Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide - til et sagsforløb. Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder"

Transkript

1 Guide - til et sagsforløb Afdækning af behov for kompenserende tiltag hos borgere med kommunikationsvanskeligheder Velkommen til Kommunikationscentret

2 Opstart Et forløb starter typisk med en henvendelse til Kommunikationscentret. Denne henvendelse kan komme fra borgeren selv eller fra forældre, pædagoger, lærere, sagsbehandler omkring borgeren. Henvendelse er oftest begrundet i en konkret oplevet vanskelighed i forbindelse med kommunikation. Der afholdes koordinerende møde(r), sådan at de vigtige personer omkring borgeren bliver inddraget. Forløbets faser Et sagsforløb er typisk delt op i en kortlægningsfase og en tiltagsfase. Oversigt over arbejdets faser: Kortlægningsfase Opstart ved første henvendelse Beskrivelse af problem, som det opleves i hverdagen Danne overblik Problemforklaring Tiltagsfase 2 Fordybet kortlægning Problemformulering/-identificering Målformulering på kort og langt sigt Valg af metode og tiltag Aftaler om opfølgning og evaluering

3 Kortlægningsfase 3

4 Beskrivelse af problemet, som det opleves i hverdagen. Ved en henvendelse til Kommunikationscentret præsenteres problemet typisk kort. Ved den første henvendelse herefter uddybes beskrivelsen af problemet, som det opleves i hverdagen, herunder Hvem oplever problemet? Hvornår opleves problemet? Hvilken betydning har problemet i hverdagen? Ex: De voksne i dagtilbuddet oplever, at det altid er den voksne, der skal tage stilling til kommunikation med Jane. Jane er passiv i kommunikationen. Man er usikker på, hvad Jane ønsker/vil/siger. Man er usikker i forhold til hvordan man bedst kan kommunikere med Jane. 4

5 Danne overblik Medarbejdere på Kommunkationscentret står for indsamling af eller modtager orientering om diverse baggrundsoplysninger med samtykke fra borgeren: Faktuelle personlige oplysninger, Diagnose(r), Livssituation, herunder erhverv eller alternative aktivitetstilbud mv. Herefter sker en fordybelse ift. det oplevede problem: Hvornår, hos hvem, hvor ofte, Det er vigtigt at undersøge, om der er undtagelser? Hvornår, hos hvem, hvor ofte, hvordan klares situationen Desuden noteres, hvad der tidligere er afprøvet og med hvilket resultat? Ex: Problemet opleves især, når Jane er utilfreds og man ikke ved hvorfor. Derhjemme oplever man ikke på samme måde vanskeligheder, idet man forstår Janes signaler. Der er tidligere afprøvet en talebøf, men den benyttes ikke konsekvent. 5

6 Problemforklaring Denne fase indeholder en analyse af ressourcer og begrænsninger i forhold til borgeren og det omgivende miljø Borgeren: Der laves en beskrivelse af ressourcer og begrænsninger i forhold til motorik, kognitiv funktion, sansefunktion, motivation og interesse. Ex: Jane har intet talesprog, nedsat motorisk funktion og svært ved at udpege. Personerne omkring Jane er derfor usikre på, om de forstår Jane Miljø: Der laves tilsvarende en beskrivelse af ressourcer og begrænsninger i de forskellige miljøer, hvor borgeren færdes: Hvilke miljøer færdes borgeren i? Hvem er aktive omkring borgeren og hvem skal brugere være aktiv med? Hvad er opgaven Hvilke begrænsninger opleves? Ex: Personalet i aktivitetstilbuddet har svært ved at fortolke signaler og dermed svært ved at tyde kommunikationen. Man benytter intuitiv tolkning, der er forskellig fra person til person. Man oplever, at man har begrænset tid til rådighed. Man oplever nogle tekniske barrierer 6

7 Fordybet kortlægning Det kan herefter være aktuelt med indsamling af yderligere oplysninger. Disse kan fx indsamles ved observation i konkrete situationer/aktiviteter. Måske er der spørgsmål, som man ikke umiddelbart kan svare på. Måske er borgeren i kontakt med andre personer, som kan inddrages. Måske er der situationer, hvor der ikke opleves problemer, som kan give ideer til tiltag. Ex: En pædagog har god kontakt med Jane. En observation af Jane og pædagogens samspil kan give ideer til, hvordan man kan støtte Janes kommunikation med andre. Pædagogens brug af billeder i kommunikationen eller en særlig spørgeteknik kan måske inddrages af andre. 7

8 Problemformulering/-identificering - herunder afgrænsning Når der er foretaget en uddybet kortlægning, er det muligt at lave en opsamling af de oplevede vanskeligheder/problemer. Alle de involverede parter bliver herefter enige om, hvilke problemer, det i første omgang er vigtigst at tage fat på. Ex: Der opleves vanskeligheder ift: At tolke, hvad Jane ønsker, vil og siger. At Jane reagerer (voldsomt/ved at blive ked af det), når man ikke forstår hende. At personerne omkring Jane ikke har faste aftaler om, hvordan man kan kommunikere med Jane. 8

9 Tiltagsfase 9

10 Målformulering på kort og på langt sigt - incl. prioritering På baggrund af problemformuleringen udformes konkrete mål og tilhørende aktivitetsbaserede mål. Ex: Målformulering: At personalerne omkring Jane bliver enige om, hvordan man skal kommunikere med Jane. Aktivitetsbaserede mål: At der udfærdiges et Kommunikationspas, som danner udgangspunkt for kommunikationen med Jane. Ex: Målformulering: At Jane i nogle tilfælde selv tager initiativ til kommunikation Aktivitetsbaserede mål: Fællessang: At Jane kan vælge mellem 4 valgmulighed mhp. at vælge en sang på en øjenudpegningstavle. Spisning: at Jane kan vælge mellem 3 drikkevarer (vand, juice, mælk) ved brug af billedudpegning Aktivitet: At Jane kan vælge hvad hun vil beskæftige sig med ved brug af PAS 10

11 Valg af metode og tiltag Herefter kan det afklares, hvem der gør hvad, hvor det skal benyttes og hvordan det skal foregå. (Hvad, hvem, hvor, hvordan). Det aftales, hvem der er ansvarlig for de enkelte tiltag og hvornår opfølgende møde afholdes. Metoder og tiltag kan indeholde løsninger fra brug af konkreter (og low tech-løsninger) til brug af it-løsninger ift kommunikationshjælpemidler En person med kommunikationsvaneligheder kan med fordel benytte flere forskellige metoder/hjælpemidler alt afhængig af den konkrete situation. Fx benyttes talemaskine ikke i svømmehallen. På de følgende sider beskrives kort almindelige begreber og metoder på området. 11

12 Eksempler på alternative kommunikationsformer: Alternativ og støttet kommunikation betegner enhver kommunikationsform eller metode, som supplerer almindelig tale og skrivning, hvor disse funktioner er nedsatte. På engelsk tales om Alternative and Argumentative Communication (AAC) som på dansk oversættes til Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Ved alternativ kommunikation erstattes talesproget helt af anden kommunikation, mens man i den supplerende kommunikation benytter alternativer som støtte eller hjælp til talen. Hvis talen ikke på sigt udvikles, vil den supplerende kommunikation kunne erstatte denne. I ASK benyttes forskellige tegnsystemer: manuelle tegn: dansk tegnsporg, dansk med støttetegn, tegn-til-tale, materielle/taktile tegn: fx konkreter eller taktile symboler (taktus) grafiske tegn: fx fotos, piktogrammer, pcs, bliss, bogstaver Materielle og grafiske tegn kan benyttes sammen med teknologiske hjælpemidler, fx talemaskine af enkel eller mere udbygget type. Samtidig kan der benyttes forskellige betjeningshjælpemidler som kontakter, særlige mus eller joystick eller alternative tastaturløsninger. 12

13 alternative kommunikationsformer (fortsat): Personlige kommunikationspas For at guide en samtalepartner i forhold til kommunikationen med en person som benytter alternativ eller støttet kommunikation kan der udarbejdes et såkaldt personligt Kommunikations Pas (KomPas) eller en personlig 'lille bog', som giver en person mulighed for: Hurtigt at præsentere sig selv At give væsentlige oplysninger om sin kommunikation til andre som han/hun ikke kender At øge sine kommunikative kompetencer Formålet er at fremme positiv selvudvikling og udvikle relationer ved at: Fremme kommunikationen med andre Øge selvstændiggørelse og selvbestemmelse Afdramatisere mødet - så begge parter kan være trygge og tør tage kontakt Få andre mennesker til at se mennesket bag Bogen er udformet, så den er en brugsbog og en støtte i den travle hverdag. Bogen medbringes dagligt i tasken (eller fastgøres til en evt. kørestol), så den er klar, hvis behovet opstår. Den udformes i robuste materialer og med et personligt design. 13

14 alternative kommunikationsformer (fortsat): Øjenudpegning En sikker metode, når man er meget opmærksom på personen og har et godt visuelt miljø. Øjenudpegning kan altid bruges, men det er en langsom måde at kommunikere på. Øjenudpegningen bliver brugt både som en primær kommunikationsmåde og som en støttefunktion til andre metoder. Man bruger konkreter/billeder/symboler/bogstaver/ja-nej kort for at øge muligheden for valg. En øjenudpegningstavle er god, da man kan sidde over for hinanden og se de samme ting Det letter arbejdet med at identificere, hvor personen kigger. Med god opmærksomhed fra kommunikationspartneren kan man bruge øjenudpegning uden tavler. Det kræver dog megen tolkning, hvis der skal tales/fortælles om ting, der ikke er i nuet. PAS/PSAS ( PartnerStøttet Auditiv Scanning): En spørgeteknik, hvor samspilspartneren stiller spørgsmål på en systematisk måde, sådan at borgeren kan føle sig sikker på at blive spurgt om det samme, uanset hvem hun er sammen med, og sådan at det er muligt at besvare spørgsmålet med ja (nej). Det konkrete hjælpemiddel udformes efter den enkeltes behov og kan bestå af enkeltbilleder eller strimler, fx lavet i Boardmaker. De enkelte dele er lamineret og samlet fx med en nøglering, så borgeren altid har dem med sig. 14

15 Aftaler om opfølgning og evaluering Samtidig med at tiltag besluttes, laves aftale om en afprøvningsperiode, ligesom der laves aftale om tidspunkt og mødedeltagere i et opfølgende møde for evaluering af tiltag med henblik på justering. Tovholderfunktion afklares. Ved det opfølgende møde evalueres afprøvningsperioden og nye aftaler formuleres. Det kan være relevant, at gå tilbage gennem de forskellige trin for at finde det rette niveau at fortsætte på 15

16 Sådan finder du os Kommunikationscentret Teknologi-teamet 16 Sveasvej Rønne Tlf: (kl. 8-12) Fax: Web:

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk

Evaluering. Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l. I det pædagogiske arbejde. Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Evaluering Fælles fagligt fundament: N y e B r il er l I det pædagogiske arbejde Mariagerfjord Kommune, UCN, Legetek.dk Rapporten er udarbejdet af: Gitte Larsen, cand. soc., lektor v/ucn Helle Meyer, cand.

Læs mere

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser

Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser Social og kommunikativ udvikling hos autistiske børn og de pædagogiske konsekvenser v/psykolog Lennart Pedersen og forstander Demetrious Haracopos, begge ved Sofieskolen (tekst stammer fra Børn, unge og

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen

Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse. Spastikerforeningen Når en elev i klassen har cerebral parese hvad så? om undervisning af børn og unge med spastisk lammelse Spastikerforeningen Forord Formålet med dette hæfte er at give undervisere, primært lærere i folkeskolen

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere