Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk"

Transkript

1 Kursuskatalog 2010

2 Kursuskatalog 2010

3 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Prinfo-Holbæk Fotograf: Søren Svendsen Oplag: stk. ISBN: ISSN:

4 Indhold 9 Forord Mange nye veje til din udvikling ved domstolene Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse 12 Introduktionskursus for kontorpersonale 13 Fogedret for kontorpersonale grundkursus 14 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 15 Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus 16 Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus 17 Tinglysning for kontorpersonale grundkursus 18 Notarialforretninger grundkursus 19 Betalingspåkrav grundkursus 20 Forældreansvarslov for kontorpersonale grundkursus 21 Fællessekretariatskursus for kontorpersonale grundkursus 22 Småsagsprocessen for kontorpersonale grundkursus 23 Kassemedarbejderkursus grundkursus 24 Retssekretæruddannelsen 25 Civilret grund modul A/B 26 Civilret special modul C 27 Civilret udvidet modul D 28 Strafferet grund modul E/F 29 Strafferet udvidet modul G 30 Notat- og referatteknik Modul I 31 Civilret grund for landsretterne modul AL 32 Elevuddannelse års elevseminar års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 36 Fogedret for kontorpersonale opfølgning 37 Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning 38 Insolvensskifteret for kontorpersonale opfølgning 39 Dødsboskifteret for kontorpersonale opfølgning 40 Notarialforretninger for kontorpersonale opfølgning 41 Småsagsprocessen for kontorpersonale opfølgning 42 Civilseminar for kontorpersonale 43 Straffeseminar for kontorpersonale 44 Kassemedarbejderseminar 45 Statonom Grunduddannelse for jurister 48 Grunduddannelse for dommerfuldmægtige 5 KURSUSKATALOG 2010

5 Efteruddannelse for jurister 52 Domstolsakademiet 54 Nyheder i civilprocessen 55 Nyheder i strafferetsplejen 56 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 57 Nævningesager 58 Nævningesager opfølgning 59 Syn og skøn 60 Vidneafhøring strafferetligt og civilretligt 61 Tvangsfjernelse af børn 62 Børnebortførelser 63 Konkurs i praksis 64 Tvangsauktionsseminar 65 Rådgiveransvar 66 Skatteproces 67 Dødsbobeskatning 68 Dødsboskifte for erfarne jurister 69 Bobestyrerseminar 70 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 71 Retsmæglersamling 72 Seminar for nyudnævnte dommere samt erfarne retsassessorer og dommerfuldmægtige 73 Fængslings- og isolationskendelser 74 Indgreb i meddelelseshemmeligheden og observation 75 Forældelse/renter/retshjælpsforsikring 76 Småsagsprocessen for jurister 77 Persondataloven 78 International uddannelse EJTN ERA SEND 80 Juridisk engelsk 81 Juridisk tysk Ledelse og administration 85 Lederuddannelse for kontorpersonale 86 Førlederudvikling for jurister 88 Ledelsesforum for præsidenter 89 Seminar for ledelsestrekanten 90 Seminarer for afdelingsledelserne 91 Administration for kontorpersonale 92 Bevillings- og budgetseminar 93 Statistik og sagsvægtning 94 Ansættelsessamtaler 95 Medarbejderudviklingssamtaler MUS Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale 98 Retsbud- og servicemedarbejderseminar 99 Vagtpersonaleseminar 6 domstolsstyrelsen

6 Uddannelse for alle medarbejdere 102 Offentlig retshjælp og fri proces 104 Forkyndelse i udlandet 105 Kommunikation/konflikthåndtering 106 Personlig udvikling 107 Skriv og bliv forstået 108 Mødefacilitering 109 Håndtering af psykisk belastende sager 110 Work/life balance 111 Livskvalitet i den 3. alder 112 Kompetencefonden 113 AMU 115 Faderskabssager Uddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige 128 Underviserdag for nye undervisere 129 Underviserkursus 130 Underviserseminar 131 Elevuddannelsesansvarligseminar 132 Oplæringsansvarligkursus 136 Kursussteder og hotelfaciliteter 138 Tilmeldingsprocedure 140 Hvem er vi? It-kurser 118 Campus for administratorer 119 It for it-kontaktansvarlige 120 Hjemmesidekursus Arbejdsmiljø og SU-kurser 124 Arbejdsmiljøuddannelse 125 SU-kurser 7 KURSUSKATALOG 2010

7 8 domstolsstyrelsen

8 FORORD Mange nye veje til din udvikling ved domstolene Læring er en livslang proces, og vi lærer noget nyt hver dag. Der er mange måder at lære på. På vores arbejde kompetenceudvikles vi for eksempel, når vi udveksler erfaringer og viden med kollegaen, når vi får nye ansvarsområder og opgaver, og når vi deltager i gåhjem-møder, kurser og seminarer. Danmarks Domstole er en arbejdsplads, hvor din kompetenceudvikling er højt prioriteret. Som noget nyt lancerer vi Domstolsakademiet, som er et tilbud til de erfarne jurister ved domstolene. Domstolsakademiet afholdes to gange i 2010 og har til formål at blive et forum for videndeling og erfaringsudveksling inden for en bred vifte af primært juridiske emner. Domstolsakademiet vil fremover blive afholdt hvert år i de samme uger, nemlig uge 18 og 44. I dette kursuskatalog præsenterer Domstolsstyrelsen de kurser og seminarer du som medarbejder har mulighed for at deltage på i Kataloget indeholder ikke mindre end 103 forskellige tilbud, som vi har skrædder syet efter de behov og ønsker, som er mest aktuelle for med arbejderne ved Danmarks Domstole. Udbuddet er væsentligt forøget i forhold til 2008 og For kontorpersonalet tilbydes også en række spændende kurser. I 2009 startede vi opfølgningskurser inden for alle retsområder, så medarbejderne hele tiden kan blive dygtigere og har mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af retterne. Vi fortsætter dette initiativ i 2010 og ser frem til Visionsudvalget for kontorpersonalets konklusioner, som vil munde ud i nye tiltag i Vi har i år valgt at lave et trykt kursuskatalog som supplement til det elektroniske katalog, som du finder på domstolenes uddannelsesportal kaldet Kupo. Vi håber, at du finder nogle tilbud, som er relevante og interessante til brug for din videre kompetenceudvikling. På side 138 kan du læse mere om, hvordan tilmeldingen foregår. Rigtig god læselyst og forhåbentlig på gensyn på vores kurser! Christina Ottesen Leder af uddannelsesadministrationen, Domstolsstyrelsen 9 KURSUSKATALOG 2010

9

10 Grunduddannelse for kontorpersonale Retssekretæruddannelse Elevuddannelse

11 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Introduktion for kontorpersonale Velkommen til domstolene. Bliv dus med din nye arbejdsplads Nyansatte kontormedarbejdere, retsbetjente, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. Mål og indhold Bliv velorienteret om domstolenes opbygning og mange arbejdsopgaver. Vi vil med kurset fortælle dig om rettens afdelinger og deres opgaver. Vi vil også orientere dig om domstolenes opbygning og tage dig med på besøg i Østre Landsret, Højesteret, Domstolsstyrelsen og Københavns Byret. Du får lejlighed til at møde mange nye kolleger og danne netværk. Tid Hold januar 2010 Hold september 2010 Hotel Scandic Roskilde Kursusleder Sekretariatschef Anette Maarbjerg, medunderviser Bedste Praksis konsulent Lene Poulsen Kontaktperson Lars Frederik Hansen, 12 domstolsstyrelsen Det er det bedste kursus, jeg nogensinde har været på. (Tidligere kursusdeltager)

12 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Fogedret for kontorpersonale grundkursus Kontormedarbejdere, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales forinden 19, stk. 3-bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at kursisten har eller skal arbejde i en fogedret. Mål Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sags behandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. På kurset vil de relevante love og regler blive gennemgået. Reglerne belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne må for ventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Efter at have gennemgået uddannelsen kan deltagerne anvende retsplejelovens regler om fogedret identificere sager, der skal behandles af jurister forstå hovedtrækkene om umiddelbare fogedforretninger forstå hovedtrækkene i kreditaftaleloven anvende hensigtsmæssige arbejdsgange ved fogedmøder og i fogedretten. De enkelte moduler indeholder Modul 1 Retsplejelovens regler om fogedret Modul 2 Fogedretsmødet Modul 3 Umiddelbare fogedforretninger Modul 4 Kreditaftalelovens regler På alle moduler gennemgås hensigtsmæssige arbejdsgange. Tid Modul februar 2010 og 30. august 1. september 2010 Modul marts 2010 og september 2010 Modul april 2010 og oktober 2010 Modul maj 2010 og 29. november 30. november 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Uddannelseskonsulent Inger Lis Andresen, medunderviser Funktionschef Kim Rasmussen Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 13 KURSUSKATALOG 2010

13 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Tvangsauktioners ABC Kontormedarbejdere, som ikke tidligere, eller kun i begrænset omfang, har arbejdet med tvangsauktionssager. Mål og indhold Deltagerne skal kunne forstå sagsgangen i en tvangsauktionssag, identificere almindelige problemstillinger og selv kunne ekspedere standardsagsskridt. Tid marts 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Retsassessor Peter Toftager, Retten i Kolding, medunderviser Kontorfuldmægtig Jette Demant Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 14 domstolsstyrelsen Jeg var glad for at se, hvor størstebeløbet stod i salgsopstillingen, og vi fik en masse at vide om tvangsauktioner. Det var godt at høre, hvad de gjorde ved andre embeder. (Tidligere kursusdeltager)

14 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. Mål og indhold På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de til knyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, anmeldelse af betalingsstandsning, gældssaneringsansøgninger m.v. Tid marts 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Retsassessor Jeanette Melchior, medunderviser Retsassessor Mette Skov Larsen Kontaktperson Tina Brandi, Målet med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. 15 KURSUSKATALOG 2010

15 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Kontormedarbejdere med en kortere ansættelse i en skifteret, som ønsker at beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Mål og indhold Kurset, der strækker sig over 4 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kursets gennemførelse selvstændigt vil kunne medvirke i den del af døds - bobehandlingen, der varetages af kontorpersonalet. Tid Modul februar 2010 og august 2010 Modul marts 2010 og september 2010 Modul april 2010 og oktober 2010 Modul maj 2010 og november 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Retsassessor Flemming Sorth, medunderviser Kontorfuldmægtig Marit Paldan Kontaktperson Inge Pedersen, 16 domstolsstyrelsen

16 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Tinglysning for kontorpersonale grundkursus Kontormedarbejdere ved Tinglysningsretten, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med tinglysning. Mål og indhold Deltagerne får et grundlæggende kendskab til det digitale tinglysnings system og lovgrundlaget, således at de efter kurserne og oplæringen på kontoret opnår større sikkerhed i selvstændigt at registrere dokumenter til manuel behandling. Tid Modul februar 2010 Modul april 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Sekretariatschef Brian Pedersen, medunderviser Kontorfuldmægtig Bitten Andersen Kontaktperson Inge Pedersen, Grunduddannelsen består af to moduler, der bl.a. vil indeholde Gennemgang af lovgrundlaget og den vigtigste teori. Det digitale tinglysningssystem. Matrikulære ændringer. Løsning af konkrete opgaver i grupper. 17 Hvilken lampeforretning sagde du, du ringede fra? (receptionisten hos en privat anmelder) KURSUSKATALOG 2010

17 FOR kontorpersonale grundkursus Notarialforretninger grundkursus Bliv Notarius Publicus! Kurset henvender sig til kontormedarbejdere ved domstolene, som ikke tidligere har fungeret som notarer, og til notarer, som ikke tidligere har været på kursus. Indhold Kurset, der forløber over to dage, er bygget sådan op, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler vedrørende notarialforretninger. Om eftermiddagene arbejder deltagerne fortrinsvis med cases, herunder i grupper. Tid maj 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Skifteretschef Claes Dall Hersland, MEDUNDERVISER Afdelingsleder Tove Møller Christensen Kontaktperson Tina Brandi, På førstedagen vil kurset koncentrere sig om notartestamenter. På andendagen er fokus på andre notarialforretninger, herunder navnlig attestation af underskrifter og tegningsret, men kurset omhandler alle typer af notarialforretninger. 18 domstolsstyrelsen Jamen, det er jo nemt at være notar! (Tidligere kursusdeltager, 2009)

18 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Betalingspåkrav grundkursus Inkassoproces en lettere måde at opkræve penge på Kontormedarbejdere, der er beskæftiget med betalingspåkrav, men som endnu ikke har været på kursus i betalingspåkrav. Mål Deltagerne får en grundlæggende viden om reglerne i retspleje lovens kapitel 44 a om betalingspåkrav, så de kan yde god vejledning til brugerne og foretage en effektiv sagsbehandling. Tid 4. februar 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Uddannelseskonsulent Inger Lis Andresen, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Trine Toftlund Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, Efter at have gennemgået uddannelsen kan deltagerne anvende retsplejelovens regler om betalingspåkrav, herunder rets afgiftsspørgsmål varetage en effektiv sagsbehandling i betalingspåkrav yde en god vejledning også til ikke-professionelle brugere anvende bedste praksis indenfor betalingspåkrav anvende domstolenes it vedrørende betalingspåkrav. Tid 7. april 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Uddannelseskonsulent Inger Lis Andresen, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Trine Toftlund Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 19 KURSUSKATALOG 2010

19 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Forældreansvarslov for kontorpersonale grundkursus Nyt område for civilretten Kontormedarbejdere med nogen erfaring i civilret, som arbejder eller skal arbejde med sager i henhold til forældreansvarsloven. Mål Kursets formål er at give deltagerne et indblik i forældreansvarsloven samt at gøre deltagerne i stand til at medvirke til en god og hensigtsmæssig sagsbehandling i forældreansvarslovssager. Tid 23. september 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Dommer Helle Fløystrup, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Heidi Stagsted Kontaktperson Lars Frederik Hansen, Kurset vil indholde grundlæggende principper for reglernes anvendelse gensidig erfaringsudveksling om praktiske erfaringer fri proces i relation til forældreansvarsloven inddragelse af børnesagkyndige. Tid 30. september 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Dommer Helle Fløystrup, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Heidi Stagsted Kontaktperson Lars Frederik Hansen, 20 domstolsstyrelsen

20 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Fællessekretariatskursus for kontorpersonale grundkursus Frontmedarbejdernes udfordringer Kontormedarbejdere, der arbejder i fællessekretariatet med sagsbehandling og kundeservice. Mål og indhold Deltagerne opnår en overordnet viden om de enkelte sagstyper, som der oftest er i et fællessekretariat. Denne viden opnås ved gennemgang af de mest anvendte blanketter, samt en gennemgang af hvor og hvordan oplysninger hurtigt kan søges på bl.a. og via andre søgeværktøjer. Kurset er til dels baseret på erfaringsudveksling. Kurset er ikke et egentligt fagkursus. Der fokuseres på service, kundebetjening og fællessekretariaternes rolle i organisationen. Deltagerne opnår derved forståelse for de særlige udfordringer, som fællessekretariatsmed arbejdere ofte har såvel internt ved embedet, som i relation til eksterne brugere. Der indgår gruppearbejde og videoseancer med individuel feedback. Sidstnævnte foregår i små grupper. Tid juni 2010 og november 2010 Hotel Opus Horsens Kursusledere Sekretariatschef Anne Segato, og funktionschef Inge Lise Nørris Nielsen, MEDUNDERVISERE Kontorfuldmægtig Ida Haurum og afdelingsleder Tove Møller Christensen Kontaktperson Lars Frederik Hansen, 21 KURSUSKATALOG 2010

21 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Småsagsprocessen for kontorpersonale grundkursus Kontormedarbejdere, der behandler småsager og som ikke tidligere har deltaget på kurset eller på et småsagsseminar. Mål og indhold Småsagsprocessen blev indført pr. 1. januar Formålet med grundkurset er at give kursusdeltagerne en grundlæggende viden om småsagerne, baggrunden for småsagerne, kategorisering af småsager samt småsagernes behandling. Tid 27. maj 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Kst. funktionschef Lotte Virkelyst Johansen, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Dorthe Lindhardt Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, Kursusmateriale vil blive uddelt på kurset. Derudover kan der henvises til Notat om småsager fra intranettet. Notatet vil efter seminaret blive suppleret i relevant omfang med de idéer, som deltagerne bidrager med. Tid 31. maj 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Kst. funktionschef Lotte Virkelyst Johansen, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Dorthe Lindhardt Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 22 domstolsstyrelsen

22 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Kassemedarbejderkursus grundkursus Er du ny i kassearbejdet, så kom og få en grundlæggende viden om systemet og de regler, der ligger til grund Kurset henvender sig til dig, der er ny i kassearbejdet, har arbejdet kort tid med systemet eller fungerer som afløser. Mål og indhold Det er målet at give et grundlæggende kendskab til kasse- og regnskabssystemets funktionalitet. Kurset indeholder også en grundlæggende gennemgang af den statslige kontoplan, bevillingssystemet og endelig gennemgås reglerne for rejse afregning grundigt. Tid marts 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Administrationschef Gert Larsen, og it-konsulent Preben Kjærgaard, Kontaktperson Tina Brandi, 23 KURSUSKATALOG 2010

23 Retssekretæruddannelsen En veluddannet retssekretær er en meget vigtig forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret og for borgerne god og forståelig sagsbehandling. Det er grundsætningen for den rets sekretæruddannelse, som vi kender i dag. Retssekretæruddannelsen kan i 2010 fejre 10 års jubilæum. Der vil i fremtiden blive stillet helt nye og anderledes krav til en retssekretær og til den funktion, som fremtidens retssekretær skal udføre. Uddannelsen vil derfor blive nytænkt i det visionsudvalg, som til efteråret skal arbejde med kontoruddannedes uddannelser, men uddannelsen udbydes i sin nuværende form i Når alle moduler i retssekretæruddannelsen er gennemgået udstedes et retssekretæruddannelsesbevis til deltageren. Uddannelsen består i dag af følgende moduler Civilret grund, Civilret special, Civilret udvidet, Strafferet grund, Strafferet udvidet, Notat og referatteknik. 24 domstolsstyrelsen

24 FOR retssekretærer modul A/B Civilret grund modul A/B Starten på uddannelsen til retssekretær i civilret Kontormedarbejdere, der har beskæftiget sig med civilret i mindst ½ år. Mål og indhold Deltagerne får en grundlæggende viden om civilprocessen. Denne viden sætter dem i stand til kende og forstå de vigtigste regler for behandling af civile sager i byretten. Deltagerne opnår gennem opgaveløsning færdigheder i selvstændigt at give juristerne den nødvendige kontorstøtte ved behandlingen af de hyppigst forekommende civile sager ved en byret. Efter kurset kan du blandt andet oprette en ny sag i civilsystemet kontrollere om stævningen kan danne grundlag for en retssag, herunder om sagen er anlagt ved den rigtige ret, om retsafgiften er rigtig, samt hvilken sagtype det er beramme forberedende retsmøder og hovedforhandlinger lave udkast til retsbøger og domme, herunder især udeblivelses- og erkendedomme afslutte en civil sag udarbejde de nødvendige breve besvare såvel telefoniske som personlige henvendelser fra publikum om de almindeligst forekommende emner. Kurset er en forudsætning for at deltage i kurserne Special civilret (modul C) og Udvidet civilret (modul D), med mindre man i kraft af flere års erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Tid Modul marts og oktober Modul april og november Hotel Opus Horsens Kursusleder Sekretariatschef Henning Færmann, MEDUNDERVISER Kontorfuldmægtig Anne L. Pedersen Kontaktperson Inge Pedersen, Du får udfordringer i form af både teoretisk undervisning og opgaver, der skal løses i civilsystemet. (Tidligere kursusdeltager) 25 KURSUSKATALOG 2010

25 FOR retssekretærer modul C Civilret special modul C Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Indhold På kurset gennemgås reglerne om behandlingen af andre sager end de almindelige civile sager. Størst vægt lægges på ægteskabs- og forældreansvarssager og faderskabssager. Også sager om værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse gennemgås. Endelig omtales mortifikationssager og borteblevnesager. Der arbejdes en del med gruppedrøftelser omkring konkrete opgaver. Tid 31. maj 2. juni 2010 og juni 2010 Hotel Opus Horsens undervisere Dommer Poul Holm, og afdelingsleder Hanne Søegaard, Kontaktperson Inge Pedersen, Kursets mål Kursets mål er at give deltagerne en sådan viden om behandlingen af de specielle sagstyper, som domstolssystemets brugere med rette kan forvente af en god rets sekretær. Deltagerne vil derfor kunne identificere de forskellige sagstyper og selvstændigt foretage relevante sagsbehandlingsskridt. Deltagerne vil endvidere kunne medvirke til løsning af almindeligt forekomne problemstillinger. 26 domstolsstyrelsen

26 FOR retssekretærer modul D Civilret udvidet modul D Retssekretærer, der har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller som i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets indhold Kurset sætter fokus på de mere komplicerede spørgsmål ved behandling af civile sager: Fri proces, retshjælpsforsikring, omkostningsafgørelser, småsagsprocessen, forberedelse af civile sager m.v. Der indgår i væsentligt omfang praktiske øvelser (opgaver) i kurset. Tid august 2010 og december 2010 Hotel Opus Horsens Undervisere Dommer Poul Holm, og afdelingsleder Hanne Søegaard, Kontaktperson Inge Pedersen, Kursets mål Kursets mål er at give deltagerne en basisviden om de gennemgåede emner og at give deltagerne værktøjer til at identificere og medvirke til løsning af de problemstillinger, der hyppigt opstår i praksis. 27 KURSUSKATALOG 2010

27 FOR retssekretærer modul E/F Strafferet grund modul E/F Kurset henvender sig til kontormedarbejdere, der har været beskæftiget ½ 3 år med straffesager, eventuelt som subsidiært arbejdsområde. Formål Formålet er at give strafferetssekretærer en grundlæggende viden om og forståelse for de almindelig anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige kontormedarbejderopgaver i forbindelse med straffesagers behandling samt at vejlede publikum på relevant måde. Efter kurset har deltagerne en grundlæggende viden om og forståelse for de almindelige anvendte regler i straffesager en dyberegående viden om straffesystemet evnen til selvstændigt på et fagligt forsvarligt niveau at kunne varetage retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, både for så vidt angår ekspedition af sager og anvendelse af it-system en viden så de på relevant måde kan besvare almindelige henvendelser fra publikum. Tid Modul august 2010 Modul september 2010 Hotel Opus Horsens Undervisere Afdelingsleder Helle G. Lassen, og retsassessor Mette Sørensen, Kontaktperson Tina Brandi, 28 domstolsstyrelsen

28 FOR retssekretærer modul G Strafferet udvidet modul G Kurset henvender sig til retssekretærer ved retterne med mere end 3 års erfaring i arbejdet med straffesager, og som enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller som i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. en grundlæggende viden om reglerne om dørlukning, telefonaflytning, ransagning mv. således, at de kan udarbejde udkast til retsbogsudskrift den nødvendige baggrundsviden til forståelse af standardteksterne. Formål Formålet er at give strafferetssekretærer en dyberegående viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige kontormedarbejderopgaver i forbindelse med straffesagers behandling, herunder udarbejde udkast til domme og kendelser, samt vejlede publikum på relevant måde. Tid Undervisere Kontaktperson februar 2010 (kurset har tidligere været udbudt og er ikke åbent for tilmeldinger) og november 2010 Hotel Opus Horsens Afdelingsleder Helle G. Lassen, og retsassessor Mette Sørensen, Tina Brandi, Efter kurset har deltagerne de fornødne kompetencer til at udarbejde udkast til domskoncept med angivelse af relevante forstraffe i almindelige forekomne straffesager 29 KURSUSKATALOG 2010

29 FOR retssekretærer modul 1 Notat- og referatteknik modul I Bliv god til at skrive referater i retten Kontormedarbejdere, der er eller skal være beskæftiget som retssekretær i forbindelse med afvikling af civil- og straffemøder. Mål og indhold Deltagerne får kendskab til de regler, der gælder for skrivning af referat i retten. Endvidere trænes notatteknik og skrivning af referat gennem små øvelser og rollespil. Deltagerne får endvidere en grundlæggende gennemgang af sprog og sprogpolitik. Efter kurset kan deltagerne selv skrive referater i retten på et korrekt dansk, der lever op til sprogpolitikken ved domstolene. Tid januar 2010 STED Hotel Opus Horsens Kursusleder Dommer Pia Petersen, Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, Tid november 2010 STED DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Dommer Pia Petersen, Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 30 domstolsstyrelsen Gode værktøjer, selvtillid. (Tidligere kursusdeltager)

30 FOR retssekretærer grundkursus Civilret grund for landsretterne modul AL Nyansatte landsretssekretærer, der har beskæftiget sig med civilret ½ 2 år, eventuelt som subsidiært arbejdsområde. Mål og indhold Modulets formål er som led i Landsretssekretæruddannelsen at give fortrinsvis nyansatte kontormedarbejdere, eller kontormedarbejdere med en kortere anciennitet, som ikke tidligere har beskæftiget sig med civilret, en grundlæggende viden om behandlingen af civile sager. Deltageren skal også introduceres til de anvendte it-systemer, således at deltageren eventuel efter en yderligere praktisk oplæring bliver i stand til på et forsvarligt fagligt niveau at identificere og løse almindeligt forekommende problemer og foretage sagsbehandling under anvendelse af it-teknologien, herunder journalisere fra sagens modtagelse til dens afslutning foretage kontrol af stævningen, værneting og retsafgifter tilrettelægge eget arbejde beramme sager (telefonmøder, forberedende retsmøder og domsforhandlinger) fremkomme med forslag til ekspeditioner under den skriftlige forberedelse udarbejde udkast til breve og retsbøger vedrørende den skriftlige forberedelse udarbejde udkast til udeblivelses- og erkenderdomme udarbejde retsbog vedrørende forberedende retsmøder og domsforhandlinger, med eller uden deltagelse i selve retsmødet renskrive og redigere domme foretage administrative funktioner i forbindelse med sagsafslutning (salærfastsættelse, udsendelse af afgørelser mv.) besvare almindeligt forekommende henvendelser fra publikum. Grundmodulet vil omfatte følgende emner Domstolenes og navnlig landsretternes placering i det forfatnings retlige system. Domstolsopbygningen. Menneskerettigheder (i hovedtræk). Alternativ konfliktløsning uden for domstolene (i hovedtræk). Behandling af civile sager både i 1. instans og ankesager. Tid april 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Specialist Susanne Korsgaard, medunderviser fortræder Erna Kristensen Kontaktperson Inge Pedersen, 31 KURSUSKATALOG 2010

31 FOR ELEVER elevuddannelse Elevuddannelse 1. års elevseminar Kom og mød andre elever 1. års elever. Mål og indhold Seminaret vil tage udgangspunkt i opbygningen af Danmarks Domstole, herunder regler og normer som ansat. Der vil være en kort gennemgang af arbejdet i de forskellige afdelinger samt fokus på samarbejde. Desuden er et af formålene med elevseminaret, at eleverne møder hinanden og skaber gode kontakter. Tid oktober og oktober 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Afd. leder Helle Laursen, medundervisere Overassistent Merete Kold Dyrbye og kontorfuldmægtig Lars Frederik Hansen Kontaktperson Lars Frederik Hansen, 32 domstolsstyrelsen Det var helt kanon. Udover alle forventninger. (Tidligere kursusdeltager) Faglig viden og godt socialt samvær (Tidligere kursusdeltager)

32 FOR ELEVER elevuddannelse 2. års elevseminar Snart færdiguddannet som kontorassistent ved Danmarks Domstole! Hvordan har forløbet været? Hvad skal jeg nu? 2. års elever. Mål og indhold Seminaret vil tage udgangspunkt i, hvordan uddannelsen er forløbet. Hvad er godt, og hvad kan eventuelt gøres bedre. Det vil blive drøftet, hvilke muligheder der er som færdiguddannet kontorassistent ved Danmarks Domstole, herunder hvilke muligheder, der byder sig for videreuddannelse både inden for og uden for Danmarks Domstole. Alt i alt en dag, hvor uddannelsen drøftes/debatteres, og hvor der vil være masser af deltager-input. Tid 15. juni 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Afd. leder Helle Laursen, Medunderviser Kontorfuldmægtig Lars Frederik Hansen, Kontaktperson Lars Frederik Hansen, Tid 17. juni 2010 Hotel Opus Horsens kursusleder Afd. leder Helle Laursen, medunderviser Kontorfuldmægtig Lars Frederik Hansen, Kontaktperson Lars Frederik Hansen, Jeg fik et rigtig godt indblik i, hvilke sager de sidder med rundt omkring i retterne meget udbytterigt. (Tidligere kursusdeltager) 33 KURSUSKATALOG 2010

33

34 Efteruddannelse for kontorpersonale

35 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Fogedret for kontorpersonale opfølgning Få viden om nye regler og praksis inden for fogedretten Kontormedarbejdere, der har arbejdet med fogedret i længere tid og har deltaget på grundmodulerne. Mål og indhold Deltagerne får en opfølgende gennemgang af praksis i fogedretten. De gode arbejdsmåder gennemgås, og nye ideer fra deltagernes egen afdeling behandles til inspiration for alle deltagere. Deltagerne har mulighed for selv at påvirke undervisningen med ønsker til emner, der skal behandles. Tid: juni 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Funktionschef Dorete Nummelin Bager, medunderviser Afdelingsleder Anne Marie Vogter Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 36 domstolsstyrelsen

36 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning Tvangsauktioner for de rutinerede Kontormedarbejdere, som har beskæftiget sig med tvangsauktioner i nogen tid og som selv kan ekspedere almindelige sagsskridt. Mål og indhold På kurset vil nogle udvalgte centrale problemstillinger blive taget op med henblik på at forberede deltagerne til selvstændigt at kunne udføre centrale sagsskridt og vejlede eksterne brugere. Deltagerne vil selv have indflydelse på kursets indhold og vil i god tid, inden kurset afholdes, blive bedt om at komme med forslag til emner/ problemstillinger, som ønskes behandlet på kurset. Tid april 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Retsassessor Peter Toftager, Retten i Kolding, Kursusleder Kontorfuldmægtig Jette Demant Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 37 KURSUSKATALOG 2010

37 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Insolvensskifteret for kontorpersonale opfølgning Kurset er et en-dagskursus og henvender sig til dig, som har behandlet insolvensskiftesager i nogle år, og som gerne vil have et brushup eller have udbygget din viden om insolvensskiftesager. Indhold På kurset behandles også de seneste ændringer af konkursloven, blandt andet stramninger på konkursområdet og ændringer vedrørende gældssanering. Tid 17. juni 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Retsassessor Jeanette Melchior, medunderviser Retsassessor Mette Skov Larsen Kontaktperson Tina Brandi, Tid 21. juni 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Retsassessor Jeanette Melchior, medunderviser Retsassessor Mette Skov Larsen Kontaktperson Tina Brandi, 38 domstolsstyrelsen

38 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Dødsboskifteret for kontorpersonale opfølgning Kontoruddannede, der har deltaget i skifteret grundkursus og har arbejdet med dødsboskifteret i nogle år. Mål og indhold Deltagerne får viden om nye regler og praksis inden for arveret og dødsboskifteret og mulighed for opfølgning på grundkursets emner efter deltagernes ønsker herom. Udstrækningen af skifterettens vejledningspligt om skattereglerne berøres. Tid 28. oktober 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Mette-Lise Pommer, medunderviser Kontorfuldmægtig Marit Paldan Kontaktperson Inge Pedersen, Tid 25. november 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Mette-Lise Pommer, medunderviser Kontorfuldmægtig Marit Paldan Kontaktperson Inge Pedersen, 39 KURSUSKATALOG 2010

39 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Notarialforretninger for kontorpersonale opfølgning Del din viden og lær af dine kolleger! Kurset henvender sig til uddannede notarer. Mål og indhold Målet er at sikre, at notarernes kompetencer vedligeholdes, og at viden bliver delt. Kurset, der forløber over en enkelt dag, bliver afholdt i seminarform. Der vil blive orienteret om ny lovgivning og retspraksis, og behandlingen af vanskelige typer af forretninger vil blive drøftet. Herudover koncentrerer kurset sig om erfaringsudveksling. Deltagerne skal inden kurset fremsende bud på en ting, der irriterer, og en ting, der er smart. Tid 5. februar 2010 Hotel Opus Horsens undervisere Afdelingsleder Tove Møller Christensen, og skifteretschef Claes Dall Hersland, Kontaktperson Tina Brandi, Tid 9. februar 2010 DSB Kursuscenter Østerport undervisere Afdelingsleder Tove Møller Christensen, og skifteretschef Claes Dall Hersland, Kontaktperson Tina Brandi, 40 domstolsstyrelsen Det er tankevækkende, at vi har siddet hver for sig og kæmpet med de samme problemer! (En tidligere kursusdeltager, 2009)

40 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Småsagsprocessen for kontorpersonale opfølgning Videndeling i seminarform! Kontormedarbejdere, der behandler småsager og som tidligere har deltaget på et småsagsseminar. Mål og indhold Der har siden indførelsen af småsagsprocessen den 1. januar 2008 været afholdt flere seminarer. Formålet med fortsat at afholde småsagsseminarer er at bringe kontorfunktionærerne sammen med henblik på, at der løbende kan udveksles erfaringer om småsagsprocessen. Det forventes derfor af deltagerne, at de bidrager aktivt med egne erfaringer. I god tid inden seminaret vil deltagerne blive bedt om at fremsende forslag til emner, der ønskes behandlet. På den måde vil det blive forsøgt at målrette programmet efter deltagernes ønsker. ønsker og forslag blive noteret og efterfølgende videregivet til Tekstudvalget. Deltagerne opfordres derfor til at medbringe forslag til ændringer og til nye tekster. Tid 23. august 2010 STED DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Kst. Funktionschef Lotte Virkelyst Johansen, medunderviser Dorthe Lindhardt Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, Kursusmateriale vil blive udleveret på seminaret. Derudover kan der henvises til Notat om småsager fra intranettet. Notatet vil efter seminaret blive suppleret i relevant omfang med de erfaringer og idéer, som deltagerne bidrager med. Tekstudvalget gennemgår løbende ønsker om ændringer eller supplement af de tekster, der er udarbejdet til småsagerne. På seminaret vil Tid 30. september 2010 STED Hotel Opus Horsens Kursusleder Kst. Funktionschef Lotte Virkelyst Johansen, medunderviser Dorthe Lindhardt Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 41 KURSUSKATALOG 2010

41 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Civilseminar for kontorpersonale Opdatering til den erfarne retssekretær Retssekretærer, som har beskæftiget sig med civilret igennem flere år. Mål og indhold Seminaret er en opdatering af deltagerne med ny lovgivning og nye relevante afgørelser. Udveksling af erfaringer med kolleger er også en del af seminaret. Tid 18. november 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Sekretariatschef Henning Færmann, medunderviser Bedste Praksis konsulent Dorte B. Mikkelsen Kontaktperson Tina Brandi, Deltagerne kommer hjem med gode idéer til at gøre hverdagen nemmere og få mere kvalitet ind i sagsbehandlingen. Deltagerne får indflydelse på indholdet på seminaret, idet de opfordres til at komme med forslag til emner, de finder vigtige. Tid 2. december 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Sekretariatschef Henning Færmann, medunderviser Bedste Praksis konsulent Dorte B. Mikkelsen Kontaktperson Tina Brandi, 42 domstolsstyrelsen

42 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Straffeseminar for kontorpersonale Opdatering til den erfarne retssekretær Retssekretærer, som har beskæftiget sig med strafferet igennem nogen tid. Mål og indhold Seminaret er en opdatering af deltagerne med ny lovgivning og nye relevante afgørelser. Udveksling af erfaringer med kolleger er også en del af seminaret. Tid 19. november 2010 DSB Kursuscenter Østerport Kursusleder Sekretariatschef Henning Færmann, medunderviser Bedste Praksis konsulent Dorte B. Mikkelsen Kontaktperson Tina Brandi, Deltagerne kommer hjem med gode idéer til at gøre hverdagen nemmere og få mere kvalitet ind i sagsbehandlingen. Deltagerne får indflydelse på indholdet, idet disse opfordres til at komme med forslag til emner, de finder vigtige. Tid 3. december 2010 Hotel Opus Horsens Kursusleder Sekretariatschef Henning Færmann, medunderviser Bedste Praksis konsulent Dorte B. Mikkelsen Kontaktperson Tina Brandi, 43 KURSUSKATALOG 2010

43 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Kassemedarbejderseminar Kom og hør seneste nyt fra kassefronten og relaterede emner Henvender sig til alle, der arbejder ved kassen til daglig. Mål og indhold Seminaret opfylder et ønske fra mange om at få en årlig opdatering af nyheder og svære emner på kasseområdet. Emnerne vil derfor være aktuelle. Deltagerne vil endvidere have mulighed for på forhånd at sende forslag til emner på mail. Tid 3. februar 2010 Hotel Opus Horsens undervisere Administrationschef Gert Larsen, og it-konsulent Preben Kjærgaard, Kontaktperson Tina Brandi, Tid 11. februar 2010 DSB Kursuscenter Østerport undervisere Administrationschef Gert Larsen, og it-konsulent Preben Kjærgaard, Kontaktperson Tina Brandi, 44 domstolsstyrelsen

44 FOR KONTORPERSONALE efteruddannelse Statonom Uddannelsen henvender sig til administrative medarbejdere i staten og er en videregående voksenuddannelse (VVU), som udbydes under lov om åben uddannelse. For at blive optaget på statonomuddannelsen, skal du have én af følgende uddannelser: En relevant erhvervsuddannelse. En relevant grunduddannelse for voksne (GVU). En gymnasial uddannelse. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. Tid Start i september 2010 Uddannelsen foregår ved Danmarks Forvaltningshøjskole. ansøgning Domstolstyrelsen vil indkalde ansøgninger primo Kontaktperson Inge Pedersen, Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse. Der er mulighed for at søge om dispensation, hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav. Mål og indhold Uddannelsen består af 6 moduler. Du kan læse om, de forskellige modulers indhold, og få yderligere oplysninger om Statonom på 45 KURSUSKATALOG 2010

45

46 Grunduddannelse for jurister

47 FOR JURISTER grunduddannelse Grunduddannelse for dommerfuldmægtige Mål og indhold Formålet med grunduddannelsen for dommerfuldmægtige er at sikre, at nyansatte dommerfuldmægtige får sådanne praktiske og teoretiske færdigheder, at de på kvalificeret vis kan bestride en typisk dommerfuldmægtigstilling. Afhængig af efterspørgslen vil der i 2010 løbende blive udbudt flere kurser. Grunduddannelsen skal i den forbindelse bl.a. sikre, at dommerfuldmægtigene opnår/udvikler følgende færdigheder: et højt fagligt niveau gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner forståelse for domstolenes rolle og servicefunktion evne til at optræde som selvstændig beslutningstager, herunder evne som mødeleder og forligsmægler evne for planlægning og prioritering af eget og andres arbejde samarbejdsevne, både i forhold til embedets ansatte og til rettens faste brugere (anklagemyndighed, advokater m.fl.). Grunduddannelsen er p.t. under revision. Tilmelding Tilmelding til kurser på grunduddannelsen sker automatisk i Domstolsstyrelsen ved modtagelse af uddannelsesplanen fra de respektive retter. 48 domstolsstyrelsen

48 Kursusdatoer 2010 Introduktionskursus for dommerfuldmægtige marts 2010 Insolvensskifteret for dommerfuldmægtige marts 2010 Dødsboskifteret modul A+B for dommerfuldmægtige maj og september 2010 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige maj 2010 Fogedret, modul 1 og 2 for dommerfuldmægtige september og oktober 2010 Administration og ledelse for dommerfuldmægtige september 2010 Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige november 2010 Regnskab for dommerfuldmægtige december 2010 Skriftlig kommunikation for dommerfuldmægtige 29. november 1. december 2010 Skriftlig prøve 26. april 2010 Mundtlig prøve 17. maj og 22. november 2010 Kontaktperson Maria Rye Tarp, 49 KURSUSKATALOG 2010

49

50 Efteruddannelse for jurister

51 FOR JURISTER efteruddannelse Domstolsakademiet for de erfarne jurister Som noget nyt i 2010 lancerer Domstolsstyrelsen Domstolsakademiet, som er et tre dages akademi indeholdende 24 forskellige spor. Der vil hver formiddag og eftermiddag kunne vælges mellem 4 forskellige spor. Domstolsakademiet er en mulighed for, at dommere og andre erfarne jurister ved domstolene kan mødes og udveksle erfaringer og drøfte juridiske emner og problemstillinger. De 24 forskellige spor vil, i det omfang det er hensigtsmæssigt, blive afholdt i seminarform eller som workshops. Det forudsættes derfor, at deltagerne er aktive og bidrager med egne erfaringer. Domstolsakademiet vil fremover hvert år finde sted i uge 18 og uge 44 og afholdes på Hotel Opus Horsens. I 2010 er datoerne maj og november. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men I kan her se et udpluk af emner/spor, som vi arbejder på at få på plads. I løbet af efteråret vil deltagerne få tilsendt en oversigt over sporene med beskrivelser af indhold. Deltagerne skal herefter prioritere, hvilke spor de ønsker at deltage på. 52 domstolsstyrelsen

52 UDPLUK AF EMNER/spor Præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen Forældreansvarslov Nyheder i miljøretten EU-konkurrenceret Nye regler vedr. personskadeerstatning Udvisning af EU statsborgere Strafudmåling i voldssager Ægteskabssager Ekspertvidner/sagkyndige erklæringer/sagkyndige dommere EU-ret Work/life balance Retsmægling Seksuelle overgreb mod børn Samtaler med børn Ransagning Beslaglæggelser International Privat- og Procesret Ny praksis fra Menneskerettighedsdomstolen Den gode dom Retsbelæring af nævninge og domsmænd Klassisk Forligsmægling Retsledelse Sagsomkostninger i civile sager Nye tendenser i strafferetsplejen Økonomisk kriminalitet It-kriminalitet Vold i nære relationer Nærhed i retten og udfordringer til domstolene i et multikulturelt samfund 53 KURSUSKATALOG 2010

53 FOR JURISTER efteruddannelse Nyheder i civilprocessen For første gang udbydes kurset Nyheder i civilprocessen. Kurset afholdes i samarbejde med Danske Advokater. Fri proces. Sagsomkostninger. Domstolsjurister og advokater, der jævnligt beskæftiger sig med procedure og derfor har behov for at holde sig orienteret om nyheder i civilprocessen. Tanken bag kurset er at give et overblik over nyere lovgivning på civilprocessens område samt over trykt og utrykt retspraksis. Der vil blive gået i dybden med udvalgte særligt relevante udviklinger. Tid 1. marts 2010, kl Radisson Blu Århus Undervisere Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret, advokat René Offersen, LETT og fuldmægtig Lone Kjær, Procesbevillingsnævnet Kontaktperson Inge Pedersen, Kurset vil bl.a. omfatte Erfaringer med domstolsreformen. Relevante ændringer i lovgivningen og andre regler. Retspraksis om henvisning af principielle sager fra byret til landsret. Reglerne om kollegial behandling i byret. Vidnereglerne praksis og tendenser. Retsplejelovens 297 om anvendelse af skriftlig erklæring fra parter og vidner. Praksis om kære og tredjeinstansbevillinger. Tid 11. oktober 2010, kl Ingeniørforeningens Mødecenter København Undervisere Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret, advokat René Offersen, LETT og fuldmægtig Lone Kjær, Procesbevillingsnævnet Kontaktperson Inge Pedersen, 54 domstolsstyrelsen

54 FOR JURISTER efteruddannelse Nyheder i strafferetsplejen Kurset afholdes i samarbejde med Danske Advokater. Kurset henvender sig til dommere, anklagere og advokater, der i det daglige beskæftiger sig med straffesager. Mål og indhold Indholdet på kurset vil være de seneste nyheder inden for strafferetsplejen, herunder de vedtagne nye og forventede regler om behandlingen af straffesager. Det nærmere indhold vil blive fastlagt to-tre måneder før kurset. På det tidspunkt vil der være klarhed over hvilke love, der er vedtaget eller forventes vedtaget på området. Tid 10. november 2010 DSB Kursuscenter Østerport undervisere Højesteretsdommer Thomas Rørdam, og ombudsmand, professor, dr. jur Hans Gammeltoft Hansen Kontaktperson Inge Pedersen, Tid 11. november 2010 Hotel Opus Horsens undervisere Højesteretsdommer Thomas Rørdam, og ombudsmand, professor, dr. jur Hans Gammeltoft Hansen Kontaktperson Inge Pedersen, 55 KURSUSKATALOG 2010

55 FOR JURISTER efteruddannelse Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen Et kursus om vanskelige sager mod psykisk syge udbudt af Rigsadvokaten Dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige. Mål og indhold Sager mod psykisk syge og mentale afvigere kan være svære at håndtere, da sanktionspåstanden hviler både på et anklagefagligt og et lægefagligt grundlag. Kurset søger blandt andet at gøre deltagerne bedre i stand til at forstå grundlaget for retspsykiatriske erklæringer. Emner som retspsykiatriske erklæringer, forvaring, efterfølgende psykisk sygdom før dom, foranstaltninger over for psykisk afvigende kriminelle, de juridiske rammer for foranstaltningen og forbigående sindssygdom forårsaget af rusmidler, vil blive gennemgået. Domstolsstyrelsen har kun mulighed for et begrænset antal pladser på kurset, som formentlig vil blive udbudt to gange i De præcise datoer er endnu ikke fastlagt. Der vil blive udarbejdet en info med de præcise datoer, når disse er fastlagt. Følg med på intranettet herom. Kontaktperson Signe Ljungdahl Hansen, 56 domstolsstyrelsen

56 FOR JURISTER efteruddannelse Nævningesager seminar Nævningesagers behandling ved byretterne Jurister, der ikke tidligere har deltaget på seminar om nævningesager. Kursets indhold Oplæg og drøftelse af såvel juridiske spørgsmål som praktiske forhold. Sagens gang gennem systemet Fra anklagemyndighedens orientering om en forventet kommende nævningesag, til sagens forberedelse ved retten, herunder udtagelse af nævninger, til hovedforhandlingens gennemførelse, votering med nævningerne og afsigelse af dom. Tid 9. november 2010 DSB Kursuscenter Østerport Tovholdere Dommer Mads Bjerre Østergaard, dommer Elisabet Michelsen, og dommer Ulla Ingerslev, Kontaktperson Lars Frederik Hansen, 57 KURSUSKATALOG 2010

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison

Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010. Endelig verison Handlingsplan for Retten i Holbæk 2010 Endelig verison 1 Udgangspunktet for Retten i Holbæk er Danmarks Domstoles generelle opgaver, visioner og værdier, der er sålydende: Opgaver Danmarks Domstole udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Nøgletal for domstolene. November 2013

Nøgletal for domstolene. November 2013 Nøgletal for domstolene 1.-3. kvartal November Sagsflow byretterne Straffesager 1 Modtagne straffesager 99.484 108.635 107.504 110.860 148.677 123.818 100 109 108 111 149 124 - heraf nævningesager 118

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole

J O B P R O F I L E R. for. Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Procesbevillingsnævnet December 2015 - 2 Jobprofiler for kontorfunktionærer ved Procesbevillingsnævnet

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager.

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse i civile sager og straffesager. Civile sager 2. instans Anke 253, stk. 4 og 5, jf. stk. 3 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. Straffesager

Læs mere

Nøgletal for domstolene marts 2011

Nøgletal for domstolene marts 2011 Nøgletal for domstolene 2010 4. marts 2011 Sagsflow ved byretterne Modtagne og afsluttede sager 2006-2010 Antal modtagne sager ved byretterne i alt 599.040 607.626 689.961 774.648 776.685 100 101 115 129

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Nævnet under overfladen

Nævnet under overfladen Nævnet under overfladen Procesbevillingsnævnet er ikke retsskabende og har derfor en naturlig rolle i baggrunden, mener nævnets nye formand. Men bag scenen er nævnets position i dag alt andet end usynlig.

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2011 for Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Næstved retskreds omfatter Næstved kommune, Slagelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret

Handlingsplan for Østre Landsret Østre Landsret Præsidenten Den 22/01-2009 J.nr. 42A-ØL-1-08 Handlingsplan for Østre Landsret 2009 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2012 for Retten i Næstved (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA:

ÅRSNØGLETAL Retten i Horsens. Evt. sammenligning Retten i Kolding Datatabeller 5. bedste KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: ÅRSNØGLETAL 2015 ten i Horsens 2014 2015 Gnst. BR 2015 Evt. sammenligning ten i Kolding Datatabeller 5. bedste 2015 2014 2015 KLIK PÅ PILENE FOR AT HOPPE TIL DATA: Samlet produktivitet, retten (indeks)

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Odense - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Overordnet har vi på

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar

Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar Retten i Hillerød Embedsledelsen Den 19. august 2014 JAF Ledelsesorganisation, opgaver og ansvar 1. Formål Formålet med denne oversigt er at beskrive den ledelsesmæssige organisation ved Retten i Hillerød

Læs mere

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2015. Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 7. 9. september 2015 Hotel Opus Horsens 7. september 2015 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3, 4 og 5 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Præsidentens

Læs mere

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten. Handlingsplan 2010 1 Danmarks Domstole har for 2010 fastsat følgende indsatsområder: 1. Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. 2. Hver ret gennemfører mindst et projekt med det formål at forbedre kvaliteten.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal)

ÅRSBERETNING (bemærkninger til årsnøgletal) ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) - udarbejdet i samarbejde mellem Retten i Svendborg og Domstolsstyrelsen INDHOLD Indledning kort præsentation af retten... 3 Aktivitet og produktivitet

Læs mere

Statistik for 1. halvår 2010

Statistik for 1. halvår 2010 Statistik for 1. halvår 2010 1 STRAFFESAGER 2 Statistik for straffesager - 1. halvår 2010 Afsluttede (A) og modtagne (M) almindelige straffesager inden for forskellige sagskategorier Straffesager: ALMINDELIGE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

(bemærkninger til nøgletal)

(bemærkninger til nøgletal) ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til nøgletal) Retten på Bornholm - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten på Bornholm er

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten

Østre Landsret Præsidenten Østre Landsret Præsidenten Den 19/2-2018 J.nr. 38A-ØL-5-17 Retningslinjer for arbejde med digitale straffesager i landsretterne med fokus på snitfladerne mellem statsadvokaterne, forsvarerne og landsretterne

Læs mere

GRØNLANDS DOMSTOLE. 10. september 2016 KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIIT GRØNLANDS DOMSTOLE

GRØNLANDS DOMSTOLE. 10. september 2016 KALAALLIT NUNAANNI EQQARTUUSSIVIIT GRØNLANDS DOMSTOLE Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 425 Offentligt 10. september 2016 Agenda Grønlands Domstoles organisation Første instans» Kredsretterne» Retten i Grønland Anden instans» Grønlands Landsret Fokuspunkter

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 Indledning 2015 var det første hele år, hvor retten var samlet

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013

Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Handlingsplan for Retten i Næstved 2013 Fokusområde RETSAFDELINGEN Det overordnede mål for afdelingen i 2013 er, at få organiseret og implementeret en ny team-model. Dommerne organiseres i 2 teams, som

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. april 2012 Sag 13/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Martin Simonsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 27. april

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret

Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Resultatet af brugerundersøgelsen 2005 for Vestre Landsret Der er i alt knapt 200 svar, og heraf er ca. 160 fra advokater, anklagere og lægdommere. Antallet af svar på de enkelte spørgsmål er varierende

Læs mere