IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo"

Transkript

1 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

2 VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Baggrund og formål Net-studerende på VIAUC Bioanalytikeruddannelsen bor i reglen ikke i Århus. Derfor vil det være en fordel for dem, at kunne tage deres skriftlige eksamen hjemmefra. Formålet med dette forsøg var derfor at undersøge om det kunne lade sig gøre vha. Studienet, som er det LMS der anvendes på VIAUC Bioanalytikeruddannelsen. Forsøgsdesign 15 studerende på merit-net-uddannelsen tog deres semester 4 eksamen (4 timer skriftlig) via Studienet i Januar 2010 og 14 studerende på net-uddannelsen tog deres modul 7 eksamen (4 timer skriftlig eksamen) via Studienet i juni De studerende havde alle adgang til alle hjælpemidler, herunder internettet. De studerende fik information om eksamen på en samværsdag på institutionen og de merit-studerende, der ikke var fortrolige med Studienet fik udleveret et dokument med forklaringer og anbefalinger (se bilag 1, information). De merit-studerende havde anvendt Fronter i 1½ år og var blevet introduceret til Studienet ca. 3 uger inden eksamen og havde mulighed for at øve sig i at bruge Studienet inden eksamen, f.eks. upload, download, gemme et dokument, skrive i et dokument osv. Der blev til begge eksamener udarbejdet eksamensopgaver indeholdende opgaver fra forskellige fag af forskellige eksaminatorer. Derudover blev der i visse fag udarbejdet flere forskellige opgaver, med samme sværhedsgrad, således at der kunne udarbejdes varianter af den samlede eksamensopgave. Endelig blev rækkefølgen af opgaverne i den samlede eksamensopgave varieret. Det betød at mange studerende sad med opgaver med forskelligt indhold og forskelligt udseende. Vi valgte at anvende varianter af eksamensopgaven for at undgå, at de studerende kunne hjælpe hinanden til eksamen. Til hver studerende blev der oprettet en eksamensmappe, som kun denne studerende, eksaminatorer og administrator havde adgang til. På eksamensdagen umiddelbart inden eksamens starttidspunkt anbragte eksaminator den studerendes opgave i vedkommendes mappe. Opgaven var tilgængelig for den studerende i 3 formater (Word 2003, Word 2007 og pdf-format) og de studerende besvarede opgaven ved at skrive direkte i deres eksamensopgave. Ved eksamens afslutning hentede én eksaminator de besvarede opgaver i de studerendes mapper og gav via mail de studerende besked om, at de havde afleveret deres besvarelse. Eksaminator gemte derudover besvarelserne i pdf-format og sendte dem til studieadministrationen, der sørgede for at sende besvarelserne til censor og arkivere dem. Unders eksamen var én eksaminator tilgængelige via Skype og kunne hjælpe hvis de studerende oplevede problemer med det tekniske eller undrede sig over opgaveformuleringer. Efter eksamen blev de studerende bedt om at udfylde et evalueringsskema.

3 De merit-studerendes oplevelse af semester 4 eksamen (10 studerende) Alle følte sig godt informeret, men én ville gerne være mere fortrolig med Studienet inden eksamen. Fire studerende downloadede opgaven og gemte den på egen computer mens de besvarede den, hvorefter de uploadede deres besvarelse på Studienet inden eksamens afslutning. Fire studerende besvarede deres opgave mens den var anbragt på Studienet. Én studerende anvendte et ekstra dokument til at skrive formler i, og en anden studerende printede opgaven ud for at få et bedre overblik. Fem studerende skriver at de havde problemer med at skrive og anvende formler i deres besvarelser, i forbindelse med opgaverne i statistik, kemi og fysik. Hovedparten de studerende syntes at eksamensformen levede op til deres forventninger og alle ville vælge en net-baseret skriftlig eksamen igen, især hvis problemet med brug af formler kunne afhjælpes. Af fordele ved denne eksamensform nævner de studerende; at de er vant til at være netstuderende, at de har alle bøger og noter i nærheden (ikke glemmer noget), at de kan bruge deres hjemmecomputer som de er fortrolige med, at de kan forberede nogle ting i forvejen såsom formler, at de har mere bordplads, og endelig at de ikke stresser over at se på de andre eksaminander. Af ulemper ved denne eksamensform nævner de studerende; nervøsitet for at computeren eller internettet går ned, og at det er svært at motivere sig når man ikke kan se de andre eksaminander svede. (Se bilag 2, evaluering). De Modul 7 studerendes oplevelse af modul 7 eksamen (7 studerende) De studerende var tilfredse med omfanget af information inden eksamen. Disse studerende havde anvendt Studienet i forbindelse med undervisningen i 1½ år. Tre studerende downloadede opgaven og gemte den på deres egen computer mens de besvarede den, hvorefter de uploadede deres besvarelse på Studienet inden eksamens afslutning. Fire studerende besvarede deres opgave mens den lå på Studienet. Bortset fra at én studerende havde lidt problemer med at gemme opgaven på sin egen computer, en anden studerende nævner det vanskelige ved at afsætte nogle krydser i en multiple-choice opgave, og en tredje blev forvirret over at opgaven var tilgængelig i både Word 2003 og Word 2007 format havde ingen studerende problemer med at besvare og aflevere deres eksamensopgave. De nævner enstemmigt at eksamensformen levede op til deres forventninger og at de ville vælge denne eksamensform igen, hvis den blev tilbudt. Flere var tilfredse med at spare transporten til Århus, have ro og plads omkring sig, samt være fri for at sidde sammen med en masse andre. Èn studerende påpeger at det er mindre stressende at sidde hjemme og en anden studerende nævner endog, at det er den bedste eksamensform hun har prøvet. Endelig skriver en studerende at det var rart at kunne anvende pc i stedet for papir og blyant, men at opgavebesvarelser der kræver tegning ikke ville egne sig til denne eksamensform. (Se bilag 2, evaluering). Konklusion På baggrund af de studerendes overvejende positive oplevelser af denne eksamens-form vil det være udmærket at anvende denne eksamensform igen, i hvert fald på net-studerende. Det vil være en fordel at opfordre de studerende til, i undervisningen, at udarbejde et dokument (formelsamling) der indeholder de formler de evt. kunne få brug for i forbindelse med eksamen (dem i pensum), og på den måde afhjælpe de studerende problemer med at skrive formler i eksamenssituationen.

4 Dette blev de studerende der skulle til modul 7 eksamen opfordret ti,l og deres evalueringer indeholder ikke henvisninger til problemer med at skrive eller anvende formler i forbindelse med eksamen. Derudover er det en fordel at anvende denne eksamensform på studerende der er fortrolige med Studienet i forvejen. Det er alle vores studerende nu. Ved disse to eksamener blev 15 hhv. 14 studerende eksamineret. Èn eksaminator havde ansvaret for manuelt at oprette personlige eksamensmapper, sammensætte eksamensopgaven, udarbejde varianter af denne, uploade eksamensopgaverne og downloade besvarelserne. Herefter skulle vedkommende give de studerende besked via mail om, at deres besvarelse var afleveret og sende alle besvarelser til studieadministrationen i pdf-format. Disse arbejdsopgaver vil være for omfattende, hvis det drejer sig om flere end ca. 20 studerende, fordi risikoen for at lave fejl under udarbejdelsen af opgave-varianter og under oprettelsen af de personlige eksamensmapper vil være for stor. Brug af opgavevarianter egner sig bedst til eksamensopgaver der sammensættes elektronisk (fra en database) og rettes elektronisk. Dette også med baggrund i at censor fandt arbejdsopgaven med at rette forskelligt udseende eksamensopgaver noget større end forventet. Det vil derudover være hensigtsmæssigt at have en egentlig eksamensmappe til hver studerende i Studienet, som ikke skal oprettes manuelt og hvortil man kan regulere adgangen, f.eks. kunne mappen være åben kl på eksamensdagen. Projektdeltagere Lektor Cand. scient. Karen Louise Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor, Cand. scient Thomas Bendsen, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor, Cand. scient. Anne Sofie Landbo, VIAUV Bioanalytikeruddannelsen

5 Bilag 1 IT-baseret S4-eksamen Adgang til Studienet Studienet https://studienet.viauc.dk/bioanalytiker/aarhus/default.aspx Login Brugernavn: Se vedhæftede liste Password: Dit cpr.nr. uden bindestreg, f.eks Under studieaktiviteter vælger du DMF2008(BADMF2008) som er jeres rum på studienet. Herefter vælger du dokumenter i menuen til venstre. Her finder du en mappe der hedder S4-Eksamen, jan I denne mappe finder du din egen eksamensmappe, f.eks. Eksamens-mappe(Joan), hvori din eksamensopgave kommer til at ligge. Eksamensdagen Din opgave er tilgængelig i din eksamens-mappe kl Inden kl gemmer du din opgave inkl. besvarelse i din eksamensmappe. Filen skal hedde Eksamensopgave (dit navn), f.eks. eksamensopgave(joan) Din opgave bliver indsamlet fra din eksamensmappe kl og du modtager en kvittering på din viaucmail (se næste side) om at vi har modtaget din eksamensopgave. Support Thomas ( , og Karen Louise ( , vil være på Skype og mail og telefon.

6 Gode råd i forbindelse med eksamen I din personlige eksamensmappe ligger din opgave i to forskellige udgaver. Dels en redigerbar Wordudgave, dels en pdf-udgave, som du ikke kan rette i. Det er en god idé at skrive din besvarelse direkte ind i Word-udgaven, men du kan også vælge at skrive den i et blankt dokument. Husk løbende at gemme din besvarelse, og helst i flere forskellige filer (flere kopier). Der er to forskellige måder du kan arbejde med din eksamensbesvarelse: 1. Hent opgaven ned på din egen computer Arbejd med opgaven på din computer Læg opgaven tilbage i din personlige eksamensmappe. Dette gøres ved at åbne din eksamensmappe, og vælge Overfør dokument i menuen Send, som vist herunder. Sørg for at filen har det rigtige navn, inden du overfører den. 2. Du kan alternativt vælge at redigere din besvarelse direkte på studienettet. Dette kan dog kun lade sig gøre hvis du anvender Internet Explorer og Microsoft Office. Fremgangsmåden er: Gå ind i din personlige eksamensmappe (brug Internet Explorer - ikke Firefox eller andre alternative browsere).

7 Klik på word-udgaven af din opgave. Nu åbner en dialogboks som vist her: Sæt kryds i Rediger og klik OK. Nu åbner Word, og du redigerer dokumentet direkte på Sharepoint-serveren. Fordelen ved denne metode er, at du hele tiden har afleveret din opgave. Dvs. at hvis din internetforbindelse f.eks. forsvinder lige inden eksamen er slut, så har du allerede dokumentet til at ligge hvor det skal. VIAUC-mail I forbindelse med at du er blevet oprettet på studienettet, har du også fået Det er til denne adresse at kvitteringen for korrekt aflevering af eksamensopgaven bliver sendt. Din mailadresse fremgår af dokumentet med brugernavne. For at læse din viauc-mail, går du ind på adressen: og logger ind på samme måde som til studienettet. Bare for at prøve det inden A. Login på studienet og find mappen S4-eksamen, jan2010. B. Find mappen Test. Åbn dokumentet lille opgave og skriv med selvvalgt farve dit navn i dokumentet. Gem dokumentet på studienettet. C. Gem dokumentet på din egen computer. D. Opload et selvvalgt dokument i mappen Test. Lad dit navn fremgå af fil-navnet.

8 Bilag 2 Evaluering af skriftlig eksamen via Studienet, januar 2010, (10 Semester 4 merit-studerende ) Fik du tilstrækkelig Ja (9). information inden eksamen Én ville dog gerne være mere fortrolig med studienet inden eksamen IT-udstyr til rådighed Styresystem Windows Xp (3), Windows Vista (5), Tekstbehandling Office 2007 (7), Office Xp/2003 (1) Internetforbindelse Privat (2), privat 15Mbps/1Mbps (1), privat 20Mbps/1Mbps (2), privat 5000 Kbps/512 Kbps (1) Arbejdsplads (3), Hvordan arbejdede du med opgaven Lå din besvarelse hele tiden ja (4) på Studienet? Downloadede du opgaven Ja (4) inden du besvarede den? Arbejdede du med opgaven Brugte Excel og et ekstra dokument til at lave formler i. på anden vis? Var der noget der besværliggjorde din opgavebesvarelse? hvis ja beskriv de problemer du stødte på Printede opgaven ud for at få et bedre overblik Jeg skulle logge ind på studienet hver gang jeg skulle uploade min besvarelse. Brugte meget lang tid i kemi, fysik og statistik på brug af formler. Det var meget besværligt og tidskrævende at der ikke kunne arbejdes med ligningsfunktioner i dokumentet. Jeg kom til at klikke på et andet link og kunne ikke finde tilbage til eksamensmappen. Sideopsætning af opgaven. Havde problemer med at indsætte formler, samt linjeskift. Havde du problemer med aflevering af opgaven? Hvis ja, beskriv de problemer du stødte på. Levede eksamensformen op til dine forventninger? Ville du vælge en skriftlig ITbaseret eksamensform igen, hvis den blev tilbudt? Begrund dit svar Nej (7) Ja, overskrivning af uploadede filer (1) Ja, jeg synes det var vildt godt. Ja (3) Ved ikke helt hvad mine forventninger var, men selve formen fungerede fint. Det tager lang tid at lave det hele på pc, især når der er udregninger, ligninger mv. Det var rart at sidde alene. Til en traditionel eksamen bliver jeg stresset af andres griflen. Kunne have brugt mere erfaring med studienet forinden Havde ingen forventninger Ja, dejligt når man er net-studerende. Også er det bare nemt. Man kan forberede nogle ting i forvejen (såsom formler), så man ikke skal bruge tid på at lave dem den dag man sidder til eksamen. Ja, det var nemt, jeg havde alle bøger/noter i nærheden. Ingen stress af at se på andre der bare skriver og skriver. Men lidt usikkert (nervøs for om nettet eller computeren gik ned).

9 Sikkert. Det var dog lidt sært at sidde alene og motivere sig til eksamen, her savnede jeg at se andre svede. Ja, hvis det er muligt at arbejde med ligningsfunktioner m.v. Ja, det gør det nemmere i fag hvor du skal bruge formler, når du har dem til at ligge og bare kan sætte dem ind som skabelon. Det er jo også den måde vi har arbejdet på under hele uddannelsen, så man var rigtig fortrolig med det. Ja. Der er langt til Århus og det er besværligt at skulle slæbe alle sine bøger og notater med. Der er ingen risiko for at have glemt et eller andet. Ja, man kan bruge sin stationære hjemmecomputer, som man er fortrolig med. Mere bordplads når man arbejder hjemme. Ja (2) Evaluering, skriftlig eksamen via Studienet, juni 2010 ( 7 Modul 7 studerende) Var den information du modtog om eksamen (inden eksamen) tilstrækkelig? Hvis nej, beskriv hvad der manglede. Fin nok, Ja, ja Ja det synes jeg bestemt det var., Ja fuldt ud, Hvilket IT-udstyr havde du til rådighed i forbindelse med eksaminationen? o Styresystem (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, andet): Windows vista (4), Windows XP (2), Windows 7 o Tekstbehandling (Office XP/2003, Office 2007, andet): Office 2007 (5), Office XP (2) o Internetforbindelse (privat, via arbejdsplads) hvis muligt angiv gerne hastighed: Privat (4), Privat med hastighed 10/2 Mbit/s, Privat, 2 Mbit, Privat 2GB/512MB Hvordan arbejdede du med opgaven? o Lå din besvarelsen hele tiden på studienet, mens du arbejdede på den? Ja (4) o Downloadede du opgaven inden du besvarede den og arbejdede med den på din egen computer? Ja (3) o Arbejdede du med opgaven på anden vis? Hvilken? Nej (4), Jeg arbejdede med opgaven på studienet, men sørgede også for at gemme den en gang i mellem på min egen computer, Jeg havde også en printet udgave ved siden af o Var der noget som besværliggjorde din opgavebesvarelse? Næh, det var super, at der ikke var noget der skulle tegnes eller skitseres, det havde taget tid, Nej (2) Jeg havde lidt problemer med at gemme dokumentet på min egen computer, men fandt ud af det til sidst. Dokumentet skulle gemmes som Word fil nej det skulle lige være at sætte krydser i den MPC der var til farmakologi, Jeg havde problemer med at nogle under-spørgsmål rykkede rundt når jeg skrev i dokumentet, hvilket jeg brugte tid på at rette. Jeg kunne ikke skrive i de formler jeg kopierede ind fra min egen formelsamling, det tog også unødvendig tid. Og så blev jeg forvirret over, at der var mere end ét dokument i mappen med opgavesættet, jeg valgte det første, men var i tvivl om det var den rigtige udgave, kunne ikke se hvilken Word

10 version det var (2003 eller 2007) o Havde du problemer med aflevering af opgaven? Hvis ja, beskriv de problemer du stødte på. Nej (5) Levede eksamensformen op til dine forventninger? Hvis nej, kom med ideer til forbedringer. Ja det fungerede rigtigt godt, Ja (3), Ja helt sikkert, men jeg var meget nervøs for, at Studienet ville gå ned. Det var dog ikke tilfældet, Ville du vælge en skriftlig IT-baseret eksamensform igen, hvis den blev tilbudt? Begrund dit svar Ja helt sikkert, det var rart at kunne snakke med sig selv, når tingene skulle afklares. Dejligt at spare transporten Ja, det fungerede fint og er meget bedre end at sidde i et stort lokale sammen med en masse andre Det ville jeg helt sikkert, da jeg foretrækker ro omkring mig når jeg sidder til en skriftlig eksamen Det er den bedste eksamensform jeg har prøvet Ja, det er rart og mindre stressende at sidde hjemme. Dog er man begrænset, hvis man fx. skal tegne noget Ja, det ville jeg, for synes det er rigtig dejligt at kunne sidde hjemme i fred og ro og besvare den. Og så synes jeg det er rart at lave besvarelsen på pc i stedet for med papir og blyant. Og så den naturlige del, at jeg ikke behøver køre til Århus for det. Det er en god måde (for mig), at afholde skriftlig eksamen på. Godt at kunne sidde hjemme med den plads og de hjælpemidler der er nødvendig

11 Medarbejdere Centret bemandes af en centerleder og to programkoordinatorer. Herudover er tilknyttet et stort antal projektmedarbejdere. Videncenterleder Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Programkoordinatorer Design af it og mediebåret læring Vibe Alopaeus Jelsbak, E-læring i organisationer og Digitale test og evaluering Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College Videncenter for e-læring og medier Skejbyvej Risskov

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE

GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE GUIDE TIL DEN NETBASEREDE PÆDAGOGUDDANNELSE FEBRUAR 2011 Kære netstuderende Du har valgt en studieform med mange fordele, men også et studie hvor du i høj grad selv skal være tovholder i dit eget uddannelsesforløb

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE

AULA-MANUAL TIL STUDERENDE/DELTAGERE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVAD INDEHOLDER AULA?... 4 REDSKABER... 4 NAVIGATION... 6 SPROGVALG... 6 ONLINE I AULA... 6 OPRETTELSE I AULA, TILPAS PROFIL OG OPRET KURSUSSIDE... 7 FÅ ADGANG

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3.

DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET. E-Aflevering. Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3. DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET E-Aflevering Afrapportering for forår og efterår 2011 (projektets 2. og 3. semester) Projektleder Annette Q Pedersen, ITMEDIA og projektgruppen for E-Aflevering.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Spar tid på bestyrelsesarbejdet

Spar tid på bestyrelsesarbejdet Spar tid på bestyrelsesarbejdet Redaktørens manual til hjemmesiden Eksempler på forsiden af forskellige foreningers hjemmeside. Alle fotos og al tekst kan du som redaktør nemt ændre. version 02/12/2014

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Eksamensinformation HHX 2012

Eksamensinformation HHX 2012 Eksamensinformation HHX 2012 Handelsgymnasiet Mariager Fjord Elevinformation 1 INDSTILLING TIL EKSAMEN... 3 GENERELLE REGLER FOR EKSAMEN... 3 SÆRLIGE PRØVEVILKÅR... 3 EKSAMENS-/ PRØVEPLAN ELEV... 4 Før

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Kursus i Mac for begyndere d. 17. jan. 2012

Kursus i Mac for begyndere d. 17. jan. 2012 En Mac hvafornoget? Kursus i Mac for begyndere d. 17. jan. 2012 Gitte Andersen Helsingør Kommunes Biblioteker gan65@helsbib.dk 49 28 36 84 1 KURSUSBESKRIVELSE 3 GENNEMGANG AF SKRIVEBORDET 4 MENUBAR 4 STATUSMENU

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010

Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 Slutbrugervejledning Ver. 2.1 juni 2010 E-bøger...1 Hvad er en e-bog, og hvad kan du med e-bøger...1 Vandmærkede og ubeskyttede e-bøger...2 Læseprogrammer til computere og bærbare enheder...2 Overførsel

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere