JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed"

Transkript

1 JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

2 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den vil blive anvendt til at: 1. Sikre en fælles forståelsesramme mellem Den Sociale Virksomhed og Genitor ApS i forhold til stillingen og profilen for vicedirektøren. 2. Give kandidater, som er interesserede, uddybende materiale i forhold til stillingen. 3. Vurdere kandidaternes kvalifikationer og egnethed i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og forventninger til den vicedirektøren. Jobprofilen bygger på informationer fremkommet ved møde og interview med udvalgte repræsentanter i Den Sociale Virksomhed samt skriftligt materiale. Alle, der på baggrund af stillingsopslaget samt jobprofilen overvejer at søge stillingen, er meget velkomne til at kontakte direktør Søren Torpegaard Bech, Den Sociale Virksomhed, tlf eller partner i Genitor ApS Henning Meldgaard Nielsen på telefon med henblik på uddybende spørgsmål. 2. Om Den Sociale Virksomhed Den Sociale Virksomhed er en virksomhed i Region Hovedstadens koncern. Virksomheden omfatter 18 tilbud, der er organiseret som decentrale enheder og en fællesadministration beliggende i Regionsrådhuset i Hillerød. De 18 tilbud omfatter: Psykiatriske tilbud for mennesker med psykiske problemer og lidelser. Sociale tilbud for mennesker med sociale problemer som misbrug, hjemløshed, problemer i hjemmet og andet. Handicaptilbud for mennesker med forskellige handicaps. Primært en række botilbud, men også rehabiliterings- og undervisningstilbud. Tilbuddene fremstår som selvstændige enheder, der både fagligt, økonomisk og ledelses- mæssigt selv løser daglige driftsopgaver inden for de rammer og retningslinjer, som sættes af Den Sociale Virksomhed, lovgivning, aftaler med kommuner mv. Fællesadministrationen bistår ledelsen af virksomheden og servicerer tilbuddene. Opgaven i forhold til tilbuddene omfatter områder som: pladsanvisning og takstopkrævning, pædagogisk konsulentbistand samt rådgivning og vejledning i forhold til økonomi og HR. Fællesadministrationen står for den overordnede koordinering på strategiske områder herunder kvalitetsudviklingsarbejdet, ledelse, arbejdsmiljø og økonomisk styring. Fælles- administrationen er aktuelt organiseret i tre team jfr. diagrammet nedenfor. Koncernen servicerer Den Sociale Virksomhed med en række tværgående administrative funktioner som eksempelvis lønudbetaling og IT- drift og support. Den Sociale Virksomheds organisation er illustreret i diagrammet nedenfor. 2

3 Den Sociale Virksomhed Økonomi og Styring HR og Administration Socialfaglige opgaver og Kommunikation Psykiatriske tilbud Sociale tilbud Handicaptilbud Den Sociale Virksomhed har ca medarbejdere (fuldtidsstillinger) heraf 18 i fælles- administrationen. Den Sociale Virksomhed har indgået en aftale om en virksomhedsplan med koncern- direktionen. Virksomhedsplanen indeholder strategiske udviklingsområder for virksom- heden og disse konkretiseres med handlingsplaner og succeskriterier. De strategiske udviklingsområder er: At udbygge og styrke vidensgrundlaget for den faglige indsats og omsætte det i konkrete resultater. At øge udnyttelsen af og bidraget til udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger, der kan styrke den enkelte brugers handlekompetencer og livskvalitet. At styrke sammenhængskraften mellem ledelsesniveauerne i Den Sociale Virksomhed. At fastholde og styrke det høje niveau for social kapital i virksomheden med henblik på at levere den bedste og mest effektive kerneydelse. At styrke tilbuddene i deres udøvelse af kerneydelsen ved at løfte styringsniveauet til strategisk økonomistyring. At styrke det tværsektorielle samarbejde mellem de specialiserede sociale tilbud i Den Sociale Virksomhed, de kommunale myndigheder og sundhedssektoren mhp. at sikre at indsatsen for den enkelte borger er sammenhængende og koordineret. Virksomhedsplanen skal justeres i forhold til strategiprojektet Fokus og Forenkling. Den Sociale Virksomhed er i en nylig undersøgelse karakteriseret som en ressourcestærk og på mange områder velfungerende virksomhed. Det er samtidig en virksomhed, der er præget af høj grad af selvledelse, store frihedsgrader og stort ansvar hos den enkelte med de fordele og ulemper, det giver. TrivselsOP undersøgelser viser, at niveauet for den sociale kapital generelt er højt i Den Sociale Virksomhed. Yderligere information om Den Sociale Virksomhed herunder en samlet oversigt over alle 18 tilbud kan ses på hjemmesiden 3

4 3. Om vicedirektørjobbet Stillingen som vicedirektør er nyoprettet mhp at styrke ledelseskraften i Den Sociale Virksomhed. Vicedirektøren udgør sammen med direktøren virksomhedens direktion. Vicedirektøren skal være med til at udøve overordnet ledelse af den samlede virksomhed og udøve direkte ledelse i fællesadministrationen. Direktionen aftaler selv den indbyrdes opgavefordeling, idet udgangspunktet vil være, at forstanderne refererer til direktøren, og at medarbejdere i fællesadministrationen refererer til vicedirektøren. Direktionen skal justere organiseringen af Fællesadministrationen i forhold til denne opgavefordeling. Vicedirektøren skal bl.a.: Bidrage til strategi- og kvalitetsudvikling af virksomhedens tilbud og i det hele taget medvirke i forhold til de strategiske indsatsområder nævnt foran. Bidrage til fokusering og forenkling af den administrative understøttelse af de enkelte tilbud, herunder bl.a. HR, jura, IT og økonomi. Sikre at medarbejderne trives, og at deres kompetencer anvendes og udvikles optimalt. Elementer heri vil bl.a. være forventningsafstemning, rolleafklaring og løbende feedback på opgaveløsningen. Medvirke i varetagelsen af en række eksternt rettede opgaver i relation til Region Hovedstaden, kommunerne i regionen, Danske Regioner, arbejdsgrupper i forhold til ministerium og styrelser. 4. Vicedirektørens kvalifikationer Den Sociale Virksomhed lægger vægt på den nye vicedirektør: Har en relevant professionsuddannelse med ledelsesmæssig overbygning eller en relevant akademisk uddannelse. Har ledelseserfaring herunder både projektledelse og personaleledelse. Kan det administrative/forvaltningsmæssige håndværk, herunder erfaring med fokusering og forenkling af administrative processer. Har erfaring fra en politisk ledet organisation. Har interesse for det specialiserede sociale område. Kan læse og forstå andre mennesker. Evner at sætte retning og holde kurs. Er klar og tydelig i sin kommunikation. Har en samlende og engagerende ledelsestilgang. Er en rigtig dygtig personaleleder. 4

5 5. Ansættelsesvilkår Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår efter Aftale for chefer. Lønnen forhandles med udgangspunkt i et lønniveau på kr. årligt ekskl. pension. 6. Tidsplan Tidsplanen for rekruttering og udvælgelse af vicedirektøren er følgende: Ansøgningsfrist den 16/6. kl (Ansøgning med CV sendes til med Vicedirektør Region Hovedstaden i emnefeltet. Udvælgelse af kandidater til første samtalerunde foretages den 17/6. Udvalgte kandidater kontakter umiddelbart herefter. Første samtalerunde den 19/6. Alle kandidater, der har været til samtale får feedback umiddelbart herefter. Samtaler afvikles på Regionsrådhuset i Hillerød med deltagelse af ansættelsesudvalg. Testforløb hos Genitor ApS. Forløbet omfatter kognitive opgaver (IST 2000R) og personlighedstest (NEO PI- R). Tidspunktet aftales individuelt. Indhentning af referencer. Genitor ApS indhenter referencer efter aftale med kandidaterne, og det sker inden anden samtalerunde. Anden samtalerunde den 26/6. om formiddagen. Efter samtalerne evalueres, og deltagende kandidater får feedback samme aften. Afslag til kandidater, der ikke har været til samtale meddeles herefter. Forventet tiltrædelse 1/8. Opgaveansvarlig konsulent fra Genitor ApS er partner Henning Meldgaard Nielsen. Han kan kontaktes på 5

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere