseren i nederste positionen. Gaflen løftes, når håndtaget hæves og sænkes. Sæt udløseren i midterposition, og kør med løftevognen. Kør forsigtigt med løftevognen, når der er last på gaflen. Løftevognen styres med styrehjulet (5). Foretag ikke bratte drejninger i høj fart. Stands løftevognen, når lasten skal sænkes, og sæt udløseren i øverste position. Gaflen sænkes. Gaflen må højst være 20 cm fra jorden, når lasten tages af. Rengøring og vedligehold Hvis løftevognen ikke har været brugt i længere tid, kan der trænge luft ind i det hydrauliske system, så hæve- og sænkefunktionen ikke fungerer korrekt. Luften fjernes på følgende måde: Sæt udløseren i øverste positon. Hæv og sænk håndtaget langsomt. Smør samtlige bevægelige dele, og kontrollér, at alle hjul og aksler løber frit og ikke blokeres af snavs eller opsamlet materiale. 5

6 Fejlfinding DANSK BRUGSANVISNING Problem Årsag Mulig løsning Løftefunktionen er ikke Der er for lidt hydraulikolie Påfyld hydraulikolie tilstrækkelig Gaflen sidder fast 1. Der er for meget hydraulikolie 2. De bevægelige dele er bøjet ud af form 3. Stemplet og styreskruen sidder fast 1. Aftap en passende mængde hydraulikolie 2. Få delene repareret eller udskiftet 3. Få delene repareret eller udskiftet Gaflen sænkes ikke efter hævning Sakseløftevognen lækker hydraulikolie Gaflen hæves ikke Gaflen synker efter hævning 1. Sænkefunktionen fungerer ikke 2. De mekaniske dele er defekte eller bøjet ud af form 1. Oliepakningen er defekt 2. En eller flere dele er gennemtæret eller knækket 3. Samlingerne er løse 1. Der er for lidt hydraulikolie, eller oliens viskositet er forkert 2. Olien er beskidt 3. Der er luft i det hydrauliske system 4. Hævefunktionen fungerer ikke 1. Der er urenheder i ventilen 2. Der er luft i det hydrauliske system 1. Juster sænkefunktionen (se afsnittet Samling og justering) 2. Få delene repareret eller udskiftet 1. Udskift oliepakningen 2. Få delene efterset og evt. repareret 3. Spænd samtlige samlinger 1. Påfyld hydraulikolie med den korrekte viskositet 2. Aftap den beskidte olie, og påfyld ny, ren olie 3. Udluft det hydrauliske system (se afsnittet Rengøring og vedligehold) 4. Juster hævefunktionen (se afsnittet Samling og justering) 1. Få ventilen efterset og evt. udskiftet 2. Udluft det hydrauliske system (se afsnittet Rengøring og vedligehold) 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Innledning For at du skal få mest mulig glede av jekketrallen, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og vedlagte sikkerhetsforskrifter før du tar den i bruk. I tillegg anbefaler vi at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du senere skulle få bruk for å lese om jekketrallens funksjoner. Tekniske data Løftekapasitet: Løfteområde: Gaffellengde: Gaffelbredde: kg min. 8 cm maks: 20 cm 115 cm 55 cm Jekketrallens deler 1. Håndtak 2. Utløser 3. Rullehjul 4. Gaffel 5. Styrehjul 6. Sylinder Spesifikke sikkerhetsforskrifter Foreta alltid en sikkerhetskontroll av trallen før du bruker den. Vær særlig oppmerksom på hjul, håndtak, gaffel, heve/senke-anordning og bremser (hvis utstyret følger med). Ikke bruk jekketrallen hvis den er skadet eller defekt. 7

8 NORSK BRUKSANVISNING Stå alltid i anbefalt arbeidsstilling når trallen betjenes. Hold samtlige kroppsdeler i god avstand fra løftemekanismen, og stå aldri under gaffelen og lasten. Bruk ikke trallen til å transportere personer. Bruk ikke trallen til å transportere ustabil eller løs last. Vær særlig forsiktig ved håndtering av lang, høy eller bred last, slik at den ikke velter, treffer andre personer eller velter trallen. Ikke overbelast trallen. Løftekapasiteten fremgår av merkeskiltet. Hvis jekketrallen overlesses, vil den ikke fungere korrekt. Trallens kapasitet forutsetter at lasten er jevnt fordelt og at tyngdepunktet er midt på løftegaffelen. Kontroller at gaffelens lengde tilsvarer pallens lengde Senk alltid gaffelen helt når jekketrallen ikke er i bruk. Mekaniske traller er beregnet til bruk på jevne, harde overflater. Hvis trallen skal brukes i stigninger, kan en håndbremse (ekstrautstyr) bestilles, og løfteren kan stoppes i nødstilfeller ved å senke lasten ned på bakken. Hvis trallen skal stoppes på denne måten, må du passe på at det ikke kommer noen kroppsdeler i klem under lasten. Bruk ALDRI trallen på stigninger med en last som er for tung til at brukeren kan håndtere den. Jekketrallen er mekanisk og må derfor ikke brukes av personer som ikke er fysisk i stand til å håndtere den sikkert når det er last på. Ikke utsett utløseren for hardhendt behandling. Dette kan skade både trallen og emnene på gaffelen. Ikke rist håndtaket for raskt ved heving. Det kan medføre skader på det hydrauliske systemet. Ikke legg for stor vekt på gaffelen, og vær forsiktig når du plasserer lasten. Ikke la jekketrallen stå i løftet posisjon over lang tid. Hvis vekten ikke er plassert midt på gaffelen, må du regne med en lavere bærekapasitet enn angitt. Montering og justering Se eksplosjonstegningene bakerst i bruksanvisningen. Montering av håndtak Skru de tre boltene (D611) ut av beslaget (D151). Monter håndtaket (1) (D610B) på beslaget og før kjedet (D612) og justeringsbolten (D614) gjennom hullet i midten av beslaget og akselstiften (D153). Fest beslaget ved hjelp av de tre boltene. Løft håndtaksplaten (D132), og sett justeringsbolten i det fremste hullet. Justeringsmutteren (D615) skal sitte under håndtaksplaten. Justering Kontroller at jekketrallen fungerer korrekt ved løfting (utløser (2) i nederste posisjon), kjøring (utløser i midtposisjon) og senking (utløser i øverste posisjon). Hvis gaffelen (4) heves når håndtaket beveges og utløseren er i midtposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. 8

9 NORSK BRUKSANVISNING Hvis gaffelen senkes når håndtaket beveges og utløseren er i midtposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Hvis gaffelen ikke kan senkes når utløseren er i senkeposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Hvis gaffelen ikke kan heves når utløseren er i heveposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Bruk Kjør jekketrallen inn under lasten som skal løftes og kontroller at lasten er plassert rett overfor midten av gaffelen. Sett utløseren i nederste posisjon. Gaffelen løftes når håndtaket heves og senkes. Sett utløseren i midtposisjon og kjør med jekketrallen. Kjør forsiktig med jekketrallen når det er last på gaffelen. Jekketrallen styres med styrehjulet (5). Ikke foreta bratte svinger i høy fart. Stans jekketrallen når lasten skal senkes, og sett utløseren i øverste posisjon. Gaffelen senkes. Gaffelen skal være maks. 20 cm fra bakken når lasten tas av. Rengjøring og vedlikehold Hvis jekketrallen ikke har vært i bruk over lengre tid, kan det trenge luft inn i det hydrauliske systemet, slik at heve- og senkefunksjonen ikke fungerer korrekt. Luften fjernes på følgende måte: Sett utløseren i øverste posisjon. Hev og senk håndtaket langsomt. Smør samtlige bevegelige deler og kontroller at alle hjul og aksler går fritt og ikke blokkeres av smuss eller oppsamlet materiale. 9

10 Feilsøking NORSK BRUKSANVISNING Problem Årsak Mulig løsning Løftefunksjonen er ikke Det er for lite hydraulikkolje Fyll hydraulikkolje tilstrekkelig Gaffelen sitter fast 1. Det er for mye hydraulikkolje 1. Tapp av en passe mengde hydraulikkolje 2. De bevegelige delene er bøyd 2. Få delene reparert eller ut av fasong 3. Stempelet og styreskruen sitter fast skiftet 3. Få delene reparert eller skiftet Gaffelen senkes ikke etter heving Jekketrallen lekker hydraulikkolje Gaffelen løftes ikke Gaffelen synker etter heving 1. Senkefunksjonen fungerer ikke 2. De mekaniske delene er defekte eller bøyd ut av fasong 1. Oljepakningen er defekt 2. En eller flere deler er gjennomtæret eller knekt 3. Monteringene er løse 1. Det er for lite hydraulikkolje, eller oljen har feil viskositet 2. Oljen er forurenset 3. Det er luft i det hydrauliske systemet 4. Hevefunksjonen fungerer ikke 1. Det er urenheter i ventilen 2. Det er luft i det hydrauliske systemet 1. Juster senkefunksjonen (se avsnittet "Montering og justering") 2. Få delene reparert eller skiftet 1. Skift oljepakningen 2. Få delene kontrollert og eventuelt reparert 3. Stram til samtlige monteringer 1. Fyll hydraulikkolje med korrekt viskositet 2. Tapp den forurensede oljen og fyll ny, ren olje 3. Luft ut det hydrauliske systemet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold") 4. Juster senkefunksjonen (se avsnittet "Montering og justering") 1. Få ventilen kontrollert og ev. skiftet 2. Luft ut det hydrauliske systemet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold") 10

11 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya lyftvagn rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och medföljande säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda den. Spara bruksanvisningen så att du vid behov kan läsa informationen om lyftvagnens olika funktioner igen. Tekniska data Lyftkapacitet: Lyftområde: Gaffellängd: Gaffelbredd: kg min. 8 cm max 20 cm 115 cm 55 cm Lyftvagnens delar: 1. Handtag 2. Avtryckare 3. Rullhjul 4. Gaffel 5. Styrhjul 6. Cylinder Säkerhetsföreskrifter Gör alltid en säkerhetskontroll innan du använder lyftvagnen. Var särskilt uppmärksam på att hjul, handtag, gaffel, höj- och sänkanordning samt bromsar (där sådana finns) fungerar som de ska. Använd inte lyftvagnen om den är skadad eller defekt. 11

12 SVENSKA BRUKSANVISNING Stå alltid i föreskriven arbetsställning vid arbete med lyftvagnen. Håll hela kroppen på avstånd från lyftmekanismen och stå aldrig under gaffel och last. Transportera aldrig någon människa på lyftvagnen. Transportera aldrig instabil eller lös last med hjälp av lyftvagnen. Var särskilt försiktig vid transport av lång, hög eller bred last så att den inte välter, träffar någon människa eller får hela lyftvagnen att välta. Överbelasta inte lyftvagnen. Lyftkapaciteten framgår av typskylten. Om lyftvagnen överbelastas fungerar den inte korrekt. Lyftvagnens kapacitet förutsätter att lasten är jämnt fördelad och att tyngdpunkten ligger mitt på lyftgaffeln. Kontrollera att gaffelns längd motsvarar lastpallens längd. Sänk alltid gaffeln helt när lyftvagnen inte används. Mekaniska lyftvagnar är avsedda att användas på jämnt och hårt underlag. Om lyftvagnen ska användas på sluttande underlag kan den utrustas med handbroms (extrautrustning). Lyftvagnen kan i nödfall stoppas genom att man sänker ner lasten mot marken. Om lyftvagnen stoppas på detta sätt måste man akta så att ingen kroppsdel kommer i kläm under lasten. Använd ALDRIG lyftvagnen på sluttande underlag med en last som är för tung för användaren att hantera. Lyftvagnen är mekanisk och ska därför inte användas av personer som inte är fysiskt starka nog att på ett säkert sätt hantera lyftvagnen då den är lastad. Använd inte våld på avtryckaren. Detta kan skada både lyftvagnen och lasten på gaffeln. Pumpa inte handtaget för snabbt vid lyftning. Det hydrauliska systemet kan skadas. Lasta inte för mycket åt gången och placera lasten försiktigt på gaffeln. Låt inte lyftvagnen stå i upplyft läge en längre tid. Om lasten inte placeras mitt på gaffeln blir bärkapaciteten lägre än den som anges. Montering och intällning. Se sprängskisserna sist i bruksanvisningen. Montering av handtag Skruva ur de tre bultarna (D611) ur beslaget (D151). Montera handtaget (1) (D610B) på beslaget och för kedjan (D612) och justeringsskruven (D614) genom hålet i mitten av beslaget och axelstiftet (D153). Sätt fast beslaget med hjälp av de tre bultarna. Lyft handtagsplattan (D132) och sätt justeringsskruven i det första hålet. Justeringsmuttern (D615) ska sitta under handtagsplattan. Inställning Kontrollera att lyftvagnen fungerar korrekt vid lyft (avtryckaren (2) i nedre läge), vid körning (avtryckaren i mellanläge) och vid sänkning (avtryckaren i övre läge). Om gaffeln (4) höjs när man rör handtaget och avtryckaren står i mellanläge skall justeringsmuttern skruvas medurs. Om gaffeln sänks när man rör handtaget och avtryckaren står i mellanläge skall justeringsmuttern skruvas moturs. 12

13 SVENSKA BRUKSANVISNING Om gaffeln inte kan sänkas när avtryckaren står i sänkläge ska justeringsmuttern skruvas medurs. Om gaffeln inte kan höjas när avtryckaren står i höjläge ska justeringsmuttern skruvas moturs. Användning Kör in lyftvagnen under den last som ska lyftas och kontrollera att lasten befinner sig mitt över gaffeln. Sätt avtryckaren i nedre läge. Lyft gaffeln genom att höja och sänka handtaget. Sätt avtryckaren i mellanläge och kör med lyftvagnen. Kör försiktigt med lyftvagnen när det finns last på gaffeln. Lyftvagnen styrs med styrhjulet (5). Undvik tvära svängar i hög fart. Stanna lyftvagnen när lasten ska sänkas och sätt avtryckaren i övre läge. Sänk gaffeln. Gaffeln får inte vara högre än 20 cm från underlaget när lasten lyfts av. Rengöring och underhåll Om lyftvagnen inte har använts under en längre tid kan luft tränga in i det hydrauliska systemet och förhindra att lyft- och sänkfunktionen fungerar korrekt. Avlägsna luften på följande sätt: Sätt avtryckaren i övre läge. Höj och sänk handtaget långsamt. Smörj samtliga rörliga delar och kontrollera att alla hjul och axlar löper fritt och inte blockeras av smuts eller uppsamlat material. 13

14 Felsökning SVENSKA BRUKSANVISNING Problem Orsak Möjlig lösning Lyftfunktion är otillräcklig För lite hydraulolja Fyll på mer hydraulolja Gaffeln sitter fast 1. För mycket hydraulolja 2. De rörliga delarna är böjda 3. Kolven och styrskruven sitter fast Gaffeln sänks inte efter ett lyft 1. Sänkfunktionen fungerar inte 2. De mekaniska delarna är defekta eller böjda Saxlyftvagnen läcker hydraulolja 1. Oljepackningen är defekt 2. En eller flera delar är sönderrostade eller avbrutna 3. Sammanfogningarna är lösa Gaffeln höjs inte Gaffeln sjunker efter lyft 1. För lite hydraulolja eller oljan har fel viskositet 2. Oljan är smutsig 3. Luft i det hydrauliska systemet 4. Lyftfunktionen fungerar inte 1. Orenheter i ventilen 2. Luft i det hydrauliska systemet 1. Tappa ur en lämplig mängd hydraulolja 2. Reparera eller byt ut delarna 3. Reparera eller byt ut delarna 1. Justera sänkfunktionen (se avsnittet Montering och inställning) 2. Reparera eller byt ut delarna 1. Byt oljepackningen 2. Kontrollera och reparera vid behov delarna 3. Dra åt samtliga sammanfogningar 1. Fyll på hydraulolja med rätt viskositet 2. Tappa ur den smutsiga oljan och fyll på med ny, ren olja 3. Lufta det hydrauliska systemet (se avsnittet Rengöring och underhåll) 4. Justera lyftfunktionen (se avsnittet Montering och inställning) 1. Kontrollera och byt vid behov ut ventilen 2. Lufta det hydrauliska systemet (se avsnittet Rengöring och underhåll) 14

15 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat nostovaunusta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen nostovaunun käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi nostovaunun toiminnot. Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: Nostoalue: Haarukan pituus: Haarukan leveys: kg väh. 8 cm enint. 20 cm 115 cm 55 cm Nostovaunun osat 1. Kahva 2. Vapautin 3. Rullapyörät 4. Haarukka 5. Ohjauspyörä 6. Sylinteri Erityisiä turvallisuusohjeita Tarkista aina, että nostin on turvallisessa kunnossa, ennen kuin käytät sitä. Kiinnitä erityistä huomiota pyöriin, kahvaan, haarukkaan, nosto-/laskulaitteeseen ja mahdollisiin jarruihin (lisävaruste). Älä käytä nostinta, jos se on vaurioitunut tai viallinen. 15

16 SUOMI KÄYTTÖOHJE Seiso aina määrätyssä työasennossa nostinta käyttäessäsi. Pidä kaikki ruumiinosat riittävällä etäisyydellä nostomekanismista. Älä koskaan seiso haarukan ja kuorman alla. Älä koskaan käytä nostinta henkilöiden kuljettamiseen. Älä koskaan käytä nostinta epävakaan tai irtonaisen kuorman kuljettamiseen. Ole erityisen huolellinen, kun käsittelet pitkää, korkeaa tai leveää kuormaa, jotta se ei kaadu, törmää toisiin henkilöihin tai kaada nostinta. Älä ylikuormita nostinta. Nostokapasiteetti on merkitty nostimen arvokilpeen. Jos nostinta ylikuormitetaan, se ei toimi oikein. Nostimen kapasiteetti edellyttää, että kuorma jaetaan tasaisesti ja että painopiste on nostohaarukan keskellä. Varmista, että haarukan pituus vastaa kuormalavan pituutta. Laske haarukka kokonaan alas, kun nostovaunua ei käytetä. Mekaaniset nostimet on suunniteltu käytettäviksi tasaisella ja kovalla alustalla. Jos nostinta käytetään nousuissa, siihen voidaan tilata käsijarru (lisävaruste), jolloin nostin voidaan pysäyttää hätätilanteessa laskemalla kuorma maahan. Jos nostin on pysäytettävä tällä tavalla, varo, että mikään ruumiinosa ei jää kuorman alle puristuksiin. Älä KOSKAAN käytä nostinta nousuissa, jos nostimen kuorma on niin painava, ettet jaksa käsitellä sitä. Nostin on mekaaninen. Siksi sitä eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät jaksa käsitellä kuormattua nostinta turvallisesti. Älä käsittele vapautinta väkipakolla. Turhan voiman käyttäminen voi vahingoittaa sekä nostinta että haarukassa olevia tavaroita. Älä heiluta kahvaa liian nopeasti, kun nostat haarukkaa. Hydraulijärjestelmä voi vaurioitua. Älä sijoita liian suurta painoa haarukkaan. Sijoita kuorma varovasti. Älä jätä nostinta pitkäksi aikaa nostettuun asentoon. Jos painoa ei ole sijoitettu haarukan keskelle, haarukan kantavuus on ilmoitettua pienempi. Kokoaminen ja säätäminen Katso käyttöohjeen lopussa olevia räjäytyskuvia. Kahvan asentaminen Irrota kolme pulttia (D611) kiinnikkeestä (D151). Asenna kahva (1) (D610B) kiinnikkeeseen ja vie ketju (D612) ja säätöpultti (D614) kiinnikkeen keskiosassa olevan reiän ja akselitapin (D153) läpi. Kiinnitä kiinnike kolmen pultin avulla. Nosta kahvalevyä (D132) ja aseta säätöpultti etumaiseen reikään. Säätömutterin (D615) on oltava kahvalevyn alapuolella. Säätäminen Varmista, että nostovaunu toimii oikein nostamisen (vapautin [2] ala-asennossa), ajon (vapautin keskiasennossa) ja laskemisen (vapautin yläasennossa) aikana. Jos haarukka (4) nousee kahvan avulla vapauttimen ollessa keskiasennossa, säätömutteria on kierrettävä myötäpäivään. 16

17 SUOMI KÄYTTÖOHJE Jos haarukka laskeutuu kahvan avulla vapauttimen ollessa keskiasennossa, säätömutteria on kierrettävä vastapäivään. Jos haarukkaa ei voi laskea vapauttimen ollessa laskuasennossa, säätömutteria on kierrettävä myötäpäivään. Jos haarukkaa ei voi nostaa vapauttimen ollessa nostoasennossa, säätömutteria on kierrettävä vastapäivään. Käyttö Aja nostovaunu nostettavan kuorman alle ja varmista, että kuorma on haarukan keskellä. Aseta vapautin ala-asentoon. Haarukka nousee, kun kahvaa nostetaan ja lasketaan. Aseta vapautin keskiasentoon ja aja nostovaunulla. Aja nostovaunulla varovasti, kun haarukassa on kuorma. Nostovaunua ohjataan ohjauspyörällä (5). Älä tee äkkikäännöksiä kovassa vauhdissa. Pysäytä nostovaunu ja aseta vapautin yläasentoon, kun kuorma on laskettava. Haarukka laskeutuu. Haarukka saa olla enintään 20 cm:n korkeudella, kun poistat kuorman. Puhdistaminen ja kunnossapito Jos nostovaunua ei ole käytetty pitkään aikaan, hydraulijärjestelmään on saattanut päästä ilmaa, jolloin nosto- ja laskutoiminto ei toimi oikein. Poista ilma seuraavasti: Aseta vapautin yläasentoon. Nosta ja laske kahvaa hitaasti. Voitele kaikki liikkuvat osat. Tarkista, että kaikki pyörät ja akselit liikkuvat vapaasti. Tarkista, että niihin ei ole kertynyt liikettä rajoittavaa likaa tai materiaalia. 17

18 Vianmääritys SUOMI KÄYTTÖOHJE Ongelma Syy Mahdollinen ratkaisu Nostotoiminto ei ole riittävä. Hydrauliöljyä on liian vähän. Lisää hydrauliöljyä. Haarukka on juuttunut. 1. Hydrauliöljyä on liian paljon. 2. Liikkuvat osat ovat taipuneet. 3. Mäntä ja ohjausruuvi ovat juuttuneet. 1. Laske sopiva määrä hydrauliöljyä pois. 2. Korjauta tai vaihdata osat. 3. Korjauta tai vaihdata osat. Haarukka ei laskeudu noston jälkeen. Nostovaunusta vuotaa hydrauliöljyä. Haarukka ei nouse. 1. Laskutoiminto ei toimi. 2. Mekaaniset osat ovat viallisia, tai ne ovat taipuneet. 1. Öljytiiviste on viallinen. 2. Vähintään yksi osa on syöpynyt tai murtunut. 3. Liitokset ovat löysällä. 1. Hydrauliöljyä on liian vähän tai sen viskositeetti on väärä. 2. Öljy on likaista. 3. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa. 4. Nostotoiminto ei toimi. Haarukka vajoaa noston jälkeen. 1. Venttiilissä on epäpuhtauksia. 2. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa. 1. Säädä laskutoiminto (ks. kohta Kokoaminen ja säätäminen). 2. Korjauta tai vaihdata osat. 1. Vaihda öljytiiviste. 2. Huollata ja tarvittaessa korjauta osat. 3. Kiristä kaikki liitokset. 1. Lisää hydrauliöljyä, jonka viskositeetti on oikea. 2. Laske likainen öljy pois ja lisää uutta, puhdasta öljyä. 3. Ilmaa hydraulijärjestelmä (ks. kohta Puhdistaminen ja kunnossapito). 4. Säädä nostotoiminto (ks. kohta Kokoaminen ja säätäminen). 1. Huollata ja tarvittaessa vaihdata venttiili. 2. Ilmaa hydraulijärjestelmä (ks. kohta Puhdistaminen ja kunnossapito). 18

19 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new pallet truc, please read this manual and the enclosed safety instructions before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date. Technical specifications Lifting capacity: Lifting range: Fork length: Fork width: 2,000 kg min: 8 cm max: 20 cm 115 cm 55 cm Main components 1. Handle 2. Trigger 3. Roller 4. Fork 5. Casters 6. Cylinder Special safety regulations Always perform a safety check of the truck before use. Pay particular attention to wheels, handle, forks, raise/lower system and brakes (if fitted). Do not use if damaged or defective. 19

20 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Always stand in the proscribed position when operating. Keep all body parts clear of the lifting mechanism and never stand under the fork and load. Never use for personnel transport. Never use for moving unstable or loose loads. Take particular care when handling long, high or wide loads to avoid them falling, hitting other people or tipping the truck over. Do not overload. Lifting capacity is stated on type plate. The truck will not function properly if overloaded. Lifting capacity will depend on load being evenly distributed and centre of gravity being in middle of fork. Check that fork length corresponds to pallet length Always lower the fork completely when not in use. Mechanical pallet trucks are intended for use on smooth, hard surfaces. If the truck is to be used on inclines, a handbrake can be ordered as an optional extra. the truck can be stopped in an emergency by lowering the load onto the ground. If the truck is stopped in this way, avoid getting any bodily parts caught under the load. NEVER use on inclines with a load which is too heavy for the user to handle. The truck is mechanical, and must therefore not be used by anyone physically incapable of handling it when loaded. Do not use release handle suddenly. This can damage the lift and items on the fork. Do not pump handle too quickly when elevating. This can damage the hydraulic system. Never put too much weight on the fork, and place carefully. Do not leave in elevated position for long periods. Lifting capacity will be reduced if items are not placed in the middle of the fork. Assembly and adjustment See exploded drawings at back of manual. Fitting handle Remove the three bolts (D611) from the bracket (D151). Mount handle (1) (D610B) on bracket, pass chain (D612) and adjustment bolt (D614) through hole in centre of bracket and axle pin (D153). Secure bracket using the three bolts. Lift handle lever (D132), and insert adjustment bolt in front hole. Adjustment nut (D615) goes under the handle lever. Adjustment Check lift functions correctly when elevated (release (2) in lower position), when moving (release in centre position) and lowering (release in upper position). If the fork (4) elevates when handle is moved and release is in centre position, turn adjustment nut clockwise. 20

21 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL If the fork (4) lowers when handle is moved and release is in centre position, turn adjustment nut anticlockwise. If the fork cannot be lowered when release is in lowering position, turn adjustment nut clockwise. If the fork cannot be elevated when release is in elevation position, turn adjustment nut anticlockwise. USE Position the lift under object to be lifted. Check load is over middle of fork. Set release in lower position. Fork will elevate when handle is raised and lowered. Set release in centre position, and push/pull lift. Move lift carefully when loaded. Control direction with casters (5). Do not make any sudden turns. Stop when load is to be lowered and set release in upper position. Lower fork. Fork height must not exceed 20 cm from ground when unloading. Cleaning and maintenance If lift has not be used for some time, the hydraulic system may need bleeding to remove air. Bleed procedure is as follows: Set release in upper position. Pump handle slowly. Lubricate all moving parts and check all wheels and axles can move freely and are not clogged by dirt or accumulated material. 21

22 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Fault detection Problem Cause Possible solution Lift function insufficient Not enough hydraulic oil Top up hydraulic oil Fork sticks 1. Too much hydraulic oil 2. Moving parts bent out of shape 3. Piston and control screw stuck 1. Drain a suitable amount of oil 2. Repair or replace parts 3. Repair or replace parts Fork will not lower Hydraulic oil leaking Fork cannot be raised Fork lowers after elevation 1. Lowering function not working 2. Mechanical parts defective or bent out of shape 1. Oil seals defective 2. One or more parts worn out or cracked 3. Joints loose 1. Not enough hydraulic oil, or oil viscosity incorrect 2. Oil contaminated 3. Air in the hydraulic system 4. Elevation function not working 1. Valve contaminated 2. Air in the hydraulic system 1. Adjust lowering function (see section on assembly and adjustment) 2. Repair or replace parts 1. Replace oil seal 2. Check parts, repair if necessary 3. Tighten all joints 1. Fill with correct viscosity hydraulic oil 2. Drain contaminated oil. Refill with new clean oil 3. Bleed hydraulic system (see section on cleaning and maintenance) 4. Adjust elevation function (see section on assembly and adjustment) 1. Check valve, replace if necessary 2. Bleed hydraulic system (see section on cleaning and maintenance) 22

23 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Hubwagen möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Hubwagens später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten. Technische Daten Hublast: Hubhöhe: Gabellänge: Gabelbreite: kg min: 8 cm max: 20 cm 115 cm 55 cm Teile des Hubwagens 1. Griff 2. Abzugshebel 3. Rollräder 4. Gabel 5. Steuerrad 6. Zylinder Sicherheitshinweise Führen Sie vor Ingebrauchnahme stets eine Sicherheitsüberprüfung des Hubwagens durch. Achten Sie insbesondere auf Räder, Griff, Gabel, Hebe-/Senkvorrichtung und Bremsen (falls vorhanden). Verwenden Sie den Hubwagen nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist. 23

24 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Nehmen Sie bei der Bedienung des Hubwagens stets die vorgeschriebene Arbeitshaltung ein. Halten Sie stets sämtliche Körperteile im Abstand zum Hebemechanismus, und stellen Sie sich niemals unter die Gabel oder die Last. Verwenden Sie den Hubwagen niemals zur Beförderung von Personen. Verwenden Sie den Hubwagen niemals zum Transport von instabilen oder losen Lasten. Bei der Handhabung von langen, hohen oder breiten Lasten muss besonders vorsichtig vorgegangen werden, damit diese nicht kippen, andere Personen treffen oder den Hubwagen umkippen. Überladen Sie den Hubwagen nicht. Die Hublast geht aus dem Typenschild hervor. Wenn der Hubwagen überladen wird, funktioniert er nicht mehr korrekt. Die Hublast des Hubwagens setzt voraus, dass die Last gleichmäßig verteilt ist und sich der Schwerpunkt in der Mitte der Hubgabel befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Länge der Gabel der Länge der Palette entspricht. Senken Sie die Gabel vollständig ab, wenn der Hubwagen nicht in Gebrauch ist. Mechanische Hubwagen sind für den Gebrauch auf ebenen, harten Oberflächen vorgesehen. Wenn der Hubwagen an Steigungen eingesetzt werden soll, kann eine Handbremse (Zusatzausstattung) bestellt werden, und der Hubwagen kann im Notfall gestoppt werden, indem die Last zu Boden gesenkt wird. Wenn der Hubwagen auf diese Weise gestoppt werden muss, müssen Sie darauf achten, dass keine Körperteile unter der Ladung eingeklemmt werden. Verwenden Sie den Hubwagen NIEMALS an Steigungen mit einer Last, die so schwer ist, dass sie der Bediener nicht handhaben kann. Der Hubwagen ist mechanisch und darf daher nicht von Personen benutzt werden, die körperlich nicht in der Lage sind, den Hubwagen in beladenem Zustand sicher zu bedienen. Üben Sie auf den Abzugshebel keine Gewalt aus. Dadurch können der Hubwagen und die Gegenstände auf der Gabel beschädigt werden. Bewegen Sie den Griff beim Anheben nicht zu schnell. Dadurch kann das hydraulische System beschädigt werden. Bringen Sie kein zu hohes Gewicht auf der Gabel an, und bringen Sie die Ladung vorsichtig an. Lassen Sie den Hubwagen nicht über längere Zeit in der angehobenen Stellung stehen. Wenn das Gewicht nicht auf der Mitte der Gabel angebracht ist, müssen Sie mit einer geringeren als der angegebenen Hublast rechnen. Zusammenbau und Justierung Siehe die Zeichnungen am Ende der Gebrauchsanweisung. Montage des Handgriffs Schrauben Sie die drei Bolzen (D611) aus dem Beschlag (D151). Montieren Sie den Griff (1) (D610B) am Beschlag, und führen Sie die Kette (D612) und den Einstellbolzen (D614) durch das Loch in der Mitte des Beschlags und den Achsenstift (D153). Befestigen Sie den Beschlag mithilfe der drei Bolzen. Heben Sie die Griffplatte (D132) an, und stecken Sie den Einstellbolzen in das vordere Loch. Die Einstellmutter (D615) muss unter der Griffplatte sitzen. Justierung Überprüfen Sie, ob der Hubwagen beim Heben (Abzugshebel (2) in unterer Stellung), bei der Fahrt (Abzugshebel in mittlerer Stellung) und beim Absenken (Abzugshebel in oberer Stellung) korrekt funktioniert. Wenn die Gabel (4) gehoben wird, wenn der Griff bewegt wird und sich der Abzugshebel in der mittleren Stellung befindet, muss die Einstellmutter im Uhrzeigersinn geschraubt werden. 24

25 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Wenn die Gabel gesenkt wird, wenn der Griff bewegt wird und sich der Abzugshebel in der mittleren Stellung befindet, muss die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden. Wenn die Gabel nicht gesenkt werden kann, wenn sich der Abzugshebel in der Absenkstellung befindet, muss die Einstellmutter im Uhrzeigersinn geschraubt werden. Wenn die Gabel nicht gehoben werden kann, wenn sich der Abzugshebel in der Hebestellung befindet, muss die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden. Benutzung Fahren Sie den Hubwagen unter die zu hebende Last und vergewissern Sie sich, dass die Last auf der Mitte der Gabel liegt. Bringen Sie den Abzugshebel in die untere Stellung. Die Gabel wird angehoben, wenn der Griff gehoben und gesenkt wird. Bringen Sie den Abzugshebel in die mittlere Stellung und fahren Sie mit dem Hubwagen. Fahren Sie mit dem Hubwagen vorsichtig, wenn sich eine Last auf der Gabel befindet. Der Hubwagen wird mit dem Steuerrad (5) gesteuert. Führen Sie niemals plötzliche Drehungen bei hoher Geschwindigkeit durch. Halten Sie den Hubwagen an, wenn die Last abgesenkt werden soll, und bringen Sie den Abzugshebel in die obere Stellung. Die Gabel wird abgesenkt. Die Gabel darf höchstens 20 cm vom Boden entfernt sein, wenn die Last heruntergenommen wird. Reinigung und Pflege Wenn der Hubwagen längere Zeit nicht in Gebrauch war, kann Luft in das hydraulische System eindringen, sodass die Hebe- und Senkfunktion nicht mehr korrekt funktioniert. Die Luft kann auf folgende Weise entfernt werden: Bringen Sie den Abzugshebel in die obere Stellung. Heben und senken Sie den Griff langsam. Schmieren Sie sämtliche beweglichen Teile und überprüfen Sie, ob alle Räder und Achsen frei laufen und nicht von Schmutz oder aufgenommenem Material blockiert werden. 25

26 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Fehlersuche Problem Ursache Mögliche Lösung Die Hebefunktion ist nicht Es ist zu wenig Hydrauliköl Füllen Sie Hydrauliköl nach ausreichend vorhanden Die Gabel sitzt fest 1. Es ist zu viel Hydrauliköl vorhanden 2. Die beweglichen Teile wurden aus der Form gebogen 3. Der Stempel und die Steuerungsschraube sitzen fest 1. Lassen Sie die entspreche Menge Hydrauliköl ab 2. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen 3. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen Die Gabel wird nach dem Anheben nicht mehr abgesenkt Aus dem Scherenhubwagen tritt Hydrauliköl aus Die Gabel hebt sich nicht Die Gabel sinkt nach dem Anheben ab 1. Die Absenkfunktion funktioniert nicht 2. Die mechanischen Teile sind defekt oder wurden aus der Form gebogen 1. Die Öldichtung ist defekt 2. Ein oder mehrere Teile sind zerrissen oder zerbrochen 3. Die Verbindungen haben sich gelöst 1. Es ist zu wenig Hydrauliköl vorhanden, oder das Öl hat die falsche Viskosität 2. Das Öl ist verschmutzt 3. Im hydraulischen System befindet sich Luft 4. Die Hebefunktion funktioniert nicht 1. Das Ventil ist verschmutzt 2. Im hydraulischen System befindet sich Luft 1. Stellen Sie die Absenkfunktion ein (siehe den Abschnitt über Zusammenbau und Justierung) 2. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen 1. Tauschen Sie die Öldichtung aus 2. Lassen Sie die Teile durchsehen und ggf. reparieren 3. Ziehen Sie sämtliche Verbindungen nach 1. Füllen Sie Hydrauliköl mit der richtigen Viskosität nach 2. Lassen Sie das verschmutzte Öl ab, und füllen Sie neues, sauberes Öl nach 3. Entlüften Sie das hydraulische System (siehe den Abschnitt über Reinigung und Pflege) 4. Stellen Sie die Hebefunktion ein (siehe den Abschnitt über Zusammenbau und Justierung) 1. Lassen Sie das Ventil überprüfen und ggf. austauschen 2. Entlüften Sie das hydraulische System (siehe den Abschnitt über Reinigung und Pflege) 26

27 EXPLODED VIEW 1 27

28 EXPLODED VIEW 2 28

29 EXPLODED VIEW 3 29

30 EXPLODED VIEW 4 30

31 PART LIST 1 31

32 PART LIST 2 32

33 PART LIST 3 33

34 Når det gælder: Reklamationer Reservedele Returvarer Garantivarer Åbent 7.00 til Tlf: Fax: När det gäller: Reklamationer Reservdelar Retur varor Garantiärenden Öppet tider Tel Fax Kun asia koskee: Reklamaatioita Varaosia Palautuksia Takuuasioita Auki Puh: Fax:

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27

6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 6798_AK_UVN_0515.indd 1 2015-05-27 13:12:27 Bruksanvisning - svenska...sida 3-10 Brugsanvisning - dansk...side 11-17 Bruksanvisning - norsk...side 18-24 Käyttöohjeet - suomi...sivu 15-32 Instruction manual

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

UK-Assembly instruction and user manual DE - Montage- und Betriebsanleitung SE-Monterings- och bruksanvisning. NO-Monteringsveiledning og

UK-Assembly instruction and user manual DE - Montage- und Betriebsanleitung SE-Monterings- och bruksanvisning. NO-Monteringsveiledning og UK-Assembly instruction and user manual DE - Montage- und Betriebsanleitung SE-Monterings- och bruksanvisning. NO-Monteringsveiledning og bruksanvisning FI-Kokoamis- ja käyttöohje 1 Monteringsvejledning

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later!

Coffee. maker. Café Primo Thermo. 1.0 liter Brew now - enjoy later! Coffee maker Café Primo Thermo 1.0 liter Brew now - enjoy later! Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-11 Bruksanvisning - norsk...side 12-15 Käyttöohjeet - suomi...sivu 16-20

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

SimFlexTM 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120

SimFlexTM 30-100 30-120 32-120 40-100 40-120 40-140 50-80 50-90 50-100 50-140 65-90 65-120 80-120 SimFlexTM -100-120 32-120 -100-120 -1 50-80 50-90 50-100 50-1 65-90 65-120 80-120 A Montage og brugsvejledning... 2 Installation och skötsel... 5 Installation guide... 8 DK SE ENG Einbauanleitung... 11

Læs mere

G - SR EMR/BG DORMA DORMA MONTAGEANLEITUNG

G - SR EMR/BG DORMA DORMA MONTAGEANLEITUNG WN 056841 45532 01/0 MONTAGEANLEITUNG Technische Daten RMZ Eingang: 230 V AC +10%/-15% 120 ma/28 VA / 50 Hz Ausgang: 24 V DC /460 ma / 11 W Schutzart: IP 30 Schutzklasse: II Rauchschalter: 24 V DC/50 ma

Læs mere

instant inox // kettle 1.2 litres //

instant inox // kettle 1.2 litres // instant inox // kettle 1.2 litres // Concealed heating element // 1.2 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6406 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) Brugsanvisning - dansk... side 3-6 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator //

Kitchen. dome // kettle 1.8 litres // Type 6447. Concealed heating element // 1.8 L // Stainless steel housing // 360 base // Water level indicator // Kitchen dome // kettle 1.8 litres // Concealed heating element // 1.8 L // Water level indicator // Stainless steel housing // 360 base // Type 6447 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning -

Læs mere

manhattan // kettle 1.7 litres //

manhattan // kettle 1.7 litres // manhattan // kettle 1.7 litres // Concealed heating element // 1.7 L // 360 base // Water level indicator // Auto-stop // Type 6403 (black) + 6405 (white) 6403_6405_MB_1011.indd 1 2011-10-14 14:43:53 Brugsanvisning

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Assembly instructions

Assembly instructions EN Assembly instructions DE Montageanleitung DA Montagevejledning Ida 5200, 6500, 7800 050.0.209 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per 5200 6500 7800 Item No. Part Sect. Ref. Size mm Quantity per

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38

CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 CURLING IRON 13 CURLING IRON 25 CURLING IRON 32 CURLING IRON 38 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi... sivu Instructions

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl //

Kitchen. Mix n weigh // kitchen scale // Type 9835. Capacity 5 kg / 1 g increment // Dishwasher safe bowl // Detachable bowl // Kitchen Mix n weigh // kitchen scale // Detachable bowl // Dishwasher safe bowl // Capacity 5 kg / 1 g increment // Tare / On/off button // Conversion from weight to volume // Large LCD display // Type

Læs mere

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance //

Kitchen. café invito // coffee maker white 1,5 litres // Type 2356, 2357. 1100 watt heating element for optimal performance // Kitchen café invito // coffee maker white 1,5 litres // 1100 watt heating element for optimal performance // Coffee capacity of 1,5 litres equivalent to 12 cups // Anti-drip function // Detachable filter

Læs mere