KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Henrik Kristoffersen Tlf.: Henrik Højen Tlf.: Alex Harttung Tlf.: Ejnar Kudsk Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Birgitte Skrostrup Olesen Tlf.: Jennie Schlüter Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Krista Grane Larsen, Alex Harttung, Lise Mejlholm, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf Bladet er trykt på papir, der lever op til kriterierne for svanemærket papir ISSN: X Indhold Formandens orientering Mærkedage Redaktørens Hjørne Glæd dig Referat af bestyrelsesmøde Tillidsrepræsentanter TR-valg Stillingsannoncer Bagsiden om forsiden Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Glasmosaik fra Grindsted Kirke

3 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Formandens orientering juni 2015 Af Henrik Kristoffersen Konstituering: Bestyrelsen var samlet til møde i midten af maj måned. Det var vores første samlede møde, hvor pladserne i de enkelte udvalg skulle fordeles, og fremtidige mødedatoer osv. skulle fastsættes. Alt i alt havde vi et par rigtig gode og konstruktive dage. Nu er holdet sat og vi skal i gang med gøremål i de enkelte udvalg. Visionsarbejdet som blev omtalt på Landskurset er noget af det første vi skal have igangsat. Til mødet med kredsformænd i september, skulle de første visioner gerne igangsættes. Vi forsøger hele tiden at opdatere foreningens hjemmeside, så I kan se referat mv. fra diverse møder og udvalg som vi arbejder i. Ser I noget som undrer eller glæder jer, så tøv ikke med at sende en mail til bestyrelsen. Vi ønsker som sagt før dialogen med jer. Møde i Kirkeministeriet: Forhandlingsudvalget skal her i midten af juni til møde i Kirkeministeriet, så vi kan få igangsat arbejdet vedr. definitionen af hvornår en overenskomstansat kordegn skal indplaceres i henholdsvis løngruppe 1 eller løngruppe 2. Det færdige resultat vil efter vores opfattelse bidrage til, at den enkelte nyansatte kordegn hurtigere vil kunne indplaceres i den korrekte løngruppe. Endvidere har forhandlingsudvalget anmodet om et møde med Kirkeministeriet vedr. kordegnens fremtidige funktioner i forbindelse med personregistreringsopgaverne. Digitaliseringsbølgen medfører at vi finder det nødvendigt at få klare retningslinjer for hvilke tilsyns-, kontrol og handlingsfunktioner der skal løses af den enkelte kordegn, i forbindelse med registreringsopgaven. Endvidere vil forhandlingsudvalget gerne drøfte med Kirkeministeriet, hvad vi gør ved den, efter vores opfattelse, mangelfulde uddannelse. Vi er ikke begejstret for uddannelsen vedr. regnskabsfunktionen. Vi er vidende om at flere og flere må kaste håndklædet i ringen i forhold til regnskabsførerfunktionen ved den enkelte kirke. Vi er også vidende om, at det skyldes at uddannelsen som udbydes i øjeblikket er tilrettelagt således at en forudgående viden inden for regnskabsområdet er en nødvendighed. Regnskabsfunktionen er én af vore kerneopgaver som vi ønsker at fastholde i stillingen ved den enkelte kirke. Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at de ansatte er uddannet til opgaven. Derfor vil vi, efter afholdt møde med Kirkeministeriet, arbejde med tiltag som gør, at grundviden bliver etableret hos den enkelte. Årsmøde i Landsforening af menighedsråd: Jeg deltog om fredagen i årsmødet. På mødet var der en meget spændende debat om fremtidens folkekirke, specielt set i lyset af betænkning Kirkeråd eller ej, Betænkning 1544 er skudt til hjørne. Men som det også blev sagt på mødet, forventes betænkningen at komme ud af hjørnet og sparket ind på midten af banen igen. >>

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Hvordan skal vi forholde os til tanken om kirkeråd, for og imod? Et af diskussionsemnerne i forbindelse med betænkning 1544 er, om menighedsrådet mister deres indflydelse. Vil økonomi og arbejdsgiveransvar bliver lagt i hænderne på et kirkeråd? Min holdning er, at ansvaret for den enkelte kirke, inkl. økonomi og ansættelsesforhold skal blive i de enkelte menighedsråd. Hvis ikke ville et menighedsråd som ønsker at kordegnen fx. skal lave hjemmesiden, skulle spørge andre myndigheder til råds om økonomi, tidsnormering osv. Jeg tror menighedsrådets og dermed også sognets indflydelse på kirken vil forsvinde og ja, engagementet ved den enkelte kirke, vil falde til et minimum. Men alt i alt en meget spændende debat som vi i kordegneforeningen vil følge og deltage aktivt i. Til sidst vil jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig og varm sommer. Nyd ferien med familie og venner, slap af, glem arbejdet lidt. Så kan du komme tilbage på arbejdspladsen med fornyet energi og engagement! Mærkedage juli Torben Bækgaard-Salling, Høje Taastrup, fylder 50 år 4. juli Københavns Vestegns Kreds ønsker hjertelig tillykke Karin Nyrup Granlie, Aarhus Domsogn, fyldte 60 år 7. juni Jette Kristiansen, Dronningborg, fyldte 60 år 22. juni Lise Kaarsholm, fyldte 60 år 26. juni Inge-Bente Haiberg, Odder, fylder 60 år, 21. juli Tenna Harlund Gamborg, Skovby og Galten, fylder 50 år 27. juli Midtjysk Kreds ønsker hjertelig tillykke

5 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Redaktørens hjørne juli 2015 Så kom sommeren Af Jennie Schlüter I skrivende stund er der kun godt 3 uger til, at jeg pakker mine kufferter og tager på 14 dages bilferie til Italien. To uger med afslapning, familiehygge og god mad. Jeg glæder mig. Ikke mindst fordi jeg synes den seneste tid, efter foreningens generalforsamling har været ret hektisk. Arbejdet hjemme i sognet kører sin vante gang, men rent bestyrelsesmæssigt synes jeg der har været mange ting. Som det fremgår af formandens orientering og referatet fra det seneste bestyrelsesmøde er bestyrelsen nu konstitueret og formandsposterne for de forskellige udvalg er besat. Som det fremgår af Gunnas referat fik jeg formandsposten for foreningens uddannelsesudvalg. Derudover er jeg fortsat med i informationsudvalget ikke som formand, men som menigt medlem. Inden årets generalforsamling havde jeg gjort mig nogle tanker om, hvilke områder jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med i de kommende to år. Alligevel gik jeg i tænkeboks i tiden inden bestyrelsens konstituerende møde. Jeg følte jeg var nødt il at tænke og føle ordentligt efter. Jeg er meget godt tilfreds med den endelige konstituering. Allerede ved det konstituerende møde blev diverse kalendere fundet frem for at finde datoer for udvalgenes første møde. Der var en klar holdning til, at det var vigtigt at komme i gang med udvalgsarbejdet inden sommerferien. Informationsudvalget mødtes i Vejle den 9. juni. På dagsordenen var bl.a. gennemgang af hjemmeside, planlægning af efterårets blade samt arbejdsfordelingen i udvalget skulle der f.eks. være en fordeling af ansvaret med hjemmesiden og bladet. Som formand for uddannelsesudvalget var jeg i starten af juni til endnu et møde i Ministeriets Brancheudvalg, hvor også repræsentanter fra AMU deltog. På dette møde skulle der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af materiale til kursusforløbet Kirkefunktionærens møde med sorg og krise og en styregruppe til projekt Uddannelsesambassadører. Til begge grupper var det et ønske at en repræsentant fra Kordegneforeningen deltog. Da jeg i forvejen er med i en styregruppe for projektet Kompetenceudvikling i faglige teams kan jeg nok se hvad jeg skal få tiden til at gå med i efteråret. At skulle være ansvarlig for foreningens hjemmeside og være redaktør for bladet oveni var noget mere end jeg synes jeg kunne overskue. For at lette mig i mit arbejde besluttede informationsudvalget at opdele ansvar for blad og hjemmeside. Jeg fortsætter med at være redaktør på Kordegnenes Blad assisteret af Lise. Alex og Krista vil i fællesskab sørge for opdatering og vedligehold af hjemmesiden. Foreningens hjemmeside har haft sin nuværende opdeling de sidste 2 år og udvalget er af den opfattelse, at det er blevet tid til at få lavet en opdatering af indhold samt at få

6 opbygget en mere logisk og nem opbygning. Udvalget går i gang med arbejdet efter sommerferien og har på nuværende tidspunkt lavet en aftale med vores udbyder Churchdesk om en konsultation, som vil finde sted i slutningen af august. For mit vedkommende er der ikke flere bestyrelses- og udvalgsmøder før til august. Så jeg glæder mig til en måneds tid med sol, hygge og mulighed for at få ladet batterierne op igen. God sommer!! KIRKENS FORUM DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN SEPTEMBER 2015 I MESSE C, FREDERICIA DM I GRANDÆKNING På Kirkens Forum i september afholdes der en stor konkurrence i grandækning i forbindelse med udstillingen af materiel til kirkegårdene. Landets gravere inviteres til at stille op om fredagen og vise det bedste inden for grandækning. Vi stiller 20 gravsteder til rådighed. Det bliver med tilmelding efter først til mølle princippet. GRATIS ADGANG GRATIS ENTRE MOD FORUD REGISTRERING - Direkte online registrering på SE MERE PÅ

7 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Glæd dig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Af Jytte Meyer Madsen, Syd- og sønderjysk Kreds Det var det ord, jeg fik med mig ved min konfirmation for snart 50 år siden. Dengang tænkte jeg ikke så meget over det; men på det seneste har netop de ord fået stor betydning for mig. Efter et vellykket højskoleophold, under overskriften: Glædens øjeblikke, skrev en af vore trofaste kirkegængere, Else, for et par år siden en artikel til kirkebladet. Den handlede bl.a. om en ny sovemedicin, som hun havde fået med hjem fra højskolen. Hvis Else ikke kunne falde i søvn, talte hun ikke længere får, nu talte hun dagens glædelige øjeblikke og positive oplevelser. Hun opfordrede læseren til at gå på opdagelse efter glædens øjeblikke. Til at se livet, som den gave det er og til at pakke gaven ud. Når først man fokuserer på det positive, opdager man, hvor meget, der er at glæde sig over. Kloge ord og et godt råd fra en positiv og livsglad kvinde. To år senere skrev Else igen til kirkebladet. Da var hendes situation en hel anden. Hun var uhelbredeligt syg af kræft og kunne ikke længere leve det aktive liv, som hun elskede. Men hun insisterede på, at holde fast i det positive, på fortsat at finde ting, at glæde sig over, som f.eks. at hun ikke fik bivirkninger af kemokuren. Det gav Elses budskab meget mere tyngde, at hun også kunne bruge det i tunge tider. Omtrent samtidig med Elses anden artikel tog mit liv en pludselig og uventet drejning med død og alvorlig sygdom i nærmeste familie og med svigt fra mennesker, som jeg holdt af. Jeg besluttede mig for at følge Elses råd, om hver dag at finde tre til fire ting at glæde mig over. Det fjernede ikke mit mismod, min frustration og min vrede, men det hjalp til, at jeg ikke druknede i negativitet. Også jeg kunne glæde mig over mennesker, der ville mig det godt, over søde sms er fra børnene og over at have et meningsfyldt job og gode kolleger. Jeg tror ikke, at man behøver at være ramt af livskrise eller sygdom for at få gavn af Elses gode råd. Det kan bruges, f. eks. efter en helt almindelig arbejdsdag på kontoret, hvor man ikke synes, man fik nået noget af det, man havde planlagt, fordi man hele tiden blev afbrudt. Så er det man skal tænke på, om der alligevel ikke var noget positivt ved dagen? Hvad var det man nåede i stedet? Så man et glimt af taknemmelighed i øjnene på en borger, man havde hjulpet? Gjorde man tilværelsen lettere for en af kollegerne? Derfor lyder min opfordring til jer: Glæd jer! Der er masser at glæde sig over og glæde sig til. Lige nu glæder jeg mig til ferien, hvor jeg skal sidde i sommerhuset og spise søde fynske kirsebær og lære Mathias på 4 år at spytte om kap med kirsebærstenene. Glædelig sommer!

8 Kære Leder i første linje Få styrket dine lederkompetencer NU med kompetencegivende lederuddannelser på AMU, Akademi og Diplom. Er du leder i første linje? Det vil sige leder af medarbejdere (ikke leder af ledere) og ansat på en statslig arbejdsplads inden for LC/CO10 s og OAO s område? Så bør du gribe denne chance. Du har nu en hel unik mulighed for, at lære endnu mere om ledelse, styrke og forny din viden og ikke mindst sætte spot på en kontinuerlig udvikling af din egen praksis. Du vil tillige blive en del af et spændende netværk og møde ledere fra andre statslige arbejdspladser. Tilbuddet gælder: Den Grundlæggende Lederuddannelse, AMU (13 dage) 1 grundmodul på Akademiniveau (8-10 dage) og 1 grundmodul på Diplomniveau (4-5 dage) Alle handler de om LEDELSE, men tager afsæt på forskellig vis bl.a. hensyn til hvilken grunduddannelse du har, din ledelsesmæssige erfaring samt øvrig efteruddannelse. I centrum for alle uddannelser er den tætte praksiskobling. I dialog med dig og din nærmeste leder finder vi frem til hvor du får størst udbytte af at deltage. Indsatsen er målrettet førstelinjeledere på OAO s, LC s og CO10 s områder. Vi glæder os til se dig. Med venlig hilsen Ledelsesakademiet Lillebælt og Kompetencesekretariaet OBS! Der er allerede betalt for din deltagelse på et af modulerne via overenskomstmidler fra Kompetencesekretariatet. Lad dig inspirere og se hvordan du tilmelder dig på

9 Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) 13 undervisningsdage Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Kort om forløbet Den Grundlæggende Lederuddannelse er et fokuseret og praksisnært lærings- og træningsforløb på 13 dage opdelt på 5 fag over ca. 3 måneder. Ledelse og samarbejde Modul 1 Medarbejderinvolvering Modul 2 Situationsbestemt ledelse Modul 3 Ledelse af forandringsprocesser Modul 4 Selvledelse i offentlig forvaltning Modul 5 Den 7. sep. 15 Den 28. sep. 15 Den 19. okt. 15 Den 2. nov. 15 Den 30. nov. 15 Den 8. sep. 15 Den 29. sep. 15 Den 20. okt. 15 Den 3. nov. 15 Den 1. dec. 15 Den 9. sep. 15 Den 30. sep. 15 Den 4. nov. 15 Afholdelsessted: LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, Odense Uddannelsen er sammensat af AMU-fag. I forløbet tager vi bl.a. udgangspunkt i de praksisnære udfordringer og særlige forudsætninger, der er for ledelse i staten. Særligt med fokus på den praksisnære ledelse, når der skal arbejdes med ressource- og driftsstyring, resultatskabelse, forandringer, medarbejderinvolvering og motivering. Der er ingen eksamen. Formål Formålet er at udvikle dine faglige og personlige lederkompetencer, samt skærpe din opmærksomhed på lederskabets forskellige discipliner, så du føler dig rustet til de ledelsesmæssige opgaver du skal løse nu og i fremtiden. Vi inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Udbytte Du får en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse. Vi har særlig fokus på styrkelse af dine ledelsesmæssige kerneopgaver, prioriteringsredskaber samt håndtering af ledelses- og samarbejdsproblem-stillinger. Derudover får du indsigt i at lede forandringer samt at inddrage medarbejderne i forandrings- og innovationsprocesser. Du vil endvidere få mulighed for at opbygge netværk på tværs af den statslige sektor. Struktur / indhold Ledelse og Samarbejde: AMU-mål: Antal dage: 3 Tema: Lederstile, Lederroller Konstruktive dialoger mellem leder/medarbejdere Håndtering af Ledelses- og samarbejdsproblemer Udvikling af egne kommunikationsevner/ færdigheder i relation til professionelle samtaler Situationsbestemt ledelse: AMU-mål: Antal dage: 2 Tema: Anvendelse af situationsbestemt ledelse Motivation og vækst hos medarbejderne Prioritering af til eget ledelsesarbejde Delegering af ansvar, opgaver og kompetencer Optimering af medarbejderens ressourcer og viden Selvledelse i offentlig forvaltning: AMU-mål: Antal dage: 2 Tema: Omsætte organisationens strategier og mål til egen hverdagspraksis Ledelse af dig selv frisættende ledelse Sætte mål og rammer for egen ledelse Udarbejdelse af egne handleplaner Kan og skal krav i den daglige ledelse OBS! Egenbetaling for forplejning. KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE TIL STATSLIGE FØRSTELINJE LEDERE I 2015 Medarbejderinvolvering i ledelse: AMU-mål: Antal dage: 3 Tema: Udviklingsprocesser, effektivitet kompetenceudvikling, motivation Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed Ledelse af medarbejdere; Synlig ledelse, Sætte mål og retning, Rollemodel Ledelse af forandringsprocesser: AMU-mål: Antal dage: 3 Tema: Afdække, gennemføre dynamiske Forandringsprocesser Viden om forandringsprocesser Viden om modstand og frustrationsreaktioner Forandringsværktøjer/innovation Lederen som sparringspartner i forandringsprocessen

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Referat af bestyrelsesmøde den maj 2015 Af Gunna Sørensen Konstituering af bestyrelsen Næstformand og kasserer blev Henrik Højen. Formand for udvalg blev som følger: Forhandlingsudvalg: Henrik Kristoffersen TR-udvalg: Bettina Ulstrup Lønudvalg: Ejnar Kudsk Uddannelsesudvalg: Jennie Schlüter Landskursusudvalg: Henrik Højen Informationsudvalg: Alex Harttung Arbejdsmiljøudvalg: Gunna Sørensen IT-udvalg: Alex Harttung Valg- og vedtægtsudvalg: Gunna Sørensen Øvrige udvalgsmedlemmer og postfordeling ses på vores hjemmeside under foreningen bestyrelsen konstituering. Fastsættelse af mødedatoer: Møder for det næste år fremgår på foreningens hjemmeside, under foreningen bestyrelsen møder. Saldobalance: Taget til efterretning med et foreløbigt fint resultat. Kvartalsrapporter kan ses på foreningens hjemmeside. Aktuelle emner: Ipad eller Surface stilles til rådighed for bestyrelsesmedlemmer, Alex og Ejnar køber ny Surface. Der oprettes mailadresser med kordegn. dk til Ejnar, Alex og Birgitte. Henrik Kristoffersen skriver er stykke om generalforsamlingen til formandens hjørne. Landskurset 2015: Foreløbig evaluering af kurset, der var god stemning og engagement blandt deltagerne. Landskursets udvalg laver en endelig evaluering. Senere skal der være møde med Kirkeministeriet vedr. deres del af landskurset. Input til landskursusudvalget fra Gunna; workshop for ledere eller et forum hvor ledere kan mødes og udveksle erfaringer. Flere input på mail til landskursusudvalget. Festaften arrangeres og planlægges af kredsene. Hvervning af medlemmer: Der præsenteres en velkomstfolder på kredsformandsmøde i september. Henrik H, Birgitte og Krista udarbejder vejledning til kredsformændene vedr. velkomstbrev fra kreds mv. Velkomstbrev fra foreningens sekretariat redigeres/ tilpasses samtidig. Kontingentsats for flexjob: Løntimer på lønsedlen er afgørende for hvor meget der skal betales i kontingent. Ekstraordinært tilskud til kredsene: Bestyrelsen indstiller, at kredsen må komme med en konkret ansøgning, hvorefter bestyrelsen tager stilling til, om der kan gives tilskud. Deltagelse i Kirkens Forum: Bettina og Krista deltog i 2014 og fik gode kontakter til medlemmer, menighedsråd og øvrige samarbejdspartnere. Beslutning at foreningen deltager igen 2015.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Formandens orientering: Steffen Brunés åbningstale blev ridset op af Henrik K. og der blev kommenteret på tankerne om hvordan civilregistrering bliver i fremtiden. Der afholdes i den nærmeste fremtid møde med Kirkeministeriet om kordegnens rolle i forbindelse med registrering. Stifter: Henrik K. undersøger via Ulrik fra CO10, om der er udarbejdet en liste med indgivne sager vedr. stillingsopslag. FTF: Åbent møde den 26. maj hvor Bettina, Gunna og Lise deltog vedr. en ny hovedorganisation, hvor de små organisationer også kan være med. Samarbejde mellem FTF og LO. Udvalg og repræsentationer: Henrik K. og Henrik H. arbejder på bilag sammen med Richard Ammitzbøll om, hvilke personaleadministrative opgaver der afgør, om man hører til i løngruppe 1 eller 2. Visionerne, kan ses på hjemmesiden, tages op på kommende dagsordner. Der kommer oplæg omkring honorering af mentorer, samt oplæg til beskrivelse af kerneopgaver i en kordegnestilling fra forhandlingsudvalget til næste bestyrelsesmøde. Der følges op på spørgsmålet om gensidig vikarforpligtigelse. Oplæg kommer fra kredsformændene. TR-udvalg: Kursusdag til efteråret om seniorordninger. TR-valg: Ejnar skriver ud til kredsene, om regler, frister og antal der skal vælges. TR-udvalget: Visionen om synliggørelse af de gode historier i bladet og på hjemmesiden. Bladet: Også her tages visioner op, der udarbejdes udkast til pressepolitik. Alle mødereferater lægges fremover ud på hjemmesiden. Kredsene ønskes mere aktivt at ajourføre deres aktiviteter på hjemmesiden. Det undersøges hos WERKs hvad det vil koste at trykke på svanemærket papir. Uddannelsesudvalget: Jennie skal til møde i brancheudvalget, hvor man vil drøfte nye uddannelser i AMU-regi. Landskursusudvalget: Holder møde den 15. juni, hvor evaluering drøftes og planlægning af næste års landskursus igangsættes. Arbejdsmiljøudvalget: Afholder møde den 9. juni. Punkter til orientering: Ref. fra IT styregruppen ligger på Folkekirkens IT. Næste møde i It-styregruppen er 20. oktober. Næste bestyrelsesmøde: 10. august i Vejle.

12 12 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Tillidsrepræsentanter Danmarks Kordegneforening Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Stift Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Sidse Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anne Grethe Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

13 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI TR-valg Af Gunna Sørensen og Ole Steenberg Der er brug for dig. I oktober er der valg af tillidsrepræsentanter. Har du lyst til at hjælpe dine kolleger, så er der brug for dig. Vi mangler tillidsrepræsentanter i hele landet, hvilket betyder, at de tillidsrepræsentanter der er nu, dækker et større geografisk område end normalt. Naturligvis gør vi det gerne, men det ville være fint om der var flere at trække på. Hvad er det så at være tillidsrepræsentant? Når en kollega ringer kan det være store og små spørgsmål, og det er så tillidsrepræsentantens opgave at lytte, vejlede og rådgive. Vi er sparringspartnere og fortrolige, hvis der opstår situationer undervejs i arbejdsforløbet, og vi har tavshedspligt. Vi skal som tillidsrepræsentanter ikke stå stejle over for arbejdsgiverne, men derimod sørge for at de menneskelige ressourcer bringes i højsædet og finde gode og hensigtsmæssige løsninger. Der stilles mange krav til medarbejdere i dag om fleksibilitet, omstillinger, brug af ny teknologi og større kompetencer. Alt sammen noget hvor vore kolleger har brug for støtte og opmuntring for at klare hverdagen. Men vi skal også prøve at definere arbejdsgivernes krav i situationen og så arbejde for et kompromis. Det er vores vigtigste opgave som tillidsrepræsentanter. Tid Tidsforbruget varierer. Nogle gange kan det klares med et par telefonsamtaler, men det hænder, at det bliver nødvendigt at tage ud til kollegaen for at mødes med ledelsen. Vi har gode netværk; erfa-grupper, hvor vi kan sparre indbyrdes, og så har vi Bettina Ulstrup, Kordegneforeningens juridiske konsulent, der altid er behjælpelig både med råd og eventuel overtagelse af sagen, hvis der er behov for det. Man står aldrig alene med en sag. Vigtigt Der afholdes kurser og seminarer undervejs. Nærmere om valgregler vil være at finde på foreningens hjemmeside. Man er tillidsmand for alle kordegne ansat på tjenestemands- eller overenskomstmæssige vilkår. Bemærk, at der altså ikke kræves medlemskab af Danmarks Kordegneforening for at modtage hjælp. Næste funktionsperiode begynder 1. januar Kandidatforslag anmeldes til kredsformanden i kandidatens område. Før dit ønske om at være tillidsrepræsentant sendes ind, så få dit menighedsråds accept. Brug sommeren til at su mme i, og vi vil glæde os til at få dig som tillidsrepræsentant.

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegn ved Aaby og Vedsted Kirker i Jammerbugt Provsti Da vores kordegn gennem 16 år har valgt at gå på efterløn, opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Aaby Sogn i Aabybro og Vedsted Sogn i Birkelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. september Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: personregistrering og øvrig betjening af sognets beboere i kirkekontorets åbningstider regnskabsførerfunktion med ansvar for og udarbejdelse af budget og regnskab og opfølgning herpå personaleadministration, herunder lønadministration kontoradministration, herunder kalenderstyring sekretærfunktion for menighedsråd og præster herunder være behjælpelig med afklaring af lovstof og regler i forbindelse med menighedsrådets arbejde referent og sekretær ved menighedsrådsmøder Aaby og Vedsted sogne er aktive sogne, hvor der foregår rigtig meget. Konfi rmander, minikonfi rmander, kor, kirkelegestue, babysalmesang, formiddagskaffe, kristendomskursus, spaghettigudstjenester, sogneaftener og samarbejde med skoler og børnehaver. Aaby har ca indbyggere. Der er ansat 1 1/2 præst, en organist, en kirketjener, en kirkesanger, en sognemedhjælper og en deltidskordegn. På kirkegården er ansat en kirkegårdsleder og 3 gartnere og gartneriarbejdere. Vedsted sogn har ca indbyggere. Der er ansat 1 præst, en organist, en kirkesanger, en graver og to gravermedhjælpere. Vi forventer, at du: er uddannet kordegn eller er villig til at gennemføre uddannelsen har erfaring med regnskab er fleksibel og ansvarsbevidst kan arbejde selvstændigt er imødekommende overfor alle som kommer på kirkekontoret behersker IT vil indgå i det nuværende samarbejde med alle medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrænser kan bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag er interesseret i det folkekirkelige liv Der er pligt til at gøre tjeneste andre steder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre menighedsråd herom. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelsen, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører fem ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på ,54 kr ,59 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau). Fikspunktet er kr. (aktuelt niveau). Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden ,09 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau). Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten 3, stk.1 mellem menighedsråd og Danmarks Kordegneforening. Der må forventes en prøvetid på 3 måneder. Der vil blive indhentet børneattest. Vil du vide mere, kan du kontakte: Menighedsrådsformand Karl-Andy Larsen tlf eller Kordegn Ulla Bojesen tlf eller Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til Ansøgningsfrist: 15. juli 2015 kl Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted: Fredag den 17. juli 2015 fra kl dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Kordegn ved Herning Kirkekontor Da en af vore dygtige kordegne har ønsket at gå på pension, bliver der en kordegnestilling ledig pr. 1. november Vi har et fælles kordegnekontor for de fi re bysogne (Fredens, Hedeager, Herning og Sct. Johannes sogne) i Herning by. På kirkekontoret er der ansat 2 fuldtidskordegne. Kirkekontoret er beliggende ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning. Kerneopgaverne for kordegnene er: Personregistrering for de 4 bysogne samt 5 mindre sogne i Herning Søndre provsti Regnskab og budget for de 4 bysogne i Herning Betjening af kirkekontoret Gensidig afløsning under ferie og fridage Lønadministration Kalenderadministration Vi søger en engageret, fleksibel og ansvarbevidst person med følgende egenskaber: Uddannelse og erfaring med personregistrering Uddannelse og erfaring indenfor regnskab og løn Gode IT-kompetencer og gerne kendskab til Brandsofts systemer Stor ordenssans med evne til at overholde deadlines I stand til at holde fokus på den enkelte opgave, også når der er travlhed Udadvendt, imødekommende og vant til at arbejde med kunde- eller borgerbetjening Kan arbejde selvstændigt og selv tage beslutninger Løsningsorienteret og loyal Lyst og evner til at indgå i konstruktiv dialog og nært samarbejde med dygtige kollegaer, præster, menighedsråd samt andre parter i sognene Villig til at deltage i nødvendig uddannelse Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/ har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. Der er ikke knyttet kirketjeneste til stillingen. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10- fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på Stillingen er placeret i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på ,54 kr ,59 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Udgangspunktet er en begyndelsesløn på ,00 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Menighedsrådet kan oplyse at der bliver indhentet referencer herunder børneattest. Der er 3 måneders prøvetid. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Laila Nielsen, Herning Kirkekontor tlf eller kontaktperson Maurits Dirdal tlf Se stillingsbeskrivelse på Ansøgningen med relevante bilag stiles til Det fælles kordegneudvalg og sendes til Herning Kirkekontor, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning eller elektronisk til mail: Ansøgningsfrist 17. august 2015 kl Ansættelsesamtaler forventes at fi nde sted uge 35. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle bagsiden om forsiden Glasmosaikker i Grindsted Kirke I koret i Grindsted kirke er de to vinduer udsmykket med glasmosaikker udført af Knud Lollesgård og skænket til kirken ved 50-års jubilæet i Mosaikkernes motiv er Livets træ og Skibet.

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP

LIGGER LIGE TIL AT SAMLE OP OFFENTLIG LEDELSE 01 UDGIVET I SAMARBEJDE MELLEM HK/KOMMUNAL SOCIALPÆDAGOGERNE DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING 11 SOCIAL KAPITAL ER EN GAVE Gitte Abildlund, dagtilbudschef i Køge GULDET LIGGER LIGE TIL AT

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326

NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 NR. 9 SEPTEMBER 2011 10. ÅRGANG PO-bladet EN GOD GUDSTJENESTE ER TEAMWORK SIDE 318 TEMA: EFTERUDDANNELSE SIDE 326 PRÆLUDIUM HVAD ER DET HER FOR ET BLAD? Af redaktør Filip Graugaard Esmarch, journalist

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega Kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 P E R S O N A L E P O L I T I K I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega Kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

5 år efter kommunalreformen

5 år efter kommunalreformen SEPTEMBER 2011 DIAKONbladet 348. ÅRGANG 5 år efter kommunalreformen 2 DIAKONbladet Diakonforbundet Filadelfia og Diakonhøjskolens Diakonforbund www.diakonforbund.dk > DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE Indlæg

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen

Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen Nummer 2 April 2013 ADHD-foreningen TEMA: Kærlighed i Kaos Side 4 ADHD - modediagnose eller barsk virkelighed Side 33 Ændring af førtidspensionen Side 15 Kursuskatalog Midtersiderne TEMA: Kærlighed i Kaos

Læs mere

BØRNSHVERDAG. Eventyrhuset - et eventyr i sig selv. Smørhullet blev selvejende. side 8. side 18. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. Eventyrhuset - et eventyr i sig selv. Smørhullet blev selvejende. side 8. side 18. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 5 august 2015 Eventyrhuset - et eventyr i sig selv side 8 Smørhullet blev selvejende side 18 daginstitutionernes lands-organisation DLO Dagins

Læs mere