danskernes holdninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danskernes holdninger"

Transkript

1 Affald i skov danskernes holdninger Bygningsaffald, Ryegård. 2/3 af danskerne synes der ligger meget affald i skovene. Så godt som alle synes det er et problem, især fordi det er grimt at se på. Kun 2% oplyser direkte at de smider affald, og det er mest ret uskadelige typer affald. Henkastet affald i skoven er en stadig kilde til irritation og ærgrelse. Det generer de besøgende og giver udgifter for skovejeren. Derfor startede kampagnen Hold Danmark Rent sidste år for at skabe øget opmærksomhed omkring henkastet affald i skov, park, langs veje osv. Der er lavet en række rapporter om emnet, og den seneste der udkom i september belyser problemet i skovene. Det er dels en undersøgelse af danskernes holdning til affald i skoven, dels skovejernes vurdering af omfanget. Formålet er at udvikle metoder og budskaber til en kampagne om affaldsproblemet. Materiale Denne artikel omtaler resultaterne af befolkningens holdning. Undersøgelsen er gennemført i august 2009 via internettet, og der er kommet svar fra danskere. I det følgende gennemgås svarene kort. Hvis der er væsentlige forskelle mellem svarene i forhold til køn, alder og geografi nævnes de. Undersøgelsen er gennemført i perioden august Der er i alt udsendt invitationer via til personer, der er med i YouGov Zaperas Danmarkspanel. Deltagerne er udvalgt således, at de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. I alt er der gennemført interview, svarende til 35% af de inviterede. Svarpersonerne er beskrevet efter køn, alder (fem grupper fra år), og geografi (5 regioner). Antallet af deltagere i de enkelte grupper afviger med 1-4 procentpoint fra fordelingen i befolkningen, og svarene er vægtet for at tage højde for de (ret små) afvigelser mellem de interviewede og hele befolkningen. Synes du, at der ligger meget affald og flyder i de danske skove? 62 % synes, at der er meget affald i de danske skove, mens 23 % svarer nej. 8 % har ikke svaret, da de aldrig kommer i skoven, mens 6 % har svaret ved ikke. Det er især de ældre, der synes, at der ligger meget affald i skovene. Således svarer 70 % i aldersgruppen år ja, mens det kun gælder 50 % af de årige. Synes du, at det er et problem, når folk smider affald i skoven? 98 % af befolkningen ser det som et problem. Hvorfor er det et problem, når folk smider affald i skoven? Der var flere svarmuligheder: - Grimt at se på. Det er 85% af svarpersonerne enige i. Der er lidt flere som svarer ja på Sjælland i forhold til de øvrige landsdele. Affald ses altså først og fremmest som et æstetisk problem, og det kan skyldes, at mange ikke er bevidste om, hvordan affald kan skade dyr, planter og mennesker. Det kan også betyde at det kan være svært at skabe adfærdsændringer, fordi mange betragter henkastet affald som et spørgs- 422 Skoven

2 Udbrændt bil, Hverringe. Øldåse v. rasteplads, Nordsjælland. mål om oprydning og ikke om den egentlige henkastning. - Til fare for dyr. 80 % svarer ja, også her med overvægt på Sjælland. - Får andre til at sløse. 73 % mener at det får andre til også at sløse med affaldet. Der er overvægt af ja blandt de årige (77%) og undervægt blandt de årige (67%). - Det ødelægger plantelivet. Her svarer 61 % ja, og det er især de unge der er bekymrede. Hele 78% af de årige svarer ja, mens det kun gælder 49% blandt de årige. Der er også kønsforskelle. 66 % af kvinderne svarer ja mod 56 % af mændene. - Det kan være til fare for fx børn. Kun 31 % mener affald er farligt for børn. Bekymringen er størst på Sjælland (40%) og mindst i Nord- og Sydjylland (24%). - Anden årsag. 10 % svarer anden årsag. Smider du selv affald i skoven? Her svarer 93 % af de adspurgte nej, aldrig. 4 % svarer, at de aldrig er i skoven, mens kun 2 % svarer ja, nogen gange. Det er overraskende få der svarer ja, eftersom der jo smides affald i skoven. En forklaring kan være at der er meget få som direkte vil gå til bekendelse. Stort set alle er nok klar over at det er forkert at henkaste affald. Det er også muligt at der er en skævhed blandt deltagerne. Man er måske mest motiveret for at deltage i en sådan undersøgelse hvis man i forvejen ser affald som et problem. Skilt som er opsat på alle offentlige rastepladser på Fyn. Hvilke af følgende typer affald har du smidt i skoven? Der er kun indhentet svar fra de 22 som svarede ja ovenfor. Der var mulighed for en række svar: Æbleskrog 86 % Ispinde 60 % Cigaretskodder 36 % Mademballage 33 % Dåser 23 % Haveaffald og andre større aflæsninger 14 % Engangsgrill 8 % Flasker 8 % Andet 4 % Ved ikke 6 % Fotos af affald Artiklen er illustreret med fotos af affald i skov, hvoraf de fleste er indsendt af skovbrugere over hele landet. Ved hvert foto er nævnt hvor det er optaget. Vi kan bruge mange flere fotos af affald i Skoven. Indsend billeder til redaktionen, gerne med en kort omtale af sted og andre særlige forhold. Medmindre fotografen tager forbehold vil vi også tilbyde at Hold Danmark Rent kampagnen kan anvende de indsendte fotos i deres arbejde. Der er en stor overvægt af de mere uskyldige affaldstyper som æbleskrog og ispinde der hurtigt nedbrydes i naturen. Og der er kun 8 ud af det samlede antal deltagere på som vil oplyse at de har smidt sundhedsskadeligt eller langsomt nedbrydeligt affald fra sig. Heller ikke disse svar virker helt troværdige. Hvorfor smider du affald i skoven? Også her er der kun svar fra 22 personer: Fordi der mangler skraldespande 72 % Fordi det er nemmere end at tage affaldet andre steder hen 41 % Fordi alle andre gør det 18 % Fordi der er folk ansat i skoven til at holde den ren 8 % Anden årsag 12 % Ved ikke 6 % sf Skoven

3 Affald ved rasteplads, Fredensborg. Knallert, Frederiksdal. Affald i skov skovbrugernes holdninger Mange skovbrugere føler at affald er et stigende problem. Emballage fra mad og drikke er den vigtigste type affald. Mange private skovbrugere ved ikke de kan få erstatning for større skader. Det er også undersøgt hvilke erfaringer skovbrugets praktikere har med affald i skoven. Der er indhentet svar fra 41 personer 22 i private skove og 19 i statsskove. Undersøgelsen er gennemført i perioden 24. august til den 2. september 2009 ved udsendelse af . Svarpersonerne er udpeget efter forslag fra Skovforeningen og Skov- og Naturstyrelsen og er fordelt over hele landet. Oplever du et problem med affald i din skov? 21 fra de private skove oplever et problem med affald, kun en enkelt svarer nej. I statsskovene er der 18 som svarer ja to tilføjer, at det ikke er voldsomt/stort. Kun en enkelt svarer nej. Er problemet stigende, faldende eller stabilt? 11 fra privatskovene dvs. halvdelen mener, at problemet med affald er stigende, resten svarer stabilt. I statsskovene mener 11, at problemet er stigende, mens 8 svarer stabilt. Hvilke affaldstyper kæmper I med? Der var en række valgmuligheder. Bortset fra enkelte tilfælde var der ikke forskelle mellem statslige og private skove. Antallet af deltagere er dog så lille at det er svært at udlede sikre forskelle. - Emballage fra mad og drikke. Ud af de 41 svarpersoner er der 39 som svarer ja. To fra de private skove og to fra statsskovene tilføjer, at der er fastfood-emballage, fx fra MacDonalds og pizzariaer overalt. - Tomme dåser. 37 svarer ja. En fra statsskovene skriver, at det især er et problem på strandnære arealer, mens en anden mener, at det især er ved publikumspladser. - Biologisk nedbrydeligt affald (haveaffald). 30 svarer ja. - Større aflæsninger. 30 oplever større aflæsninger af fx plast, metal og byggeaffald, heraf 18 fra statsskovene og 12 fra de private. - Tomme flasker. 21 svarer ja. - Engangsgrill. 20 svarer ja. - Gamle cykler og lign. 18 svarer ja. - Cigaretskodder. 16 svarer ja. - Ispinde. Kun 4 svarer ja. - Æbleskrog og lign. Kun 1 svarer ja. - A n d e t. Der er 6 fra privatskovene og 9 fra statsskovene som har nævnt andre typer affald. Af disse 15 peger 11 på henstillede, skrællede, stjålne eller afbrændte biler. Herudover nævnes slagteriaffald / hjemmeslagtninger, hvidevarer, møbler, tæpper, bleer, opløste frostvarer fra frysere, elektronik, udgåede (datomæssigt) varer fra kiosker, dagrenovation, sorte plastsække (da de afvises på kommunal modtagerplads), batterier, andet skrællet tyvegods (end biler), betonfliser og isoleringer fra kabelskrot. Hvilken karakter har affaldet i de store aflæsninger? - Hvilken affaldstype består aflæsningerne typisk af? Som nævnt er der 30 ud af 41 som oplever større aflæsninger i skovene. Der er 20 som finder byggeaffald, 12 indbo, 11 haveaffald og 10 biler. 424 Skoven

4 Eternitplader, Horndrup v. Silkeborg. Bil, Rugård. - Hvordan har udviklingen i de store aflæsninger været? 10 fra de private skove mener udviklingen er stabil, mens 8 mener, at den er stigende. En tilføjer, at der ikke er større mængder ved hver aflæsning, men at det sker oftere, hvilket øger den samlede mængde. En anden svarer, at det især er stigende for byggeaffald, mens en tredje at det er stigende for skrotbiler. I statsskovene mener 10 at udviklingen er stigende, fire svarer stabil, 1 faldende, og 1 siger både-og. En mener problemet steg, da byggeboomet var på sit højeste, mens en anden henviser til højkonjukturen. En tredje nævner, at især antallet af udbrændte biler er stigende og en fjerde fortæller, at det er stigende i nærhed af større byer. - Har du nogen idé om, hvem der især står bag de store aflæsninger? 32 af de 41 nævner private borgere, fx haveejere og sommerhusgæster. De gider ikke køre til den kommunale modtagerplads, eller de læsser af, når genbrugspladsen har lukket. 11 mener at store aflæsninger kommer fra håndværkere, og der er ofte tale om sorte eller udenlandske håndværkere. Endelig er der 11 som peger på små virksomheder. Kender du til Skov- og Naturstyrelsens ordning og bruger du den? De 22 deltagere fra privatskovene blev spurgt om de ved at Skov- og Naturstyrelsen kan refundere regningen for bortkørsel af affald (bortset fra en selvrisiko på kr). Det er måske overraskende at halvdelen siger at de ikke kender ordningen. En af dem, der ikke kender ordningen, skriver, at store aflæsninger kun er et mindre problem, mens en anden tilføjer, at det typisk koster besvær under kr. Flere tilføjer desværre i forbindelse med, at de ikke kender ordningen en enkelt kalder den en velbevaret hemmelighed. Der er 10 som kender ordningen, og heraf er der 5 som udnytter muligheden for refusion. Det sker fra et par gange om året til et par gange pr. tiår. Tre af de som bruger ordningen mener at den er meget besværlig og bureaukratisk. De vil derfor kun bruge den ved store/dyre hændelser. De øvrige 5 som kender ordningen men ikke bruger den, skriver, at de heldigvis kun har småaffald. To nævner selvrisikoen og papirarbejdet, mens andre to skriver at ordningen ikke dækker, hvis der er kørt ulovligt i bil ind i skoven, eller hvis aflæsningen er langs offentlig vej. Har du oplevet brand-, tyveri- eller hærværksskader i skoven? - så skal du huske at Skov- og Naturstyrelsen i mange situationer betaler for skaderne. I 1969 fik offentligheden med den nye naturfredningslov adgang til de private skove. Siden da har Skovforeningen haft en aftale ( brand-, tyveri- og hærværksordningen ) med myndighederne om, at det offentlige betaler for brand-, tyveri- og hærværksskader i de private skove, der er en følge af publikums adgang til skoven. Efter 1992 har ordningen også været gældende for landbrugslandet. Større affaldsaflæsninger i skovene bliver mere og mere almindeligt. Det er et stigende problem for skovejerne. Men også her er der hjælp at hente. Ordningen omfatter også borttransport af større samlede affaldsaflæsninger, selvom de ikke er resultatet af publikums udnyttelse af adgangsretten til skoven. Ordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen. Der er dog nogle formelle krav, der skal være opfyldt, før Styrelsen yder erstatning: Skaderne skal have en sammenhæng med, at det er publikums udnyttelse af lovens adgangsret, der medfører skader (bortset fra større samlede affaldsaflæsninger). Skader skal være anmeldt til politiet senest 8 dage efter disse er opdaget Der skal inden 4 uger være sendt en anmeldelse herom til Skov- og Naturstyrelsen Skaden skal overstige kr. Skaderne/affaldet skal være inde i skoven og således ikke blot være sket fra en offentlig vej, der går gennem skoven. Vejledning om ordningen samt skema til anmeldelse af skader findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: > Skovbrug > Privat skovdrift, eller de kan fås i Skovforeningen, tlf Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening Skoven

5 FrILUFTSLIV Hardtop, Ryegård. Motordele, Holstenshuus, ved fredet sø. Konklusioner Hold Danmark Rent konkluderer at der behov for at kommunikere problemets omfang, konsekvenser og omkostninger ud til danskerne, hvis man vil skabe forståelse for problemet. Den nye viden om, at det største problem er emballage fra mad og drikke, kan bruges som afsæt for at hente sponsorer fra denne branche. Der er basis for en dialog med kommunerne om genbrugspladsernes åbningstider mv. Statistik fra 15 kommuner viser at de modtager mindre mængder storskrald når der skal betales for at komme af med det. Mange skovbrugere nævner større aflæsninger på p-pladser og rastepladser som et stort problem. Der blev nævnt flere mulige løsninger, som kan undersøges nærmere. Der peges også på behovet for en særlig indsats rettet mod børn og unge. sf Kilde: Hold Danmark Rent: Affald i skoven. September sider. kan ses på FOREST AGRICULTURE ROAD HYDRAULIC PRIME MOVER RECYCLING Følg os! Vi baner nye veje - med alle ressourcer. Vi udvikler og producerer hydraulisk-drevne grenknusere, der er bygget til at klare vanskelige forhold. Vi fokuserer på effektivitet, produktivitet og pålidelighed. Ban vejen med os. Grenknusere til gravemaskiner mellem 5 og 40 tons. FAE GROUP - INTERFORST APS Assens - Blåkildevej 8 - Stubberup tlf fax hydr_120x178_dan.indd :07: Skoven

6 Kabelskrot v. Frederiksværk. Gør det selv affald, Tingskoven, 100 m fra offentlig vej. Er der mere, du vil sige? 31 af de skovbrugere som var med fortalte mere om deres erfaringer. Svarene fylder 4 sider i rapporten, og her bringes et uddrag. Genbrugspladser Jo længere væk, man lægger genbrugspladser, eller jo mere, man besværliggør folks muligheder for at aflevere forskelligt affald, jo mere ender i skoven. Længere åbningstider og gratis aflæsning på genbrugspladserne hjælper på traileraflæsninger. Følgende forhold har lokalt betydet en stigning i affaldsmængden: 1) Vægtafregning på husholdningsaffald, 2) harmonisering efter kommunalreformen har betydet længere til genbrugspladserne med kortere åbningstider og nogle steder ikke i weekenden, 3) mange steder er der adgangskontrol på genbrugspladserne så man skal bo i den pågældende kommune for at komme af med affald. (SNS) Problemet stiger hver gang kommunale genbrugspladser reducerer åbningstid eller reducerer antallet af genbrugspladser. (SNS) Politi og bøder vi har enkelte gange kunnet bevise, hvem affaldskasterne var, men politiet har ikke tid, og hvis det lykkes er bøderne for små. Der er store problemer med at løfte bevisbyrden ved affaldsaflæsninger. Selv om der er navne på breve eller andet, så er vores erfaring, at politiet må frafalde evt. tiltale, hvis den pågældende nægter. (SNS) Ændring af adfærd og holdning Det handler om at ændre adfærd og kultur hos en lille del. Unge holder små fester på de bynære bålpladser og efterlader alt deres affald. Den almindelige forståelse for, at man fjerner sit eget affald er blevet mindre med årene. (SNS) SNS Hovedstaden ser et stigende problem med store mængder affald i forbindelse med de lokale skolers rusfester, sidste skoledage mv. især tomme dåser og flasker. (SNS) Ansvar for oprydning Hvad med at opsamle affald langs vejene og lade bryggerierne, McDonalds mv. betale ift. den leverede mængde. kommunerne burde rydde bedre op langs vejene, så grøftekanterne ikke ligner et sted, hvor man bare kaster affald. Skovene burde kunne ringe til kommunen og bede dem hente aflæsningerne. P-pladser og skraldespande vi har opsat ca. 200 skraldespande, især i Dyrehaven. Vi har fjernet alle skraldespande på de offentlige p-pladser rundt om arealerne, og så er problemet blevet væsentligt mindre. Vi anser det for fremmed affald og ikke affald fra skovgæster. (SNS) 1) Kun lidt affald stammer fra egentlige naturbrugere. Ved større p-pladser ved stranden er der affaldsspor efter spisning. 2) Gennemgående veje er kilder til skrald, både fra biler og aflæsning. 3) Der er ikke renovation om vinteren i sommerhusområder, og så aflæsser beboerne ofte sække ved vores skraldespande. (SNS) Problemet med affald er størst på p-pladser langs de offentlige veje, og størst, hvor der i forvejen står affaldsstativer. Inde i skoven på grill-pladser lejrpladser etc. er der ingen væsentlige problemer med affald. (SNS) Aflæsning sker ofte i forbindelse med P-pladser samt ved indkørsel til skovene. Det seneste års tid har der været færre aflæsninger efter at vi har lysnet bevoksningerne omkring disse steder. (SNS) vi har de seneste år fjernet skraldestativer fra publikumspladser, fordi borgeren skal lære at tage det med hjem igen, som de har med ud i naturen. Det fungerer fint og frigiver ressourcer, som vi kan anvende andre steder til gavn for skovgæster og naturen. (SNS) Affald på p-pladser med borde/ bænke og skraldestativer og især hvis disse er ved gennemgående veje er værst. Generelt nedsættes affaldsmængden, hvis vi ikke selv har skraldestativer opsat. (SNS) Det er vigtigt at få ryddet op hurtigst muligt, ellers kommer der hurtigt meget mere affald. (SNS) nedtagning af affaldsstativer på mindre p-pladser m.m. kan ofte afhjælpe problemet, fordi et stativ kan invitere til hensættelse af mere affald. Vi har nedtaget flere sekundære affaldsstativer og kun bibeholdt dem på større bål-, skovlege- og lejrpladser, og det har fjernet problemet med hensat affald på pladser. (SNS) Dejligt at I tager initiativ til at gøre noget ved det. Det er fuldstændig uforståeligt og uacceptabelt. Skoven

Hold Danmark Rent: Affald i skoven

Hold Danmark Rent: Affald i skoven Hold Danmark Rent: Affald i skoven - undersøgelse af danskernes holdninger og handlinger - undersøgelse af skovejeres og skovrideres vurdering af problemets omfang Indhold 1. Baggrund... 4 1.1. Hold Danmark

Læs mere

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen

Store aflæsninger. En guide til skovejere. En Værktøjskasse fra. Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Store aflæsninger En guide til skovejere En Værktøjskasse fra Lavet i samarbejde med Dansk Skovforening samt Skov- og Naturstyrelsen Hvad er en stor aflæsning? En stor aflæsning er, når private eller virksomheder

Læs mere

Ren By-kampagnen 2012

Ren By-kampagnen 2012 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Hvert år stiger mængden af affaldet vi bruger. Både i Danmark og i resten af verden. Det skyldes primært vores overforbrug

Læs mere

Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29

Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29 13.10.06 Side 1 af 29 Henkastet affald - analyse af danskernes holdninger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af 29

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent

Skraldiaden. En affaldskampagne for de 5-8-årige. En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Skraldiaden En affaldskampagne for de 5-8-årige En værktøjskasse fra Hold Danmark Rent Formål Det er Hold Danmark Rents overordnede formål at sikre en varig forankring af holdningen til IKKE at smide affald.

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan

AFFALDSPLAN. Fra affald til ressource. Kom med dine idéer til den nye affaldsplan 2014 AFFALDSPLAN 2024 Fra affald til ressource Kom med dine idéer til den nye affaldsplan Affaldet luner i stuen Frem til den 9. februar 2015 er Vejen Kommunes nye affaldsplan i høring, og du er velkommen

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 28 Offentligt Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. B, C og D stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål B Af regeringens finanslovsforslag for 2013 fremgår

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt

Økonomisk analyse. Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Økonomisk analyse 21. april 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil gerne leve mere klimavenligt Danmark og danskerne går op i

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation?

Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år? Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation? Vi bor i Hvor mange voksne, unge og børn bor i husstanden Hvad var husstandens samlede indkomst før skat sidste år Hus 1 0 0 200,000 400,000 kr Er der nogen i huset, der er medlem af en miljøorganisation

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2012 December 2012 »Kortlægningen skaber fokus på henkastet affald. Den giver viden om, hvor der smides affald, og hvad der smides mest af. Det er vigtigt, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt

Indholdsfortegnelse. 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer. Operate Miljømærkning generelt Operate Miljømærkning generelt Oktober 2010 DK2010-0965 1 Indholdsfortegnelse 1. Metodebeskrivelse 2. Grafer 2 1 Metodebeskrivelse 3 1 Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Unge og stoffer (januar 2006)

Unge og stoffer (januar 2006) Unge og stoffer (januar 00) Ugens Gallup, nr., 00 Side / Q: Har du prøvet at tage stoffer? Ja Nej 8 Fordelt på køn Piger 0 9 Drenge Fordelt på alder - år - år 8-0 år 0 9 - år 8 Fordelt på geografi Jylland

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1 BILAG 1 Ren By-kampagnen BILAG 1 Ren By-kampagnen i København har været et fortløbende kommunalt tiltag igennem flere år. Formålet er at gøre byens borgere opmærksomme på, at de har et fælles ansvar for

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19

Henkastet affald. - analyse af kommunernes vurderinger Side 1 af 19 13.10.06 Side 1 af 19 Henkastet affald - analyse af kommunernes vurderinger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Skraldiade inspiration

Skraldiade inspiration Skraldiade inspiration Børn er fremtidens forbrugere, og de vil også være fremtidens producenter af affald. Hver enkelt dansker producerer mere end 802 kg affald årligt. Det er næsten tre gange så meget

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

fsb bellahøj husorden for bellahøj

fsb bellahøj husorden for bellahøj fsb bellahøj husorden for bellahøj Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3313 2144 fax 3314 1260 www.fsb.dk februar 2014 HUSORDEN FOR BELLAHØJ Afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret byder dig velkommen

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om københavnerne og kommunen Egen miljøindsats Vurdering af kommunens miljøindsats Holdningen til miljømål Økologi Miljøledelse Renhold Økologi Baggrund for data om økologiforbrug

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit hjem Din Fart? 2010 Hvis du skal i kontakt med pressen kan det være rart at have gennemgået en række af de mest almindelige spørgsmål. Vi har listet nogle op her og også givet et bud på et svar. Kampagnebudskab:

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Strandgården s Affalds-uge 2009

Strandgården s Affalds-uge 2009 Strandgården s Affalds-uge 2009 Sct. icolai Skoles SFO Strandgården Strandgården er en SFO under Sct. icolai Skole i Køge. Hos os er midtbyens børn efter skoletid, ca. 250 fra 5 til 13 år. Vi bor tæt ved

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015

Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 Bilag 4. Opfølgende interviews i Brøndby Strand Nord sep/okt 2015 AFRAPPORTERING Baggrund Efter implementering af ny villaordning med øget affaldssortering i Brøndby Kommune i 2014 (plast, papir, glas,

Læs mere

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service

digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service digital service affald og genbrug i allerød kommune - Prøv vores App - Tjek vores hjemmeside - Mit Affald - SMS-service Bestil afhentning af storskrald på alleroed.dk Genbrug er godt for miljøet Aviser

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET

ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET ORDENSREGLEMENT FOR EJERFORENINGEN DALFØRET Affaldssortering: Der må kun komme husholdnings -affald i skakten og det skal være indpakket i de uddelte sorte poser. Posen må ikke indeholde væske. Øvrigt

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Indlæg i fredningssagen Dalene ved Resenbro. Vedrørende ejendommen lb. Nr. 12, matr. Nr. 2 f Skellerup Nygårde, Linå,. v. Lise Balle og Erik Balle.

Indlæg i fredningssagen Dalene ved Resenbro. Vedrørende ejendommen lb. Nr. 12, matr. Nr. 2 f Skellerup Nygårde, Linå,. v. Lise Balle og Erik Balle. Indlæg i fredningssagen Dalene ved Resenbro. Vedrørende ejendommen lb. Nr. 12, matr. Nr. 2 f Skellerup Nygårde, Linå,. v. Lise Balle og Erik Balle. Indledningsvis bemærkes, at vi som mangeårige medlemmer

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Bilag 8 Side 1 af 9. Dato: 29. juni 2012. Undersøgelse om metalemballage i Horsens Kommune

Bilag 8 Side 1 af 9. Dato: 29. juni 2012. Undersøgelse om metalemballage i Horsens Kommune Teknik og Miljø Affald og Genbrug Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292740 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr: 2012-007379 Undersøgelse om metalemballage i Horsens

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård

Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård TNS Gallup A/S Masnedøgade 22-26 2100 København Ø Rapport Natur i generationer December 2012 Danmarks Naturfredningsforening PROJEKT 58949 Udarbejdet af: Synne Andersen Nygård CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011

Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011 Kortlægning af henkastet affald i Danmark 2011 December 2011 Presse Hold Danmark Rent udleverer gerne undersøgelser, tal, rapporter og fotos til interesserede journalister. Hold Danmark Rent Annaborg Frederiksværksgade

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere