1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår."

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf IR- & Kommunikationschef Charlotte Risskov Kræfting tlf Solar A/S Direktionen Haderslevvej 25 DK 6000 Kolding Danmark Tlf Ref.: FHT/mje CVR-nr.: Indkaldelse til generalforsamling 17. marts 2014 Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 11. april 2014 kl på adressen Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten for 2013 godkendes. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der udloddes 12,6 mio. i udbytte for regnskabsåret 2013, svarende til DKK 12,00 ( 1,61) pr. aktie á DKK Forslag fra bestyrelsen: 4.1 Bemyndigelse til udlodning af ekstraordinært udbytte Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil DKK 15,00 ( 2,01) pr. aktie. 4.2 Bemyndigelse til erhvervelse af egne kapitalandele Bestyrelsen foreslår endvidere, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen og således, at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%. 5. Forslag til bestyrelsens vederlag Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2014 uændret udgør DKK Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Fonden af 20. December foreslår nyvalg af Ulf Gundemark og genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Borum, Niels Borum, Agnete Raaschou-Nielsen, Jens Peter Toft og Steen Weirsøe. Peter Falkenham har meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Side 1 af 6

2 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 8. Eventuelt. Dagsorden, selskabets Årsrapport 2013 med koncernregnskab og de fuldstændige forslag vil fra og med den 18. marts 2014 være tilgængelig på Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 4. april 2014 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort til sig selv samt til en eventuelt medfølgende rådgiver via eller på eller hos VP Investor Services på tlf.: eller via fax: senest mandag den 7. april Fuldmagt/brevstemme Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt pr. brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via Solars InvestorPortal på eller på (begge kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket, der kan printes fra Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes, skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes pr. brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S eller på fax Fuldmagter og brevstemmer (fysiske eller elektroniske) skal være VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 7. april Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Selskabskapital og kontoførende pengeinstitut Selskabskapitalen er DKK fordelt i aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK A-aktier og DKK B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00. Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank. Med venlig hilsen Solar A/S Jens Borum Bestyrelsesformand Bilag: Forslag fra Fonden af 20. December Side 2 af 6

3 Fakta om Solar Solar A/S er etableret i 1919 og noteret på Københavns Fondsbørs i Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Solar-koncernen havde i 2013 en omsætning på 1.531,5 mio. svarende til DKK 11,4 mia. og beskæftiger i dag omkring medarbejdere. Flere oplysninger kan findes på: Ansvarsfraskrivelse Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via NASDAQ OMX Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den danske og engelske version er det den danske version, der er gældende. Side 3 af 6

4 Fra Fonden af 20. December har vi modtaget følgende: Forslag til bestyrelsens sammensætning Nedennævnte personer foreslås valgt til bestyrelsen for Solar A/S. Ulf Gundemark har som CEO i Elektroskandia Nordic Group fra 1998 til 2008 haft hovedansvaret for den nordiske region i Hagemeyer-koncernen. Han har endvidere arbejdet som General Manager i IBM ( ) samt på forskellige positioner i ASEA / ABB ( ). Ulf Gundemark har 20 års erfaring med at lede globale og lokale virksomheder og har herigennem opnået et betydeligt kendskab til den branche og de lande, som Solar driver sin virksomhed i, samt til markederne i Østeuropa, Rusland og Kina. Ulf Gundemark er uddannet som ingeniør i Elektroteknik fra Chalmers Tekniska Högskola (1975) og har efterfølgende taget en række supplerende uddannelser ved bl.a. IFL og INSEAD. Ulf Gundemark er formand for bestyrelsen i Ripasso Energy AB samt medlem af bestyrelsen for Papyrus AB, Constructor Group AS, Lantmännen Ekonomisk Förening, Scandi Standard Group AB og AQ Group AB. Ulf Gundemark er født 13. november Steen Weirsøe har været administrerende direktør i DT Group (tidligere Danske Trælast) fra 1999 til Han har desuden været medlem af topledelsen i Wolseley-koncernen, der siden 2006 har været ejer af DT Group. Steen Weirsøe har tidligere fungeret som koncerndirektør i Danisco ( ) og administrerende direktør i Juncker Industrier ( ) samt været ansat i FDB ( ). Steen Weirsøe har bred ledelsesmæssig og international erfaring samt stor erfaring med og viden om detail- og grossistvirksomhed i tilknytning til byggebranchen. Steen Weirsøe er cand.merc. fra Handelshøjskolen i Århus (1973). Steen Weirsøe blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i Steen Weirsøe er formand for bestyrelsen i Granngården AB og medlem af bestyrelsen i Larsen og Ibsen A/S. Han har tidligere været formand for bestyrelsen i Royal Unibrew samt varetaget en række tillids- og bestyrelsesposter inden for Wolseley-gruppen. Steen Weirsøe er født 6. april Side 4 af 6

5 Agnete Raaschou-Nielsen har fra 2006 til 2011 arbejdet som Vice President og COO i Aalborg Portland A/S og har været administrerende direktør for Zacco Denmark A/S fra 2001 til 2006 samt for Coca-Cola Tapperierne A/S fra 1999 til Inden da har hun arbejdet i 9 år i Carlsberg A/S herunder som underdirektør samt 3 år som adjunkt på Handelshøjskolen i København. Agnete Raaschou-Nielsen har ledelsesmæssig erfaring fra international produktions- og servicevirksomhed og har bredt kendskab til produktion, forsyningskæde, salg og markedsføring. Agnete Raaschou-Nielsen er cand. polit (1985) og lic. polit (1988) fra Københavns Universitet og har endvidere studeret på Universidad Complutense i Madrid (1981) samt på Stanford Business School i Californien (1989). Agnete Raaschou-Nielsen blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i Agnete Raaschou-Nielsen har stor erfaring med bestyrelsesarbejde. Hun er formand for bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S, Arkil Holding A/S og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, næstformand i bestyrelsen for Novozymes A/S, Danske Invest og fem andre investeringsforeninger mv. samt medlem af bestyrelsen i Dalhoff Larsen og Horneman A/S, DLH Fonden, Aktieselskabet Schouw & Co. og Danske Invest Management A/S. Hun har endvidere tidligere varetaget bestyrelsesposter i en række udenlandske selskaber. Agnete Raaschou-Nielsen er født 18. december Jens Peter Toft driver egen rådgivningsvirksomhed. Fra 1982 og til udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra 1984 beskæftigede han sig med Corporate Finance og fra 1998 og til sin fratræden var han vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser i USA, Tyskland og Danmark. Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring inden for M&A-transaktioner, kapitaltilførsel, finansielle forhold og redskaber, organisation, generel ledelse samt børsforhold. Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og har gennemført The Executive Program på University of Michigan Business School i USA. Jens Peter Toft blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i Jens Peter Toft har foruden sin internationale erfaring bred erfaring i arbejdet med virksomhedsbestyrelser. Jens Peter Toft er formand for bestyrelsen i Mipsalus Holding ApS og Mipsalus ApS samt medlem af bestyrelsen for Bitten og Mads Clausens Fond, Biludan Gruppen A/S samt fire datterselskaber, samtlige foreninger under Danske Invest, Enid Ingemanns Fond, A/S Dampskibsselskabet D.F.K, Mols-Linien A/S, PNO Holding A/S samt fem datterselskaber og Selskabet af 11. december 2008 ApS. Jens Peter Toft er født 30. september Side 5 af 6

6 Jens Borum har tidligere været ansat i Vandkvalitetsinstituttet ATV, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og er nu lektor på Københavns Universitet, hvor han arbejder med ressourceudnyttelse hos organismer og økosystemer. Jens Borum er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet (1980) og lic.scient. i marinbiologi fra Københavns Universitet (1985). Jens Borum blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 1982, var næstformand i perioden og har været formand siden Han er medlem af bestyrelsen i Fonden af 20. December. Jens Borum har endvidere bestyrelsesmæssig erfaring som tidligere formand for bestyrelserne i Unisense A/S og Unisense Fertilitech A/S. Jens Borum er født 8. oktober Niels Borum har været ansat i Interconsult Management, Edb og Operationsanalyse A/S, Regnecentralen af 1979 A/S, Brüel & Kjær A/S samt KTAS, Teledanmark A/S og TDC A/S som IT-konsulent, afdelingsleder, projektleder og proceskonsulent og har endvidere arbejdet som selvstændig konsulent. Niels Borum er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1973). Han blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i 1975 og har i perioden fungeret som næstformand. Niels Borum er formand for bestyrelsen for Fonden af 20. December. Niels Borum er født 1. maj Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen. Ulf Gundemark er svensk statsborger. De øvrige foreslåede kandidater er danske statsborgere. Af de foreslåede kandidater kan Ulf Gundemark, Steen Weirsøe, Agnete Raaschou- Nielsen og Jens Peter Toft betragtes som uafhængige af selskabet ifølge definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Jens Borum og Niels Borum er tilknyttet Fonden af 20. december, der er majoritetsaktionær i Solar A/S. Kolding, den 17. marts 2014 Fonden af 20. December Niels Borum Formand Side 6 af 6

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/3 13.

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 221 SELSKABSMEDDELELSE 23. februar 2015 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Til Novo Nordisk A/S aktionærer Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30 på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden:

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 Keops Indkaldelse til generalforsamling i Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007 København, den 12. januar 2007 Ordinær generalforsamling i Selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H+H International A/S Selskabsmeddelelse nr. 293, 2014 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Indkaldelse til ordinær

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere