Leadership Pipeline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leadership Pipeline 2011-2014"

Transkript

1 Leadership Pipeline Projektbeskrivelse, gældende fra januar Børne- og Undervisningsområdet Hjørring Kommune Baggrund og formål På Børne- og Undervisningsområdet (BU) i Hjørring Kommune er der sat fokus på talentudvikling og rekruttering af nye ledere med et projekt omkring etablering af en Leadership Pipeline. Leadership Pipeline handler helt kort fortalt om at udvikle og producere ledelse på en systematisk måde, hvor god ledelse afhænger af det, der ledes. Projektet gennemføres med følgeforskning af cand. psych. Kristian Dahl fra Aalborg Universitet. Projektet har fokus på intern talentudvikling på alle lederniveauer og intern lederrekruttering ud fra Leadership Pipeline konceptet. Formålet er at sikre et godt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag for fremtidige lederstillinger i BU-området i Hjørring Kommune. Endvidere vil projektet bidrage til at skabe tydelighed i forventningerne til kompetenceniveau og opgaveløsning på de enkelte lederniveauer. Projektet omkring Leadership Pipeline gennemføres på skoleområde, dagtilbudsområdet og i børneog familieområdet som et pilotprojekt med henblik på senere udbredelse til andre sektorer og direktørområder i Hjørring Kommune. Organisering Projektet er organiseret som følger: Projektejer Direktør i BU Martin Østergaard Christensen Styregruppe Kommunaldirektør: Tommy Christiansen Martin Østergaard Christensen Ældre- og Sundhedschef: Anne Krøjer Arbejdsmiljøchef: Kurt Larsen Konstitueret undervisningschef: Karsten Poulsen Ekstern Konsulent:: Kristian Dahl Ekstern Konsulent:: Thøger Riis Michelsen Projektleder Organisationskonsulent i Arbejdsmiljø og MED Karina Holm Hansen Projektgruppe Trine K. Schubert, Konsulent i skoleområdet Karsten Poulsen, Konstitueret chef for skoleområdet Jette Kjeldsen, Konsulent i dagtilbud Laila Vang, Chef for dagtilbud Leif Jensen, Chef for Børne- og Familie 1

2 Projektets fokus I projektet er der primært fokus på udvikling og efterfølgende rekruttering af ledertalenter til både leder af medarbejdere (LAM) og leder af ledere (LAL). Projektet tager udgangspunkt i at få klarlagt prioriteter, færdigheder og arbejdsværdier på de enkelte niveauer med henblik på at uddanne og udvikle ledertalenter og gøre dem klar til at skifte position til ledelseslaget over dem. Da behovet for nye ledere er størst på LAM og LAL-niveauet, vil fokus primært være her (lyseblå del af figuren nedenfor) Tænkt ind i en pipeline ser ledelsesstrukturen således ud på BU-området i Hjørring Kommune: Fra leder af forvaltning til leder af flere forvaltninger/ område Direktør Chef Fra leder af medarbejdere til leder af ledere Leder af ledere Leder af medarbejdere Fra leder af ledere til leder af forvaltning Ledertalenter - lærere Fra medarbejder til leder Projektets opbygning Projektet løber fra august 2011 og afsluttes i juni Projektet er inddelt i tre faser som beskrives nærmere herunder. 1. aug Fase 1 Beskrivelse af ledelsesprofiler på alle ledelsesniveauer 1. Jan. Fase 2 Planlægning af udviklingsforløb for LAM og LAL i samarbejde med eksterne udbydere. Inden 1. juni udvælges der talenter til start i 2-årigt forløb 12. juni 12.juni Fase 3 udviklingsforløb starter. Der foretages årlige statuser (I alt 2 stk.). 1. Juli 2014 Evaluering På baggrund af de to statuser samt en afsluttende samlet evaluering Foretages vurdering af projektet i forhold til: BU-området fremadrettet Hjørring Kommune Fase 1 I første fase arbejdes der med at få udarbejdet kompetenceprofiler på alle lederniveauer. Da projektet fra start kun omfattede skoleområdet, blev arbejdet her foretages på to heldagsseminarer i efter- 2

3 året 2011 i et samarbejde mellem forvaltningen og en nedsat referencegruppe med repræsentanter fra lærer-, skoleleder- og centerlederniveau. Kristian Dahl og Thøger Riis Michelsen fra Deutero konsulenterne, fungerede som eksterne konsulenter på disse dage. For at skabe synlighed og åbenhed om pipelinen og ledelseskompetencerne på de enkelte ledelseslag blev der på baggrund af de to dages arbejde lavet en plakat med kompetenceprofilerne for skoleområdet. For dagtilbud og Børnefamilieområdet har vilkårene være anderledes. Disse områder har først fra januar (starten af fase 2) været en del af projektet. På dagtilbudsområdet tog man udgangspunkt i nylig gennemarbejdede lederprofilbeskrivelse for området, der blandt andet anvendes i forbindelse med lederansættelser og ledersamtaler, og som beskriver opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeledere og faglige ledere. Lederne er blevet bekendt med den teoretisk generelle offentlige pipeline, dels gennem artiklen Offentlig ledelse på alle niveauer af Kristian Dahl og Thorkil Molly Søholm og dels gennem deltagelse i relevante oplæg i Lederugen 2011, hvor Leadership Pipeline var på programmet. På den måde er der skabt forståelse for Leadership Pipeline som koncept og sikret sammenhæng til eksisterende praksis. I Børne- og Familieområdet, der er et noget mindre område, har man drøftet koblingen mellem artikelmaterialet om Offentlig Leadership Pipeline og den eksisterende struktur og profilbeskrivelse i området på et ledermøde. Fase 2 Det 2 årige udviklingsforløb for LAM består af en række tværgående mødeaktiviteter, hvor ledertalenterne og deres mentorer er samlet. Indimellem disse mødeaktiviteter, er der tilrettelagt individuelle træningsforløb foregående dels på det enkelte talents egen institution, skole eller afdeling og dels på andre institutioner/skoler/afdelinger. Uviklingsforløbet indeholder desuden 6 moduler af hver 5 ECTS point fra den formelle uddannelse Diplom i ledelse (DIL). Dette er et omfang der svarer til ½ DIL. Udviklingsforløbet er udviklet i samarbejde med UCN act2learn og Deutero konsulenterne med det formål, at ruste talenterne til at foretage et positionsskifte i områdets Leadership Pipeline. Forløbet er tænkt sammen på en måde, hvor nogle aktiviteter er sammenfaldende for de to forløb og andre specifikt rettet mod LAM eller LAL. Skitseret ser forløbet for LAM ud som følger: Juni. Aug. Dec. Juni 17. april Fælles opstartsdag 12. juni For Leder talenter mentorer 18. Sept. 8. Nov. 7 ugers diplom forløb (jan. feb. ) Fuldtids Jan 360FeedBack 31. Jan ½ Dag -spor Juni Opsaml. 3

4 Aug. Dec. Juni Sep. 7 ugers diplom forløb (okt. nov. ) Fuldtids 11., 12, 13, Okt 360 FeedBack 14. Okt ½ Dag 19. Marts Diplom forløb fordelt på foråret 14. Juni Afslutn -spor. Forløbet for LAL er i højere grad individuelt tilrettelagt, idet talenterne her er ansatte ledere, og derfor må formodes at have meget forskellig baggrund både anciennitets- og erfaringsmæssigt men også konkret uddannelsesmæssigt. Det betyder eksempelvis at nogle på LAL-forløbet vil være tilknyttet et mastermodul andre måske et diplommodul, afhængigt af behov og ønsker. Disse individuelle udviklingstiltag figurerer ikke på nedenstående oversigt. De sammenfaldende aktiviteter for LAL kan ses i nedenstående skitse. Juni. Aug. Dec. Juni 17. april Fælles opstartsdag 12. juni For LAM LAL mentorer 25. Sept. 8. Nov. Med LAM Jan -spor ½ dag Marts Juni Opsaml. sammen med LAM Aug. Dec. Juni Sep. Med LAM 11., 12, 13, Okt ½ dag Nov. 20. Marts 2014 samtale 14. Juni Afslutn. medlam spor Udvælgelsen af talenter er for LAM-forløbet foregået ved at alle interesserede talenter har ansøgt skriftligt. Ansøgningen har bestået af tre dele: motiveret ansøgning, CV og et udfyldt skema med praktiske eksempler og overvejelser ud fra de i BU opstillede talentkriterier. Selve udvælgelsen er foregået i henholdsvis skolecenterledergruppen, områdeledergruppen i dagtilbud og ledergruppen i Børne og Familieområdet. Til LAL forløbet er der ansøgt skriftligt og alle ansøgere har været til en 4

5 mundtlig samtale med chefgruppen. På baggrund af ansøgning og samtale er talenterne til LAL udvalgt. Til alle talenter (både LAM og LAL) er tilknyttet en mentor, der har en særlig opgave i at støtte og vejlede talentet undervejs i den 2-årige udviklingsproces. I nogle tilfælde er mentoren nærmeste leder i andre tilfælde ikke nærmeste leder. Dette er et bevidst valg, da man i pilotprojektet ønsker at afprøve, hvilken konstellation der har det største udbytte. Fase 3 Udviklingsforløbene for LAM og LAL starter i juni og løber frem til juni Der foretages i løbet af disse to år en årlig status, der ligger til grund for den afsluttende evaluering af projektet. Nogle af de opmærksomhedspunkter, der har betydning for projektets succes, er følgende: - At undervisningen er af høj kvalitet og at koordinering mellem interne og eksterne konsulenter og uddannelsesinstitutioner forløber i et tæt samarbejde - At de enkelte skoler, institutioner, leder- og personalegrupper er positive overfor projektet, og italesætter værdien i at udvikle ledelsestalenter både i egen skole/institution/afdeling og i andre. - At ledelsen tager ansvar og leverer kvalitetsfyldte udviklingsopgaver for talentet, således at et praksisspor med virkelige øve-ledelsesopgaver etableres sideløbende med uddannelsesaktiviteterne. - At mentorerne er engagerede og til rådighed, samt at de tager medansvar for, at ledelsestalenternes udviklingsproces lykkes. - At øverste ledelse viser ejerskab for projektet, og involverer sig i det nødvendige omfang. Evaluering og projektets sammenhæng til Hjørring Kommune Der foretages afslutningsvis en samlet evaluering af projektet som helhed. Denne foretages med henblik på: Fremtidige projekter omkring Leadership Pipeline på BU Udbredelse til andre dele af Hjørring Kommune? Leadership Pipeline i BU i Hjørring Kommune er et projekt, der har stor bevågenhed, ikke bare i Hjørring Kommune, men også i mange andre private og offentlige organisationer. Hjørring Kommune indgår sammen med en række andre offentlige arbejdspladser i det MedAktionsForskningsprojekt (MAF), der netop handler om Leadership Pipeline i offentlig regi, som Kristian Dahl og Thorkil Molly Søholm fra Aalborg Universitet er forskere på. Dele af projekterfaringerne fra Hjørring Kommune kommer desuden til at indgå som case i en bog om samme emne, der udkommer senere på året. 5

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen

Fremtidig ledelsesudvikling i Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse. Til Direktionen Regionshuset Aarhus Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Til Direktionen Olof Palmes Allé 36 DK-8200 Aarhus N. Tlf. 7841 0003 www.regionmidtjylland.dk www.olp.rm.dk Fremtidig ledelsesudvikling

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Første delrapport Juli 2007 INDHOLD Forord...3 1. Evalueringsramme...4 2. Projektets relevans...7

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER

DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER DE NÆSTE LEDERE EN GUIDE TIL AT UDVIKLE LEDERTALENTER I KOMMUNER OG REGIONER 2 INDHOLD På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner

De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner De næste ledere En guide til at udvikle ledertalenter i kommuner og regioner Indhold På sporet af de næste ledere... 3 1. Hvad søger vi efter? Om at definere behovet for talent... 4 2. Hvad vil vi opnå?

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Uddannelsespuljen 2013

Uddannelsespuljen 2013 Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsskema til Uddannelsespuljen 2013 Ansøgningsfrist er mandag d. 4. marts kl. 12.00 Spørgsmål til skemaet kan rettes til: Uddannelsespuljen@rn.dk Projektnavn: Virk-SOM-Ung

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010

Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Ansøgning vedr. ny ledelsesstruktur 2010 Skødstrup Skole søger hermed om at få mulighed for at realisere en ny ledelsesstruktur. Indledning: Skødstrup skoles vilkår og opgaver har ændret sig væsentligt

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 3 DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN...... 3 UDDANNELSESPOLITIKKENS

Læs mere

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007

UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN. Udgave April 2007 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udgave April 2007 1 UDDANNELSE AF LEDERE I AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN DET ER VIGTIGT FOR AALBORG KOMMUNES SKOLEVÆSEN... Det er vigtigt, at lederstillingerne

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

At skabe læreprocesser i praksis

At skabe læreprocesser i praksis At skabe læreprocesser i praksis Projektrapport Del 1 og Del 2 Tværgående Udviklings Pulje under Undervisningsministeriet. Projekt 109443 Projektperiode August 2005 oktober 2006-09-21 Projektansvarlig

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA

Læs mere