Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen."

Transkript

1 Aningaasaqarnermut Aatsitassanut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Medlem af Inatsisartut Suka Frederiksen Siumut -/Her Svar på 37 spørgsmål nr. 59 vedrørende statistiske og demografiske nøgletal om kommunernes udvikling både før og efter kommunesammenlægningen. Kære Suka Frederiksen, Du har i medfør af 37, stk. 1 i Inatsisartuts forretningsorden, fremsat spørgsmål vedrørende udarbejdelse af kommunale nøgletal for perioden før og efter kommunalreformen omhandlende. Brevdato: Sags nr Dok. nr P. O. Box Nuuk Tel. (+299) Fax (+299) Der er tale om fremskaffelse af et omfattende datamateriale og flere forskellige myndigheder har ydet bidrag. I nedenstående besvarelse af de stillede spørgsmål vil det for hvert svar fremgå, hvilken myndighed, der i hvert tilfælde har været ansvarlig for udarbejdelsen. Spørgsmål 1: Hvor mange arbejdspladser var der i de selvstyreejede virksomheder fordelt i byer før kommunesammenlægningen blev gennemført? Til besvarelse af dit spørgsmål, har Bestyrelsessekretariatet indhentet information hos de selvstyreejede selskaber. Deres svar fremgår nedenfor. Tele anfører at: Kommunesammenlægningerne har ikke givet anledning til, at TELE-POST har ændret på bemandingen i de forskellige afdelinger rundt omkring i Grønland. Eventuelle rationaliseringer på medarbejdersiden har ene og alene skyldtes forretningsmæssige overvejelser. Air Greenland anfører at: Svaret på de to spørgsmål er det samme, da antallet af Air Greenlands ansatte i de forskellige byer ikke har ændret sig som følge af kommunesammenlægningen. Royal Greenland anfører at: Ikke medtaget i beregningerne for spørgsmål 1 og 2: Hyre, folk på trawlerne. 149 årsværk i 2007/08, 146,5 årsværk i 2014/15. Medarbejdere på bygdeanlæg. Medarbejdere på HK i Nuuk. Til orientering er der ikke længere produktion af rejer i Paamiut, dette er stoppet for flere år siden. 1

2 Der er taget udgangspunkt i hvor mange helårsarbejdspladser (årsværk) vi havde i regnskabsåret 2007/08 (timelønne og månedslønnede lagt sammen): Narsaq - 26 Paamiut Nuuk - 27 Maniitsoq - 0 Sisimiut Kangaatsiaq - 17 Qeqertarsuaq - 18 Qasigiannguit - 81 Ilulissat Uummannaq - 37 Upernavik - 0 Ialt: 674 KNI anfører at: KNI A/S har ikke ændret forretningsgrundlag i perioden efter kommunesammenlægningerne hvorfor den geografiske personalesammensætning i store træk er uændret. Royal Arctic Line anfører at: Opgørelse over landansatte i Royal Arctic Line, opgjort pr. by og kommune den 19. februar Sermersooq Kommune Nuuk 169 Paamiut 8 Tasiilaq 4 I alt 181 Kujalleq Kommune Qaqortoq 12 Narsaq 9 Nanortalik 6 I alt 27 Qeqqata Kommune Sisimiut 30 Maniitsoq 10 I alt 40 Qaasuitsup Kommune Aasiaat 23 Ilulissat 10 Qasigiannguit 7 Upernavik 4 Uummannaq 4 I alt 48 Tallene er et udtryk for lavsæsonen i Royal Arctic Line. Lavsæsonen løber fra ca. midten af december til maj/juni og gør sig primært gældende i de nordlige byer, der lukker til pga. is. Lavsæsonen gør sig ikke gældende for Nuuk, der kræver fuld bemanding pga. atlantskibene. Der er ikke sket ændringer i antal ansatte på havnene som konsekvens af 2

3 kommunesammenlægningen. Visit Greenland anfører at: Kommunesammenlægningen har ikke haft konsekvenser for antallet eller placeringen af medarbejdere i Turistrådet. Fra 2005 til 2010 var selskabet Grønlands Turist- og Erhvervsråd A/S (GTE). I 2008 før kommunesammenlægningen beskæftigede GTE 13 medarbejdere i Nuup Kommunea (Nuuk by) og 4 på markedskontoret i København. I 2010 efter kommunesammenlægningen beskæftigede GTE 13 medarbejdere i Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk by) og 3 på markedskontoret i København. Selskabets opgaver blev fra 2011 delt i selskaberne Greenland Business og Visit Greenland som led i omstruktureringen af den nationale erhvervsfremmeindsats. Pr. 1. januar 2016 havde Visit Greenland 7 fastansatte inkl. direktionen, 1 praktikant og 4 timelønnede studentermedhjælpere tilknyttet hovedkontoret i Nuuk by (Kommuneqarfik Sermersooq) og 3 fastansatte i København. Sikuki anfører at: Stiftelsen af Sikuki Nuuk Harbour a/s er fortaget efter kommunesammenlægningen blev gennemført, derfor var ingen arbejdspladser før. Nunaoil anfører at: NUNAOIL A/S før 2009: Nuuk kommune, 6 medarbejdere. Øvrige kommuner, 0 medarbejder INI anfører at: Arbejdspladser fordelt på byerne 2008/2009: Byer: Ult. 2008: Marts 2009: Nanortalik 4 3 Qaqortoq 9 8 Narsaq 4 2 Paamiut 4 4 Nuuk Maniitsoq 10 9 Sisimiut Kangerslussuaq 1 1 Kangaatsiaq 2 1 Aasiaat 9 7 Qasigiannguit 3 3 Ilulissat Qeqertarsuaq 1 1 Uummannaq 2 2 Upernavik 2 2 Qaanaaq 1 1 Tasiilaq 2 2 3

4 Kujalleq overtog pr. 1. januar 2009 administrationen af egne boliger. Kontrakt vedr. byfornyelsesprojekt i Nuuk ikke forlænget udover Great Greenland anfører at: Før sammenlægningen var der ca. 50 medarbejdere Efter sammenlægningen var der ca. 41 medarbejdere. I dag har vi ca medarbejdere. Det er værd at bemærke, at der umiddelbart ikke er nogen direkte sammenhæng med kommunesammenlægningen i ændringen af medarbejdere. Greenland Oil Spill Response anfører at: Ingen før 2009, da selskabet blev først oprettet I 2012 Efter 2,5 medarbejder i Nuuk. Derudover 8 semifrivillige i Aasiaat og 8 semifrivillige i Nuuk Illuut anfører at: Illuut A/S har en direktion bestående af en udlånt medarbejder fra Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur. I hele perioden er der derfor 1 person tilknyttet Illuut A/S direktion, som er bosiddende i Nuuk. Greenland Holding anfører at: Greenland Holding anfører de før 2009 havde 1 ansat og i 40dag 2 ansatte Spørgsmål 2: Hvor mange arbejdspladser var der i de Selvstyrejede virksomheder fordelt i byer efter kommunesammenlægningen blev gennemført? Til besvarelse af dit spørgsmål, har Bestyrelsessekretariatet indhentet information hos de selvstyreejede selskaber. Deres svar fremgår nedenfor. Tele anfører at: Air Greenland anfører at: Svaret på de to spørgsmål er det samme, da antallet af Air Greenlands ansatte i de forskellige byer ikke har ændret sig som følge af kommunesammenlægningen. Royal Greenland anfører at: Der er taget udgangspunkt i hvor mange helårsarbejdspladser (årsværk) vi havde i regnskabsåret 2014/15 (timelønne og månedslønnede lagt sammen): Narsaq - 8 Paamiut - 56 Nuuk - 35 Maniitsoq

5 Sisimiut Kangaatsiaq - 24 Qeqertarsuaq - 16 Qasigiannguit Ilulissat Uummannaq - 60 Upernavik - 28 Ialt: 658 KNI anfører at: Royal Arctic Line anfører at: Visit Greenland anfører at: Sikuki anfører at: Stiftelsen af Sikuki Nuuk Harbour a/s er fortaget efter kommunesammenlægningen. Der er i dag 4 arbejdspladser i Nuuk for varetagelse af anlægsprojektet og daglig drift. Nunaoil anfører at: NUNAOIL A/S 2016: Kommuneqarfik Sermersooq, 6 medarbejdere. Øvrige kommuner, 0 medarbejdere INI anfører at: Se besvarelse af spørgsmål 1 Great Greenland anfører at: Greenland Oil Spill Response anfører at: Illuut anfører at: Greenland Holding anfører at: Spørgsmål 3: Hvor mange arbejdspladser var der statistisk set for hver by, før kommunesammenlægningen blev gennemført? Grønlands Statistik har udarbejdet følgende oplysninger til besvarelsen af spørgsmålet. 5

6 Beskæftigelsen før og efter kommunesammenlægningen Antal Indextal 2008= Hele landet % 100% 99% Nanortalik % 101% 90% Qaqortoq % 99% 90% Narsaq % 95% 86% Paamiut % 91% 80% 108 Nuuk % 102% % Maniitsoq % 102% 96% Sisimiut % 98% 96% Kangaatsiaq % 89% 84% Aasiaat % 101% 99% Qasigiannguit % 102% 103 % Ilulissat % 97% 94% Qeqertarsuaq % 95% 92% Uummannaq % 99% 91% Upernavik % 108% 89% Qaanaaq % 94% 95% Tasiilaq % 103% 111 % Ittoqqortoormiit % 114% 87% Tal er kun for byerne, bygder er ikke medregnet. Beskæftigelse er faldet mest for Paamiut fra 737 til 671 og steget mest for Ittoqqortoormiit fra 152 til 173 før og efter kommunesammenlægningen. Spørgsmål 4: Hvor mange arbejdspladser var der statistisk set for hver by, efter kommunesammenlægningen blev gennemført? Til besvarelsen af spørgsmålet henviser Grønlands Statistik til besvarelsen af spørgsmål 3. Spørgsmål 5: Hvor mange indbyggere var der registreret i de enkelte byer, før kommunesammenlægningen blev gennemført? Grønlands statistik har indhentet følgende oplysninger til besvarelse af spørgsmålet: 6

7 Tabel 1. Antal personer i byer 2008, 2009 og / /2016 Antal Ændring Hele landet ,2% 2,2% Nanortalik ,0% -12,5% Qaqortoq ,3% -5,3% Narsaq ,5% -10,6% Paamiut ,1% -16,7% Nuuk ,1% 14,8% Maniitsoq ,1% -7,4% Sisimiut ,9% 2,6% Kangaatsiaq ,5% -18,0% Aasiaat ,3% 9,8% Qasigiannguit ,6% -0,8% Ilulissat ,2% -3,1% Qeqertarsuaq ,5% -13,5% Uummannaq ,1% -8,1% Upernavik ,2% -7,1% Qaanaaq ,2% -0,2% Tasiilaq ,0% 6,6% Ittoqqortoormiit ,1% -25,1% Kilde: Statistikbanken, Befolkning BEXST3. Udviklingen i antallet af personer i byer fra viser, at der var en stigning på 2,2 pct. Når man ser på udviklingen i enkelte byer, viser det sig nogle store forskelle i væksten eller faldet. Byerne i Syd- og Nordgrønland samt til dels i Østgrønland var der tale om fald, mens det for Midtgrønland er der tale om vækst. Nuuk og Sisimiut havde vækst fra 2008/2016 med hhv. 14,8 og 2,6 pct., mens Nanortalik og Ilulissat med hhv. - 12,5 og -3,1 pct. På Østgrønland er væksten sket i Tasiilaq på 6,6 pct. mens det faldt i Ittoqqortoormiit med mere end 25 pct. Spørgsmål 6: Efter kommunesammenlægningen, hvor mange indbyggere var der da registreret i de enkelte byer? Til besvarelse af spørgsmålet henviser Grønlands Statistik til tabellen anført i besvarelsen til spørgsmål 5. Spørgsmål 6a: I de fire kommuner; hvordan ser det samlede antal indbyggere procentvis ud (reduktion/vækst i antallet af indbyggere), før sammenlægningen i 2009 og efter sammenlægningen i 2009? 7

8 Til besvarelse af spørgsmålet har Grønlands Statistik udarbejdet nedenstående tabel. Sammenligning af udviklingen i befolkningen ses det, at der i 2008/2009 var der tale om et fald i befolkningen i alle kommunerne på nær Qeqqata Kommunia. I 2008/2016 havde Kommune Kujalleq et faldt på 12. pct. og Qaasuitsup Kommunia med 5 pct. i indbyggertallet, mens Kommuneqarfik Sermersooq havde en stigning på 7 pct. Figur 1. udvikling i antal indbyggere fordelt på kommuner 10,0% 5,0% 0,0% Hele landet Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Qaasuitsup Kommunia -5,0% -10,0% -15,0% 2008/ /2016 Kilde: Statistikbanken, Befolkning BEXST2. Spørgsmål 7: De ældre med en alder på +65 år, hvorledes er disse fordelt på byer og bosteder (før og efter den kommunale sammenlægning)? Til besvarelse af spørgsmålet har Grønlands Statistik udarbejdet følgende tabeller. Tabel 2. Antal ældre 65 år og derover fra fordelt på bosted I alt By Bygd Station Fårehold Uoplyst Kilde: Statistikbanken, Befolkning BEXST3. 8

9 Figur 2. Antal ældre 65 år og derover fra fordelt på bosted I alt By Bygd Station Fårehold Uoplyst Udviklingen i antallet af ældre 65 år og derover bliver viste både i tabel 3 og figur 3. Det ses, at antallet af ældre er steget fra knap personer i 2008 til personer i Stigningen i antallet af ældre er især sket i byerne mens i bygderne er der tale om næsten uændret udvikling fra Spørgsmål 8: Hvor store er kommunernes administrationsudgifter for hver by før og efter den kommunale sammenlægning? Der henvises til opgørelsen, der er udarbejdet i forbindelse med evalueringen af strukturreformen evalueringen ligger på Naalakkersuisuts hjemmeside. Administrationsudgifterne registreres generelt ikke på by-niveau, hvorfor opgørelsen er lavet på kommune-niveau. onference%202015/evaluering%20af%20strukturreform%20dk.pdf Kommunernes administrationsudgifter er i absolutte tal vokset. Den generelle pris- og lønudviklingen i samfundet forklarer det meste af væksten. Kommunerne har efter strukturreformen overtaget flere sagsområder, og dette vil formentlig også have medført større administrative udgifter. Tabel 190 i evalueringen viser, at andelen af kommunernes udgifter, der anvendes til administration generelt er faldet efter kommunesammenlægningen. 9

10 Udgifterne til administration er således steget, men ikke ift. den øgede opgaveportefølje/de samlede kommunale udgifter. Spørgsmål 8a: Er omkostningerne blevet reduceret? Der henvises til ovenstående. Spørgsmål 8b: Er der status quo? Der henvises til ovenstående. Spørgsmål 8c: Er omkostningerne blevet større? (Det ønskes at der vedlægges valide data)? Der henvises til ovenstående. Spørgsmål 9: Efter den kommnale sammenlægning er der sket en koncentration af administrationen i visse byer; hvor mange arbejdspladser er blevet flyttet (fra hvilke byer til hvilke byer)? Der findes ikke opgørelser af dette. Disse må forventes ikke mulige at udarbejde, da arbejdspladser, der flyttes, fx foregår ved nedlæggelse og oprettelse af stillinger og fravalg af genbesættelser. Det vil ikke være muligt at skelne flytning af arbejdspladser fra den øvrige organisatoriske tilpasning. Det er naturligt at samle funktioner i kommunerne, da det også var en bevæggrund for strukturreformen for at opnå rationaliseringer. Spørgsmål 9a: Hvad har koncentrationen af arbejdspladser betydet for de byer for de byer, der blev forladt? Det er ikke muligt at opgøre en koncentration af arbejdspladser som følge af den kommunale sammenlægning. Der er en række andre udviklinger fx i fiskeriet der har 10

11 påvirket arbejdspladserne i byerne. Manglende arbejdspladser har en væsentlig negativ betydning for et lokalsamfund. Det er ikke en målsætning, at flest muligt skal være ansat i den offentlige sektor, Naalakkersuisut ønsker at øge beskæftigelsen i den private sektor. Det kan tilføjes, at antallet af registrerede ledige er faldende de senere år pga. gunstige konjunkturerne. Spørgsmål 10: Før og efter kommunesammenlægningen - på hvilke områder, har der da været tale om en positiv udvikling? Der henvises til evalueringen af strukturreformen, der har kigget på en lang række områder. Evalueringen konkluderede ift. serviceniveauharmoniseringer: Uddrag af Evalueringen af strukturreformen, afsnit Evalueringen konkluderede ift. borgerservice: Uddrag af Evalueringen af strukturreformen, afsnit Evalueringen konkluderede ift. besparelser: 11

12 Uddrag af Evalueringen af strukturreformen, afsnit Spørgsmål 11: Hvor mange hjemmehørende ansatte var der før kommunesammenlægningen og hvor mange hjemmehørende ansatte, var der efter kommunesammenlægningen i kommunerne? Til besvarelse af spørgsmålet har Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel via Grønlands Statistik indhentet følgende oplysninger: I 2008 var der ansat 6380 i kommunerne, heraf 93 % grønlandskfødte. Kommunerne har haft et mindre fald i antallet af ansatte i perioden , men andelen af hjemmehørende er steget. Der er procentvis set forsvundet flest danskfødte ansatte. Se nedenstående tabel. 12

13 Tabel over ansatte i kommunerne fordelt på fødested, Årstal Født i Grønland Født i Danmark * Født i Norden Født i det øvrige EU Øvrige fødesteder Ansatte i alt Ansatte i kommunerne Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Randi Vestergaard Evaldsen 13

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende:

5. Hvor store er omkostningerne for administration m.v. i arbejdet med udsætter af lejere? A/S Boligselskabet INI har svaret følgende: Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Medlem af Inatsisartut

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008

Boligstatistik 2010:1. Boligstatistik 2008 Boligstatistik 2010:1 Boligstatistik 2008 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Figur 1 Tilgangen af boliger og bestanden 2008... 3 Datagrundlaget... 4 Hovedresultater... 5 Tabel 1 Tilgangen

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Medlem af Inatsisartut Vivan Motzfeldt, Siumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1.

NAALAKKERSUISUT. Til medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit. Svar på 37 spørgsmål nr. 239 fra Aqqaluaq B. Egede. Spørgsmål 1. Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut, Niuernermut Nunanuliu Allanut Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN l

Læs mere

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk.

Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden i stk. Fiskeri og fangst 2001:1 Indhandlinger af sælskind for perioden 1988-1998 Figur 1 Indhandling af sælskind fordelt på arter, for perioden 1988-1998 i stk. Stk 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

2. Hvis ja til spm 1: Hvad er tallene for de enkelte forvaltningsområder, og for de enkelte kvoterede fangstdyr i de nævnte år?

2. Hvis ja til spm 1: Hvad er tallene for de enkelte forvaltningsområder, og for de enkelte kvoterede fangstdyr i de nævnte år? Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og landbrug NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut, Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Besvarelse af 37 Spørgsmål om en række forskellige emner

Besvarelse af 37 Spørgsmål om en række forskellige emner Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede Inuit Ataqatigiit Besvarelse

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål om danske tilkaldte samt vedrørende Mittarfeqarfiit

Besvarelse af 37 spørgsmål om danske tilkaldte samt vedrørende Mittarfeqarfiit Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Siverth K. Heilmann, medlem af Inatsisartut, Atassut Her Besvarelse af 37 spørgsmål om danske tilkaldte samt vedrørende Mittarfeqarfiit økonomiske

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 248 om forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 248 om forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Medlem af Inatsisartut Vivan Motzfeldt, Siumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 28 om forbrug af eksterne konsulenter

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2008 Denne statistiske undersøgelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2008. Det er kun de samtaler,

Læs mere

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst

Kapitel 6 Personorienteret indkomststatistik baseret på skattepligtig indkomst Kapitel 6 Personorienteret statistik baseret på skattepligtig Tabel 6.1 a Gennemsnitlige skattepligtige er for skatteansættelser fordelt på kommuner, 1992-2002 Kr. Hele landet... 135.803 135.233 136.322

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:1 BOLIGER Tilgangen af boliger 1994-1998, Boligbestanden pr. 1. 1.1999 og Beregning af boligbehov Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014

Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Kursusfonden PPK Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 1 Kursusfonden blev oprettet ved overenskomstforhandlingerne mellem PPK og Naalakkersuisut i 2009. Fondens formål er at yde støtte til PPK-ansattes deltagelse

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Erhvervsstrukturen

Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2011:1 Erhvervsstrukturen 2007-2009 Indhold 1. Indledning 3 2. Erhvervsvirksomheder 2007-2009 4 3. Hovedbrancher 7 4. Ejerforhold og hjemkommuner 10 5. Metode 12 6. Appendiks: Større

Læs mere

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner

Bilag 4 Kommunernes udgifter fordelt på de fire nye storkommuner NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik, Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Departementet for Infrastruktur og Miljø, Miljøstyrelsen Bilag

Læs mere

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998.

BEFOLKNING. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Befolkningsprognoser 1998. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 BEFOLKNING Befolkningsprognoser 1998. Revideret udgave I denne publikation offentliggøres en række hovedresultater

Læs mere

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland

Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Kapitel 2. Indblik i indkomstniveauet og indkomstfordelingen i Grønland Oversigt 2.1. Udviklingen i personlige indkomster og skatter mv. 1993-2002. 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Mio.

Læs mere

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar

Registrerede motorkøretøjer. Figur 1. Bestand af person-, vare- og lastbiler pr. 1. januar Energi 3. maj 2017 Registrerede motorkøretøjer Antallet af vare- og lastbiler er atter stigende, men kan ikke følge med den store stigning i antallet af registrerede personbiler Ved årsskiftet den 1. januar

Læs mere

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold

Fiskeri og fangst. Indhandling og slagtning af pattedyr Indhold Fiskeri og fangst Indhandling og slagtning af pattedyr 2014 Indhold Metode... 2 Indhandlinger mv.... 2 Tabel 1. Indhandling af sælskind, 2011-2014...3 Tabel 2. Indhandling af sælskind fordelt på by og

Læs mere

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening

Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Qaanaaq Kort og godt om Grønlands Arbejdsgiverforening Upernavik Uummannaq Ittoqqortoormiit Qeqertarsuaq Aasiaat Kangaatsiaq Ilulissat Qasigiannguit Sisimiut Kangerlussuaq Maniitsoq Kangaamiut Tasiilaq

Læs mere

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Organisation Udgangspunktet Arbejdsløsheden var stigende For mange på offentlig forsørgelse Ikke match mellem arbejdsmarkeds- og socialindsatserne Ikke match

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift.

Turisme. Turisme, sæson 2014/15. Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Turisme Turisme, sæson 2014/15 Reviderede elementer fremgår i rød skrift. Nærværende udgivelse omfatter turistsæsonen som spænder fra 1. oktober til 30. september, der hermed henvises til som en turistsæson.

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010

Ledigheden i byerne i 2010. Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Arbejdsmarked 2011:1 Ledigheden i byerne i 2010 Stigning i antallet af arbejdsløse i 2010 Stigning i antallet af medio ledige og i antallet af berørte af ledighed Antallet af medio ledige i byerne var

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2012:1 Erhvervsstrukturen 2007-2010 Indhold 1. Indledning...3 2. Tabeller: Udviklingen 2007-2010...4 3. Tabeller: Erhvervslivet 2010...7 4. Metode...10 5. Appendiks: Større offentlige

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 Befolkningen over 15 år pr. 1. januar 42.805 42.888 43.054 43.188 43.625 Sociale ydelser, samlet opgørelse 17.073 16.811 16.483 16.743 17.116 Offentlig hjælp i alt 8.793 7.909

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

2010 statistisk årbog

2010 statistisk årbog 2010 statistisk årbog Bolig 1. Boliger generelt Boliger generelt Størstedelen af boligerne i Grønland ejes af det offentlige, og udviklingen på boligmarkedet sker først og fremmest på baggrund af politiske

Læs mere

Erhvervsstatistik. Erhvervsstruktur

Erhvervsstatistik. Erhvervsstruktur Erhvervsstatistik Erhvervsstruktur 2009-2013 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Indledning... 3 Afsnit 2 Tabeller... 4 2.1 Virksomheder og hovedbrancher... 4 2.2 Virksomheder og driftsformer... 5 2.3 Virksomheder

Læs mere

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007

Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Indkomster og indkomstfordeling i Grønland 2007 Arbejdspapir Juli 2010 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY...2 INDLEDNING...7 1. INDKOMSTNIVEAUET I GRØNLAND...8 2. INDKOMSTFORDELINGEN I GRØNLAND...20

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdets oversættelse fra engelsk til dansk vedrørende Grønland Bilag 4. List of issues, ad 15(c): Børn og unge, der misbruger alkohol og stoffer, Grønland

Læs mere

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Múte B. Egede (Inuit Ataqatigiit) Medlem af Inatsisartut. Svar på 37 spørgsmål 062: Atorfilittat mute dk-1. Kære Múte B. Egede

Múte B. Egede (Inuit Ataqatigiit) Medlem af Inatsisartut. Svar på 37 spørgsmål 062: Atorfilittat mute dk-1. Kære Múte B. Egede Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Múte B. Egede (Inuit Ataqatigiit) Medlem af Inatsisartut Svar på 37 spørgsmål 062: Atorfilittat mute dk-1 Kære

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx.xx.2017 EM2017/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er en opfølgning på Inatsisartut beslutning i maj 2016 om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en

Læs mere

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO

Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring. v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Status på børn og unges opvækstsvilkår, udvikling og læring v/ sekretariatschef Lone Nukaaraq Møller, MIO Agenda Kort om MIO Børnekonventionen Ingen børn skal vokse op i fattigdom Levevilkårs sammenhæng

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Fiskeri & Fangst 2011:2 Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2011 Indholdsfortegnelse Indhandling af fisk og skaldyr................................. 3 Havgående fiskeri............................................

Læs mere

Arbejdsmarked 1. februar 2016

Arbejdsmarked 1. februar 2016 Arbejdsmarked 1. februar 2016 Ledighed og arbejdsstyrke 2014 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Fiskeri og fangst 28. marts 2018

Fiskeri og fangst 28. marts 2018 Fiskeri og fangst 28. marts 2018 Fiskeri 2017 METODE... 2 INDHANDLINGER... 4 HAVGÅENDE FISKERI... 4 FISKEFARTØJER OG INDHANDLINGSVÆRDIER... 4 Tabel 1. Total indhandling af fisk og skaldyr på arter, 2014-2017...

Læs mere

Arbejdsmarked 31. januar 2017

Arbejdsmarked 31. januar 2017 Arbejdsmarked 31. januar 2017 Ledighed og arbejdsstyrke 2015 I kapitel 1 præsenteres nogle af de væsentligste ledighedsopgørelser dannet ud fra Grønlands Statistiks ledighedsregister. De anvendte opgørelsesmetoder

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2009

Modtagere af sociale ydelser 2009 Socialstatistik 2011:1 Modtagere af sociale ydelser 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2005-2009 4 3. Modtagere af sociale ydelser efter køn 10 4. Modtagere

Læs mere

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002

Arbejdsmarked. Ledigheden :1. Flere ledige i 2003 end i 2002 Arbejdsmarked 2004:1 Ledigheden 2003 Flere ledige i 2003 end i 2002 Ledigheden i Grønland har gennem de sidste fire år været stigende. I 2003 er ledigheden foreløbig toppet. Dette kan læses i denne publikation.

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.847 personer i (pr 1. januar 2016), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem de

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor 55.984 personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/- 1000 personer igennem

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Overnatningsstatistikken Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Turisme 2005:1 Overnatningsstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 1,0 pct. i 2004 Flere overnattende gæster i 2004 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut GOVERNMENT OF GREENLAND

Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut GOVERNMENT OF GREENLAND Naalakkersuisut Siulittaasuat Formand for Naalakkersuisut GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Pele Broberg, Partii Naleraq Bureau for Inatsisartut /Her Svar på 37 spørgsmål nr. 09/69 om de selvstyreejede

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia ens Departement Ny honorarpolitik for bestyrelserne i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber Som opfølgning på Redegørelsen om ejerskabsforhold

Læs mere

a. Hvor mange af disse er dobbeltsprogede, altså grønlandsk og dansk?

a. Hvor mange af disse er dobbeltsprogede, altså grønlandsk og dansk? Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer Peter Olsen (Inuit Ataqatigiit) Medlem af Inatsisartut Svar på 37 spørgsmål 300: Namm Oqartussani oqaativut

Læs mere

Hermed meddeles fra APNN fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 vinter.

Hermed meddeles fra APNN fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 vinter. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Pressemeddelelse Fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser 2016 vinter. Hermed

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010

Indkomster 2012:1. Indkomststatistik 2010 Indkomster 2012:1 Indkomststatistik 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................... 2 Kapitel 1 Metode og begreber..........................................................

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere