SATO LABEL GALLERY SLUTBRUGER- LICENSAFTALE LICENSVILKÅR OG -BETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SATO LABEL GALLERY SLUTBRUGER- LICENSAFTALE LICENSVILKÅR OG -BETINGELSER"

Transkript

1 Lynguide

2 SATO LABEL GALLERY SLUTBRUGER- LICENSAFTALE LICENSVILKÅR OG -BETINGELSER VIGTIGT! DENNE AFTALE INDEHOLDER LICENSVILKÅR OG BETINGELSER SAMT EN GARANTI FOR SATO CORPORATIONS LABEL GALLERY SOFTWARE, SOM ER INDEHOLDT I PAKKEN. VED AT INDLÆSNING SOFTWAREPAKKEN ACCEPTERER DE DENNE AFTALE. HVIS DE IKKE ACCEPTERER AFTALEN, SKAL DE RETURNERE SOFTWAREPAKKEN TIL DERES LEVERANDØR. LICENS 1. MEDDELELSE AF LICENS Ejerskabet til den software fra SATO Corporation, som er indeholdt i den medfølgende pakke ( den af licensen omfattede software ) overføres til kunden. SATO Corporation meddeler hermed kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens til af benytte den af licensen omfattede software på en enkelt computer. Hvis den af licensen omfattede software deles af flere computerarbejdspladser i et netværk, skal hver computerarbejdsplads have sin egen licens til softwaren. 2. KOPIERINGSRESTRIKTIONER Kunden må kopiere den af licensen omfattede software helt eller delvis, men kun til backup- og arkivformål. Der må ikke på noget tidspunkt eksistere mere end to (2) kopier. Hver kopi skal i læsbart format indeholde alle meddelelser vedrørende fortrolighed, ejerskab og copyright eller markeringer, som er indeholdt i den originale af licensens omfattede software. 3. KUNDENS KOMMUNIKERING AF RESTRIKTIONERNE Kunden skal kommunikere denne licensaftales vilkår og betingelser til de personer, der som kundens ansatte eller efter kundens anvisning og under dennes kontrol, benytter den af licensen omfattede software.

3 4. KUNDENS OVERHOLDELSE AF LICENSVILKÅR OG BETINGELSER SAMT UBERETTIGET BRUG Kunden erklærer sig indforstået med efter bedste evne at sikre, at personer, som er ansat af kunden eller arbejder efter kundens anvisning og under dennes kontrol, overholder denne licensaftales vilkår og betingelser, herunder uden begrænsninger ikke med sit vidende at tillade, at nogen bruger nogen del af den af licensen omfattede software til at udlede dens kildekode. Kunden er forpligtet til, såfremt denne bliver opmærksom på, at den af licensen omfattede software anvendes af sådanne personer på ifølge denne aftale uberettiget vis, ufortøvet efter bedste evne at bringe denne uberettigede brug til ophør. Kunden forpligter sig endvidere til skriftligt at underrette SATO Corporation om den uberettigede brug i tilfælde af, at den uautoriserede brug fortsætter i et tidsrum ud over det rimelige, efter at kunden bliver opmærksom derpå. 5. TREDJEPARTS SOFTWARE Ophavsretten og anden ejendomsret til den af licensen omfattede software tilhører SATO Corporation og, afhængigt af, hvilken software der er leveret, en tredje part. Kunden kan af en eventuel tredje part holdes direkte ansvarllig, såfremt der i forhold til den af licensen omfattede software af kunden selv eller på dennes vegne foretages handlinger, som i henhold ifølge nærværende aftale er uberettigede. 6. GARANTIBEGRÆNSNING SATO Corporation yder ingen garanti for, at den af licensen omfattede software vil fungere uden afbrydeler eller fejl, eller at den af licensen omfattede software dækker kundens behov eller vil fungere i den af kunden valgte kombination. 7. ANSVARSFRASKRIVELSE SATO CORPORATION YDER INGEN ANDRE GARANTIER FOR DEN AF LICENSEN OMFATTEDE SOFTWARE OG ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR BRUD PÅ ENHVER ANDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, I MEDFØR AF LOVGIVNING ELLER ANDET, HERUNDER ETHVERT ERSTATNINGSANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGETAB ELLER SKADER (HERUNDER TAB AF DATA) SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG AF DEN AF LICENSEN OMFATTEDE SOFTWARE, AFVISES HERVED UDTRYKKELIGT. SATO CORPORATION AFVISER ENDVIDERE ALLE EVENTUELLE GARANTIERKLÆRINGER ELLER OPLYSNINGER FREMSAT AF ANDRE END SATO CORPORATION (HERUNDER, MEN IKKE UDELUKKENDE, SATOS DATTERSELSKABER, DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE).

4 OPHAVSRETTIGHEDER Rev: Rev Copyright 2013 SATO CORPORATION. All rights reserved. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software, der er beskrevet i dette dokument, leveres i henhold til en licensaftale eller en hemmeligholdelsesaftale. Softwaren må kun anvendes eller kopieres i overensstemmelse med aftalevilkårene. Ingen del af softwaren må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres under nogen form eller ved hjælp af nogen elektronisk eller mekanisk metode, herunder fotokopiering eller optagelse, til noget andet formål end købers personlige brug uden skriftlig tilladelse fra SATO CORPORATION. SATO påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, der måtte forekomme. VAREMÆRKER SATO Label Gallery er i Japan og andre lande et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører SATO CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker, som tilhører Microsoft Corporation. Andre mærker og deres produkter er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører de respektive indehavere, hvilket bør tages til efterretning.

5 Indhold 1. Indledning 1 Velkommen til Label Gallery... 1 Label Gallery produktoversigt... 1 Label Gallery Standard Series... 1 Label Gallery Developer Series... 3 Label Gallery softwarepakke... 4 Om denne håndbog... 4 Typografiske konventioner... 4 Softwarerestriktioner Installation og aktivering 6 System- og softwarekrav... 6 Label Gallery enkeltbrugerudgave... 6 Label Gallery TruePro netværksudgave... 6 Pocket Label Gallery-udgaven... 7 Installation af Label Gallery-software... 7 Luk alle softwareapplikationer Installationskørsel... 8 Opsætningsvalg... 9 Installation af printer-driver Installation af Label Gallery TruePro Network-software Installer Label Gallery på serveren Installer Label Gallery på arbejdsstationen Aktivering af Label Gallery-softwaren Aktivering af softwarenøglen til enkeltbrugerversionen af Label Gallery Aktiver Label Gallery med hardwarenøgle Aktivering netværksversionen af Label Gallery Aktivering af ekstra netværksklient Label Gallery i demo-tilstand Installation af opgraderinger af Label Gallery Installation af Label Gallery-opgradering (Mindre versionsopgradering) Installation af Label Gallery-opgradering (stor versionsopgradering) Installation af en opgradering af din Label Gallery-udgave Sådan installere opgraderinger af en netværksversion af Label Gallery Installation af opgradering af en netværksversion af Label Gallery (lille versionsopgradering) Installation af en opgradering af en netværksversion af Label Gallery (stor versionsopgradering) Installation af en opgradering af en netværksversion af Label Gallery (opgradering fra enkeltbrugerversion) Aktivering af opgraderinger af Label Gallery Aktivering af en opgradering af en netværksversion af Label Gallery (lille versionsopgradering)... 33

6 Indhold Sådan aktiveres en Label Gallery-opgradering (stor versionsopgradering) Aktivering af en udgaveopgradering af Label Gallery Aktivering af en netværksversion af Label Gallery Network (stor versionsopgradering) Aktivering af en netværksversion af Label Gallery (Fra enkeltbrugeropgradering) 40 Aktivering af en netværksversion af Label Gallery (opgradering af licenspakken) Etiketdesign og -udskrivning 44 Design af en basisetiket Oprettelse af en basisetiket Tilføjelse af variable felter i en etiket Ændring af almindelige printerindstillinger Linkning af en etiket til tekstdatabaser Forbindelse til en database Formatering af dataene ved hjælp af tekstfil-wizarden Placering af databasefelter på en etiket Brug af udskriftsvisning til valg af data og kontrol af etiket Udskrivning af en etiket Design af en avanceret etiket Oprettelse af en etiket efter EAN.UCC 128-systemet Linkning af en etiket til avancerede databaser Brug af avancerede objekter og funktionerr i Label Gallery Design af en intelligent RFID-etiket Opret intelligent RFID-etiket Kodning af RF-tag Andre Label Gallery-applikationer 79 Etiketudskrivning ved hjælp af brugerdefinerede formularer Oprettelse af en formular Modificering af en formular Etiketudskrivning med GalleryPrint Automatisk etiketudskrivning Lagring af skrifttyper og grafik på printeren Administration af databaser Teknisk support 86 Regional HQ AMERICAS ASIA PACIFIC Indeks 92

7 Kapitel 1: Indledning 1. Indledning Velkommen til Label Gallery Label Gallery er en serie professionelle softwareprodukter til etikettering, som indeholder en komplet løsning til udskrivning af stregkoder og intelligente RFID-etiketter for stationære, mobile og virksomhedsbrugere. Label Gallery har en brugervenlig grænseflade og dækker ethvert behov med hensyn til etiketdesign og -trykning med hensyn til effektiv trykkeløsninger hos brugere inden for detailhandel, logistik, sygepleje, kemisk industri og bilindustri etc. Hovedprodukterne er Label Gallery Easy, Label Gallery Plus, Label Gallery TruePro, Label Gallery Plus Print Only, Label Gallery TruePro Print Only, Label Gallery TruePro Network, Label Gallery Dynamic Plus, Label Gallery Dynamic TruePro, Label Gallery Dynamic Plus Print Only, Label Gallery Dynamic TruePro Print Only og Label Gallery Dynamic TruePro Network. Label Gallery kan anvendes samen med alle 32 bits eller 64 bits Windows styresystemer: Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista og Windows 7. Den nyeste software version er tilgængelig som en gratis download på Sato Global hjemmeside på Vær venlig at navigere til dit lokale salgskontor eller placering præference for mere information. Label Gallery produktoversigt Label Gallery Standard Series Label Gallery TruePro En komplet softwareløsning til ethvert behov inden for etiketdesign og -trykning. Der kan vælges mellem flere tilslutningsmuligheder, således at brugerne kan foretage selvstændig udskrivning eller integrere etiketudskrivningen i et hvilket som helst netværksmiljø. Label Gallery TruePro giver dig mulighed for interaktiv etiketudskrivning. For eksempel an etiketudskrivningen integreres med eksisterende applikationer Label Gallery Lynguide 1

8 Kapitel 1: Indledning (ActiveX) eller indlejring af etiketudskrivningen i eksisterende systemer (GalleryWatch), uden at der kræves programmering. Label Gallery TruePro indeholder følgende moduler: Label Gallery Plus: Hovedapplikation for etiketdesign og -udskrivning. GalleryForm: Du behøver ikke at kunne programmere for at oprette dine egne individuelle inddata-applikationer. GalleryWatch: Du kan integrere og automatisere etiketudskrivningen i ethvert eksisterende informationssystem. GalleryMemMaster: Du kan optimere etiketudskrivningen med skrifttyper og grafik, som downloades til printerens hukommelseskort. GalleryData: Administration af dine databaser. GalleryPrint: Let og hurtig etiketudskrivning. GalleryPrintQueue: Styrer udskrivningsopgaverne. Label Gallery Plus Software med alle faciliteter til professionelt etiketdesign og udskrivning, herunder fuldstændig databasesupport og muligheder for ActiveX-integration. En lang række faciliteter og optioner gør Label Gallery til det perfekte og brugervenlige værktøj til et hvilket som helst etiketteringsbehov. Label Gallery Plus indeholder følgende moduler: Label Gallery Plus: Hovedapplikation for etiketdesign og -udskrivning. GalleryMemMaster: Du kan optimere etiketudskrivningen med skrifttyper og grafik, som downloades til printerens hukommelseskort. GalleryData: Administration af dine databaser. GalleryPrintQueue: Styrer udskrivningsopgaverne. Label Gallery Lynguide 2

9 Kapitel 1: Indledning Label Gallery Easy Wizard-baseret software, som dækker basale behov for stregkodeetiketter. Begynderudgaven har mange af de samme designelementer som TrueProudgaven, men med vægt på forenklet, interaktiv brugergrænseflade. Label Gallery Free Wizard-baseret software, som dækker de basale behov inden for stregkodeetikettering. Denne udgave er fuldt funktionsdygtig, men har begrænset funktionalitet. ** Der kræves ingen nøgle til denne udgave. Label Gallery Plus Print Only Label Gallery Plus Print Only udskriver forhåndsdesignede etiketter, men an ikke anvendes til at designe og ændre eksisterende etiketter. Denne software har ingen avancerede indstillinger til ændring af etiketter. Label Gallery TruePro Print Only Label Gallery TruePro Print Only udskriver forhåndsdesignede etiketter. Softwaren anvender forhåndsdesignede formularer og automatisk udskrivning fra forhåndsdesignede triggerprocesser. Label Gallery TruePro Print Only kan ikke anvendes til at designe eller ændre eksisterende etiketter, formularer og triggerkonfiguration. Denne software har ingen avancerede indstillinger til ændring af etiketter Pocket Label Gallery Pocket Label Gallery er en programpakke til Windows CE, som muliggør etiketudskrivning fra transportable Windows CE-computere (Windows Mobile Device). Label Gallery Developer Series Label Gallery SDK Label Gallery SDK en udgave af Label Gallery-softwaren, som er specielt beregnet til integrering med ActiveX og er udviklet til softwareudgivere, som har brug for etiketudskrivning i deres software. Label Gallery SDK kan Label Gallery Lynguide 3

10 Kapitel 1: Indledning indlejres i eksisterende informationssystemer eller eksisterende applikationer, som skal kunne understøtte etiketudskrivning. Label Gallery SDK har samme etiketudskrivningsfunktionalitet som Label Gallery-softwaren. Yderligere oplysninger om Label Gallery SDK fås ved henvendelse til os på Pocket Label Gallery SDK Label Gallery SDK en udgave af Label Gallery-softwaren, som er specielt beregnet til integrering med ActiveX og er udviklet til softwareudgivere, som har brug for etiketudskrivning i deres software på mobile enheder. Pocket Label Gallery SDK kan indlejres i eksisterende informationssystemer eller eksisterende applikationer, som skal kunne understøtte etiketudskrivning. Yderligere oplysninger om Pocket Label Gallery SDK fås ved henvendelse til os på Label Gallery softwarepakke Før du begynder at installere Label Gallery-softwaren, skal du kontrollere pakkens indhold for at sikre, at det er komplet. Pakken skal indeholde: - Label Gallery-cd - Installationsvejledning - Kodenummer til enkeltbrugersoftware (standard) Du bedes henvende dig til din softwareleverandør, hvis din pakke mangler nogen af de nævnte dele. Om denne håndbog Label Gallery lynstartvejledning beskriver, hvordan du hurtigt kommer i gang med at designe og udskrive etiketter. Label Gallery hurtigstartvejledning er et uddrag af den fuldstændige brugervejledning til Label Gallery, som du kan finde på Label Gallery-cd en eller online på Typografiske konventioner Tekst, der vises med fed skrift, refererer til menunavne, filnavne som SETUP.EXE og knapper som OK-knappen. Label Gallery Lynguide 4

11 Kapitel 1: Indledning Tekst, der vises med kursiv,. refererer til bekræftelseshandlinger som Skrivebeskyttelse og placeringer som Mappe. Tekst omgivet af <mindre end- og større end-tegn> refererer til taster på pc-tastaturets som <Enter>. Variabler står i [skarp parentes] som [variabel]. Softwarerestriktioner Alle faciliteter i lynstartvejledningen findes i TruePro-udgaven af Label Gallery. Nogle findes ikke i Label Gallery Plus eller Label Gallery Easy. Når et afsnit, der behandler faciliteter, som ikke findes i Label Gallery Plus, Label Gallery Easy eller Label Gallery Free, er det angivet i en note som denne under afsnittet: Denne facilitet findes ikke i Label Gallery Free, Easy og Label Gallery Plus. Label Gallery Lynguide 5

12 Kapitel 2: Installation og aktivering 2. Installation og aktivering System- og softwarekrav Label Gallery enkeltbrugerudgave For at køre programmet, kræves der som minimum følgende: Pentium-computer med mindst 512 MB fri RAM. Et 32-bits eller 64-bits Windows styresystem: Microsoft Windows 2000, XP, 2003, 2008, Vista og Windows 7. Harddisk med 75 til 550 MB fri diskplads (afhængigt af, hvilken installationsmulighed der vælges). Cd-rom-drev. Understøtning af OLE DB-databasedrivere. Nye Windows styresystemer er født med OLE DB-databasedrivere. Hvis dit styresystem ikke understøtter databaser, vil Label Gallerys installationswizard bede dig om at installere et passende program. Administratorrettigheder til den lokale computer under installationen. Label Gallery TruePro netværksudgave For at netværksudgaven skal kunne køres, skal følgende være opfyldt: Alt, hvad der kræves for at køre enkeltbrugerudgaven (se ovenfor). Netværksinterface-kort i hver arbejdsstation. En computer, der fungerer som Label Gallery-server. Et hvilket som helst serverstyresystem, der tillader fildeling, med et Windows-system (alle former for Windows, UNIX eller Netware). Hver klient skal have fuld adgang (læse, skrive, slette) til Label Gallery-systemmappen på serveren. Label Gallery Lynguide 6

13 Kapitel 2: Installation og aktivering Pocket Label Gallery-udgaven For at kunne arbejde med Pocket Label Gallery, skal du har de brug for følgende: A. En stationær pc til at designe etiketter og formularer - med et af følgende Windows-styresystemer: Windows 2000 Professional med Service Pack1 eller højere. Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Windows 7 B. En mobil enhed med Windows, som opfylder følgende krav: ActiveSync Version 4.0 eller højere Et af følgende Windows-styresystemer: Pocket PC 2003 Pocket PC 2003 SE Windows CE 4.2 (CF SP 1) Windows CE 5.0 Windows Mobile 2005 Installation af Label Gallery-software Når du sætter Label Gallery-cd en i dit cd-rom-drev, starter installations- /demonstrationsprogrammet automatisk. Du kan gennemse cd ens indeks og se brochurerne og den tekniske dokumentation og andre dokumenter. Hvis du bruger 2000, XP, 2003, 2008, Vista eller Windows 7, skal du logge på med administratorrettigheder for at kunne udføre installationen. Label Gallery Lynguide 7

14 Kapitel 2: Installation og aktivering Luk alle softwareapplikationer. For at sikre fuldstændig installation af Label Gallery-softwaren skal du lukke alle softwareapplikationer, før du begynder at installere Label Gallery-softwaren. Installationskørsel Brug installationswizarden til at installere Label Gallery-softwaren på din stationære pc. Sådan installeres Label Gallery-softwaren: 1. Sæt Label Gallery-cd en i dit cd-rom-drev. Der åbnes automatisk et installationsvindue. Kørsel af Label Gallery autorun-applikation fra cd en. Hvis installationswizarden ikke automatisk starter straks, skal du åbne cd'ens hovedbibliotek og dobbeltklikke på filen START.EXE. 2. Klik på Installer.Der åbnes et nyt vindue, som viser alle udgaver af Label Gallery. Label Gallery Lynguide 8

15 Kapitel 2: Installation og aktivering Valg af Label Gallery-udgaver til installation 3. Klik på den Label Gallery-software, du vil installere. Følg prompterne. Vær opmærksom på at vælge den rigtige installationstype i installationshjælpen, som er den samme for alle Label Galleryudgaver. Opsætningsvalg Du kan vælge de komponenter af den valgte Label Gallery-udgave, du ønsker at installere. Du kan vælge mellem tre installationstyper. Fuld installation installerer alle Label Gallery-komponenter på alle tilgængelige sprog. Kompakt installation - installerer kun de komponenter, der kræves, for at Label Gallery-applikationen kan fungere korrekt. Hjælp og filer med eksempler installeres ikke. Brugerdefineret installation giver dig mulighed for selv at definere, hvilke komponenter der skal installeres. Label Gallery Lynguide 9

16 Kapitel 2: Installation og aktivering Sådan kommer du videre: 1. Klik på Næste-knappen. 2. Angiv, om der skal operettes genveje til Label Gallery-softwaren på skrivebordet eller i startmenuen. 3. Klik på Næste-knappen. 4. Hvis du bruger Windows firewall, skal du sætte nogle Label Gallerykomponenter på firewallens undtagelsesliste, så de kan kommunikere med de andre komponenter. Det anbefales at lade standardindstillingerne være uændrede. 5. Afslut installationen ved at klikke på Næste-knappen og derefter på Installer-knappen. 6. Startmenuen i dit Windows vil vise en ny programgruppe for Label Gallery-softwaren, som indeholder genveje til alle Label Galleryapplikationer. Installation af printer-driver Du kan installere GalleryDriver for SATO termoprintere på følgende tre måder: - Du kan lade den indgå i Label Gallery-softwareinstallationen. - Du kan bruge Windows Tilføj printer-wizarden. - Du kan bruge printerinstallationswizarden. Du kan anvende Label Gallery-softwaren (Dynamic Edition) til at designe og udskrive etiketter til gængse kontorprintere (laser, inkjet eller matrix etc.). Installation af GalleryDriver som en del af Label Gallery-softwareinstallationen. Hvis du vil installere GalleryDriver, når installationssoftwaren har afsluttet installationen af Label Gallery-softwaren, skal du gøre følgende: 1. Vælg Kør printerinstallationswizard. 2. Klik på Finish-knappen. Label Gallery Lynguide 10

17 Kapitel 2: Installation og aktivering Installation af GalleryDriver for SATO termoprintere 3. Printer-installationswizarden åbnes. 4. Vælg din printer på listen. Klik på Næste-knappen. 5. Vælg den port, som din printer er tilsluttet, og klik på Finish-knappen. Denne type printerinstallation kan kun anvendes, når installationen køres fra Label Gallery-cd'en. Installation af GalleryDriver ved hjælp af printer-installationswizarden. 1. Sæt Label Gallery-cd en i dit cd-rom-drev. Hovedinstallationsapplikationen skal starte automatisk. Hvis det ikke sker, skal du starte Windows Explorer, bladre til cd en og dobbeltklikke på filen START.EXE. 2. Klik på Installation. Der åbnes et nyt vindue, som viser alle udgaver af Label Gallery. 3. Klik på Printer Driver. Printer-installationswizarden går i gang. 4. Vælg din printer på listen. Klik på Næste-knappen. Label Gallery Lynguide 11

18 Kapitel 2: Installation og aktivering Valg af termoprinter 5. Vælg den port, som din printer er tilsluttet, og klik på Finish-knappen. Hvis du har downloadet installationen til GalleryDriver fra Label Gallerys website, skal du køre den downloadede EXE-fil og udføre trin fire (4) og fem (5). Installation af GalleryDriver ved hjælp af Windows Tilføj printer-wizard 1. Åbn kontrolpanelet fra Indstillinger i startmenuen. 2. Åbn Printere (Printere og faxer), og vælg Tilføj en printer. 3. Følg prompterne i Tilføj printer-wizarden. Hvilke handlinger der skal udføres, afhænger af dit Windows-styresystem, men det er vigtigt at klikke på Har disk-knappen på det trin, hvor du skal vælge printerproducent og model. 4. Sæt Label Gallery-cd en i cd-rom-drevet (hvis det ikke allerede er gjort), og bladr til folderen \Drivers. 5. Vælg den folder, der hedder det samme som din printer, og vend tilbage til Tilføj printer-wizarden ved at klikke på Åbn/OK-knapperne. Der vises en liste over alle tilgængelige modeller af den valgte printer. Label Gallery Lynguide 12

19 Kapitel 2: Installation og aktivering 6. Vælg din model, klik på Næste-knappen, og afslut installationen. Alle GalleryDrivere er digitalt signeret af Microsoft Installation af Label Gallery TruePro Network-software Label Gallery TruePro Network-softwaren består af to dele: server og klient. Label Gallery Network vil ikke køre, hvis server og klienter er forbundet via WAN, Internet og lignende langdistanceforbindelser. Før du installerer begge delene, skal du indhente fuld adgangstilladelse til folderen på den servercomputer, hvor du ønsker at installere Label Gallerysoftwaren. Installer derefter Label Gallery-softwaren på servercomputeren. Installer derefter Label Gallery-softwaren (klienten) på arbejdsstationen. Klienten kan installeres fra Label Gallery-serveren eller fra Label Gallerycd en. Label Gallery-udgaverne Easy og Plus har ikke netværkslicens. Det er kun Label Gallery TruePro, der fås med netværkslicens. Installer Label Gallery på serveren Proceduren for installation af Label Gallery på servercomputeren består af følgende trin: Label Gallery Lynguide 13

20 Kapitel 2: Installation og aktivering 1. Kontroller, at den folder på serveren, hvor du vil installere Label Gallery giver fuld administrationsadgang. 2. Sæt Label Gallery-cd en i cd-rom-drevet. Der åbnes automatisk et installationsvindue.. Hvis installationswizarden ikke automatisk starter straks, skal du åbne cd'ens hovedbibliotek og dobbeltklikke på filen START.EXE. 3. Klik på Installer.Der åbnes et nyt vindue, som viser alle udgaver af Label Gallery. 4. Klik på Label Gallery TruePro Network (Server) 5. Følg installationsprompterne. 6. Når du får prompten to Vælg serverlokation, skal du indtaste (eller bladre til) den netværkslokation, hvor du vil installere serverdelen af Label Gallery Network, og klikke på Næste. Det er vigtigt, at der anvendes UNC-syntaks, når der henvises til serverlokationen, selv om du installerer serverdelen på den lokale disk. Brug syntaksen \\server\share\file og ikke syntaksen med det mappede drev som W:\share\file. Label Gallery Lynguide 14

21 Kapitel 2: Installation og aktivering Valg af netværkssti til Label Gallery-serverinstallation 7. Det er en god ide at indtaste lokationen for den sekundære server, som overtager, når den primære server svigter. Hvis det er en computer, der fungerer som sekundær Label Gallery-server, skal du indtaste UNCstien til den pågældende mappe. Lad redigeringsfeltet stå tomt, hvis du ikke er sikker. Den sekundære server er ikke et krav. 8. Afslut installationen ved at klikke på Næste -knappen. Du skal vælge en server- og diskandel, som er synlig for alle arbejdsstationer i det domæne, hvor du har i sinde at bruge Label Gallery. Installer Label Gallery på arbejdsstationen Label Gallery TruePro Network-klienten kan installeres på arbejdsstationen på to måder. Label Gallery Lynguide 15

22 Kapitel 2: Installation og aktivering - Klientinstallation fra cd. Installer Label Gallery TruePro enkeltbrugersoftwaren fra Label Gallery-cd en som beskrevet i kapitlet Installation af Label Gallery-software. - Klientinstallation fra netværket. Installer Label Gallery-klienten ved at køre installationsfilen Label Gallery 3.exe fra Label Gallery-serveren. Hvis du vil installere klienten fra netværket fra netværket, er fremgangsmåden som følger: 1. Åbn Windows Explorer. 2. Bladr til Label Gallery-servercomputeren i Mine netværkssteder. 3. Bladr til den mappe, hvor Label Gallery-softwaren er installeret på serveren. 4. Dobbeltklik på filen Label Gallery 3.exe. 5. Følg de anvisninger, der vises på skærmen. Du kan også finde detaljerede anvisninger på installation af enkeltbrugerversionen i kapitlet Installation af Label Gallery-software. Label Gallery-klienten på arbejdsstationen skal have fuld adgang (læse, skrive, slette) til Label Gallerys system-undermappe på servercomputeren. 7. Afslut installationen ved at klikke på Finish-knappen. Aktivering af Label Gallery-softwaren Følgende aktiveringsvejledning gælder for enkeltbrugerog netværksudgaverne af Label Gallery. Du skal aktivere Label Gallery-softwaren, hvis du vil bruge den. Hvis du ikke gennemfører aktiveringsprocessen, vil Label Gallery køre i demo-tilstand. Hjælpesoftwaren til produktaktivering vil altid køre efter installationen. Hvis du vil ændre aktiveringstype eller tilføje flere licenser til din netværksudgave, kan du også starte aktiveringen fra Label Gallerysoftwaren ved at åbne vinduet Licensadministration i menuen Hjælp. Label Gallery Lynguide 16

23 Kapitel 2: Installation og aktivering Label Gallery-software kan aktiveres på tre måder: - Med enkeltbruger-softwarenøgle (standard) - Med hardwarenøgle (dongle) - Med netværkssoftwarenøgle Aktivering med enkeltbruger-softwarenøgle: For at opnå fuld funktionalitet kræver en Label Gallery-softwareudgave med enkeltbruger-softwarenøgle, at Label Gallery-aktiveringsapplikationen køres. Softwarenøglenummeret består af en sekvens af på 25 karakterer. Aktivering med hardwarenøgle: Label Gallery-udgaver med hardwarenøgle kan anvendes umiddelbart efter, at de er installeret. Se kapitlet Aktivering af Label Gallery med hardwarenøgle. Aktivering af netværksudgave med softwarenøgle: Serverdelen af netværksudgaven af Label Gallery aktiveres på samme måde som enkeltbrugerudgaven med softwarenøgle. Nummeret på Netværksudgavens softwarenøgle er en klient på den aktuelle arbejdsstation. Hvis du opgraderer netværksudgaven med flere brugere, skal du installere og aktivere her enkelt ekstra arbejdsstation separat. Se kapitlet Aktivering af ekstra netværksklienter. Aktivering af softwarenøglen til enkeltbrugerversionen af Label Gallery Label Gallery kan aktiveres ved hjælp af Aktiveringsserveren eller manuelt via websitet for Nøglenummeraktivering. Label Gallery-aktivering på Nettet fungerer kun med enkeltbruger-softwarenøgle og netværkssoftwarenøgle. Hvis den computer, der anvender Label Gallerysoftwaren, ikke har internetadgang, skal du åbne aktiveringswebsitet på den computer, der har internetadgang, for at få aktiveringsoplysningerne. Før du starter processen for at aktivere Label Gallery-software, skal du sætte dig ind i følgende terminologi: Nøglenummer: Den række karakterer på i alt 25, som følger med Label Gallery-softwaren. Registreringsnummer: Unikt nummer, der genereres under aktiveringsprocessen. Registreringsnummeret validerer den indtastede softwarenøgle. Label Gallery Lynguide 17

24 Kapitel 2: Installation og aktivering Aktiveringskode: Tildeles på Label Gallerys website. Aktiveringskoden aktiverer Label Gallery-softwaren på din computer. Sådan aktiveres Label Gallery-software: 1. Når installationen er gennemført, køres Label Gallery-softwaren. Vinduet Advarsel åbnes. 2. Klik på Licensadministration. Vinduet Licensadministration åbnes. 3. Vælg Aktiver pakken, og klik på Næste. Valg af 'Softwarenøgle til enkeltbrugerversion 4. Vælg Softwarenøgle til enkeltbrugerversion, og klik på Næste. 5. Indtast de nødvendige kundeoplysninger og nøglens nummer. 6. Klik på Næste-knappen. Vinduet Licensadministration: aktiveringskode åbnes. Label Gallery Lynguide 18

25 Kapitel 2: Installation og aktivering Validering af nøglenummeret 7. Softwaren aktiveres automatisk, når der klikkes på linket Tilslutning til aktiveringsserver. (anbefales). 8. Hvis du vil aktivere softwaren manuelt, skal du klikke på internetlinket til websideaktivering. din internetbrowser vil så åbne Label Gallerys website med Nøglenummeraktivering. a. Indtast nøglenummeret og registreringsnummeret. Indtast andre brugeroplysninger, hvis du bliver bedt om det. b. Du finder aktiveringskoden ved at klikke på Aktiver. c. Kopier aktiveringskoden og indsæt en i feltet Aktiveringskode i det åbne vindue Licensadministration: aktiveringskode i den åbne Label Gallery-software. Label Gallery Lynguide 19

26 Kapitel 2: Installation og aktivering 9. Klik på Næste-knappen, gennemfør aktiveringsprocessen ved at følge prompterne. Du kan aktivere Label Gallery-softwaren, selv om computeren ikke har internetadgang. Hvis den computer, hvor du har installeret Label Gallery-softwaren, ikke har internetadgang, skal du gøre følgende: 1. Udfør trin et (1) til fire (4) fra forrige afsnit. 2. Noter nøglenummeret og registreringsnummeret. 3. Noter webadressen til internetaktivering. 4. Gå hen til den computer, der har internetadgang, og åbn aktiveringswebsiden i Internet Explorer. 5. Indtast nøglenummeret og registreringsnummeret. Indtast andre brugeroplysninger, når du bliver promptet. 6. Find aktiveringskoden ved at klikke på knappen Aktivering. Noter den. I nøglenummer, registreringsnumre, aktiveringskode og oplysninger i andre felter skelnes der mellem små og store bogstaver, så vær omhyggelig, når du noterer dem. Label Gallery Lynguide 20

27 Kapitel 2: Installation og aktivering 7. Gå tilbage til den Label Gallery-computer, hvor vinduet Licensadministration stadig er åbent. 8. Indtastning af aktiveringskode 9. Klik på Næste-knappen, gennemfør aktiveringsprocessen ved at følge prompterne. Aktiver Label Gallery med hardwarenøgle Enkeltbrugerversionerne af Label Gallery (Easy, Plus and TruePro) kan aktiveres med en USB-nøgle. Netværksversionen af Label Gallery kan dog ikke aktiveres med en hardwarenøgle. Kontroller, at installationen af Label Gallery-softwaren på din pc er afsluttet, når du aktiverer din enkeltbrugerversion af Label Gallery med en hardwarenøgle. Aktivering af Label Gallery med USB-hardwarenøgle Kontroller, at installationen af Label Gallery-softwaren på din pc er afsluttet. Hvis du vil aktivere Label Gallery med USB-nøgle, skal du gøre følgende: 1. Sæt USB-nøglen i en ledig USB-port. 2. Start Label Gallery-softwaren. Vinduet Advarsel vises. 3. Klik på Licensadministration. Vinduet Licensadministration våbnes. 4. Vælg Aktiver pakken, og klik på Næste. Label Gallery Lynguide 21

28 Kapitel 2: Installation og aktivering 5. Vælg Hardwarenøgle, og klik på Næste. Der vises et nyt vindue for Licensadministration, som viser nøglelicensoplysningerne til din Label Gallery-software. 6. Label Gallery starter i fuld arbejdstilstand, når du klikker på Finishknappen. Aktivering netværksversionen af Label Gallery Netværksversionen af Label Gallery kan kun aktiveres ved hjælp af en softwarenøgle på 25 karakterer. Der er ikke mulighed for at aktivere netværksversionen med en USB-hardwarenøgle. Før du begynder på aktiveringen af Label Gallery-softwaren, skal du kende følgende terminologi: - Nøglenummer: Den række karakterer på i alt 25, som følger med Label Gallery-softwaren. - Registreringsnummer: Unikt nummer, der genereres under aktiveringsprocessen. Registreringsnummeret validerer den indtastede softwarenøgle. - Aktiveringskode: Tildeles på Label Gallerys website. Aktiveringskoden aktiverer Label Gallery-softwaren på din computer Sådan aktiveres Label Gallery-software: 1. Når serverdelen og klientdelen af netværksversionen af Label Gallery er installeret, køres Label Gallery-softwaren fra servercomputeren. Det vil ikke find en gyldig licens. Klik på knappen Licensadministration. 2. Vælg Softwarenøgle til netværksversion, og klik på Næse. Label Gallery Lynguide 22

29 Kapitel 2: Installation og aktivering Valg af aktivering med 'Softwarenøgle til netværksversion' 3. Stien til den primære netværkslokation skal være identisk med den sti, der er indlæst ved installationen (se kapitlet Installation af Label Gallery-software på serveren), og klik på Næste. Sørg for at bruge UNC-syntaks til at henvise til serverlokationen. Brug syntaksen \\server\share\file og ikke syntaksen med det mappede drev som W:\share\file. Label Gallery Lynguide 23

30 Kapitel 2: Installation og aktivering 4. Indtast de krævede kundeoplysninger og nøglenummeret, og klik derefter på Næste-knappen. 5. Programmet aktiveres automatisk ved at klikke på linket Tilslut aktiveringsserver (anbefales). 6. Programmet kan aktiveres manuelt ved at klikke på linket til webside-aktivering. din internetbrowser vil åbne Label Gallerywebsitet Aktivering med netværksnøglenummer. a. Indtast nøglenummeret og registreringsnummeret. Indtast andre brugeroplysninger, hvis du bliver bedt om det. b. Du finder aktiveringskoden ved at klikke på Aktiver. c. Kopier aktiveringskoden, og indsæt den i feltet Aktiveringskode i det åbne vindue Licensadministration: Aktiveringskode i den åbne Label Gallery-software. Label Gallery Lynguide 24

31 Kapitel 2: Installation og aktivering 7. Klik på Næste-knappen, gennemfør aktiveringsprocessen ved at følge prompterne. Du kan aktivere Label Gallery-softwaren, selv om computeren ikke har internetadgang. Hvis den computer, hvor du har installeret Label Gallery ikke har internetadgang, skal du gøre følgende: 1. Udfør trin et (1) til fire (4) fra forrige afsnit. 2. Noter nøglenummeret og registreringsnummeret. 3. Noter webadressen til internetaktivering. 4. Gå hen til den computer, der har internetadgang, og åbn aktiveringswebsiden i Internet Explorer. 5. Indtast nøglenummeret og registreringsnummeret. Indtast andre brugeroplysninger, når du bliver promptet. Label Gallery Lynguide 25

32 Kapitel 2: Installation og aktivering 6. Find aktiveringskoden ved at klikke på knappen Aktivering. Noter den. I nøglenummer, registreringsnummer, aktiveringskode og oplysninger i andre felter skelnes der mellem små og store bogstaver, så vær omhyggelig, når du noterer dem. 7. Gå tilbage til den Label Gallery-computer, hvor vinduet Licensadministration stadig er åbent. 8. Indtast aktiveringskoden. 9. Klik på Næste-knappen, og følg prompterne for at afslutte aktiveringsprocessen. Aktivering af ekstra netværksklient Den netværksklient, du har brugt til at aktivere Label Gallery TruePro netværksserveren, aktiveres automatisk. Ekstra netværksklienter til Gallery TruePro Network på andre arbejdsstationer aktiveres ved at foretage følgende: 1. Installer Label Gallery TruePro på arbejdsstationen. 2. Åbn Label Gallery-softwaren. Der vil ikke blive fundet en gyldig licens, og vinduet Licensadministration åbnes. 3. Vælg Softwarenøgle til netværk, og klik på Næste. Label Gallery Lynguide 26

33 Kapitel 2: Installation og aktivering Sådan findes installationsstien til Label Gallery TruePro netværksversion. 4. Find det sted, hvor netværksversionen af Label Gallery TruePro er installeret ved at bladre, og klik på Næste-knappen. Licensoplysninger vil blive kopieret fra serveren. Sørg for a bruge UNC-syntaks til at henvise til netværkslokationen. Brug syntaksen \\server\share\file og ikke syntaksen med den med det mappede drev som W:\share\file. Label Gallery TruePro netværksklienten aktiveres. Den fulde Label Gallery-version kan kun køre på arbejdsstationen, hvis Label Galleryserveren disponere over tilstrækkeligt mange licenser. Hvis der ikke er nogen tilgængelig licens, kan der kun arbejdes med Label Gallery i demo-tilstand, og der må ventes, til en af de licenser, der er i brug, logger af. Label Gallery i demo-tilstand I demo-tilstand har Label Gallery-softwaren begrænset funktionalitet. De vigtigste begrænsninger: Der kan kun udskrives fem (5) etiketter pr. udskrivningsjob. Label Gallery Lynguide 27

34 Kapitel 2: Installation og aktivering Der kan kun defineres et (1) variabelt på den etiket, man vil eksportere (til Pocket Label Gallery, til SAP, til printerens hukommelse etc.) Etiketobjekternes dataværdier vil blive erstattet af tilfældige karakterer. Hvis man fortsætter med at køre Label Gallery-softwaren i demo-tilstand, vil man opleve, at opstarten går langsommere og langsommere. Hvis man vil skifte fra demo-tilstand til fuld funktionalitet uden begrænsninger, skal man aktivere Label Gallery-softwaren. Installation af opgraderinger af Label Gallery Label Gallery-softwaren kan aktiveres på flere måder: Opgradering af softwaren inden for én version (mindre versionsopgradering), for eksempel fra til Opgradering af softwaren fra en ældre version til næste version (større versionsgradering), for eksempel fra til Opgradering af softwareudgave, for eksempel fra Label Gallery Plus til en mere avanceret udgave som Label Gallery TruePro. Installation af Label Gallery-opgradering (Mindre versionsopgradering) Når man foretager en mindre versionsopgradering af Label Gallery-software, opgraderer man fra en ældre version af 3.0 til den seneste 3.x-version. Før du opgraderer din Label Gallery-software, skal du være opmærksom på følgende: - Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer. - Den eksisterende version skal blive siddende i din stationære pc. - Du skal kontrollere, hvilken udgave af Label Gallery du har. Du kan kontrollere, hvilken udgave af Label Gallery du har, ved at se på etiketten på din cd eller åbne Label Gallery-softwaren og go til Hjælp/Om softwaren i menuen. En enkeltbrugerudgave af Label Gallery opgraderes sådan: 1. Luk Label Gallery-softwaren på din stationære pc. Label Gallery Lynguide 28

35 Kapitel 2: Installation og aktivering 2. Deaktiver dit antivirusprogram. 3. Installer den nye version i den folder, som den gamle version allerede er installeret i. Den nye version vil erstatte den gamle. 4. Følg prompterne. Installation af Label Gallery-opgradering (stor versionsopgradering) Bemærk, at du skal købe en opgraderingspakker, hvis du vil foretage en stor versionsopgradering (fra 2.x til 3.x),. Du kan få yderligere oplysninger ved om køb af opgraderingspakken hos din softwareforhandler. Ved en stor versionsopgradering af Label Gallery-software opgraderes en ældre version, for eksempel 2.x.x til den nyeste version 3.x.x. Før du opgraderer Label Gallery-software, skal du gøre følgende: 1. Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer. 2. Den eksisterende version skal blive siddende i din stationære pc. 3. Du skal kontrollere, hvilken udgave af Label Gallery du har. Kontroller, hvilken udgave af Label Gallery du har. Se på etiketten på din cd, eller åbn Label Gallery-softwaren, og gå til Hjælp/Om softwaren i menuen. Sådan opgraderer du din enkeltbrugerversion af Label Gallery (stor versionsopgradering): 1. Luk Label Gallery og al anden software på din stationære pc. 2. Deaktiver dit antivirusprogram Alle klienter skal være logget af, hvis du har en netværksudgave. 3. Sæt Label Gallery-cd en i dit cd-rom-drev. 4. Installer den samme Label Gallery-udgave, som du allerede har; hvis du for eksempel har Label Gallery 2.1.x og vil opgradere til Label Gallery Plus 3.x.x, skal du installere Label Gallery Plus 3.x.x. 5. Følg prompterne. Label Gallery Lynguide 29

36 Kapitel 2: Installation og aktivering Installation af en opgradering af din Label Gallery-udgave. Man foretager en udgaveopgradering, fordi man ønsker en mere avanceret udgave af Label Gallery man opgraderer fx fra Label Gallery Easy til Label Gallery Plus til Label Gallery TruePro. Før du opgraderer din Label Gallery-software, skal du være opmærksom på følgende: Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer Luk Label Gallery og al anden software på din stationære pc. Den eksisterende Label Gallery-software må ikke fjernes. Du opgraderer din Label Gallery enkeltbruger-version ved at gøre som følger: 1. Sæt Label Gallery-cd en i dit cd-rom-drev. 2. Installer den nye udgave på din computer. Følg den samme vejledning som ved første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery-software. 3. Følg prompterne. Aktiver den nye udgave af Label Gallery-programmet, når du har modtaget aktiveringsdokumentet fra din leverandør med opgraderingspakken. Du kan ikke bruge den nye udgave, før du har aktiveret den. Sådan installere opgraderinger af en netværksversion af Label Gallery En netværksversion af Label Gallery kan opgraderes på flere måder: Opgradering af softwaren inden for én version (mindre versionsopgradering), for eksempel fra til Opgradering af en ældre version til den nyeste version (stor versionsopgradering), for eksempel fra til Opgradering fra en enkeltbrugerversion til en netværksversion af Label Gallery TruePro med fem eller flere samtidige brugere. Label Gallery Lynguide 30

37 Kapitel 2: Installation og aktivering Installation af opgradering af en netværksversion af Label Gallery (lille versionsopgradering) Når du foretager en lille versionsopgradering af en netværksversion af Label Gallery, opgraderer du fra en ældre netværksversion, for eksempel fra Label Gallery til den nyeste 3.x.x-version. Før du opgraderer din Label Gallery-software: Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer Den eksisterende version må ikke fjernes fra server og arbejdsstationer. Du kan kontrollere, hvilken udgave af Label Gallery du har ved at se på etiketten på din cd eller ved at åbne Label Gallery og gå til Hjælp/Om softwaren. Sådan installeres en lille versionsopgradering af Label Gallery på server og arbejdsstationer: 1. Luk Label Gallery og al anden software, der kører på server og arbejdsstationer. 2. Deaktiver dit antivirusprogram 3. Sæt Label Gallery-cd en i cd-rom-drevet på en hvilken som helst computer, hvor der er installeret en Label Gallery-klient. Kontroller, at alle klienter er logget af, før du installerer opgraderingen. 4. Installer den nye version på servercomputeren. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery på serveren. 5. Installer den nye version på alle arbejdsstationer. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installer Label Gallery på arbejdsstationen. Label Gallery Lynguide 31

38 Kapitel 2: Installation og aktivering Installation af en opgradering af en netværksversion af Label Gallery (stor versionsopgradering) Når man foretager en stor opdatering af en netværksversion af Label Gallery, opgraderer man fra en ældre netværksversion af softwaren, for eksempel fra Label Gallery til den nyeste 3.x.x-version. Før du opgraderer din Label Gallery-software: Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer Den eksisterende netværksversion må ikke fjernes fra server og arbejdsstationer. Du kan kontrollere, hvilken udgave af Label Gallery du har ved at se på etiketten på din cd eller ved at åbne Label Gallery og gå til Hjælp/Om softwaren. Sådan opgraderer du en stor Label Gallery (stor versionsopgradering): 1. Luk Label Gallery og al anden software, der kører på server og arbejdsstationer. 2. Deaktiver dit antivirusprogram. Alle klienter skal være logget af, før du installerer den nyest netværksversion af Label Gallery. 3. Installer den nye version på servercomputeren. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery-software på serveren. 4. Installer den nye version på alle arbejdsstationer. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery på en arbejdsstation. Installation af en opgradering af en netværksversion af Label Gallery (opgradering fra enkeltbrugerversion) Når du foretager en opgradering til netværksversion fra en enkeltbrugerversion, vil du for eksempel opgradere fra enkeltbrugerversionen af Label Gallery Plus-udgaven til netværksversionen af Label Gallery TruePro-udgaven. Før du opgraderer: Label Gallery Lynguide 32

39 Kapitel 2: Installation og aktivering Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer Fjern den eksisterende udgave af Label Gallery fra den stationære computer. Sådan opgraderer du din udgave af Label Gallery-softwaren: 1. Sæt Label Gallery-cd en i dit cd-rom-drev. 2. Deaktiver dit antivirusprogram 3. Installer den nye netværksversion på servercomputeren. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery-software på serveren. 4. Installer den nye netværksversion på alle arbejdsstationer. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery på en arbejdsstation. Aktivering af opgraderinger af Label Gallery Aktivering af en opgradering af en netværksversion af Label Gallery (lille versionsopgradering) Når man opgraderer til en ny version af den samme udgave af Label Gallery, for eksempel fra Label Gallery Plus version 3.0 til Label Gallery Plus version 3.1, skal softwaren stadig være aktiveret. Det skal blot sørge for at installere den nye version oven i den eksisterende version. Følg vejledningen i kapitlet Installation af Label Gallery-opgradering (Mindre versionsopgradering) For netværksversionens vedkommende er det vigtigt, at serverdelen installeres i den samme mappe på serveren, som allerede anvendes til Label Gallery til netværk. Du skal aktivere Label Galleryserveren igen. Den er stadig efter den tidligere installerede build. Label Gallery Lynguide 33

40 Kapitel 2: Installation og aktivering Sådan aktiveres en Label Gallery-opgradering (stor versionsopgradering) Når man opgraderer til en ny version af den udgave af Label Gallery, man allerede har, for eksempel fra Label Gallery Plus version 2.1 til Label Gallery Plus version 3.1, skal softwaren aktiveres igen. Den nye version tilsidesætter ikke den eksisterende, og man kan arbejde med både den gamle og den nye version af den samme udgave. Følg den samme vejledning som ved den første installation af Label Gallery. Se kapitlet Installation af Label Gallery-software. Resume af den krævede procedure: 1. Luk alle Label Gallery-applikationer. 2. Den eksisterende version af Label Gallery må ikke fjernes. 3. Installer den nye version af den udgave af Label Gallery, du allerede har. 4. Hvis din Label Gallery-software (den gamle version) har en hardwarenøgle (USB, henvises der til kapitel Aktivering af Gallery-software). Sæt nøglen i computeren. 5. Aktiver den nye version af Label Gallery med nøglenummeret for opgraderingen. Når du vil opgradere din Label Gallery-version 2.1.x til Label Gallery version 3.1.x, skal du have både det gamle (til version 2.1.x) og det nye (til version 3.x.x) serienummer klar. Du skal bruge begge serienumrene, når du skal aktivere opgraderingen. Sådan aktiveres den nye version af Label Gallery: 1. Luk den nyinstallerede version af Label Gallery op. Der åbnes et vindue med en Advarsel. 2. Klik på knappen Licensadministration. Vinduet Licensadministration åbnes. Hvis du aktiverer Label Gallery straks efter, at installationen er gennemført, skal du vælge Aktiver pakken og klikke på Næste. Label Gallery Lynguide 34

41 Kapitel 2: Installation og aktivering 3. Vælg Softwarenøgle til enkeltbrugerversion, og klik på Næstet. Der åbnes et nyt Licensadministrationsvindue, som indeholder de vigtigste licensoplysninger om din gamle Label Gallery-version. Hvis din gamle Label Gallery-software blev leveret med en USB-nøgle, skal du sætte nøglen i en disponibel port, vælge Hardwarenøgle og klikke på Næste. 4. Hvis din Label Gallery-software er beskyttet med en software-nøgle, skal du vælge Administration af aktuel softwarenøglelicens og klikke å Næste. Hvis din Label Gallery-software er beskyttet med en hardwarenøgle, skal du vælge Administration af aktuel hardwarenøglelicens og klikke på Næste. Valg af Administration af aktuel hardwarenøglelicens. 5. I vinduet Licensadministration: Administration af softwarenøglelicens skal du vælge Opgradering af nøglelicens og klikke på Næste. Label Gallery Lynguide 35

42 Kapitel 2: Installation og aktivering 6. I vinduet Licensadministration: Opgradering af kode skal du indtaste det nøglenummer, du har fået til opgraderingen af din leverandør. 7. Programmet aktiveres automatisk ved at klikke på linket Tilslut aktiveringsserver (anbefales). 8. Programmet kan aktiveres manuelt ved at klikke på internetlinket til websideaktivering. din internetbrowser vil åbne Label Gallerywebsitet for Aktivering af opgradering. a. Indtast brugeroplysningerne, og klik på AKTIVER. Der åbnes et nyt vindue med den genererede aktiveringskode. b. Kopier aktiveringskoden på websitet, og indsæt den i feltet Aktiveringskode i det åbne vindue Licens administration: Aktiveringskode i den åbne Label Gallery-software. Indtastning af nøglenummeret til opgraderingen 9. Klik på Næste-knappen, og følg prompterne for at afslutte aktiveringsprocessen. Du kan aktivere Label Gallery-softwaren, selv om computeren ikke har internetadgang. Se kapitlet Aktivering af en enkeltbrugerversion af Label Gallery. Label Gallery Lynguide 36

43 Kapitel 2: Installation og aktivering Aktivering af en udgaveopgradering af Label Gallery Når man opgraderer til en ny udgave af Label Gallery, for eksempel fra Label Gallery Easy til Label Gallery Plus eller fra Label Gallery Plus til Label Gallery TruePro, beholder man den eksisterende Label Galleryudgave på computeren og installerer og aktiverer den nye udgave af Label Gallery. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery-software. Den nye udgave aktiveres ved at følge aktiveringsvejledningen i kapitlet Aktivering af en opgradering af Label Gallery (stor versionsopgradering). Når du opgraderer din udgave af Label Gallery, skal du have både det gamle serienummer/den gamle softwarenøgle og det nye softwarenøglenummer på 25 karakterer klar. Du skal bruge begge nøgler til at aktivere din opgradering af Label Gallery. Resume af den krævede procedure: 1. Luk alle Label Gallery-applikationer. 2. Installation af den nye udgave af Label Gallery. 3. Aktivering af den nye udgave af Label ved hjælp af opgraderingsnøglenummeret. Aktivering af en netværksversion af Label Gallery Network (stor versionsopgradering) Når man foretager en stor versionsopgradering af netværksudgaven af Label Gallery-software, opgraderer man fra en ældre netværksversion, for eksempel fra Label Gallery til den nyeste 3.x.x-version. Før du opgraderer din Label Gallery-software: 1. Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer 2. Den eksisterende netværksversion må ikke fjernes fra server og arbejdsstationer. Du kan kontrollere, hvilken udgave af Label Gallery du har, ved at se på etiketten på din cd eller åbne Label Gallery-softwaren og go til Hjælp/Om softwaren i menuen. Label Gallery Lynguide 37

44 Kapitel 2: Installation og aktivering 3. Installer den nye version på servercomputeren. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery på serveren. Installer Label Gallery på serveren 4. Installer den nye version på alle arbejdsstationer. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlet Installation af Label Gallery på en arbejdsstation. 5. Aktiver den nye version af Label Gallery med nøglenummeret for opgraderingen. Når du vil opgradere din netværksversion af Label Gallery version 2.x til version 3.x., skal du have både det gamle serienummer på 25 karakterer (til version 2.1.x) og det nye softwarenøglenummer på 25 karakterer (til version 3.x.x). Du skal bruge begge nøgler, når du skal aktivere opgraderingen. Sådan aktiveres den nye version af netværksversionen af Label Gallery: 1. Åbn den nyinstallerede version af Label Gallery på serveren eller en hvilken som helst klientcomputer. Der åbnes et vindue med en Advarsel. 2. Klik på knappen Licensadministration. Vinduet Licensadministration åbnes. Hvis du aktiverer Label Gallery straks efter, installationen er gennemført, skal du vælge Aktiver pakken og klik på Næstet. 3. Vælg Netværkssoftwarenøgle, og klik på Næste. Der åbnes et Licensadministrationsvindue, som viser netværksinstallationens placering. 4. Indtast den primære netværksplaceringssti, som skal være identisk med den, der er indlæst ved installationen (se kapitlet Installation af Label Gallery på serveren), og klik på Næste. Label Gallery Lynguide 38

45 Kapitel 2: Installation og aktivering 5. Indtast de krævede kundeoplysninger og opgraderingsnøglenummeret, og klik på Næste. 6. Programmet aktiveres automatisk ved at klikke på linket Tilslut aktiveringsserver (anbefales). 7. Programmet aktiveres manuelt ved at klikke på internetlinket til websiden for aktivering. din internetbrowser vil åbne Label Gallerys website for Aktivering af opgradering. a. Indtast nøglenummeret og registreringsnummeret. Indtast andre brugeroplysninger, hvis du bliver bedt om det. b. Du finder aktiveringskoden ved at klikke på Aktiver. c. Kopier aktiveringskoden, og indsæt den i feltet Aktiveringskoder i det åbne vindue Licensadministration: Indtast opgraderingskodenummer i den åbne Label Gallery-software. Label Gallery Lynguide 39

46 Kapitel 2: Installation og aktivering 8. Klik på Næste-knappen, og følg prompterne for at afslutte aktiveringsprocessen. Du kan aktivere Label Gallery-softwaren, selv om computeren ikke har internetadgang. Se kapitlet Aktivering af en netværksudgave af Label Gallery. Aktivering af en netværksversion af Label Gallery (Fra enkeltbrugeropgradering) Når man opgraderer fra en enkeltbrugerversion af Label Gallery til en netværksversion, for eksempel fra enkeltbrugerversionen af Label Gallery Plus til netværksversionen af Label Gallery TruePro, skal den gamle enkeltbrugerversion fjernes og den nye netværksversion installeres på servercomputeren og alle arbejdsstationer. Følg den samme vejledning som ved den første installation. Se kapitlerne Installation af Label Gallerysoftware på serveren og Installation af Label Gallery-software på en arbejdsstation. Aktiver den nye netværksversion af Label Gallery ved at følge aktiveringsvejledningen i kapitlerne Aktivering af en netværksversion af Label Gallery og Aktivering af ekstra netværksklienter. Label Gallery Lynguide 40

47 Kapitel 2: Installation og aktivering Resume af den krævede procedure: 1. Der skal tages backup af dine Label Gallery-filer 2. Fjern den eksisterende udgave af Label Gallery på din stationære computer. 3. Installer netværksversionen af Label Gallery på din server og på arbejdsstationerne. Kontroller, at alle klienter er logget af, før du installerer netværksversionen af Label Gallery. 4. Aktiver den nye netværksversion af Label Gallery (serverog klientaktivering) med det nye netværksnøglenummer. Aktivering af en netværksversion af Label Gallery (opgradering af licenspakken) Med en Label Gallery Network licenspakkeopgradering kan du føje brugerlicenser til din aktuelle Label Gallery netværksudgave i trin på 5, 10, 20 eller 50 samtidige brugere. For at tilføje yderligere netværksbrugerlicenser skal du blot aktivere din netværksversion med den netværkslicenspakkesoftwarekey, du har fået udleveret af din leverandør. Sådan opgraderer du din netværksversion af Label Gallery med ekstra brugerlicenser: 1. Åbn Label Gallery på servercomputeren eller en hvilken som helst klient, som har Label Gallery-softwaren installeret. 2. Klik på knappen Licensadministration. Vinduet Licensadministration åbnes. 3. Vælg Administration af aktuel softwarenøglelicens, og klik på Næste. Label Gallery Lynguide 41

48 Kapitel 2: Installation og aktivering Vælg Administration af aktuel netværkslicens 4. I vinduet Licensadministration: Administration: af netværkslicens vælges Tilføj netværkslicens, og klik på Næste. Valg af tilføjelse af netværkslicens Label Gallery Lynguide 42

49 Kapitel 2: Installation og aktivering 5. I vinduet Licensadministration: Licenspakkenøgle-nummer indtastes det licenspakkenøglenummer, du har fået udleveret af din leverandør. 6. Programmet aktiveres automatisk ved at klikke på linket Tilslut aktiveringsserver (anbefales). 7. Programmet kan aktiveres manuelt ved at klikke på internetlinket til websideaktivering. Din internetbrowser vil åbne Label Gallerys website for Licenspakkeaktivering. a. Indtast brugeroplysningerne, og klik på AKTIVER. Der åbnes et nyt vindue med den genererede aktiveringskode. b. Kopier aktiveringskoden på webstedet, og indsæt den i feltet Aktiveringskode i det åbne vindue Licensadministration: Administration af netværkslicens i den åbne Label Gallery-software. 8. Klik på Næste-knap, og gennemfør aktiveringsprocessen ved at følge prompterne. Du kan aktivere Label Gallery-softwaren, selv om computeren ikke har internetadgang. Se kapitlet Aktivering af en netværksudgave af Label Gallery. Label Gallery Lynguide 43

50 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 3. Etiketdesign og -udskrivning I dette kapitel lærer du at designe og udskrive etiketter ved hjælp af Label Gallery Plus. Alle eksemplerne forudsætter, at du anvender SATO termoprinter og GalleryDriver. De screenshots, der er vist i dette kapitel, viser Label Gallery-grænsefladens standardudseende. Du kan ændre grænsefladen efter ønske. I basistilstanden vises kun de nødvendigste valgmuligheder i dialogboksene, mens alle programfunktioner er tilgængelige i Avanceret tilstand. Du kan uden videre skifte mellem tilstandene ved at klikke på knapperne 'Basis' og 'Avanceret' i dialogboksene, eller der kan vælges standardtilstand i Label Gallerys præferencer. Når man vil designe en etiket, begynder man med at åbne Label Gallery Plus. Figuren nedenfor viser standardarbejdsgrænsefalden i Label Gallery Plus. Muligheden for at skifte mellem Basistilstand og Avanceret tilstand findes ikke i udgaverne Label Gallery Free og Label Gallery Easy. Standardværktøjslinje Værktøjslinje til tekst Værktøjskasse Justering Designområde Rækkefølge Arbejdsvindue i Label Gallery Plus Design af en basisetiket II dette afsnit lærer du at designe en enkel etiketfil med faste og variable objekter. De variable objekter kan få værdier fra flere forskellige kilder. Du lærer hvordan: Label Gallery Lynguide 44

51 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning a. Levering af objektværdier ved hjælp af en tastaturprompt. b. Hentning af objektværdier i en database. c. Visning af etiketudskrift på skærmen. d. Udskrivning af etiketten. Den etiket, du opretter, vil se sådan ud: Basisetiket Oprettelse af en basisetiket Sådan oprettes en basisetiket: 1. Åbn Label Gallery-programmet (Plus eller Easy). 2. Vælg Ny etiket i Fil-menuen, eller klik på ikonet i standardværktøjslinjen. Hver gang du opretter en ny etiket, vil en wizard for etiketopsætning gå i gang for at hjælpe dig med opsætning af etiketten og etablering af forbindelse til printeren. Du kan gå ud af wizarden når som helst og acceptere standardindstillingerne for etiketten ved at klikke på Afslut. Vælg en printer 1. Vælg den printer, du vil bruge til udskriv af etiketten. Hvis din printer ikke står på listen, henvises der til kapitlet Installation af printer-driver, som indeholder en installationsvejledning. Label Gallery Lynguide 45

52 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Valg af printer 2. Klik på Næste-knappen. Definer etiket- og sidedimensioner 1. Hvis du vil bruge en etiket fra lageret, skal du angive dine valg i vinduet Vælg fra lager. 2. Klik på Næste. Der åbnes et nyt vindue, hvor etikettens dimensioner defineres manuelt. 3. Lad Sidestørrelse blive stående på 'Brugerdefineret' standard, og marker Automatisk dimensionering. 4. Klik på Næste. Der åbnes et nyt vindue. 5. Vælg etiketorientering og udskrivningsretning. Label Gallery Lynguide 46

53 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Valg af etiket-layout 6. Klik på Næste. Der åbnes et nyt vindue. Indtast 10 som etiketbredde og 7 som etikethøjde. Dialogboksen er anderledes end for termoprintere og almindelige kontorprintere. Label Gallery Lynguide 47

54 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Definering af etiketdimensioner Hvis måleenheden skal ændres fra centimeter til tommer eller andre understøttede enheder, skal du klikke på den knap, der har den ønskede måleenhed stående under visningen af etiketudskriften i dialogboksen. 7. Klik på Afslut-knappen. Der åbnes en ny blank etiket. Indtastning af permanent tekst 1. Klik på -knappen i Værktøjskassen. Tekstmarkøren vises på skærmen. Markør for tekstobjekt 2. Flyt markøren til det sted på etiketten, hvor du vil placere tekstobjektet, og klik med musen. Label Gallery Lynguide 48

55 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 3. Indtast teksten "PRØVE" (SAMPLE). Indtastning af indhold i tekstobjekt 4. Vælg tekstobjektet ved at klikke på det. 5. Skrifttypen i tekstobjektet skiftes ved hjælp af tekstværktøjslinjen. Vælg skrifttypen Arial, størrelsen 28 pkt. og fed skrift. Anvendelse af formatmulighederne i tekstværktøjskassen 6. Hvis du vil ændre tekstobjektets placering og størrelse, skal du vælge tekstobjektet og med musen trække det til den ønskede placering. Label Gallery Lynguide 49

56 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Skærmbilledet skal se sådan ud: Tekstobjektet er placeret på etiketten Indsæt stregkode Nu skal du tilføje en permanent Code128-stregkode på etiketten. 1. Stregkoden indsættesved at klikke på -knappen i Værktøjskassen. 2. Flyt markøren til den ønskede placering på etiketten, og klik med musen. 3. Nu åbnes dialogboksen med objektegenskaber. 4. Indtast værdien som stregkodeindhold. 5. Klik på knappen Definer. Dialogboksen stregkoderedigering åbnes. 6. Kontroller, at det er stregkoden Code128, du vælger, og klik på OK-knappen. Label Gallery Lynguide 50

57 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Valg af stregkodetype 7. Vend tilbage til etiketten ved at klikke på Afslut-knappen. 8. Flyt stregkoden ved at markere den og trække den til den ønskede placering. 9. Juster objektets størrelse ved at trække i håndtagene. Håndtagene er de små rektangler, der vises omkring objektet, når det vælges. Etiketten bør nu vise følgende: Etiketten med tekst- og stregkodeobjekter. Label Gallery Lynguide 51

58 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Indsætning af billede Label Gallery-programmet er kan arbejde med BMP, PCX, GIF, WMF, JPEG og mange andre populære grafikformater. 1. Når billedet skal sættes ind, skal der først klikkes på - knappen i Værktøjskassen. 2. Flyt markøren til den ønskede placering på etiketten, og klik med musen. 3. Nu åbnes dialogboksen Åbn og giver dig mulighed for at bladre efter dit bille på harddisken. Gå til mappen Prøvegrafik, og vælg billedet LEISURE.WMF. Klik på Åbn-knappen. Skærmbilledet skal se sådan ud: Etiketten med tekst-, stregkode- og billedobjekter. Brug af tegneredskaber Nu skal du indsætte en linje, som adskiller et tekstobjekt fra andre objekter, og et rektangel omkring billedobjektet. 1. Vælg -ikonet i Værktøjskassen, og flyt markøren til linjens udgangspunkt. 2. Tryk på museknappen, og hold den nede, mens du tegner linjen. Flyt musen til linjens slutpunkt, og slip knappen. Linjeobjektet placeres på etiketten. 3. Klik på -ikonet i Værktøjskassen, og peg på billedets øverste venstre hjørne med musen. Label Gallery Lynguide 52

59 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 4. Klik og hold museknappen nede, mens du trækker i rektanglet, så det når hen til billedets nederste højre hjørne. 5. Nu ændrer du tykkelsen af den lodrette og den vandrette linje med at dobbeltklikke på rektangelobjektet, så du får adgang til dets egenskaber. Vælg den tykkelse, du ønsker, og klik på Afslut-knappen. 6. Tegningsobjektet redigeres ved at dobbeltklikke på linjen eller rektanglet, så dialogboksen med egenskaber åbnes. Etiketten skal se sådan ud: Objektets størrelse ændres ved at trække i håndtagene. Etiket med faste objekter Brug af justerings-redskaber Du har placeret objekterne på etiketten. Nu skal du kontrollere, at de er vandret centreret på etiketten. Du kan redigere objekterne på etiketten ved hjælp af værktøjslinjen i højre side af arbejdsvinduet. Sådan justeres objekter på etiketten: 1. Vælg alle objekter på etiketten. Det første objekt, du vælger, bestemmer justeringsretningen for alle de valgte objekter. 2. Vælg en valgpil i Værktøjskassen, og tegn en rammen omkring alle objekter for a vælge alle objekter. Label Gallery Lynguide 53

60 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Valg af objekter på etiketten 3. Klik på ikonet i værktøjslinjen til højre, så du kan organisere objekterne. De valgte objekter bliver omorganiseret og vandret centreret på etiketten. Der er også andre justeringskommandoer til rådighed i Justeringsværktøjslinjen. Du kan også justere objekterne ved hjælp af etiketrasteren. Vis-menuen har et punkt, der hedder "Skift til raster". Lagring af en etiket Gem altid din etiket i løbet af designprocessen. Sådan gemmes en etiket: 1. Vælg -ikonet. 2. Indtast etikettens navn. Indtast for eksempel "etiket" som etiketnavn. 3. Etiketnavnet kan ses i softwarens overskrift. Etikettens navn i programoverskriften Label Gallery Lynguide 54

61 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Udskriftsvisning og udskrivning af en etiket Hvis du vil udskrive en etiket, kan du bruge udskriftsvisningen til at simulere et udskriftsresultat. Udskriftsvisningen viser etiketten på skærmen. Simuler udskrift af 10 etiketter på skærmen, så du kan se etiketlayout og udskriftsprocedure. 1. Klik på -ikonet i Standard- værktøjslinjen, eller vælg kommandoen Udskriv i Fil-menuen. Dialogboksen Udskrivning vises. Dialogboksen udskrivning /Udskriftsvisning 2. Indtast 10 som Antal etiketter, og klik på knappen Udskriftsvisning. Label Gallery lukker dialogboksen og simulerer produktionen af 10 etiketter på skærmen. Når du er sikker på, at etiketterne vil blive udskrevet korrekt, og udskriftsvisningen tillader de korrekte værdier, kan du fortsætte med den faktiske udskrivning. Sådan udskrives etiketterne: 1. Klik på -ikonet i Standard- værktøjslinjen. Dialogboksen Udskrivning forsvinder. 2. Indtast 10 som Antal etiketter, og klik på knappen Udskriv. Din printer vil nu udskrive 10 etiketter. Label Gallery Lynguide 55

62 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Udskrivning af etiketter kan administreres let og hurtigt ved at udskrive fra applikationen GalleryPrint eller den formular, der kan genereres med GalleryForm. Yderligere oplysninger findes i kapitlet Andre Label Gallery-applikationer. ** Denne funktion findes ikke i Label Gallery Free, Easy og Plus. Tilføjelse af variable felter i en etiket Du vil måske udskrive etiketten med forskellige data for hver etiket. Label Gallery-softwaren har forskellige felter til variable (tællere, data/tid, operatør-input fra tastatur), som du kan bruge til tekst-, grafik- og stregkodeobjekter. Der er oprettet en ny etiket til dette eksempel. Nedenfor finder du en trinvis vejledning i, hvordan man opretter en etiket, som indeholder et promptet felt, tæller og dato/tids-felt. Billedteksterne i følgende screenshots er tilføjet separat. Etiketten til venstre viser design-tilstand, og de to etiketter til højre er fra en forhåndsvisning, hvor de skal udskrives i rækkefølge. Oprettelse af felter til input fra tastatur Indholdet af et promptet felt kan være forskelligt for hver udskrivning. Du skal indlæse værdien i feltet, før du udskriver etiketten. 1. Klik på den lille pil ved siden af -ikonet i Værktøjslinjen. Der vises en liste over tilgængelige typer variable. Label Gallery Lynguide 56

63 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 2. Vælg Nyt input fra tastatur på listen, og klik på den etiket, hvor du vil placere objektet. Der åbnes en dialogboks med variabel-wizarden. Oprettelse af et nyt variabelt felt til tastaturinput. 3. Indtast 'Indlæs produktnavn' for valgmuligheden Vis denne tekst for udskrivningsoperatøren. 4. Klik på Afslut-knappen. Markøren skifter form til en pil med et tekstobjekt. 5. Klik på den etiket, hvor du vil placere det promptede felt. Tekstobjektet placeres på etiketten og linkes til den nye variabel. Når du udskriver etiketten, bliver du bedt m at indlæse produktnavnet, som vil blive vist i forhåndsvisningen af etiketten og på den udskrevne etiket. Oprettelse af variabelfelter til serialiserede data Opret nu et tællerfelt på etiketten. Værdien i dette variabelfelt vil automatisk stige med én for hver etiket. 1. Klik på den lille pil ved siden af -ikonet i Værktøjslinjen. Der vises en liste over tilgængelige typer variable. 2. Vælg Ny tæller på listen. 3. Der åbnes en dialogboks med tælleregenskaber. Label Gallery Lynguide 57

64 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Oprettelse af nyt variabelt felt med tæller 4. Behold alle standardværdierne, således at tællerværdien altid vil starte med 1 og stige med en for hver etiket. 5. Klik på Finish-knappen. 6. Klik på den etiket, hvor tælleren skal placeres. Den nye variabel linkes til tekstobjektet på etiketten. Tællerværdien vil typisk stige med 1 for hver etiket. For eksempel 1, 2, 3, 4, 5, osv. Man kan også definere andre trin. Oprettelse af variabelfelt til dato og tid Indholdet af variabelfeltet kan udfyldes automatisk med dato- og tidsstempel fra computerens eller printerens ur (hvis printeren er en understøttet model). 1. Klik på den lille pil ved siden af -ikonet i Værktøjslinjen. Der vises en liste over tilgængelige typer variable. 2. Vælg Nyt datofelt på listen. Der åbnes en dialogboks med egenskaber for dato. Oprettelse af nyt variabelfelt til dato Label Gallery Lynguide 58

65 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 3. Hvis du beholder alle standardværdier, vil softwaren bruge samme datoformat som dit Windows-styresystem på etiketten. Sådan placeres tidsstemplet på etiketten: 1. Klik på den lille pil ved siden af -ikonet i Værktøjslinjen. Der vises en liste over tilgængelige typer variable. 2. Vælg Nyt tidsfelt på listen. 3. Klik på Finish-knappen. 4. Klik på etiketten på det sted, hvor datafeltet skal placeres. Den nye variabel linkes til tekstobjektet på etiketten. Dato- og tidsfelterne opdateres, når etiketten forhåndsvises eller udskrives. I dette eksempel hentes værdierne fra din computers systemur. Brug af præfiks- eller suffiks- muligheder Der kan føjes et præfiks eller suffiks til alle variabelfelter på etiketten. Begge dele føjes til værdien, når etiketten forhåndsvises eller udskrives. 1. Klik på den lille pil ved siden af -ikonet i Værktøjslinjen. Der vises en liste over tilgængelige typer variable. 2. Vælg Nyt input fra tastatur på listen. 3. Der åbnes en dialogboks med egenskaber for variablen. 4. Indtast teksten 'Indlæs produktvægt' for valgmuligheden Vis denne tekst for udskrivningsoperatøren. Begræns de tilladte karakterer til numeriske tegn, og klik på Næste-knappen. 5. Indtast ' kg' som Suffiks-valg. Definering af de variable suffiks 6. Klik på Finish-knappen. 7. Klik på den etiket, hvor du vil placere det promptede felt. Tekstobjektet placeres på etiketten og linkes til den nye variabel. Når du vil have etiketten forhåndsvist eller udskrive den, lægges suffikset ' kg' til på højre side af den indlæste værdi. Label Gallery Lynguide 59

66 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Ændring af almindelige printerindstillinger Når du begynder på at designe en etiket, skal du fortælle Label Gallerysoftwaren, hvilken printer etiketten skal udskrives på. Hver enkelt etiketfil husker printerindstillingerne for den printerdriver, der er valgt for etiketten. Som eksempel skal du ændre udskrivningshastighed og mørke. Sådan ændres printerindstillingerne: 1. Gå til fil printerindstillinger. Vinduet med printerindstillingerne åbnes. 2. Åbn fanebladet Valgmuligheder. 3. Vælg en anden Hastighed og Mørke options. 4. Klik på OK-knappen. 5. Gem etiketten ved at klikke på -knappen i Standardværktøjslinjen eller vælge kommandoen Gem i Fil-menuen. Egenskaber for printerdriver Alle ændringer, som foretages i dialogboksen for printerindstillinger, gemmes for etiketten og anvendes ved fremtidige udskrivninger. Du kan også ændre printerindstillingerne, lige før etiketten udskrives. 1. Vælg Print i Fil-menuen. 2. Gå til fanebladet Printer. Her kan du ændre printerindstillingerne. Lige før udskrivningen påbegyndes, og du kan også ændre fælles printerindstillinger som hastighed, mørkhed og udskrivningsretning. Ændringer, som foretages på fanebladet Printer bliver ikke gemt for etiketten, men anvendes kun på udskrivningstidspunktet. Label Gallery Lynguide 60

67 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Linkning af en etiket til tekstdatabaser Tekstdatabaser er tekstfiler, som indeholder dataværdier, der kan bruges til variable objekter på etiketten. Tekstdatabasen er ikke en rigtig database. Den indeholder dataværdierne, men mangler oplysninger om datastruktur, navn på felterne og felternes maksimale længde. Du skal give de manglende oplysninger, før Label Gallery kan anvende dataene fra sådan en tekstdatabase. Etiketten i design-tilstand (til venstre) og udskriftsvisning af de fem etiketter med data fra databasen. Forbindelse til en database Label Gallery har en database-wizard, som hjælper dig igennem de nødvendige trin, når du skal forbinde databasen til en etiket. Sådan forbinder du din etiket med en database ved hjælp af database-wizarden: 1. Klik på -knappen i standardværkstøjlinjen. 2. Klik på Gennemse-knappen, og peg på tekstdatabasen "C:\Programfiler\Sato\Gallery 3\Proever\Database\data.txt". Label Gallery Lynguide 61

68 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Valg af tekstdatabase 3. Klik på Næste-knappen. Hvis det er første gang, du etablerer forbindelse til databasen, skal du definere databasestrukturen. Fortsæt med næste afsnit. Formatering af dataene ved hjælp af tekstfil-wizarden Da tekstfilerne til forskel fra rigtige databaser ikke indeholder strukturoplysninger, skal du definere felterne og deres datastruktur. Når du bruger den samme tekstdatabase en anden gang, skal du ikke definere strukturen igen. 1. Vælg datatype for den valgte tekstdatabase. Felterne justeres i kolonner, så du skal vælge Fast. Label Gallery Lynguide 62

69 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Definering af tekstdatabasetype 2. Klik på Næste-knappen. 3. Definer bredde på de enkelte kolonner ved at indsætte afsnitslut foran anden og tredje kolonne. Definering af felterne i tekstdatabasen 4. Klik på Næste-knappen. 5. Accepter standardfeltnavnene, og klik på Næste-knappen. Label Gallery Lynguide 63

70 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 6. Gennemse tekstdatabasestrukturen. Her vises feltnavnene med maksimumslængde. Tekstfil-wizarden lukkes ved at klikke på Afslut-knappen. Linket til databasen er oprettet, og der er databasefelter til rådighed på etiketten. Label Gallery bringer dig tilbage til database-wizarden. Placering af databasefelter på en etiket Næste trin i database-wizarden åbner dialogboksen med listen over de felter, der er til rådighed i databasen. 1. Som standard kan alle felter i databasen anvendes på etiketten. Klik på Næste-knappen. Anvendelse af alle felter i tekstdatabasen 2. Angiv, hvilke og hvor mange records du vil udskrive: Vælg Jeg vil vælge, hvilken record der skal udskrives og Jeg vil indtaste etiketantal for hver record, jeg vælger. Før udskrivning af etiketter åbnes tabellen med records, så du kan vælge, hvilke records du vil udskrive og hvor mange af hver. Label Gallery Lynguide 64

71 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Angivelse af, hvilke records i databasen der skal udskrives og hvor mange af hver 3. Klik på Næste-knappen. 4. Vælg, om database-wizarden skal linke til alle valgte felter i databasen til tekstobjekterne på etiketten, eller om du vil linke felterne til etiketten manuelt. 5. Klik på Næste-knappen. 6. Vælg Jeg ønsker et tekstobjekt for hvert af de valgte felter, og klik på Afslut-knappen. Hvert felt i databasen vil blive linket til et tekstobjekt Etiketten vil vise flere tekstobjekter. Hvert felt i databasen linkes til tekstobjektet på etiketten. Brug af udskriftsvisning til valg af data og kontrol af etiket Nu skal du simulere etiketudskrivning ved hjælp af udskriftsvisning. 1. Klik på udskrivningsikonet i standardværktøjslinjen. 2. Dialogboksen for udskrivning åbnes med antallet af etiketter indstillet til Variabelt antal (indtastes for hver database-record). Denne indstilling svarer til dit valg i database-wizarden, når du har valgt Jeg vil vælge, hvilken record der skal udskrives og Jeg vil angive, hvor mange der skal udskrives af hver af de valgte records. Der vil kun blive udskrevet de records du vælger og i den angivne mængde. Label Gallery Lynguide 65

72 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Dialogboksen Udskrivning/Forhåndsvisning. 3. Klik på Vælg records-knappen for at vælge, hvilke records der skal udskrives. Dialogboksen Valg af records åbnes. 4. Vælg de records, du vil udskrive, i databasen og indtast det antal etiketter du vil udskrive for hver af de valgte records. Valg af records og angivelse af etiketantal 5. Klik på OK-knappen. Du kommer tilbage til dialogboksen Udskrivning. Label Gallery Lynguide 66

73 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 6. Klik på knappen Forhåndsvisning. Du får nu etiketterne vist på skærmen. Bemærk, at tekstobjekterne på etiketten ændres for hver ny record. Forhåndsvisning af etiket nummer to i serien Udskrivning af en etiket 7. Klik på Næste-knappen i kommandovinduet for at gå videre til den næste etiket i serien. Når du har set den sidste etiket i serien, vil Label Gallery åbne dialogboksen Udskrivning igen. 8. Luk dialogboksen ved at klikke på Luk-knappen. Når du er sikker på, at etikettens design er i orden, og forhåndsvisningen af etiketten viser de korrekte værdier fra databasen, kan du begynde at sende etiketterne til printeren. Sådan udskrives en etiket: 1. Klik på udskrivningsikonet i standardværktøjslinjen. Nu åbnes dialogboksen Udskrivning (den samme dialogboks som for forhåndsvisning). 2. Klik på knappen Valg af records, vælg de records, du vil udskrive, Og angiv, hvor mange etiketter, der skal udskrives for hver record. Label Gallery Lynguide 67

74 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Valg af records og angivelse af etiketantal 3. Klik på OK-knappen. 4. Start udskrivningen af etiketterne ved at klikke på knappen udskriv. 5. Luk dialogboksen ved at klikke på knappen Luk. Design af en avanceret etiket I dette afsnit lærer du at designe en etiket med brug af avancerede funktioner. Du lærer, hvordan man oprettet en etiket med: a. EAN.UCC 128 stregkode. b. links til avancerede databaser. c. Avancerede objekter og funktioner. Oprettelse af en etiket efter EAN.UCC 128-systemet EAN.UCC 128-stregkoder anvendes ofte til indkodning af data i stregkoden. Label Gallery har en EAN.UCC 128-stregkode-wizard, som hjælper med at indflette datakomponenterne (applikationsidentifikatorer) i den endelige stregkode. Label Gallery Lynguide 68

75 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Redigering af EAN.UCC 128-stregkode Den designede etiket med EAN.UCC 128-stregkode For at definere EAN.UCC 128-stregkoden skal du først vælge denne stregkodetype og tilordne en værdi. 1. Klik på den lille pilknap ved siden af -knappen i Værktøjskassen. 2. Vælg Fast stregkode i kontekstmenuen. Oprettelse af en fast stregkode 3. Flyt markøren til det sted på etiketten, hvor du vil placere tekstobjektet, og klik med musen. 4. Nu åbnes wizarden for objektegenskaber. 5. Klik på knappen Definering. Dialogboklsen Redigering af stregkode åbnes. 6. Ekspander gruppen EAN.UPC, og vælg stregkoden EAN.UCC Ved tilbage til Stregkode-dialogboksen ved at klikke på OK-knappen. 8. Klik på Næste-knappen. Nu åbnes EAN.UCC 128-wizarden. Tilføjelse af indhold til EAN.UCC 128 ved hjælp af EAN.UCC 128-wizarden Brug EAN.UCC 128-wizarden til at hjælpe dig med at tilføje de nødvendige applikationsidentifikatorer (AI) i stregkoden. Gennemfør følgende trin med wizarden: Label Gallery Lynguide 69

76 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning 1. Vælg 10 batch- eller lot-nummer. Valg af applikationsidentifikator fra listen 2. Klik på Næste-knappen. 3. Vælg Fast, og klik på Næste-knappen. 4. Indtast prøvedataene, for eksempel '12345'. 5. Klik på Næste-knappen. Der åbnes en dialogboks, som viser alle AI, som er indeholdt i denne stregkode. 6. Klik på Tilføj-knappen for at begynde at tilføje en ny AI. Vælg for eksempel AI 21 (serienummer). Gentag trom 1 til 5 ovenfor. Label Gallery Lynguide 70

77 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Der er defineret to applikationsidentifikatorer 7. Klik på Afslut-knappen, når du er tilfreds med de designede AI og deres placering inden for stregkoden. EAN.UCC 128-stregkoden placeres på etiketten. Linkning af en etiket til avancerede databaser Du kan bruge Label Gallery til at hente data fra en hvilken som helst database på din computer eller fra netværket. Hvis du har de rigtige databasedrivere, kan du etablere forbindelse til databasen og bruge dens records på etiketten. Label Gallery Free indeholder ingen database-option. ** Denne funktion findes ikke i Label Gallery Free-udgaven. Med Label Gallery kan du etablere forbindelse til en hvilken som helst type database; det kræver blot, at du har de rigtige databasedrivere installeret på din computer. Label Gallery understøtter forskellige databasedrivere, fx ODBC, OLE DB og BDE. Din computer har forudinstallerede databasedrivere til hyppigt anvendte databasetyper, men du kan altid installere ekstra drivere. Label Gallery Lynguide 71

78 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Du har fuldstændig kontrol over, hvilke records i databasetabellen der vil blive udskrevet. Som standard udskrives alle records, men du har også mulighed for at vælge, hvilke records der skal udskrives. Før etiketterne behandles, kan du vælge, hvilke records i tabellen du vil udskrive. Du kan også angive, hvor mange eksemplarer du vil have for hver record. Avancerede record-udvælgelsesteknikker findes også i Label Gallery. Du kan oprette databasefiltre, så du kun får de records, der opfylder betingelserne. Den samme funktionalitet giver dig mulighed for at slå to eller flere databasetabeller sammen og på den måde hente værdier til det samme produkt fra flere databaser. Manuel modificering af SQL-sætningen er tilgængelig for avancerede brugere. Yderligere oplysninger om linkning til de avancerede databaser kan findes i brugervejledningen eller hjælpefilen. Brug af avancerede objekter og funktionerr i Label Gallery De faciliteter, der beskrives I dette kapitel, findes ikke i Free- og Easy-udgaverne af Label Gallery. Oprettelse af tekstboksobjekt Tekstboksobjektet giver dig mulighed for at bruge fortløbende tekst inden for den designede tekstboksramme uden at være begrænset til tekst på en enkelt linje. Sådan oprettes et tekstboksobjekt: 1. Klik på -knappen i Værktøjsboksen. Tekstboksmarkøren vises på skærmen. 2. Flyt markøren til det sted på etiketten, hvor du vil placere tekstboksobjektet, og klik på de med musen. Objektets egenskaber åbnes. 3. Åbn fanebladet Værdier, og indtast tekstindholdet. Label Gallery Lynguide 72

79 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Indlæsning af værdi for tekstboksobjekt 4. Klik på OK-knappen. Tekstboksobjektet placeres på etiketten. 5. Dobbeltklik på tekstboksen for at få adgang il dens egenskaber. 6. Gå til fanebladet Detaljeret, og vælg Bedst mulige pasning. Når du ændrer tekstboksrammens størrelse, tilpasses indholdet automatisk til den nye størrelse. Alle tre tekstobjekter findes i Label Gallery Label Gallery Lynguide 73

80 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Oprettelse af Rich Text (RTF)-boksobjekt Rich Text-boksobjektet giver dig mulighed for at formatere tekst i alle skrifttyper og typografier. Sådan oprettes et Rich Text-boksobjekt: 1. Klik på -knappen i Værktøjskassen. Rich Textboksmarkøren vises på skærmen. 2. Flyt markøren til det sted på etiketten, hvor du vil placere tekstboksobjektet, og klik på det med musen. Rich Text-editoren åbnes. 3. Indlæs indholdet. 4. Brug tekstværktøjslinjen i editoren til at formatere skrifttegnene. 5. Klik på OK-knappen. Rich Text-boksobjektet placeres på etiketten. 6. Dobbeltklik på Rich Text-boksen for at åbne dens egenskaber. 7. Gå til fanebladet Detaljeret, og vælg Bedst mulige pasning. 8. Klik på OK-knappen. Når du ændrer Rich Text-boksens størrelse, ændres tekstens størrelse automatisk. Brug af funktionernee til at manipulere etiketdata Label Gallery giver dig mulighed for at arbejde med variable værdier på etiketten, manipulere med værdierne og bruge dem til andre etiketobjekter. Label Gallery har en gruppe funktioner, som du kan benytte dig af, når du arbejder med de variable værdier. Der er altid Der er altid et eller andet input til funktionen, som funktionen manipulerer, og altid et eller andet output, der gemmes i en funktionsgenereret variabel. Den funktionsgenererede variabel kan linkes til etiketobjekter eller bruges i andre funktioner. I Label Gallery har du mange funktioner til rådighed, fx konkatenering (til sammenkædede felter), tilføjelse af delsæt eller dato, FACT, HIBC og Visual Basic-script. Visual Basic-script er en effektiv funktion, som giver dig mulighed for avanceret datamanipulation. Yderligere oplysninger om funktionerne i Label Gallery findes i brugervejledningen eller i filen Hjælp. Label Gallery Lynguide 74

81 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Styring af klipper i printeren Hvis du har en termoprinter med klipper, kan du styre klipningen fra Label Gallery. Du skal bruge GalleryDriver til din termoprinter, hvis du vil styre den installerede klipper. Sådan sættes klippekontrollen op: 1. Vælg Etiketopsætning i menuen Filer. 2. Gå til fanebladet klippeindstillinger. 3. Vælg Aktiver klipning. Aktivering af klippefunktionaliteten Easy-udgaven af Label Gallery kan kontrollere skærefunktionen. Du kan do ikke bruge dialogboksen Etiketopsætning. I stedet skal du definere skæreparametrene i egenskaberne for den pågældende prnterdriver. Vejledning i opsætning af skærefunktionen i Label Gallery Easy findes i filen Hjælp. Label Gallery Lynguide 75

82 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Design af en intelligent RFID-etiket Denne facilitet findes ikke i Free- og Easy-udgaven af Label Gallery. Radiofrekvensidentifikation (RFID) dækker teknologier, som anvender radiobølger til automatisk at identificere enkelte elementer eller grupper af elementer. Label Gallery og GalleryDriver understøtter programmering og udskrivning af RFID-tags, som er indlejret i en etiket. Du kan kun anvende RFID-funktionalitet i Label Gallery, hvis du har GalleryDriver med RFID-understøtning installeret. Sørg for at installere GalleryDriveren til din RFID-printer, før du designer og udskriver en intelligent RFID-etiket. Opret intelligent RFID-etiket 1. Klik på -knappen i standardværktøjslinjen. Etiketopsætnngswizarden går i gang. 2. Vælg den printer, der understøtter udskrivning af intelligente RFIDetiketter. 3. Klik på Finish-knappen. Du vil se, at RF-tag-kommandoen er aktiveret i Værktøjskassen i venstre side af Label Gallerys arbejdsvindue. RF-tag er klar til brug Label Gallery Lynguide 76

83 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning Kodning af RF-tag De RF-tags, der er indlejret i etiketten er normalt enten HF-tags eller UHF-tags. 1. Klik på knappen i Værktøjskassen, så du kan begynde at indkode dataene. Dialogboksen for RF-tags åbnes. Kodning af indhold for RF-tag 2. Vælg den type RF-tag, du vil bruge, i listeboksen foroven i dialogboksen. 3. Vælg Brug RF-tag i etiket. Hvis du ikke vælger denne mulighed, gemmes definitionen af tag-indholdet, men sendes ikke til printeren. 4. Gå til den første tilgængelige blok i afsnittet Datablokke, og klik på Data-cellen i tabellen. 5. Indtast den værdi, du vil indkode i denne blok. Gentag processen for andre blokke. 6. Klik på OK-knappen. Der åbnes en skematisk oversigt over RFIDtag-antennen i etikettens baggrund, som identificerer definitionen af RFID-dataene på etiketten. Label Gallery Lynguide 77

84 Kapitel 3: Etiketdesign og -udskrivning RFID-tag-antenne i baggrunden 7. Du kan fortsætte med at designe den intelligente etiket med ikke- RFID-data som beskrevet i de foregående afsnit. Når som helst du udskriver etiketten, vil RFID-dataene blive sendt til printeren. Printeren udskriver den intelligente RFID-etiket og programmerer samtidig den indlejrede RFID-tag ind i etiketten. Label Gallery Lynguide 78

85 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer 4. Andre Label Gallery-applikationer Label Gallery indeholder meget mere end blot etiketdesign og udskrivning. I det følgende kapitel lærer du at o forenkle etiketudskrivningen ved at benytte formularer: Formularer kører som en autonom applikation og modificeres, så de dækker brugerens behov; o administrere etiketudskrivningen ved hjælp af GalleryPrint: Vælg alle udskrivningsfunktioner ét vindue;. o benytte automatisk etiketudskrivning ved hjælp af GalleryWatch: et middleware Label Gallery-integrationsmodul, som føjer etiketudskrivning til en hvilken som helst eksisterende applikation; o gemme hyppigt anvendte etiketelementer på en printer, så du kan udskrive etiketterne hurtigere eller bruge dem fra andre applikationer. Du skal bruge TruePro-udgaven af til de fleste af de avancerede opgaver, der behandles i dette kapitel. Etiketudskrivning ved hjælp af brugerdefinerede formularer Denne facilitet findes ikke i Label Gallery Free, Easy og Label Gallery Plus. GalleryForm er en front-end-applikationsgenerator, som findes i Label Gallery TruePro. Du kan oprette din egen inddata-applikation, selv om du ikke har lært at programmere. Hovedformålet med at benytte formularer er at gøre det lettere for operatøren at udskrive fejlfri etiketter. Nedenstående figur viser den etiketfil, som indeholder promptede felter, og variable billed- og stregkodeobjekt. Formularfilen genereres altid ud fra etiketfilen. Før du kan oprette en formular, skal du oprette en etiket med Label Gallery Plus. Etiketfilen giver let adgang til alle nødvendige oplysninger og kommandoer. Label Gallery Lynguide 79

86 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer På formularen kan du vælge din record i tabellen forneden. Du kan også vælge printer på en rullemenu og bruge en knap til at udskrive etiketten i et foruddefinerede antal. Etiketten (til venstre) danner grundlag for formularen (til højre). Oprettelse af en formular Ved hjælp af ny formular-wizarden kan du let oprette en formular. Wizarden etablerer forbindelse til etiketten, henter variabler fra etiketten og genererer formularfilen. Din etiket skal designes, før du kan definere en formular. Sådan opretter du en formular: 1. Åbn GalleryForm. 2. Start ny formular-wizarden ved at klikke på knappen, eller gå til filmenuen, an vælg kommandoen Ny/ Ny formular-wizard. Ny formular-wizarden åbnes. 3. Læs resumeet, og klik på Næste-knappen. 4. Vælg standard- Windows-skrivebordsapplikation for platformstypen. Klik på Næste -knappen. 5. Klik på -knappen, og bladr til prøveetiketten LABEL2.LBL. 6. Aktiver Placer forhåndsvist objekt på formularen, og klik på Næste-knappen. Label Gallery Lynguide 80

87 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer Valg af etiketfil i ny formular-wizarden 7. Vælg Brug standardskabelon, hvorefter den genererede formular oprettes. Klik derefter på Næste-knappen. Der åbnes et nyt vindue. 8. Vælg vertikal justering af objektet, og klik på Næste-knappen. Der åbnes et nyt vindue. 9. Vælg venstrejustering af overskrifterne, og klik på Næste-knappen. Der åbnes et nyt vindue. 10. Det sidste skærmbillede i wizarden viser en oversigt over dine valg. Når du godkender indstillingerne ved at klikke på Afslut, genereres formularen. 11. Gem formularen på en disk, før du kører den. Klik på -knappen, eller vælg kommandoen Gem i Fil-menuen. 12. Afprøv formularen. Kør den ved at klikke på -knappen eller vælge Kør-kommandoen i Design-menuen. 13. Indtast værdierne for variable felter på etiketten. Se, hvordan forhåndsvisningen af etiketten opdateres for hver gang, der ændres data. 14. Udskriv etiketten til standardprinteren ved at klikke på Udskrivknappen. 15. Luk den kørende formular ved at klikke på Afslut-knappen. Label Gallery Lynguide 81

88 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer Den genererede formularfil Beskyt formularen mod ændringer ved at oprette en genvej til formularfilen på den stationære pc. Hvis du dobbeltklikker på genvejen, vil formularen køre, og operatøren kan ikke skifte tilbage til designtilstanden. Modificering af en formular Du kan redigere eller gendesigne formularer med GalleryForm-applikationen. For at kunne gøre det, skal du have tilstrækkelig adgangstilladelse til Label Gallery. At designe formularer i GalleryForm ligner processen i Label Gallery Plus. De to applikationers grænseflader ligner hinanden. Sådan modificeres en formular: 1. Åbn GalleryForm. 2. Klik på -knappen, eller vælg kommandoen Åbn i Fil-menuen. 3. Bladr til og åbn den formularfil, du vil modificere. Alle GalleryFormfiler har filtypenavnet OFF. 4. Foretag ændringerne i formularen. Brug Værktøjskassen i venstre side til at placere nye objekter på etiketten. 5. Dobbeltklik på formularobjekterne. Nu vises deres egenskaber, så de kan ændres. 6. Foretag dine ændringer i formularen, og gem filen. Label Gallery Lynguide 82

89 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer Etiketudskrivning med GalleryPrint Denne facilitet findes ikke i Label Gallery Free, Easy og Label Gallery Plus. GalleryPrint er en autonom applikation, som giver mulighed for hurtig og let etiketudskrivning. Du kan starte den fra Label Gallery TruePros programgruppe i startmenuen. Ved hjælp af GalleryPrint kan du vælge alle nødvendige udskrivningshandlinger i ét vindue: - Vælg den etiket, der skal udskrives - Indstil værdierne for variabler - Vælg records i databasen - Foretag ændringer i printeren og dens egenskaber - Definer antallet af etiketter - Se forhåndsvisning af etiketten - Udskriv etiketten Applikationen GalleryPrint giver hurtig adgang til etiketudskrivning. GalleryPrint findes i Label Gallery TruePro. Label Gallery Lynguide 83

90 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer Automatisk etiketudskrivning Denne facilitet findes ikke i Label Gallery Free, Easy og Label Gallery Plus. Med Label Gallery kan du udskrive stregkodeetiketter automatisk og uovervåget. Middleware-integrationsmodulet GalleryWatch anvendes til at overvåge forskellige systembegivenheder og udløser foruddefinerede handlinger efter ændringen. Eksisterende databaser og andre datakilder kan let anvendes som etiketinput. En fil, der er anbragt i en hvilken som helst mappe, detekteres, og dataene trækkes ud af filen og anvendes på etiketterne. Hele processen er automatiseret og kræver ingen indgriben fra brugerens side. Middleware-integrationsmodulet GalleryWatch kan håndtere flere triggerimpulser samtidigt og udskriver etiketter til et hvilket som helst antal printere. Andre detekteringsmetoder er bl.a. kommunikation på den serielle port, kommunikation via TCP/IP-porten og tjek af meddelelser på mailserveren. De indbyggede filtre indsamler dataene fra triggerhændelser. Data kan manipuleres ved hjælp af den effektive Visual Basic-scripting. Yderligere oplysninger om automatisk etiketudskrivning finde i brugervejledningen til Label Gallery samt hvidbøger og læreprogrammer på Label Gallerys website på adressen Lagring af skrifttyper og grafik på printeren. Denne facilitet findes ikke i Free- og Easy-udgaven af Label Gallery. Label Gallery sikrer hurtig og stabil etiketudskrivning til termoprintere med GalleryDriver, som indeholder optimerede Windows-termoprinterdrivere. GalleryDriver understøtter printertilbehørshardware som skæremekanismer og forskellige etiketfølere, men også printer-residente objekter. Det vil sige skrifttyper og stregkoder, som er indbygget i printeren. Printere udskriver altid etiketter, der benytter residente objekter, meget hurtigt, fri driveren genererer en udskrivningsfil, som refererer til de objekter, der allerede Label Gallery Lynguide 84

91 Kapitel 4: Andre Label Gallery-applikationer er lagret i printerens firmware. Udskrivningsfilen er kort og kan hurtigt overføres til printeren. Når du udskriver etiketter med grafiske g ikke-residente objekter, konverteres alle u-understøttede objekter til billeder og sendes til printeren som grafik. Denne metode sikrer, at etiketten udskrives korrekt på alle printere. Men udskrivningshastigheden varierer på forskellige printere, afhængigt af, hvor mange objekter der genkendes internt af printeren. Løsningen til hurtig udskrivning er GalleryMemMaster til administration af hukommelseskort, som giver dig mulighed for at gemme - Windows-skrifttyper (fx true type, open type og type1) på printeren. - Billeder Skrifttyper og billeder kan downloades til printerens interne hukommelse eller hukommelseskort. Eneste begrænsning af antallet af objekter, der kan downloades, er hukommelsens størrelse. Nå objekterne er gemt i printeren, skal du ikke sende dem til printeren igen. Objekterne kaldes frem fra printerens hukommelse, hvilket sikrer hurtig reaktion på udskrivningstidspunktet. Andre applikationer kan også udnytte de downloadede objekter og udskrive etiketter hurtigt. Indholdet af et hukommelseskort kan bruges på mange etiketter. Administration af databaser Denne facilitet findes ikke i Free- og Easy-udgaven af Label Gallery. Label Gallery har applikationen GalleryData til administration af databaser. Du kan bruge GalleryData til følgende opgaver: - Åbning af en database - Tilføjelse af nye records - Fjernelse af eksisterende records - Datasøgning - Modificering af databasestruktur - Oprettelse af ny database Label Gallery Lynguide 85

92 Kapitel 5: Teknisk support 5. Teknisk support Hvis du oplever tekniske vanskeligheder, når du bruger Label Gallerysoftwaren, er det første, du skal gøre, at slå op i online-hjælpen og de brugervejledninger, der ligger på Label Gallery-cd en. Online Support Hvis du ikke kan løse problemet på egen hånd, skal du kontakte din lokale forhandler eller repræsentationskontorer, der er anført i emnet Kontaktoplysninger. Label Gallery Lynguide 86

93 Kapitel 5: Teknisk support Kontakt information SATO GROUP OF COMPANIES Singapore SATO GLOBAL BUSINESS SERVICES PTE. LTD. (GBS) 438B, Alexandra Road, #09-01/02 Alexandra Technopark, Singapore TEL: FAX: Website: Regional HQ America SATO INTERNATIONAL AMERICA, INC. (SIA) A Nations Ford Road, Charlotte, NC 28273, U.S.A. TEL: FAX: Europe SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V. (SIE) Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, Belgium TEL: FAX: Asia Pacific SATO INTERNATIONAL ASIA PACIFIC PTE. LTD. (SIP) 438B, Alexandra Road, #09-01/02 Alexandra Technopark, Singapore TEL: FAX: AMERICAS SATO AMERICA, INC. (SAI) A Nations Ford Road, Charlotte, NC 28273, U.S.A. TEL: FAX: Website: Sales: Technical Support: : Label Gallery Lynguide 87

94 Kapitel 5: Teknisk support EUROPE United Kingdom, Ireland SATO UK Valley Road, Harwich, Essex CO12 4RR, United Kingdom TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Germany, Austria, Switzerland SATO GERMANY Frankfurter Straße 95, Raunheim, Germany TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Netherlands, Belgium, Luxemburg SATO BENELUX Techniekweg 1b, 3481 MK Harmelen, Netherlands TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: France, Algeria, Benin, Cameroon, Côte d'ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Monaco, Morocco, Senegal, Tunisia SATO FRANCE Parc d'activités, Rue Jacques Messager, Templemars, France TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Label Gallery Lynguide 88

95 Kapitel 5: Teknisk support Poland, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Russia, Slovakia, Ukraine SATO POLSKA Panattoni Park II, Ul. Ryszarda Chomicza 3, Nowa Wieś Wrocławska, Kąty Wrocławskie, Poland TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Spain, Portugal SATO IBERIA Dels Corrals Nous, 35-39, Pol. Can Roqueta, Sabadell, Barcelona, Spain TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Sweden, Norway, Denmark, Finland, Iceland SATO NORDIC Mölndalsvägen 91, SE Göteborg, Sweden TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Italy, Bulgaria, Croatia, Greece, Macedonia, Malta, Slovenia, Turkey, Vatican City, Yugoslavia SATO ITALY Via Mazzini, 12, Binago (CO) Italy Website : Sales: Technical Support: Label Gallery Lynguide 89

96 Kapitel 5: Teknisk support ASIA PACIFIC Singapore SATO ASIA PACIFIC PTE. LTD. (SAP) 438B, Alexandra Road, #09-01/02 Alexandra Technopark, Singapore TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Malaysia SATO AUTO-ID MALAYSIA SDN. BHD. (Sales) (SAM) SATO MALAYSIA SDN. BHD. (Production) (SMS) No.25, Jalan Pemberita U1/49, Temasya Industrial Park, Section U1, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Thailand SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD. (STC) - Japanese Website / Thai Website 292/1 Moo 1 Theparak Road, Tumbol Theparak, Amphur Muang, Samutprakarn 10270, Thailand TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: China SATO SHANGHAI CO., LTD. (SSC) - Chinese Website Room , International Corporate City, 3000 North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai , China TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Label Gallery Lynguide 90

97 Kapitel 5: Teknisk support Australia SATO AUSTRALIA PTY LTD. (SAU) 1/1 Nursery Avenue, Clayton Business Park, Clayton, VIC 3168, Australia TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: New Zealand SATO NEW ZEALAND LTD. (SNZ) 30 Apollo Drive, Mairangi Bay, Auckland, New Zealand TEL: FAX: Website : Sales: Technical Support: Omfattende kontaktoplysninger på verdensplan SATO operationer kan findes på internettet på Label Gallery Lynguide 91

98 Kapitel 6: Indeks 6. Indeks Activation, 16 Edition Upgrade, 37, 40, 41 Network, Workstation, 26 Parallel Key, 21 USB Key, 21 Web, on the, 22 Aktivering Aktiveringskode, 22, 26 Versionsopgradering, 31, 32, 33, 34, 37 Aktivering med hardwarenøgle, 17 Data, serialiserede. See Variable Field Database, 61 Advanced, 71 Connect Label to, 61 Formatering af data, 62 GalleryData, 85 Select Data, 65 Tekst, 61 Text File Wizard, 62 Datovariabel. See Variable Field Demo Mode. See Label Gallery Design af etiketter. See Label Design Dimensions, Label, 46 EAN.UCC 128, 68 Easy. See Label Gallery Easy ENGINE. See GalleryEngine, See GalleryEngine Etiketdesign, 44 Etiketudskrivning Udskriftsvisning, 55 Felter til variable, 56 Form. See GalleryForm Free. See Label Gallery Free Funktion, 72, 74 GalleryData, 2 Managing Database, 85 GalleryDriver. See Printer Driver GalleryEngine. See Label Gallery, See Label Gallery GalleryForm, 2, 79 Create, 80 Modify, 82 GalleryMemMaster, 2, 85 GalleryPrint, 2, 83 GalleryWatch, 2 Automatic Label Printing, 84 Hardware Key, 21 Hardwarenøgle parallelnøgle, installation og aktivering, 21 USB-nøgle, installation og aktivering., 21 Indlæsning af input fra tastatur, 56 Input fra tastatur. See Variable Field Installation, 6 Edition Upgrade, 30 GalleryDriver, 10 Hardware Key, 21 Network Edition, 6, 7, 13 Network Edition, Workstation, 15 Parallel Key, 21 Printer Driver, 10 Single User Edition, 6, 7 Software Requirements, 6 System Requirements, 6 Upgrade, 28 USB Key, 21 Versionsopgradering, 28, 29, 33 Installation med wizard, 8 Label Gallery Lynguide 92

99 Kapitel 6: Indeks Installationswizard, netværksserver, 14 Justering, etiket, 53 Label Design Advanced Label, 68 Basic Label, 44 EAN.UCC 128 Compliance, 68 RFID Smart Label, 76 Label Gallery Demo Mode, 27 GalleryEngine, 3, 4 Label Gallery Easy, 3 Label Gallery Free, 3 Label Gallery Plus, 2 Label Gallery Plus Print Only, 3 Label Gallery TruePro, 1 Label Gallery TruePro Print Only, 3 Pocket Label Gallery, 3 Product Overview, 1 Software Package, Content, 4 Label Gallery Easy. See Label Gallery Label Gallery Free. See Label Gallery Label Gallery Network, 13 Activation, 26 Installation, 13 System Requirements, 6, 7 Label Gallery Plus. See Label Gallery Label Gallery Plus Print Only. See Label Gallery Label Gallery TruePro. See Label Gallery Label Gallery TruePro Print Only. See Label Gallery Label Printing, 55, 83 Automatic Printing, 84 Database, from, 67 Printer Driver, Installation, 10 Printer Settings, Change, 60 Select a Printer, 45 Network Edition. See Label Gallery Network Nøglenummer, 22 Object Bar code, 50 Picture, 52 Rich Text Box (RTF), 74 Text Box, 72 Text, Non-changing, 48 Opgradering af version, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37 Parallelnøgle. See Hardware Key Plus Print Only. See Label Gallery Plus Print Only Pocket Label Gallery. See Label Gallery Præfiks, 59 Printer Driver, installation, 11 Printer Driver, Installation, 10 Printing. See Label Printing Product Overview. See Label Gallery Radio frequency identification (RFID) Design, Smart Label, 76 RF tag, encode, 77 Radiofrekvensidentifikation (RFID), 76 Registreringsnummer, 22 Restrictions. See Software Restrictions RFID. See Radio frequency identification (RFID) Serialiserede data. See Variable Field Software Requirements, 6 Software Restrictions, 5 Styring af klipper, printer, 75 Suffiks, 59 Label Gallery Lynguide 93

100 Kapitel 6: Indeks Support, 86 System Requirements, 6 Technical Support. See Support Tidsvariabel. See Variable Field TruePro. See Label Gallery TruePro TruePro Print Only. See Label Gallery TruePro Print Only Udskriftsvisning af etiket, 65 Upgrade, 28 Edition, 30, 37, 40, 41 Installation, 28 USB-nøgle. See Hardware Key Variabel. See Variable Field Variabelt felt Dato, 58 Serialiserede data, 57 Tid, 58 Wizard Aktivering, 22 EAN.UCC 128, 69 Printer Installation, 11 Windows Add Printer, 12 Wizard for etiketopsætning, 45 Label Gallery Lynguide 94

101 Label Gallery Lynguide 95 Kapitel 6: Indeks

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installering af Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Installering af Microsoft Office... 2 Oplysninger inden installeringen... 2 Installering af Microsoft Office... 3 Introduktion...

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005)

Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationsguide til SAP Business One 2005 SP1 (SBO 2005) Installationen af SBO 2005 Service Pack 1består af flere enkeltkomponenter. Først og fremmest skal der installeres en database til at indeholde

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation

Xerox Device Agent, XDA-Lite. hurtig vejledning til installation Xerox Device Agent, XDA-Lite hurtig vejledning til installation Hvad er XDA-Lite? XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Nero 7-understøttelse af Windows Vista TM

Nero 7-understøttelse af Windows Vista TM Nero 7-understøttelse af Windows Vista TM Nero AG Oplysninger om copyright og varemærker Denne kortfattede vejledning med alt indhold tilhører Nero AG og er ophavsretligt beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 20 WinSvin Via netværk Indholdsfortegnelse WinSvin via Netværk.... 3 Installation på server. Program og data deles herfra... 3 Installation på arbejdsstation. Program og data ligger på server.... 11 Installation

Læs mere

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning

Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Dansk Ride Forbund Stævnesystem 2 Installationsvejledning Redigeret Marts 2009 DANSK RIDE FORBUND Stævnesystem 2 Installationsvejledning Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Minimumskrav 3 2. Download

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Aktiveringsvejledning

Aktiveringsvejledning Aktiveringsvejledning Kontakt www./dk/support Tlf. 6312 6015 E-mail: support@mv-nordic.dk 1 Widgit Produktaktivering Widgit Produktaktivering giver dig mulighed for at aktivere og administrere licenserne

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1

Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Installationsguide til Oracle Database XE 10.2 og APEX 3.1.1 Oracle Database Express Edition (XE) er Oracles lille gratis database tilsvarende Microsofts SQL Server Express Edition. Oracle Database XE

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Installationsvejledning til Online Banking 4.60

Installationsvejledning til Online Banking 4.60 til 4.60 Indhold Introduktion til installation af... 3 Kom hurtigt i gang med... 3 Hvornår kan vi komme i gang med at anvende?... 3 Ny installation... 4 Følg interne forretningsgange... 4 Installation

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger

For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger For kunder, der bruger Windows til netværkstilslutninger Når der bruges et andet styresystem eller en anden arkitektur for serveren og klienten, vil forbindelsen muligvis ikke fungere korrekt ved brug

Læs mere

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE

DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut Business Software INSTALLATIONSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN GUIDE TIL AT OPDATERE DIN VERSION AF MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSION 8.0 ELLER NYERE Mamut kundskabsserie,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system

OPDATERINGSGUIDE. Opdatering af dit Mamut-system OPDATERINGSGUIDE Opdatering af dit Mamut-system DETALJERET TRIN-FOR-TRIN VEJLEDNING I HVORDAN DU OPDATERER FRA MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TIL VERSION 12. Mamut Temasserie, 6 2009 2 TJEKLISTE INDHOLD

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5

Login på RDS-løsningen via web-adgang... 4. Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min... 5 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 19 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret (Tønder Kommune tager ingen ansvar for opdateringerne fra Microsoft og installation af dem)... 2 Login

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skærmtastatur med en virtuel musekliksfeature og taleoutput lader dig skrive hurtigt og arbejde med

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4 Vedligehold...5

Læs mere

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Visual. Installation, systemkrav og kommunikation. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Visual Installation, systemkrav og kommunikation Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning Indhold Sådan kommer du i gang... Installation af IHC Visual... Pc-systemkrav...

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbmobillæser og kmobillæser Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og -produkter er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik

lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik lizengo vejledning Gemme Windows på et USB-stik Windows auf einen USB-Stick kopieren lizengo vejledning For at få den ønskede vejledning, klik på den udgave af Windows, som du vil kopiere til USB-stikket.

Læs mere

Gratis Office 365 til ansatte og studerende

Gratis Office 365 til ansatte og studerende Gratis Office 365 til ansatte og studerende Ansatte og studerende kan downloade og installere Office 365 på deres private pc (= Office 2013) og/eller Mac (= Office 2016). Office 365 må installeres på 5

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor 1

Installation og brug af Document Distributor 1 1 består af server- og klientprogrampakker. Serverpakken skal være installeret på en Windows NT-, Windows 2000- eller Windows XP-computer. Klientpakken kan installeres på alle Windows 9x-, Windows NT-,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk

OTOsuite. Installationsmanual. Dansk OTOsuite Installationsmanual Dansk Dette dokument beskriver, hvordan du installerer OTOsuite-software fra en DVD, en memory stick eller en zippet fil. Systemkrav 1,5 GHz processor eller bedre (2 GHz anbefales)

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Installation

WEB-DIRECT Brugerguide Installation WEB-DIRECT Brugerguide Installation Indhold 1. Start WEB-DIRECT... 3 1.1 Installation... 3 1.2 Checkliste:... 3 1.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 3 1.2.2 Opsætning af browser til at

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life

Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Brugervejledning i behandling af lokale mål i Operation Life Installation Programmet downloades fra internettet. Åben et netlæserprogram (f.eks. Microsoft Internet Explorer) og indtast denne adresse: www.mibit.dk/oprlife

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

TRUST GAMER NETWORK KIT USB

TRUST GAMER NETWORK KIT USB TRUST GAMER NETWORK KIT USB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

- så er livet lidt lettere!

- så er livet lidt lettere! - så er livet lidt lettere! Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren Opsætning af computeren...2 Aktivering af Windows licens...2 Installation af styresystem...3 Kør Windows Update...3 Backupprocedurer...4

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall

Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Installationsvejledning for CAB Service Platform med CABInstall Innehåll INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERET INSTALLATION... 10 YDERLIGERE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Side 1 af 12 Indledning

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere