Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel: Information til brugeren. Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium"

Transkript

1 Indlægsseddel: Information til brugeren Litarex 6 mmol lithium depottabletter Lithiumcitrat svarende til 42 mg lithium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Litarex til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Den nyeste indlægsseddel kan findes på Oversigt over indlægssedlen 1. Virkning og anvendelse 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Litarex 3. Sådan skal du tage Litarex 4. Bivirkninger 5. Opbevaring 6. Yderligere oplysninger 1. Virkning og anvendelse Litarex er et middel mod sindslidelser (antipsykotikum). Du kan tage Litarex mod mani og til at forebygge maniodepressiv sygdom. Lægen kan have givet dig Litarex for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Litarex Tag ikke Litarex hvis du er overfølsom (allergisk) over for Litarex eller et af de øvrige indholdsstoffer har en nyre- eller hjertesygdom. har forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalance. har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen. har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom). er gravid og er i de første 3 måneder af din graviditet. Vær ekstra forsigtig med at tage Litarex Tal med lægen, inden du tager Litarex hvis du har epilepsi eller andre krampesygdomme. hvis du har forstyrrelser i hjerterytmen. hvis du har lavt blodtryk. 1/7

2 hvis du har alvorlig muskelsvaghed (myasthenia gravis). hvis du har psoriasis. hvis du er ældre. hvis du spiser saltfattig kost. Elektrochock-behandling (elektrokonvulsiv terapi) Da der er en øget risiko for bivirkninger, vil din læge eventuelt tage en blodprøve for at kontrollere mængden af lithium i blodet inden behandling med elektrochok. Vær opmærksom på følgende Det er vigtigt, at du drikker rigeligt væske i situationer, hvor du kan miste meget væske, f.eks. ved feber, diarré eller i meget varmt vejr. Kontakt lægen hvis du bliver syg med feber. hvis du skal gennemgå en større operation. hvis du går på slankekur. Kontakt straks lægen Hvis du får høj feber, muskelstivhed, påvirkning af bevidstheden og stærk svedtendens. Det kan være livsfarligt og kræver øjeblikkelig lægehjælp. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Litarex. Det kan have betydning for prøveresultaterne. Brug af anden medicin Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Tal med din læge, hvis du tager medicin mod smerter (NSAID f.eks. acetylsalicylsyre, ibuprofen). for højt blodtryk og hjerteproblemer (ACE-hæmmere f.eks. enalapril, angiotensin II antagonister f.eks. losartan, methyldopa og calciumkanalblokkere). depression og forskellige angsttilstande (f.eks. SSRI som citalopram og tricykliske antidepressionsmidler). vanddrivende medicin (særligt thiazider f.eks. bendroflumethiazid). skizofreni og andre sindslidelser. infektioner (metronidazol). astma (theophyllin). Hudlidelser (carbamid) Syreneutraliserende (natriumbicarbonat) Epilepsi (carbamazepin) Muskelafslappende stoffer f.eks. ved bedøvelse/operation coffein. 2/7

3 Brug af Litarex sammen med mad og drikke Det er bedst at tage Litarex i forbindelse med et måltid. Tal med lægen, hvis du spiser saltfattig kost. Coffein kan påvirke effekten af Litarex. Spørg derfor din læge til råds, hvis du drikker meget kaffe eller te. Graviditet og amning Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Graviditet Du må ikke tage Litarex de første 3 måneder af graviditeten. De sidste 6 måneder før forventet fødsel må du kun tage Litarex efter aftale med lægen. Amning Litarex går over i mælken. Spørg lægen, om du kan fortsætte med at amme. Trafik- og arbejdssikkerhed Litarex kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken. 3. Sådan skal du tage Litarex Tag altid Litarex nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Du må kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og bliver justeret løbende ud fra virkningen og mængden af lithium i blodet. Du kan dele tabletterne, men du må ikke tygge eller knuse dem. Den sædvanlige dosis er : Forebyggelse af maniodepressiv sygdom: 1-2 tabletter dagligt i en uge. Herefter vil lægen normalt justere din dosis. Behandling af mani: 5-7 tabletter dagligt, fordelt på 4 doser i en uge. Herefter vil lægen normalt justere din dosis. Nedsat nyrefunktion Har du alvorlig nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Litarex. Hvis du har taget for mange Litarex depottabletter Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Litarex depottabletter end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet. Tag pakningen med. 3/7

4 Symptomer på overdosering er: kvalme opkastning diarré sløret syn svimmelhed kraftig rysten på hænderne langsom puls forøget urinmængde nedsat kraft i musklerne. døsighed Dernæst forekommer forvirring, sitrende muskelsammentrækninger, stivhed i musklerne, usikker gang, rastløshed, ufrivillig vandladning og afføring. Senere ses kramper og svækket bevidsthed og eventuelt bevidstløshed. Hvis du har glemt at tage Litarex Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 4. Bivirkninger Litarex kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Alvorlige bivirkninger Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 Træthed, kuldskærhed, tør, fortykket hud, håraffald, langsom puls, forstoppelse og hæshed pga. for lavt stofskifte (nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen). Kontakt lægen. Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, påvirket bevidsthed (malignt neuroleptikasyndrom). Livsfarligt. Ring 112. Hyppigheden er ikke kendt Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (alvorlig mangel på hvide blodlegemer). Øget stofskifte med hurtig puls, hjertebanken, svedtendens, vægttab og øget appetit. 4/7

5 Hævet hals pga. forstørrelse af skjoldbruskkirtlen (struma). Hvide, døde fingre og tæer Krampeanfald En tilstand af nedsat eller udebleven sensibilitet Dyb bevidstløshed (koma) Forhøjet tryk i hjernen Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. En plet i synsfeltet, hvor synet er fraværende eller mangelfuldt Problemer med nyrerne Ikke alvorlige bivirkninger Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 Påvirkning af nyrerne med øget mængde urin og tørst. Vægtstigning. Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 Vand i kroppen. Kontakt lægen. Rysten på hænderne, nedsat koncentration og reaktionsevne. Forvirring, døsighed, følelse af at være omtåget Diaré, kvalme, mavesmerter (specielt under de første uger af behandlingen). Akne (bumser). Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 Langsomme, ufrivillige bevægelser; rysten på hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (som ved Parkinsons sygdom). Langsom eller hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt lægen. Hovedpine, svimmelhed. Psoriasis, hårtab. Muskelsvaghed. Hyppigheden er ikke kendt Utilstrækkelig blodforsyning til små blodkar Lavt blodtryk, Usikre bevægelser Nervebetændelse Kraftige reflekser Meget langsomme, ufrivillige, vridende bevægelser Sløret tale Svimmelhed Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser Smagsforstyrrelser Sløret syn Opkastning Mavesmerter 5/7

6 Unormalt meget spytflåd Tør mund Seksuel dysfunktion Betændelse i hårsække Kløe Udslæt og andre tegn på overfølsomhed Udslæt med blærer Smerter i leddene Smerter i musklerne Højt blodsukker Høj calciumværdi i blodet Appetitmangel Hallucinationer Døsighed Hukommelsestab Litarex kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, på grund af påvirkning af blodet og af hjerne- og hjertekurven. Laboratorieprøverne bliver igen normale, når behandlingen ophører. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 5. Opbevaring Opbevar Litarex utilgængeligt for børn. Du kan opbevare Litarex ved almindelig temperatur. Brug ikke Litarex efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 6. Yderligere oplysninger Litarex 6 mmol lithium depottabletter indeholder Aktivt stof: lithiumcitrat Øvrige indholdsstoffer: Eudragit, stearylalkohol, dibutylphthalat, magnesiumstearat og talcum. 6/7

7 Udseende og pakningsstørrelser Udseende Litarex er en oval, hvid tablet med delekærv og mærket 160 på den ene side af delekærven og I på den anden. Pakningsstørrelser 100 tabletter. Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen Actavis Group hf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. Fremstiller Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. Repræsentant i Danmark Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Denne indlægsseddel blev sidst revideret april /7

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ipren 200 mg filmovertrukne tabletter Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Ipren uden recept. For at opnå

Læs mere

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE HJERDYL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Hjerdyl 75 mg, tabletter Acetylsalicylsyre Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Tag

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren

Indlægsseddel: information til brugeren Indlægsseddel: information til brugeren Risperidon Krka 0,5 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 1 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 2 mg filmovertrukne tabletter Risperidon Krka 3 mg

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Ziprasidon Krka 20 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 40 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 60 mg hårde kapsler Ziprasidon Krka 80 mg hårde kapsler ziprasidon

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol

Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram. gestoden/ethinylestradiol Indlægsseddel: Information til brugeren Modina, overtrukne tabletter 75/30 mikrogram gestoden/ethinylestradiol Læs denne indlægsseddel grundigt før du begynder at tage medicinendette lægemiddel, da den

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA Indlægsseddel: Information til brugeren Thalidomide Celgene 50 mg hårde kapsler Thalidomid ADVARSEL Thalidomid forårsager fødselsdefekter og fosterdød. Tag ikke thalidomid, hvis du er gravid eller muligvis

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Fludara 10 mg filmovertrukne tabletter Fludarabinfosfat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Metex, 50 mg/ml injektionsvæske, opløsning Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Metex Pen Methotrexat Indlægsseddel: Information til brugeren Metex Pen Methotrexat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir

Indlægsseddel: Information til patienten. Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til patienten Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Indlægsseddel: Information til brugeren Cimzia 200 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt sprøjte certolizumab pegol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y]

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] B. INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zevalin 1,6 mg/ml radiofarmaceutisk præparationssæt til infusion Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat

Indlægsseddel: Information til brugeren. ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til brugeren ellaone 30 mg tablet Ulipristalacetat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor B. INDLÆGSSEDDEL 20 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning plerixafor Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere