Medlem af: Dansk Dart Unions Lovmappe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlem af: Dansk Dart Unions Lovmappe"

Transkript

1 Medlem af: Dansk Dart Unions Lovmappe

2 Forord til DDU's love og bestemmelser År 1965, den 19. Maj, afholdtes stiftende generalforsamling i DANSK DART UNION. Generalforsamlingen afholdtes på A/S Drubins kontorer, Ottiliavej 22-24, Valby. Til stede var: BRITISH LEGION, repræsenteret af Kaj Bagge Petersen og Frank Hornsby. BUFFS PAST AND PRESENT, repræsenteret af Bent Morbech. HUSUM R. F. C., repræsenteret af Poul Axholt. DE SEKSTEN SØSKENDE, repræsenteret af Ronald Lund og I. Chr. Sørensen. GAMMEL MØNT, repræsenteret af Hans Bischoff og Mogens Larsen. D. C. B. A., repræsenteret af Erik Sørensen og Kurt Knoblauch. BELLAHØJ DARTS CLUB, repræsenteret af Børge Larsen og J. Storm-Olsen. KØGE ROKLUB, repræsenteret af Bent Hansen og Frede Lindenskov. Til dirigent valgtes Frank Hornsby, der takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Frank Hornsby redegjorde for tanken om at oprette en sammenslutning af Dartklubber i Danmark, som kunne tage sig af arrangementerne i forbindelse med turneringer, konkurrencer, mesterskaber etc. Samtlige tilstedeværende tilsluttede sig tanken om oprettelsen, og man gik over til at diskutere de vedtægter, der skulle gælde for unionen. Som bestyrelsesmedlemmer valgtes: Frank Hornsby British Legion Formand Bent Hansen Køge Roklub for 2 år Hans Bischoff Gammel Mønt for 2 år Børge Larsen Bellahøj Darts Club for 2 år Kaj Bagge Petersen British Legion for 1 år Henry Thejls De Seksten Søskende for 1 år Kurt Knoblauch D.C.B.A. for 1 år Som suppleanter valgtes: Mogens Larsen Poul Axholt Som revisorer valgtes: Erik Sørensen Ronald Lund Som revisorsuppleant valgtes: Frede Lindenskov Gammel Mønt Husum R.F.C. D.C.B.A. De Seksten Søskende Køge Roklub Ovenstående er afskrift fra de originale love. De forløbne år har givet anledning til flere ændringer af det første lov sæt, og de i dag gældende love og bestemmelser findes i de efterfølgende afsnit

3 Forord INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedafsnit 01 - Love, bestemmelser for samme. DDU s Love Unionens navn og medlemskaber ( A ) 1 Unionens formål ( A ) 1 Regionsinddeling ( A ) 1 Kontingent ( A) 2 Repræsentantskabet ( A ) 2 Repræsentantskabsmøde ( A ) 3-4 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde ( A ) 4 Regnskab og revision ( A ) 5 Forretningsudvalget ( A ) 5 Bestyrelsen ( A ) 6 Stående udvalg ( A ) 6 AD hoc nedsættelser ( A ) 7 Informations og assistancepligt ( A ) 7 Særlige bestemmelser ( A ) 7 Udmeldelse af DDU ( A ) 7 Opløsning af DDU ( A ) 7 Æresmedlemmer ( A ) 8 Klubkonkurser ( A ) 8 Afstemningsprocedurer og Lovændringsregler Afstemningsprocedurer ( A ) 9 SIDE Lovændringsregler ( A/B/C ) Stemmeret, beslutningsdygtighed og valgbarhed Repræsentantskabsmøde ( A ) 14 Bestyrelsesmøde ( A ) 15 Forretningsudvalgsmøder ( A ) 16 Øvrige udvalgsmøder ( A ) 17 Tillidsvalgtes repræsentation ( A ) 17 Bestemmelser om inhabilitet ( A ) 17 Hovedafsnit 02 - Kommissorier for udvalgene og retningslinier Kommissorier Ordensudvalget ( A ) 1-2 Regelsæt for forberedelse og behandling af sager i Ordensudvalget (A) Formanden for Breddeudvalget ( A ) 3 Formanden for Juniorudvalget ( A ) 4 Bilag Rettet maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommissorier SIDE Formanden for turneringsudvalget ( A ) 4 Formanden for stævneudvalget ( A ) 5-6 Formanden for eliteudvalget ( A ) 6-7 Formanden for kursusudvalget ( A ) 7 Formanden for marketingsudvalget ( A ) 7 Formanden for Ad hoc udvalget ( B ) 8 Optagelsesudvalget ( B ) 8 Formanden for softtips udvalget ( A ) 9 Dopingkontroludvalget ( A ) 9 Formanden ( B ) 9 Næstformanden ( B ) 9 Generalsekretæren ( B ) 10 Sekretariatet ( B ) 10 Forretningsudvalget ( B ) 10 Unionens organisation ( B ) 11 Retningslinier for det daglige arbejde ( B ) 12 Forretningsudvalgsmøder ( B ) 13 God organisationsledelse code of conduct (B) Hovedafsnit 03. Overordnede bestemmelser Grundlæggende regler Optagelseskriterier ( B ) 1 Klubskifte ( B ) 1 Spilletilladelse ( B ) 2 Dispensationer ( B ) 2-3 Spilledragt ( B ) 3 Reklamer ( B ) 3 Spilleregler Dartbanen ( C ) 4 Dartskiven ( C ) 5 Standard dimensioner på dartskiver ( C ) 5 Belysning ( C ) 5 Darts ( C ) 5 Kastet ( C ) 5-6 Tavlefører / Dommer ( C ) 6 Scoring ( C ) 6-7 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Rettet maj 2011

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Spilleregler SIDE Disciplinære regler ( C ) 8 Øvrige regler ( C ) 8-9 Utilbørlig / Usportslig optræden ( C ) 9 Henstilling / diskvalifikation ( C ) 9 Generelle regler ( C ) 9 Stævneregler Puljespil ( C ) 10 Træning ( C ) 10 Bortvisning ( C ) 10 Spillerkategorier ( B ) 10 Ikke-licens spillere i åbne stævner ( B ) 11 Ordensregler ( B ) 11 Indberetning ( B ) 11 Rang og seedningslister ( B ) Bestemmelser om seedning ( B ) 13 Særlig tildeling af overdommerlicens ( B ) 14 Overdommerens opgaver, ansvar og beføjelser ( B ) 14 Krav til overdommeren ( B ) 14 Indberetningspligt ( B ) 14 Erhvervelse af stævnelederlicens ( B ) 15 Særlig tildeling af stævnelederlicens ( B ) 15 Fortabelse af stævneleder og overdommerlicens ( B ) 15 Krav til stævnelederen ( B ) 15 Administration ( B ) 15 Erhvervelse af overdommerlicens ( B ) 16 Præmiering af 9 darts lukninger ( C ) 16 Øvrige bestemmelser Bestemmelser for junior og ungdomsarbejde ( B ) 17 Landstrænervirksomhed ( B ) 17 Dopingkontrolregulativ ( B ) 18 Kursusvirksomhed ( C ) 18 Bladvirksomhed ( C ) 19 Rettet maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3

6 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fællesbestemmelser for løbende turneringer Turneringsplanlægning ( C ) 1 Spilleregler ( C ) 1-2 Flytning af kampe ( C ) 2 Spilletilladelse ( C ) 3 Holdtræk / udeblivelser ( C ) 3 Øvrige regler ( C ) 4 Præmiering ( C ) 4 Herredivisionerne Herredivisionernes opdeling ( C ) 5 Bestemmelser for herredivisionerne ( C ) 5 Bestemmelser for op og nedrykning i herredivisionerne (C ) 6 Bestemmelser for slutspil i herredivisionerne ( C ) 7 Kvalifikationsrækkerne Kvalifikationsrækkernes opdeling ( C ) 8 Bestemmelser for kvalifikationsrækkernes ( C ) 8 Bestemmelser for op og nedrykning i kvalifikationsrækkerne ( C ) 8 Lokalrækkerne Lokalrækkernes opdeling ( C ) 9 Bestemmelser for lokalrækkerne ( C ) 9 Bestemmelser for op og nedrykning i lokalrækkerne ( C ) 9 Speciel præmiering for lokalrækkerne 1A ( C ) 9 Damerækkerne Damerækkernes opdeling ( C ) 10 Bestemmelser for damerækkerne ( C ) 10 Bestemmelser for op og nedrykning damerækkerne ( C ) 10 Bestemmelser for slutspil for damerækkerne ( C ) 11 Juniorserierne Juniorseriernes opdeling ( C ) 12 Bestemmelser for juniorserierne ( C ) 12 Bestemmelser for op og nedrykning i juniorserierne ( C ) 12 Bestemmelser for slutspil i juniorserierne ( C ) 13 Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Rettet maj 2011

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Oldboys / girls rækkerne Oldboys / Girls rækkernes opdeling ( C ) 14 Bestemmelser for oldboys / girls rækkerne ( C ) 14 Bestemmelser for op og nedrykning i oldboys / girls rækkerne ( C ) 15 Bestemmelser for slutspil for oldboys / girls rækkerne ( C ) 15 Denmark Open Danmarksmesterskaber Danmarksmesterskaber seniorer ( C ) 18 Danmarksmesterskaber juniorer ( C ) 19 Jysk / Fynske og Sjællandske mesterskaber Jysk - fynske og sjællandske seniormesterskaber i single, double og hold ( C ) 20 Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske seniormesterskaber i single, double og hold ( C ) Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske seniormesterskaber i single ( C ) 20 Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske seniormesterskaber i double ( C ) 21 Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske seniormesterskaber i hold ( C ) Jysk - fynske og sjællandske juniormesterskaber i single, double og hold ( C ) 24 Fælles regler for Jysk - fynske og sjællandske juniormesterskaber i single, double og hold ( C ) Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske juniormesterskaber i single ( C ) 24 Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske juniormesterskaber i double ( C ) 24 Fælles regler for jysk - fynske og sjællandske juniormesterskaber i hold ( C ) 25 Kredsmesterskab Fælles bestemmelser for kredsmesterskaber ( C ) 26 Turneringsplanlægning for kredsmesterskaber ( C ) 26 Slutspil for kredsmesterskaber ( C ) Rettet maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 5

8 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Hovedafsnit 05 - Øvrige bestemmelser Øvrige bestemmelser Deltagelse i udenlandske stævner og turneringer ( C ) 1 Lokal stævnevirksomhed for pointgivende stævner ( C ) 2-3 Hovedafsnit 06 - Opslagsværker Beløbssatser Kontingenter m.m. 1 Holdadministrationsgebyrer 1 Øvrigt 1 Tilmeldingsgebyrer 1 Hovedafsnit 07 - Opslagsværker Vejledning og krav til klubber Minimumskrav til klubvedtægter 1 Forslag til klubvedtægter Forslag til klubvedtægter Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE Rettet maj 2011

9 Dansk Dart Unions love Unionens navn er: 1 Dansk Dart Union (DDU). I korrespondance med udlandet anvendes følgende navn: DDU er medlem af World Darts Federation (WDF). DDU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF). Danish Darts Organisation. DDU kan altid søge optagelse i organisationer, der positivt kan medvirke til at opfylde DDU s formål. DDU s projektor er: 2 DDU s formål er, under sportslige former, at fremme og udbrede kendskabet til dartspillet, ved deltagelse i og afholdelse af konkurrencer, turneringer og mesterskaber for de tilsluttede klubber og disses medlemmer. Endvidere, under anvendelse af PR-materiale, DDU s blad og opvisningskampe, at udbrede kendskabet til sportsgrenen Dart blandt Danmarks befolkning. 3 Dansk Dart Union er opdelt i 8 regioner, hvor der vælges et bestyrelsesmedlem til DDU s bestyrelse. Der vælges et bestyrelsesmedlem med udgangspunkt i den tidligere besluttede regionsinddeling : Kreds Kreds 2-4 Kreds 5-6 Kreds 8 Kreds 9-11 Kreds Kreds 13 Kreds Bestyrelsesmedlemmet indtræder i DDU s bestyrelse ved førstkommende bestyrelsesmøde efter valg Valg af bestyrelsesmedlemmet i regionerne finder sted i januar - februar måned hvert år., Rettet maj 2011 Hovedafsnit Side 1

10 4 Som kontingent til Dansk Dart Union, yder klubber et årligt bidrag pr. klub. Kontingentets størrelse fastsættes af Repræsentantskabsmødets fremmødte personer, efter indstilling, og skal være indbetalt senest d. 1. juli, dækkende den kommende sæson. For klubber der udelukkende indløser ungdoms spilletilladelser (klubkort til børn under 18 år), betales 25% af det til en hver tid vedtagne kontingent. Alle nye klubber betaler et reduceret kontingent, fastsat af repræsentantskabet Alle nye klubber får følgende gratis: et hold tilmeldt den løbende turnering 8 spilletilladelser (klubkort) Herudover betaler den enkelte klub følgende: spilletilladelser og holdtilmeldingsgebyr pr hold tilsluttet de under Dansk Dart Union løbende turneringer. Beløbsstørrelserne på ovennævnte fastsættes af de på Repræsentantskabsmødet fremmødte personer, efter indstilling, og skal indbetales samtidig med rekvisition/tilmelding. 5 Repræsentantskabet består af DDU s bestyrelse, 2 repræsentanter fra hver klub, de interne revisorer, og udvalgsformændene. Desuden kan formændene fra Ad hoc udvalgene deltage i Repræsentantskabet, dog uden stemmeret. Repræsentantskabet er Dansk Dart Unions øverste myndighed. Bestyrelsen kan give særligt indbudte personer taleret på Repræsentantskabet. Repræsentantskabsmødet vælger de i 6 under dagsordenens pkt. 10, 11 og 12 nævnte personer. Repræsentantskabsmødet kan give bestyrelse retningslinjer for ledelsen af Dansk Dart Union, hvor disse ikke er givet direkte i lovene. Side 2 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

11 6 Ordinært Repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i maj måned. Meddelelse fra bestyrelsen om mødets afholdelse gives alle berettigede parter med mindst 6 ugers varsel, og skal indeholde: Sted, tidspunkt samt meddelelse om de der under pkt. 10, 11 og 12 er på valg, samt hvilke af disse der er villige til at modtage genvalg. Senest 2 uger før mødets afholdelse fremsendes endelig indkaldelse, indeholdende bestyrelsens skriftlige beretninger, budgetter, årsrapporten for det foregående år, indkomne lovændrings forslag og forslag til valg samt følgende foreløbige dagsorden: Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af repræsentanter. 3. Valg af referent og et passende antal stemmetællere. 4. Dansk Dart Unions formand aflægger bestyrelsens beretning. 5. Generalsekretæren fremlægger det af bestyrelsen godkendte og af revisoren revidere regnskab, med påtegning af de interne revisorer. 6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i følge regnskabet. 7. Behandling af indkomne lovændrings forslag. a. Fastsættelse af klubkontingent. b. Fastsættelse af holdtilmeldingsgebyr (klubhold) c. Fastsættelse af spilletilladelsesgebyr (klubkort) 8. Vedtagelse af visioner, strategier og politikker 9. Budget for det efterfølgende regnskabsår godkendes, efter Repræsentantskabsmødets eventuelle ændringer. 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer: a. Valg af Dansk Dart Unions formand for 3 år, efter indstilling. b. Valg af Dansk Dart Unions næstformand for 3 år, efter indstilling. c. Valg af Dansk Dart Unions generalsekretær for 3 år, efter indstilling. 11. Valg af Ordensudvalg. 1 medlem for 3 år, efter indstilling. 1 suppleant for 2 år, efter indstilling. 12. Valg af 2 Interne Revisorer for 1 år, efter indstilling. 13. Afslutning. Forslag til ændring af love samt forslag til pkt. 10, 11 og 12, skal skriftligt være Dansk Dart Unions sekretariat i hænde senest d. 1. februar. Herefter vil Forretningsudvalget, Bestyrelsen samt klubberne modtage alle indkomne forslag senest d. 1. marts. Ændringsforslag skal være Dansk Dart Unions sekretariat i hænde senest d. 1. april. Kandidater, der ikke er anmeldt Repræsentantskabsmødet, vil kun ved personlig fremmøde kunne vælges. Forslag, der ønskes behandlet på Repræsentantskabsmødet, skal forelægges mundtligt af forslagsstilleren eller en af denne udpeget person. Sker dette ikke, bortfalder forslaget. Tilmelding til Repræsentantskabsmødet skal være skriftlig, og være Dansk Dart Unions sekretariat i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Vedtaget maj 2011 Hovedafsnit Side 3

12 Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings - og afstemningsmåde, som ikke er beskrevet i Dansk Dart Unions love og vedtægter. Dirigenten kan vælges uden for medlemskredsen. Der tages beslutningsreferat af den valgte referent-/er og referatet underskrives af dirigenten. Referatet med tilhørende bilag lægges på hjemmesiden og arkiveres i referat-arkivet samme sted De i dagsordenens pkt. 10,11 og 12 nævnte personer tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødets afslutning. Bestyrelsens beretning kommenteres af repræsentantskabsmødets fremmødte godkendte personer, og stilles til afstemning. Det fremlagte regnskab skal godkendes af repræsentantskabsmødets fremmødte personer. Alle afgørelser truffet på repræsentantskabsmødet kan ankes til behandling i Ordensudvalget. 7 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af forretningsudvalget når: mindst 50 % af bestyrelsen ønsker dette, eller mindst 10 % af de tilsluttede klubber fremsætte skriftlig motiveret anmodning herom. Afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal senest 4 uger efter anmodningens modtagelse i Dansk Dart Unions sekretariat. Mødet afholdes geografisk centralt og skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen for mødet skal indeholde alle relevante oplysninger, herunder punktet/punkterne - samt de deraf eventuelle afledte punkter, der har givet anledning til mødet. For afstemnings- og behandlingsmåde gælder samme regler som ved det ordinære repræsentantskabsmøde. En klub kan kun medvirke til indkaldelse af et ekstraordinært repræsentantskabsmøde pr. år (fra ordinært repræsentantskabsmøde til ordinært repræsentantskabsmøde). Side 4 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

13 Dansk Dart Unions regnskabsår følger kalenderåret. 8 Med ansvar overfor bestyrelsen varetages den daglige bogføring af den ansatte sekretariatsleder. Generalsekretæren valgt af repræsentantskabsmødets fremmødte er ansvarlig for at bogføring overholder loven og at al bogføring bliver korrekt. Omkring prokura, se særskilt afsnit, 02.01, side 13 Tilstillede midler skal anbringes i Dansk Dart Unions navn, på den for Dansk Dart Unions bedst mulige måde, under hensyn tagen til nødvendig sikkerhed. De interne revisorer skal kritisk gennemgå regnskabet mindst 1 gang årligt. De interne revisorer kan til en hver tid, på forlangende kræve adgang til alle bilag og kassebøger m.v. og de interne revisorer har ret til uanmeldte beholdningseftersyn. I samarbejde med forretningsudvalgets øvrige medlemmer, lader generalsekretæren et budget for det kommende regnskabsår udarbejde ud fra indstillingen som de stående udvalg har afgivet for dem af repræsentantskabsmødet udstukne retningslinjer og politiker om deres arbejdsopgaver. Budgettet forelægges bestyrelsen, forinden det udsendes bilagt dagsordenen senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor det fremlægges til godkendelse. Det revidere årsregnskab udsendes bilagt dagsordenen senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor det forelægges til godkendelse. Regnskabet skal være afsluttet og overgivet til revisionen senest den 31. marts. Revisionen skal være afsluttet senest den 30. april. Forretningsudvalget vælger en autoriseret revisor til udarbejdelse af årsregnskab og andre opgaver efter bestyrelsens ønske. 9 Forretningsudvalget forestår den daglige ledelse af Dansk Dart Union, under ansvar over for bestyrelsen. Forretningsudvalget består af formanden, næstformanden og generalsekretæren. Næstformanden træder i formandens sted, når denne er forhindret i at udføre sit formandshverv. Forretningsudvalget fastsætter dagsordenen ud fra de i hovedafsnit 02.01, side 13 oplyste retningslinjer. Forretningsudvalgets opgaver består blandt andet af: udfører beslutninger truffet af repræsentantskabsmødet og bestyrelsen forberede Dansk Dart Unions mødevirksomhed forestå ledelsen af Dansk Dart Unions sekretariat Referenten tager beslutningsreferat. Referatet med tilhørende bilag lægges på hjemmesiden og arkiveres i referat-arkivet samme sted. Såfremt formand, næstformand eller generalsekretær afgår i utide, med mere end 10 uger til næste repræsentantskabsmøde, indkaldes der inden for 3 uger til bestyrelsesmøde, hvor der udpeges en person fra bestyrelsen til at træde ind i forretningsudvalget frem til førstkommende repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen kan vedtage at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis det findes nødvendig. Såfremt formand, næstformand eller generalsekretær afgår i utide med mindre end 10 uger til næste repræsentantskabsmøde, konstituerer forretningsudvalget/bestyrelsen en person fra enten forretningsudvalget eller bestyrelsen til at overtage arbejdsopgaverne til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Vedtaget maj 2011 Hovedafsnit Side 5

14 10 Dansk Dart Union ledes af en bestyrelse, der består af: Formand, næstformand, generalsekretær og 8 regionsrepræsentanter (eller regionssuppleanter), en person fra hver region. Bestyrelsen skal afholde minimum 2 årlige møder med dagsorden som på side 12 hovedafsnit Næstformanden træder i formandens sted, når denne er forhindret i at udføre sit formandshverv. Bestyrelsesmøde kan indkaldes af formanden (næstformanden) eller når mindst 7 bestyrelsesmedlemmer fremsætter en skriftlig motiveret anmodning herom. Et sådant møde skal afholdes senest 2 uger efter anmodningen er fremsat. Se hovedafsnit 02.01, side 12 for dagsorden og varsel for indkaldelser. Bestyrelsen forstår den overordnede ledelse af Dansk Dart Union mellem repræsentantskabsmøderne. Den skal udpege udvalgsformænd til ad hoc udvalg og i samarbejde med alle udvalgsformændene sammensætte disses udvalg efter indstilling fra dels repræsentantskabsmødet, klubber og udvalgsformændene. Der kan til alle udvalg udpeges personer udenfor medlemskredsen. Det er bestyrelsens overordnede ansvar, at alle udvalg fungerer. Bestyrelsen skal udarbejde kommissorier og retningslinjer for ad hoc udvalgene samt af sin midte udpege en kontaktperson til det enkelte udvalg. Referatet med tilhørende bilag lægges på hjemmesiden og arkiveres i referat-arkivet. De stående udvalg består af: Ordensudvalget Eliteudvalg Breddeudvalget - Turneringsudvalget - Stævneudvalget - Juniorudvalget Kursusudvalget PR/Markertingsudvalget Softtipsudvalget Dopingkontroludvalget 11 De stående udvalg består af minimum 3 medlemmer. Undtaget er dog ordensudvalget, der består af 3 medlemmer og 2 suppleanter. Udvalgsformænd udpeges af forretningsudvalget, dog undtaget ordensudvalget, som har særskilte regler. De øvrige udvalgsmedlemmer udpeges af udvalgsformanden i samarbejde med forretningsudvalget, efter indstilling fra repræsentantskabsmødet, klubberne og bestyrelsen. De stående udvalg tilrettelægger selv deres arbejde efter de af bestyrelsen givne retningslinjer. Det enkelte udvalg refererer direkte til forretningsudvalget via dennes udpegede kontaktperson. De økonomiske rammer for arbejdet udstikkes af bestyrelsen. De stående udvalg afholder møder, så ofte formanden for udvalget eller et flertal af udvalgets medlemmer finder det fornødent. Formanden er ansvarlig for udførelsen af de af udvalget trufne beslutninger. Af alle udvalgsmøder tages referat. Disse tilsendes bestyrelsen, senest 2 uger efter mødets afholdelse. Side 6 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

15 Bestyrelsens Ad hoc nedsættelser. 12 Til særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte ad hoc udvalg. Formand for disse udvalg udpeges af bestyrelsen. Denne indstiller personer til udvalget, som udpeges af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter kommissorier, budget og retningslinjer for alle ad hoc udvalg. Udvalgene tilrettelægger selv deres arbejde og refererer direkte til bestyrelsen, eller hvad denne ellers måtte bestemme. Der holdes møde, så ofte formanden eller et flertal af udvalgets medlemmer finder det fornødent. Formanden er ansvarlig for udførelsen af de af udvalget trufne beslutninger. Der tages referat af alle møder, som tilsendes bestyrelsen, og der fremsendes en skriftlig beretning til alle klubber sammen med indkaldelsen til det førstkommende repræsentantskabsmøde fra alle ad hoc udvalg. 13 Informations- og assistancepligten omfatter enhver med tilknytning til Dansk Dart Union. Alle klubber, personer og udvalg har pligt til at give Dansk Dart Union, den information der måtte være nødvendig for varetagelse af de opgaver der til enhver tid måtte være. Specielt skal der her nævnes informationspligt vedrørende: medlemsregistrering til Danmarks Idræts-Forbund oplysningsskema til Dansk Dart Unions udvalg og sekretariat stævnesedler til stævneudvalget og sekretariatet kampsedler til turneringsudvalget. Alle klubber er endvidere forpligtet til at yde Dansk Dart Union, den assistance, der måtte være nødvendig for afviklingen af diverse arrangementer og lignende. Særlige bestemmelser. 14 Klubber må ikke rette henvendelse til Dansk Dart Unions samarbejdspartnere eller forretningsforbindelser uden en skriftlig tilladelse fra Dansk Dart Unions bestyrelse. Enhver dansk statsborger, med gyldig spilletilladelse, kan udtages til det danske landshold under Dansk Dart Union. 15 Udmeldelse af Dansk Dart Union skal ske skriftligt. Klubben er automatisk at betragte som udmeldt, hvis der ingen indbetalinger modtages på klubkontingent og holdtilmeldingsgebyr. 16 Bestemmelse om opløsning af Dansk Dart Union kan kun besluttes ved at det bliver vedtaget på et ordinært repræsentantskabsmøde, og at det derefter bliver konfirmeret på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med dette punkt på dagsordenen. I tilfælde af Dansk Dart Unions opløsning tilfalder dens formue - herunder løsøre - en fond til genskabelse af en organisation med det formål, at tilvejebringe organiseret dartspil under sportslige former. Fonden administreres af et udvalg, nedsat på repræsentantskabsmødet, med accept af de fremmødte på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Vedtaget maj 2011 Hovedafsnit Side 7

16 Æresmedlemmer 17 Stk. 05. Stk. 06. Stk. 07. DDU's forretningsudvalg kan udnævne nuværende eller tidligere medlemmer, samt personer uden for medlemskredsen, der gennem en årrække har gjort en fortjenstfuld indsats for DDU eller for udbredelse af det ædle dartspil, en æresnål. Ved udnævnelsen overrækkes en nål, samt er diplom. Endvidere offentliggøres navn samt begrundelsen for udnævnelsen i først kommende Dartsport.. Enhver med tilknytning til DDU kan indstille en person til modtagelse af æresnålen. Indstillingen skal være skriftlig og være Dansk Dart Union i hænde senest d. 31 marts for at kunne komme i betragtning samme år. Beslutningen om at overrække æresnålen og udnævnelsen af æresmedlemmer kræver forretningsudvalgets fulde opbakning Blandt modtagerne af æresnålen kan forretningsudvalget udpege en person til æresmedlem, som fortsat yder eller har ydet en indsats for Dansk Dart Union. Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april / maj til udpegelse ved ordinær repræsentantskabsmøde. Som æresmedlem tildeles vedkommende: Dansk Dart Unions hæderstegn med tilhørende diplom. Livsvarigt abonnement på Dartsport. Livsvarigt klubkort. Ret til deltagelse ved Dansk Dart Unions repræsentantskabsmøde med taleret. Klubkonkurser 18 I tilfælde, hvor en godkendt medlemsklub, dele af denne, et enkelt klubforhold eller et selskab, forbundet med klubben eller med enkelte af klubbens hold ikke er i stand til at Iidfri sine økonomiske forpligtelser, og der indledes forhandling om tvangsakkord eller afsiges konkursdekret, hæfter DDU ikke økonomisk eller stiller nogen former for betalingsgaranti. Der sker ingen sportslige konsekvenser, idet der i DDU s Lovmappe, DDU s division og andre løbende turneringer, hovedafsnit 04.01, pkt. 1 og hovedafsnit 04.07, pkt. 4, er taget hensyn og forbehold for holdtræk, udeblivelser, fusioner og klublukninger. I tilfælde af ansøgning om fornyet medlems og kluboptagelse sker dette i henhold til DDU s Lovmappe, DDU s Optagelsesudvalg, hovedafsnit 02.01, stk , side 8 Side 8 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

17 Afstemningsprocedurer Hvis der i et besluttende forum til afstemning fremlægges flere forslag gående på det samme emne, eller der til et forslag er stillet et eller flere ændringsforslag, kommer disse til afstemning således, at det mest vidtgående behandles først. Dirigenten afgør på basis af debatten, hvilket forslag der er mest vidtgående. Denne procedure benyttes altid, uanset om afstemningen foregår skriftligt eller ved synlig markering. Valg til tillidsposter foregår altid skriftligt (dette kan dog undlades, såfremt der ved det enkelte valg opstilles et antal personer der modsvarer antallet af poster på valg). Ved alle skriftlige afstemninger føres afstemningens resultat (for, imod, undlader) til protokol. Ved repræsentantskabsmøder og regionsmøder udleveres, før mødets start, et antal fortløbende nummererede stemmesedler til de stemmeberettigede personer. Ved synlig afstemning benyttes stemmesedlerne. Ved skriftlig afstemning benyttes stemmesedlerne, og dirigenten oplyser nummeret på den stemmeseddel der skal benyttes. Afleveres stemmesedler med et andet nummer, erklæres disse for ugyldige. Hvis en stemmeberettiget person ikke ønsker at deltage i hele mødet, men vælger at forlade dette før afslutningen, skal stemmesedler afleveres til dirigenten. Vedtaget maj 2011 Hovedafsnit Side 9

18 Lovændringsregler (A) Ændringer af følgende områder inden for DDU's love og bestemmelser: Dansk Dart Unions love Afstemningsprocedurer og lovændringsregler Stemmeret og beslutningsdygtighed Tillidsvalgtes repræsentation Inhabilitet kommissorier for de stående udvalg samt bestemmelser vedrørende eksklusion af en klub eller beslutninger om opløsning af DDU, kan kun ske ved: at mindst 2/3 af de afgivne stemmer - på et repræsentantskabsmøde - stemmer herfor. Side 10 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

19 Ændringer af følgende områder inden for DDU's love og bestemmelser (B) Kommissorier for : "Optagelsesudvalget" Optagelseskriterier Spillerkategorier Spilletilladelse Ordensregler Dopingkontrolregulativ Rang- og seedningslister Junior- og ungdomsarbejde Overdommerfunktion Stævnelederfunktion Landstrænervirksomhed kan kun ske ved: at mindst 2/3 af de til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer - på et bestyrelsesmøde - stemmer herfor. eller ved: at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede - på et ordinært repræsentantskabsmøde - stemmer herfor. Vedtaget maj 2011 Hovedafsnit Side 11

20 Ændringer af følgende områder inden for DDU's love og bestemmelser (C) Kommissorier for de særlige udvalg Spilleregler Kursusvirksomhed Bladvirksomhed Bestemmelser for DDU's stævner og turneringer Øvrige bestemmelser kan kun ske ved: at mindst 2/3 af de til enhver tid værende forretningsudvalgsmedlemmer - på et forretningsudvalgsmøde - stemmer herfor. eller ved: at mindst halvdelen af de til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer - på et bestyrelsesmøde - stemmer herfor. eller ved: at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede - på et ordinært repræsentantskabsmøde - stemmer herfor. Side 12 Hovedafsnit Rettet maj 2011

21 Øvrige sager vedtages: På repræsentantskabsmøder ved, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg, foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed, afgøres afstemningen ved, at stemmetællerne trækker lod. På bestyrelsesmøder ved, at mindst halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed, er bestyrelsesformandens stemme afgørende. På forretningsudvalgsmøder ved, at mindst halvdelen af de fremmødte forretningsudvalgsmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed, er forretningsudvalgsformandens stemme afgørende. På regionsvalgmøder ved, at mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg, foretages omvalg. Er der stadig stemmelighed, afgøres afstemningen ved, at stemmetællerne trækker lod. På øvrige udvalgsmøder ved, at mindst halvdelen af de fremmødte udvalgsmedlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed, er udvalgsformandens stemme afgørende. Betingelsen for at alle i dette afsnit nævnte afstemninger kan foretages er, at den enkelte forsamling er beslutningsdygtig. Rettet maj 2011 Hovedafsnit Side 13

22 Stemmeret, beslutningsdygtighed og valgbarhed DDU's repræsentantskabsmøder Stemmeret Stemmeret på DDU's repræsentantskabsmøder har enhver klub der er godkendt af optagelsesudvalget senest den 31. december året før repræsentantskabsmødets afholdelse, eller, i forbindelse med et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, er godkendt senest på datoen for sidste lovlige indkaldelse til mødet, ikke, uden skriftlig aftale med forretningsudvalget, er i restance overfor DDU, ikke, uden skriftlig aftale med forretningsudvalget, overtræder DDU's bestemmelser vedrørende informationsog assistancepligt, eller dermed fastsatte terminer, skriftligt, indenfor den fastsatte tidsfrist, har tilmeldt sig repræsentantskabsmødet. En således stemmeberettiget klub kan tilmelde indtil to repræsentanter til repræsentantskabsmødet. Disse repræsentanter skal være medlem af klubben, og hver af disse kan oppebære een stemme. Undtaget herfor er juniorklubber, hvis repræsentanter kun kan oppebære 1 stemme for hver klub. Stemmeret har også DDU's bestyrelse, formænd for udvalg, valgt på repræsentantskabsmødet de interne revisorer, og udvalgsformændene. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ingen person på repræsentantskabsmødet kan oppebære mere end een stemme. Beslutningsdygtighed Et repræsentantskabsmøde er altid beslutningsdygtigt. Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede klubber er repræsenterede, og når de, der har anmodet om mødet, er til stede. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldt med nyvalg af forretningsudvalgsmedlem som grund, er altid beslutningsdygtigt. Valgbarhed Valgbare, til de tillidsposter der på DDU's repræsentantskabsmøder skal besættes, er personer, der oppebærer medlemskab af en klub, godkendt af optagelsesudvalget mindst otte uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. Repræsentanter for juniorklubber er ikke valgbare til DDU's forretningsudvalg. Kun personer, der er til stede på repræsentantskabsmødet, kan vælges. Side 14 Hovedafsnit Rettet maj 2011

23 DDU's bestyrelsesmøder Stemmeret Stemmeret på DDU's bestyrelsesmøder har alle valgte bestyrelsesmedlemmer, og FU medlemmer. Regionsformand kan sende en suppleant fra en af kredsbestyrelsen som har stemmeret, hvis han selv er forhindret i at møde op. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ingen person i bestyrelsen kan oppebære mere end een stemme. Beslutningsdygtighed DDU's bestyrelse er kun beslutningsdygtig, hvis mindst halvdelen af de til enhver tid værende bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet, heriblandt formanden (næstformanden). Rettet maj 2011 Hovedafsnit Side 15

24 DDU's forretningsudvalgsmøder Stemmeret Stemmeret på DDU's forretningsudvalgsmøder har alle valgte forretningsudvalgsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ingen person i forretningsudvalget kan oppebære mere end een stemme. Beslutningsdygtighed DDU's forretningsudvalg er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af de til enhver tid værende forretningsudvalgsmedlemmer deltager i mødet, heriblandt formanden (næstformanden). Side 16 Hovedafsnit Rettet maj 2011

25 DDU's øvrige udvalgsmøder Stemmeret Stemmeret på DDU's øvrige udvalgsmøder har alle valgte udvalgsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ingen person i udvalgene kan oppebære mere end een stemme. Beslutningsdygtighed DDU's øvrige udvalg er kun beslutningsdygtige, hvis mindst halvdelen af de til enhver tid værende udvalgsmedlemmer deltager i mødet, heriblandt formanden (næstformanden). Valgbarhed Valgbare som formænd for de udvalg der skal nedsættes af DDU's bestyrelse eller forretningsudvalg er personer, der oppebærer medlemskab af en af DDU's godkendte medlemsklubber. Klubben skal endvidere have været godkendt af optagelsesudvalget mindst otte uger før valgets afholdelse. Tillidsvalgtes repræsentation Et bestyrelsesmedlem, et forretningsudvalgsmedlem, en udvalgsformand eller en person i øvrigt, valgt til en tillidspost, der direkte giver stemmeret i en forsamling skal, hvis personen er til stede i denne forsamling, repræsentere sin tillidspost, både ved benyttelse af tale- og stemmeret. En tillidsvalgt person i en sådan forsamling kan ikke samtidig repræsentere sin klub. Bestemmelser om inhabilitet I forhold til en bestemt sag, er en person, valgt til bestyrelsen, et udvalg eller tillidsposter i øvrigt, inhabil, hvis: Vedkommende selv har en særlig personlig, økonomisk eller forretningsmæssig interesse i sagens udfald, er repræsenteret, eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse. Vedkommendes ægtefælle, en nært beslægtet eller andre nærtstående har en særlig personlig, økonomisk eller forretningsmæssig interesse i sagens udfald, er repræsentant eller har været repræsentant for nogen, der har sådan interesse. Vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nært tilknytning til et af DDU s organer eller klubber, der har en særlig interesse i sagens udfald. De i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Den, der er bekendt med at der foreligger forhold, den kan give anledning til tvivl om en persons habilitet, har pligt til snarest at give underretning herom til den forsamling, hvori sagen skal behandles. Rettet maj 2011 Hovedafsnit Side 17

26 Ordensudvalg (A) Kommissorier Ordensudvalget vælges af repræsentantskabet. Der vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne vælges for 3 år af gangen og suppleanterne for 2 år. Stk. 05 Stk. 06 Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet Dansk Dart Union. Ordensudvalget vælger selv af sin midte formand og stedfortræder for denne. Ordensudvalget kan søge juridisk bistand med henblik på en sags oplysning. Udgifterne til denne fordeles efter stk Ordensudvalget behandler alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af Dansk Dart Unions love, regler, reglementer m.v. Enhver person, klub, kreds eller udvalg under Dansk Dart Union er berettiget til at indbringe en sag efter stk. 1 for Ordensudvalget. En sag, der ønskes indbragt efter stk. 1 skal være modtaget i Dansk Dart Unions sekretariat inden 4 uger, fra det forhold er begået, eller den afgørelse er truffet, som ønskes indbragt for udvalget. Sekretariatet videreekspederer herefter uden ophold sagen til udvalget. Samtidig med at sagen indsendes til Dansk Dart Unions sekretariat indbetaler den part der i henhold til stk. 2 betragtes om klageren, et gebyr til forbundet for sagens behandling på Kr. 300,00. Udvalget kan beslutte, at gebyret kan tilbagebetales klageren ved sagens afslutning, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Kommer der klager ind efter sidste spillet turneringsrunde, har ordensudvalget 14 dage til at behandle sagen. Kommer der klager ind efter sidste spillet Play-off kampe, har ordensudvalget 14 dage til at behandle sagen. 3 Ingen af Ordensudvalgets medlemmer kan deltage i behandling af en sag i udvalget, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes fuldstændige upartiskhed. Ordensudvalget skal indlede sin behandling af sagen med at søge at mæle mellem parterne. Ordensudvalgets behandling af en sag sker mundtligt, og behandlingen er offentlig. Der må ikke uden formandens samtykke fotograferes, filmes eller ske optagelse på lydbånd af forhandlingerne. Når særlige omstændighederne taler derfor, herunder hensynet til sagens oplysning eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse, kan formanden beslutte dør lukning. Rettet maj 2011 Hovedafsnit Side 1

27 Stk. 05. Stk. 06. Stk. 07. Til en sags behandling kræves at der er 3 medlemmer af Ordensudvalget til stede. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Normalt skal en sag berammes til foretagelse i Ordensudvalget, inden 4 uger fra modtagelsen i Dansk Dart Unions sekretariat. Ordensudvalget fastsætter i øvrigt selv regler for en sags forberedelse og behandling i udvalget. Reglerne forelægges for repræsentantskabet til godkendelse. 4 Ordensudvalget kan i forhold til personer, klubber, regioner og udvalg under Dansk Dart Union tildele irettesættelser, advarsler og misbilligelser, ikende bøder og erstatning, dog max Kr ,00, samt beslutte bortfald af tilskud. Ordensudvalget kan endvidere beslutte inddragelse af fortjeneste af kampe, fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane, fradømme og tilkendelse af point samt målscore og andre disciplinære foranstaltninger. Endvidere kan Ordensudvalget bestemme udelukkelse af ret til at deltage i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed. Udelukkelse fra klub, eller Dansk Dart Union samt suspension og eksklusion fra samme. Endelig kan Ordensudvalget fradømme amatørstatus, æresbevisninger og hæderstegn. Efter behandling af sagen fastsætter udvalget, hvordan sagens omkostninger skal fordeles mellem parterne og eventuelt mellem disse og Dansk Dart Union. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning. 5 En afgørelse truffet af Dansk Dart Unions Ordensudvalget kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg senest 4 uger efter, at den, der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller må forudsættes at have modtaget denne. Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. DDU s Ordensudvalg kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har opsættende virkning. Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg kan hjemvise en sag, der er blevet behandlet i eller afvist af Dansk Dart Unions Ordensudvalg. Ligeledes kan Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg afvise at behandle en sag, der efter karakteren eller omfanget findes at burde have sin endelige afgørelse ved en afgørelse truffet i en tidligere instans eller at burde afgøres udenfor appeludvalget. Side 2 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

28 ORDENSUDVALGET Regelsæt for forberedelse og behandling af sager i ordensudvalget. Indledende bemærkninger: I reglerne for Ordensudvalget 3 stk. 7 står: Ordensudvalget fastsætter i øvrigt selv regler for en sags forberedelse og behandling i udvalget. Reglerne forelægges for repræsentantskabet til godkendelse. Vedlagte forslag har ikke været behandlet i Ordensudvalget. Det er dog baseret på den praksis der hidtil har været anvendt. Regelgrundlaget: Udgangspunktet for Ordensudvalgets behandling af sager er Dansk Dart Unions håndbog og Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalgs lovregulativ. Igangsætning af sag: Den part der indbringer sagen, skal ved indsendelsen til Dansk Dart Unions sekretariat i henhold til Ordensudvalgets regler 2, give en fyldestgørende fremstilling af sagen. Der skal være præcise henvisninger til de af håndbogens bestemmelser der relaterer til sagen. Sagsfremstillingen må ikke indeholde bemærkninger af anstødelig karakter. I modsat fald har Ordensudvalget ret til at afvise sagen. Mundtlig eller skriftlig behandling: I reglerne for Ordensudvalget 3 stk. 3 fremgår der, at sagsbehandlingen er mundtlig. Ordensudvalget kan dog vælge, at formalitetsspørgsmål behandles skriftlig. Inhabilitet: Ordensudvalget består af 3 faste medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne orienteres om sager på lige for med de valgte medlemmer. I tilfælde af forfald eller inhabilitet blandt de faste medlemmer, indgår suppleanterne i afgørelser. Suppleanterne indtræder i valgt orden. I tilfælde hvor der blandt de 3 valgte medlemmer og de 2 suppleanter er 3 inhabile, afvises sagen og klageren henvises til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalgs regler 23, stk. 2, der finder anvendelse, når klageren af særlig grunde bliver afvist af Dansk Dart Unions Ordensudvalg. Bilag Hovedafsnit Rettet maj 2011

29 Sekretariatet: Når Dansk Dart Unions sekretariat har modtaget en sag, videresendes den straks til Ordensudvalgets formand. Sagen vedlægges bekræftelse på om der er modtaget et gebyr på kr. 300,00. Sagens behandling i Ordensudvalget: Ved en sags modtagelse kontrollerer formanden om gebyret er betalt og foretager en foreløbig vurdering af Ordensudvalgets medlemmers habilitet. Der sendes brev til modparten med anmodning om dennes udlægning af sagen. Svarfristen skal være min. 8 dage. Samtlige bilag sendes i kopi til parterne og Ordensudvalget inklusive suppleanter. Herefter forsøger formanden telefonisk mægling. Giver den ikke positivt resultat, afgør Ordensudvalget om sagen skal behandles mundtligt eller skriftligt. Er der enighed om skriftlig behandling, sender de stemmeberettigede medlemmer af Ordensudvalget deres kommentarer til formanden. På baggrund af disse, udarbejder formanden et udkast til afgørelse som sendes til endelig beslutning i Ordensudvalget. I tilfælde af mundtlig behandling, finder formanden et passende sted og udsender en indkaldelse med angivelse af tid og sted. Ved den mundtlige behandling, får parterne mulighed for at uddybe deres synspunkter og svare på spørgsmål fra Ordensudvalget. Derefter voterer Ordensudvalget. Beslutningen føres til referat og sendes til parterne senest 8 dage efter. De samlede udgifter til en mundtlig forhandling, kan af Ordensudvalgets fordeles på sagens parter. Kendelser: Ordensudvalgets kendelser skal udover selve kendelsen, indeholde orientering om ankemulighed ved Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. Appeludvalgets retningslinier vedlægges. Udvalgsformanden udarbejder et ekstrakt af sagen som offentliggøres på Dansk Dart Unions hjemmeside Bilag Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

30 Kommissorie med funktionsbeskrivelse for formanden for breddeudvalget (A) Består af en repræsentant fra hvert underudvalg, juniorudvalg, turneringsudvalg og stævneudvalg afrapportere løbende samt årligt aflægge skriftlig beretning til bestyrelsen budgetansvarlig for udvalget ansvarlig for at der udarbejdes oplæg til politikker, målsætninger og handlingsplaner for breddeudvalgets virksomhed Ansvar for og kompetence til: varetagelse af Dansk Dart Unions politikker på følgende områder : Ungdomsarbejde Damer Regionsarbejde Oldies Støtte regionerne i deres arbejde med at etablere nye klubber. igangsætning af aktiviteter for en enkelt given målgruppe. analyse af enkelte områder indstillinger til bestyrelsen med henblik på gennemførsel af aktiviteter. opsamling af erfaring, herunder resultater vedr. medlemstilgang på de enkelte områder. udarbejdelse af handlingsplaner i henhold til de af bestyrelsen eller forretningsudvalget vedtagne satsningsområder. videregive erfaringer til andre områder i Dansk Dart Union formanden for udvalget aflægger skriftlig beretning til bestyrelsen, som så indarbejder disse i bestyrelsens skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet. Rettet maj 2011 Hovedafsnit Side 3

31 Kommissorie med funktionsbeskrivelse for formanden for juniorudvalget (A) udpege 2-4 personer til juniorudvalgets arbejde. budgetansvarlig for udvalget. ansvarlig for at der udarbejdes oplæg til politikker, målsætninger og handlingsplaner for juniorudvalgets virksomhed. Indgå i samarbejde med turneringsudvalget, stævneudvalget og eliteudvalget, med henblik på at fremme juniorernes muligheder. Ansvar for og kompetence til: forslag til bestyrelsen til ny politikker på området. gennemførsel af de på repræsentantskabsmødet, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder vedtagne politikker på området. forslag til bestyrelsen til nye turneringer på området. formanden for udvalget aflægger skriftlig beretning til bestyrelsen, som så indarbejder disse i bestyrelsens skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet Kommissorie med funktionsbeskrivelse for formanden for turneringsudvalget (A) udpege 2-4 personer til turneringsudvalgets arbejde budgetansvarlig for udvalget ansvarlig for at der udarbejdes oplæg til politikker, målsætninger og handlingsplaner for turneringsudvalgets virksomhed ansvarlig for en driftsikker afvikling af turneringsvirksomhed, herunder: Divisionsrækkerne, damer, herrer, oldies og juniorer Kvalifikationsrækken, damer, herrer, oldies og juniorer Lokalrækker Slutspil løbende turnering alle rækker ansvarlig for implementering af ny turneringsvirksomhed.afrapportere løbende samt årligt aflægge skriftlig beretning til bestyrelsen følge op på turneringsudvalgets virksomhed Indgå i samarbejde med juniorudvalget, stævneudvalget og eliteudvalget, med henblik på at fremme juniorernes muligheder Ansvar for og kompetence til: ansvar for turneringsplanlægningen, resultatformidlingen, slutspilsarrangement, præmiebestilling, materialebestilling til de i funktionsbeskrivelsen nævnte arrangementer Rapportere til stævneudvalget med henblik på udarbejdelse af aktivitetskalenderen. forslag til bestyrelsen til nye turneringer på området. forslag til bestyrelsen til ny politikker på området. gennemførsel af de på repræsentantskabsmødet, bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder vedtagne politikker på området. påsættelse af dommere/kontrollører til turneringsvirksomheden. det daglige samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund. formanden for udvalget aflægger skriftlig beretning til bestyrelsen, som så indarbejder disse i bestyrelsens skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet. Side 4 Hovedafsnit Vedtaget maj 2011

32 Kommissorie med funktionsbeskrivelse for formanden for stævneudvalget (A) udpege 2-4 personer til stævneudvalgets arbejde. budgetansvarlig for udvalget. indkøbe præmier til alle arrangementer udsende ajourførte ranglister indstille spillere og ledere til hædersbevisninger afvise eller godkende lokal stævneaktivitet, både pointgivende og ikke pointgivende. ansvarlig for en driftsikker afvikling af stævnevirksomhed, herunder: Danmarksmesterskaberne Slutspil kredsmesterskab JFM/SM for hold, single og double Denmark Open Evt. andre internationale stævner, såsom: World Cup Europe Cup Spring Cup Nordic Cup ansvarlig for implementering af ny stævnevirksomhed Indgå i samarbejde med juniorudvalget, turneringsudvalget og eliteudvalget, med henblik på at fremme juniorernes muligheder afrapportere løbende samt årligt aflægge skriftlig beretning til bestyrelsen Ansvar for og kompetence til: stævnevirksomhed i henhold til stævnereglementet godkendelse af nye stævneledere, udpegning af nye overdommere ud fra de til enhver tid gældende regler. påsættelse af overdommere til stævnevirksomheden koordinering af stævnevirksomheden med turneringsudvalget og eliteudvalget. at udforme stævne politikker og målsætninger til vedtagelse på repræsentantskabsmødet at gennemføre (herunder følge op på) de af repræsentantskabsmødet og bestyrelsen vedtagne beslutninger vedrørende stævne politikker. at udforme handlingsplaner med tilhørende budgetter. ajourføring af Dansk Dart Unions stævnekalender i samarbejde med eliteudvalget og turneringsudvalget. ajourføring af ranglister. planlægningen, resultatformidlingen, præmiebestilling, materialebestilling og gennemførsel af følgende aktiviteter: De Danske Mesterskaber, seniorer De Danske mesterskaber, juniorer Slutspil Kredsmesterskab Jysk/Fynsk Mesterskab Hold, single/double Sjællandsk Mesterskab Hold, single/double Denmark Open Vedtaget maj 2011 Hovedafsnit Side 5

33 planlægningen, resultatformidlingen, præmiebestilling, materialebestilling og gennemførsel af følgende aktiviteter skulle de afvikles på dansk grund: Nordic Invitational Spring Cup Europe Cup, Europe Cup Youth World Cup Landskampe Opvisningskampe formanden for udvalget aflægger skriftlig beretning til bestyrelsen, som så indarbejder disse i bestyrelsens skriftlige beretning til repræsentantskabsmødet. Kommissorie med funktionsbeskrivelse for formanden for eliteudvalget (A) indstille 2-4 antal personer til eliteudvalgets arbejde. afrapportere løbende samt årligt aflægge skriftlig beretning til bestyrelsen budgetansvarlig for udvalget afrapportere vedrørende TEAM DANMARK i samarbejde med generalsekretæren ansvarlig for landstrænerne ansvarlig for at der udarbejdes oplæg til politikker, målsætninger og handlingsplaner for eliteudvalgets virksomhed. i samarbejde med landstrænerne at varetage kontakten til og samarbejdet med TEAM DANMARK. at varetage kontakten til og samarbejdet med de regionale TEAM DANMARK centre afrapportere vedrørende TEAM DANMARK i samarbejde med generalsekretæren afrapportere tilskud i samarbejde med generalsekretæren Indgå i samarbejde med juniorudvalget, stævneudvalget og turneringsudvalget, med henblik på at fremme juniorernes muligheder Ansvar for og kompetence til: varetagelse af Dansk Dart Unions interesser ved internationale arrangementer hvortil Dansk Dart Union inviteres elitepolitikkerne i Dansk Dart Union rejseplanlægning, tilmelding resultatformidling m.m i forbindelse med deltagelse i følgende arrangementer i udlandet: Nordic Invitational Europe Cup Europe Cup Youth World Cup Landskampe Opvisningskampe budget ved internationale arrangementer i udlandet udarbejdelse af elitepolitikker, til godkendelse i bestyrelsen eventuel deltagelse i møder med internationale organisationer, som Nordisk Råd, European Darts Council og World Darts Federation Udpegelse af landstrænerne varetagelse af godkendte elitepolitikker afhjælpe spillere til internationale begivenheder, hvortil de har kvalificeret sig, samt støtte disse spillere i deres bestræbelser på at opnå de bedste resultater ajourføring med elitepolitikker i forhold til TEAM Danmark, Danmarks Idræts-Forbund European Darts Council og World Darts Federation Side 6 Hovedafsnit Rettet maj 2011

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Vedtægter Dansk Vægtløftnings-Forbund 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 2 Formål DVFs formål er at

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE

IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 1. NAVN IDRÆTSFORENING FLYVESTATION KARUP LOVE 24 APR 2014 Foreningens navn er Forkortet : Idrætsforeningen Flyvestation Karup : IFK Hjemsted/adresse : Flyvestation Karup, 7470 Karup J. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund

VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund VEDTÆGTER FOR Danske Døves Ungdomsforbund 2016 AFSNIT 1: INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN, STIFTELSE OG HJEMSTED 1.1 Forbundets navn er Danske Døves Ungdomsforbund (DDU). Forbundets internationale benævnelse

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971.

VEDTÆGTER. 1. Unionens navn er VESTJYSK BILLARD UNION, forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. VEDTÆGTER Navn, område og formål. 1. Unionens navn er "VESTJYSK BILLARD UNION", forkortet VBU. Unionen er stiftet den 30. august 1971. Unionen omfatter et med Jydsk Billard Union (JBU) aftalt afgrænset

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

LOVE JYDSK BOWLING UNION

LOVE JYDSK BOWLING UNION LOVE JYDSK BOWLING UNION Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Organisation og tilhørsforhold 3 4 Klubberne 3 4A Klubfusion 3 4B Klubophør 3 5 Klubbernes medlemmer 4 6 Kontingent 4 7 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Vedtægt for Morsø Rideklub

Vedtægt for Morsø Rideklub Vedtægt for Morsø Rideklub 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Morsø Rideklub, forkortet MRR. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Morsø Kommune. Stk. 3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Brædstrup Rideklub. Vedtægter.

Brædstrup Rideklub. Vedtægter. Brædstrup Rideklub Vedtægter. 1. Klubbens Navn er Brædstrup Rideklub. Fork:. BRI Klubbens hjemsted er Brædstrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af rideøvelser

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance

Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indmeldelse 5. Kontingent 6. Restance Vedtægter På den ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 11. september 2012, blev det vedtaget, at den oprindelige forening AaB Ishockey Support ændrede navn til Pirates Support. Tillige opnåede

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Jordrup og omegns Rideklub

Jordrup og omegns Rideklub Vedtægter for Jordrup og Omegns 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er Jordrup og Omegns, forkortes JORK Foreningen er oprettet den 24.05.1977 og har hjemsted i Jordrup. Kolding Kommune Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at

2. Unionens formål er at virke for tennissportens trivsel og udbredelse ved at 1. Unionens navn er KØBENHAVNS TENNIS UNION (KTU). Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund (DTF), og er som sådan underkastet forbundets love og øvrige bestemmelser. 2. Unionens formål er at virke for

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Doc.nr.: Vedtægter

Doc.nr.: Vedtægter B Ø R S M Æ G L E R F O R E N I N G E N Doc.nr.: 263289 Vedtægter Side 2 I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Børsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Børsmæglerforeningen"

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER

1 UNIONEN OG DENS OPGAVER 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Skolerne i Oure

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere