SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES"

Transkript

1 SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive tilbagemeldinger fra beboerne, som er glade for den nye service. Leon Meldengaard, der er varmemester i Gillesager/Lindeager, har været med til at afprøve systemet og bekræfter beboernes tilfredshed. Jeg mener det er et rigtigt godt værktøj. Jeg har kun brugt det et par gange, men jeg vil helt sikker bruge det mere fremover, fortæller han og fortsætter, vi sendte blandt andet en sms om, at vaskeriet var lukket, hvor flere beboere meldte tilbage, at det var en rigtig god service. Der har umiddelbart ikke være nogen negative tilbagemeldinger på projektet. På ejendomskontorene i afdelingerne har de også oplevet en positiv effekt som følge af projektet. Her har der været langt færre opkaldt fra beboerne sammenlignet med tidligere. Også snerydning af blevet lettere, da beboerne via sms erne kan blive informeret om at flytte cykler og lignende, så snerydderen lettere kan komme til. Det sms-pilotprojekt, der har kørt i cirka to måneder henover efteråret, er nu blevet evalueret og viser sig at fungere. Gillesager/Lindeager, AB Vest, VA 6 Vest og Toften har fungeret som pilotafdelinger og har afprøvet det nye system til at informere beboerne via sms i flere forskellige anledninger. Beboerne er positive I afdelingerne har de blandt andet brugt sms erne til at informere beboerne om lukning af vand og varme i ejendommene. Systemet har også været brugt til at minde om et fællesmøde, hvorefter over 50 pct. af beboerne mødte frem. Også lukning af ejendomskontorene i forbindelse med medarbejderdag og jul er blevet annonceret via sms erne. Tilbydes til alle boligafdelinger Historikken viser at mellem 70 og 80 pct. af hustandende i de tre pilotafdelinger har modtaget en sms. Det lever fint op til det, som leverandøren af systemet havde oplyst på forhånd, fortæller Søren Scheller, der er it-chef i BO-VEST og projektleder for pilotprojektet. I projektgruppen som har arbejdet med afprøvningen af systemet er der stor enighed om, at systemet bør anvendes på ejendomskontorerne i alle BO-VESTs boligafdelinger, da alt tyder på, at de kan have stor glæde af at benytte systemet til at informere og varsle beboerne i forskellige anledninger. Udbredelsen af systemet igangsættes efter planen i løbet af januar eller februar måned, hvor alle ejendomskontorer vil blive tilbudt at anvende det nye system. 1

2 VISIONÆRT OPLÆG TIL HELHEDSPPLAN FOR BLOKLAND En fysisk helhedsplan er på vej i Blokland. Den skal skabe et nyt og forandret Blokland og har som VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING overordnet mål at styrke afdelingens konkurrenceevne. Blokland har gennem en årrække deltaget i en boligsocial helhedsplan. Nu er tiden ved at være kommet til en fysisk helhedsplan. Igennem nogle år er der afdækket omfattende behov for renovering og tiltag, der vil gøre afdelingen mere attraktiv for både nuværende og kommende beboere. På den baggrund har Landsbyggefonden meddelt tilsagn om huslejestøtte og opfordret til, at der blev udarbejdet et oplæg til en foreløbig helhedsplan, der kunne fremlægges for kommunalbestyrelsen i Albertslund inden udgangen af Gode potentialer skal udnyttes Med bistand fra Witraz Arkitekter, og i samarbejde med afdelingsbestyrelsen, er der blevet udarbejdet et meget ambitiøst oplæg til en helhedsplan. Visionen for Blokland er, at bebyggelsen i fremtiden er et attraktivt og trygt boligområde, der kan tiltrække og fastholde beboere. Det skal ske gennem den fysiske genopretning, ved bedre boligkvalitet, bredere boligtilbud, bedre tilgængelighed og øget fokus på energi og bæredygtighed. Det vil ske i samspil med den boligsociale helhedsplan fra ABC, som Blokland er en del af. Et nyt og forandret Blokland Den foreløbige helhedsplan rummer planer om et nyt og fuldstændigt forandret Blokland. Det er tanken, at en række boliger skal nedlægges, så der bliver skabt et færdselsstrøg, der binder bebyggelsen sammen og gør den mere åben. Facaderne vil blive udskiftet, og der vil blive etableret tagboliger flere steder, så den lange blok kommer til at fremstå som enkelte huse, der er bygget sammen. Anlæggelse af haver, tagterrasser og altaner er ligeledes en del af planen. FORELØBIG FYSISK HELHEDSPLAN 2012 OKTOBER 2012 Et bud på et muligt resultat af en fysisk helhedsplan i Blokland AFD. 7 BLOKLAND BILAG 1 Der vil blive sammenlagt, ombygget og tilbygget boliger for at skabe et bredere udbud af forskellige boligtyper. Det vil tilsammen skabe flere beboelseskvadratmeter i bebyggelsen. Også et nyt fælleshus og et nyt ungdomsområde med en multibane, der kan bruges til boldspil eller andre aktiviteter er på tegnebrættet. Blokland har store grønne fællesarealer, samt en attraktiv beliggenhed, tæt på både S-tog, indkøb og kulturelle tilbud. Der eksisterer potentialer, der kan bygges videre på, og det er det, helhedsplanen skal være med til at sætte i gang. Stor opbakning Oplægget har fået stor opbakning fra beboerne på velbesøgte beboermøder og VA s bestyrelse har ligeledes tilsluttet sig planen. På et møde den 11.december 2012 besluttede kommunalbestyrelsen at anbefale oplægget til helhedsplanen overfor Landsbyggefonden. Oplægget er nu sendt til Landsbyggefonden til videre behandling. I løbet af foråret vil der være en nærmere drøftelse med Landbyggefonden for at få en afklaring af, i hvilket omgang helhedsplanen kan blive realiseret indenfor de økonomiske støttemuligheder. 1 2

3 FEM HELDIGE VINDERE Blandt 250 indsamlede spørgeskemaer om frivilligt arbejde i BO-VEST er der nu udtrukket fem heldige vindere af en flot købmandskurv. BRØNDBY STRAND FOR FREMTIDEN 250 beboerdemokrater og frivillige har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, der skal kortlægge det frivillige arbejde i BO-VEST. I spørgeskemaet er der stillet en række konkrete spørgsmål om det frivillige arbejdes omfang og funktion ude i afdelingerne. Desuden er de frivillige blevet spurgt om gode råd til, hvordan de mener, der kan rekrutteres flere frivillige. Samlet set skal spørgeskemaundersøgelsen bidrage til at styrke det frivillige arbejde i BO-VEST fremadrettet. Blandt de mange deltagere er der nu udtrukket følgende vindere i lodtrækningen om fem flotte købmandskurve til en værdi á 500 kr.: Lena Toftlund (Banehegnet), Birgitte Mortensen (Gillesager), Gitte Larson (Hyldespjældet), Poul Evald Hansen (Galgebakken) og Peter Weidich (Hyldespjældet). Vinderne har fået direkte besked. Tak til alle, der deltog. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret for BO-VEST-bestyrelsen i starten af Der vil derefter blive fulgt op på undersøgelsen med en artikel i et af de kommende nyhedsbreve. I Brøndby Strand er en ny boligsocial helhedsplan med navnet Brøndby Strand for Fremtiden kommet godt i gang. I Brøndby Strand er en ny periode med et boligsocialt projekt godt i gang. Som det var tilfældet med den forrige helhedsplan, der blev afsluttet i sommer, er der i den nye helhedsplan fokus på det forebyggende arbejde med børn og unge. Og netop dette arbejde har meget højt prioritet. Men ønsket er også, at der arbejdes målrettet med områdets eksterne image og med frivillighed. Mange frivillige har været med i mange år, og der vil snart skulle foretages et generationsskifte. Ambitionerne på områdets vegne er dog heldigvis intakte, så der er brug for både flere og nye frivillige. Det går godt i Brøndby Strand, og hvis den udvikling fortsætter, vil det nok være sidste gang, der kommer ekstraordinære boligsociale midler til bydelen. Derfor vil man også arbejde meget med forankring af projektet. Både organisatorisk og på aktivitetsniveau. Den boligsociale helhedsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem ni almene boligafdelinger fordelt på fem boligselskaber og Brøndby Kommune. De gode traditioner for samarbejde fortsættes, og i mange sammenhænge er det De 9 (samarbejdsforum for de ni afdelingsbestyrelser), der går forrest og udstikker kursen for arbejdet. 3

4 VINDERE AF ÅRETS BEBOERPRISER Omkring 60 forventningsfulde beboere fra boligområderne under ABC var i slutningen af 2012 mødt op for at kåre årets beboere Arrangementet var samtidig en markering af afslutningen for denne periode for Albertslund Boligsociale Center (ABC). ABC fortsætter i en ny periode fra 1. januar 2013 og fire år frem. Albertslund Syd er dog ikke en del af den nye bevilling og derfor var arrangementet også en afslutning på det boligsociale arbejde i Syd. Indsats blev hyllet Den officielle del af arrangementet startede med taler af borgmester Steen Christiansen, administrerende direktør for BO-VEST Ulrik Brock Hoffmeyer samt Områdesekretariatsleder i ABC Trine Sander. De hyldede alle den store indsats, som de mange frivillige yder i en række forskellige sammenhænge. De tre priser, der skulle uddeles, var årets ildsjæl, årets nabo samt årets brobygger. Tre priser Årets ildsjæl blev Lizzie Bollmann fra Albertslund Nord. Hun modtog prisen grundet sit engagement og omhu i arbejdet som frivillig i nyttehaverne i Albertslund Nord. Årets brobygger blev ikke bare én men hele 11, da prisen gik til Genbrugsdamerne, der yder en kæmpe indsats som frivillige i genbrugsbutikken i Kanalens Kvarter. Butikken har eksisteret i mere end 25 år. I den tid har den skabt liv og stemning i bydelen og samtidig tjent et godt formål. Najet Rashid kunne tage imod prisen som årets nabo. Hendes nabo havde indstillet hende til prisen fordi hun trods et travlt liv med mand, seks børn og et barnebarn, hvor hun også har kæmpet med blandt andet sygdom og arbejde, stadig har overskud til sin nabo. Et ord med på vejen Efter uddelingen af priser var der et par ord til de tre boligsociale viceværter i Syd, der slutter nu med årets udgang. Afslutningsvist kunne man få en snak med sin nabo eller andre af de fremmødte. 4

5 E-FLYT KLAR TIL IMPLEMENTERING E-flyt har stået sin prøve i BO-VEST og er nu klar til at blive implementeret i alle afdelinger. Fordelen for beboeren er, at man med det samme får en kopi af synet med et overslag over, hvad der skal rettes op på i boligen. Derved får beboeren også et prisoverslag med det samme, fortæller driftschef i BO-VEST Gert W. Pedersen. Det elektroniske flyttesyn har været testet i en lille håndfuld afdelinger, inden det bliver sluppet løs i hele BO- VEST. Susanne Palstrøm, afdelingsleder i Galgebakken, har haft det elektroniske flyttesyn på prøve i tre måneder. Inden længe vil alle afdelinger i BO-VEST arbejde med elektronisk flyttesyn. Fremover vil det være slut med endeløse rækker af papirer, der skal udfyldes. I stedet vil flyttesynet blive noteret på en tablet, hvor synsmedarbejderen nemt og enkelt kan manøvrere rundt og udfylde fejl og mangler, og det der nu ellers skal udfyldes. Det er fantastisk. Det er nemt og enkelt, og så kører det faktisk helt automatisk. Man glemmer ikke noget, og rekvisitioner til for eksempel en maler kører nærmest af sig selv, siger Susanne Palstrøm. Det forventes, at det elektroniske flyttesyn er fuldt indfaset i alle afdelinger i løbet af foråret. 5

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED

GENERELT STIGENDE TILFREDSHED GENERELT STIGENDE TILFREDSHED Resultaterne af den tilfredshedsundersøgelse, som blev lavet blandt beboere og beboerdemokrater i starten af foråret, tegner et generelt billede af, at tilfredsheden med den

Læs mere

NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER

NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER NYE MULIGHEDER FOR SOLCELLER I BOLIGSELSKABER Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) vil ændre reglerne for solceller. Det giver nye muligheder for boligselskaberne. Til sammenligning bruger et

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Repræsentantskabsmødet 2012 Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Nye p-pladser på Eghøj Indflytning i Byagerlunden Solceller Gersagerparken

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter

GODE NABOER. gi r et bedre. kvarter GODE NABOER gi r et bedre kvarter Evaluering af Albertslund Boligsociale Center, 2009. Udgivet februar 2010 Et år med fokus på naboskab 2009 har været et begivenhedsrigt år. Mange nye projekter har set

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk

Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende direktør bfr@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 3B s nye mål Af Bent Frederiksen, administrerende

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

REFERAT af 4. september 2013

REFERAT af 4. september 2013 REFERAT af 4. september 2013 Bestyrelsesmøde nr. 69 i BO-VEST Malervangen 1, Glostrup. Torsdag den 4. september 2013 kl. 16.30 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen

Læs mere

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet

Indhold. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg. 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten. 8 Beboerdemokratiet CSR Rapport 2013 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 5 Om rapporten 8 Beboerdemokratiet 11 Beboerne 17 Medarbejderne 21 Samfundet 25 Miljøet 28 Leverandørerne 32 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej 33 2000

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads

Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / april 2012 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Historisk dag for 3B kontrakt på nyt hovedkontor på plads Af

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt.

Det fremgår derfor af målsætningsprogrammet, således af fællesskabet fortsat kan bistå afdelinger, der uforskyldt er økonomisk trængt. MARTS 2010 Team-spirit i Tingbjerg Side 4-5 Ny formand for SAB Side 7 Jeg elsker mit job i Husum Vænge Side 8-9 Kursen er blevet sat Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand På repræsentantskabsmødet

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013

Løvvangen. Renoveringsprojektet ruller fremad. af kvarterets hus Se bagsiden. Nr. 11 oktober 2013 Løvvangen Nr. 11 oktober 2013 Nyt om renoveringen Invitation til indvielsen af kvarterets hus Se bagsiden Renoveringsprojektet ruller fremad Renoveringsarbejdet har bidt sig fast i Løvvangen. Og selv om

Læs mere