Introduktionshæfte til. Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktionshæfte til. Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens"

Transkript

1 Introduktionshæfte til Anæstesiologisk afdeling Regionshospitalet Horsens

2 Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret Det er revideret i Januar 2016 af Jon E.P. Olsson. Hæftet er godkendt af den uddannelsesansvarlige overlæge Claus Tscherning Petersen. Det holdes ajour af afdelingens uddannelsesansvarlige yngre læge (UKYL) og revideres ved behov. 2

3 Velkommen Kære kollega Velkommen til Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens. Dette introduktionshæfte til afdelingen indeholder en række nyttige og praktiske informationer. Hæftet skal betragtes som et supplement til afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen som findes på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside ( På afdelingen er der gode og stærke traditioner i forhold til uddannelse af introduktionslægerne. Det er også en afdeling med mange engagerede læger, en god team spirit og et godt arbejdsmiljø. Tonen på afdelingen er således god og uformel, og humor er en del af dagligdagen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med dig! 3

4 De første dage på afdelingen Den første dag møder du klokken 7.45 til afdelingens morgenkonference i anæstesiologisk konferencelokale, som du finder på 1. sal (benyt indgang G). Hvis du ikke tidligere har været ansat på Hospitalsenheden Horsens, skal du til fælles personaleintroduktion klokken 8.30, som foregår i Den Blå Café ved indgang C. Den fælles personaleintroduktion strækker sig over 3 dage. På 4. dagen er der introduktion til afdelingen kombineret med en præsentation af afdelingens udstyr og en introduktion til luftvejshåndtering. Denne introduktionsdag foregår som udgangspunkt sammen med din hovedvejleder eller uddannelsesansvarlig overlæge. Planen for den videre introduktion fremgår af oversigten over din afsnitstilknytning, som du har modtaget af den uddannelsesansvarlige overlæge. 4

5 Arbejdsplan Arbejdsplanen rundsendes på mail. Ofte kommer der en foreløbig vagtplan, hvor vagterne er fordelt, men hvor de forskellige dagsfunktioner for de enkelte dage endnu ikke er angivet. Denne kommer enten på mail eller i dueslagene på sekretariatet (ligger på gangen ned til intensivafsnittet). Ønsker om fri skal du indgive to måneder i forvejen der rundsendes altid en mail, når tiden er inde til at indgive ønsker. Den aktuelle arbejdsplan ligger i konferencelokalet i et stort gult format. Eventuelle ændringer, såsom intern vagtbytning (bemærk at normperioden er på 14 uger), sygdom, overarbejde og såfremt man har været på transport, noteres på denne. Ændringer registreres derefter i lønsystemet af sekretær Hanne Isager Nielsen. Hver dag laves der en oversigt over morgendagens arbejdsfordeling, som gennemgås ved morgenkonferencen så alle ved, hvor alle er. På denne daglige oversigt og på arbejdsplanen findes en række forkortelser. Følgende forkortelser repræsenterer de funktioner, som introduktionslægerne kan varetage: Amb = anæstesiambulatorium til klokken AV = aften-nattevagt i hverdage fra klokken til klokken 8.15 AV1 = aften-nattevagt fredage fra klokken til klokken 9.30 AVL = aften-nattevagt lørdage fra klokken til klokken 9.30 AVS = aften-nattevagt søndage fra klokken til klokken 8.15 DK = Dagskirurgisk Center DS = dagvagt i weekender fra klokken 9.00 til DV1 = døgnvagt lørdag fra kl til klokken DV2 = døgnvagt søndag fra kl til klokken Intensiv = stuegang på intensivafsnittet Kalder = dagsfunktion hvor forvagtstelefonen passes NCE = narko curare elektrochok D = dagsfunktion som kan variere for eksempel anæstesigivning til NCE-behandlinger eller forefaldende arbejde på den centrale operationsgang (COP) Stue = lægestue på COP, For de resterende forkortelser se I-drevet: TEKST\Vagtplaner\Koder\Vagtkodedefinitioner august 2013.doc. 5

6 Beskrivelse af de forskellige funktioner på Anæstesiologisk Afdeling Kalder Man passer forvagtstelefonen, og går således til eventuelle hjertestop, akutte medicinske kald og traumekald. Se endvidere afsnittet De væsentligste opgaver som kan forekomme i løbet af vagten. Derudover hjælper man til med forefaldende arbejde i afdelingen. Tirsdage og torsdage varetages anæstesien til DC-konverteringer på Hjertemedicinsk Afdeling M2 sammen med en anæstesisygeplejerske. Patientjournalerne er færdigskrevet klokken 10, hvorefter der gås anæstesitilsyn. DC-konverteringerne startes umiddelbart derefter (gerne klokken 10.30). Såfremt kalder-funktionen tildeles en introduktionslæge gøres der opmærksom på dette ved morgenkonferencen, således at introduktionslægen kan få tilstrækkelig opbakning ved for eksempel traumekald. Narko Curare Elektrochok (NCE) = elektrochokbehandling Mandage, onsdage og fredage sørger man for anæstesigivningen til elektrochokbehandlinger, som foregår klokken 8.30 i opvågningsafsnittet sammen med en anæstesisygeplejerske og personale fra Psykiatrisk Afdeling. Første gang man som introduktionslæge tildeles denne funktion, skal en mere erfaren kollega gå med for at supervisere til de første anæstesier. Se instruks: Anæstesi til ECT (NCE behandling) på søgeportalen e-dok.rm.dk. Koordinator på COP Funktionen varetages af en speciallæge eller en 1. reservelæge. Denne har telefon Derudover er der dagligt tre læger på operationsgangen. I forhold til forskellig information omkring nye tiltag på COP se mappen "COP-info til læger, som findes på S-drevet under "Anæstesi". Lang dag (på COP) Efter eftermiddagskonferencen passes COP og opvågningsafsnittet af en speciallæge eller en 1. reservelæge frem til klokken 20.00, som således principielt varetager alt forefaldende lægearbejde her. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret til COP og opvågningsafsnittet. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Lægestue (stue) på COP Som udgangspunkt er der hver dag en stue på COP, der bemandes af en yngre læge. Når man har stue-funktion, møder man klokken 7.30 i kaffe-stuen på operationsgangen sammen med anæstesisygeplejerskerne. Ønsker man at passe en bestemt operationsstue i uddannelsesmæssigt øjemed, kontaktes koordinator på COP dagen inden, som vil forsøge at efterkomme ens ønske. Lørdagsstue Hver lørdag er der en speciallæge eller en 1. reservelæge på COP fra klokken 8.00 til 15.24, som principielt varetager alt forfaldende lægearbejde her og på opvågningsafsnittet. Der henvises derfor til denne læge (telefon 25416) ved kontakt til forvagtstelefonen vedrørende arbejdsopgaver relateret hertil. Efter klokken overgår disse arbejdsopgaver til vagtholdet. Dagskirurgisk Center (DKC) Her varetages elektiv dagskirurgi på raske patienter, dvs. ASA klasse 1 og 2 patienter. DKC bemandes af en til to læger dagligt, hovedsageligt speciallæger. På DKC foregår introduktionslægernes primære introduktion til anæstesigivning. 6

7 Intensiv Som introduktionslæge går man superviseret stuegang på en til to intensivpatienter. Se bilag 1. Anæstesiambulatoriet Ambulatoriet bemandes dagligt af en læge og tre anæstesisygeplejersker. Lægens opgaver er at lave anæstesitilsyn, rådgive anæstesisygeplejerskerne i deres tilsyn samt at gennemgå og kvittere for parakliniske undersøgelser. Som udgangspunkt er der patienter i ambulatoriet fra klokken 9.00, indtil da går man til hånde på COP. Arbejdsdagen i anæstesiambulatoriet går til klokken Se mappe i anæstesiambulatoriet Nyt fra anæ. amb.. Vagten (samt kalder-funktion i dagtid) samt tjekliste til første vagt Som introduktionslæge har man den første aften-nattevagt, når den cirka tre måneders introduktionsperiode er gennemført. Forud for den første vagt har man to til tre følgevagter, som går fra klokken til klokken Placeringen af disse vagter planlægger introduktionslægen selv. En følgevagt erstatter således en almindelig dagsfunktion, så man kan holde en fridag, og der dermed opnås næsten timeneutralitet. Følgevagterne noteres på den store gule arbejdsplan, som ligger i konferencelokalet. I hverdage Ved aften-nattevagter i hverdage møder man klokken på intensiv hvor der afholdes intensivkonference og patienterne der er indlagt diskuteres og særlige fokusområde specificeres. Det er en god ide at printe vagtrapport fra CIS (se bilag 1). Kl går man til eftermiddagskonference med resterende delen af afdeling, i anæstesikonferencen på COP. I weekender Ved aften-nattevagter i weekender møder man klokken til vagtoverlevering i personalestuen på intensivafsnittet. I overlapsperioden (klokken ) mødes den kommende og afgående forvagt samt bagvagten. Dette primært med henblik på "hvad der sker i huset" samt "highlights" vedrørende patienterne på intensivafsnittet. Herefter kan dagens stuegangsnotater fra intensivafsnittet i CIS gennemlæses. Ved dagvagter i weekender møder man klokken 9.00 til morgenmad (forvagten tager morgenbrød med på lørdage) og vagtoverlevering på afdelingssygeplejerskens kontor på intensiv, som ligger på gangen ned til intensivafsnittet. På lørdage hjælper forvagten til med stuegang på intensivafsnittet, da der er en læge på COP (se lørdagsstue). På søndage varetager forvagten som udgangspunkt alt forfaldende lægearbejdet på COP og opvågningsafsnittet selvfølgelig i tæt samarbejde med bagvagten. Vagtværelse Vagtværelset ligger på gangen ved receptionen. Nøglen til vagtværelset ligger i øverste skuffe på ved koordinatorcentralen på COP. I receptionen findes en reservenøgle til vagtværelset. Sengelinned findes i særlige opmærket vogne i kælderen hvor man også henter sit arbejdstøj. Man skifter sengetøj om morgenen, så den kommende forvagt møder ind til en ren seng Mad i vagten Personalekantinen holder åbent fra klokken til mandage til torsdage. I personalekantinen findes madautomater, som er tilgængelige hele døgnet via id-kortet, som man også betaler med. 7

8 De væsentligste opgaver, som kan forekomme i løbet af vagten Tilkald til Fødeafdelingen Forvagten kaldes ved dårligt barn eller forventet dårligt barn ved for eksempel instrumentel forløsning. Ring straks til bagvagten og vagthavende anæstesisygeplejerske. Som introduktionslæge kan man deltage i fælles tematræning med Fødeafdelingen og eftermiddagsundervisning i neonatal genoplivning. Se blandt andet instrukserne: Respiratorisk påvirkede nyfødte ansvarsfordeling og Neonatale klargøring inden transport Lommevejledning på søgeportalen e- Dok.rm.dk. Fødeepiduraler Forvagten kaldes ved behov for anlæggelse af epidural blokade på Fødeafdelingen. Der er et kvalitetsmål (NIP fødsler), som angiver, at anlæggelsen skal startes (dvs. anlæggelse af lokal analgesi i huden) indenfor en time, fra fødeepiduralen er bestilt. Jordemoderen på stuen registrerer tiden. Som introduktionslæge går man først alene til anlæggelse af fødeepidural, når kompetancekortet Epidural blokade er godkendt. Se instruks: Epidural analgesi til fødende på søgeportalen e-dok.rm.dk. Akutte sectioer Se retningslinje: Melderutine Sectio caesarae på søgeportalen e-dok.rm.dk. Nervus femoralis blokade Fra 1. juli 2013 er ultralydsvejledt anlæggelse af nervus femoralis blokade, på mistanken om hoftebrud forud for røntgenundersøgelse, en opgave der tilhører Anæstesiologisk Afdeling. Blokket anlægges i Akutafdelingen. Se instruks: UL-vejledt femoralis-blok til hoftefraktur patienter i skadestuen på søgeportalen e-dok.rm.dk. Traumekald Forvagt, bagvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især traumekaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende traumeteam. Patienterne modtages direkte på traumestuen i Akutafdelingen. Ortopædkirurgisk bagvagt eller eventuelt mellemvagt er traumeleder. Som introduktionslæge deltager man i et 1-dagskursus i traumeteamtræning. Se instruks: Delplan 2a Traumemanual på søgeportalen e-dok.rm. Akut medicinsk kald Når akutte medicinske patienter triageres til rødt triageniveau af Akutafdelingens visitatorsygeplejersker tilkaldes det akutte medicinske modtageteam. Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især det akutte medicinske kald over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende modtageteam; akutlæge, medicinsk forvagt, bioanalytikere, serviceassistenter samt skadestuesygeplejersker. Det er akutlægen som er teamleder. Akut kirurgisk kald Når Kirurgiske patienter triageres til rødt triageniveau. Kirurgisk mellemvagt alternativt bagvagt der er teamleader. Akut gynækologisk blødning 8

9 Benyttes til kvinder, der bløder kraftigt efter fødsel. På telefonen står der: "Akut blødning". Anæstesiologisk for- og bagvagt kaldes, anæstesisygeplejerkse samt bioanalytiker (der medbringer akut transfusionspakke). Hjertestop Forvagt og anæstesisygeplejerske modtager hver især hjertestopkaldet over telefonen (tryk under accept på telefonen, når kaldet modtages) sammen med det resterende hjertestopteam bestående af medicinsk mellemvagt og forvagt samt to serviceassistenter. Medicinsk mellemvagt er hjertestopleder. I samarbejde med anæstesisygeplejersken sikres frie luftveje, eventuelt intubation og ved behov anlægges intravenøsadgang. Som introduktionslæge deltager man i den obligatoriske hjertestopundervisning herunder basal og avanceret genoplivning i starten af introduktionsuddannelsen. Intensiv Forvagten kontaktes som udgangspunkt ved spørgsmål angående patienterne på intensivafsnittet. Derudover kan forvagten blive kontaktet med henblik på tilsyn af patienter, som ønskes vurderet i forhold til eventuel overflytning til intensivafsnittet. Alle patientoverflytninger og arbejdet generelt med intensivpatienterne forgår i tæt dialog med bagvagten. Se bilag nummer 1 og se mappen "Intensiv - Læger, som findes på I-drevet under "Anæstesi". Tjekliste inden den første aften-nattevagt Set vagtværelset og linneddepotet Telefonlister Kode til EPJ Kode til CIS Kode til RIS Kode til Impax Kode til medicinskabet på COP Tilstrækkeligt antal følgevagter (oftest to-tre styks) Kan lave et anæstesitilsyn i EPJ Kan lave indlæggelse i CIS Kan bestille røntgenundersøgelse i RIS Set Fødeafdelingen Har fået gennemgået Sechers bord Har fået gennemgået hjertestop bord inkl. CO2 monitor Har læst relevante instrukser Kendskab til afdelingens to typer af smertepumper (manual findes i medicinrummet på COP) Daglige konferencer Afdelingens konferencer afvikles i anæstesiologisk konferencelokale. Morgenkonferencen er fra klokken 7.45 til cirka 8.00, hvorefter der er intensivkonference for de læger, som skal gå stuegang på intensivafsnittet og det afgående vagthold. Eftermiddagskonferencen er fra klokken til cirka 15.15, hvor dagens begivenheder diskuteres og der afholdes undervisning, samt orientering om igangværende og planlagte operationer i vagten. Undervisning, kurser og møder Morgenundervisning 9

10 Der foregår formaliseret undervisning hver torsdag fra klokken 8.15 til cirka klokken Torsdagsundervisningen varetages af afdelingens læger eller udefra inviterede gæster. Hver anden torsdag i måneden erstattes torsdagsundervisningen med yngre lægerådsmøde for alle sygehusets yngre læger. Sygehusets fællestillidsrepræsentant rundsender en mødeindkaldelse indeholdende dagsorden og mødested. Den sidste torsdag i hver måned er allokeret til klinisk morgenmøde, som er fællesundervisning for alle sygehusets læger. 5-minutter Hver mandag, onsdag og torsdag er der et 5 minutters undervisningsindslag i forlængelse af eftermiddagskonferencen, som varetages af afdelingens læger på skift, og hvor emnet er valgfrit. Undervisningsplanen lægges af afdelingens UKYL og rundesendes månedligt på mail. Som nystartet introduktionslæge tildeles man 5-minutter til at præsentere sig selv. Andre undervisningstilbud for afdelingens introduktionslæger Et endagskursus i traumeteamtræning, som udbydes to gange årligt (kontakt afdelingslæge Karen Baden Alstrup). Fælles tematræning med Fødeafdelingen (kontakt overlæge Omar Rian). Eftermiddag med gennemgang af neonatal genoplivning (kontakt uddannelsesansvarlig overlæge Claus Tscherning Petersen). Basal genoplivning (en del af den fælles personaleintroduktion til sygehuset). Avanceret genoplivning (Kontakt afdelingslæge Dorte Due). Simulationstræning på COP (kontakt overlæge Lisbet Tokkesdal Jensen). Blokskolen (kontakt afdelingens UKYL) Kurser under introduktionsuddannelse I løbet af introduktionsuddannelsen tilbydes syv specialespecifikke kurser af Videreuddannelsesregion Nord. De specialespecifikke kurser er et supplement til den kliniske uddannelse, og det forventes at introduktionslægen deltager i kurserne. Kurserne er dog ikke obligatoriske i forhold til godkendelsen af introduktionsuddannelsen. Afdelingens UKYL står for tilmeldingen af introduktionslægerne til kurserne, orienteringen af skemalægger omkring kursusdatoerne samt rundsending af programmet over kursusrækken til introduktionslægerne. I introduktionsuddannelsen indgår ét obligatorisk kursus vejledningskurset. Tilmeldingen skal ske på opret dig som Ny bruger og find derefter kurset i kursuskataloget. Man får tjenestefri med løn til deltagelse i kurserne og der udbetales befordringsgodtgørelse (find rejseberegningsskemaet på intranettet under Rejser og kurser ). Der opfordres til samkørsel eller anvendelse af afdelingens klippekort til tog. Andre kurser I løbet af 2016 er det mulighed for at søge om midler til deltagelse af bokstavskurser (ATLS, ALS etc.). Kontakt afdelingens UKYL, Jon E.P. Olsson for mere information. Andre møder Hvert kvartal afholdes yngre lægemøde på afdelingen, hvor mødeindkaldelsen rundsendes af afdelingens tillidsrepræsentant. Lægemøder for enten alle afdelingens læger eller blot speciallægerne afholdes tirsdage efter eftermiddagskonferencen. Den ledende overlæge indkalder til disse møder. Andre praktiske oplysninger Afdelingens skemalægger er overlæge Elsebeth Haunstrup Krogh. 10

11 Ved sygdom meddeles dette til forvagten ( ) inden morgenkonferencen, og man raskmelder sig ligeledes ved at kontakte forvagten inden den pågældende dags eftermiddagskonference. Vedrørende graviditet og anæstesi se instruks: Gravide personaler hos anæstesi og OP på søgeportalen e-dok.rm. dk. På Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicins hjemmeside ( under uddannelse) findes målbeskrivelsen og porteføljen for introduktionsuddannelsen. På Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside ( findes afdelingens uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen. 11

12 Bilag 1 Huskelister for læger på Intensiv Afdeling: Pasning af intensive patienter i vagten Vores introduktionslæger indgår i vagtarbejdet efter 3 måneders ansættelse på Anæstesiafdelingen heraf en ret begrænset dagarbejdstid på Intensiv Afdeling. Læringsmål for introduktionslægen omkring intensiv terapi er ret begrænsede, og man kan derfor ikke forvente, at en introduktionslæge har de fornødne kvalifikationer til at passe svært syge intensive patienter uanset hvor samvittighedsfuld og fagligt flittig den enkelte introduktionslæge er. Behandlingen af patienterne på Intensiv Afdeling er derfor speciallægens ansvar. Det forventes at speciallægen gennemgår alle patienters data i løbet af både aften og nattevagt (dvs. laboratoriedata, røntgen undersøgelser, EOS data etc.) og sikrer at behandlingsplanerne for de enkelte patienter følges. Det er således ikke tilstrækkeligt at spørge reservelægen eller sygeplejersken om der er problemer med patienten. Ønsker speciallægen at uddelegere noget at arbejdet på Intensiv Afdeling til introduktionslægen, forudsætter det at speciallægen er fuldt orienteret om den igangværende behandling og løbende kontrollerer introduktionslægens arbejde. I tilfælde af uddelegering af arbejde forudsættes det at speciallægen gennemgår alle patienter sammen med introduktionslægen i løbet af aftenvagten og endnu en gang inden nattevagten eller i løbet af nattevagten, hvor den enkelte patients problemer gennemgås og der laves handlingsplaner for den enkelte patient. Indlæggelse af ny patient: Udfyld punkterne under knapperne Indlæggelse. Vær omhyggelig med at notere samme indlæggelsestidspunkt i CIS som sygeplejersken noterer EPJ (da det ellers kan give registreringsproblemer). Vær omhyggelig med vægt og højde da disse værdier benyttes i medicinmodulet. Som kontaktlæge anføres en af de faste læger på Intensiv Afdeling. Som kontaktsygeplejerske anføres normalt den sygeplejerske som tager imod patienten. Under lægemiddelliste anføres patientens vanlige medicin uden dosis. Knappen skal lyse grøn, når du er færdig. Resume: Der skal laves så kortfattet og præcist et resume som muligt (husk at tjekke patienthistorie og e-journal). Resumeet skal dog indeholde alle væsentlige informationer, for at sikre korrekt behandling af patienten. Plejepersonalet har ikke afsat tid til at læse mere om patientens sygehistorie end det de kan læse i resumeet! Der skal kun gøres nye notater i resumeet, hvis der er væsentligt nyt omkring patientens tilstand, - som f.eks. re-operationer eller væsentlige CT fund. 12

13 Husk at udregne energi og proteinbehov. Nulstil aldrig resumeet, med mindre du vil skrive et helt nyt resume. Patientstatus: Der laves en relevant og organrelateret gennemgang og der noteres under de relevante knapper. Under knappen plan skal der i afsnittet vurdering laves en aktuel status over patienten, hvor patientens aktuelle hovedproblemer opsummeres evt. med en vurdering af prognose. Under afsnittet plan skal anføres mål for MAP, respiratoraftrapning, sedering, delirscoring, abstinensscoring, mobilisering, ernæring, gennemdyrkning etc. Patientsikkert sygehus: Der skal der dagligt tages stilling til om der fortsat er indikation for anvendelse af CVK (noteres under plan - og der skal dagligt i EOS under resp foretages CPIS score (ved score > 6 må VAP diagnose overvejes) og de 5 felter under resp VAP skal udfyldes evt. vælges ikke relevant. 13

14 Endelig udfyldes blodprøver til næste dag konferer evt. med stamafdelingslæger. OBS hos de fleste patienter måles sporstoffer mandag og torsdag. Husk eventuelle målinger af serumværdier af medicin. Diagnose- og procedurekoder: Husk relevante diagnosekoder heraf en aktionsdiagnose (husk også væsentlige konkurrerende lidelser). Husk alle behandlingskoder. Samtykke: Under knappen samtale findes knappen samtykke. De relevante punkter skal altid gennemgås ved en indlæggelse. (Dette punkt er meget vigtigt!!!) Korrekt udfyldning er en forudsætning for at kunne blive akkrediteret. Medicin: Vær omhyggelig med at ordinere al relevant medicin. Husk muligheden for at sætte en ordination til review. Spec. for antibiotika bør der altid sættes review eller seponeringsdato. De fleste patienter på Intensiv Afdeling skal have trombose- og ulcusprofylakse. Det kan være en fordel med relevante pn ordinationer (diuretika, insulin, serenase etc). Husk at infusioner ikke kan blandes før du har ordineret det. Væskeskema: Der skal altid laves væske / ernæringsplan ved en indlæggelse gældende til næste morgen kl. 06. Husk forventet diurese, perspiratio og afføring. Vær omhyggelig med at medregne alle indgifter incl. medicin, transducer etc. NÅR DU ER FÆRDIG MED AT INDLÆGGE PATIENTEN I CIS SKAL ALLE KNAPPER LYSE GRØNT!!! Daglig stuegang på Intensiv Afdeling 14

15 Sæt dig omhyggeligt ind i patientens aktuelle og tidligere problemer via resume, EPJ og evt. e-journal. Gennemgå resultater i EPJ (laboratoriesvar, mikrobiologisvar, røntgensvar og patologisvar) og kvitter for at du har set dem (og tag handling på det som kræver handling!!). Gennemgå observationer i EOS. Gennemgå væskeskema fra afsluttede døgn. Lav en klinisk gennemgang af patienten sammen med den sygeplejerske der er ansvarlig for patientens pleje. Stuegangen er teamwork og sygeplejersken har ofte rigtigt gode forslag til udredning og behandling og kan give vigtige kliniske informationer om patientens psykiske tilstand, mobilisering, ekspectorat, afføring etc. (Sygeplejersken forbereder sin deltagelse i stuegangen ved at læse resume og behandlingsplan i CIS, samt relevante sygeplejersker notater). Noter din gennemgang af patienten under de relevante afsnit under patientstatus i CIS. Under knappen plan skal der i afsnittet vurdering laves en aktuel status over patienten, hvor patientens aktuelle hovedproblemer opsummeres evt. med en vurdering af prognose. Under afsnittet plan skal anføres mål for MAP, respiratoraftrapning, sedering, delirscoring, abstinensscoring, mobilisering, ernæring, gennemdyrkning etc. Endelig udfyldes blodprøver til næste dag konferer evt. med stamafdelingslæger. OBS hos de fleste patienter måles sporstoffer mandag og torsdag. Husk eventuelle målinger af serumværdier af medicin. Væskeskema: Der skal laves væske og ernæringsplan gældende til næste morgen kl. 06. Husk forventet diurese, perspiratio og afføring. Vær omhyggelig med at medregne alle indgifter incl. medicin, transducer etc Vær opmærksom på hvilken væskebalance du opnår med dine ordinationer. Hvis du tror der er sandsynlighed for at din væskeplan skal revideres i løbet af døgnet, skal du notere dette under plan under patientstatus. Gennemgå og revider medicinlisten seponer uaktuel medicin incl. stoppede infusioner. Gennemgå og revider evt. diagnose- og procedurekoder. ALLE KNAPPER SKAL LYSE GRØNT NÅR DU ER FÆRDIG MED STUEGANG. Særligt fokus på Patientsikkert Sygehus: Det er vigtigt at foretage registrering af CVK og respiratorbehandling under procedurekoder. 15

16 Der skal der dagligt tages stilling til om der fortsat er indikation for anvendelse af CVK (noteres under plan - og der skal dagligt i EOS under resp foretages CPIS score (ved score > 6 må VAP diagnose overvejes) og de 5 felter under resp VAP skal udfyldes evt. vælges ikke relevant. Vælges diagnosen sepsis skal sepsisskema udfyldes. Normalt registrerer sygeplejersken tryksår, PVK og KAD pakkerne, men det er et fælles ansvar at alle registreringer bliver udført. 16

17 Der laves APACHE II og SAPS II scoring efter 24 timer og dagligt SOFA score. Du kan hente mange af data ved at trykke på knappen Hent fra EOS men husk at vurdere om de er valide. Udskrivning af patient fra Intensiv Afdeling Ved udskrivning fra Intensiv Afdeling eller overflytning til anden intensiv afdeling er det vigtigt at resume er opdateret korrekt og relevant. Du skal vurdere om patienten er i en tilstand, hvor udskrivning eller overflytning er forsvarlig. Patientens medicin skal revideres og føres ajour i EPJ. Du skal lave et forslag til behandlings- og væskeplan som rækker til næste morgen. Du skal ordinere blodprøver etc. til næste dag. Gennemgang af diagnosekoder og behandlingskoder alle behandlingskoder der kræver afslutning skal afsluttes (f.eks. respiratorbehandling). Alle diagnose og behandlingskoder er vigtige men nogle har særlig (økonomisk) betydning, f.eks: respiratorbehandling, dilatationstracheostomi, vasopressor og specielt kombinationsbehandling med vasoaktive og hjertestimulerende farmaka, CRRT, NIVbeh, PEP-beh, udvidet hæmodynamisk monitorering, hypothermibeh. Vær sikker på at der anføres samme udskrivningstidspunkt i CIS og EPJ. ALLE KNAPPER SKAL LYSE GRØNT NÅR DU HAR FÆRDIGUDSKREVET PATIENTEN!! Patienten flyttes til standby plads en af de faste læger på Intensiv Afdeling vil efterfølgende arkivere patienten. Kommer du i en situation hvor en patient skal genindlægges på Intensiv Afdeling og stadig er på en stand by plads, må du ikke fortsætte ved at flytte stand by patienten tilbage på en stueplads. Det giver kaos i patientregistreringen!! I stedet kan bagvagten flytte patienten til arkivet og give en af de faste læger på Intensiv besked om at det er gjort og genindlægge patienten på vanlig vis. Rapport ved eftermiddagskonferencen På hverdage afholdes intensiv konferencen mellem kl , hvor der gives rapport om patienterne indlagt på Intensiv Afdeling. Da der er 8 sengepladser er der knapt 4 minutter til at rapportere om hver patient. Identificer den enkelte patient ved navn, alder og sengeplads. Fortæl kort hvorfor patienten er på Intensiv Afdeling og hvad aktuelle hovedproblemer er. 17

18 Redegør kort for hvilke tiltag og behandlinger der iværksat i løbet af dagen evt. efter organ systematikken i CIS. Læg mest vægt på hvilke problematikker vagthavende især skal holde øje med og hvilke behandlingsmål der er for vagten. Konferencen kan være et godt forum til gennemgang af diagnostiske og behandlingsmæssige problematikker, men den knappe tid vil ofte være begrænsende. Føler man at 4 minutter ikke er tilstrækkelig tid kan man evt. efter fælles konferencens afslutning give vagtholdet supplerende rapport. Rapport ved morgenkonferencen Ved fælleskonferencen vil der være 5 10 minutter til rapportering om patienterne på Intensiv Afdeling. Redegør for uddannelsesmæssigt spændende patienter, diagnostisk vanskelige patienter og patienter som det kan forventes vil kræve ekstra indsats / opmærksomhed. Ved efterfølgende afrapportering til de stuegangsgående læger gives en problemorienteret rapport. Buffer patienter og truende pladsmangel på Intensiv Afdeling Er alle 8 pladser på Intensiv Afdeling belagt uden udsigt til at nogen af patienterne kan færdigbehandles umiddelbart, skal der laves en handlingsplan for hvad man vil gøre, hvis der skulle blive behov for at modtage endnu en intensiv patient. I praksis må man overveje hvilken patient der er mest egnet til overflytning til andet hospital og ringe rundt til andre hospitaler og orientere sig om pladssituationerne der og om muligt lave aftale om overflytning, hvis det skulle blive nødvendigt. I dagtiden kan denne opgave eventuelt overlades til vores sekretær. Har man en patient som man ønsker at beholde på afdelingen, men som man eventuelt kunne fortsætte behandlingen af på en stamafdeling, - kan patienten udnævnes til bufferpatient. Er en patient udnævnt til bufferpatient skal vedkommende (og stamafdeling) orienteres om muligheden for overflytning i løbet af vagten. Yderligere skal patientens medicin føres ajour i EPJ i det øjeblik patienten udnævnes til bufferpatient. Overflyttes en patient mens vedkommende er bufferpatient, skal man huske under knappen udskrivning og udskrivningsårsag at angive utilstrækkelig kapacitet. (På samme måde er der på forsiden af CIS en knap: Afviste patienter hvor afviste patienter skal registreres.) 18

Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens

Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling. Hospitalsenheden Horsens Introduktionshæfte til Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsenheden Horsens Introduktionshæftet er udarbejdet af introduktionslægerne Line Kirkegaard Rasmussen og Mette Poulsen i efteråret 2013. Hæftet er

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Klinisk Basisuddannelse

Klinisk Basisuddannelse Klinisk Basisuddannelse på Akutafdelingen Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen Kære kommende KBU er I denne Kære folder kommende kan du læse KBU er om, hvad Akutafdelingen i

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009

Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B. Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplaner Ortopædkirurgisk afd. B Ortopædkirurgisk afdeling B Sygehus Sønderjylland Aabenraa Revideret oktober 2009 Døgnrytmeplan for 6 14 vagter Kl. 06.00 Kl. 07.00 Kl. 07.15 Kl. 07.30 Kl.. 08.00

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Introduktionsbeskrivelse

Introduktionsbeskrivelse Introduktionsbeskrivelse for læger under uddannelse til speciallæge i almen medicin (bloklæger) på Gynækologisk / obstetrisk afdeling, Roskilde Sygehus. I gynækologi / obstetrik udredes, dignosticeres

Læs mere

Det gode uddannelsesforløb i FAM

Det gode uddannelsesforløb i FAM Det gode uddannelsesforløb i FAM Yngre læge i FAM, Odense Universitetshospital Sune Laugesen, Uddannelsesansvarlig overlæge Fælles Akutmodtagelse, Medicin, Odense Universitetshospital Disposition Baggrund

Læs mere

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital

Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger. Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Funktionsbeskrivelser for vagthavende læger Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Afdelingsledelsen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital Maj 2012 1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster

Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Introduktionsprogram for anæstesiafdelingen Sygehus Syd Nykøbing Falster Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk

Introduktion. Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk Introduktion Psykiatrisk Afdeling Dr. Ingrids Hospital, Nuuk 12. marts 2006 Generelt Psykiatrisk Afdeling ligger i stueetagen i en fløj af sygehuset. Afdelingen er en åben, akut modtageafdeling primært

Læs mere

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen

Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Vejledning til dokumentation i Midt-EPJ for Læger i akutafdelingen Du må som læge fortsat diktere alt til MIRSK. Der kan dog være områder, hvor det vil give mening selv at dokumentere. Særligt hvor der

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital

Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Introduktionsprogram for Anæstesiologisk afdeling Hillerød Hospital Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Børne-ungeafdelingen Hillerød. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000453 Afdelingsnavn Børne-ungeafdelingen Hillerød Hospitalsnavn Nordsjællands Hospital Besøgsdato

Læs mere

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse

Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Fællesuddannelsen for læger ansat i klinisk basisuddannelse Sygehus Vendsyssel Flemming Knudsen Uddannelseskoordinerende overlæge, dr.med. Sygehus Vendsyssel har læger ansat i klinisk basisuddannelse ved:

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002215 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Køge Sygehus Besøgsdato 13-03-2014 Temaer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i anæstesi og intensiv medicin Næstved Sygehus 1 Indledning Anæstesiologi og Intensiv Medicin omfatter anæstesi, analgesi, sedation samt monitorering og

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hospitalsenheden Horsens Anæstesiologisk

Læs mere

Beskrivelse af afdelingen (COM)

Beskrivelse af afdelingen (COM) Beskrivelse af afdelingen (COM) Center for Ortopædi og Medicin Center for Ortopædi og Medicin (COM) fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Centeret

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 04-12-2013. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002161 Afdelingsnavn Anæstesiologisk Afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Randers Besøgsdato

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer

Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Vejledning i udarbejdelse af uddannelsesprogrammer Godkendt den xx.xx.xxxx af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 1 Indhold Generelt om uddannelsesprogrammer...3 Praktisk udarbejdelse af uddannelsesprogrammer...4

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002310 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling Hospitalsnavn Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt Besøgsdato

Læs mere

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro

Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Handleplan for lægelig ansættelse og uddannelse Sygehus Himmerland, Hobro Fakta om Sygehus Himmerland, Hobro Sygehuset i Hobro modtager både medicinske og kirurgiske patienter, samlet set 6.539 indlæggelser

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002325 Afdelingsnavn Fælles AkutModtagelse (FAM) Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus

Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for: Almen blok på ortopædkirurgisk afd. Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Uddannelsesforløbet s. 3 3. Afdelingsbeskrivelse s. 4 Introduktion Uddannelse Afdelingens

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital. 14.april 2004 / bdp Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling Anæstesiologisk afd. R, H:S Bispebjerg Hospital 14.april 2004 / bdp Indholdsfortegnelse: Indledning Side Præsentation af uddannelsesforløbet 3 Beskrivelse af

Læs mere

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus

Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst - Kapitel 5 Plan over museet - beskrivelse af gynækologisk-obstetrisk afdeling, Holbæk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001609 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Holbæk Besøgsdato 08-01-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016

Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Sygehus Lillebælt KBU-guide efterår 2016 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU. 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis? (afdelinger, opholdslængde

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt

Uforudsigelige situationer samt forsyningssvigt Hver afdeling har en bygningsansvarlig fra Teknisk Afdeling, der sammen med akkrediteringskoordinator vil være behjælpelig med at gennemgå afsnittet og udfylde skemaet i samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Elektivt sectio team. Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam

Elektivt sectio team. Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam Elektivt sectio team Formål At beskrive organisation for elektivt sectioteam Patient- og/eller personalemålgruppe Gravide som skal have foretaget elektivt sectio Obstetriske læger, jordemødre, svangresygeplejersker,

Læs mere

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst

Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen til Nyremedicinsk Afdeling 8. Øst Velkommen Vi byder dig og dine pårørende velkommen i Nyremedicinsk Afdeling 8 Øst. Nyremedicinsk afdeling 8 Øst varetager udredning, behandling og pleje af patienter

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord - lægefaglig indstilling Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Regionshospitalet Silkeborg Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. Medicinsk afdeling Silkeborg almen

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIK FOR 2. SEMESTER STUDERENDE PÅ KIRURGISK AFDELING 11-29 JUNI 2012 Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Kolding Anæstesiologisk afdeling

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa

Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa Lægelig videreuddannelse i FAM Akutcentret, Aabenraa 18. september 2012 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mats Lindberg Uddannelsesansvarlig overlæge AkutCentret, Sygehus Sønderjylland. Optimisme

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling ved Sygehus Lillebælt Kolding Januar 2014 Læge: Hovedvejleder: Pernille Lennert, uddannelsesansvarlig overlæge, Sygehus Lillebælt

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1

Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Samarbejde med MAT gør det en forskel for patienten? Ort. konf. marts 2013 MAT 1 Emner og spørgsmål Hvilken effekt har det haft at måle EWS, TOKS? Hvordan samarbejdet fungerer mellem sengeafdelingen og

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden

Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital. Region Hovedstaden Introduktionsprogram for Anæstesi & Operations afdeling Bispebjerg Hospital Region Hovedstaden 30 januar 2008 Version gældende fra: Revideres senest: Ansvarlig: Godkendelse: v.1.01 29 januar 2008 29 januar

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors

Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi. v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Generel uddannelsesplan for introduktionsuddannelse i kirurgi v. Kirurgisk Afdeling, Sygehus Thy-Mors Oversigt 1) Før ansættelsen 2) Introduktion til afdelingen 3) Uddannelsens elementer i henhold til

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del

Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 1 Hvidovre Hospital Kirurgisk Sektion Gastroenheden, Uddannelsesprogram Hoveduddannelsen i almen medicin, kirurgisk del 2 1. Indledning. Gastroenheden består af kirurgisk afsnit og medicinsk afsnit. Medicinsk

Læs mere

31. januar 2005 / bdp Generelt om Anæstesiologisk afdeling R H:S Bispebjerg Hospital

31. januar 2005 / bdp Generelt om Anæstesiologisk afdeling R H:S Bispebjerg Hospital 31. januar 2005 / bdp Generelt om Anæstesiologisk afdeling R H:S Bispebjerg Hospital - 1 - Generelt om afdelingen Bispebjerg Hospital, der er klassificeret i gruppen Sygehuse med Lands- og Landsdels-specialer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9

% & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &4!!!! ) + &/-)! ) # 4-! + * 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 !" #$ % & &' & #(!! )! * (+!,-. )/ &' +0 &-) "0 &122 0 &#-)! 3 &-) )! 3 &&-)) ) 2 2)3 &*-)) ) &4!!!! ) + &/-)! ) # &#5 "# 4-! + * 4(+!)* 4#' +)+! +4 ' 6!! )7/ '' / ' / '# ) 6879 ' 9 '&:!0 '*$!0 '4$!!0

Læs mere

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET Kursist Neonatalklinikken, GN, er en højt specialiseret afdeling for intensiv neonatologi. Neonatalklinikken har 33 senge og 1000-1200

Læs mere

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse

Introduktion til. Kirurgisk afdeling. Holbæk-Kalundborg Sygehuse Introduktion til Kirurgisk afdeling Holbæk-Kalundborg Sygehuse Juni 2010 Afdelingen har et aktivt undervisningsmiljø, ligesom afdelingen underviser studerende på 3. semester på kandidatuddannelsen. Der

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin

Uddannelsesprogram. Region Syddanmark. Almen medicin Uddannelsesprogram Region Syddanmark Almen medicin H-stilling i almen medicin - LOKALT UDDANNELSESPROGRAM for Parenkym kirurgisk afdeling Sydvestjysk Sygehus (SVS) Juli 2015 Herværende lokale uddannelsesprogram

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan. Modul 1 For Intensiv- og Opvågningsafsnit, Hospitalsenheden Horsens.

Generel Klinisk Studieplan. Modul 1 For Intensiv- og Opvågningsafsnit, Hospitalsenheden Horsens. VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 1 For Intensiv- og Opvågningsafsnit, Hospitalsenheden Horsens. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000980 Afdelingsnavn Kvindeafdelingen Hospitalsnavn Horsens Besøgsdato 24-03-2015 Temaer Introduktion

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert

Særdeles. X Uddannelsesprogram. X Uddannelsesplan. X Medicinsk ekspert - Læring i rollen som medicinsk ekspert Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002280 Afdelingsnavn Anæstesiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospital Randers Besøgsdato 14-06-2017 Temaer Score Særdeles problematisk Utilstrækkelig Tilstrækkelig

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002250 Afdelingsnavn Lungemedicinsk afdeling J Hospitalsnavn Odense Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

Symposium for den ældre medicinske patient

Symposium for den ældre medicinske patient Symposium for den ældre medicinske patient Indlæggelse Afdelingssygeplejerske Dorte Müller Afsnitsansvarlig Overlæge Peter Vedtofte M4ava medicinsk afdeling, Køge sygehus Den ældre medicinske patient set

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Start 01.02.2015 Anæstesiologisk Afdeling FKS, inkl. Dagklinikken Indhold Log på... 1 Registrering af Anæstesi... 3 Prioritering... 4 Præoperativ vurdering...

Læs mere

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt

Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Forløbsbeskrivelse for indlagte og ambulante pt. med leversvigt Visitation Visitator Visiterende læge Patienter med mistænkt eller kendt kronisk leversygdom med akut eller kronisk forværring Se evt. tværgående

Læs mere