Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted"

Transkript

1 Beskrivelse af børneafdeling 17 som klinisk uddannelsessted Børneafdeling 17, Næstved Sygehus, Ringstedgade 61, 4700 Næstved, Region Sjælland, Sygehus Syd. Revideret September 2013.

2 1.0 ORGANISATORISKE FORHOLD PÅ DET KLINISKE UDDANNELSESSTED Børneafdelingen på Næstved Sygehus. Sengeafsnit 17 i daglig tale afd. 17 er placeret på Næstved Sygehus, og er en del er en selvstændig funktionsbærende enhed som ledes af en lægelig chef og en oversygeplejerske. I Næstved har vi et Børnehus, som består af 3 afdelinger, en døgn åben børneafdeling, en afdeling hvor der er dagpatienter og en afdeling hvor man har børneambulatorium. 1.1 Struktur Børneafdelingen har døgnfunktion. Afdelingsledelsen Ledende overlæge Ledende overspl. Næstved Sygehus Børnehus Børneambulatorium afd. 18,2 Inkontinensklinik afd. 18,1 Sengeafsnit 17 Børnemodtagelse Dagpatientafsnit afd.18,1 Neonatalafsnit afd Afdelingstype/afsnitstype Sengeafsnit 17 er et heldøgns afsnit, der modtager børn i alderen fra 0 16 (18) år. Visitation til afdelingen sker via egen læge eller vagtlæge. Indlæggelserne kan være akutte eller planlagte. Enkelte børn, har en åben indlæggelse, dvs. at familien kan kontakte afdelingen direkte, med henblik på en eventuel indlæggelse. Optageområdet er hele Region Sjælland. 1.2 Ledelse af afdelingen Børneafdelingen har en ledelse bestående af en ledende overlæge ved navn Carsten Vrang og en oversygeplejerske ved navn Hanne Schjøning Nielsen. De er ledere for hele pædiatrien på Næstved dvs. børneafdelingen, børneambulatoriet og neonatalafsnittet. Under den ledende overlæge og oversygeplejersken sidder der afdelingssygeplejersker og afdelingslæger. Afdelingssygeplejersken for børneafdelingen i Næstved hedder Anette Østerkjerhuus. 2

3 1.3 Personalesammensætning og faglige uddannelser på børneafdelingen i Næstved Personalegruppen består af: Sygeplejersker heraf 1 afdelingssygeplejerske, 1 souschef, et klinisk ansvarligt udviklingsteam KAUT (bestående af 3 speciale sygeplejersker) og 1 ansvarlig klinisk underviser AKU der dækker neo, 17 og ambulatoriet. Sygehjælpere. Børnelæger, læger under uddannelse til børnelæge, turnuslæger under uddannelse til praktiserende læge og medicinstuderende. Lægesekretærer. Serviceassistenter. I sengeafsnit 17 er der ansat 30 medarbejdere (plejepersonale) Der er nogenlunde lige mange fuldtids- som deltidsansatte. Vejlederteamet, består af en gruppe sygeplejersker med en 1/6 diplomuddannelse og den ansvarlige kliniske underviser, der har en sundhedsfaglig diplomuddannelse. Vejlederteamet samarbejder omkring de opgaver der relaterer sig til uddannelse af sygeplejestuderende, redder elever og erhvervspraktikanter Personale anciennitet Der er stor spredning i personalets ansættelsestid. Afdelingen tæller både helt nyuddannede sygeplejersker og meget erfarne sygeplejersker og sygehjælpere. Udover erfaring indenfor pædiatrisk sygepleje kan bl.a. nævnes erfaring indenfor: Børne intensiv sygepleje Diabetes sygepleje Neuropædiatri Astma Social pædiatri Sygeplejerskernes faglige efter- og videreuddannelser Personalet deltager i diverse kurser og uddannelsestilbud så som: Pædiatrisk efteruddannelse. Uddannelse for diabetes sygeplejersker. Uddannelse for astma sygeplejersker. Efteruddannelse for sygeplejersker inden for epilepsi. Forskeruddannelse. Masteruddannelse. Diplomuddannelse i klinisk sygepleje. Uddannelse af personale til deltagelse i vejlederteam klinisk vejlederuddannelse svarende til 1/6 del diplomuddannelse. Der udover kan nævnes: Sygeplejefaglig vejledning. Kurser i social-pædiatri. Tværfaglig undervisning for hele børneafdelingen hver anden måned. 3

4 1.4 Vagtdækning Plejepersonalet arbejder i blandede vagter. En vagt er på 8 ¼ time, hvor den ¼ time i slutningen af en vagt anvendes til rapport ved vagtskifte. Dagvagt i tidsrummet kl Aftenvagt i tidsrummet kl Nattevagt i tidsrummet kl Sengeafsnit 17 s bemanding i vagterne kan varierer pga. den årstidsbestemte patienttyngde (flere børn er indlagt om vinteren end om sommeren). Med udgangspunkt i patienttyngden kan der forekomme vagter fra kl Kliniske vejledere i børneafdelingen Børneafdelingen har i dag 4 kliniske vejledere, der får vejledertillæg, alle øvrige personaler indgår i den daglige vejledning af elever og studerende. Det tilstræbes at de kliniske vejledere har været i børneafdelingen minimum ½ år før de fungerer som kliniske vejledere. Det er i børneafdelingen frivilligt om man har lyst til at være klinisk vejleder, så alle vejledere har en interesse for at vejlede og undervise studerende. De kliniske vejledere arbejder tæt sammen med den ansvarlige kliniske underviser, som er med til at styre/organisere de studerendes forløb i børneafdelingen. 1.6 Organisering af uddannelse i børneafdelingen Sengeafsnit 17 arbejder med en studieenheds tanke. Kernen i studieenheden er vejlederteamet og de studerende. Patienterne til studieenheden vælges ud fra de læringsbehov, som er aktuel for den enkelte studerende. Vejlederteamet arbejdet tæt sammen omkring uddannelsen af sygeplejestuderende. Alle vejledere har et ansvar for gruppen af studerende. Der vil i det daglige være en vejleder til den studerende, der varetager vejledning sammen i klinikken. Studerende, vejledere og ansvarlig klinisk underviser vil ind imellem mødes og reflektere over dagligdagen. Den studerende får tildelt 1 kontakt vejleder, der er hovedansvarlig for planlægning og afholdelse af uddannelsessamtaler, refleksionssamtaler og evalueringer. Den ansvarlige kliniske underviser vil indgå som en ressourceperson i forhold til den enkelte studerende og vejleder. Således tilbyder den ansvarlige kliniske underviser: Undervisning, vejledning, refleksionssamtaler, uddannelsessamtaler, samt assistance hvor det ønskes. Vejlederne indgår på lige fod med det øvrige personale i patientplejen og vagtdækning Plejeform I børneafdelingen arbejdes ud fra principperne om tildelt patientpleje. Det vil sige at hver sygeplejerske har ansvaret for hver deres patienter. Ved morgenkonferencen vælger alle sygeplejerskerne hvilke patienter de ønsker at passe den pågældende dag. De studerende har "første ret" til valg af patienter ud fra et specifikt læringsmål. Der bliver desuden arbejdet med kontaktpersonordning, for at øge kontinuitet Undervisningstilbud og faciliteter Alle studerende på børneafdelingen får tilsendt børneafdelingens uddannelseskatalog. I dette katalog kan man se hvilke tilbud der forefindes i afdelingen. Alle studerende får også udleveret kompetencekort, som de studerende skal bruge gennem hele det pågældende modul. 4

5 1.7 Uddannelse af faggrupper i børneafdelingen Sengeafsnit 17er nuværende uddannelsessted for sygeplejestuderende på 1,2 og 4 modul samt modul. Afdelingen modtager ligeledes internationale sygeplejestuderende primært fra de europæiske lande. Der udover er der ambulance assistenter, erhvervspraktikanter fra folkeskolen og de gymnasiale uddannelser, samt medicinstuderende i 13. semester. De medicinstuderendes forløb varetages af læger. 2.0 Sygeplejefaglige forhold på det kliniske uddannelsessted 2.1 Patientkategorier Sengeafsnit 17 modtager, plejer og behandler børn med: Pædiatriske sygdomme Akutte psykiatriske sygdomme Børn/unge trivsel og/eller sociale problemstillinger Her udover børn indlagt under andre specialer: Øjensygdomme Tandbehandling Der er et utal af indlæggelsesårsager her er der et udsnit: Astma bronchiale/astma Diabetes Neurologiske lidelser Feberkramper Spiseforstyrrelser Trivsels problemer RS virus Gastroenteritis Tandudtrækning Psykosociale problemer Patientantal Opgjort for 2012 Indlæggelser 4026 heraf ca. 90% akut inkl. børn indlagt under andre specialer Sengedage m. orlov Gennemsnitlig indlæggelsestid Indlæggelsesforløb kan variere fra få timer og op til uger. Den gennemsnitlige indlæggelsestid i 2012 svarede til ca. 1,6 dag. 5

6 2.2 Begreber i sygeplejen Ressourcer, krise, sorg, håb, tro, tryghed, tillid, omsorg, tid, angst, smerte, livsstil, livsstilsændring, kommunikation, afmagt, magt, mestring, empati, etik, kompetencer, kvalitet, udfordringer, glæde. 2.3 Afdelingen der samarbejdes med omkring et patientforløb I børneafdelingen samarbejdes der med øjenafdeling, røntgen, intensiv, neonatalafsnittet og skadeklinikken på Næstved sygehus. 2.4 Interne og eksterne samarbejdsrelationer Interne Børnelægerne har ansvar for behandling af de pædiatriske sygdomme. En del af de indlagte børn følges i børneambulatoriet efter udskrivelsen. Børneafdelingen har en psykolog ansat, som er et fast tilbud til familierne. Psykologen færdes dagligt i afdelingen, hvis afdelingen har behov for dette. Anæstesiafdelingens læger og sygeplejersker indgår i forløb hvor operation eller undersøgelse kræver bedøvelse. Bioanalytikere kommer fast i morgentimerne og tager forudbestilte blodprøver. Resten af døgnet kan der bestilles prøver via OPUS. Med mindre prøverne er livsvigtige tages disse på bioanalytikernes faste runder. Røntgenafdelingen anvendes ved diverse radiografiske undersøgelser såsom: Røntgen, CT scanning, MR scanning og ultralyd. Røntgenundersøgelsen kan foretages på sengeafsnittet, hvis barnet er i CPAP behandling og dårligt stabiliseret. Socialrådgiver er tilknyttet børneafdelingen og kan tilkaldes efter behov f.eks. i forbindelse med: Ansøgning til medicintilskud, ansøgning til hjælpemidler, økonomisk godtgørelse i forbindelse med barnets sygdom, støtte til ny bolig eller, hvor forældrene har sociale og/eller økonomiske problemer. Sygehuspræsten er relevant i kritiske situationer og altid parat til en samtale med forældre og personale i /efter svære situationer. Øjenlæger tilser børn i deres afdeling (afdelingen ligger under børneafdelingen). Fysioterapeuter/ergoterapeuter varetager f.eks. opgaver i relation til børn med misdannelser, traumer, genoptræning eller ved behov for hjælpemidler efter udskrivelsen samt respiratoriske sygdomme. Diætist er behjælpelig i de situationer hvor et barn og/eller familie har brug for vejledning i kost, beregning af kalorier og ændring af kostvaner. Det er dog primært i de situationer, hvor der er en sundhedsrisiko. Afdelingssekretæren sikrer koordination af afdelingens overordnede opgaver og aftaler, svarer hovedtelefonen og sagsbehandler patientforløb og journalerne. Afdelingens serviceassistenter sikrer rengøring på afdelingen samt indgår i opgaverne vedr. servering af mad til børn og forældre. Husalf er en sygeplejerske der er ansat til at bestille varer hjem til afdelingen, samt klare alle de huslige ting der er brug for i en afdeling, som at rydde op, sørge for at tingene ligger på de pladser de skal, hjælper med maden osv. Eksterne Sundhedsplejersker kan ved behov have kontakt med familien på afdeling 17 Familiens praktiserende læge kan også, i særlige situationer, involveres i forløbet allerede under indlæggelsen eller ved udskrivelsen fra afdeling 17 6

7 Sagsbehandlere og andre kontaktpersoner i den enkelte families hjemkommune (jvf. socialrådgiver). Behandlings- og observationshjem eller institutioner som kan være relevante f.eks. i forbindelse med observation af mor/far/barn relationen. Skolen, vuggestue og børnehave involveres bl.a. når barnet har en sygdom der har indflydelse på dagligdagen eksempelvis diabetes eller handicaps, samt ved de børn hvor de kan have smittet andre børn med alvorlig virus eller bakterier kontaktes embedslægen. Diverse patientforeninger bliver inddraget i de situationer, hvor de er relevante. 2.5 Sygeplejeopgaver i børneafdelingen Pleje og observation af børn med respiratoriske sygdomme. Give lattergas Assistere til diverse undersøgelser Koordinere og planlægge patientforløb Væsketerapi/væskeberegning. Samarbejde og støtte den enkelte families ressourcer. Vejledning og information til børn og forældre. Forældre og børn i krise Styrkelse af mor/far barn relationer Afdække/handle på/styrke sociale forhold/relationer. 2.6 Sygeplejemetoder der anvendes i børneafdelingen Sygeplejeprocessen Observationsskemaer OPUS-patientforløb (der findes kun elektronisk sygeplejejournal på børneafdelingen, dvs. at alle observationer, værdier og spl./læge notater er elektroniske) OPUS medicin Standarter og instrukser for pædiatrien ligger på D4 2.7 Faglig udvikling og aktivitet i børneafdelingen Der arbejdes kontinuerligt med udvikling af sygeplejen, hvor der prioriteres i forhold til aktualitet for den enkelte aktivitet Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til patienterne "Mødet med patienten" videreudviklet til Klar tale kommunikationsformer, medinddragelse og kontinuitet Patientsikkerhed Kvalitetssikring MAT (et akut team der kommer når der er brug for ekstra akut hjælp) Udvikling fælles instrukser for pædiatrien Ajourføring af pjecer og patientinformation Distriktspædiatri Projekt klovn Værdigrundlaget FRISK (står for Fornyelse, Resultater, Indlevelse, Sammenhæng og Klarhed) Kontaktsygeplejerskesystem Audit 7

8 Kvalitet ved udskrivelsen Elektronisk plejejournal Sygeplejefaglige kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter i relation til personalet Sygeplejefaglig vejledning/supervision ved afdelingssygeplejerske eller KAUT team. Tværfaglig undervisning (temadag ca. 1 gang om året) Kompetenceudvikling i forhold til den enkelte sygeplejerske Uddelegeret sygeplejekompetencer varetagelse af opgaver som tidligere udelukkende blev varetaget af andre faggrupper Udvikling af tværfaglige teams i pleje og behandling f.eks. indenfor diabetes, astma, RS-virus, neurologi, reumatologi, børn med trivselsproblemer og handicappede børn Kvalitets-, udviklings- og forskningsprojekter med relevans for sundhedssektoren Kvalitetsudvikling af samarbejdet med praktiserende læger gennem praksiskonsulent Udarbejdelse af informationsmateriale til forældre og institutioner omkring børnesår og hygiejne Kvartalsmøder med sundhedsplejerskerne i kommunen med henblik på samarbejde mellem primær og sekundær sundhedstjeneste ABC- projekt (handler om astmatisk bronkitis) Bodybox (handler om luftvejslidelser) Projekt omhandlende overvægt blandt unge. "Åbent hus" oplev og leg sygehus. Arrangement for børnefamilier Besøg af børnehaver og skolebørn 2.8 Mål for sygeplejen børneafdelingen Sengeafsnit 17 har udarbejdet mål for patienter og personale. Patient relaterede mål. Personale relaterede mål. Værdigrundlag for børn Fælles målsætning Ovenstående findes på sengeafsnit Uddannelsesmæssige forhold Se de generelle forhold under Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.1 Introduktion af studerende Studerende på modul 1 får den første dag i klinikken en introduktion til afdelingen og afdelingens speciale. Studerende på modul 4 får den første dag en fællesintroduktion (som er en introduktion for hele pædiatrien sammen med de studerende fra neonatalafsnittet), hvis man er ny 4 modul studerende på afdelingen får man den anden dag en introduktion til selve børneafdelingen. Studerende på modul 11 får fællesintroduktion den første dag og afdelingsspecifik introduktion dagen efter. Alle studerende bliver introduceret gennem det fælles introduktionsprogram for sygehuset. 8

9 3.2 Planlægning af det kliniske uddannelsesforløb Dit kliniske uddannelsesforløb bliver planlagt mellem dig som studerende dine kliniske vejledere og den ansvarlige kliniske underviser. 3.3 Vagtdeltagelse i klinisk uddannelse Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.4 Læringsmuligheder og tilbud Som studerende forventes det at du laver skriftlige refleksioner, som den ansvarlige kliniske underviser og din vejleder læser og giver tilbage melding på. Et andet tilbud er vores PBL klinikker (Problem Baseret Læring) sammen med studerende fra Neo. PBL afholdes for det meste en gang om ugen, hvor de studerende diskuterer og fremlægger forskellige sygeplejeproblemstillinger. Du har som studerende uddannelsessamtaler, hvor man planlægger og evaluerer dit kliniske forløb. 3.5 Læringsmetoder og redskaber Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus 3.6 Patientforløb Der er mange forskellige patientforløb i børneafdelingen. Der findes bla. Patientforløb for et astmatisk barn, et barn med falsk strubehoste (pseudocroup), børn med gastroeinteritis osv. Et eksempel på et barn med astmatisk bronkitis: Barnet bliver enten meldt fra egen læge eller vagtlæge. Barnet kommer i børnemodtagelsen, hvor barnet møder en sygeplejerske og en læge, og måske bliver der taget nogle blodprøver (så barnet kommer i kontakt med bioanalytikerne), barnet bliver udskrevet evt. med en ambulant kontrol i børneambulatoriet. Du får som studerende mulighed for at følge et eller flere patientforløb i din klinik på børneafdelingen. 3.7 Forventninger til studerende Børneafdelingen har en forventning om: - At du som studerende respekterer at det er en arbejdsplads (hvilket vil sige, at man møder til tiden, overholder de aftaler som man laver, forsøger at indgå i praksisfællesskabet osv.). - At du som studerende overholder de krav som uddannelsesinstitutionen/ og klinikken stiller (som at være forberedt på uddannelsessamtaler, overholder fremmødepligten, lave reflektioner, deltage i de uddannelsesmæssige tilbud som afdelingen tilbyder). - At du som studerende er opsøgende og interesseret i at lære. - At du som studerende selv tager initiativ til at læse relevant litteratur i forhold til dit kliniske ophold. - At du som studerende har læst denne beskrivelse, samt andet materiale som er blevet tilsendt inden dit kliniske forløb i afdelingen. 9

10 3.8 Evaluering af afdelingen Se Beskrivelse af de uddannelsesmæssige forhold for sygeplejestuderende på Næstved Sygehus NB. Med udgangspunkt i: Lov nr. 520 af 21. juni 2005 og Retningslinier for indhentelse og vurdering af straffeattester og børneattester vedrørende ansættelser i Storstrøms Amt Sidst opdateret: , er børneafdelingen forpligtiget til at indhente en børneattest i Det Centrale Kriminalregister for samtlige personaler og studerende/elever. Børneafdeling 17 Revideret august 2012, af: Ansvarlig klinisk underviser Nina Merete Riisager Afd. 17, neo og børneambulatoriet Direkte: Afd. 17 Tlf: Neo Tlf: Mail: 10

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Til sygeplejestuderende på Næstved sygehus. Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Sygehus: Næstved Sygehus Afsnit: Medicinsk kardiologisk 11 Kontaktperson: Ansv. Kl underviser Tina Wendelbo Mødetid: Dag:

Læs mere

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted

REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted REGION SJÆLLAND NÆSTVED SYGEHUS BARSELSAFSNITTET Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Ansvarlig klinisk underviser Nanna Winkel nwi@regionsjaelland.dk Region Sjælland, Næstved sygehus Barselsafsnittet

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77

Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Praktikstedsbeskrivelse Medicinsk Afdeling Afsnit B77 Oktober 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Præsentation af Sygehus Nord... 3 1.1 Sygehus Nord... 3 1.2 Vision for Roskilde sygehus... 3 1.3 Specialefordeling

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted. Afdeling 300. Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Afdeling 300 Region Sjælland, Sygehus Syd, Nykøbing F sygehus Udarbejdet November 2008 af HJNN og JNT, revideret Oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling

Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Beskrivelse af klinisk uddannelsessted- Tand-, mund- og kæbekirurgisk afdeling Revideret 15. juli 2011 Mentor Jeanette Jørgensen Klinisk vejleder Charlotte Dietz Tlf. 56514750 Mail: chdt@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Pædiatrisk Ambulatorium Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Neurologisk-Afdeling Roskilde Sygehus Side 1! af! 40 Indholdfortegnelse: 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.1 Mission for Sygehus Roskilde og Køge 4 1.2 Værdigrundlag

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk Afdeling i Hospitalsenheden Vest er samlet på. Ortopædkirurgisk Afdeling består af: Afsnit O normeret

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Ortopædkirurgisk afdeling. Skade/modtageafsnittet

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Februar 2011 Generel Klinisk Studieplan Modul 1: Sygepleje, fag og profession Afsnit Børneambulatoriet B26 Regionshospital

Læs mere

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 12 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk Afdeling Q foretager udredning og behandling af patienter med infektionsmedicinske sygdomme. Afdelingen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling (G) er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering, Øre-Næse-Hals Afdelingen., Nørrebrogade 44, bygning 10, 1. sal. Afdeling H består at et sengeafsnit og et operationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen...

Læs mere

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling.

Sygeplejen i afdelingen retter sig mod disse problemstillinger samt mod observation af virkning og bivirkning af given behandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrien er placeret på AUH Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdeling for organiske psykiske

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde dig velkommen til Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. Klinisk undervisning i Modul 11 og 12 er tilrettelagt som pakkeforløb. Modul 11 Patient hotel

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling, G er en del af og er beliggende på 2 matrikler henholdsvis på P.P. Ørumsgade og på Tage Hansens Gade.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (FAM), Regionshospitalet Horsens og uddannelsesforløbet Uddannelsesprogram for Klinisk basisuddannelse Regionshospitalet Horsens + Regionspsykiatrien Horsens og Odder Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Fælles Akut Modtageenhed (), Regionshospitalet Horsens

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafdelingen, omfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter)

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere