Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil."

Transkript

1 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig og overholder visse regler: Opstilling: Ens (letlæselig) skrifttype i hele rapporten evt. en anden type til overskrifter (uden fødder). Skrifttyperne skal passe sammen i stil. Margen på 2 cm i højre side og i bunden Margen på 3 cm i venstre side og i toppen Toptekst (sidehoved) på alle sider undtagen forsiden og bundtekst (sidefod) med højrestillet sidetal. Linjeafstand overalt (på nær evt. billedtekster) bør være 1,5 (halvanden). Start nyt hovedafsnit på en ny side Indhold: 1. Forside skal indeholde rapportens titel, deltagernes navne og klasse, dato for aflevering og gerne en flot illustration, som passer til emnet 2. Indholdsfortegnelse alle overskrifter i rapporten skal indgå med sidetal 3. Indledning: præsentation og afgrænsning af emnet fortæl om emnet i bred forstand, f.eks. hvorfor det er et problem, eller hvorfor det er særlig interessant/ vigtigt at beskæftige sig med. Fortæl også hvordan du vil afgrænse emnet du kan f.eks. vælge et bestemt område indenfor emnet. Husk at begrunde din afgrænsning: hvorfor lige netop det område. 4. Problemformulering: skriv hvad det er du vil undersøge. Det er en god idé at opstille HV-spørgsmål (hvad, hvorfor, hvem o.s.v.). Hvis du ikke har et afgrænset mål med opgaven, så kan du heller ikke i din konklusion afgøre, om du har nået dine mål!! 5. Undersøgelsen (selve besvarelsen) her skal man kunne finde de informationer og facts, som er nødvendige for at besvare de stillede spørgsmål i problemformuleringen.

2 Indholdet bør så vidt muligt serveres i en form, som giver lyst til at læse videre. En rapport som bærer præg af, at der ikke en gang er læst korrektur for de værste stavefejl, vil nok efterlade et dårligt indtryk uanset hvilket fag det gælder. 6. Konklusion dette er ofte en slags resume af undersøgelsen og skal give svar på de stillede spørgsmål i problemformuleringen og "runde af". 7. Litteratur/kildeliste dette gælder alle benyttede materialer f.eks: Bøger (titel, forfatter, forlag og udgivelsesår). Websider på Internet skal opgives med fuldstændig web-adresse, og er der tvivl om hvorvidt de er tilgængelige (i samme form og med samme indhold) for de personer, som skal bedømme rapporten, så skal de printes ud og vedlægges som bilag! Artikler fra aviser og blade/magasiner skal vedlægges som bilag, hvis der er benyttet indhold mere eller mindre direkte Konkrete radio/tv-programmer (og film) skal angives så præcist som muligt 8. Evt. bilag kan være ovenstående eller f.eks. et spørgeskema, billeder (som man ikke vil indsætte direkte i rapporten), bånd med lyd, video o.lign. Bilag skal nummereres, så der kan henvises klart til dem i rapporten. Tips Det er farligt at benytte baggrundsbilleder på siderne i rapporten, da de oftest gør teksten mere besværlig at læse drop det med mindre de har en ganske særlig funktion! Brug denne vejledning og benyt let læselige skrifttyper det er vigtigere end popsmarte illustrationer i farver uden særlig relevans!! Hvis en rapport omfangsmæssigt skal fylde f.eks. 6 sider, så omfatter det udelukkende selve "undersøgelsen" af emnet (punkt 5). De øvrige ting (inkl. problemformulering og konklusion) ligger indenfor de "obligatoriske sider", som skal med i enhver rapport. Hvordan gør man alt dette?? Læs blot videre! Lav en rapport i Word Hvordan samles flere dokumenter til én sammenhængende rapport? Hvordan indsættes sidehoved med f.eks. titel og sidefod med sidetal? Hvordan (og hvorfor) bruger man typografier? Hvordan ændrer man på de færdige overskrift-typografier? Hvordan laver man en automatisk indholdsfortegnelse? Noah s A4-Ark Sidefod Side 2

3 Hvordan samles flere dokumenter til én sammenhængende rapport? Når man f.eks. arbejder flere personer sammen i en gruppe om at lave en rapport, så kommer man måske alle sammen med en eller flere tekster, som skal sættes sammen til sidst. OBS: lad være med at indsætte sidetal i de enkelte dokumenter. Vent med det til allersidst, når det hele er sat sammen!! 1. Når sammenklipningen skal begynde, så start med at lave et NYT dokument til den samlede tekst. Gem straks dokumentet og kald den f.eks. Samlet ITrapport maj 2008 el.lign. så det ikke kan forveksles med nogen af de enkelte små-tekster. (Gem den samlede tekst et sikkert sted, hvor alle i gruppen kan få adgang til den også hvis der er sygdom i gruppen. En wiki i BON kan faktisk være et godt værktøj i arbejdsprocessen.) 2. Mens dette NYE dokument er åbent på skærmen, så åbnes den første af del-teksterne. Markér den tekst, som skal indsættes i den samlede rapport og vælg Højreklik Kopier (Hvis der ikke skal bruges yderligere tekst fra dette dokument, så kan det lukkes nu). 3. Klik i menulinjen på Vindue, hvor man kan se en liste over de åbne dokumenter. Klik på filnavnet for den samlede rapport, som straks efter kommer på skærmen. 4. Sæt markøren der, hvor teksten skal indsættes og Højreklik Sæt ind, og den kopierede tekst bliver indsat. Gem dokumentet (Tast Ctrl+s, eller klik på diskette-knappen øverst til venstre). 5. Nu åbnes det næste dokument, som der skal bruges tekst fra til rapporten. Gentag nu punkt indtil al teksten er indsat i den samlede rapport. Man kan hele tiden skifte fra det ene åbne dokument til det andet via knapperne nederst i proceslinjen (nede i bunden af skærmen) 6. Husk at gemme dokumentet igen! 7. Hvis rækkefølgen i afsnit eller kapitler skal laves om, så marker den tekst som skal flyttes og Højreklik Klip, og flyt markøren til det nye sted, hvor teksten skal indsættes og Højreklik Sæt ind. 8. Tryk Control+a (markerer hele dokumentet) og vælg skriftypen til den almindelige tekst. Overskrifterne klares senere med typografier (se side 5). 9. Til slut sættes evt. billeder ind på de rigtige steder i forhold til teksten og dokumentet gemmes igen og printes evt. ud til et check af indholdet, korrektur m.v. men ikke layout. Det kommer først senere!! Noah s A4-Ark Sidefod Side 3

4 Hvordan indsættes sidehoved med f.eks. titel og sidefod med sidetal? Princippet med sidehoved og sidefod er, at man en gang for alle skriver noget tekst, som så bliver indsat automatisk i toppen (sidehoved) og/eller i bunden (sidefod) af samtlige sider i dokumentet. Dog kan forsiden udelades (se pkt. 8). Hvordan: 1. Du har dit dokument åbent på skærmen og det vises i Udskriftslayout Ellers vælg fanen Vis Udskriftslayout yderst til venstre. 2. Vælg fanen Indsæt Sidehoved (eller) sidefod, og vælg den måde, som sidehovedet/sidefoden skal opføre sig på. Der er en lang rulleliste med forslag bl.a. vedr. indsættelse af automatiske sidetal. 3. Markøren står nu i starten af sidehovedet, som er markeret med en ramme omkring. Rammen viser blot området den bliver ikke printet med ud på papir! Du kan også se en særlig fane øverst på båndet, som bruges når man arbejder med sidehoved og sidefod ( Design ) 4. Du kan nu indskrive teksten (typisk titlen på rapporten), som skal stå øverst på hver side. Teksten kan bl.a. centreres eller højrestilles på sædvanlig måde. 5. Klik på knappen på den særlige fane ( Design ), hvorved der skiftes mellem sidehoved og sidefod og markøren står klar til at skrive. 6. I sidefoden vil man typisk have sidetallet højre-justeret. Hvis placeringen ikke passer med den almindelige højre-margin du har indstillet i dokumentet, så træk tabulator-mærket på plads på linealen øverst på skærmen. 7. Når du er tilfreds, så klik på LUK på den særlige værktøjslinje, og du kan så arbejde videre med dokumentet på normal vis. Men nu burde der altså være indsat sidehoved og sidefod på alle siderne. 8. Hvis du IKKE ønsker sidehoved og side fod på side 1, så skal du blot åbne sidehoved/fod og sætte et hak i feltet Speciel første side på den særlige fane Sidehoved- og sidefodsværktøjer. Herved slipper du for disse ting på forsiden. Noah s A4-Ark Sidefod Side 4

5 Hvordan (og hvorfor) bruger man typografier? Typografier i Word 2007 kan ses i en særlig gruppe på båndet kaldet Typografier på fanen Startside : Hvis du holder musen stille ovenpå én af typografierne, så vises den live nede i selv teksten med sin specielle effekt. Klik på den typografi, du vil vælge at bruge. I gamle dage arbejdede der typografer på alle trykkerier. Det var dem, der fandt de rigtige bogstaver frem og i den rigtige størrelse o.s.v. I en tekst findes der tit flere forskellige typografier f.eks. almindelige tekst (brødtekst), overskrifter i forskellige størrelser (niveauer), punktopstilling, billedtekster m.fl. Hvis man arbejder med en lille tekst på 2-3 sider, så er det ret nemt at ændre på udseendet af disse ting. Men hvis man er i gang med en tekst på 65 sider, så kan det være et pokkers arbejde at lave om på skrift-typen eller skriftstørrelsen i f.eks. alle overskrifterne. Ved at bruge typografier kan dette arbejde gøres meget nemt. Man kan nemlig blot ændre på typografien, og det vil så gælde alle de steder, hvor man har brugt den pågældende typografi. Smart!! Dels sikrer det et ensartet udseende på siderne og dels er det nødvendigt at benytte typografier, hvis programmet Word skal kunne oprette en automatisk indholdsfortegnelse for hele dokumentet. De vigtigste typografier i denne forbindelse er: Overskrift 1 som f.eks. angiver kapitler eller hovedoverskrifter Overskrift 2 som f.eks. angiver hovedafsnit i kapitlerne Overskrift 3 som f.eks. angiver et lavere niveau af overskrifter Word kan arbejde med 10 forskellige niveauer i overskrifter, men det er vist sjældent, at man har brug for mere end 3 I stedet for at vælge skrift-type og størrelse som man plejer til en overskrift, så vælger man simpelthen i Typografi-gruppen (se øverst på denne side) og overskriften får straks den skrift-type og størrelse, som er gældende for den valgte typografi (Overskrift o.s.v.). Noah s A4-Ark Sidefod Side 5

6 Hvordan ændrer man selv på de forud-definerede overskrifttypografier? Hvis du vil ændre på en af de foruddefinerede overskrift-typografier, som ligger i Word 2007's "normal-skabelon" så skal du klikke på pilen nederst til højre i gruppen Typografier på fanen Startside >>> Så kommer der en lille kasse frem med alle de tilgængelige typografier. Her til højre er der klikket på den lille PIL udfor Overskrift 1 Hvis man vil ændre på Overskrift 1 så klik her på Rediger >> Så dukker nedenstående STORE dialogboks op Noah s A4-Ark Sidefod Side 6

7 I dialogboksen "Rediger typografi" (nederst side 6) skal du klikke nederst på knappen "Formater" så kommer der en liste frem med forskellige ting, som du kan ændre på. Du kan præcis definere, hvordan typografien skal se ud. De to vigtigste punkter i listen er vel: "Skrifttype" (hvor du definerer skrifttype og størrelse) samt "Afsnit" (hvor du bl.a. kan definere, om typografien skal stå centreret på linjen el.lign.) Nederst i den store dialogboks Rediger typografier kan du til sidst vælge et par forskellige ting: Hvis du sætter hak i feltet "Opdater automatisk", så bliver alle steder i dokumentet med denne typografi ændret til det nye du vælger, når du klikker OK hele vejen tilbage gennem de øvrige dialogbokse. Og man skal vælge mellem om den ændrede typografi skal gælde Kun i dette dokument ELLER "Nye dokumenter baseret på skabelonen" OBS: Af hensyn til en automatisk indholdsfortegnelse (se side 8) er det vigtigt, at man vælger de rigtige overskrift-typografier: De vigtigste typografier i denne forbindelse er: Overskrift 1 som f.eks. angiver kapitler eller hovedoverskrifter Overskrift 2 som f.eks. angiver hovedafsnit i kapitlerne Overskrift 3 som f.eks. angiver et lavere niveau af overskrifter Noah s A4-Ark Sidefod Side 7

8 Hvordan laver Word 2007 en flot automatisk indholdsfortegnelse? Hvis man har husket at bruge typografier til alle overskrifterne i et dokument, så kan Word altså lave indholdsfortegnelsen ud fra disse, og oven i købet sætte sidetal på. Men hvis man har formateret overskrifter på den almindelige måde: valgt skrifttype og størrelse selv så kommer sådanne overskrifter IKKE med i indholdsfortegnelsen!! Indsæt indholdsfortegnelsen sådan: Indholdsfortegnelsen skal f.eks. indsættes i dokumentet lige efter forsiden og på en blank ny side. 1. Sæt markøren lige foran det første ord på side 2 2. Hold Control-tasten nede og tryk på ENTER. Herved laves et tvungent sideskift. Indholdet på side 2 bliver simpelthen smidt om på side 3 og side 2 er nu blank. Her skal være en indholdsfortegnelse. 3. Sæt markøren øverst på den blanke side 2. Vælg fanen Referencer Knappen Indholdsfortegnelse (yderst til venstre på båndet) Klik nederst på punktet Indsæt indholdsfortegnelse. Så ses denne dialogboks, hvor jeg har klikket på det layout for indholdsfortegnelsen, som hedder Formelt. 4. Klik på OK, når du har truffet dine valg, og Word indsætter indholdsfortegnelsen på side 2. Layoutet Formelt er såmænd ikke særlig formelt, men det ser godt ud: underoverskrifterne er rykket lidt ind, sidetallene er højrejusteret og der er prikker fra teksten og ud til tallet. Det virker!! Hvis du ønsker, at indholdsfortegnelsen skal bruge samme skrifttype som i resten dokumentet, så skal du blot TIL SIDST markere indholdsfortegnelsen og vælge den samme skrifttype, som brødteksten i dokumentet har. Noah s A4-Ark Sidefod Side 8

9 De sidste gode råd: Hvis du har lavet ændringer i dokumentet f.eks. indsat mere tekst, billeder eller flyttet om på ting efter at du lavede indholdsfortegnelsen, så er det ikke sikkert, at f.eks. sidetallene passer længere. Men det er IKKE noget stort problem. Du placerer bare markøren på siden med indholdsfortegnelsen og klikker en gang inde på indholdsfortegnelsen (som så bliver grå i baggrunden) og så trykker du på tasten F9 (den øverste række taster på tastaturet). F9 opdaterer forskellige felter i Word og indholdsfortegnelsen er faktisk et såkaldt felt Hvis et afsnit ikke er kommet med i indholdsfortegnelsen, så er det sikkert fordi du (af gammel vane) har valgt skrifttype og størrelse selv i stedet for at vælge en af typografierne. Så må du lige markere den pågældende overskrift og så vælge typografien i rullelisten. Herefter skal du så tilbage på siden med indholdsfortegnelsen og klikke en gang på denne og så trykke på tasten F9, så indholdsfortegnelsen bliver opdateret med dine ændringer. Mange synes, det ser checket ud, at der nederst på siden står Side 7 af 9 sider men det er ganske overflødigt. Man behøver jo ikke at bruge alle de funktioner, som Word har bare fordi det kan lade sig gøre. Tit går der også ged i denne funktion, hvis du klipper mange forskellige dokumenter sammen til en samlet rapport. Hvis du VIL bruge denne funktion, så skal du huske at opdatere felterne med sidetallene med F9-tasten, hvis du laver ændringer i dokumentet! Noah s A4-Ark Sidefod Side 9

10 Opgave: Denne opgave er et eksempel på tingene i disse papirer. 1. Start med at oprette et nyt dokument til den samlede rapport. Og gem den med det samme. 2. Du skal nu samle 4 dokumenter i den rigtige rækkefølge. Dokumenterne kunne være nogle, som du selv havde lavet men i denne øvelse skal du benytte de 4 dokumenter, som hedder Testtext , og de skal samles i den rigtige rækkefølge (som også fremgår tydeligt af bl.a. datoer i teksten). Gem dokumentet igen! 3. Du skal indsætte 2 passende billeder (efter eget valg) 4. Indsæt også selv en forside med Control+Enter 5. Du skal indsætte sidehoved med titlen Test rapporten (centreret) og sidefod med højrestillet sidetal undtagen på forsiden. 6. Du skal benytte typografier til de angivne overskrifter 7. Du skal indsætte en automatisk indholdsfortegnelse på side 2 (altså endnu en ny side lige efter forsiden) De 4 øvelses-tekster (testtext-1, 2, 3 og 4) skal hentes via mit IT-website: >> IT på Brock. Her klikker du på knappen "Word" >> "Arbejdstekster til Word"!! Her ligger de gemt som alm. Word-filer, som evt. åbnes i din browser. Du markerer bare hele teksten (ctrl+a) og kopierer den over i dit Word-dokument, så vil teksten opføre sig, som om du selv havde skrevet den. Overskrifterne skal formateres med den typografi som tydeligt fremgår af teksten. Hvis der f.eks. står "Overskrift 2", så skal der formateres med typografien "Overskrift 2". Disse ting har betydning for både udseendet i selve teksten samt i indholdsfortegnelsen. Med de bedste hilsener - og god arbejdslyst!! Søren Noah (IT-lærer) Nov Noah s A4-Ark Sidefod Side 10

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP)

Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Kvikke sider om rapportskrivning Word-7 (XP) Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr Word-6: Tabulatorer Tabulatorer i tekstbehandling bruges til at lave opstillinger af den slags, hvor tingene står pænt under hinanden. Tit forsøger folk at lave noget lignende ved at bruge mellemrums-tasten

Læs mere

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse.

Loppemarkedet Word 2010. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx på din USB-hukommelse. Opgaven handler om at lave en avis med salg og køb af forskellige effekter. Avisen skal indeholde en titel og et antal spalter med overskrifter og annoncer i. Åbn et nyt Word dokument og gem det som loppemarkedet.docx

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Word-3: redigering og punktopstilling

Word-3: redigering og punktopstilling Word-3: redigering og punktopstilling HUSK: når noget er markeret (blokket over med sort), så står det ude på klippekanten og er i farezonen! Markeret tekst erstattes af NY tekst Eksempel: Hvis du har

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Fotoalbum MS Word 2007

Fotoalbum MS Word 2007 Opgaven handler om at lave en rejsedagbog, hvori der indsættes billeder, anvendes sidehoved og sidefod og der anvendes fodnoter til henvisning. Samtidig anvendes forskellige typografiske formater til at

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Word-2: formatering af teksten

Word-2: formatering af teksten Word-2: formatering af teksten HUSK: når du kommer ud i enden af en linje, så skal du IKKE trykke på Enter-tasten, med mindre du VIL have nyt afsnit!! Programmet skifter automatisk til ny linje for dig.

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) I disse øvelser skal du oprette og arbejde med nogle nemme små tabeller (skemaer) og til sidst prøve at skrædder-sy et par stykker, som er

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Word-9: Brevfletning i Word 2003

Word-9: Brevfletning i Word 2003 Word-9: Brevfletning i Word 2003 Nogle gange har man brug for at sende det samme brev til en større gruppe personer, firmaer el.lign. Men man vil gerne have, at det ser lidt personligt ud, så derfor er

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning

Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Tabulatorer, tabeller eller hængende indrykning Disse områder volder ofte problemer for mange - derfor har jeg lavet dette lille ekstra materiale til dem, som gerne vil forstå det - og kunne bruge det.

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

DTP MED WORD af listemageren

DTP MED WORD af listemageren DTP MED WORD af listemageren dtp med word: en billede-til-kant-publikation word er, som jeg har været inde på en del gange i andre sammenhænge, først og fremmest et tekstbehandlingsprogram (og et glimrende

Læs mere

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse.

Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Introduktion til projektarbejde Mange gange i dit HG forløb vil du skulle lave projektarbejde. Vejen kan være lang fra idé emneafgrænsning bearbejdning produkt fremlæggelse. Vi hjælper dig gerne på vej

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Microsoft PowerPoint 2007 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word?

Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Automatisk Litteraturliste i Word side 1 Hvordan laver man en automatisk Indholdsfortegnelse i Word? Af Mikkel A. Auning-Hansen Jeg har oplevet at stort set ingen af mine medstuderende ved hvordan man

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere