Vejledning i Centernet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i Centernet"

Transkript

1 Vejledning i Centernet Centernet... 2 Oversigt... 2 Teknisk vejledning - Programopdatering... 3 Teknisk vejledning - Serviceopdatering... 4 Teknisk vejledning - Normopdatering... 6 Teknisk vejledning - Batchkonvertering... 8 Teknisk vejledning til Centernet Administration... 9 Centernet Administration opdatering... 9 Etablering af arbejdsplads - standardinstallation... 9 Etablering af arbejdsplads - med specialfunktioner Teknisk vejledning - Udlæs til bærbar - Centernet arbejdsplads Teknisk vejledning - Indlæs fra bærbar - Centernet arbejdsplads Ofte stillede spørgsmål - Udlæs til bærbar Ofte stillede spørgsmål - Centernet generelt Centernet under Citrix Oversigt Citrix Programopdatering Citrix - Serviceopdatering Citrix Normvedligehold Teknisk vejledning Citrix - Batchkonvertering Citrix - Opret ny bruger Citrix - Etablering Udlæs til bærbar - Citrix arbejdsplads Indlæs fra bærbar - Citrix arbejdsplads Citrix - Bestilling og vilkår Citrix - Systemkrav Landmandsnet Landmandsnet Etablering og vedligeholdelse Revideret august

2 Centernet Oversigt Centernet er en administrativ overbygning med en række funktioner, der understøtter centrenes daglige arbejde. Generelle funktioner Anvendes til Input leveres af Anvendes af Medfører at Programopdatering Serviceopdatering Normopdatering Distribution af en ny version af programmet til alle arbejdspladser i et Centernet. Distribution af mindre opdateringer af landsnormer og programmer mellem 2 versioner. Serviceopdateringen er målrettet et fagområde. Distribution af normer og data internt på centret. Distribution af normer er målrettet et fagområde. Landscentret Landscentret Normansvarlig på centret Medarbejder på centret med Medarbejder på centret Medarbejder på centret adgang til programopdatering med adgang til med adgang til programopdatering normopdatering Alle arbejdspladser opdateres til ny version af programmet Arbejdspladser med pågældende fagområde opdateres. Arbejdspladser med pågældende fagområde ajourføres. Specielle funktioner Anvendes til Anvendes af Medfører at Arbejdspladsetablering Bærbar Udlæs - Indlæs Batchkonvertering Etablering af ny arbejdsplads i et Centernet. Medarbejder på centret med adgang til denne funktion Der etableres en ny arbejdsplads. Medlemsdata og menudatabase (med navn, adresse mm) Menudatabasen sikrer via adgangskontrollen - at en bruger ikke kan tilgå medlemsdatabaser, der anvendes af en anden bruger Udlæsning af medlemsdata til en laptop. Indlæsning af samme til centernet. Medarbejder på centret med adgang til denne funktion Medlemsdata låses i adgangskontrol og konfigurationen af laptop ændres således at der kan arbejdes videre med medlemsdata uden opkobling til Centernet. Efterfølgende indlæses medlemsdata til Centernet og laptop'ens konfiguration ændres tilbage Generelt gennemløb af udvalgte medlemsdatabaser med fagområdets konverteringsprogram Medarbejder på centret med adgang til batchkonvertering Hver af de udvalgte medlemsdatabaser gennemgår konvertering og der udskrives en kvitteringsliste. 2

3 Teknisk vejledning - Programopdatering Anvendes når centret modtager en ny programversion. Nye versioner distribueres typisk på en cd. Programopdatering Du skal have adgang til programopdatering i Centernet (Tjek i licens.ini, hvor du skal have option3=programopdatering) [center] blind=e blud=e blbatch=e option3=programopdatering option4=normopdatering Programopdatering kaldes vis Start Alle programmer DLBR IT Centernet Programvedligehold Du skal udpege setup.exe fra den ønskede cd med den nye version af programmet. Placering af ny version Hele indholdet fra cd'en kopieres til \cnetadm\blprog Styreinformationer Under \cnetadm\danprog\progver ajourføres styreinformationer i version.ini [Installation] Version=25 Program=P:\cnetadm\blprog\setup.exe BLVersion=0358 "Version" er et fortløbende nummer på det enkelte center "Program" henviser til placering af den kopi der er dannet i forbindelse med programopdateringen "BLVersion" anvendes til at forhindre at der placeres en gammel version af DLBR IT under \cnetadm\blprog På de enkelte arbejdspladser findes en tilsvarende styreinformation under \bedriftw\program\menu\version.ini [Installation] Version=25 Hvis versionsnummer på arbejdspladsen er lavere end versionsnummer på serveren udløses en programopdatering af arbejdspladsen. Programopdatering af arbejdspladser i Centernet Når der udløses en programopdatering aktiveres setup.exe på den kopi der er dannet i forbindelse med programopdateringen. Installationen forløber stort set identisk med en almindelig programopdatering, dog er der færre dialoger under installationsforløbet. Serviceopdateringer i forhold til nye versioner Serviceopdateringer kan udsendes forskudt i forhold til nye versioner. F.eks. kan indholdet i en ny (total) version stamme fra den 1. september mens der udsendes en serviceopdatering den 15. september. For at sikre at en total version altid er korrekt suppleret med eventuelle serviceopdateringer, vil den totale version ajourføre arbejdspladsens versionsnumre i forhold til det aktuelle indhold i den totale version f.eks. den 1. september. Efterfølgende serviceopdateringer vil have et højere versionsnummer og vil derfor blive udløst, når selve programopdateringen er afsluttet. Dokumentation Når programvedligehold er gennemført skrives kvittering i \cnetadm\danprog\progver\ver_log.txt. Kvitteringen vil have et indhold i lighed med nedenstående: Cd version Serverversion Opdatering afsluttet den (mm-dd-åååå): Kl.: 16:19:15 3

4 Teknisk vejledning - Serviceopdatering Generelt Serviceopdateringer udsendes i nødvendigt omfang mellem 2 versioner af programpakken. Serviceopdateringer vil typisk indeholde ajourføringer af data og normer, men kan også indeholde programrettelser i det omfang Landscentret har skønnet at rettelsen er vigtig. Serviceopdateringer distribueres via hvor de enkelte serviceopdateringer vil være placeret under de respektive fagområder. Samme sted vil der være en beskrivelse af indholdet. Styring af serviceopdateringer Se nedenstående skitse. Under Centernet skal serviceopdateringen aktiveres af den normansvarlige. Du kan med fordel åbne filen når filoverførslen starter (i stedet for at gemme den på pc'en). Hvis kravene er opfyldt, vil der automatisk blive installeret en ny serviceopdatering under Centernet. Når arbejdspladserne efterfølgende starter det fagområde hvortil der er en serviceopdatering, vil serviceopdateringen automatisk blive indlæst. I Centernet under Citrix installeres serviceopdateringer i lighed med installation på enkeltstående pc'er se efterfølgende skitse. På enkeltstående pc'er kan du også med fordel åbne filen. Serviceopdateringen indlæses automatisk på din pc. Centernet administration Du skal være ansvarlig for programopdatering i Centernet (Tjek i licens.ini, hvor du skal have option3=programopdatering) [center] blind=e blud=e blbatch=e option3=programopdatering option4=normopdatering Serviceopdateringen må ikke tidligere være installeret i det pågældende Centernet. Installationen afbrydes automatisk, hvis dette forsøges. Placering af serviceopdatering Selve serviceopdateringen placeres under \cnetadm\service\"fagområde". Ligger som en almindelig installation med setup.exe til at aktivere installationen. Installation af en serviceopdatering kan aktiveres manuelt herfra. Styreinformationer Under \cnetadm\danprog\progver dannes en styreinformation i "fagområde".rg [Installation] Version=1 Program=P:\cnetadm\service\oekonomi\setup.exe Timeout=60 "Version" er et fortløbende nummer styret fra Landscentret "Program" henviser til placering af føromtalte setup.exe "Timeout" er antal sekunder før programmet afbrydes ved fejl eller uforudsete problemer. Bemærk: Hvis denne fil omdøbes, passiveres den automatiske serviceopdatering På de enkelte arbejdspladser findes en tilsvarende styreinformation med følgende indhold :: [INSTALLATION] Version=1 Beskrivelse=OK-354SP1 Hvis versionsnummer på arbejdspladsen er lavere end versionsnummer på serveren udløses en opdatering af arbejdspladsen. Opdatering af arbejdspladser i Centernet Automatisk opdatering med serviceopdatering afvikles sideløbende med den eksisterende programopdatering. Når en arbejdsplads startes, kontrolleres det på fagområdeniveau om der skal installeres serviceopdateringer. Fagområderne identificeres ud fra den fagspecifikke rg-fil, der er placeret på 4

5 arbejdspladsen under..\bedriftw\program\"fagområde"\"fagområde".rg Opdatering af arbejdspladser i Centernet under Citrix Hvis serviceopdateringen indeholder generelle normdata vil disse automatisk blive kopieret til de enkelte brugere i forbindelse med installationen. Dokumentation i forbindelse med serviceopdatering - Centernet Når serviceopdateringen er placeret under \cnetadm\service\"fagområde", skrives en kvittering i \cnetadm\danprog\progver\"fagområde_log.txt. Kvitteringen vil have et indhold i lighed med nedenstående Arbejdsplads Serviceopdatering Serviceopdatering version: OK-354SP1 Indlæst (mm-dd-åååå) (tt:mm:ss): :30:05 Når serviceopdateringen er gennemført på arbejdspladsen bliver der skrevet en kvittering i..\bedriftw\inst_log.txt. Kvitteringen vil have et indhold i lighed med nedenstående Arbejdsplads i Centernet Serviceopdatering 1 Økonomi OK-354SP1 Opdatering afsluttet den (mm-dd-åååå): Kl.: 15:09:24 Centernet - administration Citrix Enkeltstående Start Serviceopdatering fra Web Arbejdsplads i Centernet Nej Arbejdsplads i Centernet Citrix Nej Enkeltstående installation Ja Ja Installation afbrydes Nej Programopdatering tilladt Ja Installation afbrydes Nej Version > eksiterende (På fagområdeniveau) Ja Ajourfør Serviceopdatering Centernet - arbejdsplads Start BEDRIFTSLØSNING Arbejdsplads Version < Centernet Nej Ingen ajourføring Nej Ja Programversion OK Licens.ini fagområde Nej Ingen ajourføring Nej Programversion OK Licens.ini fagområde Programversion OK Licens.ini fagområde Ja Ja Ja Indlæs Serviceopdatering Indlæs Serviceopdatering Indlæs Serviceopdatering Kopier filer til brugere under Citrix 5

6 Teknisk vejledning - Normopdatering Anvendes når den normansvarlige på centret ønsker at distribuere en ny version af normdata internt på centret. Normopdatering Du skal have adgang til normopdatering i Centernet (Tjek i licens.ini, hvor du skal have option4=normopdatering) [center] blind=e blud=e blbatch=e option3=programopdatering option4=normopdatering Normopdatering kaldes vis Start Alle programmer DLBR IT Centernet Normedligehold {fagområde} Du skal udpege den datafil du ønsker at distribuere. Placering af ny version Datafilen kopieres til \cnetadm\admin\tabel\{fagområde} Styreinformationer Under \cnetadm\admin\tabel\{fagområde} ajourføres styreinformationer i version.ini [kvag_v.mdb] Version=4 Datafil=kvag_v.mdb [kvag_lv.mdb] Version=1 Datafil=kvag_lv.mdb [Standard.opd] Version=2 Datafil=Standard.opd ["Databasenavn eller tabelnavn"] anvendes af fagprogrammet til at identificere de enkelte indlæsninger. Et fagområde kan - sideløbende - have flere normsæt til indlæsning "Version" er et fortløbende nummer indenfor fagområdet database på det enkelte center. Hvert datasæt har individuelle versionsnumre. "Datafil" henviser til den fil du har udpeget På de enkelte arbejdspladser findes en tilsvarende styreinformation i \bedriftw\arbejd\normer\{fagområde}\version.ini [kvag_v.mdb] Version=4 [Kvag_lv.mdb] Version=1 [standard.opd] Version=2 Hvis versionsnummer på arbejdspladsen er lavere end versionsnummer på serveren udløses en ajourføring af arbejdspladsen indenfor pågældende fagområde database.. Normopdatering af arbejdspladser i Centernet Når der udløses en normopdatering kopieres datafilen til en af fagprogrammet fastlagt placering på pc'en. Dokumentation Når normopdateringen er udløst (og filen er kopieret til arbejdspladsen) skrives kvittering i \bedriftw\arbejd\normer\{fagområde}\version.log. Kvitteringen vil have et indhold i lighed med nedenstående: [kvag_v.mdb] 6

7 Version 1=ESA, , 12:33:39, OK Version 2=ESA, , 11:42:35, OK Version 3=ESA, , 10:32:39, OK Version 4=ESA, , 11:35:12, OK [Kvag_lv.mdb] Version 1=ESA, , 12:33:39, OK [standard.opd] Version 1=ESA, , 12:33:39, OK Version 2=ESA, , 11:35:12, OK 7

8 Teknisk vejledning - Batchkonvertering Batchkonvertering er en funktion, som kan gennemføre bundtvis konvertering af ejendomme i centernet. Funktionen kan anvendes på alle fagområder. Batchkonvertering Du skal have adgang til batchkonvertering i Centernet. (Tjek licens.ini, hvor du skal have option blbatch=e) [center] blind=e blud=e blbatch=e option3=programopdatering option4=normopdatering Batchkonvertering startes via Start Alle programmer DLBR IT Centernet Batchkonvertering Forberedelse Den arbejdsplads, der skal afvikle batchkonverteringen skal være korrekt ajourført med programmer og normdata, da selve konverteringen foregår på arbejdspladsen. Du skal være opmærksom på, at konverteringen kan tage meget lang tid. Gennemfør batchkonvertering Udvælg fagområde og medlemmer til konvertering. Udvælg enkeltmedlemmer via dobbeltklik eller ">" Udvælg flere via Ctrl+museklik samt ">" Start konverteringen. Dokumentation Der dannes en kvitteringsliste fra konverteringen, hvor fejlramte konverteringer vises først. De resterende medlemsnumre vises i den sortering, der er valgt i skærmbilledet til udvælgelse af medlemmer. Samtidig dannes en csv-fil på den arbejdsplads, hvorfra konverteringen gennemføres. Filen er placeret under \bedriftw\program\center\exe\blbatch.csv 8

9 Centernet Administration Etablering Centernet Administration etablering Sæt cd en i cd-drevet Vælg Værktøj - "Centernet Administration" på installationsmenuen Vælg "Etablering Vælg mellem Centernet med eller uden kopisikringslåse på arbejdspladserne Centernet uden kopisikringslåse på arbejdspladserne kræver kodeord Uanset valg kræves der kopisikringslås til etablering af Centernet Administration. Skal monteres på den pc hvorfra etableringen gennemføres. Vælg drev til administrationsdata (Cnetadm) Her skal du vælge et drev, som alle brugere har adgang til. Der skal være læseadgang til dette drev. Dette drev kan være forskelligt fra drevet til fælles data. Vælg drev til fælles data (Cnetdata) Her skal du vælge et drev, hvor alle brugere har skriveadgang og læseadgang. Under punktet Organisationsnavn kan du indtaste Centrets navn Dette navn vil blive vist som basisværdi på alle arbejdspladser i forbindelse med etablering af arbejdsplads. Navnet kan efterfølgende ændres i forbindelse med installation på de enkelte arbejdspladser. Bruger = Navn på den person, som installerer Centernet Administration. Informationen gemmes under Centernet Administration og anvendes i øvrigt ikke Vælg mellem Centernet Basis og Centernet Skoler Centernet Skoler anvendes alene til uddannelsesinstitutioner, hvor eleverne anvender flere forskellige arbejdspladser. Indtast kodeord til Til Centernet Administration Hvis du har valgt Centernet uden kopisikringslåse på arbejdspladserne Indtast kodeord Gennemfør programopdatering Når installationen er afsluttet skal du gennemføre en programopdatering, som sikrer at der kan etableres arbejdspladser på basis af Centernet. Vælg \cnetadm\danprog\setup.exe Udpeg setup.exe på cd'en (f.eks. d:\setup.exe) Gennemfør programopdateringen Når ovenstående er gennemført, er Centernet etableret, og man er klar til at etablere arbejdspladser og lægge data ind i Centernet. Centernet Administration opdatering Sæt cd en i cd-drevet Vælg Værktøj "Centernet Administration" på installationsmenuen Vælg punktet Opdatering. Vælg drev til administrationsdata (Cnetadm) Indtast kodeord Når ovenstående er gennemført, er Centernet opdateret. Programopdatering af Centernet Administration Cd version 0360 Opdatering afsluttet den (mm-dd-åååå): Kl.: 13:53:02 Programopdatering af Centernet Administration Cd version 0357 Opdatering afsluttet den (mm-dd-åååå): Kl.: 15:36:37 Etablering af arbejdsplads - standardinstallation Forberedelse Er Centernet Administration etableret? 9

10 Er der placeret gældende programversion under Centernet? Findes der kodeord til Centernet Arbejdsplads og øvrige moduler, som skal installeres Der må ikke findes en installation af DLBR IT på pc'en. Installation Kør [Administrationsdrev]:\Cnetadm\Arbplads\Setup.exe Under installationen vises Navn = Organisationsnavn fra Centernet Administration. Navnet kan evt. ændres Indtast kodeord til Centernet Arbejdsplads Til en almindelig bruger skal ikke vælges yderligere punkter under Vælg parametre til installationen Vælg Totaludgave under Andet (Kan kun anvendes på arbejdspladser med kodeord til Totaludgave) Gennemfør installationen. Kontroller at arbejdspladsen har korrekt adgang til fælles data mm. Etablering af arbejdsplads - med specialfunktioner Installation Kør [Administrationsdrev]:\Cnetadm\Arbplads\Setup.exe Under installationen vises Navn = Organisationsnavn fra Centernet Administration. Navnet kan evt. ændres Indtast kodeord til Centernet Arbejdsplads Der er følgende parametre til installationen Udlæs til bærbar Anvendes af brugere med bærbar pc, hvor man har behov for at medbringe medlemsdata ved besøg hos landmanden Batchkonvertering Giver mulighed for at gennemføre samme operation for flere medlemmer, f.eks. en generel databasekonvertering på medlemsniveau Normopdatering Skal anvendes af den/de person(er), som har ansvar for opdatering af normer og generelle data. Funktionen giver adgang til at placere udlæste data på det fælles drev, så alle arbejdspladser automatisk opdateres med nye generelle data, f.eks. en landskontoplan. Programopdatering Giver mulighed for at gennemføre en programopdatering af alle arbejdspladser, f.eks. i forbindelse med en opdatering Rediger adgangskontrol Hvis en bruger afslutter programpakken ved f.eks. et programnedbrud, vil det pågældende medlemsnummer og fagområde være låst af den forrige bruger. Funktionen giver mulighed for at ophæve denne spærring Opret medlem Giver adgang til at oprette nye medlemsnumre Slet medlem Giver adgang til at slette medlemsnumre (med tilhørende fagdata) Vælg Totaludgave under Andet (Kan kun anvendes på arbejdspladser med kodeord til Totaludgave). Gennemfør installationen 10

11 Teknisk vejledning - Udlæs til bærbar - Centernet arbejdsplads Generel info Udlæs til bærbar er en funktion, som anvendes af medarbejdere på landbrugscentre. Funktionen gør det muligt at overføre ejendomsdata fra netværket (Centernet) til den lokale harddisk på en bærbar computer. Udlæs til bærbar Du skal have adgang til Udlæs til bærbar i Centernet. (Tjek licens.ini, hvor du skal have option blud=e og blind=e) [center] blind=e blud=e Der skal også være angivet en laptopbruger i config.ini. (Tjek config.ini, hvor der skal være en laptopbruger=???) [LAPTOP] laptopbruger=#rc Den i config.ini angivne laptopbruger skal være oprettet i Centernet. (Tjek lpuser.ini i \cnetdata\lapbrug) [LAPTOPS] LAP1=#RC [#RC] laptopbruger=#rc laptopnavn=rasmus Christiansen laptopejendomdisk=c: Laptopbruger angiver de initialer, der anvendes til låsning i adgangskontrollen. Laptopejendomdisk angiver på hvilket drev de udlæste data placeres. Forberedelse Når arbejdspladsen er etableret med rettigheder til udlæs til bærbar skal der ikke foretages yderligere inden en udlæsning af data kan foretages. Gennemfør udlæs til bærbar Udlæs til bærbar startes i menuprogrammet via Funktioner Bærbar Udlæs-indlæs. Udvælg fagområder og medlemsnumre til udlæsning Start udlæsningen Dokumentation Der dannes en kvitteringsliste i forbindelse med udlæs til bærbar, hvor alle aktiviteter registreres. Listen er opbygget med dato og klokkeslet for hver hændelse. Filen er placeret under <BASEDIRECTORY>\laptop_????.log, hvor <BASEDIRECTORY> er det sted hvor DLBR IT er installeret :00:39:359 Der læses nu fra inifile: C:\BEDRIFTW\LICENS.INI :00:39:359 Laptop option ok :00:39:359 Program afvikles ikke under Citrix! :00:39:359 Der læses nu fra inifile: C:\BEDRIFTW\config.ini :00:39:359 Der læses nu fra inifile: N:\cnetadm\admin\center.ini :00:39:375 Der læses nu fra inifile: N:\cnetdata\lapbrug\lpuser.ini :00:39:375 Aktiv bruger er #RC 11

12 Teknisk vejledning - Indlæs fra bærbar - Centernet arbejdsplads Generel info Indlæs fra bærbar er en funktion, som anvendes af medarbejdere på landbrugscentre. Funktionen gør det muligt at tilbagelæse ejendomsdata fra den bærbare computer til netværket (Centernet). Indlæs fra bærbar Du skal have adgang til Udlæs til bærbar i Centernet. (Tjek licens.ini, hvor du skal have option blud=e og blind=e) [center] blind=e blud=e Der skal også være angivet en laptopbruger i config.ini. (Tjek config.ini, hvor der skal være en laptopbruger=???) [LAPTOP] laptopbruger=#rc Den i config.ini angivne laptopbruger skal være oprettet i Centernet. (Tjek lpuser.ini i \cnetdata\lapbrug) [LAPTOPS] LAP1=#RC [#RC] laptopbruger=#rc laptopnavn=rasmus Christiansen laptopejendomdisk=c: Laptopbruger angiver de initialer, der anvendes til låsning i adgangskontrollen. Laptopejendomdisk angiver på hvilket drev de udlæste data er placeret. Der skal være udlæst data i mappen <Laptopejendomdisk>\BLLaptop. Man kan kontrollere at der findes følgende struktur: \BLLaptop\Arbejd\Ejendom\<Ejendomsnummer> (En mappe for hvert udlæst ejendomsnummer) Der skal være følgende registrering i laptop.ini.(tjek i <BASEDIRECTORY>\laptop.ini) [Data] Udlaest=Ja Man kan se hvilke ejendomme der er udlæst ved at kigge i laptop.ini..(tjek i <BASEDIRECTORY>\laptop.ini) [Ejendomme] =ja =ja =ja Forberedelse Før man starter indlæs fra bærbar skal der være etableret adgang til netværket og dermed også forbindelse til Centernet. Gennemfør indlæs fra bærbar Indlæs fra bærbar startes i menuprogrammet via Funktioner Bærbar Udlæs-indlæs. Start indlæsningen Dokumentation Der dannes en kvitteringsliste i forbindelse med indlæs fra bærbar, hvor alle aktiviteter registreres. Listen er opbygget med dato og klokkeslet for hver hændelse. Filen er placeret under <BASEDIRECTORY>\laptop_????.log, hvor <BASEDIRECTORY> er det sted hvor DLBR IT er installeret :50:15:203 Der læses nu fra inifile: C:\BEDRIFTW\LICENS.INI :50:15:203 Laptop option ok :50:15:203 Program afvikles ikke under Citrix! :50:15:203 Der læses nu fra inifile: C:\BEDRIFTW\config.ini :50:15:218 Der læses nu fra inifile: N:\cnetadm\admin\center.ini 12

13 :50:15:218 Der læses nu fra inifile: N:\cnetdata\lapbrug\lpuser.ini :50:15:218 Aktiv bruger er #RC 13

14 Ofte stillede spørgsmål - Udlæs til bærbar Før du forlader kontoret bør du sikre at du har fået de rigtige data udlæst Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Centernet arbejdsplads Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Når man har gennemført en udlæsning af data til bærbar bør man altid kontrollere, at disse data er lagt korrekt ud på den bærbare computer. Dette sikrer, at man ikke kommer til at besøge en kunde uden at have de rigtige data med. Når der er gennemført en udlæsning af data til bærbar bør man lukke computeren ned, fjerne netværksforbindelsen og starte computeren op igen uden netværksadgang. Herefter starter man DLBR IT op og kontrollerer at man har adgang til de ønskede ejendomsdata. Vi har enkelte gange hørt fra konsulenter der er kørt på kundebesøg uden at have de rigtige data med. Og dette kunne have været undgået ved at følge ovenstående anbefaling. Fejl i forbindelse med indlæs fra bærbar Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Centernet arbejdsplads Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Når der indlæses data fra bærbar til Centernet, kan man få besked om at en eller flere ejendomme ikke er lagt korrekt retur i Centernet. Hvis der er ejendomme som ikke lægges korrekt retur vil brugeren få besked om dette når indlæs fra bærbar afsluttes. Problem: En eller flere af ejendommene/fagområderne, som indlæs fra bærbar vil lægge retur i Centernet, er ikke låst i adgangskontrollen. Dette kan skyldes en manuel sletning af låsningen i adgangskontrollen eller det kan skyldes at ejendommen er oprettet på den bærbare computer. Løsning: Ejendomsdata, som ikke er lagt korrekt retur i Centernet, er placeret på serverdrevet i mappen: \Cnetdata\lpdata\<USERNAME>_ÅÅÅÅMMDD_TTMM\EJENDOM 14

15 Man kan således genfinde disse ejendomsdata og evt. lægge dem manuelt retur i Centernet. NB! Vær meget forsigtig med at lægge data retur i Centernet. Da man kan komme til at overskrive data med en nyoprettet (og tom) database. Opret en ny ejendom, når der er udlæst til bærbar Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Centernet arbejdsplads Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Når der er udlæst til bærbar kan man i menuprogrammet kun få vist de ejendomsnumre, som er udlæst til bærbar. Det anbefales ikke at man opretter nye ejendomme, når der er udlæst til bærbar. Hvis man alligevel har brug for at oprette en ny ejendom skal man gøre følgende: 1. Start DLBR IT 2. Vælg Redigér 3. Vælg Udvælg medlemmer til visning 4. Vælg Vis alle 5. Find medlemsnummeret i listen 6. Sæt markering ud for dette medlemsnummer (markering foretages i Valgt kolonnen) Hvis medlemsnummeret ikke findes i listen, kan det ikke oprettes så længe der er udlæst til bærbar. Hvor findes de ejendomsdata, som er udlæst til bærbar Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Centernet arbejdsplads Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Når man gennemfører en udlæs til bærbar laves der en kopi af ejendomsdatabaserne for de valgte fagområder og ejendomme. Disse databaser placeres på den lokale disk på den bærbare computer i en mappe \BLLaptop. I mappen \BLlaptop findes følgende mappestruktur. Mappen \BLLaptop vil normalt være placeret i roden på C-drevet. Når man efterfølgende anvender DLBR IT, så arbejdes der med de data, som er udlæst i denne mappestruktur. Når der gennemføres en indlæs fra bærbar flyttes disse databaser fra \BLLaptop til Centernet. Installationen af DLBR IT på den lokale disk kan ikke anvendes Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Når man starter udlæs til bærbar kontrolleres det om en række betingelser er opfyldt. Såfremt der er problemer vil man modtage en fejlbesked. 15

16 Problem: Den installation af DLBR IT som findes på den bærbare computer kan ikke anvendes i forbindelse med udlæs til bærbar. Installationen kan være placeret på en anden placering end c:\bedriftw eller der kan være komponenter som ej er tilvalgt i installationen. Løsning: Der skal laves en lokal installation, som kan anvendes med udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads. Der blev ikke fundet nogen ejendomsdatabaser Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Centernet arbejdsplads Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Når man har udvalgt fagområder og ejendomme til udlæsning kan man aktivere udlæsning af data. Når udlæsningen påbegyndes vil programmet kontrollere om der findes data på de valgte ejendomme. Såfremt der ikke findes ejendomsdatabaser, vil programmet give en fejlbesked. Problem: De valgte ejendomsnumre indeholder ikke nogen databaser og der er derfor intet at udlæse. Løsning: Foretag en ny udvælgelse af ejendomme og påbegynd en ny udlæsning. Der er aflæst forskellige versionsnumre Oplysningerne om dette emne gælder: Udlæs til bærbar Centernet arbejdsplads Udlæs til bærbar Citrix arbejdsplads Ved opstart af udlæs til bærbar aflæses det hvilken version af programpakken der er installeret lokalt og hvilken version af programpakken som findes i Centernet. Hvis de aflæste versionsnumre ikke stemmer overens, så vil brugeren få vist denne fejlbesked. 16

17 Problem: Den lokale installation af programpakken er ikke samme version, som versionen på Centernet/Citrix. Løsning: Man sikrer at den lokale installation af programpakken er samme version som i Centernet/Citrix. 17

18 Ofte stillede spørgsmål - Centernet generelt Adgangskontrol Adgangskontrol i Centernet er en funktion der sikrer, at man ikke kan arbejde på samme ejendomsdatabase på flere arbejdsplaser samtidig. Funktionen er tilgængelig i de installationer, hvor der er mulighed for at flere arbejdspladser kan tilgå de samme ejendomsdata. Dette er f.eks. Centernet arbejdsplads og installationer med fælles datadrev. Adgangskontrol findes i menuprogrammet under Funktioner Adgangskontrol og ser således ud: Funktionen virker ved at der skrives en lås for hver ejendom, som åbnes i DLBR IT. Hvis en anden bruger efterfølgende prøver at åbne samme ejendom og fagområde, vil han få besked om at den pågældende ejendom er låst. Nedenstående billede viser dialogen. Når en bruger får denne besked betyder det, at ejendommen er låst i adgangskontrollen. Man kan således ikke arbejde på denne ejendom indtil ejendommen igen er frigivet i adgangskontrollen. Når en bruger afslutter en ejendom korrekt vil låsningen i adgangskontrollen efterfølgende blive fjernet. Sletning af låsninger i adgangskontrollen Nogle brugere har installeret rettigheder til at slette i adgangskontrollen. Man skal her være meget forsigtig, da en sletning kan resultere i datatab, såfremt en anden bruger arbejder på ejendommen. Anbefaling Slet kun låsninger i adgangskontrollen hvis man er 100 % sikker på at der er tale om en fejl i adgangskontrollen. Hvis man er i tvivl bør man i stedet kontakte sin IT-ansvarlige på centret. Anbefaling Det anbefales, at IT-administratoren jævnligt laver oprydning i adgangskontrollen for derved at sikre et velfungerende system. Man kan som oftest slette låsninger som er mere end 14 dage gamle. Enhver sletning i adgangskontrollen bør udføres med størst mulig forsigtighed, da efterfølgende datatab kan være meget svært at opdage. Typisk vil et eventuelt datatab konstateres ofte først næste gang man skal arbejde med ejendommen. Sammenlægning af centre - navnedatabaser Den fælles navnedatabase findes i Centernet under \cnetdata\arbejd\admin\menudb.mdb Ved sammenlægning af centre vil det ofte være relevant at samle de oprindelige navnedatabaser i en fælles navne database. Landscentret har et værktøj der kan udføre denne sammenlægning. Kontakt Landscentret og aftal nærmere tidsplan. Det er vigtigt at der er aftalt en tidsplan, da der ikke må gennemføres ændringer i navnedatabaserne mens sammenlægningen foregår. Sammenlægningen kan normalt gennemføres med 1-2 dages varsel og varer få timer. 18

19 Kontakt Landscentret og aftal tidsplan Sammenlægningen gennemføres uden beregning Send navnedatabaserne til kontaktpersonen på Landscentret Kan sendes via mail. De enkelte databaser kan med fordel adskilles via centernavn eller lignende, f.eks. center1_menudb.mdb, center2_menudb.mdb, osv. Du skal samtidig angive hvilken database der har højeste prioritet hvis samme medlemsnavn forekommer i flere databaser. F.eks. kan Lars Landmand være oprettet både på center 1 og center 2, men center 1 har generelt set ikke vedligeholdt adresserne. Prioritetsrækkefølgen vil derfor være center 2 center 1 hvilket betyder at navnedata hentes fra center 2, mens eventuelle dubletter fra center 1 frasorteres. Du vil efterfølgende modtage én sammenlagt database. Placer navnedatabasen i det sammenlagte Centernet Du skal sørge for at alle er gået ud af Centernet således at adgangskontrollen er uden låsninger. Sammenlægning af centre nyt centernavn Når en arbejdsplads oprettes under Centernet hentes et basisnavn (licensnavn) fra \cnetadm\admin\center.ini. Dette navn er oprettet i forbindelse med etablering af det pågældende centernet og kan ikke ændres manuelt. Navnes indsættes på den lokale arbejdsplads i \bedriftw\licens.ini som licensnavn og kan ikke ændres manuelt. Licensnavn udskrives på de fleste udskrifter. Landscentret har et værktøj der kan udføre ændringer i begge filer. Kontakt Landscentret og aftal nærmere tidsplan. Fremgangsmåde. Kontakt Landscentret og aftal tidsplan Ændringen gennemføres uden beregning Send center.ini til kontaktpersonen på Landscentret Kan sendes via mail. Skriv det nye navn i samme mail. Ændringen kan gennemføres mens der er aktive brugere på dit Centernet Du vil efterfølgende modtage den ændrede center.ini sammen med et hjælpeprogram "ret_navn.exe" Placer center.ini i Centernet Kopieres tilbage til \cnetadm\admin\center.ini kan ske mens der er aktive brugere på Centernet Kør hjælpeprogrammet på alle involverede arbejdspladser ret_navn.exe afvikles fra den lokale arbejdsplads. Der er en kort dialog, hvorefter licensnavn bliver ændret på den lokale arbejdsplads. Du kan se de aktuelle licensnavn i menu billedet under Hjælp Om Menu Sammenlægning af centre databaser med fagdata Ved sammenlægning af centre vil det ofte være relevant at samle medlemmets fagdatabaser fra flere centre. F.eks. kan Lars Landmand (medlemsnummer ) have fagdata vedrørende Økonomi på center 1, mens fagdata vedrørende Svin findes på center 2. Fagdata findes i centernet under \cnetdata\arbejd\ejendom\ \"fagområde"\"database" Sammenlægningen sker nemmest ved at du kopier database filerne fra de oprindelige 2 Centernet til det nye Centernet. I det omfang der alene findes filer under det ene fagområde er sammenlægningen uproblematisk. I ovenstående eksempel vil der imidlertid befinde sig databaser på begge centre under økonomi. På center 1 vil databaserne indeholde kassedata, budgetter mm. mens databasen på center 2 typisk vil indeholde produktionsopgørelser mm. Du må aftale med dine kollegaer på fagområderne hvilken database der skal indgå i det sammenlagte centernet. Du kan få hjælp til denne vurdering ved at udskrive en list over alle databaserne med dato for sidste ændring på databaserne. Hjælpeværktøjet findes på installationscd'en under Værktøj Centernet Administration Ejendomsoversigt Ejendomsoversigten kan vises i et regneark eller lignende. Bemærk at en batchkonvertering vil ændre datoen for sidste ændring generelt på alle database. Anbefaling Benyt samtidig lejligheden til at rydde op i udgåede ejendomme Udvælg medlemmer til visning I menuprogrammet findes en funktion som muliggør en afgrænsning af visningen af medlemsnumre. Dette kan med fordel anvendes af medarbejdere som har en fast kundegruppe de arbejder med i dagligdagen. Med udvælg medlemmer til visning er det muligt at udvælge de medlemsnumre man ønsker at få vist i menuprogrammet. Således at en medlemsliste på f.eks medlemmer kan afgrænses til kun at blive vist med de 75 medlemmer, som man skal arbejde med i løbet af året. 19

20 Udvælg medlemmer til visning findes i menuprogrammet under Rediger Udvælg medlemmer til visning og ser således ud: De medlemsnumre som udvælges i dette billede vil efter endt udvælgelse være tilgængelige i DLBR IT. Såfremt man ønsker flere/færre medlemsnumre kan man igen vælge funktionen og foretage et nyt valg. Hvis man ønsker funktionen "nulstillet" kan man vælge Vis alle og herefter vælge Fravælg Alle. Når ingen medlemsnumre er udvalgt vil samtlige numre være tilgængelige i DLBR IT. Udvælgelsen gælder kun for den pågældende bruger og får således ingen indflydelse på de øvrige brugeres valg. 20

21 Centernet under Citrix Oversigt Funktion Centernet under Citrix Landmandsnet under Citrix Etablering af arbejdsplads Hjælpeprogram: Opret Citrix bruger. 1 totalkodeord Initialer i Citrix login = brugerinitialer i DLBR IT Etablering af licens/bruger Individuelle kodeord pr. licens. Ingen binding mellem Citrix login Tilkøb af nyt program Bliver automatisk tilgængelig for alle brugere via totalkodeord. og brugerinitialer. Individuelle kodeord pr. licens. Installation gennemføres for alle brugere under den pågældende licens. Styring af brugernavn mm Alle brugere. Landmanden (Administrator af Brugerstyring) kan ændre navn mm på de oprettede brugere. Adgang til programmer og data Alle arbejdspladser har samme rettigheder. Landmanden (Administrator af Brugerstyring) styrer medarbejdernes adgang til programmer via Brugerstyring. Placering af programmer Findes fælles for alle brugere på Citrix server. Findes for hver licens/bruger på Citrix server Placering af generelle normdata Findes for hver enkelt bruger. Findes for hver enkelt bruger. Placering af medlemsspecifikke data Findes i Centernet Findes på et fælles datadrev for alle brugere under samme licens Placering af programopdatering Centernet Administration Landmandsnet Administration (ny cd) Opdatering med generelle normdata Installation af ny programversion Hjælpeprogram: Normopdatering Centernet Citrix Programopdatering gennemføres for den fællesprogramdel Gennemføres automatisk som afslutning på placering af ny version. Gennemføres individuelt pr. licens/bruger Serviceopdatering Placeres automatisk under programmer og brugernes generelle normdata. Placeres automatisk under licens/bruger. Placering af centerspecifikke normdata Opdatering med centerspecifikke normdata Udlæs/indlæs Eksporter/importer data Centernet Administration Når brugeren aktiverer det pågældende fagområde Udføres i fagprogrammet. Flyttes via mail eller lignende. Udføres i fagprogrammet. Flyttes via mail eller lignende. På nuværende tidspunkt kan Svin Minigrisen ikke anvendes under Citrix på grund af ikke afklarede licensforhold vedrørende MSDE 2000 (SQL-database) 21

22 Citrix Programopdatering Anvendes når centret modtager en ny version af DLBR IT. Generelt Nedenstående vejledning beskriver hvorledes man opdaterer når der kommer en ny cd version. Forberedelse Inden man påbegynder at lægge en ny version i Centernet og efterfølgende på Citrix serverne, skal samtlige brugere logge af Centernet Citrix. Det anbefales, at man lukker for login på de Citrix servere, som skal have opdateret DLBR IT i mens opdateringen gennemføres. Før opdatering påbegyndes skal man være logget på serveren med et login, som tilvejebringer korrekt adgang til drev med henholdsvis Cnetdata, Cnetadm, BEDRIFTW samt BLCitrix. Gennemførsel af programopdatering Når man har forberedt sine servere til opdatering i følge ovenstående kan man påbegynde programopdateringen. Når der skal gennemføres en programopdatering, skal man gennemføre nedenstående trin: Trin 1: Programvedligehold (Programopdatering) i Centernet Den nyeste cd-version af DLBR IT skal lægges på Centernet. Dette gøres således: 1. Start setup.exe under \Cnetadm\Danprog 2. Udpeg setup.exe på cd'en med DLBR IT 3. Svar Ja/Yes til at kopiere denne installation 4. Klik Ok til at overførslen er fuldført 5. Klik Ok for at afslutte Trin 1 skal kun udføres én gang for hele installationen. Trin 2: Programopdatering af hver Citrix-server Den nye programversion, som i Trin 1 er lagt i Centernet, skal nu installeres på hver Citrix server. Dette gøres på følgende måde: 1. Start setup.exe under \Cnetadm\Blprog 2. Svar Ja/Yes til at du vil fortsætte med at opdatere 3. Vælg Afslut 4. Genstart serveren Trin 2 skal udføres på hver server Trin 3: Normopdatering Centernet Citrix Når programmerne er opdateret på serveren, skal de nyinstallerede normer flyttes ud til de enkelte brugere. Dette gøres på følgende måde: 1. Start filen demo32.exe under \Cnetadm\Blprog\Autorun 2. Vælg Værktøj 3. Vælg Citrix Administration 4. Vælg Normopdatering Centernet Citrix 5. Åbn/kør filen direkte fra download, skal ikke gemmes på disk 6. Vælg Næste 7. Vælg Næste 8. Vælg Næste, når du har fået vist brugerlisten. Nu gennemføres en normopdatering for samtlige brugere 9. Vælg Afslut Trin 3 skal kun udføres én gang for hele installationen. Trin 4: Åbn for login til Citrix serverne Når programopdateringen er gennemført kan man igen åbne for login til Citrix serverne. Brugere med Udlæs til bærbar Der skal gennemføres en manuel ajourføring af disse arbejdspladser. Ved begrænset kapacitet på kommunikationslinjerne sker det bedst ved at opdatere via en cd gennemføres som på en almindelig enkeltstående arbejdsplads. Alternativt kan opdateres via \cnetadm\blprog. Hvis arbejdspladser med Udlæs til bærbar ikke er opdateret til samme version som serveren, vil brugeren få en fejl: Der er aflæst versionsnummer xxxx på Centernet-serveren. Der er aflæst versionsnummer yyyy på den lokale harddisk. Da disse 2 versioner ikke er ens, kan der ikke gennemføres en udlæs til bærbar. Kontakt.. 22

23 Citrix - Serviceopdatering Anvendes når Landscentret frigiver en ny Serviceopdatering til DLBR IT. Forberedelse Inden man påbegynder at lægge en Serviceopdatering til Centernet på Citrix serverne, skal samtlige brugere logge af Centernet Citrix. Det anbefales, at man lukker for login på de Citrix servere, mens opdateringen gennemføres. Før opdatering påbegyndes skal man være logget på serveren med et login, som tilvejebringer korrekt adgang til drev med henholdsvis Cnetdata, Cnetadm, BEDRIFTW samt BLCitrix. Gennemførsel af Serviceopdatering Når man har forberedt sine servere til opdatering i følge ovenstående kan man påbegynde at installere Serviceopdateringen. Når der skal installeres en Serviceopdatering, skal man gennemføre nedenstående trin: Trin 1: Installation af Serviceopdateringen Installation af Serviceopdateringen gennemføres således: 1. Aktiver linket til Serviceopdateringen 2. Åbn/kør filen direkte fra download, skal ikke gemmes på disk 3. Vælg Næste Nu er Serviceopdateringen installeret på Citrix serveren. Trin 1 skal udføres på hver server. Når Serviceopdateringen er installeret kan man igen åbne for login til Citrix serverne. Brugere med Udlæs til bærbar Der skal gennemføres en manuel indlæsning af serviceopdateringer på disse arbejdspladser. 23

24 Citrix Normvedligehold Teknisk vejledning Anvendes når den normansvarlige på centret ønsker at distribuere en ny version af normdata internt på centret. Generelt Normvedligehold kan anvendes for alle fagområder i DLBR IT og fungerer på følgende måde: 1. Den normansvarlige tilvejebringer den nye normfil 2. Via normvedligehold for fagområdet overfører han normfilen til Centernet serveren 3. Versionsnummeret hæves med 1 for det valgte fagområde 4. Når brugeren efterfølgende starter fagprogrammet vil filen blive indlæst eller brugeren vil blive spurgt om han ønsker at indlæse denne normfil. Normvedligehold skal kun gennemføres en gang i Centernet og det har ingen praktisk betydning fra hvilken arbejdsplads opdateringen gennemføres. Gennemførsel af normvedligehold Følgende trin skal gennemføres for at udføre et normvedligehold for et fagområde i Citrix. (Normvedligehold vil gælde for samtlige arbejdspladser i Centernet, også dem som ikke kører under Citrix.) Trin 1: Dan normfil i fagprogrammet Der skal udarbejdes den normfil, som skal udsendes til samtlige arbejdspladser i Centernet. Når filen er dannet, skal den placeres et hensigtsmæssigt sted på netværket. (Denne fil udarbejdes af den normansvarlige for fagområdet.) Trin 2: Start normvedligehold for fagområdet Her startes normvedligehold op for det ønskede fagområde. Dette gøres enten via Start Programmer/Programs DLBR IT Centernet Normvedligehold <FAG> Alternativt kan man starte normvedligehold op for det ønskede fagområde ved at starte setup.exe under \Cnetadm\<FAG>norm\. Trin 3: Udfør normvedligehold 1. Vælg Næste 2. Vælg Filtype 3. Udvælg den fil, som blev dannet i Trin 1 4. Vælg Næste 5. Svar Ja/Yes til at danne en ny version med denne fil 6. Klik Ok Herefter er der gennemført et normvedligehold i Centernet for dette fagområde og arbejdspladserne vil efterfølgende få indlæst normfilen ved opstart af fagprogrammet. 24

25 Citrix - Batchkonvertering Batchkonvertering er en funktion, som kan gennemføre bundtvis konvertering af ejendomme i Centernet. Funktionen kan anvendes på alle fagområder. Anbefaling Landscentret anbefaler at Batchkonvertering gennemføres på en PC med DLBR IT installeret som arbejdsplads i Centernet. Baggrunden for denne anbefaling er, at det medfører en væsentligt ressourcemæssig belastning på den computer, som skal afvikle Batchkonverteringen. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre en Batchkonvertering på en almindelig PC, kan man i nedenstående læse hvordan det kan udføres på en Citrix server. Forberedelse Inden man påbegynder en Batchkonvertering på Citrix serveren skal man være logget på serveren med et login, som tilvejebringer korrekt adgang til drev med henholdsvis Cnetdata, Cnetadm, BEDRIFTW samt BLCitrix. Gennemfør Batchkonvertering på en Citrix server Nedenfor er det trinvis beskrevet hvorledes en Batchkonvertering gennemføres under Citrix. Trin 1: Opret en ny bruger i Centernet Citrix #CE Der skal oprettes en ny bruger i Centernet Citrix, dette gøres således: 1. Slet mappen #CE i \BLCitrix\Arbejd\Bruger 2. Start filen demo32.exe (Findes under \Cnetadm\Blprog\autorun) 3. Vælg Værktøj 4. Vælg Citrix Administration 5. Vælg Opret Citrix Bruger 6. Åbn/kør filen direkte fra download, skal ikke gemmes på disk 7. Svar Ja til at acceptere aftalen 8. Vælg Næste 9. Indtast #CE 10. Vælg Næste 11. Indtast Citrix Batchkonvertering 12. Vælg Næste 13. Herefter vil bruger #CE blive oprettet TRIN 2: Start alle fagområder op i DLBR IT som bruger #CE Programmet skal nu startes op med bruger #CE i samtlige fagområder. Dette gøres således: 1. Programmet menu.exe startes op med følgende parameter: menu.exe u#ce 2. Vælg medlemsnummer Start Økonomi og luk herefter programmet igen 4. Start Mark og luk herefter programmet igen 5. Start Svin og luk herefter programmet igen 6. Start Kvæg og luk herefter programmet igen 7. Start MaskinJournal og luk herefter programmet igen 8. Start Bedriftsplan og luk herefter programmet igen 9. Start Grønt Regnskab og luk herefter programmet igen Trin 3: Start Batchkonvertering Nu startes Batchkonvertering op og man udfører konvertering for et eller flere fagområder: 1. Start \BLBatch.exe, findes under \BEDRIFTW\Program\Center\EXE 2. Vælg fagområde (Det er her kun muligt at vælge et fagområde.) 3. Overfør de ejendomsnumre, som skal behandles i Batchkonvertering (Som oftest samtlige ejendomme) 4. Vælg Start for at påbegynde konvertering af de valgte ejendomme Nu vil programmet gennemføre en konvertering af de valgte ejendomme. Man skal være opmærksom på at denne kørsel kan tage lang tid. 25

26 Vær opmærksom på at Citrix ikke må være sat op til at afbryde sessionen efter "stilstand" i sessionen. Dette vil bevirke at Batchkonverteringen afbrydes inden den er færdiggjort. 26

27 Citrix - Opret ny bruger Når en bruger skal i gang med at anvende Centernet under Citrix skal der forberedes en række forhold. Nedenfor er en kort beskrivelse af disse forhold: Trin 1: Brugeroprettelse i Citrix Inden brugeren kan komme i gang med at anvende Centernet under Citrix, skal han have adgang til Citrix installationen. Brugeren skal oprettes med 2-3 initialer som loginnavn og skal have adgang til DLBR IT via Citrix. Desuden skal brugeren have de fornødne rettigheder til hhv. filsystem og registreringsdatabasen. Se etableringsvejledningen for yderligere informationer. Trin 2: Brugeroprettelse i Centernet Citrix Nu skal der oprettes brugere af systemet. Dette gøres på følgende måde: 14. Start filen demo32.exe (Findes under \Cnetadm\Blprog\autorun) 15. Vælg Værktøj 16. Vælg Citrix Administration 17. Vælg Opret Citrix Bruger 18. Åbn/kør filen direkte fra download, skal ikke gemmes på disk 19. Svar Ja til at acceptere aftalen 20. Vælg Næste 21. Indtast initialer (Skal være på 2-3 initialer og svare til loginnavn til Citrix) 22. Vælg Næste 23. Indtast brugerens navn 24. Vælg Næste 25. Herefter vil brugeren blive oprettet Nu kan brugeren logge på Citrix og starte DLBR IT op. Trin 3: Brugeroprettelse i forhold til udlæs til bærbar (Valgbar) Såfremt brugeren skal anvende udlæs til bærbar under Citrix, skal der også oprettes en bruger i Centernet. Dette gøres ved at udføre følgende trin: 1. I mappen Cnetadm\Lapbrug aktiveres filen setup.exe 2. Opret en ny bruger med følgende informationer: a. Initialer=<USERNAME> (Loginnavn til Citrix for den pågældende bruger 2-3 tegn) b. Navn=Brugerens Navn c. Lokal drev=<drevbogstav FOR LOKALT C-DREV SET FRA CITRIX-SESSIONEN> 3. Klik på OK og kontroller at bruger <USERNAME> er vist i listen Trin 4: Klargøring af bærbar computer til udlæs til bærbar fra Centernet Citrix (Valgbar) Før man kan anvende udlæs til bærbar i Citrix, skal der på den bærbare computer laves en ny installation af programmet. Denne installation skal laves som stand-alone, hvor der tilvælges: Totaludgave og Laptop Citrix. Installationen skal placeres på C-drevet i mappen C:\BEDRIFTW. Det skal være samme version af programemt som installeres på den bærbare computer og på Citrix serveren. Der kræves kodeord til både totaludgave og Laptop Citrix. Disse kodeord kan rekvireres ved at kontakte Landscentret. Man kan kontrollere, at den lokale installation af programmet er udført korrekt på den bærbare computer, ved at aflæse nogle informationer i licens.ini. (Tjek licens.ini på den bærbare computers C-drev i mappen C:\BEDRIFTW og kontroller at citrixlaptop=j) [LICENSTAGER] :: totaludgave=j citrixlaptop=j brugerprofil=n kopilaas=j [LAPTOP] filename=ini Når ovenstående er udført kan brugeren tillige gennemføre en udlæs til bærbar fra Centernet Citrix til den bærbare computer. 27

28 Citrix - Etablering Vi har sammensat en vejledning, der fører dig gennem installationsprocessen i tre trin, så installationen forløber så enkelt og fleksibelt som muligt. Inden du installerer DLBR IT på Citrix serverne Inden du begynder at installere på Citrix serverne, er det vigtigt, at du har gennemgået og forholdt dig til en række spørgsmål. Krav 1: Krav til den enkelte server For at DLBR IT kan installeres og afvikles på en server, skal visse systemkrav være opfyldt: A Der skal være mulighed for at installere programmet på et lokalt drevbogstav på serveren. B Det drevbogstav hvorpå DLBR IT skal installeres skal også være synligt for de brugere, som logger ind på serveren og som skal anvende programmerne. Dette betyder, at såfremt DLBR IT er installeret på f.eks. M:\ProgramFiles\BEDRIFTW, så skal dette drevbogstav (M:) også være synligt i brugerens session. C Der skal være adgang til det drev hvorpå DLBR IT Centernet er placeret. Hvis Centernet er installeret på 2 drev til henholdsvis Cnetdata og Cnetadm skal der være adgang til begge disse drev. D Det/de drev hvorpå Centernet er installeret skal også være synlige for de brugere, som logger ind på serveren og som skal anvende programmerne. Dette betyder, at såfremt Centernet er placeret på T:\Cnetadm og Q:\Cnetdata, så skal disse drevbogstaver (T: og Q:) være synlige i brugerens session. E Der skal være adgang til Internet for den enkelte bruger. F Der må ikke være en tidligere installation af DLBR IT på Citrix serveren. Krav 2: Krav til filserver For at opnå en acceptabel performance skal visse systemkrav være opfyldt: A Hastigheden mellem Citrix serveren og Filserveren skal være Gigabit, kan dog være 100 Mbit mellem Citrix serveren og Filserveren med Centernet. B Filserveren, som skal have arbejdsområdet liggende (BLCitrix), skal have ledig plads svarende til 100 MB pr. bruger samt 500 MB ekstra. Krav 3: Krav til login navn og brugergruppe A Brugernavnet i login til Citrix være på 2-3 tegn = initialer i DLBR IT. Dette bruges til sikre sammenhæng mellem Citrix og brugeren i DLBR IT. Dette sikrer, at en bruger kun kan arbejde med egne initialer i DLBR IT. B Brugerne skal være oprettet i Citrix som en gruppe (Usergroup) Krav 4: Krav til standardprinter i Citrix-sessionen A Når man anvender Centernet under Citrix skal der altid være installeret en printer i den session, hvori programmerne afvikles. Det er således et krav, at brugerens lokale standardprinter er tilgængelig i sessionen. Krav 5: Krav til Centernet A Centernet skal være installeret således, at arbejdspladserne kan køre uden kopisikringslås. Dette kan kontrolleres ved at aflæse indholdet af Center.ini. (Tjek i \cnetadm\admin\center.ini at kopilaas=n) Der må ikke ændres manuelt i denne fil. Kan kun ændres via installationsprogrammet [GENERELT] Organisation=Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Brugernavn=Rasmus Christiansen licens=500 kopilaas=n :::: B Centernet skal være opdateret til nyeste version af DLBR IT. Tjek version under \cnetadm\danprog\progver\version.ini [Installation] Version=43 Program=P:\cnetadm\blprog\setup.exe Genstart=N 28

29 Deamon=P:\cnetadm\danprog\ProgVer\deamon.exe BLVersion=0363 Krav 6: Krav til drevforbindelser A Adgang til drevet med Centernet administration (Cnetadm) Drevet her skal være tilsluttet således at mappen Cnetadm ligger i roden og drevbogstavet svarer til det, som er angivet i \cnetadm\admin\center.ini under [Centernet] installdir= B Adgang til drevet med Centernet data (Cnetdata) Drevet her skal være tilsluttet således at mappen Cnetdata ligger i roden og drevbogstavet svarer til det, som er angivet i \cnetadm\admin\center.ini under [Databaser] database= C Adgang til drevet hvorpå arbejdsområdet skal placeres (BLCitrix) Der skal være valgt et drevbogstav hvorpå man kan placere arbejdsområdet for brugerne i DLBR IT. (Kræver 100 MB pr. bruger.) D Tjek hvilket drevbogstav Citrix tildeler lokaldrevet på din pc (vil ofte vær = V) Krav 7: Kodeordsliste og kopisikringslås A Du skal have kopisikringslås til Centernet med tilhørende kodeordsliste Begynd installation af DLBR IT på Citrix serverne Når du har gennemgået alle trin i det foregående afsnit, og serverne opflyder kravene til at kunne afvikle programmerne, kan du begynde installationen. Installationen kan med fordel foregå på basis af den installation der allerede ligger under \cnetadm\blprog. HUSK: Den aktuelle Citrix server skal være lukket for brugere under installationsforløbet Trin 1: Installér kopisikringslås Kopisikringslåsen skal installeres på den arbejdsplads, hvorfra administrator tilgår Citrix server og filserver. Vi anbefaler at der er tale om en almindelig pc med adgang til Citrixserver/filserver på administratorniveau A Start \tools\kopilaas\hldriver\setup.exe. B Monter kopisikringslåsen på administratorarbejdspladsen. Trin 2: Opret en ny bruger til udlæs til bærbar i Centernet Der skal oprettes en ny bruger i Centernet, som kan anvendes ved etablering af arbejdspladsen. Gør følgende for at lave denne installation: A Vælg Tilføj/fjern programmer og start \cnetadm\lapbrug\setup.exe B Vælg Næste C Opret Bruger med initialer=#cx D Opret Navn=Citrix Laptop E Vælg Lokal drev=<lokalt C-DREV SET FRA CITRIX> E Klik på OK Trin 3: Etablering af arbejdsplads på Citrix serveren Der skal installeres en almindelig arbejdsplads på Citrix serveren. Dette gøres ved at gennemføre følgende trin: A Vælg Tilføj/fjern programmer og start \cnetadm\arbplads\setup.exe B Vælg Næste C Vælg Destinationsmappe (Af hensyn til support anbefaler vi \BEDRIFTW i slutningen af den angivne sti) D Accepter Vilkår for anskaffelse og brug af DLBR IT ved at vælge Ja E Vælg Næste F Indtast Navn på den organisation som skal anvende installationen G Vælg Næste H Indtast kodeord for Centernet Arbejdsplads I Vælg Totaludgave og tilvælg samtlige moduler under Centernet J Vælg Næste K Indtast #CX som laptopbruger og vælg Næste L Svar Ja til at fortsætte med denne bruger M Vælg Næste N Vælg Næste uden at ændre på de valgte programmer/moduler O Indtast kodeord for Totaludgave P Vælg Næste Q R Vælg Næste Vælg Næste BDE Installationen kan komme med følgende fejl:" String variable is not..." Error 401". Der er tale 29

30 S om en kendt problemstilling uden betydning for installationen. Klik OK hvos fejlen opstår Vælg Afslut og genstart serveren Trin 4: Tilret arbejdspladsinstallationen til Citrix Nu skal arbejdspladsen tilpasses til at køre i "Citrix-Mode". Dette gøres på følgende måde: A Vælg Tilføj/fjern programmer og start \cnetadm\blprog\autorun\demo32.exe (Vælg alle filer) B Vælg Værktøj C Vælg Citrix administration D Vælg Tilret arbejdsplads til Citrix (Der kaldes et program på E Vælg Åbn fil (i stedet for at gemme) F Svar Ja til at acceptere aftalen G Vælg Næste H Vælg det drevbogstav hvorpå brugerdata placeres (BLCitrix) Kan med fordel placeres på Citrix serveren I Svar Ja til at fortsætte J Indtast kodeord for Citrix Arbejdsplads K Vælg Næste L Vælg Afslut Trin 5: Installer ECSWebClient til kommunikation til Ø90 Når man anvender Økonomi er der behov for at kunne kommunikere med Ø90, således at det er muligt at overføre data fra Økonomi til Ø90 og omvendt. For at dette er muligt skal der være installeret et klientprogram til formålet. Dette installeres ved at gøre følgende: A Vælg Tilføj/fjern programmer og start \cnetadm\blprog\autorun\demo32.exe B Vælg Værktøjer C Vælg Ø90 Kommunikation og svar OK til Dansk installation D Vælg Næste E Vælg Standard installation F Vælg Næste G Undlad at indtaste brugerinformation og vælg Næste H Svar Nej til at installere AutoActionService Trin 6: Lav tilretninger til registreringsdatabasen Før DLBR IT kan anvendes på Citrix serveren, skal der laves en række ændringer i forhold til registreringsdatabasen. Der skal gives fuld kontrol (Skrive-/læserettigheder) til nedenstående områder i registreringsdatabasen for samtlige brugere af DLBR IT på serveren. (Anvend grupperne jf. krav 3 A) Husk at tilladelsen også skal nedarves til understrukturen: A Start regedt32 via en kommandoprompt B Tildel fuld kontrol til [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC] C Tildel fuld kontrol til [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft] D Tildel fuld kontrol til [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes] E Tildel fuld kontrol til [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Borland] Trin 7: Lav tilretninger til installationen af DLBR IT på serverens diskdrev Når programmerne er installeret på serveren skal der laves nogle få ændringer i forhold til rettigheder på filsystemet. Start Stifinder, høreklik på nedenstående mapper og vælg "Deling og sikkerhed". (Anvend grupperne jf. krav 3 A) Husk at tildele fuld kontrol: A \BEDRIFTW (Mappen hvor DLBR IT er installeret) B \BLCITRIX (Mappen hvor BLCITRIX er placeret) C \BDE (Mappen hvori BDE er installeret). Placering kan ses ved at åbne Kontrolpanel BDE Administrator) D \BL_LOG (Ligger på samme drev som \bedriftw\. Mappen oprettes først ved brug af programmet. Mappen kan evt. oprettes manuelt) Trin 8: Opret en bruger Nu skal der oprettes brugere af systemet. Dette gøres på følgende måde: A Vælg Tilføj/fjern programmer og start \cnetadm\blprog\autorun\demo32.exe B Vælg Værktøjer C Vælg Citrix Administration D Vælg Opret Citrix Bruger (Der kaldes et program på 30

31 E Vælg Åbn fil (i stedet for at gemme) F Svar Ja til at acceptere aftalen G Vælg Næste H Indtast initialer (Skal være på 2-3 initialer og SKAL svare til login navn til Citrix) I Vælg Næste J Indtast brugerens navn K Vælg Næste Opret flere brugere efter behov. Trin 11: Afprøv at brugeren kan starte DLBR IT op uden fejl Start programmerne som en almindelig bruger kontrollere at dette kan foregå uden problemer. Trin 12: Distribution af DLBR IT til brugerne Når programmerne kan starte op uden fejl, skal det distribueres til brugerne. Dette kan gøres via Citrix Management Console. Programmet som skal distribueres er filen menu.exe, som findes under \BEDRIFTW\PROGRAM\MENU\EXE. NB! Det er vigtigt at man lægger en begrænsning ind som sikrer at programmet kun kan startes op 1 gang pr. bruger. (Findes under Application limits: Allow only one instance of application for each user) Kom i gang med Centernet Citrix Almindelig anvendelse af programmerne i DLBR IT Når brugerne begynder at anvende programmerne i DLBR IT afviklet på en Citrix server, så bør de ikke umiddelbart bemærke at de arbejder på en Citrix server. Men i de tilfælde, hvor en bruger f.eks. skal udlæse en ejendom til en diskette, så skal brugeren være opmærksom på at dette kan foregå lidt anderledes end tidligere. Erfaringsmæssigt er det en rigtig god idé at give brugerne en kort introduktion til Citrix, så de på overordnet plan ved hvad dette koncept går ud på. Og brugerne dermed er lidt mere klædt på til de udfordringer og spørgsmål som opstår når man arbejder med programmer i et Citrix miljø. Programopdatering Når der udsendes programopdateringer til DLBR IT skal disse installeres på en anden måde end normalt i Centernet. Udlæs til bærbar Det er muligt at udlæse data fra Citrix til en lokal installation af DLBR IT. Hjemmearbejdspladser Det er muligt at give brugerne en nem adgang til at arbejde med DLBR IT hjemmefra via en opkobling til landbocentrets Citrix installation. Landscentret anbefaler at brugerne som minimum har en ISDN forbindelse til formålet, da et almindeligt modem giver en meget langsom opstart og afvikling af programmerne på brugerens hjemmecomputer. Anvendelse af DLBR IT i forbindelse med besøg hos landmanden Det er muligt for den enkelte konsulent at koble sig på landbocentrets Citrix installations fra Landmandens bopæl, men dette kræver en ret hurtig netværksforbindelse for at dette kan lade sig gøre. Derudover er der også nogle sikkerhedsmæssige forhold man skal være opmærksomme på. Derfor anbefaler Landscentret at medarbejdere anvender udlæs til bærbar såfremt der er behov for at arbejde med programmerne hos landmanden. 31

32 Udlæs til bærbar - Citrix arbejdsplads Generel info Udlæs til bærbar er en funktion i DLBR IT, som anvendes af medarbejdere på landbrugscentre. Funktionen gør det muligt at overføre ejendomsdata fra netværket (Centernet - Citrix) til den lokale harddisk på en bærbar computer. Generel information Når en bruger anvender Centernet under Citrix er der 2 steder, hvor der findes hhv. config.ini og licens.ini på Netværket. I resten af denne beskrivelse vil filerne config.ini og licens.ini blive beskrevet som henholdsvis: Global_config.ini (Filnavn: config.ini) Global_licens.ini (Filnavn: licens.ini) Brugerspecifik_config.ini (Filnavn: config.ini) Brugerspecifik_licens.ini (Filnavn: licens.ini) Der findes en Global_config.ini og Global_licens.ini, der er placeret på hver Citrix-server. Disse filer er generelle og anvendes af samtlige brugere ved opstart af menu.exe. Disse filer er placeret på samme sted som DLBR IT er installeret på serveren. Denne placering kan variere, men typisk hedder mappen BEDRIFTW og er typisk placeret i roden på et netværksdrev eller også ligger BEDRIFTW under \Program Files. Hvis man ønsker at aflæse placeringen af BEDRIFTW, og dermed også placeringen af Global_licens.ini og Global_config.ini, kan dette gøres ved at aflæse en værdi i registreringsdatabasen. (Start regedit og aflæs værdien BaseDirectory) [HKEY_CURRENT_USER\Software\LR\BL30] "BaseDirectory"="C:\\BEDRIFTW\\" eller [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\LR\BL30] "BaseDirectory"="C:\\BEDRIFTW\\" Der findes også en brugerspecifik_config.ini og brugerspecifik_licens.ini. Placeringen af disse filer kan aflæses i Global_config.ini. (Tjek Global_config.ini, hvor du skal aflæse værdien i brugerdir) [BRUGER] brugerdir=c:\blcitrix\arbejd\bruger I <BRUGERDIR> findes en mappe for hver bruger med den enkelte brugers initialer. Hvis man går ind på en vilkårlig brugers mappe, så vil man kunne finde brugerspecifik_config.ini og brugerspecifik_licens.ini. NB! Afviklingen af programmet udlæs til bærbar foregår på Citrix serveren ved såvel udlæsning som indlæsning af data. Udlæs til bærbar Du skal have adgang til Udlæs til bærbar i Centernet. (Tjek Global_licens.ini, hvor du skal have option blud=e og blind=e) [center] blind=e blud=e Når man anvender udlæs til bærbar under Citrix, så anvendes loginnavn/brugernavn til låsning i adgangskontrollen. Hvis man f.eks. bruger initialerne "RAC" ved login til Citrix, så vil disse initialer blive anvendt i adgangskontrollen ved udlæsning til bærbar. Loginnavn/brugernavn vil herefter blive benævnt <USERNAME> <USERNAME> skal være oprettet i Centernet. (Tjek lpuser.ini i \cnetdata\lapbrug) [LAPTOPS] LAP1=RAC [RAC] laptopbruger=rac laptopnavn=rasmus Christiansen laptopejendomdisk=v: 32

33 Laptopbruger angiver de initialer, der anvendes til låsning i adgangskontrollen. Laptopejendomdisk angiver på hvilket drev de udlæste data placeres. Dette drevbogstav skal være det drevbogstav, som giver adgang fra Citrix til C-drevet på den bærbare computer. Forberedelse Før man kan anvende udlæs til bærbar i Citrix, skal der på den bærbare computer laves en ny installation af DLBR IT. Denne installation skal laves som stand-alone, hvor der tilvælges: Totaludgave og Laptop Citrix. Installationen skal placeres på C-drevet i mappen C:\BEDRIFTW. Det skal være samme version af DLBR IT som installeres på den bærbare computer og på Citrix serveren. (Tjek version.ini som er placeret i Centernet i mappen \Cnetadm\Danprog\Progver, hvor BLVersion aflæses.) [Installation] Version=21 Program=C:\cnetadm\blprog\setup.exe Genstart=N Deamon=C:\cnetadm\danprog\ProgVer\deamon.exe BLVersion=0359 Det aflæste versionsnummer skal være identisk med versionsnummeret på den cd-rom man anvender til installation af DLBR IT på den bærbare computer. Hvis man ønsker at se versionsnummeret på en allerede eksisterende installation kan man aflæse filen inst_log.txt og se hvilken version der er angivet under cd version, f.eks.: Cd version Der kræves kodeord til både totaludgave og Laptop Citrix. Disse kodeord kan rekvireres ved at kontakte Landscentret. Man kan kontrollere, at den lokale installation af DLBR IT er udført korrekt på den bærbare computer, ved at aflæse nogle informationer i licens.ini. (Tjek licens.ini på den bærbare computers C-drev i mappen C:\BEDRIFTW og kontroller at citrixlaptop=j) [LICENSTAGER] navn=rasmus Christiansen licens=500 A=1 totaludgave=j citrixlaptop=j brugerprofil=n kopilaas=j [LAPTOP] filename=ini Gennemfør udlæs til bærbar Udlæs til bærbar startes i menuprogrammet i DLBR IT via Funktioner Bærbar Udlæs-indlæs. Udvælg fagområder og medlemsnumre til udlæsning Start udlæsningen Dokumentation Der dannes en kvitteringsliste i forbindelse med udlæs til bærbar, hvor alle aktiviteter registreres. Listen er opbygget med dato og klokkeslet for hver hændelse. Filen er placeret under \BLCitrix\Arbejd\Bruger\<USERNAME>\laptop_<USERNAME>.log :14:54:234 Der læses nu fra inifile: C:\BLCitrix\Arbejd\Bruger\rac\LICENS.INI :14:54:234 Laptop option ok :14:54:234 Program afvikles under Citrix! :14:54:250 Der læses nu fra inifile: C:\BLCitrix\Arbejd\Bruger\rac\config.ini :14:54:250 Der læses nu fra inifile: C:\cnetadm\admin\center.ini :14:54:250 Der læses nu fra inifile: C:\cnetdata\lapbrug\lpuser.ini ::: :14:54:296 Der er aflæst versionsnummer 0359 på den lokale harddisk :14:54:296 Mappen V:\BLLaptop findes ikke.. OK :15:48:937 Starter udlæsning :15:48:937 config.ini og config.lap læses fra : V:\Bedriftw\: :15:48:937 Brugerdir : C:\BLCitrix\Arbejd\Bruger\rac\ 33

34 Indlæs fra bærbar - Citrix arbejdsplads Generel info Funktionen gør det muligt at overføre ejendomsdata fra netværket (Centernet - Citrix) til den lokale harddisk på en bærbar computer. Indlæs fra bærbar Du skal have adgang til Udlæs til bærbar i Centernet. (Tjek Global_licens.ini, hvor du skal have option blud=e og blind=e) [center] blind=e blud=e Når man anvender indlæs fra bærbar under Citrix, så anvendes loginnavn/brugernavn til låsning i adgangskontrollen. Hvis man f.eks. bruger initialerne "RAC" ved login til Citrix, så vil disse initialer blive anvendt i adgangskontrollen ved udlæsning til bærbar. Loginnavn/brugernavn vil herefter blive benævnt <USERNAME> <USERNAME> skal være oprettet i Centernet. (Tjek lpuser.ini i \cnetdata\lapbrug) [LAPTOPS] LAP1=RAC [RAC] laptopbruger=rac laptopnavn=rasmus Christiansen laptopejendomdisk=v: Laptopbruger angiver de initialer, der anvendes til låsning i adgangskontrollen. Laptopejendomdisk angiver på hvilket drev de udlæste data placeres. Dette drevbogstav skal være det drevbogstav, som giver adgang fra Citrix til C-drevet på den bærbare computer. Der skal være udlæst data i mappen <C-drev på bærbar computer>\bllaptop\arbejd\ejendom\<ejendomsnummer> (En mappe for hvert udlæst medlemsnummer) Der skal være følgende registrering i laptop.ini. (Tjek laptop.ini i <C-drev på bærbar computer>\bedriftw) [Data] Udlaest=Ja Man kan se hvilke ejendomme der er udlæst ved at kigge i laptop.ini. (Tjek laptop.ini i <C-drev på bærbar computer>\bedriftw) [Ejendomme] =ja =ja =ja =ja =ja =ja =ja =ja Forberedelse Før man starte indlæs fra bærbar bør man være koblet på et netværk, hvor der er en ret hurtig forbindelse til Citrix serveren. Da det ellers kan tage meget lang tid at indlæse ejendomsdata. Gennemfør indlæs fra bærbar Indlæs fra bærbar startes i menuprogrammet i DLBR IT via Funktioner Bærbar Udlæs-indlæs. Start indlæsningen Dokumentation Der dannes en kvitteringsliste i forbindelse med indlæs fra bærbar, hvor alle aktiviteter registreres. Listen er opbygget med dato og klokkeslet for hver hændelse. 34

35 Filen er placeret under <BASEDIRECTORY>\laptop_????.log, hvor <BASEDIRECTORY> er det sted hvor DLBR IT er installeret :40:12:734 Der læses nu fra inifile: C:\BLCitrix\Arbejd\Bruger\rac\LICENS.INI :40:12:750 Laptop option ok :40:12:750 Program afvikles under Citrix! :40:12:750 Der læses nu fra inifile: C:\BLCitrix\Arbejd\Bruger\rac\config.ini :40:12:750 Der læses nu fra inifile: C:\cnetadm\admin\center.ini :40:12:765 Der læses nu fra inifile: C:\cnetdata\lapbrug\lpuser.ini :40:12:765 Aktiv bruger er rac :40:12:765 Udlæste ejendomme læses fra V: :40:12:781 Bedriftw ligger i V:\Bedriftw\ på bærbar :40:12:781 Der læses nu fra inifile: V:\Bedriftw\LICENS.INI :40:12:781 Der er aflæst versionsnummer 0359 på Centernet-serveren :40:12:796 Der er aflæst versionsnummer 0359 på den lokale harddisk :40:12:796 Mappen V:\BLLaptop fundet.. OK :40:13:843 Starter indlæsning 35

36 Citrix - Bestilling og vilkår Generelt Landbrugscentre kan installere DLBR IT under Citrix til brug for centrets medarbejdere. Det enkelte landbrugscenter skal købe en speciel licens til dette formål, som giver centret ret til at bruge DLBR IT i et Citrix miljø. Bestilling samt oplysning om priser og vilkår Bestilling af en ny licens til Centernet Citrix sker ved at kontakte Landscentret Etablering Landscentret deltager i etableringen af Centernet på Citrix serverne. Dette er indregnet i prisen og sikrer at landbrugscentret kommer godt og sikkert i gang med Citrix. Leveringstid Landscentret kan levere og installere den nye licens og tilhørende kopisikringslåse i løbet af 14 dage fra bestillingen er modtaget. Prøvetid Såfremt et landbrugscenter er interesseret i at afprøve programmerne under Citrix, kan dette arrangeres i en prøveperiode på 2 måneder fra installationstidspunktet. Centernet Citrix må ikke anvendes til landmænd DLBR IT må ikke anvendes til at give landmænd adgang til DLBR IT via Citrix. 36

37 Citrix - Systemkrav Generelt Dette dokument indeholder teknisk information om DLBR IT afviklet i et Citrix miljø. Indholdet er tilegnet IT-administratorer samt ansvarlige for drift af DLBR IT i øvrigt. I dette dokument kan man læse de krav der stilles til en Citrix-installation, hvorpå man ønsker at afvikle DLBR IT. Oplysningerne i dette dokument vedrører såvel Citrix som Windows Terminal services. Hardware CPU Erfaringsmæssigt er det en fordel, at man anvender en eller flere servere med Intel Xeon CPU. Da denne CPU erfaringsmæssigt giver en god performance i forbindelse med DLBR IT. Hvis der er monteret flere CPU i samme server, giver det mulighed for et større antal samtidige brugere uden at belastningsgraden bliver for høj. RAM Erfaringsmæssigt er det meget vigtigt, at der er en stor mængde ram installeret i hver server. De lokale landbrugscentre, som anvender DLBR IT under Citrix, har typisk monteret mellem 1 og 2 GB ram i hver server. Netværk Når DLBR IT afvikles under Citrix er der brug for 2 filområder. Det ene område anvendes til DLBR IT Centernet, hvorpå alle ejendomsdata er placeret. Hastigheden på netværket fra Citrix-serveren til dette filområde er acceptabel ved 100 Mbit, men det er en fordel såfremt forbindelsen er Gigabit. Det andet område anvendes til et arbejdsområde, hvor de enkelte databaser placeres, mens de er åbne i DLBR IT. Hastigheden på netværket mellem Citrix-serveren og dette område skal være Gigabit, da der er meget trafik fra Citrix-serveren til dette arbejdsområde. Lavere hastighed på denne forbindelse end Gigabit, vil betyde en mærkbar nedsat performance for den enkelte bruger i DLBR IT. Pladskrav En komplet installation af DLBR IT fylder ca. 300 MB på hver Citrix server. På det sted hvor DLBR IT Centernet er placeret, skal det påregnes, at der vil blive brugt en væsentlig mængde plads. Ofte er størrelsen på et komplet Centernet på flere GB data. Størrelsen kan variere alt afhængig af, hvor mange medlemsdata der findes i det enkelte Centernet. Arbejdsområdet på filserveren kræver omkring 100 MB pr. bruger. Og der skal på dette område altid være mindst 500 MB ledig diskplads. Krav til forbindelse ved fjernadgang Når man fra en ekstern arbejdsplads laver en forbindelse til Citrix installationen er det erfaringsmæssigt nødvendigt, at man som minimum har en ISDN eller bedre internetforbindelse, for at opnå en acceptabel performance i DLBR IT. Software DLBR IT kan afvikles på følgende serveroperativsystemer: Windows 2000 (Alle versioner) Windows Server 2003 (Alle versioner) DLBR IT kan distribueres til brugerne ved hjælp af: Citrix Windows Terminal services Vi har størst erfaringsgrundlag på baggrund af Citrix-platformen, ligesom Citrix giver mulighed for en brugervenlig og sikker administration af programmer og brugere. Landscentret anbefaler derfor denne platform. Windows Terminal services kan også anvendes, men har færre administrative faciliteter. 37

38 Landmandsnet Landmandsnet Etablering og vedligeholdelse Landmandsnet Administration Forberedelse Du skal have en særskilt licens til Landmandsnet med tilhørende kopisikringslås og kodeord. Landmandsnet skal etableres på en dedikeret Citrix server og må således ikke afvikles fra samme Citrix server som anvendes til DLBR IT Citrix for centre. Generelt Landmandsnet kan sammenlignes med almindelige enkeltstående installationer med fælles datadrev. På de enkelte installationer findes programdelen af DLBR IT samt generelle normer og data. På det fælles datadrev findes fælles data som brugernavne, medlemsnavne samt databaser og data på medlemsniveau. De enkelte bruger tilgår de fælles data under samme adgangskontrol som kendes fra Centernet Etablering af Landmandsnet Administration Drevmapninger til brugere Vi anbefaler at der etableres 2 logiske drev. (Se drevmapninger til administrator) Det ene logiske drev indeholder programdelen og er personligt for brugeren Det andet logiske drev indeholder de fælles data og er fælles på licensniveau Begge drev skal mappes til et rodkatalog Drevmapninger til administrator Vi anbefaler at der etableres 2 logiske drev med samme drevbogstaver som der anvendes under drevmapninger til brugere. Ud over disse 2 kan der etableres et særskilt logisk drev til placering af de administrative funktioner under Landmandsnet i lighed med \cnetadm\ under Centernet. I de efterfølgende eksempler er den administrative del af Landmandsnet placeret under administrators programdrev. Eksempel på drevmapning til bruger (som brugeren ser det) På drev F: placeres programdelen af DLBR IT. Brugeren vil se drev F: som F:\BEDRIFTW. På tilsvarende måde placeres de fælles data på drev L: Brugeren vil se drev L: som L:\BEDRIFTW. Eksempel på drevmapning til administrator (som administrator ser det) Vi anbefaler at anvende kundens licensnummer som overordnet identifikation og brugerinitialer i DLBR IT som sekundær identifikation se mulighed for alternative identiteter På drev F: placeres den administrative del af Landmandsnet samt brugernes programdel af DLBR IT. Administrator vil se drev F: som F:\CNETADM F:\LMNETPROG\{licensnummer}\{brugerinitialer}\BEDRIFTW På tilsvarende måde placeres de fælles data på drev L: Administrator vil se drev L: som L:\LMNETDATA\{licensnummer}\BEDRIFTW Hvis f.eks. licens 7256 er oprettet med brugerne JJE, AAA og BBB med brugerne ANS, AAA og CCC 3863 med brugerne NLJ og DDD Vil drev F: og L. have følgende indhold set med administrators drevmapning F:\LMNETPROG\ 7256\ JJE\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data F:\LMNETPROG\ 7256\ AAA\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data F:\LMNETPROG\ 7256\ BBB\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data L:\LMNETDATA\ 7256\ BEDRIFTW\ Fælles data F:\LMNETPROG\ 9794\ ANS\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data F:\LMNETPROG\ 9794\ AAA\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data F:\LMNETPROG\ 9794\ CCC\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data L:\LMNETDATA\ 9794\ BEDRIFTW\ Fælles data F:\LMNETPROG\ 3863\ NLJ\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data F:\LMNETPROG\ 3863\ DDD\ BEDRIFTW\ Programmer og generelle data L:\LMNETDATA\ 3863\ BEDRIFTW\ Fælles data Når administrators drevmapning er etableret kan den administrative del af Landmandsnet etableres Landmandsnet Administration (Findes på cd en under Landmandsnet) Kopisikringslås til Landmandsnet skal monteres på Citrix serveren. (Kopisikringslåsen skal alene 38

39 anvendes i forbindelse med etableringen) Selve installationsforløbet minder om Centernet. Modulet Landmandsnet er fast tilvalgt. Det tilhørende kodeord indtastes og installationen afsluttes Landmandsnet Administration alternative identiteter I forbindelse med etablering af Landmandsnet Administration er der mulighed for at anvende alternative identiteter (i stedet for licensnummer og brugerinitialer) Hvis du vælger alternative identiteter, vil der efterfølgende komme en dialog hvor du kan give identiteterne en selvvalgt benævnelse. Disse benævnelser vil blive vist når du skal etablere licens/bruger Gennemfør programopdatering (cnetadm\danprog\setup.exe) Funktionen minder om den tilsvarende funktion i Centernet, dog afsluttes programopdatering i Landmandsnet med opdatering af alle brugere Da du endnu ikke har oprettet brugere vil funktionen blive afbrudt med følgende fejlbesked, hvilket er OK i forbindelse med etableringen. Den administrative del af Landmandsnet er nu afsluttet. I \cnetadm\admin\center.ini findes en række overordnede styreoplysninger som anvendes i forbindelse med etablering af brugere :: [LMNETDIRS] ALTERNATIVLICENS=J ALTERNATIVLICENSTXT=Telefonnummer ALTERNATIVBRUGER=J ALTERNATIVBRUGERTXT=Citrixlogin ADMINPROGDIR=F:\LMNETPROG ADMINDATADIR=L:\LMNETDATA USERPROGDIR=F:\BEDRIFTW USERDATADIR=L:\BEDRIFTW Etabler licens/bruger Forberedelse Kunden skal rekvirere kodeord til Landmandsnet Bruger. Kodeordet leveres uden beregning og giver samtidig adgang til Brugerstyring. Etablering kræver ikke (kundens) kopisikringslås, men du skal have kodeord til kundens programmer ligesom du skal vide hvad kunden ønsker under licensoplysning (vises på udskrifter mm). Du skal endvidere vide hvilke initialer brugeren ønsker at anvende i DLBR IT. Se mulighed for alternative identiteter Generelt Brugere oprettes af administrator med administrators drevmapning. Det er ikke nødvendigt at brugers drevmapning er etableret på dette tidspunkt. Etablering af licens/bruger i Landmandsnet Opret licens/bruger (cnetadm\opret licens bruger\setup.exe) I den indledende dialog skal du indtaste licensnummer og brugerinitialer samt kodeord til Landmandsnet Bruger. Hvis du har valgt alternative identiteter skal disse også indtastes. Herefter skiftes til installation af DLBR IT. En række dialoger er udeladt, men ellers er der tale om en almindelig installation. I dialogen vedrørende Licensoplysning skal du indtaste det navn kunden ønsker der skal vises på udskrifter mm. Alle programmer på licensen bør oprettes uanset hvilken status brugeren har (ejer eller medarbejder). Begrænsninger i adgang til f.eks. Kasseregistrering håndteres via Brugerstyring i DLBR IT Adgangskontrol 39

40 I lighed med Centernet skal mindst en bruger have adgang til at redigere i adgangskontrollen. Det kan anbefales administrator af Brugerstyring har denne adgang. I forbindelse med indtastning af kodeord skal der endvidere indtastes kodeord til Brugerstyring (er automatisk tilvalgt) Etablering af Brugerstyring Til slut i installationen vises en dialog vedrørende Brugerstyring Brugerens navn: Kan efterfølgende ændres i DLBR IT Personlig adgangskode: Kan efterfølgende ændres i DLBR IT. Er nødvendig for at få adgang til DLBR IT Administrator i Brugerstyring: Dialogen afslutter med følgende spørgsmål. For at få adgang til Brugerstyring skal som minimum én bruger være oprettet som administrator i Brugerstyring. Denne administrator kan efterfølgende tildele administratorrettigheder til andre brugere i DLBR IT Du kan læse mere om anvendelse af Brugerstyring under Menu Vejledninger Kom godt i gang med Brugerstyring Styreinformationer Der dannes følgende styreinformationer under \cnetadm\danprog\progver Landmand.ini indeholder en oversigt over alle licenser under Landmandsnet {licensnummer}.ini indeholder en oversigt over brugere under de enkelte licenser Begge filer anvendes i forbindelse med oprettelse af nye brugere, programopdatering og serviceopdatering. Der må ikke rettes manuelt i disse filer. Programopdatering Forberedelse Cd med ny version af DLBR IT. Generelt Programopdatering kan alene gennemføres af administrator med administrators drevmapning. Programopdatering ved ny version af DLBR IT (cnetadm\danprog\setup.exe) Fungerer på samme måde som programopdatering i Centernet, dog afsluttes programopdateringen med at gentage en almindelig programopdatering på alle brugere. Dette gennemløb er uden dialoger og varer 2-4 min. pr. bruger. Hver gang der skiftes til en ny bruger vises et informationsbillede med licensnummer og brugernummer. Styringen foregår via førnævnte styreinformationer 40

41 Kvittering for programopdatering (\cnetadm\danprog\progver\opdateringslog.txt Kvitteringslisten indeholder 2 linier for hver bruger. Hvis der opstår et uventet problem under opdateringen kvitteres med en fejlbesked Eksempel på opdateringslog Licensnummer 7256 Brugerinitialer JJE Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:26:45 Cd-version 0360 Licensnummer 7256 Brugerinitialer JJE Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:44:58 Cd-version 0360 Licensnummer 7256 Brugerinitialer AAA Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:46:09 Cd-version 0360 Licensnummer 7256 Brugerinitialer BBB Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:47:41 Cd-version 0360 Licensnummer 9794 Brugerinitialer ANS Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:49:10 Cd-version 0360 Licensnummer 9794 Brugerinitialer AAA Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:50:51 Cd-version 0360 Licensnummer 9794 Brugerinitialer CCC Opdateringsstatus: FEJL i opdatering for denne bruger Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:52:27 Cd-version 0360 Licensnummer 3863 Brugerinitialer NLJ Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:54:51 Cd-version 0360 Licensnummer 3863 Brugerinitialer DDD Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå) Klokken 13:56:51 Cd-version 0360 Serviceopdatering Forberedelse Serviceopdateringer til DLBR IT udsendes som hovedregel via Generelt Installation af Serviceopdatering kan alene gennemføres af administrator med administrators drevmapning. Serviceopdatering til DLBR IT Aktiver serviceopdateringen på og vælg Kør Serviceopdateringen kører automatisk og fungerer på samme måde som Serviceopdatering i Centernet, dog afsluttes serviceopdateringen med at gentage en almindelig serviceopdatering på alle brugere. Dette gennemløb er uden dialoger og varer 1-2 min. pr. bruger. Hver gang der skiftes til en ny bruger vises et informationsbillede med licensnummer og brugernummer. Styringen foregår via førnævnte styreinformationer Kvittering for serviceopdatering (\cnetadm\danprog\progver\serviceopdateringslog.txt Kvitteringslisten indeholder 2 linier for hver bruger. Hvis der opstår et uventet problem under opdateringen kvitteres med en fejlbesked Eksempel på serviceopdateringslog Licensnummer 7256 Brugerinitialer JJE Opdateringsstatus: OK Dato (mm-dd-åååå Klokken 13:26:45 Cd-version 0360 Licensnummer 7256 Brugerinitialer JJE Opdateringsstatus: OK 41

Dette notat beskriver installation og opsætning i forbindelse med afvikling af SvineIT i SQL udgave under Citrix.

Dette notat beskriver installation og opsætning i forbindelse med afvikling af SvineIT i SQL udgave under Citrix. Projekt: 5846 DLBR IT Side 1 af 5 Indhold Baggrund... 1 Afviklingsmiljøer... 1 Installation og opsætning... 2 Generelt... 2 Installation af Centernet og arbejdsplads på Citrixserver... 3 Installation af

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

Næsgaard Markkort/AgroSat

Næsgaard Markkort/AgroSat Næsgaard Markkort/AgroSat Vejledning til administration af data i ver. 8.00 Udarbejdet specielt til brugere af Næsgaard Markkort ADVICER og AgroSat DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Installationsvejledning til Online Banking 4.60

Installationsvejledning til Online Banking 4.60 til 4.60 Indhold Introduktion til installation af... 3 Kom hurtigt i gang med... 3 Hvornår kan vi komme i gang med at anvende?... 3 Ny installation... 4 Følg interne forretningsgange... 4 Installation

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009

Import-vejledning. Fra NP Privatskole til UNI Login. - For UNI Login brugeradministratorer. 1. udgave, januar 2009 Import-vejledning Fra NP Privatskole til UNI Login - For UNI Login brugeradministratorer 1. udgave, januar 2009 UNI C 2009 Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra NP Privatskole...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php

Brugernavnet og kodeordet til databasen kan du evt. finde i /webtrees/data/config.ini.php Backup med MySQLDumper Installation Først hentes programmet fra følgende adresse http://sourceforge.net/projects/mysqldumper/files/mysqldumper/ herefter udpakkes filen. Undermappen (msdx.xx) som blev dannet

Læs mere

Fuld installation af Jit-klient

Fuld installation af Jit-klient Fuld installation af Jit-klient Indholdsfortegnelse Systemkrav til afvikling af Jit-klienten...3 Opsætning af firewall...4 Om installationsfilen...5 Installation af MSI-filen...6 Om SSL-certifikater...13

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT

Mark Online. Oprettelse og administration af bedrifter. DLBR PlanteIT Mark Online Oprettelse og administration af bedrifter DLBR PlanteIT Januar 2014 Oprettelse og administration af bedrifter OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF BEDRIFTER... 3 NY BEDRIFT SKAL OPRETTES... 3 FULDMAGTSSTYRING...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Boringer PC Jupiter XL Import program

Boringer PC Jupiter XL Import program Boringer PC Jupiter XL Import program Dette særskilte program i det følgende kaldet importprogrammet - kan impotere diverse boringsoplysninger fra en JUPITER Access database til GE Boringer. Selve programmet

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole

Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole Sådan vedligeholder du UNI Login med data fra NP Privatskole 1 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Oprettelse og eksport af xml-fil i NP Privatskole... 3 2 Importer brugerdata... 5 3 Når du har importeret, sker

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Om denne CD og 10 anvendelser af den

Om denne CD og 10 anvendelser af den Om denne CD og 10 anvendelser af den Denne CD er en lettere modificeret udgave af KNOPPIX 5.0.1 CD'en fra www.knoppix.net. Den er lavet sommeren 2006 af Claus Gårde Henriksen fra Skåne Sjælland Linux User

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kvikguide Starter System 3.2

Kvikguide Starter System 3.2 3.2 Indholdsfortegnelse ii / 12 Indholdsfortegnelse 1 Leverancen omfatter... 3 2 Forudsætninger... 4 3 De første trin... 5 4 Information og hjælp... 12 1 Leverancen omfatter 3 / 12 1 Leverancen omfatter

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Administratormanual Version 3.1

Administratormanual Version 3.1 Administratormanual Administratormanual Version 3.1 4 Indhold Systemopbygning 1.1 Systemkrav - Hardware/software.............................. side 7 - Indstillinger....................................

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Compass GPS installation

Compass GPS installation Compass GPS installation Billederne i dette dokument er alle taget fra en computer med Windows XP, og kan derfor se en smule anderledes ud, hvis Compass GPS installeres på en computer med Windows 7 eller

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat

Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Kvikguide til installering af API bruger for filudveksling via Navision Stat Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du installerer en API-bruger fra Danske Bank. Indholdsfortegnelse Kvikguide

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer

Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Nyt skoleår: Guide til SkoleIntra-administratorer Skoleåret slutter snart, og klargøringen af et nyt begynder. Under forberedelserne til det nye skoleår, der kun foregår én gang om året, kan der opstå

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Windows 7 Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper

Håndbog Til CPR services. Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper Håndbog Til CPR services Bilag 10 Opsætning af CPR klienten til understøttelse af forskellige installationstyper CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv

Brugervejledning e-arkiv. Arbejde med e-arkiv Brugervejledning e-arkiv Arbejde med e-arkiv Indhold 1. Tilføje (uploade) dokumenter/bilag til arkivet 2. Lægge dokumenter/bilag på plads i arkivet (tilføje tags) 3. Arbejde med dokumenter/bilag i arkivet

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere