Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007"

Transkript

1 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2007 Juni 2008 Henrik Schroll

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Resume...5 Udtalelse fra Kompetencecenter Syd...5 Indledning og baggrund...7 Organisation...7 KIF Fonden...7 Kvalitetsfagligt Udvalg...9 DAMD styregruppen...9 Fagudvalget (Kvalitets- og Forskningsudvalget)...9 Systembeskrivelse...11 Udvikling og Status...12 Tilmelding til diabetes forløbsydelsen og datafangst i Forsendelse af data til databasen i Forsendelserne over sundhedsdatanettet SDN...15 Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD...16 Aktiviteter på databasen (dynamisk tilslutning)...16 Diabetes status (dynamisk tilslutning)...17 Indikator rapport...18 NIP Diabetes...18 Egne Indikatorer fra Almen Praksis...18 Andelen af patienter med diabetes i almen praksis...18 Datatabeller med patienter fordelt på alder, køn, samarbejdsform og region...19 Andelen af patienter, der har modtaget livsstilssamtale...19 Procesindikatorer og resultatindikatorer...19 Hvordan kan resultaterne anvendes til udvikling af kvaliteten?...19 Elementer fra bevillingsskrivelsen fra regionernes databasesekretariat Afrapportering til lægerne...22 Nye sygdomsområder...24 Øvrige igangværende projekter...25 Projekter undervejs...25 Perspektiver for de to næste år!...26 Referencer...28

3 Forord Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) startede den 1. maj 2007 som en specialespecifik klinisk kvalitetsdatabase. Dette er den først årsrapport fra DAMD. Organisationen bag databasen er beskrevet samt fremtidige perspektiver til databasen. På nuværende tidspunkt er der naturligvis kun en begrænset mængde data at afrapportere. Fremtidige rapporteringer vil følge kalenderåret. Denne rapport omfatter derfor kun perioden fra 1. januar 2007 (1. maj) til den 31. december Ved afrapporteringen af diabetesdata fra DAMD til det Nationale IndikatorProjekt (NIP) er der dog valgt en anden termin, nemlig perioden fra 1. marts 2007 til 29. februar 2008, idet rapporten på den måde bliver i overensstemmelse med indberetningerne af de øvrige NIP diabetesdata. Målet er, at DAMD skal bruges så meget som muligt både til kvalitetsprojekter og til forskningsprojekter. Begge dele kræver, at kvaliteten af de registrerede data er meget høj. I samarbejde med de lokale regioner laver DAK-E IT derfor ICPC kodekurser samt kurser i brug af det datafangstmodul, der bruges til at indberette data til DAMD. Vi er meget interesserede i kommentarer og reaktioner på årsrapporten, så ring eller gerne til os! Odense, juni 2008 Henrik Schroll Leder af DAK-E IT Søren Friborg Chef for DAK-E. 3

4 Resume Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD er en nyoprettet, godkendt specialespecifik database for almen praksis. Databasen bygger på et pilotprojekt fra 2005 og er i Landsoverenskomsten mellem Praktiserende Lægers Organisation og Sygesikringens Forhandlingsudvalg fra 2006 inddraget som den database, de praktiserende læger skal indrapportere deres diabetesbehandling til i forbindelse med brug af diabetesforløbsydelsen. Ved udgangen af 2007 var 154 klinikker med 310 læger tilsluttet indberetningssystemet. Etableringen af indberetningssystemet (datafangst) med de 12 forskellige edb-systemer, der bruges i almen praksis, har været en stor udfordring, men de værste børnesygdomme skønnes nu at være løst, og alt tyder på, at datafangst og DAMD kan klare de udfordringer, en generel udbredelse vil kræve. Den første afrapportering til NIP Diabetes har fundet sted. For at fremme kvalitetsudviklingen i almen praksis er der udviklet et online tilbagemeldingssystem, så den enkelte læge via sin digitale signatur kan se egne diabetesbehandlingsresultater og sammenligne disse med behandlingen i kommunalt, regionalt og nationalt regi. Lægen kan identificere sine patienter og se, hvor behandlingen kan optimeres. Allerede på nuværende tidspunkt er der stor interesse for at kunne anvende DAMD til kvalitets- og forskningsprojekter. Udtalelse fra Kompetencecenter Syd den 19. juni 2008 vedrørende DAMD Årsberetning Påtegning fra Kompetencecenter SYD v/anders Green, professor, overlæge, dr.med. I henhold til basiskravene for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser skal kompetencecenteret fremlægge følgende bemærkninger. Forholdene omkring Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) er helt specielle: Databasen har først og fremmest karakter af at være en ressourcedatabase, der kan fungere som datakilde for sygdomsspecifikke kliniske kvalitetsdatabaser. DAMD er i første omgang etableret for at kunne fungere som kilde til at supplere med data fra almen praksis på diabetesområdet inden for Det Nationale Indikator Projekt. DAMD har endvidere helt specielle forhold ved dels at have frivillig tilslutning fra de praktiserende læger afhængigt af deres tilmelding til at levere specielle overenskomstmæssige ydelser, dels at have drifts- og etableringsomkostninger dækket af centrale fondsmidler som led i aftale mellem de praktiserende lægers organisation og det offentlige. 5

5 DAMD varetager selv IT-driften inden for godkendte rammer ved Syddansk Universitet. DAMD er under gradvis opbygning med de første data indløbet i sidste del af Data fra DAMD med relation til diabetesområdet er overført til NIP i foråret 2008 og afrapporteres inden for NIP-systemet og dermed ikke i DAMDs årsrapport. DAMD har derudover en række indikatorer af overvejende proceskarakter. Imidlertid er datagrundlaget ufuldstændigt og for spinkelt til meningsfuld afrapportering for år Ovenstående forhold medfører, at DAMDs rapport for år 2007 først og fremmest dækker organisatoriske og administrative emner. Kompetencecenteret er i løbende dialog med DAMD ikke mindst hvad angår opsætning til analyse og afrapportering af indikatorer i de kommende årsrapporter. 6

6 Indledning og baggrund Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD er en specialespecifik klinisk kvalitetsdatabase, der bygger på et ph.d. studie tilbage i Heri blev det vist, at det var muligt at indsamle patient-lægekontakter og forløbsdata fra fire forskellige edb-praksissystemer i almen praksis. Det blev også vist, at de enkelte patientkontakter kunne kobles sammen til forløb, men processen var så arbejdskrævende for lægen, at den kun var mulig i et forskningsprojekt. Metoden kunne slet ikke bruges i en travl praksishverdag. Udfordringen blev derfor at udvikle en ny metode, hvormed man alligevel kunne skaffe de oplysninger, der var nødvendige i den fremtidige udvikling af faget almen medicin, herunder både kvalitetsudvikling og forskning i kvalitet. Det udviklede program Sentinel Datafangst blev skabt og testet i et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og DAK projektet. Sentinel, der blandt andet kan oversættes med fyrtårn, hentyder til indsamlingen af en global aktivitetsregistrering, der belyser indholdet af de daglige patientkontakter i almen praksis. Datafangst henviser til en systematisk indsamling af data suppleret med en mere projektorienteret indsamling af specifikke data via spørgsmål på en pop-up skærm. Evalueringen af pilotdriften viste, at programmet på en enkel måde kunne samle data uden at forstyrre lægen væsentligt i den travle hverdag 2. Med overenskomsten mellem Praktiserende Lægers Organisation, PLO og Sygesikringens Forhandlingsudvalg, SFU blev i 2006 grundlaget skabt for Diabetesforløbsydelsen. Datafangstmetoden med installation af datafangstmodulet i den enkelte klinik blev herefter en betingelse for at kunne honoreres med forløbsydelsen. DAMD blev i 2007 godkendt af Sundhedsstyrelsen som en klinisk kvalitetsdatabase og blev sidestillet med de øvrige kliniske kvalitetsdatabaser i Regionernes Databasesekretariat. DAMD er således en national klinisk kvalitetsdatabase knyttet til Kompetencecenter Syd, KCS ved Region Syddanmark. Organisation KIF Fonden Med overenskomsten i 2006 mellem Amtsrådsforeningen, SFU og Praktiserende Lægers Organisation, PLO blev det besluttet at oprette en fond (KIF fonden (Kvalitets- og Informatikfonden) (se figur 1) til fremme af kvalitetsudviklingen og it-udviklingen i almen praksis. Fonden er sidestillet med de to andre fonde, som 7

7 ligeledes er aftalt i overenskomsten, nemlig Efteruddannelsesfonden og Forskningsfonden. KIF fondens bestyrelse er repræsenteret med lige dele medlemmer valgt af PLO, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Danske Regioner. Aktuelt er sammensætningen: Kristian Ebbensgaard, Formand Henrik Dibbern, Næstformand Klaus Friis Andersen Bjarne Jørgensen Johannes Flensted-Jensen Jens Elkjær Regionsformand, Region Sjælland Næstformand i PLO Bestyrelsesmedlem i PLO Bestyrelsesmedlem i DSAM Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland Regionssundhedsdirektør, Region Syddanmark Figur 1 KIF bestyrelsen har ansat en chef for Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed, DAK-E. Chefen er aktuelt Søren Friborg. DAK-E har sit ledelsessekretariat i Danske Regioner. I tilknytning til DAK-E er der en IT afdeling i Odense, hvor Henrik Schroll er ansat som leder, og en afdeling for patientevaluering i Århus, hvor Gitte Hove er ansat som leder. IT enheden i Odense har ansvar for ICPC, Sentinel Datafangst og DAMD. 8

8 Kvalitetsfagligt Udvalg Til højre i diagrammet vises tilknytningen til Kvalitetsfagligt Udvalg, der har til opgave at rådgive og koordinerer de centrale og decentrale aktiviteter i kvalitetsudvikling i almen praksis. Formand er aktuelt Jens Rubak fra Århus. Udvalget er repræsenteret med to medlemmer fra hver af de enkelte regioner, IKAS, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, DSAM og PLO. DAK-E varetager sekretariatsfunktionen. Se mere på: DAMD styregruppen Til venstre i diagrammet ses styregruppen Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD. Mange af medlemmerne er gengangere fra KIF bestyrelsen. Desuden er den dataansvarlige fra Region Syddanmark, afdelingsleder Lisbeth Rasmussen repræsenteret, og fra Kompetence Center Syd kommer professor Anders Green. Region Syddanmark: Kompetence Center Syd: DSAM: PLO: Regionernes Lønnings- og Takstnævn: Observatør fra DAK-E: Lisbeth Rasmussen Anders Green Bjarne Jørgensen Henrik Dibbern Jens Elkjær Søren Friborg Formand for gruppen er Bjarne Jørgensen, og sekretariatsfunktionen varetages af DAK-E IT og dennes leder. Fagudvalget (Kvalitets- og Forskningsudvalget) Da det kan forventes, at mange kvalitets- og forskningsprojekter kan baseres på DAMDs data, er der nedsat et Fagudvalg til at vurdere og prioritere, hvilke projekter, der kan afvikles ved datafangstmetoden, og hvilke projekter, der kan få data fra DAMD. Fagudvalget kaldes i daglig tale Kvalitets- og Forskningsudvalget og består aktuelt af: 9

9 Region Nordjylland: Region Midtjylland: Region Syddanmark: Region Sjælland: Region Hovedstaden: Århus Universitet: Syddansk Universitet: Københavns Universitet: PLO: Regionernes Lønnings- og Takstnævn: Observatør DAK-E: Leo Thomsen - formand Jens Rubak Holger Rasmussen Hans Pescettini Bente Nielsen Bo Christensen Jens Søndergaard John Sahl Andersen Thomas Bo Nielsen Martin Bagger Brandt Søren Friborg Sekretariatsfunktionen varetages af DAK-E IT og dennes leder. 10

10 Systembeskrivelse Sentinel Datafangst er et elektronisk program, der installeres på serveren i den enkelte klinik. Programmet opsamler løbende under arbejdet i klinikken kopier af data om medicinordinationer, laboratorieværdier, ydelser og diagnoser om den enkelte patient, der registreres med CPR samt et tidsstempel for hændelsen. Via en pop-up udløst under konsultationen kan der suppleres med ekstra projektrettede ikke strukturerede informationer (figur 2). Figur 2 Sentinel i almen praksis Læge-system (Lægernes praksissystem) Patientidentifikation -Dato Sentinel/Datafangstmodul Sentinel- Trigger database Database -Diagnoser -Medicin -Ydelser -Laboratoriekoder Datafangst projekt -1 Pop-up skærm Data overføres automatisk fra lægesystem til sentineldatabasen Alle lægesystemer opdateres løbende fra eksterne kilder med strukturerede datatabeller om medicin, diagnoser, ydelser og laboratoriekoder og værdier. Disse data lagres ganske vist forskelligt i de forskellige lægesystemer, men udlæses løbende under produktionen på standardiseret vis til Sentinelmodulet kombineret med et tidsstempel og det CPR nummer, som aktiviteten omhandler. Er der til et projekt behov for yderligere specifikke informationer, kan supplerende spørgsmål indhentes ved en pop-up, der viser sig på skærmen, når patientkontakten finder sted. Pop-up en kan udløses af en bestemt diagnose, en ATC kode (medicinsk præparat), en ydelse eller en laboratoriekode samt en kombination af disse. Data fra den enkelte klinik overføres om natten eller mindst en gang om ugen til DAMD via det offentlige sundhedsdatanet. Samtidig med kommunikationen opdateres serveren på den enkelte klinik med evt. nye projekter, som lægen kan tilslutte sig, hvis det ønskes. Ophørte projekter bliver ved samme lejlighed trukket ud af tilbudslisten til den enkelte klinik og læge. 11

11 Udvikling og Status Tilmelding til diabetes forløbsydelsen og datafangst i 2007 Figur Antal ny tilmeldte klinikker 0 jan april juli okt Grafen viser akkumuleret antal nye tilmeldinger i løbet af året fordelt på den enkelte måned. Ved årets begyndelse var der fra pilotdriften godt 14 klinikker i drift, og fra marts måned startede tilmeldingen med to nye klinikker, mens april og maj gav mere end 100 nye tilmeldinger. Sidst på året flader tilmeldingsraten ud. Forsendelse af data til databasen i 2007 Klinikker der sender data fordelt på de enkelte måneder i løbet af Figur April juli oktober 31-dec Antal Klinikker i produktion 12

12 Indtil starten på tilmelding den 1. april var der fra pilotdriften 14 klinikker i produktion. Dette tal steg til 154 klinikker, der ved udgangen af 2007 var koblet op på DAMD. De 154 klinikker modsvarer ca. 310 læger. Af de 154 klinikker sendte ved årets udgang 148 klinikker data. De resterende var i installationsfasen. Lægerne kunne vælge at tilmelde sig Datafangst og derpå bede systemhuset om at foretage installationen og opkoblingen. Andre læger valgte først at få datafangstmodulet installeret og siden at tilmelde sig forløbsydelsen. Dette giver flere situationer: 1. Læger der har tilmeldt sig datafangst og er i drift. 2. Læger der er tilmeldt og har fået modulet installeret, men endnu ikke er kommet i gang. (Venter på at alle i en typisk flermandspraksis er klar til start. Alle skal diagnosekode). 3. Læger der har tilmeldt sig forløbsydelsen, men ikke har fået modulet installeret. 4. Læger der har fået modulet installeret og er kommet i gang og sender data, men har glemt at tilmelde sig til DAMD. 5. Læger der har fået modulet installeret og sender data, men endnu ikke er kommet i gang med diagnosekodning og i øvrigt har glemt at tilmelde sig DAMD. Situation 1 og 3 er langt de hyppigste. Situation nr. 2 forekommer til tider i en opstartsfase. Situation nr. 4 og 5 forsøger vi at minimere ved med jævne mellemrum at identificere, hvilke praksis det drejer sig om og kontakte dem. Det gøres enten fra DAK-E IT eller ved, at en datakonsulent i den enkelte region kontakter klinikkerne, både de, der har glemt at tilmelde sig og de, der ikke endnu har fået modulet installeret. Installation med drift af Datafangst kunne først finde sted fra maj Ud fra forskellen mellem de to kurver kan ses, at installationshastigheden i begyndelsen slet ikke kunne følge med tilmeldingshastigheden. Dette havde flere årsager: 1. Ikke alle systemer var klar til at installere, nogle var endnu ikke certificeret. 2. Andre systemer havde ikke supportkapacitet til at klare installationen i den hastighed, som brugerne ønskede det. 13

13 3. Der var i nogle systemer store tekniske udfordringer med at få centralserverløsningerne til at virke sammen med datafangst, men til gengæld, når centralserverløsningerne først var etableret, var driften meget stabil. 4. Der var børnesygdomme med Sentinelmodulets samspil med Microsoft XP, som først hen over sommeren blev løst. 5. Der var udfordringer med at få diabetespop-up en til at blive udløst, når den skulle. Dette skyldes, at de IUPAC koder (laboratoriekoder), der skulle være implementeret i lægesystemerne, ikke som forventet og lovet var installeret. 6. Det voldte også lægerne større besvær end kalkuleret at bruge de implementerede laboratoriekoder, der skulle styre pop-up en. Af den grund blev der udformet en manual, der kan ses på DAK-E hjemmesiden, og der blev udformet systemspecifikke vejledninger til, hvordan man i det enkelte system kom i gang med datafangst og forløbsydelsen. Det har været nødvendigt at ansætte en superbruger fra hvert lægesystem til at hjælpe de nytilmeldte læger i gang med at anvende datafangst. Alt i alt har det første halve år krævet væsentlig mere support end kalkuleret. Men mod slutningen af året viste erfaringerne, at børnesygdommene var overstået, og at datafangst kørte stabilt i næsten alle installationer, og at de tekniske problemer, der blev observeret i opstartsfasen, var løst. Der er imidlertid fortsat problemer med at få diabetespop-up en til at udløses på det tidspunkt, hvor lægen forventer, at det skal ske. Årsagen ligger i den styring, der finder sted ved hjælp af de to IUPAC koder i lægesystemet. Koderne var ikke som aftalt og forventet implementeret af systemhusene. De systemspecifikke superbrugere fra de enkelte lægesystemer har imidlertid været en nyttig hjælp til at få brugerne hjulpet i gang. Ved fremtidige projekter bør man nok undlade så mange krav til styring af pop-up en, at det komplicerer driften urimeligt. Den nuværende status er imidlertid ingen garanti for, at nye især tekniske problemer ikke kan opstå. Supportorganisationen til en større udbredelse må dog udliciteres til de regionale datakonsulenter for de betjeningsmæssige problemer og til systemhusene for de tekniske problemer. DAK-E IT har til de fremtidige supportere ud fra de erfaringer, der er gjort i opstartsfasen, udviklet et flow chart, der hjælper datakonsulenten med at identificere, løse eller henvise til den korrekte instans for hjælp. 14

14 Forsendelserne over sundhedsdatanettet, SDN I pilotdriften med to systemer var der problemer med, at kommunikationen over SDN til tider gik i stå. Med de mange nye systemer viste kommunikationen over SDN sig væsentlig mere problematisk end forventet. Der var problemer med pakkestørrelser, tab af datapakker og fejl i pakker. Først med en efterprogrammering af forsendelsesprotokollerne foretaget af ACURE lykkedes det at stabilisere forsendelserne og få en mere stabil drift på SDN. 15

15 Dansk AlmenMedicinsk Database, DAMD DAMD er en SQL baseret databaseserver med Windows 2005 som styresystem. Den er fysisk placeret i Syddansk Universitets A klassificerede servermiljø. Den er koblet op til SDN, hvorfra den modtager data fra de enkelte klinikker, der har aftaler på SDN. Hver nat kommunikerer den med klinikkerne og udveksler evt. nye projekter til klinikkerne med data fra klinikkerne. Serveren er kapslet ind med en brugerstyring og en tracelog, som gemmes på en SQL logserver ved siden af den primære server. Sikkerhedsprogrammet er Lumigent. Fra DAMD laves batchkørsler, der genererer rapporter som gemmes på en rapportserver. Udefra kan kun rapportserveren tilgås via SSO adgang med en professionel digital signatur gennem Sundhed.dk. DAMD serveren kan kun tilgås gennem et lukket LAN netværk, der kræver en fysisk placering på et af DAK-E IT kontorerne. Der er udfærdiget en sikkerhedsinstruks, som alle med adgang har skrevet under på. De nødvendige tilladelser fra Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen samt Danske Regioners Databasesekretariatet foreligger. Aktiviteter på databasen (dynamisk tilslutning) Som redegjort i afsnittet Forsendelse af data til databasen er der tale om en dynamisk tilslutning, hvilket betyder, at der er en over året stigende tilslutning af klinikker, der sender data. Klinikkerne kan med den modificering, der blev indført i Sentinel version 2.0, vælge i hvilken mængde og grad, man ønsker at sende data. Man kan sende: Alt Dvs. man sender fra det øjeblik, modulet er installeret, alle data, der vedrører medicin, laboratorieværdier, ydelseskoder og diagnoser på alle patienter, der efterfølgende kontakter klinikken. Pr. projekt. Dvs. man sender tilsvarende typer af data på de patienter, der indgår i et projekt fra det øjeblik, patienten er trigget af en pop-up. Her sendes der ikke data før trigningen, og der sendes ikke data på de øvrige patienter i klinikken. Intet Der opsamles data i klinikken i modulet, men intet sendes ud af huset. Der modtages kun nye projekter, som lægen kan se på sin skærm og evt. tilmelde sig. Ca. 85 % af lægerne har valgt at sende alt, dvs. alle deres data til DAMD. Fra Pilotdriften af datafangst 2 viste datatabet sig ved sammenligning imellem data i to lægesystemers datatabeller og data i DAMD sig at være ubetydeligt og under 0,5 %. Det kritiske problem ved datavaliditeten står og falder således med de diagnoser, lægerne har sat på de enkelte patientkontakter. En stor del af 16

16 lægerne har en meget høj grad af kodning af deres face to face kontakter (Konsultationer og sygebesøg). Inter- og intraobservatørvariationen i diagnosekodning har i både danske og udenlandske studier vist, at en enighed i diagnosesætningen på mere end 70% vurderes højt, og at enigheden er højest ved kroniske sygdomme 3 4. Ifølge overenskomsten er lægen kun forpligtet til at diagnosekode alle sine diabetespatienter. Diabetes status (dynamisk tilslutning) Diabetesdata i DAMD er naturligvis underlagt de samme dynamiske betingelser som nævnt i aktiviteter på databasen. Det betyder, at datakompletheden kun kan måles prospektivt. Sagt med andre ord vil data, der er registreret i lægesystemet før datafangstmodulets installation, ikke blive overført til DAMD. Hvis lægen vælger kun at sende pr. projekt, vil data fra den enkelte patient endvidere først blive overført fra det tidspunkt, pop-up en er trigget og fremefter. Det betyder, at for patienter, der er trigget for lang tid siden, vil man opnå næsten komplette data set i et oversigtsvindue på typisk et år tilbage, mens patienter, der er trigget for nylig, vil have mangelfulde data i det samme observationsvindue. Til kvalitetsrapporter er datakompletheden en nødvendighed, og det er da også baggrunden for den primære udmelding ved introduktionsmøderne om diabetes forløbsydelsen, at man ikke kan forvente at få valide rapporter om kvaliteten, før, man har medvirket i ca. et år. Pr. tradition er der stadig mange læger, som skriver blodtryk, højde og vægt ind i deres tekstbaserede journal, og for at få gjort lægerne opmærksomme på denne uhensigtsmæssighed, så de kan rette den, valgte vi at starte udsendelsen af kvalitetsrapporter allerede efter 3 til 5 måneders kodning. Desværre har det yderligere vist sig, at strukturerede data som højde, vægt, blodtryk, mikroalbuminuri osv. er lagret endog meget forskelligt i de forskellige lægesystemer, der anvendes i almen praksis. Dette kompliceres endvidere af, at mange klinikker har oprettet selvstændige koder til denne registrering. Når vi så ud fra DAMD databasen skal generere kvalitetsrapporter til lægerne, må vi søge blandt de utallige forskellige koder, der er anvendt, og sammenstykke et program, der kan transformere data til brugbare tilbagemeldinger. Forholdet er ikke unikt for DAMD, men er i højeste grad også et problem for de øvrige hospitalers kvalitetsdatabaser. Fx opgiver nogle hospitalers laboratorier HbA1c i procent, mens andre opgiver værdien i mmol/l. Problemerne med mikroalbumin er i den relation særdeles problematisk, idet der her er tale om mere end en håndfuld af forskellige måder at måle udskillelsen på. Området trænger i højeste grad til en regulering! I NIP har man valgt en løsning, hvor man definerer sig ud af problemet, idet man kun godkender data leveret i et specifikt format, ellers er data manglende. MedCom har i den anledning været DAK-E IT behjælpelig med at udvikle nogle IUPAC koder, der gennem året er udmeldt til systemhusene og nu langsomt er 17

17 ved at blive implementeret i flere af lægesystemerne. Men det løser kun gradvis en del af problemerne for DAK-E. Der er brug for, at der gennemføres en national standardisering inden for hele laboratorieområdet. Indikator rapport NIP Diabetes De indikatorer for sygdomsbehandling, der er fælles med NIP Diabetes og for DAMD, er afrapporteret gennem NIP diabetesdatabasen, idet data for perioden fra 1. marts 2007 til 29. februar 2008 er overført og indrapporteret til NIP. Det drejer sig om 2366 årskontroller. Offentliggørelsen finder sted som de øvrige NIP diabetesindikatorer på Sundhed.dk ved et selvstændigt område for almen praksis. Egne Indikatorer fra Almen Praksis Jævnfør ovenstående skal denne del af årsrapport fokusere på de indikatorer for diabetesbehandlingen, der er indrapporteret til DAMD, og som ligger ud over NIP indikatorerne. På grund af den ovenfor nævnte dynamiske tilslutning til almen praksis, hvor den store gruppe af klinikker først startede med at indrapportere data til DAMD i de sidste måneder af 2007, er datagrundlaget meget spinkelt. Det er derfor valgt først at offentliggøre data om de ekstra indikatorer, der er inkluderet i indikatorsættet for almen praksis, for kalenderåret Nedenfor omtales kort de indikatorer, der er udviklet til almen praksis ud over NIP indikatorerne. Andelen af patienter med diabetes i almen praksis DAMD opbygges dynamisk, dvs. tilslutningen til databasen sker gradvis med nye klinikker, der melder sig til. Dette medføre, at nye klinikker kun vil have opnået kontakt med få af deres diabetespatienter, mens klinikker, der har været med i mere end et år, kan forventes at have haft kontakt med mere end 90% af deres diabetespatienter 1. Et foreløbigt estimat over hvad prævalensen ender ud med for de læger, der har været med i forløbsydelsen i mere end et år, er ca. 3%. Dette giver et signal om, at de fleste diabetikere, der findes i almen praksis, efter godt et år formentlig vil blive registreret i DAMD. 18

18 Et mere nøjagtigt parametrisk estimat kan beregnes ud fra at modificere en teknik (ventetidsfordelingen) 5, der tidligere er udviklet og anvendt til beregning af prævalens og incidens i to ph.d. studier. Den avancerede statistiske opgave er givet videre til en statistisk medarbejder og vil formentlig munde ud i en international artikel. Datatabeller med patienter fordelt på alder, køn, samarbejdsform og region Når datasættet er tilstrækkeligt stort, vil analyserne også omfatte ovennævnte fordeling af patienterne. Andelen af patienter, der har modtaget livsstilssamtale Datasættet vil komme til at vise de samme parametre som nævnt ovenfor og for rygeres vedkommende, hvor mange, der er tilbudt samtale om rygningen. Procesindikatorer og resultatindikatorer Hvordan måler man, om behandlingen af diabetes i almen praksis er god? Ideelt set bør alle patienter naturligvis behandles til det niveau for HbA1c, kolesterol, blodtryk osv., hvor risikoen for sygdomsprogression er lavest. Men virkelighedens verden er anderledes, og der kan være mange gode grunde til, at denne idealtilstand ikke kan nås. Man kan imidlertid ønske sig, at alle diabetespatienter mindst en gang i løbet af året har fået målt blodtryk, HbA1c, kolesterol osv. (procesindikator), men selv her findes der patienter, hvor dette krav ikke kan opfyldes. Er det god behandling, hvis 90% af diabetespatienterne har fået ovennævnte værdier målt i løbet af et år? Er det god behandling hvis 65% af diabetespatienterne har et HbA1c under 7,0? (resultatindikator). Er det god behandling, hvis der er mindre end 5% af patienterne, der har et HbA1c over 9%? Dansk AlmenMedicinsk Database afrapporterer både procesindikatorer og resultatindikatorer til den enkelte læge, så han kan sammenligne sin kvalitet med sine kolleger. (Se niveau 1 Benchmarking af din praksis mod dine kolleger i afsnittet Afrapportering til lægerne ). Hvordan kan resultaterne anvendes til udvikling af kvaliteten? Almen praksis deltager i den Danske Kvalitetsmodel og vil som sådan gerne vise og fremme udviklingen af kvaliteten af arbejdet i almen praksis. Kvaliteten vises ved offentliggørelsen på NIP. Hovedvægten på de kvalitetsfremmende tiltag ligger på den tilbagemelding om egen kvalitet, som den enkelte læge løbende kan få adgang til. Tilbagemeldingerne er omtalt i afsnittet Afrapportering til 19

19 lægerne på de følgende sider. Principielt er det muligt for lægen at sammenligne sin kvalitet i behandlingen (benchmarking) med det, kolleger yder i kommunalt, regionalt og nationalt regi. Endvidere får lægen adgang til en oversigt over sin samlede diabetespopulation, hvor han/hun kan fastlåse de patienter, han/hun har behandlingsansvar for og rangstille dem efter både HbA1C, kolesterol, blodtryk osv. og se, hvilke patienter han/hun mangler at få sat i kolesterolsænkende behandling, og hvilke øvrige patienter, der kræver en særlig indsats. Endelig har lægen en side for den enkelte patient, hvor lægen og patienten let via farvede grafer kan se, hvor behandlingen er utilfredsstillende (rødt område), og hvor den er tilfredsstillende (grønt område). Der er således udviklet de værktøjer, der kan fremme kvaliteten for den enkelte læges behandling, men man har ingen sikkerhed for, om værktøjet bliver brugt. Flere regioners kvalitetssikringsudvalg påtænker imidlertid at lade deres diabeteskonsulenter besøge de enkelte praksis for at gennemgå og fremme de mulige potentielle kvalitetsforbedringer i de enkelte praksis. Elementer fra bevillingsskrivelsen fra regionernes databasesekretariat Databasen skal i løbet af 2008 implementere et online rapporteringsværktøj. Den 10. april 2008 er der åbnet op for, at den enkelte læge via Sundhed.dk og sin digitale signatur gennem en Sikker Sessions Overdragelse, SSO kan få adgang til ugentlige opdaterede rapporter om egen behandlingsstatus af sine diabetespatienter. Databasen skal medvirke til, at der sikres en koordination af indikatorsættene inden for de sygdomsområder, hvor der gennemføres tværsektoriel kvalitetsmonitorering, sådan at indikatorsættene udvikles parallelt. Der har i løbet af 2007 og 2008 været holdt flere møder med NIP Diabetes (Lasse Nørgaard), hvor der er aftalt betingelser for indberetning af diabetesindikatorerne fra almen praksis til NIP Diabetes. Parterne bag databasen skal for så vidt angår almen praksis inden ansøgningsrunden for 2009 aftale, hvilket enhedsniveau, der er relevant for offentliggørelse af ikke-anonymiserede kvalitetsdata. Det er aftalt, at der i 2008 offentliggøres diabetesdata på nationalt niveau og på regionalt niveau. Fra 2009 offentliggøres diabetesdata på nationalt, 20

20 regionalt og kommunalt niveau. Det sidste forudsætter imidlertid, at der er mere end fire praksis, der indberetter data i den enkelte kommune. Databasen skal arbejde på at forberede en udvidelse af de sygdomsområder, som databasen kvalitetsmonitorerer i almen praksis f.eks. ved at gennemføre indikatorudvikling m.m. Der er i DAK-E regi udarbejdet indikatorsæt for henholdsvis KOL, IHD og hjerteinsufficiens. I 2008 testes KOL indikatorerne for almen praksis. Databasen og Dansk Selskab for Almen Medicin skal aktivt arbejde for at sikre en høj tilslutningsgrad blandt de praktiserende læger. I relation til diabetesforløbsydelsens implementering er der udarbejdet en interimsrapport, hvori der kvalitativt er undersøgt for barrierer for implementeringen. Der arbejdes på den baggrund videre med implementeringen. Landsoverenskomstens parter er samtidig ansøgt om tilladelse til, at den enkelte læge kan få datafangstmodulet installeret uden at skulle anvende den af mange læger ikke accepterede forløbshonorering. 21

21 Afrapportering til lægerne Kvalitetsdata er i 2007 tilbagerapporteret til de deltagende læger, der havde indberettet data i mere end tre måneder. Der blev leveret en CD med muligheder for at se egne data i august 2007 og i november Som nævnt i afsnittet: Hvordan kan resultaterne anvendes til udvikling af kvaliteten? kan rapporterne vise kvaliteten på tre niveauer: Niveau 1 Benchmarking af din praksis mod dine kolleger: Som det kan ses af ovenstående billede, er rigtig mange patienter undersøgt gennem det sidste år. (Det er også en praksis, der har været med i mere end et år). Blodtryksniveauet med medianværdien 140 ligger dog over, hvad andre praksis registrerer. 22

22 Niveau 2 Praksispopulationen for den ansvarshavende læge fsn, rangeret efter blodtryksniveau. Det er nu muligt for lægen at identificere de patienter med højt blodtryk, hvor der kræves en særlig indsats for at få trykket ned. 23

23 Niveau 3 Den enkelte patient. Denne side er beregnet til interaktivt med patienten at vise, hvor behandlingen er tilfredsstillende (søjle i grønt område), og hvor der er muligheder for at forbedre behandlingen (søjle i rødt område). Siden kan udskrives til patienten til videre refleksion i hjemmet. Det påtænkes i øvrigt i slutningen af 2008 at give patienten adgang til at se denne side med sin personlige digitale signatur gennem sundhed.dk og en sikker session overdragelse (SSO). Nye sygdomsområder Som anført er der udviklet nye indikatorsæt til både KOL, hjerte-karsygdomme og til hjerteinsufficiens. KOL er i pilottest, og der eksisterer fra 1. april 2008 en DSAM vejledning. Flere regioner er i gang med at starte regionale kvalitetsprojekter med KOL. 24

24 Øvrige igangværende projekter Symptomdiagnoseprojektet for iskæmisk hjertesygdom. I Sentineldatabasen er der ca. 100 læger, der konsekvent registrerer mere end 70% af deres patientlægekontakter med ICPC koder. En mindre del af disse læger har nu registreret kontakter gennem mere end et år. Blandt dem uddrages diagnoser fra bevægeapparatet, fra hjerte, lunger, mave og bryst i en periode for 12 måneder siden, og disse kontakter følges op for at skabe et løst estimat over hvilke symptomer og klager, der senere kan vise sig at være udtryk for iskæmisk hjertesygdom. Mistanke om cancerprojektet. Fra Århus arbejder en forskergruppe med, hvor ofte en cancermistanke er til stede i en konsultation enten hos lægen eller patienten. Der er udviklet en pop-up med et avanceret spørgeskema, der udløses randomiseret ved hver 4. patient-lægekontakt. Lægen udfylder spørgeskemaet efter konsultationen, og patienten får efterfølgende tilsendt et spørgeskema, som han bedes svare på. Projekter undervejs Ansøgte projekter Ordination af antibiotika. Fra lægemiddelstyrelsen og Statens Seruminstitut er et ph.d. studie i gang, og der er modtaget en ansøgning, hvor man ønsker udviklet en pop-up som lægen bedes svare på ved ordination af antibiotika. Pop-up en udløses på den ATC kode i medicinordinationen, der tilkendegiver, at recepten indeholder et antibiotikapræparat. ICPC diagnosefordeling. Et Australsk ph.d. studie opsamler i forbindelse med ICPC klassifikationen version 3 informationer om brugen og fordelingen af ICPC koder i dagligdagen i almen praksis. Man er interesseret i, hvordan klassifikationen bruges i Danmark. Projektforespørgsler Diabetes Coaching projekt. Fra Steno Diabetes Center, DSI, Almen Medicin København og DAK-E er et coachingprojekt under udarbejdelse. Ideen er foreløbig, at en gruppe læger får specialistsupport direkte på klinikken af deres diabetes tilbagemelding, en anden gruppe får support gennem fjernvurdering af data, og en tredje gruppe mødes til gennemgang af egne tilbagemeldingsdata. Effekten af de forskellige tiltag vil så blive evalueret. 25

25 Børnedatabasen. En forskergruppe i Århus arbejder med indsamling af højde og vægt til børneundersøgelser. Data ønskes kombineret med data fra det kommunale system fra skoleundersøgelserne, da man ønsker af få en oversigt om udviklingen af børnefedme. Der planlægges udviklingen af en pop-up, der kan hjælpe lægen til tidlig opmærksomhed på problemet og beslutningsstøtte, så tidlig intervention med lavteknologiske løsninger til lavere omkostninger kan iværksættes. Maveblødningsprojekt. For en del år siden var mavesår/maveblødning ofte forårsaget af Helicobacter Pylori infektioner. I de seneste år er denne årsag trådt i baggrunden i forhold til maveblødninger forårsaget af NSAID behandling. Risikoen for maveblødninger afhænger af en række forskellige faktorer, heriblandt alder og tidligere maveproblemer. Risikoen kan formentlig estimeres ved en algoritme, og er risikoen tilstrækkelig stor, bør patienten sættes i behandling med profylaktisk protronpumpehæmmer. Der påtænkes udviklet en pop-upskærm, der kun aktiveres ved en tilstrækkelig høj risiko, og hvis patienten ikke får protronpumpehæmmer. Pop-up en skal minde lægen på, at denne patient formentlig bør tilbydes profylaktisk medicin. I begge de to sidstnævnte projekter kan pop-up en anvendes på en ny måde, nemlig som en beslutningsstøtte for lægens kliniske arbejde. Perspektiver for de to næste år! Relancering af datafangstmodulet I forbindelse med at bindingen mellem Datafangst og Forløbsydelsen bliver løsnet er det planen at relancere datafangstmodulet. Samtidig med relanceringen vil der blive tilbudt et landsdækkende audit projekt. Diabetestilbagemeldingerne. Der påtænkes indarbejdet et risikostratificeringsværktøj på patientniveau a la Diacard eller UKPDS Risk Engine, så lægen og patienten selv kan se, hvilke faktorer, der bidrager til hans risiko, og hvor meget den kan reduceres, ved fx et specifikt tiltag. Stratificeringsværktøjet til at forudsige på hvilket sted patienten bør behandles (hospitalsambulatoriet, kontrol i almen praksis eller self-care) vil blive raffineret, så det teknisk hjælper lægen til at beslutte hvor patienten er bedst tjent med at blive behandlet og hvis ikke det er muligt, kan lægen registrere hvorfor.. Sentineldatabasen. Der har gennem mange år været et ønske om på systematisk vis at få informationer om aktiviteter i almen praksis. Hollandske erfaringer (en søgning på Sentinel i Nivel databasen gav fx 63 internationale artikler) 6 har bidraget meget til ny viden, der er brugt til planlægninger i sundhedsvæsenet. Til det brug er det ikke nødvendigt med indsamling af data fra 26

26 alle praktiserende læger i Danmark. En mindre repræsentativ gruppe af læger, der diagnosekoder med megen høj kvalitet, er så langt at foretrække. Holland med ca praktiserende læger og 15 millioner indbygger har til det formål gennem mange år anvendt 40 læger til kontinuerlig registrering og 80 læger til ½ årlig supplerende dataindsamling. For nuværende har DAMD en gruppe på ca. 100 læger, der har valgt at sende alle data, og som diagnosekoder mere end 70% af deres patientkontakter. Der er således baggrund for at opbygge en tilsvarende database i Danmark. Databasen kan give særdeles vigtige informationer om kontaktmønstret i almen praksis, om sygdomsepidemiologi i bredeste betydning og om opgaveglidning fra sekundærsektoren til primærsektoren eller omvendt. Forløbsregistrering. Der er aktuelt store ønsker om at følge i første omgang kroniske sygdomsforløb på tværs af sektorgrænserne og medinddragende det kommunale system. Der findes allerede nu mange data i både sygehussystemerne og i de kommunale systemer. Skal man sammenkæde disse forløb, er man også nødt til at have data fra praksissektoren. Sentineldatabasen kan på langt sigt opfylde dette formål for praksissektorens vedkommende. 27

27 Referencer Reference Liste 1 Schroll H. Metoder til registrering og analyse af diagnoseklassificerede kontaktforløb i almen praksis Forskningsenheden for Almen Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet - Odense Universitet; Schroll H. Rapport om Sentinel Datafangstprojektet. J.B.Winsløws Vej 9 A, 5000 Odense C; 2007 Mar 1. 3 Schroll H, Stovring H, Kragstrup J. [Differences in general practitioners' use of International Classification for Primary Care diagnoses. The interobserver and intraobserver variation]. Ugeskr Laeger 2003 Oct 20;165(43): Britt H, Angelis M, Harris E. The reliability and validity of doctor-recorded morbidity data in active data collection systems. Scand J Prim Health Care 1998 Mar;16(1): Støvring H. New statistical methods for estimation of prevalence, incidence and mortality based on pharmacoepidemiological and other health-related databases. Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet, 2002: Netherlands Institute for Health Service Research

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll

APO-internat. 2008 ICPC og Datafangst. 8. Marts 2008. Henrik Schroll APO-internat 2008 ICPC og Datafangst 8. Marts 2008 Henrik Schroll ICPC -kodenetværket ICPC kodning er nøglen n til: Kvalitetsudvikling Informationer (Linkportalen) Forskning (Ny viden i faget) ICPC -kodenetværket

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Kvalitetsudvikling i almen praksis

Kvalitetsudvikling i almen praksis Sekundær brug af EPJ data Kvalitetsudvikling i almen praksis Udvikling af IT værktøj Søren Friborg Implementering i 10 syst. Chef for Implementering i lægepraksis Den Almenmedicinske Kontakten lægepraksis

Læs mere

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2008 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Resume...7 Udtalelse fra Kompetencecenter Syd...8 Indledning og general status...9 Organisation...9 KIF Fonden...9

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

ISSN Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2009 2 DAMD Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Resume... 7 Anbefalinger... 7 Databasens formål... 7 Baggrund og Status... 8

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST

DIAGNOSEKODNING OG DATAFANGST KIROPRAKTIK 2014 Henrik Schroll, speciallæge i Almen Medicin, ph.d. Tidligere chef for DAK-E. Nu Seniorforsker ved Forskningsenheden for almen Medicin ved Aalborg Universitet og Region Nords kvalitets

Læs mere

Referat af 3. møde i Styregruppen for DAMD 11. september 2008

Referat af 3. møde i Styregruppen for DAMD 11. september 2008 12. september 2008 Til stede: Afbud: Henrik Dibbern (HD), Jens Elkjær (JE), Søren Friborg (SF), Anders Green (AG), Lisbeth Rasmussen (LR), Henrik Schroll (HS), Bjarne Jørgensen (BJ) fra kl. 16.15, og Bo

Læs mere

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et populationsperspektiv Pilotprojekt på Startpakken Opsamling marts 2011 Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis et

Læs mere

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes.

Er der svaret Nej til, at patienten følges i praksis, vil patienten være at finde på listen Amb patienter med diabetes. Vejledning i at læse data i kvalitetsrapporten Diabetes Rapporten indeholder alle de patienter fra din praksis, der er blevet kodet med diagnosen diabetes (T89 eller T90). OBS: Diagnosen skal være sat

Læs mere

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Henrik Schroll Chef for DAK-E www.dak-e.dk SentinelDatafangst Program, der indsamler praksis strukturerede data og efterfølgende leveres disse tilbage

Læs mere

Baggrund for datafangst DAK-E

Baggrund for datafangst DAK-E Baggrund for datafangst DAK-E Min baggrund: Almen praksis siden 1984 Lægefaglig IT konsulent Roskilde Amt IT konsulent Region Sjælland DAK-E lægefaglig konsulent (ICPC) 2010 International kode klassifikations

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 25. juni 2012 Indhold Aktivering af skærmbilledet Administration af Sentinel (for alm. brugere)... 2 Hvordan tilmelder

Læs mere

Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard

Fremadrettede perspektiver. Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Fremadrettede perspektiver Praktiserende læge, klinisk farmakolog, professor, ph.d. Jens Søndergaard Faser i KOL rejsen Almen praksis, sygehuse, kommuner mm Endelig diagnose Første diagnose, ventetid på

Læs mere

NYT DIAS: STÅ PÅ LILLE DIAS TIL VENSTRE VÆLG INDSÆT PÅ MENULINIEN DUPLIKER DIAS

NYT DIAS: STÅ PÅ LILLE DIAS TIL VENSTRE VÆLG INDSÆT PÅ MENULINIEN DUPLIKER DIAS Datastyret kvalitetsarbejde har vi de data vi skal bruge? Årsmødets temaer: Indsamling og analyse af data er et væsentligt element i arbejdet med kvalitetsudvikling. Uden viden om den aktuelle situation

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem PLO og SFU om kvalitetsudvikling i almen praksis

Samarbejdsaftale mellem PLO og SFU om kvalitetsudvikling i almen praksis SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION BILAG 6 til Forhandlingsaftale Samarbejdsaftale mellem PLO og SFU om kvalitetsudvikling i almen praksis Januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgende ICPC kursus Målsætning

Opfølgende ICPC kursus Målsætning Opfølgende ICPC kursus Målsætning At konsolidere brugen af ICPC kodning til brug for Opfølgende ICPC kursus Målsætning: At fremme oversigt i egen journal Brug af koder til brug for kronikerkontrol Journalskabeloner

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Afdækningsarbejde vedr. formidling af kvalitetsindikatorer

Afdækningsarbejde vedr. formidling af kvalitetsindikatorer Bilag 14 Afdækningsarbejde vedr. formidling af kvalitetsindikatorer i almen praksis ved Almen praktiserende læge Tina Eriksson September 2008 Bilag til Ekspertgruppens anbefalinger til videreudvikling

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 2. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2014 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll I dette nummer 1 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll 3 Forløbskoordination Skrøbelige Ældre 3 Smerteprojekt 4 Status på Rygprojekt

Læs mere

Datafangst Praksis opsætning

Datafangst Praksis opsætning NY Sentinel Datafangst Indstillinger i Praksis opsætning Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed Hvad er nyt i Sentinel? Der er lavet omfattende ændringer i Sentinel Datafangst. Der er lavet helt nye funktioner,

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling

Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Datafangst for hele praksis - inspiration til kvalitetsudvikling Praktiserende læge Henrik Krabbe Laustrup Sygeplejerske Anne Knudsen Lægesekretær / Farmakonom Mai-Britt Sølvhviid Lægerne JB Winsløws Vej,

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support.

1 Indledning Sentinel åbnes for en installation af Support. Emne Vejledning til bruger vedr. Sentinel Status Referencer til tidligere dokumenter Revision 1.0 INDHOLD 1 INDLEDNING... 1 2 BRUGEROPSÆTNING AF SENTINEL... 2 2.1 Aktivering af Praksisenhed... 2 2.2 Aktivering

Læs mere

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014

Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Prioriteringskoncept version 1.0, April 2014 Konceptets formål Som udgangspunkt for prioritering af databasen skal foreligge en beskrivelse, som nuancerer volumen og alvorlighed og betydning af databasen.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006

retsinformation.dk - BEK nr 459 af 16/05/2006 Side 1 af 5 Den fulde tekst Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 2, 3, stk. 1 og 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 900 af 10. november 2003

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s.

1. Indledning nyt i Sentinel s Hvis du ønsker historiske data slettet s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. VEJLEDNING til praktiserende øjenlæger Ny Sentinel Marts 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning nyt i Sentinel s. 1 2. Hvis du ønsker historiske data slettet s. 2 3. Tag stilling til din opsætning af Sentinel

Læs mere

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver

Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering. ver Laboratorie forsøg med Forløbsplan arkitekturen version 2 Hosted implementering ver. 21-08-2017 Indhold Formål... 3 Laboratorietesten omfatter... 3 Resultat af laboratorietest... 3 Installation og opdatering

Læs mere

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis - et populationsperspektiv. (Udkast marts 2011)

Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis - et populationsperspektiv. (Udkast marts 2011) Styrkelse og udvikling af tovholderfunktionen i almen praksis - et populationsperspektiv (Udkast marts 2011) Et projekt under de tværgående initiativer i Region Nordjylland Kronikerpuljerne 2010-2012 Baggrund...

Læs mere

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s.

1. Indledning - nyt i Sentinel s Tag stilling til din opsætning af Sentinel s Rapporter til NMSC-databasen - tilmeld dig Pop-up s. VEJLEDNING til praktiserende dermatologer Ny Sentinel NOVEMBER 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - nyt i Sentinel s. 1 2. Tag stilling til din opsætning af Sentinel s. 2 3. Rapporter til NMSC-databasen

Læs mere

ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis

ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis ICPC, IT og kvalitetsudvikling i almen praksis Marianne Rosendal Birthe Daugaard Diagnoseklassifikation Hvilke fordele ser du ved at diagnosekode? Hvad bruger du diagnosekodning til? Hvilke ulemper ser

Læs mere

Fælles national diabetesdatabase

Fælles national diabetesdatabase Fælles national diabetesdatabase i en EPJ-tid Projektleder Lasse Nørgaard Nationalt kompetencecenter for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, region øst (KCØ) E-mail: ln25@bbh.hosp.dk EPJ-Observatoriets

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resumé... 4 Anbefalinger... 4 Baggrund og status... 5 Databasens formål... 5 Udvikling i tilslutning

Læs mere

ISSN Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD. Årsberetning 2011

ISSN Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD. Årsberetning 2011 ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2011 Udgivet juli 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Resume... 7 Anbefalinger... 7 Databasens formål... 8 Baggrund og Status... 8 Udvikling

Læs mere

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat

DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat DAK-E s IMPLEMENTERINGSUDVALG 1. møde - 4. maj 2011 Referat 1) Velkommen og præsentation Henrik Schroll bød alle velkommen til det første møde i Implementeringsudvalget, herefter kaldt IMPU. Navnet er

Læs mere

1) Velkommen Gregers bød velkommen, og mødets dagsorden + referatet fra forrige møde blev godkendt uden kommentarer.

1) Velkommen Gregers bød velkommen, og mødets dagsorden + referatet fra forrige møde blev godkendt uden kommentarer. Odense, den 23. november 2012 Referat fra det 11. møde i Styregruppen for DAMD, den 20. november 2012 Tilstede: Afbud: Gregers Hansen-Nord, Henrik Schroll, Janus Laust Thomsen og Lone Skjoldaa (referent).

Læs mere

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges?

Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Dansk Voksen Diabetes Database hvordan kan data bruges? Oplæg på Diabetes Update 2012 d. 14. november 2012 v. Helle Adolfsen, Sygeplejefaglig direktør, Cand. Cur., E-MBA medlem af formandskabet for DVDD

Læs mere

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014

Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikation af ydelser fra RKKP til kliniske kvalitetsdatabaser, databasernes styregrupper og regioner Version juni 2014 Specifikationen er udarbejdet af Databasernes Fællessekretariat med input fra

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE

Diabetes i Danmark. Diabetes i Danmark. Milepæle DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE DANSK VOKSEN DIABETESDATABASE (DVDD) TVÆRSEKTORIEL SAMARBEJDE Formandskab: Peter Rossing, forskningsleder, overlæge dr.med. Steno Diabetes Center Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør, cand.cur., E-MBA

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD. Årsberetning 2013

ISSN 1904-2868. Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD. Årsberetning 2013 ISSN 1904-2868 Dansk AlmenMedicinsk Database DAMD Årsberetning 2013 Udgivet august 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Resumé... 6 Anbefalinger... 6 Baggrund og status... 7 Databasens formål... 7 Udvikling

Læs mere

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen

System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark. Allmennmedisinsk forskning ut av skyggen System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark System og kompetanse hvordan har de gjort det i Danmark Status 2009, Danmark Historien kort Ud af skyggen? Take home message Take-home message Forskningsenheder!!

Læs mere

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser Bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser I medfør af 196, stk. 1-3 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som ændret ved 603 af 18. juni 2012,

Læs mere

Kontraktbilag 1 NY Afvigelser fra og krav udover overenskomsten

Kontraktbilag 1 NY Afvigelser fra og krav udover overenskomsten NY Afvigelser fra og krav udover Udbuddet vedrører drift af lægepraksis på overenskomstmæssige vilkår med tilføjelser og ændringer. Den til enhver tid gældende overenskomst vil være gældende for udførelsen

Læs mere

Niels Ulrich Holm (region Sjælland), Helle Lindkvist (Region Syddanmark, Martin Andersen (Region Syddanmark), Thomas Bo Nielsen (PLO).

Niels Ulrich Holm (region Sjælland), Helle Lindkvist (Region Syddanmark, Martin Andersen (Region Syddanmark), Thomas Bo Nielsen (PLO). Referat fra det 4. møde i Implementeringsudvalget, den 11. september 2012 Odense, den 18. september 2012 Tilstede: Afbud: Henrik Nørregaard (Region Hovedstaden), Kaare Rossel (Region Hovedstaden), Steen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Introduktion til ICPC og datafangst

Introduktion til ICPC og datafangst Introduktion til ICPC og datafangst International Classification of Primary Care Udgives af Wonca s International Classification Committee (WICC) Fordele ved klassifikation Kommunikation og viden Struktur

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser

Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser BEK nr 851 af 02/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Statens Serum Institut, j.nr. 15/04514 Senere ændringer

Læs mere

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark

Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni Shared Care Platform. Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Telemedicin konference, Region Midt den 26. juni 2012 Shared Care Platform Projektleder Allan Nasser, Region Syddanmark Vigtigheden af en ny tilgang til sundhedsydelser Sundhedsøkonomisk udfordring: De

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

DAK-E s historie. - historien, der har ført til kvalitetsudvikling og forskning i almen praksis via bl.a. ICPC og Sentinel Datafangst

DAK-E s historie. - historien, der har ført til kvalitetsudvikling og forskning i almen praksis via bl.a. ICPC og Sentinel Datafangst DAK-E s historie - historien, der har ført til kvalitetsudvikling og forskning i almen praksis via bl.a. ICPC og Sentinel Datafangst af Henrik Schroll, pensioneret chef for DAK-E (www.dak-e.dk) I midten

Læs mere

Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst Januar 2013

Optimering af diabetesbehandling vha. risikostratificering og datafangst Januar 2013 1 Forord Denne delrapport om den praktiserende læges rolle som tovholder udgør den anden ud af tre udgivelser under projektet Organisatorisk Tovholder i Almen Praksis (OTAP). Udover Optimering af diabetesbehandling

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Transforming Healthcare. [Shared Care] Lisbeth Nielsen lisbeth.nielsen@dk.ibm.com Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@dk.ibm.com. deeper

Transforming Healthcare. [Shared Care] Lisbeth Nielsen lisbeth.nielsen@dk.ibm.com Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@dk.ibm.com. deeper [Shared Care] Lisbeth Nielsen lisbeth.nielsen@dk.ibm.com Jørgen B. Svendsen jbsvendsen@dk.ibm.com deeper 4 gode spørgsmål? Hvad vil vi med Shared Care? Er Shared Care et sundheds-it projekt? Har Danmark

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

ICPC KODNING FOR PERSONALE. Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode?

ICPC KODNING FOR PERSONALE. Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode? ICPC KODNING FOR PERSONALE Hvorfor, hvordan og hvad skal jeg kode? ICPC KODNING FOR PERSONALE Først lidt opklarende spørgsmål: Hvor mange koder i praksis? Hvad koder I? Alle konfrontationskontakter? Kroniske

Læs mere

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2.

Denne bemyndigelse har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anvendt til at udstede 3 bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 2. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 04-09-2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2012-4536 / 987375 Bekendtgørelser i forhold til PLO s høringssvar Folketinget vedtog - som bekendt - i foråret 2013 en ændring af sundhedsloven.

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Inspirationsgruppen for itunderstøttelse lægepraksis. Formål Deltagere Møderne Afrapportering Eksempler på ideer og ønsker

Inspirationsgruppen for itunderstøttelse lægepraksis. Formål Deltagere Møderne Afrapportering Eksempler på ideer og ønsker 1 Inspirationsgruppen for itunderstøttelse af fremtidens lægepraksis Formål Deltagere Møderne Afrapportering Eksempler på ideer og ønsker Formål Inspirationsgruppen for it-udvikling af fremtidens lægepraksis

Læs mere

TEMADAG FOR NIP-DIABETES

TEMADAG FOR NIP-DIABETES TEMADAG FOR NIP-DIABETES National klinisk audit regional kvalitetsudvikling og forandringstiltag for diabetesbehandlingen i hospitals- og praksissektoren Et idékatalog 8. september 2009 Det Nationale Indikatorprojekt

Læs mere

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden.

Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Indhold af A-Datas nyhedsbrev Klik på læs mere for enden af overskriften hvis du vil læse hele nyheden. Siden sidst Intro af læge og direktør, Jørgen Granborg læs mere Nyt fra datafronten Opdatering til

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3

Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Vejledning i brug af Sentinel Datafangst Vejledning til Sentinel version 3 Opdateret 11. august 2014 OBS at denne vejledning ikke er opdateret i forhold til pop-uppers udseende og hvilke data, der indsamles!

Læs mere

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels

Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Datakvalitet i kliniske kvalitetsdatabaser SHI 2005 Karen Marie Lyng, Gitte Banner-Voigt, Helle B.S Olsen, Charlotte Hedels Hvem slukker branden hos en brandmands datter, når en brandmand går og slukker

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri

Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri Indikatormålinger i den Landsdækkende Database for Geriatri Barrierer og fordele Af navn eller af gavn? Bjørn Hesselbo Dagens belæring Præsentation af mig Definitioner Indikatorer Database Hvad har vi

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2009 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Den kroniske patient i Region Sjælland

Den kroniske patient i Region Sjælland NOTAT Den kroniske patient i Indledning Ca. en tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske sygdomme. Mange lider af en kronisk sygdom uden at vide det. Kroniske sygdomme og følgesygdomme

Læs mere

Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Erfaringer med landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Projektleder Lasse Nørgaard Nationalt kompetencecenter for landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, region øst (KCØ) E-mail: ln25@bbh.hosp.dk

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 3 25. november 2008 Introduktion I dette nummer af nyhedsbrevet har vi sat fokus på de afholdte brugermøder som har vist sig at være en stor succes. Der kan læses om hvilke

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Kort introduktion og demonstration På vegne af styregruppen for DHRD Styregruppen for DHRD REPÆRSENTANTER FRA FEM REGIONER Overlæge Ida Gustafsson, Region Hovedstaden

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011

Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011 Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011 KVIS - 7 delprojekter 1. Patienttilfredshedsundersøgelse (Alle specialer) 2. Kliniske retningslinier for skopier (Kir/int.med) 3. Faglige indikatorer (Otologi)

Læs mere

Status SundhedsDIXen (SDN)

Status SundhedsDIXen (SDN) 10. marts 2006/Lars Hulbæk Status SundhedsDIXen (SDN) Driftsstatus Driften af SDN fungerer fortsat tilfredsstillende. Et meget kort ikke planlagt udfald i servicetiden er registreret den 9. januar 2006,

Læs mere