NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 4 2012"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr Kontaktperson: Bestyrelsesformand Jens Borum - tlf Solar A/S Direktionen Haderslevvej 25 DK 6000 Kolding Danmark Tlf Ref.: FHT/mje CVR-nr.: Indkaldelse til generalforsamling 19. marts 2012 Solar A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 13. april 2012 kl på adressen Solar Danmark A/S, Industrivej Vest 43, 6600 Vejen med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne kapitalandele mod vederlag. Bemyndigelsen foreslås givet til erhvervelse af indtil 10% af selskabskapitalen og således, at vederlaget skal ske til den gældende børskurs plus/minus 10%. 5. Forslag til bestyrelsens vederlag: Bestyrelsen foreslår, at bestyrelseshonoraret i 2012 uændret udgør DKK Formanden for bestyrelsen modtager tredobbelt honorar, mens næstformanden for bestyrelsen og formanden for revisionsudvalget modtager halvanden gange honorar for deres udvidede bestyrelsesopgaver. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Fonden af 20. December foreslår nyvalg af Agnete Raaschou-Nielsen og genvalg af de nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer: Jens Borum, Peter Falkenham, Niels Borum, Remy Cramer og Jens Peter Toft. 7. Eventuelt. Dagsorden, selskabets Årsrapport 2011 med koncernregnskab og de fuldstændige forslag henligger fra og med den 20. marts 2012 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor i Kolding samt på Deltagelse i generalforsamlingen og ret til at afgive stemme En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier som aktionæren ejer og har registreret i eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog senest fredag den 6. april 2012 (registreringsdatoen). Deltagelsen er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort til generalforsamlingen. Side 1 af 5

2 Adgangskort Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort til sig selv samt til en eventuelt medfølgende rådgiver via eller på eller hos VP Investor Services på tlf: eller via fax: senest onsdag den 4. april Du kan også vælge at scanne denne QR-kode med din smartphone og tilmelde dig ad den vej: Fuldmagt/brevstemme Aktionærer har mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt eller stemme skriftligt per brev. Fuldmagt eller brevstemme kan afgives elektronisk via Solars InvestorPortal på eller på (begge kræver elektronisk adgangskode) eller skriftligt ved brug af fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket, der kan printes fra Hvis fuldmagtsblanket eller brevstemmeblanket anvendes skal den udfyldte og underskrevne blanket sendes per brev til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S eller på fax Fuldmagter og brevstemmer (fysiske eller elektroniske) skal være VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 4. april Der kan afgives enten fuldmagt eller brevstemme, men ikke begge dele. Selskabskapital og kontoførende pengeinstitut Selskabskapital er DKK fordelt i aktier à DKK 100,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK A-aktier og DKK B-aktier. A-aktierne har 10 stemmer for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00, mens B-aktierne har 1 stemme for hvert kapitalandelsbeløb på DKK 100,00. Aktionærerne udøver de finansielle rettigheder gennem egen depotbank. Med venlig hilsen Solar A/S Jens Borum Bestyrelsesformand Bilag: Forslag fra bestyrelsen Forslag fra Fonden af 20. December Fakta om Solar Solar A/S er etableret i 1919 og noteret på Københavns Fondsbørs i Solar er en af Nordeuropas førende tekniske grossister inden for el-artikler samt vvs- og ventilationsprodukter. Koncernen, der har hovedsæde i Kolding, har datterselskaber i Danmark inkl. Færøerne, Sverige, Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Polen og Østrig. Desuden indgår Aurora Group i Solar-koncernen. Aurora Group er en af Nordens førende distributører af tilbehørsprodukter til forbrugerelektronik og driver forretning i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Solar-koncernen har i 2011 haft en omsætning på 1.532,4 mio. svarende til DKK 11,4 mia. og beskæftiger omkring medarbejdere. Flere oplysninger kan findes på: Side 2 af 5

3 De fuldstændige forslag fra bestyrelsen Ad. Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsen foreslår, at Årsrapport 2011 godkendes. Ad. Dagsordenens punkt 3: Bestyrelsen foreslår, at årets overskud på 12,2 mio. fordeles således: Udbytte 5,5 mio. Overført resultat 6,7 mio. Fra Fonden af 20. December har vi modtaget følgende: Forslag til bestyrelsens sammensætning Nedennævnte personer foreslås valgt til bestyrelsen for Solar A/S. Agnete Raaschou-Nielsen har siden 2011 beskæftiget sig med bestyrelsesarbejde på fuld tid. Fra 2006 til 2011 fungerede hun som bl.a. COO i Aalborg Portland A/S, og hun har været administrerende direktør for Zacco Denmark A/S fra 2001 til 2006 samt for Coca-Cola Tapperierne A/S fra 1999 til Inden da har hun arbejdet i 9 år i Carlsberg A/S herunder som underdirektør samt 3 år som adjunkt på Handelshøjskolen i København. Agnete Raaschou-Nielsen har ledelsesmæssig erfaring fra produktions- og servicevirksomheder med stærke internationale relationer og har bredt kendskab til produktion, forsyningskæde, salg og markedsføring. Agnete Raaschou-Nielsen er cand. polit (1985) og lic. polit (1988) fra Københavns Universitet og har endvidere studeret på Universidad Complutense i Madrid (1981) samt på Stanford Business School i Californien (1989). Agnete Raaschou-Nielsen varetager i dag en række bestyrelsesposter. Hun er formand for bestyrelsen i Brødrene Hartmann A/S og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, næstformand i bestyrelsen for Danske Invest samt medlem af bestyrelsen i Novozymes A/S, Arkil Holding A/S, Dalhoff Larsen og Horneman A/S og Danske Invest Management A/S. Hun har endvidere tidligere varetaget bestyrelsesposter i en række danske og svenske selskaber. Agnete Raaschou-Nielsen er født 18. december Jens Peter Toft driver i dag sin egen rådgivningsvirksomhed, toft advice. Fra 1982 og til udgangen af 2007 var han ansat i Danske Bank. Fra 1984 beskæftigede han sig med Corporate Finance og fra 1998 og til sin fratræden var han vicedirektør og Global Head of Corporate Finance. Inden sin ansættelse i Danske Bank havde Jens Peter Toft en række forskelligartede ansættelser i USA, Tyskland og Danmark. Jens Peter Toft har særdeles bred erfaring indenfor M&A transaktioner, kapitaltilførsel, finansielle forhold og redskaber, organisation, generel ledelse samt børsforhold. Jens Peter Toft er HD i regnskabsvæsen fra Aalborg Universitetscenter og har gennemført The Executive Program på University of Michigan Business School i USA. Side 3 af 5

4 Jens Peter Toft blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i Jens Peter Toft har foruden sin internationale erfaring bred erfaring i arbejdet med virksomhedsbestyrelser. Jens Peter Toft er formand for bestyrelsen i Privathospitalet Mølholm A/S, Mipsalus Holding ApS og Mipsalus ApS, næstformand for bestyrelsen i Amagerbanken af 2011 A/S samt medlem af bestyrelsen for Bitten og Mads Clausens Fond, Mols-Linien A/S, foreningerne under Danske Invest og Sønderjysk Udviklingssamarbejde A/S. Jens Peter Toft er født 30. september Remy Cramer har arbejdet i A.P. Møller fra 1980 til 2003, herunder som administrerende direktør og koncernchef for Maersk Medical A/S, og har været administrerende direktør for Inter Primo A/S fra 2003 til Inden da har han haft ansættelser i Flyvevåbnet og i Dansk Rumforskningsinstitut. Remy Cramer har bred industriel erfaring på internationalt plan, herunder erfaring i ledelse af komplekse organisationer i meget forskellige kulturer. Han har endvidere indgående erfaring fra familiekontrollerede selskaber. Remy Cramer er uddannet svagstrømsingeniør fra Københavns Teknikum (1972). Han har herudover en række ledelsesmæssige uddannelser fra Insead og CEDEP i Frankrig, samt fra Harvard Business School i Boston, USA. Remy Cramer har bestridt en række tillidsposter, således som medlem af Miljøudvalget og Hovedbestyrelsen i DI samt formand for brancheforeningen Plastindustrien. Remy Cramer blev indvalgt i bestyrelsen for Solar A/S i Remy Cramer har bestyrelsesmæssig erfaring fra et stort antal datterselskaber i Maersk Medical og A. P. Møller samt i Inter Primo koncernen. Remy Cramer er født 10. februar Peter Falkenham har været ansat i Crone og Koch Rådgivende Ingeniører, LK A/S, Asea Cylinda A/S, ABB Komponent A/S, ABB Energi & Industri A/S herunder som administrerende direktør for de tre sidstnævnte virksomheder. Han har herfra en betydelig brancheerfaring. Har fra 2000 til 2010 været koncerndirektør i Tryg A/S (Tryg Forsikring A/S) bl.a. med ansvar for forretningsområderne Industri Norden, Privat & Erhverv Danmark og Norge samt Proces & IT og endvidere bl.a. datterselskaberne Tryg Garanti A/S og Moderna Försäkringar Sak AB. Peter Falkenham har bred erfaring fra virksomhedsledelse i Norden, Baltikum og Polen og har fra sit tidligere virke en betydelig brancheerfaring. Peter Falkenham er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1982) og har HD i udenrigshandel fra Handelshøjskolen i København (1984) suppleret med relevante lederudviklingsprogrammer. Peter Falkenham blev indvalgt i bestyrelsen for daværende Solar Holding A/S i 2003 og har været næstformand siden 2006 samt formand for revisionsudvalget siden Han er medlem af bestyrelsen for Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse (DIP), Dansk Mink Papir A/S samt Pal-Cut A/S. Peter Falkenham har endvidere bestyrelsesmæssig erfaring fra bl.a. Glunz & Jensen A/S og Danmarks Skibskreditfond A/S samt fra en række selskaber i ABB og Tryg koncernerne. Side 4 af 5

5 Peter Falkenham er født 28. januar Jens Borum har tidligere været ansat i Vandkvalitetsinstituttet ATV, Miljøstyrelsens Havforureningslaboratorium og er nu lektor på Københavns Universitet, hvor han arbejder med ressourceudnyttelse hos organismer og økosystemer. Jens Borum er cand.scient. i biologi fra Københavns Universitet (1980) og lic.scient. i marinbiologi fra Københavns Universitet (1985). Jens Borum blev indvalgt i bestyrelsen for daværende Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni A/S i 1982, var næstformand i perioden og har været formand siden Han er medlem af bestyrelsen i Fonden af 20. December. Jens Borum har endvidere bestyrelsesmæssig erfaring som tidligere formand for bestyrelserne i Unisense A/S og Unisense Fertilitech A/S. Jens Borum er født 8. oktober Niels Borum har været ansat i Interconsult Management, Edb og Operationsanalyse A/S, Regnecentralen af 1979 A/S, Brüel & Kjær A/S samt KTAS, Teledanmark A/S og TDC A/S som IT-konsulent, afdelingsleder, projektleder og proceskonsulent og har endvidere arbejdet som selvstændig konsulent. Niels Borum er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (1973). Han blev indvalgt i bestyrelsen for daværende Solar Holding A/S i 1975 og har i perioden fungeret som næstformand. Niels Borum er formand for bestyrelsen for Fonden af 20. December. Niels Borum er født 1. maj De foreslåede kandidater er alle danske statsborgere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for ét år ad gangen. Af de foreslåede kandidater kan Peter Falkenham, Remy Cramer, Agnete Raaschou-Nielsen og Jens Peter Toft betragtes som uafhængige af selskabet ifølge definitionen i anbefalingerne for god selskabsledelse i Danmark. Jens Borum og Niels Borum er tilknyttet Fonden af 20. december, der er majoritetsaktionær i Solar A/S. Kolding, den 19. marts 2012 Fonden af 20. December Niels Borum Formand Side 5 af 5

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 02 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/3 13.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S Onsdag den 12. marts 2014 2 Indkaldelse til generalforsamling 2014 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 221 SELSKABSMEDDELELSE 23. februar 2015 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Til Novo Nordisk A/S aktionærer

Til Novo Nordisk A/S aktionærer Til Novo Nordisk A/S aktionærer Februar 2008 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 12. marts 2008 kl. 16.30 på Radisson SAS, Falkoner Centret, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling

Velkommen til ordinær generalforsamling Velkommen til ordinær generalforsamling 2015 torsdag den 30. april 2015, kl. 10.30 Nobelauditoriet, Aarhus Universitet, Jens Chr. Skous Vej, Bygning 1482, lokale 106, 8000 Aarhus C 2 af 16 / Ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Til Novozymes A/S' aktionærer

Til Novozymes A/S' aktionærer Den 9. februar 2007 Til Novozymes A/S' aktionærer Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere dig til selskabets ordinære generalforsamling torsdag den 8. marts 2007, kl. 16.30 i Ballerup Superarena,

Læs mere

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00

fredag, den 26. januar 2007 kl. 15:00 Keops Indkaldelse til generalforsamling i Indberettet via StockWise til Københavns Fondsbørs den 12. januar 2007 København, den 12. januar 2007 Ordinær generalforsamling i Selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015. Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 4. marts 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for, CVR-nr. 26 52 77 67 ("Selskabet"), indkalder hermed til Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Langebrogade 1 Postboks 17 1001 København K Tlf. 3266 2000 Fax 3266 2175 www.danisco.com info@danisco.com 19. maj 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S 1 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04) Til aktionærerne i Københavns Lufthavne

Læs mere