Sensitivitet - et problem eller en gave?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sensitivitet - et problem eller en gave?"

Transkript

1 Sensitivitet - et problem eller en gave? af Transformationskinesiolog og Livscoach Helle Bøving Mange mennesker - både voksne og børn - har nu til dags svært ved at trives i sammenhænge, Det betyder i praksis, at de hvor de er sammen med mange andre, hvor der stilles mange krav til dem på forskellig vis, hvor de skal opholde sig bestemte steder hvor der er et højt tempo, mange lyde, mange aktiviteter på én gang og lignende. undlader at deltage i arrangementer reagerer voldsomt udadtil finder et andet job skifter skole går i specialklasser holder sig hjemme og meget andet. Man kan forestille sig, at sensitive mennesker kan føle sig lidt mærkelige, sære, unormale, underlige osv. Ikke mindst fordi omgivelserne kan have svært ved at forstå, hvad der sker, og måske endda synes, at 'folk kan jo bare tage sig sammen' eller at 'folk er jo også så sarte' osv. Heldigvis er der i disse år stor opmærksomhed mod den efterhånden ret store gruppe mennesker, som man kalder 'særligt sensitive'. Det er efterhånden klart, at et stadigt voksende antal mennesker har et meget fintfølende sanseapparat, som gør, at de har brug for særligt tøj, særlig mad og særlige sammenhænge og omgivelser i det hele taget. En del læger ordinerer medicin til personer, der reagerer på omgivelserne på grund af deres sensitivitet. 'Sensitivitet' bliver således nærmest en diagnose, som bliver behandlet som sygdom, en slags defekt eller ikke-normalitet. Sensitive mennesker sættes dermed i bås med prædikater og diagnoser 'i panden', der uvilkårligt - og formentligt imod hensigten - gør dem til særtilfælde og stempler dem som ikke-normale i stedet for at anerkende dem og forstå deres reaktioner som sunde og værd at tage i betragtning. I hele denne sammenhæng er der brug for en anden, mere tidssvarende opfattelse af, hvad der foregår, så vi kan ændre vores måde at håndtere vores medmennesker på, når de reagerer uventet og forskelligt fra det, man selv er vant til og forventer. Et spørgsmål om udvikling At være sensitiv er faktisk en gave. Det bør ikke ses som en sygdom eller en 'fejl'. At være sensitiv er et særligt talent, at have en speciel evne - en ekstra fintfølende sans. Menneskenes sanser bliver stadigt mere forfinede, og vi udvikler os til stadighed, især på de subtile planer. Børn fødes med finere sanser end deres forældre, hvilket blot er et led i hele menneskehedens udvikling, og som derfor bør tages til efterretning ved at lære af det og fremme disse børns talenter i stedet for være

2 passive og forvente, at alle til stadighed kan tilpasse sig de eksisterende rammer og forhold. På trods af generelle hensigtserklæringer om 'inklusion', er de givne fysiske rammer i alle institutioner og sammenhænge ofte ikke-egnede til sensitive mennesker. Så man bliver nødt til at visitere 'de sarte' ind i særlige ordninger, hvor de kan være, så flertallet kan komme videre. I virkeligheden er det rammen og omstændighederne for flertallet, der er uhensigtsmæssige. Den sensitive person reagerer sundt og viser faktisk blot, at 'der er noget galt i Danmark...'. At se med andre øjne Vi kan alle lære af sensitive menneskers reaktioner. De reagerer sundere end os andre, fordi de netop ikke filtrerer så meget fra. De er med andre ord ikke 'bedøvede' og tilpassede. Deres sanseapparat er yderst veludviklet og forfinet og opfanger alt i omverdenen - også andres dybe smerte eller indre frustrationer. Når et sensitivt menneske mistrives i en sammenhæng, er det ikke vedkommende, der er 'noget galt med'. Det er 'sammenhængen', som er betænkelig (det være sig en skoleklasse, en daginstitution, et arrangement, et job eller andre ting), og det er 'sammenhængen', der bør kigges efter i sømmene og evt. rettes til, så der er plads til alle slags mennesker. Når en sensitiv person reagerer, kan det være et udtryk for, at nogen eller noget omkring dem ikke er i balance. Det er almindeligt, at et sensitivt barn i fx 1. klasse slet ikke kan modtage undervisning, fordi han eller hun bliver forstyrret af, at så mange af de andre børn måske ikke trives. Opmærksomheden går altså fra undervisningen over imod en kammerat eller andet, der synes vigtigere, for hvem kan sidde andres smerte eller tristhed overhørig? Ikke det sensitive barn! Vi har altså at gøre med mennesker, der har en særlig evne og ikke en manglende evne, men derimod stor empati og en skærpet sans for helheden. Deres sansesystem opfatter de finere vibrationer mennesker imellem, så de vil fornemme den mindste irritation, misstemning eller ubalance - og dermed er der selvsagt tusindvis af indtryk, som andre måske ikke opfatter eller måske helt spontant ignorerer, men som et sensitivt menneske sanser og uvægerligt 'tager ind'. Vi bør forstå og respektere dette talent og lade det være en gave for hele flokken! Forfinelse på alle planer At mennesker bliver stadigt mere sensitive er således et faktum, som vi må anerkende og forstå. Vi må forstå, at alt i Universet forandrer sig og bliver finere og finere i strukturen og energien. Tænk på udviklingen af nanoteknologi, mikrofibre, mikrochips, IT, internet osv. Al den forskning og udvikling, der foregår på de finere og mere subtile planer, er til gavn for alle de øvrige planer - og menneskets udvikling er på samme måde. Ser vi hundrede år tilbage, var hverdagen i sig selv af en meget grovere struktur. Der blev arbejdet hårdt for blot at få brød på bordet, livet var en daglig kamp, og der var ikke plads til finere sansestrukturer. Kunne man ikke 'tåle mosten', klarede man det simpelthen ikke. Dødeligheden var høj, og kun de stærkeste kom igennem. Nu til dags har vi - i hvert fald på vore breddegrader - en helt anden hverdag, hvor der er plads til de finere sanser og strukturer. Der er mad nok, der er varme og tag over hovedet. Livet er ikke så barskt, og det er muligt at overleve, selvom man ikke er fysisk stor og stærk. De basale behov er stort set opfyldt, så der er

3 mulighed for og plads til opmærksomhed imod de finere strukturer og de finere sanser. Derfor kommer disse temaer frem, og derfor må vi tage os af dem. Livet er som en skoledag. Man kan sammenligne livet som sådant med en almindelig skoledag for et barn i de yngste klasser. Mindre børn kan som bekendt ikke koncentrere sig alt for længe ad gangen, så en skoledag må nødvendigvis, for at give barnet og læringen de bedste vilkår, rumme en masse forskellige parametre, faktisk lige som livet selv - lidt forenklet sagt. Mange lærere i de yngste skoleklasser fortæller netop om hverdagens udfordringer med mange børn på forholdsvis lidt plads, hvor der selvfølgelig både skal foregå læring, socialisering, leg, stimulering samtidig med, at hver enkelt elevs naturlige, sunde behov for at blive set, anerkendt og forstået skal imødekommes. Ligesom i menneskelivet som det nu er. Og der er både i skoleklassen og i menneskelivet brug for opfyldelse af bestemte parametre for at opnå en god kvalitet: Såvel de fysiske, praktiske rammer som de mennesker, der udfylder dem, må give plads til, at... der er en tid til at tie - en tid til at tale der er en tid til at tage ind (lytte) - en tid til at sende ud (handle) der er en tid til at være i ro - en tid til bevægelse der er en tid til at se - en tid til at blive set der er en tid til fordybelse - en tid til fuld fart der er en tid til at hvile - en tid til at være vågen. Mennesker - både børn og voksne, unge og gamle - fungerer bedst, hvis der er plads, tid og rum i vores liv til alle disse forskellige sider af tilværelsen - altså begge søjler. Vi har med tiden dog fået for vane at opdele, hvor noget skal foregå, og hvor ikke. I mange samfundsstrukturer (skoler, arbejdspladser, institutioner), som vi i bedste mening og ud fra bedste evne har opbygget, har vi glemt den ovenstående 'venstre søjle'. Eller man kan sige, vi har henlagt den til 'derhjemme'. Vi har altså vænnet os til, at vi ude blandt andre mennesker skal være udfarende, tale, gøre, handle osv. hele tiden, og at 'den venstre søjle' ikke hører til dér. Men det er en misforståelse og en vildfarelse, og her kommer 'det sensitive menneske' ind på scenen med en yderst berettiget og velplaceret reaktion: Dette er for meget! Her mangler noget! - og hvor har de ret! Energiudveksling og flow. Når mennesker trives i en sammenhæng, 'falder de i hak' med omgivelserne og finder en tilpas blanding af ro, inspiration og plads til udfoldelse og kreativitet, deres nysgerrighed pirres, og de både giver og tager imod. Med andre ord indgår de energimæssigt i et flow med andre og udveksler på alle planer, både positivt og negativt. Igennem denne energiudveksling vokser og udvikles alle parter sansemæssigt, bevidstheds- og erfaringsmæssigt, og vi kan tale om trivsel på alle måder. Når vi ikke trives, kan det skyldes, at det omtalte energiflow ikke findes. Et flow forudsætter nemlig både

4 ind- og udadrettet bevægelse og energistrøm. Er der for meget den ene vej, forsvinder energibevægelsen og balancen, og der bliver en ophobning, en ubalance, enten for lidt eller for meget. Der røg den trivsel! Man kan levende forestille sig, at et sensitivt menneske uvilkårligt bombarderes af sanseindtryk, så snart han eller hun træder ind på arbejdspladsen eller i skolen. Og ikke mindre når de bliver mødt af - om end velmenende - forventninger, spørgsmål, beskeder eller kommentarer fra omgivelserne. Fra en energimæssig synsvinkel er det en overvældende mængde sanseindtryk, der vælder frem imod denne persons energisystem, hvilket stiller store krav til vedkommendes integritet og robusthed. Og skolekammeraterne og kollegerne er jo som oftest velmenende og positive, så det er ikke dem, der i og for sig gør noget 'galt'. Men svært er det, når man er sensitiv. Der er forskel på børn og voksne i denne sammenhæng. De voksne har (en vis) råderet over deres eget liv og kan principielt vælge fra og vælge til. Vi kan finde et andet job, en anden klub, en anden skole, så snart vi ikke trives. Vi kan jo blive væk. Men børnene har ikke samme mulighed. De må rette ind og prøve at tilpasse sig, både af hensyn til skolen eller institutionen og til far og mor, for hvad ellers? Med det resultat, at de på kort tid føler sig som tabere, som 'forkerte' og som alt for sensible børn, der er mærkelige. Desværre kan disse børn kun slippe væk fra 'den store sammenhæng' igennem en diagnose (ADHD, 'oversensitiv' osv.), hvilket derfor ofte er en meget velkommen ting for både forældre, barnet og pædagogerne. Lad os lære... Mange lærere og pædagoger arbejder med disse sensitive børn, der er 'sluppet ud' til en anden og mere human sammenhæng, og fortæller, at børnene er præcis ligeså dygtige, kreative, kloge og sunde som andre børn, når først de er landet et sted, hvor begge 'søjler' er repræsenteret, og hvor de ikke føler sig under energimæssigt bombardement hele tiden. Når der findes tid til at være stille, tid til at fordybe sig, tid til at reflektere osv., og man ikke hele tiden bliver presset og overvældet af indtryk, vokser børnene, udvikles og opdager sider af sig selv, som før var gemt godt væk - bare for at overleve. Lad os lære af de sensitive mennesker, for vi trives jo alle sammen bedst i sammenhænge, hvor hele vores potentiale kommer i spil, og hele vores energisystem er i flow, fordi der er plads, tid og rum til både indtryk og udtryk, stilhed og larm, ro og bevægelse - men hver ting til sin tid! Helle Bøving, september 2014

5 Det er væsentligt for mig at behandle hele emnet med stor respekt og indlevelse. Jeg er sikker på, at alle disse mange fintfølende mennesker har noget at lære alle andre på jorden. Vi må lære af hinanden og forsøge at følge udviklingen med gensidig respekt og Dette er et forsøg på at dæmme op for den manglende forståelse for udviklingen af menneskeracen. Det er en nødvendig forfinelse, der sker af menneskenes sanser og følsomhed.

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde

At finde balancen. - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen - en undersøgelse om stress og trivsel hos døvblinde At finde balancen mellem at bevare selvstændigheden og at afgive kontrol det er en af de mange svære og energikrævende udfordringer,

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Temauger og børn med særlige behov

Temauger og børn med særlige behov Temauger og børn med særlige behov Af Hanne Veje, faglig leder, StøtteCompagniet og Susan Simbold Gulstad, selvstændig spec. pæd. konsulent. Hvad med de elever, der har det svært med temaugen? Temauger

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere