Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget 2011."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget Orientering om lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde 2012/13 Den 1. juli 2011 overgik ansvaret for den kommunalt finansierede lokale miljøopgave til lokaludvalgene i København. Lokaludvalgene skal støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere, virksomheder og organisationer til at deltage i miljøprojekter, der samtænker miljø med det sociale, kultur, byplanlægning, økonomi og integration Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Tim Jensen Med miljøopgaven følger også ansvaret for at skabe lokal interesse og dialog om væsentlige miljøspørgsmål. Samlet set skal lokaludvalgenes miljøaktiviteter understøtte Københavns Kommunes visioner og mål på miljøområdet. Da lokaludvalgene fik overdraget opgaven med den lokale miljøopgave valgte seks af lokaludvalgene at hjemtage opgaven og ansætte miljømedarbejdere, mens lokaludvalgene på Amager, Indre By, Christianshavn, Nørrebro og Østerbro indgik aftaler med hhv. Miljøpunkt Amager, Miljøpunkt Indre By / Christianshavn, Miljøpunkt Nørrebro samt Miljøpunkt Østerbro om at udføre hele eller dele af miljøopgaven på vegne af lokaludvalget. Hvert år udarbejder lokaludvalgene en oversigt over brug af midler og miljøaktiviteter i det foregående år. Teknik- og Miljøforvaltningen forelægger på denne baggrund en oversigt til Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget til orientering sammen med forvaltningens anbefalinger til lokaludvalgene for det videre arbejde med den lokale miljøopgave. Afrapporteringen for 2012 blev forsinket for enkelte lokaludvalg, og derfor har forvaltningen valgt at give en samlet afrapportering for både 2012 og Hovedindsatserne i miljøarbejdet fremgår af bilaget nedenfor. Status Både i 2012 og 2013 har alle lokaludvalg anvendt mere end det fastsatte minimum på kr. årligt pr. bydel som forudsat i budget Lokaludvalgsmidler anvendt på lokale miljøaktiviteter Forskel fra Amager Vest Lokaludvalg kr kr. 24 % Amager Øst Lokaludvalg kr kr. 0,4 % Bispebjerg Lokaludvalg kr kr. 11 % Bæredygtighed Njalsgade 13, 4. sal Postboks København S EAN nummer

2 Brønshøj-Husum Lokaludvalg kr kr. -7 % Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg 71 % kr kr. Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg 34 % kr kr. Nørrebro Lokaludvalg kr kr. 2 % Valby Lokaludvalg kr kr. 21 % Vanløse Lokaludvalg kr kr. -1 % Østerbro Lokaludvalg kr kr. 16 % I alt kr kr. 15 % Lokaludvalgsmidler anvendt på miljøpunkter Forskel fra Miljøpunkt Amager kr kr. 9 % Miljøpunkt Indre By / Christianshavn kr kr. 69 % Miljøpunkt Nørrebro kr kr. 2 % Miljøpunkt Østerbro kr kr. 0 % I alt kr kr. 16 % I 2013 er det samlede beløb, som lokaludvalgene har anvendt, steget til 10, 4 mio. kr., hvilket ca. er en stigning på 15 % i forhold til I 2013 er der anvendt 5,5 mio. kr. til at støtte lokalt miljøarbejde i de fire miljøpunkter, hvilket svarer til en stigning på 16 % i Den generelle stigning i midlerne til lokalt miljøarbejde, afspejles således også i støtten til miljøpunkternes arbejde. Men som det også fremgår dækker den generelle stigning over store forskelle i støtten til lokalt miljøarbejde. Af det indsendte materiale, som beskriver det lokale miljøarbejde i 2012 og 2013 i bydelene, fremgår det, at lokaludvalgene, hvad enten de løser opgaven selv eller i samarbejde med miljøpunktet og andre relevante aktører, har mange forskellige og relevante projekter. Teknik- og Miljøforvaltningen anerkender det store arbejde, som lokaludvalgene gør med at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde. Teknik- og Miljøforvaltningen noterer sig, at lokaludvalgene fortsat videreudvikler de lokale platforme for varetagelsen af den lokale miljøopgave og på forskellig vis forsøger at skabe lokal interesse og debat om væsentlige spørgsmål. Det er forvaltningens opfattelse, at lokaludvalgenes miljøaktiviteter understøtter Københavns Kommunes visioner og mål på miljøområdet. I 2014 er København Europas grønne hovedstad. Under temaet Sharing Copenhagen har lokaludvalgene budt ind med mange gode lokale bidrag til Sharing Copenhagen og benytter således anledningen til at Side 2 af 6

3 vise lokale, bæredygtige løsninger til københavnerne og andre interesserede. I juni måned inviterer lokaludvalg og miljøpunkter til lokale guidede tur i bydelene. Anbefalinger Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler over for lokaludvalgene: at lokaludvalgenes lokale miljøaktiviteter i 2014 fortsat anvender European Green Capital Award 2014 til at sætte fokus på lokale miljøløsninger. at lokaludvalgenes prioriteringer afspejler kommunens Agenda 21- plan for I 2014 særligt inden for aktiviteterne: o Hjælp til klimatilpasning o Mere genanvendelse gennem forsøg hos borgerne o Hold din gade og bydel ren o Fremme af byens mangfoldighed af dyr og planter o Mere grønt i byen o Alternativer til egen bil at lokaludvalgene anvender kbhkort.kk.dk og kkkort til formidling af lokale miljøforhold digitalt samt til debatmøder og lignende. Og at lokaludvalgene bidrager til at videreudvikle datagrundlaget ved at indmelde konkrete data og ideer til nye datasæt. at lokaludvalgene støtter op om og bidrager med erfaringer og videndeling omkring initiativerne i Ressource- og Affaldsplan Særligt inden for temaet Bedre sortering fra borgere og erhverv og dele af flagskibet Københavnerne sorterer! forventes det, at lokaludvalgene og miljøpunkterne vil kunne bidrage med værdifulde erfaringer og deltage i konkrete aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen fortsætter med at vejlede og medvirke til udviklingen af det lokale miljøarbejde i tråd med kommissoriet for lokaludvalgene. Brian Hansen Side 3 af 6

4 Bilag: Hovedindsatser i Lokaludvalgenes miljøarbejde Amager Vest Lokaludvalg (udført af Miljøpunkt Amager) Affaldssortering, f.eks. genetableringen af Hørgården Nærgenbrugsstation, byttemarkeder, dialogmøder i almene boligforeninger. Klimatilpasning er der etableret fælles klimatilpasningsprojekter i grundejerforeninger og på tværs af boligforeninger. Trafik og virksomheder er virksomhedsnetværket Transportnetværk Amager blev udvidet og vedligeholdt blandt andet gennem netværksmøder, udlån af cykelbibliotek til medarbejderne og transportvaneundersøgelser. Amager Øst Lokaludvalg (udført af Miljøpunkt Amager) Klimatilpasning er der etableret fælles klimatilpasningsprojekter i grundejerforeninger og på tværs af boligforeninger. Flere cyklister på Amager, f.eks. cykelpitstop, samarbejder med Bicycle Innovation Lab og udlån af ladcykler. Vedvarende energi, f.eks. oprettelse Prøvestenens Vindmøllelaug, inspirationsture til grønne boligforeninger og udlån af energisparetasken. Miljøambassadører, bl.a. besøg hos boligforeninger, home parties samt vedligeholdes af netværk for etniske miljøambassadører. Bispebjerg Lokaludvalg Utterslev mose, blandt andet Mosetræf, Utterslev Moses Venner og Naturpleje. Klimatilpasning, borgermøder, ekskursioner, foredrag og forvaltningsdialog Ryparken, kortlægning og handlinger for at undgå Ryparken bliver et udsat byområde. Agendaforening Nordvest, understøtte foreningens arbejde Brønshøj-Husum Lokaludvalg Projektudvikling af et urbant naturcenter ved EnergiCenter Voldparken Radonprojekt ift. private boliger samt cafémøder for private om energi og isolering, Urbane haver med aktiviteter som æblefest, store havedag, Haver til Alle, Utterslev mose, blandt andet Mosetræf, Utterslev Moses Venner og Naturpleje. Side 4 af 6

5 Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg (udført af Miljøpunkt Indre By / Christianshavn) Byforgrønnelse, demonstrationsprojekt for grønt tag, plantedage, -kasser og poser, grønt inspirationskatalog Affald som ressource, workshop, formidling og forvaltningsdialog Grøn Mobilitet, cykeludlån, formidling, konference om luftforurening Vesterbro Lokaludvalg Byforgrønnelse, f.eks. Blomstrende By, Vesterbro juletræsfest, Vesterbro Miljø- og Naturværksted Udlån af ladcykler Rådgivning og formidling, Sharing CPH, Blomstrende By, Vesterbro Juletræsfest, nyt liv til juletræet, udlån af ladcykler samt åben miljørådgivning Kgs. Enghave Lokaludvalg Pleje og udvikling af Tippen, tovholderfunktion, formidlingsarrangementer samt indsats for Fredning af Tippen Rådgivning og formidling, Sharing CPH, Grøn energi i Sydhavnen Genbrugsjulepynt til juletræsfest, nyt liv til juletræet, udlån af ladcykler, åben miljørådgivning Nørrebro Lokaludvalg (udført af Miljøpunkt Nørrebro) Byforgrønnelse, bl.a. By Oasen og lokal afledning af regnvand samt åbning af Ladegårdsåen Affaldssortering, bl.a. videreudvikling af Nørrebro Affaldsmodel, Smart miljøstation, Nærgenbrugspladser samt Affaldsnetværk på Nørrebro Trafik, - Cykelfremmere bl.a. bussluse i Mimersgade og Stengade, nyt Byrum i Elmegade, udbygning af Københavns Delebiler og Nørrebro Delecykel skal videreudvikles samt information og dialog om trafikfordampning og sundhed. Valby Lokaludvalg Grøn bydel, forskellige tiltag der fremmer Valbys grønne profil gennem bl.a. facadebeplantning, grønne tage, træplantning, storbyhaver mm Klimavenlig bydel, blandt andet gennem Valby Solcelleplan, Grønt Erhverv Valby og fokus på madspild. Ren bydel, Store Forårsrengøring, byttemarkeder, nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads. Side 5 af 6

6 Bæredygtigt handelsliv, forskellige arrangementer som oplyser og rådgiver forbrugerne om bæredygtigt indkøb med henblik på at inspirere til og fremme bæredygtige valg. Vanløse Lokaludvalg Ren bydel, bl.a. Hold Vanløse ren, møder for affaldsambassadør møde Grøn bydel, Store havedag, Fuglekasser på Damhustræf, Naturture, Vanløse deler frugten, Høstmarked, Å-vandringer og byrum på Vandværksgrunden i Grøndal Klimavenlig bydel, blandt andet byttemarkeder, klimatilpasningprojekter. Østerbro Lokaludvalg (delvist udført af Miljøpunkt Østerbro) Østerbro en CO2-neutral bydel, Klimatilpasning i byen, Projekt 2100.nu Byforgrønning, opbygning af et cradle to cradle-center, affaldssortering i byen, Kemikalier i hverdagen, oplysning og formidling om kemikalier i hverdagen Lokaludvalgets egne projekter: Ø-børns naturhegn, Bustur til økologisk bondegård, Klima og Strandfest, Fra tagtomat til fortovssalat og plantekasser til folket, Guidede miljøture, Valgmøde: Luft- og støjforurening på Østerbro, Grøn tag guide til Østerbros borgere, Farmers Market, økologisk aktivitetsmarked. Side 6 af 6

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2016 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen, Katrine Clausager Rich, Kirsten Henriksen og Peter Juul Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014

Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014 Indhold Miljøarbejde i Vanløse Lokaludvalg: Årsberetning 2014... 1 Indledning... 2 Interne projekter... 2 1. Hold Vanløse ren... 2 2. Grønt byrum...

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i 2014

Det lokale miljøarbejde i 2014 Det lokale miljøarbejde i 2014 Miljøpunkt Amager er i gang med at udarbejde årsplan for 2014. I den sammenhæng skal Miljø & Plan foretage en foreløbig prioritering af indsatserne, inden der fremlægges

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum. Arbejdsplan for 2014

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum. Arbejdsplan for 2014 Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 VERSION 15.JANUAR 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler

Læs mere

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013

Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Årsberetning for Miljøpunkt Indre by Christianshavn 2013 Opsummering året 2013 Miljøpunkt Indre By - Christianshavn havde i 2013 særlig fokus på tre hovedområder: Byforgrønnelse (herunder klimatilpasning),

Læs mere

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet.

Til mødet udarbejdes en oversigt over de forslag i bydelsplanerne, som vedrører kultur- og fritidsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget samt lokaludvalg Oversigt over kultur- og fritidsforslag i bydelsplanerne Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1

Orientering 10-03-2015. Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren. Sagsnr. 2015-0066089. Dokumentnr. 2015-0066089-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsborgmesteren Orientering Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2013 Kronisk sygdom lanceres d. 18 marts

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011

Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Agenda 21-plan 2008-2011 28-04-2008 Sagsnr. 2008-50032 Dokumentnr. 2008-211820 Under forudsætning

Læs mere

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013

Miljøpunkt Indre By Christianshavn ÅRSPLAN 2013 Miljøpunkt Indre By ÅRSPLAN 2013 Indledning Formålet med Miljøpunktets virke er at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE Agenda 21-strategi for 2016-2019 UDKAST INDHOLD FORORD FORORD 3 _ RESUMÉ 5 BAGGRUND 7 PRINCIPPER 8 VISION 8 FORMÅL 8 CENTRALE MÅLSÆTNINGER OG KØBENHAVNERNES ROLLE 11 KLIMAAFTRYK:

Læs mere

Status på 2013 aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21- plan for

Status på 2013 aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21- plan for Status på 2013 aktiviteter i Grøn hverdag og livskvalitet, Agenda 21- plan for 2012-2015 Resultatet for de igangsatte 13 aktiviteter I 2013 blev der igangsat 13 aktiviteter inden for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Orienteringsnotat Til Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget Vedr. lokaludvalgenes varetagelse af det kommunalt støttede miljøarbejde

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier

Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1. Afmelding af Teknik- og Miljøudvalgets planer, politikker og strategier Med udgangspunkt i nedenstående kriterier foreslås

Læs mere

11-08-2011. Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2011-110101

11-08-2011. Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr. 2011-110101 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - baggrund for Københavns Miljøpris. Kriterier og prisvindere 2010-2004 Eksisterende

Læs mere

Områdefornyelse Sydhavnen

Områdefornyelse Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Svar til Ninna Thomsen vedr. områdefornyelsernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Arbejdsplan for 2012

Arbejdsplan for 2012 revideret version marts 2012 Illustration af Britt Boesen ifm miljøseminariet i Grøndalscenteret 10/9-2011 Arbejdsplan for 2012 Det lokale miljøarbejde i Brønshøj - Husum Indledning Kommissoriet for Lokaludvalgene

Læs mere

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016

Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 Udkast til årsplan for det lokale miljøarbejde 2016 NB! Aktiviteter markeret med grønt gennemføres kun eller hovedsageligt vha. frivilligt arbejde. Da Miljøpunktet planlægger at ansætte ny centerleder

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for

BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE. Agenda 21-strategi for BÆREDYGTIGE SAMMENHÆNGE Agenda 21-strategi for 2016-2019 D U A K T S INDHOLD FORORD 3 RESUMÉ 5 BAGGRUND 7 DEN HISTORISKE KONTEKST 7 PRINCIPPER 8 VISION 8 FORMÅL 8 CENTRALE MÅLSÆTNINGER OG KØBENHAVNERNES

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt forankrede miljøprojekter, som

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet

Årsplan for miljøarbejdet Årsplan for miljøarbejdet 2015 Udgivet af miljøgruppen i Valby Lokaludvalg Foto: Dorte Grastrup-Hansen Indholdsfortegnelse 1. Forord side 4 2. Vision og overordnede mål side 5 3. Sådan arbejder vi i Valby

Læs mere

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse

Sagsnr Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 1 31-05-2016 Beskrivelse af fire scenarier til at sikre mere genanvendelse Alle scenarierne tager udgangspunkt i kildesortering som

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Bilag 1. Gennemgang af aktiviteterne i Sharing Copenhagen 2015 og fokus for det videre arbejde

Bilag 1. Gennemgang af aktiviteterne i Sharing Copenhagen 2015 og fokus for det videre arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 1. Gennemgang af aktiviteterne i Sharing Copenhagen 2015 og fokus for det videre arbejde Konceptet Sharing Copenhagen blev etableret

Læs mere

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager

Orientering til Fysisk Plan maj 2015. Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Orientering til Fysisk Plan maj 2015 Aktuelle projekter og aktiviteter i Miljøpunkt Amager Klimatilpasning Vejledning Arbejdet med vejledningen til medfinansiering til grøn klimavej er stadig sat mere

Læs mere

Professionalisering af uddannelsesopgaven v. Kenneth Kristensen, KL s Konsulentvirksomhed

Professionalisering af uddannelsesopgaven v. Kenneth Kristensen, KL s Konsulentvirksomhed Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune Professionalisering af uddannelsesopgaven v. Kenneth Kristensen, KL s Konsulentvirksomhed www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Forvaltning Afdeling / kontor

Læs mere

Årsplan 2014 for det lokale Miljøarbejde v. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn

Årsplan 2014 for det lokale Miljøarbejde v. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Årsplan 2014 for det lokale Miljøarbejde v. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn 1 Indledning København er udnævnt som Europæisk Miljøhovedstad i 2014 og Miljøpunktet har derfor særligt fokus på de lokalt

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2014

MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2014 MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Miljøpunkt Amagers vision... 3 Miljøpunkt Amagers opgave... 3 Historisk baggrund... 4 Miljøpunkt Amagers geografiske område... 4 Miljøpunkt

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele

Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele 24. november 2014 Folkeregisteropgørelse primo oktober 2014 Københavns bydele Folkeregisteropgørelse Københavns bydele, primo oktober 2014. Bydele: Danske statsborgere 1. Indre By 2. Østerbro 3. Nørrebro

Læs mere

Borgerrettede miljøaktiviteter - formidling af bæredygtig livsstil

Borgerrettede miljøaktiviteter - formidling af bæredygtig livsstil Årsplan 2018 INDHOLD Læsevejledning Borgerrettede miljøaktiviteter - formidling af bæredygtig livsstil Workshops, events, oplæg og guidede ture i 2018 Lånehøns, lånecykler og elsparekuffert Bydelsarrangementer

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Resumé - Er målene nået?... 3. Miljøarbejde i netværk... 4. 1. Affaldssortering (Amager Vest)... 5

Resumé - Er målene nået?... 3. Miljøarbejde i netværk... 4. 1. Affaldssortering (Amager Vest)... 5 ÅRSBERETNING 2013 Indledning I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter, Miljøpunkt Amager har afholdt og gennemført i løbet af 2013. Beretningen er en samlet evaluering af om målsætningerne beskrevet

Læs mere

Har du kommentarer til beretningen hører Miljøpunktet gerne fra dig. Telefon, adresse og e- mail-adresser findes bagerst i denne beretning.

Har du kommentarer til beretningen hører Miljøpunktet gerne fra dig. Telefon, adresse og e- mail-adresser findes bagerst i denne beretning. ÅRSBERETNING MILJØPUNKT AMAGER 2014 Indledning I denne årsberetning kan du læse om de aktiviteter Miljøpunkt Amager har afholdt og gennemført i løbet af 2014. Beretningen er en samlet evaluering af om

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen>

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 2 Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse RANTZAUSGADE Rantzausgade er en central og travl handelsgade på Indre Nørrebro, der mellem

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

RETT BYG PÅ RETT STED!

RETT BYG PÅ RETT STED! RETT BYG PÅ RETT STED!, Greenovation BO ASMUS KJELDGAARD Direktør i Greenovation Direktør i Sustainable Platforms Medstifter/ejer af AquaGreen Bestyrelsesmedlem i Det Økologiske Råd Fhv. Borgmester i København

Læs mere

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr

Orientering af BUU udmøntning af resultatløn Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsesinformation og Implementering NOTAT Orientering af BUU udmøntning af resultatløn 2014 Udbetaling af engangsbeløb til skoleledere for 2014 sker

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Foto: Jacob Jacobsen MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2016

Foto: Jacob Jacobsen MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2016 Foto: Jacob Jacobsen MILJØPUNKT AMAGER ÅRSPLAN 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... Miljøpunkt Amagers vision... Miljøpunkt Amagers opgave... Historisk baggrund... Miljøpunkt Amagers geografiske område...

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Forslag til borgerdialogforløb

Forslag til borgerdialogforløb Bilag nr.3 Projektets navn: Hvorfor inddrages borgerne? (formål) Borgerne inddrages med henblik på: (Sæt kryds(-er)) Forslag til borgerdialogforløb Handlingsplan for Grøn Mobilitet Først og fremmest er

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 - og miljøindsatsen i 2016

Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 - og miljøindsatsen i 2016 Bilag 1: Aktivitetsplan for CO 2 og miljøindsatsen i Aktivitet Mål og succeskriterier Tidsplan Budget Finansiering Borger og boliger Energirenovering af etageejendomme Mindst 5 private foreninger har fået

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling

Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Høringssvar vedr. forslag om 10-bydelsinddeling Følgende foreninger og organisationer i Københavns Kommune har afgivet høringssvar i forbindelse med forslag om 10 bydelsinddeling af Københavns Kommune.

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: Formål: Hvorfor skal lokaludvalget lave projektet? Hvordan hænger projektet sammen

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012

Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Miljøpunkt Amagers beretning for 2012 Indledning Miljøpunkt Amager i 2012 Er målene nået? Affaldssortering Undervisning på amager fælled skole Hørgården Nærgenbrugsstation Aktivitetsdag i Sundholmskvarteret

Læs mere

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

FØRSTE UDKAST TIL ÅRSPLAN FOR DET LOKALE MILJØARBEJDE 2017

FØRSTE UDKAST TIL ÅRSPLAN FOR DET LOKALE MILJØARBEJDE 2017 FØRSTE UDKAST TIL ÅRSPLAN FOR DET LOKALE MILJØARBEJDE 2017 Dette er første udkast til årsplanen for 2017 (og grundlæggende prioriteringer for 2018) og den indeholder de første kommenterede prioriteringer

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger

Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-06-2015 Bilag 2 - Hvidbog efter høringsperioden - Kommuneplantillæg om almene boliger Folketinget vedtog den 26. februar 2015 lov

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011

PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PLADS TIL LEG Københavns Kommunes istandsættelse af alle byens offentlige legepladser 2008-2011 PROJEKT PLADS TIL LEG Målet med Plads til Leg er at istandsætte alle de offentlige legepladser i Københavns

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

Årsplan for miljøarbejdet i 2018

Årsplan for miljøarbejdet i 2018 Årsplan for miljøarbejdet i 2018 Afsnit Side 1. Forord 3 2. Vision og overordnede mål 4 3. Sådan arbejder vi i Valby Lokaludvalg 5 4. Miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2018 6 Klimavenlig bydel 7 Ren

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr

Bilag 1. Sagsnr Resultat af bymidtegennemgangen. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Bilag 1 Resultat af bymidtegennemgangen Bymidterne er fastlagt i kommuneplanen og skal regulere omfanget og placeringen af

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Miljøpunkt Amager Årsplan 2013

Miljøpunkt Amager Årsplan 2013 Miljøpunkt Årsplan 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Miljøpunkt s vision... 3 Miljøpunkt s opgave... 3 Historisk baggrund... 4 Miljøpunkt s geografiske område... 4 Miljøpunkt s arbejdsmetoder...

Læs mere

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FRIVILLIGHED I TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OPLÆG TIL Naturvejleder Netværksdag, Avnø Naturcenter 19. november 2015 ORGANISATIONSDIAGRAM Stor Interesse for Grøn Frivillighed Der er lige nu knap 30 partnerskaber

Læs mere

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170

Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K. 6. februar 2013. Sagsnr. 2013-1415. Dokumentnr. 2013-75170 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indre By Lokaludvalg Rådhusstræde 13 1466 København K Forslag om af dækningsgrave i jeres bydel 6. februar 2013 Sagsnr. 2013-1415

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE?

KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? KUNNE DU TÆNKE DIG AT LAVE DIN EGEN FORTOVSHAVE? Byens grønne områder skaber ro og balance i byen. Men i en by, der vokser, bliver det sværere at finde plads til flere store, grønne områder. Det giver

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune.

Dette notat gennemgår de områder i aftalen, som har særlig betydning for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering om Finansloven for 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik den 26. november 2013

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere