Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2"

Transkript

1 Symmetrisk traveling salesman problem Dat2A godkendelsesopgave 2 Jens Kristian Jensen, David Pisinger og Martin Zachariasen 13. april Formalia Dette er den anden af to godkendelsesopgaver på kurset Dat2A, efterår 2002 og forår Opgaven skal løses i grupper på 2 3 personer (enkeltmandsgrupper kræver begrundelse og skal godkendes af instruktor). Opgaven bliver stillet mandag d. 14/ kl og skal afleveres i førstedelsadministrationen i 2 eksemplarer inden onsdag d. 30/ kl Bedømmelserne foreligger i førstedelsadministrationen senest torsdag d. 15/ Opgaven vil blive bedømt enten godkendt, ikke godkendt eller dumpet. Bedømmelsen ikke godkendt giver mulighed for genaflevering senest d. 22/5 2003, mens bedømmelsen dumpet ikke giver mulighed for genaflevering. Opgavebesvarelser hvori der ikke er gjort et væsentligt forsøg på at besvare alle spørgsmål bliver betragtet som dumpet. Rapporten skal være på højst 12 sider, excl. programudskrifter og udskrifter fra kørsler (der også vedlægges). Desuden skal alle kildetekstfiler herunder en README-fil der beskriver hvordan filerne oversættes til et færdigt program gøres tilgængelige på en 1. delskonto (di-konto) ejet af en af deltagerne; filerne lægges i et katalog med navnet G22A og må ikke rettes efter rapportens aflevering. 1

2 2 Formål Formålet med opgaven er at få praktisk erfaring med implementation af grafalgoritmer forstå betydningen af kvaliteten af grænseværdier i branch-and-bound algoritmer få et indblik i teknikker til løsning af NP-hårde problemer Opgavens formål er at analysere og implementere en række grænseværdier for det symmetriske traveling salesman problem (se afsnit 3), samt eksperimentelt at sammenligne deres fordele og ulemper. Målet skulle være optimal løsning af problemer med op til knuder (byer). Der skal konstrueres en generel algoritme som kan løse problemet. Algoritmen skal implementeres i C++ og gerne ved anvendelse af LEDA. Besvarelsen skal bestå af et tekstafsnit, hvor nedenstående opgaver besvares, samt udskrift af det kommenterede program. Ved bedømmelse af opgaven vil der blive lagt vægt på at alle spørgsmål (hver for sig) er besvaret tilfredsstillende. 3 Symmetrisk traveling salesman problemet Den handelsrejsendes problem, eller traveling salesman problemet (TSP), har altid fascineret forskere: Problemet er simpelt at formulere og alligevel meget svært at løse i praksis. Der er skrevet utallige forskningsartikler om emnet, og flere lærebøger betragter TSP som hovedemne. TSP er ikke blot fascinerende i matematisk betydning, men det er et særdeles vigtigt problem i praksis. En lang række problemer i transportsektoren, produktionsplanlægning og endda arkæologi kan formuleres ved brug af TSP. Hertil kommer at teorien om NP-fuldstændige problemer udsprang af forskeres manglende succes med løsning af TSP. Mange års forskning har flyttet grænserne for, hvor store TSP problemer vi kan løse. Selv om der altid vil eksistere probleminstanser, som kræver eksponentiel løsningstid, udnytter moderne algoritmer strukturen i problemet til konstruktion af stramme grænseværdier. Problemer med flere hundrede knuder (byer) kan nu løses rimelig let. Formelt kan det symmetriske TSP defineres som følgende optimeringsproblem (se også afsnit i CLRS [1]): Lad være en vægtet (komplet) graf med knuder, hvor for angiver afstanden mellem 2

3 knuderne og. Afstanden antages at være symmetrisk, således at for alle par af knuder og. Problemet er da at finde en Hamilton kreds i grafen som har en minimal total længde med hensyn til. I det følgende antages at alle afstande er heltal. Herunder er et eksempel som angiver afstandene mellem 8 byer på Bornholm Den optimale løsning at besøge knuderne (byerne) i rækkefølgen:, hvilket giver en samlet længde af Hamilton kredsen på. 4 Grådig løsning Det grådige princip er en velkendt metode til konstruktion af heuristiske løsninger. For TSP fungerer den grådige algoritme som følger: Sorter alle kanter efter vægt. Tilføj en kant til turen, hvis den ikke danner en knude med grad større end 2 eller danner en deltur med færre end knuder. Opgave 1 Vis at den grådige algoritme kan implementeres til at køre i tid, og implementer denne algoritme. 5 Nedre grænseværdier Vi vil i denne opgave betragte to forskellige nedre grænseværdier for TSP: 1-Tree. Et mindste udspændende træ (MST) konstrueres på grafen, hvor knude 1 midlertidigt er fjernet. Herefter tilføjes de to billigste kanter incidente med knude 1 til det udspændende træ. I ovenstående eksempel finder vi et MST blandt knuderne som kanterne,,,, og. De to billigste kanter fra knude 1 er og. Samlet fås en nedre grænseværdi på. 3

4 Itereret 1-Tree. Princippet er her at omformulere problemet, så en strammere 1-tree grænseværdi opnås. Kursusbog 1, del 1, side 13 nederst beskriver dette princip i detaljer. Lad være antallet af valgte kanter incidente med knude. Vi ønsker at straffe knuder med grad større end 2, mens knuder med grad mindre end 2 belønnes. Derfor modificeres afstandsmatricen på følgende vis: Processen kan gentages et antal gange. I praksis er iterationer passende. Eksempelvis kan man benytte 100 iterationer i rod-knuden af branchand-bound søgetræet, og gradvist mindske antallet af iterationer i forhold til knudens dybde i søgetræet. Knuder, som har en dybde over 10 i søgetræet, kan passende nøjes med 10 iterationer. Bemærk, at en knude i søgetræet ikke bør starte med at iterere afstandsmatricen fra grunden af, men i stedet bør tage udgangspunkt i den bedste modificerede afstandsmatrix fra forældre-knuden. I ovenstående eksempel får vi følgende modificerede afstandsmatrice : Ved løsning af 1-tree for det modificerede problem findes kanterne,,,,,,, og, hvor de første seks kanter angiver MSTet blandt knuderne. Samlet fås en nedre grænseværdi på. De efterfølgende iterationer giver grænseværdierne. Opgave 2 Bevis at grænseværdierne er lovlige nedre grænser. Vurder deres beregningskompleksitet ved brug af store-o notation. Det antages at Kruskal s algoritme bruges til konstruktion af MSTer. Opgave 3 Implementer algoritmer til udregning af grænseværdierne, og eksperimenter med antallet af iterationer i den itererede 1-tree grænseværdi. 4

5 6 Branch-and-bound algoritme Ved konstruktion af en branch-and-bound algoritme skal man overveje om der skal bruges dybde-først eller bedste-først søgning, samt hvilken forgreningsstrategi, der skal benyttes. I det følgende angiver længden af den hidtil bedste løsning. Dybde-først søgning er nemmest at implementere, idet algoritmen da blot bliver en rekursiv procedure som skitseret nedenfor: TSP_BRANCH if find en nedre grænseværdi for problemet. then return if løsningen i grænseværdiberegningen er en Hamilton kreds then gem løsningen, opdater. else vælg en knude som spolerer Hamilton kredsen for alle valgte kanter incidente med knuden forbyd kanten, kald TSP_BRANCH Håndteringen af levende knuder i branch-and-bound træet foretages automatisk af rekursionen, idet tidligere problemer gemmes på stakken. I ovenstående skitse er forgreningstrategien fra kursusbog 1, del 1, side 18, blevet benyttet: En knude udvælges, som har flere end to kanter, og branch-and-bound algoritmen forbyder på skift hver af kanterne ud fra knuden. Opgave 4 Implementer branch-and-bound algoritmen. Benyt gerne det udleverede rammeprogram (se kursets hjemmeside). Beskriv fordele og ulemper ved den valgte forgreningsstrategi og dybde-først søgningen. Hvis tiden tillader det, kan der eksperimenteres med andre søge-strategier og forgrenings-strategier, omend dette ikke er et krav. (Vær opmærksom på at hele løsningsrummet skal dækkes; knude 1 indgår ikke nødvendigvis i en optimal løsning med de to mindste incidente kanter.) 5

6 7 Eksperimenter Afprøv den konstruerede algoritme med de to grænseværdier på følgende probleminstanser, som findes på kursets hjemmeside. Instans Beskrivelse 8 bornholm afstande mellem otte byer på Bornholm 10 rand10 tilfældigt genererede kantvægte 15 rand15 tilfældigt genererede kantvægte 20 rand20 tilfældigt genererede kantvægte 25 rand25 tilfældigt genererede kantvægte 30 rand30 tilfældigt genererede kantvægte 17 gr17 17 byer i Tyskland 21 gr21 21 byer i Tyskland 24 gr24 24 byer i Tyskland Opgave 5 Rapporter: øvre og nedre grænseværdier i rodknuden, antal knuder i branch-and-bound træet, beregningstid pr. knude i branch-and-bound træet, samt total beregningstid. Kommenter resultaterne. Opgave 6 Forsøg at konstruere probleminstanser, hvor ovenstående grænseværdier er svage, f.eks. når MSTet er stjerneformet og dermed langt fra at være en Hamilton kreds. 8 Forbedret Kruskal For de to grænseværdier baseret på 1-tree beregninger viser det sig, at langt den største del af CPU-tiden bruges til sortering af kanter i Kruskal s algoritme. For at reducere denne beregningstid, foreslås det at benytte den forbedrede MSTalgoritme fra G1-opgaven. Opgave 7 Kør tests med alle probleminstanser for den forbedrede MST-algoritme. Kommenter resultaterne. Kan det gøres endnu bedre? (Bemærk at kanternes rækkefølge i sorteringen ofte ikke ændrer sig drastisk.) 6

7 9 Gode råd Tidspunkter for opgavehjælp er annonceret på kursets hjemmeside. Desuden vil svar på spørgsmål af generel interesse løbende blive lagt ud på kursets hjemmeside. Et rammeprogram til løsning af opgaven samt ovennævnte probleminstanser findes på kursets hjemmeside. Hvis det tager mere end et minut at løse en probleminstans, så rapporter at algoritmen ikke kunne løse dette problem. Specielt vil den første grænseværdi baseret på 1-tree beregning næppe kunne løse instanser med mere end 10 knuder. Litteratur [1] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest and C. Stein: Introduction to Algorithms (2nd ed.), MIT Press, Noter Nogle af de udleverede probleminstanser stammer fra TSPLIB, som findes på internettet på adressen hvor I er velkomne til at kigge efter flere/andre instanser. Som pauselæsning har vi fundet følgende artikel fra New York Times, 27. november 1979, omhandlende betydningen af en polynomiel algoritme til lineær programmering for løsning af bl.a. traveling salesman problemet. 7

8 An Approach to Difficult Problems Mathematicians disagree as to the ultimate practical value of Leonid Khachiyan s new technique, but concur that in any case it is an important theoretical accomplishment. Mr. Khachiyan s method is believed to offer an approach for the linear programming of computers to solve socalled travelling salesman problems. Such problems are among the most intractable in mathematics. They involve, for instance, finding the shortest route by which a salesman could visit a number of cities without his path touching the same city twice. Each time a new city is added to the route, the problem becomes very much more complex. Very large numbers of variables must be calculated from large numbers of equations using a system of linear programming. At a certain point, the complexity becomes so great that a computer would require billions of years to find a solution. In the past, traveling salesman problems, including the efficient scheduling of airline crews or hospital nursing staffs, have been solved on computers using the simplex method invented by George B. Dantzig of Stanford University. As a rule, the simplex method works well, but it offers no guarantee that after a certain number of computer steps it will always find an answer. Mr. Khachiyan s approach offers a way of telling right from the start whether or not a problem will be soluble in a given number of steps. Two mathematicians conducting research at Stanford already have applied the Khachiyan method to develop a program for a pocket calculator, which has solved problems that would not have been possible with a pocket calculator using the simplex method. Mathematically, the Khachiyan approach uses equations to create imaginary ellipsoids that encapsulate the answer, unlike the simplex method, in which the answer is represented by the intersections of the sides of polyhedrons. As the ellipsoids are made smaller and smaller, the answer is known with greater precision. MALCOLM W. BROWNE 8

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12

HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 HVOR SIKKER ER ASSYMETRISK KRYPTERING? Nat-Bas Hus 13.2 1 semesters projekt, efterår 2004 Gruppe 12 Udarbejdet af: Vejleder: Tomas Rasmussen Mads Rosendahl. Abstract Dette projekt har til formål at undersøge

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA

15 MATEMATIKOPGAVER I PISA 15 MATEMATIKOPGAVER I PISA Et materiale for matematiklærere og andre med interesse i grundskolens matematikundervisning om hvordan danske elever besvarer matematikopgaver i den internationale PISA undersøgelse

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 Joint Arrangements Aarhus Universitet Business and Social Sciences Foråret, 2012 Afhandling, HD(R) IFRS 11 Joint Arrangements Formår IASB at forbedre den regnskabsmæssige behandling af joint ventures i IFRS 11 sammenlignet

Læs mere

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23

#17. S e S I D e 2 11II OUGDK GENERALFORSAMLING 2 NYHEDER 15 HAR DU TIME-ENABLET DIN APPLIKATION? 4 PRAKTISK INDGANG TIL HIGH AVAILABILITY 27 OUGDK 23 April 2003 Nr 17, Årgang 4 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #17 NYHEDER 15 Oracle bedst og billigst e-mail Oracle salg i 3. kvartal Oracle får top placeringer ChangeGroup udgiver

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet

Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med fysik Udarbejdet af Dan Eriksen og Knud Krogsgaard Jensen Vejleder Jesper Larsen Juni 2006 Professionsprojekt udført

Læs mere

Approximationsalgoritme giver garanti for løsningskvalitet Heuristik giver ingen garanti for løsningskvalitet

Approximationsalgoritme giver garanti for løsningskvalitet Heuristik giver ingen garanti for løsningskvalitet Generelle optimeringsheuristikker Også kaldet metaheuristikker. Idag gennemgås: Indplacering Lokal søgning Simuleret udgløding Tabusøgning Genetiske algoritmer Løsningsmetoder for NP -hårde opimeringsproblemer

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Projekter: Kapitel 9 I 1969 havde utilfredsheden med det amerikanske engagement i Vietnamkrigen også spredt sig til den måde nogle amerikanere tilsyneladende kunne unddrage sig militærtjenesten efter forgodtbefindende. Det

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng

Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng 1 Hitchhikerens håndbog i holdningsinterviews - om spørgsmål og svar og deres eventuelle sammenhæng Jacob Thøgersen Dansk Sprognævn 1. Indledning Jeg er blevet bedt om at skrive om forholdet mellem interviewer

Læs mere

ipads som redskab for læring

ipads som redskab for læring ipads som redskab for læring ipads as a tool for learning Aarhus Universitet Faculty of Arts Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Kandidatspeciale Pædagogisk Psykologi 2012 Afleveret af: Michael

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden 2007 Serap Erkan og projekt UDENFOR Foto: Hans K. Sørensen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2 4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER

ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER ESTIMATION AF TURMATRICER UD FRA SNITTÆLLINGER - TO METODER Otto Anker Nielsen, Forskningslektor, Ph.D. Institut for Planlægning (IFP) - Trafikstudier, DTU, Bygning, 28 Lyngby Telefon 2 ; Fax 9 2; Email

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters

NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters Copenhagen Business School 2014 Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling NY REVISIONSPÅTEGNING -En empirisk analyse af tilføjelsen af Key Audit Matters NEW AUDITOR S

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007

Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet 6. juni 2007 Hvorfor kører nogle bilister for hurtigt? - svar fra bilister standset af politiet. Af Inge Behrensdorff

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere