Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din bruksanvisning PIONEER DEH-P6900IB http://no.yourpdfguides.com/dref/1232529"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: olika program kan användas för registrering av AAC-filer, men filformat och filändelser varierar beroende på vilket program som används vid registreringen. I denna enhet kan de AAC-filer avspelas som är registrerade med itunes version 6. ITunes är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. IPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Funktionen kan variera beroende på vilken ipod-programversion som används. Upp till 18 FM-stationer, sex för vart och ett av de tre FM-banden, samt sex MW/LWstationer kan lagras i minnet. Med funktionen BSM (bästa stationsminne) kan du automatiskt lagra de sex starkaste sändningsfrekvenserna under 1 till 6 på fjärrkontrollen. När du har lagrat dem där kan de väljas med en knapptryckning. Om du lagrar sändningsfrekvenser med BSM kan dessa ersätta sändningsfrekvenser som du har sparat med 1 till 6 på fjärrkontrollen. Du kan även hämta radiostationsfrekvenser som är programmerade under förinställningsknapparna genom att trycka MULTI-CONTROL uppåt eller nedåt vid frekvensvisning. Med lokal stationssökning kan du välja endast de radiostationer som har en tillräckligt stark signal för god mottagning. Ljudet kan avbrytas tillfälligt av ett annat program under en pågående AF-frekvenssökning. TA kan aktiveras för en TPstation (en station som sänder trafikinformation) eller en EON TP-station (en station som ger hänvisningar till TP-stationer). Tryck på TA/NEWS under mottagning av ett trafikmeddelande för att koppla bort meddelandet. Du kan också koppla på eller stänga av TA-funktionen i den inställningsmeny som visas med hjälp av MULTI-CONTROL. På långresor, kan enheten ställas in för PI-sökning under mottagning av förinställda stationer. Regionala program och sändarnät är organiserade på olika sätt beroende på land (de kan t. Vissa stationer kan sända andra program än vad som anges i den utsända PTYkoden. Genom att trycka MULTI-CONTROL åt vänster eller höger kan du växla mellan displayerna för den aktuella radiotexten och de tre senaste radiotexterna. När en PTY-kodad nyhetsstation sänder ett nyhetsprogram, kan denna enhet koppla om från vilken station som helst till den station som sänder nyhetsprogrammet. Du kan avbryta ett nyhetsprogram genom att trycka på TA/NEWS. observera Du kan också koppla på eller stänga av nyhetsprogramfunktionen i den inställningsmeny som visas med hjälp av MULTI-CONTROL. Du kan lagra data från upp till sex radiotextsändningar under knapparna 1 till 6 på fjärrkontrollen. Du kan avbryta ett katastrofmeddelande genom att trycka på TA/NEWS. Denna tuner kan visa radiotextdata som sänds av RDS-stationer, t. Du kan visa den aktuella radiotexten och de tre senast mottagna radiotexterna. Populärmusik Samtida modern musik Lätt underhållningsmusik Ej kategoriserad musik Jazz Countrymusik Nationell musik Gamla godingar Folkmusik Lättare klassisk musik Klassisk musik Utbildningsprogram Radioteater och radioserier Nationell eller regional kultur Natur, vetenskap och teknik Lättare underhållning Barnprogram Program om samhällsfrågor Religiösa program, högmässor, andakter Program som lyssnare kan ringa till Reseprogram, ej meddelanden om trafikproblem Hobby- och fritidsaktiviteter Dokumentärprogram Den inbyggda CD-spelaren kan spela av CD-ljudskivor (CD-DA) och komprimerade ljudfiler (WMA/MP3/AAC/WAV) som spelats in på CD-ROM-skivor. Du kan inte välja en mapp som inte innehåller någon inspelad komprimerad ljudfil. Om ett felmeddelande som t. Beroende på vilka teckenuppsättningar som finns på skivan, kan rysk text visas som skräptecken. När du använder fjärrkontrollen kan du välja ett spår direkt genom att ange önskat spårnummer. Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. Ljud- CD-skivor som innehåller viss information såsom text och/eller nummer är CD TEXT. Beroende på vilken version av itunes som används för att spela in MP3-filer på en skiva kan det hända att kommentarinformation inte visas korrekt. Beroende på vilken version av Windows Media Player som används för registrering av WMA-filer kan det hända att skivtitlar och annan textinformation inte visas korrekt. Spårtitellistan visar en lista över spårtitlarna på en CD TEXT-skiva och låter dig välja en av dem för avspelning. Filnamnslistan visar namn på filer (eller mappar) som du kan välja för avspelning. Om ett felmeddelande som t. Medan Play mode är inställt på Repeat One (repetition av ett stycke) kan du inte välja andra musikstycken. Du kan också koppla på eller stänga av slumpvis avspelning av alla spår i den inställningsmeny som visas med hjälp av MULTI-CONTROL. När du väljer FM-tunern som källa kan du inte växla till SLA. Det finns sju lagrade equalizer-kurvor som du enkelt kan aktivera när du vill. Du kan sedan välja ett annat band och justera nivån på detta. Du kan skapa en Custom 2-kurva som är gemensam för alla källor. Denna enhet har en subwooferutgång som du kan koppla på eller stänga av. Varje gång du trycker MULTI-CONTROL åt vänster eller höger väljs en delningsfrekvens i följande ordning: 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz Endast frekvenser som är lägre än dem inom det valda området kommer ut från subwoofern. Du kan välja det språk som bäst passar dig. Extra utrustning som är kopplad till denna enhet kan aktiveras separat. Enheten kan automatiskt söka efter en annan station som sänder samma program, även under mottagning av förinställda stationer. Koden är från början 0000, men du kan ändra koden med den här funktionen. Du kan ändra AUX1- eller AUX2-källans titel som visas i displayen. Den här enheten kan styra upp till två extra utrustningar, som t. Du kan använda denna enhet för att styra en USB-adapter, som säljs separat. för detaljer om användning, se bruksanvisningen för USB-adaptern. I detta avsnitt beskrivs funktioner i USB-bärbar musikspelare/usb-minne som kan utföras med denna enhet, men som skiljer sig från de funktioner som beskrivs i USB-adapterns bruksanvisning. Du kan inte välja en mapp som inte innehåller någon inspelad komprimerad ljudfil.

3 Beroende på den Bluetooth-musikspelare som är ansluten till denna enhet, är de funktioner som kan användas med denna enhet begränsade till följande två nivåer: Låg nivå: Det går endast att avspela musikstycken på musikspelaren. När du talar i en mobiltelefon som är trådlöst ansluten till denna enhet via Bluetooth, bortkopplas ljudet till en Bluetooth-musikspelare som är ansluten till denna enhet. Men repetitionsområdet du kan välja skiljer sig från den inbyggda CDspelarens. I detta avsnitt beskrivs kortfattat vilka funktioner i Bluetooth-musikspelaren som kan utföras med denna enhet, men som skiljer sig något eller har utelämnats från beskrivningen i Bluetooth-adapterns bruksanvisning. CD-BTB100) kan du ansluta en mobiltelefon som är utrustad med den trådlösa Bluetooth-tekniken till denna enhet, för att ringa trådlösa handsfree-samtal, även när du kör. Indikeringen av signalstyrka kan skilja sig från den faktiska signalstyrkan. Indikeringen av batteristyrka kan skilja sig från den faktiska batteristyrkan. Om skillnaden mellan volymen på ringsignalen och volymen för inkommande samtal är stor, kan den generella volymnivån bli instabil. När flera samtal är i vänteläge kan du växla mellan dem genom att trycka på MULTICONTROL. Funktionsnamnen som visas i displayen kan variera beroende på mobiltelefonens anslutning och registreringsstatus. Name view (telefonbokens sorteringsordning) kan inte väljas för en mobiltelefon som är registrerad som gästtelefon. I displayen anges hur många poster som har överförts och det totala antalet poster som ska överföras. Om det finns flera telefonnummer i en post väljer du ett av dem genom att vrida MULTI-CONTROL. När du har hittat ett nummer som du vill ringa i telefonboken, kan du välja posten och ringa samtalet. I displayen visas de tre första posterna i telefonboken som börjar med den valda bokstaven (t. Om du vill ta bort ett tecken och lämna ett blanktecken väljer du "_" (understreck). Du kan bläddra i samtalsloggen och ringa nummer från den. Nummer som du ringer till ofta kan sparas som förinställda nummer, så att de sedan går snabbare att ringa upp. För att mata in ett önskat telefonnummer direkt, se "Ring ett samtal genom att ange telefonnumret" på denna sida. Du kan använda denna enhet till att styra en CD-växlare, som säljs separat. Om ett felmeddelande som t. Du kan endast använda funktionen Compression (kompression och DBE) tillsammans med en CD-växlare som har stöd för den. Men repetitionsområdet du kan välja skiljer sig från den inbyggda CDspelarens. Du kan använda ITS för programmering och avspelning av upp till 99 spår per skiva för upp till 100 skivor (med skivtitlar). Du kan radera ett spår från ITS-spellistan om ITS-avspelning är på. Med ITS-avspelning kan du lyssna på de spår som du har fört in i ITS-spellistan. Du kan mata in CD-skivtitlar och visa dem i displayen. I detta avsnitt beskrivs sådana DVD-funktioner i denna enhet som avviker från de funktioner som beskrivs i DVD-spelarens eller DVD-växlarens bruksanvisning. Du kan visa textinformationen för vilken skiva som helst vars skivtitel har matats in. Skivtitellistan visar en lista över skivtitlarna som har matats in i CD-växlaren och låter dig välja en av dem för avspelning. Du kan endast använda dessa funktioner med en CDväxlare som är CD TEXTkompatibel. Denna funktion kan endast användas när en DVD-spelare som kan avspela komprimerade ljudfiler är ansluten till denna enhet. Men repetitionsområdet du kan välja varierar, beroende på typen av skiva eller system. Repetitionsområdet för DVD-spelaren/DVD-växlaren är enligt nedanstående: Denna funktion kan inte användas under PBC-avspelning av video-cdskivor. Om du, under avspelning av en komprimerad ljudfil, utför spårsökning eller snabbsökning framåt/bakåt under Track repeat, ändras repetitionsområdet till Folder repeat. Du kan använda denna enh en standard for lydkompressionsteknologi, der bruges sammen med MPEG 2 og MPEG 4. Tag fat i frontpanelets venstre side, og træk det forsigtigt udad. 30 sekunder, starter der en baglæns gentagelse af skærmindikationerne, som derefter fortsætter med at bevæge sig baglæns hvert 10. sekund. Hvis du trykker på BAND, mens der er slukket for strømmen til denne enhed og tændingskontakten er sat til ACC eller ON, annulleres baglæns tilstand. Funktionsdemoen starter automatisk, når der slukkes for strømmen til denne enhed, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor e. eks. Ved lange afstande, kan enheden indstilles til at udføre en PI-søgning også under genvalg af forudindstillede stationer. For at slå den regionale funktion fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Kan de skifte alt efter klokkeslæt, stat eller transmissionsområde). Den regionale funktion kan aktiveres eller deaktiveres uafhængigt for hvert FM-bånd. Man kan søge efter almindelige typer af udsendelser som dem, der er opført på side 61. PTY-oplysningerne (ID-kode for programtype) findes på listen på side 61. Nogle stationers programmer kan adskille sig fra dem, der angives af den udsendte PTY. Når et nyhedsprogram udsendes fra en nyhedsstation med PTYkoder, kan denne enhed skifte fra alle stationer til nyhedsstationen. Når nyhedsprogrammet slutter, genoptages modtagelsen af det forrige program. * Tryk på TA/NEWS, og hold den nede, for at aktivere nyhedsafbrydelse af program. For at slå nyhedsafbrydelse af program fra, trykkes på TA/NEWS, og holdes nede, indtil NEWS OFF kommer frem på displayet. Du kan også slå nyhedsprogrammet til eller fra i den menu, der vises, ved at bruge MULTICONTROL. Du kan lagre data fra op til seks radioteksttransmissioner under knapperne 1 til 6 på fjernbetjeningen. Tryk på en af knapperne 1 til 6 på fjernbetjeningen og hold knappen nede for at lagre den valgte radiotekst. hukommelsesnummeret vil blive vist, og den valgte radiotekst lagres i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme knap på fjernbetjeningen i radiotekstdisplayet, genvælges den lagrede tekst fra hukommelsen. Denne radio kan vise radiotekstdata, der sendes fra RDS-stationer, f.

4 Radioen lagrer automatisk de tre sidste radiotekstmeddelelser, der blev modtaget, i hukommelsen og erstatter teksten i den ældste meddelelse med teksten i en ny meddelelse, når denne modtages. Du kan få vist den radiotekst, der modtages i øjeblikket, og de tre nyeste radiotekster. 1. Hold DISPLAY nede for at få vist radiotekst. Radiotekst for den radiostation, der høres i øjeblikket, vises. Den indbyggede CD-afspiller kan afspille lyd-cd (CD-DA) og komprimeret lyd (WMA/ MP3/AAC/WAV), som optages på en CD-ROM. (Se side 92 vedrørende filer, der kan afspilles. Viser hvilken type af lydfil, der afspilles i øjeblikket, når den komprimerede lyd afspilles. Spornummerindikator Indikator for spilletid Indikator for bithastighed/samplingfrekvens Når der afspilles WMA-filer, der er optaget som VBR-filer (variabel bithastighed), vises den gennemsnitlige bithastighed. For at undgå fejl bør man sørge for, at ingen metalgenstande kommer i kontakt med terminalerne, når frontpanelet er åbent. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge en mappe, når der afspilles komprimeret lyd. Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil. Nogle gange er der en forsinkelse mellem start af afspilning og lyden, der udsendes. Om de tilladte tegnsæt for russiske tekster se "Komprimerede lydfiler" på side 91. Når der afspilles lyd filer, kan du vælge spor i den aktuelle mappe. Du kan annullere det indtastede nummer ved at trykke på CLEAR. Sporet, der svarer til det indtastede nummer, afspilles. Når du er gået ind i tilstanden for indtastning af nummer og der ikke udføres en operation inden for ca. Når du afspiller en CD TEXT-disk, kan du ikke skifte til displayet for indtastning af disktitel. Når du afspiller en disk med komprimeret lyd, kan du ikke skifte til displayet for indtastning af disktitel. Gentagelsesområdet er afgørende for området for tilfældig afspilning og scanafspilning. Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til. For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Funktionerne COMP (kompression) og BMX giver dig mulighed for at justere denne enheds lydafspilningskvalitet. Hold MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at søge på hvert 10. Hvis resten af spornummeret er mindre end 10, så kan trykke ind på og holde MULTI-CONTROL nede for at hente det første (sidste). For at slå vilkårlig afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Ved skanafspilning søges der efter sangen i det valgte gentagelsesområde. Næste gang der isættes en CD, som du har indtastet titlen på, vil titlen af denne CD blive vist på displayet. Skub MULTI-CONTROL opad eller nedad for at vælge et bogstav fra alfabetet. 5. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller næste tegnposition. Når data for 48 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene for den ældste. Hvis du tilslutter en multi- CD-afspiller, kan du indtaste CD-titler for op til 100 CD'er. Du kan ikke indtaste CD-titler på denne enhed, hvis der tilsluttes en multi-cd-afspiller, der ikke understøtter CD-titelfunktioner. Du kan rulle til venstre for titlen ved at holde DISPLAY nede. En audio-cd, som indeholder bestemte oplysninger, som f. Den samplingfrekvens, som vises på displayet, kan være forkortet. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for listen over sportitler. Hvis du ikke betjener listen inden for ca. Tryk på LIST for at skifte til tilstanden for listen over filnavne. Hvis du ikke betjener listen inden for ca. Mens din ipod er tilsluttet enheden, kan din ipod ikke tændes eller slukkes. Hvis de tegn, der er gemt på ipod, ikke passer til denne enhed, så vises de ikke. Du kan starte afspilningen inden for den valgte kategori ved at holde MULTICONTROL nede. For at gå tilbage til den forrige liste skub MULTI-CONTROL til venstre. For at gå til listesøgningens topmenu hold MULTI-CONTROL til venstre. Hvis de tegn, der er gemt på ipod, ikke passer til denne enhed, så vises de ikke. * Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at aktivere blanding af alle ved afspilningsvisning. Du kan også slå bland alle til eller fra i den menu, der vises, ved at bruge MULTI-CONTROL. Hold pause i en sang Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til. For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Når FM-tuneren vælges som kilde, kan du ikke skifte til SLA. Med equalizeren kan du justere udligningen, så den passer til bilens akustik. Der er 7 lagrede equalizerkurver, som altid nemt kan genvælges. Custom 1 og Custom 2 er justerede equalizerkurver, som du kan oprette. Hvis equalizerkurven er blevet valgt tidligere, vises kurven for den tidligere valgte indstilling i stedet for Powerful. Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der equalizerkurver i følgende rækkefølge: Powerful Natural Vocal Custom 1 Custom 2 Flat Super Bass (S. Hver gang MULTI- CONTROL skubbes opad eller nedad, sættes niveauet for equalizerbåndet op eller ned. For at slå loudness fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der niveau i følgende rækkefølge: Low (lav) Mid (mellem) High (høj) For equalizerkurverne Custom 1 og Custom 2 kan du justere niveauet for hvert bånd. Der kan oprettes en separat Custom 1-kurve for hver kilde. (Den indbyggede CDafspiller og multi-cd-afspiller indstilles automatisk til samme equalizerjustering. ) Hvis du foretager justeringer, mens en anden kurve end Custom 2 er valgt, gemmes indstillingerne for equalizerkurven som Custom 1. Der kan oprettes en kurve Custom 2, der er fælles for alle kilder. Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der equalizerbånd i følgende rækkefølge: 50Hz 125Hz 315Hz 800Hz 2kHz 5kHz 12. For at slå subwooferudgangen fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Hver gang MULTI- CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der afskæringsfrekvens i følgende rækkefølge: 50Hz 63Hz 80Hz 100Hz 125Hz Kun lavere frekvenser end dem i det valgte område udsendes fra subwooferen. Hvis du ikke ønsker baslyde fra subwooferudgangens frekvensområde udsendt af de forreste eller bageste højttalere, kan du aktivere HPF (højpasfilter). Hvis højpasfilteret tidligere er justeret, vises den frekvens, der tidligere var valgt, i stedet for 80Hz.

5 Hvis man bruger denne funktion med subwooferen, forstærkes lydene under afskæringsfrekvensen. Med SLA (justering af kildeniveau) kan du justere lydstyrken for hver enkelt kilde, så du undgår radikale ændringer i lydstyrken, når du skifter mellem kilderne. Indstillingerne er baseret på lydstyrken for FMtuneren, som forbliver uændret. For at slå ASL fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Hver gang MULTI-CONTROL skubbes til venstre eller højre, vælges der ASL-niveau i følgende rækkefølge: Low (lav) Mid-L (mellem-lav) Mid (mellem) Mid-H (mellem-høj) High (høj) Brug vejledningen i det følgende til at foretage en bestemt indstilling. Du kan vælge dit foretrukne sprog. Hver gang du trykker på MULTI-CONTROL, vælges der sprog i følgende rækkefølge: English Français Italiano Español Deutsch Nederlands Ved hjælp af startindstillingerne kan du tilpasse forskellige systemindstillinger for at opnå den optimale ydelse af denne enhed. Ekstraudstyr, som er tilsluttet denne enhed, kan aktiveres individuelt. sæt alle AUXkilder til ON, når de bruges. For oplysninger om tilslutning eller anvendelse af ekstraudstyr se "Anvendelse af AUX-kilden" på side 73. For at slå AUX fra tryk på MULTI-CONTROL igen. For at undgå at displayet bliver for lyst om natten, dæmpes det automatisk, når bilens lygter tændes. For at slå lysdæmperen fra tryk på MULTI- CONTROL igen. Enheden kan automatisk søge efter en anden station med samme program, selv under genvalg af en forudindstillet station. For at slå automatisk PI-søgning fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Denne enheds bageste udgang (udgang for ledninger til bageste højttaler og bageste RCA-udgang) kan bruges til tilslutning af højttalere for hele frekvensområdet (Rear SP :F. range) eller en subwoofer (Rear SP :S/W). Hvis du skifter indstillingen for den bageste udgang til Rear SP :S/W, kan du tilslutte den bageste højttalers ledning direkte til en subwoofer uden at bruge en ekstra forstærker. Enheden er som standard indstillet til tilslutning af højttalere for hele frekvensområdet (Rear SP :F. Tryk på MULTI-CONTROL for at skifte indstillingen for bageste udgang. Hvis der er sluttet en subwoofer til den bageste udgang, indstilles subwooferen til Rear SP :S/W. For at slå advarselstonen fra tryk på MULTI-CONTROL igen. 30 sekunder, starter der en baglæns gentagelse af skærmindikationerne, som derefter fortsætter med at bevæge sig baglæns hvert 10. Du kan også slå baglæns tilstand til og fra ved at trykke på BAND, mens denne enhed er slukket. For yderligere oplysninger se "Baglæns tilstand" på side 54. Lyd fra dette system afbrydes eller dæmpes automatisk, når signalet fra udstyret med lydafbrydelsesfunktionen modtages. For at slå permanent rulning fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Funktionsdemoen starter automatisk, når der slukkes for strømmen til denne enhed, mens tændingskontakten står på ACC eller ON. For at slå funktionsdemoen fra tryk på MULTI-CONTROL igen. bemærkninger Husk, at batteriet kan blive afladet, hvis funktionsdemoen fortsat anvendes, mens bilens motor er standset. Du kan også slå funktionsdemoen til eller fra ved at trykke på DISPLAY, når enheden er slukket. For yderligere oplysninger se "Funktionsdemotilstand" på side 54. For at slå kilden BT Audio fra tryk på MULTI-CONTROL igen. For at tilslutte din mobiltelefon til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetoothteknologi, skal du indtaste PIN-koden din telefon for at bekræfte forbindelsen. Standardkoden er 0000, men du kan ændre den ved hjælp af denne funktion. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller næste position. * Tryk på SOURCE for at vælge AUX som kilde. For yderligere oplysninger se "Omskiftning af indstillingen for ekstraudstyr" på side 71. Den titel, der vises for hver AUX1- eller AUX2- kilde, kan ændres. 1. Når du har valgt AUX som kilde, brug MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for at få vist TitleInput "A". Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under "Indtastning af CD-titler" på side 64. Mens der lyttes til hver lydkilde, kan du nyde underholdningsdisplayet. Denne type tilslutning kan kun bruges, hvis ekstraudstyret har RCA-udgange. Du kan betjene de forprogrammerede funktioner for hver kilde ved hjælp af PGM på fjernbetjeningen. * Tryk på PGM for at slå pause til, når en af de følgende kilder er valgt: CD Indbygget CD-afspiller ipod ipod Multi CD multi-cd-afspiller USB USB-lydafspiller /USB-hukommelse BT Audio Bluetooth-lydafspiller DVD DVD-afspiller/multi-DVD-afspiller For at slå pause fra tryk på PGM igen. * Hold PGM nede for at slå BSM til, når radioen vælges som kilden. * Hold PGM nede for at slå BSSM til, når TV vælges som kilden. Denne enhed kan styre en USB-adapter, som sælges separat. for yderligere oplysninger om betjeningen se betjeningsvejledningen til USBadapteren. Dette afsnit indeholder oplysninger om betjening af USB-lydafspilleren/ USB-hukommelsen for denne enhed, som adskiller sig fra dem, der er beskrevet i USB-adapterens betjeningsvejledning. Indikator for mappenummer Indikator for spornummer Indikator for spilletid Indikator for bithastighed Du kan ikke vælge en mappe, der ikke indeholder en komprimeret lydfil. Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under "Direkte sporvalg" på side 62. Hvis de tegn, der er gemt på lydfilen, ikke passer til denne enhed, så vises de ikke. Se "Valg af spor fra filnavnelisten" på side 65. Afhængigt af din Bluetooth-lydafspiller, som tilsluttes denne enhed, begrænses de tilgængelige betjeningsmuligheder for enheden til følgende to niveauer: Nedre niveau: Kun afspilning af sange på din audio-afspiller er mulig. Da der er mange forskellige Bluetooth audio-afspillere på markedet, kan der være store forskelle m. Mens du lytter til sange på din Bluetooth audio-afspiller, bør mobiltelefonen bruges så lidt som muligt. ) kan ikke vises på denne enhed. Hvis du taler i en mobiltelefon, der er tilsluttet til denne enhed ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknoligi, afbrydes lyden fra afspilningen af sange fra den Bluetooth audio-afspiller, som er tilsluttet denne enhed.

6 Se "Vælg et område for gentaget afspilning" på side 63. betjening Områderne for gentaget afspilning for USB-afspilleren /USB-hukommelsen er følgende: I dette afsnit gives der en kort beskrivelse af Bluetooth-afspillerens betjening for denne enhed, som er lidt anderledes end eller en kortere udgave af beskrivelsen i Bluetooth-adapterens betjeningsvejledning. Selv om din audio-afspiller ikke indeholder et Bluetooth-modul, kan du alligevel styre den fra denne enhed med trådløs Bluetooth-teknologi. For detaljerede oplysninger se "Aktivering af kilden BT Audio" på side 72. For at denne enhed kan styre din Bluetooth audio-afspiller, skal der oprettes en trådløs Bluetooth-forbindelse. Enheden er nu på standby for en forbindelse fra Bluetooth audio-afspilleren. Hvis din afspiller har brug for en kode for at oprette en forbindese, find koden på afspilleren eller i den medfølgende dokumentation. Indtast PIN-koden i overensstemmelse med "Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse" på side 72. Hold pause i en sang Tryk på MULTI-CONTROL for at slå pause til. For at slå pause fra tryk på MULTI-CONTROL igen. CD-BTB100), kan du tilslutte en mobiltelefon med trådløs Bluetooth-teknologi til enheden og bruge den med håndfri og trådløs betjening, selv mens du kører. vigtigt Da enheden er klar til tilslutning af mobiltelefoner med trådløs Bluetooth-teknologi, kan batteriet aflades, hvis denne enhed anvendes, uden at motoren kører. I dette afsnit gives der en kort beskrivelse af betjeningen af håndfri telefonering for denne enhed, som er lidt anderledes end eller en kortere udgave af beskrivelsen i Bluetooth-adapterens betjeningsvejledning. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at få vist versionen af Bluetooth-modulet for denne enhed. Hvis batteristyrken ikke er tilgængelig, vises der ingenting i området for indikatoren for batteristyrke. Viser, at der er indgående opkald, som ikke er kontrolleret endnu. Der gives ikke besked om indgående opkald, mens din mobiltelefon er afbrudt fra enheden. Når man vælger telefonkilden, kan man ikke betjene equalizer-funktionen. Hvis der er valgt private tilstand på mobiltelefonen, kan der ikke tales håndfrit. Den anslåede opkaldstid vises på displayet (kan adskille sig lidt fra den faktiske opkaldstid). Inden man kan bruge den håndfri telefonfunktion, skal enheden sættes op til brug sammen med mobiltelefonen. Din telefon bør nu være tilsluttet midlertidigt, men for at få så meget som muligt ud af teknologien, anbefaler vi, at du registrerer telefonen på denne enhed. 2. Registrering Se "Registrering af en tilsluttet mobiltelefon" på side 80 for anvisninger om registrering af en midlertidigt tilsluttet telefon. Inden mobiltelefonen kobles fra denne enhed, skal man huske at justere lydstyrken til det korrekte niveau. Hvis lyden er blevet afbrudt (nulniveau) på mobiltelefonen, bliver den ved med at være afbrudt, selv efter at mobiltelefonen er blevet koblet fra denne enhed. Når den person, som ringer, fastholder forbindelsen, kan du trykke op på MULTICONTROL for at skifte mellem opkaldene. Name view (visning af navne i telefonbogen) kan ikke vælges for en mobiltelefon, der er registreret som gæstetelefon. Brug MULTI-CONTROL for at vælge Search&Connect i funktionsmenuen. 2. Tryk på MULTI-CONTROL for at søge efter mobiltelefoner, som er til rådighed. Se "Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse" på side 72. Always waiting vises, og enheden er nu på standby for en forbindelse fra en mobiltelefon. Se "Indtastning af PIN-kode for trådløs Bluetooth-forbindelse" på side 72. Tryk på MULTI-CONTROL for at koble en mobiltelefon fra denne enhed. Efterhånden som man vælger pladser, kan man se, om der allerede er registreret en telefon eller ej. Hvis man vil skifte en plads ud med en ny telefon, skal man først slette den aktuelle telefon. Tryk på MULTI-CONTROL for at komme ind i standbytilstand for overførsel af telefonbogen. For detaljerede anvisninger se den betjeningsvejledning, der følger med mobiltelefonen. Displayet viser, hvor mange poster der er blevet overført, og det samlede antal, der skal overføres. Hvis der er indtastet flere telefonnumre for en post, kan man vælge et nummer ved at dreje MULTI-CONTROL. Du kan redigere navnene for telefonbogsposter. Se skridt 1 til 5 i "Opkald til et nummer i telefonbogen" på denne side for anvisninger om dette. 2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at få vist navneindtastningsskærmen. Hold DISPLAY nede for at skifte tegnsæt mellem ISO (europæiske tegn) og ISO (russiske tegn). Hvis man trykker på MULTI-CONTROL flere gange, skiftes rækkefølgen for visning af navne mellem fornavn og efternavn. Når du har fundet det nummer i telefonbogen, du vil ringe op til, kan du vælge posten og foretage opkaldet. Displayer viser de tre første telefonbogsposter, som starter med det pågældende bogstav (f. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller næste tegnposition. Se skridt 1 til 5 på "Opkald til et nummer i telefonbogen" på side 81 for anvisninger om dette. 2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at få vist navneindtastningsskærmen. Drej MULTI-CONTROL for at skifte til skærmen for sletning af hukommelse. Du kan redigere numrene for telefonbogsposter. Se skridt 1 til 5 på "Opkald til et nummer i telefonbogen" på side 81 for anvisninger om dette. 2. Tryk på og hold MULTI-CONTROL nede for at få vist navneindtastningsskærmen. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller til højre for at flytte cursoren til det nummer, du vil ændre. Du kan søge i opkaldshistorien og ringe til numre fra den. 1. Tryk på LIST for at få listen vist. 1. For oplysninger om telefonbogslisten se "Anvendelse af telefonbogen" på side 81. Drejning af MULTI-CONTROL skifter til det forrige eller næste telefonnummer, der vises på den detaljerede liste. Du kan ringe internationalt ved at trykke og holde MULTI-CONTROL for at tilføje + til et telefonnummer. Du kan også komme ind i denne menu fra standbydisplayet ved at trykke på DIRECT på fjernbetjeningen. Skub MULTI-CONTROL til venstre eller højre for at flytte markøren til forrige eller næste position. Numre, man ofte ringer til, kan tildeles forudindstillinger, så de hurtigt kan vælges igen.

7 Tryk på en af knapperne 1 til 6 på fjernbetjeningen og hold knappen nede for at lagre det valgte telefonnummer. den valgte telefon er gemt i hukommelsen. Næste gang du trykker på den samme forvalgsknap, kaldes der op til telefonnummeret fra hukommelsen. Hver gang MULTI-CONTROL skubbes op eller ned, skiftes der mellem emner i følgende rækkefølge: Phone book (telefonbog) Missed calls (ubesvarede opkald) Dialled calls (opkald) Received calls (modtagne opkald) Dial preset (forudindstillede telefonnumre) All clear (slet hele hukommelsen) Cleared vises, og dataene for det valgte emne slettes fra enhedens hukommelse. Skub MULTI-CONTROL til venstre for at få vist versionen af Bluetooth-modulet for denne enhed. Denne enhed kan styre en multi-cd-afspiller, som sælges separat. Kun de funktioner, der er beskrevet i denne vejledning, kan bruges multi-cdafspillere til 50 disks. For oplysninger om disktitellistefunktioner se "Valg af CD'er fra CD-titellisten" på side 87. Indikator for disknummer Indikator for spornummer Indikator for spilletid For at slå ringetonen fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under "Direkte sporvalg" på side 62. Du kan kun bruge Compression (kompression og DBE) med en multi-cd-afspiller, som understøtter disse. Se "Vælg et område for gentaget afspilning" på side 63. betjening Områderne for gentaget afspilning på multi-cd-afspilleren er som følger: Med ITS (øjeblikkeligt sporvalg) kan du lave en hukommelse med dine favoritspor fra multi-cd-afspillerens magasin. (På multi-cd-afspillere, der er solgt før CDX-P1250 og CDX-P650, kan op til 24 spor gemmes på spillelisten. Skub MULTI-CONTROL opad for at lagre det spor, der afspilles i øjeblikket, på spillelisten. Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene for den ældste. Du kan slette et spor fra din ITS-spilleliste, hvis ITSafspilning er slået til. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette sporet fra ITS-spillelisten. Det spor, der afspilles i øjeblikket, slettes fra ITS-spillelisten, og det næste spor på ITS-spillelisten afspilles. Hvis der ikke er spor fra spillelisten i det aktuelle område, vises ITS empty, og normal afspilning begynder igen. For at slå ITS-afspilning fra tryk på MULTI-CONTROL igen. Du kan slette alle spor fra en CD fra din ITS-spilleliste, hvis ITS-afspilning er slået fra. Skub MULTI-CONTROL nedad for at slette alle spor fra den CD, der afspilles i øjeblikket, fra ITS-spillelisten. Alle spor på den CD, som afspilles i øjeblikket, slettes fra hukommelsen, og Memory deleted vises på displayet. Detaljerede oplysninger om denne funktion finder du under "Indtastning af CD-titler" på side 64. Når data for 100 disks er lagret i hukommelsen, vil data for en ny disk overskrive dataene for den ældste. Denne enhed kan styre en DVD-afspiller eller en multi-dvd-afspiller, som sælges separat. oplysninger om betjeningen finder du i betjeningsvejledningen til DVD-afpilleren eller multi-dvd-afspilleren. Dette afsnit indeholder oplysninger om DVD-betjening af denne enhed, som adskiller sig fra dem, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til DVDafspilleren eller multi-dvd-afspilleren. Du kan få vist tekstoplysningerne på enhver disk, der har fået indlæst disktitlen. Hvis der ikke er indtastet nogen titel for en disk, vises No D. Viser det disknummer, der afspilles i øjeblikket, når der bruges en multidvd-afspiller. Viser kapitlet (ved afspilning af DVD-video) eller sporet (ved afspilning af videocd, CD eller komprimeret lyd), der afspilles i øjeblikket. Du kan kun anvende disse funktioner sammen med en CD TEXT-kompatibel multicd-afspiller. Denne funktion kan kun benyttes, hvis der er tilsluttet en multi-dvd-afspiller til denne enhed. Du kan kun anvende denne funktion, når en DVD-afspiller, som svarer til afspilning af komprimeret lyd, er sluttet til denne enhed. Se "Vælg et område for gentaget afspilning" på side 63. Dog afhænger det område for gentaget afspilning, som du kan vælge, af typen af disk eller dit system. Områderne for gentaget afspilning på DVD-afspilleren/multi-DVD-afspilleren er følgende: Under PBC-afspilning af en video-cd kan denne funktion ikke benyttes. Detaljerede oplysninger om dette finder du under "Anvendelse af ITS-spillelister" på side 85. Denne enhed kan styre en TV-tuner, som sælges separat. en detaljeret beskrivelse af betjeningen finder du i TV-tunerens betjeningsvejledning. Dette afsnit indeholder oplysninger om TV-operationer for denne enhed, som adskiller sig fra dem, der er beskrevet i TV-tunerens betjeningsvejledning. Du kan også gemme og hente stationer, som tildeles forudindstillede tuningnumre P. * Tryk på en af knapperne 1 til 6 for forudindstillet tuning, og hold den nede, indtil forudindstillingsnummeret holder op med at blinke, når du har fundet en station, som du vil lagre i hukommelsen. Næste gang du trykker den samme knap for forudindstillet tuning, genvælges stationen fra hukommelsen. Du kan også genvælge stationer, som er tildelt tallene for forudindstillet tuning, ved skubbe MULTI-CONTROL op eller ned, mens kanalerne vises. Tuneren scanner kanalerne, indtil den finder en udsendelse, der er kraftig nok til god modtagelse. Brug MULTI-CONTROL og vælg FUNCTION for at få vist BSSM. Mens Searching vises, lagres de 12 stationer med de kraftigste signaler i rækkefølgen fra den laveste kanal og opad. Hvis du ikke betjener listen inden for ca. Op til 24 stationer, 12 for hvert af de to TV-bånd, kan lagres i hukommelsen. Hvis du ikke betjener listen inden for ca. Snavset CD Ridset disk Elektrisk eller mekanisk Den isatte disk indeholder ingen data CD-formatet kan ikke afspilles Den isatte disk indeholder ingen filer, som kan afspilles Alle filer på den isatte disk er sikret med DRM Den isatte disk indeholder WMA-filer, der er beskyttet af DRM Brug kun disks, der er forsynet med et af de to følgende logoer. Når der afspilles en 8 cm CD, skal der ikke bruges nogen adapter. Brug ikke disks, som er revnet, ridset, bøjet eller beskadiget på anden vis, da de kan beskadige afspilleren. CD-R/CD-RW-disks, som ikke er lukket, kan ikke afspilles. For at rense en CD skal du tørre den af med en blød klud udadtil fra midten. Afspilning af disks kan ikke være mulig p. Rækkefølgen for valg af mapper eller andre betjeninger kan ændres afhængigt af kodnings- eller skrivningssoftwaren. Kun 32 tegn fra begyndelsen kan vises som filnavn (inkl.

8 Dobbeltdisks er tosidede disks med en indspillelig CD for audio på den ene side og en indspillelig DVD for video på den anden side. For at undgå dette anbefaler vi, at der ikke anvendes dobbeltdiske sammen med denne enhed. Se oplysningerne fra diskens producent for yderligere oplysninger om dobbeltdisks. Afhængigt af dit software (eller softwareversionen), som bruges til at afkode lydfilerne, virker enheden måske ikke korrekt. Der kan være en lille forsinkelse, når man starter afspilningen af WMA/AAC-filer kodet med bileddata. Kun 64 tegn fra begyndelsen kan vises som filnavn (inkl. Længerevarende udsættelse for direkte sollys kan medføre fejl i din ipod p. Du kan ikke slå Repeat fra på din ipod ved brug af denne enhed. * Stille inn kontrolleren for utgang bak og subwoofer. * Bla gjennom for å finne en sang. Bruk av ikke-godkjente deler kan føre til funksjonssvikt. Rådfør deg med forhandleren din hvis monteringen krever boring av hull eller andre endringer av bilen. Enheten må ikke monteres på steder der den kan forstyrre kjøringen av bilen. den kan føre til personskade på passasjer ved plutselig nedbremsing/stopp. Halvlederen kan ødelegges hvis den blir overopphetet. Monter enheten unna varme steder som nær utløp fra varmeapparatet. Hvis du monterer et sted med liten dybde, må du bruke en ekstra monteringsramme. Hvis det er nok plass bak enheten, bruker du monteringsrammen som følger med fra fabrikken. 2. Fest monteringsrammen ved å bruke en skrutrekker til å bøye metalltappene (90 ) på plass. Når du fester pyntelisten igjen, trykker du listen på plass på enheten til du hører et klikk. Denne enheten kan monteres enten fra forsiden (vanlig DIN frontmontering) eller baksiden (DIN baksidemontering, ved hjelp av gjengede skruehull på sidene av enheten). Sett uttrekksnøklene som følger med, inn i enheten på begge sider til de smetter på plass med et klikk. Når du fester pyntelisten igjen, trykker du listen på plass på enheten til du hører et klikk. Hvis du ikke har tenkt å ta av frontpanelet, kan det festes med holderne og skruene som følger med. Finn den riktige plasseringen der hullene på braketten og på siden av enheten samsvarer. Sett frontpanelet på plass på enheten. Inngang for tilkobling av fjernkontroll med ledning Kablet fjernkontrolladapter kan IP- BUSinngang (blå) kobles til (selges separat). Svart (jording til karosseri) Kobles til rent, ulakkert metall. Foreta disse tilkoblingene når du bruker den ekstra forsterkeren. merknader Endre startinnstillingene for denne enheten (se bruksanvisningen). Hvis denne enheten blir montert i en bil uten ACC-stilling på tenningsbryteren (tilbehør), må den røde ledningen kobles til kontakten som kan registrere at tenningsnøkkelen brukes. Hvis ikke kan batteriet tappes for strøm. Det finnes et eget innsamlingssystem for brukte elektroniske produkter i henhold til lovgivning som krever riktig behandling, gjenvinning og resirkulering. Private husholdninger i de 25 medlemslandene i EU, i Sveits og i Norge kan returnere sine brukte elektroniske produkter gratis til utpekte innsamlingssteder eller til en forhandler (hvis du kjøper et lignende nytt produkt). I land som ikke er nevnt ovenfor, ber vi deg kontakte de lokale myndighetene for å få vite riktig avhendingsmetode. Hvis enheten brukes under andre betingelser enn de nevnt nedenfor, kan det føre til brann eller feilfunksjon. Plasser alle ledninger unna bevegelige deler, som girstang og seteskinner. Plasser alle ledninger unna varme steder, som nær utløp fra varmeapparatet. La ikke den gule ledningen gå gjennom et hull og inn i motorrommet for å bli koblet til batteriet. Dekk eventuelle kontakter på frakoblede ledninger med isolasjonsteip. Unngå å kutte noen av ledningene for å gjøre dem kortere. Ikke kutt i isolasjonen på strømtilførselsledningen på denne enheten for å dele strømtilførsel med annet utstyr. Det er begrenset hvor mye strøm ledningen kan lede. Det kan føre til feilfunksjon eller at batteriet tappes for strøm. Denne ledningen og andre produkters jordingsledning (spesielt produkter som krever mye strøm, for eksempel forsterkere) må kables hver for seg. Ved tilkobling til dette systemet må du slå opp i alle medfølgende håndbøker slik at ledningene kobles riktig. Takk for at du kjøpte dette Pioneer-produktet Les nøye gjennom betjeningsinstruksjonene slik at du får vite hvordan du betjener modellen på riktig måte. Etter at du har lest instruksjonene, bør du oppbevare denne bruksanvisningen på et trygt sted slik at du kan slå opp i dem senere. Bruk i andre områder kan medføre utilfredsstillende mottak. "CLASS 1 LASER PRODUCT" Dette produktet inneholder en laserdiode av høyere klasse enn 1. For å sikre kontinuerlig sikkerhet må du ikke fjerne noen deksler eller forsøke å åpne produktet. Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig, slik at du kan slå opp i den hvis du er i tvil om fremgangsmåter under betjening og hvilke forholdsregler som gjelder. Volumet skal alltid være så lavt at du kan høre lyder fra utsiden av kjøretøyet. Hvis batteriet kobles fra eller utlades, slettes forhåndsinnstillingene i minnet og du må programmere dem på nytt. Logoen Windows MediaTM, som er trykket på boksen, angir at denne enheten kan spille av WMA-data. WMA er en forkortelse for Windows Media Audio, som er en lydkomprimeringsteknologi som er utviklet av Microsoft Corporation. Avhengig av programmet som brukes til å kode WMA-filer, kan denne enheten fungere feil. Vi vil oppbevare detaljene om kjøpet i arkivet vårt slik at du kan referere til disse opplysningene i forbindelse med forsikringskrav som tap eller tyveri. Med dette produktet følger en lisens for privat, ikke-kommersiell bruk, og det gis ingen lisens eller rettigheter til å bruke produktet i noen form for kommersiell (det vil si inntektsbringende) sanntids kringkasting (landbasert eller via satellitt, kabel og/eller eventuelle andre medier), kringkasting/streaming via Internett, intranett og/eller andre nettverk eller i andre systemer som distribuerer elektronisk innhold, som for eksempel anvendelse til betalingslyd (payaudio) eller lyd på forespørsel (audio-on-demand). Til slikt bruk kreves det lisens uavhengige av den som gis her. Frontpanelet kan tas av for å redusere risikoen for tyveri.

9 Hvis frontpanelet ikke tas av hovedenheten innen fem sekunder etter at tenningen er slått av, lyder et alarmsignal. Vær forsiktig når du tar av eller fester frontpanelet. AAC er en forkortelse for Advanced Audio Coding og henviser til en standardteknologi for lydkomprimering som brukes med MPEG 2 og MPEG 4. Flere forskjellige programmer kan brukes til å kode AAC-filer, men filformatene og filtypene avhenger av programmet som brukes til kodingen. Ta kontakt med nærmeste Pioneer-forhandler for å få vite hvilke versjoner som støttes. Trykk på OPEN for å åpne frontpanelet. 2. Ta tak i venstre side av frontpanelet, og dra det forsiktig utover. Pass på at du ikke klemmer panelet for hardt eller mister det, og pass på at det ikke kommer i kontakt med vann eller andre væsker slik at varige skader påføres. Den røde ledningen for tilbehør (ACC) til denne enheten skal kobles til en kontakt som er koblet sammen med tenningslåsens på/avfunksjon. Hvis dette ikke blir gjort, kan bilbatteriet tømmes. Hvis du ikke foretar noen handling i løpet av ca. Tretti sekunder, begynner angivelsene på skjermen å reversere, og fortsetter å reversere hvert tiende sekund. Hvis du trykker på BAND når strømmen til denne enheten er slått av og tenningslåsen står på (ON) eller i stilling for tilbehør (ACC), avsluttes reversmodusen. Trykk på nytt på BAND for å starte reversmodus. Legg frontpanelet i det medfølgende beskyttelsesetuiet for å beskytte det. Funksjonsvisning starter automatisk når strømmen til enheten slås av mens tenningslåsen står på (ON) eller i stilling for tilbehør (ACC). Hvis du trykker på DISPLAY mens du bruker funksjonsvisning, avsluttes funksjonsvisningsmodus. Trykk på DISPLAY på nytt for å starte funksjonsvisningsmodusen. Skyv ut skuffen på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn nytt batteri, slik at pluss- og minuspolene (+ og ) peker i riktig retning. Dra ut filmen som stikker ut fra skuffen første gang enheten tas i bruk. Bruk kun ett litiumbatteri av typen CR2025 (3 V). Hvis batteriet settes inn feil, er det fare for at det kan eksplodere. Hvis det skulle oppstå lekkasje fra batteriet, må du tørke godt av fjernkontrollen og sette inn nytt batteri. Når du kaster brukte batterier, må du overholder vedtatte bestemmelsene eller miljøforskriftene som gjelder der du befinner deg i. Det kan hende fjernkontrollen ikke virker som den skal i direkte sollys. viktig Unngå å oppbevare fjernkontrollen der den blir utsatt for høye temperaturer eller direkte sollys. La ikke fjernkontrollen falle i gulvet, der den kan bli fastklemt under bremse- eller gasspedalen. Trykk for å bla gjennom alle tilgjengelige kilder. Trykk for å velge menyen for innstilling av subwooferen. Trykk på og hold for å velge menyen for innstilling av bassheving. Beveg for å foreta manuelt og automatisk søk, hurtigspoling frem og tilbake og sporsøk. Trykk for å velge forskjellige equalizerkurver. Trykk for å åpne frontpanelet. Trykk for å vise platetittellisten, sportittellisten, fillisten eller listen over forhåndsinnstilte kanaler avhengig av kilden. Trykk og hold for å slå på eller av NEWS-funksjonen. Trykk for å velge mellom tre FMbånd og MW/LW-bånd og for å avbryte kontrollmodus for funksjoner. Trykk for å velge de forskjellige displayene. Betjeningen er den samme som når du bruker tastene på hovedenheten. Hvis du vil bytte til den innebygde CDspilleren, setter du inn en CD-plate i enheten (se side 107). * Trykk på SOURCE for å velge en kilde. Trykk på SOURCE gjentatte ganger for å veksle mellom følgende kilder: Trykk for å velge funksjoner. Trykk for direkte å velge ønsket spor, forhåndsstilt stasjonssøk og plate. Tastene 1 til 6 kan betjene forhåndsinnstilling for mottakeren eller platenummersøk for CDskifteren. Lydkilden endres ikke i følgende tilfeller: Når det til denne enheten ikke er koblet til noen enhet som tilsvarer den valgte kilden. Når det ikke er noen plate eller magasin i spilleren. Når utgangen for ekstrautstyr (AUX) er slått av (se side 117). Slå av AUX1 når den ikke brukes (se "Slå på/av innstillingen for ekstrautstyr" på side 117). Et fremtidig produkt) som, selv om det er inkompatibelt som kilde, gjør det mulig å kontrollere grunnleggende funksjoner hos denne enheten. Når denne enhetens blå/hvite ledning er koblet til kjøretøyets kontakt for automatisk relestyring av antennen, strekker antennen seg ut når kilden til produktet blir slått på. Slå av kilden for å trekke inn antennen igjen. Beveg for å foreta manuelt og automatisk søk, hurtigspoling frem og tilbake og sporsøk. brukes også til å velge funksjoner. Funksjonene er de samme som for MULTI-CONTROL bortsett fra volumkontrollen. Trykk for å bruke de forhåndsprogrammerte funksjonene for hver kilde. Trykk for å velge sporet direkte. Trykk for å raskt redusere lydnivået (med ca. 90 %). Trykk tasten én gang til for å komme tilbake til opprinnelig lydnivå. Trykk for å annullere det angitte tallet når 0 til 9 brukes. Trykk for å endre til underholdningsdisplayet. Trykk for å velge forskjellige lydkvalitetskontroller. AF-funksjonen (alternativt frekvenssøk) for denne enheten kan slås av og på. AF må slås av ved vanlig stasjonssøk (se side 105). RDS (radiodatasystem) inneholder lydløs informasjon som er til hjelp ved søk etter radiostasjoner. Trykk på SOURCE for å velge mottakeren. 2. Trykk på BAND for å velge et bånd. Skyv MULTI-CONTROL til venstre eller høyre og hold i omtrent ett sekund og slipp for å foreta automatisk søk. Mottakeren skanner frekvenser til den finner et signal som er sterkt nok til å få et godt mottak. Hvis du skyver MULTI-CONTROL til venstre eller høyre og holder, kan du hoppe over stasjoner. Du kan enkelt lagre opptil seks stasjonsfrekvenser som senere lett kan hentes tilbake. Du kan lagre opptil 18 FM-stasjoner, seks i hvert av de tre FM-båndene, og seks MW-/LW-stasjoner i minnet. Drei for å endre nummeret for forhåndsinnstillingen, trykk og hold for å lagre. det forhåndsinnstilte nummeret du har valgt, vil blinke og deretter beholdes tent. Frekvensen for den valgte stasjonen lagres i minnet.

10 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Bruk MULTI-CONTROL til å velge den aktuelle stasjonen. Drei for å endre stasjonen, trykk for å velge. Hvis du ikke bruker listen innen det har gått ca. BSM (minne for beste stasjoner) lar deg automatisk lagre de seks sterkeste stasjonsfrekvensene under 1 til 6 på fjernkontrollen, og når de først er lagret, kan du hente frem disse stasjonene med et enkelt tastetrykk. Lagring av stasjoner med minne for beste stasjoner kan erstatte stasjoner som du har lagret ved hjelp av de forhåndsinnstilte tastene 1 til 6 på fjernkontrollen. 1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge BSM i funksjonsmenyen. 2. Trykk på MULTI-CONTROL for å slå på minne for beste stasjoner (BSM). Bruk MULTI- CONTROL til å velge den aktuelle stasjonen. Drei for å endre stasjonen, trykk for å velge. Når du finner en stasjon som du vil lagre i minnet, trykker du en av de forhåndsinnstilte tastene 1 til 6 og holder den til forhåndsinnstillingstallet slutter å blinke. tallet du trykket på, tennes i forhåndsinnstillingsindikatoren og beholdes tent. Frekvensen for den valgte stasjonen lagres i minnet. Neste gang du trykker den samme forhåndsinnstilte tasten, hentes frekvensen for denne stasjonen frem fra minnet. Du kan også hente frem stasjonsfrekvenser som er tilordnet de forhåndsinnstilte tastene, ved å skyve MULTI-CONTROL opp eller ned når frekvensene vises. Trykk på MULTI-CONTROL for å vise hovedmenyen. Bruk MULTI-CONTROL til å velge FUNCTION. Drei for å endre menyalternativet, trykk for å velge. Drei MULTI-CONTROL for å velge funksjonen. Drei MULTI-CONTROL for å velge mellom funksjoner i følgende rekkefølge: BSM (minne for beste stasjoner) Regional (nærradio) Local (lokalsøk) PTY search (valg av programtype) Traffic Announce (standby for trafikkmeldinger) Alternative FREQ (søk etter alternativt frekvens) News interrupt (avbrudd for mottak av nyheter) Du kan også velge funksjonen ved å trykke på FUNCTION på fjernkontrollen. Hvis MW/LW-båndet er valgt, kan du velge bare BSM eller Local. Hvis du ikke bruker funksjonene innen det har gått ca. Med lokalsøk kan du søke etter bare de stasjonene som har sterke nok signaler til å få et godt mottak. 1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Local i funksjonsmenyen. 2. Trykk på MULTI-CONTROL for å slå på lokalsøk. Det er fire følsomhetsnivåer for FM og to for MW/LW: FM: Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 MW/LW: Level 1 Level 2 Innstillingen Level 4 gjør at du mottar bare stasjoner med de sterkeste signalene. Når mottaket til mottakeren blir dårlig, søker enheten automatisk i det samme nettverket etter en annen stasjon. 1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge Alternative FREQ i funksjonsmenyen. 2. Trykk på MULTI- CONTROL for å slå på AF. Når du henter frem en forhåndsinnstilt stasjon, kan mottakeren oppdatere den forhåndsinnstilte stasjonen med en ny frekvens fra stasjonens AF-liste. Displayet viser ingen numre for forhåndsinnstillinger hvis RDS-dataene for stasjonen som mottas er forskjellige fra stasjonen som opprinnelig ble programmert. Mens automatisk frekvenssøk søker etter en frekvens, kan lyden bli midlertidig forstyrret av et annet program. AF kan uavhengig slås på eller av for hvert enkelt FM-bånd. TA-funksjonen (standby for trafikkmeldinger) stiller automatisk inn på trafikkmeldinger, uansett hvilken kilde du lytter til. Trafikkmeldingsfunksjonen kan aktiveres enten for en TP-stasjon (stasjon som sender trafikkmeldinger), eller en EON TP-stasjon (stasjon som tilbyr informasjon som gir krysshenvisning til TP-stasjoner). Trykk på TA/NEWS for å slå på standby for trafikkmeldinger. Trykk på TA/NEWS mens en trafikkmelding mottas for å avbryte meldingen. Mottakeren går tilbake til den opprinnelige sendingen, men mottakeren fortsetter å være i standbymodus til du trykker TA/NEWS på nytt. merknader Du kan også slå på eller av TA-funksjonen i menyen som vises når du bruker MULTICONTROL. Systemet går tilbake til den opprinnelige kilden etter mottak av trafikkmeldinger. Det er kun TP- eller EON TP-stasjoner som blir innstilt under automatisk stasjonssøk eller minne for beste stasjoner når standby for trafikkmeldinger er på. Hvis mottakeren ikke finner en egnet stasjon eller mottaket blir dårlig, søker enheten automatisk i det samme nettverket etter en annen stasjon med samme program. Mens søkingen skjer, viser displayet PI seek og lyden dempes. 1. Bruk MULTI-CONTROL til å velge PTY search i funksjonsmenyen. 2. på MULTI-CONTROL for å starte søket. MULTI-CONTROL til å velge Regional i funksjonsmenyen. 2. MULTI-CONTROL opp eller ned for å rulle. 1. Vis radioteksten som du vil lagre i minnet. 1. Trykk på DISPLAY og hold for å vise radioteksten. side 138 for å se hvilke plater som kan spilles. ) Les forholdsreglene for plater og spillere på side 136. bithastigheten eller samplingsfrekvensen for det gjeldende sporet (filen) når det spilles av komprimert lyd. Trykk på OPEN for å åpne frontpanelet. For å unngå funksjonssvikt må du passe på at metallgjenstander ikke kommer i berøring med kontaktene når frontpanelet er åpent. Etter at det er satt inn en CDen (CD-ROM), trykker du på SOURCEtasten for å velge den innebygde CD-spilleren. Skyv MULTI-CONTROL opp eller ned for å velge en mappe når det spilles av komprimert lyd. Du kan ikke velge en mappe som ikke inneholder noen innspilt komprimert lydfil. Trykk på og hold BAND for å gå tilbake til mappe 01 (ROOT). Hvis du velger Rough search, kan du søke etter hvert tiende spor på den gjeldende platen (mappen) ved å skyve og holde MULTI-CONTROL til venstre eller høyre. (Se "Søke etter hvert tiende spor på den gjeldende platen eller mappen" på side 109. Noen ganger er det en tidsforsinkelse mellom start av plateavspilling og lyden som avgis. Hvis det vises en feilmelding som for eksempel ERROR-11, kan du se under "Forstå feilmeldinger" på side 136. Når du spiller CD-EXTRA- eller MIXED- MODE-CDer, kan du bytte mellom komprimert lyd og CD-DA ved å trykke på BAND. Hvis du har byttet mellom komprimert lyd og CD-DA, starter avspilling fra det første sporet på platen.

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P85BT http://no.yourpdfguides.com/dref/1234780

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P85BT http://no.yourpdfguides.com/dref/1234780 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P9600MP http://no.yourpdfguides.com/dref/1234981

Din bruksanvisning PIONEER DEH-P9600MP http://no.yourpdfguides.com/dref/1234981 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER DEH-80PRS http://no.yourpdfguides.com/dref/5608153

Din bruksanvisning PIONEER DEH-80PRS http://no.yourpdfguides.com/dref/5608153 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Oversigt over indhold i Clarion BLT433

Oversigt over indhold i Clarion BLT433 BLT433 Clarion BLT433 er et Bluetooth modul som kan tilsluttes til de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en Bluetooth mobiltelefon der understøtter protokol 1.0B/1.1.

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE (( ( TILSLUTNINGER 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Betjeningsvejledning CD RDS-MODTAGER DEH-X5500BT DEH-4500BT Dansk Afsnit 01 Før du begynder Tak, fordi du har købt dette PIONEER-produkt Læs vejledningen, før du anvender produktet for første gang, for

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Din bruksanvisning PIONEER AVH-P5000DVD http://no.yourpdfguides.com/dref/5594418

Din bruksanvisning PIONEER AVH-P5000DVD http://no.yourpdfguides.com/dref/5594418 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Læs mere

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4

KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 KOM I GANG KOM I GANG... 2 TILKOBLE HEADSÆT TIL TELEFON... 3 Ringe og svare på anrob... 4 OVERFØRE SAMTALE MELLEM HEADSÆT OG TELEFON OG TILBAGE. 4 Volum justering......4 TILKOBLING TIL PDA ELLER PC...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere