IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo"

Transkript

1 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

2 VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Baggrund og formål Net-studerende på VIAUC Bioanalytikeruddannelsen bor i reglen ikke i Århus. Derfor vil det være en fordel for dem, at kunne tage deres skriftlige eksamen hjemmefra. Formålet med dette forsøg var derfor at undersøge om det kunne lade sig gøre vha. Studienet, som er det LMS der anvendes på VIAUC Bioanalytikeruddannelsen. Forsøgsdesign 15 studerende på merit-net-uddannelsen tog deres semester 4 eksamen (4 timer skriftlig) via Studienet i Januar 2010 og 14 studerende på net-uddannelsen tog deres modul 7 eksamen (4 timer skriftlig eksamen) via Studienet i juni De studerende havde alle adgang til alle hjælpemidler, herunder internettet. De studerende fik information om eksamen på en samværsdag på institutionen og de merit-studerende, der ikke var fortrolige med Studienet fik udleveret et dokument med forklaringer og anbefalinger (se bilag 1, information). De merit-studerende havde anvendt Fronter i 1½ år og var blevet introduceret til Studienet ca. 3 uger inden eksamen og havde mulighed for at øve sig i at bruge Studienet inden eksamen, f.eks. upload, download, gemme et dokument, skrive i et dokument osv. Der blev til begge eksamener udarbejdet eksamensopgaver indeholdende opgaver fra forskellige fag af forskellige eksaminatorer. Derudover blev der i visse fag udarbejdet flere forskellige opgaver, med samme sværhedsgrad, således at der kunne udarbejdes varianter af den samlede eksamensopgave. Endelig blev rækkefølgen af opgaverne i den samlede eksamensopgave varieret. Det betød at mange studerende sad med opgaver med forskelligt indhold og forskelligt udseende. Vi valgte at anvende varianter af eksamensopgaven for at undgå, at de studerende kunne hjælpe hinanden til eksamen. Til hver studerende blev der oprettet en eksamensmappe, som kun denne studerende, eksaminatorer og administrator havde adgang til. På eksamensdagen umiddelbart inden eksamens starttidspunkt anbragte eksaminator den studerendes opgave i vedkommendes mappe. Opgaven var tilgængelig for den studerende i 3 formater (Word 2003, Word 2007 og pdf-format) og de studerende besvarede opgaven ved at skrive direkte i deres eksamensopgave. Ved eksamens afslutning hentede én eksaminator de besvarede opgaver i de studerendes mapper og gav via mail de studerende besked om, at de havde afleveret deres besvarelse. Eksaminator gemte derudover besvarelserne i pdf-format og sendte dem til studieadministrationen, der sørgede for at sende besvarelserne til censor og arkivere dem. Unders eksamen var én eksaminator tilgængelige via Skype og kunne hjælpe hvis de studerende oplevede problemer med det tekniske eller undrede sig over opgaveformuleringer. Efter eksamen blev de studerende bedt om at udfylde et evalueringsskema.

3 De merit-studerendes oplevelse af semester 4 eksamen (10 studerende) Alle følte sig godt informeret, men én ville gerne være mere fortrolig med Studienet inden eksamen. Fire studerende downloadede opgaven og gemte den på egen computer mens de besvarede den, hvorefter de uploadede deres besvarelse på Studienet inden eksamens afslutning. Fire studerende besvarede deres opgave mens den var anbragt på Studienet. Én studerende anvendte et ekstra dokument til at skrive formler i, og en anden studerende printede opgaven ud for at få et bedre overblik. Fem studerende skriver at de havde problemer med at skrive og anvende formler i deres besvarelser, i forbindelse med opgaverne i statistik, kemi og fysik. Hovedparten de studerende syntes at eksamensformen levede op til deres forventninger og alle ville vælge en net-baseret skriftlig eksamen igen, især hvis problemet med brug af formler kunne afhjælpes. Af fordele ved denne eksamensform nævner de studerende; at de er vant til at være netstuderende, at de har alle bøger og noter i nærheden (ikke glemmer noget), at de kan bruge deres hjemmecomputer som de er fortrolige med, at de kan forberede nogle ting i forvejen såsom formler, at de har mere bordplads, og endelig at de ikke stresser over at se på de andre eksaminander. Af ulemper ved denne eksamensform nævner de studerende; nervøsitet for at computeren eller internettet går ned, og at det er svært at motivere sig når man ikke kan se de andre eksaminander svede. (Se bilag 2, evaluering). De Modul 7 studerendes oplevelse af modul 7 eksamen (7 studerende) De studerende var tilfredse med omfanget af information inden eksamen. Disse studerende havde anvendt Studienet i forbindelse med undervisningen i 1½ år. Tre studerende downloadede opgaven og gemte den på deres egen computer mens de besvarede den, hvorefter de uploadede deres besvarelse på Studienet inden eksamens afslutning. Fire studerende besvarede deres opgave mens den lå på Studienet. Bortset fra at én studerende havde lidt problemer med at gemme opgaven på sin egen computer, en anden studerende nævner det vanskelige ved at afsætte nogle krydser i en multiple-choice opgave, og en tredje blev forvirret over at opgaven var tilgængelig i både Word 2003 og Word 2007 format havde ingen studerende problemer med at besvare og aflevere deres eksamensopgave. De nævner enstemmigt at eksamensformen levede op til deres forventninger og at de ville vælge denne eksamensform igen, hvis den blev tilbudt. Flere var tilfredse med at spare transporten til Århus, have ro og plads omkring sig, samt være fri for at sidde sammen med en masse andre. Èn studerende påpeger at det er mindre stressende at sidde hjemme og en anden studerende nævner endog, at det er den bedste eksamensform hun har prøvet. Endelig skriver en studerende at det var rart at kunne anvende pc i stedet for papir og blyant, men at opgavebesvarelser der kræver tegning ikke ville egne sig til denne eksamensform. (Se bilag 2, evaluering). Konklusion På baggrund af de studerendes overvejende positive oplevelser af denne eksamens-form vil det være udmærket at anvende denne eksamensform igen, i hvert fald på net-studerende. Det vil være en fordel at opfordre de studerende til, i undervisningen, at udarbejde et dokument (formelsamling) der indeholder de formler de evt. kunne få brug for i forbindelse med eksamen (dem i pensum), og på den måde afhjælpe de studerende problemer med at skrive formler i eksamenssituationen.

4 Dette blev de studerende der skulle til modul 7 eksamen opfordret ti,l og deres evalueringer indeholder ikke henvisninger til problemer med at skrive eller anvende formler i forbindelse med eksamen. Derudover er det en fordel at anvende denne eksamensform på studerende der er fortrolige med Studienet i forvejen. Det er alle vores studerende nu. Ved disse to eksamener blev 15 hhv. 14 studerende eksamineret. Èn eksaminator havde ansvaret for manuelt at oprette personlige eksamensmapper, sammensætte eksamensopgaven, udarbejde varianter af denne, uploade eksamensopgaverne og downloade besvarelserne. Herefter skulle vedkommende give de studerende besked via mail om, at deres besvarelse var afleveret og sende alle besvarelser til studieadministrationen i pdf-format. Disse arbejdsopgaver vil være for omfattende, hvis det drejer sig om flere end ca. 20 studerende, fordi risikoen for at lave fejl under udarbejdelsen af opgave-varianter og under oprettelsen af de personlige eksamensmapper vil være for stor. Brug af opgavevarianter egner sig bedst til eksamensopgaver der sammensættes elektronisk (fra en database) og rettes elektronisk. Dette også med baggrund i at censor fandt arbejdsopgaven med at rette forskelligt udseende eksamensopgaver noget større end forventet. Det vil derudover være hensigtsmæssigt at have en egentlig eksamensmappe til hver studerende i Studienet, som ikke skal oprettes manuelt og hvortil man kan regulere adgangen, f.eks. kunne mappen være åben kl på eksamensdagen. Projektdeltagere Lektor Cand. scient. Karen Louise Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor, Cand. scient Thomas Bendsen, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor, Cand. scient. Anne Sofie Landbo, VIAUV Bioanalytikeruddannelsen

5 Bilag 1 IT-baseret S4-eksamen Adgang til Studienet Studienet https://studienet.viauc.dk/bioanalytiker/aarhus/default.aspx Login Brugernavn: Se vedhæftede liste Password: Dit cpr.nr. uden bindestreg, f.eks Under studieaktiviteter vælger du DMF2008(BADMF2008) som er jeres rum på studienet. Herefter vælger du dokumenter i menuen til venstre. Her finder du en mappe der hedder S4-Eksamen, jan I denne mappe finder du din egen eksamensmappe, f.eks. Eksamens-mappe(Joan), hvori din eksamensopgave kommer til at ligge. Eksamensdagen Din opgave er tilgængelig i din eksamens-mappe kl Inden kl gemmer du din opgave inkl. besvarelse i din eksamensmappe. Filen skal hedde Eksamensopgave (dit navn), f.eks. eksamensopgave(joan) Din opgave bliver indsamlet fra din eksamensmappe kl og du modtager en kvittering på din viaucmail (se næste side) om at vi har modtaget din eksamensopgave. Support Thomas ( , og Karen Louise ( , vil være på Skype og mail og telefon.

6 Gode råd i forbindelse med eksamen I din personlige eksamensmappe ligger din opgave i to forskellige udgaver. Dels en redigerbar Wordudgave, dels en pdf-udgave, som du ikke kan rette i. Det er en god idé at skrive din besvarelse direkte ind i Word-udgaven, men du kan også vælge at skrive den i et blankt dokument. Husk løbende at gemme din besvarelse, og helst i flere forskellige filer (flere kopier). Der er to forskellige måder du kan arbejde med din eksamensbesvarelse: 1. Hent opgaven ned på din egen computer Arbejd med opgaven på din computer Læg opgaven tilbage i din personlige eksamensmappe. Dette gøres ved at åbne din eksamensmappe, og vælge Overfør dokument i menuen Send, som vist herunder. Sørg for at filen har det rigtige navn, inden du overfører den. 2. Du kan alternativt vælge at redigere din besvarelse direkte på studienettet. Dette kan dog kun lade sig gøre hvis du anvender Internet Explorer og Microsoft Office. Fremgangsmåden er: Gå ind i din personlige eksamensmappe (brug Internet Explorer - ikke Firefox eller andre alternative browsere).

7 Klik på word-udgaven af din opgave. Nu åbner en dialogboks som vist her: Sæt kryds i Rediger og klik OK. Nu åbner Word, og du redigerer dokumentet direkte på Sharepoint-serveren. Fordelen ved denne metode er, at du hele tiden har afleveret din opgave. Dvs. at hvis din internetforbindelse f.eks. forsvinder lige inden eksamen er slut, så har du allerede dokumentet til at ligge hvor det skal. VIAUC-mail I forbindelse med at du er blevet oprettet på studienettet, har du også fået Det er til denne adresse at kvitteringen for korrekt aflevering af eksamensopgaven bliver sendt. Din mailadresse fremgår af dokumentet med brugernavne. For at læse din viauc-mail, går du ind på adressen: og logger ind på samme måde som til studienettet. Bare for at prøve det inden A. Login på studienet og find mappen S4-eksamen, jan2010. B. Find mappen Test. Åbn dokumentet lille opgave og skriv med selvvalgt farve dit navn i dokumentet. Gem dokumentet på studienettet. C. Gem dokumentet på din egen computer. D. Opload et selvvalgt dokument i mappen Test. Lad dit navn fremgå af fil-navnet.

8 Bilag 2 Evaluering af skriftlig eksamen via Studienet, januar 2010, (10 Semester 4 merit-studerende ) Fik du tilstrækkelig Ja (9). information inden eksamen Én ville dog gerne være mere fortrolig med studienet inden eksamen IT-udstyr til rådighed Styresystem Windows Xp (3), Windows Vista (5), Tekstbehandling Office 2007 (7), Office Xp/2003 (1) Internetforbindelse Privat (2), privat 15Mbps/1Mbps (1), privat 20Mbps/1Mbps (2), privat 5000 Kbps/512 Kbps (1) Arbejdsplads (3), Hvordan arbejdede du med opgaven Lå din besvarelse hele tiden ja (4) på Studienet? Downloadede du opgaven Ja (4) inden du besvarede den? Arbejdede du med opgaven Brugte Excel og et ekstra dokument til at lave formler i. på anden vis? Var der noget der besværliggjorde din opgavebesvarelse? hvis ja beskriv de problemer du stødte på Printede opgaven ud for at få et bedre overblik Jeg skulle logge ind på studienet hver gang jeg skulle uploade min besvarelse. Brugte meget lang tid i kemi, fysik og statistik på brug af formler. Det var meget besværligt og tidskrævende at der ikke kunne arbejdes med ligningsfunktioner i dokumentet. Jeg kom til at klikke på et andet link og kunne ikke finde tilbage til eksamensmappen. Sideopsætning af opgaven. Havde problemer med at indsætte formler, samt linjeskift. Havde du problemer med aflevering af opgaven? Hvis ja, beskriv de problemer du stødte på. Levede eksamensformen op til dine forventninger? Ville du vælge en skriftlig ITbaseret eksamensform igen, hvis den blev tilbudt? Begrund dit svar Nej (7) Ja, overskrivning af uploadede filer (1) Ja, jeg synes det var vildt godt. Ja (3) Ved ikke helt hvad mine forventninger var, men selve formen fungerede fint. Det tager lang tid at lave det hele på pc, især når der er udregninger, ligninger mv. Det var rart at sidde alene. Til en traditionel eksamen bliver jeg stresset af andres griflen. Kunne have brugt mere erfaring med studienet forinden Havde ingen forventninger Ja, dejligt når man er net-studerende. Også er det bare nemt. Man kan forberede nogle ting i forvejen (såsom formler), så man ikke skal bruge tid på at lave dem den dag man sidder til eksamen. Ja, det var nemt, jeg havde alle bøger/noter i nærheden. Ingen stress af at se på andre der bare skriver og skriver. Men lidt usikkert (nervøs for om nettet eller computeren gik ned).

9 Sikkert. Det var dog lidt sært at sidde alene og motivere sig til eksamen, her savnede jeg at se andre svede. Ja, hvis det er muligt at arbejde med ligningsfunktioner m.v. Ja, det gør det nemmere i fag hvor du skal bruge formler, når du har dem til at ligge og bare kan sætte dem ind som skabelon. Det er jo også den måde vi har arbejdet på under hele uddannelsen, så man var rigtig fortrolig med det. Ja. Der er langt til Århus og det er besværligt at skulle slæbe alle sine bøger og notater med. Der er ingen risiko for at have glemt et eller andet. Ja, man kan bruge sin stationære hjemmecomputer, som man er fortrolig med. Mere bordplads når man arbejder hjemme. Ja (2) Evaluering, skriftlig eksamen via Studienet, juni 2010 ( 7 Modul 7 studerende) Var den information du modtog om eksamen (inden eksamen) tilstrækkelig? Hvis nej, beskriv hvad der manglede. Fin nok, Ja, ja Ja det synes jeg bestemt det var., Ja fuldt ud, Hvilket IT-udstyr havde du til rådighed i forbindelse med eksaminationen? o Styresystem (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, andet): Windows vista (4), Windows XP (2), Windows 7 o Tekstbehandling (Office XP/2003, Office 2007, andet): Office 2007 (5), Office XP (2) o Internetforbindelse (privat, via arbejdsplads) hvis muligt angiv gerne hastighed: Privat (4), Privat med hastighed 10/2 Mbit/s, Privat, 2 Mbit, Privat 2GB/512MB Hvordan arbejdede du med opgaven? o Lå din besvarelsen hele tiden på studienet, mens du arbejdede på den? Ja (4) o Downloadede du opgaven inden du besvarede den og arbejdede med den på din egen computer? Ja (3) o Arbejdede du med opgaven på anden vis? Hvilken? Nej (4), Jeg arbejdede med opgaven på studienet, men sørgede også for at gemme den en gang i mellem på min egen computer, Jeg havde også en printet udgave ved siden af o Var der noget som besværliggjorde din opgavebesvarelse? Næh, det var super, at der ikke var noget der skulle tegnes eller skitseres, det havde taget tid, Nej (2) Jeg havde lidt problemer med at gemme dokumentet på min egen computer, men fandt ud af det til sidst. Dokumentet skulle gemmes som Word fil nej det skulle lige være at sætte krydser i den MPC der var til farmakologi, Jeg havde problemer med at nogle under-spørgsmål rykkede rundt når jeg skrev i dokumentet, hvilket jeg brugte tid på at rette. Jeg kunne ikke skrive i de formler jeg kopierede ind fra min egen formelsamling, det tog også unødvendig tid. Og så blev jeg forvirret over, at der var mere end ét dokument i mappen med opgavesættet, jeg valgte det første, men var i tvivl om det var den rigtige udgave, kunne ikke se hvilken Word

10 version det var (2003 eller 2007) o Havde du problemer med aflevering af opgaven? Hvis ja, beskriv de problemer du stødte på. Nej (5) Levede eksamensformen op til dine forventninger? Hvis nej, kom med ideer til forbedringer. Ja det fungerede rigtigt godt, Ja (3), Ja helt sikkert, men jeg var meget nervøs for, at Studienet ville gå ned. Det var dog ikke tilfældet, Ville du vælge en skriftlig IT-baseret eksamensform igen, hvis den blev tilbudt? Begrund dit svar Ja helt sikkert, det var rart at kunne snakke med sig selv, når tingene skulle afklares. Dejligt at spare transporten Ja, det fungerede fint og er meget bedre end at sidde i et stort lokale sammen med en masse andre Det ville jeg helt sikkert, da jeg foretrækker ro omkring mig når jeg sidder til en skriftlig eksamen Det er den bedste eksamensform jeg har prøvet Ja, det er rart og mindre stressende at sidde hjemme. Dog er man begrænset, hvis man fx. skal tegne noget Ja, det ville jeg, for synes det er rigtig dejligt at kunne sidde hjemme i fred og ro og besvare den. Og så synes jeg det er rart at lave besvarelsen på pc i stedet for med papir og blyant. Og så den naturlige del, at jeg ikke behøver køre til Århus for det. Det er en god måde (for mig), at afholde skriftlig eksamen på. Godt at kunne sidde hjemme med den plads og de hjælpemidler der er nødvendig

11 Medarbejdere Centret bemandes af en centerleder og to programkoordinatorer. Herudover er tilknyttet et stort antal projektmedarbejdere. Videncenterleder Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Programkoordinatorer Design af it og mediebåret læring Vibe Alopaeus Jelsbak, E-læring i organisationer og Digitale test og evaluering Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College Videncenter for e-læring og medier Skejbyvej Risskov

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Vejledning til e-tests

Vejledning til e-tests Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Vejledning til e-tests Finde og bedømme opgaver Det Sundhedsvidenskabelige fakultet 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vejledning til at finde

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09

første følgende måde: på Hjælp ikonet 2. Klik 3. Klik 15.12.09 1 Den første gangg du logger på PURE I programmet PURE har du mulighed for at inddatere egen videnproduktion og at oprette en profil. Den første gang, du logger på skal du træffe en række valg. Når du

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende i løbet af prøven. EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også INTERNE PRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Janne Mikkonen og Maiken Huniche Skriftlig og mundtlig eksamen Mødetid Ved brug af IT (egen bærbar pc eller

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk Generelle vilkår for brug af IT ved skriftlige terminsprøver, årsprøver

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Introduktion til Fronter

Introduktion til Fronter Introduktion til Fronter Følg med på Fronter og tjek din UCL mail Som studerende I UCL får du automatisk tildelt en mailadresse, som vi konsekvent benytter, når vi kontakter dig. Det er dit ansvar, at

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj

vejledning sådan ARBejdeR du i ebg s RAppoRTvæRKTøj vejledning sådan arbejder du i ebg s rapportværktøj Vejledning for 2013/2014 Sådan arbejder du i EBG's rapportværktøj www.business-games.dk Indholdsfortegnelse: Forord... 2 Login... 2 Rapportværktøjet...

Læs mere

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010

OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 OPLYSNINGER TIL DIG når du skal til folkeskolens skriftlige afgangsprøver 2010 (Specielt ved brug af computer se nederst.) 1. Du skal møde i god tid. Hvis du kommer for sent, kan du normalt ikke deltage

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM

SIDEN PÅ WORDPRESS.COM WordPress WordPress er et fantastisk program til blog og til hjemmesider, hvor du gerne vil kunne rette via din browser. WordPress er meget udbredt og det er derfor nemt at finde fora, templates og hjælp

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart.

Smart. Guide for at installere TomTom navigation App på Parrot Asteroid Smart. Asteroid Smart leveres som standard med igo navigation App (23 lande Vesteuropa) på det Parrot SD kort som medfølger ved levering. Det er dog også muligt at købe TomTom navigation App via Parrot Asteroid

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler

Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Officepakken til elever på Vallensbæks folkeskoler Som en del af Vallensbæk Kommunes BYOD (Bring Your Own Device) løsning, tilbydes elever nu muligheden for at installere den fulde officepakke helt gratis,

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere