Årsberetning it-vest 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning it-vest 2003"

Transkript

1 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt 835 aktive studerende i år Herudover havde it-vest i år 2003 fokus på konsolidering af it-vest som netværksorganisation og målretning af it-vest midler og aktiviteter. It-vest som netværksorganisation Ved indgangen til år 2003 blev ledelsen af it-vest suppleret med en lokal it-vest leder på hver af de fire universiteter i samarbejdet. Med den nye ledelsesstruktur har it-vest fået en organisation, der gør det muligt, hurtigt og effektivt, at operere på tværs af fag og institutioner til fordel for it-vest s målsætninger It-vest har med sin specielle netværkskonstruktion og den nye ledelsesstruktur et enestående udgangspunkt, som løftestang for en flerfaglig og tværinstitutionel udvikling af dansk it-forskning og uddannelse en udvikling som er nødvendig, fordi erhvervslivets behov for it-kompetencer er stort og varieret og i meget høj grad handler om samtænkning af forskellige faglige traditioner. En væsentlig forudsætning for at løfte denne opgave er, at it-vest af de samarbejdende institutioner opfattes og opleves som en netværksorganisation fremfor en konkurrerende institution. Dette er baggrunden for, at it-vest i 2003 valgte at ændre sit grafiske udtryk. Med det nye logo signaleres samarbejde og logoet er udformet, så det kan sameksistere med universiteternes logo. Netværksvinklen understreges yderligere med den tilknyttede tekst samarbejdende universiter og med denne tekst signaleres samtidig at it-vest uddannelserne er forskningsbaserede universitetsuddannelser. 1

2 Ændringen af logo er det mest synlige tegn på konsolideringen af it-vest som netværksorganisation, men i tilknytning til den nye ledelsesstruktur er der gennemført ændringer på en række forskellige områder, og anerkendelsen af it-vest som en velfungerende netværksorganisation er slået igennem på de fire institutioner i samarbejdet. Økonomi Bestyrelsen for it-vest har i finansåret 2003 disponeret i alt 30.5 mio. kr 1. Når udgifter til administration og ledelse er fratrukket,sker fordelingen af it-vest midler dels som ekstra tilskud til afvikling af it-vest uddannelser, og dels som støtte til målrettede aktiviteter og projekter, der fremmer de indsatsområder, der er fastlagt af bestyrelsen. Den overordnede fordeling af it-vest midler så i 2003 således ud: Administration og ledelse It-vest tilskud Målrettede midler Overført til mio. kr mio. kr mio. kr. 2.0 mio. kr. It-vest tilskuddet blev fordelt relativt i forhold til en beregningsmodel baseret på STÅ-optjening (kandidatuddannelser) og årselever (master og diplomuddannelser). It-vest uddannelser It-vest s primære formål er at styrke udbuddet af it-uddannelser i Vestdanmark. I år 2003 blev der i regi af it-vest gennemført i alt 21 forskellige uddannelser med i alt 835 aktive studerende fordelt på følgende studieretninger og uddannelsestyper: 1 Af de 30.5 mio stammer 22.9 mio fra FL

3 Studieretning Softwarekonstruktion Multimedier It, kommunikation og organisation IT og læring Øvrige Udbydes af: AAU og AU AAU og AU HHÅ/SDU og AU HHÅ/AAU og AAU/AU m.fl. SDU, AAU og AU Samlet antal kandidat studerende 53 Samlet antal master/ diplom studerende 18 (diplom) Samlet antal enkeltfagsstuderende 2 74 (39 diplom og 35 master) I alt Yderligere information om it-vest uddannelserne og fordelingen af studerende kan rekvireres hos it-vest. Pr. november 2003 var der færdiguddannet 73 cand.it.-ere og 69 masters i regi af it-vest. It-vest s forskningstilknytning er først og fremmest forankret i de faglige miljøer, som står for it-vest uddannelserne. For beskrivelse af disse henvises til de samarbejdende universiteters årsberetninger. Herudover gennemføres der forskningsaktiviteter i regi af it-vest s målrettede aktiviteter. 2 Master og diplomstuderende ved AU indskrives som hovedregel på enkeltfag. Det opgjorte tal dækker det antal studerende, der har været tilmeldt i

4 Målretning af it-vest midler og aktiviteter I år 2003 igangsatte og støttede it-vest en lang række målrettede aktiviteter inden for følgende indsatsområder: - Tværgående forskning og udvikling - Konsolidering og udvikling af uddannelser - E-learning - Markedsføring Tværgående forskning og udvikling Tværgående forskning og udvikling blev i 2003 støttet med midler og aktiviteter på følgende områder: Faglige udredningsprojekter It-vest har taget initiativ til en række udredningsprojekter, som skal skabe et samlet overblik over, hvad der foregår af forskning og udvikling inden for udvalgte områder. Målet med udredningsprojekterne er dels at afdække erhvervslivets behov og dels at undersøge hvorvidt det vil være muligt at sætte ind med forsknings- og udviklingsprojekter i et tværgående samarbejde. Udredningsaktiviteterne er koncentreret om følgende områder: Interaktionsdesign og spil, it-ledelse og it-processer samt programmeringsundervisning. Ph.d.-forløb Etablering af et ph.d.-forløb på hver af de fire institutioner i samarbejdet. Ph.d.-forløbene har et anvendelsesorienteret og flerfagligt perspektiv på it og/eller fokus på it-undervisning. Forskernetværk Støtte til it-forskernetværk på tværs af fag og institutioner. Støtten gives efter ansøgning. 4

5 It-vest arrangementer: It på tværs It-vest sætter behovet for flerfaglighed i it-forskningen på dagsordenen gennem fælles faglige arrangementer for en bred kreds af deltagere. I februar 2003 blev der blandt andet afholdt en stor konference på Syddansk Universitet. En ny er under planlægning til afvikling på Aarhus universitet i starten af Konsolidering og udvikling af uddannelser De enkelte uddannelser udvikles og udbydes af institutionerne i it-vest samarbejdet. Uddannelserne støttes med et årligt it-vest tilskud. Herudover har it-vest i 2003 støttet en række uddannelsesmæssige aktiviteter, der har til formål, at: Fremme samarbejde om uddannelse på tværs af fag og institutioner Fremme samarbejde med erhvervslivet om behov og efterspørgsel af it-kompetencer samt form og indhold på de enkelte uddannelser Dette er blandt andet sket gennem følgende projekter: Udvikling af fleksibel it efter og videreuddannelse (FleksIT) FleksIT-projektet er etableret med det formål i samarbejde med erhvervslivet at skabe rammer for og indhold af et bredt, men samtidig gennemskueligt it-efter og videreuddannelsestilbud, hvor individuelle behov for it-kompetenceopbygning i videst mulig omfang kan imødekommes, samtidig med at det faglige niveau af udbudene fastholdes. 5

6 Visionen er, at den studerende får adgang til et bredt udbud af såvel faglige enkeltkurser som hele uddannelser og samtidig efter behov, men inden for givne rammer kan tilrettelægge sin efteruddannelse på tværs af fag og institutioner. Støtte til uddannelsesaktiviteter Økonomisk støtte til relevante uddannelse- og studenteraktiviteter, som fremmer erhvervssamarbejde på uddannelsesniveau, relevante studenteraktiviteter o.lign. It-projektformidling På baggrund af et forprojekt med støtte fra Det jysk-fynske erhvervssamarbejde har it-vest taget initiativ til udformningen af en pjece, der præsenterer de mange muligheder for samarbejde mellem erhvervslivet og it-studerende på universiteterne i Vestdanmark. Pjecen udsendes til det jysk-fynske erhvervsliv via amter og kommuner i Det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Studievalgsundersøgelse It-vest har igangsat en undersøgelse af bacheloruddannedes valg af overbygning. Formålet med undersøgelsen er at opnå en bredere og mere kvalificeret viden om de studerendes motivation og bevæggrund for valg af kandidatuddannelse og dermed skabe et bedre grundlag for bl.a. markedsføringen af cand.it.-uddannelserne. Efter og videreuddannelsesmuligheder for datamatikere Med det formål at fremme datamatikeres videreuddannelse inden for it-faget har it-vest taget initiativ til udformning af en pjece, der skal synliggøre de ikke ubetydelige muligheder for efter- og videreuddannelse for datamatikere. 6

7 E-learning: Med det formål at gøre efter- og videreuddannelse tilgængelig for en større målgruppe støtter it-vest udbredelsen af fleksibel netstøttet undervisning af høj kvalitet. I år 2003 er dette først og fremmest sket gennem følgende projekter: Flexnet Flexnet-projektet er et udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle og realisere fleksibel, netstøttet fjernundervisning. I alt 10 uddannelsesgrupper fra de fire samarbejdsinstitutioner medvirker i projektet. Udover disse gruppers omlægning af konkrete moduler til e-learning er der i Flexnet-projektet nedsat en række tværgående projektgrupper, som arbejder med aktuelle problemstillinger i forhold til udvikling af uddannelserne, koncepter for teknologianvendelse, didaktisk tænkning og meget andet. FlexDEF FlexDEF-projektet har fokus på fremfinding af materialer i et e-learning forløb. Projektet støttes af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek. FlexDK FlexDK-projektet har til formål at sikre en bred udbredelse af Flexnet-projektets erfaringer. FlexDK-projektet er støttet af EU-projektet: Nyskabende aktioner med godt 1.7 mio. Kaleidoscope It-vest deltager i et "network of exellence under EU-projektet Kaleidoscope. Der deltager mere end 70 forskellige europæiske 7

8 universiteter og erhvervsorganisationer i Kaleidoscope projektet. Projektet kører under EU s 6. rammeprogram og har et samlet budget på omkring 3.3 mio euro. Markedsføring It-vest har i 2003 intensiveret markedsføringen af de mange spændende, erhvervsrelevante uddannelser, der udbydes i regi af it-vest samarbejdet. Denne indsats har givet væsentlig større synlighed, såvel internt på de samarbejdende universiteter som i pressen, og der arbejdes fortsat med intensivering og målretning af markedsføringen. 8

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING

FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING Marianne Georgsen & Jens Bennedsen (red.) FLEKSIBEL LÆRING OG UNDERVISNING - erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt ISBN 87-7307-715-1 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag BOGEN ER UDGIVET

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012

Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Rapport om Syddansk Universitet Tilsynsmøde den 23. november 2012 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering marts 2013 2 Indhold > 1. Indledning 4 2. Dagsorden 5 3. Status 6 3.1 Profil og strategiske

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4.

Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved små uddannelser... 10 4 Analyse... 11 4. Små humanistiske uddannelser Opsamlende analyse fra Danmarks Akkrediteringsinstitution april 2014 Indhold 1 Indledning... 5 2 Erfaringerne fra akkreditering... 7 3 Uddannelsernes egne bud på styrker ved

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

Stillings- og personprofil. International Chef

Stillings- og personprofil. International Chef Stillings- og personprofil International Chef Orientering til: Dokumentdato: 7. maj 2015 Dokumentansvarlig: CHJ Senest revideret: 18. maj 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: CHJ Stillingsopslag, funktionsbeskrivelse

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet

DATA L O G I S K I N S T I T U T. DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet DATA L O G I S K I N S T I T U T DIKU 2009-2013 Strategi for Datalogisk Institut ved Københavns Universitet Opfølgning på fakultetsstrategien Indhold Forord... 3 Kapitel 1 - Instituttets udfordringer,

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

IT-højskolen i København

IT-højskolen i København IT-højskolen i København Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 for IT-højskolen 1. Beretning IT-højskolen i København blev af Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet dannet i 1999 som et frifakultet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Diplomuddannelserne. Fleksibilitet og gennemsigtighed. Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne Fleksibilitet og gennemsigtighed Evalueringsrapport DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelserne 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ

KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Resumé Dato Januar 2014 KORTLÆGNING AF BEHOVET FOR INTERNATIONALT ORIENTERET GYMNASIAL UDDANNELSE - RESUMÉ RESUMÉ 1. Indledning baggrund og formål Nærværende rapport

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Indhold 1. Introduktion... 3

Indhold 1. Introduktion... 3 1 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Eksterne rammebetingelser... 3 3. Mission og vision... 4 4. Værdier... 5 5. Indsatsområder og målsætninger... 6 Indsatsområde 1: Kvalitet i alle uddannelser og processer...

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere