f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald"

Transkript

1 af fal d ld ETTET fa f A PÅ N G t Mi TJENIN w k/ VBE w SEL w. ege d a l ko m n mu e. d AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald 2014

2 BRUG "MIT AFFALD" PÅ VORES HJEMMESIDE På vores hjemmeside er det nemt for dig at komme i kontakt med os. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for på Mit Affald. Under punkterne Bioaffald og Restaffald, kan du give besked om manglende tømning af affald, hvis materiellet skal repareres, sækken ikke er sat i o. lign. Du kan også se, hvad vi har registreret af affaldsmateriel på din adresse og få at vide, hvornår vi henter dit affald, samt tilmelde dig afhentning for storskrald og haveaffald (inkl. juletræer). På kan du læse, hvordan du tilmelder dig vores sms-service. Sms-servicen kan bruges til at minde dig om, hvornår din dagrenovation bliver hentet, og hvornår det er tid til at tilmelde sig afhentning af storskrald og haveaffald. 1. Vælg din adresse 2. Brug dette link, hvis du ønsker at tilmelde dig vores sms-service. 3. Se hvilke affaldsordninger du er tilmeldt og hvad vi har registreret af affaldsmateriel hos dig. 4. Brug dette link, hvis du ikke har fået hentet dit bioaffald. 5. Brug dette link, hvis du ikke har fået hentet dit restaffald. 6. Bestil afhentning af storskrald klik her. 7. Bestil afhentning af haveaffald og juletræer klik her. 2

3 INDLEDNING Affald = ressourcer Affald er ikke bare noget, der bliver smidt ud og herefter forsvinder. Det er ressourcer. Meget af det, vi smider ud, indeholder nyttige råstoffer. Derfor er det vigtigt at sortere sit affald, så ressourcerne kan bruges igen og igen. Papir og pap kan genanvendes til nyt papir og pap. Flasker, glas og plast kan omsmeltes. Dåser bliver til nye dåser. Elektriske og elektroniske apparater og batterier indeholder nyttige metaller, som kan bruges igen og igen. Rester af mad bliver til kompost, som gøder haver og marker. Dagrenovation og storskrald hver for sig Dagrenovationen og storskraldet skal sorteres hver for sig. Storskrald er ikke kun møbler og andre store eller tunge ting, men også emballage, aviser, papir, pap, glas, småt elektronik og batterier. Det er netop her, mange af de vigtige og genanvendelige materialer er. Det er derfor vigtigt at sortere dem fra, i stedet for at smide dem i dine beholdere til dagrenovationen. Når storskraldet sorteres korrekt, kan vi sælge de mange forskellige materialer til genbrug. De penge, vi tjener, kommer borgerne til gode i form af lavere takster på de forskellige affaldsordninger. Affaldet bliver til nye ressourcer, til gavn både for fremtidige generationer og vores fælles økonomi. Det giver derfor god mening at sortere sit affald. Dagrenovation skal sorteres i bio- og restaffald Ekstra afhentning af haveaffald Flere borgere har efterspurgt en ekstra afhentning af haveaffald. I 2014 har vi derfor indført en ekstra afhentning af haveaffald, som ligger umiddelbart efter Skt. Hans. Den ekstra afhentning vil foreløbig køre som forsøgsordning, og vil blive vurderet ved Affaldshæftet er ikke blevet væk Som noget nyt udsender vi ikke længere det husstandsomdelte Affaldshæfte. Vores erfaring er, at mange ikke læser hæftet, smider det ud og at de fleste alligevel søger de informationer, de har brug for, på kommunens hjemmeside. Det er spild af ressourcer. Vi har derfor omdelt et postkort med oplysningerne om tidspunkter for afhentning af storskrald og haveaffald, adresser på genbrugspladserne mv. Ved at udsende et postkort, sikrer vi os at du får den information, som skifter fra år til år, og samtidig sparer vi penge og gavner miljøet. Affaldshæftet kommer fortsat til at ligge som en fil på vores hjemmeside. Vi klar over, at ikke alle borgere har adgang til internettet. Det er derfor muligt at rekvirere en udprintet version af hæftet i A4-format enten ved at kontakte os i Affaldsgruppen, eller ved at henvende sig på Dagrenovationen er det husholdningsaffald, der er tilbage, når du har sorteret farligt affald og affald til genbrug fra. Det skal sorteres i bioaffald og restaffald. Er du i tvivl om, hvad der er hvad, kan du læse mere om det på siden om Sortering af Dagrenovation. Det nytter at sortere sin dagrenovation i bio- og restaffald. Bioaffaldet bliver kørt til BioVækst i Audebo. Her bliver det omdannet til kompost og biogas. Restaffaldet bliver kørt til Vestforbrænding i Glostrup, hvor det bliver brændt. Energien fra forbrændingsprocessen bliver udnyttet til el og varme. Som borger i Egedal har du pligt til at sortere dit affald. Kommunen skal til gengæld gøre det let og effektitvt at komme af med affaldet. Du kan læse mere om affaldsordningerne her i hæftet. God læselyst! Affaldskontoret Egedal Kommune 3

4 Vidste du... At komposten fra det genanvendte bioaffald bruges som gødning og til at forbedre jorden på marker, boldbaner og i haver. Biogassen indgår i produktion af el og varme. Bioaffaldet indeholder procent vand og er derfor ikke godt at forbrænde. Et ton bioaffald bliver til 400 kg kompost og 100 kubikmeter gas. At energien fra det brændte restaffald medvirker til, at Vestforbrænding producerer el til omkring husstande og varme til omkring husstande 4

5 SORTERING AF DAGRENOVATION Dagrenovation Alle husstande i Egedal Kommune skal være tilmeldt ordningen for afhentning af dagrenovation. Det er grundejerens ansvar at sørge for tilmelding. Restaffald Aluminiumsbakker Plast- og indpakningsfolier Anden små-emballage Mælke- og juicekartoner Støvsugerposer Cigaretskod, sod og aske (afkølet) Vatpinde, hygiejnebind og bleer Pizzabakker DVD er CD er Kattegrus og hundeposer Bioaffald Rester af frugt og grønt Kaffegrums, teblade og -filtre Skaller fra æg og nødder Brød- og kagerester Ris og pasta Fisk, pålæg, kød uden knogler Køkkenrulle og madpapir Buketter og potteplanter uden potter Hjælp skraldemanden Undgå overfyldte sække eller beholdere. Du må højest fylde din sæk op til stregen. På beholderne skal du kunne lukke låget helt. Håndtaget på beholderen skal vende udad. Du skal sørge for, at det er nemt for skraldemanden at komme til skralde stativet eller spanden. Vejen skal have fast, plant underlag, dvs. af fliser, asfalt eller beton. Om vinteren skal du rydde vejen for sne. Og om sommeren skal du beskære og klippe buske og træer langs adgangsvejen.er adgangsforholdene ikke i orden, har skraldemanden ikke pligt til at hente dit affald. Læs om dine pligter som grundejer og reglerne for adgangsvej, stigninger, beskæringer, snerydning mv. på vores hjemmeside affald. Takster 2014 På vores hjemmeside finder du også taksterne for Affald til hjemmekompostering i lukket beholder Rester af frugt og grønt Kaffegrums, teblade og filtre Skaller fra æg og nødder Brød- og kagerester Blomster og blade Planterester Små kviste og græs Se hvornår vi tømmer dine beholdere på Mit affald 5

6 .eg www F affa ik du ik ld e ller ke hent sket e e de t r en Fort fejl. æl o Mit s det p å affa da ld e 6 lko mm al d une.dk/aff

7 AFHENTNING AF DAGRENOVATION Bioaffaldet bliver hentet i de lige uger, og restaffaldet i de ulige uger. Blev dit affald ikke hentet? Fik du ikke hentet dit affald, så indberet det på Mit Affald (www.egedalkommune.dk/affald). Har du spørgsmål til dagrenovation i øvrigt, kan du kontakte affaldsgruppen på telefon eller mail EKSTRA sække Har du ekstra affald, skal du købe sække mærket "EKSTRA Restaffald" eller "EKSTRA Bioaffald". Så er skraldemanden klar over, at du har betalt for ekstra tømning. EKSTRA sække koster 30 kr. og kan købes her: Ølstykke: Ølstykke Bibliotek og REMA 1000 Stenløse: Kvickly i Egedal Centret Veksø: REMA 1000 Ledøje-Smørum: Smørum Bibliotek og SuperBrugsen i Smørum Centret. Stil sækkene ved siden af din beholder eller dit stativ på afhentningsdagen. Sækkene må maks. veje 11 kg og må kun fyldes op til den påtrykte markering. Fast ekstra tømning Har du permanent brug for at få afhentet ekstra affald, skal du bestille et ekstra stativ eller spand via Egedal Kommune. Dette kan gøres hos Affaldsgruppen på eller på telefon Du vil samtidig blive tilmeldt fast ekstra tømning. Prisen for ekstra tømning kan du finde på vores hjemmeside Hvem ejer beholderne Egedal Kommune ejer alle nye beholdere sat op efter 1. januar De gamle beholdere ejes fortsat af den enkelte grundejer. Opstår der skader på materiellet, uanset alder, som følge af hærværk, påkørsel eller andet uheld, skal du selv betale skaderne. Du skal også selv betale en ny beholder eller et stativ i tilfælde af tyveri. Vi udbedrer skader som følge af almindelig slitage. Fordærvede madvarer Hvis din fryser fx er gået ud og du har større mængder af madvarer der er gået i fordærv, kan du ringe til Affaldsgruppen på telefon for at aftale nærmere vedrørende afhentning. 7

8 STORSKRALD OG HAVE AFFALD Vi henter storskrald og haveaffald i bestemte uger, se affaldskalenderen. Bestilling Vil du have hentet storskrald og haveaffald, skal du bestille afhentning via Mit Affald på hjemmesiden. Du kan også ringe til os på telefon , hvis du ikke har adgang til internettet. Du kan bestille afhentning op til tre uger før og senest torsdag i ugen før vi samler ind. I Distrikt 1 Smørum, Stenløse og Veksø henter vi storskrald/haveaffald mandag-onsdag. I Distrikt 2 Ølstykke henter vi storskrald/haveaffald torsdag-fredag. Hvor meget må jeg aflevere? Hver enhed (bundt, sæk eller kasse) må maks. veje 11 kg og måle 1 m., undtagen indbo eller hvor andet er nævnt. Et bundt eller en sæk haveaffald må veje op til 11 kg. Sådan gør du Hver affaldstype skal stå klart adskilt. Mindre dele bundtes forsvarligt på begge leder (brug holdbar snor), lægges i klare gennemsigtige plastsække eller åbne holdbare kasser. Sådan gør du Hver affaldstype skal stå klart adskilt. Mindre dele bundtes forsvarligt på begge leder (brug holdbar snor), lægges i klare gennemsigtige plastsække eller åbne holdbare kasser. Blade, kviste, hækaffald og græs skal i en papirsæk. Papirsækken bliver smidt direkte i det øvrige haveaffald på genbrugspladsen det er derfor vigtigt at det kommer i en papirsæk, så sækken kan formulde sammen med haveaffaldet. Træstammer og grene skal bundtes med natursnor. Snor og knude skal kunne holde til, at skraldemanden løfter bundtet. Et bundt må højst være 1 m langt og 40 cm i diameter. Juletræer Vi henter juletræer i uge 3. Du kan bestille afhentning på Mit Affald eller kontakte os på telefon Bliver dit affald ikke hentet? Har vi glemt at hente dit affald, så indberet det på Mit Affald eller kontakt kommunen. Ja tak Glas og flasker Dog ikke skår! Skal skylles Skal afleveres i holdbare poser f.eks. indkøbsposer Papir Skal være rent og tørt Skal krydsbundtes med holdbar snor og opbevares tørt Pap Skal være rent og tørt Papkasser klappes sammen og bundtes Jern og metal Længde max. 3 m Mindre mængder bundtes og pakkes i holdbar emballage. Dog ikke i papkasser Plast Skal være rent og tørt Opdeles i hård og blød plast Skal afleveres i en klar plastpose Brændbart Flamingo, udtjent fodtøj, snavset plast, udtjent tøj, bygningstræ, ud- og indvendige døre (glas og metal skal fjernes) 8

9 Giv dine ting et længere liv Gode ting som f.eks. møbler, porcelæn og legetøj, som du ikke selv kan bruge længere og som sagtens kan bruges af andre, kan du aflevere hos: Genbrugsbutikken i Smørum: Aflever tingene i det blå skur på genbrugspladsen i Smørum eller ring til (mandag lukket) og få genbrugsbutikken til at hente effekterne hos dig. GenbrugsGruppen i Ølstykke: Langdyssevej 4, 3650 Ølstykke. Her er åbent for aflevering tirsdag og torsdag fra kl og lørdag fra kl Du kan også lægge en besked på telefonsvarer Læs mere på På alle tre genbrugspladser kan du aflevere ting til genbrug i jobbroen Egelunds skure eller telt. Tingene samles og afleveres af beskæftigelsesprojektet til genbrugsbutikken i Smørum. Du kan kontakte Jobbroen på tlf AFLEVERING Stil dit storskrald eller haveaffald ud til skel ved vejen senest kl. 6 om morgenen på den første afhentningsdag for dit distrikt. Tømmedage for distrikt 1 (Smørum, Stenløse og Veksø) er mandag-onsdag. Tømmedage for distrikt 2 (Ølstykke) er torsdagfredag. Nej tak Affald fra nedrivning af køkken/bad, beton, tegl, mursten, leca, mineraluldsprodukter, trykimprægneret træ, biler, motorcykler, knallerter og dele fra disse Lyskilder Bilakkumulatorer Afleverer du haveaffald på genbrugspladsen, skal du bruge en klar plastsæk, som du selv tømmer. Stentøj og keramik Max. 10 kg pr. gang Afleveres i spand eller trækasse Dæk uden fælge Max. 4 stk. pr. gang Indbo Hårde hvidevarer, møbler, tæpper, madrasser, computere, TV og radio Gulvtæpper må være max 2 m lange og veje 20 kg Batterier Bærbare batterier Plæneklippere Skal tømmes for benzin og olie Afbrænding af haveaffald er forbudt i Egedal Kommune. Haveaffald Blade, kviste, hækafklip, græs, stauder, blomster og trærødder op til 1 m i diameter, samt grene og træstammer. Ryst rødderne fri for jord 9

10 AFHENTNING AF STORSKRALD OG HAVEAFFALD Uge for afhentning af bioaffald Uge for afhentning af restaffald Haveaffald Storsskrald * Sidste frist for tilmelding til alle indsamlinger er torsdag i ugen før indsamling JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL O 1 Nytårsdag L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 Fastelavn O 2 F 2 M 2 F 3 M 3 M 3 T 3 L 3 T 3 L 4 T 4 T 4 F 4 S 4 O 4 S 5 O 5 O 5 L 5 M 5 T 5 Grundlovsdag M 6 Hellig 3 Konger T 6 T 6 S 6 T 6 F 6 T 7 F 7 F 7 M 7 O 7 L 7 O 8 L 8 L 8 T 8 T 8 S 8 Pinsedag T 9 * S 9 S 9 O 9 F 9 M 9 2. pinsedag F 10 M 10 M 10 T 10 L 10 T 10 L 11 T 11 T 11 F 11 S 11 O 11 S 12 O 12 O 12 L 12 M 12 T 12 M 13 Juletræer T 13 T 13 S 13 Palmesøndag T 13 F 13 T 14 Juletræer F 14 F 14 M 14 O 14 L 14 O 15 Juletræer L 15 L 15 T 15 T 15 * S 15 T 16 Juletræer * S 16 S 16 O 16 F 16 Store bededag M 16 F 17 Juletræer M 17 M 17 T 17 Skærtorsdag * L 17 T 17 L 18 T 18 T 18 F 18 Langfredag S 18 O 18 S 19 O 19 O 19 L 19 M 19 T 19 * M 20 T 20 T 20 S 20 Påskedag T 20 F 20 T 21 F 21 F 21 M påskedag O 21 L 21 O 22 L 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 23 S 23 S 23 O 23 F 23 M 23 F 24 M 24 M 24 T 24 L 24 T 24 L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 M 27 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M 28 O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 O 30 F 30 M 30 F 31 M 31 L 31 MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER T 1 F 1 M 1 O 1 L 1 M 1 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 O 3 F 4 M 4 T 4 L 4 T 4 T 4 10

11 F 24 M 24 M 24 T 24 L 24 T 24 L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 M 27 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M 28 O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 O 30 F 30 M 30 F 31 M 31 L 31 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER T 1 F 1 M 1 O 1 L 1 M 1 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 O 3 F 4 M 4 T 4 L 4 T 4 T 4 L 5 T 5 F 5 S 5 O 5 F 5 S 6 O 6 L 6 M 6 T 6 * L 6 M 7 T 7 * S 7 T 7 F 7 S 7 T 8 F 8 M 8 O 8 L 8 M 8 O 9 L 9 T 9 T 9 S 9 T 9 T 10 S 10 O 10 F 10 M 10 O 10 F 11 M 11 T 11 L 11 T 11 T 11 L 12 T 12 F 12 S 12 O 12 F 12 S 13 O 13 L 13 M 13 T 13 L 13 M 14 T 14 S 14 T 14 F 14 S 14 T 15 F 15 M 15 O 15 L 15 M 15 O 16 L 16 T 16 T 16 * S 16 T 16 T 17 S 17 O 17 F 17 M 17 O 17 F 18 M 18 T 18 L 18 T 18 T 18 L 19 T 19 F 19 S 19 O 19 F 19 S 20 O 20 L 20 M 20 T 20 L 20 M 21 T 21 S 21 T 21 F 21 S 21 T 22 F 22 M 22 O 22 L 22 M 22 O 23 L 23 T 23 T 23 S 23 T 23 T 24 S 24 O 24 F 24 M 24 O 24 Juleaften F 25 M 25 T 25 L 25 T 25 T 25 Juledag L 26 T 26 F 26 S 26 O 26 F juledag S 27 O 27 L 27 M 27 T 27 L 27 M 28 T 28 S 28 T 28 F 28 S 28 T 29 F 29 M 29 O 29 L 29 M 29 O 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 30 T 31 S 31 F 31 O 31 Nytårsaften 11

12 AFFALD TIL GENBRUG TØJ OG SKO Tøj og sko kan du aflevere på genbrugspladsen eller til storskrald. Tøj til genbrug skal være rent. Bind skoene sammen parvis. Tøj og sko der ikke skal/kan genbruges, afleveres i containeren til småt brændbart. PORCELÆN, KERAMIK MV. Porcelæn, keramik og stentøj skal også afleveres på genbrugspladsen i containeren til deponi. PAPIR Meget papir bruges igen og bliver til nye æggebakker,køkkenrulle, toiletpapir, printer-, skriveeller kopipapir. Papir skal afleveres i kuberne, til storskrald eller på genbrugspladsen. Ja tak Brevpapir, papir fra blokke mv. Aviser og reklamer Ugeblade og fagblade Printerpapir Konvoluter og andet rent papir GLAS Glas og skår bliver smeltet om og brugt til nye glasprodukter. Vinduesglas skal afleveres på genbrugspladsen. Glas fra køkkenet, dvs. flasker, syltetøjsglas mv. kan afleveres på genbrugspladsen, til storskrald eller i kuberne Ja tak Vin og spiritusflasker Glasflasker fra olie, eddike, Gavepapir er restaffald. Papir til genbrug skal være PAP Pap kan blive til nyt pap. Bøger og rent og tørt pap kan du aflevere til storskrald eller på genbrugspladsen. Bøger skal i småt brændbart, mens pap skal i papcontaineren. Ja tak Pap fra papkasser o. lign. Bølgepap Papemballage Karton Æggebakker (rene) Paprør fra køkken og toiletruller Pizzabakker, jucie- og mælkekartoner er restaffald. Pap til genbrug skal være rent og tørt. Vil du have hentet storskrald og haveaffald brug Mit affald 12

13 ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Elektriske og elektroniske produkter indeholder stoffer, der forurener vores miljø og indeholder dyre råstoffer, der kan bruges igen. Alle produkter, der har en ledning eller et batteri, er et elektrisk produkt. Du kan aflevere det til storskrald og på genbrugspladsen. Mange forhandlere tager også imod de gamle produkter. Ja tak Hårde hvidevarer (f.eks. komfur, vaskemaskine, elradiator, køleskab, fryser) Små husholdningsapparater (f.eks. kaffemaskiner, telefoner, elektronisk legetøj, stereoanlæg, kameraer, værktøj og computere) Skærme og monitorer (f.eks. fjernsyn, fladskærme og bærbare computere) BATTERIER Batterier indsamles i kuber rundt om i kommunen og kan også afleveres til storskrald (i pose) og på genbrugspladsen. Ja tak Almindelige engangsbatterier (f.eks. til legetøj, lommelygter og høreapparater) Genopladelige batterier (f.eks. fra mobiltelefoner, kameraer og computere) Batterier, der er forseglet (f.eks. i lommeregnere, tandbørster og legetøj), men ikke industribatterier Bilakkumulatorer skal afleveres på genbrugspladsen eller hos forhandlere Lyskilder (f.eks. lyskæder, sparepærer, lysstofrør, halogen- og LED-belysning) Lyskilder kan kun afleveres på genbrugspladsen eller hos forhandlere. SPAREPÆRER Sparerpærer indeholder kviksølv, og det er farligt. Hvis sparepæren går i stykker, er det vigtigt at pakke den ind, bruge handsker og få luftet godt ud. Læs mere på 13

14 GENBRUGSPLADSERNE Genbrugspladsen i Ølstykke Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke Genbrugspladsen i Stenløse Toppevadvej 28, 3660 Stenløse Genbrugspladsen i Smørum Hassellunden 2B, 2765 Smørum Åbningstider på genbrugspladserne Mandag-søndag kl Genbrugspladserne er lukket Juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag og 1. januar

15 På genbrugspladserne kan du aflevere: Rent sorteret affald til genbrug Sorteret affald til forbrænding Indbo Miljøfarligt affald Haveaffald Klare sække, tak Affald må kun afleveres i klare plastsække. Alle andre sække afvises. Asbest/eternitplader Du må max aflevere 10 plader på genbrugspladsen. Har du flere end 10 plader, skal du anmelde det til kommunens affaldskontor, der henviser til et godkendt modtageanlæg. Se mere på kommunens hjemmeside om affald Vægtgrænser For at få adgang til genbrugspladserne må biler max. veje 3500 kg. Der er ingen vægtgrænse for trailer med affald. Børn på genbrugspladserne Børn må kun komme på genbrugspladserne i følge med voksne. Pladserne kan være meget trafikerede, og børn må derfor ikke færdes frit, men skal holde sig til den voksne, de følges med. Børns ophold på genbrugspladsen er alene den voksnes ansvar. Aflevering af asbest/eternitplader til modtageranlægget er for borgers egen regning. Jord Du må max aflevere 1 kubikmeter ren jord på genbrugspladsen. Har du mere jord, skal du anmelde det til kommunens affaldskontor, som anviser til godkendt modtagecenter. Få overblik over, hvad vi har registreret af affaldsmateriel hos dig på Mit affald 15

16 MILJØFARLIGT AFFALD Du kan aflevere det miljøfarlige affald på genbrugspladsen, og batterier kan afleveres til storskrald, på genbrugspladsen og i batterikuber ved glas- og aviskuberne. I skemaet til højre kan du se, hvad du kan aflevere hvor. Det er ikke lige meget, hvor du afleverer det miljøfarlige affald Miljøfarligt affald indeholder stoffer, der er skadelige og giftige. Bliver det farlige affald ikke sorteret fra, kan det give anledning til miljøproblemer, f.eks.: Forbrænding af miljøfarligt affald danner giftig røg og forurenende slagger. Deponering af miljøfarligt affald kan skade grundvandet, så vores drikkevand forurenes. Mobiltelefoner og legetøj er miljøfarligt affald De fleste tænker ikke over, at deres mobiltelefon også er farligt affald. Mobiltelefoner indeholder både batterier og metaller, der kan skade miljøet. Når du kasserer din mobiltelefon, skal du tage batteriet ud og aflevere det sammen med dine øvrige brugte batterier. Både selve telefonen og batteriet skal du aflevere på genbrugspladsen. Legetøj kan også indeholde miljøfarlige dele især batterier. Batterierne kan være indbygget i legetøjet og er ofte så små, at man ikke umiddelbart kan se dem. En tommelfingerregel er, at hvis legetøjet har motoriserede, bevægelige dele, lysdioder eller displays, så indeholder de batterier. Legetøj med batterier skal du aflevere på genbrugspladsen. Din genvej til alt om affald Brug Mit affald 16

17 Hvad kan du aflevere? Hvor skal det afleveres? Plast med pvc Imprægneret træ Storskraldsordningen og genbrugspladserne Batterier Ved mange af kommunens kuber Storskraldsordningen Genbrugspladseme Nogle forhandlere Olie og kemikalier Maling, lakrester og opløsningsmidler Gødnings- og bekæmpelsesmidler Rengøringsmidler og spraydåser På genbrugspladsen Akkumulatorer og start batterier Lavenergipærer Legetøj med batterier Mobiltelefoner Genopladelige elektriske apparater På genbrugs pladsen og nogle forhandlere Medicinrester, kanyler, kviksølvtermometre og lignende produkter, der forhandles af apoteket Apoteksudsalg i Ølstykke Apoteksudsalg i Egedal Centret Apoteksudsalg i Smørum Du kan få en kanyleboks udleveret gratis på apoteket i Ølstykke og Stenløse. 17

18 AFFALDSSORTERING Acetone Afpuds Akkumulatorer Asbest, maks. 10 plader Asfaltpap Askebæger fyldte Aske, sod koldt Aviser Barnevogne Batterier Beklædning Bestik Beton Bildele Bind Blade, fra planter Bleer Blækpatroner Bremsevæske Brændeovne Brød Buketter Bygningsaffald Bygningstræ Bøger CD/DVD Cellulosefortynder Cigaretpakker Cykler Dæk med fælge Dæk uden fælge El-artikler Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald Friturefedt Flamingo Flasker Fliser Fodtøj Fotovæske Frugtaffald Fælge uden dæk Gipsplader Glas, emballageglas Grammofonplader Grene Græs Gulvtæpper Haveaffald Haveredskaber Haveslange Hundelorte Hækafklip Højttalere Hårde hvidevarer Insektgift Jern Jernbanesveller Jord Kaninaffald Kanyler Kattegrus Klapvogne Konservesdåser, rene Konservesdåser, snavsede Kosmetik Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald

19 * Hjemmekompostering Madaffald = kompostbeholder Haveaffald = kompostbunke 1) Kun i lukket beholder 2) Skal mærkes Storskrald ellers bliver de ikke taget med 3) Små mængder, forsvarligt indpakket 4) Rullet sammen maks. 2 m. langt maks. 20 kg. Kul, kolde (indpakket) Kunstgødning Kød Kødben Køkkenredskaber Køkkenruller, paprør Kølervæske Lamper Leca Ledninger Legetøj Lerpotter Linoleum Lyskilder Læsket kalk Madrasser Madrester Maling, vand/terpentin Medicin Metal Mineralsuldsprodukter Mobiltelefon uden batteri Mursten Mælkekartoner o.l. Møbler Mørtel Natursten Nedfaldsfrugt Olie Opløsningsmidler Pap Papir Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald 3 4 Parasolfod Pc ere Pizzabakker Plastic rent Porcelæn Potteplanter u. potte Radioapparater Radiator maks. 3 m, tømt. Sand Silicone Smørefedt Spejle Sprøjtemidler Spraydåser Sprit Startbatterier Spånplader Tapet Tekstiler Telefonbøger Terpentin Tidskrifter Tjære Træbeskyttelse Trærødder/stammer TV-apparater Ugeblade Ukrudt/jord Varmtvandsbeholdere Vinduesglas Vinyl Værktøj Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald

20 Brug vores hjemmeside På Egedal Kommunes hjemmeside finder du nyheder om affald og genbrug. Ændringer i f.eks. hentedag vil blive annonceret på hjemmesiden. Du kan også downloade storskraldskalenderen i A3 format. Brug også vores selvbetjening Mit Affald til at fortælle om manglende afhentning, bestille ekstra fast afhentning og tilmelde afhentning af storskrald og haveaffald.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2014

DEN LILLE GRØNNE 2014 DEN LILLE GRØNNE 2014 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Genbrugsstation Affald 2015 Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Storskrald Ny renovatør Batterier og småt elektronik i pose på skraldespand Plast

Læs mere

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers

Det nye affaldshæfte 2011. tema: Affaldssortering. Oversigt over. storskraldsruten. side 32-43. På tur for et renere randers Det nye affaldshæfte 2011 tema: Affaldssortering På tur for et renere randers Oversigt over storskraldsruten side 32-43 Jeg er også en synder! Indrømmet! En gang imellem kommer jeg til at smide et stykke

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Kære læser af affaldshåndbogen 2015... 3. Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4. Hjælp din skraldemand... 5. Dagrenovation... 6. Papir...

Kære læser af affaldshåndbogen 2015... 3. Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4. Hjælp din skraldemand... 5. Dagrenovation... 6. Papir... AFFALDS- HÅNDBOGEN 2015 2 Indhold Kære læser af affaldshåndbogen 2015.... 3 Hurtigt overblik over affaldsordningerne... 4 Hjælp din skraldemand.... 5 Dagrenovation.... 6 Papir.... 8 Glas.... 9 Storskrald................................................................

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen:

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen: Miljø skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Nr. 16 Produceret i samarbejde med En dansker: Mobiltelefon: Affald i skolen: Farligt

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2010-37. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2010-37. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK Røde Vejrmølle NR. 3 - MAR. 2010-37. ÅRGANG Bladets indhold: Røde Vejrmølle: er medlemsblad for Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i. afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 1-2014

FIGENBLADET. Sjov i. afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 1-2014 Sjov i I toget sad en hund og dens herre og spillede poker. Det er dog en utrolig klog hund!, sagde en medrejsende. Vinder den tit over dig? Nej, det er sjældent, sagde manden, For når den får gode kort,

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere