KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015"

Transkript

1 KORDEGNENES BLAD 6 JULI 2015

2 2 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegnenes blad Nr , 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag Tlf Juridisk konsulent Bettina Ulstrup Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: tirsdag og torsdag Tlf Bestyrelsen Henrik Kristoffersen Tlf.: Henrik Højen Tlf.: Alex Harttung Tlf.: Ejnar Kudsk Tlf.: Lise Mejlholm Tlf.: Birgitte Skrostrup Olesen Tlf.: Jennie Schlüter Tlf.: Gunna Sørensen Tlf.: Redaktion Jennie Schlüter, (ansv.) Krista Grane Larsen, Alex Harttung, Lise Mejlholm, Korrektur Mette Holmelund / Lone Kristensen Ekspedition Danmarks Kordegneforening Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Tlf Giro Alle henvendelser vedr. abonnement, bladets forsendelse og annoncer sker til ekspeditionen. Annoncer, i Word-format, skal være kontoret i hænde senest den 15. i måneden. Bladet udkommer ikke i januar og august Tryk WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus Tlf Bladet er trykt på papir, der lever op til kriterierne for svanemærket papir ISSN: X Indhold Formandens orientering Mærkedage Redaktørens Hjørne Glæd dig Referat af bestyrelsesmøde Tillidsrepræsentanter TR-valg Stillingsannoncer Bagsiden om forsiden Artiklerne udtrykker nødvendigvis ikke bestyrelsens holdning. Forsidefoto: Glasmosaik fra Grindsted Kirke

3 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Formandens orientering juni 2015 Af Henrik Kristoffersen Konstituering: Bestyrelsen var samlet til møde i midten af maj måned. Det var vores første samlede møde, hvor pladserne i de enkelte udvalg skulle fordeles, og fremtidige mødedatoer osv. skulle fastsættes. Alt i alt havde vi et par rigtig gode og konstruktive dage. Nu er holdet sat og vi skal i gang med gøremål i de enkelte udvalg. Visionsarbejdet som blev omtalt på Landskurset er noget af det første vi skal have igangsat. Til mødet med kredsformænd i september, skulle de første visioner gerne igangsættes. Vi forsøger hele tiden at opdatere foreningens hjemmeside, så I kan se referat mv. fra diverse møder og udvalg som vi arbejder i. Ser I noget som undrer eller glæder jer, så tøv ikke med at sende en mail til bestyrelsen. Vi ønsker som sagt før dialogen med jer. Møde i Kirkeministeriet: Forhandlingsudvalget skal her i midten af juni til møde i Kirkeministeriet, så vi kan få igangsat arbejdet vedr. definitionen af hvornår en overenskomstansat kordegn skal indplaceres i henholdsvis løngruppe 1 eller løngruppe 2. Det færdige resultat vil efter vores opfattelse bidrage til, at den enkelte nyansatte kordegn hurtigere vil kunne indplaceres i den korrekte løngruppe. Endvidere har forhandlingsudvalget anmodet om et møde med Kirkeministeriet vedr. kordegnens fremtidige funktioner i forbindelse med personregistreringsopgaverne. Digitaliseringsbølgen medfører at vi finder det nødvendigt at få klare retningslinjer for hvilke tilsyns-, kontrol og handlingsfunktioner der skal løses af den enkelte kordegn, i forbindelse med registreringsopgaven. Endvidere vil forhandlingsudvalget gerne drøfte med Kirkeministeriet, hvad vi gør ved den, efter vores opfattelse, mangelfulde uddannelse. Vi er ikke begejstret for uddannelsen vedr. regnskabsfunktionen. Vi er vidende om at flere og flere må kaste håndklædet i ringen i forhold til regnskabsførerfunktionen ved den enkelte kirke. Vi er også vidende om, at det skyldes at uddannelsen som udbydes i øjeblikket er tilrettelagt således at en forudgående viden inden for regnskabsområdet er en nødvendighed. Regnskabsfunktionen er én af vore kerneopgaver som vi ønsker at fastholde i stillingen ved den enkelte kirke. Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at de ansatte er uddannet til opgaven. Derfor vil vi, efter afholdt møde med Kirkeministeriet, arbejde med tiltag som gør, at grundviden bliver etableret hos den enkelte. Årsmøde i Landsforening af menighedsråd: Jeg deltog om fredagen i årsmødet. På mødet var der en meget spændende debat om fremtidens folkekirke, specielt set i lyset af betænkning Kirkeråd eller ej, Betænkning 1544 er skudt til hjørne. Men som det også blev sagt på mødet, forventes betænkningen at komme ud af hjørnet og sparket ind på midten af banen igen. >>

4 4 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Hvordan skal vi forholde os til tanken om kirkeråd, for og imod? Et af diskussionsemnerne i forbindelse med betænkning 1544 er, om menighedsrådet mister deres indflydelse. Vil økonomi og arbejdsgiveransvar bliver lagt i hænderne på et kirkeråd? Min holdning er, at ansvaret for den enkelte kirke, inkl. økonomi og ansættelsesforhold skal blive i de enkelte menighedsråd. Hvis ikke ville et menighedsråd som ønsker at kordegnen fx. skal lave hjemmesiden, skulle spørge andre myndigheder til råds om økonomi, tidsnormering osv. Jeg tror menighedsrådets og dermed også sognets indflydelse på kirken vil forsvinde og ja, engagementet ved den enkelte kirke, vil falde til et minimum. Men alt i alt en meget spændende debat som vi i kordegneforeningen vil følge og deltage aktivt i. Til sidst vil jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig og varm sommer. Nyd ferien med familie og venner, slap af, glem arbejdet lidt. Så kan du komme tilbage på arbejdspladsen med fornyet energi og engagement! Mærkedage juli Torben Bækgaard-Salling, Høje Taastrup, fylder 50 år 4. juli Københavns Vestegns Kreds ønsker hjertelig tillykke Karin Nyrup Granlie, Aarhus Domsogn, fyldte 60 år 7. juni Jette Kristiansen, Dronningborg, fyldte 60 år 22. juni Lise Kaarsholm, fyldte 60 år 26. juni Inge-Bente Haiberg, Odder, fylder 60 år, 21. juli Tenna Harlund Gamborg, Skovby og Galten, fylder 50 år 27. juli Midtjysk Kreds ønsker hjertelig tillykke

5 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Redaktørens hjørne juli 2015 Så kom sommeren Af Jennie Schlüter I skrivende stund er der kun godt 3 uger til, at jeg pakker mine kufferter og tager på 14 dages bilferie til Italien. To uger med afslapning, familiehygge og god mad. Jeg glæder mig. Ikke mindst fordi jeg synes den seneste tid, efter foreningens generalforsamling har været ret hektisk. Arbejdet hjemme i sognet kører sin vante gang, men rent bestyrelsesmæssigt synes jeg der har været mange ting. Som det fremgår af formandens orientering og referatet fra det seneste bestyrelsesmøde er bestyrelsen nu konstitueret og formandsposterne for de forskellige udvalg er besat. Som det fremgår af Gunnas referat fik jeg formandsposten for foreningens uddannelsesudvalg. Derudover er jeg fortsat med i informationsudvalget ikke som formand, men som menigt medlem. Inden årets generalforsamling havde jeg gjort mig nogle tanker om, hvilke områder jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med i de kommende to år. Alligevel gik jeg i tænkeboks i tiden inden bestyrelsens konstituerende møde. Jeg følte jeg var nødt il at tænke og føle ordentligt efter. Jeg er meget godt tilfreds med den endelige konstituering. Allerede ved det konstituerende møde blev diverse kalendere fundet frem for at finde datoer for udvalgenes første møde. Der var en klar holdning til, at det var vigtigt at komme i gang med udvalgsarbejdet inden sommerferien. Informationsudvalget mødtes i Vejle den 9. juni. På dagsordenen var bl.a. gennemgang af hjemmeside, planlægning af efterårets blade samt arbejdsfordelingen i udvalget skulle der f.eks. være en fordeling af ansvaret med hjemmesiden og bladet. Som formand for uddannelsesudvalget var jeg i starten af juni til endnu et møde i Ministeriets Brancheudvalg, hvor også repræsentanter fra AMU deltog. På dette møde skulle der nedsættes en arbejdsgruppe til udarbejdelse af materiale til kursusforløbet Kirkefunktionærens møde med sorg og krise og en styregruppe til projekt Uddannelsesambassadører. Til begge grupper var det et ønske at en repræsentant fra Kordegneforeningen deltog. Da jeg i forvejen er med i en styregruppe for projektet Kompetenceudvikling i faglige teams kan jeg nok se hvad jeg skal få tiden til at gå med i efteråret. At skulle være ansvarlig for foreningens hjemmeside og være redaktør for bladet oveni var noget mere end jeg synes jeg kunne overskue. For at lette mig i mit arbejde besluttede informationsudvalget at opdele ansvar for blad og hjemmeside. Jeg fortsætter med at være redaktør på Kordegnenes Blad assisteret af Lise. Alex og Krista vil i fællesskab sørge for opdatering og vedligehold af hjemmesiden. Foreningens hjemmeside har haft sin nuværende opdeling de sidste 2 år og udvalget er af den opfattelse, at det er blevet tid til at få lavet en opdatering af indhold samt at få

6 opbygget en mere logisk og nem opbygning. Udvalget går i gang med arbejdet efter sommerferien og har på nuværende tidspunkt lavet en aftale med vores udbyder Churchdesk om en konsultation, som vil finde sted i slutningen af august. For mit vedkommende er der ikke flere bestyrelses- og udvalgsmøder før til august. Så jeg glæder mig til en måneds tid med sol, hygge og mulighed for at få ladet batterierne op igen. God sommer!! KIRKENS FORUM DANMARKS FAGMESSE FOR KIRKEN SEPTEMBER 2015 I MESSE C, FREDERICIA DM I GRANDÆKNING På Kirkens Forum i september afholdes der en stor konkurrence i grandækning i forbindelse med udstillingen af materiel til kirkegårdene. Landets gravere inviteres til at stille op om fredagen og vise det bedste inden for grandækning. Vi stiller 20 gravsteder til rådighed. Det bliver med tilmelding efter først til mølle princippet. GRATIS ADGANG GRATIS ENTRE MOD FORUD REGISTRERING - Direkte online registrering på SE MERE PÅ

7 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Glæd dig! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Af Jytte Meyer Madsen, Syd- og sønderjysk Kreds Det var det ord, jeg fik med mig ved min konfirmation for snart 50 år siden. Dengang tænkte jeg ikke så meget over det; men på det seneste har netop de ord fået stor betydning for mig. Efter et vellykket højskoleophold, under overskriften: Glædens øjeblikke, skrev en af vore trofaste kirkegængere, Else, for et par år siden en artikel til kirkebladet. Den handlede bl.a. om en ny sovemedicin, som hun havde fået med hjem fra højskolen. Hvis Else ikke kunne falde i søvn, talte hun ikke længere får, nu talte hun dagens glædelige øjeblikke og positive oplevelser. Hun opfordrede læseren til at gå på opdagelse efter glædens øjeblikke. Til at se livet, som den gave det er og til at pakke gaven ud. Når først man fokuserer på det positive, opdager man, hvor meget, der er at glæde sig over. Kloge ord og et godt råd fra en positiv og livsglad kvinde. To år senere skrev Else igen til kirkebladet. Da var hendes situation en hel anden. Hun var uhelbredeligt syg af kræft og kunne ikke længere leve det aktive liv, som hun elskede. Men hun insisterede på, at holde fast i det positive, på fortsat at finde ting, at glæde sig over, som f.eks. at hun ikke fik bivirkninger af kemokuren. Det gav Elses budskab meget mere tyngde, at hun også kunne bruge det i tunge tider. Omtrent samtidig med Elses anden artikel tog mit liv en pludselig og uventet drejning med død og alvorlig sygdom i nærmeste familie og med svigt fra mennesker, som jeg holdt af. Jeg besluttede mig for at følge Elses råd, om hver dag at finde tre til fire ting at glæde mig over. Det fjernede ikke mit mismod, min frustration og min vrede, men det hjalp til, at jeg ikke druknede i negativitet. Også jeg kunne glæde mig over mennesker, der ville mig det godt, over søde sms er fra børnene og over at have et meningsfyldt job og gode kolleger. Jeg tror ikke, at man behøver at være ramt af livskrise eller sygdom for at få gavn af Elses gode råd. Det kan bruges, f. eks. efter en helt almindelig arbejdsdag på kontoret, hvor man ikke synes, man fik nået noget af det, man havde planlagt, fordi man hele tiden blev afbrudt. Så er det man skal tænke på, om der alligevel ikke var noget positivt ved dagen? Hvad var det man nåede i stedet? Så man et glimt af taknemmelighed i øjnene på en borger, man havde hjulpet? Gjorde man tilværelsen lettere for en af kollegerne? Derfor lyder min opfordring til jer: Glæd jer! Der er masser at glæde sig over og glæde sig til. Lige nu glæder jeg mig til ferien, hvor jeg skal sidde i sommerhuset og spise søde fynske kirsebær og lære Mathias på 4 år at spytte om kap med kirsebærstenene. Glædelig sommer!

8 Kære Leder i første linje Få styrket dine lederkompetencer NU med kompetencegivende lederuddannelser på AMU, Akademi og Diplom. Er du leder i første linje? Det vil sige leder af medarbejdere (ikke leder af ledere) og ansat på en statslig arbejdsplads inden for LC/CO10 s og OAO s område? Så bør du gribe denne chance. Du har nu en hel unik mulighed for, at lære endnu mere om ledelse, styrke og forny din viden og ikke mindst sætte spot på en kontinuerlig udvikling af din egen praksis. Du vil tillige blive en del af et spændende netværk og møde ledere fra andre statslige arbejdspladser. Tilbuddet gælder: Den Grundlæggende Lederuddannelse, AMU (13 dage) 1 grundmodul på Akademiniveau (8-10 dage) og 1 grundmodul på Diplomniveau (4-5 dage) Alle handler de om LEDELSE, men tager afsæt på forskellig vis bl.a. hensyn til hvilken grunduddannelse du har, din ledelsesmæssige erfaring samt øvrig efteruddannelse. I centrum for alle uddannelser er den tætte praksiskobling. I dialog med dig og din nærmeste leder finder vi frem til hvor du får størst udbytte af at deltage. Indsatsen er målrettet førstelinjeledere på OAO s, LC s og CO10 s områder. Vi glæder os til se dig. Med venlig hilsen Ledelsesakademiet Lillebælt og Kompetencesekretariaet OBS! Der er allerede betalt for din deltagelse på et af modulerne via overenskomstmidler fra Kompetencesekretariatet. Lad dig inspirere og se hvordan du tilmelder dig på

9 Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) 13 undervisningsdage Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Kort om forløbet Den Grundlæggende Lederuddannelse er et fokuseret og praksisnært lærings- og træningsforløb på 13 dage opdelt på 5 fag over ca. 3 måneder. Ledelse og samarbejde Modul 1 Medarbejderinvolvering Modul 2 Situationsbestemt ledelse Modul 3 Ledelse af forandringsprocesser Modul 4 Selvledelse i offentlig forvaltning Modul 5 Den 7. sep. 15 Den 28. sep. 15 Den 19. okt. 15 Den 2. nov. 15 Den 30. nov. 15 Den 8. sep. 15 Den 29. sep. 15 Den 20. okt. 15 Den 3. nov. 15 Den 1. dec. 15 Den 9. sep. 15 Den 30. sep. 15 Den 4. nov. 15 Afholdelsessted: LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, Odense Uddannelsen er sammensat af AMU-fag. I forløbet tager vi bl.a. udgangspunkt i de praksisnære udfordringer og særlige forudsætninger, der er for ledelse i staten. Særligt med fokus på den praksisnære ledelse, når der skal arbejdes med ressource- og driftsstyring, resultatskabelse, forandringer, medarbejderinvolvering og motivering. Der er ingen eksamen. Formål Formålet er at udvikle dine faglige og personlige lederkompetencer, samt skærpe din opmærksomhed på lederskabets forskellige discipliner, så du føler dig rustet til de ledelsesmæssige opgaver du skal løse nu og i fremtiden. Vi inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen praksis. Udbytte Du får en solid værktøjskasse, som du kan anvende i din daglige ledelse. Vi har særlig fokus på styrkelse af dine ledelsesmæssige kerneopgaver, prioriteringsredskaber samt håndtering af ledelses- og samarbejdsproblem-stillinger. Derudover får du indsigt i at lede forandringer samt at inddrage medarbejderne i forandrings- og innovationsprocesser. Du vil endvidere få mulighed for at opbygge netværk på tværs af den statslige sektor. Struktur / indhold Ledelse og Samarbejde: AMU-mål: Antal dage: 3 Tema: Lederstile, Lederroller Konstruktive dialoger mellem leder/medarbejdere Håndtering af Ledelses- og samarbejdsproblemer Udvikling af egne kommunikationsevner/ færdigheder i relation til professionelle samtaler Situationsbestemt ledelse: AMU-mål: Antal dage: 2 Tema: Anvendelse af situationsbestemt ledelse Motivation og vækst hos medarbejderne Prioritering af til eget ledelsesarbejde Delegering af ansvar, opgaver og kompetencer Optimering af medarbejderens ressourcer og viden Selvledelse i offentlig forvaltning: AMU-mål: Antal dage: 2 Tema: Omsætte organisationens strategier og mål til egen hverdagspraksis Ledelse af dig selv frisættende ledelse Sætte mål og rammer for egen ledelse Udarbejdelse af egne handleplaner Kan og skal krav i den daglige ledelse OBS! Egenbetaling for forplejning. KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE TIL STATSLIGE FØRSTELINJE LEDERE I 2015 Medarbejderinvolvering i ledelse: AMU-mål: Antal dage: 3 Tema: Udviklingsprocesser, effektivitet kompetenceudvikling, motivation Forståelse for egen lederrolle, - stil og adfærd Ledelse, der fremmer medarbejdernes motivation, effektivitet og tilfredshed Ledelse af medarbejdere; Synlig ledelse, Sætte mål og retning, Rollemodel Ledelse af forandringsprocesser: AMU-mål: Antal dage: 3 Tema: Afdække, gennemføre dynamiske Forandringsprocesser Viden om forandringsprocesser Viden om modstand og frustrationsreaktioner Forandringsværktøjer/innovation Lederen som sparringspartner i forandringsprocessen

10 10 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Referat af bestyrelsesmøde den maj 2015 Af Gunna Sørensen Konstituering af bestyrelsen Næstformand og kasserer blev Henrik Højen. Formand for udvalg blev som følger: Forhandlingsudvalg: Henrik Kristoffersen TR-udvalg: Bettina Ulstrup Lønudvalg: Ejnar Kudsk Uddannelsesudvalg: Jennie Schlüter Landskursusudvalg: Henrik Højen Informationsudvalg: Alex Harttung Arbejdsmiljøudvalg: Gunna Sørensen IT-udvalg: Alex Harttung Valg- og vedtægtsudvalg: Gunna Sørensen Øvrige udvalgsmedlemmer og postfordeling ses på vores hjemmeside under foreningen bestyrelsen konstituering. Fastsættelse af mødedatoer: Møder for det næste år fremgår på foreningens hjemmeside, under foreningen bestyrelsen møder. Saldobalance: Taget til efterretning med et foreløbigt fint resultat. Kvartalsrapporter kan ses på foreningens hjemmeside. Aktuelle emner: Ipad eller Surface stilles til rådighed for bestyrelsesmedlemmer, Alex og Ejnar køber ny Surface. Der oprettes mailadresser med kordegn. dk til Ejnar, Alex og Birgitte. Henrik Kristoffersen skriver er stykke om generalforsamlingen til formandens hjørne. Landskurset 2015: Foreløbig evaluering af kurset, der var god stemning og engagement blandt deltagerne. Landskursets udvalg laver en endelig evaluering. Senere skal der være møde med Kirkeministeriet vedr. deres del af landskurset. Input til landskursusudvalget fra Gunna; workshop for ledere eller et forum hvor ledere kan mødes og udveksle erfaringer. Flere input på mail til landskursusudvalget. Festaften arrangeres og planlægges af kredsene. Hvervning af medlemmer: Der præsenteres en velkomstfolder på kredsformandsmøde i september. Henrik H, Birgitte og Krista udarbejder vejledning til kredsformændene vedr. velkomstbrev fra kreds mv. Velkomstbrev fra foreningens sekretariat redigeres/ tilpasses samtidig. Kontingentsats for flexjob: Løntimer på lønsedlen er afgørende for hvor meget der skal betales i kontingent. Ekstraordinært tilskud til kredsene: Bestyrelsen indstiller, at kredsen må komme med en konkret ansøgning, hvorefter bestyrelsen tager stilling til, om der kan gives tilskud. Deltagelse i Kirkens Forum: Bettina og Krista deltog i 2014 og fik gode kontakter til medlemmer, menighedsråd og øvrige samarbejdspartnere. Beslutning at foreningen deltager igen 2015.

11 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Formandens orientering: Steffen Brunés åbningstale blev ridset op af Henrik K. og der blev kommenteret på tankerne om hvordan civilregistrering bliver i fremtiden. Der afholdes i den nærmeste fremtid møde med Kirkeministeriet om kordegnens rolle i forbindelse med registrering. Stifter: Henrik K. undersøger via Ulrik fra CO10, om der er udarbejdet en liste med indgivne sager vedr. stillingsopslag. FTF: Åbent møde den 26. maj hvor Bettina, Gunna og Lise deltog vedr. en ny hovedorganisation, hvor de små organisationer også kan være med. Samarbejde mellem FTF og LO. Udvalg og repræsentationer: Henrik K. og Henrik H. arbejder på bilag sammen med Richard Ammitzbøll om, hvilke personaleadministrative opgaver der afgør, om man hører til i løngruppe 1 eller 2. Visionerne, kan ses på hjemmesiden, tages op på kommende dagsordner. Der kommer oplæg omkring honorering af mentorer, samt oplæg til beskrivelse af kerneopgaver i en kordegnestilling fra forhandlingsudvalget til næste bestyrelsesmøde. Der følges op på spørgsmålet om gensidig vikarforpligtigelse. Oplæg kommer fra kredsformændene. TR-udvalg: Kursusdag til efteråret om seniorordninger. TR-valg: Ejnar skriver ud til kredsene, om regler, frister og antal der skal vælges. TR-udvalget: Visionen om synliggørelse af de gode historier i bladet og på hjemmesiden. Bladet: Også her tages visioner op, der udarbejdes udkast til pressepolitik. Alle mødereferater lægges fremover ud på hjemmesiden. Kredsene ønskes mere aktivt at ajourføre deres aktiviteter på hjemmesiden. Det undersøges hos WERKs hvad det vil koste at trykke på svanemærket papir. Uddannelsesudvalget: Jennie skal til møde i brancheudvalget, hvor man vil drøfte nye uddannelser i AMU-regi. Landskursusudvalget: Holder møde den 15. juni, hvor evaluering drøftes og planlægning af næste års landskursus igangsættes. Arbejdsmiljøudvalget: Afholder møde den 9. juni. Punkter til orientering: Ref. fra IT styregruppen ligger på Folkekirkens IT. Næste møde i It-styregruppen er 20. oktober. Næste bestyrelsesmøde: 10. august i Vejle.

12 12 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Tillidsrepræsentanter Danmarks Kordegneforening Fyns Stift Birgitte Salin Hansen, Dyrup Sogn, Odense Haderslev Stift Alex Harttung, Christians Sogn, Sønderborg Ribe Stift Ejnar Kudsk, Grindsted Sogn, Billund Helsingør Stift Gunna Sørensen, Risbjerg Sogn, Hvidovre Søren Munkholm, Vestervang Sogn, Helsingør Ole Steenberg, Grøndalslund Sogn, Rødovre Karen Henriksen, Ordrup Sogn, Gentofte Sidse Ewald, Ishøj Sogn, Ishøj København Stift Kim Lykkegaard, Flintholm Sogn, Frederiksberg Minna Stenhøj Maltesen, Blågård Sogn, København Torben Gamst Jensen, Husumvold Sogn, København Sandra Burrett, Kastrup Sogn, Tårnby Lolland Falster Stift Karina Olsen, Nykøbing F. Sogn, Guldborgsund Roskilde Stift Gertrud Kursch, Antvorskov Sogn, Slagelse Viborg Stift Anne Grethe Lund, Ikast Sogn, Ikast Minna Nygaard Pedersen Viborg Domsogn, Viborg Aalborg Stift Jørgen Steen, Skagen Sogn, Frederikshavn Birgitte Skrostrup Olesen, Vejgård Sogn, Aalborg Helle Holst Haugaard, Nr. Tranders Sogn, Aalborg Aarhus Stift Hanne Vinholt Kristensen Skanderborg Sogn Lis Henning, Thorsager/Bregnet Sogne, Rønde Richard Ammitzbøll, Enghøj Sogn, Randers

13 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI TR-valg Af Gunna Sørensen og Ole Steenberg Der er brug for dig. I oktober er der valg af tillidsrepræsentanter. Har du lyst til at hjælpe dine kolleger, så er der brug for dig. Vi mangler tillidsrepræsentanter i hele landet, hvilket betyder, at de tillidsrepræsentanter der er nu, dækker et større geografisk område end normalt. Naturligvis gør vi det gerne, men det ville være fint om der var flere at trække på. Hvad er det så at være tillidsrepræsentant? Når en kollega ringer kan det være store og små spørgsmål, og det er så tillidsrepræsentantens opgave at lytte, vejlede og rådgive. Vi er sparringspartnere og fortrolige, hvis der opstår situationer undervejs i arbejdsforløbet, og vi har tavshedspligt. Vi skal som tillidsrepræsentanter ikke stå stejle over for arbejdsgiverne, men derimod sørge for at de menneskelige ressourcer bringes i højsædet og finde gode og hensigtsmæssige løsninger. Der stilles mange krav til medarbejdere i dag om fleksibilitet, omstillinger, brug af ny teknologi og større kompetencer. Alt sammen noget hvor vore kolleger har brug for støtte og opmuntring for at klare hverdagen. Men vi skal også prøve at definere arbejdsgivernes krav i situationen og så arbejde for et kompromis. Det er vores vigtigste opgave som tillidsrepræsentanter. Tid Tidsforbruget varierer. Nogle gange kan det klares med et par telefonsamtaler, men det hænder, at det bliver nødvendigt at tage ud til kollegaen for at mødes med ledelsen. Vi har gode netværk; erfa-grupper, hvor vi kan sparre indbyrdes, og så har vi Bettina Ulstrup, Kordegneforeningens juridiske konsulent, der altid er behjælpelig både med råd og eventuel overtagelse af sagen, hvis der er behov for det. Man står aldrig alene med en sag. Vigtigt Der afholdes kurser og seminarer undervejs. Nærmere om valgregler vil være at finde på foreningens hjemmeside. Man er tillidsmand for alle kordegne ansat på tjenestemands- eller overenskomstmæssige vilkår. Bemærk, at der altså ikke kræves medlemskab af Danmarks Kordegneforening for at modtage hjælp. Næste funktionsperiode begynder 1. januar Kandidatforslag anmeldes til kredsformanden i kandidatens område. Før dit ønske om at være tillidsrepræsentant sendes ind, så få dit menighedsråds accept. Brug sommeren til at su mme i, og vi vil glæde os til at få dig som tillidsrepræsentant.

14 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still 14 KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI 2015 Kordegn ved Aaby og Vedsted Kirker i Jammerbugt Provsti Da vores kordegn gennem 16 år har valgt at gå på efterløn, opslås en stilling som kordegn uden kirketjeneste ved Aaby Sogn i Aabybro og Vedsted Sogn i Birkelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. september Stillingen er på 37 timer pr. uge. Kordegnen skal varetage følgende opgaver: personregistrering og øvrig betjening af sognets beboere i kirkekontorets åbningstider regnskabsførerfunktion med ansvar for og udarbejdelse af budget og regnskab og opfølgning herpå personaleadministration, herunder lønadministration kontoradministration, herunder kalenderstyring sekretærfunktion for menighedsråd og præster herunder være behjælpelig med afklaring af lovstof og regler i forbindelse med menighedsrådets arbejde referent og sekretær ved menighedsrådsmøder Aaby og Vedsted sogne er aktive sogne, hvor der foregår rigtig meget. Konfi rmander, minikonfi rmander, kor, kirkelegestue, babysalmesang, formiddagskaffe, kristendomskursus, spaghettigudstjenester, sogneaftener og samarbejde med skoler og børnehaver. Aaby har ca indbyggere. Der er ansat 1 1/2 præst, en organist, en kirketjener, en kirkesanger, en sognemedhjælper og en deltidskordegn. På kirkegården er ansat en kirkegårdsleder og 3 gartnere og gartneriarbejdere. Vedsted sogn har ca indbyggere. Der er ansat 1 præst, en organist, en kirkesanger, en graver og to gravermedhjælpere. Vi forventer, at du: er uddannet kordegn eller er villig til at gennemføre uddannelsen har erfaring med regnskab er fleksibel og ansvarsbevidst kan arbejde selvstændigt er imødekommende overfor alle som kommer på kirkekontoret behersker IT vil indgå i det nuværende samarbejde med alle medarbejdere, præster og menighedsråd, hvor man hjælper hinanden på tværs af faggrænser kan bevare overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag er interesseret i det folkekirkelige liv Der er pligt til at gøre tjeneste andre steder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre menighedsråd herom. Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www. folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassifi cering af stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter. Det er en forudsætning for ansættelsen, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører fem ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på ,54 kr ,59 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau). Fikspunktet er kr. (aktuelt niveau). Hertil ydes et årligt rådighedstillæg på for tiden ,09 kr. for en fuldtidsstilling (aktuelt niveau). Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomsten 3, stk.1 mellem menighedsråd og Danmarks Kordegneforening. Der må forventes en prøvetid på 3 måneder. Der vil blive indhentet børneattest. Vil du vide mere, kan du kontakte: Menighedsrådsformand Karl-Andy Larsen tlf eller Kordegn Ulla Bojesen tlf eller Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til Ansøgningsfrist: 15. juli 2015 kl Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted: Fredag den 17. juli 2015 fra kl dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

15 dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still KORDEGNENES BLAD NR. 6 JULI Kordegn ved Herning Kirkekontor Da en af vore dygtige kordegne har ønsket at gå på pension, bliver der en kordegnestilling ledig pr. 1. november Vi har et fælles kordegnekontor for de fi re bysogne (Fredens, Hedeager, Herning og Sct. Johannes sogne) i Herning by. På kirkekontoret er der ansat 2 fuldtidskordegne. Kirkekontoret er beliggende ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning. Kerneopgaverne for kordegnene er: Personregistrering for de 4 bysogne samt 5 mindre sogne i Herning Søndre provsti Regnskab og budget for de 4 bysogne i Herning Betjening af kirkekontoret Gensidig afløsning under ferie og fridage Lønadministration Kalenderadministration Vi søger en engageret, fleksibel og ansvarbevidst person med følgende egenskaber: Uddannelse og erfaring med personregistrering Uddannelse og erfaring indenfor regnskab og løn Gode IT-kompetencer og gerne kendskab til Brandsofts systemer Stor ordenssans med evne til at overholde deadlines I stand til at holde fokus på den enkelte opgave, også når der er travlhed Udadvendt, imødekommende og vant til at arbejde med kunde- eller borgerbetjening Kan arbejde selvstændigt og selv tage beslutninger Løsningsorienteret og loyal Lyst og evner til at indgå i konstruktiv dialog og nært samarbejde med dygtige kollegaer, præster, menighedsråd samt andre parter i sognene Villig til at deltage i nødvendig uddannelse Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/ har indgået med andre ansættelsesmyndigheder herom. Der er ikke knyttet kirketjeneste til stillingen. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til CO10- fællesoverenskomsten, organisationsaftale og tilhørende protokollat. Se mere på Stillingen er placeret i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på ,54 kr ,59 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Udgangspunktet er en begyndelsesløn på ,00 kr. (nutidskroner) for en fuldtidsstilling. Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på Menighedsrådet kan oplyse at der bliver indhentet referencer herunder børneattest. Der er 3 måneders prøvetid. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kordegn Laila Nielsen, Herning Kirkekontor tlf eller kontaktperson Maurits Dirdal tlf Se stillingsbeskrivelse på Ansøgningen med relevante bilag stiles til Det fælles kordegneudvalg og sendes til Herning Kirkekontor, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning eller elektronisk til mail: Ansøgningsfrist 17. august 2015 kl Ansættelsesamtaler forventes at fi nde sted uge 35. dige stillinger ledige stillinger ledige stillinger ledige still

16 Afsender: Danmarks Kordegneforening, Worsaaesgade 10 st., 7100 Vejle bagsiden om forsiden Glasmosaikker i Grindsted Kirke I koret i Grindsted kirke er de to vinduer udsmykket med glasmosaikker udført af Knud Lollesgård og skænket til kirken ved 50-års jubilæet i Mosaikkernes motiv er Livets træ og Skibet.

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015

KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 KORDEGNENES BLAD 5 JUNI 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 5 JUNI 2015 Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid: mandag-fredag 10-13, torsdag 10-15 Tlf.

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling d. 5. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand Torben Bækgaard Salling bød velkommen og vi sang" En lærke letted". Derefter bød han velkommen til denjuridiske

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn.

Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledning om opgørelse af omfanget af kordegnefunktionen til brug for fastsættelse af størrelsen af stillinger som kordegn. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Kordegneforening. Kordegnes løn- og ansættelsesforhold

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra møde den 27. maj 2014 kl. 19.30 i Rindum Sogns Menighedsråd Tilmeldte: Tage Høj Kristiansen, Alex Wejse, Poul Sørensen, Knud Føhns,

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND GENERALFORSAMLING 8. MAJ 2012 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Korrektur: Hanna Ammitzbøll, Margrethe Jessen, Krista Larsen. Redaktør: Jens Larsen, Stephen Larsen, Richard Ammitzbøll Forsidefoto: Colourbox Grafisk

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag?

1. punkt på programmet: Hvad gør vi i dag? 19.01.2011 1 Efter indledning og spisning bød Kirsten Pilgaard velkommen på arbejdsgruppens vegne og Pia Bille introducerede til aftenens program. Herefter gik vi gang med 1. punkt på programmet: Hvad

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016

Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 26. maj 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Tirsdag den 26. maj 2015 kl. 19.00 i menighedslokale, første sal Der er mødepligt pga. godkendelse af budget 2016 Dagsordenstekst:

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015

Efteruddannelseskurser. for Midtjysk Kreds. for 2014/ 2015 Efteruddannelseskurser for Midtjysk Kreds for 2014/ 2015 Danmarks Kordegneforening, Midtjysk Kreds Uddannelsesudvalget SE nr. 27 56 02 61 Kurser 2014/2015 Kursus nr. 1: Onsdag den 10. september kl. 14.30

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 27. april 2009. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Kirketjenerboligen Mødet afsluttedes kl. 18.15. Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 19. marts 2009 Godkendt af

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016

Efteruddannelseskurser. Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Efteruddannelseskurser Midtjysk Kreds 2015/ 2016 Hvis man venter for længe med at tage det næste skridt, risikerer man at leve resten af sit liv på ét ben Kinesisk ordsprog Kurserne afholdes i Danmarks

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 10. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 11. Plan for kurser og Temaforløb

Læs mere

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark Dato: 5. september 2008 Referat af møde i FSU den 5. september 2008 3. Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Jens Gram Elisabeth Jensen Svend

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 90 Referat fra bestyrelsesmøde i Kirkernes Hus Tirsdag den 21. oktober 2014 Til: Carsten Jørgensen (næstformand), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Johannes Lund Nielsen, Lisbeth Kjær Poulsen,

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Onsdag den 29. april 2015 Kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Thomas Gylnæs Nielsen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd

Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Rindum Kirke, Menighedsrådet, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing Referat fra 15. januar 2014 kl. 19.00 i Rindum Sogns Menighedsråd Til stede: Tage Høj Kristiansen, Poul Sørensen, Knud Føhns, Heidi Sandholm,

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

"#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! "!! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(&

#$% https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=87266 !! !! +,* &- $ %&& ' (%) * .%/ / *0 0%/ %/1* 3&) &* */ ( )30 #(5 & 6 &0/ (5 &&(& Side 1 af 28 '!" "#$% & +,* &-.%/ / *0 0%/ &*( 0%/1* &* * (*)( )).%/*!! "!! # $ %&& ' (%) * 2%*1(%33 / 4.%//*/*.%/ )&*3&/* %/1* 3&) &* */ ( )30 *(%/(( 5 &0)3*%* 3** #(5 & 6 &0/ (5 &&(&,5// / 0 / 7* %//

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 13. september 2012 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud til mødet fra: Anette Kaas Ole Pagels

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken onsdag den 18. april 2012 kl. 19.30 Møde nr. 2 Allan Olsen (fravær med afbud) Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg Christian Seidelin Claus

Læs mere

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 14. august 2014 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ole Hefsgård; Ingrid Bartolin deltager i dele af mødet 75. Godkendelse af dagsorden 76. Godkendelse af referat fra mødet den 12. juni 77. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. oktober 2009 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015

Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Blad nr. 3035 Menighedsrådets møde torsdag den 23. april 2015 Dagsorden Beslutning Afbud fra Jens Arendt, Paul Kofoed Christiansen og Rune Viberg 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser

Læs mere

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans

Dato:20.3.2013 kl. 19.00. Kaffe og brød: Hans 1. Regnskabsfører, Sonja Tougaard gennemgår regnskab 2012 og forklarer principperne for regnskab og budgetlægning for det nye råd (udsat fra sidst) Bilag: Regnskab 2012 og budgetformål er rundsendt. Sonja

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol Blad nr. 79 Referat fra bestyrelsesmøde i den Til stede: Afbud: Søren Fibiger Olesen (formand), Peter Østergaard (f. Carsten Jørgensen), Sonja Pilgaard Andersen (kasserer), Lisbeth Kjær Poulsen, Per Møller

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger

3. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt uden bemærkninger Menighedsrådsmøde Kildevælds Sogn d. 23. november 2014 Mødet begyndte kl. 11.30 Til stede: Finn Trautner Steen Nielsen Anna-Lise Christensen Kirsten M. Fris Anni Jensen Ninna Jørgensen Per Wøldike Palle

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere