HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning."

Transkript

1 MODEL HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL DA NO SV LØFTEVOGN Brugsanvisning JEKKETRALLE Bruksanvisning LYFTVAGN Bruksanvisning FI NOSTOVAUNU Käyttöohje 15 EN DE HAND PALLET TRUCK Instruction manual HUBWAGEN Gebrauchsanweisung

2 DA NO Fremstillet i P.R.C EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra HP Værktøj A/S. Produsert i P.R.C EU-importør HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert foto-kopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra HP Værktøj A/S. SV FI Tillverkad i P.R.C EU-importör: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2006 HP Værktøj A/S Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte under några villkor, varken helt eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, som t.ex. foto-kopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från HP Værktøj A/S. Valmistettu Kiinan kansantasavallassa 6206 Yhteisön tuoja: HP Værktøj A/S DK-7080 Børkop Tanska 2006 HP Værktøj A/S Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän käyttöohjeen sisältöä ei saa jäljentää kokonaan eikä osittain millään tavalla sähköisesti tai mekaanisesti, esimerkiksi valokopioimalla tai -kuvaamalla, kääntää tai tallentaa tiedontallennus- ja hakujärjestelmään ilman HP Værktøj A/S:n kirjallista lupaa. EN DE Manufactured in P.R.C EU importer: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Denmark 2006 HP Værktøj A/S All rights reserved. The content of this user guide may not be reproduced in part or whole in any way, electronically or mechanically (e.g. photocopying or scanning), translated or stored in a database and retrieval system without the prior written consent of HP Værktøj A/S. Hergestellt in P.R.C EU-Importeur: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Dänemark 2006 HP Værktøj A/S Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung darf ohne die schriftliche Genehmigung von HP Værktøj A/S weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form unter Verwendung elektronischer oder mechanischer Hilfsmittel, wie zum Beispiel durch Fotokopieren oder Aufnahmen, wiedergegeben, übersetzt oder in einem Informationsspeicher und -abrufsystem gespeichert werden.

3 DANSK BRUGSANVISNING Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye løftevogn, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager løftevognen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om løftevognens funktioner. Tekniske data Løftekapacitet: Løfteområde: Gaffellændge: Gaffelbredde: kg min: 8 cm maks: 20 cm 115 cm 55 cm Løftevognens dele 1. Håndtag 2. Udløser 3. Rullehjul 4. Gaffel 5. Styrehjul 6. Cylinder Særlige sikkerhedsforskrifter Foretag altid sikkerhedskontrol af løfteren, inden du bruger den. Vær særligt opmærksom på hjul, håndtag, gaffel, hæve/sænkeanordning og bremser (hvis udstyret hermed). Brug ikke løfteren, hvis den er beskadiget eller defekt. 3

4 DANSK BRUGSANVISNING Stå altid i den foreskrevne arbejdsstilling ved betjening af løfteren. Hold samtlige kropsdele på afstand af løftemekanismen, og stå aldrig under gaflen og lasten. Brug aldrig løfteren til at transportere personer. Brug aldrig løfteren til at transportere ustabil eller løs last. Vær særligt omhyggelig ved håndtering af lang, høj eller bred last, så den ikke vælter, rammer andre personer eller vælter løfteren. Overlæs ikke løfteren. Løftekapaciteten fremgår af typeskiltet. Hvis løfteren overlæsses, fungerer den ikke korrekt. Løfterens kapacitet forudsætter, at lasten er jævnt fordelt, og tyngdepunktet er midt på løftegaflen. Kontrollér, at gaflens længde svarer til pallens længde Sænk gaflen helt, når løftevognen ikke er i brug. Mekaniske løftere er beregnet til brug på jævne, hårde overflader. Hvis løfteren skal bruges på stigninger, kan der bestilles en håndbremse (ekstraudstyr), og løfteren kan stoppes i nødstilfælde ved at sænke lasten til jorden. Hvis løfteren skal stoppes på denne måde, skal du passe på, at der ikke kommer nogen kropsdele i klemme under lasten. Brug ALDRIG løfteren på stigninger med en last, der er for tung til, at brugeren kan håndtere den. Løfteren er mekanisk og må derfor ikke bruges af personer, der ikke fysisk er i stand til at håndtere løfteren sikkert, når den er læsset. Øv ikke vold på udløseren. Dette kan beskadige både løfteren og emnerne på gaflen. Ryst ikke håndtaget for hurtigt ved hævning. Det kan medføre skader på det hydrauliske system. Anbring ikke for stor vægt på gaflen, og anbring lasten forsigtigt. Lad ikke løfteren stå i længere tid i hævet position. Hvis vægten ikke er anbragt midt på gaflen, skal du regne med en lavere bærekapacitet end den angivne. Samling og justering Se eksplosionstegningerne sidst i brugsanvisningen. Montering af håndtag Skru de tre bolte (D611) ud af beslaget (D151). Monter håndtaget (1) (D610B) på beslaget, og før kæden (D612) og justeringsbolten (D614) gennem hullet i midten af beslaget og akselstiften (D153). Fastgør beslaget ved hjælp af de tre bolte. Løft håndtagspladen (D132), og sæt justeringsbolten i det forreste hul. Justeringsmøtrikken (D615) skal sidde under håndtagspladen. Justering Kontrollér, at løftevognen fungerer korrekt ved løft (udløser (2) i nederste position), kørsel (udløser i midterposition) og sænkning (udløser i øverste position). Hvis gaflen (4) hæves, når håndtaget bevæges, og udløseren er i midterposition, skal justeringsmøtrikken skrues med uret. 4

5 DANSK BRUGSANVISNING Hvis gaflen sænkes, når håndtaget bevæges, og udløseren er i midterposition, skal justeringsmøtrikken skrues mod uret. Hvis gaflen ikke kan sænkes, når udløseren er i sænkeposition, skal justeringsmøtrikken skrues med uret. Hvis gaflen ikke kan hæves, når udløseren er i hæveposition, skal justeringsmøtrikken skrues mod uret. Brug Kør løftevognen ind under den last, der skal løftes, og kontrollér, at lasten er lige over midten af gaflen. Sæt udløseren i nederste positionen. Gaflen løftes, når håndtaget hæves og sænkes. Sæt udløseren i midterposition, og kør med løftevognen. Kør forsigtigt med løftevognen, når der er last på gaflen. Løftevognen styres med styrehjulet (5). Foretag ikke bratte drejninger i høj fart. Stands løftevognen, når lasten skal sænkes, og sæt udløseren i øverste position. Gaflen sænkes. Gaflen må højst være 20 cm fra jorden, når lasten tages af. Rengøring og vedligehold Hvis løftevognen ikke har været brugt i længere tid, kan der trænge luft ind i det hydrauliske system, så hæve- og sænkefunktionen ikke fungerer korrekt. Luften fjernes på følgende måde: Sæt udløseren i øverste positon. Hæv og sænk håndtaget langsomt. Smør samtlige bevægelige dele, og kontrollér, at alle hjul og aksler løber frit og ikke blokeres af snavs eller opsamlet materiale. 5

6 Fejlfinding DANSK BRUGSANVISNING Problem Årsag Mulig løsning Løftefunktionen er ikke Der er for lidt hydraulikolie Påfyld hydraulikolie tilstrækkelig Gaflen sidder fast 1. Der er for meget hydraulikolie 2. De bevægelige dele er bøjet ud af form 3. Stemplet og styreskruen sidder fast 1. Aftap en passende mængde hydraulikolie 2. Få delene repareret eller udskiftet 3. Få delene repareret eller udskiftet Gaflen sænkes ikke efter hævning Sakseløftevognen lækker hydraulikolie Gaflen hæves ikke Gaflen synker efter hævning 1. Sænkefunktionen fungerer ikke 2. De mekaniske dele er defekte eller bøjet ud af form 1. Oliepakningen er defekt 2. En eller flere dele er gennemtæret eller knækket 3. Samlingerne er løse 1. Der er for lidt hydraulikolie, eller oliens viskositet er forkert 2. Olien er beskidt 3. Der er luft i det hydrauliske system 4. Hævefunktionen fungerer ikke 1. Der er urenheder i ventilen 2. Der er luft i det hydrauliske system 1. Juster sænkefunktionen (se afsnittet Samling og justering) 2. Få delene repareret eller udskiftet 1. Udskift oliepakningen 2. Få delene efterset og evt. repareret 3. Spænd samtlige samlinger 1. Påfyld hydraulikolie med den korrekte viskositet 2. Aftap den beskidte olie, og påfyld ny, ren olie 3. Udluft det hydrauliske system (se afsnittet Rengøring og vedligehold) 4. Juster hævefunktionen (se afsnittet Samling og justering) 1. Få ventilen efterset og evt. udskiftet 2. Udluft det hydrauliske system (se afsnittet Rengøring og vedligehold) 6

7 NORSK BRUKSANVISNING Innledning For at du skal få mest mulig glede av jekketrallen, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og vedlagte sikkerhetsforskrifter før du tar den i bruk. I tillegg anbefaler vi at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du senere skulle få bruk for å lese om jekketrallens funksjoner. Tekniske data Løftekapasitet: Løfteområde: Gaffellengde: Gaffelbredde: kg min. 8 cm maks: 20 cm 115 cm 55 cm Jekketrallens deler 1. Håndtak 2. Utløser 3. Rullehjul 4. Gaffel 5. Styrehjul 6. Sylinder Spesifikke sikkerhetsforskrifter Foreta alltid en sikkerhetskontroll av trallen før du bruker den. Vær særlig oppmerksom på hjul, håndtak, gaffel, heve/senke-anordning og bremser (hvis utstyret følger med). Ikke bruk jekketrallen hvis den er skadet eller defekt. 7

8 NORSK BRUKSANVISNING Stå alltid i anbefalt arbeidsstilling når trallen betjenes. Hold samtlige kroppsdeler i god avstand fra løftemekanismen, og stå aldri under gaffelen og lasten. Bruk ikke trallen til å transportere personer. Bruk ikke trallen til å transportere ustabil eller løs last. Vær særlig forsiktig ved håndtering av lang, høy eller bred last, slik at den ikke velter, treffer andre personer eller velter trallen. Ikke overbelast trallen. Løftekapasiteten fremgår av merkeskiltet. Hvis jekketrallen overlesses, vil den ikke fungere korrekt. Trallens kapasitet forutsetter at lasten er jevnt fordelt og at tyngdepunktet er midt på løftegaffelen. Kontroller at gaffelens lengde tilsvarer pallens lengde Senk alltid gaffelen helt når jekketrallen ikke er i bruk. Mekaniske traller er beregnet til bruk på jevne, harde overflater. Hvis trallen skal brukes i stigninger, kan en håndbremse (ekstrautstyr) bestilles, og løfteren kan stoppes i nødstilfeller ved å senke lasten ned på bakken. Hvis trallen skal stoppes på denne måten, må du passe på at det ikke kommer noen kroppsdeler i klem under lasten. Bruk ALDRI trallen på stigninger med en last som er for tung til at brukeren kan håndtere den. Jekketrallen er mekanisk og må derfor ikke brukes av personer som ikke er fysisk i stand til å håndtere den sikkert når det er last på. Ikke utsett utløseren for hardhendt behandling. Dette kan skade både trallen og emnene på gaffelen. Ikke rist håndtaket for raskt ved heving. Det kan medføre skader på det hydrauliske systemet. Ikke legg for stor vekt på gaffelen, og vær forsiktig når du plasserer lasten. Ikke la jekketrallen stå i løftet posisjon over lang tid. Hvis vekten ikke er plassert midt på gaffelen, må du regne med en lavere bærekapasitet enn angitt. Montering og justering Se eksplosjonstegningene bakerst i bruksanvisningen. Montering av håndtak Skru de tre boltene (D611) ut av beslaget (D151). Monter håndtaket (1) (D610B) på beslaget og før kjedet (D612) og justeringsbolten (D614) gjennom hullet i midten av beslaget og akselstiften (D153). Fest beslaget ved hjelp av de tre boltene. Løft håndtaksplaten (D132), og sett justeringsbolten i det fremste hullet. Justeringsmutteren (D615) skal sitte under håndtaksplaten. Justering Kontroller at jekketrallen fungerer korrekt ved løfting (utløser (2) i nederste posisjon), kjøring (utløser i midtposisjon) og senking (utløser i øverste posisjon). Hvis gaffelen (4) heves når håndtaket beveges og utløseren er i midtposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. 8

9 NORSK BRUKSANVISNING Hvis gaffelen senkes når håndtaket beveges og utløseren er i midtposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Hvis gaffelen ikke kan senkes når utløseren er i senkeposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Hvis gaffelen ikke kan heves når utløseren er i heveposisjon, skal justeringsmutteren skrus med urviseren. Bruk Kjør jekketrallen inn under lasten som skal løftes og kontroller at lasten er plassert rett overfor midten av gaffelen. Sett utløseren i nederste posisjon. Gaffelen løftes når håndtaket heves og senkes. Sett utløseren i midtposisjon og kjør med jekketrallen. Kjør forsiktig med jekketrallen når det er last på gaffelen. Jekketrallen styres med styrehjulet (5). Ikke foreta bratte svinger i høy fart. Stans jekketrallen når lasten skal senkes, og sett utløseren i øverste posisjon. Gaffelen senkes. Gaffelen skal være maks. 20 cm fra bakken når lasten tas av. Rengjøring og vedlikehold Hvis jekketrallen ikke har vært i bruk over lengre tid, kan det trenge luft inn i det hydrauliske systemet, slik at heve- og senkefunksjonen ikke fungerer korrekt. Luften fjernes på følgende måte: Sett utløseren i øverste posisjon. Hev og senk håndtaket langsomt. Smør samtlige bevegelige deler og kontroller at alle hjul og aksler går fritt og ikke blokkeres av smuss eller oppsamlet materiale. 9

10 Feilsøking NORSK BRUKSANVISNING Problem Årsak Mulig løsning Løftefunksjonen er ikke Det er for lite hydraulikkolje Fyll hydraulikkolje tilstrekkelig Gaffelen sitter fast 1. Det er for mye hydraulikkolje 1. Tapp av en passe mengde hydraulikkolje 2. De bevegelige delene er bøyd 2. Få delene reparert eller ut av fasong 3. Stempelet og styreskruen sitter fast skiftet 3. Få delene reparert eller skiftet Gaffelen senkes ikke etter heving Jekketrallen lekker hydraulikkolje Gaffelen løftes ikke Gaffelen synker etter heving 1. Senkefunksjonen fungerer ikke 2. De mekaniske delene er defekte eller bøyd ut av fasong 1. Oljepakningen er defekt 2. En eller flere deler er gjennomtæret eller knekt 3. Monteringene er løse 1. Det er for lite hydraulikkolje, eller oljen har feil viskositet 2. Oljen er forurenset 3. Det er luft i det hydrauliske systemet 4. Hevefunksjonen fungerer ikke 1. Det er urenheter i ventilen 2. Det er luft i det hydrauliske systemet 1. Juster senkefunksjonen (se avsnittet "Montering og justering") 2. Få delene reparert eller skiftet 1. Skift oljepakningen 2. Få delene kontrollert og eventuelt reparert 3. Stram til samtlige monteringer 1. Fyll hydraulikkolje med korrekt viskositet 2. Tapp den forurensede oljen og fyll ny, ren olje 3. Luft ut det hydrauliske systemet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold") 4. Juster senkefunksjonen (se avsnittet "Montering og justering") 1. Få ventilen kontrollert og ev. skiftet 2. Luft ut det hydrauliske systemet (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold") 10

11 SVENSKA BRUKSANVISNING Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya lyftvagn rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och medföljande säkerhetsföreskrifter innan du börjar använda den. Spara bruksanvisningen så att du vid behov kan läsa informationen om lyftvagnens olika funktioner igen. Tekniska data Lyftkapacitet: Lyftområde: Gaffellängd: Gaffelbredd: kg min. 8 cm max 20 cm 115 cm 55 cm Lyftvagnens delar: 1. Handtag 2. Avtryckare 3. Rullhjul 4. Gaffel 5. Styrhjul 6. Cylinder Säkerhetsföreskrifter Gör alltid en säkerhetskontroll innan du använder lyftvagnen. Var särskilt uppmärksam på att hjul, handtag, gaffel, höj- och sänkanordning samt bromsar (där sådana finns) fungerar som de ska. Använd inte lyftvagnen om den är skadad eller defekt. 11

12 SVENSKA BRUKSANVISNING Stå alltid i föreskriven arbetsställning vid arbete med lyftvagnen. Håll hela kroppen på avstånd från lyftmekanismen och stå aldrig under gaffel och last. Transportera aldrig någon människa på lyftvagnen. Transportera aldrig instabil eller lös last med hjälp av lyftvagnen. Var särskilt försiktig vid transport av lång, hög eller bred last så att den inte välter, träffar någon människa eller får hela lyftvagnen att välta. Överbelasta inte lyftvagnen. Lyftkapaciteten framgår av typskylten. Om lyftvagnen överbelastas fungerar den inte korrekt. Lyftvagnens kapacitet förutsätter att lasten är jämnt fördelad och att tyngdpunkten ligger mitt på lyftgaffeln. Kontrollera att gaffelns längd motsvarar lastpallens längd. Sänk alltid gaffeln helt när lyftvagnen inte används. Mekaniska lyftvagnar är avsedda att användas på jämnt och hårt underlag. Om lyftvagnen ska användas på sluttande underlag kan den utrustas med handbroms (extrautrustning). Lyftvagnen kan i nödfall stoppas genom att man sänker ner lasten mot marken. Om lyftvagnen stoppas på detta sätt måste man akta så att ingen kroppsdel kommer i kläm under lasten. Använd ALDRIG lyftvagnen på sluttande underlag med en last som är för tung för användaren att hantera. Lyftvagnen är mekanisk och ska därför inte användas av personer som inte är fysiskt starka nog att på ett säkert sätt hantera lyftvagnen då den är lastad. Använd inte våld på avtryckaren. Detta kan skada både lyftvagnen och lasten på gaffeln. Pumpa inte handtaget för snabbt vid lyftning. Det hydrauliska systemet kan skadas. Lasta inte för mycket åt gången och placera lasten försiktigt på gaffeln. Låt inte lyftvagnen stå i upplyft läge en längre tid. Om lasten inte placeras mitt på gaffeln blir bärkapaciteten lägre än den som anges. Montering och intällning. Se sprängskisserna sist i bruksanvisningen. Montering av handtag Skruva ur de tre bultarna (D611) ur beslaget (D151). Montera handtaget (1) (D610B) på beslaget och för kedjan (D612) och justeringsskruven (D614) genom hålet i mitten av beslaget och axelstiftet (D153). Sätt fast beslaget med hjälp av de tre bultarna. Lyft handtagsplattan (D132) och sätt justeringsskruven i det första hålet. Justeringsmuttern (D615) ska sitta under handtagsplattan. Inställning Kontrollera att lyftvagnen fungerar korrekt vid lyft (avtryckaren (2) i nedre läge), vid körning (avtryckaren i mellanläge) och vid sänkning (avtryckaren i övre läge). Om gaffeln (4) höjs när man rör handtaget och avtryckaren står i mellanläge skall justeringsmuttern skruvas medurs. Om gaffeln sänks när man rör handtaget och avtryckaren står i mellanläge skall justeringsmuttern skruvas moturs. 12

13 SVENSKA BRUKSANVISNING Om gaffeln inte kan sänkas när avtryckaren står i sänkläge ska justeringsmuttern skruvas medurs. Om gaffeln inte kan höjas när avtryckaren står i höjläge ska justeringsmuttern skruvas moturs. Användning Kör in lyftvagnen under den last som ska lyftas och kontrollera att lasten befinner sig mitt över gaffeln. Sätt avtryckaren i nedre läge. Lyft gaffeln genom att höja och sänka handtaget. Sätt avtryckaren i mellanläge och kör med lyftvagnen. Kör försiktigt med lyftvagnen när det finns last på gaffeln. Lyftvagnen styrs med styrhjulet (5). Undvik tvära svängar i hög fart. Stanna lyftvagnen när lasten ska sänkas och sätt avtryckaren i övre läge. Sänk gaffeln. Gaffeln får inte vara högre än 20 cm från underlaget när lasten lyfts av. Rengöring och underhåll Om lyftvagnen inte har använts under en längre tid kan luft tränga in i det hydrauliska systemet och förhindra att lyft- och sänkfunktionen fungerar korrekt. Avlägsna luften på följande sätt: Sätt avtryckaren i övre läge. Höj och sänk handtaget långsamt. Smörj samtliga rörliga delar och kontrollera att alla hjul och axlar löper fritt och inte blockeras av smuts eller uppsamlat material. 13

14 Felsökning SVENSKA BRUKSANVISNING Problem Orsak Möjlig lösning Lyftfunktion är otillräcklig För lite hydraulolja Fyll på mer hydraulolja Gaffeln sitter fast 1. För mycket hydraulolja 2. De rörliga delarna är böjda 3. Kolven och styrskruven sitter fast Gaffeln sänks inte efter ett lyft 1. Sänkfunktionen fungerar inte 2. De mekaniska delarna är defekta eller böjda Saxlyftvagnen läcker hydraulolja 1. Oljepackningen är defekt 2. En eller flera delar är sönderrostade eller avbrutna 3. Sammanfogningarna är lösa Gaffeln höjs inte Gaffeln sjunker efter lyft 1. För lite hydraulolja eller oljan har fel viskositet 2. Oljan är smutsig 3. Luft i det hydrauliska systemet 4. Lyftfunktionen fungerar inte 1. Orenheter i ventilen 2. Luft i det hydrauliska systemet 1. Tappa ur en lämplig mängd hydraulolja 2. Reparera eller byt ut delarna 3. Reparera eller byt ut delarna 1. Justera sänkfunktionen (se avsnittet Montering och inställning) 2. Reparera eller byt ut delarna 1. Byt oljepackningen 2. Kontrollera och reparera vid behov delarna 3. Dra åt samtliga sammanfogningar 1. Fyll på hydraulolja med rätt viskositet 2. Tappa ur den smutsiga oljan och fyll på med ny, ren olja 3. Lufta det hydrauliska systemet (se avsnittet Rengöring och underhåll) 4. Justera lyftfunktionen (se avsnittet Montering och inställning) 1. Kontrollera och byt vid behov ut ventilen 2. Lufta det hydrauliska systemet (se avsnittet Rengöring och underhåll) 14

15 SUOMI KÄYTTÖOHJE Johdanto Saat nostovaunusta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen nostovaunun käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi nostovaunun toiminnot. Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: Nostoalue: Haarukan pituus: Haarukan leveys: kg väh. 8 cm enint. 20 cm 115 cm 55 cm Nostovaunun osat 1. Kahva 2. Vapautin 3. Rullapyörät 4. Haarukka 5. Ohjauspyörä 6. Sylinteri Erityisiä turvallisuusohjeita Tarkista aina, että nostin on turvallisessa kunnossa, ennen kuin käytät sitä. Kiinnitä erityistä huomiota pyöriin, kahvaan, haarukkaan, nosto-/laskulaitteeseen ja mahdollisiin jarruihin (lisävaruste). Älä käytä nostinta, jos se on vaurioitunut tai viallinen. 15

16 SUOMI KÄYTTÖOHJE Seiso aina määrätyssä työasennossa nostinta käyttäessäsi. Pidä kaikki ruumiinosat riittävällä etäisyydellä nostomekanismista. Älä koskaan seiso haarukan ja kuorman alla. Älä koskaan käytä nostinta henkilöiden kuljettamiseen. Älä koskaan käytä nostinta epävakaan tai irtonaisen kuorman kuljettamiseen. Ole erityisen huolellinen, kun käsittelet pitkää, korkeaa tai leveää kuormaa, jotta se ei kaadu, törmää toisiin henkilöihin tai kaada nostinta. Älä ylikuormita nostinta. Nostokapasiteetti on merkitty nostimen arvokilpeen. Jos nostinta ylikuormitetaan, se ei toimi oikein. Nostimen kapasiteetti edellyttää, että kuorma jaetaan tasaisesti ja että painopiste on nostohaarukan keskellä. Varmista, että haarukan pituus vastaa kuormalavan pituutta. Laske haarukka kokonaan alas, kun nostovaunua ei käytetä. Mekaaniset nostimet on suunniteltu käytettäviksi tasaisella ja kovalla alustalla. Jos nostinta käytetään nousuissa, siihen voidaan tilata käsijarru (lisävaruste), jolloin nostin voidaan pysäyttää hätätilanteessa laskemalla kuorma maahan. Jos nostin on pysäytettävä tällä tavalla, varo, että mikään ruumiinosa ei jää kuorman alle puristuksiin. Älä KOSKAAN käytä nostinta nousuissa, jos nostimen kuorma on niin painava, ettet jaksa käsitellä sitä. Nostin on mekaaninen. Siksi sitä eivät saa käyttää henkilöt, jotka eivät jaksa käsitellä kuormattua nostinta turvallisesti. Älä käsittele vapautinta väkipakolla. Turhan voiman käyttäminen voi vahingoittaa sekä nostinta että haarukassa olevia tavaroita. Älä heiluta kahvaa liian nopeasti, kun nostat haarukkaa. Hydraulijärjestelmä voi vaurioitua. Älä sijoita liian suurta painoa haarukkaan. Sijoita kuorma varovasti. Älä jätä nostinta pitkäksi aikaa nostettuun asentoon. Jos painoa ei ole sijoitettu haarukan keskelle, haarukan kantavuus on ilmoitettua pienempi. Kokoaminen ja säätäminen Katso käyttöohjeen lopussa olevia räjäytyskuvia. Kahvan asentaminen Irrota kolme pulttia (D611) kiinnikkeestä (D151). Asenna kahva (1) (D610B) kiinnikkeeseen ja vie ketju (D612) ja säätöpultti (D614) kiinnikkeen keskiosassa olevan reiän ja akselitapin (D153) läpi. Kiinnitä kiinnike kolmen pultin avulla. Nosta kahvalevyä (D132) ja aseta säätöpultti etumaiseen reikään. Säätömutterin (D615) on oltava kahvalevyn alapuolella. Säätäminen Varmista, että nostovaunu toimii oikein nostamisen (vapautin [2] ala-asennossa), ajon (vapautin keskiasennossa) ja laskemisen (vapautin yläasennossa) aikana. Jos haarukka (4) nousee kahvan avulla vapauttimen ollessa keskiasennossa, säätömutteria on kierrettävä myötäpäivään. 16

17 SUOMI KÄYTTÖOHJE Jos haarukka laskeutuu kahvan avulla vapauttimen ollessa keskiasennossa, säätömutteria on kierrettävä vastapäivään. Jos haarukkaa ei voi laskea vapauttimen ollessa laskuasennossa, säätömutteria on kierrettävä myötäpäivään. Jos haarukkaa ei voi nostaa vapauttimen ollessa nostoasennossa, säätömutteria on kierrettävä vastapäivään. Käyttö Aja nostovaunu nostettavan kuorman alle ja varmista, että kuorma on haarukan keskellä. Aseta vapautin ala-asentoon. Haarukka nousee, kun kahvaa nostetaan ja lasketaan. Aseta vapautin keskiasentoon ja aja nostovaunulla. Aja nostovaunulla varovasti, kun haarukassa on kuorma. Nostovaunua ohjataan ohjauspyörällä (5). Älä tee äkkikäännöksiä kovassa vauhdissa. Pysäytä nostovaunu ja aseta vapautin yläasentoon, kun kuorma on laskettava. Haarukka laskeutuu. Haarukka saa olla enintään 20 cm:n korkeudella, kun poistat kuorman. Puhdistaminen ja kunnossapito Jos nostovaunua ei ole käytetty pitkään aikaan, hydraulijärjestelmään on saattanut päästä ilmaa, jolloin nosto- ja laskutoiminto ei toimi oikein. Poista ilma seuraavasti: Aseta vapautin yläasentoon. Nosta ja laske kahvaa hitaasti. Voitele kaikki liikkuvat osat. Tarkista, että kaikki pyörät ja akselit liikkuvat vapaasti. Tarkista, että niihin ei ole kertynyt liikettä rajoittavaa likaa tai materiaalia. 17

18 Vianmääritys SUOMI KÄYTTÖOHJE Ongelma Syy Mahdollinen ratkaisu Nostotoiminto ei ole riittävä. Hydrauliöljyä on liian vähän. Lisää hydrauliöljyä. Haarukka on juuttunut. 1. Hydrauliöljyä on liian paljon. 2. Liikkuvat osat ovat taipuneet. 3. Mäntä ja ohjausruuvi ovat juuttuneet. 1. Laske sopiva määrä hydrauliöljyä pois. 2. Korjauta tai vaihdata osat. 3. Korjauta tai vaihdata osat. Haarukka ei laskeudu noston jälkeen. Nostovaunusta vuotaa hydrauliöljyä. Haarukka ei nouse. 1. Laskutoiminto ei toimi. 2. Mekaaniset osat ovat viallisia, tai ne ovat taipuneet. 1. Öljytiiviste on viallinen. 2. Vähintään yksi osa on syöpynyt tai murtunut. 3. Liitokset ovat löysällä. 1. Hydrauliöljyä on liian vähän tai sen viskositeetti on väärä. 2. Öljy on likaista. 3. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa. 4. Nostotoiminto ei toimi. Haarukka vajoaa noston jälkeen. 1. Venttiilissä on epäpuhtauksia. 2. Hydraulijärjestelmässä on ilmaa. 1. Säädä laskutoiminto (ks. kohta Kokoaminen ja säätäminen). 2. Korjauta tai vaihdata osat. 1. Vaihda öljytiiviste. 2. Huollata ja tarvittaessa korjauta osat. 3. Kiristä kaikki liitokset. 1. Lisää hydrauliöljyä, jonka viskositeetti on oikea. 2. Laske likainen öljy pois ja lisää uutta, puhdasta öljyä. 3. Ilmaa hydraulijärjestelmä (ks. kohta Puhdistaminen ja kunnossapito). 4. Säädä nostotoiminto (ks. kohta Kokoaminen ja säätäminen). 1. Huollata ja tarvittaessa vaihdata venttiili. 2. Ilmaa hydraulijärjestelmä (ks. kohta Puhdistaminen ja kunnossapito). 18

19 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Introduction To get the most out of your new pallet truc, please read this manual and the enclosed safety instructions before use. Please also save the manual in case you need to refer to it at a later date. Technical specifications Lifting capacity: Lifting range: Fork length: Fork width: 2,000 kg min: 8 cm max: 20 cm 115 cm 55 cm Main components 1. Handle 2. Trigger 3. Roller 4. Fork 5. Casters 6. Cylinder Special safety regulations Always perform a safety check of the truck before use. Pay particular attention to wheels, handle, forks, raise/lower system and brakes (if fitted). Do not use if damaged or defective. 19

20 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Always stand in the proscribed position when operating. Keep all body parts clear of the lifting mechanism and never stand under the fork and load. Never use for personnel transport. Never use for moving unstable or loose loads. Take particular care when handling long, high or wide loads to avoid them falling, hitting other people or tipping the truck over. Do not overload. Lifting capacity is stated on type plate. The truck will not function properly if overloaded. Lifting capacity will depend on load being evenly distributed and centre of gravity being in middle of fork. Check that fork length corresponds to pallet length Always lower the fork completely when not in use. Mechanical pallet trucks are intended for use on smooth, hard surfaces. If the truck is to be used on inclines, a handbrake can be ordered as an optional extra. the truck can be stopped in an emergency by lowering the load onto the ground. If the truck is stopped in this way, avoid getting any bodily parts caught under the load. NEVER use on inclines with a load which is too heavy for the user to handle. The truck is mechanical, and must therefore not be used by anyone physically incapable of handling it when loaded. Do not use release handle suddenly. This can damage the lift and items on the fork. Do not pump handle too quickly when elevating. This can damage the hydraulic system. Never put too much weight on the fork, and place carefully. Do not leave in elevated position for long periods. Lifting capacity will be reduced if items are not placed in the middle of the fork. Assembly and adjustment See exploded drawings at back of manual. Fitting handle Remove the three bolts (D611) from the bracket (D151). Mount handle (1) (D610B) on bracket, pass chain (D612) and adjustment bolt (D614) through hole in centre of bracket and axle pin (D153). Secure bracket using the three bolts. Lift handle lever (D132), and insert adjustment bolt in front hole. Adjustment nut (D615) goes under the handle lever. Adjustment Check lift functions correctly when elevated (release (2) in lower position), when moving (release in centre position) and lowering (release in upper position). If the fork (4) elevates when handle is moved and release is in centre position, turn adjustment nut clockwise. 20

21 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL If the fork (4) lowers when handle is moved and release is in centre position, turn adjustment nut anticlockwise. If the fork cannot be lowered when release is in lowering position, turn adjustment nut clockwise. If the fork cannot be elevated when release is in elevation position, turn adjustment nut anticlockwise. USE Position the lift under object to be lifted. Check load is over middle of fork. Set release in lower position. Fork will elevate when handle is raised and lowered. Set release in centre position, and push/pull lift. Move lift carefully when loaded. Control direction with casters (5). Do not make any sudden turns. Stop when load is to be lowered and set release in upper position. Lower fork. Fork height must not exceed 20 cm from ground when unloading. Cleaning and maintenance If lift has not be used for some time, the hydraulic system may need bleeding to remove air. Bleed procedure is as follows: Set release in upper position. Pump handle slowly. Lubricate all moving parts and check all wheels and axles can move freely and are not clogged by dirt or accumulated material. 21

22 ENGLISH INSTRUCTION MANUAL Fault detection Problem Cause Possible solution Lift function insufficient Not enough hydraulic oil Top up hydraulic oil Fork sticks 1. Too much hydraulic oil 2. Moving parts bent out of shape 3. Piston and control screw stuck 1. Drain a suitable amount of oil 2. Repair or replace parts 3. Repair or replace parts Fork will not lower Hydraulic oil leaking Fork cannot be raised Fork lowers after elevation 1. Lowering function not working 2. Mechanical parts defective or bent out of shape 1. Oil seals defective 2. One or more parts worn out or cracked 3. Joints loose 1. Not enough hydraulic oil, or oil viscosity incorrect 2. Oil contaminated 3. Air in the hydraulic system 4. Elevation function not working 1. Valve contaminated 2. Air in the hydraulic system 1. Adjust lowering function (see section on assembly and adjustment) 2. Repair or replace parts 1. Replace oil seal 2. Check parts, repair if necessary 3. Tighten all joints 1. Fill with correct viscosity hydraulic oil 2. Drain contaminated oil. Refill with new clean oil 3. Bleed hydraulic system (see section on cleaning and maintenance) 4. Adjust elevation function (see section on assembly and adjustment) 1. Check valve, replace if necessary 2. Bleed hydraulic system (see section on cleaning and maintenance) 22

23 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Einführung Damit Sie an Ihrem neuen Hubwagen möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Gebrauchsanweisung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung für den Fall aufzubewahren, dass Sie sich die Funktionen des Hubwagens später nochmals ins Gedächtnis rufen möchten. Technische Daten Hublast: Hubhöhe: Gabellänge: Gabelbreite: kg min: 8 cm max: 20 cm 115 cm 55 cm Teile des Hubwagens 1. Griff 2. Abzugshebel 3. Rollräder 4. Gabel 5. Steuerrad 6. Zylinder Sicherheitshinweise Führen Sie vor Ingebrauchnahme stets eine Sicherheitsüberprüfung des Hubwagens durch. Achten Sie insbesondere auf Räder, Griff, Gabel, Hebe-/Senkvorrichtung und Bremsen (falls vorhanden). Verwenden Sie den Hubwagen nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist. 23

24 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Nehmen Sie bei der Bedienung des Hubwagens stets die vorgeschriebene Arbeitshaltung ein. Halten Sie stets sämtliche Körperteile im Abstand zum Hebemechanismus, und stellen Sie sich niemals unter die Gabel oder die Last. Verwenden Sie den Hubwagen niemals zur Beförderung von Personen. Verwenden Sie den Hubwagen niemals zum Transport von instabilen oder losen Lasten. Bei der Handhabung von langen, hohen oder breiten Lasten muss besonders vorsichtig vorgegangen werden, damit diese nicht kippen, andere Personen treffen oder den Hubwagen umkippen. Überladen Sie den Hubwagen nicht. Die Hublast geht aus dem Typenschild hervor. Wenn der Hubwagen überladen wird, funktioniert er nicht mehr korrekt. Die Hublast des Hubwagens setzt voraus, dass die Last gleichmäßig verteilt ist und sich der Schwerpunkt in der Mitte der Hubgabel befindet. Vergewissern Sie sich, dass die Länge der Gabel der Länge der Palette entspricht. Senken Sie die Gabel vollständig ab, wenn der Hubwagen nicht in Gebrauch ist. Mechanische Hubwagen sind für den Gebrauch auf ebenen, harten Oberflächen vorgesehen. Wenn der Hubwagen an Steigungen eingesetzt werden soll, kann eine Handbremse (Zusatzausstattung) bestellt werden, und der Hubwagen kann im Notfall gestoppt werden, indem die Last zu Boden gesenkt wird. Wenn der Hubwagen auf diese Weise gestoppt werden muss, müssen Sie darauf achten, dass keine Körperteile unter der Ladung eingeklemmt werden. Verwenden Sie den Hubwagen NIEMALS an Steigungen mit einer Last, die so schwer ist, dass sie der Bediener nicht handhaben kann. Der Hubwagen ist mechanisch und darf daher nicht von Personen benutzt werden, die körperlich nicht in der Lage sind, den Hubwagen in beladenem Zustand sicher zu bedienen. Üben Sie auf den Abzugshebel keine Gewalt aus. Dadurch können der Hubwagen und die Gegenstände auf der Gabel beschädigt werden. Bewegen Sie den Griff beim Anheben nicht zu schnell. Dadurch kann das hydraulische System beschädigt werden. Bringen Sie kein zu hohes Gewicht auf der Gabel an, und bringen Sie die Ladung vorsichtig an. Lassen Sie den Hubwagen nicht über längere Zeit in der angehobenen Stellung stehen. Wenn das Gewicht nicht auf der Mitte der Gabel angebracht ist, müssen Sie mit einer geringeren als der angegebenen Hublast rechnen. Zusammenbau und Justierung Siehe die Zeichnungen am Ende der Gebrauchsanweisung. Montage des Handgriffs Schrauben Sie die drei Bolzen (D611) aus dem Beschlag (D151). Montieren Sie den Griff (1) (D610B) am Beschlag, und führen Sie die Kette (D612) und den Einstellbolzen (D614) durch das Loch in der Mitte des Beschlags und den Achsenstift (D153). Befestigen Sie den Beschlag mithilfe der drei Bolzen. Heben Sie die Griffplatte (D132) an, und stecken Sie den Einstellbolzen in das vordere Loch. Die Einstellmutter (D615) muss unter der Griffplatte sitzen. Justierung Überprüfen Sie, ob der Hubwagen beim Heben (Abzugshebel (2) in unterer Stellung), bei der Fahrt (Abzugshebel in mittlerer Stellung) und beim Absenken (Abzugshebel in oberer Stellung) korrekt funktioniert. Wenn die Gabel (4) gehoben wird, wenn der Griff bewegt wird und sich der Abzugshebel in der mittleren Stellung befindet, muss die Einstellmutter im Uhrzeigersinn geschraubt werden. 24

25 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Wenn die Gabel gesenkt wird, wenn der Griff bewegt wird und sich der Abzugshebel in der mittleren Stellung befindet, muss die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden. Wenn die Gabel nicht gesenkt werden kann, wenn sich der Abzugshebel in der Absenkstellung befindet, muss die Einstellmutter im Uhrzeigersinn geschraubt werden. Wenn die Gabel nicht gehoben werden kann, wenn sich der Abzugshebel in der Hebestellung befindet, muss die Einstellmutter gegen den Uhrzeigersinn geschraubt werden. Benutzung Fahren Sie den Hubwagen unter die zu hebende Last und vergewissern Sie sich, dass die Last auf der Mitte der Gabel liegt. Bringen Sie den Abzugshebel in die untere Stellung. Die Gabel wird angehoben, wenn der Griff gehoben und gesenkt wird. Bringen Sie den Abzugshebel in die mittlere Stellung und fahren Sie mit dem Hubwagen. Fahren Sie mit dem Hubwagen vorsichtig, wenn sich eine Last auf der Gabel befindet. Der Hubwagen wird mit dem Steuerrad (5) gesteuert. Führen Sie niemals plötzliche Drehungen bei hoher Geschwindigkeit durch. Halten Sie den Hubwagen an, wenn die Last abgesenkt werden soll, und bringen Sie den Abzugshebel in die obere Stellung. Die Gabel wird abgesenkt. Die Gabel darf höchstens 20 cm vom Boden entfernt sein, wenn die Last heruntergenommen wird. Reinigung und Pflege Wenn der Hubwagen längere Zeit nicht in Gebrauch war, kann Luft in das hydraulische System eindringen, sodass die Hebe- und Senkfunktion nicht mehr korrekt funktioniert. Die Luft kann auf folgende Weise entfernt werden: Bringen Sie den Abzugshebel in die obere Stellung. Heben und senken Sie den Griff langsam. Schmieren Sie sämtliche beweglichen Teile und überprüfen Sie, ob alle Räder und Achsen frei laufen und nicht von Schmutz oder aufgenommenem Material blockiert werden. 25

26 DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG Fehlersuche Problem Ursache Mögliche Lösung Die Hebefunktion ist nicht Es ist zu wenig Hydrauliköl Füllen Sie Hydrauliköl nach ausreichend vorhanden Die Gabel sitzt fest 1. Es ist zu viel Hydrauliköl vorhanden 2. Die beweglichen Teile wurden aus der Form gebogen 3. Der Stempel und die Steuerungsschraube sitzen fest 1. Lassen Sie die entspreche Menge Hydrauliköl ab 2. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen 3. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen Die Gabel wird nach dem Anheben nicht mehr abgesenkt Aus dem Scherenhubwagen tritt Hydrauliköl aus Die Gabel hebt sich nicht Die Gabel sinkt nach dem Anheben ab 1. Die Absenkfunktion funktioniert nicht 2. Die mechanischen Teile sind defekt oder wurden aus der Form gebogen 1. Die Öldichtung ist defekt 2. Ein oder mehrere Teile sind zerrissen oder zerbrochen 3. Die Verbindungen haben sich gelöst 1. Es ist zu wenig Hydrauliköl vorhanden, oder das Öl hat die falsche Viskosität 2. Das Öl ist verschmutzt 3. Im hydraulischen System befindet sich Luft 4. Die Hebefunktion funktioniert nicht 1. Das Ventil ist verschmutzt 2. Im hydraulischen System befindet sich Luft 1. Stellen Sie die Absenkfunktion ein (siehe den Abschnitt über Zusammenbau und Justierung) 2. Lassen Sie die Teile reparieren oder austauschen 1. Tauschen Sie die Öldichtung aus 2. Lassen Sie die Teile durchsehen und ggf. reparieren 3. Ziehen Sie sämtliche Verbindungen nach 1. Füllen Sie Hydrauliköl mit der richtigen Viskosität nach 2. Lassen Sie das verschmutzte Öl ab, und füllen Sie neues, sauberes Öl nach 3. Entlüften Sie das hydraulische System (siehe den Abschnitt über Reinigung und Pflege) 4. Stellen Sie die Hebefunktion ein (siehe den Abschnitt über Zusammenbau und Justierung) 1. Lassen Sie das Ventil überprüfen und ggf. austauschen 2. Entlüften Sie das hydraulische System (siehe den Abschnitt über Reinigung und Pflege) 26

27 EXPLODED VIEW 1 27

28 EXPLODED VIEW 2 28

29 EXPLODED VIEW 3 29

30 EXPLODED VIEW 4 30

31 PART LIST 1 31

32 PART LIST 2 32

33 PART LIST 3 33

34 Når det gælder: Reklamationer Reservedele Returvarer Garantivarer Åbent 7.00 til Tlf: Fax: När det gäller: Reklamationer Reservdelar Retur varor Garantiärenden Öppet tider Tel Fax Kun asia koskee: Reklamaatioita Varaosia Palautuksia Takuuasioita Auki Puh: Fax:

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

SOLAR POWER GARDEN LAMP

SOLAR POWER GARDEN LAMP MODEL 80640 SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning 2 3 4 FI AURINKOKENNOILLA

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

UK-Assembly instruction and user manual DE - Montage- und Betriebsanleitung SE-Monterings- och bruksanvisning. NO-Monteringsveiledning og

UK-Assembly instruction and user manual DE - Montage- und Betriebsanleitung SE-Monterings- och bruksanvisning. NO-Monteringsveiledning og UK-Assembly instruction and user manual DE - Montage- und Betriebsanleitung SE-Monterings- och bruksanvisning. NO-Monteringsveiledning og bruksanvisning FI-Kokoamis- ja käyttöohje 1 Monteringsvejledning

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1

Pulse Counter. Manual. 5512-045 DK, GB, DE, SE/01.2003/Rev. A1 Pulse Counter Manual 12 Kamstrup A/S Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg TEL: +45 89 93 10 00 FAX: +45 89 93 10 01 E-MAIL: energi@kamstrup.dk WEB: www.kamstrup.com 2 11 Dansk Programmering af

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov

MPR4 / MPR8. 3002980-2014-06-17.fm. EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov 3002980-2014-06-17.fm MPR4 / MPR8 EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk MPR4 MPR8 DK - Regulator for ventilationsmotorer

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151

Sjækler, Green Pin G-4151 / Shackles, Green Pin G-4151 Sjækler TVS / Shackles TVS TVS Varenr. / Stock no. WLL t a mm b mm c mm ød mm e mm t mm Vægt / Weight kg TVS6 1,12 13,5 30 10 10 20 29 0,10 TVS8 2,00 17,0 39 13 12 24 35 0,18 TVS10 3,15 23,0 49 15 16 31

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Nova 700. Friløfter Freistehender Lifter Freestanding lift Vapaasti seisova henkilönostin Friløfter Frilyft. Manual

Nova 700. Friløfter Freistehender Lifter Freestanding lift Vapaasti seisova henkilönostin Friløfter Frilyft. Manual Nova 700 Friløfter Freistehender Lifter Freestanding lift Vapaasti seisova henkilönostin Friløfter Frilyft Manual DA Indhold FI Sisällys Generelt/ Sikkerhedsforskrifter...4 Yleistä/ turvaohjeet...22 Håndtering/Montering...5

Læs mere

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2

KARTOFFEL- SKRÆLLER. Brugsanvisning KARTOFFELSKRÆLLER. Brugsanvisning 2 MODEL 70182 KARTOFFEL- SKRÆLLER Brugsanvisning DK KARTOFFELSKRÆLLER Brugsanvisning 2 Fremstillet i P.R.C. 6114 - Shunde Golden Light, Guangdong. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugervejledning Instruction Manual

Brugervejledning Instruction Manual Projekt / Project:: - DK Jack Dokumentation / DK Jack Documentation Nr. Sprog / No. - Language: 8.09.01 DK - ENG Brugervejledning Instruction Manual HCP engineering A/S Sønderbrogade 16, 2 DK 8700 Horsens

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT MODEL 796 9616 Fremstillet i Tyrkiet 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia. 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere