IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo"

Transkript

1 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

2 VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Baggrund og formål Net-studerende på VIAUC Bioanalytikeruddannelsen bor i reglen ikke i Århus. Derfor vil det være en fordel for dem, at kunne tage deres skriftlige eksamen hjemmefra. Formålet med dette forsøg var derfor at undersøge om det kunne lade sig gøre vha. Studienet, som er det LMS der anvendes på VIAUC Bioanalytikeruddannelsen. Forsøgsdesign 15 studerende på merit-net-uddannelsen tog deres semester 4 eksamen (4 timer skriftlig) via Studienet i Januar 2010 og 14 studerende på net-uddannelsen tog deres modul 7 eksamen (4 timer skriftlig eksamen) via Studienet i juni De studerende havde alle adgang til alle hjælpemidler, herunder internettet. De studerende fik information om eksamen på en samværsdag på institutionen og de merit-studerende, der ikke var fortrolige med Studienet fik udleveret et dokument med forklaringer og anbefalinger (se bilag 1, information). De merit-studerende havde anvendt Fronter i 1½ år og var blevet introduceret til Studienet ca. 3 uger inden eksamen og havde mulighed for at øve sig i at bruge Studienet inden eksamen, f.eks. upload, download, gemme et dokument, skrive i et dokument osv. Der blev til begge eksamener udarbejdet eksamensopgaver indeholdende opgaver fra forskellige fag af forskellige eksaminatorer. Derudover blev der i visse fag udarbejdet flere forskellige opgaver, med samme sværhedsgrad, således at der kunne udarbejdes varianter af den samlede eksamensopgave. Endelig blev rækkefølgen af opgaverne i den samlede eksamensopgave varieret. Det betød at mange studerende sad med opgaver med forskelligt indhold og forskelligt udseende. Vi valgte at anvende varianter af eksamensopgaven for at undgå, at de studerende kunne hjælpe hinanden til eksamen. Til hver studerende blev der oprettet en eksamensmappe, som kun denne studerende, eksaminatorer og administrator havde adgang til. På eksamensdagen umiddelbart inden eksamens starttidspunkt anbragte eksaminator den studerendes opgave i vedkommendes mappe. Opgaven var tilgængelig for den studerende i 3 formater (Word 2003, Word 2007 og pdf-format) og de studerende besvarede opgaven ved at skrive direkte i deres eksamensopgave. Ved eksamens afslutning hentede én eksaminator de besvarede opgaver i de studerendes mapper og gav via mail de studerende besked om, at de havde afleveret deres besvarelse. Eksaminator gemte derudover besvarelserne i pdf-format og sendte dem til studieadministrationen, der sørgede for at sende besvarelserne til censor og arkivere dem. Unders eksamen var én eksaminator tilgængelige via Skype og kunne hjælpe hvis de studerende oplevede problemer med det tekniske eller undrede sig over opgaveformuleringer. Efter eksamen blev de studerende bedt om at udfylde et evalueringsskema.

3 De merit-studerendes oplevelse af semester 4 eksamen (10 studerende) Alle følte sig godt informeret, men én ville gerne være mere fortrolig med Studienet inden eksamen. Fire studerende downloadede opgaven og gemte den på egen computer mens de besvarede den, hvorefter de uploadede deres besvarelse på Studienet inden eksamens afslutning. Fire studerende besvarede deres opgave mens den var anbragt på Studienet. Én studerende anvendte et ekstra dokument til at skrive formler i, og en anden studerende printede opgaven ud for at få et bedre overblik. Fem studerende skriver at de havde problemer med at skrive og anvende formler i deres besvarelser, i forbindelse med opgaverne i statistik, kemi og fysik. Hovedparten de studerende syntes at eksamensformen levede op til deres forventninger og alle ville vælge en net-baseret skriftlig eksamen igen, især hvis problemet med brug af formler kunne afhjælpes. Af fordele ved denne eksamensform nævner de studerende; at de er vant til at være netstuderende, at de har alle bøger og noter i nærheden (ikke glemmer noget), at de kan bruge deres hjemmecomputer som de er fortrolige med, at de kan forberede nogle ting i forvejen såsom formler, at de har mere bordplads, og endelig at de ikke stresser over at se på de andre eksaminander. Af ulemper ved denne eksamensform nævner de studerende; nervøsitet for at computeren eller internettet går ned, og at det er svært at motivere sig når man ikke kan se de andre eksaminander svede. (Se bilag 2, evaluering). De Modul 7 studerendes oplevelse af modul 7 eksamen (7 studerende) De studerende var tilfredse med omfanget af information inden eksamen. Disse studerende havde anvendt Studienet i forbindelse med undervisningen i 1½ år. Tre studerende downloadede opgaven og gemte den på deres egen computer mens de besvarede den, hvorefter de uploadede deres besvarelse på Studienet inden eksamens afslutning. Fire studerende besvarede deres opgave mens den lå på Studienet. Bortset fra at én studerende havde lidt problemer med at gemme opgaven på sin egen computer, en anden studerende nævner det vanskelige ved at afsætte nogle krydser i en multiple-choice opgave, og en tredje blev forvirret over at opgaven var tilgængelig i både Word 2003 og Word 2007 format havde ingen studerende problemer med at besvare og aflevere deres eksamensopgave. De nævner enstemmigt at eksamensformen levede op til deres forventninger og at de ville vælge denne eksamensform igen, hvis den blev tilbudt. Flere var tilfredse med at spare transporten til Århus, have ro og plads omkring sig, samt være fri for at sidde sammen med en masse andre. Èn studerende påpeger at det er mindre stressende at sidde hjemme og en anden studerende nævner endog, at det er den bedste eksamensform hun har prøvet. Endelig skriver en studerende at det var rart at kunne anvende pc i stedet for papir og blyant, men at opgavebesvarelser der kræver tegning ikke ville egne sig til denne eksamensform. (Se bilag 2, evaluering). Konklusion På baggrund af de studerendes overvejende positive oplevelser af denne eksamens-form vil det være udmærket at anvende denne eksamensform igen, i hvert fald på net-studerende. Det vil være en fordel at opfordre de studerende til, i undervisningen, at udarbejde et dokument (formelsamling) der indeholder de formler de evt. kunne få brug for i forbindelse med eksamen (dem i pensum), og på den måde afhjælpe de studerende problemer med at skrive formler i eksamenssituationen.

4 Dette blev de studerende der skulle til modul 7 eksamen opfordret ti,l og deres evalueringer indeholder ikke henvisninger til problemer med at skrive eller anvende formler i forbindelse med eksamen. Derudover er det en fordel at anvende denne eksamensform på studerende der er fortrolige med Studienet i forvejen. Det er alle vores studerende nu. Ved disse to eksamener blev 15 hhv. 14 studerende eksamineret. Èn eksaminator havde ansvaret for manuelt at oprette personlige eksamensmapper, sammensætte eksamensopgaven, udarbejde varianter af denne, uploade eksamensopgaverne og downloade besvarelserne. Herefter skulle vedkommende give de studerende besked via mail om, at deres besvarelse var afleveret og sende alle besvarelser til studieadministrationen i pdf-format. Disse arbejdsopgaver vil være for omfattende, hvis det drejer sig om flere end ca. 20 studerende, fordi risikoen for at lave fejl under udarbejdelsen af opgave-varianter og under oprettelsen af de personlige eksamensmapper vil være for stor. Brug af opgavevarianter egner sig bedst til eksamensopgaver der sammensættes elektronisk (fra en database) og rettes elektronisk. Dette også med baggrund i at censor fandt arbejdsopgaven med at rette forskelligt udseende eksamensopgaver noget større end forventet. Det vil derudover være hensigtsmæssigt at have en egentlig eksamensmappe til hver studerende i Studienet, som ikke skal oprettes manuelt og hvortil man kan regulere adgangen, f.eks. kunne mappen være åben kl på eksamensdagen. Projektdeltagere Lektor Cand. scient. Karen Louise Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor, Cand. scient Thomas Bendsen, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor, Cand. scient. Anne Sofie Landbo, VIAUV Bioanalytikeruddannelsen

5 Bilag 1 IT-baseret S4-eksamen Adgang til Studienet Studienet https://studienet.viauc.dk/bioanalytiker/aarhus/default.aspx Login Brugernavn: Se vedhæftede liste Password: Dit cpr.nr. uden bindestreg, f.eks Under studieaktiviteter vælger du DMF2008(BADMF2008) som er jeres rum på studienet. Herefter vælger du dokumenter i menuen til venstre. Her finder du en mappe der hedder S4-Eksamen, jan I denne mappe finder du din egen eksamensmappe, f.eks. Eksamens-mappe(Joan), hvori din eksamensopgave kommer til at ligge. Eksamensdagen Din opgave er tilgængelig i din eksamens-mappe kl Inden kl gemmer du din opgave inkl. besvarelse i din eksamensmappe. Filen skal hedde Eksamensopgave (dit navn), f.eks. eksamensopgave(joan) Din opgave bliver indsamlet fra din eksamensmappe kl og du modtager en kvittering på din viaucmail (se næste side) om at vi har modtaget din eksamensopgave. Support Thomas ( , og Karen Louise ( , vil være på Skype og mail og telefon.

6 Gode råd i forbindelse med eksamen I din personlige eksamensmappe ligger din opgave i to forskellige udgaver. Dels en redigerbar Wordudgave, dels en pdf-udgave, som du ikke kan rette i. Det er en god idé at skrive din besvarelse direkte ind i Word-udgaven, men du kan også vælge at skrive den i et blankt dokument. Husk løbende at gemme din besvarelse, og helst i flere forskellige filer (flere kopier). Der er to forskellige måder du kan arbejde med din eksamensbesvarelse: 1. Hent opgaven ned på din egen computer Arbejd med opgaven på din computer Læg opgaven tilbage i din personlige eksamensmappe. Dette gøres ved at åbne din eksamensmappe, og vælge Overfør dokument i menuen Send, som vist herunder. Sørg for at filen har det rigtige navn, inden du overfører den. 2. Du kan alternativt vælge at redigere din besvarelse direkte på studienettet. Dette kan dog kun lade sig gøre hvis du anvender Internet Explorer og Microsoft Office. Fremgangsmåden er: Gå ind i din personlige eksamensmappe (brug Internet Explorer - ikke Firefox eller andre alternative browsere).

7 Klik på word-udgaven af din opgave. Nu åbner en dialogboks som vist her: Sæt kryds i Rediger og klik OK. Nu åbner Word, og du redigerer dokumentet direkte på Sharepoint-serveren. Fordelen ved denne metode er, at du hele tiden har afleveret din opgave. Dvs. at hvis din internetforbindelse f.eks. forsvinder lige inden eksamen er slut, så har du allerede dokumentet til at ligge hvor det skal. VIAUC-mail I forbindelse med at du er blevet oprettet på studienettet, har du også fået Det er til denne adresse at kvitteringen for korrekt aflevering af eksamensopgaven bliver sendt. Din mailadresse fremgår af dokumentet med brugernavne. For at læse din viauc-mail, går du ind på adressen: og logger ind på samme måde som til studienettet. Bare for at prøve det inden A. Login på studienet og find mappen S4-eksamen, jan2010. B. Find mappen Test. Åbn dokumentet lille opgave og skriv med selvvalgt farve dit navn i dokumentet. Gem dokumentet på studienettet. C. Gem dokumentet på din egen computer. D. Opload et selvvalgt dokument i mappen Test. Lad dit navn fremgå af fil-navnet.

8 Bilag 2 Evaluering af skriftlig eksamen via Studienet, januar 2010, (10 Semester 4 merit-studerende ) Fik du tilstrækkelig Ja (9). information inden eksamen Én ville dog gerne være mere fortrolig med studienet inden eksamen IT-udstyr til rådighed Styresystem Windows Xp (3), Windows Vista (5), Tekstbehandling Office 2007 (7), Office Xp/2003 (1) Internetforbindelse Privat (2), privat 15Mbps/1Mbps (1), privat 20Mbps/1Mbps (2), privat 5000 Kbps/512 Kbps (1) Arbejdsplads (3), Hvordan arbejdede du med opgaven Lå din besvarelse hele tiden ja (4) på Studienet? Downloadede du opgaven Ja (4) inden du besvarede den? Arbejdede du med opgaven Brugte Excel og et ekstra dokument til at lave formler i. på anden vis? Var der noget der besværliggjorde din opgavebesvarelse? hvis ja beskriv de problemer du stødte på Printede opgaven ud for at få et bedre overblik Jeg skulle logge ind på studienet hver gang jeg skulle uploade min besvarelse. Brugte meget lang tid i kemi, fysik og statistik på brug af formler. Det var meget besværligt og tidskrævende at der ikke kunne arbejdes med ligningsfunktioner i dokumentet. Jeg kom til at klikke på et andet link og kunne ikke finde tilbage til eksamensmappen. Sideopsætning af opgaven. Havde problemer med at indsætte formler, samt linjeskift. Havde du problemer med aflevering af opgaven? Hvis ja, beskriv de problemer du stødte på. Levede eksamensformen op til dine forventninger? Ville du vælge en skriftlig ITbaseret eksamensform igen, hvis den blev tilbudt? Begrund dit svar Nej (7) Ja, overskrivning af uploadede filer (1) Ja, jeg synes det var vildt godt. Ja (3) Ved ikke helt hvad mine forventninger var, men selve formen fungerede fint. Det tager lang tid at lave det hele på pc, især når der er udregninger, ligninger mv. Det var rart at sidde alene. Til en traditionel eksamen bliver jeg stresset af andres griflen. Kunne have brugt mere erfaring med studienet forinden Havde ingen forventninger Ja, dejligt når man er net-studerende. Også er det bare nemt. Man kan forberede nogle ting i forvejen (såsom formler), så man ikke skal bruge tid på at lave dem den dag man sidder til eksamen. Ja, det var nemt, jeg havde alle bøger/noter i nærheden. Ingen stress af at se på andre der bare skriver og skriver. Men lidt usikkert (nervøs for om nettet eller computeren gik ned).

9 Sikkert. Det var dog lidt sært at sidde alene og motivere sig til eksamen, her savnede jeg at se andre svede. Ja, hvis det er muligt at arbejde med ligningsfunktioner m.v. Ja, det gør det nemmere i fag hvor du skal bruge formler, når du har dem til at ligge og bare kan sætte dem ind som skabelon. Det er jo også den måde vi har arbejdet på under hele uddannelsen, så man var rigtig fortrolig med det. Ja. Der er langt til Århus og det er besværligt at skulle slæbe alle sine bøger og notater med. Der er ingen risiko for at have glemt et eller andet. Ja, man kan bruge sin stationære hjemmecomputer, som man er fortrolig med. Mere bordplads når man arbejder hjemme. Ja (2) Evaluering, skriftlig eksamen via Studienet, juni 2010 ( 7 Modul 7 studerende) Var den information du modtog om eksamen (inden eksamen) tilstrækkelig? Hvis nej, beskriv hvad der manglede. Fin nok, Ja, ja Ja det synes jeg bestemt det var., Ja fuldt ud, Hvilket IT-udstyr havde du til rådighed i forbindelse med eksaminationen? o Styresystem (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, andet): Windows vista (4), Windows XP (2), Windows 7 o Tekstbehandling (Office XP/2003, Office 2007, andet): Office 2007 (5), Office XP (2) o Internetforbindelse (privat, via arbejdsplads) hvis muligt angiv gerne hastighed: Privat (4), Privat med hastighed 10/2 Mbit/s, Privat, 2 Mbit, Privat 2GB/512MB Hvordan arbejdede du med opgaven? o Lå din besvarelsen hele tiden på studienet, mens du arbejdede på den? Ja (4) o Downloadede du opgaven inden du besvarede den og arbejdede med den på din egen computer? Ja (3) o Arbejdede du med opgaven på anden vis? Hvilken? Nej (4), Jeg arbejdede med opgaven på studienet, men sørgede også for at gemme den en gang i mellem på min egen computer, Jeg havde også en printet udgave ved siden af o Var der noget som besværliggjorde din opgavebesvarelse? Næh, det var super, at der ikke var noget der skulle tegnes eller skitseres, det havde taget tid, Nej (2) Jeg havde lidt problemer med at gemme dokumentet på min egen computer, men fandt ud af det til sidst. Dokumentet skulle gemmes som Word fil nej det skulle lige være at sætte krydser i den MPC der var til farmakologi, Jeg havde problemer med at nogle under-spørgsmål rykkede rundt når jeg skrev i dokumentet, hvilket jeg brugte tid på at rette. Jeg kunne ikke skrive i de formler jeg kopierede ind fra min egen formelsamling, det tog også unødvendig tid. Og så blev jeg forvirret over, at der var mere end ét dokument i mappen med opgavesættet, jeg valgte det første, men var i tvivl om det var den rigtige udgave, kunne ikke se hvilken Word

10 version det var (2003 eller 2007) o Havde du problemer med aflevering af opgaven? Hvis ja, beskriv de problemer du stødte på. Nej (5) Levede eksamensformen op til dine forventninger? Hvis nej, kom med ideer til forbedringer. Ja det fungerede rigtigt godt, Ja (3), Ja helt sikkert, men jeg var meget nervøs for, at Studienet ville gå ned. Det var dog ikke tilfældet, Ville du vælge en skriftlig IT-baseret eksamensform igen, hvis den blev tilbudt? Begrund dit svar Ja helt sikkert, det var rart at kunne snakke med sig selv, når tingene skulle afklares. Dejligt at spare transporten Ja, det fungerede fint og er meget bedre end at sidde i et stort lokale sammen med en masse andre Det ville jeg helt sikkert, da jeg foretrækker ro omkring mig når jeg sidder til en skriftlig eksamen Det er den bedste eksamensform jeg har prøvet Ja, det er rart og mindre stressende at sidde hjemme. Dog er man begrænset, hvis man fx. skal tegne noget Ja, det ville jeg, for synes det er rigtig dejligt at kunne sidde hjemme i fred og ro og besvare den. Og så synes jeg det er rart at lave besvarelsen på pc i stedet for med papir og blyant. Og så den naturlige del, at jeg ikke behøver køre til Århus for det. Det er en god måde (for mig), at afholde skriftlig eksamen på. Godt at kunne sidde hjemme med den plads og de hjælpemidler der er nødvendig

11 Medarbejdere Centret bemandes af en centerleder og to programkoordinatorer. Herudover er tilknyttet et stort antal projektmedarbejdere. Videncenterleder Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Programkoordinatorer Design af it og mediebåret læring Vibe Alopaeus Jelsbak, E-læring i organisationer og Digitale test og evaluering Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College Videncenter for e-læring og medier Skejbyvej Risskov

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Retningslinjer for studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab September 2013 Bemærk at denne vejledning er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver.

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab

Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Information til studerende som skal til skriftlig eksamen på Samfundsvidenskab Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver Når du tilmelder

Læs mere

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 25. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 1.1 Sådan tjekker du dit it udstyr... 3 1.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 9. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du din

Læs mere

Brugervejledning til netauonline

Brugervejledning til netauonline Brugervejledning til netauonline Hvis du har spørgsmål til det faglige på dit fag, skriver du til din underviser i Debatforum på dit fag. Se hvordan længere fremme i brugervejledningen. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 8. maj 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan tjekker du dit it-udstyr... 3 2.2 Sådan logger du på Netprøver.dk...

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Digitale

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 3. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Kom godt i gang med OneDrive

Kom godt i gang med OneDrive Kom godt i gang med OneDrive Office365 er en mulighed for lærere og elever at bruge en office-pakke på egne enheder - man kan downloade det til brug på pc - mac - tablets og smartphones, i alt op til 5

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Digital eksamen for studerende

Digital eksamen for studerende Digital eksamen for studerende Indhold Digital eksamen for studerende... 1 Information om eksamen... 1 Eksamenen er i gang... 3 Udfyldelse af besvarelsesinformationer... 4 Upload besvarelse... 5 Sådan

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning til e-tests

Vejledning til e-tests Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Vejledning til e-tests Finde og bedømme opgaver Det Sundhedsvidenskabelige fakultet 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vejledning til at finde

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer...

Hvad er WebFlex... 1. Login på WebFlex... 2. Velkommen til WebFlex... 2. Mappestruktur... 3. Download af filer... 4-5. Upload af filer... QUICK GUIDE Indhold Quick Guide WebFlex Hvad er WebFlex... 1 Login på WebFlex... 2 Velkommen til WebFlex... 2 Mappestruktur... 3 Download af filer... 4-5 Upload af filer... 6 Upload til WebFlex med Uploader-program...

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Modul 8: Clouds (Lagring af filer)

Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 8: Clouds (Lagring af filer) Del I Christoph Schepers Studieskolen 8/2012 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Installer Dropbox (punkt 1-3).. 3 Åbn Dropbox

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Indhold. Vejledning til censorbestilling

Indhold. Vejledning til censorbestilling Indhold Inden du kan bestille... 2 Log-in... 2 Min profil... 2 Censorbestillinger... 3 Når censor er allokeret... 4 Opret bestilling... 5 Eksaminatorer... 8 Opret eksaminator... 8 Karakterindberetning...

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Brugermanual til Assignment Hand In

Brugermanual til Assignment Hand In Brugermanual til Assignment Hand In Indhold: Undervisere:... 2 Hvor finder jeg Assignment hand in?... 2 Opret en opgave... 3 Slet en opgave... 4 Rediger en opgave... 4 Hvor finder jeg de afleverede filer?...

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Manual til eksaminator / intern medbedømmer

Manual til eksaminator / intern medbedømmer Manual til eksaminator / intern medbedømmer Indhold o Log på Digital Eksamen Side 2 o Oversigten Mine Prøver Side 3 o Funktioner i Digital Eksamen Side 4 10 o Åbn besvarelse i browser Side 11 o Gennemgang

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever Netprøver.dk Brugervejledning for elever 27. marts 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk før prøvedagen... 3 2.1 Sådan logger du på Netprøver.dk... 3 2.2 Sådan retter du

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

IT-VEJLEDNINGER TIL PC

IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-VEJLEDNINGER TIL PC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Akademisk IT april 2014

Akademisk IT april 2014 onlineeksamen.ruc.dk 1 Ikke til personfølsomme data! For brug af tablet, se vejledninger til ipad og Android Log på onlineeksamen.ruc.dk med dit RUC login og password (eksaminator) eller Nem Id (censor).

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på diplomuddannelserne Sådan logger du på Først skal du hente dit

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole

Computer og print ved skriftlige prøver på Laursens Realskole Forudsætninger for at anvende it til prøverne: 1. Ved nogle skriftlige prøver er det tilladt at bruge it-udstyr. It-udstyr betyder en computer + en smartphone og/eller en tablet. FLY-funktionen SKAL være

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS

Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan. Indhold: Log på MUS. Forberedelse til MUS Medarbejderguide til INNOMATE HR Medarbejderplan Indhold: 1. Log på 2. MUS 3. Øvrigt om Medarbejderplan 4. Rekruttering behandling af ansøgere Log på Log på www.medarbejderplan.dk med: Bruger ID: initialer

Læs mere

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden -

Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - Kompetencehjulet og Skolebarometeret Tillæg til: Vejledning for brugere af Version 3.0 - generel og nyttig viden - 2 Tekniske forudsætninger: Programmet kan normalt afvikles i almindeligt brugte browsere.

Læs mere

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller

Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK. - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 1 af 13 NETLYDBOG.DK - Sådan downlåner du - Sådan overfører du til en MP3-afspiller Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Vær opmærksom på:... 2 1. Sådan downlåner du en netlydbog fra netlydbog.dk... 3

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1

Indhold Gratis Office 365 til ansatte og studerende... 1 Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 (pt. = Office 2016) på deres private pc og/eller Mac. Office 365 må installeres på 5 enheder. Programpakken

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner)

Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Brugervejledning til Dokumentarkiv ver 2.0 (og senere versioner) Hvordan finder jeg Dokumentarkivet? Klik på linket https://dokumentarkiv.sdu.dk/ for at logge ind. Log ind med dit SDU brugernavn og password.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler. Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Styrelsen for It og Læring

Læs mere

IT baserede eksamensformer Brug af MC test i forbindelse med modul 2 eksamen

IT baserede eksamensformer Brug af MC test i forbindelse med modul 2 eksamen IT baserede eksamensformer Brug af MC test i forbindelse med modul 2 eksamen Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo Gitte Christensen Lise Steinmüller VF5, It baserede eksamensformer Brug

Læs mere

Test- og prøvesystemet

Test- og prøvesystemet Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver Brugervejledning: Indledning Forberedelse Booking Prøveafholdelse Prøveresultater Test- og prøvesystemet Folkeskolens digitale prøver, 2016 Styrelsen

Læs mere

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013

Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Slutevaluering læringsforsøg 2012/2013 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af slutevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til seneste evaluering Udvikling i forhold til

Læs mere

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser

Smart. 1. Login på din Parrot Asteroid Market konto på din PC Søg efter Parrot Asteroid Market i din browser Når du tidligere har købt TomTom applikationen til en specifik enhed (unikt serienummer), så vil du gratis kunne opdatere til nyere version når denne bliver tilgængelig på Parrot Asteroid Market. Bemærk:

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Sådan installerer du Office 365 Pro Plus for Students

Sådan installerer du Office 365 Pro Plus for Students Sådan installerer du Office 365 Pro Plus for Students Nedenfor finder du først svar på en række gængse spørgsmål og derefter en detaljeret installationsvejledning. Ofte stillede spørgsmål i forhold til

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

>>fronter start med fronter.. ver. 002

>>fronter start med fronter.. ver. 002 >>fronter start med fronter.. ver. 002 Poul Erik Løvskov - 2008 Indhold Intro... 3 Brugernavn og password... 3 Hvor finder jeg fronter?... 3 Dagens... 4 Skift password... 4 Mit arkiv... 5 ADVARSEL!!!!...

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere