# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# $ % & ' % # ) * * + # ' # '"

Transkript

1 ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ "

2 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) # 2 4 & & 2 & 5 & & &)

3 ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning af feltet, valg af teorier og begrebsafklaring. 2 & ) & 4 & & 1 / 2 3 -,& ) 7 8 ) & ) 9

4 2 2 # ) # ) & 2 & 1 2 & & & % : / ; <;# =,, ( ) > 2 & 2 3 ) 2 & & & # 2 # & Om metoden til opbygning af et almenteoretisk begrebsapparat. 2 & ) 2 & 2 2 & 2 & / ) - 7$$$8&

5 < )&2 & # ) # & &? 3 & & & & & & - & & )& # & ) & # 2 ) & 5 A A : B # ) &.

6 C ) & 2 ) 1 & & & 2 2 Autenticitetsbegrebets placering i det psykologiske landskab ( 2 2 2),& D 7> A E F ''.8 % 7,''!8 2 & 4 & 3 & ) 7 8 ( ) 7 8 # & & & : 2 2 & 2 & 1 De sidste to er to af de tre begreber Berthelsen analyserer i sin bog om Antropologisk Psykologi (2000) 2 Et sted hvor denne overlapning af begreber tydeligt kommer til udtryk er hos Rogers, hvor hans begreb congruence bruges til at beskrive en indstilling hos terapeuten som er meget parallel med det beskriver som en autentisk tilstedeværelse i mit arbejde som bioeksistentiel psykoterapeut. Rogers skriver: Congruence referes to the correnspondence between the thoughts and the behavior of the therapist; thus, genuineness describes this characteristic. The therapist does not put up a professional front or personal facade. (Rogers & Raskin 1995) 3 Kategoriseringer og grupperinger af psykologiske teorier er en vanskelig opgave, men jeg går i denne opgave ud fra en overordnet inddeling af det psykoterapeutiske felt hvor der skelnes mellem psykoanalytiske tilgange, behavioristisk-!

7 & /, ) (, ( # =, >G ; 7;''08;, & ;G < 1 & & ) ;) ) H H7- C 8 > H# H7.8# & ) ; ) & > & 5I H HC J7!8 ;) & & ), # =, 7''08(, 7''"8 ) 2. # & 2, 4 & 7, 4 $$8 2 2 & & &, & 2 & 2 2 kognitive tilgange og det som kaldes den 3. bølge, de humanistisk-filosofiske tilgange. Sidstnævnte er en opsamlingsbetegnelse som først og fremmest har det tilfælles at de eksplicit adskiller sig fra de to andre tilgange. 4 Jeg har været i tvivl om hvorvidt existential burde oversættes med eksistentiel eller eksistentialistisk. Idet Cohns brug af ordet fører tilbage til eksistentialismen som filosofiske skole, kunne man argumentere for at bruge eksistentialistisk i den sammenhæng. Jeg har dog valgt at oversætte det til eksistentiel, for ikke at foregribe min diskussion. 5 Tydeligst i Spinellis (1998) polemik mod Carl Rogers og dennes Person-Centered Therapy. 0

8 Autenticitetsbegrebet i bioeksistentiel psykoterapi - &, 4 & # & & # ) Oplevelsen og betydningen af autenticitet i min terapeutiske praksis. - 2 B ) ) 2 2 & 2 ( & H, H & H H & H H? ) &7 &, 4 ''" ) ) ) H H & ) & 4 & & & ) & "

9 1 & & H H) & & & H H H H ) & &) # ) & 1 & ) & 2 # ), ) & ) ) ) # &) : & & 1& ) 1 ) ) ) & 2 ) & # ) 7 8 '

10 ! & H2 & HH2 & H # : 9) & ) Det bioeksistentielle paradigme & ) J ) J7, 4 $$8,& ) & & ) & ) # # 6 De tre eksempler (vrede, lyst, sorg) er ikke tilfældigt valgte. I den kultur jeg lever i hører de til blandt de absolutte topscorer af autenticitetsudfordrende emner. På den måde oplever jeg autenticitetsbegrebet som delvist kulturelt konstitueret, i forhold til hvilke sider af væren som anses for potentielt farlige for det omgivende samfund (synder). Men som vi i løbet af opgaven skal se, indgår der i den overordnede dynamik i det uautentiske selvforhold sider som er almene, kulturuafhængige størrelser, som i forskellige kulturer kan udforme sig forskelligt men principielt er identiske. $

11 & 1 # ) & & ) ( & ) # D & 2 & & ) # & ) 2 # ) ) & 1 ) ) ) 2 1& ) B ) & # ) F ) 2 & & ) Københavnerfænomenologien som historisk baggrund,, 4, 4 ) A 2 / 6&2

12 & & ) ) A 2 / 7A 2 / '.!8 ) 2 2 2,2 & # 2 2 % & ) ) # ) & & ) 0 1& && 2 && ) # & ) ( & 1& 2 ) & # 2 & ) ) ) ) & & 7 En position som Tranekjær Rasmussen via sin læremester Rubin har overtaget fra filosoffen H. Høffdings lære om erkendelsens uafsluttelighed. (Mørk Petersen 2000)

13 ( & ) 2 1 & & 2 ) 2 & % & & & $$K & # 2 & 2 -& ) # & ) ), 4 ) ) & 2 2 & &? ) & ) >, 4 & 5 & F

14 7, 4 $$$8,) & & ) & ) &) & & )&& & & & ) 9 & & ) & ) 1 A 2 / 2 & " 3 ) A 2 / & 1 & & &, 4 & 5 1 & ) )2 &2 2 &2 5 2 &! & 2 7, 4 $$$8 8 På trods af at det gentagne gange er blevet skudt ham i skoene, (se bl.a. Karpatschof 2000 og 2001) er dette en fejlagtig opfattelse af emnelæren (Storm Jensen 2000b).

15 9 & & ) 6& ) ) ) > ) # ) ) > & 2 >& ) ) > ) # & A 2 / # &) ) & & ) & & ) & ( && & ) A 2 / & 5 ; C C 2 C C A C 7A 2 / '!':$$$!8 1 # )2 # =, ;.

16 , # > 2 & & A &2 G / $& Wilhelm Reich som bioeksistentiel foregangsmand & 2 ) L 4 & 3 G / ) 2 # & / > & & 3 > & ) 5 4 & 2 2 & # J) JJ& JJ J 7/ '!":'0!8 # 2 /, 9 1 / & 9-9 ) 7) 8 ) / 1!

17 # / 3 5 " # # #! $ # $ 708 7"8 # & / & &) # ) 2 ) / 2 & 9 ) 9/ & & &) 5 %$, & 2 & 2 )2 7.8, & / : 2 ( & & 2 & 2 - & & 0

18 / & 1 & / > & 2 9/ & 5J# & & J70$8 > & & H H 2 ) / & & ) 5 % & ) ) &,& & # 7!08 / 2 & & 5 # 2 & $ $ # & 7!"8, / & & & 2, 2 / 2 2 /, & 2 & & 2 7& & "

19 : 2 81 ) : ) & & ) 7 8 / >/ & & : & # & < & 2 Præsentation af en bioeksistentiel forståelse af autenticitet. # & ) 5? 2 2 # 2 ) ) # # # ) # 2 ) ) & # ) '

20 ) ) 72 8 ) ) 7 8 ) 9) 2 ) & 2 & 3 ) & & # 2 2 $

21 En neurologisk vinkel på følelser. 4 ) ) 9 & & ) 2 1 ) & Præsentation af Damasios teori om følelser, emotion og bevidsthed. & ) 2 ) # 2 # ) 7'''$$$E $$8 ) # ) # ) 2 ) H# H 2 H7'''8 ) &) # ) HA C H7$$$8 H<,=H7$$8 & & ) & & ) # &) >, ) ( / ) # # #,=& # ) ) &

22 # & & ) # ) # 5 ) %& & & 4)2 2 ()2 & & 2 9) & ( 2 & / 2 ) # ) 2 & # ) 2) & & # ) # # 2 & )

23 ? # & 2 # # & ) ) ) 1 & 2 ) & & & 9) & 2 & & & 2 & 9) ) & 2 ) #&) & & ) ) C 2, ) & 2 # H H & 2 7 8& & & & 2 H H # ) & & ( ) ) & 2 # ) > & ) 2&& 2 2 ) # ) & 2 2 )& # & ) )

24 # & & 2) - ) # 2 > 3 A 3 < & 2 )2 & ) & B & 2 &, # & 3 )& F # &) & 32 & ), )2 )2 ) & ) && & I forhold til det bioeksistentielle autenticitetsbegreb 4 ) & ) # 2 & ) ) : )

25 < ) & # &2 & & # ( 2 # && ) > & # & & > ) & & C 7$$'8 & ) & & & %& & ) 2 %& & & & &9 & 2 ) ) # ) H H # 9 & ) & & ) & # H H& ) 1 &) # &) : ) &.

26 : > & 5 A C 7$$8 1 & )2 )2 # &) 2 < & ) ( # ) # & 5 6 C 5A M C C / CC C ' 7$$.8 # / ) & 9 2 & / N N # & 5 % =C C / C C 7$$$0"8 < ) # & )!

27 2 ) > & 5 1 C 7 8 7$$"!8 # ) ) 2 1 ) & 5 2 C C 7$$.8 < # & # 2 ) 2 ) ) 2 & ) & 2 # ) ) 2 & )2,& & 3 A & # 0

28 & & & %& & &,& & >2 &2 & &2 2 & 2 ) 2 & & "

29 Diskussion og sammenfatning Diskussion < 3 O# 3 4 ; & G < H H7;'' ) 9 ) & ), ; 3 && 3 9 & & ; > ) ) ) ) ) # 2 H H7!8 ), ) ) # ) & '

30 > ) & ) ' ; 2 1 % )& & # # & 1 )# &) & 1 #, 7''"8 2 ( EG 7'"08; 7''$88# & # & 2 / H 2 & 22 & 2 H H2 2 )H 7'.':'"'''.8<7'08 9 Det er nærmere en følelse som netop er et resultat af et uautentisk selvforhold. Rogers formulerer et lignende synspunkt når han skriver at: a discrepancy between experience and the conceptualized self is the source of anxiety (Rogers 1959/1989). $

31 # &2 & & 2 & 4 & & 4 : ) & A 2 / 2 && 1 ) ) 2 ) # 2,&2 ) ; : : ) 7.'8 1 %7'' & & 1 %& 9B 7''8 1 % & 2 H2 H7PF8 # # ) 3 ) H H ) 7 8 # 2 2 3

32 ),& & Sammenfatning & & ) 1 ;7'' & 2 # ) 2 2 # 2 & & & 2 2, # 2

33 # & # ) # $ 9 ) # & 1 & ) ( & & %& & & & 2 & 3 ( ( Ifølge Zahavi (2002) støttes denne opfattelse bl.a. af nyere udviklingspsykologisk empiri. 11 Man kan tale om fire forskellige indstillinger i forhold til denne oversættelse af prærefleksivt datamateriale i den fænomenologiske undersøgelse: 1. den aktive, åbne indstilling, som den fx foregår i gode terapiprocesser, 2. den passive, åbne indstilling, som en tilstand af autentisk væren, 3. den passive, fortrængende indstilling, som en tilstand af uautentisk væren og 4. den aktivt fortrængende indstilling, som det fx foregår i en modstandspræget selvmanipulerende adfærd.

34 2 & # ) ) & & 2 2 H2 H && ) 1 ) &) ) )2 ) 9) 3 ) & ) & 1 ) & ) ) & ) # ) ) )

35 Bilag Efterskrift 4 )2 2 &, 2 & & 2 # 2 )2 2, 4 & 2? 2 &2 ) # & 1 & & 9 & & 2 & ) & & 29) ) )& & & &), ) 2 & ), & ) 2 & 2 & > & ).

36 Referencer - %7$$$85( $9 B) ;>G 7''085, < ; %7''$85G, AC>, %( $F..''! # 7'''85 )! >/ = 9B) # 7$$$85 ' F / > < # 7$$85 %+>9 # =, (7''085$$, $ / < 9B 7''8551 %15- # 9 > 1A %E F 7 87''.85$ $ D B) B-7$$$859 )+ B) $& 5$. # /0 0.0# %9B) </ #7'085 4) %9 1 %17''85- # 9!

37 1)% 47$$85/B) 5-1/ > ;E B-7 8%, 9 B) % 4E G 17''085 % $$, < / G 7'!":'0852 /B) / ;7'.':'"'85; ; A 53 4 B >E > F<7 8; < / ;/E / 6 47''.85% ; A 53 $. ;/4E G #7 89(% %?,,B7 87''!85$ 2 ;(2 9B), (7''"85 5 $>/ = 9B), 4 7'00:$$85(A 2 / )& 5-1/ > ;E B-7 8 %, 9 B), 4 7''"85% ) 5$. # 060"!#%9B), 4 7$$$85B 2 7 ( $ 8% Q?, 4 7$$$85> & O( > OB - B59 )5$. # /0 /0$$0 0

38 #%9B), 4 7$$85B 59 $- %> 1A) 47 8 B Q A 2 / (7'.!85-1B) A 2 / (7'!':$$85 J JJ C J5-1/ > ;E B-7 8%, 9 B) R#7$$85, 59 $- %> 1A) 47 8B Q "

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier

5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse. Underviser: Vibe Strøier 5 dages seminar Eksistentiel Fænomenologisk Efteruddannelse Underviser: Vibe Strøier Kurset er særligt rettet imod psykologer undervejs i specialistuddannelsen i psykoterapi. Kurset er skræddersyet til

Læs mere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere This page intentionally left blank 2 Lisbeth Sommerbeck Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det

Læs mere

Egholt miljøterapeutisk behandling

Egholt miljøterapeutisk behandling Egholt miljøterapeutisk behandling På Egholt praktiseres en miljøterapeutisk behandling. Miljøterapi er en gennemtænkt opbygning af et givent miljø fysisk, psykologisk og kulturelt så det fremmer synliggørelsen

Læs mere

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter.

KURSUSKARRUSELLEN. Kursuskarrusellen udbydes som temadage af Sydsjællands Gestaltcenter, BF Consult & Ontologen Aps Kursus & Læringscenter. KURSUSKARRUSELLEN Kursuskarrusellen henvender sig til alle, der arbejder indenfor det private eller det offentlige, hvor kontakten mellem mennesker er af central betydning og hvor samspil og samarbejde

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi

I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi I dialog med barnet. Intersubjektivitet i udvikling og psykoterapi af Bjørg Røed Hansen. Akademisk Forlag 2014. Pris: 299 DKr. 301 sider. ISBN-13: 9788750044369 Bjørg Røed Hansen, der er psykolog og dr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj/juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland - Hillerød-afdeling Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15

Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 Indhold Forord 11 Introduktion: Musik og menneske en teoretisk model 15 1. Musik og menneske en teoretisk model 15 2. Hvad er musik? ifølge Sloboda, Ruud og Bruscia 18 3. Slobodas model 21 4. Ruuds model

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

Filosofisk psykoterapi i København

Filosofisk psykoterapi i København Filosofisk psykoterapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

- Indholdsfortegnelse - - Angst og ansvar: om menneskets forhold til sin eksistens -

- Indholdsfortegnelse - - Angst og ansvar: om menneskets forhold til sin eksistens - - Indholdsfortegnelse - Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...4 PROBLEMFORMULERING...5 METODE...6 RAPPORTENS YDRE STRUKTUR:...6 RAPPORTENS INDRE STRUKTUR:...8 ANGST OG ANGSTBEHANDLING...13

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Filosofisk terapi i København

Filosofisk terapi i København Filosofisk terapi i København Hvem er du? Hvor vil du hen? Hvordan får du et meningsfuldt liv? Hvordan får du et liv uden lidelse og bekymringer? Vi kan alle sammen have brug for en guide til at finde

Læs mere

Filosofisk terapi

Filosofisk terapi Filosofisk terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt liv?

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning

YALOM. Portræt Af Bo Jacobsen. Det er altid. Terapeutens empati. Bøger som anledning Portræt Af Bo Jacobsen YALOM Den amerikanske psykiater Irvin D. Yalom er en af verdens mest kendte terapeuter. Bo Jacobsen fik lejlighed til at besøge ham i hans hjem i Californien og interviewede ham

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Hvad vil videnskabsteori sige?

Hvad vil videnskabsteori sige? 20 Ubehjælpelig og uvederhæftig åndsidealisme Hvad vil videnskabsteori sige? Et uundværligt svar til de i ånden endnu fattige Frederik Möllerström Lauridsen Men - hvem, der ved et filosofisk spørgsmål

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

KROP, SELV OG VIRKELIGHED - SKAL VI SNAKKE OM SELVET ELLER VÆRE OS SELV?

KROP, SELV OG VIRKELIGHED - SKAL VI SNAKKE OM SELVET ELLER VÆRE OS SELV? Storm Jensen, O. (2002): Krop, selv og virkelighed - Skal vi snakke om selvet eller være os selv? I: Bertelsen, P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (red.): Vinkler på selvet - En antologi om selvbegrebets

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Indledning og problemstilling

Indledning og problemstilling Indledning og problemstilling Det er svært at blive ældre, når ens identitet har været tæt forbundet med dét at være fysisk aktiv. Men det går jo ikke kun på undervisningen, det har noget med hele tilværelsen

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Hvad er eksistentiel psykologi? Og hvad kan den byde på i systemer, der er vant til at kvantificere?

Hvad er eksistentiel psykologi? Og hvad kan den byde på i systemer, der er vant til at kvantificere? 7 Psykologi & RETNINGER Af Karsten Borg Hansen sundhedssystem Hvad er eksistentiel psykologi? Og hvad kan den byde på i systemer, der er vant til at kvantificere? Det er med stor interesse, at jeg har

Læs mere

Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009

Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009 LIDT OM EMPATI OG EMPATITRÆNING Fra første empati-workshop i Dansk Carl Rogers Forum, den 20. november 2009 v. cand. psyk. Lisbeth Sommerbeck Carl Rogers definition af empati Den empatiske tilstand, eller

Læs mere

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde september 2010 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2009 - Hold X, 3. semester. Efterår 2010 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43

Begreber knyttet til det skønne, kunst og æstetik 38 Det gode liv 39 Kunstens rolle som spejl 40 De nye ismer 40 Farvel til det skønne 43 Indhold Forord 9 1 De æstetiske ideers lange historie kort fortalt... 11 Det skønne, æstetikken og kunsten 12 Oldtiden (650 f.kr.-300 e.kr.) 13 Middelalderen (300-1300) 15 Renæssancen (1300-1600) 17 Moderniteten

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Person Centered and Experiential Psychotherapy

Person Centered and Experiential Psychotherapy Person Centered and Experiential Psychotherapy Videreuddannelse for psykologer til specialist i psykoterapi 2011-2012 Institut for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Psykoterapi (IPCOPT) tilbyder

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

HALV POET, HALV DETEKTIV

HALV POET, HALV DETEKTIV HALV POET, HALV DETEKTIV Af Annegrethe Rasmussen, journalist Han ser kun sine klienter i højst et år, fordi hans tid er ved at rinde ud, og han advarer yngre psykologer mod at følge terapeutiske manualer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vaf Psykologi B Hanne Breuning

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Psykodynamik og Coaching

Psykodynamik og Coaching Psykodynamik og Coaching Dagens temaer Psykodynamik og Sigmund Freud Psykoterapi vs coaching Diverse samtaleformer vs coaching Psykodynamisk tilgang til coaching Relationen Ræsonans, overføring, projektion,

Læs mere

1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl:

1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: 1 1. Indledning - Den deprimerede Dodo fugl: Hvad er depression? En deprimeret klient fortæller i en indledende samtale at hans vanskeligheder skyldes en kemisk ubalance (Shedler, 2006). En anden klient

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Den helbredende SAMTALE

Den helbredende SAMTALE VERBALT AF NANA LUND NØRGAARD Den helbredende SAMTALE Hvorfor er det lige, man ikke bare kan heale eller massere alle klientens psykologiske vanskeligheder bort? Hvori består de verbale terapiformers force?

Læs mere

Psykoterapi er noget fis, fordi

Psykoterapi er noget fis, fordi Psykoterapi er noget fis, fordi Om tre indvendinger mod psykoterapi Psykoterapi er noget meget privat. Faktisk kan jeg ikke umiddelbart forestille mig et mellemmenneskeligt forhold, der er mere privat

Læs mere

Encountergrupper. Dansk Carl Rogers Forum Niels Bagge 2016

Encountergrupper. Dansk Carl Rogers Forum Niels Bagge 2016 Encountergrupper Dansk Carl Rogers Forum Niels Bagge 2016 Encountergruppe - Definition The basic encounter group is relatively unstructured, which provides a climate of maximum freedom for personal expression,

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

TO FORTOLKNINGER AF KONGRUENS : TO FORSKELLIGE TERAPIER Lisbeth Sommerbeck (Baseret på Frankel & Sommerbeck, 2005, 2007)

TO FORTOLKNINGER AF KONGRUENS : TO FORSKELLIGE TERAPIER Lisbeth Sommerbeck (Baseret på Frankel & Sommerbeck, 2005, 2007) TO FORTOLKNINGER AF KONGRUENS : TO FORSKELLIGE TERAPIER Lisbeth Sommerbeck (Baseret på Frankel & Sommerbeck, 2005, 2007) Jeg vil I dette oplæg forsøge at demonstrere hvorledes Rogers indførelse af terapeutens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni (skoleår 13/14) Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HF og VUC - IBC Fredericia HF Psykologi

Læs mere

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København

8. juli 2005. Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København 8. juli 2005 Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen Danmarks Evalueringsinstitut Østbanegade 55, 3. 2100 København Kære Jesper Bramsbye og Henriette Pedersen, Formålet med dette brev er at uddybe nogle

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Sanne Almeborg, ph.d. stipendiat v. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 5. november 2009

Sanne Almeborg, ph.d. stipendiat v. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. 5. november 2009 Sanne Almeborg, ph.d. stipendiat v. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 5. november 2009 Vejviser Mig og mit ph.d. projekt Dagens emne, begrundelser for emne Mit udgangspunkt:

Læs mere

Nicole K. Rosenberg nicorose@rm.dk 19.01.12. Tværfaglig supervision på kognitivt grundlag

Nicole K. Rosenberg nicorose@rm.dk 19.01.12. Tværfaglig supervision på kognitivt grundlag Nicole K. Rosenberg nicorose@rm.dk 19.01.12 Tværfaglig supervision på kognitivt grundlag Supervisionens hovedformål At supervisanden bliver bedre til at bidrage til behandlingen af patienten såvel den

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Barnet i centrum - opfølgningsdag, d Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen

Barnet i centrum - opfølgningsdag, d Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen Skriv et citat her. Barnet i centrum - opfølgningsdag, d. 28.4.2015 Emotionel relatering og modtagelse Ole Henrik Hansen Bog - udkommer i Danmark, Norge og Sverige til efteråret Den refleksive praktiker

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Supervision af andre faggrupper

Supervision af andre faggrupper Supervision af andre faggrupper Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer April 2011 Torben Schjødt 1 Supervision af andre faggrupper 1. Hvem og hvad 2. Supervisionens målm 3. Vilkårene 4. Supervisors opgave

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ

VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ VELKOMMEN EKSISTENTIELLE PERSPEKTIVER PÅ Ph.d. og filosof, Emily Hartz Certificeret systemisk coach og konsulent, Frederik Fredslund-Andersen JERES ERFARINGER MED MUS Et kort møde med sidemanden om emnet:

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner II. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 Miljøterapi og emotioner II Schizofrenidagene 2015 2 Et terapeutisk miljø for mennesker med psykose 3 Miljøterapi er aldrig blot miljøterapi men altid miljøterapi for bestemte mennesker med særlige behandlingsbehov

Læs mere

Kommentarer til udviklingspapir vedr. højskolepædagogisk udviklingsprojekt

Kommentarer til udviklingspapir vedr. højskolepædagogisk udviklingsprojekt Kommentarer til udviklingspapir vedr. højskolepædagogisk udviklingsprojekt Indledning Udviklingspapiret er en sammenfatning af pædagogiske dage som er blevet afholdt i forbindelse med Højskolepædagogisk

Læs mere

Abstract. Side 1 af 79

Abstract. Side 1 af 79 Abstract This study focuses on the self and meaning, as defined by Irwin D. Yalom & Viktor E. Frankl. Through a phenomenological approach, it aims to understand Andrea Hejlskov s self and meaning from

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Miljøterapi og emotioner I. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015

Miljøterapi og emotioner I. Torben Schjødt Schizofrenidagene 2015 + Miljøterapi og emotioner I Schizofrenidagene 2015 Hvad er miljøterapi? Hvad er miljøterapi? Patienterne påvirkes af behandlingsinstitutionen som helhed Hvad er miljøterapi? Miljøterapi = terapeutisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Enkeltfag Psykologi

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Erik Rasmussen, Niels Bohr og værdirelativismen: svar til Ougaard

Erik Rasmussen, Niels Bohr og værdirelativismen: svar til Ougaard politica, 47. årg. nr. 4 2015, 598-603 Kasper Lippert-Rasmussen Erik Rasmussen, Niels Bohr og værdirelativismen: svar til Ougaard Morten Ougaard mener, det er en væsentlig mangel ved min bog, Erik Rasmussen,

Læs mere

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi Eksistentiel terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi Eksistentiel terapi www.livsduelig.com Hvem er du? Hvor vil du gerne hen i livet? Hvordan træffer du de rigtige valg i livet? Hvordan lever du uden lidelse og bekymring? Hvordan får du et meningsfuldt

Læs mere

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat

En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97. 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat 8.0 Christensen/Borgerløn 10/03/05 13:52 Page 209 Del II Den historiske fortælling En analyse af den danske borgerlønsdebat 1977-97 1. Oversigt over den danske borgerlønsdebat Med det udviklede borgerlønsbegreb,

Læs mere

Anvendelse af pædagogisk læring til tidligere udsendte

Anvendelse af pædagogisk læring til tidligere udsendte Anvendelse af pædagogisk læring til tidligere udsendte - Som supplement til anerkendte behandlingsmetoder af PTSD Jette Andersen Indehaver af exmplar Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Fag: Dansk Hold: 7 Lærer: CK Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer IT-inddragelse Evaluering 32 33-38 Målet er at eleverne via analyse, fortolkning og litteraturhistorisk

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. SSP samrådets årsmøde Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD SSP samrådets årsmøde 2016. Kursus i: Genoprettende processer Fra tough on crime til smart on crime FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET De udsatte og sårbare unge

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding Hf og Vuc Hf Psykologi, c-niveau

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009

Bogen henvender sig til alle ungdomsuddannelser samt de videregående uddannelser. Anvendt psykologisk leksikon 1. udgave, 2009 Psykologi Anvendt psykologi 5. udgave, 2007 ISBN 13 9788761619785 Forfatter(e) Bokforlaget Natur Och Kultur Bogen lægger vægt på en bred orientering i psykologien og skaber dermed overblik over de forskellige

Læs mere