f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "f w d a l ko m AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald"

Transkript

1 af fal d ld ETTET fa f A PÅ N G t Mi TJENIN w k/ VBE w SEL w. ege d a l ko m n mu e. d AFFALDSHÆFTE med kalender for afhentning af storskrald og haveaffald 2014

2 BRUG "MIT AFFALD" PÅ VORES HJEMMESIDE På vores hjemmeside er det nemt for dig at komme i kontakt med os. Du kan finde alle de oplysninger, du har brug for på Mit Affald. Under punkterne Bioaffald og Restaffald, kan du give besked om manglende tømning af affald, hvis materiellet skal repareres, sækken ikke er sat i o. lign. Du kan også se, hvad vi har registreret af affaldsmateriel på din adresse og få at vide, hvornår vi henter dit affald, samt tilmelde dig afhentning for storskrald og haveaffald (inkl. juletræer). På kan du læse, hvordan du tilmelder dig vores sms-service. Sms-servicen kan bruges til at minde dig om, hvornår din dagrenovation bliver hentet, og hvornår det er tid til at tilmelde sig afhentning af storskrald og haveaffald. 1. Vælg din adresse 2. Brug dette link, hvis du ønsker at tilmelde dig vores sms-service. 3. Se hvilke affaldsordninger du er tilmeldt og hvad vi har registreret af affaldsmateriel hos dig. 4. Brug dette link, hvis du ikke har fået hentet dit bioaffald. 5. Brug dette link, hvis du ikke har fået hentet dit restaffald. 6. Bestil afhentning af storskrald klik her. 7. Bestil afhentning af haveaffald og juletræer klik her. 2

3 INDLEDNING Affald = ressourcer Affald er ikke bare noget, der bliver smidt ud og herefter forsvinder. Det er ressourcer. Meget af det, vi smider ud, indeholder nyttige råstoffer. Derfor er det vigtigt at sortere sit affald, så ressourcerne kan bruges igen og igen. Papir og pap kan genanvendes til nyt papir og pap. Flasker, glas og plast kan omsmeltes. Dåser bliver til nye dåser. Elektriske og elektroniske apparater og batterier indeholder nyttige metaller, som kan bruges igen og igen. Rester af mad bliver til kompost, som gøder haver og marker. Dagrenovation og storskrald hver for sig Dagrenovationen og storskraldet skal sorteres hver for sig. Storskrald er ikke kun møbler og andre store eller tunge ting, men også emballage, aviser, papir, pap, glas, småt elektronik og batterier. Det er netop her, mange af de vigtige og genanvendelige materialer er. Det er derfor vigtigt at sortere dem fra, i stedet for at smide dem i dine beholdere til dagrenovationen. Når storskraldet sorteres korrekt, kan vi sælge de mange forskellige materialer til genbrug. De penge, vi tjener, kommer borgerne til gode i form af lavere takster på de forskellige affaldsordninger. Affaldet bliver til nye ressourcer, til gavn både for fremtidige generationer og vores fælles økonomi. Det giver derfor god mening at sortere sit affald. Dagrenovation skal sorteres i bio- og restaffald Ekstra afhentning af haveaffald Flere borgere har efterspurgt en ekstra afhentning af haveaffald. I 2014 har vi derfor indført en ekstra afhentning af haveaffald, som ligger umiddelbart efter Skt. Hans. Den ekstra afhentning vil foreløbig køre som forsøgsordning, og vil blive vurderet ved Affaldshæftet er ikke blevet væk Som noget nyt udsender vi ikke længere det husstandsomdelte Affaldshæfte. Vores erfaring er, at mange ikke læser hæftet, smider det ud og at de fleste alligevel søger de informationer, de har brug for, på kommunens hjemmeside. Det er spild af ressourcer. Vi har derfor omdelt et postkort med oplysningerne om tidspunkter for afhentning af storskrald og haveaffald, adresser på genbrugspladserne mv. Ved at udsende et postkort, sikrer vi os at du får den information, som skifter fra år til år, og samtidig sparer vi penge og gavner miljøet. Affaldshæftet kommer fortsat til at ligge som en fil på vores hjemmeside. Vi klar over, at ikke alle borgere har adgang til internettet. Det er derfor muligt at rekvirere en udprintet version af hæftet i A4-format enten ved at kontakte os i Affaldsgruppen, eller ved at henvende sig på Dagrenovationen er det husholdningsaffald, der er tilbage, når du har sorteret farligt affald og affald til genbrug fra. Det skal sorteres i bioaffald og restaffald. Er du i tvivl om, hvad der er hvad, kan du læse mere om det på siden om Sortering af Dagrenovation. Det nytter at sortere sin dagrenovation i bio- og restaffald. Bioaffaldet bliver kørt til BioVækst i Audebo. Her bliver det omdannet til kompost og biogas. Restaffaldet bliver kørt til Vestforbrænding i Glostrup, hvor det bliver brændt. Energien fra forbrændingsprocessen bliver udnyttet til el og varme. Som borger i Egedal har du pligt til at sortere dit affald. Kommunen skal til gengæld gøre det let og effektitvt at komme af med affaldet. Du kan læse mere om affaldsordningerne her i hæftet. God læselyst! Affaldskontoret Egedal Kommune 3

4 Vidste du... At komposten fra det genanvendte bioaffald bruges som gødning og til at forbedre jorden på marker, boldbaner og i haver. Biogassen indgår i produktion af el og varme. Bioaffaldet indeholder procent vand og er derfor ikke godt at forbrænde. Et ton bioaffald bliver til 400 kg kompost og 100 kubikmeter gas. At energien fra det brændte restaffald medvirker til, at Vestforbrænding producerer el til omkring husstande og varme til omkring husstande 4

5 SORTERING AF DAGRENOVATION Dagrenovation Alle husstande i Egedal Kommune skal være tilmeldt ordningen for afhentning af dagrenovation. Det er grundejerens ansvar at sørge for tilmelding. Restaffald Aluminiumsbakker Plast- og indpakningsfolier Anden små-emballage Mælke- og juicekartoner Støvsugerposer Cigaretskod, sod og aske (afkølet) Vatpinde, hygiejnebind og bleer Pizzabakker DVD er CD er Kattegrus og hundeposer Bioaffald Rester af frugt og grønt Kaffegrums, teblade og -filtre Skaller fra æg og nødder Brød- og kagerester Ris og pasta Fisk, pålæg, kød uden knogler Køkkenrulle og madpapir Buketter og potteplanter uden potter Hjælp skraldemanden Undgå overfyldte sække eller beholdere. Du må højest fylde din sæk op til stregen. På beholderne skal du kunne lukke låget helt. Håndtaget på beholderen skal vende udad. Du skal sørge for, at det er nemt for skraldemanden at komme til skralde stativet eller spanden. Vejen skal have fast, plant underlag, dvs. af fliser, asfalt eller beton. Om vinteren skal du rydde vejen for sne. Og om sommeren skal du beskære og klippe buske og træer langs adgangsvejen.er adgangsforholdene ikke i orden, har skraldemanden ikke pligt til at hente dit affald. Læs om dine pligter som grundejer og reglerne for adgangsvej, stigninger, beskæringer, snerydning mv. på vores hjemmeside affald. Takster 2014 På vores hjemmeside finder du også taksterne for Affald til hjemmekompostering i lukket beholder Rester af frugt og grønt Kaffegrums, teblade og filtre Skaller fra æg og nødder Brød- og kagerester Blomster og blade Planterester Små kviste og græs Se hvornår vi tømmer dine beholdere på Mit affald 5

6 .eg www F affa ik du ik ld e ller ke hent sket e e de t r en Fort fejl. æl o Mit s det p å affa da ld e 6 lko mm al d une.dk/aff

7 AFHENTNING AF DAGRENOVATION Bioaffaldet bliver hentet i de lige uger, og restaffaldet i de ulige uger. Blev dit affald ikke hentet? Fik du ikke hentet dit affald, så indberet det på Mit Affald (www.egedalkommune.dk/affald). Har du spørgsmål til dagrenovation i øvrigt, kan du kontakte affaldsgruppen på telefon eller mail EKSTRA sække Har du ekstra affald, skal du købe sække mærket "EKSTRA Restaffald" eller "EKSTRA Bioaffald". Så er skraldemanden klar over, at du har betalt for ekstra tømning. EKSTRA sække koster 30 kr. og kan købes her: Ølstykke: Ølstykke Bibliotek og REMA 1000 Stenløse: Kvickly i Egedal Centret Veksø: REMA 1000 Ledøje-Smørum: Smørum Bibliotek og SuperBrugsen i Smørum Centret. Stil sækkene ved siden af din beholder eller dit stativ på afhentningsdagen. Sækkene må maks. veje 11 kg og må kun fyldes op til den påtrykte markering. Fast ekstra tømning Har du permanent brug for at få afhentet ekstra affald, skal du bestille et ekstra stativ eller spand via Egedal Kommune. Dette kan gøres hos Affaldsgruppen på eller på telefon Du vil samtidig blive tilmeldt fast ekstra tømning. Prisen for ekstra tømning kan du finde på vores hjemmeside Hvem ejer beholderne Egedal Kommune ejer alle nye beholdere sat op efter 1. januar De gamle beholdere ejes fortsat af den enkelte grundejer. Opstår der skader på materiellet, uanset alder, som følge af hærværk, påkørsel eller andet uheld, skal du selv betale skaderne. Du skal også selv betale en ny beholder eller et stativ i tilfælde af tyveri. Vi udbedrer skader som følge af almindelig slitage. Fordærvede madvarer Hvis din fryser fx er gået ud og du har større mængder af madvarer der er gået i fordærv, kan du ringe til Affaldsgruppen på telefon for at aftale nærmere vedrørende afhentning. 7

8 STORSKRALD OG HAVE AFFALD Vi henter storskrald og haveaffald i bestemte uger, se affaldskalenderen. Bestilling Vil du have hentet storskrald og haveaffald, skal du bestille afhentning via Mit Affald på hjemmesiden. Du kan også ringe til os på telefon , hvis du ikke har adgang til internettet. Du kan bestille afhentning op til tre uger før og senest torsdag i ugen før vi samler ind. I Distrikt 1 Smørum, Stenløse og Veksø henter vi storskrald/haveaffald mandag-onsdag. I Distrikt 2 Ølstykke henter vi storskrald/haveaffald torsdag-fredag. Hvor meget må jeg aflevere? Hver enhed (bundt, sæk eller kasse) må maks. veje 11 kg og måle 1 m., undtagen indbo eller hvor andet er nævnt. Et bundt eller en sæk haveaffald må veje op til 11 kg. Sådan gør du Hver affaldstype skal stå klart adskilt. Mindre dele bundtes forsvarligt på begge leder (brug holdbar snor), lægges i klare gennemsigtige plastsække eller åbne holdbare kasser. Sådan gør du Hver affaldstype skal stå klart adskilt. Mindre dele bundtes forsvarligt på begge leder (brug holdbar snor), lægges i klare gennemsigtige plastsække eller åbne holdbare kasser. Blade, kviste, hækaffald og græs skal i en papirsæk. Papirsækken bliver smidt direkte i det øvrige haveaffald på genbrugspladsen det er derfor vigtigt at det kommer i en papirsæk, så sækken kan formulde sammen med haveaffaldet. Træstammer og grene skal bundtes med natursnor. Snor og knude skal kunne holde til, at skraldemanden løfter bundtet. Et bundt må højst være 1 m langt og 40 cm i diameter. Juletræer Vi henter juletræer i uge 3. Du kan bestille afhentning på Mit Affald eller kontakte os på telefon Bliver dit affald ikke hentet? Har vi glemt at hente dit affald, så indberet det på Mit Affald eller kontakt kommunen. Ja tak Glas og flasker Dog ikke skår! Skal skylles Skal afleveres i holdbare poser f.eks. indkøbsposer Papir Skal være rent og tørt Skal krydsbundtes med holdbar snor og opbevares tørt Pap Skal være rent og tørt Papkasser klappes sammen og bundtes Jern og metal Længde max. 3 m Mindre mængder bundtes og pakkes i holdbar emballage. Dog ikke i papkasser Plast Skal være rent og tørt Opdeles i hård og blød plast Skal afleveres i en klar plastpose Brændbart Flamingo, udtjent fodtøj, snavset plast, udtjent tøj, bygningstræ, ud- og indvendige døre (glas og metal skal fjernes) 8

9 Giv dine ting et længere liv Gode ting som f.eks. møbler, porcelæn og legetøj, som du ikke selv kan bruge længere og som sagtens kan bruges af andre, kan du aflevere hos: Genbrugsbutikken i Smørum: Aflever tingene i det blå skur på genbrugspladsen i Smørum eller ring til (mandag lukket) og få genbrugsbutikken til at hente effekterne hos dig. GenbrugsGruppen i Ølstykke: Langdyssevej 4, 3650 Ølstykke. Her er åbent for aflevering tirsdag og torsdag fra kl og lørdag fra kl Du kan også lægge en besked på telefonsvarer Læs mere på På alle tre genbrugspladser kan du aflevere ting til genbrug i jobbroen Egelunds skure eller telt. Tingene samles og afleveres af beskæftigelsesprojektet til genbrugsbutikken i Smørum. Du kan kontakte Jobbroen på tlf AFLEVERING Stil dit storskrald eller haveaffald ud til skel ved vejen senest kl. 6 om morgenen på den første afhentningsdag for dit distrikt. Tømmedage for distrikt 1 (Smørum, Stenløse og Veksø) er mandag-onsdag. Tømmedage for distrikt 2 (Ølstykke) er torsdagfredag. Nej tak Affald fra nedrivning af køkken/bad, beton, tegl, mursten, leca, mineraluldsprodukter, trykimprægneret træ, biler, motorcykler, knallerter og dele fra disse Lyskilder Bilakkumulatorer Afleverer du haveaffald på genbrugspladsen, skal du bruge en klar plastsæk, som du selv tømmer. Stentøj og keramik Max. 10 kg pr. gang Afleveres i spand eller trækasse Dæk uden fælge Max. 4 stk. pr. gang Indbo Hårde hvidevarer, møbler, tæpper, madrasser, computere, TV og radio Gulvtæpper må være max 2 m lange og veje 20 kg Batterier Bærbare batterier Plæneklippere Skal tømmes for benzin og olie Afbrænding af haveaffald er forbudt i Egedal Kommune. Haveaffald Blade, kviste, hækafklip, græs, stauder, blomster og trærødder op til 1 m i diameter, samt grene og træstammer. Ryst rødderne fri for jord 9

10 AFHENTNING AF STORSKRALD OG HAVEAFFALD Uge for afhentning af bioaffald Uge for afhentning af restaffald Haveaffald Storsskrald * Sidste frist for tilmelding til alle indsamlinger er torsdag i ugen før indsamling JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL O 1 Nytårsdag L 1 L 1 T 1 T 1 S 1 T 2 S 2 S 2 Fastelavn O 2 F 2 M 2 F 3 M 3 M 3 T 3 L 3 T 3 L 4 T 4 T 4 F 4 S 4 O 4 S 5 O 5 O 5 L 5 M 5 T 5 Grundlovsdag M 6 Hellig 3 Konger T 6 T 6 S 6 T 6 F 6 T 7 F 7 F 7 M 7 O 7 L 7 O 8 L 8 L 8 T 8 T 8 S 8 Pinsedag T 9 * S 9 S 9 O 9 F 9 M 9 2. pinsedag F 10 M 10 M 10 T 10 L 10 T 10 L 11 T 11 T 11 F 11 S 11 O 11 S 12 O 12 O 12 L 12 M 12 T 12 M 13 Juletræer T 13 T 13 S 13 Palmesøndag T 13 F 13 T 14 Juletræer F 14 F 14 M 14 O 14 L 14 O 15 Juletræer L 15 L 15 T 15 T 15 * S 15 T 16 Juletræer * S 16 S 16 O 16 F 16 Store bededag M 16 F 17 Juletræer M 17 M 17 T 17 Skærtorsdag * L 17 T 17 L 18 T 18 T 18 F 18 Langfredag S 18 O 18 S 19 O 19 O 19 L 19 M 19 T 19 * M 20 T 20 T 20 S 20 Påskedag T 20 F 20 T 21 F 21 F 21 M påskedag O 21 L 21 O 22 L 22 L 22 T 22 T 22 S 22 T 23 S 23 S 23 O 23 F 23 M 23 F 24 M 24 M 24 T 24 L 24 T 24 L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 M 27 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M 28 O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 O 30 F 30 M 30 F 31 M 31 L 31 MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER T 1 F 1 M 1 O 1 L 1 M 1 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 O 3 F 4 M 4 T 4 L 4 T 4 T 4 10

11 F 24 M 24 M 24 T 24 L 24 T 24 L 25 T 25 T 25 F 25 S 25 O 25 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 M 27 T 27 T 27 S 27 T 27 F 27 T 28 F 28 F 28 M 28 O 28 L 28 O 29 L 29 T 29 T 29 Kr. Himmelfartsdag S 29 T 30 S 30 O 30 F 30 M 30 F 31 M 31 L 31 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER T 1 F 1 M 1 O 1 L 1 M 1 O 2 L 2 T 2 T 2 S 2 T 2 T 3 S 3 O 3 F 3 M 3 O 3 F 4 M 4 T 4 L 4 T 4 T 4 L 5 T 5 F 5 S 5 O 5 F 5 S 6 O 6 L 6 M 6 T 6 * L 6 M 7 T 7 * S 7 T 7 F 7 S 7 T 8 F 8 M 8 O 8 L 8 M 8 O 9 L 9 T 9 T 9 S 9 T 9 T 10 S 10 O 10 F 10 M 10 O 10 F 11 M 11 T 11 L 11 T 11 T 11 L 12 T 12 F 12 S 12 O 12 F 12 S 13 O 13 L 13 M 13 T 13 L 13 M 14 T 14 S 14 T 14 F 14 S 14 T 15 F 15 M 15 O 15 L 15 M 15 O 16 L 16 T 16 T 16 * S 16 T 16 T 17 S 17 O 17 F 17 M 17 O 17 F 18 M 18 T 18 L 18 T 18 T 18 L 19 T 19 F 19 S 19 O 19 F 19 S 20 O 20 L 20 M 20 T 20 L 20 M 21 T 21 S 21 T 21 F 21 S 21 T 22 F 22 M 22 O 22 L 22 M 22 O 23 L 23 T 23 T 23 S 23 T 23 T 24 S 24 O 24 F 24 M 24 O 24 Juleaften F 25 M 25 T 25 L 25 T 25 T 25 Juledag L 26 T 26 F 26 S 26 O 26 F juledag S 27 O 27 L 27 M 27 T 27 L 27 M 28 T 28 S 28 T 28 F 28 S 28 T 29 F 29 M 29 O 29 L 29 M 29 O 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 30 T 31 S 31 F 31 O 31 Nytårsaften 11

12 AFFALD TIL GENBRUG TØJ OG SKO Tøj og sko kan du aflevere på genbrugspladsen eller til storskrald. Tøj til genbrug skal være rent. Bind skoene sammen parvis. Tøj og sko der ikke skal/kan genbruges, afleveres i containeren til småt brændbart. PORCELÆN, KERAMIK MV. Porcelæn, keramik og stentøj skal også afleveres på genbrugspladsen i containeren til deponi. PAPIR Meget papir bruges igen og bliver til nye æggebakker,køkkenrulle, toiletpapir, printer-, skriveeller kopipapir. Papir skal afleveres i kuberne, til storskrald eller på genbrugspladsen. Ja tak Brevpapir, papir fra blokke mv. Aviser og reklamer Ugeblade og fagblade Printerpapir Konvoluter og andet rent papir GLAS Glas og skår bliver smeltet om og brugt til nye glasprodukter. Vinduesglas skal afleveres på genbrugspladsen. Glas fra køkkenet, dvs. flasker, syltetøjsglas mv. kan afleveres på genbrugspladsen, til storskrald eller i kuberne Ja tak Vin og spiritusflasker Glasflasker fra olie, eddike, Gavepapir er restaffald. Papir til genbrug skal være PAP Pap kan blive til nyt pap. Bøger og rent og tørt pap kan du aflevere til storskrald eller på genbrugspladsen. Bøger skal i småt brændbart, mens pap skal i papcontaineren. Ja tak Pap fra papkasser o. lign. Bølgepap Papemballage Karton Æggebakker (rene) Paprør fra køkken og toiletruller Pizzabakker, jucie- og mælkekartoner er restaffald. Pap til genbrug skal være rent og tørt. Vil du have hentet storskrald og haveaffald brug Mit affald 12

13 ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Elektriske og elektroniske produkter indeholder stoffer, der forurener vores miljø og indeholder dyre råstoffer, der kan bruges igen. Alle produkter, der har en ledning eller et batteri, er et elektrisk produkt. Du kan aflevere det til storskrald og på genbrugspladsen. Mange forhandlere tager også imod de gamle produkter. Ja tak Hårde hvidevarer (f.eks. komfur, vaskemaskine, elradiator, køleskab, fryser) Små husholdningsapparater (f.eks. kaffemaskiner, telefoner, elektronisk legetøj, stereoanlæg, kameraer, værktøj og computere) Skærme og monitorer (f.eks. fjernsyn, fladskærme og bærbare computere) BATTERIER Batterier indsamles i kuber rundt om i kommunen og kan også afleveres til storskrald (i pose) og på genbrugspladsen. Ja tak Almindelige engangsbatterier (f.eks. til legetøj, lommelygter og høreapparater) Genopladelige batterier (f.eks. fra mobiltelefoner, kameraer og computere) Batterier, der er forseglet (f.eks. i lommeregnere, tandbørster og legetøj), men ikke industribatterier Bilakkumulatorer skal afleveres på genbrugspladsen eller hos forhandlere Lyskilder (f.eks. lyskæder, sparepærer, lysstofrør, halogen- og LED-belysning) Lyskilder kan kun afleveres på genbrugspladsen eller hos forhandlere. SPAREPÆRER Sparerpærer indeholder kviksølv, og det er farligt. Hvis sparepæren går i stykker, er det vigtigt at pakke den ind, bruge handsker og få luftet godt ud. Læs mere på 13

14 GENBRUGSPLADSERNE Genbrugspladsen i Ølstykke Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke Genbrugspladsen i Stenløse Toppevadvej 28, 3660 Stenløse Genbrugspladsen i Smørum Hassellunden 2B, 2765 Smørum Åbningstider på genbrugspladserne Mandag-søndag kl Genbrugspladserne er lukket Juleaftensdag, 1. og 2. juledag, nytårsaftensdag og 1. januar

15 På genbrugspladserne kan du aflevere: Rent sorteret affald til genbrug Sorteret affald til forbrænding Indbo Miljøfarligt affald Haveaffald Klare sække, tak Affald må kun afleveres i klare plastsække. Alle andre sække afvises. Asbest/eternitplader Du må max aflevere 10 plader på genbrugspladsen. Har du flere end 10 plader, skal du anmelde det til kommunens affaldskontor, der henviser til et godkendt modtageanlæg. Se mere på kommunens hjemmeside om affald Vægtgrænser For at få adgang til genbrugspladserne må biler max. veje 3500 kg. Der er ingen vægtgrænse for trailer med affald. Børn på genbrugspladserne Børn må kun komme på genbrugspladserne i følge med voksne. Pladserne kan være meget trafikerede, og børn må derfor ikke færdes frit, men skal holde sig til den voksne, de følges med. Børns ophold på genbrugspladsen er alene den voksnes ansvar. Aflevering af asbest/eternitplader til modtageranlægget er for borgers egen regning. Jord Du må max aflevere 1 kubikmeter ren jord på genbrugspladsen. Har du mere jord, skal du anmelde det til kommunens affaldskontor, som anviser til godkendt modtagecenter. Få overblik over, hvad vi har registreret af affaldsmateriel hos dig på Mit affald 15

16 MILJØFARLIGT AFFALD Du kan aflevere det miljøfarlige affald på genbrugspladsen, og batterier kan afleveres til storskrald, på genbrugspladsen og i batterikuber ved glas- og aviskuberne. I skemaet til højre kan du se, hvad du kan aflevere hvor. Det er ikke lige meget, hvor du afleverer det miljøfarlige affald Miljøfarligt affald indeholder stoffer, der er skadelige og giftige. Bliver det farlige affald ikke sorteret fra, kan det give anledning til miljøproblemer, f.eks.: Forbrænding af miljøfarligt affald danner giftig røg og forurenende slagger. Deponering af miljøfarligt affald kan skade grundvandet, så vores drikkevand forurenes. Mobiltelefoner og legetøj er miljøfarligt affald De fleste tænker ikke over, at deres mobiltelefon også er farligt affald. Mobiltelefoner indeholder både batterier og metaller, der kan skade miljøet. Når du kasserer din mobiltelefon, skal du tage batteriet ud og aflevere det sammen med dine øvrige brugte batterier. Både selve telefonen og batteriet skal du aflevere på genbrugspladsen. Legetøj kan også indeholde miljøfarlige dele især batterier. Batterierne kan være indbygget i legetøjet og er ofte så små, at man ikke umiddelbart kan se dem. En tommelfingerregel er, at hvis legetøjet har motoriserede, bevægelige dele, lysdioder eller displays, så indeholder de batterier. Legetøj med batterier skal du aflevere på genbrugspladsen. Din genvej til alt om affald Brug Mit affald 16

17 Hvad kan du aflevere? Hvor skal det afleveres? Plast med pvc Imprægneret træ Storskraldsordningen og genbrugspladserne Batterier Ved mange af kommunens kuber Storskraldsordningen Genbrugspladseme Nogle forhandlere Olie og kemikalier Maling, lakrester og opløsningsmidler Gødnings- og bekæmpelsesmidler Rengøringsmidler og spraydåser På genbrugspladsen Akkumulatorer og start batterier Lavenergipærer Legetøj med batterier Mobiltelefoner Genopladelige elektriske apparater På genbrugs pladsen og nogle forhandlere Medicinrester, kanyler, kviksølvtermometre og lignende produkter, der forhandles af apoteket Apoteksudsalg i Ølstykke Apoteksudsalg i Egedal Centret Apoteksudsalg i Smørum Du kan få en kanyleboks udleveret gratis på apoteket i Ølstykke og Stenløse. 17

18 AFFALDSSORTERING Acetone Afpuds Akkumulatorer Asbest, maks. 10 plader Asfaltpap Askebæger fyldte Aske, sod koldt Aviser Barnevogne Batterier Beklædning Bestik Beton Bildele Bind Blade, fra planter Bleer Blækpatroner Bremsevæske Brændeovne Brød Buketter Bygningsaffald Bygningstræ Bøger CD/DVD Cellulosefortynder Cigaretpakker Cykler Dæk med fælge Dæk uden fælge El-artikler Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald Friturefedt Flamingo Flasker Fliser Fodtøj Fotovæske Frugtaffald Fælge uden dæk Gipsplader Glas, emballageglas Grammofonplader Grene Græs Gulvtæpper Haveaffald Haveredskaber Haveslange Hundelorte Hækafklip Højttalere Hårde hvidevarer Insektgift Jern Jernbanesveller Jord Kaninaffald Kanyler Kattegrus Klapvogne Konservesdåser, rene Konservesdåser, snavsede Kosmetik Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald

19 * Hjemmekompostering Madaffald = kompostbeholder Haveaffald = kompostbunke 1) Kun i lukket beholder 2) Skal mærkes Storskrald ellers bliver de ikke taget med 3) Små mængder, forsvarligt indpakket 4) Rullet sammen maks. 2 m. langt maks. 20 kg. Kul, kolde (indpakket) Kunstgødning Kød Kødben Køkkenredskaber Køkkenruller, paprør Kølervæske Lamper Leca Ledninger Legetøj Lerpotter Linoleum Lyskilder Læsket kalk Madrasser Madrester Maling, vand/terpentin Medicin Metal Mineralsuldsprodukter Mobiltelefon uden batteri Mursten Mælkekartoner o.l. Møbler Mørtel Natursten Nedfaldsfrugt Olie Opløsningsmidler Pap Papir Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald 3 4 Parasolfod Pc ere Pizzabakker Plastic rent Porcelæn Potteplanter u. potte Radioapparater Radiator maks. 3 m, tømt. Sand Silicone Smørefedt Spejle Sprøjtemidler Spraydåser Sprit Startbatterier Spånplader Tapet Tekstiler Telefonbøger Terpentin Tidskrifter Tjære Træbeskyttelse Trærødder/stammer TV-apparater Ugeblade Ukrudt/jord Varmtvandsbeholdere Vinduesglas Vinyl Værktøj Forhandler Apotek Restaffald Bioaffald Genbrugspladsen Haveaffald *Hjemmekompostering Kuber Storskrald

20 Brug vores hjemmeside På Egedal Kommunes hjemmeside finder du nyheder om affald og genbrug. Ændringer i f.eks. hentedag vil blive annonceret på hjemmesiden. Du kan også downloade storskraldskalenderen i A3 format. Brug også vores selvbetjening Mit Affald til at fortælle om manglende afhentning, bestille ekstra fast afhentning og tilmelde afhentning af storskrald og haveaffald.

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2015 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE BRUG LÅGET TIL ENDNU MERE Det er let at komme af med brugte elsparepærer og småt elektronikaffald på den

Læs mere

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt.

På listen nedenfor kan du se, hvilke ting der hører til i hvilken sortering. Du kan også få information om, hvordan sorteringerne bliver genanvendt. Sorter dit affald På vores genbrugspladser er der store blå skilte på alle containerne. Skiltene har et nummer og en tekst om sorteringen af de forskellige slags affald. Nummeret er den nemmeste måde at

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

HAVEAFFALD HAVEAFFALD

HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD HAVEAFFALD Sorteringshåndbog til genbrugspladsen 2015 HAVEAFFALD HAVEAFFALD Se åbningstider på genbrugspladserne på favrskovforsyning.dk/genbrugspladser 4 Hvorslev 1 Hadsten Hammel 2 Hinnerup

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Rapport på projekt SAGA madaffald

Rapport på projekt SAGA madaffald Rapport på projekt SAGA madaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. november 2012 28. februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger... 3 Fakta...

Læs mere

BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE

BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE BOLIGFORENINGENS AFFALDSGUIDE FOR LEJE-, EJER- OG ANDELS- BOLIGFORENINGER 1 INDHOLD Forord... 3 Boligforeningens affaldsguide.... 4 Er du ny affaldsansvarlig?... 4 BOLIGFORENINGENS INDRETNING 5 Standplads...

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab

Husorden. for. Edison Park. Herlev Boligselskab for Edison Park Herlev Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 Forord En boligafdeling med mange beboere er et miniature samfund, hvor man bliver mere eller mindre

Læs mere

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes.

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes. Nyhedsbrev november 2012 Årets sidste nyhedsbrev Nyhedsbrevene i sin nuværende form udkom første gang i år 2010. De omdeles i dag til hver enkelt beboer samt opsættes i opgangene og i den store port. Der

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7 nyhedsbrev fra københavns kommune JUNI 2009 AFFALD KBH Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid SORTER DIT AFFALD find nærmeste Genbrugsstation læs mere på side 2-3 SPAR PÅ SKRALDET følg varens vej

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Sorteringsvejledning til dit affald

Sorteringsvejledning til dit affald Sorteringsvejledning til dit affald Introduktionstekst: For at skåne miljøet mest muligt, er det vigtigt, at det affald du afleverer på genbrugsstationen kommer i den rigtige container. Jo bedre affaldet

Læs mere

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens

-1111KALUNDBORG IPLAN, BYG OG MILJØ -. .~~II. Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg. Til grundejerforeningens IPLAN, BYG OG MILJØ -. -1111KALUNDBORG.~~II KOMMUNE Returadresse: Plan Byg og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Sandlodsvej Benny H. Herlyng Askeskellet 14, 2 2000 Frederiksberg DATO 25-02-2011 SAGSNR.

Læs mere

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc.

Indhold. Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation Layout: Sylvester Hvid & Co. Nr. 21689 www.shc. Affaldsguide 2015 Indhold 9. årgang Frederikssund Kommune Fotograf: Kenneth Jensen. Motiver fra Frederikssund og omegn Tryk: CS Grafisk A/S Tekst: Affaldskontoret Design: Frederikssund Kommune, Kommunikation

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Skriv dit navn her og tegn dig selv med dit bedste legetøj

Skriv dit navn her og tegn dig selv med dit bedste legetøj Indskoling 1 Velkommen til Vejles store batterijagt AffaldGenbrug og Økolariet vil gerne sætte fokus på vigtigheden af, at batterier afleveres korrekt. Vi skyder derfor en batterijagt i gang i efteråret

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG UDKAST 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Egedal Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr.

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST 2010 1 Indhold 12 Ordning for dagrenovation 7 12.1 Hvad er dagrenovation 7 12.2 Hvem gælder ordningen for 7 12.3 Beskrivelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD MORSØ KOMMUNE OKTOBER 2001 Regulativ for husholdningsaffald side 1 Regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlaget... 2 3. Regulativets

Læs mere

Galgebakken Genbruger

Galgebakken Genbruger Nyt om Galgebakken Genbruger Nyhedsbrev 1 Marts 2014 TEMA: Madaffald Galgebakkens Drift og Afdelingsbestyrelse Galgebakken Genbruger - Og sætter turbo på affaldssorteringen Alle beboere i Galgebakken går

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

2003/04. Sådan indsamles farligt affald

2003/04. Sådan indsamles farligt affald 2003/04 Sådan indsamles farligt affald Indholdsfortegnelse 3. Ny vognmand 4. Hvorfor skal farligt affald indsamles? 5. Hvad er farligt affald? 6. Plan for faste holdepladser 7. Her kan du aflevere farligt

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6

Indholdsfortegnelse. Hvor skal beholderen stå? side 3. Sådan holder du komposteringen ved lige side 5. Sådan holder du komposteringen ved lige side 6 Indholdsfortegnelse Hjemmekompostering - praktisk, billigt og nemt! side 1 Hvad er kompostering? side 2 Hvor skal beholderen stå? side 3 Sådan kommer du i gang side 4 Sådan holder du komposteringen ved

Læs mere

Referat af Informationsmøde for TestPiloter

Referat af Informationsmøde for TestPiloter Referat af Informationsmøde for TestPiloter Mødetidspunkt: Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 18-20 Mødested: Mødedeltagere: Glostrup Bibliotek TestPiloter og fra Glostrup Forsyning; Projektleder Jannik Olsen

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere