Vejledning for RØS aktivitetsledere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for RØS aktivitetsledere"

Transkript

1 Juni 2014 Vejledning for RØS aktivitetsledere Medlemskab og indmeldelse... 3 Aktivitetsplan for ugen... 3 Undervisningsplan... 3 Den daglige sejlads... 5 Vejrlig og sikkerhed... 6 Sejladsområde... 7 Uddeling, bemanding og sejlads af både... 7 Windsurfing... 7 Reglement... 8 Øvede / uøvede sejlere... 8 A, B og C sejlere... 8 Sejlads på egen hånd... 8 Påklædning... 9 Landkrabber... 9 Følgebåde og radioer... 9 Anløbsbroen, Slæbestedet, sejlads ud og hjem Skader og reparationer Værktøj Klubhuset Kontoret RØS leveregler Forholdet til nye børns forældre:

2 Instruks ved ulykke Stands ulykken Red Alarmér Vejled redningsmandskab Orientér Begræns skadevirkninger. Sørg for, at de andre instruktører og landkrabben tager sig af de øvrige sejlere Giv om nødvendigt livreddende førstehjælp Sikre frie luftveje Giv om nødvendigt kunstigt åndedræt Giv om nødvendigt hjertemassage Benyt havnens hjertestarter, som findes ved havnefogedens kontor. Tilkald om muligt en person, der har været på kursus i at anvende hjertestarteren. Stands blødninger Forebyg afkøling Ved mindre alvorlige hændelser: Tag hånd om den tilskadekomne. Om nødvendigt foretag forbinding eller lignende. Trøst vedkommende. Hvis ulykken kræver assistance udefra: Ring til alarmcentral Oplys: Hvad der er sket Type af skade Antal tilskadekomne Sted, hvor den tilskadekomne befinder sig Eget navn Eget telefonnummer At du ringer på vegne af RØS Postér en vejleder ved indkørslen til havnen. Hold adgangsveje frie. Orienter nærmeste pårørende. Orienter formand Ole Brix Andersen og næstformand Otto Graham Orienter havnefogeden og øvrige sejlere i RØS og på havnen. Hvis den tilskadekomne ikke har behov for redning og transport til skadestue, følg sejleren hjem og overdrag vedkommende til en voksen; giv beretning om det passerede. 2

3 Medlemskab og indmeldelse Der er kun tilgang for nye, uøvede medlemmer i RØS mandage i sommersæsonen af hensyn til planlægning af undervisningen og sejladsprogrammet. Rutinerede sejlere kan efter AK-lederens skøn starte når som helst. Kuvert med velkomstbrev og introduktion til RØS, vedtægter, reglement og leveregler hentes på hjemmesiden Den kan også udleveres af landkrabben. Indmeldelse og betaling af indmeldelsesgebyr og første års kontingent sker via hjemmesiden Landkrabben kan hjælpe med indmeldelsen i klubhuset. Som det fremgår af reglementet, skal sejlere kunne svømme 200 meter og kajakroere 600 meter. Ved tvivl om, at sejleren er i stand hertil, bør AK-lederen afholde en svømmeprøve. Svømmekravet gælder også for passagerer i kølbåde og følgebåde. Hvis ikke-medlemmer medtages i en af klubbens både, skal de gøres opmærksom på, at RØS ikke har en kollektiv ulykkesforsikring. Det forudsættes, at nye medlemmer anskaffer sig Dansk Sejlunions Optihæfte 1. Et antal eks. ligger i bureauet til salg til medlemmerne. Prisen er 100 kr. Aktivitetsplan for ugen Senest søndag skal næste uges AK-leder sætte den kommende uges aktivitetsplan op i vinduet i klubhuset. Aktiviteterne skal specificeres for Optier/joller, for windsurfere, for kølbåde (Yngling), for kajakker og fællesaktiviteter såsom grillaften. Samtidig opsættes tilmeldingsliste for næste onsdags voksensejlads, torsdags D-dag (diplom 1, 2 og 3), fredags diplomprøver (Sæl, Søløve og Delfin) og søndags stjernesejlads. Det forventes ikke at det daglige lederteam står for ugens voksensejlads og D-dag. AK-lederen skal forsøge at rekruttere ledere til disse aktiviteter, hvis ingen har meldt sig på listen til disse aktiviteter (listen hænger i klubhuset og dækker alle uger i sommersæsonen). Undervisningsplan Der tilbydes undervisning på mange niveauer, til alle aldersklasser og i mange discipliner. Hovedvægten af undervisningen er dog rettet mod jollesejlads for begyndere og let øvede svarende til diplomerne Sæl, Søløve og Delfin. Ambitionen er, at alle aktive medlemmer som minimum opnår disse færdigheder i løbet af 2-3 sæsoner. Al undervisning foregår via frivillig indsats, og det er klubbens generelle princip, at alle medlemmer bidrager med instruktion og vejledning i særdeleshed i mødet med nye medlemmer således at alle medlemmers kompetence til stadighed fastholdes eller øges. Undervisningen er inddelt i følgende aktiviteter: Daglige sejladser for begyndere 3

4 Undervisning i teori og praksis for begyndere og uøvede. Fokus er på basale færdigheder og tryghed. Pensum svarende til Sæl og Søløve diplomerne. Hvis vejr, vind, evner og flid er til stede, er det muligt at tage Sæl-diplomet på 1-2 uger. Der sejles kun i Optimistjoller. Undervisningen varetages af AK-lederen støttet af bådsmænd. Daglige sejladser for let øvede Undervisning i teori og praksis for let øvede. Pensum svarende til Søløve og Delfin diplomerne. Der sejles i Optimistjoller, Tera og Laser. Fokus er på diplomøvelser, kapsejlads og lege, der skærper sejladsevnerne. Undervisningen planlægges af AK-lederen, men varetages primært af følgebådsførerne. Daglige S-træner sejladser for let øvede og øvede Selvorganiseret undervisning og træning i teori og praksis for sejlere, der har bestået Sæl, Søløve og Delfin diplomerne. Pensum fra Sejler 1, 2 og 3. En sejlende træner (S-træner) er en ung sejler, der har bestået Sejler diplom 1, en AK-leder eller en følgebådsfører. S-træneren sejler selv i en jolle sammen med en gruppe på op til 5 personer. Gruppen finder selv på, hvad de har lyst til på vandet, så længe det foregår sikkert for deltagere og materiel. Ugentlig diplomdag (torsdag eftermiddag) D-dag eller Diplom-dag foregår hver torsdag i sommerferien (når bemandingen og interessen er til stede). Her koncentreres undervisning og prøvetagning i Sejler diplom 1-3, og det foregår konkret ved, at sejlerdagen forlænges til omkring 16:00, eller hvad man nu har energi til. Landkrabberne sørger for sandwich/frokost til gruppen bestående af en følgebådsfører/eksaminator, en S-træner og de sejlere, der ønsker at forbedre deres færdigheder. Ugentlig voksensejlads (onsdag eftermiddag) Onsdag eftermiddag fra 14:00 til 17:00 (når bemandingen og interessen er til stede) undervises voksne, der kunne tænke sig at prøve kræfter med jollesejlads, uden at skulle gøre det under kække tilråb fra egne børn og andre talentfulde poder. Fokus er på opnåelse eller genopfriskning af basale færdigheder, således at deltagelse i normale daglige aktiviteter ikke vil være forbundet med unødig stress. En følgebådsfører og et par erfarne sejlere varetager undervisningen. Alle voksne også erfarne er meget velkomne det er jo opvarmning til Onsdags-grill. Diplomprøver fredag Fredag afholdes prøver i Sæl, Søløve og Delfin pensum. Det gør der også i det omfang det kan lade sig gøre i løbet af ugen, men fredag samles der op på det der er lært i løbet af ugen. Der henvises i øvrigt til bilaget [RØS undervisningsplan] med en beskrivelse af pensum og øvelser for begyndere, let øvede og øvede sejlere med udgangspunkt i Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole. Der er som udgangspunkt 3 instruktører AK-leder og 2 følgebådsførere. Herudover et antal sejlende trænere (S-træner) og bådsmænd afhængigt af fremmøde. Sejlerne fordeles således: AK-leder: begynderne Bådsmænd: primært assistenter for AK-lederen Følgebådsfører 1: let øvede Følgebådsfører 2: S-træner grupper og overordnet opsyn S-træner(e): øvede sejlere 4

5 Den daglige sejlads Følgende punkter gennemføres af lederteamet for at sikre en optimal planlægning og gennemførelse af dagens sejlads/aktiviteter. Lederteamet møder i god tid, før sejlerne kommer, og tager bestik af vind og vejr. De forbereder dagens aktiviteter og fordeler opgaverne, inden sejlerne kommer. Når sejlerne møder op, sikrer landkrabben sig, at sejlerne er aktive medlemmer af RØS. De skal enten være på kartoteksførerens liste over medlemmer i AK-ledermappen eller være nyindmeldte (de skal fremvise kvitteringsmail fra Winkas, evt. ved at vise den på en smart phone). For hver uge fører landkrabben en deltagerliste. I tilfælde af aflyst sejlads pga dårligt vejr for meget eller for lidt vind - underviser lederteamet sejlerne i sejladsteori/praktik. Det er vigtigt, at sejlerne (og deres forældre) føler, at vi tager det på os at udnytte tiden til noget fornuftigt. Men husk på, at det også kan være fornuftigt at lade sejlerne hygge sig med hinanden i klubhuset, hvis de ikke kan komme på vandet. AK-lederen forespørger, om der er bådsmænd og S-trænere tilstede. Hvis der er S-trænere til stede, mødes S-træner(e) og de, der ønsker at sejle med disse, efter fordeling af joller uden for klubhuset for at lægge planer for dagen. S-trænerne holder i løbet af dagen følgebådsførerne orienterede om deres planer. Bådsmænd koordinerer med AK-lederen, når alle joller er fordelt. En landkrabbe checker at S-trænerne og bådsmænd over 15 år har udfyldt børneattest. Hvis ikke, ordnes papirarbejdet inden sejladsen. AK-lederen fordeler Optier, joller og surfere blandt sejlerne, jfr. om principperne nedenfor. Alle sejlerne også dem i følgebådene - skal have en farvekode og brik, der anvendes på magnettavlen over både og sejlere, så AK-lederen til enhver tid kan redegøre for, hvem der er ude på vandet. AK-lederen informerer sejlerne om dagens aktiviteter på vand/land. Begynderne, de let øvede, de øvede og surferne går med hver deres instruktør til dagens undervisning/øvelser. Instruktørerne bistået af bådsmænd påser, at tilrigning af Optier, joller og surfere er sket korrekt, inden de sættes i vandet. Optier skal have fastbundet øse med. Joller med selvlæns som f.x. Laser behøver ikke øse. Alle både skal have en fastbundet fangline, der kan flyde, således at slæbning kan foregå. (Lad være med at fastgøre fanglinen til øjer eller lignende svage punkter; fastgør den til toften i Optier og til masten i en Tera eller en Laser). Opdriftsmidlerne i Optier bør checkes regelmæssigt. Det vil normalt være nok at checke ved hver uges begyndelse, medmindre der opstår konkret mistanke om, at f.x. en luftsæk er punkteret. Radiokommunikationen mellem land/følgebåde checkes ved kanalrundfart. En af instruktørerne sejler ud for at lægge bøjer/bane i overensstemmelse med dagens øvelsesprogram. Der udlægges to uafhængige baner i nærheden af hinanden. En for let øvede og øvede og en for begynderne. Benyt evt. et af de faste mærker som den ene bøje. Instruktørerne sender sejlerne ud med assistance af bådsmænd og landkrabber/forældre på land. AK-lederen kalder sejlerne ind, når tiden er gået. Planlæg efter, at sejlerne og lederne kan forlade havnen mellem 12:30 og 13:00. Landkrabben sikrer sig, at alle sejlere er kommet ind efter dagens sejlads og melder til AK-lederen. Ingen må gå hjem, før de har meldt fra hos landkrabben og placeret brikken i inde området på sejladstavlen. 5

6 Instruktørerne bør forlange, at alle hjælper til med at rigge af, stille/lægge på plads og rydde op i slæbested, bådhal og klubhus, og at ingen går i bad eller hjem, før der er ryddet helt op. Det er et vigtigt element i udviklingen af ansvarsfølelse og godt kammeratskab. Sejl, der har været i saltvand, skylles. Bådene bør også skylles fra tid til anden, men da vandet er dyrt, skal vandforbruget begrænses mest muligt. I tilfælde af fejl, mangler og skader på udstyr, som sejlerne ikke selv kan udbedre, meldes det til AK-lederen, som registrerer det og sørger for reparation. Hvis han ikke selv kan klare det, kontaktes materieludvalgsformand Peter Fibiger-Lundberg tlf , evt. Gregers Treschow tlf Følgebådsførerne rigger følgebådene af og sikrer, at der er benzin på tankene til næste dag. AK-lederen og følgebådsførerne gennemfører hver fredag DS diplomsejler prøve Sæl, Søløve og Delfin. I forbindelse med den daglige undervisning kan den enkelte instruktør beslutte at afholde praktiske prøver på disse niveauer. Der foretages afkrydsning på elev skemaer og tavlen i klubhuset for Sæl, Søløve og Delfin for de enkelte elever, efter at de har bestået de relevante praktiske prøver. Fredag afholdes de teoretiske og udestående praktiske prøver (teoriprøverne ligger på PC en på første sal). Hvis eleverne har vanskeligt ved at forstå den skriftlige prøve, gennemføres der i stedet en mundtlig eksamination. Beståede elever får udleveret diplom om fredagen. Ved standernedhaling i efteråret summeres over årets beståede elever i alle klasser. Listen offentliggøres i Agterspejlet. Sejler 1, 2 og 3 prøver afholdes alene torsdage på D-dag. Beståede delprøver for disse diplomer afkrydses ligeledes på skemaer og tavlen i klubhuset. AK-lederen skriver sammen med resten af teamet fredag eftermiddag en overlevering over ugens aktiviteter, som sættes ind i AK leder mappen til næste uges leder-team. Den skal indeholde: o Kort resume af ugens aktiviteter dag for dag, herunder fremmøde, vind og vejr, hvilke øvelser er gennemført på vandet, aflyste sejladser, oprydning etc. o Nye medlemmer registreret o Elever til eksamen og bestået DS prøver o Skader på joller og udstyr, og om skader er repareret eller udestår. o Forslag til forbedringer o AK-lederen sikrer sig, at alt udstyr er intakt og klar til brug den følgende uge eller tydeligt lagt til side. Vejrlig og sikkerhed AK-lederen - ikke sejlerne - afgør, om der er for lidt eller for meget vind. Sikkerheden for sejlerne har første prioritet. Ved frisk vind anbefales det kun at tage få Optier/joller med ud ved instruktion af let øvede og begyndere. De uøvede sejlere kan så komme med i en følgebåd og bytte med en øvet sejler på vandet. Eller de kan beskæftiges på land med teoriundervisning eller praktiske gøremål. Alle sejlere skal i henhold til reglementet bære redningsvest eller sejlervest under sejlads, og når aktivitetslederen ellers skønner, at dette er nødvendigt, (f.eks. i forbindelse med badning fra strand). Dette gælder også AK-ledere, følgebådsførere og seniorer. Overtrædelse af dette påbud skal påtales af AK-lederen. I alvorlige eller gentagelsestilfælde kan bestyrelsen give den pågældende karantæne i 1 eller flere dage. AK-lederen indberetter sagen med en indstilling til bestyrelsen. Det er vigtigt, at AK-lederne sætter sig i respekt på en sådan måde, at sejlerne ved, at de skal adlyde instruktioner, når de gives. Det er der elementære sikkerhedsmæssige grunde til. Hvis vejrliget 6

7 pludselig ændrer sig til det foruroligende, eller hvis der sker noget, der kræver hurtig reaktion, skal instruktioner adlydes uden indsigelser eller forsøg på at sætte dem til forhandling. Der skal på den anden side naturligvis være en tone, så alle føler sig velkomne og respekterede. Sejladsområde Sejlads bør normalt foregå syd for havnen, så der ikke er behov for at krydse færgeruten. Sejlerne må ikke uden tilladelse fra en aktivitetsleder sejle uden for det område, der afgrænses af en linie fra Skansehage til Skredbjerg. AK-ledere må ikke foranstalte jollesejlads øst og nord for Skansehages sydspids. Ved planlægningen af sejladsområdet bør der i øvrigt tages hensyn til vind, bølger og strøm samt bundforhold, således at sejladsen er sikker for sejlerne og materiellet. Grupper, der under ledelse af en S-træner organiserer deres egen træning, skal sejle væk fra træningsområdet for begyndere og let øvede, således at områderne er klart adskilt. Hvis en gruppe ønsker at sejle længere væk (f.eks. mod Skredbjerg ) orienteres følgebådsføreren med opsyn først, og det aftales, hvor langt der må sejles. Husk at tage hensyn til færgen. Uddeling, bemanding og sejlads af både Klubbens både kan benyttes af alle aktive medlemmer af RØS. Optier, joller og surfere uddeles med fortrinsret til førsteårssejlere. Kun hvis der ikke er førsteårssejlere, kan ældre sejlere komme i betragtning. Herved tilskyndes de ældre sejlere til at anskaffe egen båd. Men der kan være anledning til at lade nogle øvede sejlere tage bådene ud med henblik på indskiftning af de uøvede sejlere fra følgebådene. Juniorerne skal have bestået Sælprøven i en Opti, før de får lov til at sejle i de andre joller, medmindre de fysisk er for store til en Opti. Men det kan være pædagogisk hensigtsmæssigt at lade nybegyndere sejle med i Laser eller Yngling sammen med erfarne sejlere, så de kan få vist, hvorledes man krydser, lænser, vender, bommer og meget andet. Men så er det tilbage i Optien igen, indtil de har lært det grundlæggende og bestået Sælprøven. Der må kun være 1 sejler i Optierne og i Tera I Laser må der i let vejr være 2 sejlere, som ikke er for tunge. Det er for ikke at overbelaste skrog, mast og bom. Hvis der er sejlere, som gerne vil sejle alene i en Laser, har de fortrinsret frem for sejlere, som gerne vil sejle hyggesejlads for 2, medmindre det har et undervisningsmæssigt formål at tage en uøvet med ud i en Laser for at vise trim og teknik. Vær opmærksom på, om der bør sejles med standardrig, radialrig eller 4,7 rig på Laserne. Windsurfing Vi lægger vægt på, at der kommer aktivitet i windsurfing-afdelingen. Det skal fremgå af ugeplanen, hvornår der er windsurfing på programmet, og hvem der er ansvarlig for surferne. 7

8 Sejlads skal normalt ske i området syd for havneområdet og ikke f.x. Skansebugten. Da det kræver særlig baggrund at have med windsurferne at gøre, iværksættes der kun surf-aktiviteter for begyndere, hvis der er en kvalificeret RØS surf-leder til stede. AK-lederen aftaler med surf-lederen, hvilken følgebåd, der særligt skal holde øje med surfere, der kan have behov for hjælp. Følgebådene skal dog normalt kun være på tilkald via surf-lederens radio. Hvis der ikke er en surf-leder til stede, må kun surfere, der vurderes at kunne klare sig på egen hånd, sejle ud. Det skal nøje aftales, hvilken følgebåd, der holder øje med surferne. Reglement Reglementet for RØS er udleveret i forbindelse med indmeldelsen. Det er ophængt i klubhuset, og et eks er indsats i AK-ledermappen. AK-lederne bør være fortrolige med reglementet, hvis primære formål er at få gennemført vore aktiviteter på en sikker og ordentlig måde. Øvede / uøvede sejlere Forudsætningen for at blive øvet sejler med adgang i henhold til reglementet til sejlads på egen hånd sammen med 2 andre øvede sejlere uden opsyn af en AK leder er, at alle 6 DS diplom sejlerprøver er bestået, og at bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget person vurderer, at vedkommende har tilstrækkelige praktiske færdigheder i at sejle til at kunne betragtes som øvet sejler. Det gælder både juniorer og seniorer. RØS sejlere frigives også som øvede sejlere mod fremvisning dokumentation for, at alle 6 DS diplom sejlerprøver er bestået i en anden klub, og når det endvidere også vurderes af bestyrelsen eller en af bestyrelsen bemyndiget person, at vedkommende har tilstrækkelige praktiske færdigheder i at sejle til at kunne betragtes som øvet sejler. En liste med navnene på de sejlere, der i RØS regi betragtes som øvede sejlere, vil fremgå af opslag i klubhuset, så enhver tvivl udelukkes. Listen udarbejdes og opdateres løbende af aktivitetsudvalget. A, B og C sejlere Aktivitetsudvalget vedligeholder en liste over A, B og C sejlere. Den liste har ikke noget med sikkerhed at gøre, men er en klassifikation af juniorsejlerne m.h.p. deltagelse i kapsejlads, jf. reglement for stjernesejladserne. Sejlads på egen hånd Hvis juniorsejlere eller seniorsejlere ikke er under opsyn af en aktivitetsleder, må de kun sejle i klubbens både, hvis en aktivitetsleder har givet tilladelse. De skal være mindst 3 i følge, og alle sejlerne skal være øvede ifølge den i klubhuset opslåede liste. Sejlerne skal på et opslag i klubhuset notere navnene på sejlerne, tidspunkt for udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på forældre eller andre pårørende. Disse regler bør også følges, hvis juniorer eller seniorer sejler i egne både og på egen hånd. Sejlads i Ynglingen kræver, at en godkendt skipper skriver sig på reservationslisten på opslagstavlen. Sejlerne bør på et opslag i klubhuset notere navnene på sejlerne, tidspunkt for udsejling og tidspunkt for forventet hjemkomst samt telefonnumre på pårørende. 8

9 Påklædning AK-lederen bør vejlede nye sejlere om fornuftig påklædning. Det er synd og potentielt farligt - hvis sejlerne på grund af manglende viden, får en dårlig oplevelse på vandet. Selv om det er varmt inde på havnen, kan det hurtigt blive koldt at sidde i en båd ude på vandet. Vinden køler meget, især når man er våd. Man kan hurtigt blive så kold, at man har svært ved at håndtere båden, og så er man til fare for sig selv. Nye medlemmer skal naturligvis ikke gå hen og købe en dyr våd- eller tørdragt, før den første sejltur. Mindre kan gøre det. Minimum på en normal sommerdag er, at man har noget vindtæt på overkroppen og en T-shirt eller lignende indenunder samt lange shorts. Ikke cowboybukser eller joggingdragter, som bliver meget tunge i vand! Men man vil hurtigt finde ud af, at det ideelle er en våd- eller tørdragt. Begge typer har deres svorne tilhængere, så vi vil ikke tage stilling til, hvad der for den enkelte er det bedste. Man må spørge sig for hos de erfarne sejlere. Det eneste vi tør sige er, at våddragter er mere robuste over for rifter og skrammer, og at man svømmer lidt mere ubesværet i dem. Sejlertøj kan med fordel købes brugt. Vi vil meget appellere til forældrene om, at nye sejlere er iført hensigtsmæssigt tøj allerede ved den første tur. Det er synd, hvis man får en dårlig oplevelse af sin første sejltur på grund af kulde. Landkrabber Det er en forudsætning for, at aktiviteterne for juniorerne kan gennemføres, at juniorernes forældre deltager i klublivet. De forældre, der har sejlerfaring, vil vi gerne se i kredsen af aktivitetsledere, S- trænere og følgebådshjælpere. De forældre, som (endnu ikke) har sejlererfaring opfordres til at hjælpe til som landkrabber og tilmelde sig til voksensejlads for at lære at sejle sammen med andre voksne. Landkrabbernes opgaver omfatter: Bistand med indmeldelser Kontrol af medlemskab Føring af de ugentlige deltagerlister Håndtering af børneattester for S-trænere og bådsmænd Kontrol af, at alle sejlere er meldt tilbage efter dagens sejlads ved flytning af brikken på magnettavlen og klarmelding til AK-lederen, når alle er inde. At tage sig af en forkommen Optimist, der sejler ind før tid. Landkrabberne bør derfor ikke forlade havnen Kaffebrygning Forberedelse af frugt og saft efter sejlads Sandwich til de sejlere, der har tilmeldt sig til D-dag (torsdag eftermiddag) Oprydning Når vi gør så meget ud af at skaffe aflastning af AK-lederne, er det vigtigt, at landkrabberne føler, at de yder en værdsat indsats. Hvis der ikke er en landkrabbe på listen, bør AK-lederen hurtigst muligt ved ugens begyndelse finde en egnet landkrabbe. Følgebåde og radioer Følgebådene må kun føres af personer, der har bestået RØS egen følgebådsprøve. Undervisningsmateriale ligger på hjemmesiden. 9

10 Vær opmærksom på sikkerheden ved sejlads med følgebådene. Især ved manøvrer tæt på sejlerne skal der udvises forsigtighed. Ved manøvrer i nærheden af sejlere, der er faldet i vandet, skal der udvises den største agtpågivenhed for ikke at ramme en sejler med skruen; andre klubber har haft grimme ulykker af den art. Benzin (95 oktan) hentes på OK Nykøbing eller Go on i Rørvig af en følgebådsfører. OK-kort ligger i skrivebordsskuffe på kontoret. Kortet lægges tilbage sammesteds efter brug, PIN-kode oplyses af et bestyrelsesmedlem. Kvitteringen påføres tydeligt navn og lægges i kasserens boks. Hvis man bruger eget kort, lægges kvitteringen i kassererens boks med navn og anmodning om refusion til en bankkonto. Når man sejler ud, skal tanken være fuld eller så godt som fuld. Når man kommer tilbage, skal tankene fyldes op, så de er klar til næste dag. Om nødvendigt må man hente benzin, så man ikke skal bøvle med det om morgenen, hvor der er så mange andre ting at tage sig til. Dunkene skal under alle omstændigheder fyldes op ved ugens slutning. Der skal altid medbringes en radio i følgebådene, også selv om kun 1 følgebåd er ude. Trifoilen hedder RØS 1, Hr. Møller RØS 2, Røslingen RØS 3. Klubhuset hedder RØS 10. Surf-lederen hedder RØS surf. Ynglingen hedder RØS Yngling. Radioerne som S-trænerne medbringer bruges primært til at tilkalde hjælp disse radioer har intet navn. Anløbsbroen, Slæbestedet, sejlads ud og hjem Erfaringen har vist, at det er forbundet med megen planlægning og afhængighed af forældre at få alle Optier og joller rigget til og søsat fra anløbsbroen syd for havnen uden skader på joller og udstyr. For at begrænse skader på joller og udstyr kan de sejlere, der af AK lederen vurderes til at kunne håndtere en jolle sikkert under trange forhold, eventuelt rigge til på det gamle slæbested og sejle ud gennem havnen. For at effektivisere udskibningen bør en følgebådsfører umiddelbart efter skippermødet gå på vandet således at alle andre end begyndere kan komme på vandet hurtigst muligt. Skader og reparationer AK-lederen skal sørge for, at småskader bliver udbedret samme dag, som de opstår. Det er naturligvis den sejler, hvis båd er blevet skadet, som har det primære ansvar for at udbedre skader. Ofte er det jo ikke andet, end at nogle bindsler er røget af. Men AK-lederen bør påse, at det sker, og yde fornøden vejledning. Ved større eller mere komplicerede skader kontaktes materieludvalgsformanden (Peter Fibiger-Lundberg) eller en anden kyndig, evt. Gregers Treschow. Ved skader på andres både kontaktes kassereren eller materieludvalgsformanden, som har de fornødne forsikringsoplysninger. Værktøj Der er værktøj i værkstedet i grejrummet. Nøglerne findes i de 2 AK-ledersæt i nøgleskabet i kontoret. Værkstedet skal holdes aflåst. Klubhuset Der henvises til klubhusreglementet. 10

11 Det sker, at nogle af de unge mennesker har været så trætte, da de gik hjem om aftenen, at de ikke har fået ryddet op i klubhuset efter sig. AK-lederen bør som det første sætte et oprydningshold på arbejde, således at klubhuset fremstår ordentligt, når f.x. forældre til nye sejlere kommer ned. Kontoret Kontoret på 1. sal skal holdes lukket og låst, når aktivitetslederen ikke er i klubhuset. Der er principielt kun adgang for bestyrelsen og AK-ledere plus hjælpere. Nøgler til kontoret udleveres kun til bestyrelsen, AK-ledere og følgebådsførere. RØS leveregler Der har i de senere år været fokus på seksuelle overgreb på børn. Efter lovgivningen er enhver form for seksuel kontakt med børn under 15 år forbudt. Det er også forbudt at have seksuel kontakt med børn under 18 år, som er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring. Bestyrelsen har på opfordring af kommunen vedtaget [RØS leveregler], som bl.a. tager sigte på at forebygge seksuelle overgreb, men som også går videre og opstiller regler for den almindelige omgangstone og form i klubben. Det er en pligt for alle at underrette bestyrelsen, hvis der er sket overgreb, eller hvis der er mistanke om noget sådant. Underretningen skal som udgangspunkt gives til formanden eller i hans fravær til næstformand eller kasserer. Der indhentes børneattest hos politiet for alle AK-ledere, følgebådsførere, surf-instruktører, S- trænere, bådsmænd, landkrabber og andre, som har en ledelsesfunktion over for børn under 15 år. En enkeltstående bistand udløser ikke kravet, men hvis man i mere end nogle få dage skal hjælpe til, skal der børneattest til. De opdateres hvert andet år. I AK-ledermappen findes en liste over S-trænere, der har udfyldt børneattesten. Landkrabberne sørger for at S-trænere, der ikke har udfyldt en børneattest, gør dette inden dagens sejlads. Landkrabberne sørger for at nye attester indsendes samme dag de underskrives og at listen med S- trænere ajourføres. Forholdet til nye børns forældre: Lederteamet må være forberedt på, at de nye børns forældre har meget forskellige forventninger til hvad det vil sige at sejle i Rørvig Sejlklub. Nogle forventer, at det ligner en kommunal pasningsordning med lønnet personale og ingen forpligtelser fra forældrene; nogle forventer, at det er en professionel sejlerskole hvor man kan checke børnene ind og ud ligesom på skiskolen i Alperne; andre er usikre og vil gerne høre, hvad de egentlig skal forvente, og hvad vi forventer af dem. De fleste er heldigvis meget hjælpsomme og imødekomne. Tal selv, eller lad landkrabben gøre det, med de nye børns forældre og inviter dem f.eks. til en snak efter sejladsen og efter afrigningen. Her kan du: - informere om vores grundlæggende principper om sejlads, både, kammeratskab, - informere om jeres arbejdsvilkår som lederteam, - informere om vore forventninger til forældrene (væk også børnene når det regner, det er RØS - vejr hver dag) 11

12 - forklar, at det er klubbens princip, at forældre holder sig på afstand af deres børn, medens undervisning pågår på land og til vands, så børnene føler sig frie til at lytte til instruktørerne - lade dem spørge til det, de måtte undre sig over. Hvis de beklager sig gentagne gange: bed dem komme igen senere I behøver ikke at diskutere med forældre, mens I prøver at samle børnene og instruere dem. Eller bed dem ringe til formanden eller et medlem af bestyrelsen og få en snak om emnet med dem. Prøv evt. at få nogle af de gamle forældre til at snakke med de nye. Inviter dem til at være med. Foreslå, at de tager en tur med i følgebåd mhp at overveje at tage følgebådsførerbevis. Afvis, at det er for sent at begynde at sejle som voksen, og at vi derfor tilbyder voksensejlads onsdag eftermiddag for voksne begyndere. Annoncér vore sociale arrangementer (det er ikke sikkert, de ser opslagene eller har læst bladet), så de føler sig velkomne, og vi får dem inddraget i netværket omkring klubben. Ole Brix Andersen Formand Liste over referencer: 1 RØS Undervisningsplan (med bilag) 2 Checkskema for rigning af Opti, Tera og Laser (2 første under udarbejdelse, sidstnævnte under revision) 3 Reglement for RØS 4 RØS Bådsmandsordning 5 Sejladstavle 6 RØS leveregler 7 Uddannelse af følgebådsførere Dokument historik Historik fra versioner tidligere end april 2013 findes ikke. Version Ændringer 12

13 Juni 2014 S-træner, D-dag og voksensejlads beskrevet. Undervisningsplanen er beskrevet mere detaljeret men stadig på et overordnet niveau. Undervisning og prøvetagning i Sejler diplom 1, 2 og 3 tages ud af de normale aktiviteter og lægges på D-dage og i selvorganiseret træning med S-træner. Børneattest for S-trænere beskrevet. Diverse smårettelser. 13

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK

Sejlklubben Greve Strand SIKKERHEDSPOLITIK SIKKERHEDSPOLITIK Gældende fra den 24. april 2008 I Sejlklubben Greve Strand (SGS) prioriterer vi sejlernes sikkerhed højt. En klar ansvarsfordeling under afvikling af uddannelse, træning og sejladser

Læs mere

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for

Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). I dette reglement gives bestemmelser for Marts 2015 Reglement for Rørvig Sejlklub (RØS). Dette reglement gælder for alle aktiviteter i Rørvig Sejlklub. Visse af bestemmelserne gælder efter deres indhold dog kun for juniormedlemmer af Rørvig Sejlklub,

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Optimistsejler i Sletten Bådeklub

Optimistsejler i Sletten Bådeklub Optimistsejler i Sletten Bådeklub Velkommen som optimistsejler og forældre til optimistsejlere. I Sletten bådeklub er det nemt at komme til at sejle Optimistjolle! Du behøver ikke at have din egen jolle,

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan

K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan K.A.S. sejlerskole Sikkerhedspolitik og sikkerhedsplan Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Kommunikation... 3 2. Skolesejlads og sikkerhed... 4 2.1. Bemandingskrav... 4 2.1.1. Krav til lærere...

Læs mere

MIDDELFART SEJLKLUB. Information til nye sejlere og forældre i Middelfart Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling. Side 1

MIDDELFART SEJLKLUB. Information til nye sejlere og forældre i Middelfart Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling. Side 1 MIDDELFART SEJLKLUB Information til nye sejlere og forældre i Middelfart Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling Middelfart Sejlklub Østre Hougvej 5500 Middelfart www.middelfartsejlklub.dk Side 1 Velkommen!

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE

RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER. for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE RØRVIG SEJLKLUB SEJLADSBESTEMMELSER FOR STJERNESEJLADSER for OPTIER, JOLLER OG WINDSURFERE Deltagere Kun aktive medlemmer af Rørvig Sejlklub kan medregnes i præmierækken. Kapsejladslederen kan lade andre

Læs mere

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub

Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Sejlklubben Rødvig Stevns Ungdomsvenlig Sejlklub Funktionsbeskrivelser Grej (reservedele): Holde status og indkøbe Flydeliner (fangliner) Bensler 2 og 3 mm Hanefod Øsekar Løbende min. 1 gang pr. måned

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Generalforsamlingen den 22. oktober 2011. Formandens beretning

Generalforsamlingen den 22. oktober 2011. Formandens beretning Generalforsamlingen den 22. oktober 2011 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2011. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter, sponsorer, klubhuset og fremtiden. Jeg ser

Læs mere

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017

Program for sommerlejren i. Sønderborg Yacht Club. 23. til 26. juni, 2017 Program for sommerlejren i Sønderborg Yacht Club 23. til 26. juni, 2017 Velkomst På vegne af Sønderborg Yacht Clubs junior afdeling vil jeg gerne byde jer hjertelig velkommen til sommerlejeren for sejlere

Læs mere

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole

Retningslinier for Frederiksværk Sejlklubs Seniorsejlerskole Frederiksværk Sejlklubs Sejlerskole gennemfører undervisning i 2015 efter nedenstående retningslinier. Ledelse Sejlerskolen ledes af et Sejlerskoleudvalg bestående af Instruktører og bådsmand. Sejlerudvalget

Læs mere

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2

RØRVIG SEJLKLUB FØLGEBÅDSFØRER UDDANNELSE. Ver. W 14-2 1 KONTAKT OPLYSNINGER Navn:.. Adresse:.. Sommer:.... Mobiltelefon:..... Mail:... Sejler erfaring:... Indmeldt i RØS som aktivt medlem den Samtykkeerklæring til børneattest afleveret til Ole B A d.. Børneattest

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Generalforsamlingen den 20. oktober 2012 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2012. Hovedemnerne i denne beretning er: Medlemmer, aktiviteter og undervisning, sponsorer, klubhuset og fremtiden.

Læs mere

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013

Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Velkommen til nye optimistjollesejlere Martin Bonnén og Gunhild Kenting Forår 2013 Aftenens program Skovshoved Sejl Center Præsentation af ungdomsafdelingen Præsentation af trænere Sæsonplaner En typisk

Læs mere

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent:

Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Referat af RØS generalforsamling den 19.okt 2014 i klubhuset. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen. Anne Bornø valgtes enstemmigt til dirigent. Anne Bornø takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning Generalforsamlingen den 17. oktober 2015 Formandens beretning Vi kan igen i år glæde os over, at vi har haft en god sæson, om end vejret ikke hele tiden var på vores side. Det har bl.a. kostet os 2 telte

Læs mere

Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling

Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling Lær at sejle i Nivå Bådelaugs Optimist- og Ungdomsafdeling Sejlads er en fantastisk sport fuld af vind og vejr, udfordringer og godt kammeratskab. Hos os i Nivå Bådelaug kan børn komme i gang med at sejle

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER

AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER AB S POLITIK VEDRØRENDE SEKSUELLE KRÆNKELSER I AB vil vi skabe et trygt klubliv, hvor børn og unge kan trives sammen med voksne. Gennem forebyggelse, effektiv kontrol og indgriben vil vi beskytte klubbens

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE

Harboe Cup 2012. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 INDBYDELSE Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 29. og søndag d. 30. september 2012 Optimist A+B+C, Zoom 8, Feva XL, Tera Sport, Tera Pro, OK, 0, Trapez, Hobie Cat, Hobie Cat 16 spi, A-Cat, 29 er, 420 og Formula DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB

Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Håndbog for instruktører i BJERRE HERREDS SVØMMEKLUB Revideret juni 2011 Afkrydsningslister: * Alle instruktører finder ved sæsonstart afkrydsningslister i de hvide mapper i depotet. Det er vigtigt at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5

BEREDSKABSPLAN. Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 BEREDSKABSPLAN Nordjysk Sportsdykker Klub Vandværksvej 4c 9800 Hjørring. Side 1 af 5 INDLEDNING: Beredskabsplanen er primært udarbejdet for at håndtere større hændelser, der måtte ske som følge af vores

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3.

Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Sikkerhedsbestemmelser og ordensregler m.m. for Kajakklubben Strømmen -gældende fra februar 2006-1. Sikkerhedsregler 2. Ordensregler 3. Kursus Sikkerhedsbestemmelser: 1.1 Alle aktive medlemmer skal orienteres

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Harboe Cup 2014. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 27. og søndag d. 28. september 2014 INDBYDELSE

Harboe Cup 2014. Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 27. og søndag d. 28. september 2014 INDBYDELSE Skælskør Amatør-Sejlklub Lørdag d. 27. og søndag d. 28. september 2014 Optimist A+B+C, Zoom 8, Feva XL, Tera Sport, Tera Pro, Europe, OK, Hobie Cat, Hobie Cat 16 spi, 29 er, Formula, Slalom og Kona DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende?

Ansøgning om støtte. 1. Grundlæggende oplysninger om projektet. Beløb. Forskning. Lokalt eller landsdækkende? Ansøgning om støtte Påbegyndt den 26. februar 2010 af mlt@strandbysejlklub.dk 100% udarbejdet, og er indsendt. Ansøgningsfrist: 1. marts 2010 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget

Læs mere

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Medlemsguide. NBSIF Gymnastikafdeling

Medlemsguide. NBSIF Gymnastikafdeling Medlemsguide NBSIF Gymnastikafdeling Denne guide indeholder praktiske informationer til dig som er medlem eller overvejer at blive medlem i foreningen. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte

Læs mere

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN. Uge 26 + 27. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2011 Uge 26 + 27 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse INFORMATION SOMMERSKOLEN 2011 PERIODE Sommerskolen er i ugerne 26 og 27 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN

Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Oktober 2015 REGLEMENT FOR BENYTTELSE AF KAJAKKER HOS NORRPORTEN Dette reglement er gældende for alle kajakbrugere, der måtte ønske at benytte Norrportens kajakker. Enhver der ønsker at ro kajak skal gøre

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken

Elevhåndbog. Sejlerskolen Sejlklubben Snekken Elevhåndbog Sejlerskolen Sejlklubben Snekken 1 Velkommen til Sejlerskolen - Sejlklubben Snekken Hvis du har lyst til at lære at sejle, så tilbyder Snekken Sejlerskole undervisning i praktisk sejlads. Sejlerskolens

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for Sponz MTB

Vedtægter for Sponz MTB 1 Navn/hjemsted Vedtægter for Sponz MTB Klubbens navn er Sponz MTB med hjemsted i Hillerød. (Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og underkastet deres love og regler.) 2 Kerneområder Bredde mountainbike

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse

SOMMERSKOLEN UGERNE 27 OG 28. Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse SOMMERSKOLEN 2008 UGERNE 27 OG 28 Et tilbud til børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse Information PERIODE Sommerskolen er i ugerne 27 og 28 HVEM KAN DELTAGE Børn i 0. - 6. klasse bosiddende i Middelfart

Læs mere

Gode råd, når du færdes på havnen

Gode råd, når du færdes på havnen Gode råd, når du færdes på havnen Medbring ven og redningsvest TrygFonden Kystlivredning tilbyder alle havne gratis redningskranse, og hver sommer besøger vores LivredderPatrulje havne over hele landet

Læs mere

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER

Sydbank Cup Faaborg Sejlklub maj SEJLADSBESTEMMELSER Sydbank Cup Faaborg Sejlklub 10-11 maj SEJLADSBESTEMMELSER 1 Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Nordic Sailing Federation og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden.

Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt vejr på Limfjorden. Officiel indbydelse Aalborg sejlklub inviterer til Aalborg Cup d.10. september 2017 Aalborg Sejlklubs ungdomsafdeling byder velkomme til Aalborg Cup, hvor vi søndag d.10. september 2017 har bestilt godt

Læs mere

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser

Jyske Bank Cup. Søndag d. 28. maj Sejladsbestemmelser Jyske Bank Cup Søndag d. 28. maj 2016 Sejladsbestemmelser Regler Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter. Desuden gælder

Læs mere