Fynske Bank PRISLISTE pr pct. gebyr min.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fynske Bank PRISLISTE pr. 01.07.2013 pct. gebyr min."

Transkript

1 Fynske Bank PRISLISTE pr pct. gebyr min. Overførsel af konti Indlånskonti el. udlånskonti, pr. konto 0,00 til andet P.I. Øvrigt særligt indlån - herunder Børneopsparing 0,00 Særlig indlån Overførsel af pensionskonti, pr. konto 750,00 Udlån generelt Ændring af pensionskonto: Ophævelse i utide (herunder bodeling), deludbetaling, konvertering, afgiftsberigtigelse og sammenlægning af pensionsordninger/-konti 750,00 Dokumentudfærdigelse og kautionserklæring 950,00 Stiftelsesprovison, beregnes af max. private 2, ,00 ung.løn og ung.lån - stiftelsesprovision på op til t.kr 30 i max 0,000 0,00 Forhøjelse af max., beregnes af forhøjelsen private 2, ,00 Forlængelse og genforhandling af kreditter, beregnes af max. private 0, , ,00 Bevilget overtræk private 500,00 Udsættelse/bortfald af ydelse beregnes pr. ekspedition 950,00 Ejerpantebrev, udfærdigelse af nyt 950,00 Ejerpantebrev, påtegning - hvis sagen kører hos os 950,00 Ejerpantebrev, påtegning - alle øvrige 1.100,00 Ejerpantebrev, aflysning 950,00 Frigivelse af sikkerheder 950,00 Panthaverdeklaration, udfærdigelse eller ændringer 600,00 Forsendelse af dokument til andet P.I. 400,00 Modtagelse af underskrift for andet P.I. 400,00 Transport, udfærdigelse 950,00 Transport, notering 950,00 Udlæg, notering 950,00 Byggesyn 1.100,00 Byggelån Stiftelsesprovision, beregnes af max. 1, ,00 Transport af provenue notering pr. stk. 950,00 Garantier Ekspeditionsgebyr - Betalingsgaranti i forbindelse med kontanthandel ejerbolig 900,00 Incl. garantier stillet overfor kreditforeninger for tinglyst pantebrev, forhåndslån m.v. Garantiprovision - Betalingsgaranti i forbindelse med kontanthandel ejerbolig 1, ,00 Beregnes for min 1 måned Ekspeditionsgebyr - efter sagens omfang 900, ,00 Ved garantier på andet end standardformularer i EDB-systemet +900,00 Garantiprovision, TK sagsgarantier, engangsbeløb beregnet for 1 måned 3, ,00 Garantiprovision, Øvr. Krf. sagsgarantier, beregnes LØBENDE, dog for min 1 måned 3, ,00 Garantiprovison, øvrige garantier herunder garanti for forhåndslån 3, ,00 Garantiprovision, hvis garantien er sikret 100% i form af obligationer el. kontant indestående 1, ,00 Deponering Oprettelse af deponeringskonto 400,00 Realkredit Hjemtagelse af realkreditlån, pr. lånesag. Beregnes af max. + gebyr for påtegning m.v. 0, , ,00 Indfrielse af krf.lån, pantebreve,udlæg m.m. samt aflysning - pr stk + evt. gebyr til kreditfor/pantebr.firma 900,00 Ved særligt tidskrævende sager beregnes individuelt gebyr. Ændring af refinansieringsaftale - Totalkredit 750,00 Bestilling af indfrielsesopgørelser hos kreditforeninger + evt. gebyr til kreditforeningen 200,00 Kurssikring, pr. lån 900,00 Tinglysning Tingbogsforespørgsel/attest, pr. forespørgsel 200,00 Digitalisering af ejerpantebrev 400,00 Skifteretsattest lyses som adkomst 2.000,00 Ændring af pantebrevstype (fra realkreditpantebrev til ejerpantebrev) 1.800,00 Rykkerbreve Uanset antal rykkerskrivelser, pr. stk. 100,00 Betalinger til udlandet Checks trukket på Salg af checks i valuta og DKK 150,00 korrespondentbanker Fremsendelse til beneficianten 50,00 Spærring af checks + eventuelle udenlandske omkostninger 250,00 Overførsler EU-overførsel samt SEPA betalinger, manuelt bestilt 40,00 Betalinger fra udlandet - bestilt via Netbank 20,00 Almindelig overførsel i valuta og DKK, pr. overførsel, manuelt bestilt 125,00 - bestilt via Netbank 40,00 Hasteoverførsel i valuta og DKK, pr. overførsel, manuelt bestilt 0, ,00 - bestilt via Netbank 0, ,00 Papirnota (elektronisk nota lægges altid i earkiv) 15,00 Fremskaffelse af oplysninger fra vor kunde, hvis der er mangler i bestilt overførsel 75,00 Rettelse af tidligere sendt overførsel m.v. gebyr max. 350,00 + udl.omk. Betalinger fra udlandet Køb af checks i DKK med kodelinie 0,00 Checks trukket på Køb af checks i DKK uden kodelinie 100, *) tillægges 25 pct. moms 1 af 6

2 indenlandske P.I. Køb af checks i valuta 0, ,00 Checks trukket på Køb af checks i DKK 0, ,00 udenlandske P.I. Køb af checks i europæiske valutaer 0, ,00 Overførsler fra udlandet Køb af checks i andre valutaer 0, ,00 Køb af checks til inkasso 500+porto/udl.omk EU-overførsel samt SEPA betalinger 20,00 Øvrige overførsler fra udlandet, modtaget direkte fra udlandet 30,00 Øvrige overførsler fra udlandet, modtaget via andet dansk pengeinstitut 110,00 Papirnota (nota lægges altid i earkiv) 15,00 Telefonadvisering 50,00 Ukorrekt eller manglende kontonr 50,00 Valutakonti Bankens køb og salg af valuta til kontoen franco Betaling fra og til tredjemand - dog belastes kunden af eksterne omkostninger Køb/salg af kontant valuta til/fra kontoen normalt gebyr normalt tillæg/fradrag Valuta/driftskonti Betalinger til og fra udlandet normalt gebyr Remburser Levering af kontant valuta til/fra kontoen normalt tillæg/fradrag Remburser, import Provision for udstedelse (pct. p.t. påbegyndt måned) 0, ,00 Ændringsprovision 650,00 Udbetalings-/dokumentprovision 0, ,00 Acceptprovision/provision for udskudt betaling, pr. påbegyndt måned 0, ,00 Remburser, eksport Adviseringsprovision 650,00 Inkasso Ændringsprovision 650,00 0, ,00 Inkasso, fra udlandet Inkassoprovision 0, , ,00 Dokumentprovision 0,00 Accept veksel til senere betaling 350,00 Returnering 300,00 Udleveringsgebyr 300,00 Rykningsgebyr 150,00 Ændringer 150,00 Indestående overfor speditør i forbindelse med frigivelse af varer 300,00 Inkasso, på udlandet Inkassoprovision 0, , ,00 Dokumentprovision 0,00 Accept 150,00 Returnering 300,00 Udleveringsgebyr 300,00 Rykningsgebyr 150,00 Ændringer 150,00 Protestgebyr 150,00 Inkasso, gebyrer Incassogebyr, pr. appoint 125,00 Værdipapirhandel Obligationer Aktier Udbetalings-/negotierings/dokumentprovision Ændringer 50,00 Protest 25,00 Provisionsgodtgørelse 51,00 Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på 0,10 kurspoint for hhv. køb og salg. Kurtage beregnes af kursværdi, medmindre andet er angivet: Obligationer, konvertible obligationer, udenlandske obligationer, registreret i VP: Kursværdi < 3 mio.kr. 0, , ,00 Kursværdi > 3 mio.kr. 0,100 Hvor kunden selv handler via Netbank, se afsnit "Netbank" Udenlandske obligationer, ej i VP Kursværdi < 3 mio.kr. 0, , ,00 Kursværdi > 3 mio.kr. 0,150 Futures og optioner på danske obligationer beregnet af nominelt beløb + gebyr til Garantifonden Udenlandske futures og optioner: prisen oplyses i likviditetsafdelingen Pris: Den pris banken opnår på markedet Børsnoterede aktier, beregnes pr. fondskode: Kursværdi < kr , ,00 500,00 0,050 Kursværdi > kr , *) tillægges 25 pct. moms 2 af 6

3 Hvor kunden selv handler via Netbank, se afsnit "Netbank" Unoterede aktier 1, ,00 Aktie- og tegningsretter 1, ,00 Øvrige skandinaviske aktier + evt. udenlandske omkostninger 0, ,00 Øvrige udenlandske aktier + evt. udenlandske omkostninger 1, ,00 Futures og optioner på danske aktier + gebyr til Garantifonden 0,500 Futures og optioner på udenlandske aktier - spørg i likviditetsafdelingen Præmieobligationer Kurtages beregnes pr. fondskode 0, ,00 Præmieobligationer, efterse udtræk 75,00 Øvrige fondsgebyrer Fondsnota Genudskrivning af fondsnota, pr. stk. 25,00 Gebyr for udskrivning af investeringsoversigt, pr. stk. 50,00 Depotpleje Gebyr for depotpleje, af depotformuen 0, ,00 *) Depotadministration Pantebreve Ordinær ydelse 40,00 *) Ekstraordinær ydelse 175,00 *) Ejerskifteafdrag 175,00 *) Påkravsskrivelse 100,00 *) Meddelelse om opsigelse af private pantebreve (incl. fremsendelse til adv.) pr. sag 175,00 *) Korrespondance med garantiselskab (forsikringsgaranterede pantebreve), pr. sag 175,00 *) Behandling af anmodning fra debitor om rykning ved omprioritering 500,00 Egne aktier og interimsbeviser 0,00 VP-Papirer Kontogebyr 50,00 *) Fondskodegebyr, aktier friholdt 25,00 *) Tegning af aktier, pr. transaktion 20,00 Beholdningsændring - herunder udtræk m.v. 20,00 + pr. påbegyndt mio.kr. nom. omsætning pr. transaktion 10,00 Andre ændringer (f.eks. faste oplysninger) 20,00 *) Navnenotering/afnotering 13,00 *) Meddelelser om beholdningsændringer (bl.a. køb/salg, flytning, udtrækning m.v.) 13,00 - kun i earkiv, fravalgt papirkopi via Netbank 8,00 Øvrige meddelelser - herunder adm. bevægelser (bl.a. rente/udbytte, medd. til rettighedshaver ) 13,00 - kun i earkiv, fravalgt papirkopi via Netbank 8,00 Indlæggelse af frigivelse, pr. fondskode 175,00 Indlæggelse af handels-/spørgefuldmagt, pr. depot 175,00 Overførsel af VP-papirer til fremmed P.I., pr. fondskode (maks. pr. depot) 150,00 500,00 Indlæggelse og udtagelse af præmieobligationer, pr. fondskode 20,00 Påtegning på sælgerpantebrev 500,00 *) Øvrige indenlandske papirer Beregnet saldo =< kr beregnes af gns. kursværdi i perioden, min. 0,20% af nom. beløb 100,00 *) (incl. sælgerpantebreve) Beregnet saldo > kr beregnes af gennemsnitlig kursværdi i perioden 0,125 *) Udenlandske papirer Beregnet saldo =< kr , beregnes af gennemsnitlig kursværdi i perioden. 0, ,00 *) Beregnet saldo > kr , ,00 *) Serviceydelser Kontanthåndtering, erhverv Modtage indbetalinger v/kassen - pris afhænger af antal indbetalinger og beløb, pr. år 1.800,00 Døgnboks Pris afhænger af antal døgnbokse og beløb pr. år. Vejl. pris - 30 kr. pr. pose min. 900,00 Kasse - indbetaling Indbetaling ved kassen til 3. mands konto 30,00 Bankbokse Oprettelse 450,00 (incl. 25% moms) Selvbetjeningsboks, pr. år 450,00 Dobbelbankboks, lille, pr. år 550,00 Dobbelbankboks, stor, pr. år 700,00 Sparebøsser Elefant - udleveres i.f.m. oprettelse af børneopsparing og jackpot til kunder u/14 år 0,00 PBS Tilbageførsel af betaling på kundens eller bankens foranledning 200,00 FIN Kreditor, pris pr. år (gælder også for kunder der er tilmeldt Netbank Erhverv) 250,00 Pr. udleveret indbetalingskort 0,75 Godkendelse af FI-kort hos PBS 450,00 BET-betalinger FI/girokort ved skranken 40,00 FI/girokort konvoletbetaling 10,00 Overførsel uden advisering i DKK 15,00 - i øvrige valutaer 40,00 Overførsel med advisering i DKK 25,00 - i øvrige valutaer 60,00 Checkbetaling 35,00 Tillæg for kvittering til afsender 15,00 Betaling via Nationalbanken Overførsel min kr. 250,00 Afvisning af indlagt betaling 25,00 Besked-service Besked-service som sms eller via Medarbejderportal - se også under "Netbank privat" 0,00 Budget Oprettelse/årlig gennemgang af kundebudget 800, *) tillægges 25 pct. moms 3 af 6

4 -yderligere ændringer samt udskrifter af budgettet pr. stk 250,00 Budget via Netbanken, pr. år 25,00 Bilbogen Opslag pr. stelnummer 200,00 Bilagsoplysninger m.v. Pr. time kr. 900,00 - (generel pris ved særlige forespørgsler) Min. 300,00 Kontofuldmagt - ændring Kun erhvervskunder/foreninger. Ved samtidig ændring af netbankfuldmagter kræves kun 1xgebyr Pengesæk Indhold + 50,00 Møntsæt Indhold + 30,00 Forskud Udbetaling af forskud 250,00 Hævning på Aktionær- Ved mere end én hævning pr. kvartal, gebyr pr. hævning 50,00 opsparing og VB-opsparing Revisorforespørgsler Telefoniske forespørgsler fra revisor på stillede sikkerheder Min. 300,00 200,00 Skriftlige forespørgsler fra revisor på stillede sikkerheder - efter timepris kr. 900 Min. 800,00 Periodeopgørelse Produktion og forsendelse af periodeopgørelse, pr. udskrift 300,00 SMS-service Saldooplysning som sms (kunden betaler normal sms takst for afsendelse af sms til 1203) 0,00 Soliditetsforespørgsel Indhentning af oplysninger pr. brev eller telefonisk 500,00 (+ svarende P.I. evt. gebyr og øvrige omkostninger) Soliditetsbesvarelse Besvarelse af oplysning 700,00 Besvarelse af oplysning - hvis medlem af Lokal P.I. 500,00 Besvarelse af oplysning - samme dag 900,00 Veksling af mønter Møntafhentning og veksling for forretninger uden daglig omsætning via banken 1,000 75,00 Telefonoplysning Oplysning om saldo pr. telefon 25,00 Checks Checks Returnering af dækningsløse checks, pr. check 350,00 Kontramandering af checks 250,00 Rekvisition af indløste checks, pr. check 200,00 Kunders forbrug af checks pr. stk. 5,00 Brevchecks - pr. 25. stk. 150,00 Gavechecks Pr. stk. 35,00 Pr. stk. incl. gavetelegram 45,00 ID kort Udstedelse pr. stk. 250,00 Udskrifter Porto og forsendelsesomk. Papirudskrift fravalgt via Netbank 0,00 Kort Alle øvrige pr. udskrift uanset udskriften udløses af fuld side eller ikke 15,00 Pr. udskrift udskrevet i banken 35,00 dog ikke for kapital- og ratepension, jackpotkonti og klassekonti Pr. udskrift udskrevet i banken til erhvervskunder, der har fravalgt udskrift 35,00 Kopi af udskrift 35,00 Årsudskrift 15,00 Årsudskrift kun i earkiv - fravalgt papirkopi i netbank 7,00 Årsudskrift kun i earkiv - kunder år - ung i VB 0,00 Interne hævekort Internt hævekort 0,00 Jackpotkort 0,00 Erstatningskort 150,00 Brug af interne hævekort/jackpotkort i andre pengeautomater, pr. hævning 5,00 Dankort Årligt abonnement 0,00 Erstatningskort 150,00 Rekvirering af notakopi 100,00 Udbetaling i egne pengeautomater 0,00 Udbetaling i andre pengeautomater i DK 3,00 Udbetaling i andre pengeautomater i DK, for kunder med ung.løn 0,00 Hastebestilling af kort med PIN-kode, pr. kort 175,00 Genbestilling af PIN-kode 0,00 Spærring på grund af overtræk/misbrug 200,00 Fælles PIN-kode til flere kort 0,00 VISA-Dankort VISA/Dankort, årligt abonnement 150,00 VISA/Dankort årige, årligt abonnement 0,00 VISA/Dankort med kundedesign, (engangsbetaling ved kortbestilling) 150,00 Erstatningskort 150,00 Udbetaling i egne automater 0,00 Udbetaling i andre pengeautomater i DK 3,00 Udbetaling i andre pengeautomater i DK for kunder med ung.løn 0,00 Clearing mellem udland og Danmark *) tillægges 25 pct. moms 4 af 6

5 Europa: middelkurs + 1,0% Andre: middelkurs + 1,5% Rekvirering af notakopi 100,00 Hastebestilling af kort med PIN-kode, pr. kort 175,00 Kurérforsendelse af kort til lande uden for Norden, EU, Liechtenstein og Schweiz 350,00 Spærring på grund af overtræk/misbrug 200,00 Genbestilling af PIN-kode 0,00 MasterCard MasterCard Standard, årligt abonnement 150,00 (både privat og business) Mastercard Standard, UDEN FORSIKRING årligt abonnement 0,00 MasterCard Guld, årligt abonnement 975,00 MasterCard Platinum, årligt abonnement 1.275,00 MasterCard Platinum incl. Priority Pass kort, årligt abonnement 1.475,00 Familiekort Standard 100,00 Familiekort Guld 150,00 Familiekort Platinum 200,00 Familiekort Platinum incl. Priority Pass kort, årligt abonnement 400,00 Kurérforsendelse af kort til lande uden for Norden, EU, Liechtenstein og Schweiz 350,00 Erstatningskort, uanset type 150,00 Hastebestilling, uanset type 250,00 Udbetaling i bankens egne pengeautomater 20,00 Udbetaling i andre pengeautomater i DK 50,00 Udbetaling i udenlandske pengeautomater 0,750 50,00 Genbestilling af PIN-kode Fælles PIN-kode til flere kort - gratis idet der opkræves alm årsabonnement ved bestilling af nyt kort 0,00 0,00 MasterCard Debit MasterCard Debit Young (13-17 år) 0,00 (både privat og business) MasterCard Debit Silver (18-29 år) 75,00 MasterCard Debit Standard 150,00 MasterCard Debit Guld 975,00 MasterCard Debit Platinum 1.275,00 MasterCard Platinum incl. Priority Pass kort, årligt abonnement 1.475,00 MasterCard Debit, eget design (engangsbetaling ved bestilling af kort 150,00 Erstatningskort, uanset type 150,00 Hastebestilling, uanset type 250,00 Kurérforsendelse af kort til lande uden for Norden, EU, Liechtenstein og Schweiz 350,00 Brug i forretninger 0,00 Udbetaling i bankens egne pengeautomater 0,00 Udbetaling i andre pengeautomater i DK (Jackpot/ung.løn: de 3 første trk. pr. måned. er gratis - Young/Silver) 5,00 Udbetaling i udenlandske pengeautomater Fælles PIN-kode til flere kort - gratis idet der opkræves alm årsabonnement ved bestilling af nyt kort, 1,000 30,00 0,00 Valuta Valuta Køb fra kunder, pr. ekspedition - gratis for aktionærer med min 10 stk. aktier i Vestfyns Bank 40,00 Salg til kunder, pr. ekspedition - gratis for aktionærer med min 10 stk. aktier i Vestfyns Bank I pengeautomaten: Salg til kunder, pr. ekspedition - gratis for aktionærer med min 10 aktier i Vestfyns Bank 40,00 30,00 Rejsechecks Køb fra kunder, pr. ekspedition (dog ikke tilbagekøb), 20 kr. pr. check dog pr. eksp. 40,00 Netbank - privat Oprettelse 0,00 Månedligt abonnement 0,00 Indenlandsk overførsel/indbetalingskort uden advisering 0,00 Indenlandsk overførsel/indbetalingskort med advisering 15,00 Indenlandsk overførsel i EURO uden advisering 20,00 Indenlandsk overførsel i EURO med advisering 35,00 Check i DKK inkl. fremsendelse til modtager 20,00 Kvittering til afsender for inden- og udenlandske overførsler (nota lægges altid i earkiv) 15,00 EU-betaling/SEPA-betaling, pr. overførsel/betaling uden advisering 20,00 EU-betaling/SEPA-betaling, pr. overførsel/betaling med advisering 35,00 Alm. betaling til udlandet i valuta og DKK 40,00 Handel med obligationer, danske - kurtage af kursværdi 0,100 50,00 Handel med dansk, norsk og svensk noterede aktier - kurtage, af kursværdi 0,150 50,00 Handel med aktier på udvalgte børser i Tyskland, Schwiez, Storbrit. og USA - kurtage af kursværdi 0, ,00 NB!! Derudover børsafgift ved køb af aktier i Storbritanien 0,500 Realkursabonnement, månedligt abonnement, 10,00 *) *) tillægges 25 pct. moms 5 af 6

6 Markedsdybdeklik, pris pr. klik, 0,25 *) Budget, pr. år 25,00 Budget pr. år for kunder med ung.løn (18-29 år) 0,00 Besked-service som sms eller - se også afsnit "Besked-Service" 0, *) tillægges 25 pct. moms 6 af 6

Prisliste Fynske Bank

Prisliste Fynske Bank Kontooprettelse Oprettelse af konto til privat 0,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til erhverv 500,00 kr. pr. 07.07.14 Oprettelse af konto til foreninger 500,00 kr. pr. 07.07.14 FI/girokort ved skranken

Læs mere

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017

Prisliste Fynske Bank, gældende pr. 1.juli 2017 Værdipapirhandel i filial Aktionær Ung, 18- Obligationer Kurstillæg/-fradrag Pris: kursværdi under 5 mio.kr. afregnes til bankens opnåede markedskurs med et tillæg/fradrag på maks 0,20 kurspoint for hhv.

Læs mere

19. november 2014 GEBYRSATSER

19. november 2014 GEBYRSATSER 19. november 2014 GEBYRSATSER Betalingsformidling Beløbsoverførsel til fremmed pengeinstitut (gratis via Netbank 30,00 pr. overførsel og ved faste betalinger) Beløbsoverførsel, fremsendelse af kvittering

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner

Prisliste over bankens serviceydelser Priser i danske kroner liste over bankens serviceydelser er i danske kroner Særlig Indlån - Pensionsopsparing Administration af pensionskonti Overførsel 75 Delvis udbetaling i utide. Delvis udbetaling efter 60 år. Ophæv i utide

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 1.4.2014 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning af brevcheck 10,00

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi

Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008. Den daglige økonomi Priser for serviceydelser - Privatkunder Gælder fra 21. oktober 2008 Prislisten omfatter de mest almindelige serviceydelser til privatkunder i Nordea Bank (Danmark) En del af priserne afhænger af, om du

Læs mere

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 %

Obligationer: Kursværdi til og med kr ,00 0,15 %; min. kr. 150 og maks. kr Kursværdi over kr ,00 0,10 % Gebyroversigt Nedenstående gebyrer er gældende pr. 01.7.2017 Gebyroversigten indeholder oplysninger om BIL Danmarks standard gebyrer. Banken kan uden varsel sætte gebyrer ned. Banken kan også uden varsel

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Serviceydelser, prisliste pr

Serviceydelser, prisliste pr Indbetalingskort Omgående betaling - via Sparekassen Betaling min. 3 dage senere end indlevering - via Sparekassen Betaling - via netbank uden kvittering gratis Betaling - via netbank med kvittering eller

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Prisliste 12. maj 2014

Prisliste 12. maj 2014 Prisliste 12. maj 2014 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Bankbog Pr. kvartal 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013

Prisblad for Frøs Herreds Sparekasse 01.01.2013 Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 25,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Mortifikation 250,00 straks Spærring 200,00 straks Udskiftning af bogkort 10,00 straks Checktransaktionsgebyrer Indløsning

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere.

Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Prisinformation Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se priserne, som Nordfyns Bank beregner overfor forbrugere. Indlån Udlån Investering Betalinger Serviceydelser Kort og mobilpenge Netbank / Mobilbank

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Prisinformation Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse

Læs mere

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER

OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER OVERSIGT OVER SERVICEYDELSER CHECKS Procentsats Beløb Salg af egne checks... 35,- Salg af egne checks, incl. forsendelse... 40,- Salg af egne checks, incl. telegram... 40,- Reklamechecks... 160,- dog gratis

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

PRISER PRIVAT GENERELT

PRISER PRIVAT GENERELT INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 2 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 5 Pension 5 Selvbetjening

Læs mere

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse

Serviceydelser 2013. Indholdsfortegnelse Serviceydelser 2013 Andelskassen F æ l l e s k a s s e n Bülowsvej 48A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816

Prisbog. Gebyr. Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Prisbog Gebyr Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa CVR.nr. 40713816 Indhold 1. Lån og kredit 1... 3 1.1 Noter Lån og Kredit... 4 2. Realkredit 1... 5 2.1 Noter Realkredit... 5 3. Indlån og koncepter

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 8 Pension 8 Selvbetjening

Læs mere

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20

PRIVAT FRI 3. Lån og kreditter 4. Betalinger og overførsler 9. Betalingskort 10. Værdipapirhandel/Investeringspleje 15. Netbank/mobilbank 20 Indhold PRIVAT FRI 3 Lån og kreditter 4 Betalinger og overførsler 9 Betalingskort 10 Værdipapirhandel/Investeringspleje 15 Netbank/mobilbank 20 Forsikringer 22 Kundeboks 22 Øvrige serviceydelser 22 Pantebreve

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse

Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Serviceydelser for Dronninglund Sparekasse Gældende pr. 01.08.2015 Indholdsfortegnelse Side Almindelig serviceydelser 1-3 Opb.af værdipapirer i depot 4 Værdipapirhandel 5 Kort 6-8 Lån og kreditter generelt

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13

Prisliste. 1. maj 2016. Side 1 af 13 Prisliste 1. maj 2016 Side 1 af 13 Service / ekspedition Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås med nøgle + kort Pr. sæt 3.000,00 * Boksleje, betales

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 10 Pension 10 Selvbetjening

Læs mere

Priser for SEB Private Banking Juni 2009

Priser for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking Juni 2009 er for SEB Private Banking, 17. april 2009 Alle satser er gældende, indtil SEB fastsætter nye. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Landemærket 10 Telefon Telefax Internet

Læs mere

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.

GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012. Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan. GEBYRER M. M. Gældende fra 01.03.2012 Højevej 18 Astrup 6900 Skjern Telefon 9648 7000 Telefax 9648 7019 Web-site: www.faan.dk E-mail: info@faan.dk Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.30-16.00 Torsdag til

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015

Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Nordjyske Bank Prisbog del 1 - pr. 15.12.2015 Emne Pris i % eller kr. Min/max Moms Bemærkninger 2. Betalinger 2.1 Betalinger ved skranken 2.2 Øvrige betalinger i danske kroner 2.3 Indenlandske betalinger

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort

Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Almindelige serviceydelser pr. 3. september 2015, visse Netbank ydelser pr. 1. oktober 2015 og pr. 3. december 2015 for MasterCard kreditkort Københavns Andelskasse Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og

Læs mere

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12

Prisliste. 1. januar 2015. Side 1 af 12 Prisliste 1. januar 2015 Side 1 af 12 Service / ekspedition Bankbog Konti med bankbog Pr. kvartal forud 30,00 Boks Boks, oprettelse Pr. boks 375,00 * Boks, opboring Pr. opboring 1.500,00 * Boks, ny lås

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER...

INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER LÅN OG KREDITTER VALUTA OG UDLAND ERHVERV... 11 ØVRIGE GEBYRER... ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SIDE 1 INDHOLD ALM. BRAND BANK PRISER FOR SERVICEYDELSER SERVICEYDELSER Konto... 2 Kontoopgørelse... 2 Kontoudskrifter... 2 Betalingskort... 3 Saldooplysninger...

Læs mere

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk

Prisinformation. Almindelige serviceydelser. www.sparv.dk Prisinformation Almindelige serviceydelser www.sparv.dk Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Sparekassen Vendsyssel beregner over for primært forbrugere for diverse typer af serviceydelser

Læs mere

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning

Kontopakker Pris i DKK Bemærkning Kontopakker Prisliste - Forbrugere Bolig Danmark Løn skal indgå på kontoen samt have finansiering af dansk ejereller andelsbolig igennem Swedbank Danmark Sundspendlere 35,00/måned* Løn skal indgå på kontoen

Læs mere

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort

INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort INDHOLD Side DAGLIG ØKONOMI 2 Boks 2 Checks i danske kroner 2 Giro-/indbetalingskort 2 Kasseekspedition 2 Kort 3 - Dankort og Visa Dankort - MasterCard - MasterCard Debit Overførsler 11 Pension 11 Selvbetjening

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 01.01.2018. Kortbestilling - Mastercard Debit Mastercard Debit, kortbestilling * 150,00 straks pr. 2.1.2018 Mastercard Debit, kortbestilling

Læs mere

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december.

UDLÅN. Rentetilskrivning Indlån Renten tilskrives helårligt pr. 31. december. 2. juli 2010 Rentesatser INDLÅN Pålydende rente P.A. UDLÅN Pålydende rente P.A. Nominel rente P.A. Løbende prov. Etabl. prov. Årlige omk. ALMINDELIGE INDLÅN uden bankbog Lønkonto Privat Aktionær DiBa Plus

Læs mere

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016

PRISOVERSIGT - gældende fra 1. marts 2016 PRISOVERSIGT - gældende fra. marts 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Prisblad for Frøs Sparekasse

Prisblad for Frøs Sparekasse # et godt sted at være Prisblad for Frøs Sparekasse Anførte satser er gældende pr. 15.1.2017. Bøger Bog glemt gentagne gange - pr. gang 50,00 straks Bortkomsterklæring 150,00 straks Spærring 200,00 straks

Læs mere

Serviceydelser Privat

Serviceydelser Privat Serviceydelser Privat Konto Kontogebyr Kontoudskrift på papir (inkl. forsendelse): - v/årsskifte - v/rentetilskrivning, fuld side, samt opgørelse - v/aftalt frekvens - v/brug af Visa/Dankort Kopi af tidligere

Læs mere

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk

Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto. Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk Kontogebyr Kontogebyr løbende pr. måned - Basis Betalingskonto NetBank tilknyttet Basis Betalingskonto koster 50 pr. md. Kontogebyr løbende pr. måned - Basiskonto Gældende pr. 1. oktober 2016 for bestående

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016

Prisoversigt - gældende fra 1. januar 2016 Prisoversigt - gældende fra. januar 206. Gratis ydelser Side 2 2. Ydelser ved kassen side 2 3. Diverse ydelser side 3 4. Indlån, pension mv. side 3 5. Netbank side 3 6. Unge kunder Side 4 7. Udenlandske

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Faaborg

Prisbog. for Sparekassen Faaborg Prisbog for Sparekassen Faaborg Pr. 17. oktober 2012 17. oktober 2012 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 1. juli 2014 Prisinformation I denne prisinformationen finder du en oversigt over priserne på rentesatser og serviceydelser for hovedsagelig privatkunder i

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 23.05.2012 Betalinger til udlandet Overførsler SWIFT økonomi (3 bankdage) via webbank DKK 30.00 * Ved manuel bestilling over skranken DKK 40.00 * EUR-betalinger indenfor

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.07.2013 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Check Konto

Læs mere

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION

SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION SAXO PRIVATBANK PRISINFORMATION Saxo Privatbank - Prisinformation 7. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE SERVICEYDELSER Check... 3 Betalingsformidling... 3 Øvrige priser... 3 Kontoudskrift... 3

Læs mere

Nye Priser pr. 1. marts 2016

Nye Priser pr. 1. marts 2016 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2016 Nye Priser pr. 1. marts 2016 Du kan opnå fordele som kunde i øns Bank, hvis du vælger at samle alle dine bankforretninger hos os. Hvis

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 250,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2014 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 28,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Forkortelse Betydning Betalingsformidling

Forkortelse Betydning Betalingsformidling Prisliste pr. 20. april 2015 Denne prisliste indeholder priser for samtlige almindeligt forekommende serviceydelser i Hvidbjerg Bank. Vore medarbejdere uddyber gerne, hvad der er omfattet af de enkelte

Læs mere

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015

Hals Sparekasse. Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Hals Sparekasse Prisinformation Gældende fra 25. marts 2015 Indlån 25. marts 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Anfordringskonto 0,000% 0,000% Budgetkonto 0,000% 0,000% Foreningskonto

Læs mere

Priser for SEB Wealth Management

Priser for SEB Wealth Management er for SEB Wealth Management 1. september 2013 Indlån og udlån SEB s pengemarkedsrente (herefter benævnt SPM) er variabel og fastsættes på baggrund af Nationalbankens T/N-rente (Tomorrow/Next), som opdateres

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort, i

Læs mere

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018

Gebyrer. Gældende fra 1. februar 2018 Gebyrer Gældende fra 1. februar 2018 Visa/Dankort og Visa Debit Årligt kortgebyr... 0 kr. Hævning i automat i åbningstid *)... 1,50 kr. Hævning i automat uden for åbningstid *)... 2,50 kr. Spærring af

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege - CVR-nr. 65746018. 01.03.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort ***) kr 35,00 Indbetalingskort,

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Priser for udenlandske betalinger pr. 04.08.2014 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv.

Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Gebyroversigt Denne gebyroversigt indeholder oplysninger om Folkesparekassens priser på diverse typer af serviceydelser mv. Priserne kan ændres af Folkesparekassen i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00

Boks Oprettelse kundeboks kr 275,00 øns Bank A/S, Storegade 29, 4780 Stege CVRnr. 65746018. 01.05.2015 Pris Bankbøger Bankbog pr. kvartal kr 80,00 Betalinger, overførsler for egne kunder Indbetalingskort kr 35,00 Indbetalingskort, i kuvert,

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. februar 2016 - 28-01-2016. Design: Jean Marc Wolf 28-01-2016 folder - er gældende pr. 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr

Udland Priser for udenlandske betalinger pr Priser for udenlandske betalinger pr. 29.06.2016 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS: EU-betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000, ikke haste,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførelser via medarbejderbetjening Overførelser

Læs mere

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver...

DIVERSE GEBYRER. OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank. Manuel straksoverførsel ved rådgiver... SIDE 5 DIVERSE GEBYRER OPRETTELSES- OG ÆNDRINGSGEBYR FOR LÅN/KREDITTER PenSam Bank 1,50 % oprettelsesgebyr/bevillingsprovision af det samlede lånebeløb - minimum 50 maksimalt 6.00 Udfærdigelse af sikkerhedsdokumenter

Læs mere

Prisliste Salling Bank 01.07.2015

Prisliste Salling Bank 01.07.2015 Nem Hverdag Betalingerm a) Betaling af giro/fi kort pr. stk. 40 a) Interne overførsler (gratis BudgetService) pr. stk. 15 a) Overførsel til konto i andet pengeinstitut pr. stk. 40 Overførsel via Nationalbanken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne.

Indholdsfortegnelse. I denne prisbog kan du se Den Jyske Sparekasses priser, som opkræves hos forbrugerne. Indholdsfortegnelse I denne prisbog kan du se s priser, som opkræves hos forbrugerne. Almindelige serviceydelser... Side 1 Betalinger Betalingsservice Overførsler via medarbejderbetjening Overførsler via

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til vores almindelige forretningsbetingelser. Prisinformation Generelt Denne prisinformation indeholder oplysninger om de priser, som Jutlander Bank A/S beregner overfor primært forbrugere af diverse typer af serviceydelser mv. Områder Rentesatser

Læs mere

Prisbog. for Sparekassen Fyn

Prisbog. for Sparekassen Fyn Prisbog for Sparekassen Fyn Pr. 1. oktober 2014 1. oktober 2014 Side 2 af 45 Indholdsfortegnelse Klik i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til den oversigt, du vil vide mere om. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Basisbanks prisliste. Priser

Basisbanks prisliste. Priser Basisbanks prisliste Netbanken... 2 Basispakken... 3 Visa/Dankort... 5 MasterCard Debet... 6 MasterCard Guld (kan ikke nyoprettes)... 7 MasterCard (kan ikke nyoprettes)... 10 Omregningskurser kortbetalinger

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Prisbog. Østjydsk Bank

Prisbog. Østjydsk Bank Prisbog Østjydsk Bank 1 Indhold Rentesatser - indlån... 3 Rentesatser - højrenteprodukter... 5 Rentesatser - udlån... 6 Gebyrer... 8 Depot & Fonds... 8 Aktier... 8 Obligationer... 8 Pantebreve... 9 Finansielle

Læs mere

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf

Gebyrfolder. - Gebyr er gældende pr. 1. juni 2014 - 20-01-2015. Design: Jean Marc Wolf 20-01-2015 folder - er gældende pr. 1. juni 2014 - Design: Jean Marc Wolf Indholdsfortegnelse Konto- og boliggebyr indlån udlån og kredit bolig / bil Betalingsformidling Betalingsformidling Betalingsformidling

Læs mere

Serviceydelser

Serviceydelser Konti Serviceydelser 03.01.2018 Oprettelse af konto *2) *4) Kontogebyr Kontoudskrift i e-boks Kontoudskrift på papir, pr. stk. 40,00 kr. Årsoversigt, papir eller e-boks Ekstra kontoudskrift/årsoversigt

Læs mere

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015

Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Priser for serviceydelser Gældende fra 01/05 2015 Indhold 1. Daglig økonomi:... 2 1.1 Lønkonto... 2 1.2 Indbetaling/Udbetaling i kassen:... 2 1.3 Checks:... 2 1.4 Bøger:... 2 1.5 Netbank mv. : (se også

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere