Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013.

2 1.0 ORGANISATORISKE FORHOLD PÅ DET KLINISKE UDDANNELSESSTED Børneafdelingen på Næstved Sygehus. Sengeafsnit 17 i daglig tale afd. 17 er placeret på Næstved Sygehus, og er en del er en selvstændig funktionsbærende enhed som ledes af en lægelig chef og en oversygeplejerske. I Næstved har vi et Børnehus, som består af 3 afdelinger, en døgn åben børneafdeling, en afdeling hvor der er dagpatienter og en afdeling hvor man har børneambulatorium. 1.1 Struktur Børneafdelingen har døgnfunktion. Afdelingsledelsen Ledende overlæge Ledende overspl. Næstved Sygehus Børnehus Børneambulatorium afd. 18,2 Inkontinensklinik afd. 18,1 Sengeafsnit 17 Børnemodtagelse Dagpatientafsnit afd.18,1 Neonatalafsnit afd Afdelingstype/afsnitstype Sengeafsnit 17 er et heldøgns afsnit, der modtager børn i alderen fra 0 16 (18) år. Visitation til afdelingen sker via egen læge eller vagtlæge. Indlæggelserne kan være akutte eller planlagte. Enkelte børn, har en åben indlæggelse, dvs. at familien kan kontakte afdelingen direkte, med henblik på en eventuel indlæggelse. Optageområdet er hele Region Sjælland. 1.2 Ledelse af afdelingen Børneafdelingen har en ledelse bestående af en ledende overlæge ved navn Carsten Vrang og en oversygeplejerske ved navn Hanne Schjøning Nielsen. De er ledere for hele pædiatrien på Næstved dvs. børneafdelingen, børneambulatoriet og neonatalafsnittet. Under den ledende overlæge og oversygeplejersken sidder der afdelingssygeplejersker og afdelingslæger. Afdelingssygeplejersken for børneafdelingen i Næstved hedder Anette Østerkjerhuus. 2

3 1.3 Personalesammensætning og faglige uddannelser på børneafdelingen i Næstved Personalegruppen består af: Sygeplejersker heraf 1 afdelingssygeplejerske, 1 souschef, et klinisk ansvarligt udviklingsteam KAUT (bestående af 3 speciale sygeplejersker) og 1 ansvarlig klinisk underviser AKU der dækker neo, 17 og ambulatoriet. Sygehjælpere. Børnelæger, læger under uddannelse til børnelæge, turnuslæger under uddannelse til praktiserende læge og medicinstuderende. Lægesekretærer. Serviceassistenter. I sengeafsnit 17 er der ansat 30 medarbejdere (plejepersonale) Der er nogenlunde lige mange fuldtids- som deltidsansatte. Vejlederteamet, består af en gruppe sygeplejersker med en 1/6 diplomuddannelse og den ansvarlige kliniske underviser, der har en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Vejlederteamet samarbejder omkring de opgaver der relaterer sig til uddannelse af sygeplejestuderende, redder elever og erhvervspraktikanter Personale anciennitet Der er stor spredning i personalets ansættelsestid. Afdelingen tæller både helt nyuddannede sygeplejersker og meget erfarne sygeplejersker og sygehjælpere. Udover erfaring indenfor pædiatrisk sygepleje kan bl.a. nævnes erfaring indenfor: Børne intensiv sygepleje Diabetes sygepleje Neuropædiatri Astma Social pædiatri Sygeplejerskernes faglige efter- og videreuddannelser Personalet deltager i diverse kurser og uddannelsestilbud så som: Pædiatrisk efteruddannelse. Uddannelse for diabetes sygeplejersker. Uddannelse for astma sygeplejersker. Efteruddannelse for sygeplejersker inden for epilepsi. Forskeruddannelse. Masteruddannelse. Diplomuddannelse i klinisk sygepleje. Uddannelse af personale til deltagelse i vejlederteam klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6 del diplomuddannelse. Der udover kan nævnes: Sygeplejefaglig vejledning. Kurser i social-pædiatri. Tværfaglig undervisning for hele børneafdelingen hver anden måned. 3

4 1.4 Vagtdækning Plejepersonalet arbejder i blandede vagter. En vagt er på 8 ¼ time, hvor den ¼ time i slutningen af en vagt anvendes til rapport ved vagtskifte. Dagvagt i tidsrummet kl Aftenvagt i tidsrummet kl Nattevagt i tidsrummet kl Sengeafsnit 17 s bemanding i vagterne kan varierer pga. den årstidsbestemte patienttyngde (flere børn er indlagt om vinteren end om sommeren). Med udgangspunkt i patienttyngden kan der forekomme vagter fra kl Kliniske vejledere i børneafdelingen Børneafdelingen har i dag 4 kliniske vejledere, der får vejledertillæg, alle øvrige personaler indgår i den daglige vejledning af elever og studerende. Det tilstræbes at de kliniske vejledere har været i børneafdelingen minimum ½ år før de fungerer som kliniske vejledere. Det er i børneafdelingen frivilligt om man har lyst til at være klinisk vejleder, så alle vejledere har en interesse for at vejlede og undervise studerende. De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med den ansvarlige kliniske underviser, som er med til at styre/organisere de studerendes forløb i børneafdelingen. 1.6 Organisering af uddannelse i børneafdelingen Sengeafsnit 17 arbejder med en studieenheds tanke. Kernen i studieenheden er vejlederteamet og de studerende. Patienterne til studieenheden vælges ud fra de læringsbehov, som er aktuel for den enkelte studerende. Vejlederteamet arbejdet tæt sammen omkring uddannelsen af sygeplejestuderende. Alle vejledere har et ansvar for gruppen af studerende. Der vil i det daglige være en vejleder til den studerende, der varetager vejledning sammen i klinikken. Studerende, vejledere og ansvarlig klinisk underviser vil ind imellem mødes og reflektere over dagligdagen. Den studerende får tildelt 1 kontakt vejleder, der er hovedansvarlig for planlægning og afholdelse af uddannelsessamtaler, refleksionssamtaler og evalueringer. Den ansvarlige kliniske underviser vil indgå som en ressourceperson i forhold til den enkelte studerende og vejleder. Således tilbyder den ansvarlige kliniske underviser: Undervisning, vejledning, refleksionssamtaler, uddannelsessamtaler, samt assistance hvor det ønskes. Vejlederne indgår på lige fod med det øvrige personale i patientplejen og vagtdækning Plejeform I børneafdelingen arbejdes ud fra principperne om tildelt patientpleje. Det vil sige at hver sygeplejerske har ansvaret for hver deres patienter. Ved morgenkonferencen vælger alle sygeplejerskerne hvilke patienter de ønsker at passe den pågældende dag. De studerende har "første ret" til valg af patienter ud fra et specifikt læringsmål. Der bliver desuden arbejdet med kontaktpersonordning, for at øge kontinuitet Undervisningstilbud og faciliteter Alle studerende på børneafdelingen får tilsendt børneafdelingens uddannelseskatalog. I dette katalog kan man se hvilke tilbud der forefindes i afdelingen. Alle studerende får også udleveret kompetencekort, som de studerende skal bruge gennem hele det pågældende modul. 4

5 1.7 Uddannelse af faggrupper i børneafdelingen Sengeafsnit 17er nuværende uddannelsessted for sygeplejestuderende på 1,2 og 4 modul samt modul. Afdelingen modtager ligeledes internationale sygeplejestuderende primært fra de europæiske lande. Der udover er der ambulance assistenter, erhvervspraktikanter fra folkeskolen og de gymnasiale uddannelser, samt medicinstuderende i 13. semester. De medicinstuderendes forløb varetages af læger. 2.0 Sygeplejefaglige forhold på det kliniske uddannelsessted 2.1 Patientkategorier Sengeafsnit 17 modtager, plejer og behandler børn med: Pædiatriske sygdomme Akutte psykiatriske sygdomme Børn/unge trivsel og/eller sociale problemstillinger Her udover børn indlagt under andre specialer: Øjensygdomme Tandbehandling Der er et utal af indlæggelsesårsager her er der et udsnit: Astma bronchiale/astma Diabetes Neurologiske lidelser Feberkramper Spiseforstyrrelser Trivsels problemer RS virus Gastroenteritis Tandudtrækning Psykosociale problemer Patientantal Opgjort for 2012 Indlæggelser 4026 heraf ca. 90% akut inkl. børn indlagt under andre specialer Sengedage m. orlov Gennemsnitlig indlæggelsestid Indlæggelsesforløb kan variere fra få timer og op til uger. Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2012 svarede til ca. 1,6 dag. 5

6 2.2 Begreber i sygeplejen Ressourcer, krise, sorg, håb, tro, tryghed, tillid, omsorg, tid, angst, smerte, livsstil, livsstilsændring, kommunikation, afmagt, magt, mestring, empati, etik, kompetencer, kvalitet, udfordringer, glæde. 2.3 Afdelingen der samarbejdes med omkring et patientforløb I børneafdelingen samarbejdes der med øjenafdeling, røntgen, intensiv, neonatalafsnittet og skadeklinikken på Næstved sygehus. 2.4 Interne og eksterne samarbejdsrelationer Interne Børnelægerne har ansvar for behandling af de pædiatriske sygdomme. En del af de indlagte børn følges i børneambulatoriet efter udskrivelsen. Børneafdelingen har en psykolog ansat, som er et fast tilbud til familierne. Psykologen færdes dagligt i afdelingen, hvis afdelingen har behov for dette. Anæstesiafdelingens læger og sygeplejersker indgår i forløb hvor operation eller undersøgelse kræver bedøvelse. Bioanalytikere kommer fast i morgentimerne og tager forudbestilte blodprøver. Resten af døgnet kan der bestilles prøver via OPUS. Med mindre prøverne er livsvigtige tages disse på bioanalytikernes faste runder. Røntgenafdelingen anvendes ved diverse radiografiske undersøgelser såsom: Røntgen, CT scanning, MR scanning og ultralyd. Røntgenundersøgelsen kan foretages på sengeafsnittet, hvis barnet er i CPAP behandling og dårligt stabiliseret. Socialrådgiver er tilknyttet børneafdelingen og kan tilkaldes efter behov f.eks. i forbindelse med: Ansøgning til medicintilskud, ansøgning til hjælpemidler, økonomisk godtgørelse i forbindelse med barnets sygdom, støtte til ny bolig eller, hvor forældrene har sociale og/eller økonomiske problemer. Sygehuspræsten er relevant i kritiske situationer og altid parat til en samtale med forældre og personale i /efter svære situationer. Øjenlæger tilser børn i deres afdeling (afdelingen ligger under børneafdelingen). Fysioterapeuter/ergoterapeuter varetager f.eks. opgaver i relation til børn med misdannelser, traumer, genoptræning eller ved behov for hjælpemidler efter udskrivelsen samt respiratoriske sygdomme. Diætist er behjælpelig i de situationer hvor et barn og/eller familie har brug for vejledning i kost, beregning af kalorier og ændring af kostvaner. Det er dog primært i de situationer, hvor der er en sundhedsrisiko. Afdelingssekretæren sikrer koordination af afdelingens overordnede opgaver og aftaler, svarer hovedtelefonen og sagsbehandler patientforløb og journalerne. Afdelingens serviceassistenter sikrer rengøring på afdelingen samt indgår i opgaverne vedr. servering af mad til børn og forældre. Husalf er en sygeplejerske der er ansat til at bestille varer hjem til afdelingen, samt klare alle de huslige ting der er brug for i en afdeling, som at rydde op, sørge for at tingene ligger på de pladser de skal, hjælper med maden osv. Eksterne Sundhedsplejersker kan ved behov have kontakt med familien på afdeling 17 Familiens praktiserende læge kan også, i særlige situationer, involveres i forløbet allerede under indlæggelsen eller ved udskrivelsen fra afdeling 17 6

7 Sagsbehandlere og andre kontaktpersoner i den enkelte families hjemkommune (jvf. socialrådgiver). Behandlings- og observationshjem eller institutioner som kan være relevante f.eks. i forbindelse med observation af mor/far/barn relationen. Skolen, vuggestue og børnehave involveres bl.a. når barnet har en sygdom der har indflydelse på dagligdagen eksempelvis diabetes eller handicaps, samt ved de børn hvor de kan have smittet andre børn med alvorlig virus eller bakterier kontaktes embedslægen. Diverse patientforeninger bliver inddraget i de situationer, hvor de er relevante. 2.5 Sygeplejeopgaver i børneafdelingen Pleje og observation af børn med respiratoriske sygdomme. Give lattergas Assistere til diverse undersøgelser Koordinere og planlægge patientforløb Væsketerapi/væskeberegning. Samarbejde og støtte den enkelte families ressourcer. Vejledning og information til børn og forældre. Forældre og børn i krise Styrkelse af mor/far barn relationer Afdække/handle på/styrke sociale forhold/relationer. 2.6 Sygeplejemetoder der anvendes i børneafdelingen Sygeplejeprocessen Observationsskemaer OPUS-patientforløb (der findes kun elektronisk sygeplejejournal på børneafdelingen, dvs. at alle observationer, værdier og spl./læge notater er elektroniske) OPUS medicin Standarter og instrukser for pædiatrien ligger på D4 2.7 Faglig udvikling og aktivitet i børneafdelingen Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af sygeplejen, hvor der prioriteres i forhold til aktualitet for den enkelte aktivitet Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til patienterne "Mødet med patienten" videreudviklet til Klar tale kommunikationsformer, medinddragelse og kontinuitet Patientsikkerhed Kvalitetssikring MAT (et akut team der kommer når der er brug for ekstra akut hjælp) Udvikling fælles instrukser for pædiatrien Ajourføring af pjecer og patientinformation Distriktspædiatri Projekt klovn Værdigrundlaget FRISK (står for Fornyelse, Resultater, Indlevelse, Sammenhæng og Klarhed) Kontaktsygeplejerskesystem Audit 7

8 Kvalitet ved udskrivelsen Elektronisk plejejournal Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til personalet Sygeplejefaglig vejledning/supervision ved afdelingssygeplejerske eller KAUT team. Tværfaglig undervisning (temadag ca. 1 gang om året) Kompetenceudvikling i forhold til den enkelte sygeplejerske Uddelegeret sygeplejekompetencer varetagelse af opgaver som tidligere udelukkende blev varetaget af andre faggrupper Udvikling af tværfaglige teams i pleje og behandling f.eks. indenfor diabetes, astma, RS-virus, neurologi, reumatologi, børn med trivselsproblemer og handicappede børn Kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter med relevans for sundhedssektoren Kvalitetsudvikling af samarbejdet med praktiserende læger gennem praksiskonsulent Udarbejdelse af informationsmateriale til forældre og institutioner omkring børnesår og hygiejne Kvartalsmøder med sundhedsplejerskerne i kommunen med henblik på samarbejde mellem primær og sekundær sundhedstjeneste ABC- projekt (handler om astmatisk bronkitis) Bodybox (handler om luftvejslidelser) Projekt omhandlende overvægt blandt unge. "Åbent hus" oplev og leg sygehus. Arrangement for børnefamilier Besøg af børnehaver og skolebørn 2.8 Mål for sygeplejen børneafdelingen Sengeafsnit 17 har udarbejdet mål for patienter og personale. Patient relaterede mål. Personale relaterede mål. Værdigrundlag for børn Fælles målsætning Ovenstående findes på sengeafsnit Uddannelsesmæssige forhold Se de generelle forhold under Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.1 Introduktion af studerende Studerende på modul 1 får den første dag i klinikken en introduktion til afdelingen og afdelingens speciale. Studerende på modul 4 får den første dag en fællesintroduktion (som er en introduktion for hele pædiatrien sammen med de studerende fra neonatalafsnittet), hvis man er ny 4 modul studerende på afdelingen får man den anden dag en introduktion til selve børneafdelingen. Studerende på modul 11 får fællesintroduktion den første dag og afdelingsspecifik introduktion dagen efter. Alle studerende bliver introduceret gennem det fælles introduktionsprogram for sygehuset. 8

9 3.2 Planlægning af det kliniske uddannelsesforløb Dit kliniske uddannelsesforløb bliver planlagt mellem dig som studerende dine kliniske vejledere og den ansvarlige kliniske underviser. 3.3 Vagtdeltagelse i klinisk uddannelse Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.4 Læringsmuligheder og tilbud Som studerende forventes det at du laver skriftlige refleksioner, som den ansvarlige kliniske underviser og din vejleder læser og giver tilbage melding på. Et andet tilbud er vores PBL klinikker (Problem Baseret Læring) sammen med studerende fra Neo. PBL afholdes for det meste en gang om ugen, hvor de studerende diskuterer og fremlægger forskellige sygeplejeproblemstillinger. Du har som studerende uddannelsessamtaler, hvor man planlægger og evaluerer dit kliniske forløb. 3.5 Læringsmetoder og redskaber Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.6 Patientforløb Der er mange forskellige patientforløb i børneafdelingen. Der findes bla. Patientforløb for et astmatisk barn, et barn med falsk strubehoste (pseudocroup), børn med gastroeinteritis osv. Et eksempel på et barn med astmatisk bronkitis: Barnet bliver enten meldt fra egen læge eller vagtlæge. Barnet kommer i børnemodtagelsen, hvor barnet møder en sygeplejerske og en læge, og måske bliver der taget nogle blodprøver (så barnet kommer i kontakt med bioanalytikerne), barnet bliver udskrevet evt. med en ambulant kontrol i børneambulatoriet. Du får som studerende mulighed for at følge et eller flere patientforløb i din klinik på børneafdelingen. 3.7 Forventninger til studerende Børneafdelingen har en forventning om: - At du som studerende respekterer at det er en arbejdsplads (hvilket vil sige, at man møder til tiden, overholder de aftaler som man laver, forsøger at indgå i praksisfællesskabet osv.). - At du som studerende overholder de krav som uddannelsesinstitutionen/ og klinikken stiller (som at være forberedt på uddannelsessamtaler, overholder fremmødepligten, lave reflektioner, deltage i de uddannelsesmæssige tilbud som afdelingen tilbyder). - At du som studerende er opsøgende og interesseret i at lære. - At du som studerende selv tager initiativ til at læse relevant litteratur i forhold til dit kliniske ophold. - At du som studerende har læst denne beskrivelse, samt andet materiale som er blevet tilsendt inden dit kliniske forløb i afdelingen. 9

10 3.8 Evaluering af afdelingen Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus NB. Med udgangspunkt i: Lov nr. 520 af 21. juni 2005 og Retningslinier for indhentelse og vurdering af straffeattester og børneattester vedrørende ansættelser i Storstrøms Amt Sidst opdateret: , er børneafdelingen forpligtiget til at indhente en børneattest i Det Centrale Kriminalregister for samtlige personaler og studerende/elever. Børneafdeling 17 Revideret august 2012, af: Ansvarlig klinisk underviser Nina Merete Riisager Afd. 17, neo og børneambulatoriet Direkte: Afd. 17 Tlf: Neo Tlf: Mail: 10

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Børneafdeling 17 Kontaktperson: Nina Riisager, AKU Mødetid: Dag: 7.15

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Børneafdeling 17 Kontaktperson: Ansvarlig klinisk undervisser Linda Johnsen

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret August 2012. 1.0 ORGANISATORISKE FORHOLD

Læs mere

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingens type, organisation og struktur Afdeling 43-4 er et medicinsk sengeafsnit med kardiologi som speciale, men vi har ogsa patienter indlagt med

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED O:\Kvalitet-_og_uddannelsesafdelingen\Uddannelsesenheden\Filer 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Præsentation af afdeling P 12.

Præsentation af afdeling P 12. Pædiatrisk afdeling P Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Præsentation af afdeling P 12. Afdeling P 12 er en pædiatrisk afdeling, som modtager syge børn fra hele Vejle Amt. De indlagte børn er

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Beskrivelse af neonatalafsnittet som klinisk uddannelsessted

Beskrivelse af neonatalafsnittet som klinisk uddannelsessted Beskrivelse af neonatalafsnittet som klinisk uddannelsessted Neonatalafsnittet, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved Region Sjælland, Sygehus Syd. 1.0 ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Sygehus Lungemedicinsk afsnit Kontaktperson: Mødetid: Marianne Linda Møller

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus:

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Afsnit: Næstved Neonatal Kontaktperson: Nina Riisager 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus

Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse. Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus Lærings- og Praktikstedsbeskrivelse Ortopædkirurgisk afsnit 09-4 / 12-4, Holbæk Sygehus 1. Præsentation af afsnittet 09-4 / 12-4 er et ortopædkirurgisk afsnit, som er en del af Sygehus Nord, Region Sjælland.

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret September 2011 Ansvarlig klinisk vejleder Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret September 2011 Ansvarlig klinisk vejleder Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret September 2011 Ansvarlig klinisk vejleder Berit Malchow. Indholdsfortegnelse. 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære

Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted. Akutafdelingen Køge. Et djævelsk sjovt sted at lære Beskrivelse af Klinisk uddannelsessted Akutafdelingen Køge Et djævelsk sjovt sted at lære 1 Akutafdelingen Køge 2015-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Adresse Telefon til afdelingen: 79188285 / 79189565 Engparken 1,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1

Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR Sjællands Universitetshospital i Køge, medicinsk afdeling, afsnit M1 LYKKEBÆKVEJ 1 4600 KØGE TLF. NR. 47 32 2500/56 63 1500 - LOKAL 2500 FAXNR. 56 63 15 97 AFDELINGSSYGEPLEJERSKE

Læs mere

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus.

Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk Ambulatorium Slagelse Sygehus. Ortopæd Kirurgisk ambulatorium indg.51, stuen Slagelse Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium Ingemannsvej 18

Læs mere

Øjenafsnittet i Næstved

Øjenafsnittet i Næstved Øjenafsnittet i Næstved - Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Næstved sygehus Sygehus syd Ringstedgade 61 4700 Næstved Region Sjælland Indledning: Øjenafsnittet modtager studerende på 11 og 12 modul

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdelingen: 79 18 95 65 Ortopædkirurgisk Ambulatorium og Skadeklinik, SVS Grindsted. Engparken 1, 7200 Grindsted

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Afdelingsledelse. Central operationsafs. / Anæstesi

Afdelingsledelse. Central operationsafs. / Anæstesi Sygehus: Næstved 1Beskrivelse af klinisk uddannelsessted - Observations og palliativt sengeafsnit Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Afd. 100 Nykøbing F. Sgh.

Praktikstedsbeskrivelse. Afd. 100 Nykøbing F. Sgh. Praktikstedsbeskrivelse Afd. 100 Nykøbing F. Sgh. 1 Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED AFD. 100 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. udfærdiget af. sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig Beskrivelse af klinisk uddannelsessted udfærdiget af sygeplejerske Britt Jørgensen, klinisk uddannelsesansvarlig 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Modul 1 - Kirurgisk afdeling P4 øst og vest Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af afdelingen. P4 øst og vest er en døgnåben afdeling, der er

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Region Sjælland, Nykøbing F. Sgh. Afd. 100 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED FOR SYGEPLESTUDIET AFD. 100 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved

Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 4700 Næstved Praktikstedsbeskrivelse Sygeplejestuderende Center for Socialpsykiatri Døgnboligen, Grimstrupvej 101C, 700 Næstved Faglig og Administrativ leder: Dorthe Olsen Telefon: 5588 1260 Mobil: 20 66 Mail: dorol@naestved.dk

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for alle uddannelsessøgendeved Lunge medicinsk afsnit 14 Næstved sygehus. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Lungemedicinsk Afsnit 14 på Næstved

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Indholdsfortegnelse 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur:

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Kirurgisk Afdeling Afsnit A2 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Afsnit A2 Sygehus Nord er medlem af Københavns Universitetshospital 21-11-2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Revideret maj 2014. - 1 -

Revideret maj 2014. - 1 - Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen i Slagelse. Revideret maj 2014. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus

Praktikstedsbeskrivelse. Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Praktikstedsbeskrivelse Plastikkirurgisk afdeling, P93 Roskilde Sygehus Revideret Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Organisation og ledelse.3 2. Sygeplejefaglige forhold.4 3. Uddannelsesmæssige forhold....

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8.

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8. BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED, ELEKTIV ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING 7-8. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. side 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge

Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge Praktikstedsbeskrivelse Akutafdelingen Sjællands universitetshospital Køge 1 Akutafdelingen Køge 2014-2016 Ansvarlig klinisk underviser og vejleder. Luise Mejsner Bjergsted (mail ved spørgsmål: lmbj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Præsentation af Afsnit M5

Præsentation af Afsnit M5 Præsentation af Afsnit M5 Afsnit M5 har speciale indenfor kardiologien. Afsnittet er under konstant udvikling, hvilket til dels skyldes, at der er meget fokus på hjertesygdomme fra politisk og samfundsmæssig

Læs mere

Fælles Kirurgisk Ambulatorium

Fælles Kirurgisk Ambulatorium Fælles Kirurgisk Ambulatorium Indgang 43 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Præsentation af afdelingen. Fælles Kirurgisk Ambulatorium blev dannet i 1997, og er bestående af 4 ambulatorier.

Læs mere

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen.

Gastroenterologisk afdeling 252. Dorit Jensen, Lisbeth Laustsen og Karen Jørgensen. BILAG 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE AF GASTROENTEROLOGISK AFDELING 252 Praktiksted Adresse Telefon 79 18 23 32 (Parenkymkirurgi) og 79 18 3216 (Gastromedcin) Gastroenterologisk afdeling 252 Finsensgade 35,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Fælleskirurgisk afd. 100, SVS, Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon: 7918 9100/ 7918 9101 Telefon til Uddanneses-

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Ortopædkirurgisk afdeling O. Slagelse Sygehus. juni 2014 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Ortopædkirurgisk afdeling O Slagelse Sygehus juni 2014 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Præsentation af afdeling O Sengeafdeling O er en del af

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen.

Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen. Beskrivelse af G2 som klinisk undervisningssted og det kliniske undervisningsforløb på afdelingen. Opdateret januar 2015 Ansvarlig klinisk Underviser Birgitte Schwartz Tlf: 58559513 Mail: betj@regionsjaelland.dk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen.

Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. Håber meget at det snart lykkes Beskrivelse af Skadestue/modtagelse ved Akutafdelingen. - 1 - Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. 3 2.0 Sygeplejefaglige forhold. 3 2.1 Samarbejdsrelationer.

Læs mere

Beskrivelse af. klinisk uddannelsessted. Geriatrisk afdeling 16B

Beskrivelse af. klinisk uddannelsessted. Geriatrisk afdeling 16B Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Geriatrisk afdeling 16B Region Sjælland, Sygehus Syd Næstved sygehus September 2012 Velkommen til geriatrien Hvorfor vælge os som Klinisk uddannelsessted? Du har

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever Intensiv og Intermediær afsnit 240 og 241 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION... 3 INTENSIV OG INTERMEDIÆR AFSNIT...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C. Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit

Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit Lærings - og praktikstedsbeskrivelse for øre, næse og halskirurgisk afsnit på Slagelse Sygehus. Indholdsfortegnelse: 1.1 Præsentation af praktikstedet 3 1.2 Fysiske rammer 3 1.3 Værdigrundlag for sygeplejen

Læs mere

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9

Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 Gynækologisk Dagkirurgisk Afsnit Gynækologisk ambulatorium Afsnit 9 NÆSTVED SYGEHUS BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED 1 Organisation og struktur Gynækologisk afsnit 9 skiftede pr. 1. januar 2014 status

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, AUH Hjertecentret, består af Voksenintensiv (3 grupper), Børneintensiv, Hjerteopvågning, Opvågning (lunge, kar, urologi),

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2.

I dagvagt på hverdage varierer fremmødet mellem 6-8 personer og i weekender 5-6 i fremmøde. I aftenvagt er der altid 4 og i nattevagt 2. Beskrivelse af undervisningssted Geriatrisk afsnit 03-3 Holbæk Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Præsentation af det kliniske undervisningssted Geriatrisk afsnit er en del af medicinsk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrisk bosted i Kjellerup Vestergade 42 C 8620 Kjellerup www.bosted-kjellerup.silkeborgkommune.dk Tlf. 89703574 Organisatorisk placering

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1, Køge. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Sjællands Universitetshospital. Kirurgisk Afdeling, afsnit A1,. 24.05 2016 Kirurgisk Afdeling og Version 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Praktisk information side 2 2.0 Organisatoriske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 136: 7918 2142 Kæbekirurgisk Enhed 631 SVS Esbjerg Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Medicinsk Ambulatorium SVS Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Telefon Ellen Nielsen 79 18 35 37 eller Mobil: 51 18

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 263 Sydvestjysk sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Telefon til afdeling 263: 79 18 27 81 Telefon til uddannelses

Læs mere

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640

INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640 INTRODUKTIONSPROGRAM FOR SYGEPLEJESTUDERENDE BØRNEAFDELINGEN 640 Rev. Juli 09, DT & AK 1 Indholdsfortegnelse Side Børneafdelingens organisation 2 Børneafdelingens værdigrundlag 3 Præsentation af børneafsnit

Læs mere

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved

Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Til sygeplejestuderende på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Afsnit: Onkologisk afdeling 12 Kontaktperson: Ansvarlig klinisk underviser Christina

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere