Bestillerundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestillerundersøgelse"

Transkript

1 Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1

2 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi fordeling... 5 Tabel 2 Køreplanlægning fordeling... 6 Tabel 3 Udbud og kontrakter med busselskaberne fordeling... 7 Tabel 4 Markedsføring fordeling... 8 Tabel 5 Drift og Kundeservice fordeling... 9 Tabel 6 Handicapkørsel fordeling Tabel 7 Generelt fordeling Tabel 8 Sp.1-5 Økonomi - Enkeltbesvarelser Tabel 9 Sp.6-11 Køreplanlægning -Enkeltbesvarelser Tabel 10 Sp Udbud og Kontrakter med busselskaberne - Enkeltbesvarelser Tabel 11 Sp Markedsføring - Enkeltbesvarelser Tabel 12 Sp Drift og Kundeservice -Enkeltbesvarelser Tabel 13 Sp Handicapkørsel -Enkeltbesvarelser Tabel 14a Sp Generelt Bus - Enkeltbesvarelser Tabel 14b Sp Generelt Handicap -Enkeltbesvarelser DMA/Research A/S 2

3 Om undersøgelsen DMA/Research A/S har for Midttrafik primo uge 41 gennemført en bestiller tilfredshedsundersøgelse med kommuner og regionen i Region Midtjylland Interviewene er gennemført telefonisk. Et enkelt interview er gennemført ved selvudfyldning. Der er gennemført interview blandt ansvarlige for Buskørsel (20 af 20 mulige). Handicapkørsel (18 af 19 mulige). Det har ikke været muligt at træffe en kontaktperson for handicapkørsel i Viborg. For at sikre en høj svarprocent, har de mulige kontaktpersoner på forhånd modtaget spørgeskemaet, og i langt de fleste tilfælde har det været muligt at kontakte en alternativ svarperson Interviewene er i 4 tilfælde gennemført med en person, der ikke er opgivet som hovedansvarlig Spørgsmålene er formuleret med henblik på at tegne det overordnede billede af samarbejdet mellem Midttrafik og bestillerne Respondenterne er informeret om, at besvarelserne ikke er anonyme, og Midttrafik vil ved konkrete problemstillinger, kontakte respondenten for at få svarerne uddybet I rapporteringen er det ønsket, at alle svar for en spørgsmålsgruppe fremtræder i samme tabel, fordelt på hhv. buskørsel og handicapkørsel. I rapporteringen er de særlige busspørgsmål markeret med rød skrift og og handicapspørgsmålene markeret med blå skrift og (H). Desuden er hvert spørgsmål summarisk angivet for sig, fordelt på buskørsel og handicapkørsel hhv. antal og procent Til sidst forefindes en oversigt over forslag til tiltag. (sp.43) Formål: Det er hensigten at anvende resultaterne til At identificere områder, hvor Midttrafik bør gøre en indsats for at forbedre tilfredsheden At diskutere resultaterne i Fagligt Forum DMA/Research A/S 3

4 Resultater I det følgende, er præsenteret to typer af tabeller, der dog alle er opbygget efter de respektive hovedområder Økonomi Køreplanlægning Udbud Kontrakter med busselskaberne Markedsføring Drift Kundeservice Handicapkørsel Generelt I de tabeller der både er relevante for bus- og handicapkørsel indgår begge typer separat. Tabellerne 1-7 viser den procentvise fordeling på tilfredshedskategorier. Generelt henledes opmærksomheden på, at der er tale om et ret lille antal respondenter, hvilket betyder at den enkelte respondent f.eks. i buskørsel svarer til 5%. Tabellerne 8-14b viser oversigtstabeller med enkeltsvar for de respektive kommuner. Forlag til indsatsområder er listet efter de respektive tabeller. De 20 respondenter vedr. buskørsel er kommet med 41 forslag De 18 respondenter vedr. handicapkørsel er kommet med 43 forslag DMA/Research A/S 4

5 Tabel 1 Økonomi fordeling Økonomi 1. Kvaliteten af det materiale Midttrafik sender ud vedr. økonomi 2. Timingen af det fremsendte materiale vedr. økonomi 3. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik vedr. økonomi 4. Informationen på extranet om økonomi 5. Rådgivning om takster Meget tilfreds 0% 0% 0% 0% 10% Tilfreds 55% 45% 55% 20% 35% Buskørsel Handicapkørsel Utilfreds 35% 45% 35% 10% 15% Meget utilfreds 10% 10% 5% 5% 0% Ved ikke 0% 0% 5% 65% 40% Antal Meget tilfreds 11% 6% 6% 6% Tilfreds 22% 33% 28% 6% Utilfreds 22% 6% 6% 0% Meget utilfreds 0% 0% 6% 0% Ved ikke 44% 56% 56% 89% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag vedrørende økonomi. Buskørsel: Indtægtsfordeling. Angående fremtidige budgetter ønskes klare tal, så man kan se hvad grundlaget for tallet er. Grundlæggende utilfreds med økonomi. Mere gennemskuelige budgetter og mere specificeret. De samme beregningsprincipper fra år til år. Budget kommer for sent. Økonomi: Mangel på indtægtsdelen og budget for kommende sæson kommer for sent i fht. deadline for politisk behandling. Økonomi-opfølgning. Budgetkørsel (udtræk fra Trapeze) i hvert fald hvert kvartal. Økonomi; ønske om oplysning om økonomi på de enkelte lokalruter; i det hele taget mere detaljeret økonomi. Økonomiopfølgning. Kommunikation vedr. økonomi. Forslag med takstdifferentiering. Harmonisering af billettyper (eks. pensionist) i "Prisområde Øst". Handicapkørsel: Grundlæggende utilfreds med økonomi. Mere gennemskuelige budgetter og mere specificeret. De samme beregningsprincipper fra år til år. Budget kommer for sent. Økonomi: bedre information. DMA/Research A/S 5

6 Tabel 2 Køreplanlægning fordeling Køreplanlægning Buskørsel 6. køreplansproces f.eks. tidsfrister og behandlings -tid 7. inddragelse af bestillernes ønsker i køreplanlægningen 8. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik vedr. køreplanlægningen 9. Arbejdsfordelingen mellem Midttrafik og bestillerne ved køreplanlægning 10. Dokumentation og information om økonomisk og miljørigtigt valg af køretøjer på udvalgte ruter. 11. Vejledning og dokumentation for fremkomme lighed. Meget tilfreds 15% 35% 40% 15% 0% 0% Tilfreds 70% 50% 55% 60% 30% 40% Utilfreds 15% 15% 5% 10% 10% 15% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 0% 15% 60% 45% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag vedrørende køreplanlægning. Buskørsel: Udvikling af bedre sammenspil mellem den lokale og regionale kollektive trafik. Fremtidige regionale ruter (uafklaret). Nytænkning indenfor kollektiv trafik i tyndt befolkede områder. Optimering. Større kapacitet til passagertællinger og specielle undersøgelser. Styrkelse af hurtige og direkte busruter mellem større byer. Bedre rådgivning i forhold til udviklingen af kollektiv trafik, specielt i yderområderne. Bedre til modernisering af den kollektive trafik. Udvikling af system (Trapeze) så kommunerne også kan bruge skabelonerne. DMA/Research A/S 6

7 Tabel 3 Udbud og kontrakter med busselskaberne fordeling 12. rådgivning og faglighed, frem til beslutningen om udbud eller kontraktforlængelse Udbud 13. rådgivning og faglighed i selve udbudsprocessen, frem til og med valg af tilbud 14. Information om konsekvenserne af udbuddets resultat, herunder de økonomiske konsekvenser 15. Den afsatte tid til behandling af udbud i kommunern e Kontrakter med busselskaberne 16. Kvaliteten af kontraktopfølgning Meget tilfreds 30% 20% 5% 15% 5% Tilfreds 25% 25% 50% 35% 45% Buskørsel Utilfreds 10% 10% 5% 5% 10% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0% Ved ikke 35% 45% 40% 45% 40% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag vedrørende udbud og kontrakter. Buskørsel: Udvikling af bedre bus materiale (indretning af bussen og information). DMA/Research A/S 7

8 Tabel 4 Markedsføring fordeling Markedsføring Kvaliteten af hjemmeside Kvaliteten af kampagner f.eks. Verdensredder Kvaliteten af produkt markedsføring( B) Information-erne i nyhedsbrevene som udsendes hver 3. mdr. Indholdet på extranettet, kun hvis de bruger extranet hjælp til lokal markedsføri ng Meget tilfreds 10% 20% 5% 5% 0% 0% Tilfreds 80% 50% 60% 85% 70% 25% Buskørsel Utilfreds 10% 5% 15% 0% 20% 20% Meget utilfreds 0% 0% 5% 0% 10% 0% Ved ikke 0% 25% 15% 10% 0% 55% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag vedrørende markedsføring. Buskørsel: Mere markedsføring a la X-bus. Arbejde mere med lokal markedsføring med kommunerne. Synliggøre bestillerne på busserne. Fremme internetbutik - mulighed for køb af periodekort via nettet. Bedre produktmarkedsføring. Gøre den kollektive trafik mere attraktiv, få flere kunder, mere udvikling. DMA/Research A/S 8

9 Tabel 5 Drift og Kundeservice fordeling Drift Kundeservice Bus Handicap 23. Samarbejdet mellem Midttrafik og bestillerne i forbindelse med omvejskørsel, vejarbejde mm. 24. Håndtering af driftsforstyrrelser 25. Kvaliteten af håndtering af kundehenvendelser og rejsegaranti 26. Kvaliteten af statistikker fra Midttrafik om kundehenvendelser 27. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik angående skolekort 28. Samarbejdet mellem Midttrafik og bestillere ved arrangements kørsel Meget tilfreds 35% 10% 10% 5% 0% 5% Tilfreds 55% 60% 35% 20% 30% 30% Utilfreds 5% 10% 15% 5% 5% 5% Meget utilfreds 0% 0% 0% 10% 0% 0% Ved ikke 5% 20% 40% 60% 65% 60% Antal Meget tilfreds 11% 17% 11% Tilfreds 50% 33% 44% Utilfreds 0% 0% 6% Meget utilfreds 0% 0% 0% Ved ikke 39% 50% 39% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag vedrørende drift og kundeservice. Buskørsel: Forbedring (tilstedeværelse) af dokumentation og statistikker vedr. kundehenvendelse direkte på bestiller. Bedre passagerinformation vedr. forsinkelser og ankomster. Handicapkørsel: Hurtigere besked til borgere om eventuelle forsinkelser eller syge vognmænd. Udvikling af statistikker vedr. kundehenvendelser. Muligheden for at bestille en trappetjener service så man kan få hjælp til f.eks at komme op på 2. sal. Mere fleksibilitet til at være behjælpelig med at hente folk inde i deres bolig. DMA/Research A/S 9

10 Tabel 6 Handicapkørsel fordeling Handicapkørsel Handicapkørsel 29. Samarbejdet om visiteringer af nye kunder (H) 30. Svartiden for skriftlige tilbagemeldinger (H) 31. Information om handicapkørsel (H) 32. Dokumentation og information om udført kørsel (H) 33. Dokumentation og information om kvalitetsbrist. (H') Meget tilfreds 72% 44% 39% 11% 11% Tilfreds 28% 33% 50% 22% 44% Utilfreds 0% 6% 11% 17% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0% Ved ikke 0% 17% 0% 50% 44% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag specifikt vedrørende handicapkørsel: Ønske om mere dokumentation og specifikke informationer om hvilke kunder der har kørt så man i forhold til visitering kan følge op hvis kunden har brug for mere kørsel. Retningslinjer vedr. nye tilkøb. Kortere svartid for skriftlige tilbagemeldinger. Færre kørselsordninger, mere gennemskuelighed i forhold til indholdet af kørselsordninger. Mangel på dokumentation vedr. hvilke kunder der køres med. Begrænsning på 100 km ved taxakørsel; ønske om forhøjelse. Praktiseres der besparelser vedr. bus-taxa, så man samler flere op i en taxa og på den måde økonomiserer? Tættere samarbejde og opfølgning specielt i forbindelse med kommende procedureændring. Forbedringer i forbindelse med IT-brug. Ønske om at de sender velkomstbreve til kunderne hurtigere end de gør nu. Information om eventuelle problemer i det tekniske, så man ved om det tekniske virker Opdatering af "Vejledning til kommunerne om visitation til handicapkørsel 2003" Bedre informationsmaterialer vedr. handicapkørsel. DMA/Research A/S 10

11 Tabel 7 Generelt fordeling Generelt 34. Kendskabet til rette kontaktpersoner 35. At kunne få kontakt pr. mail eller telefon til kontaktperson/er 36. Samarbejdet med kontaktpersonen/er 37. overholdelse af tidsfrister 38. evne til at fremskaffe dokumentation på bestillerens opfordring 39. inddragelse af vognmænd (H) 40. inddragelse af kunder (H) 41. rådgivning vedr. udvikling af den kollektive trafik 42. Samlet set med det daglige samarbej de med Midttrafik Meget tilfreds 35% 45% 45% 5% 5% 15% 15% Tilfreds 50% 40% 50% 95% 45% 45% 75% Buskørsel Utilfreds 10% 15% 5% 0% 35% 20% 5% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0% 10% 0% Ved ikke 5% 0% 0% 0% 15% 10% 5% Antal Meget tilfreds 61% 61% 67% 56% 39% 11% 11% 11% 50% Tilfreds 39% 39% 33% 39% 11% 28% 33% 39% 50% Handicapkørsel Utilfreds 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% Meget utilfreds 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ved ikke 0% 0% 0% 6% 44% 61% 56% 50% 0% Antal På det åbne spørgsmål om fremtidige indsatsområder blev afgivet nedenstående forslag vedrørende generelle spørgsmål. Buskørsel: Der bliver meget ekstra arbejde når man skal igennem godkendelser mm. DMA/Research A/S 11

12 Handicap BUS Tabel 8 Sp.1-5 Økonomi - Enkeltbesvarelser Økonomi Kommune 1. Kvaliteten af det materiale Midttrafik sender ud vedr. økonomi 2. Timingen af det fremsendte materiale vedr. økonomi 3. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik vedr. økonomi 4. Informationen på extranet om økonomi 5. Rådgivning om takster Favrskov Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Hedensted Tilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke Ved ikke Herning Utilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Holstebro Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Horsens Tilfreds Utilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ikast-Brande Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Lemvig Utilfreds Utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Norddjurs Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Odder Utilfreds Tilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ved ikke Randers Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Region Midt Utilfreds Utilfreds Utilfreds Ved ikke Tilfreds Ringkøbing-Skjern Meget utilfreds Meget utilfreds Utilfreds Ved ikke Ved ikke Samsø Utilfreds Utilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds Silkeborg Tilfreds Meget utilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Skanderborg Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Utilfreds Skive Utilfreds Utilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Struer Utilfreds Utilfreds Utilfreds Ved ikke Tilfreds Syddjurs Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Viborg Tilfreds Utilfreds Tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Århus Meget utilfreds Utilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds Favrskov Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Herning Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Holstebro Utilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Horsens Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Lemvig Utilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Norddjurs Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Odder Utilfreds Tilfreds Meget utilfreds Ved ikke Ringkøbing-Skjern Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Samsø Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Silkeborg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Skanderborg Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Skive Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Struer Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Syddjurs Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Viborg Århus Utilfreds Utilfreds Utilfreds Ved ikke Hedensted Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Ikast-Brande Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Randers Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke DMA/Research A/S 12

13 BUS Tabel 9 Sp.6-11 Køreplanlægning -Enkeltbesvarelser 6. køreplansproces f.eks. tidsfrister og behandlingstid 7. inddragelse af bestillernes ønsker i køreplanlægningen Køreplanlægning 8. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik vedr. køreplanlægningen 9. Arbejdsfordelingen mellem Midttrafik og bestillerne ved køreplanlægning 10. Dokumentation og information om økonomisk og miljørigtigt valg af køretøjer på udvalgte ruter. 11. Vejledning og dokumentation for fremkommelighed Kommune Favrskov Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Hedensted Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Herning Tilfreds Utilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke Ved ikke Holstebro Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Horsens Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ikast-Brande Utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Utilfreds Lemvig Tilfreds Utilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Utilfreds Ved ikke Norddjurs Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Odder Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Randers Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Region Midt Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Utilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Samsø Utilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Silkeborg Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Skanderborg Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Utilfreds Skive Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Struer Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Syddjurs Utilfreds Tilfreds Utilfreds Utilfreds Ved ikke Tilfreds Viborg Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Århus Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S 13

14 BUS Tabel 10 Sp Udbud og Kontrakter med busselskaberne - Enkeltbesvarelser Udbud Kontrakter med busselskaberne 12. rådgivning og faglighed, frem til beslutningen om udbud eller kontraktforlængelse 13. rådgivning og faglighed i selve udbudsprocessen, frem til og med valg af tilbud 14. Information om konsekvenserne af udbuddets resultat, herunder de økonomiske konsekvenser 15. Den afsatte tid til behandling af udbud i kommunerne 16. Kvaliteten af kontraktopfølgning Kommune Favrskov Utilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Hedensted Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Herning Meget tilfreds Ttilfreds Ttilfreds Meget tilfreds Utilfreds Holstebro Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Horsens Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Ikast-Brande Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Lemvig Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Norddjurs Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Odder Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Tilfreds Randers Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Region Midt Tilfreds Utilfreds Utilfreds Utilfreds Utilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Samsø Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Silkeborg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Skanderborg Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Skive Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Struer Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Syddjurs Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Viborg Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Århus Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds DMA/Research A/S 14

15 BUS Tabel 11 Sp Markedsføring - Enkeltbesvarelser Markedsføring 17. Kvaliteten af hjemme-side 18. Kvaliteten af kampagner f.eks. Verdensredder 19. Kvaliteten af produkt markedsførin g. 20. Informationerne i nyhedsbrevene som udsendes hver 3. mdr. 21. Indholdet på extranettet, kun hvis de bruger extranet 22. hjælp til lokal markeds -føring Kommune Favrskov Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Hedensted Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Herning Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Holstebro Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Horsens Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ikast-Brande Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Lemvig Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget utilfreds Tilfreds Norddjurs Meget tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds. Ved ikke Odder Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds. Tilfreds Randers Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds. Utilfreds Region Midt Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds. Ved ikke Samsø Utilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke. Tilfreds Silkeborg Tilfreds Meget tilfreds Utilfreds Meget tilfreds Utilfreds Ved ikke Skanderborg Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds. Ved ikke Skive Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds. Tilfreds Struer Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds. Ved ikke Syddjurs Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke. Ved ikke Viborg Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds. Ved ikke Århus Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Utilfreds Utilfreds DMA/Research A/S 15

16 Handicap BUS Tabel 12 Sp Drift og Kundeservice -Enkeltbesvarelser Drift Kundeservice Kommune 23. Samarbejdet mellem Midttrafik og bestillerne i forbindelse med omvejskørsel, vejarbejde mm. 24. Håndtering af driftsforstyrrelser 25. Kvaliteten af håndtering af kundehenvendelser og rejsegaranti 26. Kvaliteten af statistikker fra Midttrafik om kundehenvendelser 27. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik angående skolekort 28. Samarbejdet mellem Midttrafik og bestillere ved arrangements kørsel Favrskov Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Hedensted Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Herning Tilfreds Ved ikke Tilfreds Meget utilfreds Ved ikke Tilfreds Holstebro Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Horsens Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ikast-Brande Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Ved ikke Lemvig Utilfreds Ved ikke Meget tilfreds Utilfreds Tilfreds Ved ikke Norddjurs Tilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Odder Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Randers Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Tilfreds Region Midt Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Tilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Utilfreds Ved ikke Samsø Tilfreds Utilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Silkeborg Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Meget tilfreds Skanderborg Ved ikke Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Skive Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Struer Tilfreds Utilfreds Utilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Syddjurs Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Viborg Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Århus Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Utilfreds Favrskov Ved ikke Ved ikke Meget tilfreds Hedensted Tilfreds Ved ikke Utilfreds Herning Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Holstebro Tilfreds Ved ikke Tilfreds Horsens Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ikast-Brande Ved ikke Ved ikke Ved ikke Lemvig Tilfreds Tilfreds Tilfreds Norddjurs Ved ikke Ved ikke Ved ikke Odder Tilfreds Ved ikke Ved ikke Randers Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ringkøbing-Skjern Ved ikke Tilfreds Tilfreds Samsø Tilfreds Ved ikke Tilfreds Silkeborg Ved ikke Tilfreds Tilfreds Skanderborg Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Skive Tilfreds Tilfreds Tilfreds Struer Ved ikke Meget tilfreds Ved ikke Syddjurs Tilfreds Tilfreds Ved ikke Viborg Århus Ved ikke Ved ikke Tilfreds DMA/Research A/S 16

17 Handicap Tabel 13 Sp Handicapkørsel -Enkeltbesvarelser Kommune 29. Samarbejdet om visiteringer af nye kunder (H) 30. Svartiden for skriftlige tilbagemeldinger (H) Handicapkørsel 31. Information om handicapkørsel (H) 32. Dokumentation og information om udført kørsel (H) 33. Dokumentation og information om kvalitetsbrist (H) Favrskov Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Hedensted Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Herning Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Holstebro Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Horsens Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ikast-Brande Meget tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Ved ikke Lemvig Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Utilfreds Tilfreds Norddjurs Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Odder Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Randers Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Samsø Tilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke Tilfreds Silkeborg Meget tilfreds Ved ikke Tilfreds Utilfreds Ved ikke Skanderborg Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Skive Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Struer Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Syddjurs Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Viborg Århus Meget tilfreds Ved ikke Utilfreds Utilfreds Ved ikke DMA/Research A/S 17

18 BUS Tabel 14a Sp Generelt Bus - Enkeltbesvarelser Kommune 34. Kendskabet til rette kontaktpersoner 35. At kunne få kontakt pr. mail eller telefon til kontaktperson/ er 36. Samarbejdet med kontaktperso nen/er 37. overholdelse af tidsfrister Generelt 38. evne til at fremskaffe dokumentation på bestillerens opfordring 39. inddragelse af vognmænd (H) 40. inddragelse af kunder (H) 41. rådgivning vedr. udvikling af den kollektive trafik Favrskov Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Hedensted Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Herning Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds 42. Samlet set med det daglige samarbejde med Midttrafik Holstebro Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Ved ikke Meget tilfreds Horsens Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ikast-Brande Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Lemvig Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Norddjurs Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Odder Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Randers Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Region Midt Meget tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds Tilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds Samsø Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Tilfreds Silkeborg Utilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Skanderborg Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Skive Ved ikke Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Struer Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Syddjurs Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Utilfreds Tilfreds Viborg Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Århus Meget tilfreds Utilfreds Utilfreds Tilfreds Utilfreds Meget tilfreds Utilfreds DMA/Research A/S 18

19 Handicap Tabel 14b Sp Generelt Handicap -Enkeltbesvarelser Kommune 34. Kendskabet til rette kontaktpersoner 35. At kunne få kontakt pr. mail eller telefon til kontaktperson/er 36. Samarbejdet med kontaktpersonen/er 37. overholdelse af tidsfrister Generelt 38. evne til at fremskaffe dokumentation på bestillerens opfordring 39. inddragelse af vognmænd (H) 40. inddragelse af kunder (H) 41. rådgivning vedr. udvikling af den kollektive trafik 42. Samlet set med det daglige samarbejde med Midttrafik Favrskov Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Hedensted Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Herning Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Meget tilfreds Holstebro Tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Horsens Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Tilfreds Ikast-Brande Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Meget tilfreds Lemvig Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Meget tilfreds Norddjurs Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Odder Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Randers Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Ringkøbing-Skjern Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Samsø Tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Tilfreds Silkeborg Meget tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Ved ikke Ved ikke Tilfreds Tilfreds Tilfreds Skanderborg Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Skive Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Struer Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Tilfreds Ved ikke Meget tilfreds Syddjurs Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds Meget tilfreds Viborg Århus Meget tilfreds Meget tilfreds Meget tilfreds Ved ikke Utilfreds Ved ikke Ved ikke Ved ikke Tilfreds DMA/Research A/S 19

20 Bilag 1. SKEMA Bestillerundersøgelse for Midttrafik. SPØRGSMÅL MED RØD SKRIFT STILLES KUN TIL BUSKØRSEL SPØRGSMÅL MED BLÅ SKRIFT STILLES KUN TIL HANDICAPKØRSEL Hvor tilfreds er du med. meget tilfreds tilfreds utilfreds meget utilfreds Ved ikke Økonomi 1. Kvaliteten af det materiale Midttrafik sender ud vedr. økonomi f.eks. vedr. budget, regnskab og rapportering 2. Timingen af det fremsendte materiale vedr. økonomi 3. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik vedr. økonomi 4. Informationen på extranet om økonomi f.eks vedr. budget og økonomirapport 5. Rådgivning om takster Køreplanlægning 6. køreplansproces f.eks. tidsfrister og behandlingstid 7. inddragelse af bestillernes ønsker i køreplanlægningen 8. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik vedr. køreplanlægningen 9. Arbejdsfordelingen mellem Midttrafik og bestillerne ved køreplanlægning 10. Dokumentation og information om- økonomisk og miljørigtigt valg af køretøjer på udvalgte ruter. 11. Vejledning og dokumentation for fremkommelighed. DMA/Research A/S 20

21 Bilag 1. Hvor tilfreds er du med. meget tilfreds tilfreds utilfreds meget utilfreds Ved ikke Udbud 12. rådgivning og faglighed, frem til beslutningen om udbud eller kontraktforlængelse 13. rådgivning og faglighed i selve udbudsprocessen, frem til og med valg af tilbud 14. Information om konsekvenserne af udbuddets resultat, herunder de økonomiske konsekvenser 15. Den afsatte tid til behandling af udbud i kommunerne Kontrakter med busselskaberne 16. Kvaliteten af kontraktopfølgning Markedsføring 17. Kvaliteten af hjemmeside 18. Kvaliteten af kampagner f.eks. Verdensredder 19. Kvaliteten af produkt markedsføring. 20. Informationerne i nyhedsbrevene som udsendes hver 3. mdr. 21. Indholdet på extranettet, kun hvis de bruger extranet 22. hjælp til lokal markedsføring Drift 23. Samarbejdet mellem Midttrafik og bestillerne i forbindelse med omvejskørsel, vejarbejde mm. Kundeservice 24. Håndtering af driftsforstyrrelser 25. Kvaliteten af håndtering af kundehenvendelser og rejsegaranti DMA/Research A/S 21

22 Bilag 1. Hvor tilfreds er du med. meget tilfreds tilfreds utilfreds meget utilfreds Ved ikke 26. Kvaliteten af statistikker fra Midttrafik om kundehenvendelser 27. Den faglige sparring og rådgivning fra Midttrafik angående skolekort 28. Samarbejdet mellem Midttrafik og bestillere ved arrangementskørsel Handicapkørsel 29. Samarbejdet om visiteringer af nye kunder 30. Svartiden for skriftlige tilbagemeldinger 31. Information om handicapkørsel 32. Dokumentation og information om udført kørsel 33. Dokumentation og information om kvalitetsbrist. Generelt 34. Kendskabet til rette kontaktpersoner. 35. At kunne få kontakt pr. mail eller telefon til kontaktperson/er 36. Samarbejdet med kontaktpersonen/er 37. overholdelse af tidsfrister 38. evne til at fremskaffe dokumentation på bestillerens opfordring 39. inddragelse af vognmænd 40. inddragelse af kunder 41. rådgivning vedr. udvikling af den kollektive trafik 42. Samlet set med det daglige samarbejde med Midttrafik 43. Afslutningsvis vil jeg gerne spørge om du har nogle forslag til fremtidige indsatsområder, nævn gerne Til sidst vil jeg gerne spørge hvor mange stillinger din kommune/region bruger på kollektiv trafik DMA/Research A/S 22

23 Bilag Til sidst vil jeg gerne spørge hvor mange hvor mange stillinger din kommune bruger på handicapkørsel Tak for hjælpen! DMA/Research A/S 23

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN BESTILLERUNDERSØGELSE 2011 MIDTTRAFIK 24/11/2011 V EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF. +45 87 30 95

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 16. marts 2017 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 24. marts 2017 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg BESTILLERUNDERSØGELSEN MIDTTRAFIK 10/02/2017

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Leverandørundersøgelse

Leverandørundersøgelse Leverandørundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt leverandører af bus- og variabel kørsel hos Midttrafik Februar 2010 DMA/Research A/S Leverandørtilfredshed 2010 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Summary...

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit

Siden sidst. Økonomi. - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet. - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit Siden sidst Økonomi - Samlet styr på udgifterne og Trafikselskabet - Tilbagegang i indtægterne på ca. 2 % - især salg i busserne - Taksterne forhøjes med 3 % i gennemsnit - Decentral forhandling om afskaffelse

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013

FLEXTRAFIK. Rapport. December 2013 FLEXTRAFIK Rapport December 2013 INDHOLD 1 2 3 4 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 SAMLEDE RESULTATER Side 6 DELRESULTATER Side 9 PRIORITERINGSKORT Side 14 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan

NOTAT. Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Regionshuset Viborg Regional Udviklingn Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk NOTAT Økonomioversigt Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan Dato 27. 03.2007 Side 1

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Jens Peter Petersen, Claus Meldgaard og Peter Hermansen

Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Jens Peter Petersen, Claus Meldgaard og Peter Hermansen Deltagerliste Fagligt Forum 12. januar 2010 kl. 10.00 hos Scandic Fremmødte deltagere med markeret med FED. Favrskov Kommune: Connie Mosbæk Mikkelsen og Mette V. Gram Hedensted Kommune: Lars Storm og Dianna

Læs mere

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik

Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 17. maj 2011 1-00-2-11 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra møde i Repræsentantskabet for Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 13. april 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 11. april 2012

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Bilagsoversigt. 4 Orientering om regionens effektiviseringer 1. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet med bilag

Bilagsoversigt. 4 Orientering om regionens effektiviseringer 1. Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet med bilag Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2009 1. Årsberetning 2009 3 Midttrafiks forretningsområder og hovedudfordringer

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 25. maj 2010 1-00-2-10 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 21.

Læs mere

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5

NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013. Trafikinformation 2. Skive trafikterminal 3. Nyt kortsalg i Herning 5 NYHEDSBREV BUSSELSKABER OG VOGNMÆND // NR. 14 - DECEMBER 2013 Trafikinformation 2 Skive trafikterminal 3 Nyt kortsalg i Herning 5 Tr a fi k p l a n 2 0 1 3-2 0 1 7 6 Markedsføringsmateriale i busserne

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Region Midtjylland Orientering om samarbejdsaftale med Midttrafik om overtagelse af den siddende patientbefordring i det tidligere Århus Amt Bilag til Regionsrådets møde den 19. november 2008 Punkt nr.

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER

FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 10. marts 2016 FAGLIGT FORUM DATA OG MULIGHEDER 15. Marts 2016 2 EMNER E boks undersøgelser Transportvane databasen Korrespondance muligheder Passagerpulsen Egne undersøgelser Realtid Tællebusser 3 E BOKS

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Indhold Indledning og

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere