TARGIT ANTserver. Hjertet i enhver TARGIT løsning. TARGIT ANTserveren findes i tre forskellige udgaver: Corporate Communication

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TARGIT ANTserver. Hjertet i enhver TARGIT løsning. TARGIT ANTserveren findes i tre forskellige udgaver: Corporate Communication"

Transkript

1 TARGIT ANTserver Hjertet i enhver TARGIT løsning Robert Kjeldman, IT-udviklingschef i DT Group "Nøgletal som omsætning og dækningsbidrag er ikke længere til diskussion, fordi vi nu har en fælles definition af hvad nøgletallet omfatter. Datawarehouse-løsningen sikrer dermed, at vi ikke alene taler samme "sprog", når vi mødes omkring regnskabstallene, men også at alle hen ad vejen får adgang til de samme og ikke mindst de nyeste tal. Det gør det nemmere for os at tage beslutninger og dele erfaringsgrundlag, hvilket i sidste ende gør os til en stærkere virksomhed." Mikael Andersen, Controller hos Dantherm Air Handling: Efter en kort evaluering af produkterne oplevede vi, at TARGIT Business Intelligence Suite mere end levede op til vores behov det indeholder den nyeste teknologi og det er grafisk baseret og brugervenligt. Samtidig er TARGIT et dynamisk produkt, som giver mulighed for selv at lave ændringer og analysere på nye data alt efter vores skiftende behov, og dette havde stor betydning for vores valg. Både fordi vi kunne spare ressourcer til IT-konsulenter, og fordi vi undgik den ventetid, der måske ville være, indtil IT-konsulenten havde tid til at komme forbi. Niels Brøndsted, Business Controller, Færch Plast Vi kiggede på andre systemer, men ingen andre end TARGIT opfyldte alle vores krav om fleksibilitet, brugervenlighed og evne til at samkøre data fra mange kilder. Vi ville have mulighed for selv at designe og ændre analyser og rapporter til en fornuftig pris. Det kunne TARGIT tilbyde. TARGIT ANTserveren er hjertet i enhver TARGIT løsning. Serveren sikrer, at virksomhedens forskellige datakilder er tilgængelige i TARGIT BI Suite. TARGIT ANTserveren findes i tre forskellige udgaver: Standard Enterprise Corporate Communication Standard ANTserveren servicerer TARGIT klienterne og dens primære opgave er at styre datakommunikationen mellem datawarehouset og TARGIT-klienterne. Dette gør ANTserveren til det sammenbindende led for alle brugere af systemet. TARGIT ANTserveren arbejder multidimensionelt, hvilket vil sige, at serveren servicerer mange klienter på samme tid. TARGIT ANTserver kan forbindes til til en Microsoft kubedatabase. Du kan koble et ubegrænset antal databaser til ANTserveren og på samme tid kan alle virksomhedens IT-systemerforbindes dertil, hvilket gør det muligt at analysere alle virksomhedens forretningsområder i TARGIT Business Intelligence Suite. Dette sikrer et fælles grundlag for at træffe beslutninger i alle dele af virksomheden. ANTserveren holder styr på en række centrale forhold: Automatiserede aktiviteter - Dvs. generering af rapporter på angivet interval og intelligente agenter. Administration af alle analyser og rapporter. Dette sikrer tilgængelighed over alt. Sprogopsætning - Understøttelse af en lang række sprog, hvilket gør det nemt at udveksle information globalt og på tværs af sprogbarrierer. Sikkerhed - U n d e r s t ø t t e s e n t e n a f S t a n d a r d S e c u r i t y e l l e r M i c r o s o f t W i n d o w s S e c u r i t y (håndteres af IT administratoren med en TARGIT Analysis Developer klient). Enterprise TARGIT ANTserver er også tilgængelig i en Enterprise udgave. Denne løsning er for virksomheder med mere komplekse og avancerede krav. TARGIT ANTserver Enterprise gør det muligt at samle alle eksisterende databaser og forretningsområder i den samme Business Intelligence løsning. Dermed kan alle beslutningstagere agere på baggrund af den samme information en essentiel ingrediens i skabelsen af en dynamisk og handlingsorienteret organisation.

2 TARGIT ANTserver Hjertet i enhver TARGIT løsning TARGIT TARGIT dine dine beslutninger med med færrest færrest klik klik Multi database support - TARGIT ANTserver Enterprise gør det muligt at knytte et ubegrænset antal databaser til en enkelt ANTserver. Dette giver mulighed for at data fra alle virksomhedens databaser kan analyseres i TARGIT. Matas A/S, Danmark: Noget af det, vi bedst kan lide ved TARGIT løsningen er skalerbarheden. Vi købte faktisk TARGIT som erstatning for et IT system, som virkede fint, men som var ufleksibelt, ikke skalerbart og meget dyrt at vedligeholde. Med TARGIT er alle disse problemområder blevet udryddet, og TARGIT løsningen kan let justeres, så den passer til vores voksende data behov. (Nuværende størrelse: 400 brugere analyserer på 100 mio. salgstransaktioner, som dagligt opdateres). Relationel support - TARGIT Analysis ANTserver Enterprise kan forbinde til relationelle databaser, der bliver håndteret og modelleret i TARGIT s standard modelleringsmiljø. Understøttelse af kubegeneratoren i Oracle 9i Olap og DB2 Cubeviews, således at data fra disse kan integreres med andre datakilder. Network Load Balancing - Network Load Balancing er løsningen til store BI projekter, der gør det muligt at bruge flere ANTservere samtidig og sikrer optimal hardwareunderstøttelse af flere servere. Logning af forespørgsler - TARGIT ANTserver Enterprise logger og gemmer alle brugeres dataforespørgsler. DT Group A/S, Danmark: Hos DT Group håndterer TAR- GIT BI Suite 1,2 terabyte data og vi har pt. 100 TARGIT brugere (vi forventer at have 1000 brugere ved slutningen af 2007), og løsningen virker perfekt til stor glæde for vores brugere. Vi er sikre på, at vores løsning, baseret på TARGIT og Microsoft Analysis Services er det helt rigtige grundlag for fremtidig vækst, ikke mindst pga. sin skalerbarhed". Corporate Communication TARGIT ANTserveren findes også i en Corporate Communication udgave, som giver endnu flere brugere adgang til information, som kan hjælpe dem til at træffe de rigtige beslutninger - hurtigt.. Corporate Communication udgaven kan du installere ANTserveren på to servere, og på denne måde oprette et Network Load Balancing miljø, som kan bruges som fail-over løsning, så brugernes forespørgsler rettes til den server, som har mest performance capability til rådighed. TARGIT ANTserver Corporate Communication hjælper dig til at udbrede din virksomheds identitet - såvel internt som eksternt. Vis verden din virksomheds kompetencer ved at præsentere dine data på video, storyboards eller Podcast - lad storskærme dominere receptionen, kantinen eller produktionshallen og skærp herved dine medarbejderes opmærksomhed omkring virksomhedens data. Corporate Communication udgaven giver dig: Skemalægningssupport storyboards, analyser og tabeldata: Kommunikér virksomhedens identitet til alle medarbejdere - og gæster. Batch Skemalægningssupport: Batch Skemalægning gør det let at eksportere en rapport til mange forskellige modtagere som kun får adgang til lige netop den information, du vil give dem adgang til. Slideshow support: TARGIT Corporate Communication server giver dig mulighed for at vise slides med de sidste nye opdaterede TARGIT information (analyser, gauges etc.) på din virksomheds storskærme.

3 TARGIT Desktop TARGIT information direkte på din desktop TARGIT Desktop integrerer Intelligente Dashboards og analyser med dit Windows skrivebord og giver afgang til TARGIT information før TARGIT klienten er startet op!! Real-time bevidsthed om data Med denne klient kan du holde øje med vigtige objekter, grafer og målere direkte fra dit Windows skrivebord. Du kan klikke på disse objekter for at se et stillbillede af analysen bag objektet, og på denne måde kan du holde øje med hvornår, det er nødvendigt at logge på TARGIT for yderligere at analysere kritiske afvigelser. Klienten bygger på konceptet om at give TARGIT brugere Real-time bevidsthed omkring vigtige data. Du får overblik, nærvær, øget reaktionshastighed og en fantastisk udnyttelse af ressourcerne i Windowsplatformen. Et personligt mini-dashboard på din desktop TARGIT Desktop er inddelt i to hovedsektioner. Den øverste sektion præsenterer dig for en gruppe af Key Performance Indicators (KPI er), du selv har valgt målere og objekter, du ønsker at se hele tiden, så du løbende kan følge udviklingen af disse specifikke områder. Du udvælger på helt enkel vis elementerne ud fra en analyse eller et dashboard. efterfølgende målere og objekter, der er kritiske, eller som syste- met vurderer, har særlig værdi for dig på dette specifikke tidspunkt af dagen. Et eksempel kan være målere, der indikerer, at du har nået et forudbestemt mål, eller hvis tal, du har indstillet til advisering via en adviseringsagent, bliver kritiske før det planlagte tidspunkt for adviseringen. Du kan altid klikke på info knappen ved et objekt for at få yderligere forklaring af, hvad objektet viser du kan læse hvilke dimensioner, beregningsfelter og kriterier, der ligger bag. Objekt fra TARGIT som baggrundsbillede Der er også mulighed for at bruge hele Windows skrivebordet som dashboard. Det vil for eksempel sige at hele virksomheden eller en afdeling kan bruge et objekt fra TARGIT desktop som et baggrundsbillede på skrivebordet. Det kan fx være en måler, der viser virksomhedens omsætning i forhold til målet, og alle medarbejdere kan nu følge udviklingen mod at nå målet som det allerførste, når de kigger på deres skærm. Viser dig objekter, der er kritiske nu! Den nederste sektion af TARGIT Desktop applikationen skifter dagligt baseret på systemets intelligens. ANTServeren holder øje med hvornår data ændres og systemet holder tæt opsyn med dine KPI er. Den nederste sektion viser dig

4 TARGIT udvikler og markedsfører TARGIT BI Suite, som giver dig intelligente dashboards, analyser og rapporter med færrest mulige museklik. Vores filosofi går ud på, at information og indsigt skal være let tilgængelig for alle medarbejdere og give alle mulighed for at træffe de bedste beslutninger - hurtigt. TARGIT dine data og få et fuldt overblik over muligheder og udfordringer. TARGIT BI Suite sælges af mere end 250 partnere over hele verden. Find din TARGIT forhandler på Integration til SharePoint Portal Alle værktøjer fra TARGIT BI Suite direkte integreret i virksomhedens informationsportal Licens- og systemkrav: Virksomheden skal have en TARGIT PDK licens Alle brugere, som er logged på SharePoint Portalenskal have en TARGIT NET licens Microsoft Windows 2003 Server Internet Information Server 6.0 Microsoft SharePoint 2003 Server/ Service 3.0 Med TARGITs integration til SharePoint Portal kan alle medarbejdere få kritisk viden fra TARGIT BI Suite direkte fra virksomhedens SharePoint Portal. Værktøjerne fra TARGIT BI Suite bliver direkte tilgængeligt i portalen sammen med alle de andre komponenter, der bruges flittigt i det daglige (fælles dokumenter, nyttige links, nyheder, kalender mv.) og medarbejderne kan derfor arbejde med analyser, dashboards og rapporter uden at åbne en særskilt TARGIT applikation. Mange opsætningsmuligheder Når du opsætter TARGIT i SharePoint får du en række valgmuligheder. Du kan fx vælge at portalen skal vise en komplet TARGIT løsning, der indeholder analyse- og rapportværktøjerne. Vælg også om løsningen altid skal starte med at vise en bestemt analyse eller fx et centralt dashboard, og om værktøjslinien og SmartPad en skal vises. TARGIT på din SharePoint Portal. Hvordan implementeres TARGIT i SharePoint? TARGIT Web Part en installeres og konfigureres på nøjagtig samme måde som en standard Microsoft Office SharePoint Server 2007 Web Part. Proceduren er derfor velkendt for de personer, der i dag arbejder med virksomhedens SharePoint Portal. Alle informationsbehov dækkes Du kan integrere TARGIT på flere forskellige sider i SharePoint portalen. Dermed kan du dække de mange og skiftende behov for information, der er i virksomhedens afdelinger og hos de enkelte medarbejdere.

5 TARGIT Analysis Analyser virksomhedens data fra alle vinkler HEF, Søren Sejr Petersen, IT chef TARGIT hjælper os med at blive bedre til noget vi allerede ved en masse om. Dermed kan vi geare vores egen know-how og kombinere den med muligheden for at gå meget mere i dybden med vores data. Det forventer jeg, vil gøre os til en endnu dygtigere leverandør af el til vores kunder. TARGITs enkle brugerflade og måde at arbejde på er unik, og jeg har ganske enkelt ikke tidligere set nogen værktøjer, der er så stærke til at omdanne data til brugbar ledelsesinformation IT- og Telestyrelsen, Yvonne Henriksen, Økonomichef TARGIT er så simpelt at bruge og let at udrulle til alle brugere. Med TARGIT kan kontorcheferne bruge værktøjer som farvekodet grafik til at få øje på afvigelser mellem budgettet og de faktiske præstationer. Vores medarbejdere har været meget entusiastiske omkring brugen af TARGIT især analysedelen af systemet fordi den hurtigt giver dybdegående analyser af et givet område. Analyserne er meget lette at tilpasse, så vi kan hurtigt lave skræddersyede analyser til individuelle medarbejdere. Det giver os rig mulighed for at tilbyde løbende rapporter og analyser i forbindelse med projekter og deres økonomi. MATAS, Leif Thesmer, EDB- Chef TARGIT suiten er så fleksibel, at medarbejderne kan skræddersy analyserne til deres individuelle behov. Tidligere var der få medarbejdere i hver afdeling, som lavede fælles rapporter, alle skulle bruge. BI værktøjerne i TARGIT er så enkle at bruge, at størstedelen af brugerne nu vælger at definere deres egne analyser og rapporter. Med TARGIT Analysis kan du se og analysere på alle virksomhedens data. Klienten indeholder applikationer, der gør dig i stand til at lave analyser, intelligente dashboards og business scorecards med meget få museklik. Analyserne baseres på information, der er gemt i virksomhedens datawarehouse. Analyseklienten skaber et komplet overblik over de ønskede områder og giver dig værktøjerne til at analysere alle data på tværs af virksomhedens forretningsområder. Indblik - med meget få museklik Med TARGIT Analysis kan du analysere data hurtigere og bedre med færre museklik end noget andet system på markedet. En lang række værditilførende features sikrer kvalitetsanalyser af virksomhedens data. Jeg vil gerne analysere Meta Morphing værktøjet Jeg vil gerne analysere er en unik wizard, der hjælper brugeren med at lave nye analyser. Den guider brugeren frem til det ønskede resultat ved at stille en række spørgsmål. Analyser, der er lavet fra bunden og ved at bruge Meta Morphing værktøjet, bliver vist på skærmen, og tabeller og grafer kan let tilpasses til specifikke opgaver og individuelle brugere. Et klik for at se detaljerne Analyser er aldrig statiske. TARGITs Hyper Related Olap funktion lader dig åbne en detaljeret analyse af hvilket som helst tal i en rapport eller analyse. Dette gøres helt enkelt ved at klikke på det tal, du ønsker at analysere yderligere. Intelligente Dashboards Intelligente Dashboards og scorecards kan opstilles med meget få klik, og de giver et overblik over virksomhedens KPI er (Key Performance Indicators) ved hjælp af målere og trendindikatorer. En unik egenskab ved TARGITs intelligente Dashboards er evnen til helt automatisk at identificere virksomhedens største problemer og største muligheder ved at kigge på alle virksomhedens dashboards på samme tid. Andre unikke funktioner: Kriterie Editor lav komplekse kriterier i en analyse og arbejd med både globale og lokale kriterier. Timeslider definer de tidsperioder, der er relevante for din analyse eller dit dashboard. Intelligente Agenter modtag en , når udvalgte tal svinger ud. Sammenligninger træk og slip relevante dimensioner ind i et søjlediagram og se de enkelte produkter sammenlignet med hinanden. Dynamiske perioder brug tidsperioder som denne måned dette år eller år til dato i din analyse og lav løbende analyse og overvågning af de mest relevante tidsperioder. Prognoser baseret på historiske data lav fremskrivninger baseret på lineær regression. Drillpad følg dine valg gennem hver enkelt analyse. Drill-through understøttelse se de faktiske kildedata, de enkelte fakturaer eller finansposteringer i økonomisystemet. Datamining med et enkelt klik undersøg enhver kombination af et aktuelt beregningsfelt og dimensionerne. Systemet viser automatisk de mest relevante resultater.

6 TARGIT NET Den webbaserede udgave af TARGIT Dreisler Storkøb, Dan Nielsen, Direktionssekretær Vi har fået en bedre dialog med vores leverandører, nu hvor de præsenteres for analysetallene... det giver os mulighed for at få belyst sagen fra flere vinkler, hvorfor vi oplever et større sagligt grundlag i vores leverandørforhandlinger. Færch Plast, Niels Brøndsted, Business Controller, Vi har meget stor glæde af, at TARGIT også fås i en webbaseret version, siger Brøndsted. Det giver vores sælgere rundt omkring i hele Europa muligheden for at logge sig på systemet og se helt friske data. MATAS Vi lader vores leverandører følge deres produkter på lang sigt og i det daglige, siger Leif Thesmer. Vi giver dem også mulighed for at spore resultatet af de marketingkampagner, der relaterer til deres produkter. Denne synlighed af leverandørens produkt, lige fra marketing til butikken, forbedrer samarbejdet og kommunikationen mellem alle parter. Det er virkelig uvurderligt. TARGIT NET er webudgaven af TARGIT. Med TARGIT NET kan du få adgang til virksomhedens data - hvor som helst og når som helst. Alt, du behøver, er en computer med en Internetforbindelse og en browser. Alle analyseværktøjerne online TARGIT NET giver dig mange af de værktøjer, du allerede kender fra analyseklienten og du kan få adgang til det hele blot ved brug af en PC og en Internet browser. Brugerfladen er identisk med det, du kender fra windowsklienten, og fremgangsmåden er intuitiv, selv for ikkeeksperter. Analyser kan udarbejdes, tilpasses, gemmes, og udveksles med andre. Det er muligt at opbygge analyser fra bunden eller ved brug af Meta Morphing værktøjet Jeg vil gerne analysere. Du kan vælge dine egne dimensioner og kriterier og tilpasse objekter i forhold til dine individuelle ønsker. Web-brugere har ligesom windowsbrugerne adgang til drill-down funktionaliteten i TARGIT, de kan udarbejde regressionslinier, formatere akserne og i det hele taget anvende de mange brugervenlige analyseværktøjer. Det er også muligt at se oprettede rapporter i NET-klienten. Online Rapportering Web-brugere kan også lave rapporter ved hjælp af Meta Morphing værktøjet, Jeg vil gerne lave en rapport. Det virker på præcis samme måde som i TARGIT Report klienten. Optimalt for multinationale firmaer Webudgaven af TARGIT er især egnet for virksomheder, der er spredt over store geografiske afstande, for multinationale firmaer eller for medarbej- dere, der rejser meget (fx konsulenter eller sælgere). Uanset hvor medarbejderne befinder sig, kan de altid få adgang til de vigtige informationer. TARGIT løsningen kan oversætte mellem adskillige sprog, så alle i virksomheden kan forstå og arbejde med de samme analyser og data på tværs af sproglige barrierer og fysiske grænser. Alle får det samme beslutningsgrundlag og indblik i organisationen. Deling af information TARGIT NET åbner også muligheden for at dele information med leverandører, kunder, forhandlere og samarbejdspartnere. Adgang til data og information kan kontrolleres og tilpasses for hver bruger og man kan fx give afgang til en begrænset del af databasen. Brugerne har enten adgang til et bestemt område (fx geografisk) eller til en bestemt type information (fx kan man give en leverandør adgang til at se salget af egne produkter, men ikke af konkurrentens). Internet Explorer Du får adgang til TARGIT NET via Internet Explorer. Det kræver ingen yderligere installation eller tillægsprogrammer. Data sikkerheden opnås ved brug af Windows Security eller ved brug af TARGITs egen sikkerhedskonfiguration.

7 TARGIT Report Lav rapporter og del information Gabriel A/S, Kenneth Mynster Dolmer, Logistikdirektør I TARGIT Report klienten kombineres kompleks databearbejdning og analyse med rapporteringfaciliteter, der er meget nemme at bruge. Kombinationen af TARGIT Analysis og TARGIT Report giver de optimale forudsætninger for integreret analyse af data. Med TARGIT Business Intelligence Suite får vi et godt overblik over indkomne ordrer, så vi kan tilpasse vores indkøb af råmaterialer. Med dette værktøj undgår vi at have for meget på lager, og samtidig kan vi være sikre på, at vi har nok. At alle data er samlet i én rapport med grafiske figurer gør det nemmere at overskue, så vi hurtigt kan træffe de rigtige beslutninger, slutter. IT- og Telestyrelsen, Yvonne Henriksen, Økonomichef TARGITs vigtigste egenskaber er et hurtigt og godt overblik samt den meget lette distribution af systemet til medarbejderne. Herforuden giver TARGIT mulighed for at opfylde de specielle ønsker til rapporter. I de traditionelle systemer er det for komplekst og tidskrævende at lave skræddersyede rapporter til enkeltpersoner eller hvert projekt. Med TARGIT er det muligt at lave nøjagtig de rapporter, brugeren har behov for når de har behov for dem. Med TARGIT kan du endda tilpasse distribueringslister så medarbejderne kun modtager de rapporter, der er relevante for deres behov. SBS, Carsten Schmidt, Regnskabschef Tidligere lavede vi ugentlige rapporter. De var blot et snapshot af situationen, og de var svære at gå i dybden med. Nu har vi faciliteterne til at analysere detaljerne og til at blive opdateret hele tiden. Det er en rar fornemmelse hele tiden at have fingeren på pulsen. For medarbejderne betyder det, at de kan få opdateret deres viden, så snart det passer ind i deres daglige rutiner. Rapportering af højeste kvalitet TARGIT Report giver dig det bedste fundament for alle typer af rapportering inklusiv avanceret finansiel rapportering. Du kan overføre alle data og objekter fra din analyse til TARGIT rapporten. Du kan endda lave krydstabeller af alle størrelse og inkludere flere krydstabeller i en TARGIT rapport. Den omfattende mulighed for at formatere krydstabeller i TARGIT Report gør rapporterne lette at forstå og dele med andre. Skab rapporter med få museklik Den enkle brugerflade i TARGIT Report sikrer at rapporter let kan udarbejdes af alle specialister såvel som begyndere. Brugerne kan udarbejde, tilpasse og dele rapporter med meget få klik. Med Meta Morphing-værktøjet, Jeg vil gerne lave en rapport bliver bruger guided igennem opsætningen af rapporten med de ønskede dimensioner og kriterier. Rapporter kan også nemt udarbejdes på baggrund af eksisterende analyser. Alle rapporter udarbejdes ved at bruge almindelige forretningsudtryk (Meta Data), så hele arbejdsmiljøet i TARGIT er meget let at forstå og bruge for alle. Del din viden Rapporter, der er lavet i TARGIT, kan let deles med andre. De kan distribueres automatisk via virksomhedens intranet, eksterne portaler eller via , og derved kan enkeltpersoner, teams, afdelinger eller alle medarbejdere i virksomheden modtage relevante rapporter. Microsoft Reporting Services er integreret! Microsoft Reporting Services er integreret i TARGIT Report, og brugerne har derfor adgang til både standard og avanceret rapportering fra TARGIT og Microsoft. Microsoft Reporting Services giver dig endnu flere muligheder i TARGIT-miljøet. Praktisk brug af Microsoft Reporting Services foregår i den velkendte TARGITbrugerflade. Nye rapporter skabes trin for trin ved at udvælge de ønskede elementer til din rapport i Meta Morphing-værktøjet, Jeg vil gerne lave en Reporting Services rapport Værdifulde funktioner Hyper Related OLAP klik på hvilket som helst tal (en beregning) i en Reporting Services rapport for at se nærmere på tallet. Med et enkelt klik bliver du ført tilbage til analysen bag tallet. Intelligente agenter du kan indstille intelligente agenter til at holde øje med tal i dine rapporter. Agenten vil automatisk sende dig en , når de udvalgte tal svinger ud. Bestil rapporter Når en rapport er opsat, kan du indstille systemet til at generere og distribuere rapporten med et hvilket som helst tidsinterval. Systemet sikrer efterfølgende, at rapporten bliver sent til de rigtige medarbejdere på det rigtige tidspunkt.

8 TARGIT Skalérbare kort - Dine geografiske analyser bliver som forvandlede! Licens- og systemkrav: Antallet af klienter skal være lig antallet af mulige navngivne TARGIT brugere. TARGIT tilbyder et værktøj, som vil revolutionere dine geografiske objekter og opfylde alle dine ønsker om detaljerede kort. Ét enkelt klik kan bringe dig ny indsigt helt ned i mindste detalje. Software Update kontrakt er obligatorisk for hele løsningen ved køb af TARGIT skalérbare kort klienter GIS-teknologi integreret i TARGIT BI Suite Som supplement til det velkendte TARGIT kort og TARGIT globussen tilbyder vi et værktøj, der gør geografien i TARGIT BI Suite helt nøjagtig! Ved hjælp af GIS-teknologi (Geografiske Informationssystemer) giver TARGIT BI Suite adgang til skalérbare kort og satellitbilleder, der betyder, at dine geografiske objekter kan blive endnu mere informative og rige på detaljer. Du kan nemt zoome ind på relevante lande og områder, og flere geografiske oplysninger vil hermed komme til syne. Områdebaserede kort Kortene er baseret på områder i stedet for en enkelt prik som hidtil, så du vil opleve, at hele regionen bliver farvet af farveagenten, og at du kan klikke på hele landets omfang, når du vil udføre en Hyper Relation (patenteret af TARGIT). Du klikker blot på det land, du vil vide endnu mere om, og dermed påfører du landets kriterier til de øvrige objekter i din analyse. Få alle detaljerne med! Med TARGIT skalérbare kort -teknologien kan dine ønsker og behov blive opfyldt til fulde, da du får muligheden for at få alverdens kort i alverdens detaljeringsgrader. Dette giver alle de bedste betingelser for at få ny indsigt helt ned i de mindste detaljer. Få et geografisk overblik eller zoom helt ind på detaljerne! Anvend dine egne kortdata i TARGIT BI Suite TARGIT giver dig muligheden for at udnytte de eksisterende kortdata, din virksomhed allerede har. Det betyder, at du ikke nødvendigvis behøver at investere i nye kort, men kan integrere dem, din virksomhed allerede har i din TARGIT løsning.

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig

EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation BI på EG Bolig EG Bolig Ledelsesinformation I det følgende vil vi gennemgå: Målsætninger Analyse eksempler Teknik og infrastruktur Målgrupper EG Copyright 2013 2 EG Bolig Ledelsesinformation

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright

APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR. EG Copyright APPLIKATIONSARKITEKTUR ERP INFRASTRUKTUR EG Copyright Infrastruktur er mere end nogle servere... Den Mentale Infrastruktur Den Fysiske Infrastruktur Den Mentale Infrastruktur Vi vil jo gerne have vores

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information.

Mission - Arbejdstilsynet medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø ved effektivt tilsyn, målrettet regulering og information. Agenda 1. Arbejdstilsynet 2. Baggrund for BI 3. Udvælgelsesproces 4. Implementering 5. Foreløbig anvendelse af Cognos 6. Det videre forløb 7. Demo 8. Mod rigtig BI!?! Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet er

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær.

Hosting. Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Hosting Managed Hosting - Læg jeres IT ud af huset - og spar tid og besvær. Mange virksomheder bruger i dag alt for mange ressourcer på at vedligeholde egne servere og IT-løsninger. Men faktisk er hosting

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7

Hosted løsning... 3. Hosted produkter... 4. Dedikeret server hosting... 5. Virtuel server hosting... 6. Shared Office hosting... 7 2011 Indhold Hosted løsning... 3 Hosted produkter... 4 Dedikeret server hosting... 5 Virtuel server hosting... 6 Shared Office hosting... 7 Exchange hosting... 8 Remote Backup... 9 Hosted løsning Hosting

Læs mere

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED

MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5. FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED MICROSOFT C5 LIGHT MICROSOFT C5 FÅ ET lettilgængeligt ØKONOMISYSTEM, DER KAN VOKSE MED DIN VIRKSOMHED ET EFFEKTIVT økonomisystem SPARER BÅDE TID OG PENGE Der er nok at se til i en mindre virksomhed. Og

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

den Rollebaserede brugergrænseflade

den Rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade Hvordan anvendes diagrammer? Man siger, at et billede siger mere end 1.000 ord. En påstand, som de fleste nok er enig i. Øjet opfatter og hjernen tolker et billede

Læs mere

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer

søgaard co ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer ipaper online katalog - nyt liv til dine pdf filer Brochurer, kataloger, blade mm. online ipaper giver brugeren mulighed for - på hjemmesiden - at bladre i dine kataloger, tryksager og brochurer på samme

Læs mere

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Enterprise Status/Analyse Dette er en indføring i brugen af produktet Mamut Enterprise Status/Analyse. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel, som omhandler virksomheden Kontormøbler AS, blive

Læs mere

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne

Din virksomhed. Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Din virksomhed Microsoft Dynamics NAV 2009 - med dine medarbejdere i hovedrollerne Lars Forsendelse og modtagelse Lars holder styr på forsendelser og modtagelser af varer. Han er også team leder for for

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på:

www.saskurser.dk Praktisk information Tilmelding Du tilmelder dig telefonisk på 7028 2973 eller på: Praktisk information Kursussteder Kurserne afholdes i SAS Knowledge & Education Centre på følgende adresser: København - Købmagergade 7-9, 1150 København K Skanderborg - Kr. Kielbergsvej 3, 8660 Skanderborg

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Velkommen til. Brugerdag 2014

Velkommen til. Brugerdag 2014 Velkommen til Brugerdag 2014 Dagens program 09.00 09.15 Velkomst og opstart 09.15 09.45 Dynamics NAV & C5 v/thomas Halse, Microsoft - Produktstrategi & nyhederc5 2 NAV - 5 forslag til hvordan Dynamics

Læs mere

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Kvalitetsseminar. At sætte en standard, der skaber værdi. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kvalitetsseminar At sætte en standard, der skaber værdi Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Udfordringer Store krav til kontrol og styring Sværere at skabe overblik over sager og medarbejdere

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9

Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 Modernisering af BI miljø i Codan v.h.a. SAS V9 1Oktober 2003 / JFA Om Codan Ca. 2000 medarbejdere i Danmark Moderselskabet er engelske Royal & Sun Alliance, som ejer 72% af aktierne Bruttopræmier i Danmark

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Hvorfor starte fra bunden?

Hvorfor starte fra bunden? ! Hvorfor starte fra bunden? Udrul BI4Dynamics på blot 1 dag! Installationsguiden opbygger det komplette data warehouse på Microsoft SQL Server og udruller OLAP kuber i Microsoft Analysis Services. Under

Læs mere

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV

Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV INDLÆG 06: DYNAMICS NAV Standard er godt: Hør om vores add-ons til Dynamics NAV Jens Bakke 6. og 11. november 2014 Jens Bakke Uddannelse Rolle Certificeringer Nationaløkonomi - Odense Universitet Senior

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden

Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Velkommen til BEHRINGER PODCAST hurtigstart guiden Tak for tilliden af valget af et af vore podcast kompatible produkter. Denne fremragende software og hardware pakke muliggør produktion af podcasts af

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser

forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Tilbud på ekstra brugerlicenser Mamut One din nye løsning! Læs mere side 6 forårstilbud til Mamut kunder Øg salget Reducér udgifterne Få pengene ind Viden er en sikker investering Køb kurser og spar op til 47%. Læs mere side 4 op til

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak

Microsoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak 1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering

Læs mere

Lundberg Nyt august 2015

Lundberg Nyt august 2015 Indhold: Lundberg Cloud Drive... side 1 Skibinge Skadedyrservice... side 2 WPA Mobile/Smartday... side 3 Status C5 Håndværk... side 4 Fjernbackup... side 5 Windows 10... side 6 Personale Nyt... side 7

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

SharePoint 2007 + 2010 Business Intelligence

SharePoint 2007 + 2010 Business Intelligence SharePoint 2007 + 2010 Business Intelligence Modtager Forfatter Dato Version SPBG Martin Sams 1.0 Jeres indlægsholder i dag... Martin Norrbom Sams Direktør & Partner i ProActive 15 års professional erfaring

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg

DayCare. CIM Care Systemer. Mere tid til børn og omsorg DayCare CIM Care Systemer Mere tid til børn og omsorg CIM Care Systemer PPB Kommunikationsmodel Pårørende Tryghed Kommunikation Information Involvering Indsigt Borger Tryghed Information Hjælp til selvhjælp

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden

Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden Adgangskontrol som nemt integreres i den moderne verden TruPortal 1.5 leverer brugervenlighed og flere funktioner, så den imødekommer behovene til løsningen af forskellige opgaver TruPortal 1.5 Effektiv,

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder

EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder EH SmartView Euler Hermes Online EH SmartView: Se alle ricisi og muligheder www.eulerhermes.dk EH SmartView Overvåg risici og grib mulighederne, når de opstår I en usikker verden kræver det viden at beskytte

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com

Kursuskalender 2015. Savner du et kursus på listen, er du meget velkommen til at kontakte os på mail: saskurser@sas.com Kurser Dage januar februar marts april maj juni SAS College SAS College: Analyse 12. & 26. 9. & 23. 7. & 21. SAS College: Data Visualization SAS College: SAS Visual Analytics Advanced Foundation - Programming

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad Med dit abonnement på en Waoo! TV-pakke, kan du kvit og frit se web TV på din ipad. Du

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER BUSINESS PRODUCTIVITY Peter Holm & Morten Albrechtsen Maj 2013 AGENDA INTRODUKTION TIL BUSINESS PRODUCTIVITY HOS COLUMBUS PÅ BESØG I AX 2012 BUSINESS

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 AirPlay...11 FAQ...12 Kontaktinformation...16

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad

Quick Guide. Waoo! Web TV på ipad Quick Guide Waoo! Web TV på ipad Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din ipad...4 Det er nemt at komme i gang...5 FAQ...10 Kontaktinformation...14 Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere