Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation"

Transkript

1 Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen den blev der i styregruppen for projekt kommunalreform og digital forvaltning taget beslutning om at sikre de landsdækkende datasamlinger ved hjælp af en brugerstyringsløsning, som bygger på gensidig tillid mellem de tilkoblede partnerorganisationer og Danmarks MiljøPortal (DMP). DMP valgte derfor at udvikle en brugerstyringsløsning, som bygger på begrebet og metoden føderation. Føderationsproduktet, som blev valgt, var Microsofts ADFS (Active Directory Federation Services) som er en indbygget komponent i Microsoft Windows 2003 R2 Server. Valget af Microsoft betyder ikke, at partnerorganisationerne nødvendigvis skal vælge den samme løsning. Partnerorganisationen behøver blot at vælge en løsning, der leverer et token (dvs. en identitetsbeskrivende billet), som overholder WS-federation specifikationen. Denne baggrundsbeskrivelse er henvendt til den eller de personer i partner-organisationerne, som skal bruge et overblik over føderation samt de dokumenter og komponenter, der skal anvendes i forbindelse med installationen. Formålet med baggrundsbeskrivelsen er at skabe et overblik over størrelsen på opgaven i forbindelse med implementering af føderation i en partnerorganisation. 1. Hvad er føderation En føderation eller forbundsstat er en statsdannelse, som består af en sammenslutning af flere delstater. Her fastlægger en fælles grundlov, hvilke beføjelser det fælles parlament og de nationale parlamenter har. Eksempler på føderationer er Tyskland, Rusland og USA. I IT termer vil dette kunne oversættes til et partnerskab mellem to uafhængige parter(sikkerhedsdomæner), som bygger på gensidig tillid og ubegrænset godkendelse af hinandens brugere i forhold til de beskyttede applikationer som stilles til rådighed via føderationen. Føderation virker på den måde, at en partner via en IDP(identity provider/føderationsserver) udsteder et token 1 til en bruger i egen organisation/domæne, der kan anvendes til at opnå adgang til udvalgte systemer hos den anden partner i føderationen. Partneren, som leverer fagsystemet i føderationen, kaldes en SP(serviceprovider). SP eren, som modtager et token, vil herefter give den pågældende bruger de adgange, som de udstedte token beskriver. Rollefordelingen i Danmarks Miljøportals tilfælde er følgende: De partnerorganisationer som via en føderationsserver anvender DMP s systemer kaldes IDP ere. Danmarks Miljøportal og fagsystemer kaldes SP ere. 1 Et token er et XML- dokument, som via forskellige former for attributter og grupper beskriver brugeren og de rettigheder, som brugeren skal bruge ved tilgangen til den anden partners applikation.

2 Attributterne i et token er beskrevet, som custom claims og grupperne er beskrevet som groupclaims 2. Groupclaims er generelt dem, som anvendes til autorisationen i det fagsystem, som brugeren tilgår (med mindre systemet kan nøjes med en attribut, der f.eks. beskriver brugerens afdeling). Denne type applikation findes der meget få eksempler på blandt dem som myndighederne anvender, da der ikke kan differentieres ret meget i forhold til rettighedstildelingen på brugerniveau. Hvis man f.eks. ser på det sociale område, er der her eksempler på systemer, som kræver at rettighedstildelingen er så differentieret, at personale i samme sociale afdeling ikke må have samme rettigheder i samme sagsbehandlingssystem. 2. Fordele ved føderation Partnerorganisationen - Brugerne administreres kun internt i organisationens brugerkatalog, hvilket mindsker administrationen drastisk - Meget lave installationsomkostninger - Ingen licensomkostninger - kun opgraderingsbeskyttelse. - Efter opsætning passer ADFS serveren sig selv, administrationen foregår herefter udelukkende i det lokale active directory. - Ved ansættelse af ny medarbejder skal brugeren kun meldes ind i de normale AD-grupper, som er mappet med de udgående roller. - Administration af password, herunder skift af password sker kun lokalt. - Mange konsulenter/leverandører vil levere hjælp til installationen. Slutbrugerne - Brugerne skal kun logge på lokalt. Herefter har brugerne ægte SSO(single sign on) på alle systemer, som de har rettigheder til. - Brugerne skal kun huske deres lokale brugernavn og password. Således skal det kun resettes ét sted i tilfælde af, at brugeren har glemt det. 3. Løsningsdokumenterne og IDP Automatiserings komponenten Der er udgivet følgende dokumenter til brug for partnerorganisationen. Der gøres opmærksom på, at dokument versionerne er de nuværende, som kan opdateres over tid: 1. Supplerende noter og retningslinjer til konfigurering af ADFS i et Active Directory-miljø 2. Installation og konfiguration af ADFS i partnerorganisationer 3. ADFS-vejledning til ADFS-importapplikation 4. Konfigurering af WS-Federation i partnerorganisationer 5. Attributliste til Miljøportalen 6. Rollebeskrivelse 2 Groupclaims i forbindelse med føderation er roller, som indeholder en eller flere rettigheder i et system. Danmarks Miljøportal 2

3 7. Brugervejledning for slutbruger_føderation 8. Partnerautomatisering_pw_123.zip 9. DefaultADPropertyMapping.xml 10. partnerorg_xxxxx.xml Ad. 1. Dokumentet beskriver de overvejelser og tiltag IT-afdelingen skal foretage inden installationen af ADFS komponenten. Ad. 2. Denne vejledning bruges af IT-afdelingen til at installere ADFS på en windows 2003 R2 server, som er koblet på domænet. Den skal anvendes af personer, som har en ITinfrastrukturmæssig baggrund, og kender til domæner og DNS. Ad. 3. Vejledningen beskriver hvordan IT-afdelingen anvender automatiseringskomponenten til at mappe grupperne i AD til udgående roller i ADFS serveren. Komponenten betyder, at ITafdelingen, efter anvendelsen kun skal tildele de nyoprettede grupper i AD et brugere. Samt evt. udvide brugen af Active Directory-attributter. Hvorefter brugerne har adgang til partnerens systemer. Ad. 4. Vejledningen beskriver hvilke forholdsregler og specifikationer en føderationspartner, som benytter et andet WS-federation 3 -baseret produkt end ADFS skal forholde sig til ved føderation med en ADFS baseret partner, f.eks. DMP. Ad. 5. Dokumentet beskriver hvilke grundlæggende attributter partneren anvender. Attributterne ligger klar til automatisk overførsel ved hjælp af automatiserings modulet og filen under ad. 9. Ad. 6. Beskrivelse af de roller som anvendes af DMP og hvem de skal og kan tildeles. Ad. 7. Brugervejledning for slutbrugeren. Denne skal anvendes i forbindelse med, at fagsystemerne og partnerorganisationerne overgår til føderation. Ad. 8. ZIP-filen indeholder automatiseringsmodulet, som skal installeres på de ADFS servere, som partnerorganisationen anvender. Ad. 9. XML fil som indeholder de faste attributter, som skal anvendes som outgoing custom claims. Man kan foretage individuel mapning fra egne attributter i active directory til de faste attributter. Ad. 10. XML fil indeholdende de roller, der skal anvendes af organisationen som outgoing claims. 3 WS-Federation er specifikationen af det token, som sendes mellem 2 føderationspartnere. Samt sikkerheden omkring det sendte token. Danmarks Miljøportal 3

4 4. Autentificeringen og autorisationen fra partnerorganisation til fagsystem. I det følgende beskrives, hvordan en bruger tilgår en fagapplikation via føderation mellem en IDP og en SP. I forbindelse med føderationen foregår kommunikationen via brugerens browser. Nummereringen er beskrevet nedenfor. Fagapplikation SLUTBRUGER Active Directory Central brugerstyring 5 6 ADFS-server Sikkerheds domæne Figur 4.1 Ad. 1. Brugeren logger på sit eget netværk, som normalt ved arbejdsdagens start, hvor denne bliver autentificeret af sit lokale Active Directory. Ad. 2. Brugeren tilgår en applikation ved at tilgå den pågældende URL via f.eks. link. Ad. 3. Applikationen anmoder brugeren om at få et token, der indeholder de nødvendige attributter og roller. Hvis brugerens browser ikke kan præstere en sådan omstilles brugeren til Centralbrugerstyring. Ad. 4. Central brugerstyring undersøger brugerens cookies for at finde en persistent cookie, som indeholder brugerens homerealm forhold, dvs. angivelse af hvilket domæne, som brugeren kommer fra. Såfremt den centrale brugerstyring finder den pågældende information vil den centrale brugerstyring, for at få udstedt et token, redirecte brugeren til ADFS serveren i brugerens eget hjemmedomæne. Såfremt den centrale brugerstyring ikke finder den pågældende cookie, bliver brugeren bedt om at angive homerealm(domæne) ud fra en dropdownmenu. Herefter redirectes brugeren til den valgte ADFS server. Ad. 5. ADFS serveren anmoder Active Directory om de nødvendige informationer om brugerens rolle og attributforhold. Danmarks Miljøportal 4

5 Ad. 6. Active Directory leverer de ønskede informationer om brugeren -og ADFS serveren sammensætter på basis heraf et token. Ad. 7. ADFS serveren leverer det ønskede token til brugerens browser og redirecter brugeren til Central brugerstyring. Ad. 8. Den centrale brugerstyring modtager brugerens udstedte token og gennemgår det for at kontrollere, om brugerens token indeholder rettigheder, som er i overensstemmelse med partnerorganisationens rettigheder til det pågældende fagsystem. Den centrale brugerstyring mapper og tilskærer desuden det udformede token, således at det kun er dé roller, som fagsystemet skal anvende, der kommer med i fagsystemet. Samt der evt. sker de nødvendige konverteringer til roller som og data som fagsystemet forstår. Når dette er gjort, viderestilles brugerens browser til fagsystemet. Ad 9. Fagsystemet modtager tokenen og tildeler brugeren rettigheder i overensstemmelser med de rettigheder, som er beskrevet i det modtagne token. Herefter åbner fagsystemet for en autentificeret og autoriseret session. 5. Føderation med partnerorganisationer som ikke anvender ADFS Det er, som tidligere beskrevet, muligt at anvende en anden føderationsserver end ADFSserveren. Partnerorganisationen skal blot levere et WS-føderationstoken ud for de specifikationer, som er angivet af Microsoft samt i dokumentet: Konfigurering af WS-Federation i partnerorganisationer. Herefter vil den pågældende partner kunne tilgå en ADFS -baseret SP på lige fod med de resterende organisationer. 6. Økonomi Partnerorganisationen skal investere i følgende: 1 stk. Windows 2003 server R2 enterprice edition samt hardware. Derudover kan partnerorganisationen vælge at foretage installationen selv ud fra vejledningen som leveres af DMP eller anmode om ekstern hjælp. Det vurderes ud fra tilbud, som DMP har modtaget, at dette bør kunne gøres inden for ca kr. ekskl. moms. Vurderet vil installationen tage ca. 1 arbejdsdag. Nedenstående skema viser en estimeret pris på anlægsudgifterne i forbindelse med føderation i mod DMP. Emne Pris 1 stk. Windows 2003 server R2 enterprice edition Kr ekskl. Moms 1 stk. Hardware server Kr ekskl. Moms Opsætning I alt Kr ekskl. Moms Kr ekskl. Moms Årlige driftsomkostninger vil derfor kun udgøre en standard serverdrifts udgift, samt en eventuel opgraderingsbeskyttelse af softwaren. Forudsætningerne for ovenstående estimat er at partnerorganisationen anvender Microsoft Active Directory, som brugerkatalog. Danmarks Miljøportal 5

6 7. Konklusion Ved installation af føderation vil en partnerorganisation kunne spare en mængde administrative udgifter. Både i forhold til normal brugeradministration, men også i forhold til brugernes daglige tidsforbrug på login flere gange dagligt. Derudover vil løsningen kunne anvendes imod andre offentlige lignende installationer. Med de automatiseringer, som DMP har fået udviklet til partnerorganisationerne, vil ændringer i rollestrukturerne m.v. kunne udføres på meget kort tid. Løsningen vurderes derfor, som en nødvendig installation der vil gavne partnerorganisationen meget. 8. Kontaktinfo vedrørende føderation med DMP Jens Jakob Nørtved Bork Projektleder. Danmarks Miljøportalssekretariat c/o By og Landskabsstyrelsen Haraldsgade København Ø Eannr.: CVR: Danmarks Miljøportal 6

Lokal implementering af Identity Provider

Lokal implementering af Identity Provider Lokal implementering af Identity Provider En vejledning til kommunernes og ATP s opgaver Version 1.0 februar 2015 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform

DLI og Single Sign-On. Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform DLI og Single Sign-On Vejen mod en service enabled arkitektur på Dansk Landbrugs Internetplatform Indhold 1 Baggrund... 3 2 Valg af løsning... 4 3 Brugerdatabasen... 4 4 Perspektiver... 6 5 Federated sikkerhed...

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring

(Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring (Af forside skal det fremgå, om standarden er i høring, har været i høring eller er godkendt) Begrebsmodel til brugerstyring Version 1.1 Godkendt 21. januar 2010 1 2 > Begrebsmodel til brugerstyring Denne

Læs mere

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD Version 29.04.2014 BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 r 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Tryg Backup Manual 1

Tryg Backup Manual 1 Tryg Backup Manual 1 1. Sådan kommer du i gang med Tryg Backup I forbindelse med oprettelsen af din konto modtager du et brev med loginoplysninger til dit eget kontrolpanel på http://trygbackup.keepitpro.com/multiusercontrolpanel

Læs mere

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere