# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# $ % & ' % # ) * * + # ' # '"

Transkript

1 ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ "

2 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) # 2 4 & & 2 & 5 & & &)

3 ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning af feltet, valg af teorier og begrebsafklaring. 2 & ) & 4 & & 1 / 2 3 -,& ) 7 8 ) & ) 9

4 2 2 # ) # ) & 2 & 1 2 & & & % : / ; <;# =,, ( ) > 2 & 2 3 ) 2 & & & # 2 # & Om metoden til opbygning af et almenteoretisk begrebsapparat. 2 & ) 2 & 2 2 & 2 & / ) - 7$$$8&

5 < )&2 & # ) # & &? 3 & & & & & & - & & )& # & ) & # 2 ) & 5 A A : B # ) &.

6 C ) & 2 ) 1 & & & 2 2 Autenticitetsbegrebets placering i det psykologiske landskab ( 2 2 2),& D 7> A E F ''.8 % 7,''!8 2 & 4 & 3 & ) 7 8 ( ) 7 8 # & & & : 2 2 & 2 & 1 De sidste to er to af de tre begreber Berthelsen analyserer i sin bog om Antropologisk Psykologi (2000) 2 Et sted hvor denne overlapning af begreber tydeligt kommer til udtryk er hos Rogers, hvor hans begreb congruence bruges til at beskrive en indstilling hos terapeuten som er meget parallel med det beskriver som en autentisk tilstedeværelse i mit arbejde som bioeksistentiel psykoterapeut. Rogers skriver: Congruence referes to the correnspondence between the thoughts and the behavior of the therapist; thus, genuineness describes this characteristic. The therapist does not put up a professional front or personal facade. (Rogers & Raskin 1995) 3 Kategoriseringer og grupperinger af psykologiske teorier er en vanskelig opgave, men jeg går i denne opgave ud fra en overordnet inddeling af det psykoterapeutiske felt hvor der skelnes mellem psykoanalytiske tilgange, behavioristisk-!

7 & /, ) (, ( # =, >G ; 7;''08;, & ;G < 1 & & ) ;) ) H H7- C 8 > H# H7.8# & ) ; ) & > & 5I H HC J7!8 ;) & & ), # =, 7''08(, 7''"8 ) 2. # & 2, 4 & 7, 4 $$8 2 2 & & &, & 2 & 2 2 kognitive tilgange og det som kaldes den 3. bølge, de humanistisk-filosofiske tilgange. Sidstnævnte er en opsamlingsbetegnelse som først og fremmest har det tilfælles at de eksplicit adskiller sig fra de to andre tilgange. 4 Jeg har været i tvivl om hvorvidt existential burde oversættes med eksistentiel eller eksistentialistisk. Idet Cohns brug af ordet fører tilbage til eksistentialismen som filosofiske skole, kunne man argumentere for at bruge eksistentialistisk i den sammenhæng. Jeg har dog valgt at oversætte det til eksistentiel, for ikke at foregribe min diskussion. 5 Tydeligst i Spinellis (1998) polemik mod Carl Rogers og dennes Person-Centered Therapy. 0

8 Autenticitetsbegrebet i bioeksistentiel psykoterapi - &, 4 & # & & # ) Oplevelsen og betydningen af autenticitet i min terapeutiske praksis. - 2 B ) ) 2 2 & 2 ( & H, H & H H & H H? ) &7 &, 4 ''" ) ) ) H H & ) & 4 & & & ) & "

9 1 & & H H) & & & H H H H ) & &) # ) & 1 & ) & 2 # ), ) & ) ) ) # &) : & & 1& ) 1 ) ) ) & 2 ) & # ) 7 8 '

10 ! & H2 & HH2 & H # : 9) & ) Det bioeksistentielle paradigme & ) J ) J7, 4 $$8,& ) & & ) & ) # # 6 De tre eksempler (vrede, lyst, sorg) er ikke tilfældigt valgte. I den kultur jeg lever i hører de til blandt de absolutte topscorer af autenticitetsudfordrende emner. På den måde oplever jeg autenticitetsbegrebet som delvist kulturelt konstitueret, i forhold til hvilke sider af væren som anses for potentielt farlige for det omgivende samfund (synder). Men som vi i løbet af opgaven skal se, indgår der i den overordnede dynamik i det uautentiske selvforhold sider som er almene, kulturuafhængige størrelser, som i forskellige kulturer kan udforme sig forskelligt men principielt er identiske. $

11 & 1 # ) & & ) ( & ) # D & 2 & & ) # & ) 2 # ) ) & 1 ) ) ) 2 1& ) B ) & # ) F ) 2 & & ) Københavnerfænomenologien som historisk baggrund,, 4, 4 ) A 2 / 6&2

12 & & ) ) A 2 / 7A 2 / '.!8 ) 2 2 2,2 & # 2 2 % & ) ) # ) & & ) 0 1& && 2 && ) # & ) ( & 1& 2 ) & # 2 & ) ) ) ) & & 7 En position som Tranekjær Rasmussen via sin læremester Rubin har overtaget fra filosoffen H. Høffdings lære om erkendelsens uafsluttelighed. (Mørk Petersen 2000)

13 ( & ) 2 1 & & 2 ) 2 & % & & & $$K & # 2 & 2 -& ) # & ) ), 4 ) ) & 2 2 & &? ) & ) >, 4 & 5 & F

14 7, 4 $$$8,) & & ) & ) &) & & )&& & & & ) 9 & & ) & ) 1 A 2 / 2 & " 3 ) A 2 / & 1 & & &, 4 & 5 1 & ) )2 &2 2 &2 5 2 &! & 2 7, 4 $$$8 8 På trods af at det gentagne gange er blevet skudt ham i skoene, (se bl.a. Karpatschof 2000 og 2001) er dette en fejlagtig opfattelse af emnelæren (Storm Jensen 2000b).

15 9 & & ) 6& ) ) ) > ) # ) ) > & 2 >& ) ) > ) # & A 2 / # &) ) & & ) & & ) & ( && & ) A 2 / & 5 ; C C 2 C C A C 7A 2 / '!':$$$!8 1 # )2 # =, ;.

16 , # > 2 & & A &2 G / $& Wilhelm Reich som bioeksistentiel foregangsmand & 2 ) L 4 & 3 G / ) 2 # & / > & & 3 > & ) 5 4 & 2 2 & # J) JJ& JJ J 7/ '!":'0!8 # 2 /, 9 1 / & 9-9 ) 7) 8 ) / 1!

17 # / 3 5 " # # #! $ # $ 708 7"8 # & / & &) # ) 2 ) / 2 & 9 ) 9/ & & &) 5 %$, & 2 & 2 )2 7.8, & / : 2 ( & & 2 & 2 - & & 0

18 / & 1 & / > & 2 9/ & 5J# & & J70$8 > & & H H 2 ) / & & ) 5 % & ) ) &,& & # 7!08 / 2 & & 5 # 2 & $ $ # & 7!"8, / & & & 2, 2 / 2 2 /, & 2 & & 2 7& & "

19 : 2 81 ) : ) & & ) 7 8 / >/ & & : & # & < & 2 Præsentation af en bioeksistentiel forståelse af autenticitet. # & ) 5? 2 2 # 2 ) ) # # # ) # 2 ) ) & # ) '

20 ) ) 72 8 ) ) 7 8 ) 9) 2 ) & 2 & 3 ) & & # 2 2 $

21 En neurologisk vinkel på følelser. 4 ) ) 9 & & ) 2 1 ) & Præsentation af Damasios teori om følelser, emotion og bevidsthed. & ) 2 ) # 2 # ) 7'''$$$E $$8 ) # ) # ) 2 ) H# H 2 H7'''8 ) &) # ) HA C H7$$$8 H<,=H7$$8 & & ) & & ) # &) >, ) ( / ) # # #,=& # ) ) &

22 # & & ) # ) # 5 ) %& & & 4)2 2 ()2 & & 2 9) & ( 2 & / 2 ) # ) 2 & # ) 2) & & # ) # # 2 & )

23 ? # & 2 # # & ) ) ) 1 & 2 ) & & & 9) & 2 & & & 2 & 9) ) & 2 ) #&) & & ) ) C 2, ) & 2 # H H & 2 7 8& & & & 2 H H # ) & & ( ) ) & 2 # ) > & ) 2&& 2 2 ) # ) & 2 2 )& # & ) )

24 # & & 2) - ) # 2 > 3 A 3 < & 2 )2 & ) & B & 2 &, # & 3 )& F # &) & 32 & ), )2 )2 ) & ) && & I forhold til det bioeksistentielle autenticitetsbegreb 4 ) & ) # 2 & ) ) : )

25 < ) & # &2 & & # ( 2 # && ) > & # & & > ) & & C 7$$'8 & ) & & & %& & ) 2 %& & & & &9 & 2 ) ) # ) H H # 9 & ) & & ) & # H H& ) 1 &) # &) : ) &.

26 : > & 5 A C 7$$8 1 & )2 )2 # &) 2 < & ) ( # ) # & 5 6 C 5A M C C / CC C ' 7$$.8 # / ) & 9 2 & / N N # & 5 % =C C / C C 7$$$0"8 < ) # & )!

27 2 ) > & 5 1 C 7 8 7$$"!8 # ) ) 2 1 ) & 5 2 C C 7$$.8 < # & # 2 ) 2 ) ) 2 & ) & 2 # ) ) 2 & )2,& & 3 A & # 0

28 & & & %& & &,& & >2 &2 & &2 2 & 2 ) 2 & & "

29 Diskussion og sammenfatning Diskussion < 3 O# 3 4 ; & G < H H7;'' ) 9 ) & ), ; 3 && 3 9 & & ; > ) ) ) ) ) # 2 H H7!8 ), ) ) # ) & '

30 > ) & ) ' ; 2 1 % )& & # # & 1 )# &) & 1 #, 7''"8 2 ( EG 7'"08; 7''$88# & # & 2 / H 2 & 22 & 2 H H2 2 )H 7'.':'"'''.8<7'08 9 Det er nærmere en følelse som netop er et resultat af et uautentisk selvforhold. Rogers formulerer et lignende synspunkt når han skriver at: a discrepancy between experience and the conceptualized self is the source of anxiety (Rogers 1959/1989). $

31 # &2 & & 2 & 4 & & 4 : ) & A 2 / 2 && 1 ) ) 2 ) # 2,&2 ) ; : : ) 7.'8 1 %7'' & & 1 %& 9B 7''8 1 % & 2 H2 H7PF8 # # ) 3 ) H H ) 7 8 # 2 2 3

32 ),& & Sammenfatning & & ) 1 ;7'' & 2 # ) 2 2 # 2 & & & 2 2, # 2

33 # & # ) # $ 9 ) # & 1 & ) ( & & %& & & & 2 & 3 ( ( Ifølge Zahavi (2002) støttes denne opfattelse bl.a. af nyere udviklingspsykologisk empiri. 11 Man kan tale om fire forskellige indstillinger i forhold til denne oversættelse af prærefleksivt datamateriale i den fænomenologiske undersøgelse: 1. den aktive, åbne indstilling, som den fx foregår i gode terapiprocesser, 2. den passive, åbne indstilling, som en tilstand af autentisk væren, 3. den passive, fortrængende indstilling, som en tilstand af uautentisk væren og 4. den aktivt fortrængende indstilling, som det fx foregår i en modstandspræget selvmanipulerende adfærd.

34 2 & # ) ) & & 2 2 H2 H && ) 1 ) &) ) )2 ) 9) 3 ) & ) & 1 ) & ) ) & ) # ) ) )

35 Bilag Efterskrift 4 )2 2 &, 2 & & 2 # 2 )2 2, 4 & 2? 2 &2 ) # & 1 & & 9 & & 2 & ) & & 29) ) )& & & &), ) 2 & ), & ) 2 & 2 & > & ).

36 Referencer - %7$$$85( $9 B) ;>G 7''085, < ; %7''$85G, AC>, %( $F..''! # 7'''85 )! >/ = 9B) # 7$$$85 ' F / > < # 7$$85 %+>9 # =, (7''085$$, $ / < 9B 7''8551 %15- # 9 > 1A %E F 7 87''.85$ $ D B) B-7$$$859 )+ B) $& 5$. # /0 0.0# %9B) </ #7'085 4) %9 1 %17''85- # 9!

37 1)% 47$$85/B) 5-1/ > ;E B-7 8%, 9 B) % 4E G 17''085 % $$, < / G 7'!":'0852 /B) / ;7'.':'"'85; ; A 53 4 B >E > F<7 8; < / ;/E / 6 47''.85% ; A 53 $. ;/4E G #7 89(% %?,,B7 87''!85$ 2 ;(2 9B), (7''"85 5 $>/ = 9B), 4 7'00:$$85(A 2 / )& 5-1/ > ;E B-7 8 %, 9 B), 4 7''"85% ) 5$. # 060"!#%9B), 4 7$$$85B 2 7 ( $ 8% Q?, 4 7$$$85> & O( > OB - B59 )5$. # /0 /0$$0 0

38 #%9B), 4 7$$85B 59 $- %> 1A) 47 8 B Q A 2 / (7'.!85-1B) A 2 / (7'!':$$85 J JJ C J5-1/ > ;E B-7 8%, 9 B) R#7$$85, 59 $- %> 1A) 47 8B Q "

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

TEOLOGER PSYKOLOGER. Illustrationer: Lisbeth E. Christensen

TEOLOGER PSYKOLOGER. Illustrationer: Lisbeth E. Christensen Debatartikel Af Bo Jacobsen Når TEOLOGER ser på PSYKOLOGER Illustrationer: Lisbeth E. Christensen 8 Nr. 21. 2001 Teologerne kan lære os om Gud, men ikke om de nærmenneskelige relationer. En artikel i sidste

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab

Læs mere

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv

Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk. perspektiv Tilpasning mellem spørgsmål og kontekst i en professionel samtale ud fra et systemisk perspektiv Stine Lindegaard Skov Speciale 2014 Psykologisk Institut Det samfundsvidenskabelige fakultet Københavns

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

autentisk leder i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold

autentisk leder i ledelsesarbejdet. Kapitalismen er blevet emotionel, skriver sociologen Eva Illouz i bogen Cold Bliv en intimacies the making of emotional capitalism [1]. Sat på spidsen kan man sige, at følelser er blevet lederens nye redskab i jagten på øget effektivitet og bedre bundlinje, og derfor bliver lederens

Læs mere

Terapeutens behov for at hele

Terapeutens behov for at hele Terapeutens behov for at hele Matrix, 2015; 1, 4-26 Mette Thuesen Via eksempler fra praksis diskuteres, hvordan terapeutens egne behov i relation til patienten kan resultere i forhindringer i arbejdet

Læs mere

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik.

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Oplæg på temadagen i Århus den 10. november 2008 Birthe Drejergaard: Et medicinpædagogisk afsæt Lene Fantassi: Alternativer

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012

LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 LEG EN BOG Skriftlig opgave af Mariane Siem Sproglige vanskeligheder, diplomuddannelse i Logopædi Vejleder Helle Brandt, december 2012 1. Indledning s. 2 2. Problemformulering s. 2 3. Opbygning, metode

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker

Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Gruppedynamik Interaktion mellem mennesker En kvalitativ undersøgelse om gruppedynamik i en gruppetræning for voksne borgere med erhvervet hjerneskade 2015 VIA University College

Læs mere

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd

Kampen om definitionsmagten. - et speciale om Statens Kunstråd Side0 Side1 Side2 Jonathan Elkær Nielsen 2011 Studienummer 35675 Vejledere Charlotte Grum (Psykologi) og Klaus Rasborg (Socialvidenskab) Integreret speciale i Psykologi og Socialvidenskab Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for:

Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Rasmussen, T. H. (unpub.). Hvad er fænomenologi? Nogle overvejelser. (pp. 1-12). Denne publikation stammer fra www.livsverden.dk - hjemstedet for: Forum for eksistentiel fænomenologi Et tværdisciplinært

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress

Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress Forhold der kan styrke mestringskompetance i mødet med stress Hvilke faktorer gør sig gældende hos personer, der mestrer mødet med stressfulde livsbegivenheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde? Tine

Læs mere