Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013.

2 1.0 ORGANISATORISKE FORHOLD PÅ DET KLINISKE UDDANNELSESSTED Børneafdelingen på Næstved Sygehus. Sengeafsnit 17 i daglig tale afd. 17 er placeret på Næstved Sygehus, og er en del er en selvstændig funktionsbærende enhed som ledes af en lægelig chef og en oversygeplejerske. I Næstved har vi et Børnehus, som består af 3 afdelinger, en døgn åben børneafdeling, en afdeling hvor der er dagpatienter og en afdeling hvor man har børneambulatorium. 1.1 Struktur Børneafdelingen har døgnfunktion. Afdelingsledelsen Ledende overlæge Ledende overspl. Næstved Sygehus Børnehus Børneambulatorium afd. 18,2 Inkontinensklinik afd. 18,1 Sengeafsnit 17 Børnemodtagelse Dagpatientafsnit afd.18,1 Neonatalafsnit afd Afdelingstype/afsnitstype Sengeafsnit 17 er et heldøgns afsnit, der modtager børn i alderen fra 0 16 (18) år. Visitation til afdelingen sker via egen læge eller vagtlæge. Indlæggelserne kan være akutte eller planlagte. Enkelte børn, har en åben indlæggelse, dvs. at familien kan kontakte afdelingen direkte, med henblik på en eventuel indlæggelse. Optageområdet er hele Region Sjælland. 1.2 Ledelse af afdelingen Børneafdelingen har en ledelse bestående af en ledende overlæge ved navn Carsten Vrang og en oversygeplejerske ved navn Hanne Schjøning Nielsen. De er ledere for hele pædiatrien på Næstved dvs. børneafdelingen, børneambulatoriet og neonatalafsnittet. Under den ledende overlæge og oversygeplejersken sidder der afdelingssygeplejersker og afdelingslæger. Afdelingssygeplejersken for børneafdelingen i Næstved hedder Anette Østerkjerhuus. 2

3 1.3 Personalesammensætning og faglige uddannelser på børneafdelingen i Næstved Personalegruppen består af: Sygeplejersker heraf 1 afdelingssygeplejerske, 1 souschef, et klinisk ansvarligt udviklingsteam KAUT (bestående af 3 speciale sygeplejersker) og 1 ansvarlig klinisk underviser AKU der dækker neo, 17 og ambulatoriet. Sygehjælpere. Børnelæger, læger under uddannelse til børnelæge, turnuslæger under uddannelse til praktiserende læge og medicinstuderende. Lægesekretærer. Serviceassistenter. I sengeafsnit 17 er der ansat 30 medarbejdere (plejepersonale) Der er nogenlunde lige mange fuldtids- som deltidsansatte. Vejlederteamet, består af en gruppe sygeplejersker med en 1/6 diplomuddannelse og den ansvarlige kliniske underviser, der har en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Vejlederteamet samarbejder omkring de opgaver der relaterer sig til uddannelse af sygeplejestuderende, redder elever og erhvervspraktikanter Personale anciennitet Der er stor spredning i personalets ansættelsestid. Afdelingen tæller både helt nyuddannede sygeplejersker og meget erfarne sygeplejersker og sygehjælpere. Udover erfaring indenfor pædiatrisk sygepleje kan bl.a. nævnes erfaring indenfor: Børne intensiv sygepleje Diabetes sygepleje Neuropædiatri Astma Social pædiatri Sygeplejerskernes faglige efter- og videreuddannelser Personalet deltager i diverse kurser og uddannelsestilbud så som: Pædiatrisk efteruddannelse. Uddannelse for diabetes sygeplejersker. Uddannelse for astma sygeplejersker. Efteruddannelse for sygeplejersker inden for epilepsi. Forskeruddannelse. Masteruddannelse. Diplomuddannelse i klinisk sygepleje. Uddannelse af personale til deltagelse i vejlederteam klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6 del diplomuddannelse. Der udover kan nævnes: Sygeplejefaglig vejledning. Kurser i social-pædiatri. Tværfaglig undervisning for hele børneafdelingen hver anden måned. 3

4 1.4 Vagtdækning Plejepersonalet arbejder i blandede vagter. En vagt er på 8 ¼ time, hvor den ¼ time i slutningen af en vagt anvendes til rapport ved vagtskifte. Dagvagt i tidsrummet kl Aftenvagt i tidsrummet kl Nattevagt i tidsrummet kl Sengeafsnit 17 s bemanding i vagterne kan varierer pga. den årstidsbestemte patienttyngde (flere børn er indlagt om vinteren end om sommeren). Med udgangspunkt i patienttyngden kan der forekomme vagter fra kl Kliniske vejledere i børneafdelingen Børneafdelingen har i dag 4 kliniske vejledere, der får vejledertillæg, alle øvrige personaler indgår i den daglige vejledning af elever og studerende. Det tilstræbes at de kliniske vejledere har været i børneafdelingen minimum ½ år før de fungerer som kliniske vejledere. Det er i børneafdelingen frivilligt om man har lyst til at være klinisk vejleder, så alle vejledere har en interesse for at vejlede og undervise studerende. De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med den ansvarlige kliniske underviser, som er med til at styre/organisere de studerendes forløb i børneafdelingen. 1.6 Organisering af uddannelse i børneafdelingen Sengeafsnit 17 arbejder med en studieenheds tanke. Kernen i studieenheden er vejlederteamet og de studerende. Patienterne til studieenheden vælges ud fra de læringsbehov, som er aktuel for den enkelte studerende. Vejlederteamet arbejdet tæt sammen omkring uddannelsen af sygeplejestuderende. Alle vejledere har et ansvar for gruppen af studerende. Der vil i det daglige være en vejleder til den studerende, der varetager vejledning sammen i klinikken. Studerende, vejledere og ansvarlig klinisk underviser vil ind imellem mødes og reflektere over dagligdagen. Den studerende får tildelt 1 kontakt vejleder, der er hovedansvarlig for planlægning og afholdelse af uddannelsessamtaler, refleksionssamtaler og evalueringer. Den ansvarlige kliniske underviser vil indgå som en ressourceperson i forhold til den enkelte studerende og vejleder. Således tilbyder den ansvarlige kliniske underviser: Undervisning, vejledning, refleksionssamtaler, uddannelsessamtaler, samt assistance hvor det ønskes. Vejlederne indgår på lige fod med det øvrige personale i patientplejen og vagtdækning Plejeform I børneafdelingen arbejdes ud fra principperne om tildelt patientpleje. Det vil sige at hver sygeplejerske har ansvaret for hver deres patienter. Ved morgenkonferencen vælger alle sygeplejerskerne hvilke patienter de ønsker at passe den pågældende dag. De studerende har "første ret" til valg af patienter ud fra et specifikt læringsmål. Der bliver desuden arbejdet med kontaktpersonordning, for at øge kontinuitet Undervisningstilbud og faciliteter Alle studerende på børneafdelingen får tilsendt børneafdelingens uddannelseskatalog. I dette katalog kan man se hvilke tilbud der forefindes i afdelingen. Alle studerende får også udleveret kompetencekort, som de studerende skal bruge gennem hele det pågældende modul. 4

5 1.7 Uddannelse af faggrupper i børneafdelingen Sengeafsnit 17er nuværende uddannelsessted for sygeplejestuderende på 1,2 og 4 modul samt modul. Afdelingen modtager ligeledes internationale sygeplejestuderende primært fra de europæiske lande. Der udover er der ambulance assistenter, erhvervspraktikanter fra folkeskolen og de gymnasiale uddannelser, samt medicinstuderende i 13. semester. De medicinstuderendes forløb varetages af læger. 2.0 Sygeplejefaglige forhold på det kliniske uddannelsessted 2.1 Patientkategorier Sengeafsnit 17 modtager, plejer og behandler børn med: Pædiatriske sygdomme Akutte psykiatriske sygdomme Børn/unge trivsel og/eller sociale problemstillinger Her udover børn indlagt under andre specialer: Øjensygdomme Tandbehandling Der er et utal af indlæggelsesårsager her er der et udsnit: Astma bronchiale/astma Diabetes Neurologiske lidelser Feberkramper Spiseforstyrrelser Trivsels problemer RS virus Gastroenteritis Tandudtrækning Psykosociale problemer Patientantal Opgjort for 2012 Indlæggelser 4026 heraf ca. 90% akut inkl. børn indlagt under andre specialer Sengedage m. orlov Gennemsnitlig indlæggelsestid Indlæggelsesforløb kan variere fra få timer og op til uger. Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2012 svarede til ca. 1,6 dag. 5

6 2.2 Begreber i sygeplejen Ressourcer, krise, sorg, håb, tro, tryghed, tillid, omsorg, tid, angst, smerte, livsstil, livsstilsændring, kommunikation, afmagt, magt, mestring, empati, etik, kompetencer, kvalitet, udfordringer, glæde. 2.3 Afdelingen der samarbejdes med omkring et patientforløb I børneafdelingen samarbejdes der med øjenafdeling, røntgen, intensiv, neonatalafsnittet og skadeklinikken på Næstved sygehus. 2.4 Interne og eksterne samarbejdsrelationer Interne Børnelægerne har ansvar for behandling af de pædiatriske sygdomme. En del af de indlagte børn følges i børneambulatoriet efter udskrivelsen. Børneafdelingen har en psykolog ansat, som er et fast tilbud til familierne. Psykologen færdes dagligt i afdelingen, hvis afdelingen har behov for dette. Anæstesiafdelingens læger og sygeplejersker indgår i forløb hvor operation eller undersøgelse kræver bedøvelse. Bioanalytikere kommer fast i morgentimerne og tager forudbestilte blodprøver. Resten af døgnet kan der bestilles prøver via OPUS. Med mindre prøverne er livsvigtige tages disse på bioanalytikernes faste runder. Røntgenafdelingen anvendes ved diverse radiografiske undersøgelser såsom: Røntgen, CT scanning, MR scanning og ultralyd. Røntgenundersøgelsen kan foretages på sengeafsnittet, hvis barnet er i CPAP behandling og dårligt stabiliseret. Socialrådgiver er tilknyttet børneafdelingen og kan tilkaldes efter behov f.eks. i forbindelse med: Ansøgning til medicintilskud, ansøgning til hjælpemidler, økonomisk godtgørelse i forbindelse med barnets sygdom, støtte til ny bolig eller, hvor forældrene har sociale og/eller økonomiske problemer. Sygehuspræsten er relevant i kritiske situationer og altid parat til en samtale med forældre og personale i /efter svære situationer. Øjenlæger tilser børn i deres afdeling (afdelingen ligger under børneafdelingen). Fysioterapeuter/ergoterapeuter varetager f.eks. opgaver i relation til børn med misdannelser, traumer, genoptræning eller ved behov for hjælpemidler efter udskrivelsen samt respiratoriske sygdomme. Diætist er behjælpelig i de situationer hvor et barn og/eller familie har brug for vejledning i kost, beregning af kalorier og ændring af kostvaner. Det er dog primært i de situationer, hvor der er en sundhedsrisiko. Afdelingssekretæren sikrer koordination af afdelingens overordnede opgaver og aftaler, svarer hovedtelefonen og sagsbehandler patientforløb og journalerne. Afdelingens serviceassistenter sikrer rengøring på afdelingen samt indgår i opgaverne vedr. servering af mad til børn og forældre. Husalf er en sygeplejerske der er ansat til at bestille varer hjem til afdelingen, samt klare alle de huslige ting der er brug for i en afdeling, som at rydde op, sørge for at tingene ligger på de pladser de skal, hjælper med maden osv. Eksterne Sundhedsplejersker kan ved behov have kontakt med familien på afdeling 17 Familiens praktiserende læge kan også, i særlige situationer, involveres i forløbet allerede under indlæggelsen eller ved udskrivelsen fra afdeling 17 6

7 Sagsbehandlere og andre kontaktpersoner i den enkelte families hjemkommune (jvf. socialrådgiver). Behandlings- og observationshjem eller institutioner som kan være relevante f.eks. i forbindelse med observation af mor/far/barn relationen. Skolen, vuggestue og børnehave involveres bl.a. når barnet har en sygdom der har indflydelse på dagligdagen eksempelvis diabetes eller handicaps, samt ved de børn hvor de kan have smittet andre børn med alvorlig virus eller bakterier kontaktes embedslægen. Diverse patientforeninger bliver inddraget i de situationer, hvor de er relevante. 2.5 Sygeplejeopgaver i børneafdelingen Pleje og observation af børn med respiratoriske sygdomme. Give lattergas Assistere til diverse undersøgelser Koordinere og planlægge patientforløb Væsketerapi/væskeberegning. Samarbejde og støtte den enkelte families ressourcer. Vejledning og information til børn og forældre. Forældre og børn i krise Styrkelse af mor/far barn relationer Afdække/handle på/styrke sociale forhold/relationer. 2.6 Sygeplejemetoder der anvendes i børneafdelingen Sygeplejeprocessen Observationsskemaer OPUS-patientforløb (der findes kun elektronisk sygeplejejournal på børneafdelingen, dvs. at alle observationer, værdier og spl./læge notater er elektroniske) OPUS medicin Standarter og instrukser for pædiatrien ligger på D4 2.7 Faglig udvikling og aktivitet i børneafdelingen Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af sygeplejen, hvor der prioriteres i forhold til aktualitet for den enkelte aktivitet Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til patienterne "Mødet med patienten" videreudviklet til Klar tale kommunikationsformer, medinddragelse og kontinuitet Patientsikkerhed Kvalitetssikring MAT (et akut team der kommer når der er brug for ekstra akut hjælp) Udvikling fælles instrukser for pædiatrien Ajourføring af pjecer og patientinformation Distriktspædiatri Projekt klovn Værdigrundlaget FRISK (står for Fornyelse, Resultater, Indlevelse, Sammenhæng og Klarhed) Kontaktsygeplejerskesystem Audit 7

8 Kvalitet ved udskrivelsen Elektronisk plejejournal Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til personalet Sygeplejefaglig vejledning/supervision ved afdelingssygeplejerske eller KAUT team. Tværfaglig undervisning (temadag ca. 1 gang om året) Kompetenceudvikling i forhold til den enkelte sygeplejerske Uddelegeret sygeplejekompetencer varetagelse af opgaver som tidligere udelukkende blev varetaget af andre faggrupper Udvikling af tværfaglige teams i pleje og behandling f.eks. indenfor diabetes, astma, RS-virus, neurologi, reumatologi, børn med trivselsproblemer og handicappede børn Kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter med relevans for sundhedssektoren Kvalitetsudvikling af samarbejdet med praktiserende læger gennem praksiskonsulent Udarbejdelse af informationsmateriale til forældre og institutioner omkring børnesår og hygiejne Kvartalsmøder med sundhedsplejerskerne i kommunen med henblik på samarbejde mellem primær og sekundær sundhedstjeneste ABC- projekt (handler om astmatisk bronkitis) Bodybox (handler om luftvejslidelser) Projekt omhandlende overvægt blandt unge. "Åbent hus" oplev og leg sygehus. Arrangement for børnefamilier Besøg af børnehaver og skolebørn 2.8 Mål for sygeplejen børneafdelingen Sengeafsnit 17 har udarbejdet mål for patienter og personale. Patient relaterede mål. Personale relaterede mål. Værdigrundlag for børn Fælles målsætning Ovenstående findes på sengeafsnit Uddannelsesmæssige forhold Se de generelle forhold under Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.1 Introduktion af studerende Studerende på modul 1 får den første dag i klinikken en introduktion til afdelingen og afdelingens speciale. Studerende på modul 4 får den første dag en fællesintroduktion (som er en introduktion for hele pædiatrien sammen med de studerende fra neonatalafsnittet), hvis man er ny 4 modul studerende på afdelingen får man den anden dag en introduktion til selve børneafdelingen. Studerende på modul 11 får fællesintroduktion den første dag og afdelingsspecifik introduktion dagen efter. Alle studerende bliver introduceret gennem det fælles introduktionsprogram for sygehuset. 8

9 3.2 Planlægning af det kliniske uddannelsesforløb Dit kliniske uddannelsesforløb bliver planlagt mellem dig som studerende dine kliniske vejledere og den ansvarlige kliniske underviser. 3.3 Vagtdeltagelse i klinisk uddannelse Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.4 Læringsmuligheder og tilbud Som studerende forventes det at du laver skriftlige refleksioner, som den ansvarlige kliniske underviser og din vejleder læser og giver tilbage melding på. Et andet tilbud er vores PBL klinikker (Problem Baseret Læring) sammen med studerende fra Neo. PBL afholdes for det meste en gang om ugen, hvor de studerende diskuterer og fremlægger forskellige sygeplejeproblemstillinger. Du har som studerende uddannelsessamtaler, hvor man planlægger og evaluerer dit kliniske forløb. 3.5 Læringsmetoder og redskaber Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.6 Patientforløb Der er mange forskellige patientforløb i børneafdelingen. Der findes bla. Patientforløb for et astmatisk barn, et barn med falsk strubehoste (pseudocroup), børn med gastroeinteritis osv. Et eksempel på et barn med astmatisk bronkitis: Barnet bliver enten meldt fra egen læge eller vagtlæge. Barnet kommer i børnemodtagelsen, hvor barnet møder en sygeplejerske og en læge, og måske bliver der taget nogle blodprøver (så barnet kommer i kontakt med bioanalytikerne), barnet bliver udskrevet evt. med en ambulant kontrol i børneambulatoriet. Du får som studerende mulighed for at følge et eller flere patientforløb i din klinik på børneafdelingen. 3.7 Forventninger til studerende Børneafdelingen har en forventning om: - At du som studerende respekterer at det er en arbejdsplads (hvilket vil sige, at man møder til tiden, overholder de aftaler som man laver, forsøger at indgå i praksisfællesskabet osv.). - At du som studerende overholder de krav som uddannelsesinstitutionen/ og klinikken stiller (som at være forberedt på uddannelsessamtaler, overholder fremmødepligten, lave reflektioner, deltage i de uddannelsesmæssige tilbud som afdelingen tilbyder). - At du som studerende er opsøgende og interesseret i at lære. - At du som studerende selv tager initiativ til at læse relevant litteratur i forhold til dit kliniske ophold. - At du som studerende har læst denne beskrivelse, samt andet materiale som er blevet tilsendt inden dit kliniske forløb i afdelingen. 9

10 3.8 Evaluering af afdelingen Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus NB. Med udgangspunkt i: Lov nr. 520 af 21. juni 2005 og Retningslinier for indhentelse og vurdering af straffeattester og børneattester vedrørende ansættelser i Storstrøms Amt Sidst opdateret: , er børneafdelingen forpligtiget til at indhente en børneattest i Det Centrale Kriminalregister for samtlige personaler og studerende/elever. Børneafdeling 17 Revideret august 2012, af: Ansvarlig klinisk underviser Nina Merete Riisager Afd. 17, neo og børneambulatoriet Direkte: Afd. 17 Tlf: Neo Tlf: Mail: 10

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit

Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Velkommen til Akutafdelingen Modtage- og observationsafsnit Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til... 1 1.0 Organisatoriske forhold på uddannelsesstedet... 3 1.1 Afdelingstype/afsnitstype.... 3 1.2 Fysiske

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow.

Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Praktikstedsbeskrivelse. Revideret Maj 2015 Ansvarlig klinisk underviser Berit Malchow. Indholdsfortegnelse 1 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 3 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestudiet og sosuass elever, afd. 11 Page 1 of 6 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. Afdeling 11 er

Læs mere

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus

Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2. Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus Praktikstedsbeskrivelse Afdeling M2 Mave-tarm sygdomme og leversygdomme Køge sygehus 1. Præsentation af klinisk undervisningssted. Sengeafsnittet M2 ligger på Køge sygehus og er en del af medicinsk afdeling.

Læs mere

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen

Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Epilepsihospitalet Filadelfia Voksenafdelingen Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted Epilepsihospitalet

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen.

Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. 1 Afdelingsprofil for Dialyseafdelingen. Indholdsfortegnelse Indledning Side 1 Struktur/ledelse Side 1 De overordnede rammer Side 1 Værdiernes formål Side 2 Strategi Side 2 Aktivitet Side 3 Optageområde

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Operationsafdelingen. 1 Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet ledelse

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer:

Borger/Patientsituationer og forløb Beskriv de typiske borger-/patientsituationer og - forløb indenfor området og/eller på tværs af områder/sektorer: GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERDERVISNING BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Det kliniske undervisningssteds sygeplejefaglige, og organisatoriske grundlag, rammer og vilkår,

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F.

KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. KLINISK UDDANNELSESSTED OPERATIONSAFSNITTET Region Sjælland Nykøbing F. beskrivelse af klinisk uddannelsessted og klinisk undervisning 2015 1 Forord Målet med beskrivelsen er, at danne grundlag for godkendelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt

Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Flygtninge og indvandrere på sygehus i Frederiksborg Amt Denne pjece er skrevet til flygtninge og indvandrere for at fortælle om indlæggelse på et sygehus i Frederiksborg Amt. Hvad skal du gøre, hvis du

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling L på, Nørrebrogade () under Region Midtjylland, består af et endoskopisk afsnit

Læs mere

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet

Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Praktikpladsbeskrivelse 2010 Billeddiagnostisk Afdeling Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Regionshospitalet Horsens Billeddiagnostisk Afdeling Afdelingens organisatoriske indplacering og tilhørsforhold

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015.

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende på 11. og 12. modul. Anæstesiologisk afdeling 2015. Anæstesiologisk afdeling Køge sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf. 47 32 64 16 Uddannelsesansvarlig:

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc

25-05-2012H:\Generelle studieplaner\generel studieplan.modul 12, afsnit 3103. Febr. 2013.doc Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E.

VELKOMMEN TIL. Ortopædkirurgisk afdeling E afsnit E5 og E6 ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E. ORTOPÆDKIRURGISK afdeling E AFSNIT E5 og E6 Tlf: 8949 4146 VELKOMMEN TIL Ortopædkirurgisk Afdeling Afsnit E5 og E6 Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2008-0299 Ortopædkirurgisk afdeling

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Børneafdelingen 1.0 Organisatoriske forhold på det kliniske undervisningssted 1.0 Præsentation af Børneafdelingen. 1.1 Patientkategorier 1.2 Personalesammensætning

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Sundheds- og sygeplejefag 2

Sundheds- og sygeplejefag 2 Tillæg til Sundheds- og sygeplejefag 2 Plejeformer side 150-154 Af Anne Marker Gads Forlag Rundepleje Rundepleje kan kort beskrives sådan: Én person (fx afdelingssygeplejersken) leder og fordeler arbejdet

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Velkommen til intensiv

Velkommen til intensiv Velkommen til intensiv Ringstedgade 61 4700 Næstved Region Sjælland Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype, organisation og struktur... 3 1.2. Overordnet

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere