Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces"

Transkript

1 Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

2 SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver har mulighed for at komme med supplerende oplysninger om udbuddet. Ordregivers oplysninger kan indeholde præciseringer eller rettelser. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig ajour med udbudsmaterialets indhold. Identificere egnetheds- og mindstekrav og udarbejde en tjekliste? Egnethedskrav (også kaldet udvælgelseskrav) er de krav, som ordregiver stiller til tilbudsgiverne. Ordregiveren kan for eksempel stille krav til tilbudsgivernes økonomiske, finansielle, tekniske og/eller faglige egenskaber. Det kan for eksempel være krav om, at tilbudsgiveren skal oplyse den samlede omsætning inden for de seneste tre disponible regnskabsår, krav til det årlige gennemsnitlige antal ansatte og krav til det tekniske udstyr, som tilbudsgiver disponerer over. Ordregiver kan stille mindstekrav til tilbudsgiverens eller ansøgerens egnethed. Mindstekrav er det niveau for tilbudsgivers egnethed, som ordregiver kræver, at ansøgere eller tilbudsgivere som minimum lever op til. Det kan for eksempel være krav om, at tilbudsgiveren skal have en vis minimumsomsætning, at tilbudsgiveren har en positiv egenkapital, at tilbudsgiveren har en nærmere angivet erfaring med tilsvarende opgaver som den udbudte, samt at medarbejderne opfylder visse faglige krav. Det er helt afgørende, at du overholder egnetheds- og mindstekrav i forhold til, om en ansøgning eller et tilbud er konditionsmæssigt og kan accepteres af ordregiver. Hvis ordregiver ikke har udarbejdet en liste over egnetheds- og mindstekrav

3 SIDE 3 i udbudsmaterialet, er det en god idé, at du laver en tjekliste selv. Tjeklisten giver dig et overblik og kan sikre, at du ikke glemmer de enkelte krav. Identificere form- og dokumentationskrav og udarbejde en tjekliste? Formkrav er ordregivers krav til, hvordan ansøgningen eller tilbuddet skal være udformet og afgivet. Ordregiveren kan for eksempel stille krav til, hvor ansøgningen eller tilbuddet skal indgives, sprogkrav, hvilke skemaer der skal anvendes og stille en frist for, hvornår ansøgningen eller tilbuddet senest skal være indgivet. Dokumentationskrav er ordregivers krav om, hvad du som ansøger eller tilbudsgiver skal fremlægge af dokumentation sammen med din ansøgning eller dit tilbud. Dokumentationskrav omhandler typisk oplysninger om ansøgerens eller tilbudsgiverens egnethed. Ordregiveren kan for eksempel stille krav om indgivelse af årsrapporter, erklæring om omsætning, referenceliste, bankgaranti, certifikat, tidsplan for opgavens udførelse, medarbejderes CV, tro- og loveerklæring og serviceattest. Det er helt afgørende, at form- og dokumentationskrav er opfyldt i forhold til, om en ansøgning eller et tilbud er konditionsmæssigt og kan accepteres af ordregiver. Hvis ordregiveren ikke har udarbejdet en liste over form- og dokumentationskrav i udbudsmaterialet, er det en god idé, at du laver en tjekliste selv. Tjeklisten giver dig et overblik og kan sikre, at du ikke glemmer kravene.

4 SIDE 4 Spørge ordregiver i tide, hvis udbudsmaterialet er uklart, eller du er i tvivl om et vilkår? Du kan stille afklarende spørgsmål til ordregiver om udbudsmaterialet og få svar fra ordregiver, forudsat at du spørger i tide. Ordregivers besvarelse indgår som en del af udbudsmaterialet. Ordregiver kan fastsætte en frist for modtagelse af spørgsmål. Fristen vil fremgå af udbudsmaterialet. Det kan også være, at du har brug for at stille yderligere spørgsmål, når du udarbejder dit tilbud.

5 SIDE 5 2. NÅR DU UDARBEJDER DIT TILBUD Har du husket at Undgå forbehold - medmindre det er angivet i udbudsmaterialet, at der kan tages forbehold? Medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet, skal eller kan ordregiver afvise et tilbud, hvis det indeholder forbehold for de vilkår, der er i udbudsmaterialet. Ordregiver skal afvise et tilbud, der er i strid med såkaldte grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. En branches standardforbehold kan indebære, at et tilbud er i strid med grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Det er derfor sikrest, at du undgår forbehold, medmindre udbudsmaterialet giver mulighed for det i overensstemmelse med udbudsreglerne. Hvis du er i tvivl, kan du spørge ordregiver, hvorvidt et konkret forbehold vil være i strid med grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Sørge for at tilbuddet opfylder det, der er udbudt? Ordregiver skal som udgangspunkt afvise et tilbud, hvis tilbuddet ikke opfylder det, der er udbudt. Et tilbud kan for eksempel afvige i forhold til den tekniske løsning, de materialevalg eller den finansieringsform, der er udbudt. Et tilbud, der afviger fra den udbudte løsning ved at tilbyde en anden løsning, udgør et alternativt tilbud. Det kan fremgå af udbudsbekendtgørelsen (EU-udbud) eller udbudsmaterialet (annoncering), om ordregiver modtager alternative tilbud. Hvis ordregiver ikke accepterer alternative tilbud, skal ordregiver afvise et alternativt tilbud. Det er derfor en god idé, at du sikrer, at tilbuddet opfylder den udbudte løsning. Kvalitetssikre tilbuddet? Det er tilbudsgiver, der har ansvaret for, at tilbudsmaterialet er udarbejdet korrekt. Det er derfor som udgangspunkt tilbudsgivers risiko, hvis tilbuddet indeholder fejl eller mangler. Det kan for eksempel være regnefejl eller modstridende eller

6 SIDE 6 uklare oplysninger, der indebærer, at ordregiver ikke kan acceptere tilbuddet. Ordregivers muligheder for at afklare sådanne forhold er yderst begrænsede, og ordregiver skal som udgangspunkt afvise et mangelfuldt tilbud. Kun i særlige tilfælde kan et mangelfuldt tilbud afhjælpes. Det er derfor en god idé, at du gennemfører et kvalitetstjek af det samlede tilbud, inden det indgives. Overholde ansøgnings- eller tilbudsfristen? Ordregiver skal sikre, at alle ansøgere og tilbudsgivere behandles lige. Det indebærer, at ordregiver skal afvise en ansøgning eller et tilbud, der er indgivet, efter at fristen er udløbet. Det gælder også, selvom fristoverskridelsen er ganske kort. Det er derfor vigtigt, at du overholder fristerne. 3. NÅR DU HAR AFLEVE- RET DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå ordregivers begrundelse for sin beslutning om prækvalifikation eller tildeling? Hvis en ordregiver afviser en ansøgning eller et tilbud, har ordregiver i EU-udbud pligt til at begrunde sin beslutning. Begrundelsen skal indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Det beror på en konkret vurdering, hvilke oplysninger ordregiver skal give. Ved annonceringer efter tilbudsloven skal ordregiver give en begrundelse for sin tildelingsbeslutning, når du anmoder om det. Hvis din ansøgning er blevet afvist, eller hvis du ikke har fået tildelt den udbudte kontrakt, er det en god idé at bede om en begrundelse. På den måde får du et nærmere indblik i baggrunden for ordregivers beslutning.

7 SIDE 7 Ordregivers begrundelse har til formål at sikre, at der er gennemsigtighed i udbudsprocessen og gøre dig i stand til at vurdere, om du ønsker at klage over ordregivers beslutning. Det kan derfor være en god idé at kontakte ordregiver, hvis du har spørgsmål til begrundelsen. Overveje om der bør klages? Klage over manglende overholdelse af udbudsreglerne kan indgives til Klagenævnet for Udbud. En klagesag kan være omkostningsfuld for såvel ordregiver som klager. En klage bør derfor kun indgives, hvis der er grund til det. Hvis du vurderer, at der er grundlag for at klage, skal du være opmærksom på, at der i EU-udbud er frister for, hvornår du skal indgive klagen til Klagenævnet for Udbud. Klagefristens længde afhænger af, hvilken type beslutning, der vil klages over. Det er vigtigt, at du er opmærksom på klagefristen, da klagenævnet afviser en klage, der er modtaget efter, klagefristen er udløbet. Klage over EU-udbud, der indgives til klagenævnet, inden standstill perioden udløber, får automatisk midlertidig opsættende virkning. Det betyder, at ordregiver ikke må indgå kontrakt, før klagenævnet har afgjort, om klagen skal have opsættende virkning, indtil klagenævnet har truffet den endelige afgørelse i sagen. Klage til Klagenævnet for Udbud over licitationer eller annonceringer ifølge tilbudsloven er ikke underlagt klagefrister. Klage kan også indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Klage til styrelsen bør indgives, inden ordregiver har underskrevet kontrakt med den vindende tilbudsgiver. Styrelsen er i modsætning til Klagenævnet for Udbud et uformelt klageorgan. Styrelsen træffer ikke afgørelser, men kan derimod henvende sig til ordregiver med henblik på at undersøge sagen og komme med henstillinger til, hvordan eventuelle fejl eller ulovlige forhold kan løses.

8 SIDE 8 4. HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? Hvis du har spørgsmål om udbudsreglerne, kan du kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udbudshotline på tlf. nr eller Du kan få vejledning om udbudsreglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, og på Udbudsportalen April 2012

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Vejledning om brug af funktionskrav

Vejledning om brug af funktionskrav Vejledning om brug af funktionskrav 2014 Vejledning om brug af funktionskrav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-560-4

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Vejledning om køb og salg af heste

Vejledning om køb og salg af heste Vejledning om køb og salg af heste Af landskonsulent Eric Clausen I denne vejledning kan du læse mere om, hvordan købeloven som udgangspunkt stiller dig som køber eller sælger af en hest, og hvilke undersøgelser

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere